^ - STJERNE. v MSN dansae. SICfW. É(Hmi. iar- kj % ' Ui*»**j ****k< lp-- Nummer 6. c# '% 4 % Juni årgang. Jk.il.. fs»* Tfr^l* <«***.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "^ - STJERNE. v MSN dansae. SICfW. É(Hmi. iar- kj % ' Ui*»**j ****k< lp-- Nummer 6. c# '% 4 % Juni 1977. 126. årgang. Jk.il.. fs»* Tfr^l* <«***."

Transkript

1 "»" is. i ', 1 4 % %,J * SICfW ^ - kj % ' É(Hmi * '^JBHM^i c# '% v MSN dansae. STJERNE Juni årgang Nummer 6 -y.^.flbhi Tfr^l* lp-- ÉÉ Ir *<* J Ui*»**j ****k< Jk.il.. fs»* iar- <«***.

2 Nummer 1839 STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Juni årgang 6 Det øverste Præsidentskab Spencer W. Kimball N. Eldon Tanner Marion G. Romney De Tolvs råd Ezra Taft Benson Thomas S. Monson Mark E. Petersen Boyd K. Packer Delbert L. Stapley Marvin J. Ashton LeGrand Richards Bruce R. McConkie Howard W. Hunter L. Tom Perry Gordon B. Hinckley David B. Haight Rådgivende komité Howard W. Hunter Robert D. Hales L. Tom Perry O. Leslie Stone Redaktør af kirkens magasiner Dean L. Larsen International Magazines redaktion Larry A. Hiller, chefredaktør Carol Larsen, medredaktør Roger Gylling, designer Den danske Stjernes redaktion Jørgen Ljungstrøm, Translation Services Vodroffsvej 7, DK 1900 København V Kurt Voss, Smedevangen 9, DK Lynge Harry Bohler, layout Tryk Paul Giese KG, Offenbach/Main Korrespondenter Københavns Stav: Den danske Mission: INDHOLDSFORTEGNELSE Gud er ikke langt fra os. Præsident Marion G. Romney... 1 Provokér ikke jeres børn. F. Enzio Busche 2 John Lloyd Stephens og Mayaerne. James A. Packer 6 Finansmanden og biskoppen. William Hartley 8 En appel til vordende ældster. Ældste Boyd K. Packer 10 Børnestjernen Helte fra Mormons Bog 13 Modige øjeblikke. Keith Christensen 14 Fra ven til ven. Vaughn J. Featherstone 16 En søndags-kasse. Virginia H. Pearce og Kathleen H. Barnes 18 Bare for sjov 20 Abonnement Tegnes gennem wards/grensrepræsentanten: 12 numre dkr. 42,00 Nævnte priser er incl. moms og porto. Betaling over giro til Distributions Centret, Smedevangen 9, 3540 Lynge. United States and Canada: $ 8.00 (surface mail) 1977 by the Corporation of the President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. All rights reserved. Slå på stålet". B. Lloyd Poelman 21 Englene vil måske citere derfra". Præsident Spencer W. Kimball 24 Frelserens eksempel for lærere. Theo E. McKean 26 Eksemplets magt. Delbert L. Stapley 28 Et vidnesbyrd. K. Holmboe, Esbjerg 31 Et vidnesbyrd. K. Å. Gram.. 31 På omslagets for- og bagside ses nogle af de ruiner, der blev udforsket af John Lloyd Stephens i 41. Se artiklen inde i bladet.

3 Berea Athen Budskab fra Det øverste Præsidentskab Gud er ikke langt fra os AF PRÆSIDENT MARION G. ROMNEY Anden rådgiver i Det øverste Præsidentskab Efter sin flugt fra forfølgelse blandt tessalonikerne og beboerne i ventede Paulus i på Silas og Timoteus. Mens han var dér, oprørtes hans ånd, da han så, hvor byen var fuld af afgudsbilleder" (Ap.Ger. 17:16). Som I husker havde Paulus gennem en storslået oplevelse, opnået kundskab om, at Herren ikke var en upersonlig materie, men snarere en personlighed, der var så nær, at han virkelig kunne tale til Paulus og give instruktioner om, hvad der var bedst for Paulus at gøre. (Se Ap.Ger. 9) Det var denne viden, som fik Paulus' ånd til at oprøres, da han blev vidne til byens ugudelighed. Ikke blot oprørtes hans ånd over dette, men det gav ham også ønske om og styrke til at gøre, hvad han kunne, for at oplyse menneskene i Athen. Han benyttede enhver lejlighed til at forkynde evangeliet om Jesus og om opstandelsen" (Ap.Ger. 17:18). Nogle kaldte ham et snakkehoved". Andre sagde, at han synes at være en, som forkynder fremmede guddomme". (Ap.Ger. 17:18) Så megen opmærksomhed vakte han, at mange mennesker samledes om ham for at høre, hvad han havde på hjerte. Da trådte Paulus frem midt på Areopagus og sagde: Athenere! Jeg ser, at I i alle måder er ivrige i jeres gudsdyrkelse.

4 således morgen oprigtig denne ensomhedens dag. verden bevidstheden så Thi da jeg gik omkring og tog jeres helligdomme i øjesyn, fandt jeg blandt andet et alter med den indskrift:,for en ukendt Gud'. Det, som I dyrker uden at kende det, det forkynder jeg jer. Gud, som har skabt verden og alt, hvad der er i den, han, som er Himmelens og jordens Herre, bor ikke i templer, gjorte med hænder. Han tjenes heller ikke af menneskers hænder, som om han trængte til noget, han, som jo selv giver alle liv og ånde og alt andet. Og han lod alle folk nedstamme fra et menneske og lod dem bosætte sig på hele jordens flade, og han fastsatte bestemte tider og landegrænser for dem, for at de skulle søge Gud, om de dog kunne famle sig frem til ham og finde ham, så sandt han ikke er langt fra en eneste af os, thi i ham lever og røres og er vi, sådan som nogle af jeres digtere har sagt: 'Thi vi er også af hans slægt.' Når vi nu er af Guds slægt, må vi ikke mene, at guddommen er lig guld eller sølv eller sten, formet ved menneskers kunst og snilde." (Ap.Ger. 17:22-29; fremhævelser tilføjet) Denne prædiken af Paulus blev holdt for omkring nitten hundrede år siden, men den har stadig bud til os. Rigtig nok I disse usikre tider kan man finde trøst og styrke i at vide, at Gud ikke er et udefinerbart eller abstrakt begreb, som ligger os fjernt, men en kærlig og forstående far, der er os så nær, at vi dagligt kan kommunikere med ham har de mellemliggende år bragt store forandringer i alle forhold, især med hensyn til videnskab og industri. Men med hensyn til emnet for Paulus' prædiken, så er verden i dag omtrent ligesom dengang. For mange er Gud stadig en ukendt Gud" og derfor dyrkes han i uvidenhed. Måske anses han ikke for at være lig guld eller sølv eller sten, formet ved menneskers kunst og snilde". Men alligevel hører overtro afgudsdyrkeri på mange måder stadig til dagens orden. Nogle fornægter selve Guds eksistens. Andre definerer ham som værende kosmisk energi", som om han kunne være en elektrisk strøm. Man har talt om ham som værende den første store årsag" og den universelle samvittighed". Gud ville ikke blive omtalt i vage vendinger, hvis menneskene havde haft den kundskab om ham, som Paulus havde. Imidlertid er der nogle mennesker i i dag, der ligesom på Paulus' tid, ved, at Gud er deres Fader, og at han ikke er langt fra dem. Hvis de skulle tale om det emne, ville de fortælle jer, at af alle deres ejendele er den viden deres kæreste eje. Fra den får de magt til at modstå fristelse, mod farens stund, følgeskab i time og trøst i sorgen. Denne kundskab om Gud giver dem tro på og håb om, at i vil blive bedre end i Den er et anker for deres sjæl, som giver livet et formål, selvom alt og alle omkring dem er forvirring og kaos. De ved, at sådanne forhold eksisterer, fordi menneskene mangler denne viden og derfor ikke bliver ledet af Gud. Mit budskab til jer i dag er, at ethvert menneske kan komme til at eje denne kostelige kundskab og kan glæde sig over de velsignelser, som den bringer. For som Paulus siger, er vi Guds afkom, og han nærer ikke personsanseelse, men vil at alle mennesker skal komme til ham. Det var ham, der sagde: Kom til mig, alle I, som er trætte og tyngede af byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer og lær af mig, thi jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet; så skal I finde hvile for jeres sjæle. Thi mit åg er gavnligt, og min byrde er let." (Matt. 11:28-30) Prisen for at få denne kundskab er at påtage sig Kristi åg", der betyder at følge den vej, han har afmærket. Porten til den vej er et ønske om at kende Gud, levendegjort ved en beslutning om at ville gøre det, der er nødvendigt for at opnå den kundskab. For at få den er der meget, der må gøres. Det kan ikke altsammen omtales her, men indstillingen må være at bede. Ingen har nogensinde påkaldt Gud forgæves, hvis han beder i tro. Den sande og visse kundskab om Gud blev gengivet til jorden i tid gennem den unge profet Joseph Smith som resultat af bøn. I disse urolige tider med frygtelig spænding og megen tragedie er der trøst og styrke at hente i om, at G (ud er vor himmelske Fader, at han ikke er noget fjernt, udefinerbart og abstrakt, men en kærlig og forstående Fader, der er så nær, at vi kan have daglig kommunikation med ham. Han kan nå enhver af os med sin styrkende og beskyttende kraft. At vi må have ønsket og modet og ydmygheden til at opnå den kundskab og kunne glæde os over frugterne deraf, er min ydmyge bøn.

5 Provokér ikke jeres børn AFF. ENZIO BUSCHE

6 I I fædre! dyreverdenen, dette smarte en færd hjemmet, verden, i en Hver gang min kone og jeg spekulerer over vore mange ansvar i liv og prøver at ordne dem ind efter betydning, tænker vi altid først på vore børn. Den ældste, Markus, er netop blevet nitten og er i med at berede sig til en mission. Matthias er sytten og har begyndt sin uddannelse til et håndværk. Maja, vores eneste datter, er seksten. Daniel, den yngste, er tolv og har lige modtaget Det aronske Præstedømme. Vi holder forfærdelig meget af vore børn og er meget taknemmelige over for vor himmelske Fader, fordi han har overladt dem til vor omsorg. Vi synes, at den største glæde vi kunne opleve, ville være at se alle vore fire børn udvikle sig til lykkelige mennesker, som klarer deres forvaltning i til åndelig og moralsk udvikling. Som følge deraf mener vi, fuldstændig harmoni med Guds bud. Men vi er fuldstændigt klare over den menneskelige sjæls delikate væsen - især de små børns. Når et nyt liv begynder i er det udstyret med næsten alt, hvad det behøver, og instinktet tilføjer de små manglende dele. Med mennesket er det anderledes. Ikke blot kræver et menneskebarn mere fysisk næring og omhu, men det er også fuldstændig afhængigt af dets forældre med hensyn at det er uomgængelig nødvendigt, at børnene præsenteres for livet naturligvis over en længere årrække i en atmosfære af glæde og kærlighed i eller, som apostlen Paulus sagde, i atmosfære af kærligheden, som er det fuldkomne bånd" (Kol. 3:14). Vi kan lide den måde, Paulus yderligere beskriver det ideelle forhold i hjemmet: I hustruer, I skal underordne jer under jeres mænd, som det sømmer sig i Herren. mænd! elsk jeres hustruer, og vær ikke bitre imod dem. I børn! adlyd jeres forældre i alt, thi det er Herren velbehageligt. lad være at opirre jeres børn, for at de ikke skal blive forskræmte." (Kol. 3:18-24) Næsten alle forældre ønsker at gøre deres yderste for deres børn, at hjælpe dem til at klare sig i at opdrage dem til det højest mulige og opnåelige stade, at undlade at opirre" eller provokere dem til bitterhed eller en tilstand af meningsløs protest. Ikke desto mindre har Satan stor magt på jorden, og han har anbragt mange anstødssten for mennesker med reelle hensigter. I skoler og de forskellige nyhedsmedier præsenteres materialismens lærdomme, had, uærlighed, uværdighed, umoralitet og bedrøvelighed altsammen indpakket i og intellektuelle fraser. Falske religioner og filosofier findes i overflod, og der er meget, Derfor binder et stærkt taknemmelighedens bånd os til de ukendte forældre til de missionærer, som kom til os tidligt vort ægteskab med budskabet om genoprettelsen. Det er én ting, som adskiller medlemmerne af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige fra hele resten af verden den sikre vished om, hvem vi er, hvorfra vi kom, hvorfor vi er her, og hvor vi skal hen herfra, og selvfølgelig den kraft, som vil bringe os derhen. Den viden giver mening i alle vore familieforhold og bevarer først og fremmest vor kærlnghed til og ansvar for vore børn. Ligesom vore mormonpionér-forfædre var tvunget til at flygte over de uendelige prærier for at opbygge en civilisation i en ørken, sådan har vi også en følelse af et leve i åndelig ørken med ansvar for at opbygge en levende nation ud fra den oase, som kirkesamfundet repræsenterer. Uden præstedømmets kraft og uden hjælpeorganisationerne og andre programmer, som f.eks. seminaret, ville vi forældre være fortabt og alene. Vi skælver ved tanken om at skulle klare vores opgaver og vort ansvar i uvidenhed om evangeliets frelsende principper. At være far og mor betyder at lære og tænke ud fra prioritering. Børn har mangler, somme tider så store, at vi er lamslåede, så vi er fristet til at handle på måder, der ville provokere dem til vrede". Men at gøre det kan måske få dem til at vende sig bort fra deres endemål, det evige liv. Hvad gør vi så med vore børns fejltagelser, mangler og fejl? Jeg mener, at det er det afgørende punkt. Som hjem- der distraherer os til at spilde megen tid og energi, når vi forsøger at forbedre vore ydre leveforhold og gøre livet behageligt og enkelt alt imens vi forbliver uden kendskab til vore virkelige behov. Selvom alle mennesker til en vis grad er oplyste af Kristi Ånd og har en grad af kundskab om, hvad der er godt og rigtigt, har de fleste alligevel intet håb om et helliggjort familieliv, for de mangler den fulde kundskab, der blev muliggjort ved gengivelsen af Jesu Kristi evangelium gennem profeten Joseph Smith. Min kone og jeg befandt os også engang i den tilstand.

7 værdighed i forhold til, hvor meget børnene tager del i planlægning i kirken, de melærer hørte jeg engang en ung mand sige i overværelse af sine forældre, at han aldrig fik nogen ros. Hans fars svar lød: Jeg ville gladeligt have rost dig, hvis du nogensinde havde gjort noget rosværdigt." Jeg var chokeret. Hvilke følelser ville en sådan udtalelse ikke vække hos et barn? Hvor hurtige er vi ikke til at se noget, som ikke er helt rigtigt, at se alt det, som er forkert? Hvor langsomme er vi ikke til at se mennesker, som de virkelig er, eller som de kunne blive, hvis de blev ledet på rette måde nemlig Guds børn, udstyret med alle de kostelige kendetegn på guddommelig renhed og guddommelig dyd. Ingen lider mere ved ufuldkommenhed end den, som er behæftet dermed, inkluderende børn. De kender deres fejl; de kender deres svagheder. Men hvordan kan de få mod til at omvende sig, mod til at være anderledes, hvis det nødvendige mod ikke kommer fra forældrene? Min kone og jeg er enige om, at i den åndelige modningsproces har børnene så at sige ret til at gøre fejl, at have mangler, at gøre noget forkert, selv efter at de er blevet rettede ti gange. Og vi mener, at det er forældrenes pligt at forstå, at stå fast og at tilgive, så de ikke bliver skuffede". Så er vi bogstavelig talt blevet detektiver, der udsøger de begravede talenter eller evner hos vore børn, for at deres mindste spirer hen mod opdyrkelse af positive gaver kan blive opdaget, omtalt og beundret. Hvor dejligt er det ikke at sidde ved en familiehjemmeaften og tænke på og fremhæve hinandens gode egenskaber og evner. Hver enkelt af os har hårdt brug for nogen til at styrke vore gode intentioner, dele vore sorger når vi fejler, hjælpe os med at udforme mål, der kan rette vore sind mod det, der har evig værdi. Vi prøver at lede vore børn til selvrespekt og selvtillid og lader dem for det meste dømme sig selv. Vi har erfaring for, at man ikke er så god en lærer, når man finder og afslører fejl, som når man hjælper barnet til selv at finde ud af, at det gør noget forkert. Når et barn selv kan forstå sine fejl, er det første skridt til at rette dem allerede taget. Jeg husker engang vi bad vores søn, som havde overtrådt, om selv at vælge sin straf. Han bestemte, at han ikke måtte have lov til at se TV en måned. Det forekom os at være alt for streng en straf, men hvor glade var vi ikke da hans bedstemor fortalte, at han under et besøg, insisterede på, at det var forkert af hende at opfordre ham til at se et bestemt tv- program, selv om hans forældre ikke ville få det at vide. Jeg tror ikke, man kan opleve en større glæde som forældre end at se et barn klare sig så godt i en vanskelig situation. Det er først og fremmest voksne, som bringer menneskeheden i fare og tilintetgør den nogle gennem deres dårlige eksempel eller deres hykleriske eller kyniske filosofier. Hvilket herligt bevis på menneskets guddommelige oprindelse er det ikke at se rene, uskyldige børn; hvilken skuffelse, når vi oplever, hvor ufølsomme og ukærlige nogle forældre kan være over for dem. Når man ser rigtigt på det, kan man så ikke sammenligne pligten til at udøve en retfærdig forvaltning over sine børn, med en daglig kamp med os selv for at blive så åndelige, rene, fulde af hengivenhed og kærlighed, at vi kan blive eksempler og partnere? Jo mere vi som forældre samvittighedsfuldt lærer at lytte uden at afbryde og at absorbere, hvad der siges, des lettere vil det blive at belære. Jeg har hørt om en leder i som hver gang han gik ind i sit hjem bad en stille bøn for at få styrke til retskaffent at udføre sine pligter som far og ægtemand. Det er ikke let at hæve sig over alle hverdagslivets små irritationer i og harmoni, og vi har opdaget, at det er næsten umuligt at overvinde dette problem, med mindre vi har den daglige vane at studere skrifterne og lærer at lade os lede af Helligånden, selv i mindste afgørelser. På samme måde har vi oplevet særlige familiehjemmeaftener, som er blevet helt anderledes end planlagt, bare fordi den øjeblikkelige situation krævede det. Hvor farligt er det ikke at betragte familiehjemmeaftenen blot som et program, der nu engang skal udføres. Vi har opdaget, at det er en god ting at skifte værelse og sted, at forandre rækkefølgen af begivenheder, at arrangere overraskelser og kun have ét mål for øje: at give de deltagende større kærlighed, større håb og større tro. Det er vor erfaring, at familiens åndelighed vokser i kvalitet og forberedelse. Vi har lært, at familieråd er et glimrende middel til at skabe organisation og orden. Ved en bestemt lejlighed sad vi alle i et familieråd og anstrengte os for at finde ud af, hvordan vi kunne forbedre vort familieliv, uddybe vores kærlighed til hinanden og forøge vores lykke. Vi var enige om, at vores familie-morgenbøn var et særligt problem, fordi den, selvom vi var fulde af kærlighed og hengivenhed, syntes at lide under, at vi øjensynligt altid gennemførte den halvt i søvne, uforberedte og ude af stand til at koncentrere os. Sammen besluttede vi, at vi ville stå op et kvarter tidligere, end det ellers var nødvendigt. Vi skulle så sidde sammen, synge en salme og sammen læse i skrifterne eller fra en tale af en generalautoritet, før vi knælede bøn. Denne fremgangsmåde har, styrket ved at vore børn selv var med til at bestemme den, været en kilde til stor glæde for os, for efter at vore ånder har modtaget næring og styrke fra det levende vands kilde, knæler vi ned for at tænke, at fornemme og blive modtagelige for alt det, der er vigtigt og ikke må glemmes. Hvilken velsignelse er det ikke at blive ledet til det bønnens stade, hvor Ånden leder os og giver os kraft til med held at imødegå hver enkelt dags udfordringer. Hvor stolt og taknemmelig er jeg ikke, når vores yngste søn, uden at hans mor har bedt ham om det, giver mig et godnat-kys og siger: Jeg elsker dig." Eller når vores datters smil viser os, at hun er lykkelig; eller når udtrykket i vores syttenåriges ansigt fortæller os: I er gode nok!" eller når vores ældste søn fortæller os noget, som viser, at han har fuldstændig tillid til os. Vi oplever som forældre de største velsignelser at være partnere med Gud, partnere i nyt liv og nyt håb. skabelsen og udviklingen af F. Enzio Busche præsident for forlag og trykke-virksomheden i Tyskland, virker som regionalrepræsentant for De Tolv. Han bor i Dortmund ward, Dusseldorf stav i Tyskland.

8 fe London Honduras og '- p:--,-.,... i.y-i i " John Lloyd Stephens og Mayaerne AF JAMES S. PACKER Forkortet af Norbert og Brenda Bench John Lloyd Stephens, advokat i New York, og Joseph Smith traf aldrig hinanden, og der er heller ikke noget bevis for, at Stephens nogensinde læste Mormons Bog. Og alligevel kom Stephens' vigtigste bedrift senere til at stå som et fysisk vidnesbyrd om dette åndsværk, der blev oversat af en anden New York-borger, Joseph Smith. Denne bedrift begyndte i jungle en varm, fugtig, hed novemberdag i 1839, da John Stephens og hans indfødte hjælpere gravede en statue op af skovbunden. Francisco fandt fødderne og benene, og Bruno en del af kroppen," skrev Stephens, og følgerne var fantastiske." Victor W. von Hagen skrev om den dag: En ny verden, en ny videnskab - den amerikanske arkæologi var blevet født." John Lloyd Stephens var dens grundlægger. Ikke ukendt med rejselivet eller berømmelse havde Stephens allerede strejfet rundt i skrevet om Europa, Det nære Østen, Ægypten, Arabien og Det hellige Land. Men stadig kriblede det i ham med forestillinger om fortiden og han havde endnu ikke forstået, hvad hans egentlige mål var. Under et besøg i faldt Stephens bogstavelig talt over sin fremtid, idet han fandt en bog: Descriptions of an Ancient City" (Beskrivelse af en fordums by), skrevet af en kaptajn Del Rio, som havde besøgt en mærkelig ruinby i Mexico ved navn Palenque. Senere hørte han om en anden øde mexicansk by, Uxmal. I 1835 fik han endelig fat på en professionel beskrivelse af en ruinby i Honduras, Copan. Palenque, Copan, Uxmal. For sit indre blik så han nu klart billeder af hidtil ukendte, gamle civilisationer i Mellemamerika. Forbløffende nok syntes han at være den eneste, der var interesseret. I stedet for at fængsle folk," skrev han, vakte artiklen (om Copan) næsten ingen opmærksomhed." Ikke desto mindre offentliggjorde han sin hensigt om at ville udforske disse forsvundne byer. Nonsens!" hævdede videnskabsmænd og offentligheden samstemmende. Indianerne havde aldrig nået at hæve sig op til et kultiveret stade. Amerikanere på den tid kunne tro på så godt som alting, bare ikke på en indianer-civilisation", til trods for beviserne fra den første koloniseringstid. Sådane beviser blev enten ignoreret eller nedvurderet som spansk praleri. Historikere og andre lærde holdt fast ved deres forældede standpunkter og gjorde nar ad Stephens anstrengelser. Der var, sandt at sige, kun få dokumentariske beviser, der modsagde de lærdes opfattelse. Joseph Smiths angribere tænkte for eksempel ikke på at beskylde ham for at plagiere, for man kendte ikke noget, han kunne have plagieret. Selv 1839 havde den velkendte - og rige - John Stephens stor vanskelighed ved at skaffe virkelige beviser på, at der fandtes en gammel amerikansk kultur. Hans få henvisninger var fattige på detaljer. Og på Joseph Smiths tid var optegnelserne endnu dårligere eller eksisterede slet ikke. Mangelen på oplysninger gjorde selv den ukuelige Stephens en smule skeptisk, men han bevarede håbet. Sammen med en spirende åndsperson og dygtig kunstner Frederic Catherwood, satte han kursen mod Mellemamerika. Deres første mål, Copan, var en hensygnende landsby, bestående af lerklinede hytter. Men opdagelsen lurede nærved. En indfødt fører ledede dem gennem junglen til en flodbred. Overfor løftede sig en 30 meter høj stenmur mjm'i.. ø~i'l "" ; " ''éf ^ÉÆ=MÉ.;' Kai T --<- --< S Pfjr -': y i'æi, *$# mø^** *'*"'" '

9 middelalderens den Copan kunst I en ørkenen en grænselinien mellem det gamle Copan og en ny æra i historien. Efter hurtigt at have sat over floden og klatret op over bjerrgskrænten, befandt de sig midt blandt de sammenstyrtede minder om en glemt civilisation. Idet vi arbejdede os gennem den tætte skov," berettede Stephens, kom vi til en kvadratisk stensøjle, omkring 4 meter høj... med udhuggede figurer på alle fire sider storartede kunstværker lige så gode som de bedste monumenter i Ægypten. Amerika var (sagde historikerne i 1830'erne) befolket af vilde; men vilde indfødte har aldrig kunnet bygge sådanne værker og har aldrig kunnet udhugge disse sten. Da vi spurgte indianerne, om de vidste, hvem der havde lavet dem, var deres tvetydige svar kun Quién sabe?" (Hvem ved?)" Historikere og andre lærde i den vestlige verden kunne ikke have svaret bedre. Indbyggerne i og mayaerne hævede sig op til deres høje stade i og kultur, mens Europa nedsank i mørke. De overvandt jungler og byggede deres byer overalt på Yucatan-halvøen som glitrende juveler på et kostbart halssmykke. Men for den gamle verden var deres dåd og deres historie ligeså tavs som den tavse jungle, de boede i. På et tidspunkt før 900 år efter Kristus forsvandt mayaerne imidlertid pludseligt og mystisk fra historiens scene. I tusinde år lå Copan begravet i tætte Hondura-jungle, indtil dens tornerosesøvn blev forstyrret i 1839 af Atephens og Catherwood. Parret kunne ikke se det hele junglen var for tæt. De koncentrerede sig om de ikke tildækkede afgudsbilleder" eller steler", gravmæler eller mindesten. Det var svære, tredive tons monolitter (mindesmærker udhygget i én sten. O. a.) De var fyldt med et usandsynligt virvar af figurer, blomster og dyr. Rejst på bestemte dage for at mindes begivenheder, der er ukendte for os, betegner de højdepunktter for maya-folkets genius. Gennem en to-års periode opdagede Stephens og Catherwood Copan, Palenque, Ucmal, Chichén, Itzå og fyrretyve andre af maya-folkets ruinbyer. Mysteriet blev stedse større, og Stephens' reaktioner var begejstring. I Palenque sagde han: Her var minderne om et kultiveret, forfinet og udvalgt folk, der havde gennemgået alle stader af et folks opståen og forfald; det nåede sit højdepunkt og forsvandt fuldstændig ukendt. De bånd, der forbandt dem med den menneskelige familie, blev overskåret og forsvandt, og disse (ruiner) er de eneste minder om deres gang på jorden... I hele denne verdens romantiske historie var der intet, der gjorde så stærkt et indtryk på mig, som synet af denne engang så store og smukke by, sammenstyrtet, øde og tabt; fundet ved et tilfælde, overvokset af træer, midt i urskov og uden selv et navn til at kendetegne sig." Den opofrelse, disse to opdagere udviste for afsløre disse mysterier, imponerede vor tids mennesker. tid, hvor de fine" blev hjemme, led disse to sult, malaria, angreb fra titusinder af insekter, overvældende fysiske anstrengelser og ofte direkte livsfare. For at opnå hvad? Historien bedømmer Stephens som en af de store. Hans bidrag sammenlignes med den franske ægyptolog, Jean Francois Champollion ( ), der fandt en sten med en indskrift på tre sprog, hvorved man kunne decifrere de ægyptiske skrifttegn, og hans Rosette-sten, og med den tyske arkæolog, Heinrich Schliemann ( ) og hans Troja. Den officielle videnskab havde hidtil antaget Schliemann for et digterisk fantasifoster. Fra vort synspunkt er Stephens betydning formidabel: John Lloyd Stephens og Joseph Smith traf aldrig hinanden, men Mormons Bogs råb i blev nu forstærket, da Stephens fysiske vidnesbyrd om Lehis folk blev kendt overalt i verden. Disse usædvanligt detaljerede tegninger blev udført af den engelske kunstner Frederick Catherwood, som ledsagede John Lloyd Stephens ved undersøgelserne af maya-ruinbyerne i Mellemamerika, Chiapas og Yucaten.

10 i i Finansmanden og biskoppen AF WILLIAM HARTLEY Husk nu, kun fem minutter," advarede sekretæren, idet han førte en forretningsmand fra Salt Lake City, Nephi L. Morris, ind i det fornemt udstyrede kontor, hvor den store finansmand Thomas N. Cauley, residerede. Efter at have givet matadoren den besøgendes visitkort, stillede sekretæren sig ved døren for at sikre, at de bevilgede fem minutter ikke blev overskredet. Fra Salt Lake City, kan jeg se," sagde den travle forretningsmand. Tag plads, mr Morris. Da De nu er fra Utah, vil jeg fortælle Dem noget, jeg oplevede for nogle år siden Deres del af verden." Uden at vente på at finde ud af, hvad bror Morris' ærinde var, tilsidesatte mr McCauley sine andre aftaler for dagen og overså ganske sin sekretærs ophidsede miner. I en hel time fortalte han sin gæst om en enkelt kær erindring. Mr McCauley forklarede, at mens han endnu var ganske ung, havde han før århundredeskiftet samlet sig en formue de østlige af USA's stater. Men forretningslivets hårde anstrengelser havge tilsidst nedbrudt ham fysisk. Hans læge fortalte ham, at det eneste håb om helbredelse var at tilbringe mellem et halvt og et helt år ude i vesten og leve der i det fri. Efter nogen betænkningstid fulgte mr McCauley

11 I månedsvis tilbragte de to mænd tiden i en stærke værelset Nevada, meget de Nevada-ørkenen, Utah 1943, rådet, overdrog arbejdet med sine virksomheder til sine medarbejdere og drog mod vest, ledsaget af lægen. overdækket vogn, mens de i ro og mag gennemrejste egnene ved Rocky Mountains. Men på et tidspunkt, da den endelige helbredelse syntes nær, pådrog McCauley sig pludselig en sygdom, der gav sig udslag i høj feber skiftevis med alvorlige kuldeanfald. Lægen, der var bange for sin patients liv, bragte skyndsomst vognen til nærmeste beboelse, der var Bunkerville i en lille mormon-koloni nær det sydvestlige hjørne af Utah. Til trods for sin dybe foragt for mormonerne bad lægen om hjælp hos den første den bedste landmand, Edward Bunker jr., som viste sig at være koloniens biskop og søn af den mand, som havde givet kolonien navn. De fremmede vidste ikke, at denne mands hjem ofte tjente som hospital eller hotel for folk, som kom gennem disse øde egne. I sin tid som biskop, fra 1883 til 1908, tjente bror Bunker også som lokal læge og satte i den tid omkring 40 brækkede ben sammen, amputerede sår og syede engang en drengs fod på, efter at den var blevet skåret af i en maskine. I henhold til hvad man sagde der på egnen, spiste familien Bunker sjældent alene, da den gode biskop var kendt for sin gæstfrihed. Husordenen i Bunkers hjem sagde at rejsende kunne blive hos familien så længe de havde lyst, men de blev altid behandlet som hørende til familien, og de fik ikke lov til at bryde husordenen. Gæsterne fra øst blev hurtigt budt velkommen og alt, hvad det lille samfund kunne byde på, blev lovet dem. Der blev taget vare på vogn og hest. Levnedsmidler blev bragt til veje. Der blev sørget for sengetøj og hvad der ellers behøvedes, og dagligstuen blev lavet om til en midlertidig hospitalsstue. Dag efter dag passede lægen og familien Bunker omhyggeligt den kritisk syge patient. Ugerne gik, og patienten gjorde kun langsomme fremskridt. Lægen tilbragte sin tid hos den syge mand ellers gik han alene omkring. Bundet som McCauley var til sin seng, var han imidlertid i en glimrende position til at lægge mærke til de daglige aktiviteter i denne jævne sidste dages hellige familie. Somme tider stod dagligstuedøren åben, og McCauley kunne se ind i ved siden af, hvor familien efter em dags hårdt slid på gården velsignede og derpå spiste deres aftensmåltid. Ofte så McCauley dem ved aftenstid knæle til familiebøn, hvor biskoppen selv ikke sjældent båd højt. Langt om længe var patientens tilstand sådan, at lægen tillod dem at fortsætte rejsen. Den morgen, de skulle rejse, stod Bunker-familien tidligt op, som de plejede. Uden at vide af det, var de kommet til at vække deres gæster, som ikke kunne undgå at høre den særlige familiebøn, der blev bedt for dem. Familien samledes i spisetuen, hvor den kraftige biskop, knælende ved siden af sine børn og lige så ydmyg som dem, ærbødigt udøste sin sjæl i bøn. Blandt andet takkede han i vendinger Gud for, at han havde velsignet deres gæst med så hurtig genvinding af sine kræfter og bad ydmygt om en snarlig og fuldstændig helbredelse. Under bønnen lagde McCauley mærke til, at hans læge-ven stille listede sig ud af stuen med tårerne løbende ned ad Kinderne. McCauley, der forstod, at tro blev udøvet til hans fordel, kunne næsten ikke holde tårerne tilbage, da en dyb følelse af teknemmelighed vældede op fra hans indre. Som han sagde, da han så mange år senere fortalte historien til bror Morris: Jeg har aldrig i hele mit liv hørt en sådan bøn." Efter at have rejst sig fra bønnen fortsatte familien deres daglige gøremål, mens biskop Bunker kom ind i dagligstuen for at byde sine gæster farvel. Idet han trykkede McCauleys hånd, udtrykte han sin glæde over at have haft det privilegium at kunne yde en håndsrækning," hvorpå han ønskede ham og lægen en god rejse. Jeg står i stor gæld til Dem, biskop Bunker", sagde McCauley, og jeg ønsker retteligt at gøre gengæld for Deres barmhjertige venlighed og omsorg for derved at have reddet mit liv. Jeg har tilstrækkelige midler, og at belønne Dem rigeligt vil være en stor glæde for mig." Da han var klar over, at Bunkers tilværelse var hård, og at familien manglede mange materielle goder, blev han forbløffet, da biskoppen nægtede at modtage hans tilbud. Nej," sagde mormonen, jeg kan ikke tage imod noget fra Dem. Jeg har kun gjort, hvad enhver bør gøre for sin bror." Men jeg må gøre noget for at kompensere for, hvad De har givet mig. Jeg kan ikke lade Dem forblive ubetalt. Vær så rar at fortælle mig, hvad jeg kan gøre for dem, enten i penge eller på anden måde." På denne anmodning svarede den gæstfrie biskop: Jeg er allerede rigeligt belønnet for min hjælp til Dem. Den eneste måde De kan betale mig på, er ved at yde en anden, med et lignende behov den samme hjælp, som jeg med glæde har ydet Dem." Og der sluttede det, for så vidt angår biskop Bunker. Men Mc Cauley glemte aldrig den gæld, han syntes han var i, og i følgende år tilbagebetalte han den for det meste ved at hjælpe sidste dages hellige. Da der blev samlet ind for at rejse at monument i for Brigham Young, stod McCauleys navn øverst på listen med et bidrag på 1000 dollars. Da kampen om senator Reed Smoots medlemskab af senatet stod på, gjorde den store pengemand personligt sin indflydelse gældende overfor USA's vicepræsident William Howard Taft til forsvar for mormonerne. Han tilbød økonomiske muligheder til forskellige Utah- og kirke-ledere. Da to prominente mormoner led svære økonomiske tab under en depression i 1907, tilbagegav McCauley dem deres veksler og annullerede deres forpligtelser overfor ham. Og når som helst lejlighed bød sig, følte finansmanden sig forpligtet, selvom det betød at han skulle forandre et femminutters interview til en times samtale, for at fortælle Utahborgerne, som det var tilfældet med bror Morris, om sin kamp med døden i hvor en mormon-biskop, som han ikke tidligere havde set og aldrig siden traf, havde udøvet sin tro på Gud for at hjælpe en fremmed til helbredelse. Det var noget, sagde McCauley, som al hans rigdom og magt ikke kunne gøre. Historien gjorde et så stærkt indtryk på brpr Morris, at han straks nedskrev den. Tyve år senere, i skrev han til biskop Bunkers efterladte og berettede historien for dem, en historie, som for dem nu er en kilde til familiestolthed og inspiration.

12 deres. havde sidste gør En appel til vordende ældster AF ÆLDSTE BOYD K. PACKER De tolvs Råd 10 Hvis i vil komme tilbage, vil det snart være, som om I aldrig har været borte. Jeg ved, mine brødre og søstre, at præsident Kimball vil afslutte dette møde. Forud for mødet fortalte jeg ham, at jeg havde udarbejdet tre taler af forskellig længde. Under sangen fik jeg for et øjeblik siden en seddel fra ham med anmodning om at holde den længste af dem. Det minder mig om en oplevelse, vi havde i Colorado, hvor vi var ved at organisere en stav. Mødet var næsten forbi; der var omkring ti minutter tilbage, og ingen af os havde endnu talt. Stavspræsidenten bekendtgjorde, at jeg skulle tale. Præsident Kimball lænede sig over mod mig og sagde: Vær så venlig at bruge al tiden." Jeg bar mit et-minuts vidnesbyrd og vendte tilbage til min plads. Mens stavspræsidenten annoncerede præsident Kimball, så jeg, at præsidenten skrev en seddel. Da han rejste sig, rakte han mig den. På den stod fem ord: Lydighed er bedre end offer". Derfor fortsætter jeg lydigt min tale. (Se 1. Samuelsborg 15:22) Når vi nu nærmer os afslutningen af endnu en storslået konference, mine brødre og søstre, er vore hjerter blevet rørt af prædikenerne, vort sind blevet oprørt, og bestandigt er vore tanker blevet rettet mod dem, som ikke i deres tilværelse har nogen åndelig indflydelse af betydning. Blandt dem er der en hel del mænd i kirken, som har mistet nogle af de åndelige forfremmelser, som har så stor betydning i liv, mænd, som betegnes vordende ældster. Embedet som ældste er en kaldelse til værdighed og ære, åndelig myndighed og magt. Betegnelsen vordende" indbefatter håb og optimisme og mulighed. Nu vil jeg i dag tale til dem, idet jeg er klar over, at der måske er mange andre, som dette budskab vil tale til. Har jeg ret, når jeg siger, at lejlighedsvis længes I inderst inde efter at være en del af kirken? I er ikke helt klar over, hvordan I skal få begyndt, og måske siger I, når I rigtigt tænker over det, til jer selv: Hvis bare jeg ikke var kommet ud af vanen." Hvis jeg bare havde haft en mulighed, da jeg var yngre." Jeg er gået glip af for meget." Det er for sent for mig." Jeg har spildt alt for megen tid." I vil gerne være med, men I ikke noget ved det, fordi I føler og tænker: jamen, det er for vanskeligt, og jeg har ikke noget at begynde med." Jeg har oplevet noget, som lærte mig noget vigtigt, jeg burde have lært meget før. Jeg genoplevede denne oplevelse i uge, da vi var i Japan, og jeg besluttede mig til at ville tale om den ved denne konference. Under den anden verdenskrig var jeg pilot i flyvevåbnet. Efter at have gjort teneste på Stillehavsøerne tilbragte jeg et år i Japan med besættelsestropperne. Det var selvfølgelig praktisk at lære nogle få japanske ord. Vi var i hvert fald nødt til at kunne spørge om vej og at bede om noget at spise. Jeg lærte de almindelige hilsener og nogle få tal og andre almindelige ord, og som så mange andre medlemmer af kirken, tilbragte jeg al min fritid med missionærarbejde blandt japanerne. Og jeg lærte af dem nogle få ord af noget, som jeg anså for at være et meget vanskeligt sprog. I juli 1946 fandt de første dåbshandlinger sted i Osaka. Bror og søster Tatsui Sato blev døbt. Og selvom de for det meste var blevet undervist af andre, jeg glæden af at døbe søster Sato. Selv om vi slet ikke var ulykkelige i Japan, havde vi i virkeligheden kun én ting i tankerne, og det var at komme hjem! Jeg havde været væk i næsten fire år. Krigen var forbi, og jeg ønskede at komme hjem. Da dagen endelig kom, var det meningen, at jeg aldrig mere skulle tilbage til Japan. Jeg havde afsluttet det kapitel. De følgende år fik jeg travlt med at få en uddannelse og stifte min ege familie. Jeg så ikke noget til japanere og havde ingen lejlighed til at bruge de få ord, jeg havde lært. De var efterladt i den utydelige og meget fjerne fortid,

13 i i stenen.. men. Japan mente 26 I og udviskedes af 26 års glemsel borte, som jeg troede, for altid. Og så kom en kaldelse til Japan. Morgenen efter min ankomst til Tokyo, forlod jeg missionshjemmet sammen med præsident Abo, da en japansk ældste talte til ham på japansk. Præsident Abp sagde, at sagen var vigtig og undskyldte forsinkelsen. Han gennemgik nogle papirer sammen med ældsten og diskuterede dem på japansk. Derpå tog han et af brevene og, idet han pegede på en sætning, sagde han: Korewa..." Og før han kunne fuldføre sætningen, havde jeg i tankerne gjort den færdig. Korewa nan desuka." Jeg vidste, hvad det betød. Jeg vidste hvad han spurgte ældsten om. Korewa nan desuka" betyder Hvad er dette?" Efter at have været borte fra Japan i år, var en sætning kommet tilbage i tankerne. Korewa nan desuka" Hvad er dette?" Jeg havde ikke brugt de ord i år. Jeg havde ikke regnet med, at jeg nogensinde igen skulle bruge dem. men de var ikke forsvundet. Jeg tilbragte ti dage i og afsluttede min tur i Fakuoka. Den morgen, jeg skulle rejse, kørte vi til lufthavnen med bror og søster Watanabe. Jeg sad bagi bilen med deres bom og øvede mig på mine forlængst glemte japanske ord, mens de begejstrede lærte mig nogle nye. Og så genkaldte jeg mig en lille sang, som jeg havde lært engang for 26 år siden, og jeg sang den for børnene: Momotaro-san, Momotaro-san Okoshi ni tsuketa kibi dango Hitotsu watashi ni kudassai na Jeg tror nok, den måde, jeg sang den. på, ville have givet bror Gerald (dirigent for Tabernakelkoret) kuldegydninger. Søster Watanabe sagde: Jeg kender den sang." Og så sang vi den sammen for de små børn, og hun fortalte mig dens betydning, som nu vendte tilbage min erindring. Den handler om et barnløst japansk ægtepar, som havde bedt om at blive velsignet med en søn. En dag fandt de af en stor fersken en lille dreng, som de kaldte Momotaro. Sangen fortæller om hans heltedød ved at redde sit folk fra et skrækkeligt uhyre. Jeg havde kendt den sang i år, men jeg vidste ikke, at jeg kendte den. Jeg havde aldrig sunget den for mine egne børn. Jeg havde aldrig fortalt dem historien om den. Den var blevet glemt under byrden af andre ting, som skulle passes. Jeg har tænkt over dette som en meget betydningsfuld oplevelse og forstår nu endelig, at intet godt nogensinde går tabt. Da jeg igen vendte tilbage til det folk, som talte sproget, kom alt det, jeg havde lært, omgående tilbage, og nu fandt jeg det tilmed lettere at føje nye ord til mit ordforråd. Jeg mener naturligvis ikke, at denne oplevelse var resultat af en særlig god hukommelse eller hurtig opfattelse. Det var bare noget der viste et livsprincip, der gælder for os allesammen. Det gælder for jer, mine brødre blandt de vordende ældster, og for andre i lignende situationer. Hvis I vil vende tilbage til de omgivelser, hvor åndelige sandheder udtales, vil alt det, som I var tabt, komme tilbage til jer. Det, som var forsvundet på grund af mange års manglende brug og passivitet, vil dukke op. Jeres evner til at forstå disse sandheder vil hurtigt blive genoplivet. ved nok, at ideen med at blive genoplivet bruges ofte i skrifterne. Hvis I vil foretage jeres pligrimsgang tilbage til de hellige, vil I endnu engang blive i stand til at forstå inspirationens sprog. Og hurtigere end I tror det, vil det være, som om I aldrig havde været borte. Og det er meget vigtigt for jer at forstå, at hvis I vil vende tilbage, kan forholdene blive, som om I aldrig havde været borte. Da jeg præsiderede over New England Missionen, deltog jeg i en zonekonference og da vi kom ind i det værelse, hvor de unge ældster var samlede, så jeg en høj, ældre mand, som sad på den bageste række: Jeg blev døbt for et par dage siden," sagde han til mig. Jeg er 74 år, og først nu har jeg fundet evangeliet." Med bedende stemme spurgte han, om han måtte have lov til at overvære mødet. Jeg vil så gerne være her for at lære," sagde han. Jeg sidder her bagved, og jeg skal ikke forstyrre." Og så, næsten i tårer, udøste han af sit fortrydelige sind. Hvorfor fandt jeg det dog ikke før? Mit liv er forbi. Mine børn er allesammen voksne og rejst hjemmefra, og det er alt for sent for mig at lære evangeliet rigtigt at kende." Hvor var det dejligt at kunne forklare ham om et af de store mirakler, der hænder igen og igen, nemlig den forandring, der sker med dem, der slutter sig til kirken. (Eller jeg kan sige, dem, som igen slutter sig til kirken.) De er i verden, og de er af verden, og så finder missionærerne dem. Skønt de derefter stadig er / verden, er de ikke af verden. Meget hurtigt bliver deres tanker, følelser og handlinger, som om de havde været medlemmer af kirken hele deres liv. Det er et af dette værks store mirakler. Herren har en bestemt måde at kompensere og velsigne. Han er ikke begrænset af den trælsomme kommunikationsproces, og han er ikke begrænset til japansk eller engelsk. Der er en hellig proces, hvorved ren intelligens kan tilføres vort indre, hvorved vi øjeblikkeligt kan komme til at kende det, som ellers ville kræve lang 11

14 i deres I har I denne vingården? tiden, hen I Herrens hans kan kirken. erindringen er kan hans kirken, Jesu aldrig tid at telegne sig. Herren kan formidle inspiration til vore sind, især når vi er ydmyge og søgende. Når vi, kirkens generalautoriteter, rejser omkring og mødes med stavspræsidenter og andre kirkeledere, må vi beundre dem for deres kendskab til kirkens procedurer og principper. Ofte forbavses vi over at finde ud af, at der tilværelse har været perioder af passivitet somme tider meget lange perioder eller at opdage, at de kun meget kort tid har været medlemmer af kirken. De år tilbage i som vi ofte synes har været spildte, er ofte rige på erfaringer, nogle meget dyrekøbte, som får betydning, når inspirationens lys skinner på dem. måske aldrig læst lignelsen om arbejderne i Jeg vil gerne have lov til at læse den for jer. Thi med Himmeriget er det som med en husbond, der tidligt om morgenen gik ud for at leje arbejdere til sin vingård. Og da han var blevet enig med arbejderne om en denar om dagen, sendte han dem hen til sin vingård. Og han gik ud ved den tredje time og så nogle andre stå ledige på torvet. Til dem sagde han:,gå også I i min vingård, så skal jeg give jer, hvad ret er; De gik da derhen. Ved den sjette og den niende time gik han igen ud og gjorde ligeså. Og ved den ellevte time gik han ud og fandt endnu nogle stående der, og han spørger dem:, Hvorfor står I her ledige hele dagen?' De svarer ham:, Fordi ingen har lejet os.' Da siger han til dem:,gå også I hen i min vingård!' Men da det var blevet aften, siger vingårdsejeren til sin forvalter:,kald arbejderne og udbetal dem deres løn, sådan at du begynder med de sidste og ender med de første!' De, som var lejet ved den ellevte time, kom så og fik hver en denar. Der er nok betaling en denar som dengang til enhver, som begynder tidligt, og jeg takker Herren for dem, som kommer til senere. Der er ikke mangel på plads i Det celestiale Rige. Der er plads til alle. tilværelse står vi bestandigt 12 overfor en konkurrencens ånd. Grupper kæmper mod hinanden i en fjendskabens ånd, for at den ene kan blive vinder. Vi kommer let til at tro, at hver gang der er en vinder, må der også være en taber. Men at tro det er at være vildledt. øjne kan enhver vinde. Det er selvfølgelig rigtigt, at vi må gøre os fortjent til det. Men hvis der findes konkurrence i værk, er det ikke med en anden sjæl det er med vores eget tidligere jeg. Jeg siger ikke, at det er let. Jeg taler ikke om muligvis at forandre sig. Jeg taler om virkeligt at forandre sig. Jeg siger ikke, det er let. Jeg siger, at det er muligt og at det er muligt at gøre det hurtigt. Jeg læste ikke hele lignelsen. Der hører mere til. Den sidste del. forekommer mig, at være rettet mod dem af os, som er aktive i Lad mig gentage et par vers og så fortsætte. Men da det var blevet aften, siger vingårdsejeren til sin forvalter:,kald på arbejderne og udbetal dem deres løn, sådan at du begynder med de sidste og ender med de første!' De, som var lejet ved den ellevte time, kom så og fik hver en denar. Da de første kom, mente de, at de ville få mere; men de fik også hver en denar. Da de fik den, knurrede de mod husbonden og sagde:,de sidste dér har kun arbejdet én time, og du har stillet dem lige med os, som har båret dagens byrde og hede.' Men han svarede og sagde til en af dem:,min ven! jeg gør dig ikke uret; blev du ikke enig med mig om en denar? Tag, hvad der er dit, og gå! Men jeg vil nu give den sidste dér lige så meget som dig. Har jeg ikke lov til at gøre, som jeg vil, med det, der er mit? Eller er dit øje ondt, fordi jeg er god?' Sådan skal de sidste blive de første og de første de sidste." Jeg ville ønske, at I brødre, der er vordende ældster, vidste, hvor hårdt vi arbejder på jeres forløsning. Hvor ivrigt vi beder om, at I vende tilbage til kirken og til Guds rige og igen tale inspirationens sprog efter 26 år eller et helt liv. Og jeg gentager: det kan hurtigt blive, som om I havde været borte. Der er noget andet i på samme måde også vil jeres fortid, som I begynde at huske. Vi ved fra åbenbaringerne, at vi har levet, før vi kom til denne verden. Vi har erfaringer at kunne trække på fra før vor tid her på jorden. Vi er Guds børn. Vi levede sammen med ham, før vi blev født. Vi er kommet fra hans nærvær for at modtage et jordisk legeme og for at blive prøvet. Nogle af os er kommet langt bort fra hans indflydelse, og vi synes at vi har glemt ham. Somme tider synes vi også, at han har glemt os. Men ligesom de få japanske ord kunne genkaldes i efter 26 års forløb, således vil også de retfærdighedsprincipper, I lærte som børn, igen vende tilbage til jer. Og noget af det, som I har lært i hans nærvær, vil vende tilbage i øjeblikke med tilskyndet inspiration, når I forstår og føler, at I ved at lære noget, I allerede kender. Denne nye kejtede følelse, ved at foretage en sådan forandring i tilværelsen, vil snart forsvinde og I vil hurtigt føle jer fuldstændige og tilstrækkelige i hans kirke og i rige. Derpå vil I forstå, hvor meget vi har brug for jer her, og hvor kraftigt jeres erfarenhedsstemme kan lyde til gavn for andres forløsning. Jeg bærer vidnesbyrd for jer, mine brødre, I, der er vordende ældster og jer i lignende situationer, at Jesu Kristi evangelieum er sandt. Vi elsker jer, og de tusinde stemmer stemmerne, der tilhører præstedømmets hjemmelærere, hjælpeforeningssøstrene, biskopperne, stavspræsidenterne, kvorumslederne alle, der taler gennem hans inspiration deres stemmer, der er kaldet som ledere i kalder på jer, ligesom David kaldte på sin vildfarne søn, Absalon: Kom tilbage, min søn, min søn!" Gud give, at I, som er fædre, som lever inden for jeres hjems og jeres families inspiration, kan vende tilbage og endnu engang efter jeres rejse i ørkenen tale med inspirationens ånd. Gud give at også I bære vidnesbyrd om, at han lever. I Amen. Kristi navn.

15 ørkenen. Alma mørke. Ether I Mormon Børnestjernen Helte fra Mormons Bog Mormons Bog indeholder mange historier om mænd, som havde stor tro på Herren, Jesus Kristus. Somme tider kom disse mænd ud for stor fare. De fik vanskelige opgaver at udføre. Prøv om du kan huske navnet på lederne i disse historier: (1) Denne mand levede lige efter syndfloden under bygningen af Babelstårnet. Han fik af Herren befaling til at bygge skibe, der kunne transportere hans familie og nogle af deres venner til et forjættet land. Efter at skibene var blevet bygget, havde de brug for noget, der kunne oplyse bådene, så de ikke var nødt til at sejle over havet i Denne mand lagde 16 små sten frem for Herren og bad ham berøre stenene, så de kunne skinne og lyse på deres vej. Han så Guds finger, da Herren berørte stenene. Derefter åbenbarede Herren selv sig for denne mand. Var denne mand en bror til Jared, Hagoth eller Lamoni? Kontrollér dit svar i 3:6. (2) Denne mand var leder af 2000 unge mænd, som kæmpede tappert for nephittemes frihed. Disse 2000 mænd var blevet belært af deres mødre om, at hvis de ikke tvivlede, ville Gude lade dem gå uskadt gennem krigen. Og selvom de blev såret mange gange i slaget, så mistede ikke en eneste af dem livet under slaget mod lamanitterne. Hvem er den leder af de 2000 unge? Find svaret i 53: (3) Denne mand fik af Herren ordre til at tage sin familie og bringe dem ud af Jerusalem, for at de ikke skulle tilintetgøres. Han rejste med sin familie i otte år i De satte derpå over havet og kom til Amerika. Hvem var den mand? Du kan finde svaret i 1. Nephi 2:1-2. (4) Da han var ti år gammel fik denne dreng besøg af profeten Ammaron, som fortalte drengen, at når han blev 24, skulle han gå til en høj, der kaldtes Shim, hvor han ville finde det nephittiske folks optegnelser. Han skulle skrive nephittemes historie på Nephis plader. Når denne dreng var voksen, skulle han forkorte mange af de nephittiske optegnelser til det, der i dag er Mormons Bog. Var hans navn Moroni, Coriantumr eller Mormon? Kontrollér dit svar i 1 :2-4 (5) Denne lamanittiske profet besøgte det nephittiske folk og prædikede omvendelse til dem. Folk blev vrede og kastede ham ud af byen. Da han vendte til sit eget land, talte Herren til ham og befalede ham at vende tilbage til byen, hvor han skulle profetere om det, som Herren ville befale ham at sige. Da han ikke kunne komme tilbage og ind i byen, klatrede han op på den høje mur omkring byen og prædikede derfra for folket. De prøvede at stene ham. De skød pile efter ham. Men Herrens ånd var med ham, og de kunne ikke ramme ham. Efter at han havde afleveret sit budskab, som Herren havde givet ham, sprang denne profet ned fra muren og vendte tilbage til sit eget land. Hans navn var enten Ammon, Samuel eller Korihor. Hvem var han? Helaman 13:2-4; 16:1-7 kan du finde det rigtige svar. 13

16 Modige øjeblikke SKREVET OG ILLUSTRERET AF KEITt+«HRISTENSEN 14

17 15

18 -1 : - :, ' t > c LU O) o T3 > O C cd O C E E o o E E épg> g,_ Q cd» S. i* "U >l E =3 X: cd >- -o O CO E C O -d O s- > cd sz.. "O 2 ffi > CO E > i- C <» tj i- -C W ^ "O "O -C "O ro LL i C > js Q ro c : cd > O o C ta -1 - O. O i_ O > co O.c ro. c c E iij S - cd cd.c.* *- æ cd +j ro * CO O) +" -o I" i Is 3 CL O njw 5»ro "S z te Jr Cd S E.. cd > cd c z: ^ o. CO (O C - O) Q E ""O CO Q Q =3 CO XI co»- æ^ co!2 cd E cd o > to o o ro ~ > O 5 S. ro ^_, +- "D ro ^ E o -o co c cd -5? -S _ g. 5 E CO o CO i_ Q) E c 5. - cd ^ > ro r >ro "* c " S s Si' Q d) ro " i- "D E 5 O +-" - > E T3 cd". -o i- -1-.? E i- r- ffi "C D) o Q C O = o CO X2 C TO K II «CO»ro t^ Z3 c? o = > >. TO is I S» o Q o 2 ø O "cd cd CO > -c co s-e O CC "Q cd O) - = i_ C CO c > -c cd O & CO I -* JD co o c "S > Q «to tr: D O o ^> 8 C Q. co c = Q - ro cd - 2 Q = 'co SZ.* ø =cd CO j- 7^ *. -o Q. i- r C <D E g - co l cd b to cd ) CO > "O E = OT * > O) XT E > sz -o cd - cd -c; ^ 2 - -S Q) T3 g^ L (S C i E»- S 8 o E O E Q T3 o u-c «cd E Q -Q o- 2 T3.»- - CO CO O) O CO Q 8 S & E E CO o' w ^ c: XI CO LL 3 4 c o i_ CO = J= 1_ "»- > > C > gi -Q o > g> o c 't-j m "ro Et: s E 3 " ro.c»- co 4_ "O ro S» D) ro =5 *= E E o O) co h-t Tg - i- cd V -o "C* E c J= ^ a c Q "C ra E Q E o.s "O O 5 C to S E co C ^ «S c C ^ 8^ xj "a c ^ I -2 = S ro.ir > ø E cd cd i: CO ^ e "D CO x: si CO E E o o IQ i xj I! E * wt C "~ cd cd c. rj Q = a *- ^ ^ f Si cd fd C O.» 5 1 ^ 1 > Q C "O C ro >- i E ro fe "O c! ^ q J= C ro ^ *- i_ a C C. i- c = - O "= - C ro to C CO XI Q s s CO BHM fo u 0> t_ c: - 4 0) Q Q c E-e i- ^ c ro ro j co ^ T O Z : S C - o o *>- x: c ^ ^.. CO O) o SZ 1 c g c CT 7 CO = c:

19

20 En søndags-kasse AF VIRGINIA H. PEARCE OG KATHLEEN H. BARNES 18

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Oprettet: 25. september 2007 Mormons Bog er en uendelig

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

22.s.e.trin.B Matt 18,1-14 Salmer: Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig.

22.s.e.trin.B Matt 18,1-14 Salmer: Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig. 22.s.e.trin.B. 2016 Matt 18,1-14 Salmer: 750-289-593 52-423-31 Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig. Havde de ikke forstået noget som helst. Men det er jo såre

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED

MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED Troens lydighed MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED Fordi vores kulturs forståelse af ordet tro er anderledes end Bibelens forståelse af ordet tro, er mange der misforstår hvad det vil sige at

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

De svage og ringe i Kirken

De svage og ringe i Kirken Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum De svage og ringe i Kirken Oprettet: oktober 2007 Intet medlem i Kirken bliver af Herren betragtet som mere eller mindre end andre.

Læs mere

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Oprettet: 14. december 2005 Vi høster mange velsignelser, når vi beder flittigt individuelt og sammen med familien.

Læs mere

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Oprettet: 16. december 2005 Som ung mand søgte Brigham Young flittigt en religion, i hvilken alle evangeliets

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Alle Helgens Dag Salmevalg 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor?

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Studie 5 Dåben 31 Åbent spørgsmål Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Åbningshistorie En lignelse: En teenagepige (lad os kalde

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 11, 19-45)

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 11, 19-45) 16. trin. II 11. september 2016 Sundkirken 10 Salmer: 754 Se, nu stiger solen 21 Du følger, Herre 551 Der er en vej 828 Det er påske 233 Jesus lever 406 Søndag morgen Bøn: Vor Gud og far Kald os ud af

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret

Sidste søndag i kirkeåret Sidste søndag i kirkeåret Salmevalg 403: Denne er dagen 448: Fyldt af glæde 321: O Kristelighed 638: O, kommer hid dog til Guds søn 121: Dejlig er jorden Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

16. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 5. oktober 2014 kl Salmer: 754/434/560/217//224/439/538/536

16. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 5. oktober 2014 kl Salmer: 754/434/560/217//224/439/538/536 1 16. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 5. oktober 2014 kl. 10.00. Salmer: 754/434/560/217//224/439/538/536 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Første søndag i

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Studie. Kirken & dens mission

Studie. Kirken & dens mission Studie 21 Kirken & dens mission 116 Åbningshistorie Seks personer stod tavse og kiggede på, da han i fuld fart kørte fra gerningsstedet. To kvinder var på vej ud af et stormagasin med tunge indkøbsposer

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30.

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. 1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 127-132/ 454-452 Hinge kl.10.30: 127-13- 132/ 454-123,v.8-9- 452 Tekst: Mark 10,13-16 De bar nogle små

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (familiegudstjeneste) Tema: Troens skjold Salmer: 13, 24, 60; 380, 70 Evangelium: Joh. 4,46-53 Vi hørte i dagens første læsning om Na'aman fra Syrien. Han var blevet rig og mægtig,

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Kun den fattige ved hvad kærlighed er.

Kun den fattige ved hvad kærlighed er. Kun den fattige ved hvad kærlighed er. Prædiken til den 29. juni (som i kirkens kalenderår hedder 2. trinitatis) 2012 i Havdrup Kirke Salmer: 752,604,685,681,367 Prædikenteksten er taget fra Lukasevangeliet

Læs mere

Septuagesima. Søndag d.16.februar 2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30 (Kirkeradio).

Septuagesima. Søndag d.16.februar 2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30 (Kirkeradio). Septuagesima. Søndag d.16.februar 2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30 (Kirkeradio). Salmer: Hinge kl.9: 31-661/ 728-372 Vinderslev kl.10.30: 31-661- 22/ 728-208- 372 Tekst: Matt 25,14-30.

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

studie Døden & opstandelsen

studie Døden & opstandelsen studie 13 Døden & opstandelsen 75 Åbningshistorie En dreng og hans far var ude at køre bil, da en bi fløj ind ad det åbne vindue. Drengen var så ekstremt allergisk over for bistik, at både han og faren

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726

4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726 1 4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726 Åbningshilsen Denne søndag handler om næstekærlighed. Du skal elske din

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den 21.5. 2017 Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. At bede i Jesu navn er ikke bare et tomt mantra, det er at bede i troen

Læs mere

Kirkens historie. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 31. oktober 2003

Kirkens historie. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 31. oktober 2003 Kirkens historie Oprettet: 31. oktober 2003 På denne side findes links til den dansksprogede del af www.mormon.org, hvor der findes detaljeret og dybtgående information om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

Udviddet note til Troens fundament - del 1

Udviddet note til Troens fundament - del 1 Udviddet note til Troens fundament - del 1 Grundfæst dig selv i troen / menigheden må grundfæstes i troen! Kirken er ikke i show-business men i vores himmelske faders kingdom-business Man kan også definere

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013 Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Jeg er jo bare et menneske. Sådan forklarer vi vores svagheder. Det hører med til at være menneske, at jeg

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 5,1-15

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 5,1-15 1 14. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. august 2016 kl. 10.00. Salmer: 443/30/428/508//5/439/319/427 Åbningshilsen Hvad skal denne gudstjeneste handle om? Om at rykkes ud af selv og slå

Læs mere

Grindsted Kirke. Søndag d. 3. april 2016 kl. 9.30. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Grindsted Kirke. Søndag d. 3. april 2016 kl. 9.30. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 3. april 2016 kl. 9.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh. 21,15-19, 2. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. Dåb: DDS 447 Herren strækker

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere