A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S"

Transkript

1 A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget andele, heraf 20 ved fuldmagt, ud af i alt 244 andele, altså 39 % af foreningens medlemmer. Administrator, Boligexperten A/S, var repræsenteret ved advokat Per Skelbæk og Mia Stubman. I løbet af generalforsamlingen stødte mindst 8 andelshavere til. Tidligere repræsentant fra Ernst og Young, økonomisk konsulent Hanne Sandersen, deltog som sædvanligt i forbindelse med gennemgang af økonomien. Bestyrelsesformanden, Jens Halvorsen, bød velkommen. 1. Valg af dirigent og referent Per Skelbæk blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet jf. andelsboligforeningens vedtægter og godkendte dagsordenen, ligesom han bemærkede, at forsamlingen var beslutningsdygtig. Punkterne på dagsordenen kan vedtages med simpelt flertal. 2. Bestyrelsens årsberetning Beretning Velkommen alle sammen, Da vi gik herfra i april 2012 var det med en bunden opgave i forhold til den løbende renovering af vores ejendom, og året er gået med at færdiggøre gårdfacaderne med nye vinduer, - og den står flot nu, - leveret til tiden og til aftalt pris. Den anden hovedopgave var i detaljer at sammensætte og finansiere projektet, vi fremlægger til afstemning her i aften. Men tilbage til foråret og sommeren 2012, hvor bestyrelsen besluttede sig for aktivt at undersøge bankøkonomien i andelsboligerne. Idet vi selv i foreningen står for alle køb og salg af boligerne, er vi ofte meget tæt på økonomien i handlerne, og vi har set mail korespondance imellem banker og de handlende parter. Vi så ofte, hvordan bankerne brugte foreningens økonomi til at tage op til meget høje renter med begrundelsen dårlig pantsikkerhed. Vi besluttede så faktisk at undersøge, til hvilke renter man låner i Egilshus. Helt uvidenskabeligt og udelukkende blandt vore egne andelshavere. Vi påkaldte os ikke at have produceret noget generelt for andelssektoren Vi udsendte i huset et simpelt spørgeskema om beboernes aktuelle boligrente, lånestørrelse, og al den slags. Det satte os i stand til at tegne et billede af et meget bredt felt vi så rentesatser med en spredning på over 10 %, og altså for den samme pantsikkerhed i samme ejendom. Det hænger ikke sammen og er udtryk for noget, der nærmer sig rent snyderi. Opfølgende besluttede vi, at vi ville undersøge bankmarkedet, altså finde og holde møder med de banker, der dels havde de mest ædruelige rentesatser, dels ville sætte sig ordentligt ind i, hvordan vores forening fungerer både driftsmæssigt og økonomisk, og dermed tilbyde vore beboere mere attraktive boliglån, end mange havde i forvejen. Den første bank blev Swedbank, som i vores optik var perfekt, idet de ikke som alle de andre stiller noget krav om, at man skal være fuld kunde i banken, de tilbyder lån, hvad enten du vælger dem som din bank eller ej.

