DRIFTSOPTIMERENDE KUGLELEJER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRIFTSOPTIMERENDE KUGLELEJER"

Transkript

1 PROJEKT NR DRIFTSOPTIMERENDE KUGLELEJER ANVENDELSE AF ENERGIEFFEKTIVE LEJELØSNINGER I INDUSTRIEN ELFORSK FORSKNING & UDVIKLING I EFFEKTIV ENERGIANVENDELSE

2 CERAMICSPEED KUGLELEJER: FRA CYKLER TIL INDUSTRI Executive Vice President, Industry Anders Thormann og CEO Jacob Csizmadia. Da CeramicSpeeds stifter og CEO Jacob Csizmadia i 1998 som den første i verden kørte mere end 500 km i 24 timers Inline skating, blev det indirekte starten på virksomheden CeramicSpeed seks år senere. Bag verdensrekorden lå brugen af keramiske lejer i hans rulleskøjter, og denne optimering er siden blevet bredt udnyttet blandt elite-cyklister. CeramicSpeed sponsorerer i dag flere af verdens bedste cykelhold og sælger sine keramiske lejer i mere end 28 lande. Keramiske lejer er imidlertid ikke kun en gevinst for Inline atleter og elite-cyklister. De keramiske lejers unikke egenskaber i form af hårdhed, lavere friktion og lang levetid kan også udnyttes i alle former for roterende udstyr i industrien. Og her er der store økonomiske gevinster at hente. De keramiske lejer er dyrere i indkøb end traditionelle stållejer, men merprisen tjenes hurtigt hjem, fordi lejerne har 4-8 gange så lang holdbarhed og kan reducere energitabet i lejer med op til 70 %. Det er bøvlet og dyrt at skulle udskifte lejer i roterende udstyr, fordi virksomheden ikke alene skal betale løn til de montører, der skal udføre opgaven, men også leve med, at produktionen går i stå. CeramicSpeed lejerne er en garanti for højere produktivitet og mere stabil produktion. Efter succes hos verdens bedste cykelhold har CeramicSpeed også rettet sin opmærksomhed på det store optimeringspotentiale i industrien. 2

3 STORT POTENTIALE VED UDSKIFTNING AF LEJER Ca. 60 % af den elektriske energi i erhvervsvirksomheder og i bygninger omsættes via elmotorer. Energitabet fra disse er beregnet til 65 GWh om året. Resultaterne i ELFORSK-projekt om Anvendelse af energieffektive lejeløsninger i industrien viser, at der alene for elmotorer er et teoretisk besparelsespotentiale på 35 GWh/år ved at udskifte stållejer med keramiske lejer, der har et lejetab, der er op til 70 % lavere. Dertil kommer besparelser på lejetab i transmission (remtræk og gear) og belastningskomponenter. Så projektgruppen anslår forsigtigt, at elbesparelsespotentialet er mere end 50 GWh om året. Investeringen i keramiske lejer er så stor, at de primært bør benyttes i det udstyr, der har det største lejetab. Projektgruppen har kortlagt energitab i industrien og har identificeret motortab inden for anden motordrift og ventilation som de mest interessante anvendelser. Der er også store transmissionstab inden for anden motordrift, især bearbejdningsudstyr, og i belastningskomponenten er der store tab ved både ventilation, trykluft, pumpning og køling i mellemstore og store systemer. Se tabel 1. Under projektet blev der gennemført levetidstest bl.a. på CeramicSpeeds eget udstyr EELPRAA. Projektgruppen har anslået den årlige danske omsætning ved indkøb af lejer i industri og bygninger til op mod 1 mia. kr. Alene den opnåede elbesparelse giver en tilbagebetalingstid på mellem 3 og 35 år, afhængig af motorstørrelse, belastning og driftstid. Men i energieffektivt udstyr med frekvensomformer og i mere belastede driftsmiljøer betyder den længere levetid, at der er god økonomi i at skifte til keramiske kuglelejer. Tabel 1 indikerer, hvor lejetab er størst i systemkomponenterne motor, transmission og belastning, fordelt på anvendelser og systemstørrelser. Ventilation Pumpning Trykluft Køling Hydraulik Anden motordrift MOTOR TRANSMISSION BELASTNING Små Mellem Store Små Mellem Store Små Mellem Store 3

4 KERAMISKE LEJER SKABER VÆRDI I ALLE TYPER ROTERENDE UDSTYR I projekt er de lovende resultater fra ELFORSK-vinderprojektet i 2013 om elbesparende kuglelejer omsat til alle gængse typer af roterende udstyr, f.eks. ventilatorer, kompressorer, presser, knusere, slibemaskiner m.fl. Der er gennemført en række tests, der har dokumenteret de keramiske lejers effekt på elforbrug og vedligeholdelsesomkostninger, og der er udviklet et enkelt og brugervenligt beregningsværktøj, som kan anvendes af bl.a. industriens vedligeholdelsesmedarbejdere, udstyrsleverandører og energiselskabernes energirådgivere til at kvantificere elbesparelser ved udskiftning til keramiske lejer. Ved at erstatte konventionelle kuglelejer af stål med CeramicSpeed lejer bestående af højpræcisions løbebaner og keramiske kugler af siliciumnitrid kan energitabet i lejerne i elmotorer og andet roterende udstyr reduceres med op mod 70 % og derigennem bane vej for elbesparelser. Dertil kommer en væsentlig længere levetid og dermed lavere udgifter til vedligeholdelse. Se figur 1. Projektgruppen har beregnet elbesparelsen ved at udskifte stållejer med keramiske lejer i en række forskellige motorstørrelser og analyseret brugerøkonomien ved at udskifte eksisterende elmotorer med relativ lav virkningsgrad til mere effektive elmotorer med keramiske lejer. Se tabel 2. I en efterfølgende analyse har projektgruppen vurderet de besparelser, som slutbrugerne kan opnå på de løbende udgifter til vedligeholdelse og lejeskift. Disse ikke-energimæssige fordele (NEB: non energy benefits) er erfaringsmæssigt større end elbesparelsen, og i projektet er disse gevinster søgt kvantificeret økonomisk. Se eksemplet figur 2. Lejetab pr. motor [W] Gennemsnitligt lejetab 1,5 kw motor Omdrejninger [RPM] Motor 1-5 CS Motor 6-10 SKF INVESTERING I CERAMICSPEED LEJER Årlige omkostninger akkumuleret besparelse i dkk Årlige omkostninger med standardlejer Årlige omkostninger med CeramicSpeed Akkumuleret besparelse 4-8 gange længere levetid i 50 % af udskiftningerne op til 20 gange længere levetid. Figur 1 viser gennemsnitlige lejetab for motorer med hhv. stållejer (SKF) og med keramiske lejer (CS) ved forskellig omdrejningshastighed (RPM), ved konstant temperatur på 24 0 C. Figur 2 viser, at en investering i 2006 på knap kr. i CeramicSpeed lejer gav Arovit en akkumuleret besparelse over de følgende seks år på kr. 4

5 MINDRE VEDLIGEHOLD MED KERAMISKE LEJER Projektgruppen har gennemført en lang række tests på CeramicSpeeds egen 6205 testbænk og en nyinstalleret levetidstester (EELPRAA). Der er foretaget nedløbstests og forbrugstests hos Teknologisk Institut for at verificere de beregnede lejetab. I en konkret kundecase fra Premier Is - Mejerigården A/S blev der beregnet tilbagebetalingstider på ned til 1,1 år for de største motorer. I denne case beregnede projektgruppen også gevinsten ved at skifte ældre, ineffektive motorer ud med energieffektive IE3-motorer med keramiske lejer, og her svingede tilbagebetalingstiden fra 1,8 år for de mindste motorer til 6,5 år for de største, målt udelukkende på energioptimeringen. Se tabel 2. De ikke-energimæssige besparelser ved at anvende keramiske lejer i stedet for konventionelle standardlejer med stålkugler er væsentligt større end værdien af energibesparelsen. I projektet er de årlige omkostninger ved servicering af lejer i dansk industri beregnet til hhv. 4,6 mia. kr. for standardlejer (750 mio. kr. til lejeindkøb, 3,8 mia. kr. til personale ved udskiftning) og 2 mia. kr. for keramiske lejer (hhv. 1,3 mia. kr. til lejekøb og 700 mio. kr. til personale ved udskiftning). Hertil kommer gevinsten fra færre produktionsstop. Motorstørrelse HASTIGHED NUVÆRENDE ÅRLIGT TAB ENERGI- BESPARELSE Kun Lejer Lejer og motor TILBAGE- BETALINGSTID Kun Lejer Lejer og motor [kw] [RPM] [kw/år] [kw/år] [kw/år] [år] [år] ,2 1, ,6 2, ,3 4, ,0 2, ,6 3, ,1 6,5 Tabel 2 viser elbesparelse og tilbagebetalingstid ved opgradering fra stållejer til keramiske lejer og til elmotorer med højere virkningsgrad for forskellige motorstørrelser. 5

6 UNDGÅ STRØMSKADER VED BRUG AF FREKVENSOMFORMER OG KERAMISKE LEJER Mange virksomheder har i de senere år investeret i udstyr, der drives med frekvensomformer, for at opnå en mere energieffektiv drift. Men i systemer med frekvensomformer er der registreret et stigende antal strømskader på standardlejer med stålkugler. Disse strømskader opstår, når induceret strøm i systemet løber gennem kuglerne og medfører en mikrosvejsning mellem kugle og løbebane. Overfladerne bliver meget ødelagte, og smøremidlet bliver både forurenet og beskadiget af de høje temperaturer. Sådanne lejestrømme kan reducere stållejets levetid fra flere år til få måneder. Under sådanne driftsbetingelser er de keramiske lejer særligt attraktive, fordi kuglerne i et keramisk leje ikke er elektrisk ledende. Derfor opstår der ikke strømskader på keramiske lejer. Virksomheder med systemer, der drives gennem en frekvensomformer, vil med udskiftning til keramiske lejer både opnå elbesparelser i kraft af lavere lejetab, men ikke mindst en formentlig langt større økonomisk gevinst, som illustreret i figur 2, fordi de keramiske lejer forebygger strømskader og fører til en mere stabil systemdrift uden nedetid og mindre udgifter til lejeskift. Ny forskning tyder desuden på, at nogle strømme kan drive en elektrolytisk proces, der frigør brintioner fra smøremidlet, og som sættes i forbindelse med brintskørhed i stålet. Det medfører kostbare lejeskader, der helt kan elimineres med brug af ikke ledende rulningselementer i keramiske lejer. Skader på stålleje fra induceret strøm. 6

7 KERAMISKE LEJER HAR 4-8 GANGE LÆNGERE LEVETID Omtrent alle keramiske CeramicSpeed lejer har en dokumenteret levetid, der er mellem 4 og 8 gange så lang som for standardlejer. Årsagen er en række gode egenskaber ved keramiske lejer, der mere end modsvarer den højere anskaffelsespris. I ELFORSK-vinderprojektet fra 2013 blev der målt driftstemperaturer, der er C lavere end standardlejer. Det hænger sammen med lavere friktion i keramiske lejer med mindre energiudvikling og en sænkning af driftstemperaturen med 15 C fordobler smørefedtets levetid. Se figur 4. Keramiske lejer er mere hårdføre og kan derfor håndtere et mere forurenet driftsmiljø end standardlejer. De keramiske lejers hårde kugler knuser den forurening, der kommer ind i lejet, og kuglerne overfører ikke skader til løbebanerne. De hårde keramiske kugler kan også polere løbebanerne og derigennem polere små skader, der løbende kan opstå på løbebanerne. Keramiske kugler vil heller ikke ruste, da de er lavet af keramisk materiale og ikke af stål. Keramiske kugler fremstilles med større præcision og er derfor mere runde end stålkugler, og diameteren varierer mindre fra kugle til kugle. Kuglernes hårdhed betyder, at de også under høj belastning bevarer deres runde form i modsætning til stålkugler, der let deformeres. Resultatet er færre vibrationer i det keramiske leje. Endelig har det vist sig, at keramiske lejer har mindre behov for smøring pga. dets lave friktion. Der er derfor ikke samme risiko for skader som for stållejer, hvis der mangler smøring, eller smøringen foretages forkert. Det har ikke mindst betydning, når en motor starter driften, og når motoren kører op og ned i omdrejninger. TILBAGEBETALINGSTID TEMPERATURUDVIKLING I LEJET Grader celcius over driftstid i timer 80 0 C 70 0 C 60 0 C 50 0 C 40 0 C 30 0 C 20 0 C 10 0 C Standardleje med normal udskiftningsfrekvens pr timer CeramicSpeed hybridlejer timer Antal lejeskift inden breakeven 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Figur 3 viser beregninger af besparelser pga. længere levetid for udvalgte størrelser af ABB-motorer. Søjlerne viser, hvor mange lejeskift, der skal foretages, før investeringen i et keramisk leje er tjent hjem. Besparelsen kan variere med energiklasse og fabrikat. Udskiftning af stålkugleleje med keramisk leje ,5 1,5 Motorstørrelse [kw] Figur 4 viser forskellen i temperaturudviklingen i lejet på formalingsmøllen i Holstebro for hhv. et standardleje med udskiftningsbehov for hver driftstimer og et keramisk leje, der efter driftstimer stadig holder en nogenlunde konstant lav temperatur. 7

8 ARLA FOODS OPTIMERER DRIFTEN MED KERAMISKE LEJER Brabrand Mejeri er en af de fødevarevirksomheder, der har haft stor gavn af skiftet fra stållejer til keramiske lejer. Mejerigiganten er en af de virksomheder, der for alvor har fået øjnene op for de mange fordele ved upfront at foretage en større investering i keramiske lejer for at opnå en mere stabil drift og bedre fødevaresikkerhed. Det er gennemført på flere af virksomhedens produktionssteder. På mejeriet i Brabrand måtte der gennemføres halvårlige terminservices for at forebygge kostbare nedbrud på dekanteren. Disse terminservices kostede mejeriet mellem kr. og 1 mio. kr. om året. Ved at udskifte lejerne i dekanteren til keramiske lejer var det muligt at overgå til tilstandsbaseret vedligehold, hvor service og reparationer tilrettelægges efter resultaterne af tilstandskontrollen og ikke efter bestemte terminer. Driftsleder Michael Helm fra Arla Foods ses her foran en vareelevator. 8

9 DKK år/totalt leje-vedligeholdelse Arla Foods amba Brabrand Mejeri Totalt time- og materialeforbrug leje-vedligeholdelse Arbejdstimer t/udskiftning (DKK) Arbejdstimer t/planlægning (DKK) Øvrige dele og materialer (DKK) Standard-lejer (DKK) CeramicSpeed-lejer (DKK) Antal udskiftninger (index) Antal udskiftninger (index) Figur 5 viser de seneste to års driftsresultater for dekanteren i Brabrand og en prognose for de kommende år, hvor der ikke længere anvendes stållejer. I perioden ventes de årlige udgifter til vedligehold og lejeskift reduceret fra knap 1,2 mio. kr. til mindre end kr. i takt med, at eksisterende stållejer er udskiftet med keramiske lejer. Resultatet er, at hovedeftersynet har kunnet udskydes til hver tredje gang, og der blev kun udskiftet de komponenter, der var skadet. Mejeriet har i de seneste 2 år løbende fået foretaget vibrationsanalyse på lejerne og har kunnet tilrettelægge service og reparationer på dette grundlag. Brabrand Mejeri har investeret knap kr. i CeramicSpeed LongLife Extreme Lejer med tilhørende vibrationsanalyser og har til gengæld sparet mere end 1,5 mio. kr. til den tidligere terminservice. I Holstebro kontaktede vedligeholdschef Ove Raabjerg Nielsen CeramicSpeed allerede i 2008, da han løbende oplevede driftsproblemer med en formalingsmølle, der kørte med en omdrejningshastighed på pr. minut (RPM). Det var nødvendigt at gennemføre lejeskift for hver driftstimer, og han havde etableret permanent overvågning på motoren, så den kunne slå fra, når lejernes drifts-temperatur kom over en kritisk grænse på 80 C. Løsningen i Holstebro blev et skift til CeramicSpeed keramiske lejer, der samtidig blev opgraderet med fødevaregodkendt fedt. I dag kører elmotoren med en temperatur, der konstant er ca. 35 C under den kritiske grænse, og lejernes levetid er forlænget med en faktor på mere end fem. Se figur 4 på side 7. Fra produktionen hos Arla Foods. 9

10 KWH SPARET PÅ VENTILATOR MED KERAMISKE LEJER Da ventilatordrift er et af de anvendelsesområder, hvor der er det forholdsvis største energitab fra lejer, er der i projekt gennemført en simulering af en ventilator, der er monteret med overhæng i vandret retning. Derfor ser det ene leje en stor radial belastning (8,5 kn) og det andet en primært aksial belastning (5 kn). En ventilators virkningsgrad bestemmes normalt ved at måle den totale trykstigning over ventilatoren, luftstrømmen gennem ventilatoren samt motorens effektoptag. Men erfaringsmæssigt er usikkerheden ved denne type målinger så stor, at det var mere hensigtsmæssigt at gennemføre en simulering af lejetabet ved hhv. standardlejer og keramiske lejer. Resultatet viste et markant lavere lejetab ved aksial belastning og et noget lavere lejetab ved radial belastning. Samlet forårsager de keramiske lejer i ventilatoren en reduktion i lejetabet på 43 % - fra 215 W til 123 W. Simuleringen fra projekt støttes af erfaringerne fra virksomheden H. J. Hansen, der var interesseret i at energioptimere driften af en ventilator, der blev drevet af en 132 kw elmotor via et remtræk. Der blev regnet på virkningen af at supplere den nye ventilator med en ny 132 kw motor med keramiske lejer og samtidig lade motoren trække ventilatoren direkte uden remtræk. Det førte bl.a. til, at motoren kunne sænke omdrejningshastigheden fra RPM til RPM. Det nye ventilationssystem vil ifølge analysen have et elforbrug, der er kwh lavere om året end det tidligere system ved en årlig driftstid på timer. Energimæssigt er den samlede tilbagebetalingstid for investeringen 8 år, men H. J. Hansen har samtidig opnået en mere stabil drift. Keramiske lejer vil reducere lejetab i en typisk ventilator med ca. 43 %. Under visse driftstilstande kan besparelsen komme op i nærheden af 50 %. 10

11 LET AT BEREGNE BESPARELSEN VED KERAMISKE LEJER Teknologisk Institut har samlet resultaterne fra projektets beregninger og praktiske tests i et enkelt og brugervenligt beregningsværktøj, der kan downloades under projektet på Dette værktøj gør det lettere for beslutningstagere i industri og bygningsdrift at få overblik over rentabiliteten i udskiftning til keramiske lejer afhængig af motorstørrelse, driftstid, belastning m.v. CeramicSpeed har markedsført projektets resultater under temadage for potentielle industrikunder og har opnået et konstruktivt samarbejde med flere større virksomheder. Således er Grundfos begyndt at anvende keramiske lejer i nogle af sine energieffektive centrifugalpumper, og CeramicSpeed forventer, at der med den udbyggede og forbedrede dokumentation for de keramiske kuglelejers fortrin kan opbygges et marked hos forskellige motor- og maskinproducenter. CeramicSpeed arbejder systematisk for at udnytte projektets testresultater til at forbedre sine keramiske lejers konkurrenceevne i forhold til konventionelle stållejer, og et øget salg til industrien vil spille en vigtig rolle i at nedbringe produktionsprisen for de keramiske lejer. 11

12 Kontakt: Anders Thormann CeramicSpeed Bearings A/S Nørgårdsvej 3, 7500 Holstebro Telefon: Web: Projekt: Titel: Anvendelse af energieffektive lejeløsninger i industrien Nr PSO Program 2014 Budget i alt: kr., hvoraf kr. i tilskud fra Dansk Energi Tidsplan: Programkoordinator: Forskningskoordinator Jørn Borup Jensen Dansk Energi Vodroffsvej Frederiksberg C Telefon: Web: DANSK ENERGI / VODROFFSVEJ 59 / 1900 FRB. C / TLF:

Lejeløsninger og overvågning med resultat

Lejeløsninger og overvågning med resultat Lejeløsninger og overvågning med resultat Sænker dine samlede vedligeholdelsesomkostninger Optimeret leje vedligehold Reduceret energiforbrug Optimering af maskiner OM CERAMICSPEED Etableret i 2004 35

Læs mere

elbesparende kuglelejer

elbesparende kuglelejer projekt nr. 342-032 elbesparende kuglelejer VINDER AF ELFORSK PRISEN 2013 NYE ENERGIEFFEKTIVE OG LANGTIDS- HOLDBARE HYBRIDKUGLELEJER TIL INDUSTRIEN ELFORSK Forskning & Udvikling i effektiv energianvendelse

Læs mere

elbesparende kuglelejer

elbesparende kuglelejer projekt nr. 342-32 Projektgruppen: Dansk Energi Analyse A/S Mogens Johansson, projektleder Produktionsvej 2 26 Glostrup E-mail: dea@dea.dk Telefon: 265 3879 Web: www.dea.dk elbesparende kuglelejer CeramicSpeed

Læs mere

elbesparende kuglelejer

elbesparende kuglelejer projekt nr. 342-32 elbesparende kuglelejer VINDER AF ELFORSK PRISEN 213 NYE ENERGIEFFEKTIVE OG LANGTIDS- HOLDBARE HYBRIDKUGLELEJER TIL INDUSTRIEN ELFORSK Forskning & Udvikling i effektiv energianvendelse

Læs mere

Elbesparende kuglelejer

Elbesparende kuglelejer Elbesparende kuglelejer Rapport fra Elforsk-projekt nr. 342-032 Maj 2013 DANSK ENERGI ANALYSE A/S Elbesparende kuglelejer Rapport fra Elforsk-projekt nr. 342-032 Forfattere: Forsidefoto: Bøje Schaumann

Læs mere

Optimering. Easyfood har tidligere slidt kuglelejer op på tre måneder. Hybridlejer har foreløbig kørt i to år. GENNEM VEDLIGEHOLD

Optimering. Easyfood har tidligere slidt kuglelejer op på tre måneder. Hybridlejer har foreløbig kørt i to år. GENNEM VEDLIGEHOLD OK TOBER 2014 - NR. 5 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING Optimering O F F IC IE LT FA G M AG A S FOR D E IN N DA N V E D L IG SKE EHOLD SFORE N IN G GENNEM VEDLIGEHOLD FA G M A G A S I N F O R D R I F T,

Læs mere

Elmotorer og transmissioner

Elmotorer og transmissioner Elmotorer og transmissioner 1. Indledning 25. februar 2009 For elmotorer og transmissioner er "slutanvendelsen" tabene i de to komponenter. I det følgende vurderes mulighederne for at reducere disse tab

Læs mere

Sænk spændingen og spar på elektriciteten v. Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S, og Claus Hvenegaard, Teknologisk Institut

Sænk spændingen og spar på elektriciteten v. Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S, og Claus Hvenegaard, Teknologisk Institut 30. januar 2012 Sænk spændingen og spar på elektriciteten v. Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S, og Claus Hvenegaard, Teknologisk Institut Artiklen beskriver de første resultater fra et Elforsk-projekt

Læs mere

Eksempler på elbesparelser ved spændingsstyring i kommunale bygninger. Delrapport til Elforsk PSO-projekt nr

Eksempler på elbesparelser ved spændingsstyring i kommunale bygninger. Delrapport til Elforsk PSO-projekt nr Eksempler på elbesparelser ved spændingsstyring i kommunale bygninger Delrapport til Elforsk PSO-projekt nr. 343-004 November 2012 Eksempler på elbesparelser ved spændingsstyring i kommunale bygninger

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-ventilatorer hjælper dig med at spare energi, penge, tid og plads. Dertil kommer integreret trinløs, støjsvag hastighedskontrol, lang

Læs mere

... VI FEJRER HØJTIDEN MED LAVE PRISER!

... VI FEJRER HØJTIDEN MED LAVE PRISER! PRONOR NYHEDSBREV OG TILBUDSAVIS DECEMBER 2014... VI FEJRER HØJTIDEN MED LAVE PRISER! EN STRØM AF GO E TILBUD FRA ELMA Polsøger 106 Voltstick 1770-012098 135,- 104,- ER L R HE EN TI G O! V GA JØET NJEN

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

ELFORSK projekt 344-012. Energibesparelse er mere end energi - Non Energy Benefits, NEB. Case: Saint Gobain Weber A/S Ændringer af ovnindbygninger

ELFORSK projekt 344-012. Energibesparelse er mere end energi - Non Energy Benefits, NEB. Case: Saint Gobain Weber A/S Ændringer af ovnindbygninger ELFORSK projekt 344-012 Energibesparelse er mere end energi - Non Energy Benefits, NEB Case: Saint Gobain Weber A/S Ændringer af ovnindbygninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Sammenfatning...

Læs mere

EN STØTTE TIL VÆKST INDHOLD. Af Jacob Csizmadia, stifter af CeramicSpeed. Leder. ELFORSK Forum De nominerede

EN STØTTE TIL VÆKST INDHOLD. Af Jacob Csizmadia, stifter af CeramicSpeed. Leder. ELFORSK Forum De nominerede ELFORSK NYT JUN 2013 INDHOLD Leder ELFORSK Forum 2013 De nominerede Vinder af ELFORSK Prisen 2013 Industrien kan tjene på cykelsportens resultater Af Jacob Csizmadia, stifter af CeramicSpeed EN STØTTE

Læs mere

Nye sendinger. fra Øland. Centriflow fra Øland Store besparelser. med effektiv og miljøvenlig ventilation. samarbejde med respekt

Nye sendinger. fra Øland. Centriflow fra Øland Store besparelser. med effektiv og miljøvenlig ventilation. samarbejde med respekt Nye sendinger fra Øland Centriflow fra Øland Store besparelser med effektiv og miljøvenlig ventilation samarbejde med respekt Få den rigtige ventilationsløsning Det betaler sig! 30% 10% 30% Dette diagram

Læs mere

Brugervejledning til 2. generationsværktøj. Januar 2014

Brugervejledning til 2. generationsværktøj. Januar 2014 Brugervejledning til 2. generationsværktøj til systemoptimering Januar 2014 Brugervejledning til 2. generationsværktøj til systemoptimering Teknologisk Institut, Energi og Klima Sandie B. Nielsen Per Tage

Læs mere

Luft, lys og elmotorer

Luft, lys og elmotorer % 2. juli 2009 Luft, lys og elmotorer - en ny analyse beskriver dagens muligheder for energibesparelser og vurderer besparelsespotentialet i erhvervslivet Af Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S

Læs mere

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Udarbejdet af: Kasper Hingebjerg K.P.Komponenter 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

Læs mere

Værktøj til brug ved systemoptimering. PSO-projekt nr. 341-014. Projektrapport

Værktøj til brug ved systemoptimering. PSO-projekt nr. 341-014. Projektrapport Værktøj til brug ved systemoptimering PSO-projekt nr. 341-014 Projektrapport Værktøj til brug ved systemoptimering Forfattere: Sandie B. Nielsen (Teknologisk Institut), Per Tage Jespersen (Teknologisk

Læs mere

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-TEKNOLOGI D EC-ventilatorer hjælper dig med at spare energi, penge, tid og plads. Dertil kommer integreret trinløs, støjsvag hastighedskontrol,

Læs mere

Laboratoriemålinger af lyskilders spændingsafhængighed. Delrapport til Elforsk PSO-projekt nr. 343-004

Laboratoriemålinger af lyskilders spændingsafhængighed. Delrapport til Elforsk PSO-projekt nr. 343-004 Laboratoriemålinger af lyskilders spændingsafhængighed Delrapport til Elforsk PSO-projekt nr. 343-004 April 2012 Laboratoriemålinger af lyskilders spændingsafhængighed Forfattere: Claus M. Hvenegaard,

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Varmegenvinding med overskudsvarme. Energirådgivning hos boligselskaber

Varmegenvinding med overskudsvarme. Energirådgivning hos boligselskaber Spar på energien Indhold Varmegenvinding med overskudsvarme... 2 Energirådgivning hos boligselskaber... 2 Lys - nye lyskilder sparer energi... 2 Trykluft - er der styr på utæthederne?... 3 Spar 20 % -

Læs mere

VE til proces set fra et. energiselskab

VE til proces set fra et. energiselskab VE til proces set fra et Hvem er vi? energiselskab v. Christina Monrad Andersen Lokalenergi Handel A/S To veje til at få tilskud VE til proces: Projekter som erstatter fossile brændsler til procesformål

Læs mere

Brugervejledning til Værktøj til brug ved systemoptimering. PSO-projekt nr. 341-014. Version 1.11

Brugervejledning til Værktøj til brug ved systemoptimering. PSO-projekt nr. 341-014. Version 1.11 Brugervejledning til Værktøj til brug ved systemoptimering PSO-projekt nr. 341-014 Version 1.11 Brugervejledning til værktøj til brug ved systemoptimering Forfattere: Sandie B. Nielsen (Teknologisk Institut),

Læs mere

MESSEUDGAVE. Investering: kr Varmepris: 600 [kr./mwh] Tilskudspris0,30 [kr./kwh] Elpris: 2,00 [kr./kwh] Energiforbrug

MESSEUDGAVE. Investering: kr Varmepris: 600 [kr./mwh] Tilskudspris0,30 [kr./kwh] Elpris: 2,00 [kr./kwh] Energiforbrug RELS - brugermanual August 2016 MESSEUDGAVE Excel-program og brugermanual kan downloades fra Teknologisk Instituts hjemmeside på: http://www.teknologisk.dk/projekter/projektenergieffektive-laboratorier/37477?cms.query=stinkskab

Læs mere

Driftsøkonomiske besparelser med optimering af lejer

Driftsøkonomiske besparelser med optimering af lejer Driftsøkonomiske besparelser med optimering af lejer CeramicSpeed producerer og markedsfører et komplet sortiment af kugle- og rullelejer med højere performance end traditionelle stållejer. Disse lejeløsninger

Læs mere

Systemoptimering af elmotordrevne maskinsystemer

Systemoptimering af elmotordrevne maskinsystemer Systemoptimering af elmotordrevne maskinsystemer PSO-projekt nr. 338-009 Projektrapport Applikation Transmission Motor Styring/regulering P 4 P 3 P 2 P 1 Systemoptimering af elmotordrevne maskinsystemer

Læs mere

LED-BELYSNING TIL PRODUKTIONS- OG LAGERHALLER SKIFT TIL LED-BELSYNING OG SPAR OP TIL 75% PÅ EL-REGNINGEN

LED-BELYSNING TIL PRODUKTIONS- OG LAGERHALLER SKIFT TIL LED-BELSYNING OG SPAR OP TIL 75% PÅ EL-REGNINGEN LED-BELYSNING TIL PRODUKTIONS- OG LAGERHALLER SKIFT TIL LED-BELSYNING OG SPAR OP TIL 75% PÅ EL-REGNINGEN SKIFT TIL LED OG SPAR OP TIL 75% PÅ EL-REGNINGEN OPNÅ STORE BESPARELSER MED LED Det er et faktum,

Læs mere

Besparelsespotentiale ved effektivitetskrav til små motorer

Besparelsespotentiale ved effektivitetskrav til små motorer Besparelsespotentiale ved effektivitetskrav til små motorer November 2009 Dansk Energi Analyse A/S Sammenfatning Energistyrelsen har ønsket en opgørelse af elforbruget og tabene i de helt små motorer,

Læs mere

CeramicSpeed Bearings A/S Nørgårdsvej Holstebro Telefon

CeramicSpeed Bearings A/S Nørgårdsvej Holstebro Telefon CeramicSpeed Bearings A/S Nørgårdsvej 3 7500 Holstebro Telefon +45 97 40 25 44 industri@ceramicspeed.com www.ceramicspeed.com/industri CeramicSpeed har siden 2006 været officiel sponsor i Pro Tour en.

Læs mere

Energibesparelse. GRUNDFOS Commercial Building Services

Energibesparelse. GRUNDFOS Commercial Building Services GRUNDFOS Commercial Building Services I 2007 besluttede EU at CO 2 -emissionerne skal reduceres med 20 % inden 2020. Alle medlemslande skal arbejde frem mod dette mål. Dette giver slutbrugere rig mulighed

Læs mere

Spar penge på køling - uden kølemidler

Spar penge på køling - uden kølemidler Spar penge på køling - uden kølemidler En artikel om et beregningseksempel, hvor et sorptivt køleanlæg, DesiCool fra Munters A/S, sammenlignes med et traditionelt kompressorkølet ventilationssystem. Af

Læs mere

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst Kenneth Diget Danmarks største kundejede energiselskab 400.000 kunder 10 procent af Danmarks samlede elforbrug Fremtidens energi -

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) L 191/26 Den Europæiske Unions Tidende 23.7.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 640/2009 af 22. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav

Læs mere

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 Side 1 af 8 Energirapport for E/F Herman Bangs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos N.H. Stål. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos N.H. Stål. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos N.H. Stål Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen 1 N.H. Stål 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er

Læs mere

Energieffektivitet. ... via regulerbare motorer med frekvensomformere. Energibesparelse ved FO-omdrejningsregulering

Energieffektivitet. ... via regulerbare motorer med frekvensomformere. Energibesparelse ved FO-omdrejningsregulering ... via regulerbare motorer med frekvensomformere Tomi Ristimäki Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 08 I 2008 Som følge af de konstant stigende energipriser tvinges virksomheder oftere og oftere

Læs mere

Danvak - Nye energiregler og normer - Nye energiregler og normer Udfordringer og løsninger ved Henning Grønbæk, Institute Manager EXHAUSTO Institute Page 1 Danvak - Nye energiregler og normer - Hvad er

Læs mere

Energioptimering og -audit

Energioptimering og -audit Energioptimering og -audit Få mest muligt ud af din energi Få yderligere information på: www.schneider-electric.dk Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitets effektivisering? Et konkurrencepræget

Læs mere

Energieffektivisering i industrien med højtemperaturvarmepumper. Lars Reinholdt Teknologisk Institut, Energi og Klima

Energieffektivisering i industrien med højtemperaturvarmepumper. Lars Reinholdt Teknologisk Institut, Energi og Klima Energieffektivisering i industrien med højtemperaturvarmepumper Lars Reinholdt Teknologisk Institut, Energi og Klima Højtemperaturvarmepumper Hvorfor nu? Varmepumper er en effektiv komponent til energieffektivisering

Læs mere

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Udarbejdet af: Kasper Hingebjerg og Morten Torp Hendricks Industries 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore

Læs mere

Velkommen. Vedligeholds betydning for energiforbrug/0g omvendt

Velkommen. Vedligeholds betydning for energiforbrug/0g omvendt Velkommen Vagn Jensen Født 1951 = 65år Uddannelse: Maskinarbejder Udvidet maskinmester eksamen 1974 Sejltid rederiet Ove Skou Elinstallatør 1978. Arbejdet 35 år som vedligeholdschef, projektleder og energiansvarlig

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Trykluft. Optimering og projektering af anlæg

Trykluft. Optimering og projektering af anlæg Trykluft Optimering og projektering af anlæg Indholdsfortegnelse Trykluft...2 Trykluftanlæg...2 Energiforbrug i trykluftanlæg...2 Optimering af eksisterende anlæg...3 Trykforhold...3 Lækager...3 Lækagemåling...4

Læs mere

Energieffektive serverrum. Jacob Ilsøe Elsparefondens Kunderådgivning jail@sparel.dk Tlf: 51 31 95 11

Energieffektive serverrum. Jacob Ilsøe Elsparefondens Kunderådgivning jail@sparel.dk Tlf: 51 31 95 11 Energieffektive serverrum Jacob Ilsøe Elsparefondens Kunderådgivning jail@sparel.dk Tlf: 51 31 95 11 Serverrum Sikker drift og god økonomi Elforbrug i serverrum Måling af elforbrug i serverrummet Nøgletal

Læs mere

Drejebog til store varmepumper

Drejebog til store varmepumper Drejebog til store varmepumper Lars Reinholdt Teknologisk Institut 12. og 17. juni 2015 Indhold Hvorfor varmepumper? Potentialet for højtemperatur varmepumper Drejebogen (med lidt teori) Inspirationskataloget

Læs mere

Energivenlig ventilation til fjerkræ

Energivenlig ventilation til fjerkræ Energivenlig ventilation til fjerkræ Climate for Growth Energioptimal ventilation Ventilation er en forudsætning for at kunne skabe et sundt staldmiljø, og for at give dyrene de optimale betingelser. SKOV

Læs mere

Energimærkning af chillers - væskekølere

Energimærkning af chillers - væskekølere Energimærkning af chillers - væskekølere Per Henrik Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik Energiseminar, Plastindustrien, 4. dec. 2009 Agenda 1. Hvad er en chiller? 2. Resultater fra PSO-projekt

Læs mere

F R E M T I D E N S L E D LY S 5 Å R S G A R A N T I U D E N AT B L I N K E U D E N P R O B L E M E R U D E N B E S VÆ R U D E N F L I M M E R U D E

F R E M T I D E N S L E D LY S 5 Å R S G A R A N T I U D E N AT B L I N K E U D E N P R O B L E M E R U D E N B E S VÆ R U D E N F L I M M E R U D E F R E M T I D E N S L E D LY S 5 Å R S G A R A N T I U D E N AT B L I N K E U D E N P R O B L E M E R U D E N B E S VÆ R U D E N F L I M M E R U D E N B E K Y M R I N G E R U D E N M O D I F I C E R I

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Break Even vejledning

Break Even vejledning Break Even vejledning Formål med vejledningen og Break Even regneark: At give rådgiver og kølefirmaer et simpelt værktøj til hurtigt at bestemme, hvorvidt et ammoniakanlæg er økonomisk fordelagtigt at

Læs mere

Energivenlig ventilation til fjerkræ

Energivenlig ventilation til fjerkræ Energivenlig ventilation til fjerkræ Climate for Growth Energioptimal ventilation V entilation er en forudsætning for at kunne skabe et sundt staldmiljø, og for at give dyrene de optimale betingelser.

Læs mere

Energioptimering af bygning 1624 Frederiksborggade 15 Forslag nr.: 03 Elbesparelse 97.351 kwh/år 146.027 kr./år Varmebesparelse 0 kwh/år 0 kr.

Energioptimering af bygning 1624 Frederiksborggade 15 Forslag nr.: 03 Elbesparelse 97.351 kwh/år 146.027 kr./år Varmebesparelse 0 kwh/år 0 kr. Energioptimering Rådgiver fra Energi Nord: Steen Lund Sømod tlf. 9936 9776 Dato: 16. august 2013 Dok.id-903963 Kundedata Firma:ATP Ejendomme Sag nr.: 001-00710-01 Kontaktperson: Christian Mølholm Telefon

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik Udarbejdet af: Morten Torp 1 Egelykke Jensen Maskinfabrik 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små

Læs mere

Energioptimerings plan for Taastrup Idræts Center

Energioptimerings plan for Taastrup Idræts Center REPORT Energioptimerings plan for Taastrup Idræts Center Prepared Kim Lindberg (KIMLI), 19 juni 2015 Checked Accepted Approved Doc. no. Ver. no. 1 Case no. Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 19 juni 2015

Læs mere

Danicas Energistrategi, målsætning og pilotprojekter City2 inklusive

Danicas Energistrategi, målsætning og pilotprojekter City2 inklusive Danicas Energistrategi, målsætning og pilotprojekter City2 inklusive Árni Laksafoss, Projektchef, Danica Ejendomme Hans Andersen, Energichef, DEAS Dato: 29 oktober 2015 Dagsorden: Danica Ejendommes Energistrategi,

Læs mere

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Energy Cool Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Profil Henrik Thorsen Stifter af Energy Cool 41 år Agenda Hvem er Energy Cool? Hvad kan Energy Cool tilbyde? Hvordan kan Energy Cool hjælpe dig? Hvem

Læs mere

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0003 Ref. PEN

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0003 Ref. PEN Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 252 Offentligt GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0003 Ref. PEN Side 1/5 Grundnotat om Kommissionens forslag til fælles europæiske energieffektivitetskrav

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Bæredygtige og innovative belysningsløsninger?

Bæredygtige og innovative belysningsløsninger? Bæredygtige og innovative belysningsløsninger? Den gode og energirigtige belysningsløsning? Rette mængde lys, på rette sted og på det rette tidspunkt. (Gælder såvel ved nye anlæg som ved renovering af

Læs mere

SEAS-NVE A/S. SEAS-NVE er Danmarks største kundeejede energiselskab

SEAS-NVE A/S. SEAS-NVE er Danmarks største kundeejede energiselskab SEAS-NVE A/S SEAS-NVE A/S SEAS-NVE er Danmarks største kundeejede energiselskab SEAS-NVE har i dag ca. 335.000 andelshavere. Omsætning total kr. 1.100.000.000,- Rådgivning kr. 26.000.000,- Total besparelser

Læs mere

Formål med ventilation

Formål med ventilation Formål med ventilation Sikre frisk luft Fjerne lugtgener Fjerne fugt Fjerne partikler Bygningsopvarmning M.m. = godt indeklima Simpelt ventilationsanlæg Rigtigt ventilationsanlæg sanlægtyper (komfortanlæg)

Læs mere

Laboratoriemålinger af asynkronmotorers spændingsafhængighed. Delrapport til Elforsk PSO-projekt nr. 343-004

Laboratoriemålinger af asynkronmotorers spændingsafhængighed. Delrapport til Elforsk PSO-projekt nr. 343-004 Laboratoriemålinger af asynkronmotorers spændingsafhængighed Delrapport til Elforsk PSO-projekt nr. 343-004 Januar 2012 Laboratoriemålinger af asynkronmotorers spændingsafhængighed Forfattere: Claus M.

Læs mere

Udskiftning af større cirkulationspumper

Udskiftning af større cirkulationspumper Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udskiftning af større cirkulationspumper I mange ejendomme cirkuleres varmen stadig med en cirkulationspumpe af en ældre type,

Læs mere

ENERGIEFFEKTIVISERING RÅDGIVNING GIVER MASSIVE BESPARELSER RHVERV ET WHITEPAPER FRA JYSK ENERGI

ENERGIEFFEKTIVISERING RÅDGIVNING GIVER MASSIVE BESPARELSER RHVERV ET WHITEPAPER FRA JYSK ENERGI ENERGIEFFEKTIVISERING RÅDGIVNING GIVER MASSIVE BESPARELSER RHVERV ET WHITEPAPER FRA JYSK ENERGI ALLE VIL ENERGI- EFFEKTIVISERE Langt de fleste virksomheder kan se fordele i at spare på energien, hvis det

Læs mere

Beslutningsdokument: Udskiftning af vinduer. Beslutningsgrundlag vedrørende investering i 200 nye lavenergivinduer i boligforeningen

Beslutningsdokument: Udskiftning af vinduer. Beslutningsgrundlag vedrørende investering i 200 nye lavenergivinduer i boligforeningen Beslutningsdokument: Udskiftning af vinduer Beslutningsgrundlag vedrørende investering i 2 nye lavenergivinduer i boligforeningen BF. Version 1. 5/6/214 Indholdsfortegnelse Baggrund for renoveringen...

Læs mere

Se mere i afsnit om målinger og beregninger på side 6.

Se mere i afsnit om målinger og beregninger på side 6. Producerer eller importerer du ventilatorer? Så vær opmærksom: Der er nye krav fra den 1. januar 2013 Fra 1. januar 2013 er der krav om miljøvenligt design af ventilatorer. Det vil sige krav til produktudformning,

Læs mere

Den store blå om Systemoptimering. www.danskenergi.dk

Den store blå om Systemoptimering. www.danskenergi.dk Den store blå om Systemoptimering www.danskenergi.dk Den store blå om Systemoptimering Forfattere: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut) Sandie Brændgaard Nielsen (Teknologisk Institut) Jørn Borup

Læs mere

Partikelfiltre til dieselkøretøjer

Partikelfiltre til dieselkøretøjer Partikelfiltre til dieselkøretøjer Baggrund Partikler fra køretøjer, specielt dieselkøretøjer, udgør det største trafikskabte miljøproblem i byerne. En af de mest lovende tekniske løsninger til reduktion

Læs mere

Få styr på energi og affald og få nye konkurrencefordele! 21. maj Energi Nord A/S Energirådgiver Steen Lund Sømod

Få styr på energi og affald og få nye konkurrencefordele! 21. maj Energi Nord A/S Energirådgiver Steen Lund Sømod Få styr på energi og affald og få nye konkurrencefordele! 21. maj 2014 Energi Nord A/S Energirådgiver Steen Lund Sømod Hvad for en slags fisk er jeg så Steen Lund Sømod 44 år Maskinmester Energi Nord 4,5

Læs mere

BedreBolig-plan BOLIGEJER

BedreBolig-plan BOLIGEJER KLADDE Rapportnr: 0 Firmanr: 40 Dato: 04-11-2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Dansk Bygningsrådgivning Kurt Lynge Christensen Visborgvej 6 9560 Hadsund E-mail info@danskbygningsraadgivning.dk Tlf.nr

Læs mere

HVORDAN KAN DIN VIRKSOMHED SPARE PÅ FORBRUG UDENFOR ÅBNINGSTID?

HVORDAN KAN DIN VIRKSOMHED SPARE PÅ FORBRUG UDENFOR ÅBNINGSTID? HVORDAN KAN DIN VIRKSOMHED SPARE PÅ FORBRUG UDENFOR ÅBNINGSTID? VELKOMMEN Her har du din gratis E-bog. Energibesparelser betyder både noget for miljøet og for bundlinjen. Der er mange steder en virksomhed

Læs mere

Mereta-serien Syntetiske cirkulations- og gearolier til industrien

Mereta-serien Syntetiske cirkulations- og gearolier til industrien Mereta-serien Syntetiske cirkulations- og gearolier til industrien Mereta-serien Indhold Indledning 4 Produktintroduktion og anvendelsesområde 5 Egenskaber og fordele 5 Temperaturområder 6 Levetid, vandseparation

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen KSM Kragelund ApS. 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore

Læs mere

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse.

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse. Frederiksberg Kommune el skraldebil Statusrapport august 2014 Projektets formål Frederiksberg Kommune erstatter en konventionel diesel-skraldebil med en el-skraldebil. Formålet er at gøre affaldsindsamlingen

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

KAPACITETSSTYRET VS. ON/OFF- STYRET AC- & DC-AIRCONDITION TIL ELEKTRONIKKØLING

KAPACITETSSTYRET VS. ON/OFF- STYRET AC- & DC-AIRCONDITION TIL ELEKTRONIKKØLING KAPACITETSSTYRET VS. ON/OFF- STYRET AC- & DC-AIRCONDITION TIL ELEKTRONIKKØLING EHSAN B. HAGHIGHI PhD, Thermal Specialist Dantherm Cooling AB CHRISTIAN SAKSTRUP SENIOR PROJECT MANAGER, ELECTRONICS DANTHERM

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Sammendrag PSO 342-041

Sammendrag PSO 342-041 Sammendrag PSO 342-041 Kompleksiteten i projektet har været relativ stor pga. de mange indgående komponenter, optimering heraf, og deres indbyrdes indflydelse på det samlede resultat. Herunder optimering

Læs mere

Test af Sense-it måler. Kuben Management A/S. Kuben Management A/S. www.kubenman.dk Tlf. +45 7011 4501

Test af Sense-it måler. Kuben Management A/S. Kuben Management A/S. www.kubenman.dk Tlf. +45 7011 4501 Test af Sense-it måler Kuben Management A/S Kuben Management A/S www.kubenman.dk Tlf. +45 7011 4501 1 Hillerød Hospital Gennem besøg på Hillerød hospital, via driftsafdelingen, har vi haft mulighed for

Læs mere

Energivenlig ventilation til svineproduktion

Energivenlig ventilation til svineproduktion Energivenlig ventilation til svineproduktion Climate for Growth Energivenlig ventilation Energivenlig ventilation Ventilation er en forudsætning for at kunne skabe et sundt staldmiljø og for at give dyrene

Læs mere

Den lille blå om Systemoptimering

Den lille blå om Systemoptimering Bedre energiudnyttelse et fælles ansvar Af koncernchef Jørgen M. Clausen, Danfoss A/S Øverst på den globale dagsorden står klimaændringerne. Risikoen for at forrykke vores klodes balance i en uheldig retning

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Dokumenterede fordele ved originale Sabroe reservedele fra Johnson Controls

Dokumenterede fordele ved originale Sabroe reservedele fra Johnson Controls Johnson Controls PARTS CENTRE Dokumenterede fordele ved originale Sabroe reservedele fra Johnson Controls Originale reservedele resulterer i lavere energiforbrug Det er omkostningsbesparende at anvende

Læs mere

GRØNNE INDKØB OG GRØNNE PRODUKTER SKABER GRØN VÆKST

GRØNNE INDKØB OG GRØNNE PRODUKTER SKABER GRØN VÆKST BUSINESS CASES GRØNNE INDKØB GRØNNE INDKØB OG GRØNNE PRODUKTER SKABER GRØN VÆKST Miljøstyrelsen har undersøgt de økonomiske og miljømæssige effekter på markedet ved grønne offentlige indkøb gennem syv

Læs mere

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse VIBRO CONSULT Palle Aggerholm Tilstandskontrol ved hjælp af vibrationsanalyse Et minikursus med særlig henvendelse til vindmølleejere Adresse: Balagervej 69 Telefon: 86 14 95 84 Mobil: 40 14 95 84 E-mail:

Læs mere

Industri Lagerhal TCO RAPPORT

Industri Lagerhal TCO RAPPORT Industri Lagerhal TCO RAPPORT jbh / 05-05-2015 Indholdsfortegnelse Total Cost of Ownership... 3 Total resultat for projekt - Graf / Projekt: Industri Lagerhal... 4 Total resultat for projekt - Tabel /

Læs mere

Energieftersyn af ventilations- og klimaanlæg

Energieftersyn af ventilations- og klimaanlæg 19. november 2008 RMH + MJ Energieftersyn af ventilations- og klimaanlæg Af Rikke Marie Hald, Energistyrelsen, og Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S Fra 1. januar 2008 skal større ventilations-

Læs mere

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats NOTAT 14. marts 2013 J.nr. 2598/1244-0021 Ref. jtj/pb/ Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats Besparelser i transport indgår i aften af 13. november 2012 om

Læs mere

Besparelser på energiudgifter, hvor meget og hvordan?

Besparelser på energiudgifter, hvor meget og hvordan? Besparelser på energiudgifter, hvor meget og hvordan? 1. Lad os starte med slutningen! Hvad kommer der ud af en energianalyse? 2. Hvad siger erfaringen fra mange timers arbejde? 3. Metoden brug ressourcerne

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Erfaringer fra projektet Energioptimalt design af dambrug Christina Monrad Andersen, Lokalenergi

Erfaringer fra projektet Energioptimalt design af dambrug Christina Monrad Andersen, Lokalenergi Energioptimering på dambrug Erfaringer fra projektet Energioptimalt design af dambrug Christina Monrad Andersen, Lokalenergi Deltagere i projektet Dansk Akvakultur Teknologisk Institut Lokalenergi Dambrug:

Læs mere

Energinøgletal og anvendelse for sektoren: Handel med biler mv. samt salg af reservedele til biler

Energinøgletal og anvendelse for sektoren: Handel med biler mv. samt salg af reservedele til biler Energinøgletal Energinøgletal og anvendelse for sektoren: Handel med biler mv. samt salg af reservedele til biler mv. Postboks 259 Tlf.: 4588 1400 Jernbane Allé 45 Tlf. 3879 7070 DTU/Bygning 325 Fax: 4593

Læs mere

Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør. Notat Marts 2000

Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør. Notat Marts 2000 Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør Notat Marts 2000 DGC-notat Teknologistatus marts 2000 1/6 Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør Dorthe Jensen, DGC og Paw Andersen, DGC Baggrund

Læs mere

Elforsk programmet prioriterer at:

Elforsk programmet prioriterer at: Elforsk programmet prioriterer at: Styrke indsatsen for energieffektivisering set i lyset af den europæiske CO2 kvoteregulering Styrke integrationen af design, funktionalitet, brugervenlighed og omkostningseffektivitet

Læs mere

Energi optimering. Hospitalsenhed Midt

Energi optimering. Hospitalsenhed Midt Energi optimering Ved Teknisk chef Stig Tofteberg Baggrunden for ESCO Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2009-2010 Hvad er ESCO (Energy Service Company) ESCO leverandør: større virksomhed med stærke kompetencer

Læs mere

SALGET AF ET SPILDEVANDSANLÆG TIL FLYVESTATION KARUP ÅBNEDE ET EKSPORTVINDUE TIL ENGLAND

SALGET AF ET SPILDEVANDSANLÆG TIL FLYVESTATION KARUP ÅBNEDE ET EKSPORTVINDUE TIL ENGLAND BUSINESS 1 CASE SPILDEVANDSANLÆG SALGET AF ET SPILDEVANDSANLÆG TIL FLYVESTATION KARUP ÅBNEDE ET EKSPORTVINDUE TIL ENGLAND GRØNNE INDKØB Envotherms anlæg til spildevandsrensning sparer Flyvestation Karup

Læs mere

Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011

Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011 Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011 Der er krav om miljøvenligt design (ecodesign) af elmotorer. er krav om produktudformning, der tilgodeser eksempelvis

Læs mere