SDO er danske covered bonds. Henrik Hjortshøj-Nielsen Vicedirektør Finansafdelingen, Nykredit

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SDO er danske covered bonds. Henrik Hjortshøj-Nielsen Vicedirektør Finansafdelingen, Nykredit"

Transkript

1 SDO er danske covered bonds Henrik Hjortshøj-Nielsen Vicedirektør Finansafdelingen, Nykredit Finansanalytikerforeningen, 29. maj

2 Disposition Lovgivningen næsten i hus Betydning for udlånet Konsekvenser på fundingmarkedet Afrunding 2

3 Status SDO lovforslagets behandling EU-regulering og ønske fra Finansrådet og regeringen 3. behandling i Folketinget 29. maj Skal vedtages senest fredag den 1. juni Forventes at træde i kraft pr. 1. juli 2007 Overgangsordning frem til 1. januar 2008 Lovforberedende arbejde Udkast til lovforslag Lovforslag fremsat 3. beh. i Folketing Frist for vedtagelse Loven træder i kraft Al udstedelse nye regler 1. halvår halvår marts maj juni juli 2007 (forventet) 1. januar 2008 (forventet) 3

4 Lovforslaget i hovedtræk.. Indeholder en omfattende ændring af de nuværende regler for ejendomsfinansiering Supplerende sikkerhed Banker kan udstede SDO er Nyt balanceprincip Nye pantebreve og tinglysningsafgift Ny forbrugerlovgivning 4

5 ..plus det løse Men fortsat en del uløste problemer.. skat værdiansættelse god skik fælles funding registerbekendtgørelse vejledninger indberetningsskemaer.. og sidste øjebliks-ting indskrænker råderummet referencerente ved variabelt forrentet lån parikurs eller opkøb på børsen uopsigelighed for långiver pari indfrielser, hvis der ikke kan opkøbes 5

6 Oversigt over forskellen mellem SDO, SDRO og RO-udstedelser Forskelle SDO SDRO RO Opfylder CRD-krav Ja Ja Nej RW under standardmetoden 10 % 10 % 20 % Aktiver i cover poolen Derivater ligestilles med obligationer Løbende LTV - Pant i fast ejendom - Lån til offentlige debitorer - Fordringer på kreditinstitutter - Nok MBS, jf. CRD Ja Ja - Pant i fast ejendom - Lån til offentlige debitorer Ja Ja - Pant i fast ejendom - Lån til offentlige debitorer Ja Nej Ubegrænset afdragsfrihed og løbetid Ja - op til 70% (75%) LTV Ja - op til 70% (75%) LTV Nej Udstede junior SDO Ja Ja Ja Balanceprincipper valgfrit for hvert kapitalcenter valgfrit for hvert kapitalcenter 6 valgfrit for hvert kapitalcenter Markedsværdiprincip? Alene dette princip Alene dette princip Også andre principper

7 Balanceprincippet Risikotyper Nuværende balanceprincip Overordnede balanceprincip Specifikke balanceprincip Renterisiko Stresstest på renteniveau og struktur Smal tabsramme Ingen modregning på tværs af valutaer Stresstest på renteniveau og struktur Smal tabsramme Delvis modregning mellem EUR og DKK Stresstest på renteniveau og struktur Smal tabsramme Ingen modregning på tværs af valutaer Valutarisiko Valutaindikator 2 (få valutaer) Smal tabsramme Max. 5 mio. kr. på øvrige valutaer Simpel stresstest (alle valutaer) to grupper (EU-/EØS-valutaer og øvrige) Blød tabsramme Valutaindikator 2 (få valutaer) Smal tabsramme Max. 30 mio. kr. på øvrige valutaer Optionsrisiko Max. 4 års løbetid Strukturel begrænsning på konverterbarhed og indeksering Stresstest på volatilitet Smal tabsramme Ingen løbetids- eller strukturelle begrænsninger Max. 4 års løbetid Strukturel begrænsning på konverterbarhed og indeksering Likviditetsrisiko Begrænsninger på midlertidige likviditetsunderskud (både terminsbetalinger og uafdækkede refinansieringer) særligt på 3 års horisont Begrænsninger på rentebetalinger: Rente(ind) > Rente(ud) (løbende 12 måneder) Nutidsværdi-opgørelse PV(ind) > PV(ud) (til enhver tid) Begrænsninger på midlertidige likviditetsunderskud (både terminsbetalinger og uafdækkede refinansieringer) særligt på 3 års horisont Indfrielse med andre obligationer Max. 2% både egne og fra andre kreditinstitutter Tilnærmelsesvis samme betalingsrække Max. 15% fra andre kreditinstitutter - egne ubegrænset Max. 15% både egne og fra andre kreditinstitutter Tilnærmelsesvis samme betalingsrække 7

8 Sikkerhed Væsentlig forskel på investors konkursretlige stilling i en bank og et realkreditinstitut Realkreditinstitut SDO/SDRO SDRO-investors krav: 1. Aktiver i kapitalcenter inkl. lovfæstet overkollateral 2. Frivillig overkollateral 3. Instituttets konkursbo FØR simple kreditorer Obligatorisk at fylde op i SDO-cover Bank SDO-investors krav: 1. Aktiver i register inkl. frivillig overkollateral 2. Instituttets konkursbo SIDEORDNET med øvrige kreditorer Frivilligt om man vil fylde op i SDO-cover Er gennemtænkt gennem mange år 8

9 Disposition Lovgivningen næsten i hus Betydning for udlånet Konsekvenser på fundingmarkedet Afrunding 9

10 Låntyper til ejendomsfinansiering Mia. kr Fastforrentede, konverterbare lån Rentelofter 500 Rentetilpasningslån 0 Prioritetslån

11 Stor diversitet i udstedelsen Udstedelse, % 100% 80% 60% 40% 20% RTL Daglig udstedelse, mia. kr % Oct Oct Oct Oct Oct Floaters RTL Capped floaters Konverterbare Daglig udstedelse h.a 11

12 Afhængighed af rentekurven Udstedelse, % 10Y DKK swap- 6M Cibor, % 100% % RTL % 40% % 0.5 0% Oct Oct Oct Oct Oct Floaters RTL Capped floaters Konverterbare 10Y swap- 6M Cibor 12

13 Renteudvikling og rådgivning påvirker låntageradfærd OAS swap, bp rente, rentespænd % Y DKK swap, h.a. OAS kurs 98 konverterbar Y DKK swap - 6M Cibor, h.a 0-1 Jan 00 Jul 00 Jan 01 Jul 01 Jan 02 Jul 02 Jan 03 Jul 03 Jan 04 Jul 04 Jan 05 Jul 05 Jan 06 Jul 06 Jan 07 13

14 Muligheder i den nye lovgivning Fastforrentede konverterbare obligationslån og lange RenteMax er Korte RenteMax er Favoriseres skattemæssigt Prises attraktivt Gennemsigtighed Erfaring fra udlandet Har politisk medvind Kan gøres mere fleksible Risikoen kan opsplittes og hedges i bidder Kan suppleres med andre derivater Uændret Delvise ændringer RTL er Møder hård konkurrence fra CIBOR-lån og prioritetslån Nye modeller? CIBOR-lån Kraftigt vækst med derivater Videreudvikles Prioritetslån Obligationsfundede Marginpres fremover 14 Videreudvikles Mere individualitet Del af større pakke

15 Produkterne Revolution eller evolution? To regimer Obligationen er en del af lånet Fastforrentede lån og Lån med lange rentelofter - Som i dag - Mindre justeringer/nyudviklinger Prisen Som i dag: Markedsrente bidrag Kundetype Gennemskuelighed og tryghed Fordele Formuebeskyttelse Konverteringsmuligheder Adskilt lån og funding Variabelt forrentede lån Lån med korte rentelofter - Kassekreditfunktionalitet - Fleksibilitet - Tillægsprodukter / derivater Prisen - Bankrente / Cibor tillæg? Kundetype - Fleksibilitet og muligheder Fordele - Tilpasning til økonomi og livscyklus 15

16 Disposition Lovgivningen næsten i hus Betydning for udlånet Konsekvenser for fundingmarkedet Afrunding 16

17 Obligationsmarkedet To regimer Eksisterende obligationstyper Fastforrentede, konverterbare Variabelt forrentede med renteloft - Som i dag - Mindre justeringer/nyudviklinger - Direkte sammenhæng mellem lån og funding Baseret på den lange rente: års løbetid SDO- og dermed CB-status - Fremadrettet markedsstandard ved europæisk ejendomsfinansiering - Nødvendigt af hensyn til prisstillelsen Nye obligationstyper Europæisk benchmark style Jumbo er Opportunistisk funding - Blokudstedelse, evt. i valuta - Adskilt lån og funding - Swappes til DKK Baseret på den korte rente: års løbetid SDO- og dermed CB-status - Fremadrettet markedsstandard ved europæisk ejendomsfinansiering - Nødvendigt at hensyn til prisstillelsen Ro-finansiering? - Konkurrencedygtigt produkt? 17

18 Konsekvenser for fundingmarkedet Stadig behov for velfungerende dansk obligationsmarked Handelsplads Kursliste & ticker tape VP Børsmæglere Institutionelle investorer Banker Virksomheder Private Internationale Danske optionsderivatmarkeder har få deltagere og lav likviditet Behov for at opbygge likvidt dansk derivatmarked med danske og 4% 34% internationale 5% banker samt end users 20% Behov for at opbygge 37% flere fundinginstrumenter, så der er adgang til en bredere gruppe af internationale investorer EUR, USD, CHF Diversificeret investorbase 18

19 Junior SDO en tranchedeling af SDO Kapitalcenter i et realkreditinstitut Aktiver Godkendte aktiver Lån mod pant Offentligt udlån Passiver SDO og derivater (Fortrinsret til alle aktiver i kaptalcentret i tilfælde af insolvens) Junior SDO vil blive udstedt til at finansiere køb af godkendte SDOaktiver, hvis LTV overstiger 80% Husprisfald Rentefald Ikke covered bonds i CRD-forstand Godkendte aktiver Typisk statspapirer Lovpligtig kapital = 8% af RVA Junior SDO (Sekundær separatistret til aktiver i kapitalcentret i tilfælde af insolvens) Egenkapital Formentlig 20% RW Kreditkvalitet baseret på gode aktiver, kapitalkrav og udsteder En nyskabelse på det europæiske CB marked 19

20 Disposition Lovgivningen næsten i hus Betydning for udlånet Konsekvenser for fundingmarkedet Afrunding 20

21 Ensartede regler på flere punkter Fælles og restriktive grænser for finansielle risici i realkreditinstitutter og banker Samme belåningsgrænser Samme regler for løbetider og afdragsfrihed Ligestilling mellem banker og realkreditinstitutter i valg af pantebrevsformer Skattemæssig ligestilling for ens produkter uanset om kunden går ind i en bank eller realkreditinstitut Let adgang til kapital, så der kan stilles ekstra sikkerhed Mulighed for funding af andre kreditinstitutters udlån 21

22 Bliver det billigere? ÅOP (efter skat), pct. (min. og maks.) Prioritetslån, pengeinstitutter 5% 30 år Nykredit, FriværdiKonto RenteMax30, 5% loft Tilpasningslån, F1 Typisk marginal Realkreditlån 0,5% Prioritetslån 1,3% 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 22

23 Vigtigste konklusioner Virksomheder bør få gennemgået lånporteføljen. Kunderne får flere muligheder hen ad vejen og flere fine lovskemaer. Bankerne får flere boliglån på bøgerne, men vil opleve konkurrence fra nye udbydere lavere margin? Realkreditinstitutterne bør sætte prisen op. Det danske obligationsmarked vil overleve, men Kære investorer og børsmæglere Kridt skoene og få gang i derivaterne! Tak for opmærksomheden! 23

Hvordan vil de nye SDO/SDROèr påvirke derivatmarkederne. Hvilke behov kan vi forvente fra udstedere og investorer.

Hvordan vil de nye SDO/SDROèr påvirke derivatmarkederne. Hvilke behov kan vi forvente fra udstedere og investorer. Hvordan vil de nye SDO/SDROèr påvirke derivatmarkederne. Hvilke behov kan vi forvente fra udstedere og investorer. Henrik Jappe Nykredit Markets Financial Solutions Juni 2007 1 Agenda Derivatmarkedet de

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Et studie af danskernes valg af realkreditlån og konverteringspraksis

Et studie af danskernes valg af realkreditlån og konverteringspraksis Et studie af danskernes valg af realkreditlån og konverteringspraksis Kourosh Marjani Rasmussen Claus Madsen Rolf Poulsen BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER 0.1. Forord 0.1 Forord Boligøkonomisk Videncenter i

Læs mere

Specialeafhandling HD-FR Karina Helbo, studienr.: 20042933 Andreas Persson, studienr.: 20111620. Tolagsbelåning

Specialeafhandling HD-FR Karina Helbo, studienr.: 20042933 Andreas Persson, studienr.: 20111620. Tolagsbelåning HD-FR Karina Helbo, studienr.: 20042933 Andreas Persson, studienr.: 20111620 Vejleder: Christian Farø en kritisk analyse af Totalkredit s model HD-FR på Aalborg Universitet Forår 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skærpede krav til rådgivning om boliglån

Skærpede krav til rådgivning om boliglån Skærpede krav til rådgivning om boliglån Under folketingets forhandlinger om den nye SDO lov blev der fra mange sider udtrykt frygt for, at de traditionelle realkreditlån fremover ville blive udkonkurreret

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk årsrapport 2013 013 2013 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

Hvordan ser fremtidens danske realkreditmarked ud?

Hvordan ser fremtidens danske realkreditmarked ud? Hvordan ser fremtidens danske realkreditmarked ud? Børsmæglerforeningen, den 8. marts 2007 Søren Kyhl, PhD Head of Danske Research Marts 2007 Fixed Income Research 1 Agenda De forestående ændringer i den

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår.

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår. Til Nasdaq Copenhagen 15. juni 2015 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S 17. januar 2014 16. januar 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015 TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 25. marts 2015 DET TALTE ORD GÆLDER Lad mig først vende mig mod det pengepolitiske. Det er et område, hvor året

Læs mere

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Cathrine Fisker Pape Studienr. 20102212 HD Finansiel Rådgivning Vejleder: Christian Farø Afleveringsdato: 30.04.2012 English summary The following

Læs mere

Statens låntagning og gæld 1997

Statens låntagning og gæld 1997 Statens låntagning og gæld 1997 DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 1997 Tryk: Schultz Grafisk Papir: Scandia 2000, 115 g Oplag: 2.400 ISSN: 0902-6681 Omslag: Palle Lorentzen Danmarks Nationalbank

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Formål Formålet med denne oversigt, som jeg har udarbejdet efter anmodning fra Undervisningsministeriet, er

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld Danmarks Nationalbank Statens lån tag ning og gæld 2010 Statens låntagning og gæld 2010 Billedet på forsiden viser Storebæltsbroen. Det er tilladt vederlagsfrit at kopiere fra publikationen, forudsat at

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Dansk realkredit er noget helt specielt I mere end 200 år har danskerne kunnet låne penge på en ganske særlig måde. Muligheden

Læs mere

Europa. Børsen Online - september 2010

Europa. Børsen Online - september 2010 Igennem finanskrisen har en stor del af verdens lande søsat forskellige projekter for at stimulere og give en håndsrækning til økonomien. Følgende er en oversigt over de hjælpepakker og garantier til banker

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre

40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre 40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre Af Alexander Kielland og Morten

Læs mere

Tema. Finansiering af svinestalde

Tema. Finansiering af svinestalde Finansiering af svinestalde Der findes ikke en let måde at finansiere landbrug på i dag. > > Jan Terkelsen, Sønderjysk Landboforening Långiverne stiller øgede krav og det er blevet svært at skaffe finansiering

Læs mere