2 Bestyrelsen promoverer ikke bestemte banker, men vi vil gerne skaffe vore beboere solide alternativer som grundlag for forhandling med egen bank. Det skulle nu senere vise sig, at vores undersøgelser vakte interesse langt udover Egilshus, og måske dækkede markedet helt godt. I hvert fald blev vi kontaktet af Danmarks Radio, hhv. af de programmer, der hedder Pengemagasinet og Kontant, som interesserede sig meget for vores undersøgelse, og vi kom i TV, hvor vi i et kort glimt fik redegjort for, hvad vi erfarede i undersøgelsen. Programmet fulgte så op på en bestemt sag blandt vore beboere og tog den op til Direktøren for den største bank, vi har i landet, som med meget røde øre måtte ryste på hovedet og mene, at renten på dette lån var vanvittig (13,2 %). Vi fik rusket op i noget, der siden har vist sig have effekt langt udover Egilshus og Swedbank som vi nu gik til, - siden har flere banker indset, at andelsboliglån sagtens kunne blive meget bedre for kunden. Vi vil følge initiativet op igen i det kommende år med en endnu mere detaljeret granskning, og så ser vi, om renterne her i huset er blevet mere homogene. Når vi nu er i kassen med lån, banker og handel med andelsboliger, så må vi konstatere, at der er kommet gang i handlerne i langt højere grad end de 3 foregående år. Både hvad angår foreningens frasalg og det, at det generelt er blevet lettere for alle, ligesom vi ikke mere ser meget voldsomme afslag i de handlede priser. Der er omsat mange boliger i Egilshus i 2012 og salgslisten er afkortet betydeligt, boligerne ligger ikke så længe mere, før der handles. Vi siger velkommen til 35 nye andelsbeboere i aften, og hertil 5 rokerende beboere samt 4 nye andele. Et andet positivt tegn er, at foreningens ventelister igen er blevet interessante for både eksisterende beboere men i høj grad også af folk, som vil opskrives på foreningens eksterne lister. Vi bor i et kæmpestort gammelt hus, og det sker jo, at der opstår uenigheder, grænsende til alvorlige problemer enkelte beboere imellem, og i 80 % af de få tilfælde der trods alt er, handler det om nabo støj, det kan synes i små problems skuffen, men kan udvikle sig til fjendskab. Det er svært for en bestyrelse at se igennem og forlige, og vi er nok ikke udrustet til at håndtere den slags, når det går i hårdknude. Og må tit nøjes med at opfordre til dialog og måske et opklarende møde. Vi har diskuteret, om man måske kunne finde personer blandt beboerne med erfaringer omkring den slags. I den daglige drift har vi arbejdet en del med forskellige energitiltag som efterisolering og optimering af vand og varmeforsyningen, samt ikke mindst at måle på effekter af nye vinduer i gårdfacaderne. Det er disse målinger og estimater, som er en del af grundlaget for at få gadevinduerne mod gaden, det kan kun gå for langsomt. Vi havde som mange andre i landet set frem til en energipulje i forbindelse med finansloven i efteråret, men den udeblev overraskende. Til gengæld har man valgt at fortsætte håndværkerfradraget i hele 2013, det er det der med, at du kan opnå en skattelettelse på kr. pr. voksen i boligen for forskellige håndværksarbejder.

3 Der er nogle områder i den daglige drift som altid er problematiske, tilbagevendende og uden øjeblikkelige løsninger: Affaldscontainere kommunen har gang i i øvrigt prisværdige initiativer, - men det kniber gevaldigt med plads til de mange nye sorterings containere. En anden ting er cykler i gården, - de må altså ifølge husordenen ikke bare stå der. Hvis det skal ændres, så skal reglen skrives ud af husorden. Dertil kommer at der jo har været mange aktiviteter (stilladser) i gården i nu lang tid, og at vi kan se frem til, at gården vil skulle igennem både gravearbejder i stor stil og gårdrenovering. Vor andelsboligforening er i tørre tal bestående af m2. butikker, ca m2. lejebolig og ca m2. andele. Altså ca. 82 % medejere af ejendommen. Vi huser måske op til 650 personer. Ejendommen er vurderet til 444 millioner kroner og løbende forbedret for langt over 100 millioner kroner. Den samlede gæld er omkring 160 millioner kroner, hvoraf de 120 er fra selve købet af ejendommen. Altså en foreløbig gældsættelse på i alt omkring 40 millioner. Og det er klart, at fortsatte forbedringer, som de i aften foreslåede, - ikke forringer ejendomsværdien, for slet ikke at tale om den øgede komfort i de enkelte boliger. Nogle forbedringer er usynlige og bare noget, der skal fungere, som for eksempel kloakker og varmesystem, andre tiltag er meget mere synlige som opgangene og maling af gårdfacaderne og gården i øvrigt. Den årlige omsætning er på omkring millioner i snit. Heraf sluger prioritetsydelserne omkring 40 %, og med en fornuftig balance i driften og forenings projekterne. Der er i forbindelse men driften og udviklingen af så stor en ejendom og forening som vores mange udfordringer og beslutninger, hvor vi her i foreningen nyder godt af de erfaringer skiftende bestyrelser har opsamlet over tiden, både med hensyn til effektiv drift og større projekter og økonomien i dem. Der er en markant ændring af denne generalforsamlings set up. For det første er det ikke som sædvanligt Preben Løth fra Boligexperten, der styrer ordet, Preben holder ferie og har lagt hvervet i hænderne på advokat Per Skelbæk fra den juridiske afdeling hos Boligexperten. Ikke mindre væsentligt skal jeg meddele, at Hanne Sandersen ikke længere er foreningens revisor, idet Hanne er stoppet som revisor hos Ernst & Young. Så vi byder i aften Hanne velkommen som selvstændig økonomisk konsulent for bestyrelsen, vi er helt glade over, at Hanne har haft lyst til at fortsætte samarbejdet med os, og at vi stadig kan trække på hendes ekspertise og få kvalificerede råd og diskussioner ud fra et grundigt kendskab til netop vores forening over mange års samarbejde. Hanne er på den måde stadig i familien men i en mere aktiv rolle. Til sidst til bestyrelsen: Tak for endnu en omgang i ringen, optimistisk og med sejhed kom vi bunkerne igennem, mange møder, mange telefoner og mails om meget stort og meget småt, men alt sammen vigtigt. Boligkontoret fungerede i sidste kvartal for noget nedsat kraft, men alle tog et par timer mere, og alt det vigtige blev ordnet på bedste vis.

