aktionærnyt September 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "aktionærnyt September 2012"

Transkript

1 aktionærnyt September 2012

2 Flere kunder og bedre basisindtjening men også uventet høje nedskrivninger Hvidbjerg Bank kom ud af 1. halvår 2012 med en forbedring af basisindtjeningen på 3,1 mio. kr., svarende til 170 %, men nedjusterer forventningerne til året som helhed på grund af uventet høje nedskrivninger i 2. kvartal. Hvidbjerg Bank fortsætter sin fremgang, når det gælder basisdriften. Tilgangen af nye kunder fortsætter især i de nye afdelinger i Viborg og Holstebro. Og selvom det generelt er blevet sværere at låne penge ud på grund af manglende efterspørgsel efter lån, bidrager de mange nye kunder til en tilfredsstillende forretningsmæssig udvikling endda så godt, at Hvidbjerg Bank kom ud af 1. halvår med en forbedring af basisdriften med 170 % til 4,9 mio. kr. Når bundlinjen alligevel lander på et minus på 7,2 mio. kr., så skyldes det et overraskende og uventet højt niveau for nye nedskrivninger i 2. kvartal af 2012, forklarer Hvidbjerg Banks direktør, Oluf Vestergaard. Bl.a. med baggrund i Finanstilsynets nye regler for nedskrivninger samt pludselige og uventede konkurser har vi således måttet foretage noget større nedskrivninger i 2. kvartal, end vi havde regnet med. Vi forventer, at vi i 2. halvår kan fortsætte den positive udvikling i den primære drift. Men desværre kan vores hidtil udmeldte forventninger om lavere nedskrivninger i 2012 end i 2011 ikke realiseres. Vi nedjusterer derfor forventningerne for året som helhed, men håber og tror dog, at bundlinjen ved årets udgang alt andet lige kommer til at udvise et mindre underskud end pr , siger Oluf Vestergaard. Styrket solvens og god likviditet Til trods for underskuddet i 1. halvår er Hvidbjerg Banks solvens blevet væsentligt forbedret takket være kapitaludvidelsen i foråret. Pr. 30. juni 2012 kunne bankens egen kapital således opgøres til 81,3 mio. kr., mod 68,3 mio. kr. på samme tidspunkt i fjor. Med tillæg af den efterstillede kapital, som kan medregnes, udgør bankens basiskapital 95,4 mio. kr. Det svarer til en solvens på 13,3 % og en kernekapital på 9,9 %. Med en likviditetsoverdækning i forhold til lovens krav på 203 mio. kr., svarende til 204 %, har Hvidbjerg Bank også en fortsat god likviditet og har derfor valgt at førtidsindfri statsgaranteret seniorkapital på 75 mio. kr. og ansvarlig kapital på 10 mio. kr. Det reducerer likviditetsoverskuddet, men Hvidbjerg Bank har sikret sig adgang til ekstra kapital via Nationalbankens belåningsordninger, hvis det skulle blive nødvendigt. AktionærNYT Udgives af: Hvidbjerg Bank Østergade Thyholm Tlf.: Ansvarshavende: Anders G. Pedersen Tekst: Hvidbjerg Marketing i samarbejde med journalist Jens Peder Tornvig Oplag: stk. Layout og tryk: Johansen Grafisk, Holstebro 2 AktionærNYT September 2012

3 Hovedtal og nøgletal 1. halvår 2012 (tkr.) 1. halvår 2011 (tkr.) RESULTATOPGØRELSE Netto renteindtægter Netto rente- og gebyrindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Basisindtjening Kursreguleringer Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån Resultat før skat Resultat efter skat BALANCE Udlån Indlån Egenkapital Balancesum Garantier AktionærNYT September

