YouGov undersøgelse af den danske bankbranche oktober SUMMARY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "YouGov undersøgelse af den danske bankbranche oktober 2014 - SUMMARY"

Transkript

1 YouGov undersøgelse af den danske bankbranche oktober SUMMARY Kortlægning af forbrugernes holdninger til deres banker og af mulige ændringer i forbrugsmønstre

2 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse (s. 3) Resumé af undersøgelsens hovedresultater (s. 4) Hovedkonklusioner (s. 6) Finansbranchens image bland danskerne (s. 8) Forbrug af bankydelser i det forgangne år (s. 14) Kundernes forståelse og kommunikationsbehov (s. 25) Faktorer for bankskifte (s. 28) Kontakt (s. 33) 2

3 Metodebeskrivelse Baggrund & formål Denne rapport er et uddrag af YouGovs undersøgelse af den danske bankbranche oktober Formålet med undersøgelsen er at kortlægge forbrugernes holdninger til deres banker og mulige ændringer i deres forbrugsmønstre vedrørende de ydelser, som pengeinstitutterne tilbyder i dag. Interviewperiode & dataindsamlingsmetode Undersøgelsen er gennemført i perioden oktober måned 2014 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet i Danmark. Målgruppe Undersøgelsen er gennemført blandt dansker mellem 18 og 74 år. Der er indledningsvis i spørgeskemaet opstillet en række screeningsspørgsmål, således at undersøgelsen kun blev foretaget bland respondenter, som var villige til at oplyse navnet på deres primære pengeinstitut. Der er udsendt invitationer via til personer, der opfylder disse krav i YouGov Panelet. Data er indsamlet, så det udgør et repræsentativt udsnit af den danske befolkning. I alt er der gennemført 2020 interview. Spørgsmål 14 er dog kørt separat og med 881 gennemførte interviews. Vejning af data Data er vejet på dimensionerne køn, alder og geografi på baggrund af et ideal fra Danmarks Statistik, således at resultaterne er repræsentative for befolkningen i relation til ovenstående målgruppe. Offentliggørelse af resultater Ved enhver offentliggørelse af undersøgelsens resultater skal YouGov angives tydeligt som kilde. Forud for offentliggørelse af undersøgelsens resultater skal YouGov have pressemeddelelsen eller anden brug af resultaterne til godkendelse. Formålet hermed er alene at sikre, at vi analyseteknisk kan stå inde for brugen af resultaterne. Ved pressemeddelelser skal dette ske i henhold til reglerne fra ESOMAR, hvorfor en tekst som følger skal inkluderes: Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i oktober 2014 i alt gennemført 2020 CAWI-interview med danske bankkunder. 3

4 Resumé af undersøgelsens hovedresultater I/II Efter at have genvundet en del af det imagetab, der skete som følge af finanskrisen, er bankernes image i befolkningen nu faldet igen. Omvendt er forsikringsbranches image steget, og har nu overhalet både bankerne og pensionsforeningerne. Befolkningens holdninger og syn på deres banker afhænger af deres køn, alder og af hvilken region, de bor i. Mænd er generelt mere skeptiske end kvinder, unge er mere skeptiske end ældre og folk fra Storkøbenhavn er mere skeptiske end dem fra andre regioner. Den demografi, der udviser den største skepsis og den største tilbøjelighed til at skifte pengeinstitut er således de yngre mænd fra Storkøbenhavn. Net Promoter Score (NPS) for bankbranchen er -10 for befolkningen som helhed, men helt nede på -21 bland yngre mænd fra Storkøbenhavn. NPS afviger meget fra bank til bank, med Danske Bank og Arbejdernes Landsbank med den henholdsvise laveste og højeste NPS. Selvom kunderne anser det for meget positivt, at deres pengeinstitut er gode til at kommunikere, så har generelt intet ønske om at høre fra dem ofte. Relevant information skal dog være til rådighed og/eller kommunikeres til dem, når behovet opstår. Det er derfor ekstra vigtigt at relevant og gennemskuelig information er nemt tilgængelig på bankernes hjemmesider (som er en meget brugt kommunikationskanal), og at bankerne er gode til at håndtere henvendelser og forespørgsler fra kunder. Hovedparten af kundernes viden om bankydelser sker stadig via kontakt til eller fra deres banker. Der er dog en klar tendens til at information indhentes på kundernes initiativ, og ofte via kanaler som bankerne ikke styrer. Dette er især udpræget bland yngre aldersgrupper. 4

