aktionærnyt September 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "aktionærnyt September 2012"

Transkript

1 aktionærnyt September 2012

2 Flere kunder og bedre basisindtjening men også uventet høje nedskrivninger Hvidbjerg Bank kom ud af 1. halvår 2012 med en forbedring af basisindtjeningen på 3,1 mio. kr., svarende til 170 %, men nedjusterer forventningerne til året som helhed på grund af uventet høje nedskrivninger i 2. kvartal. Hvidbjerg Bank fortsætter sin fremgang, når det gælder basisdriften. Tilgangen af nye kunder fortsætter især i de nye afdelinger i Viborg og Holstebro. Og selvom det generelt er blevet sværere at låne penge ud på grund af manglende efterspørgsel efter lån, bidrager de mange nye kunder til en tilfredsstillende forretningsmæssig udvikling endda så godt, at Hvidbjerg Bank kom ud af 1. halvår med en forbedring af basisdriften med 170 % til 4,9 mio. kr. Når bundlinjen alligevel lander på et minus på 7,2 mio. kr., så skyldes det et overraskende og uventet højt niveau for nye nedskrivninger i 2. kvartal af 2012, forklarer Hvidbjerg Banks direktør, Oluf Vestergaard. Bl.a. med baggrund i Finanstilsynets nye regler for nedskrivninger samt pludselige og uventede konkurser har vi således måttet foretage noget større nedskrivninger i 2. kvartal, end vi havde regnet med. Vi forventer, at vi i 2. halvår kan fortsætte den positive udvikling i den primære drift. Men desværre kan vores hidtil udmeldte forventninger om lavere nedskrivninger i 2012 end i 2011 ikke realiseres. Vi nedjusterer derfor forventningerne for året som helhed, men håber og tror dog, at bundlinjen ved årets udgang alt andet lige kommer til at udvise et mindre underskud end pr , siger Oluf Vestergaard. Styrket solvens og god likviditet Til trods for underskuddet i 1. halvår er Hvidbjerg Banks solvens blevet væsentligt forbedret takket være kapitaludvidelsen i foråret. Pr. 30. juni 2012 kunne bankens egen kapital således opgøres til 81,3 mio. kr., mod 68,3 mio. kr. på samme tidspunkt i fjor. Med tillæg af den efterstillede kapital, som kan medregnes, udgør bankens basiskapital 95,4 mio. kr. Det svarer til en solvens på 13,3 % og en kernekapital på 9,9 %. Med en likviditetsoverdækning i forhold til lovens krav på 203 mio. kr., svarende til 204 %, har Hvidbjerg Bank også en fortsat god likviditet og har derfor valgt at førtidsindfri statsgaranteret seniorkapital på 75 mio. kr. og ansvarlig kapital på 10 mio. kr. Det reducerer likviditetsoverskuddet, men Hvidbjerg Bank har sikret sig adgang til ekstra kapital via Nationalbankens belåningsordninger, hvis det skulle blive nødvendigt. AktionærNYT Udgives af: Hvidbjerg Bank Østergade Thyholm Tlf.: Ansvarshavende: Anders G. Pedersen Tekst: Hvidbjerg Marketing i samarbejde med journalist Jens Peder Tornvig Oplag: stk. Layout og tryk: Johansen Grafisk, Holstebro 2 AktionærNYT September 2012

3 Hovedtal og nøgletal 1. halvår 2012 (tkr.) 1. halvår 2011 (tkr.) RESULTATOPGØRELSE Netto renteindtægter Netto rente- og gebyrindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Basisindtjening Kursreguleringer Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån Resultat før skat Resultat efter skat BALANCE Udlån Indlån Egenkapital Balancesum Garantier AktionærNYT September

4 Tak til aktionærerne Hvidbjerg Bank udbød i maj op til 1,5 mio. nye aktier. Ca. to tredjedele af dem blev solgt, og det tilførte banken 24 mio. kr. i ny kapital. indfri den statslige kapital i løbet af relativt få år, fastslår Oluf Vestergaard. Mange nye aktionærer Jeg vil gerne rette en dybfølt tak til Hvidbjerg Banks aktionærer for deres opbakning i forbindelse med bankens kapitaludvidelse i foråret. Sådan siger Hvidbjerg Banks direktør, Oluf Vestergaard. Han og bankens bestyrelse betegner resultatet af kapitaludvidelsen som tilfredsstillende. Ikke mindst under indtryk af de givne, meget vanskelige markedsbetingelser. Vi havde på forhånd sat overliggeren meget højt, og vi var udmærket klar over, at det kunne blive vanskeligt at tredoble vores aktiekapital på en gang. Nu lykkedes det at tilføre 24 mio. kr. Det, synes jeg faktisk, er en ganske kraftfuld præstation, og jeg er stolt over, at det lykkedes os at hente så meget i ny kapital. Det giver os en ganske komfortabel kapitalsituation, som kombineret med en forventet positiv resultatudvikling sikrer Hvidbjerg Bank et godt grundlag for fortsat at fungere som en selvstændig lokalbank, siger Oluf Vestergaard. Fordel at staten ikke er medejer Direktøren pointerer, at Hvidbjerg Banks situation er anderledes end mange andre bankers, idet banken ikke har staten inde som medejer. Vi har i sin tid bevidst fravalgt at tegne statslig hybridkapital. Vi vil gerne bevise, at vi kan klare os selv. Og med resultatet af kapitaludvidelsen føler vi, at der er dokumentation for en solid opbakning til banken. Under alle omstændigheder mener vi, det er en fordel for os, at staten ikke er medejer, selvom det på den korte bane måske kunne have givet os en højere solvens. Fravalget af statsligt medejerskab betyder nemlig på den længere bane, at Hvidbjerg Bank ikke står med det problem at skulle I forbindelse med kapitaludvidelsen har Hvidbjerg Bank registreret 295 nye aktionærer, og i 1. halvår fik banken i alt 421 nye aktionærer, hvilket svarer til en tilvækst på over 12 % til i alt aktionærer. Det er flere nye aktionærer, end vi registrerede i hele 2011, konstaterer Oluf Vestergaard og udtrykker glæde over, at så mange nye aktionærer har valgt at vise banken tillid ved at tegne aktier. 4 AktionærNYT September 2012

5 Festlig generalforsamling Hvidbjerg Banks ordinære generalforsamling 2012, der fandt sted i Mindtpunktet Thyholm den 11. april, var med mere end 500 deltagere den mest velbesøgte i mange år. Under generalforsamlingen blev Lars Jørgensen, der i forvejen sidder i bankens bestyrelse og er formand for revisionsudvalget, nyvalgt til repræsentantskabet i stedet for fhv. smedemester Gunnar Volsgaard, som ikke ønskede genvalg. Efter generalforsamlingen underholdt Sigurd Barrett bl.a. med Leo Mathiesens Take it easy, hvor bankens ellers ikke rygende direktør Oluf Vestergaard lod sig besnære af den multimusiske entertainer til at have a cigar. Og i finalen sang Sigurd Barrett duet med Oluf Vestergaard i en til lejligheden komponeret hyldestsang til Hvidbjerg Bank. Sæt kryds i kalenderen I 2013 finder Hvidbjerg Banks ordinære generalforsamling sted onsdag den 3. april. Så reserver allerede nu denne dag i kalenderen. Indleder generationsskifte Flere af Hvidbjerg Banks ledende medarbejdere nærmer sig pensionen, og banken har derfor indledt et glidende generationsskifte. Kundechef Vagn Kalhøj, 62, har meddelt, at han ønsker at trappe ned og overgå til en funktion som seniorrådgiver. Derfor søger banken nu en ny kundechef til hovedkontoret i Hvidbjerg. Regnskabs- og administrationschef Lilly Nielsen, som netop er fyldt 60, har ligeledes bebudet, at hun planlægger at trække sig tilbage for at nyde sit otium sammen med husbonden, der netop er gået på efterløn. Lilly forlader derfor sin chefstilling efter aflevering af Hvidbjerg Banks årsrapport for 2013 dvs. i løbet af foråret 2014 men hun er parat til fortsat at stå til rådighed for banken i et vist omfang. AktionærNYT September

6 Dúné verdensmusik med jyske rødder De er bare i begyndelsen og midten af tyverne, men har allerede spillet sammen i mere end en halv snes år og har optrådt på både Roskilde Festival, Skanderborg og Grøn Koncert. De er vildt populære og rangerer blandt top-ti på den danske musikscene, men har også turneret massivt i Europa og et par gange i Rusland og Japan. De bor i Berlin, men rødderne er jyske og udspringer i Skive med en enkelt forgrening til Viborg. Og her har de også deres bankforbindelse, nemlig Hvidbjerg Bank. Navnet er Dúné en dansk poprockgruppe dannet i 2001 af en håndfuld barndomsvenner og klassekammerater fra Skive. Gruppen er inspireret af 1970 ernes punk, 80 ernes pop og 90 ernes indie, som de har skabt deres egen unikke blanding af. Navnet Dúné er inspireret af science fiktion romanen Klit (Dune) tilsat et par accent aiguer for grafikkens skyld og udtalt med franskklingende betoning. Den hårde kerne Dúné består i dag af Matt(ias) Kolstrup (vokal), Piotrek Wasilewski (bas), Ole Bjørn (synthesizer og vokal) og Danny Jungslund (guitar). Det er den hårde kerne, efter at tre af bandets oprindeligt syv medlemmer i de senere år har forladt gruppen for at dyrke andre projekter. Derudover supplerer Dúné sig med en trommeslager, når de spiller live. Debutalbummet We are in there - you are out here udkom i 2007, og til Danish Music Awards året efter vandt Dúné alle tre kategorier, de var nomineret i: Årets danske gruppe, Årets nye danske navn samt Årets danske rockudgivelse. Albummet blev fulgt op med en stor Europa-turne, skønt flere af bandmedlemmerne stadig gik i 2.G på Gymnasiet. I sommeren 2008 blev de yngste studenter, og alle flyttede til København for at begynde indspilningerne til deres andet album Enter Metropolis, som udkom i høsten Albummet blev mikset i Berlin, og Dúné blev så glade for den tyske hovedstad og metropol, at de i juli 2009 valgte at flytte til Berlin. Her bor de fortsat tæt på hinanden i bydelen Mitte nær Alexander Platz. Fedt at bo i Berlin Vi flyttede på grund af vores arbejde, men er blevet forelsket i byen, fortæller Danny Jungslund. Det er fedt at bo i Berlin. Kulturen er helt anderledes og mere ekstrem, end man oplever hjemme i Danmark. Men derudover er det faktisk ret billigt at bo i byen. Siden 2009 har der været stille omkring Dúné på udgivelsesfronten. 6 AktionærNYT September 2012

7 Vi har koncentreret os om at komme ud og spille live, og i Danmark blev det til 25 koncerter i 2011, og i år spiller vi koncerter herhjemme, opregner Danny Jungslund. Fokus på Danmark I har jo næsten også spillet på alle de scener, der er værd at spille på. Hvad er planerne for fremtiden? Det er vores mål at spille på nogle større steder, end vi har gjort hidtil. Når det gælder Danmark, er den ultimative drøm vel at spille på Orange Scene på Roskilde Festival. Men vi vil også gerne tilbage til Skanderborg, hvor vi har spillet fire-fem gange, bl.a. på Bøgescenen. Og så vil vi gerne lave mere internationalt, siger Danny og nævner forsigtigt USA som et potentielt mål. Men lige nu har vi mest fokus på Danmark og Tyskland. Derudover er vi i gang med vores tredje album. Materialet er klar, og vi havde egentlig planlagt udgivelse i løbet af efteråret, men det kan godt være, at vi kommer ind i begyndelsen af Rigtig glade for Hvidbjerg Bank Hvorfor har I lige valgt Hvidbjerg Bank som bankforbindelse? Helt ærligt er det faktisk lidt af et tilfælde. Det var vores revisor, som henviste os til banken, da vi på et tidspunkt havde brug for lidt ekstra hjælp. Banker er som udgangspunkt noget, som man helst ikke vil beskæftige sig med. Men jeg må sige, at vi er rigtig glade for Hvidbjerg Bank. Lige siden det indledende møde for ca. tre år siden, har vi klikket supergodt sammen. Hvidbjerg Bank er ikke så stor, men hvad banken ikke har i størrelse, har den til gengæld, når det drejer sig om engagement. Vi synes godt om stemningen og tonen i banken både når vi ringer eller kommer forbi. Giver det godt at være Dúné? Mange danske musikere har jobs ved siden af. Vi har imidlertid valgt at koncentrere os 100 % om at spille og være Dúné. Det er ikke billigt at tage på tur, og vi er absolut ikke rige eller kører i store biler. Men vi lever rimelig godt og alle i bandet får deres penge hver måned, plus at vi har sat lidt til side til uforudsete hændelser, siger Danny Jungslund. AktionærNYT September

8 100-års jubilæum blev fejret... Fredag den 1. juni var det præcis 100 år siden Hvidbjerg Bank for første gang slog dørene op på Thyholm, og det bliver fejret på behørig vis i bankens afdelinger i Hvidbjerg, Struer, Holstebro og Viborg. også rejst et klatretårn, som de lidt større børn kunne forlyste sig med. I Struer faldt 100-års jubilæumsdagen sammen med byens Open by Night-arrangement. Derfor blev jubilæet fejret fra kl. 16 og helt hen til sidst på aftenen bl.a. med byens største kagemand. Også i Viborg-afdelingen blev jubilæet markeret, idet afdelingen serverede kaffe og lagkage til kunderne samt sodavand til børnene. Så er der røde pølser til gæsterne i Hvidbjerg I Hvidbjerg blev 100-års jubilæet markeret med, at medarbejderne efter frokost klædte om til tøj, som man gik i for 100 år siden. I Holstebro var det ikke kun Hvidbjerg Banks 100-års jubilæum, der blev fejret. 1. juni var det nemlig også netop 5 år siden, banken åbnede i Lavhedecenteret. De to sammenfaldende jubilæer blev fejret med kaffe og kagemænd samt sodavand til børnene. I dagens anledning havde Holstebro-afdelingen også en lille overraskelse i baghånden til nabo-forretningerne i Lavhedecenteret, hvor bankens medarbejdere gik rundt og serverede kagemænd. Uhm. Fødselsdagskagen i Struer var et hit for både store og små Indenfor i banken var der en udstilling fra Thyholm Egnsmuseum i Søndbjerg, der i år har 20-års jubilæum. Her kunne man bl.a. se bankens allerførste møblement, som bestod af to stole og et bord, som blev lavet til åbningen i 1912 af fabrikant Sigvald Madsen i Hvidbjerg. Samtidig kunne børn i alderen fra 4-8 år adsprede sig på en trafiklegeplads, som banken havde lånt af Børneulykkesfonden, og som i dagens anledning var opstillet på bankens parkeringsplads. Og her var der 8 AktionærNYT September 2012

9 Direktør Oluf Vestergaard ved bankens oprindelige møblement med Hvidbjerg-afdelingens medarbejdere klædt anno 1912 i baggrunden Et stykke mere? spørger Lotte Leegaard, Struer Der var også kagemænd til kollega-forretningerne i Lavhedecenteret fra Holstebro-afdelingen Også i Viborg-afdelingen blev dagen markeret I Holstebro-afdelingen blev dobbeltjubilæet markeret med kagemænd til kunderne AktionærNYT September

10 Fremtidens realkredit Tolagsbelåning hedder et nyt begreb, som kunder i Hvidbjerg Bank med et realkreditlån i Totalkredit fremover skal vænne sig til. Her forklarer Hvidbjerg Banks boligekspert, Annie Olesen, om den nye låneform, der består af et grundlån og et toplån. For nogle år siden steg boligpriserne konstant. Som boligejer kunne man se sin bolig blive mere og mere værd. Friværdien voksede, uanset om man betalte afdrag på sin gæld eller ej. I dag er situationen en anden. Boligpriserne er faldet, og dermed er risikoen, for at man kommer til at skylde mere, end boligen kan sælges for, også steget. Derfor er det sund fornuft at afdrage på dele af eller hele sin boliggæld, forklarer Annie Olesen. Der er dog også en politisk dagsorden med den nye låneform. Internationalt opfattes dansk realkredit især de afdragsfrie af slagsen som farlige (dvs. stærkt risikobehæftede) for realkreditinstituttet; især når det drejer sig om de yderstliggende prioriteter. Derfor skal realkreditinstitutterne i fremtiden reservere ekstra solvens for disse lån. Under alle omstændigheder koster det dyrt, men i sin yderste konsekvens kunne stabiliteten i det danske realkreditsystem, som er enestående i verden, være truet. Tolagsbelåning er en måde at begrænse konsekvenserne af denne situation på. Med Totalkredits model koster det kun ca. 50 kr. ekstra om måneden pr. million i realkreditlån at finansiere sin bolig, siger Annie Olesen. Hertil kommer ca. 500 kr. om måneden pr. million i afdrag. Men det er jo penge, som man sætter til side til sig selv. Totalkredit har sammensat fem realkreditpakker, der henvender sig til kunder, som lægger vægt på: Fast ydelse. Højt afdrag. Loft over ydelse. Højt afdrag. Relativt lav, men variabel ydelse. Højt afdrag. Loft over ydelse. Lavt afdrag. Den lavest mulige, men variabel ydelse. Lavt afdrag. Annie Olesen understreger, at de nye regler kun gælder for nye lån. Eksisterende lån fortsætter uændrede. Fakta om tolagsbelåning Tolagsbelåning indebærer, at kunderne fremover får to lån, hvis de ønsker fuld realkreditfinansiering dvs. op til 80 % af boligens værdi. Tolagsbelåning omfatter et grundlån på 0-60 % af din boligs værdi og et toplån på %. Både grundlån og toplån kan fås med en løbetid på op til 30 år. Grundlånet kan være afdragsfrit i de første 10 år som hidtil, mens toplånet altid er med afdrag. Hvis du skal belåne et fritidshus eller en byggegrund er principperne de samme. Her kan du som hidtil låne 60 % af fritidshusets værdi og 40 % af en grunds værdi. I fritidshuse udgør grundlånet 0-45 % og toplånet %. De tilsvarende satser for byggegrunde er 0-30 % og %. Du får fremover to lån og to pantebreve, men du betaler kun ét sæt gebyrer til Totalkredit ved oprettelsen. I nogle tilfælde vil du skulle betale en ekstra tinglysningsafgift på kr. til staten, da der er tale om to lån. Da grundlån og toplån er to forskellige lån, kan du altid omlægge dem uafhængigt af hinanden. 10 AktionærNYT September 2012

11 Holder sig til rentetilpasningslån De af Hvidbjerg Banks kunder, der har et såkaldt rentetilpasningslån i deres bolig, vælger i vid udstrækning at beholde denne låneform frem for at konvertere til 3,5 % fastforrentede lån. I dag er renten på rentetilpasningslån under 0,7 % p.a. Det betyder, at det koster en del mere i ydelse at sikre sig en fast rente for resten af lånets løbetid. Og mange mener, at det varer noget, inden renten begynder at stige. Derfor oplever vi kun en stærkt begrænset interesse for konvertering af rentetilpasningslån til fastforrentede lån, siger Annie Olesen. Derimod har vi en del omlægninger af realkreditlån, der i forvejen er fastforrentede, men som oprindeligt er udstedt med en rente på 5 % eller højere. I øjeblikket er det muligt at konvertere til 3,5 % lån, hvilket både giver en ydelsesmæssig be sparelse og muligheden for senere at opnå en lavere restgæld, når renten igen stiger. Annie Olesen pointerer, at der næppe er to lånesituationer, der er helt ens. Derfor anbefaler Hvidbjerg Bank, at kunder, der går med overvejelser om en låneomlægning, kommer ind i banken og får lavet en individuel beregning af, hvad der bedst kan betale sig for den enkelte. Det er meget godt at tage udgangspunkt i de overordnede budskaber. Men det er bedre, at få klarhed over, hvad det betyder lige nøjagtigt for mig med udgangspunkt i ens egne lån, fastslår Annie Olesen. Trafiklys på vej for boliglån Erhvervs- og vækstministeriet har bebudet, at de forskellige former for boliglån fra efteråret skal risikoklassificeres. Derfor planlægger ministeriet at indføre en trafiklysordning efter de samme principper, som allerede gælder for investeringsprodukter. Med ordningen risikoklassificeres alle typer låne- og kredittilbud med pant i fast ejendom for mindst kr. som enten rød, gul eller grøn. Låntagerne vil derved nemt kunne danne sig indtryk af risiciene ved de forskellige låneprodukter, mener ministeriet og begrunder endvidere fremsættelsen af forslaget sådan her: Forbrugernes største og vigtigste lån er oftest boliglånet. De seneste år er der sket en betydelig produktudvikling inden for lån til boliger, og de tilknyttede risici varierer fra lån til lån. Det står ikke altid klart for forbrugeren, hvilke konsekvenser der er forbundet med de forskellige boliglån. Det er vigtigt, at der skabes større klarhed og gennemsigtighed om risikoen ved forskellige boliglån. Regeringen vil derfor indføre en ordning med risikoklassificering af boliglån. Reglerne herom vil blive udstedt i efteråret Mere ansvarlig kreditvurdering ved optagelse af realkreditlån Regeringen vil endvidere indføre god skikregler, der skal sikre, at penge- og realkreditinstitutter kun tilbyder realkreditlån med variabel rente og/eller afdragsfrihed til kunder, som ville kunne finansiere deres bolig med et fast-forrentet lån med afdrag. Den nye bestemmelse vil finde anvendelse, når en kunde skal optage et nyt lån, men ikke i forbindelse med refinansiering af eksisterende lån. Ændringen af god skikbekendtgørelsen planlægges gennemført i efteråret AktionærNYT September

12 Investeringsportal foreslår mursten til porteføljen Tag en risikotest på Netbank og bliv introduceret til Hvidbjerg Banks investeringsværktøjer, som tilbydes i samarbejde med bl.a. det uafhængige analysefirma Morningstar. I samarbejde med bl.a. det uafhængige ana lysefirma Morningstar har Hvidbjerg Bank adgang til en investeringsportal, som gør det muligt for bankens investeringskunder at få præsenteret forslag til sammensætning af deres portefølje. Forslagene tager udgangspunkt i den enkelte kundes individuelle risikovilje og overholder det såkaldte Mifid-direktivs anbefalinger. Indgangsvinklen til investeringsportalen er en risikotest, som man selv kan udføre ved at gå ind på Netbanken og under menupunktet Depoter klikke på Risikotest. Herefter kommer der et spørgeskema frem med 13 spørgsmål, som man svarer på. Derefter analyserer systemet automatisk svarene og afleverer et resultat i form af et risikotal mellem 1-10, hvor 1 betyder, at man er meget forsigtig og 10 betyder, at man er meget risikovillig, forklarer Gitte Johnsen, der er pensions- og investeringsrådgiver i Hvidbjerg Bank. mursten der passer bedst ind i investeringsporteføljen for den enkelte kunde, siger Gitte Johnsen. Brochure om handel med værdipapirer Hun minder i øvrigt om, at Hvidbjerg Bank har udgivet en brochure med information om handel med værdipapirer. Brochuren giver en grundig forklaring om de forskellige former for værdipapirer, man kan investere i, samt en indføring i betingelserne for handel med værdipapirer. Den kan downloades på Hvidbjerg Banks hjemmeside. Om Morningstar Morningstar er en uafhængig leverandør af finansiel information og analyse primært på danske investeringsforeninger, og har udviklet en række state-ofthe-art investeringsværktøjer. Pensions- og investeringsrådgiver Gitte Johnsen Risikotesten giver en god afspejling af, om man er så risikovillig eller forsigtig, som man selv tror. Og det er et godt værktøj som grundlag for en nuanceret og afbalanceret rådgivning, pointerer hun. For at få fuldt udbytte af risikotesten og blive introduceret til investeringsportalen er det imidlertid nødvendigt, at man tager et telefonmøde eller kommer ind i banken til en nærmere snak om, hvilke 12 AktionærNYT September 2012

13 Fire ud af fem kunder vil anbefale Hvidbjerg Bank 77 % af Hvidbjerg Banks kunder er generelt tilfredse med banken de 40 % endda meget tilfredse. 74 % mener, at bankens medarbejdere yder en kompetent rådgivning. Og hele 80 % af kunderne vil anbefale Hvidbjerg Bank til familie og bekendte. Det er nogle af hovedresultaterne af en kundetilfredshedsundersøgelse, som Hvidbjerg Bank gennemførte i foråret. Næsten 840 besvarede undersøgelsens spørgeskema. Det er en ganske stor svarprocent, og resultaterne af undersøgelsen er derfor meget troværdige. Tilfredsheden blandt kunderne ligger i den absolut høje ende af skalaen sammenlignet med branchen som helhed. I en tilsvarende landsdækkende undersøgelse er gennemsnitligt 72 % af kunderne tilfredse eller meget tilfredse med deres bank. Undersøgelsen bekræfter, at vi generelt har meget tilfredse kunder, selvom niveauet næppe er så højt, som før finanskrisen, udtaler udviklingsdirektør René Bysted, der har været primus motor bag undersøgelsen. Undersøgelsen bekræfter, at vi generelt har meget tilfredse kunder, siger udviklings direktør René Bysted. Men undersøgelsen afslører også områder, hvor vi kan blive endnu bedre Men den afslører også områder, hvor vi kan blive endnu bedre. Det mest slående resultat af undersøgelsen er således, selvom vores kunder er tilfredse og synes, vi er ganske kompetente, så oplever flertallet ikke tilstrækkelig rådgivning, selvom 97 % synes, dette ville være godt. Mere end halvdelen af vores kunder har således ikke oplevet opsøgende rådgivning de seneste 12 måneder, og 68 % har ikke fået en grundig behovsafdækning omkring familiens situation i forbindelse med pension, tab af erhvervsevne, kritisk sygdom eller død. Det skal vi helt klart blive bedre til, pointerer René Bysted. Fire ud af fem kunder synes, at troværdighed er det vigtigste element i bankens værdigrundlag. Alligevel mener 20 %, at netop troværdighed er den værdi, som kendetegner Hvidbjerg Bank mindst. Her er der også plads til forbedringer, konstaterer udviklingsdirektøren. René Bysted påpeger i øvrigt, at resultaterne af kundeundersøgelsen vil blive anvendt aktivt i forbindelse med Hvidbjerg Banks planlægning af sine indsatser fremadrettet med henblik på forbedring. AktionærNYT September

14 40-års jubilæum Som regnskabs- og administrationschef i en bank er man sikker på konstant at blive udfordret i et dynamisk og hektisk miljø, hvor lovgivere og myndigheder til stadighed sætter nye, krævende dagsordener. Sådan siger Lilly Nielsen, der 1. august kunne fejre 40-års jubilæum i Hvidbjerg Bank, hvor hun siden 1996 har været netop regnskabs- og administrationschef. Selvom Hvidbjerg Bank ikke er en stor bank, er de administrative pligter og opgaver vokset betragteligt i de senere år ikke mindst som følge af en regulær haglbyge af nye myndighedskrav. Samtidig har Lilly Nielsen fået udvidet sit ansvarsområde med bl.a. rollen som risikoansvarlig dvs. ansvarlig for Hvidbjerg Banks risikorapport, der efterhånden er næsten lige så omfangsrig og arbejdskrævende som den almindelige årsrapport. I regnskabssæsonen, der nu om dage strækker sig fra før årsskiftet og frem til bankens generalforsamling i april, begynder arbejdsdagen typisk kl. 7 om morgenen og slutter først efter kl. 18. Og i år har arbejdet med at udarbejde det næsten 200 sider omfangsrige prospekt i forbindelse med Hvidbjerg Banks kapitaludvidelse trukket ekstra tænder ud. Lilly Nielsen, der i slutningen af januar fyldte 60, er oprindeligt uddannet hos revisionsfirmaet Krøyer Pedersen i Holstebro. Fra sin ansættelse i Hvidbjerg Bank og frem til starten af 1990 erne fungerede hun som allround kunderådgiver, hvorefter hun gradvist blev mere og mere involveret i administrations- og regnskabsdelen. Og da den tidligere regnskabschef stoppede i midten af 1990 erne overtog Lilly Nielsen hans job og fik samtidig ansvar for hele administrationen. Privat er Lilly Nielsen familiemenneske med stort F. Børnene Kim, Karina og Mads er alle for længst fløjet fra reden, men de og børnebørnene optager i høj grad Lilly Nielsens fritid. Fra børnene var helt små gik den årlige sommerferie fast til Italien, men i dag foretrækker jubilaren mere en traditionel charterferie til forskellige rejsemål, når der skal kobles af. Når det er muligt, engagerer Lilly Nielsen sig endvidere gerne i lokale aktiviteter på Jegindø, hvor hun selv er født og nu på fyrre tyvende år bor sammen med gemalen. Ellers nyder Lilly Nielsen at arbejde i sin have, hvorfra der er udsigt over Limfjorden. Det kalder hun selv for afslapningsterapi. Og en god lang gåtur langs vandet er heller ikke af vejen. 25-års jubilæum IT- og administrationsmedarbejder Bente Villadsen kunne 1. juli fejre 25-års jubilæum i Hvidbjerg Bank. Bente Villadsen er oprindelig uddannet som kommunalassistent i Ulfborg-Vemb Kommune, men i begyndelsen af 1997 påtog hun sig et vikariat i Hvidbjerg Bank, og det førte efterfølgende til, at hun blev fastansat først som kassemedarbejder og siden i administrationen. I dag administrerer hun bankens forretninger med Værdipapircentralen og arbejder endvidere med opbygning af bankens systemer samt afvikling af udlandsforretninger. Senest har Bente været stærkt involveret i Hvidbjerg Banks kapitaludvidelse med afvikling af de mange nytegninger. Privat er Bente Villadsens store interesse haven, der hører til hjemmet, som meget betegnende ligger på Orkidevej, og hun er med i bestyrelsen for den lokale havekreds. Ellers nydes fritiden med familien, der foruden ægtefællen tæller en hjemmeboende søn og to voksne børn samt et barnebarn. 14 AktionærNYT September 2012

15 Nye i Hvidbjerg Bank Suzette Fabricius, 40 år, er pr. 30. april ansat som administrativ medarbejder i en specialistfunktion i hovedkontoret i Hvid bjerg. Her har hun bl.a. ansvaret for opgørelse af Hvidbjerg Banks nedskrivningsbehov og løbende ajourføring af bankens forretningsgange. Suzette Fabricius, der bor i Hurup, er uddannet revisor og HD i regnskabsvæsen og økonomistyring. Hun kommer fra en lignende stilling i Spare kassen Limfjorden og har tidligere været økonomiansvarlig i Thisted Bryghus efter en længere karriere som revisor. Marianne Lillebæk, 25 år, er pr. 1. april ansat i Holstebro-afdelingen som kundemedarbejder. Marianne, der bor i Bremdal ved Struer, blev i 2011 færdiguddannet som finansøkonom og har efterfølgende været på barselsorlov, indtil hun tiltrådte jobbet i Hvidbjerg Bank i Holstebro. Som nyuddannet arbejder hun foreløbig med sagsbehand ling, men ønsket til fremtiden er at blive egentlig kunderådgiver. Direktøren blev mobbet 968 løbere og cyklister deltog 22. juni i HTH Holstebro Løbet heriblandt et hold fra Hvidbjerg Bank, der også var en af sponsorerne af årets løb. Afdelingsdirektøren deltog ikke selv i cykelturen på grund af et dårligt knæ, hvilket afstedkom en del venskabelig mobning fra kollegerne. Deltagerne kunne vælge mellem at løbe 4,5 eller 8,8 km. Alternativt cykle 16 eller 55 km. Vi cyklede 16 km, fortæller afdelingsdirektør Bertil Bøje Jensen. Hvidbjerg Bank havde opstillet en bod ved startområdet i Kirkestræde. Her kunne publikum deltage i en lille konkurrence med en præmie på kr., som blev vundet af Åge Mikkelsen. Det var en svær rute med mange bakker, og en strid blæst gjorde også sit til at forøge strabadserne. Så det var trætte bankfolk, der kom i mål. AktionærNYT September

16 Skab HOH-dage fra offer til kriger Omkring 200 tilhørere fik sig onsdag den 29. august en mental opkvikker, da den tidobbelte verdensmester og olympisk sølvvinder i kanoroning, Arne Nielsson, holdt et forrygende foredrag i Midtpunktet Thyholm over temaet Viljen til sejr. Skab HOH-dage (hænderne-over-hovedet dage) eller få flere af dem, var Arne Nielssons hovedbudskab. Og han kom med en række malende eksempler på, hvordan man som menneske kan fremelske en kriger-adfærd, der skaber større livskvalitet for en selv og andre ved at arbejde med tanker, følelser og krop. Det var Hvidbjerg Bank, som stod bag foredraget i samarbejde med Sparinvest, Privatsikring, Totalkredit og Letpension. Mennesker over stregen skaber større livskvalitet for sig selv og andre! muligheder problemer Mennesker under stregen dræner sig selv og andre for energi! over stregen under stregen offer kriger At fokusere på fremtidens muligheder udvikler energi og løsninger løsninger begrænsninger At fokusere på fremtidens problemer skaber begrænsninger Hovedsæde Hvidbjerg Østergade Thyholm Tlf Fax Afdelinger Struer Toldbodstræde Struer Tlf Fax Viborg Vævervej Viborg Tlf Fax Holstebro Lavhedevej 48A 7500 Holstebro Tlf Fax A/S-reg.nr.: 5682 CVR-nr.:

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Dansk realkredit er noget helt specielt I mere end 200 år har danskerne kunnet låne penge på en ganske særlig måde. Muligheden

Læs mere

En verden uden pengeinstitutter?

En verden uden pengeinstitutter? 1 2013 pengenyt En verden uden pengeinstitutter? 13 situationer, hvor du ville have svært ved at undvære dit pengeinstitut Den lave rente århundredets gave Overførsler speedes op Hvor kvikt er dit lån?

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Da russerne gik ind i Ukraine og EU lavede sanktioner mod Rusland og Rusland lukkede for al fødevareimport, blev vi i den grad ramt i landbruget. Vores landbrugsminister

Læs mere

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN #12 8.-10. oktober 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN EFTERFORSKNING

Læs mere

Hvor godt performer du? Bankdyder bekæmper fattigdom Side 30

Hvor godt performer du? Bankdyder bekæmper fattigdom Side 30 Finansforbundets magasin nr. 7, 2014 Bankdyder bekæmper fattigdom Side 30 Hvor godt performer du? Performancemålinger bliver mere udbredt, og det er en udvikling, som ikke alle finansansatte bryder sig

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

På sporet af det lyssky

På sporet af det lyssky forbundets magasin nr. 1, 2014 Sektoren er på vej frem igen Side 20 På sporet af det lyssky Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner fra pengeinstitutter til Hvidvasksekretariatet er på

Læs mere

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Formål Formålet med denne oversigt, som jeg har udarbejdet efter anmodning fra Undervisningsministeriet, er

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

bankrådgiver i livsfare

bankrådgiver i livsfare Finansforbundets magasin nr. 5, 2010 bankrådgiver i livsfare Om natten sov jeg ikke, og om dagen kunne jeg ikke koncentrere mig, fortæller privatkunderådgiver om de 14 dage, hvor en kunde dagligt ringede

Læs mere

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Cathrine Fisker Pape Studienr. 20102212 HD Finansiel Rådgivning Vejleder: Christian Farø Afleveringsdato: 30.04.2012 English summary The following

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Dansk finans i verdensklasse

Dansk finans i verdensklasse forbundets magasin nr. 2, 2014 Søvnig bankmand hitter i medierne Side 18 Dansk finans i verdensklasse Man skal kunne tilbyde noget specielt, siger Søren Bertelsen fra BankInvest, der sammen med de øvrige

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Specialeafhandling HD-FR Karina Helbo, studienr.: 20042933 Andreas Persson, studienr.: 20111620. Tolagsbelåning

Specialeafhandling HD-FR Karina Helbo, studienr.: 20042933 Andreas Persson, studienr.: 20111620. Tolagsbelåning HD-FR Karina Helbo, studienr.: 20042933 Andreas Persson, studienr.: 20111620 Vejleder: Christian Farø en kritisk analyse af Totalkredit s model HD-FR på Aalborg Universitet Forår 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus Østerbrogade 17C 5600 Faaborg Tlf. 6265 1011 Mobil: 2081 1272 Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens væsentligste konkurrenter december 2012 Det Faglige Hus Generelt Det Faglige Hus (DFH) er en

Læs mere

StyRk den sociale kapital

StyRk den sociale kapital Finansforbundets magasin nr. 9, 2013 Gigantfonde udfordrer bankerne Side 28 StyRk den sociale kapital Når medarbejdere oplever tillid, retfærdighed og et velfungerende samarbejde kan det aflæses direkte

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Tag ansvar for din karriere. Resultatmål stresser Side 16

Tag ansvar for din karriere. Resultatmål stresser Side 16 forbundets magasin nr. 5, 2015 Resultatmål stresser Side 16 Tag ansvar for din karriere Jeg har mødt mange kolleger i sektoren, som tager til takke med det job, de har i dag, og som ikke spekulerer over,

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

Et vigtigt tip Finansansattes mulighed for anonymt at indberette lovbrud i deres virksomhed kan spare samfundet for millioner Læs side 12

Et vigtigt tip Finansansattes mulighed for anonymt at indberette lovbrud i deres virksomhed kan spare samfundet for millioner Læs side 12 Finansforbundets magasin nr. 3, 2012 Et vigtigt tip Finansansattes mulighed for anonymt at indberette lovbrud i deres virksomhed kan spare samfundet for millioner Læs side 12 OpTælle, SOrTere, veksle,

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

CA nyt. Mindful topleder. Det mentale fitnesscenter 10. Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9

CA nyt. Mindful topleder. Det mentale fitnesscenter 10. Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9 CA nyt MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE NR. 3 SEP. 2010 Mindful topleder Det mentale fitnesscenter 10 Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9 DÅRLIGERE VILKÅR FOR LEDIGE

Læs mere