4 Foruden effektiviteten i bestyrelseskontoret og i beslutningerne er der for Patricia og Mettes vedkommende også blevet tid til at forøge antallet af børn med to nye Egilshus børn, godt arbejde alt i alt. Jeg vil nu overlade ordet til Hanne, der som næste punkt på dagsorden vil gennemgå årsregnskabet. Tak for Jeres tid. Bestyrelsens årsberetning blev enstemmigt godkendt. 3. Forelæggelse af årsregnskabet samt stillingtagen til regnskabets godkendelse, herunder fastsættelse af andelsværdi Hanne Sandersen gennemgik regnskabet. Året er gået godt, selvom der har været mindre indtægter grundet tomgang og mindre lejeindtægt end ventet. På trods heraf er der penge nok i kassen, og foreningen kan svare enhver sit til tiden. Nye andele har bidraget med 1,976 mio. kr. Herefter gennemgik Hanne Sandersen foreningens aktiver, passiver og resultatopgørelse og konstaterede, at der er balance i regnskabet. Den samlede egenkapital er på 256 mio. kr. Det blev herudover nævnt, at ejendommen, herunder aktiverne, er vurderet til 422 mio. kr., hvilket medfører en lille nedskrivning, men at dette ikke påvirker andelsværdien. Foreningens likvide beholdning er på kr. Der er kommet 3 nye andele til foreningen, og for så vidt angår prioritetsgælden er der indfriet for næsten 50 mio. kr. Foreningen har ikke nogle af de farlige lån, som man hører om i pressen. Det ser generelt fint ud. Hanne Sandersen påpegede, at ejendomsavancebeskatning bliver en realitet den dag, hvor både bolig og erhverv ikke udlejes mere. Dette er der taget højde for i foreningens vedtægter, hvorefter sidste lejemål ikke må frasælges. Herefter blev andelskroneberegningen forklaret, herunder de tre værdiansættelsesmetoder. På nuværende tidspunkt er den offentlige ejendomsvurdering højere end valuarvurderingen, hvorfor bestyrelsen henstiller til uændret andelsværdi, svarende til kr. pr. kvm. Foreningen fortsætter derfor med at have den samme andelsværdi som i Spørgsmål: Hvad er ulempen, hvis det er valuaren som har ret, i det tilfælde hvor denne vurdering er lavere end den offentlige ejendomsvurdering? Svar: Ulempen er i det tilfælde, at valuarens vurdering svarer til markedsværdien, idet den offentlige vurdering så er for høj. Hanne Sandersen forklarede, at værdiansættelsen formentlig skaber mere forvirring, da ansættelsen er regnskabsteknisk. Alt i alt er det vigtigere for foreningen, at man beholder den samme andelsværdi, så man ved, hvad den enkelte andel er værd. Regnskabet og andelskronen blev herefter enstemmigt godkendt

5 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse, herunder bestyrelsens forslag til fastsættelse af boligafgift Efter en kort pause blev budgettet for 2013 gennemgået af Hanne Sandersen. Der er ikke de store afvigelser, men det bemærkes, at der er lidt større lejeindtægter grundet vundet retssag i forbindelse med erhvervslejemål. Resultat er derfor positivt på 1,2 mio. kr., hvilket lyder af meget, men man har regnet med 1,5 mio. kr. Der mangler derfor lidt, men det går nok, idet det foreningens likviditet generelt ser fin ud. Bestyrelsen indstillede derfor en uændret boligafgift. Budget for 2013 blev herefter enstemmigt godkendt. 5. Fremlæggelse og afstemning om bestyrelsens renoveringsplan for 2013 & 2014 Projektet blev fremlagt og gennemgået af formand Jens Halvorsen. Se vedhæftet. gennemgang af projektet. Planen har 2 hovedpunkter: gården og gaden se vedhæftede forslag fra Gårdudvalget af den 3. april I hovedtræk blev det bemærket, at: - Nye vinduer vil koste 9,3 mio. kr. Til sammenligning vil det koste 4-5 mio. kr. at renovere. Byggestilladser osv. er samme udgift, hvad enten man vælger nye vinduer eller renoverer. Fordelen ved nye vinduer er, at der ikke skal ske vedligeholdelse hvert 6. år. - Kloakker og gård: Kloakkerne skal renoveres dels af hensyn til skybrudssikring, dels for at spare vedligehold og endelig for at skabe sværere forhold for rotterne. Genopretning af gården er nødvendig efter renovering af kloakkerne. Dette gør ejendommen indbydende for beboerne og mere attraktiv for købere, da det højner ejendomsværdien. Der er med renoveringen tale om en fremtidssikring. - Boligafgiften er krone for krone det samme beløb som i år efter bortfaldt forbedringstillægget på 1,6 millioner kroner om året. Sidste år faldt Bryggenettet med 50%. Det er med andre ord blevet markant billigere at bo her over 10 år. Finansiering af planen blev foreslået ved henholdsvis låneoptagning på 12 millioner kr. samt en mindre justering af boligafgiften fra 44,17 kr. pr. m2. pr. måned. stigende til 47,17 pr. m2. måned. Der var herefter spørgsmål og debat om projektet, herunder franske altaner. Spørgsmål: Er det muligt at dele projektet op? Svar: Vinduer er den tunge og dyre del. Vinduesprojektet er mere en omfordeling, idet der ligger en energibesparelse i projektet. Kloak-projektet kan ikke ses udadtil, men det er en god investering på sigt for at sikre, at der ikke sker oversvømmelse og opstår rottegener. Spørgsmål: Isolerer man også fyldningspanelerne ved udskiftning af vinduerne? Svar: Det er en del af overvejelserne i projektet, og det bliver isoleret, hvis det kan lade sig gøre. En andelshaver oplever, at kulden mere kommer fra fyldningspanelerne end fra vinduerne. Spørgsmål: Hvor lang tid kommer projektet til at tage?

6 Svar: Projektet er godt forberedt, hvorfor det forventes, at man er klar til at underskrive kontrakter umiddelbart efter beslutningen om godkendelse og vedtagelse af projektet. Der går omkring 6 uger før der sker første levering. Bestyrelsen forestiller sig, at første halvdel af vinduerne bliver færdig i 2013 og anden halvdel i Gårddelen står færdig inden året er udløbet. Spørgsmål: Kunne det overvejes, om den enkelte andelshaver kan tilkøbe ekstra støjdæmpning til fx nogle af de lejligheder, som er mest præget af støj? Svar: Det er overvejet og indgår selvfølgelig i prisen. Spørgsmål: Det er tidligere erfaret, at når stilladserne er oppe, og der er hård vind og vejr, at meget puds falder af. Kan man genoprette disse småskader fx pudse op - når nu stilladserne er oppe i forvejen? Svar: Man forventer at ordne småting, men der er ikke afsat mange penge til facaderenovering. Det er noget, vi må tage som ekstraarbejder i løbet af året. Spørgsmål: Hvad er status med hensyn til de franske altaner? Svar: Bestyrelsen har været i dialog med Københavns Kommune. Det har været en proces med svingende holdninger fra kommunens side. Generelt bryder Københavns kommune sig ikke meget om franske altaner, men er gladere for betonaltaner. Der har på ny været møde med kommunen tirsdag den 9. april 2013, hvorefter kommunen er blevet gladere for franske altaner under visse forudsætninger. Stadsarkitekten har tillige blandet sig. Alt i alt er der tale om forskellige tilkendegivelser, og vi må konstatere, at franske altaner er underkastet mange restriktioner. Bestyrelsen arbejder mod den bedst mulige løsning, men det er meget svært at love noget på nuværende tidspunkt. Vi kan derfor ikke gøre franske altaner til en del af denne afstemning. Der var herefter debat i forsamlingen, og der blev stillet dybdegående spørgsmål til projektet om franske altaner, herunder; - Spørgsmål: Hvordan bliver finansieringen af franske altaner? - Svar: Det er formentlig det samme som diskuteret på tidligere generalforsamling. Det er svært på nuværende tidspunkt at sige, hvad resultatet i sidste ende bliver. - Bemærkning: Kan man tvinge folk til at etablere franske altaner? - Svar: Nej. - Spørgsmål: Hvad er tankerne om dem som har karnap? - Svar: Der er ikke rigtig nogle tanker om karnapperne, men der skal skiftes vinduer. - Spørgsmål: Bliver eksisterende altaner fjernet? - Svar: Nej - Spørgsmål: Kan man få almindelige altaner på nogle af etagerne? - Svar: Vi må afvente, hvad der ligger i symmetri. Almindelige altaner forringer værdien i de underliggende lejligheder. - Spørgsmål: Skal der stemmes i forhold til franske altaner? - Svar: Nej, franske altaner er ikke en del af forslaget, som bliver sat til afstemning. Der blev i forbindelse med debatten om altaner diskuteret manglende lysindfald ved traditionelle altaner.

7 Den samlede Renoveringsplan for 2013 & 2014 blev herefter sat til skriftlig afstemning. 97 stemte for, 5 stemte imod. Forslaget blev godkendt og vedtaget. 1. Valg til BryggeNets repræsentantskab Formand Jørgen Riis forklarede for forsamlingen, hvad BryggeNet er og henstillede til, at folk stiller op. Foreningen har 6 pladser i BryggeNet og dermed 6 stemmer. Der afholdes ordinært møde én gang om året. Herudover kan der opstå indkaldelser til ekstra møder i de tilfælde, hvor bestyrelsen ikke kan tage stilling, og repræsentantskabet derfor skal indkaldes. Valgt til repræsentantskabet er: - Jørgen Riis genvælges - Rudi Sommerlund genvælges 1. Valg af revisor Ernst og Young blev genvalgt. 2. Valg til bestyrelsen - Formand Jens Halvorsen På valg i Bestyrelsesmedlem Rune Andersen På valg i Bestyrelsesmedlem Patricia Ozcki På valg i Bestyrelsesmedlem Lis Frühling Larsen På valg i Bestyrelsesmedlem Eva U. Handberg På valg i Bestyrelsesmedlem Sune Nymann På valg i Bestyrelsesmedlem Sanne Husmer På valg i Suppleant Mette Møller Christensen På valg i Suppleant Nini Essemann på valg i 2015 Karina Frederiksen havde valgt ikke at genopstille som suppleant, i stedet valgtes Nini Essemann. 1. Evt. (forslag under dette punkt kan ikke sættes til afstemning) En andelshaver påpegede, at køkkentrapperne tænder og slukker hele tiden. Der er før givet udtryk for, at der ville blive gjort noget ved det. Sensorerne er meget følsomme, og vores elektriker prøver at følge op på det. Det er formentlig alle opgange, der skal gennemgås. Der blev spurgt til om faldstammer, som har været debatteret før, snart skal skiftes. Formanden forklarede, at det skal de på et tidspunkt, men at der ikke foreligger konkret plan herom endnu. Der fremkom en bemærkning om rengøring på hovedtrapperne. En andelshaver oplever, at der ved rengøring bliver slået maling af kanterne og spørger om, der kan gøres noget ved

8 dette. Bestyrelsen og foreningen har hele tiden været bevidst om, at det ville være et problem, men da der var tale om et æstetisk valg, bliver løsningen formentlig maling på ny. Der blev gjort opmærksom på understøttelse i vaskekældrene, og bestyrelsen henstillede til, at andelshaveren sender en mail til ejendomskontoret om problemet. Der blev herefter stillet spørgsmål til, hvad status er på udlejningen af den gamle boghandel. Bestyrelsen oplyser, at der har været en god dialog med en andelshaver, Tobias, som har en cafe et andet sted på Bryggen og ønsker at åbne en tilsvarende cafe i den gamle boghandel. En andelshaver undrer sig og er ikke begejstret for at åbne en cafe på grund af støj og lugtgener. Bestyrelsen understreger, at der ikke foreligger en underskrevet aftale. En andelshaver påpeger, at der ikke er meget fortov til udeservering midt i vejkrydset. Tobias samarbejder med et cateringfirma, hvorfor det er tanken, at der sker levering af mad herfra. Bestyrelsen ser positivt herpå og forklarer, at der er strenge krav til opvarmning af mad. Der er tale om en kontroversiel beslutning. En andelshaver kæmper med containere og er derfor skeptisk overfor en ny cafe. En andelshaver påpeger, at beboere i omkringliggende lejligheder bør orienteres i forbindelse med etablering af cafe. Mange detaljer skal på plads, og forsamlingen debatterede for og imod en cafe i den gamle boghandel. En andelshaver konstaterer, at der er nogen, som har sørget for sand i sandkassen, og der rettes en meget stor tak til denne person. I forhold til gårdprojektet, spørger en andelshaver om bestyrelsen har (gen)overvejet rampen ned til cykelkælderen, da denne er besværlig at komme op og ned ad. Bestyrelsen er opmærksom på, at rampen ikke er optimal, og det er muligt, at man kan gøre det bedre. Bestyrelsen tog dette til efterretning. Det blev i den forbindelse bemærket fra en anden andelshaver, om der ikke kan etableres en bedre cykelparkering, idet der mangler plads til dem, som cykler året rundt. En repræsentant fra gårdlauget forklarede om tiltag, som herefter blev debatteret. Bestyrelsen henstiller til at man stiller sin cykel i fx kælderrummet, hvis man ikke bruger sin cykel ofte. En andelshaver påpeger, at der i nogle opgange er pænt umiddelbart efter rengøring, men at der hurtigt bliver beskidt i opgangen. Bestyrelsen henstiller til, at man banker sko og støvler af og rydder op efter sig. Foreningen har viceværter, men bestyrelsen indskærper, at vi er en forening og derfor bør hjælpe hinanden med at rydde op. Det blev bemærket, at opfordringen evt. kan lægges ud på hjemmesiden. Bestyrelsen tog dette til efterretning. Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen kl. 21:16. Dirigent I bestyrelsen

9 Referent: Mia Stubman

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

AB Egilshus. Ordinær generalforsamling, afholdt mandag den 26. maj 2014 kl. 18.30, i Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S.

AB Egilshus. Ordinær generalforsamling, afholdt mandag den 26. maj 2014 kl. 18.30, i Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S. AB Egilshus. Ordinær generalforsamling, afholdt mandag den 26. maj 2014 kl. 18.30, i Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S. På aftenens generalforsamling var repræsenteret 75 andelshavere, heraf

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Bestyrelsesmedlem Sanni Kofoed Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt.

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt. REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Sigersted torsdag den 28. maj 2015, kl. 18.00 i Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade 4, 3. sal, lokale 6, 1758 København V 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Andelsboligforeningen Schneeklothsgården afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i andelsboligforeningens fælles lokale Guldbergsgade 4, mandag den 25. maj

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Maltagade 15-19 m.fl. Ejd.nr.: 448 Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 10. maj 2011, kl. 19.00, afholdtes

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Til samtlige beboerer 9. maj 2006 Vedr. Generalforsamlingen den 25. april 2006. Bestyrelsen er blevet opmærksom på en procedurefejl, idet man ikke har offentliggjort de

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 Dagsorden iflg. Vedtægter: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning. Referat af ordinær generalforsamling A/B Westend 28-30 Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 3) Forelæggelse af årsregnskab

Læs mere

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år K/S VIKING 3, EJENDOMME Selskabet afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 13. december 2006 kl. 13.00 på Difkos kontor i Holstebro. På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 486 anparter. Til

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009

Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009 Dagsorden Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K København, den 23. januar 2015 Ejd. 1-838 REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Rungstedlund,

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent. År 2004, den 16. juni afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i andelsboligforeningens nyindrettede beboerlokale i kælderen i nr. 20. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. J.nr. 025145-0018 sli/idj REFERAT 3. juli 2006 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2006, den 26. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke D

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona ATB ApS Veksøvej 89 2700 Brønshøj Telefon: 3860 7030 Telefax: 3860 7037 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona Web: www.atb.as Email: atb@atb.as Tirsdag den 5. april 2011 kl. 19.00 afholdtes

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Tirsdag d. 29. marts 2016 kl 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Krypten i Kildevældskirken og med følgende dagsorden: Velkomst

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården Referat af ordinær generalforsamling i A/B Humlegården Afholdt den 14.1.2015 kl. 19.00 i forsamlingshuset på Onkel Danny s Plads Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal År 2015, den 14. april, kl. 18.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal på adressen, Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal., 2720

Læs mere

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B ADR. FORMAND ALLAN RASMUSSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 B, ST.TV., 2500 VALBY - TLF. & FAX 36 17 51 12 Valby, fredag den 28. maj 2004 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN

Læs mere

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt:

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt: REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I AB AMTSVEJ 12-14 / FRITZ HANSENS VEJ 17-19 ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2011 KL. 19.00 VASKEKÆLDEREN AMTSVEJ 14, 3450 ALLERØD. Følgende personer var til stede eller

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Referat af ekstraordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 17. april 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling År 2013, den 16. april 2013,

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

REFERAT. ordinær generalforsamling i AB Strandbo 1 torsdag den 12. april 2007 kl. 18.30 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41, 2100 København Ø

REFERAT. ordinær generalforsamling i AB Strandbo 1 torsdag den 12. april 2007 kl. 18.30 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41, 2100 København Ø REFERAT af ordinær generalforsamling i AB Strandbo 1 torsdag den 12. april 2007 kl. 18.30 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41, 2100 København Ø I følge dagsordenen, der var udsendt ved brev af 27. marts

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Dahlerup

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Dahlerup Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Dahlerup mandag, den 27. april 2015 kl. 18.00 Den 27. april 2015 blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Dahlerup. Dagsordenen for generalforsamlingen

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov Hans Egedes Vej: 34,36,38,42,50,52,54,56,60,62,64,66,68 Fridtjof Nansens

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 10. maj 2016, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl. Onsdag d. 18. november 2015, kl , Valby Kulturhus, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl. Onsdag d. 18. november 2015, kl , Valby Kulturhus, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl Onsdag d. 18. november 2015, kl. 18.30, Valby Kulturhus, 2500 Valby 0 Dagsorden/indholdsfortegnelse Tilstede... 2 1. Valg af dirigent og referent....

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling A/B TELEMARKEN - REFERAT AF Ordinær generalforsamling Generalforsamlingen afholdt: 31.03.08 Sted: Referent: Menighedshuset, Sundby Kirke Erik Christensen D a h l e r u p s g a d e 1-3 1 6 0 3 K ø b e n

Læs mere

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere:

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Sydkystens Ejendomsadministtation ApS Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III, afholdt onsdag den 17. maj 2006, kl. 18.30 i Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve.

Læs mere

Punkt Vedrørende Bilag

Punkt Vedrørende Bilag Generalforsamlingsreferat Side 1 af 5 16. april 2010 Referat fra Ordinær generalforsamling Forening E/F Matrikel 1386, Ingerslevsgade 108 / Krusågade 35 Sted Navernes lokale, Ingerslevsgade 108, kld. tv.

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Jutlandia Hus

Referat ordinær generalforsamling. A/B Jutlandia Hus Referat ordinær generalforsamling A/B Jutlandia Hus År 2012, den 25. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Jutlandia Hus med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F SVENSKELEJREN 2-6/DEGNEMOSE ALLÉ 9-11

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F SVENSKELEJREN 2-6/DEGNEMOSE ALLÉ 9-11 Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine Anette Kirkeskov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling A/B Enghaven Referat af ordinær generalforsamling Afholdt torsdag den 24. april 2014 kl. 19.00 Vesterbro Ny skole - indgang overfor nr 24 og 26 i Ejderstedgade Generalforsamlingen blev afholdt med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling 2014 i A/B Blidahlund/Esperancegården Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab og revisors påtegning. 4. Overskuddets

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 27. April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling, og ser frem til at holde

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Skolehaven

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Skolehaven Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Skolehaven År 2017, den 23. maj, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Skolehaven på adressen Prøvehallen, porcelænstorvet 4 i multisalen.

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik

Andelsboligforeningen Frederik Side 1 af 5 Der afholdtes i Bestyrelseslokalet, Godthåbsvej 13 C, kld., torsdag, klokken 19 : 30 Side 2 af 5 Dagsorden / Indholdsfortegnelse 1) Valg af dirigent. 3 2) Afstemning om altaner 3 3) Eventuelt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Onsdag den 21. februar 2008 kl. 18.00 afholdt A/B Woltershus sin ordinære generalforsamling på adressen Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3. Til stede ved

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00.

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved Næstved, den 20. maj, 2005 Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. Til stede: 30 A: Kirsten Bo Lattuca 30 B: Janne Kümmel

Læs mere