KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. Notat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat"

Transkript

1 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. Notat EU BANKUNION: Godt eller skidt for dansk økonomi? Medlemskab af EU s bankunion risikerer at flytte vitale beslutninger om danske banker udenfor dansk suverænitet. Bankerne og finanskrisen. Som bekendt spillede bankerne en afgørende rolle i finanskrisen. Grådighed og spekulation fra de store banker navnlig i USA var den udløsende faktor bag den største økonomiske krise i nyere tid. Og krakket af en af USA s største investeringsbanker, Lehman Brothers, i september 2008 som følge af sådan spekulation regnes da også tidspunktet for finanskrisens udbrudstidspunkt. Men det som muliggjorde spekulationen var en neoliberalistisk inspireret afregulering af finanssektoren, som fra 80 erne og fremefter afviklede den strammere styring af kapitalbevægelser

2 2 og spekulation, som regeringer verden over indførte i 30 erne belært af den centrale rolle finansiel spekulation spillede i datidens store krise. Der er således god anledning for regeringer og lovgivningsmagt til efter finanskrisen at se på en stramme styring og regulering af finans og banksektoren for at forebygge og inddæmme nye finansielle kriser. Også i EU blev det i kølvandet på finanskrisen og den efterfølgende gældskrise tydeligt, at der er behov for en større gennemsigtighed og øget sikkerhed i den europæiske banksektor. Finanskrisens tab forplantede sig fra USA til den europæiske banksektor og herudover har en række større europæiske banker ydet risikable lån ikke mindst til bolig og ejendomssektoren samt til uforholdsmæssigt gældsatte stater. Hvad handler bankunionen om? EU s svar på dette behov for større regulering af og sikkerhed i den europæiske banksektor er forslaget om en EU bankunion. Bankunionen består kort sagt af 3 elementer: 1 - Et fælles banktilsyn - En fælles regulering - En fælles redningsfond Det fælles banktilsyn skal høre hjemme hos Den Europæiske Centralbank, ECB, i Frankfurt, og har til opgave at føre overordnet tilsyn med samtlige banker i bankunionen og direkte tilsyn med de 130 største finanshuse. Det omfatter især de største bankkoncerner i EU: Fx spanske Santander og Banco Bilbao (BBVA), tyske Deutsche Bank og Commerzbank, engelske Lloyds og Barclays, italienske Intessa og Unicredit, skotske Royal Bank of Scotland, franske BNP Paribas og Societe Generale, belgiske KBC bank. Også Danmark og Sverige har sådanne SIFI er systemisk vigtige finansielle institutioner: Nordea og Danske Bank hører ligesom SEB og Sweedbank til blandt EU s 20 største. Den fælles regulering omfatter en såkaldt fælles afviklingsmekanisme dvs. fælles EU regler for, hvordan man fra bankunionens start i 2015 håndterer banker med så store problemer, at de er truet på livet og evt. til afvikling af en bank. 1 ) Jf. Redder, Hans: Forstå bankunionen, Ritzau, 30. april 2015

3 3 Endelig vil der blive oprettet en fælles redningsfond, der stille midler til rådighed for truede banker. Fonden bygges op i gennem en indfasningsperiode, men skal i 2026 skal være på 410 mia. euro i fonde (= 3051 mia. kr.). Redningsfonden finansieres som udgangspunkt af bankernes egne penge. Konsekvenser af dansk medlemsskab. Bankunionen omfatter kun automatisk eurolandene. Andre EU lande kan tilslutte sig. Det sidste gælder altså for Danmark. 2 Hvis Danmark tilslutter sig bankunionen vil udvalgte store danske banker få direkte besøg fra Frankfurt. Det handler nærmere bestemt om: Danske Bank, Nykredit, Nordea, Jyske Bank og Sydbank. Medlemskab af bankunionen betyder på den ene side, at danske banker får adgang til den fælles redningsfond. MEN: De vil ikke længere som under finanskrisen kunne støttes af den danske stat Som gennem bankpakkerne bl.a. reddede Danske Bank. OG: At ECB overtager tilsynet betyder også, at beslutningen om evt. at lukke en af de store danske banker ikke længere vil ligge hos det danske finanstilsyn, men hos ECB. 3 Et særligt problem i forhold til evt. dansk medlemskab af en EU bankunion er den danske realkredit. I resten af EU er det banker, som står for udlån til boligmarkedet, men i Danmark er det de særlige realkreditinstitutter. I øjeblikket vurderes realkreditten i Danmark af det danske Finanstilsyn - som meget sikker, hvilket gør det relativt billigt for realkreditinstitutterne at finansiere deres boliglån. Hvis vurderingen af realkreditten ændres af et EU tilsyn, kan det pludseligt blive dyrere, hvis et EU banktilsyn stiller krav om større reserver i realkreditinstitutterne. 4 2 ) Jf. oven anførte værk. 3 ) Jf. Østrup, Finn: Bankunion fyldt med ulemper. Politiken ) Jf. Beim, Jakob Hvide og Rasmus Dam Nielsen: Realkredit bremser ja til bankunion. Politiken

4 4 Dansen omkring dansk medlemskab. Skal Danmark så søge medlemskab af EU s bankunion. Den danske Nationalbankdirektør, Lars Rohde, hører til de argeste tilhængere heraf. Han har fremhævet øget politisk indflydelse og øget sikkerhed om danske banker som de centrale argumenter for et medlemskab. Lars Rohde har ligefrem fremført, at bliver vi IKKE medlemmer vil den øgede usikkerhed om danske banker koste op til 50 mia. kr. i øgede reserver i danske banker og realkreditinstitutter. 5 Heroverfor er regeringen som udgangspunkt enig i, at det er en god ide, at Danmark tilslutter sig bankunionen, idet regeringen også vurderer, at det giver øget sikkerhed om danske banker. MEN: Danmark skal have sikkerhed for at det særlige danske realkreditsystem kan bestå. 6 Og regeringen er ikke enig i, at det vil koste 50 mia. kr. at stå udenfor, som Nationalbankdirektøren hævder. 7 Bankunion godt eller skidt for dansk økonomi? Om Danmark bør blive medlem af bankunionen må i sidste ende bero på en vurdering af, om det vil være godt eller skidt for dansk økonomi? Man kan her på den ene side sige, at adgangen til over 3000 mia. kr. i redningsfonden selvfølgelig vil være godt for danske banker, som måtte komme i krise i hvert fald hvis det er en isoleret dansk eller nordisk bankkrise. Jo større midler, jo større mulighed for at ride vanskelighederne af alt andet lige. 8 Men pengestrømmen kan naturligvis på den anden side også gå den anden vej. Det spørgsmål har således været rejst, hvorvidt alle tvivlsomme lån er kommet for dagen og blevet afskrevet, som europæiske banker har ydet såvel til private som til gældsatte stater ydet af de europæiske banker? 9 5 ) Jf. Rohde, Lars: Nej til bankunion vil koste 50 mia. kr. Berlingske ) Jf. Beim, Jakob Hvide og Rasmus Dam Nielsen: Oven anførte værk. 7 ) Brandstrup, Mads. Sass: Intet belæg for Rohdes milliardregning, Børsen ) Jf. Beim, Jakob Hvide og Rasmus Dam Nielsen: Realkredit bremser ja til bankunion. Politiken ) Jf. Østrup, Finn: 4 grunde til at blive ude af bankunionen , Berlingske

5 5 Hvis ikke, kan den finansielle sektor i EU risikere store tab i tilfælde af en ny finansiel krise? I så tilfælde kan danske banker komme til at betale for at redde usunde central og sydeuropæiske banker. 10 Et andet problem er, at med medlemskab af bankunionen vil danske pengeinstitutter ikke længere kunne støttes af den danske stat, hvis de kommer i vanskeligheder. Man kan som udgangspunkt vel kun være enige i, at bankerne i første omgang selv skal betale for hjælp til nødlidende banker selvom man nok må påregne, at udgifterne hertil vil blive søgt overvæltet på kunderne. Men selv om det må vurderes som rigtigt, at bankerne som udgangspunkt selv betaler for bankhjælp, bør der være mulighed for at den danske stat kan gribe ind, hvis danske samfundsøkonomiske interessere står på spil. Det må her erindres, at det i finanskrisen i Danmark var den danske stat som måtte holde den finansielle sektor oppe. Ligesom det også var tilfældet i en række andre EU - lande, fx Storbritannien, hvor regeringen ligefrem måtte overtage engelske banker. Og hvis en af de større danske banker er alvorligt truet således som det jo faktisk var tilfældet med danske bank i finanskrisen første stormvejr kan det få så voldsomme samfundsøkonomiske konsekvenser 11, at statslige indgreb ikke bør være udelukket, fx i form af offentlig overtagelse af banken. Hvad giver størst dansk indflydelse? En sidste, men nok så væsentligt aspekt af problematikken vedrører indflydelse på banksektoren. Her er det jo rigtigt, at Danmark ved at være medlem af bankunion får indflydelse på de fælles retningslinjer og på brugen af redningsfonden, selvom man måske nok ikke skal overvurdere omfanget af den specifikke danske indflydelse. Men et problem er til gengæld, at det med dansk medlemskab af bankunionen alene vil være op til det fælles banktilsyn og afviklings-instansen, hvorvidt fx Danske Bank skal afvikles eller videreføres? Og selv om ECB sikkert vil tage danske interesser i betragtning, er det fx i tilfælde af en større europæisk finansiel krise, der måtte omfatte store tyske og/eller franske og britiske banker, ikke sikkert, at hensynet til danske banker og danske økonomiske interesser vil stå i første række. 10 ) Jf. Beim, Jakob Hvide: Det får Danmark ud af bankunionen. Politiken ) Jf. Finn Østrup, oven anførte værk.

6 6 Det kan derfor blive problematisk for det danske samfund, at medlemskab af bankunionen flytter beslutninger om danske banker udenfor dansk suverænitet. Regeringen har afvist, at medlemskab af bankunionen juridisk set kræver folkeafstemning 12, men økonomisk kan det få så vidtrækkende konsekvenser, at det burde være rimeligt, at den danske befolkning derfor spørges herom ) Jf. Redder, Hans: Forstå bankunionen, Ritzau, 30. april 2015

DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN

DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN ECB har den 4. november 2014 overtaget ansvaret for tilsynet med de største kreditinstitutter i euroområdet som led i etableringen af bankunionen. 1 Forud er gået en grundig

Læs mere

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN?

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? FONDEN KRAKA / FINANSKRISEKOMMISSIONEN BLIND TILLID Tænketanken Kraka har sat to af de vise mænd, der ikke så den forrige krise komme, til at opdage den næste.

Læs mere

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015 TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 25. marts 2015 DET TALTE ORD GÆLDER Lad mig først vende mig mod det pengepolitiske. Det er et område, hvor året

Læs mere

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen Derfor euro Europas fælles mønt euroen er det største og mest ambitiøse projekt, som EU har haft held til at søsætte siden opbygningen af det indre marked i 80'erne. I denne lille bog giver fem økonomer

Læs mere

Stadig kredittørke i erhvervslivet

Stadig kredittørke i erhvervslivet Stadig kredittørke i erhvervslivet AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Siden krisen tog sin begyndelse i 2008 har banksektoren

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

Er du til CIBOR eller CITA?

Er du til CIBOR eller CITA? Er du til CIBOR eller CITA? Hvad har CIBOR og CITA med mit lån at gøre? En lang række boliglån, prioritetslån m.v. får fastsat deres rente med udgangspunkt i en CIBORrente. Renten på lånet bliver fastsat

Læs mere

Oplæg v. direktør Ulrik Nødgaard, Finanstilsynet 6 måneders reglen har været praksis siden 1993, det er ikke en ny opfindelse.

Oplæg v. direktør Ulrik Nødgaard, Finanstilsynet 6 måneders reglen har været praksis siden 1993, det er ikke en ny opfindelse. Referat fra Høring om finansiering af boliger og erhverv i landdistrikterne Landstingssalen, Christiansborg 26.11.14 Velkomst v. formand for Udvalget for Landdistrikter og Øer, Hans Chr. Schmidt. Indledning

Læs mere

Et vigtigt tip Finansansattes mulighed for anonymt at indberette lovbrud i deres virksomhed kan spare samfundet for millioner Læs side 12

Et vigtigt tip Finansansattes mulighed for anonymt at indberette lovbrud i deres virksomhed kan spare samfundet for millioner Læs side 12 Finansforbundets magasin nr. 3, 2012 Et vigtigt tip Finansansattes mulighed for anonymt at indberette lovbrud i deres virksomhed kan spare samfundet for millioner Læs side 12 OpTælle, SOrTere, veksle,

Læs mere

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Den Økonomiske og Monetære For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa Union og euroen En velfungerende økonomisk og monetær union og en stærk stabil euro er fundamentet for

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

Europa. Børsen Online - september 2010

Europa. Børsen Online - september 2010 Igennem finanskrisen har en stor del af verdens lande søsat forskellige projekter for at stimulere og give en håndsrækning til økonomien. Følgende er en oversigt over de hjælpepakker og garantier til banker

Læs mere

DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK. årsager, konsekvenser og læring

DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK. årsager, konsekvenser og læring 1 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK årsager, konsekvenser og læring 2 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK årsager, konsekvenser og læring Publikationen kan hentes på Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside:

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati I flere år har meningsdannere forsøgt at få alle til at tro, at det største problem i Danmark er, at den offentlige

Læs mere

12. møde. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet.

12. møde. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1 Kl. 10:00 12. møde Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 6: Forespørgsel til finansministeren om det danske euroforbehold.

Læs mere

NOTAT OM NULVÆKST, VELFÆRD, BESKÆFTIGELSE OG SKAT

NOTAT OM NULVÆKST, VELFÆRD, BESKÆFTIGELSE OG SKAT 2010 For Fagligt Ansvar Økonom, cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund NOTAT OM NULVÆKST, VELFÆRD, BESKÆFTIGELSE OG SKAT Fagligt Ansvar, Netværk for en bedre fremtid er et tværfagligt netværk af fagforeninger

Læs mere

Tak for invitationen til at komme og tale om, hvordan den finansielle sektor kan genskabe tilliden efter finanskrisen.

Tak for invitationen til at komme og tale om, hvordan den finansielle sektor kan genskabe tilliden efter finanskrisen. Hvordan kan den finansielle sektor genskabe tilliden efter finanskrisen? Tale til Kom dagen 2010, Dansk Kommunikationsforening Peter Straarup Tirsdag den 23. november 2010 Planche 1: Titelplanche Tak for

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere

UDSPIL FRA S+ SF RESPEKTIVE FRA RV TIL REFORM AF FOLKESKOLEN: Frem og tilbageskridt.

UDSPIL FRA S+ SF RESPEKTIVE FRA RV TIL REFORM AF FOLKESKOLEN: Frem og tilbageskridt. 1 UDSPIL FRA S+ SF RESPEKTIVE FRA RV TIL REFORM AF FOLKESKOLEN: Frem og tilbageskridt. 2.udgave, feb. 2011 2 Indhold RESUME:... 4 S+SF s En ny start for folkeskolen og RV s Vores skole.... 4 Godt og mindre

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

spar penge Guide Skift bank og sider Sådan får du en bedre rente Sådan forhandler du med banken Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

spar penge Guide Skift bank og sider Sådan får du en bedre rente Sådan forhandler du med banken Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 2 Skift bank og sider spar penge Sådan får du en bedre rente Sådan forhandler du med banken Spar penge INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

En verden uden pengeinstitutter?

En verden uden pengeinstitutter? 1 2013 pengenyt En verden uden pengeinstitutter? 13 situationer, hvor du ville have svært ved at undvære dit pengeinstitut Den lave rente århundredets gave Overførsler speedes op Hvor kvikt er dit lån?

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 10, 2012. Under Pres. Stress, arbejdspres og frygt for fyring plager fortsat mange finansansatte i hverdagen Læs side 10

Finansforbundets magasin nr. 10, 2012. Under Pres. Stress, arbejdspres og frygt for fyring plager fortsat mange finansansatte i hverdagen Læs side 10 Finansforbundets magasin nr. 10, 2012 Under Pres Stress, arbejdspres og frygt for fyring plager fortsat mange finansansatte i hverdagen Læs side 10 VElKommEN Torsdag den 8. november: odense kl. 13.00 Aarhus

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Indledning Folkebevægelsen er den konsekvente EU-modstand. Det gør, at vi har blikket rettet mod vores endemål, der er

Læs mere

På sporet af det lyssky

På sporet af det lyssky forbundets magasin nr. 1, 2014 Sektoren er på vej frem igen Side 20 På sporet af det lyssky Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner fra pengeinstitutter til Hvidvasksekretariatet er på

Læs mere