5 Resumé af undersøgelsens hovedresultater II/II Selvom evnen til at yde personlig betjening og adgang til lokale fysiske afdelinger ses som meget positive attributter, så har selvbetjening vundet indpas. De fleste bankkunder er villige til eller har ønske om at betjene dem selv vedrørende de fleste bankydelser og produkter, hvis de dermed kan få ydelserne uden gebyr. 7% siger at de har skiftet primært pengeinstitut inden for det sidste år, og 24% siger, at de har overvejet det. Begge tal er markant højere bland yngre aldersgrupper. Halvdelen af danskerne ville dog overveje at skifte bank, hvis markedets omstændigheder ændrede sig. Dette gælder især hvis det var nemmere og hvis der kom nye konkurrenter på markedet. Det umiddelbare markedsgrundlag for banker drevet af teknologibaserede virksomheder såsom Apple, Google, Facebook ma. er ikke bemærkelsesværdigt højt men der er dog markant interesse bland yngre respondenter. Danske bankkunder går stadig til deres primære pengeinstitut, når det gælder hovedparten af deres løbende finansielle behov. Dog har alternative ydelsesudbydere vundet indpas især for billån og forbrugslån. For en mere tilbundsgående segmentering, inklusiv en analyse af resultaterne for individuelle banker, kontakt venligst YouGov. Se kontaktoplysningerne på den sidste side. 5

6 Hovedkonklusioner I/II Bankbranchen taler i stigende grad om faren for at nye typer af konkurrenter kan erobre de danske bankkunder især nævnes truslen fra teknologibaserede firmaer, såsom Apple, Google og Facebook som alle har, eller har meldt ud med, deres egne mobile betalingsydelser. Et af formålene med denne undersøgelse har været at afdække, om der er grund til at tage disse nye spillere alvorligt, og om danskerne er parate til at overveje dem i stedet for deres nuværende banker, for dele af deres forbrug af bankydelser. Umiddelbart synes der måske ikke at være den store grund til at de etablerede banker skal tage disse nye konkurrenter alvorligt, da kun 2% af de adspurgte siger, at de ville overveje at skifte til dem som primært pengeinstitut. Men dels er dette tal markant højere blandt yngre danskere, og dels udelukker det ikke, at kunder ville bruge firmaer som Apple, Google og Facebook til dele af deres bankforbrug. Bankerne bør derfor kigge nøje på hvilke typer af bankydelser, hvor forbrugsmønstrene og kundernes ønsker kunne passe godt ind i, hvad internet- og mobilbaserede firmaer kunne tilbyde. Dette gælder især for ydelser, hvor kunderne udviser en høj grad af præference eller parathed til selvbetjening, og hvor de gerne betaler lidt ekstra for en meget hurtig sagsbehandling. 6

7 Hovedkonklusioner II/II De etablerede banker bør indse, at selv om de iværksætter tiltag med henblik på at digitalisere og modernisere deres ydelser, så vil de næppe kunne konkurrere på områder, hvor disruption for alvor vil ske. Nyere internetbaserede virksomheder både de store og de nye har en helt anden risikovillighed end bankerne, når det gælder nye forretningstiltag. Det gør dem derfor bedre gearet til at strømline deres ydelser, samt foretage de hurtige og somme tider drastiske ændringer, der skal til, for at følge med markeder i omvæltning. De etablerede banker bør også indse, at forretningsmodellen for de ny internet-baserede banker, ofte vil være markant anderledes, end hvad der normalt ses på bankområdet. Når virksomheder som Google, Apple, Facebook og andre store spillere som AliBaba går ind på bankområdet, er det ikke nødvendigvis for at tjene penge på at udbyde bankvirksomhed. Deres bankinitiativer skal ses som en del at et støre økosystem, hvor deres bankvirksomhed drives med henblik på at drive omsætningen på andre kerneområder, såsom internethandel, reklamevirksomhed, salg af mobilenheder mv. 7

8 Finansbranchens image bland danskerne Fra undersøgelsen samt YouGovs BrandIndex

9 BrandIndex for Banker/Realkredit, Pension og Forsikringsselskaber Siden midten af 2010 oplever forsikringsselskaberne en stigning i image. Fra Q overstiger forsikringsselskabernes image bankernes og fra midten af 2013 øges forsikringsselskabernes image endnu mere, således at de nu også overstiger pensionsselskabernes image. Så fra at have ligget under både bankerne og pensionsselskaberne har forsikringsselskaberne nu det højeste image af de tre sektorer og har gennem hele perioden haft en jævn stigning. 9

10 NPS for bankbranchen og udvalgte banker Sp.2 Hvor sandsynligt er det at du vil anbefale $q1 til familie, venner eller andre personer i dit netværk? Net Promoter Score Bankbranchen som helhed -10 Danske Bank -36 Arbejdernes Landsbank 43 Base (2020)

11 NPS total vs. yngre mænd i hovedstadsområdet Sp.2 Hvor sandsynligt er det at du vil anbefale dit primære pengeinstitut til familie, venner eller andre personer i dit netværk? Net Promoter Score -21% Mænd, 18-34, Hovedstaden (n=96) -10% Total (n=1852) -30% -20% -10% 0% 11

12 Holdninger til pengeinstitutternes kendetegn I/II Sp.6 Synes du det er positivt eller negativ hvis dit primære pengeinstitut? Net: Bottombox [1-2] Net: Topbox [4-5] Ved ikke Kan håndtere alle dine økonomiske forhold 2% 1% 38% 46% 84% 3% Har klare og gennemskuelige priser 3% 1% 2% 30% 53% 83% 3% Tilbyder personlig betjening 3% 1% 2% 39% 44% 83% 2% Er gode til at kommunikere 3% 1% 2% 40% 43% 82% 3% Har lave gebyrer 5% 2% 3% 24% 56% 80% 4% Har afdelinger som du nemt kan komme til 5% 2% 3% 36% 38% 74% 2% Har et godt årsresultat 3% 1% 2% 42% 29% 72% 7% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget negativt [1] Negativt [2] Positivt [4] Meget positivt [5] 12

13 Holdninger til pengeinstitutternes kendetegn II/II Sp.6 Synes du det er positivt eller negativ hvis dit primære pengeinstitut? Net: Bottombox [1-2] Net: Topbox [4-5] Ved ikke Har fokus på småkunder 5% 2% 3% 34% 37% 70% 5% Har et godt ry i din omgangskreds 3% 1% 2% 37% 26% 63% 5% Tilbyder en god mobilbank (app til smartphone) 2% 1% 29% 33% 62% 11% Tilbyder mobil betaling (fx Mobile pay, Swipp mm) 3% 1% 2% 29% 32% 61% 10% Er et stort pengeinstitut 9% 3% 7% 26% 12% 38% 4% Jævnligt kontakter dig 17% 4% 13% 27% 8% 35% 4% Har etiske (fx religiøse eller holdningsbaserede) grundværdier 18% 10% 9% 16% 9% 24% 17% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget negativt [1] Negativt [2] Positivt [4] Meget positivt [5] 13

14 Forbrug af bankydelser i det forgangne år

15 Baggrund - respondenternes primære pengeinstitut 50% Sp.1 Hvilket pengeinstitut er du primært kunde hos? 40% 30% 25% 29% 20% 20% 19% 21% 10% 5% 6% 5% 2% 10% 8% 3% 7% 4% 5% 5% 5% 6% 2% 10% 2% 0% Total (n=2020) Mænd, år i region Hovedstaden (n=102) 15

16 Baggrund låntyper inden for det sidste år Sp.3 Har du etableret/oprettet nogen af disse inden for det seneste år? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 7% 8% 2% 8% 5% 7% 8% 5% 5% 7% 4% 1% 9% 8% 5% 9% 65% 60% Total (n=2020) Mænd, år i region Hovedstaden (n=102) 16

17 Sp.4a Hvem brugte du, da du senest oprettede billån? Mit primære pengeinstitut 52 Et andet pengeinstitut end mit primære 8 Finansieringslån via sælger 38 Kviklånsudbyder 1 Mobillånsudbyder Realkreditinstitut som ejes af mit primære pengeinstitut 1 Realkreditinstitut, som ikke er en del af mit primære pengeinstitut Uafhængig investeringsrådgiver eller investeringsselskab Personlig køb af aktier, obligationer eller lignende Andet 2 Ved ikke 1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Base (131) 17

18 Sp.4b Hvem brugte du, da du senest oprettede boliglån? Mit primære pengeinstitut 77 Et andet pengeinstitut end mit primære 6 Finansieringslån via sælger Kviklånsudbyder 1 Mobillånsudbyder Realkreditinstitut som ejes af mit primære pengeinstitut 15 Realkreditinstitut, som ikke er en del af mit primære pengeinstitut 9 Uafhængig investeringsrådgiver eller investeringsselskab Personlig køb af aktier, obligationer eller lignende Andet 1 Ved ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Base (155) 18

19 Sp.4c Hvem brugte du, da du senest oprettede forbrugslån? Mit primære pengeinstitut 56 Et andet pengeinstitut end mit primære 10 Finansieringslån via sælger 11 Kviklånsudbyder 16 Mobillånsudbyder 4 Realkreditinstitut som ejes af mit primære pengeinstitut 1 Realkreditinstitut, som ikke er en del af mit primære pengeinstitut Uafhængig investeringsrådgiver eller investeringsselskab Personlig køb af aktier, obligationer eller lignende Andet 4 Ved ikke 1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Base (93) 19

20 Sp.4d Hvem brugte du, da du senest oprettede lønkonto? Mit primære pengeinstitut 84 Et andet pengeinstitut end mit primære 14 Finansieringslån via sælger Kviklånsudbyder Mobillånsudbyder Realkreditinstitut som ejes af mit primære pengeinstitut Realkreditinstitut, som ikke er en del af mit primære pengeinstitut Uafhængig investeringsrådgiver eller investeringsselskab Personlig køb af aktier, obligationer eller lignende Andet 1 Ved ikke 1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Base (93) 20

21 Sp.4e Hvem brugte du, da du senest oprettede kassekredit? Mit primære pengeinstitut 91 Et andet pengeinstitut end mit primære 2 Finansieringslån via sælger Kviklånsudbyder Mobillånsudbyder Realkreditinstitut som ejes af mit primære pengeinstitut 5 Realkreditinstitut, som ikke er en del af mit primære pengeinstitut 1 Uafhængig investeringsrådgiver eller investeringsselskab Personlig køb af aktier, obligationer eller lignende Andet 1 Ved ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Base (96) 21

22 Sp.4f Hvem brugte du, da du senest oprettede pensionsopsparing? Mit primære pengeinstitut 74 Et andet pengeinstitut end mit primære 4 Finansieringslån via sælger Kviklånsudbyder Mobillånsudbyder Realkreditinstitut som ejes af mit primære pengeinstitut Realkreditinstitut, som ikke er en del af mit primære pengeinstitut Uafhængig investeringsrådgiver eller investeringsselskab 9 Personlig køb af aktier, obligationer eller lignende Andet 13 Ved ikke 1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Base (84) 22

23 Sp.4g Hvem brugte du, da du senest oprettede/foretog investering i værdipapirer? Mit primære pengeinstitut 69 Et andet pengeinstitut end mit primære 9 Finansieringslån via sælger Kviklånsudbyder Mobillånsudbyder Realkreditinstitut som ejes af mit primære pengeinstitut Realkreditinstitut, som ikke er en del af mit primære pengeinstitut Uafhængig investeringsrådgiver eller investeringsselskab 3 Personlig køb af aktier, obligationer eller lignende 17 Andet 2 Ved ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Base (184) 23

24 Sp.4h Hvem brugte du, da du senest oprettede forsikring? Mit primære pengeinstitut 14 Et andet pengeinstitut end mit primære 5 Finansieringslån via sælger Kviklånsudbyder Mobillånsudbyder Realkreditinstitut som ejes af mit primære pengeinstitut Realkreditinstitut, som ikke er en del af mit primære pengeinstitut 2 Uafhængig investeringsrådgiver eller investeringsselskab Personlig køb af aktier, obligationer eller lignende Andet 74 Ved ikke 5 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Base (162) 24

25 Kundernes forståelse og kommunikationsbehov

26 Kommunikationskanaler Sp.5 Hvor har du hovedsageligt fået din information om dit pengeinstituts produkter og serviceydelser i det seneste år? Du kan markere op til 5 svar Base uden "Ved ikke" Direkte kommunikation fra mit pengeinstitut til mig Pengeinstitutternes hjemmesider Egen henvendelse til pengeinstituttet Egen søgning på internettet (via Google og andre) Venner og bekendte Internet sider og portaler, der omhandler privatøkonomi Presseomtale Reklamer Sociale medier Andet Har ikke fået information om pengeinstituttets produkter det 12% 13% 11% 11% 7% 9% 5% 6% 3% 5% 3% 4% 13% 14% 18% 21% 27% 31% 33% 37% 40% 44% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Total (n=1922) Mænd, 18-34, Hovedstaden (=92) 26

27 Danskernes overblik - gebyrer Sp.10 I hvilken grad føler du, at du har overblik over hvilke gebyrer og andre betalinger dit pengeinstitut opkræver af dig? Slet ikke [1] 6 I lille grad [2] 16 I nogen grad [3] 38 I høj grad [4] 25 I meget høj grad [5] 13 Ved ikke 2 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Base (2020) 27

28 Faktorer for bankskifte

29 Danskernes bankskifte Sp.1a Har du skiftet dit primære pengeinstitut inden for det seneste år? Nej 60% 70% Nej, men jeg har overvejet det 24% 29% Ja 7% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mænd, år i region Hovedstaden (n=102) Total (n=2020) 29

30 Ville kunder skifte pengeinstitut? Sp.13 Hvad kunne få dig til at skifte dit primære pengeinstitut? Vælg venligst op til 3 muligheder, der er de vigtigste for dig Hvis det blev nemmere at overføre lån og tilgodehavender til et andet pengeinstitut 18% 21% Hvis du selv kunne skifte online 16% 19% Hvis der kom små nye, lokale banker på markedet 12% 12% Hvis nye udenlandske storbanker kom på markedet i Danmark Hvis der var etiske eller religiøse pengeinstitutter (drives på baggrund af religiøse eller etiske værdier mv.) Hvis der var pengeinstitutter baseret på crowd sourcing (åbne netværk af forbrugere) 4% 3% 7% 9% 10% 12% Hvis du kunne skifte via din mobiltelefon Hvis Google, Facebook, Apple eller lign. firmaer tilbød finansielle ydelser Hvis teleselskaber tilbød finansielle ydelser ifm. dit telefonabonnement 2% 2% 2% 1% 3% 6% Andet 19% 21% Intet kunne få mig til at skifte bank 8% 22% Ved ikke 24% 27% 0% 10% 20% 30% 30 Total (n=2020) Mænd, 18-34, Hovedstaden (n=102)

31 Hvor hurtigt skal bankprodukter ydes? Pris vs. tid Sp.14 Forestil dig at du har brug for disse ydelser. Marker venligst hvad der er relativt set er vigtigst for dig i forhold til hvor længe du skal vente på ydelsen og om du helt vil kunne klare det selv via selvbetjening eller du ønsker personlig betjening. Betaling/pengeoverførsler Aktiekøb Forbrugslån Lønkonto Kassekredit Inden for en time men lidt dyrere Billån Boliglån Forsikring Pensionsopsparing Inden for 5 hverdage men noget billigere Base (881) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 31

32 Skal der personlig betjening til? Prisafregning Sp.14 Forestil dig at du har brug for disse ydelser. Marker venligst hvad der er relativt set er vigtigst for dig i forhold til hvor længe du skal vente på ydelsen og om du helt vil kunne klare det selv via selvbetjening eller du ønsker personlig betjening. Betaling/pengeoverførsler Lønkonto Forbrugslån Kassekredit Billån Selvbetjening (gratis) Forsikring Aktiekøb Pensionsopsparing Personlig betjening (mindre gebyr) Boliglån Base (881) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 32

33 30/10/2014 Kontakt YouGov Claus Bender Mortensen Nordic Director, Custom Research YouGov YouGov Denmark A/S Bryggervangen 55, 1 DK-2100 Copenhagen Tel: YouGov Denmark A/S Agtrupvej 51A, 1 DK-6000 Kolding T: YouGov Sweden AB Holländargatan 17 B SE Stockholm Tel: YouGov Sweden AB Västergatan 1 SE Malmö Tel: YouGov Norway AS Møllergata 8 NO-0179 Oslo Tel: YouGov Finland Oy Myllypellontie 3 C 63 FI Helsinki Tel: Page 33 YouGov

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier Sociale medier 2013 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Agenda Baggrund og metode Brugen af sociale medier De forskellige tjenester Segmentering Kommerciel involvering på sociale medier Fremtiden

Læs mere

Finansielle rapporter 2015/2016

Finansielle rapporter 2015/2016 Finansielle rapporter /2016 Challenger Banks Bankvirksomhed målrettet privatkundesegmentet er fortsat domineret af en lille gruppe af store banker i Danmark. Men vi begynder at se challenger banks eller

Læs mere

Ældre Sagen 22. maj 13. juni 2009

Ældre Sagen 22. maj 13. juni 2009 Ældre Sagen Pensionsforhold Jobno. DK2009-373 22. maj 13. juni 2009 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Summary Tabeller Spørgeskema 2009 YouGov Zapera A/S Ryesgade 3 DK-2200 København N - Tel 70 27

Læs mere

SINGLER NY Aldersfordeling

SINGLER NY Aldersfordeling SINGLER NY Aldersfordeling Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 28. november- 1. december 2014 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Målgruppe:

Læs mere

Imageanalyse 2014 Hjerteforeningen. Præsentation september 2014

Imageanalyse 2014 Hjerteforeningen. Præsentation september 2014 Imageanalyse 2014 Hjerteforeningen Præsentation september 2014 Fakta om undersøgelsen Formål og baggrund Første image-måling gennemført i 2013. Formål er afdækning af Hjerteforeningens image sammenlignet

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys

Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys Danskernes forbrug af stearinlys Minirapport fra Bolius, november 2014 1 Et helejet Realdaniaselskab Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

De største kommunikationsudfordringer

De største kommunikationsudfordringer De største kommunikationsudfordringer i 2013 01 INDHOLD intro...03 1. Organisationernes kommunikationskompetencer...04 2. organisationernes vigtigste kommunikationsudfordringer...06 3. Uoverensstemmelse

Læs mere

Tekstslide Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Målgruppe: Vejning af data og materialets sammensætning: Offentliggørelse af resultater:

Tekstslide Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Målgruppe: Vejning af data og materialets sammensætning: Offentliggørelse af resultater: Naboskab til alle Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 25. - 29. juni 2015 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Der er gennemført 1.006

Læs mere

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Adecco A/S 7.-14. marts 2006

Adecco A/S 7.-14. marts 2006 Adecco A/S Rekruttering - Danmark Jobnr. DK2005-1104 7.-14. marts 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Management Summary Grafer Tabeller Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Word of Mouth. I samarbejde med CBS. Maj 2011. 2010 2011 Side 1. Afsnit 5

Word of Mouth. I samarbejde med CBS. Maj 2011. 2010 2011 Side 1. Afsnit 5 Word of Mouth I samarbejde med CBS Maj 2011 2010 2011 Side 1 Baggrund Vores beslutningsprocesser bliver påvirket af stadig flere stimuli vi skal tage stilling til. Mediebilledet fragmenteres og digitale

Læs mere

Formål med undersøgelsen side 3-5. Målgrupper side 6-12. Tolkning og grafisk fremstilling af data side 13-15. Offentliggørelse af data side 16-17

Formål med undersøgelsen side 3-5. Målgrupper side 6-12. Tolkning og grafisk fremstilling af data side 13-15. Offentliggørelse af data side 16-17 Danske Erhvervsskoler Undersøgelse blandt unge, forældre og virksomheder Opfølgning på undersøgelse fra 2009 Samlet summary rapport - grafer og kommentarer på hovedresultater København, maj 2010 Marie

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Operate Miljøundersøgelse Jobno. DK2009-1136 20. februar 3. marts 2009

Operate Miljøundersøgelse Jobno. DK2009-1136 20. februar 3. marts 2009 Jobno. DK2009-1136 20. februar 3. marts 2009 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Tabeller Spørgeskema 2009 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København N - Tel 70 27 22 24 - Fax 70 27 22 25 - info@zapera.com

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Skattespekulation og samfundsansvar

Skattespekulation og samfundsansvar Skattespekulation og samfundsansvar Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Metode...3 1.1.1. Dataindsamlingsperiode...3 1.1.2.

Læs mere

Der er god forretning i at arbejde med kundetilfredshed og loyalitet

Der er god forretning i at arbejde med kundetilfredshed og loyalitet Der er god forretning i at arbejde med kundetilfredshed og loyalitet Når kunderne er mere tilfredse med din virksomhed (er de villige til at betale mere for vores produkter) Accept Når kunderne bliver

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen 1 Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden Erhvervsstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Formål Målgruppe Metode Hovedkonklusioner virksomheder Hovedkonklusioner - revisorer 4 5 6 7 21 2 Formål, målgruppe

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre sidder på en stadig større del af den samlede nettoformue i Danmark. Alene den fjerdedel af de 6-69-årige, som har de største nettoformuer,

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog En forbrugerundersøgelse af danskernes adfærd, holdninger og forventninger til forbrug af film og Tv-serier Metode Dataindsamling Gennemført

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

On-line dialog startes off-line

On-line dialog startes off-line On-line dialog startes off-line Af: Anette Boiesen Petersen Markedskonsulent Post Danmark A/S Søren Pedersen Senior Consultant Wilke A/S Synopsis: Word of Mouth er en af de mest effektive kommunikationsfomer

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Omnibus uge 16 Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Dansk Kommunikationsforening. Undersøgelsen er baseret

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

DE 5 SEGMENTER DETAILSTUDIET

DE 5 SEGMENTER DETAILSTUDIET DE 5 SEGMENTER DETAILSTUDIET DETAILSTUDIET Et studie af danske forbrugere i dagligvarehandlen baseret på 2.780 respondenter, autoetnografi og dybdeinterviews. I DETAILSTUDIET kan du lære mere om danskernes:

Læs mere

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 AGENDA 1 2 BAGGRUND OG FORMÅL HVEM ER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 3 HVAD ØNSKER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 4

Læs mere

Spar tusindvis af kroner på banklånet

Spar tusindvis af kroner på banklånet Spar tusindvis af kroner på banklånet ankerne har meldt ud, at de ikke behandler alle kunder ens. ankkunderne opfordres derfor til at se sig godt for, hvis de ikke vil betale for meget for deres lån. Der

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Unge i alderen 18-25 år Grafikrapport København, oktober 2011 Udarbejdet af: Pernille Jønsson Marie Christiansen krøyer YouGov Public

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

Her følger en gennemgang af hovedpointerne.

Her følger en gennemgang af hovedpointerne. Undersøgelsen bygger på to sørgeskemaundersøgelser foretaget af YouGov fra KODA. Begge undersøgelser af rundspørgelser blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 12-64 år. Den ene

Læs mere

Fremtidens bankrådgivning

Fremtidens bankrådgivning Fremtidens bankrådgivning Tonny Thierry Andersen, Bankdirektør og chef for Personal Banking Finansforbundets rådgivningskonference, d. 13. maj 2013 Executive summary Kunderne ændrer adfærd. Det stiller

Læs mere

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Undersøgelsens karakteristika Formålet med undersøgelsen er overordnet at afdække generelle holdninger

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har i december 2012 spurgt ca. 800 selvstændige erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

Lars Bøje Jepsen CRM Manager FRA 1:ALLE TIL MÅLRETTET OG SEGMENTERET 1:1 DIALOG

Lars Bøje Jepsen CRM Manager FRA 1:ALLE TIL MÅLRETTET OG SEGMENTERET 1:1 DIALOG Lars Bøje Jepsen CRM Manager FRA 1:ALLE TIL MÅLRETTET OG SEGMENTERET 1:1 DIALOG AGENDA Kort intro af Øresundsbron Salgsmål for CRM indsatsen Målgruppe og segmentering Customer Life Cycle program Udvikling

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Hovedresultater fra Mobile advertising study 2014. Afrapportering til Danske Medier

Hovedresultater fra Mobile advertising study 2014. Afrapportering til Danske Medier Hovedresultater fra Mobile advertising study 2014 Afrapportering til Danske Medier De tre hovedspørgsmål for undersøgelsen 1. Er mobil og tablet i stand til at øge campaign awareness, brand awareness og

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Januar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Sådan betaler du let med. mobilen. side

Guide. Foto: Scanpix. Januar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Sådan betaler du let med. mobilen. side Foto: Scanpix Guide Januar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan betaler du let med mobilen 12 r side Guide til de forskellige muligheder Guide: Sådan betaler du let med mobilen INDHOLD:

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

Analyse Sommerskrald

Analyse Sommerskrald Analyse Sommerskrald Juni 2011 Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning 3 1.2. Resumé af analyseresultaterne 4 2. HOLDNINGER TIL SKRALD PÅ FERIEN 5 2.1. Skrald påvirker fire ud af 10 negativt i ferien 5 2.2.

Læs mere

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter I medfør af 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, som

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug ER MUSIK VIGTIGT? Vi har taget temperaturen på om forbrugeren er parat til at mærkevarer bruger musik som indholdsplatform: Hvad er

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten Seminar Har du fat i tidens forbruger, SAS Institute Morten Schrøder, Wilke 7. oktober 2014 2014 Side 1 Sharing Community Truly Customer Centric 2014 Side

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt medlemmer af DK-Panelet i alderen 18 år+ Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region), så den afspejler befolkningssammensætningen

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 Indhold: 1. Pressemeddelelse: Vold og overfald får villaejere til at ændre vaner 2. Factsheet

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008 Sundhedsforsikringer Undersøgelsen er foretaget blandt 2.264 personer og danner baggrund for denne række af artikler: - Kun 18 % ser det ikke som et problem, at nogle kan springe over andre i køen til

Læs mere

Fortrolig. Pressemeddelelse (version 1.0)

Fortrolig. Pressemeddelelse (version 1.0) Hanne Kühl Hejgaard Offentliggørelse; 24. oktober 2011 Kl. 05.00 Fortrolig Pressemeddelelse (version 1.0) TELEBRANCHEN 2011 DANMARK - Call me, der er en del af Telia Danmark har på privatmarkedet for mobiltelefoni

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Unges uddannelsesvalg. Udarbejdet for DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Udarbejdet af Synovate Vilstrup Jobnummer 14255 9. august 2006

Unges uddannelsesvalg. Udarbejdet for DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Udarbejdet af Synovate Vilstrup Jobnummer 14255 9. august 2006 Unges uddannelsesvalg Udarbejdet for DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Udarbejdet af Synovate Vilstrup Jobnummer 14255 august 2006 Indhold Metode Hovedkonklusioner Tabeller Spørgeskema Metode Hovedkonklusioner

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

MARKEDSANALYSE. Rapport 29 01 2015

MARKEDSANALYSE. Rapport 29 01 2015 MARKEDSANALYSE Rapport 29 01 2015 Indhold Sammenfatning Resultater 3 6 1 SAMMENFATNING I dette afsnit præsenteres analysens formål, metode og datagrundlag samt hovedkonklusionerne. 3 Sammenfatning Kort

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby DANICA LINK Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.dk DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

Læs mere

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen Problembaggrund Togpersonalets arbejdsmiljø påvirkes i stigende grad af passagernes opførsel Konsekvens: Sygemeldinger Længerevarende fravær Utryg arbejdsplads Målsætningen

Læs mere

Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011

Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011 Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011 Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater København, juni 2011 Udarbejdet af: Marie Christiansen Krøyer Ida Mørch Pernille Jønsson

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 5. juni 2013 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, maj 2013. Base: 1009 interviews blandt 15-74 årige. Tabeller viser

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 29 Forsikrings- og pensionsområdet FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FORSIKRING & PENSION AMALIEGADE 7 AMALIEGADE 1 1256 KØBENHAVN K. 1256 KØBENHAVN K. Beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN

TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN Formål Måle hvor mange der kigger på siderne med rubrikannoncer Måle hvor længe de kigger på siderne Måle om de på siderne finder information de ikke ser andre steder Måle

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE At lave innovation og tænke nye forretningsområder kræver et velfunderet grundlag, der sikre kendskab til målgruppens behov og forretningens strategiske mål. Det er vigtigt at være sin position bevidst

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere