YouGov undersøgelse af den danske bankbranche oktober SUMMARY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "YouGov undersøgelse af den danske bankbranche oktober 2014 - SUMMARY"

Transkript

1 YouGov undersøgelse af den danske bankbranche oktober SUMMARY Kortlægning af forbrugernes holdninger til deres banker og af mulige ændringer i forbrugsmønstre

2 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse (s. 3) Resumé af undersøgelsens hovedresultater (s. 4) Hovedkonklusioner (s. 6) Finansbranchens image bland danskerne (s. 8) Forbrug af bankydelser i det forgangne år (s. 14) Kundernes forståelse og kommunikationsbehov (s. 25) Faktorer for bankskifte (s. 28) Kontakt (s. 33) 2

3 Metodebeskrivelse Baggrund & formål Denne rapport er et uddrag af YouGovs undersøgelse af den danske bankbranche oktober Formålet med undersøgelsen er at kortlægge forbrugernes holdninger til deres banker og mulige ændringer i deres forbrugsmønstre vedrørende de ydelser, som pengeinstitutterne tilbyder i dag. Interviewperiode & dataindsamlingsmetode Undersøgelsen er gennemført i perioden oktober måned 2014 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet i Danmark. Målgruppe Undersøgelsen er gennemført blandt dansker mellem 18 og 74 år. Der er indledningsvis i spørgeskemaet opstillet en række screeningsspørgsmål, således at undersøgelsen kun blev foretaget bland respondenter, som var villige til at oplyse navnet på deres primære pengeinstitut. Der er udsendt invitationer via til personer, der opfylder disse krav i YouGov Panelet. Data er indsamlet, så det udgør et repræsentativt udsnit af den danske befolkning. I alt er der gennemført 2020 interview. Spørgsmål 14 er dog kørt separat og med 881 gennemførte interviews. Vejning af data Data er vejet på dimensionerne køn, alder og geografi på baggrund af et ideal fra Danmarks Statistik, således at resultaterne er repræsentative for befolkningen i relation til ovenstående målgruppe. Offentliggørelse af resultater Ved enhver offentliggørelse af undersøgelsens resultater skal YouGov angives tydeligt som kilde. Forud for offentliggørelse af undersøgelsens resultater skal YouGov have pressemeddelelsen eller anden brug af resultaterne til godkendelse. Formålet hermed er alene at sikre, at vi analyseteknisk kan stå inde for brugen af resultaterne. Ved pressemeddelelser skal dette ske i henhold til reglerne fra ESOMAR, hvorfor en tekst som følger skal inkluderes: Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i oktober 2014 i alt gennemført 2020 CAWI-interview med danske bankkunder. 3

4 Resumé af undersøgelsens hovedresultater I/II Efter at have genvundet en del af det imagetab, der skete som følge af finanskrisen, er bankernes image i befolkningen nu faldet igen. Omvendt er forsikringsbranches image steget, og har nu overhalet både bankerne og pensionsforeningerne. Befolkningens holdninger og syn på deres banker afhænger af deres køn, alder og af hvilken region, de bor i. Mænd er generelt mere skeptiske end kvinder, unge er mere skeptiske end ældre og folk fra Storkøbenhavn er mere skeptiske end dem fra andre regioner. Den demografi, der udviser den største skepsis og den største tilbøjelighed til at skifte pengeinstitut er således de yngre mænd fra Storkøbenhavn. Net Promoter Score (NPS) for bankbranchen er -10 for befolkningen som helhed, men helt nede på -21 bland yngre mænd fra Storkøbenhavn. NPS afviger meget fra bank til bank, med Danske Bank og Arbejdernes Landsbank med den henholdsvise laveste og højeste NPS. Selvom kunderne anser det for meget positivt, at deres pengeinstitut er gode til at kommunikere, så har generelt intet ønske om at høre fra dem ofte. Relevant information skal dog være til rådighed og/eller kommunikeres til dem, når behovet opstår. Det er derfor ekstra vigtigt at relevant og gennemskuelig information er nemt tilgængelig på bankernes hjemmesider (som er en meget brugt kommunikationskanal), og at bankerne er gode til at håndtere henvendelser og forespørgsler fra kunder. Hovedparten af kundernes viden om bankydelser sker stadig via kontakt til eller fra deres banker. Der er dog en klar tendens til at information indhentes på kundernes initiativ, og ofte via kanaler som bankerne ikke styrer. Dette er især udpræget bland yngre aldersgrupper. 4

5 Resumé af undersøgelsens hovedresultater II/II Selvom evnen til at yde personlig betjening og adgang til lokale fysiske afdelinger ses som meget positive attributter, så har selvbetjening vundet indpas. De fleste bankkunder er villige til eller har ønske om at betjene dem selv vedrørende de fleste bankydelser og produkter, hvis de dermed kan få ydelserne uden gebyr. 7% siger at de har skiftet primært pengeinstitut inden for det sidste år, og 24% siger, at de har overvejet det. Begge tal er markant højere bland yngre aldersgrupper. Halvdelen af danskerne ville dog overveje at skifte bank, hvis markedets omstændigheder ændrede sig. Dette gælder især hvis det var nemmere og hvis der kom nye konkurrenter på markedet. Det umiddelbare markedsgrundlag for banker drevet af teknologibaserede virksomheder såsom Apple, Google, Facebook ma. er ikke bemærkelsesværdigt højt men der er dog markant interesse bland yngre respondenter. Danske bankkunder går stadig til deres primære pengeinstitut, når det gælder hovedparten af deres løbende finansielle behov. Dog har alternative ydelsesudbydere vundet indpas især for billån og forbrugslån. For en mere tilbundsgående segmentering, inklusiv en analyse af resultaterne for individuelle banker, kontakt venligst YouGov. Se kontaktoplysningerne på den sidste side. 5

6 Hovedkonklusioner I/II Bankbranchen taler i stigende grad om faren for at nye typer af konkurrenter kan erobre de danske bankkunder især nævnes truslen fra teknologibaserede firmaer, såsom Apple, Google og Facebook som alle har, eller har meldt ud med, deres egne mobile betalingsydelser. Et af formålene med denne undersøgelse har været at afdække, om der er grund til at tage disse nye spillere alvorligt, og om danskerne er parate til at overveje dem i stedet for deres nuværende banker, for dele af deres forbrug af bankydelser. Umiddelbart synes der måske ikke at være den store grund til at de etablerede banker skal tage disse nye konkurrenter alvorligt, da kun 2% af de adspurgte siger, at de ville overveje at skifte til dem som primært pengeinstitut. Men dels er dette tal markant højere blandt yngre danskere, og dels udelukker det ikke, at kunder ville bruge firmaer som Apple, Google og Facebook til dele af deres bankforbrug. Bankerne bør derfor kigge nøje på hvilke typer af bankydelser, hvor forbrugsmønstrene og kundernes ønsker kunne passe godt ind i, hvad internet- og mobilbaserede firmaer kunne tilbyde. Dette gælder især for ydelser, hvor kunderne udviser en høj grad af præference eller parathed til selvbetjening, og hvor de gerne betaler lidt ekstra for en meget hurtig sagsbehandling. 6

7 Hovedkonklusioner II/II De etablerede banker bør indse, at selv om de iværksætter tiltag med henblik på at digitalisere og modernisere deres ydelser, så vil de næppe kunne konkurrere på områder, hvor disruption for alvor vil ske. Nyere internetbaserede virksomheder både de store og de nye har en helt anden risikovillighed end bankerne, når det gælder nye forretningstiltag. Det gør dem derfor bedre gearet til at strømline deres ydelser, samt foretage de hurtige og somme tider drastiske ændringer, der skal til, for at følge med markeder i omvæltning. De etablerede banker bør også indse, at forretningsmodellen for de ny internet-baserede banker, ofte vil være markant anderledes, end hvad der normalt ses på bankområdet. Når virksomheder som Google, Apple, Facebook og andre store spillere som AliBaba går ind på bankområdet, er det ikke nødvendigvis for at tjene penge på at udbyde bankvirksomhed. Deres bankinitiativer skal ses som en del at et støre økosystem, hvor deres bankvirksomhed drives med henblik på at drive omsætningen på andre kerneområder, såsom internethandel, reklamevirksomhed, salg af mobilenheder mv. 7

8 Finansbranchens image bland danskerne Fra undersøgelsen samt YouGovs BrandIndex

9 BrandIndex for Banker/Realkredit, Pension og Forsikringsselskaber Siden midten af 2010 oplever forsikringsselskaberne en stigning i image. Fra Q overstiger forsikringsselskabernes image bankernes og fra midten af 2013 øges forsikringsselskabernes image endnu mere, således at de nu også overstiger pensionsselskabernes image. Så fra at have ligget under både bankerne og pensionsselskaberne har forsikringsselskaberne nu det højeste image af de tre sektorer og har gennem hele perioden haft en jævn stigning. 9

10 NPS for bankbranchen og udvalgte banker Sp.2 Hvor sandsynligt er det at du vil anbefale $q1 til familie, venner eller andre personer i dit netværk? Net Promoter Score Bankbranchen som helhed -10 Danske Bank -36 Arbejdernes Landsbank 43 Base (2020)

11 NPS total vs. yngre mænd i hovedstadsområdet Sp.2 Hvor sandsynligt er det at du vil anbefale dit primære pengeinstitut til familie, venner eller andre personer i dit netværk? Net Promoter Score -21% Mænd, 18-34, Hovedstaden (n=96) -10% Total (n=1852) -30% -20% -10% 0% 11

12 Holdninger til pengeinstitutternes kendetegn I/II Sp.6 Synes du det er positivt eller negativ hvis dit primære pengeinstitut? Net: Bottombox [1-2] Net: Topbox [4-5] Ved ikke Kan håndtere alle dine økonomiske forhold 2% 1% 38% 46% 84% 3% Har klare og gennemskuelige priser 3% 1% 2% 30% 53% 83% 3% Tilbyder personlig betjening 3% 1% 2% 39% 44% 83% 2% Er gode til at kommunikere 3% 1% 2% 40% 43% 82% 3% Har lave gebyrer 5% 2% 3% 24% 56% 80% 4% Har afdelinger som du nemt kan komme til 5% 2% 3% 36% 38% 74% 2% Har et godt årsresultat 3% 1% 2% 42% 29% 72% 7% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget negativt [1] Negativt [2] Positivt [4] Meget positivt [5] 12

13 Holdninger til pengeinstitutternes kendetegn II/II Sp.6 Synes du det er positivt eller negativ hvis dit primære pengeinstitut? Net: Bottombox [1-2] Net: Topbox [4-5] Ved ikke Har fokus på småkunder 5% 2% 3% 34% 37% 70% 5% Har et godt ry i din omgangskreds 3% 1% 2% 37% 26% 63% 5% Tilbyder en god mobilbank (app til smartphone) 2% 1% 29% 33% 62% 11% Tilbyder mobil betaling (fx Mobile pay, Swipp mm) 3% 1% 2% 29% 32% 61% 10% Er et stort pengeinstitut 9% 3% 7% 26% 12% 38% 4% Jævnligt kontakter dig 17% 4% 13% 27% 8% 35% 4% Har etiske (fx religiøse eller holdningsbaserede) grundværdier 18% 10% 9% 16% 9% 24% 17% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget negativt [1] Negativt [2] Positivt [4] Meget positivt [5] 13

14 Forbrug af bankydelser i det forgangne år

15 Baggrund - respondenternes primære pengeinstitut 50% Sp.1 Hvilket pengeinstitut er du primært kunde hos? 40% 30% 25% 29% 20% 20% 19% 21% 10% 5% 6% 5% 2% 10% 8% 3% 7% 4% 5% 5% 5% 6% 2% 10% 2% 0% Total (n=2020) Mænd, år i region Hovedstaden (n=102) 15

16 Baggrund låntyper inden for det sidste år Sp.3 Har du etableret/oprettet nogen af disse inden for det seneste år? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 7% 8% 2% 8% 5% 7% 8% 5% 5% 7% 4% 1% 9% 8% 5% 9% 65% 60% Total (n=2020) Mænd, år i region Hovedstaden (n=102) 16

17 Sp.4a Hvem brugte du, da du senest oprettede billån? Mit primære pengeinstitut 52 Et andet pengeinstitut end mit primære 8 Finansieringslån via sælger 38 Kviklånsudbyder 1 Mobillånsudbyder Realkreditinstitut som ejes af mit primære pengeinstitut 1 Realkreditinstitut, som ikke er en del af mit primære pengeinstitut Uafhængig investeringsrådgiver eller investeringsselskab Personlig køb af aktier, obligationer eller lignende Andet 2 Ved ikke 1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Base (131) 17

18 Sp.4b Hvem brugte du, da du senest oprettede boliglån? Mit primære pengeinstitut 77 Et andet pengeinstitut end mit primære 6 Finansieringslån via sælger Kviklånsudbyder 1 Mobillånsudbyder Realkreditinstitut som ejes af mit primære pengeinstitut 15 Realkreditinstitut, som ikke er en del af mit primære pengeinstitut 9 Uafhængig investeringsrådgiver eller investeringsselskab Personlig køb af aktier, obligationer eller lignende Andet 1 Ved ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Base (155) 18

19 Sp.4c Hvem brugte du, da du senest oprettede forbrugslån? Mit primære pengeinstitut 56 Et andet pengeinstitut end mit primære 10 Finansieringslån via sælger 11 Kviklånsudbyder 16 Mobillånsudbyder 4 Realkreditinstitut som ejes af mit primære pengeinstitut 1 Realkreditinstitut, som ikke er en del af mit primære pengeinstitut Uafhængig investeringsrådgiver eller investeringsselskab Personlig køb af aktier, obligationer eller lignende Andet 4 Ved ikke 1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Base (93) 19

20 Sp.4d Hvem brugte du, da du senest oprettede lønkonto? Mit primære pengeinstitut 84 Et andet pengeinstitut end mit primære 14 Finansieringslån via sælger Kviklånsudbyder Mobillånsudbyder Realkreditinstitut som ejes af mit primære pengeinstitut Realkreditinstitut, som ikke er en del af mit primære pengeinstitut Uafhængig investeringsrådgiver eller investeringsselskab Personlig køb af aktier, obligationer eller lignende Andet 1 Ved ikke 1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Base (93) 20

21 Sp.4e Hvem brugte du, da du senest oprettede kassekredit? Mit primære pengeinstitut 91 Et andet pengeinstitut end mit primære 2 Finansieringslån via sælger Kviklånsudbyder Mobillånsudbyder Realkreditinstitut som ejes af mit primære pengeinstitut 5 Realkreditinstitut, som ikke er en del af mit primære pengeinstitut 1 Uafhængig investeringsrådgiver eller investeringsselskab Personlig køb af aktier, obligationer eller lignende Andet 1 Ved ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Base (96) 21

22 Sp.4f Hvem brugte du, da du senest oprettede pensionsopsparing? Mit primære pengeinstitut 74 Et andet pengeinstitut end mit primære 4 Finansieringslån via sælger Kviklånsudbyder Mobillånsudbyder Realkreditinstitut som ejes af mit primære pengeinstitut Realkreditinstitut, som ikke er en del af mit primære pengeinstitut Uafhængig investeringsrådgiver eller investeringsselskab 9 Personlig køb af aktier, obligationer eller lignende Andet 13 Ved ikke 1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Base (84) 22

23 Sp.4g Hvem brugte du, da du senest oprettede/foretog investering i værdipapirer? Mit primære pengeinstitut 69 Et andet pengeinstitut end mit primære 9 Finansieringslån via sælger Kviklånsudbyder Mobillånsudbyder Realkreditinstitut som ejes af mit primære pengeinstitut Realkreditinstitut, som ikke er en del af mit primære pengeinstitut Uafhængig investeringsrådgiver eller investeringsselskab 3 Personlig køb af aktier, obligationer eller lignende 17 Andet 2 Ved ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Base (184) 23

24 Sp.4h Hvem brugte du, da du senest oprettede forsikring? Mit primære pengeinstitut 14 Et andet pengeinstitut end mit primære 5 Finansieringslån via sælger Kviklånsudbyder Mobillånsudbyder Realkreditinstitut som ejes af mit primære pengeinstitut Realkreditinstitut, som ikke er en del af mit primære pengeinstitut 2 Uafhængig investeringsrådgiver eller investeringsselskab Personlig køb af aktier, obligationer eller lignende Andet 74 Ved ikke 5 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Base (162) 24

25 Kundernes forståelse og kommunikationsbehov

26 Kommunikationskanaler Sp.5 Hvor har du hovedsageligt fået din information om dit pengeinstituts produkter og serviceydelser i det seneste år? Du kan markere op til 5 svar Base uden "Ved ikke" Direkte kommunikation fra mit pengeinstitut til mig Pengeinstitutternes hjemmesider Egen henvendelse til pengeinstituttet Egen søgning på internettet (via Google og andre) Venner og bekendte Internet sider og portaler, der omhandler privatøkonomi Presseomtale Reklamer Sociale medier Andet Har ikke fået information om pengeinstituttets produkter det 12% 13% 11% 11% 7% 9% 5% 6% 3% 5% 3% 4% 13% 14% 18% 21% 27% 31% 33% 37% 40% 44% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Total (n=1922) Mænd, 18-34, Hovedstaden (=92) 26

27 Danskernes overblik - gebyrer Sp.10 I hvilken grad føler du, at du har overblik over hvilke gebyrer og andre betalinger dit pengeinstitut opkræver af dig? Slet ikke [1] 6 I lille grad [2] 16 I nogen grad [3] 38 I høj grad [4] 25 I meget høj grad [5] 13 Ved ikke 2 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Base (2020) 27

28 Faktorer for bankskifte

29 Danskernes bankskifte Sp.1a Har du skiftet dit primære pengeinstitut inden for det seneste år? Nej 60% 70% Nej, men jeg har overvejet det 24% 29% Ja 7% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mænd, år i region Hovedstaden (n=102) Total (n=2020) 29

30 Ville kunder skifte pengeinstitut? Sp.13 Hvad kunne få dig til at skifte dit primære pengeinstitut? Vælg venligst op til 3 muligheder, der er de vigtigste for dig Hvis det blev nemmere at overføre lån og tilgodehavender til et andet pengeinstitut 18% 21% Hvis du selv kunne skifte online 16% 19% Hvis der kom små nye, lokale banker på markedet 12% 12% Hvis nye udenlandske storbanker kom på markedet i Danmark Hvis der var etiske eller religiøse pengeinstitutter (drives på baggrund af religiøse eller etiske værdier mv.) Hvis der var pengeinstitutter baseret på crowd sourcing (åbne netværk af forbrugere) 4% 3% 7% 9% 10% 12% Hvis du kunne skifte via din mobiltelefon Hvis Google, Facebook, Apple eller lign. firmaer tilbød finansielle ydelser Hvis teleselskaber tilbød finansielle ydelser ifm. dit telefonabonnement 2% 2% 2% 1% 3% 6% Andet 19% 21% Intet kunne få mig til at skifte bank 8% 22% Ved ikke 24% 27% 0% 10% 20% 30% 30 Total (n=2020) Mænd, 18-34, Hovedstaden (n=102)

31 Hvor hurtigt skal bankprodukter ydes? Pris vs. tid Sp.14 Forestil dig at du har brug for disse ydelser. Marker venligst hvad der er relativt set er vigtigst for dig i forhold til hvor længe du skal vente på ydelsen og om du helt vil kunne klare det selv via selvbetjening eller du ønsker personlig betjening. Betaling/pengeoverførsler Aktiekøb Forbrugslån Lønkonto Kassekredit Inden for en time men lidt dyrere Billån Boliglån Forsikring Pensionsopsparing Inden for 5 hverdage men noget billigere Base (881) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 31

32 Skal der personlig betjening til? Prisafregning Sp.14 Forestil dig at du har brug for disse ydelser. Marker venligst hvad der er relativt set er vigtigst for dig i forhold til hvor længe du skal vente på ydelsen og om du helt vil kunne klare det selv via selvbetjening eller du ønsker personlig betjening. Betaling/pengeoverførsler Lønkonto Forbrugslån Kassekredit Billån Selvbetjening (gratis) Forsikring Aktiekøb Pensionsopsparing Personlig betjening (mindre gebyr) Boliglån Base (881) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 32

33 30/10/2014 Kontakt YouGov Claus Bender Mortensen Nordic Director, Custom Research YouGov YouGov Denmark A/S Bryggervangen 55, 1 DK-2100 Copenhagen Tel: YouGov Denmark A/S Agtrupvej 51A, 1 DK-6000 Kolding T: YouGov Sweden AB Holländargatan 17 B SE Stockholm Tel: YouGov Sweden AB Västergatan 1 SE Malmö Tel: YouGov Norway AS Møllergata 8 NO-0179 Oslo Tel: YouGov Finland Oy Myllypellontie 3 C 63 FI Helsinki Tel: Page 33 YouGov

Medievaner 2016. Koda

Medievaner 2016. Koda Medievaner 2016 Koda Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode Undersøgelsen er gennemført i perioden 16. 21. marts 2016 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet i Danmark. Målgruppe

Læs mere

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier Sociale medier 2013 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Agenda Baggrund og metode Brugen af sociale medier De forskellige tjenester Segmentering Kommerciel involvering på sociale medier Fremtiden

Læs mere

Danskernes syn på elbiler 2014. YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance

Danskernes syn på elbiler 2014. YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance Danskernes syn på elbiler 2014 YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance Danskerne kræver politisk handling Politikerne bør gøre en særlig indsats for at fremme elbilen i Danmark Sp. 8 Mener du, at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Metodebeskrivelse 2. Grafer. Operate Miljømærkning generelt

Indholdsfortegnelse. 1. Metodebeskrivelse 2. Grafer. Operate Miljømærkning generelt Operate Miljømærkning generelt Oktober 2010 DK2010-0965 1 Indholdsfortegnelse 1. Metodebeskrivelse 2. Grafer 2 1 Metodebeskrivelse 3 1 Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen

Læs mere

Finansielle rapporter 2015/2016

Finansielle rapporter 2015/2016 Finansielle rapporter /2016 Challenger Banks Bankvirksomhed målrettet privatkundesegmentet er fortsat domineret af en lille gruppe af store banker i Danmark. Men vi begynder at se challenger banks eller

Læs mere

Det Sociale Netværk HEADSPACE

Det Sociale Netværk HEADSPACE Det Sociale Netværk HEADSPACE Metodebeskrivelse Baggrund & formål Foreningen Det Sociale Netværk har i samarbejde med en række kommuner taget initiativ til, at iværksætte en række Headspace centre, som

Læs mere

Madkulturen. DK2014-29159: Børns forhold til mad og måltider

Madkulturen. DK2014-29159: Børns forhold til mad og måltider Madkulturen DK2014-29159: Børns forhold til mad og måltider YouGov oktober 2014 Indhold Baggrund og metode side 3-6 Hovedresultater i opsummering side 7-9 Resultater med grafer..side 10-15 Børns deltagelse

Læs mere

Bankrådgiver Penge og pensionspanelet

Bankrådgiver Penge og pensionspanelet Bankrådgiver 2014 Penge og pensionspanelet Statistisk usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske usikkerheder) der er ved forskellige

Læs mere

Mere end halvdelen af alle unge har problemer men ved ikke, hvor de skal få hjælp

Mere end halvdelen af alle unge har problemer men ved ikke, hvor de skal få hjælp Nyt initiativ under: Pressemeddelelse Mere end halvdelen af alle unge har problemer men ved ikke, hvor de skal få hjælp Mere end halvdelen af alle unge mellem 15 25 år har personlige problemer, der påvirker

Læs mere

Danskernes forhold til sundhedsinformation på internettet Undersøgelse til Sundhedsagenda 2013

Danskernes forhold til sundhedsinformation på internettet Undersøgelse til Sundhedsagenda 2013 Danskernes forhold til sundhedsinformation på internettet Undersøgelse til Sundhedsagenda 2013 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse > Baggrund of formål > Spørgsmål i undersøgelsen > Datagrundlag Del

Læs mere

Ældre Sagen 22. maj 13. juni 2009

Ældre Sagen 22. maj 13. juni 2009 Ældre Sagen Pensionsforhold Jobno. DK2009-373 22. maj 13. juni 2009 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Summary Tabeller Spørgeskema 2009 YouGov Zapera A/S Ryesgade 3 DK-2200 København N - Tel 70 27

Læs mere

Financial Literacy 2016

Financial Literacy 2016 Financial Literacy 2016 Undersøgelse om børns forhold til og viden om penge Gennemført blandt børn i alderen 10-15 år i perioden den 16.-22. marts 2016. Indhold 3 Hovedkonklusioner 9 Baggrund og metode

Læs mere

Det økologiske spisemærke, det røde Ø- og EU-mærket. Resultater og hovedkonklusioner

Det økologiske spisemærke, det røde Ø- og EU-mærket. Resultater og hovedkonklusioner Befolkningsundersøgelse 2013 Gennemført for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Det økologiske spisemærke, det røde Ø- og EU-mærket Resultater og hovedkonklusioner Indhold Introduktion Baggrund

Læs mere

Boliglån Penge og Pensionspanelet

Boliglån Penge og Pensionspanelet Boliglån 2014 Penge og Pensionspanelet Statistisk usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser 30-06-2014 Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske usikkerheder) der er

Læs mere

YouGov-analyse om Nøglehullet

YouGov-analyse om Nøglehullet YouGov-analyse om Nøglehullet DANSKERNES KENDSKAB TIL NØGLEHULLET DANSKERNES KUNDSKAB OM NØGLEHULLET DANSKERNES KAMPAGNEKENDSKAB Rapport April 2017 Udarbejdet af: Simon Bugge Jensen simon.jensen@yougov.com

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Danskere, der inden for de seneste 12 måneder mindst én gang har oplevet, at de har haft problemer med at få deres sædvanlige indtægt til at dække deres faste udgifter og forbrug

Læs mere

Hvad danskerne mener Undersøgelse blandt den danske befolkning 18-64 år

Hvad danskerne mener Undersøgelse blandt den danske befolkning 18-64 år Hvad danskerne mener Undersøgelse blandt den danske befolkning 18-64 år Contact: Dorte Barfod +45 35 200 654 dorte-barfod@yougov.com Jeanette Bertelsen +45 35 200 641 jeanette.bertelsen@yougov.com 1 Metode

Læs mere

KPMG Oktober/november 2009

KPMG Oktober/november 2009 KPMG CSR undersøgelse Jobno. DK2009-805 Oktober/november 2009 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Tabeller Åbne besvarelser Spørgeskema 2009 YouGov Zapera A/S Ryesgade 3 DK-2200 København N - Tel 70

Læs mere

Skilsmisse og privatøkonomi august 2014. Penge- og Pensionspanelet

Skilsmisse og privatøkonomi august 2014. Penge- og Pensionspanelet Skilsmisse og privatøkonomi august 2014 Penge- og Pensionspanelet Statistisk usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser 31-10-2014 Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske

Læs mere

Nordisk saltundersøgelse samlet grafikrapport. Befolkningsundersøgelse gennemført på vegne af de nordiske fødevaremyndigheder

Nordisk saltundersøgelse samlet grafikrapport. Befolkningsundersøgelse gennemført på vegne af de nordiske fødevaremyndigheder Nordisk saltundersøgelse samlet grafikrapport Befolkningsundersøgelse gennemført på vegne af de nordiske fødevaremyndigheder Juli 2014 Metode Metodebeskrivelse Baggrund og formål De nordiske fødevaremyndigheder

Læs mere

Imageanalyse 2014 Hjerteforeningen. Præsentation september 2014

Imageanalyse 2014 Hjerteforeningen. Præsentation september 2014 Imageanalyse 2014 Hjerteforeningen Præsentation september 2014 Fakta om undersøgelsen Formål og baggrund Første image-måling gennemført i 2013. Formål er afdækning af Hjerteforeningens image sammenlignet

Læs mere

Vilde dyr. Målgruppe: Den danske befolkning år

Vilde dyr. Målgruppe: Den danske befolkning år Vilde dyr Målgruppe: Den danske befolkning - 18+ år Sp.22 Hvad er din overordnede holdning til at se shows med vilde dyr? Med "shows med vilde dyr" menes underholdning, der foregår foran et publikum, hvor

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Risikoanalyse Spørgeskemaundersøgelse blandt CFO s i de største danske virksomheder

Risikoanalyse Spørgeskemaundersøgelse blandt CFO s i de største danske virksomheder Risikoanalyse 2013 Spørgeskemaundersøgelse blandt CFO s i de største danske virksomheder Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse Opsummering og konklusion Virksomhedernes karakteristika Resultater Side 2

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

SUNDHEDSAGENDA 2015. DKF 21. oktober 2015

SUNDHEDSAGENDA 2015. DKF 21. oktober 2015 SUNDHEDSAGENDA 2015 DKF 21. oktober 2015 Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er baseret på interview med 1508 repræsentativt udvalgte personer i alderen 18-74 år fra YouGov Panelet i perioden

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

SINGLER NY Aldersfordeling

SINGLER NY Aldersfordeling SINGLER NY Aldersfordeling Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 28. november- 1. december 2014 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Målgruppe:

Læs mere

SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015. DKF 21. oktober 2015

SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015. DKF 21. oktober 2015 SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015 DKF 21. oktober 2015 Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er baseret på interview med 1508 repræsentativt

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Danskernes daglige økonomi Overordnede spørgsmål befolkningen 18-74 år Juni 2013

Penge- og Pensionspanelet. Danskernes daglige økonomi Overordnede spørgsmål befolkningen 18-74 år Juni 2013 Penge- og Pensionspanelet Danskernes daglige økonomi Overordnede spørgsmål befolkningen 18-74 år Juni 2013 Sp. Hvor meget sparer du op hver måned? Base (n=808) 10 9 8 7 6 5 4 4 3 2 14% 11% 3% 0 kr. 1-500

Læs mere

DK2013-19379 Feltperiode: 17-05-2013-27-05-2013

DK2013-19379 Feltperiode: 17-05-2013-27-05-2013 Feltperiode: 17-05-2013-27-05-2013 Gennemført af YouGov PlanMiljø ps YouGov 2013 Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 17. - 27. maj 2013 via

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

De største kommunikationsudfordringer

De største kommunikationsudfordringer De største kommunikationsudfordringer i 2013 01 INDHOLD intro...03 1. Organisationernes kommunikationskompetencer...04 2. organisationernes vigtigste kommunikationsudfordringer...06 3. Uoverensstemmelse

Læs mere

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN

HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN FEBRUAR 2013 HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN TEENAGERE - DERES PRIVATE OG OFFENTLIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER EN REPRÆSENTATIV UNDERSØGELSE BLANDT A) TEENAGERE I ALDEREN 12-18 ÅR SAMT B) FORÆLDRE TIL 9-18-ÅRIGE

Læs mere

Danske Erhvervsskoler

Danske Erhvervsskoler Danske Erhvervsskoler Undersøgelse om virksomheders kendskab til samt erfaring med erhvervsskolernes praktikordning Opfølgning på undersøgelse fra 2009 Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har oplevet, at deres ægtefælle/samlever er gået bort ved døden Grafikrapport København,

Læs mere

Nordisk saltundersøgelse resultater for Danmark. Befolkningsundersøgelse gennemført på vegne af de nordiske fødevaremyndigheder

Nordisk saltundersøgelse resultater for Danmark. Befolkningsundersøgelse gennemført på vegne af de nordiske fødevaremyndigheder Nordisk saltundersøgelse resultater for Danmark Befolkningsundersøgelse gennemført på vegne af de nordiske fødevaremyndigheder Juli 2014 Metode Metodebeskrivelse Baggrund og formål De nordiske fødevaremyndigheder

Læs mere

Papirløst samlevende 2014. Penge- og Pensionspanelet Marts 2014

Papirløst samlevende 2014. Penge- og Pensionspanelet Marts 2014 Papirløst samlevende 2014 Penge- og Pensionspanelet Marts 2014 Statistisk usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser 25-04-2014 Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske

Læs mere

Word of Mouth. I samarbejde med CBS. Maj 2011. 2010 2011 Side 1. Afsnit 5

Word of Mouth. I samarbejde med CBS. Maj 2011. 2010 2011 Side 1. Afsnit 5 Word of Mouth I samarbejde med CBS Maj 2011 2010 2011 Side 1 Baggrund Vores beslutningsprocesser bliver påvirket af stadig flere stimuli vi skal tage stilling til. Mediebilledet fragmenteres og digitale

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet separeret eller skilt inden for de seneste 36 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har fået permanent nedsat erhvervsevne Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Operate A/S 25. 29. oktober 2007

Operate A/S 25. 29. oktober 2007 Jobno. DK2007-989 25. 29. oktober 2007 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Tabeller Åbne besvarelser Spørgeskema 2007 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København N - Tel 70 27 22 24 - Fax 70 27 22 25 -

Læs mere

Affaldssortering. Undersøgelsen giver bl.a. svar på: o o o o o

Affaldssortering. Undersøgelsen giver bl.a. svar på: o o o o o Affaldssortering Undersøgelsen giver bl.a. svar på: o o o o o Sorterer danskerne deres affald hvem gør/gør ikke? Hvilken slags affald sorteres? Er der tilfredshed med den kommunale affaldssortering? Hvad

Læs mere

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Nøglehulsmærket 2008 Undersøgelsen er gennemført i Danmark, Sverige og Norge i perioden medio december 2008 til primo januar 2009 Side 1 Summary med grafer

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys

Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys Danskernes forbrug af stearinlys Minirapport fra Bolius, november 2014 1 Et helejet Realdaniaselskab Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys

Læs mere

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er tre gange så positive over for besparelser, hvis de tror, forslaget kommer fra det parti, de selv stemmer på. Det viser svar

Læs mere

Metodebeskrivelse. Målgruppe: Undersøgelsen er gennemført blandt danskere i alderen 18-74 år.

Metodebeskrivelse. Målgruppe: Undersøgelsen er gennemført blandt danskere i alderen 18-74 år. Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 18. - 19. november 2015 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Målgruppe: Undersøgelsen er

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Indbrud, nabogener, vedligeholdelse i sommerferien, mest hadet ukrudt

Indbrud, nabogener, vedligeholdelse i sommerferien, mest hadet ukrudt Indbrud, nabogener, vedligeholdelse i sommerferien, mest hadet ukrudt Har boligejerne været udsat for indbrud i sommerferien? Er boligejerne bekymret for indbrud? Hvordan sikrer de deres bolig mod indbrud?

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Tekstslide Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Målgruppe: Vejning af data og materialets sammensætning: Offentliggørelse af resultater:

Tekstslide Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Målgruppe: Vejning af data og materialets sammensætning: Offentliggørelse af resultater: Naboskab til alle Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 25. - 29. juni 2015 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Der er gennemført 1.006

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Danskernes syn på offentlig service

Danskernes syn på offentlig service Danskernes syn på offentlig service November 2016 2016 Side 1 Denne undersøgelse er gennemført som en del af målingen bag Den Offentlige Servicepris 2016. Formålet med undersøgelsen er at kaste lys over

Læs mere

Skattespekulation og samfundsansvar

Skattespekulation og samfundsansvar Skattespekulation og samfundsansvar Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Metode...3 1.1.1. Dataindsamlingsperiode...3 1.1.2.

Læs mere

DANSKERNES OPLEVELSE AF KUNDESERVICE

DANSKERNES OPLEVELSE AF KUNDESERVICE DANSKERNES OPLEVELSE AF KUNDESERVICE 2016 Indhold Opsummering af resultater side 3 Tre skarpe om god kundeservice side 4 Danskernes dom over kundeservice side 5 Effekten af kundeservice side 11 Fokusområder

Læs mere

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Omnibus uge 16 Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Dansk Kommunikationsforening. Undersøgelsen er baseret

Læs mere

Sp.1 Har du en eller flere opsparinger? *Du kan markere flere svar* Base (507)

Sp.1 Har du en eller flere opsparinger? *Du kan markere flere svar* Base (507) Analyseinstituttet YouGov har i 2017 gennemført en analyse for Finans Danmark. Analysen undersøger 16-25 åriges adfærd i forhold til opsparing, hvor velinformerede de unge er, samt deres holdning til investering

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Kendskab og kundskab om Ø-mærket, De Økologiske Spisemærker og EU-mærket. Befolkningsundersøgelse november/december 2015

Kendskab og kundskab om Ø-mærket, De Økologiske Spisemærker og EU-mærket. Befolkningsundersøgelse november/december 2015 Kendskab og kundskab om Ø-mærket, De Økologiske Spisemærker og EU-mærket Befolkningsundersøgelse november/december 2015 Indhold Metode side 3-9 Hovedresultater i opsummering side 10-15 Præsentation af

Læs mere

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013 Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger August 2013 ISBN 978-87-92689-81-8 August 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog En forbrugerundersøgelse af danskernes adfærd, holdninger og forventninger til forbrug af film og Tv-serier Metode Dataindsamling Gennemført

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

Opsparing i Danmark og Norden

Opsparing i Danmark og Norden Opsparing i Danmark og Norden Undersøgelse af opsparing, opsparingsformer og bevæggrunde TNS Gallup har på vegne af Nordnet undersøgt, hvordan befolkningen i Danmark og de øvrige nordiske lande sparer

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV Rapporten er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med

Læs mere

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September KUNDECENTER 2012 Midttrafik Kundetilfredshed September Baggrund og anbefalinger Kundernes køn og alder Henvendelser ved personligt fremmøde Henvendelser per telefon Slippery slope og tilfredshed Historik

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Post Danmark. Danskernes brevvaner. Januar 2007

Post Danmark. Danskernes brevvaner. Januar 2007 Post Danmark Danskernes brevvaner Januar 2007 Undersøgelsens hovedresultater Det fysiske brev vurderes som vigtigste kommunikationskanal. Mere end halvdelen af befolkningen foretrækker generelt at blive

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Adecco A/S 7.-14. marts 2006

Adecco A/S 7.-14. marts 2006 Adecco A/S Rekruttering - Danmark Jobnr. DK2005-1104 7.-14. marts 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Management Summary Grafer Tabeller Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

Viden om cookies på internettet

Viden om cookies på internettet Viden om cookies på internettet Gennemført af YouGov for Børnerådet og Medierådet for Børn og Unge, oktober 014 Kontakt: Senior Research Consultant, Marie Christiansen Krøyer på marie.kroyer@yougov.com

Læs mere

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen 1 Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden Erhvervsstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Formål Målgruppe Metode Hovedkonklusioner virksomheder Hovedkonklusioner - revisorer 4 5 6 7 21 2 Formål, målgruppe

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Nordisk saltundersøgelse samlet grafikrapport. Befolkningsundersøgelse gennemført på vegne af de nordiske fødevaremyndigheder

Nordisk saltundersøgelse samlet grafikrapport. Befolkningsundersøgelse gennemført på vegne af de nordiske fødevaremyndigheder Nordisk saltundersøgelse samlet grafikrapport Befolkningsundersøgelse gennemført på vegne af de nordiske fødevaremyndigheder Juli 2015 Indhold Metode side 3-6 Resultater side 7-66 Om YouGov side 67-69

Læs mere

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Hvem har svaret Profil af de 1801 respondenter som har svaret på succes -skemaet via internettet. Køn Alder Mand Kvinde 13-20 20-29 30-39 40-49 50-59

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

Danskerne vender sig mod skrappere krav over for dagpengemodtagere.

Danskerne vender sig mod skrappere krav over for dagpengemodtagere. Danskerne vender sig mod skrappere krav over for dagpengemodtagere. Resumé YouGov har på vegne af A kassernes brancheorganisation AK samvirke spurgt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning om

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Danskernes foretrukne kommunikationskanaler. Brevet er den foretrukne kommunikationsform, men også e-boks er langt fremme

Danskernes foretrukne kommunikationskanaler. Brevet er den foretrukne kommunikationsform, men også e-boks er langt fremme 1 2 Om undersøgelsen Målingen er gennemført som en repræsentativ befolkningsundersøgelse blandt danskere mellem 18 år og opefter. 1.000 danskere er blevet spurgt. Undersøgelsen er gennemført ved telefoninterviews

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 24 måneder er flyttet papirløst sammen med en partner Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Metoderapport: Større forbrugerundersøgelse Penge- og Pensionspanelet Århusgade 110 2100 København Ø Spørgsmålene i Barometer-undersøgelsen, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet.

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

Status Thomas Borgen - 1-års jubilæum. Herværende rapport er udarbejdet til Jyllands-Posten. Af Christian Stjer, adm. dir.

Status Thomas Borgen - 1-års jubilæum. Herværende rapport er udarbejdet til Jyllands-Posten. Af Christian Stjer, adm. dir. Status Thomas Borgen - 1-års jubilæum Herværende rapport er udarbejdet til Jyllands-Posten Af Christian Stjer, adm. dir. Indhold Introduktion af CEM Bank Intelligence... 3 Resultater CEM Bank Intelligence...

Læs mere

Af Peter Ejdesgaard Jeppesen, kontorchef Dansk Aktionærforening Dato: 30. januar 2006

Af Peter Ejdesgaard Jeppesen, kontorchef Dansk Aktionærforening Dato: 30. januar 2006 Årets bank/børsmægler 2006 - E*TRADE Bank blev vinder for andet år i træk! Nummer 2 og 3 blev henholdsvis Nordnet og SkandiaBanken. Undersøgelsen svarer også på, hvor ofte DAF-medlemmerne handler, om de

Læs mere

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug ER MUSIK VIGTIGT? Vi har taget temperaturen på om forbrugeren er parat til at mærkevarer bruger musik som indholdsplatform: Hvad er

Læs mere