aktionærnyt September 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "aktionærnyt September 2012"

Transkript

1 aktionærnyt September 2012

2 Flere kunder og bedre basisindtjening men også uventet høje nedskrivninger Hvidbjerg Bank kom ud af 1. halvår 2012 med en forbedring af basisindtjeningen på 3,1 mio. kr., svarende til 170 %, men nedjusterer forventningerne til året som helhed på grund af uventet høje nedskrivninger i 2. kvartal. Hvidbjerg Bank fortsætter sin fremgang, når det gælder basisdriften. Tilgangen af nye kunder fortsætter især i de nye afdelinger i Viborg og Holstebro. Og selvom det generelt er blevet sværere at låne penge ud på grund af manglende efterspørgsel efter lån, bidrager de mange nye kunder til en tilfredsstillende forretningsmæssig udvikling endda så godt, at Hvidbjerg Bank kom ud af 1. halvår med en forbedring af basisdriften med 170 % til 4,9 mio. kr. Når bundlinjen alligevel lander på et minus på 7,2 mio. kr., så skyldes det et overraskende og uventet højt niveau for nye nedskrivninger i 2. kvartal af 2012, forklarer Hvidbjerg Banks direktør, Oluf Vestergaard. Bl.a. med baggrund i Finanstilsynets nye regler for nedskrivninger samt pludselige og uventede konkurser har vi således måttet foretage noget større nedskrivninger i 2. kvartal, end vi havde regnet med. Vi forventer, at vi i 2. halvår kan fortsætte den positive udvikling i den primære drift. Men desværre kan vores hidtil udmeldte forventninger om lavere nedskrivninger i 2012 end i 2011 ikke realiseres. Vi nedjusterer derfor forventningerne for året som helhed, men håber og tror dog, at bundlinjen ved årets udgang alt andet lige kommer til at udvise et mindre underskud end pr , siger Oluf Vestergaard. Styrket solvens og god likviditet Til trods for underskuddet i 1. halvår er Hvidbjerg Banks solvens blevet væsentligt forbedret takket være kapitaludvidelsen i foråret. Pr. 30. juni 2012 kunne bankens egen kapital således opgøres til 81,3 mio. kr., mod 68,3 mio. kr. på samme tidspunkt i fjor. Med tillæg af den efterstillede kapital, som kan medregnes, udgør bankens basiskapital 95,4 mio. kr. Det svarer til en solvens på 13,3 % og en kernekapital på 9,9 %. Med en likviditetsoverdækning i forhold til lovens krav på 203 mio. kr., svarende til 204 %, har Hvidbjerg Bank også en fortsat god likviditet og har derfor valgt at førtidsindfri statsgaranteret seniorkapital på 75 mio. kr. og ansvarlig kapital på 10 mio. kr. Det reducerer likviditetsoverskuddet, men Hvidbjerg Bank har sikret sig adgang til ekstra kapital via Nationalbankens belåningsordninger, hvis det skulle blive nødvendigt. AktionærNYT Udgives af: Hvidbjerg Bank Østergade Thyholm Tlf.: Ansvarshavende: Anders G. Pedersen Tekst: Hvidbjerg Marketing i samarbejde med journalist Jens Peder Tornvig Oplag: stk. Layout og tryk: Johansen Grafisk, Holstebro 2 AktionærNYT September 2012

3 Hovedtal og nøgletal 1. halvår 2012 (tkr.) 1. halvår 2011 (tkr.) RESULTATOPGØRELSE Netto renteindtægter Netto rente- og gebyrindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Basisindtjening Kursreguleringer Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån Resultat før skat Resultat efter skat BALANCE Udlån Indlån Egenkapital Balancesum Garantier AktionærNYT September

4 Tak til aktionærerne Hvidbjerg Bank udbød i maj op til 1,5 mio. nye aktier. Ca. to tredjedele af dem blev solgt, og det tilførte banken 24 mio. kr. i ny kapital. indfri den statslige kapital i løbet af relativt få år, fastslår Oluf Vestergaard. Mange nye aktionærer Jeg vil gerne rette en dybfølt tak til Hvidbjerg Banks aktionærer for deres opbakning i forbindelse med bankens kapitaludvidelse i foråret. Sådan siger Hvidbjerg Banks direktør, Oluf Vestergaard. Han og bankens bestyrelse betegner resultatet af kapitaludvidelsen som tilfredsstillende. Ikke mindst under indtryk af de givne, meget vanskelige markedsbetingelser. Vi havde på forhånd sat overliggeren meget højt, og vi var udmærket klar over, at det kunne blive vanskeligt at tredoble vores aktiekapital på en gang. Nu lykkedes det at tilføre 24 mio. kr. Det, synes jeg faktisk, er en ganske kraftfuld præstation, og jeg er stolt over, at det lykkedes os at hente så meget i ny kapital. Det giver os en ganske komfortabel kapitalsituation, som kombineret med en forventet positiv resultatudvikling sikrer Hvidbjerg Bank et godt grundlag for fortsat at fungere som en selvstændig lokalbank, siger Oluf Vestergaard. Fordel at staten ikke er medejer Direktøren pointerer, at Hvidbjerg Banks situation er anderledes end mange andre bankers, idet banken ikke har staten inde som medejer. Vi har i sin tid bevidst fravalgt at tegne statslig hybridkapital. Vi vil gerne bevise, at vi kan klare os selv. Og med resultatet af kapitaludvidelsen føler vi, at der er dokumentation for en solid opbakning til banken. Under alle omstændigheder mener vi, det er en fordel for os, at staten ikke er medejer, selvom det på den korte bane måske kunne have givet os en højere solvens. Fravalget af statsligt medejerskab betyder nemlig på den længere bane, at Hvidbjerg Bank ikke står med det problem at skulle I forbindelse med kapitaludvidelsen har Hvidbjerg Bank registreret 295 nye aktionærer, og i 1. halvår fik banken i alt 421 nye aktionærer, hvilket svarer til en tilvækst på over 12 % til i alt aktionærer. Det er flere nye aktionærer, end vi registrerede i hele 2011, konstaterer Oluf Vestergaard og udtrykker glæde over, at så mange nye aktionærer har valgt at vise banken tillid ved at tegne aktier. 4 AktionærNYT September 2012

5 Festlig generalforsamling Hvidbjerg Banks ordinære generalforsamling 2012, der fandt sted i Mindtpunktet Thyholm den 11. april, var med mere end 500 deltagere den mest velbesøgte i mange år. Under generalforsamlingen blev Lars Jørgensen, der i forvejen sidder i bankens bestyrelse og er formand for revisionsudvalget, nyvalgt til repræsentantskabet i stedet for fhv. smedemester Gunnar Volsgaard, som ikke ønskede genvalg. Efter generalforsamlingen underholdt Sigurd Barrett bl.a. med Leo Mathiesens Take it easy, hvor bankens ellers ikke rygende direktør Oluf Vestergaard lod sig besnære af den multimusiske entertainer til at have a cigar. Og i finalen sang Sigurd Barrett duet med Oluf Vestergaard i en til lejligheden komponeret hyldestsang til Hvidbjerg Bank. Sæt kryds i kalenderen I 2013 finder Hvidbjerg Banks ordinære generalforsamling sted onsdag den 3. april. Så reserver allerede nu denne dag i kalenderen. Indleder generationsskifte Flere af Hvidbjerg Banks ledende medarbejdere nærmer sig pensionen, og banken har derfor indledt et glidende generationsskifte. Kundechef Vagn Kalhøj, 62, har meddelt, at han ønsker at trappe ned og overgå til en funktion som seniorrådgiver. Derfor søger banken nu en ny kundechef til hovedkontoret i Hvidbjerg. Regnskabs- og administrationschef Lilly Nielsen, som netop er fyldt 60, har ligeledes bebudet, at hun planlægger at trække sig tilbage for at nyde sit otium sammen med husbonden, der netop er gået på efterløn. Lilly forlader derfor sin chefstilling efter aflevering af Hvidbjerg Banks årsrapport for 2013 dvs. i løbet af foråret 2014 men hun er parat til fortsat at stå til rådighed for banken i et vist omfang. AktionærNYT September

6 Dúné verdensmusik med jyske rødder De er bare i begyndelsen og midten af tyverne, men har allerede spillet sammen i mere end en halv snes år og har optrådt på både Roskilde Festival, Skanderborg og Grøn Koncert. De er vildt populære og rangerer blandt top-ti på den danske musikscene, men har også turneret massivt i Europa og et par gange i Rusland og Japan. De bor i Berlin, men rødderne er jyske og udspringer i Skive med en enkelt forgrening til Viborg. Og her har de også deres bankforbindelse, nemlig Hvidbjerg Bank. Navnet er Dúné en dansk poprockgruppe dannet i 2001 af en håndfuld barndomsvenner og klassekammerater fra Skive. Gruppen er inspireret af 1970 ernes punk, 80 ernes pop og 90 ernes indie, som de har skabt deres egen unikke blanding af. Navnet Dúné er inspireret af science fiktion romanen Klit (Dune) tilsat et par accent aiguer for grafikkens skyld og udtalt med franskklingende betoning. Den hårde kerne Dúné består i dag af Matt(ias) Kolstrup (vokal), Piotrek Wasilewski (bas), Ole Bjørn (synthesizer og vokal) og Danny Jungslund (guitar). Det er den hårde kerne, efter at tre af bandets oprindeligt syv medlemmer i de senere år har forladt gruppen for at dyrke andre projekter. Derudover supplerer Dúné sig med en trommeslager, når de spiller live. Debutalbummet We are in there - you are out here udkom i 2007, og til Danish Music Awards året efter vandt Dúné alle tre kategorier, de var nomineret i: Årets danske gruppe, Årets nye danske navn samt Årets danske rockudgivelse. Albummet blev fulgt op med en stor Europa-turne, skønt flere af bandmedlemmerne stadig gik i 2.G på Gymnasiet. I sommeren 2008 blev de yngste studenter, og alle flyttede til København for at begynde indspilningerne til deres andet album Enter Metropolis, som udkom i høsten Albummet blev mikset i Berlin, og Dúné blev så glade for den tyske hovedstad og metropol, at de i juli 2009 valgte at flytte til Berlin. Her bor de fortsat tæt på hinanden i bydelen Mitte nær Alexander Platz. Fedt at bo i Berlin Vi flyttede på grund af vores arbejde, men er blevet forelsket i byen, fortæller Danny Jungslund. Det er fedt at bo i Berlin. Kulturen er helt anderledes og mere ekstrem, end man oplever hjemme i Danmark. Men derudover er det faktisk ret billigt at bo i byen. Siden 2009 har der været stille omkring Dúné på udgivelsesfronten. 6 AktionærNYT September 2012

7 Vi har koncentreret os om at komme ud og spille live, og i Danmark blev det til 25 koncerter i 2011, og i år spiller vi koncerter herhjemme, opregner Danny Jungslund. Fokus på Danmark I har jo næsten også spillet på alle de scener, der er værd at spille på. Hvad er planerne for fremtiden? Det er vores mål at spille på nogle større steder, end vi har gjort hidtil. Når det gælder Danmark, er den ultimative drøm vel at spille på Orange Scene på Roskilde Festival. Men vi vil også gerne tilbage til Skanderborg, hvor vi har spillet fire-fem gange, bl.a. på Bøgescenen. Og så vil vi gerne lave mere internationalt, siger Danny og nævner forsigtigt USA som et potentielt mål. Men lige nu har vi mest fokus på Danmark og Tyskland. Derudover er vi i gang med vores tredje album. Materialet er klar, og vi havde egentlig planlagt udgivelse i løbet af efteråret, men det kan godt være, at vi kommer ind i begyndelsen af Rigtig glade for Hvidbjerg Bank Hvorfor har I lige valgt Hvidbjerg Bank som bankforbindelse? Helt ærligt er det faktisk lidt af et tilfælde. Det var vores revisor, som henviste os til banken, da vi på et tidspunkt havde brug for lidt ekstra hjælp. Banker er som udgangspunkt noget, som man helst ikke vil beskæftige sig med. Men jeg må sige, at vi er rigtig glade for Hvidbjerg Bank. Lige siden det indledende møde for ca. tre år siden, har vi klikket supergodt sammen. Hvidbjerg Bank er ikke så stor, men hvad banken ikke har i størrelse, har den til gengæld, når det drejer sig om engagement. Vi synes godt om stemningen og tonen i banken både når vi ringer eller kommer forbi. Giver det godt at være Dúné? Mange danske musikere har jobs ved siden af. Vi har imidlertid valgt at koncentrere os 100 % om at spille og være Dúné. Det er ikke billigt at tage på tur, og vi er absolut ikke rige eller kører i store biler. Men vi lever rimelig godt og alle i bandet får deres penge hver måned, plus at vi har sat lidt til side til uforudsete hændelser, siger Danny Jungslund. AktionærNYT September

8 100-års jubilæum blev fejret... Fredag den 1. juni var det præcis 100 år siden Hvidbjerg Bank for første gang slog dørene op på Thyholm, og det bliver fejret på behørig vis i bankens afdelinger i Hvidbjerg, Struer, Holstebro og Viborg. også rejst et klatretårn, som de lidt større børn kunne forlyste sig med. I Struer faldt 100-års jubilæumsdagen sammen med byens Open by Night-arrangement. Derfor blev jubilæet fejret fra kl. 16 og helt hen til sidst på aftenen bl.a. med byens største kagemand. Også i Viborg-afdelingen blev jubilæet markeret, idet afdelingen serverede kaffe og lagkage til kunderne samt sodavand til børnene. Så er der røde pølser til gæsterne i Hvidbjerg I Hvidbjerg blev 100-års jubilæet markeret med, at medarbejderne efter frokost klædte om til tøj, som man gik i for 100 år siden. I Holstebro var det ikke kun Hvidbjerg Banks 100-års jubilæum, der blev fejret. 1. juni var det nemlig også netop 5 år siden, banken åbnede i Lavhedecenteret. De to sammenfaldende jubilæer blev fejret med kaffe og kagemænd samt sodavand til børnene. I dagens anledning havde Holstebro-afdelingen også en lille overraskelse i baghånden til nabo-forretningerne i Lavhedecenteret, hvor bankens medarbejdere gik rundt og serverede kagemænd. Uhm. Fødselsdagskagen i Struer var et hit for både store og små Indenfor i banken var der en udstilling fra Thyholm Egnsmuseum i Søndbjerg, der i år har 20-års jubilæum. Her kunne man bl.a. se bankens allerførste møblement, som bestod af to stole og et bord, som blev lavet til åbningen i 1912 af fabrikant Sigvald Madsen i Hvidbjerg. Samtidig kunne børn i alderen fra 4-8 år adsprede sig på en trafiklegeplads, som banken havde lånt af Børneulykkesfonden, og som i dagens anledning var opstillet på bankens parkeringsplads. Og her var der 8 AktionærNYT September 2012

9 Direktør Oluf Vestergaard ved bankens oprindelige møblement med Hvidbjerg-afdelingens medarbejdere klædt anno 1912 i baggrunden Et stykke mere? spørger Lotte Leegaard, Struer Der var også kagemænd til kollega-forretningerne i Lavhedecenteret fra Holstebro-afdelingen Også i Viborg-afdelingen blev dagen markeret I Holstebro-afdelingen blev dobbeltjubilæet markeret med kagemænd til kunderne AktionærNYT September

10 Fremtidens realkredit Tolagsbelåning hedder et nyt begreb, som kunder i Hvidbjerg Bank med et realkreditlån i Totalkredit fremover skal vænne sig til. Her forklarer Hvidbjerg Banks boligekspert, Annie Olesen, om den nye låneform, der består af et grundlån og et toplån. For nogle år siden steg boligpriserne konstant. Som boligejer kunne man se sin bolig blive mere og mere værd. Friværdien voksede, uanset om man betalte afdrag på sin gæld eller ej. I dag er situationen en anden. Boligpriserne er faldet, og dermed er risikoen, for at man kommer til at skylde mere, end boligen kan sælges for, også steget. Derfor er det sund fornuft at afdrage på dele af eller hele sin boliggæld, forklarer Annie Olesen. Der er dog også en politisk dagsorden med den nye låneform. Internationalt opfattes dansk realkredit især de afdragsfrie af slagsen som farlige (dvs. stærkt risikobehæftede) for realkreditinstituttet; især når det drejer sig om de yderstliggende prioriteter. Derfor skal realkreditinstitutterne i fremtiden reservere ekstra solvens for disse lån. Under alle omstændigheder koster det dyrt, men i sin yderste konsekvens kunne stabiliteten i det danske realkreditsystem, som er enestående i verden, være truet. Tolagsbelåning er en måde at begrænse konsekvenserne af denne situation på. Med Totalkredits model koster det kun ca. 50 kr. ekstra om måneden pr. million i realkreditlån at finansiere sin bolig, siger Annie Olesen. Hertil kommer ca. 500 kr. om måneden pr. million i afdrag. Men det er jo penge, som man sætter til side til sig selv. Totalkredit har sammensat fem realkreditpakker, der henvender sig til kunder, som lægger vægt på: Fast ydelse. Højt afdrag. Loft over ydelse. Højt afdrag. Relativt lav, men variabel ydelse. Højt afdrag. Loft over ydelse. Lavt afdrag. Den lavest mulige, men variabel ydelse. Lavt afdrag. Annie Olesen understreger, at de nye regler kun gælder for nye lån. Eksisterende lån fortsætter uændrede. Fakta om tolagsbelåning Tolagsbelåning indebærer, at kunderne fremover får to lån, hvis de ønsker fuld realkreditfinansiering dvs. op til 80 % af boligens værdi. Tolagsbelåning omfatter et grundlån på 0-60 % af din boligs værdi og et toplån på %. Både grundlån og toplån kan fås med en løbetid på op til 30 år. Grundlånet kan være afdragsfrit i de første 10 år som hidtil, mens toplånet altid er med afdrag. Hvis du skal belåne et fritidshus eller en byggegrund er principperne de samme. Her kan du som hidtil låne 60 % af fritidshusets værdi og 40 % af en grunds værdi. I fritidshuse udgør grundlånet 0-45 % og toplånet %. De tilsvarende satser for byggegrunde er 0-30 % og %. Du får fremover to lån og to pantebreve, men du betaler kun ét sæt gebyrer til Totalkredit ved oprettelsen. I nogle tilfælde vil du skulle betale en ekstra tinglysningsafgift på kr. til staten, da der er tale om to lån. Da grundlån og toplån er to forskellige lån, kan du altid omlægge dem uafhængigt af hinanden. 10 AktionærNYT September 2012

11 Holder sig til rentetilpasningslån De af Hvidbjerg Banks kunder, der har et såkaldt rentetilpasningslån i deres bolig, vælger i vid udstrækning at beholde denne låneform frem for at konvertere til 3,5 % fastforrentede lån. I dag er renten på rentetilpasningslån under 0,7 % p.a. Det betyder, at det koster en del mere i ydelse at sikre sig en fast rente for resten af lånets løbetid. Og mange mener, at det varer noget, inden renten begynder at stige. Derfor oplever vi kun en stærkt begrænset interesse for konvertering af rentetilpasningslån til fastforrentede lån, siger Annie Olesen. Derimod har vi en del omlægninger af realkreditlån, der i forvejen er fastforrentede, men som oprindeligt er udstedt med en rente på 5 % eller højere. I øjeblikket er det muligt at konvertere til 3,5 % lån, hvilket både giver en ydelsesmæssig be sparelse og muligheden for senere at opnå en lavere restgæld, når renten igen stiger. Annie Olesen pointerer, at der næppe er to lånesituationer, der er helt ens. Derfor anbefaler Hvidbjerg Bank, at kunder, der går med overvejelser om en låneomlægning, kommer ind i banken og får lavet en individuel beregning af, hvad der bedst kan betale sig for den enkelte. Det er meget godt at tage udgangspunkt i de overordnede budskaber. Men det er bedre, at få klarhed over, hvad det betyder lige nøjagtigt for mig med udgangspunkt i ens egne lån, fastslår Annie Olesen. Trafiklys på vej for boliglån Erhvervs- og vækstministeriet har bebudet, at de forskellige former for boliglån fra efteråret skal risikoklassificeres. Derfor planlægger ministeriet at indføre en trafiklysordning efter de samme principper, som allerede gælder for investeringsprodukter. Med ordningen risikoklassificeres alle typer låne- og kredittilbud med pant i fast ejendom for mindst kr. som enten rød, gul eller grøn. Låntagerne vil derved nemt kunne danne sig indtryk af risiciene ved de forskellige låneprodukter, mener ministeriet og begrunder endvidere fremsættelsen af forslaget sådan her: Forbrugernes største og vigtigste lån er oftest boliglånet. De seneste år er der sket en betydelig produktudvikling inden for lån til boliger, og de tilknyttede risici varierer fra lån til lån. Det står ikke altid klart for forbrugeren, hvilke konsekvenser der er forbundet med de forskellige boliglån. Det er vigtigt, at der skabes større klarhed og gennemsigtighed om risikoen ved forskellige boliglån. Regeringen vil derfor indføre en ordning med risikoklassificering af boliglån. Reglerne herom vil blive udstedt i efteråret Mere ansvarlig kreditvurdering ved optagelse af realkreditlån Regeringen vil endvidere indføre god skikregler, der skal sikre, at penge- og realkreditinstitutter kun tilbyder realkreditlån med variabel rente og/eller afdragsfrihed til kunder, som ville kunne finansiere deres bolig med et fast-forrentet lån med afdrag. Den nye bestemmelse vil finde anvendelse, når en kunde skal optage et nyt lån, men ikke i forbindelse med refinansiering af eksisterende lån. Ændringen af god skikbekendtgørelsen planlægges gennemført i efteråret AktionærNYT September

12 Investeringsportal foreslår mursten til porteføljen Tag en risikotest på Netbank og bliv introduceret til Hvidbjerg Banks investeringsværktøjer, som tilbydes i samarbejde med bl.a. det uafhængige analysefirma Morningstar. I samarbejde med bl.a. det uafhængige ana lysefirma Morningstar har Hvidbjerg Bank adgang til en investeringsportal, som gør det muligt for bankens investeringskunder at få præsenteret forslag til sammensætning af deres portefølje. Forslagene tager udgangspunkt i den enkelte kundes individuelle risikovilje og overholder det såkaldte Mifid-direktivs anbefalinger. Indgangsvinklen til investeringsportalen er en risikotest, som man selv kan udføre ved at gå ind på Netbanken og under menupunktet Depoter klikke på Risikotest. Herefter kommer der et spørgeskema frem med 13 spørgsmål, som man svarer på. Derefter analyserer systemet automatisk svarene og afleverer et resultat i form af et risikotal mellem 1-10, hvor 1 betyder, at man er meget forsigtig og 10 betyder, at man er meget risikovillig, forklarer Gitte Johnsen, der er pensions- og investeringsrådgiver i Hvidbjerg Bank. mursten der passer bedst ind i investeringsporteføljen for den enkelte kunde, siger Gitte Johnsen. Brochure om handel med værdipapirer Hun minder i øvrigt om, at Hvidbjerg Bank har udgivet en brochure med information om handel med værdipapirer. Brochuren giver en grundig forklaring om de forskellige former for værdipapirer, man kan investere i, samt en indføring i betingelserne for handel med værdipapirer. Den kan downloades på Hvidbjerg Banks hjemmeside. Om Morningstar Morningstar er en uafhængig leverandør af finansiel information og analyse primært på danske investeringsforeninger, og har udviklet en række state-ofthe-art investeringsværktøjer. Pensions- og investeringsrådgiver Gitte Johnsen Risikotesten giver en god afspejling af, om man er så risikovillig eller forsigtig, som man selv tror. Og det er et godt værktøj som grundlag for en nuanceret og afbalanceret rådgivning, pointerer hun. For at få fuldt udbytte af risikotesten og blive introduceret til investeringsportalen er det imidlertid nødvendigt, at man tager et telefonmøde eller kommer ind i banken til en nærmere snak om, hvilke 12 AktionærNYT September 2012

13 Fire ud af fem kunder vil anbefale Hvidbjerg Bank 77 % af Hvidbjerg Banks kunder er generelt tilfredse med banken de 40 % endda meget tilfredse. 74 % mener, at bankens medarbejdere yder en kompetent rådgivning. Og hele 80 % af kunderne vil anbefale Hvidbjerg Bank til familie og bekendte. Det er nogle af hovedresultaterne af en kundetilfredshedsundersøgelse, som Hvidbjerg Bank gennemførte i foråret. Næsten 840 besvarede undersøgelsens spørgeskema. Det er en ganske stor svarprocent, og resultaterne af undersøgelsen er derfor meget troværdige. Tilfredsheden blandt kunderne ligger i den absolut høje ende af skalaen sammenlignet med branchen som helhed. I en tilsvarende landsdækkende undersøgelse er gennemsnitligt 72 % af kunderne tilfredse eller meget tilfredse med deres bank. Undersøgelsen bekræfter, at vi generelt har meget tilfredse kunder, selvom niveauet næppe er så højt, som før finanskrisen, udtaler udviklingsdirektør René Bysted, der har været primus motor bag undersøgelsen. Undersøgelsen bekræfter, at vi generelt har meget tilfredse kunder, siger udviklings direktør René Bysted. Men undersøgelsen afslører også områder, hvor vi kan blive endnu bedre Men den afslører også områder, hvor vi kan blive endnu bedre. Det mest slående resultat af undersøgelsen er således, selvom vores kunder er tilfredse og synes, vi er ganske kompetente, så oplever flertallet ikke tilstrækkelig rådgivning, selvom 97 % synes, dette ville være godt. Mere end halvdelen af vores kunder har således ikke oplevet opsøgende rådgivning de seneste 12 måneder, og 68 % har ikke fået en grundig behovsafdækning omkring familiens situation i forbindelse med pension, tab af erhvervsevne, kritisk sygdom eller død. Det skal vi helt klart blive bedre til, pointerer René Bysted. Fire ud af fem kunder synes, at troværdighed er det vigtigste element i bankens værdigrundlag. Alligevel mener 20 %, at netop troværdighed er den værdi, som kendetegner Hvidbjerg Bank mindst. Her er der også plads til forbedringer, konstaterer udviklingsdirektøren. René Bysted påpeger i øvrigt, at resultaterne af kundeundersøgelsen vil blive anvendt aktivt i forbindelse med Hvidbjerg Banks planlægning af sine indsatser fremadrettet med henblik på forbedring. AktionærNYT September

14 40-års jubilæum Som regnskabs- og administrationschef i en bank er man sikker på konstant at blive udfordret i et dynamisk og hektisk miljø, hvor lovgivere og myndigheder til stadighed sætter nye, krævende dagsordener. Sådan siger Lilly Nielsen, der 1. august kunne fejre 40-års jubilæum i Hvidbjerg Bank, hvor hun siden 1996 har været netop regnskabs- og administrationschef. Selvom Hvidbjerg Bank ikke er en stor bank, er de administrative pligter og opgaver vokset betragteligt i de senere år ikke mindst som følge af en regulær haglbyge af nye myndighedskrav. Samtidig har Lilly Nielsen fået udvidet sit ansvarsområde med bl.a. rollen som risikoansvarlig dvs. ansvarlig for Hvidbjerg Banks risikorapport, der efterhånden er næsten lige så omfangsrig og arbejdskrævende som den almindelige årsrapport. I regnskabssæsonen, der nu om dage strækker sig fra før årsskiftet og frem til bankens generalforsamling i april, begynder arbejdsdagen typisk kl. 7 om morgenen og slutter først efter kl. 18. Og i år har arbejdet med at udarbejde det næsten 200 sider omfangsrige prospekt i forbindelse med Hvidbjerg Banks kapitaludvidelse trukket ekstra tænder ud. Lilly Nielsen, der i slutningen af januar fyldte 60, er oprindeligt uddannet hos revisionsfirmaet Krøyer Pedersen i Holstebro. Fra sin ansættelse i Hvidbjerg Bank og frem til starten af 1990 erne fungerede hun som allround kunderådgiver, hvorefter hun gradvist blev mere og mere involveret i administrations- og regnskabsdelen. Og da den tidligere regnskabschef stoppede i midten af 1990 erne overtog Lilly Nielsen hans job og fik samtidig ansvar for hele administrationen. Privat er Lilly Nielsen familiemenneske med stort F. Børnene Kim, Karina og Mads er alle for længst fløjet fra reden, men de og børnebørnene optager i høj grad Lilly Nielsens fritid. Fra børnene var helt små gik den årlige sommerferie fast til Italien, men i dag foretrækker jubilaren mere en traditionel charterferie til forskellige rejsemål, når der skal kobles af. Når det er muligt, engagerer Lilly Nielsen sig endvidere gerne i lokale aktiviteter på Jegindø, hvor hun selv er født og nu på fyrre tyvende år bor sammen med gemalen. Ellers nyder Lilly Nielsen at arbejde i sin have, hvorfra der er udsigt over Limfjorden. Det kalder hun selv for afslapningsterapi. Og en god lang gåtur langs vandet er heller ikke af vejen. 25-års jubilæum IT- og administrationsmedarbejder Bente Villadsen kunne 1. juli fejre 25-års jubilæum i Hvidbjerg Bank. Bente Villadsen er oprindelig uddannet som kommunalassistent i Ulfborg-Vemb Kommune, men i begyndelsen af 1997 påtog hun sig et vikariat i Hvidbjerg Bank, og det førte efterfølgende til, at hun blev fastansat først som kassemedarbejder og siden i administrationen. I dag administrerer hun bankens forretninger med Værdipapircentralen og arbejder endvidere med opbygning af bankens systemer samt afvikling af udlandsforretninger. Senest har Bente været stærkt involveret i Hvidbjerg Banks kapitaludvidelse med afvikling af de mange nytegninger. Privat er Bente Villadsens store interesse haven, der hører til hjemmet, som meget betegnende ligger på Orkidevej, og hun er med i bestyrelsen for den lokale havekreds. Ellers nydes fritiden med familien, der foruden ægtefællen tæller en hjemmeboende søn og to voksne børn samt et barnebarn. 14 AktionærNYT September 2012

15 Nye i Hvidbjerg Bank Suzette Fabricius, 40 år, er pr. 30. april ansat som administrativ medarbejder i en specialistfunktion i hovedkontoret i Hvid bjerg. Her har hun bl.a. ansvaret for opgørelse af Hvidbjerg Banks nedskrivningsbehov og løbende ajourføring af bankens forretningsgange. Suzette Fabricius, der bor i Hurup, er uddannet revisor og HD i regnskabsvæsen og økonomistyring. Hun kommer fra en lignende stilling i Spare kassen Limfjorden og har tidligere været økonomiansvarlig i Thisted Bryghus efter en længere karriere som revisor. Marianne Lillebæk, 25 år, er pr. 1. april ansat i Holstebro-afdelingen som kundemedarbejder. Marianne, der bor i Bremdal ved Struer, blev i 2011 færdiguddannet som finansøkonom og har efterfølgende været på barselsorlov, indtil hun tiltrådte jobbet i Hvidbjerg Bank i Holstebro. Som nyuddannet arbejder hun foreløbig med sagsbehand ling, men ønsket til fremtiden er at blive egentlig kunderådgiver. Direktøren blev mobbet 968 løbere og cyklister deltog 22. juni i HTH Holstebro Løbet heriblandt et hold fra Hvidbjerg Bank, der også var en af sponsorerne af årets løb. Afdelingsdirektøren deltog ikke selv i cykelturen på grund af et dårligt knæ, hvilket afstedkom en del venskabelig mobning fra kollegerne. Deltagerne kunne vælge mellem at løbe 4,5 eller 8,8 km. Alternativt cykle 16 eller 55 km. Vi cyklede 16 km, fortæller afdelingsdirektør Bertil Bøje Jensen. Hvidbjerg Bank havde opstillet en bod ved startområdet i Kirkestræde. Her kunne publikum deltage i en lille konkurrence med en præmie på kr., som blev vundet af Åge Mikkelsen. Det var en svær rute med mange bakker, og en strid blæst gjorde også sit til at forøge strabadserne. Så det var trætte bankfolk, der kom i mål. AktionærNYT September

16 Skab HOH-dage fra offer til kriger Omkring 200 tilhørere fik sig onsdag den 29. august en mental opkvikker, da den tidobbelte verdensmester og olympisk sølvvinder i kanoroning, Arne Nielsson, holdt et forrygende foredrag i Midtpunktet Thyholm over temaet Viljen til sejr. Skab HOH-dage (hænderne-over-hovedet dage) eller få flere af dem, var Arne Nielssons hovedbudskab. Og han kom med en række malende eksempler på, hvordan man som menneske kan fremelske en kriger-adfærd, der skaber større livskvalitet for en selv og andre ved at arbejde med tanker, følelser og krop. Det var Hvidbjerg Bank, som stod bag foredraget i samarbejde med Sparinvest, Privatsikring, Totalkredit og Letpension. Mennesker over stregen skaber større livskvalitet for sig selv og andre! muligheder problemer Mennesker under stregen dræner sig selv og andre for energi! over stregen under stregen offer kriger At fokusere på fremtidens muligheder udvikler energi og løsninger løsninger begrænsninger At fokusere på fremtidens problemer skaber begrænsninger Hovedsæde Hvidbjerg Østergade Thyholm Tlf Fax Afdelinger Struer Toldbodstræde Struer Tlf Fax Viborg Vævervej Viborg Tlf Fax Holstebro Lavhedevej 48A 7500 Holstebro Tlf Fax A/S-reg.nr.: 5682 CVR-nr.:

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Dansk realkredit er noget helt specielt I mere end 200 år har danskerne kunnet låne penge på en ganske særlig måde. Muligheden

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK INDHOLD: AFDRAGSCHOK Stor boliggyser på vej...4 EU-bombe under boligmarkedet...6

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter NR. 6 SEPTEMBER 2011 Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter Under sommerens uro på de finansielle markeder søgte investorerne mod sikre aktiver. Obligationer klarede

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007

Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007 Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007 20001 Nykredit Realkredit 1. Renteindtægter 32.017.861 2. Renteudgifter 28.533.433 A. Netto renteindtægter 3.484.428 3. Udbytte af aktier mv.

Læs mere

Realkredit: Se om din bank flår dig

Realkredit: Se om din bank flår dig Realkredit: Se om din bank flår dig Nye prisstigninger på realkreditlån flår boligejerne for milliarder - især dem med afdragsfrie flekslån Af Louise Kastberg, september 2012 03 Gebyrbombe under boligejere

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper 19. maj 2008 Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper Sammenfatning Realkreditrådet har gennemført en analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie lån

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Ren slaraffenland for boliglåntagere

Ren slaraffenland for boliglåntagere Ren slaraffenland for boliglåntagere Renterne er styrtdykket i Danmark på det seneste. Det åbner nærmest dagligt for nye lånetyper til boligejerne, og slår alt hvad der før er set. Af Lars Erik Skovgaard.

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

PRISER OG VILKÅR GENERELT

PRISER OG VILKÅR GENERELT INDHOLD Side DOKUMENTGEBYR OG BEVILLINGSPROVISION 2 Dokumentgebyr 2 Bevillingsprovision 2 HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 2 KLAGEVEJLEDNING 2 RENTE, LØBENDE PROVISION OG DEKORT 2 Renteberegning 2 Tillæg

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

2. februar 2015 RENTESATSER

2. februar 2015 RENTESATSER 2. februar 2015 RENTESATSER Indlånssatser 2. februar 2015 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Standardkonto 0,125 % 0,125 % Kvartårlig rentetilskrivning Budgetkonto 0,125 % 0,125

Læs mere

Den danske sommerhusejer

Den danske sommerhusejer 11. april 2011 Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Anders Friis Binzer abin@rd.dk Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk 30-04-2014 NR. 4 MAJ 2014 Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk I 2013 blev der afdraget det højeste niveau af obligationsrestgælden siden 2006. Samlet set steg boligejernes afdrag for fjerde

Læs mere

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring P R E S S E M E D D E L E L S E Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring "Nettoudlånet til ejerboliger blev på 13 mia. kr. i 2. kvartal. Det er det højeste niveau siden 4. kvartal 2009.

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION

SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION Skriv dato in Vis hjælpeli ved placerin 1. Højreklik og vælg g 2. Sæt kryds hjælpelinj 3. Vælg OK SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION Investor- og analytikerbriefing 18. september 2012 DISCLAIMER Oplysningerne

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank Er du godt kørende? De positive resultater fortsætter Sparekassen har fundet melodien. Regnskabet for årets første ni måneder viser et overskud på 17,7 mio. kr. før skat og en

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Hals Sparekasse. Fyrtårnet - leder dine penge sikkert i havn. Forår 2008. Sparekassen til åbent hus 17. maj...side 2

Hals Sparekasse. Fyrtårnet - leder dine penge sikkert i havn. Forår 2008. Sparekassen til åbent hus 17. maj...side 2 Forår 2008 Fyrtårnet - leder dine penge sikkert i havn Så er tiden igen kommet, hvor Hals Sparekasse inviterer til det årlige garantmøde. Det bliver 25. april - i år med dansebandet 4tunez. Læs mere på

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Flere vælger fastforrentede lån

Flere vælger fastforrentede lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flere vælger fastforrentede lån Fastforrentede lån vinder igen frem, og blandt de boligejere der vælger variabelt forrentede lån, vælger de fleste lån med 3 eller 5 års

Læs mere

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen Foto: Scanpix/Iris Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få styr på dit boliglån 12 sider Sådan er dit boliglån skruet sammen INDHOLD: Få styr på dit boliglån Uvidenhed koster dyrt...4-5

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne 22. marts 2011 Stor tvivl om konvertering hos boligejerne Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Seniorøkonom Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt Balanceprincippet Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Hvad er formålet med balanceprincippet? Formålet med balanceprincippet er at begrænse institutterne risiko

Læs mere

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Hvad er et afdragsfrit lån? Hos Realkredit Danmark kan du få disse låntyper med afdragsfrihed: fastforrentede lån, FlexGaranti og FlexLån. I de

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN Foto: Scanpix/Iris Guide August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN INDHOLD: SUPERLÅN Spar formue på nyt superlån...4 SKEMAER: Det koster det...6 Så meget

Læs mere

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Ny filialstruktur Sammenlægning af filialer og åbning i tre byer På vej mod hele Fyns bank

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Realkreditudlånet tilbage på sporet

Realkreditudlånet tilbage på sporet P R E S S E M E D D E L E L S E Realkreditudlånet tilbage på sporet Markant fremgang for fastforrentede lån til boligejerne. Også pæne tal for konverteringsaktiviteten. Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån Nettoudlånet til boligejere steg i 3. kvartal 2010 med 10,7 mia., hvilket dækker over et nettoudlån på 14 mia.

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde P R E S S E M E D D E L E L S E Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde Boligejerne har i 1. kvartal 2013 indfriet flere afdragsfrie lån, end de har optaget. Det er første gang, at der er noteret

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter Indledning Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er udstedt med hjemmel

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

Som formand for Hvidbjerg Bank er det mig en glæde at kunne byde velkommen til vores ordinære generalforsamling nummer 101.

Som formand for Hvidbjerg Bank er det mig en glæde at kunne byde velkommen til vores ordinære generalforsamling nummer 101. 1 Velkomst Kære aktionærer Som formand for Hvidbjerg Bank er det mig en glæde at kunne byde velkommen til vores ordinære generalforsamling nummer 101. Det er en glæde at se den opbakning og interesse,

Læs mere