4 Tak til aktionærerne Hvidbjerg Bank udbød i maj op til 1,5 mio. nye aktier. Ca. to tredjedele af dem blev solgt, og det tilførte banken 24 mio. kr. i ny kapital. indfri den statslige kapital i løbet af relativt få år, fastslår Oluf Vestergaard. Mange nye aktionærer Jeg vil gerne rette en dybfølt tak til Hvidbjerg Banks aktionærer for deres opbakning i forbindelse med bankens kapitaludvidelse i foråret. Sådan siger Hvidbjerg Banks direktør, Oluf Vestergaard. Han og bankens bestyrelse betegner resultatet af kapitaludvidelsen som tilfredsstillende. Ikke mindst under indtryk af de givne, meget vanskelige markedsbetingelser. Vi havde på forhånd sat overliggeren meget højt, og vi var udmærket klar over, at det kunne blive vanskeligt at tredoble vores aktiekapital på en gang. Nu lykkedes det at tilføre 24 mio. kr. Det, synes jeg faktisk, er en ganske kraftfuld præstation, og jeg er stolt over, at det lykkedes os at hente så meget i ny kapital. Det giver os en ganske komfortabel kapitalsituation, som kombineret med en forventet positiv resultatudvikling sikrer Hvidbjerg Bank et godt grundlag for fortsat at fungere som en selvstændig lokalbank, siger Oluf Vestergaard. Fordel at staten ikke er medejer Direktøren pointerer, at Hvidbjerg Banks situation er anderledes end mange andre bankers, idet banken ikke har staten inde som medejer. Vi har i sin tid bevidst fravalgt at tegne statslig hybridkapital. Vi vil gerne bevise, at vi kan klare os selv. Og med resultatet af kapitaludvidelsen føler vi, at der er dokumentation for en solid opbakning til banken. Under alle omstændigheder mener vi, det er en fordel for os, at staten ikke er medejer, selvom det på den korte bane måske kunne have givet os en højere solvens. Fravalget af statsligt medejerskab betyder nemlig på den længere bane, at Hvidbjerg Bank ikke står med det problem at skulle I forbindelse med kapitaludvidelsen har Hvidbjerg Bank registreret 295 nye aktionærer, og i 1. halvår fik banken i alt 421 nye aktionærer, hvilket svarer til en tilvækst på over 12 % til i alt aktionærer. Det er flere nye aktionærer, end vi registrerede i hele 2011, konstaterer Oluf Vestergaard og udtrykker glæde over, at så mange nye aktionærer har valgt at vise banken tillid ved at tegne aktier. 4 AktionærNYT September 2012

5 Festlig generalforsamling Hvidbjerg Banks ordinære generalforsamling 2012, der fandt sted i Mindtpunktet Thyholm den 11. april, var med mere end 500 deltagere den mest velbesøgte i mange år. Under generalforsamlingen blev Lars Jørgensen, der i forvejen sidder i bankens bestyrelse og er formand for revisionsudvalget, nyvalgt til repræsentantskabet i stedet for fhv. smedemester Gunnar Volsgaard, som ikke ønskede genvalg. Efter generalforsamlingen underholdt Sigurd Barrett bl.a. med Leo Mathiesens Take it easy, hvor bankens ellers ikke rygende direktør Oluf Vestergaard lod sig besnære af den multimusiske entertainer til at have a cigar. Og i finalen sang Sigurd Barrett duet med Oluf Vestergaard i en til lejligheden komponeret hyldestsang til Hvidbjerg Bank. Sæt kryds i kalenderen I 2013 finder Hvidbjerg Banks ordinære generalforsamling sted onsdag den 3. april. Så reserver allerede nu denne dag i kalenderen. Indleder generationsskifte Flere af Hvidbjerg Banks ledende medarbejdere nærmer sig pensionen, og banken har derfor indledt et glidende generationsskifte. Kundechef Vagn Kalhøj, 62, har meddelt, at han ønsker at trappe ned og overgå til en funktion som seniorrådgiver. Derfor søger banken nu en ny kundechef til hovedkontoret i Hvidbjerg. Regnskabs- og administrationschef Lilly Nielsen, som netop er fyldt 60, har ligeledes bebudet, at hun planlægger at trække sig tilbage for at nyde sit otium sammen med husbonden, der netop er gået på efterløn. Lilly forlader derfor sin chefstilling efter aflevering af Hvidbjerg Banks årsrapport for 2013 dvs. i løbet af foråret 2014 men hun er parat til fortsat at stå til rådighed for banken i et vist omfang. AktionærNYT September

6 Dúné verdensmusik med jyske rødder De er bare i begyndelsen og midten af tyverne, men har allerede spillet sammen i mere end en halv snes år og har optrådt på både Roskilde Festival, Skanderborg og Grøn Koncert. De er vildt populære og rangerer blandt top-ti på den danske musikscene, men har også turneret massivt i Europa og et par gange i Rusland og Japan. De bor i Berlin, men rødderne er jyske og udspringer i Skive med en enkelt forgrening til Viborg. Og her har de også deres bankforbindelse, nemlig Hvidbjerg Bank. Navnet er Dúné en dansk poprockgruppe dannet i 2001 af en håndfuld barndomsvenner og klassekammerater fra Skive. Gruppen er inspireret af 1970 ernes punk, 80 ernes pop og 90 ernes indie, som de har skabt deres egen unikke blanding af. Navnet Dúné er inspireret af science fiktion romanen Klit (Dune) tilsat et par accent aiguer for grafikkens skyld og udtalt med franskklingende betoning. Den hårde kerne Dúné består i dag af Matt(ias) Kolstrup (vokal), Piotrek Wasilewski (bas), Ole Bjørn (synthesizer og vokal) og Danny Jungslund (guitar). Det er den hårde kerne, efter at tre af bandets oprindeligt syv medlemmer i de senere år har forladt gruppen for at dyrke andre projekter. Derudover supplerer Dúné sig med en trommeslager, når de spiller live. Debutalbummet We are in there - you are out here udkom i 2007, og til Danish Music Awards året efter vandt Dúné alle tre kategorier, de var nomineret i: Årets danske gruppe, Årets nye danske navn samt Årets danske rockudgivelse. Albummet blev fulgt op med en stor Europa-turne, skønt flere af bandmedlemmerne stadig gik i 2.G på Gymnasiet. I sommeren 2008 blev de yngste studenter, og alle flyttede til København for at begynde indspilningerne til deres andet album Enter Metropolis, som udkom i høsten Albummet blev mikset i Berlin, og Dúné blev så glade for den tyske hovedstad og metropol, at de i juli 2009 valgte at flytte til Berlin. Her bor de fortsat tæt på hinanden i bydelen Mitte nær Alexander Platz. Fedt at bo i Berlin Vi flyttede på grund af vores arbejde, men er blevet forelsket i byen, fortæller Danny Jungslund. Det er fedt at bo i Berlin. Kulturen er helt anderledes og mere ekstrem, end man oplever hjemme i Danmark. Men derudover er det faktisk ret billigt at bo i byen. Siden 2009 har der været stille omkring Dúné på udgivelsesfronten. 6 AktionærNYT September 2012

7 Vi har koncentreret os om at komme ud og spille live, og i Danmark blev det til 25 koncerter i 2011, og i år spiller vi koncerter herhjemme, opregner Danny Jungslund. Fokus på Danmark I har jo næsten også spillet på alle de scener, der er værd at spille på. Hvad er planerne for fremtiden? Det er vores mål at spille på nogle større steder, end vi har gjort hidtil. Når det gælder Danmark, er den ultimative drøm vel at spille på Orange Scene på Roskilde Festival. Men vi vil også gerne tilbage til Skanderborg, hvor vi har spillet fire-fem gange, bl.a. på Bøgescenen. Og så vil vi gerne lave mere internationalt, siger Danny og nævner forsigtigt USA som et potentielt mål. Men lige nu har vi mest fokus på Danmark og Tyskland. Derudover er vi i gang med vores tredje album. Materialet er klar, og vi havde egentlig planlagt udgivelse i løbet af efteråret, men det kan godt være, at vi kommer ind i begyndelsen af Rigtig glade for Hvidbjerg Bank Hvorfor har I lige valgt Hvidbjerg Bank som bankforbindelse? Helt ærligt er det faktisk lidt af et tilfælde. Det var vores revisor, som henviste os til banken, da vi på et tidspunkt havde brug for lidt ekstra hjælp. Banker er som udgangspunkt noget, som man helst ikke vil beskæftige sig med. Men jeg må sige, at vi er rigtig glade for Hvidbjerg Bank. Lige siden det indledende møde for ca. tre år siden, har vi klikket supergodt sammen. Hvidbjerg Bank er ikke så stor, men hvad banken ikke har i størrelse, har den til gengæld, når det drejer sig om engagement. Vi synes godt om stemningen og tonen i banken både når vi ringer eller kommer forbi. Giver det godt at være Dúné? Mange danske musikere har jobs ved siden af. Vi har imidlertid valgt at koncentrere os 100 % om at spille og være Dúné. Det er ikke billigt at tage på tur, og vi er absolut ikke rige eller kører i store biler. Men vi lever rimelig godt og alle i bandet får deres penge hver måned, plus at vi har sat lidt til side til uforudsete hændelser, siger Danny Jungslund. AktionærNYT September

8 100-års jubilæum blev fejret... Fredag den 1. juni var det præcis 100 år siden Hvidbjerg Bank for første gang slog dørene op på Thyholm, og det bliver fejret på behørig vis i bankens afdelinger i Hvidbjerg, Struer, Holstebro og Viborg. også rejst et klatretårn, som de lidt større børn kunne forlyste sig med. I Struer faldt 100-års jubilæumsdagen sammen med byens Open by Night-arrangement. Derfor blev jubilæet fejret fra kl. 16 og helt hen til sidst på aftenen bl.a. med byens største kagemand. Også i Viborg-afdelingen blev jubilæet markeret, idet afdelingen serverede kaffe og lagkage til kunderne samt sodavand til børnene. Så er der røde pølser til gæsterne i Hvidbjerg I Hvidbjerg blev 100-års jubilæet markeret med, at medarbejderne efter frokost klædte om til tøj, som man gik i for 100 år siden. I Holstebro var det ikke kun Hvidbjerg Banks 100-års jubilæum, der blev fejret. 1. juni var det nemlig også netop 5 år siden, banken åbnede i Lavhedecenteret. De to sammenfaldende jubilæer blev fejret med kaffe og kagemænd samt sodavand til børnene. I dagens anledning havde Holstebro-afdelingen også en lille overraskelse i baghånden til nabo-forretningerne i Lavhedecenteret, hvor bankens medarbejdere gik rundt og serverede kagemænd. Uhm. Fødselsdagskagen i Struer var et hit for både store og små Indenfor i banken var der en udstilling fra Thyholm Egnsmuseum i Søndbjerg, der i år har 20-års jubilæum. Her kunne man bl.a. se bankens allerførste møblement, som bestod af to stole og et bord, som blev lavet til åbningen i 1912 af fabrikant Sigvald Madsen i Hvidbjerg. Samtidig kunne børn i alderen fra 4-8 år adsprede sig på en trafiklegeplads, som banken havde lånt af Børneulykkesfonden, og som i dagens anledning var opstillet på bankens parkeringsplads. Og her var der 8 AktionærNYT September 2012

9 Direktør Oluf Vestergaard ved bankens oprindelige møblement med Hvidbjerg-afdelingens medarbejdere klædt anno 1912 i baggrunden Et stykke mere? spørger Lotte Leegaard, Struer Der var også kagemænd til kollega-forretningerne i Lavhedecenteret fra Holstebro-afdelingen Også i Viborg-afdelingen blev dagen markeret I Holstebro-afdelingen blev dobbeltjubilæet markeret med kagemænd til kunderne AktionærNYT September

10 Fremtidens realkredit Tolagsbelåning hedder et nyt begreb, som kunder i Hvidbjerg Bank med et realkreditlån i Totalkredit fremover skal vænne sig til. Her forklarer Hvidbjerg Banks boligekspert, Annie Olesen, om den nye låneform, der består af et grundlån og et toplån. For nogle år siden steg boligpriserne konstant. Som boligejer kunne man se sin bolig blive mere og mere værd. Friværdien voksede, uanset om man betalte afdrag på sin gæld eller ej. I dag er situationen en anden. Boligpriserne er faldet, og dermed er risikoen, for at man kommer til at skylde mere, end boligen kan sælges for, også steget. Derfor er det sund fornuft at afdrage på dele af eller hele sin boliggæld, forklarer Annie Olesen. Der er dog også en politisk dagsorden med den nye låneform. Internationalt opfattes dansk realkredit især de afdragsfrie af slagsen som farlige (dvs. stærkt risikobehæftede) for realkreditinstituttet; især når det drejer sig om de yderstliggende prioriteter. Derfor skal realkreditinstitutterne i fremtiden reservere ekstra solvens for disse lån. Under alle omstændigheder koster det dyrt, men i sin yderste konsekvens kunne stabiliteten i det danske realkreditsystem, som er enestående i verden, være truet. Tolagsbelåning er en måde at begrænse konsekvenserne af denne situation på. Med Totalkredits model koster det kun ca. 50 kr. ekstra om måneden pr. million i realkreditlån at finansiere sin bolig, siger Annie Olesen. Hertil kommer ca. 500 kr. om måneden pr. million i afdrag. Men det er jo penge, som man sætter til side til sig selv. Totalkredit har sammensat fem realkreditpakker, der henvender sig til kunder, som lægger vægt på: Fast ydelse. Højt afdrag. Loft over ydelse. Højt afdrag. Relativt lav, men variabel ydelse. Højt afdrag. Loft over ydelse. Lavt afdrag. Den lavest mulige, men variabel ydelse. Lavt afdrag. Annie Olesen understreger, at de nye regler kun gælder for nye lån. Eksisterende lån fortsætter uændrede. Fakta om tolagsbelåning Tolagsbelåning indebærer, at kunderne fremover får to lån, hvis de ønsker fuld realkreditfinansiering dvs. op til 80 % af boligens værdi. Tolagsbelåning omfatter et grundlån på 0-60 % af din boligs værdi og et toplån på %. Både grundlån og toplån kan fås med en løbetid på op til 30 år. Grundlånet kan være afdragsfrit i de første 10 år som hidtil, mens toplånet altid er med afdrag. Hvis du skal belåne et fritidshus eller en byggegrund er principperne de samme. Her kan du som hidtil låne 60 % af fritidshusets værdi og 40 % af en grunds værdi. I fritidshuse udgør grundlånet 0-45 % og toplånet %. De tilsvarende satser for byggegrunde er 0-30 % og %. Du får fremover to lån og to pantebreve, men du betaler kun ét sæt gebyrer til Totalkredit ved oprettelsen. I nogle tilfælde vil du skulle betale en ekstra tinglysningsafgift på kr. til staten, da der er tale om to lån. Da grundlån og toplån er to forskellige lån, kan du altid omlægge dem uafhængigt af hinanden. 10 AktionærNYT September 2012

11 Holder sig til rentetilpasningslån De af Hvidbjerg Banks kunder, der har et såkaldt rentetilpasningslån i deres bolig, vælger i vid udstrækning at beholde denne låneform frem for at konvertere til 3,5 % fastforrentede lån. I dag er renten på rentetilpasningslån under 0,7 % p.a. Det betyder, at det koster en del mere i ydelse at sikre sig en fast rente for resten af lånets løbetid. Og mange mener, at det varer noget, inden renten begynder at stige. Derfor oplever vi kun en stærkt begrænset interesse for konvertering af rentetilpasningslån til fastforrentede lån, siger Annie Olesen. Derimod har vi en del omlægninger af realkreditlån, der i forvejen er fastforrentede, men som oprindeligt er udstedt med en rente på 5 % eller højere. I øjeblikket er det muligt at konvertere til 3,5 % lån, hvilket både giver en ydelsesmæssig be sparelse og muligheden for senere at opnå en lavere restgæld, når renten igen stiger. Annie Olesen pointerer, at der næppe er to lånesituationer, der er helt ens. Derfor anbefaler Hvidbjerg Bank, at kunder, der går med overvejelser om en låneomlægning, kommer ind i banken og får lavet en individuel beregning af, hvad der bedst kan betale sig for den enkelte. Det er meget godt at tage udgangspunkt i de overordnede budskaber. Men det er bedre, at få klarhed over, hvad det betyder lige nøjagtigt for mig med udgangspunkt i ens egne lån, fastslår Annie Olesen. Trafiklys på vej for boliglån Erhvervs- og vækstministeriet har bebudet, at de forskellige former for boliglån fra efteråret skal risikoklassificeres. Derfor planlægger ministeriet at indføre en trafiklysordning efter de samme principper, som allerede gælder for investeringsprodukter. Med ordningen risikoklassificeres alle typer låne- og kredittilbud med pant i fast ejendom for mindst kr. som enten rød, gul eller grøn. Låntagerne vil derved nemt kunne danne sig indtryk af risiciene ved de forskellige låneprodukter, mener ministeriet og begrunder endvidere fremsættelsen af forslaget sådan her: Forbrugernes største og vigtigste lån er oftest boliglånet. De seneste år er der sket en betydelig produktudvikling inden for lån til boliger, og de tilknyttede risici varierer fra lån til lån. Det står ikke altid klart for forbrugeren, hvilke konsekvenser der er forbundet med de forskellige boliglån. Det er vigtigt, at der skabes større klarhed og gennemsigtighed om risikoen ved forskellige boliglån. Regeringen vil derfor indføre en ordning med risikoklassificering af boliglån. Reglerne herom vil blive udstedt i efteråret Mere ansvarlig kreditvurdering ved optagelse af realkreditlån Regeringen vil endvidere indføre god skikregler, der skal sikre, at penge- og realkreditinstitutter kun tilbyder realkreditlån med variabel rente og/eller afdragsfrihed til kunder, som ville kunne finansiere deres bolig med et fast-forrentet lån med afdrag. Den nye bestemmelse vil finde anvendelse, når en kunde skal optage et nyt lån, men ikke i forbindelse med refinansiering af eksisterende lån. Ændringen af god skikbekendtgørelsen planlægges gennemført i efteråret AktionærNYT September

12 Investeringsportal foreslår mursten til porteføljen Tag en risikotest på Netbank og bliv introduceret til Hvidbjerg Banks investeringsværktøjer, som tilbydes i samarbejde med bl.a. det uafhængige analysefirma Morningstar. I samarbejde med bl.a. det uafhængige ana lysefirma Morningstar har Hvidbjerg Bank adgang til en investeringsportal, som gør det muligt for bankens investeringskunder at få præsenteret forslag til sammensætning af deres portefølje. Forslagene tager udgangspunkt i den enkelte kundes individuelle risikovilje og overholder det såkaldte Mifid-direktivs anbefalinger. Indgangsvinklen til investeringsportalen er en risikotest, som man selv kan udføre ved at gå ind på Netbanken og under menupunktet Depoter klikke på Risikotest. Herefter kommer der et spørgeskema frem med 13 spørgsmål, som man svarer på. Derefter analyserer systemet automatisk svarene og afleverer et resultat i form af et risikotal mellem 1-10, hvor 1 betyder, at man er meget forsigtig og 10 betyder, at man er meget risikovillig, forklarer Gitte Johnsen, der er pensions- og investeringsrådgiver i Hvidbjerg Bank. mursten der passer bedst ind i investeringsporteføljen for den enkelte kunde, siger Gitte Johnsen. Brochure om handel med værdipapirer Hun minder i øvrigt om, at Hvidbjerg Bank har udgivet en brochure med information om handel med værdipapirer. Brochuren giver en grundig forklaring om de forskellige former for værdipapirer, man kan investere i, samt en indføring i betingelserne for handel med værdipapirer. Den kan downloades på Hvidbjerg Banks hjemmeside. Om Morningstar Morningstar er en uafhængig leverandør af finansiel information og analyse primært på danske investeringsforeninger, og har udviklet en række state-ofthe-art investeringsværktøjer. Pensions- og investeringsrådgiver Gitte Johnsen Risikotesten giver en god afspejling af, om man er så risikovillig eller forsigtig, som man selv tror. Og det er et godt værktøj som grundlag for en nuanceret og afbalanceret rådgivning, pointerer hun. For at få fuldt udbytte af risikotesten og blive introduceret til investeringsportalen er det imidlertid nødvendigt, at man tager et telefonmøde eller kommer ind i banken til en nærmere snak om, hvilke 12 AktionærNYT September 2012

13 Fire ud af fem kunder vil anbefale Hvidbjerg Bank 77 % af Hvidbjerg Banks kunder er generelt tilfredse med banken de 40 % endda meget tilfredse. 74 % mener, at bankens medarbejdere yder en kompetent rådgivning. Og hele 80 % af kunderne vil anbefale Hvidbjerg Bank til familie og bekendte. Det er nogle af hovedresultaterne af en kundetilfredshedsundersøgelse, som Hvidbjerg Bank gennemførte i foråret. Næsten 840 besvarede undersøgelsens spørgeskema. Det er en ganske stor svarprocent, og resultaterne af undersøgelsen er derfor meget troværdige. Tilfredsheden blandt kunderne ligger i den absolut høje ende af skalaen sammenlignet med branchen som helhed. I en tilsvarende landsdækkende undersøgelse er gennemsnitligt 72 % af kunderne tilfredse eller meget tilfredse med deres bank. Undersøgelsen bekræfter, at vi generelt har meget tilfredse kunder, selvom niveauet næppe er så højt, som før finanskrisen, udtaler udviklingsdirektør René Bysted, der har været primus motor bag undersøgelsen. Undersøgelsen bekræfter, at vi generelt har meget tilfredse kunder, siger udviklings direktør René Bysted. Men undersøgelsen afslører også områder, hvor vi kan blive endnu bedre Men den afslører også områder, hvor vi kan blive endnu bedre. Det mest slående resultat af undersøgelsen er således, selvom vores kunder er tilfredse og synes, vi er ganske kompetente, så oplever flertallet ikke tilstrækkelig rådgivning, selvom 97 % synes, dette ville være godt. Mere end halvdelen af vores kunder har således ikke oplevet opsøgende rådgivning de seneste 12 måneder, og 68 % har ikke fået en grundig behovsafdækning omkring familiens situation i forbindelse med pension, tab af erhvervsevne, kritisk sygdom eller død. Det skal vi helt klart blive bedre til, pointerer René Bysted. Fire ud af fem kunder synes, at troværdighed er det vigtigste element i bankens værdigrundlag. Alligevel mener 20 %, at netop troværdighed er den værdi, som kendetegner Hvidbjerg Bank mindst. Her er der også plads til forbedringer, konstaterer udviklingsdirektøren. René Bysted påpeger i øvrigt, at resultaterne af kundeundersøgelsen vil blive anvendt aktivt i forbindelse med Hvidbjerg Banks planlægning af sine indsatser fremadrettet med henblik på forbedring. AktionærNYT September

14 40-års jubilæum Som regnskabs- og administrationschef i en bank er man sikker på konstant at blive udfordret i et dynamisk og hektisk miljø, hvor lovgivere og myndigheder til stadighed sætter nye, krævende dagsordener. Sådan siger Lilly Nielsen, der 1. august kunne fejre 40-års jubilæum i Hvidbjerg Bank, hvor hun siden 1996 har været netop regnskabs- og administrationschef. Selvom Hvidbjerg Bank ikke er en stor bank, er de administrative pligter og opgaver vokset betragteligt i de senere år ikke mindst som følge af en regulær haglbyge af nye myndighedskrav. Samtidig har Lilly Nielsen fået udvidet sit ansvarsområde med bl.a. rollen som risikoansvarlig dvs. ansvarlig for Hvidbjerg Banks risikorapport, der efterhånden er næsten lige så omfangsrig og arbejdskrævende som den almindelige årsrapport. I regnskabssæsonen, der nu om dage strækker sig fra før årsskiftet og frem til bankens generalforsamling i april, begynder arbejdsdagen typisk kl. 7 om morgenen og slutter først efter kl. 18. Og i år har arbejdet med at udarbejde det næsten 200 sider omfangsrige prospekt i forbindelse med Hvidbjerg Banks kapitaludvidelse trukket ekstra tænder ud. Lilly Nielsen, der i slutningen af januar fyldte 60, er oprindeligt uddannet hos revisionsfirmaet Krøyer Pedersen i Holstebro. Fra sin ansættelse i Hvidbjerg Bank og frem til starten af 1990 erne fungerede hun som allround kunderådgiver, hvorefter hun gradvist blev mere og mere involveret i administrations- og regnskabsdelen. Og da den tidligere regnskabschef stoppede i midten af 1990 erne overtog Lilly Nielsen hans job og fik samtidig ansvar for hele administrationen. Privat er Lilly Nielsen familiemenneske med stort F. Børnene Kim, Karina og Mads er alle for længst fløjet fra reden, men de og børnebørnene optager i høj grad Lilly Nielsens fritid. Fra børnene var helt små gik den årlige sommerferie fast til Italien, men i dag foretrækker jubilaren mere en traditionel charterferie til forskellige rejsemål, når der skal kobles af. Når det er muligt, engagerer Lilly Nielsen sig endvidere gerne i lokale aktiviteter på Jegindø, hvor hun selv er født og nu på fyrre tyvende år bor sammen med gemalen. Ellers nyder Lilly Nielsen at arbejde i sin have, hvorfra der er udsigt over Limfjorden. Det kalder hun selv for afslapningsterapi. Og en god lang gåtur langs vandet er heller ikke af vejen. 25-års jubilæum IT- og administrationsmedarbejder Bente Villadsen kunne 1. juli fejre 25-års jubilæum i Hvidbjerg Bank. Bente Villadsen er oprindelig uddannet som kommunalassistent i Ulfborg-Vemb Kommune, men i begyndelsen af 1997 påtog hun sig et vikariat i Hvidbjerg Bank, og det førte efterfølgende til, at hun blev fastansat først som kassemedarbejder og siden i administrationen. I dag administrerer hun bankens forretninger med Værdipapircentralen og arbejder endvidere med opbygning af bankens systemer samt afvikling af udlandsforretninger. Senest har Bente været stærkt involveret i Hvidbjerg Banks kapitaludvidelse med afvikling af de mange nytegninger. Privat er Bente Villadsens store interesse haven, der hører til hjemmet, som meget betegnende ligger på Orkidevej, og hun er med i bestyrelsen for den lokale havekreds. Ellers nydes fritiden med familien, der foruden ægtefællen tæller en hjemmeboende søn og to voksne børn samt et barnebarn. 14 AktionærNYT September 2012

15 Nye i Hvidbjerg Bank Suzette Fabricius, 40 år, er pr. 30. april ansat som administrativ medarbejder i en specialistfunktion i hovedkontoret i Hvid bjerg. Her har hun bl.a. ansvaret for opgørelse af Hvidbjerg Banks nedskrivningsbehov og løbende ajourføring af bankens forretningsgange. Suzette Fabricius, der bor i Hurup, er uddannet revisor og HD i regnskabsvæsen og økonomistyring. Hun kommer fra en lignende stilling i Spare kassen Limfjorden og har tidligere været økonomiansvarlig i Thisted Bryghus efter en længere karriere som revisor. Marianne Lillebæk, 25 år, er pr. 1. april ansat i Holstebro-afdelingen som kundemedarbejder. Marianne, der bor i Bremdal ved Struer, blev i 2011 færdiguddannet som finansøkonom og har efterfølgende været på barselsorlov, indtil hun tiltrådte jobbet i Hvidbjerg Bank i Holstebro. Som nyuddannet arbejder hun foreløbig med sagsbehand ling, men ønsket til fremtiden er at blive egentlig kunderådgiver. Direktøren blev mobbet 968 løbere og cyklister deltog 22. juni i HTH Holstebro Løbet heriblandt et hold fra Hvidbjerg Bank, der også var en af sponsorerne af årets løb. Afdelingsdirektøren deltog ikke selv i cykelturen på grund af et dårligt knæ, hvilket afstedkom en del venskabelig mobning fra kollegerne. Deltagerne kunne vælge mellem at løbe 4,5 eller 8,8 km. Alternativt cykle 16 eller 55 km. Vi cyklede 16 km, fortæller afdelingsdirektør Bertil Bøje Jensen. Hvidbjerg Bank havde opstillet en bod ved startområdet i Kirkestræde. Her kunne publikum deltage i en lille konkurrence med en præmie på kr., som blev vundet af Åge Mikkelsen. Det var en svær rute med mange bakker, og en strid blæst gjorde også sit til at forøge strabadserne. Så det var trætte bankfolk, der kom i mål. AktionærNYT September

16 Skab HOH-dage fra offer til kriger Omkring 200 tilhørere fik sig onsdag den 29. august en mental opkvikker, da den tidobbelte verdensmester og olympisk sølvvinder i kanoroning, Arne Nielsson, holdt et forrygende foredrag i Midtpunktet Thyholm over temaet Viljen til sejr. Skab HOH-dage (hænderne-over-hovedet dage) eller få flere af dem, var Arne Nielssons hovedbudskab. Og han kom med en række malende eksempler på, hvordan man som menneske kan fremelske en kriger-adfærd, der skaber større livskvalitet for en selv og andre ved at arbejde med tanker, følelser og krop. Det var Hvidbjerg Bank, som stod bag foredraget i samarbejde med Sparinvest, Privatsikring, Totalkredit og Letpension. Mennesker over stregen skaber større livskvalitet for sig selv og andre! muligheder problemer Mennesker under stregen dræner sig selv og andre for energi! over stregen under stregen offer kriger At fokusere på fremtidens muligheder udvikler energi og løsninger løsninger begrænsninger At fokusere på fremtidens problemer skaber begrænsninger Hovedsæde Hvidbjerg Østergade Thyholm Tlf Fax Afdelinger Struer Toldbodstræde Struer Tlf Fax Viborg Vævervej Viborg Tlf Fax Holstebro Lavhedevej 48A 7500 Holstebro Tlf Fax A/S-reg.nr.: 5682 CVR-nr.:

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Dansk realkredit er noget helt specielt I mere end 200 år har danskerne kunnet låne penge på en ganske særlig måde. Muligheden

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år 2. november 2009 FlexLån har sparet dig for 150.000 kroner eller 11 år Så er det endnu engang ved at være tid til at mere end ½ mio. danske boligejere og virksomheder skal have en ny rente. Langt de fleste

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme.

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. FlexLife Et nyt lån du kan forme, som du vil Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. Du kan tilpasse FlexLife i takt med, at livet ændrer sig og det kan livet

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2012

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. november 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2013 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9787 1300 Fax 9787 1683 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk Halvårsrapport

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Guide. Se hvilket lån du skal bruge. Det nye superlån. sider. - F1-lånets afløser - Så meget koster det at låne en million

Guide. Se hvilket lån du skal bruge. Det nye superlån. sider. - F1-lånets afløser - Så meget koster det at låne en million Foto: Iris Guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Det nye superlån Se hvilket lån du skal bruge 14 sider - F1-lånets afløser - Så meget koster det at låne en million Det nye superlån

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 17.02.2004 Jyske Bank-koncernens årsrapport for 2003 Indkaldelse til

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Tryghed i din økonomi

Tryghed i din økonomi Tryghed i din økonomi Velkommen i Sparekassen Faaborg Sparekassen Faaborg er en bank med rødderne solidt plantet i den fynske muld. Lige siden stiftelsen i 1846, hvor 24 borgere i Faaborg hver indskød,

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2014

Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2014 Den generelle udvikling på lånemarkedet for detailhandel siden sidste generalforsamling i Brugsforeningernes Låne og Garanti fond: Helt overordnet

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN BLIV KLAR TIL DIT BOLIGKØB 2 HVORDAN LÅNER JEG PENGE TIL MIN BOLIG 3 Realkreditlån - 80% 4 Banklån - 15% 5 Udbetaling - 5% 5 HVILKEN TYPE BOLIGLÅN

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk 30-04-2014 NR. 4 MAJ 2014 Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk I 2013 blev der afdraget det højeste niveau af obligationsrestgælden siden 2006. Samlet set steg boligejernes afdrag for fjerde

Læs mere

Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist?

Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist? Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist? Har du råd til at blive boende i dit hus eller lejlighed, når du bliver pensionist? Vi har regnet på, hvordan økonomien ser ud for et par og en single,

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Ren slaraffenland for boliglåntagere

Ren slaraffenland for boliglåntagere Ren slaraffenland for boliglåntagere Renterne er styrtdykket i Danmark på det seneste. Det åbner nærmest dagligt for nye lånetyper til boligejerne, og slår alt hvad der før er set. Af Lars Erik Skovgaard.

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, december 2016

Bolig: Låneanbefaling, december 2016 Bolig: Låneanbefaling, december 2016 20. december 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er efter et kraftigt fald henover

Læs mere

Myter og fakta om bankerne

Myter og fakta om bankerne Myter og fakta om bankerne December 2012 FORORD Myter og fakta om bankerne Der har de seneste år været massivt fokus blandt politikere, medier og offentligheden generelt på banksektoren. Det er forståeligt

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

ting Foreningen Nykredit arbejder for

ting Foreningen Nykredit arbejder for ting Foreningen Nykredit arbejder for 1 Verdens bedste boliglån 2 3 Realkredit også når verden brænder Lån til vores børn og børnebørn 4 Fair lån til hele Danmark 5 Vi deler overskuddet 1 Verdens bedste

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN Foto: Scanpix/Iris Guide August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN INDHOLD: SUPERLÅN Spar formue på nyt superlån...4 SKEMAER: Det koster det...6 Så meget

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, september 2016

Bolig: Låneanbefaling, september 2016 Bolig: Låneanbefaling, september 2016 26. september 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Negative renter og positive boligmarkeder Den Europæiske Centralbank (ECB) har i år udvidet både længden og

Læs mere

Nykredit Pauselån - Giv din opsparing i boligen en pause

Nykredit Pauselån - Giv din opsparing i boligen en pause Nykredit Pauselån - Giv din opsparing i boligen en pause Hvad er Pauselån? Pauselån giver boligejere mulighed for i kortere eller længere tid at få afdrags- eller ydelsesfrihed. Du kan vælge mellem afdragsfrihed

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper 19. maj 2008 Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper Sammenfatning Realkreditrådet har gennemført en analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie lån

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for Hvidbjerg Bank, 2012

Årsregnskabsmeddelelse for Hvidbjerg Bank, 2012 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

5 ting Forenet Kredit arbejder for. Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit

5 ting Forenet Kredit arbejder for. Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit 5 ting Forenet Kredit arbejder for Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit 1 Verdens bedste boliglån side 6 2 Realkredit også når verden brænder side 8 4 Fair lån til hele Danmark side

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 14. marts 2017 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er fortsat med at stige i begyndelsen

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere