Brugerundersøgelse i Viborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune"

Transkript

1 i Viborg Kommune

2 Indledning Kilde Consult skal gennemføre en brugerundersøgelse på genbrugsstationerne i Viborg Kommune. Undersøgelsen er gennemført i starten af 2009 i forbindelse med, at der skal udarbejdes ny affaldsplan frem mod år Undersøgelsen skal afdække, hvor tilfredse brugerne er med forholdene på genbrugsstationerne generelt, tilgængeligheden, anvendelighed m.v. Spørgerammen er udviklet i tæt samarbejde mellem Kilde Consult og Revas. Brugerundersøgelsen er foretaget på genbrugsstationerne i Viborg Kommune samt på modtagestationen, Kirkebækvej. Dataindsamlingen er gennemført ved personlige interview med de borgere, der kommer på pladserne i Viborg, Rødkærsbro og Karup i åbningstiden. Derudover er der delt flyers til de brugere, der er kommet på de forskellige genbrugsstationer, så de har haft mulighed for at udfylde spørgeskemaet online via et link på Dataindsamlingen har været tilrettelagt således: Uge 2 Tirsdag Onsdag Torsdag Viborg Viborg Rødkærsbro/Karup Lørdag Søndag Viborg Viborg Uge 3 Onsdag Torsdag Rødkærsbro Viborg Lørdag Rødkærsbro Uge 4 Tirsdag Karup Kilde Consult side 2/23 - din kilde til viden

3 Dataindsamlingen er gennemført i uge 2 og 3 og tirsdag i uge 4. Herudover er der som nævnt uddelt flyers på genbrugsstationerne. Der er indhentet svar fra 436 brugere i løbet af indsamlingsperioden, heraf er 394 personer, svarende til 90% af respondenterne, interviewet personligt på genbrugsstationerne, mens 42 personer - 10% - har besvaret spørgeskemaet via linket på Revas hjemmeside. Efter endt dataindsamling er de indsamlede data bearbejdede nærmere, og nedenstående rapport er udarbejdet til det videre arbejde omkring affaldsplanen. Kilde Consult side 3/23 - din kilde til viden

4 Rapport Rapporten tager udgangspunkt i de sammenlagt 436 besvarelser, der er givet på spørgeskemaet i dataindsamlingsperioden, hvoraf 90% er blevet personligt interviewet på genbrugsstationerne, mens de resterende 1% har besvaret spørgeskemaet online. Rapporten er udarbejdet, så det følger spørgeskemaet Genbrugsstation 0 Viborg, Industrivej Viborg, kirkebækvej Rødkærsbro Karup Møldrup Ørum Stoholm Indsamlingen af svarene på spørgeskemaet fordeler sig således, at 52% af svarene er indhentet på genbrugsstationen i Viborg (Industrivej), 1% på Kirkebækvej i Viborg, 30% fra Rødkærsbro, 13% i Karup, 0,2% i Møldrup, 2% fra Ørum og ligeledes 2% fra Stoholm. De personlige interview er foretaget i Viborg på Industrivej, i Rødkærsbro og Karup, og derfor udgør disse tre genbrugsstationer langt den største andel af svarene. 1 Se Bilag 1: Spørgeskema Kilde Consult side 4/23 - din kilde til viden

5 Generelt besøger brugerne ofte genbrugsstationerne i Viborg Kommune, da hele 81% af deltagerne i undersøgelsen besøger disse mere end 8 gange pr. år. 12% kommer på genbrugsstationerne 5-8 gange pr. år, 6% kommer der 2-4 gange om året, og kun meget få kommer sjældnere end det. Kilde Consult side 5/23 - din kilde til viden

6 Tilfredshed med forholdene på genbrugsstationerne Herefter følger en række spørgsmål omkring tilfredsheden med åbningstiderne, vejledningen og betjeningen, sorteringsmulighederne, adgangsforholdene, indretningen og skiltningen på genbrugsstationerne. Tilfredsheden med åbningstiderne på genbrugsstationerne er overvejende positive, idet 81% af brugerne er meget tilfredse eller tilfredse med åbningstiderne. 7% svarer neutral, mens 11% er utilfredse med åbningstiderne, og kun 0,5% erklærer sig meget utilfredse med åbningstiderne. Det har været muligt for respondenterne at give forslag til, hvornår de gerne vil have genbrugsstationerne havde åbent udover de nuværende åbningstider. Her svarer de: Om formiddagen/tidligere på dagen (58) helt konkrete forslag fx først på ugen eller fredag Søndagsåbent/weekenden (33) forsalg om en søndag om måneden, weekenden på Kirkebækvej, søndage fra 1-14 og så måske lukket om mandagen i stedet, åbne tidligere i weekenden Senere åbent på hverdage (4) Døgnåbent (1) Følg sommer- og vintertid (1) Kilde Consult side 6/23 - din kilde til viden

7 Tilfredsheden med vejledningen og betjeningen på genbrugsstationerne vurderes meget højt, da hele 94% af deltagerne i undersøgelsen har svaret, at de er meget tilfredse eller tilfredse med den vejledning og betjening, de får. Her svarer 5% neutral, mens kun 1% svarer utilfreds. Kilde Consult side 7/23 - din kilde til viden

8 92% er meget tilfredse eller tilfredse med de sorteringsmuligheder, der er på genbrugsstationerne, så tilfredsheden ligger ligeledes på et højt niveau ved dette spørgsmål. I alt svarer 4% utilfreds eller meget utilfreds, mens ligeledes 4% er neutrale. Knap 80% af deltagerne i undersøgelsen er meget tilfredse eller tilfredse med adgangsforholdene på genbrugsstationerne, 15% har svaret neutral, mens 6% har erklæret sig utilfredse eller meget utilfredse. Kilde Consult side 8/23 - din kilde til viden

9 Tilfredsheden med indretningen på genbrugsstationerne er 70% godt tilfredse med, da de har svaret meget tilfreds eller tilfreds. 19% er neutrale, mens 11% er utilfredse eller meget utilfredse. Tilfredsheden med indretningen af genbrugsstationerne ligger ikke på samme høje niveau som tilfredsheden med åbningstider, vejledningen og betjeningen samt sorteringsmulighederne, så det kan være en mulighed at arbejde lidt med indretningen for at højne tilfredsheden. Kilde Consult side 9/23 - din kilde til viden

10 Knap 80% af deltagerne i undersøgelsen er meget tilfredse eller tilfredse med skiltningen på genbrugsstationerne. Her har 12% svaret neutral, mens 1% er utilfredse med skiltningen, og ingen svarer meget utilfreds. Generelt ligger tilfredsheden med de forskellige forhold på genbrugsstationerne på et ret højt niveau, specielt når det gælder vejledningen og betjeningen samt sorteringsmuligheder. Tilfredsheden med åbningstiderne, adgangsforholdene og skiltningen ligger omkring de 80%, så her er mulighed for mindre forbedringer. Indretningen på genbrugsstationerne vurderes lavest af deltagerne i undersøgelsen, da 70% svarer godt tilfreds, så her er muligheder for synlige forbedringer. Kilde Consult side 10/23 - din kilde til viden

11 Aflevering af forskellige typer affald Det kommende afsnit behandler emner som kompostering af haveaffald derhjemme, hvordan brugerne kommer af med glas og flasker, hvilken type farligt affald der afleveres på genbrugsstationen, og om der er andre typer affald, brugerne gerne vil kunne aflevere på genbrugsstationerne. Til spørgsmålet om brugerne vil beholde deres haveaffald hjemme, hvis de fik udleveret en gratis beholder til haveaffald fra Revas, svarer 47%, at de vil beholde haveaffaldet hjemme, mens det ikke ville have nogen betydning for 45% af deltagerne i undersøgelsen. 8% svarer ved ikke til dette spørgsmål. Kilde Consult side 11/23 - din kilde til viden

12 Deltagerne i undersøgelsen kommer fortrinsvis af med deres glas og flasker i områdecontainerne og på genbrugsstationerne, svarende til 57% og 52%. Der er kun 2%, der afleverer glas og flasker i dagrenovationen, 7% afleverer dem i detailhandlen, mens 2% svarer andet, hvilket dækker over egen container, spejdere, spilopperne samt fælles container ved forsamlingshuset. 100 Hvilken type farlig affald aflevere du Lysstofrør o. lign Batterier Kemikalieaffald Spraydåser Andet Kilde Consult side 12/23 - din kilde til viden

13 De brugere, der afleverer farligt affald, afleverer indenfor ovenstående kategorier. Det har været muligt for deltagerne at svare på mere end en ting, derfor giver svarene over 100%. 53% afleverer lysstofrør og lignende, 74% afleverer batterier, 44% afleverer kemikalieaffald, 35% afleverer spraydåser, og 37% afleverer andet farligt afflad. Dette dækker over: asbestplader/rester, maling, spildolie/olie, bil/blybatterier, termometer og gift/syre. Der er 8% af brugerne, der gerne vil kunne aflevere andre affaldstyper end dem, de afleverer i dag. Det drejer sig om asfalt, dagrenovation/husholdningsaffald, fortroligt affald, kanyler, nåle og risikoaffald, køkkenaffald, plastik (genbrugsplast, så det ikke bare skal i småt brandbart), ting til en klunse container, tøjcontainer, fx Røde Kors. Kilde Consult side 13/23 - din kilde til viden

14 Informationer fra Revas Dette afsnit behandler informationsniveauet fra Revas, herunder en vurdering af informationerne i Revasårsbogen Intet er så skidt, informationerne på hjemmesiden samt interessen for at modtage nyhedsbrev fra Revas. Godt halvdelen af brugerne synes, at informationerne i Revas-årsbogen er tilstrækkelige, mens 45% svarer ved ikke. Spørgsmålet er her, om denne gruppe ikke kender til bogen, altså ikke har lagt mærke til den eller de ikke lige har kunnet komme i tanke om, hvilke informationer der er givet i bogen. Der er kun 2%, som ikke synes, at informationerne i bogen ikke er tilstrækkelige. Disse 8 personer nævner: information om at øl- og sodavandsdåser ikke bør komme i skraldespanden, men på genbrugsstationen, at der skal være information om almindelig dagrenovation, åbningstider, en oversigt over de dagligdagsting, der kan genbruges og hvilken kategori/container de tilhører. Dette ville hjælpe flere til at tænke iver, hvad de smider i affaldssækken, som i stedet kunne genbruges, fx personlig pleje rester, hvilken slags plast kan genbruges, og hvor skal det, der ikke kan genbruges afleveres. En enkelt mener, at bogen er unødvendig, og en anden at den ikke er for lejere. Kilde Consult side 14/23 - din kilde til viden

15 Vurderingen af informationerne på hjemmesiden påvirkes meget af den store andel, der svarer, at de ikke ved om informationerne på hjemmesiden er tilstrækkelige. Grunden til den store andel der svarer ved ikke er, at de ikke benytter eller kender til hjemmesiden. Enkelte har svaret ved ikke, da de kun bruger hjemmesiden til at finde åbningstider og ikke til andet. Herudover mener 23% at informationerne er meget relevante eller relevante, 4% svarer, at informationerne er mindre relevante, mens 1% svarer, at de ikke er relevante. 100 Nyhedsbrev pr. mail Ja Nej Ved ikke Der er 10% af deltagerne i undersøgelsen, der godt kunne være interesseret i at få tilsendt en nyhedsmail fra Revas, 8% svarer ved ikke, mens de resterende brugere ikke er interesseret i en sådan nyhedsmail. Kilde Consult side 15/23 - din kilde til viden

16 Forslag Deltagerne i undersøgelsen har afslutningsvist kunnet give deres bud på, hvad der kan gøres endnu bedre på genbrugsstationerne. Der er givet mange forskellige bud, og det er forsøgt at samle forslagene lidt. Bedre skiltning (32) - fx større overskrift med eksempler i mindre skrift Bogen er fin Bogen er unødvendig (19) Containere er for høje/skulle graves ned (7) Klunse container/ Gi og tag (7) resten kan gives til frivillige organisationer Områdecontainer til dåser For lidt plads, kaos, trangt (62) Genbrugscontainer Ramper til containere, fx jord og beton (10) Tippe haveaffald af, så en rendegraver eller lignende kunne samle det i en bunke (3) Personalet er meget hjælpsomme, har styr på tingene Medarbejderne mere synlige Svært at være på pladsen, når containerne tømmes evt. lukke pladsen imens Ofte fyldte containere har måttet køre hjem igen med affald Oversigtskort over hele pladsen, når man kører ind Søndagsåbent, åbent fx 1 formiddag om ugen Forslagene er mange, og der er mange, der giver udtryk for, at der er for lidt plads på genbrugsstationerne samt at skiltningen kunne være bedre med større overskrifter og gerne en oversigt ved indgangen. Nogle mener, at bogen er unødvendig, og andre at der skal være flere ramper til containere eller at de skal graves ned i jorden, så det er nemmere at smide affaldet deri. Herudover ønskes der søndagsåbent på nogle af de pladser, hvor det ikke er tilfældet på nuværende tidspunkt samt evt. formiddagsåbent fx en dag om ugen. Kilde Consult side 16/23 - din kilde til viden

17 Konklusion Der er i alt 436 brugere, der har deltaget i denne brugerundersøgelse, der er iværksat af Revas med henblik på at udarbejde en ny affaldsplan frem mod år % af respondenterne er blevet interviewet personligt på genbrugsstationerne i Viborg (Industrivej), Rødkærsbro og Karup. Derudover har de resterende 10% modtaget en flyer fra en medarbejder hos Kilde Consult eller en Revas medarbejder, så de har haft mulighed for at svare på spørgeskemaet via et link på Brugerne har vurderet tilfredsheder med forholdene på genbrugsstationerne, aflevering af forskellige typer affald, informationsniveauet fra Revas samt givet forslag til det videre arbejde omkring genbrugsstationerne m.v. Generelt er brugerne godt tilfredse med forholdene på genbrugsstationerne. Særligt er det, at vurderingen af tilfredsheden med vejledningen og betjeningen samt sorteringsmulighederne på genbrugsstationerne ligger over 90%, hvilket er meget højt. Der er ingen tvivl om, at det er vigtigt, at denne høje standard skal opretholdes, så tilfredsheden med disse forhold kan bevares på dette niveau. Tilfredsheden med åbningstiderne, adgangsforholdene og skiltningen ligger generelt på omkring 80%, hvilket ligeledes er et ret højt niveau. Ud fra brugernes forslag kan der ske forbedringer her i forhold til eventuelle muligheder for søndagsåbent nogle steder samt formiddagsåbent, bedre skiltning fx med større overskrifter samt en eksempler på, hvad der kan afleveres i de enkelte containere og mere plads eller bedre udnyttelse af pladsen på genbrugsstationerne, da de for nogle brugere kan opleves meget kaotisk. Indretningen på genbrugsstationerne vurderes lavere i tilfredshed end de øvrige forhold på genbrugsstationerne, da 70% her har svaret meget tilfreds eller tilfreds. Dette kan have noget at gøre med, at brugerne synes, at det er kaotisk, og at der er for lidt plads på genbrugsstationerne til at komme frem og tilbage. Nogle brugere nævner, at det ville være godt at samle containere til papir, pap og flasker samt dåser, da man som bruger ofte pakker disse ting sammen. Det handler sandsynligvis om en logisk indretning og plads til at navigere, så det ikke bliver for trangt på genbrugsstationerne, og indkørsel m.v. er spærret fordi alle skal af med papir og pap, som nogle steder er placeret lige indenfor indkørslen. Kilde Consult side 17/23 - din kilde til viden

18 Omkring halvdelen af brugerne ville kompostere deres haveaffald hjemme, hvis de fik udleveret en gratis havekompostbeholder fra Revas, og næsten en lige så stor del af brugerne vil ikke gøre det. Spørgsmålet er, om den investering Revas skal gøre for at kunne opfylde dette ønske i længen vil stå mål med det mindre haveaffald, der bliver afleveret, eller om brugerne alligevel i stort omfang vil komme og aflevere haveaffaldet. Størstedelen af brugerne afleverer glas og flasker i de opstillede områdecontainere eller på genbrugsstationen, så det kan har borgerne i Viborg Kommune generelt fået en god tradition med i forhold til aflevering af netop glas og flasker. Der er kun et fåtal, der afleverer glas og flasker i dagrenovationen, mens enkelte borgere stiller det ud til spejdere og lignende. Det farlige affald, der afleveres, er lysstofrør, batterier, kemikalieaffald, spraydåser, og andet som asbestplader, gift, olie og spildolie samt maling/malingrester. Der er 36 brugere, der godt kunne tænke sig, at det var muligt at aflevere andet affald. Det være sig dagrenovation, kanyler m.v., fortroligt affald, køkkenaffald samt plastik til genbrug, så det ikke alt sammen ender i småt brandbart. Godt halvdelen af deltagerne i undersøgelsen giver udtryk for, at de mener, at informationerne i Revasårsbogen Intet er så skidt er tilstrækkelige. Der er få, der ikke mener, at informationerne er tilstrækkelige, mens en stor andel af brugerne har svaret ved ikke. Dette kan betyde, at de ikke finder bogen nødvendig, hvilket nogle brugere har givet udtryk for. Det kan ligeledes betyde, at de ikke har lagt mærke til bøgerne, fordi det ikke har deres interesse. De få, der gerne vil have yderligere informationer med i bogen, siger, at der skal være information om almindelig dagrenovation, at øl- og sodavandsdåser ikke bør komme i skraldespanden, og en oversigt over almindelige dagligdags ting, som kan genbruges, så den enkelte tænker mere over, hvad der kan sorteres fra, og hvad der ikke kan. Informationerne på Revas hjemmeside er der ikke mange, der har forholdt sig til, da 70% har svaret ved ikke. Mange af de brugere, der har svaret ved ikke, kender ikke til hjemmesiden og benytter dermed ikke informationerne herpå. Enkelte benytter kun hjemmesiden til at tjekke åbningstiderne på genbrugsstationerne. Af de brugere, der kender til hjemmesiden, synes de fleste brugere at informationerne er relevante. Kilde Consult side 18/23 - din kilde til viden

19 Der er i alt 41 personer, der gerne vil have tilsendt en nyhedsmail fra Revas ud af de 346 personer, der har deltaget i undersøgelsen. Deltagerne i undersøgelsen har haft mulighed for at give udtryk for, hvad de mener, at Revas kan gøre endnu bedre på genbrugsstationerne, og mange af disse forslag handler om at gøre skiltningen bedre, at pladsen er for trang, at flere containere skal stå ved en rampe eller graves ned i jorden. Nogle af disse forslag falder meget godt i tråd med tilfredsheden med forholdene på genbrugsstationerne, hvorfor nogle af forslagene er uddybet under disse punkter i konklusionen. Overordnet handler det for Revas om at arbejde videre med de mange gode tiltag, der er i gang, og styrke de punkter, hvor brugerne har forslag til tiltag med videre. Det kan være en mulighed at arbejde med at udbrede kendskabet til hjemmesiden og informationerne herpå samt oprette en nyhedsservice, hvor der bliver sendt informationer pr. mail til brugerne, når der er nyt om sorteringsmuligheder og lignende. En bedre og større skiltning samt eksempler på, hvad der skal afleveres i de enkelte containere på genbrugsstationerne samt oversigtskort, når brugerne kører ind på stationerne kan være med til at opretholde den høje tilfredshed med forholdene på genbrugsstationerne. Kilde Consult side 19/23 - din kilde til viden

20 Bilag 1 Spørgeskema 1. Hvor ofte benytter du genbrugsstationerne? Over 8 gange pr. år 5-8 gange pr. år 2-4 gange pr. år 1 gang pr. år Sjældnere Aldrig 2. Hvor tilfreds er du med åbningstiderne på genbrugsstationen? Meget tilfreds Tilfreds Neutral Utilfreds Meget utilfreds 3. Er der nogen tidspunkter, hvor du gerne ville have at genbrugsstationen havde åbent? Hvornår? 4. Hvor tilfreds er du med vejledningen og betjeningen på genbrugsstationen? Meget tilfreds Tilfreds Neutral Utilfreds Meget utilfreds Kilde Consult side 20/23 - din kilde til viden

21 5. Hvor tilfreds er du med sorteringsmulighederne på genbrugsstationen? Meget tilfreds Tilfreds Neutral Utilfreds Meget utilfreds 6. Hvor tilfreds er du med adgangsforholdene på genbrugsstationen? Meget tilfreds Tilfreds Neutral Utilfreds Meget utilfreds 7. Hvor tilfreds er du med indretningen på genbrugsstationerne? Meget tilfreds Tilfreds Neutral Utilfreds Meget utilfreds 8. Hvor tilfreds er du med skiltningen på genbrugsstationen? Meget tilfreds Tilfreds Neutral Utilfreds Meget utilfreds Kilde Consult side 21/23 - din kilde til viden

22 9. Ville du beholde noget af dit haveaffald hjemme i egen have, hvis du fik udleveret en gratis beholder til haveaffald fra Revas? Ja Nej Ved ikke 10. Hvordan kommer du oftest af med dine flasker og glas? I dagrenovationen Områdecontaineren Genbrugsstationen Detailhandel Andet: 11. Hvilken type farligt affald afleverer du på genbrugsstationen? (gerne flere x) Lysstofrør og energisparepærer Batterier Kemikalieaffald Spraydåser Andet 12. Hvis andet farligt affald afleveres hvilken slags? 13. Er der andre affaldstyper, som du gerne ville kunne aflevere på genbrugsstationen? Ja Nej 14. Hvis ja: Hvilken slags affald? 15. Synes du, at de informationer du får fra Revas-årsbogen Intet er så skidt er tilstrækkelige? Ja Nej Ved ikke Kilde Consult side 22/23 - din kilde til viden

23 16. Hvis nej, hvilke informationer mangler du? 17. Hvad synes du om informationerne på Revas hjemmeside? Meget relevante Relevante Mindre relevante Ikke relevant Ved ikke 18. Er du interesseret i at få tilsendt et nyhedsbrev pr. mail fra Revas? Ja Nej Ved ikke 19. Mailadresse til nyhedsbrev? 20. Synes du der er noget, som kunne gøres bedre på genbrugsstationen? 21. Postnummer: 21. Genbrugsstation: Viborg (Industrivej), Viborg (Kirkebækvej), Rødkærsbro, Karup, Møldrup, Ørum, Stoholm Kilde Consult side 23/23 - din kilde til viden

Revideret juli 2012 af Havnefogeden på Spodsbjerg havn

Revideret juli 2012 af Havnefogeden på Spodsbjerg havn Revideret juli 2012 af Havnefogeden på Spodsbjerg havn Indledning: SPODSBJERG HAVNE Spodsbjerg havne fik sin første affaldsplan oktober 2005. Der er siden da sket ændringer i håndteringen af det affald

Læs mere

Affaldshæfte ren besked om affald. Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj

Affaldshæfte ren besked om affald. Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj Affaldshæfte 2016 ren besked om affald Nyt Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj nyt nyt nyt Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj. Udvidet åbningstid på Ålbæk

Læs mere

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Miljøstationer i midtbyen Regeringen har besluttet, at affald skal genanvendes og udnyttes langt bedre i fremtiden, end det er tilfældet i dag. I Viborg Kommune genanvender

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse

Borgerpanelsundersøgelse Borgerpanelsundersøgelse Genbrugspladser, vejnettet og iværksætteri Genbrugspladser, vejnettet og iværksætteri 2014 Datagrundlag Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af ca. 2.000 borgere, som

Læs mere

Affaldsplan 2014-2016 for Bågø Havn Forslag

Affaldsplan 2014-2016 for Bågø Havn Forslag Forslag Ansvarlig for udarbejdelsen: Assens Kommune By, Land og Kultur Ansvarlig for gennemførelsen: Assens Kommune Relevant lovgivning: BEK nr. 414 af 10/05/2012 (Bekendtgørelse om modtagefaciliteter

Læs mere

Affaldsforsøget. Bedre sortering i større samlede bebyggelser. Tabeller til grafer. Bilag 4 til delrapport 3 om Beboernes holdninger og vaner FORSØG

Affaldsforsøget. Bedre sortering i større samlede bebyggelser. Tabeller til grafer. Bilag 4 til delrapport 3 om Beboernes holdninger og vaner FORSØG Affaldsforsøget Bedre sortering i større samlede bebyggelser Tabeller til grafer Bilag 4 til delrapport 3 om Beboernes holdninger og vaner TIL GAVN FOR KLIMA OG MILJØ FORSØG 2015 AFFALD OG GENBRUG Bilag

Læs mere

Brugerundersøgelse på affaldsområdet

Brugerundersøgelse på affaldsområdet Brugerundersøgelse på affaldsområdet i Gladsaxe Kommune Rekvireret af : Gladsaxe Kommune Udfærdiget af : Processor v. Jacob Høg Nyborg, Troels Johansen og Martin Gade Bak-Nielsen Januar 2011 PROCESSOR

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S

Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S Ansvarlig for udarbejdelsen: A/S Lohals Havn, Havnen 5, Lohals, 5953 Tranekær Ved havneudvalget Karsten Hansen og Torbjørn Hansen Ansvarlig for gennemførelsen: Bestyrelsen

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

Brugerundersøgelser Reno Djurs I/S

Brugerundersøgelser Reno Djurs I/S Brugerundersøgelser Reno Djurs I/S Rekvireret af: Reno Djurs I/S Udfærdiget af: JHN Processor v. cob Høg Nyborg og Bjarke Bøgeskov Jespersen November-december 202 JHN PROCESSOR I Spinderigade E I 700 Vejle

Læs mere

Brugerundersøgelse på Farum Genbrugsstation

Brugerundersøgelse på Farum Genbrugsstation Brugerundersøgelse på Farum Genbrugsstation Rekvireret af: Furesø Kommune, Center for Drift og Teknik Udfærdiget af: Processor v. Jacob Høg Nyborg November 2011 PROCESSOR I Spinderigade 11E I 7100 Vejle

Læs mere

Affaldsplan for Agernæs Havn

Affaldsplan for Agernæs Havn Ansvarlig for udarbejdelsen: Assens Kommune By, Land og Kultur Ansvarlig for gennemførelsen: Assens Kommune Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 963 om beskyttelse af havmiljøet af 3. juli 2013.

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej Håndtering af affald Afdeling 5 - Fyrkildevej Lån en trailer Ved bortskaffelse af diverse til genbrugsplads kan du låne en trailer ved henvendelse på varmemesterkontoret. Depositum kr. 00,- Indhold Affaldstyper...4

Læs mere

Affaldscontainere sorteres i følgende affaldstyper Flydende olieaffald (spildolie og olieholdigt vand) Farligt flydende affald (Akkumulatorer,

Affaldscontainere sorteres i følgende affaldstyper Flydende olieaffald (spildolie og olieholdigt vand) Farligt flydende affald (Akkumulatorer, Affaldscontainere sorteres i følgende affaldstyper Flydende olieaffald (spildolie og olieholdigt vand) Farligt flydende affald (Akkumulatorer, Kemikalie- og malingsrester) Farligt fast affald (oliefiltre,

Læs mere

Brugerundersøgelse på fire genbrugspladser Ikast-Brande Kommune

Brugerundersøgelse på fire genbrugspladser Ikast-Brande Kommune Brugerundersøgelse på fire genbrugspladser - Kommune Rekvireret af: - Kommune Udfærdiget af: Processor v. Jacob Høg Nyborg og Bjarke Bøgeskov Jespersen Marts-April 2012 PROCESSOR I Spinderigade 11 I 7100

Læs mere

SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014

SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014 SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014 Ansvarlig for udarbejdelsen: Bestyrelsen Ansvarlig for gennemførelsen: Bestyrelsen Relevant lovgivning: Lov om beskyttelse af havmiljøet

Læs mere

Hou Lystbådehavn Hou Mole 9, Hou, 9370 Hals

Hou Lystbådehavn Hou Mole 9, Hou, 9370 Hals Ansvarlig for udarbejdelsen: Ansvarlig for gennemførelsen: Relevant lovgivning: Ole Hammerholt Havnens bestyrelse Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 om beskyttelse af havmiljøet Bekendtgørelse om

Læs mere

EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008

EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008 EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008 Q/markedsanalyse Låsbygade 65 6000 Kolding Tlf. 75 50 39 60 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Sammenfatning...4 1.1. Dagrenovation...4 1.2. Hjemmekompostering...4

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 391 borgere i Slagelse Kommune har svaret på spørgsmålene 97 % mener, at henkastet

Læs mere

HORSENS ERHVERVSHAVN Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014

HORSENS ERHVERVSHAVN Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014 Ansvarlig for udarbejdelsen: Peter Larsen Ansvarlig for gennemførelsen: Peter Larsen Relevant lovgivning: Lov om beskyttelse af havmiljøet LBK nr. 963 af 3/7/2013 Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for

Læs mere

Brugerundersøgelse Ikast-Brande Kommunes affaldsplan

Brugerundersøgelse Ikast-Brande Kommunes affaldsplan Brugerundersøgelse Ikast-Brande Kommunes affaldsplan Rekvireret af: Ikast-Brande Kommune Udfærdiget af: JHN Processor v. Jacob Høg Nyborg og Bjarke Bøgeskov Jespersen Efteråret 2013 Spinderigade 11E I

Læs mere

Nakskov Havn Revideret år 2014

Nakskov Havn Revideret år 2014 Ansvarlig for udarbejdelsen: Havnebestyrelsen for Nakskov Havn Ansvarlig for gennemførelsen: Havneadministrationen Nakskov Havn Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 om beskyttelse

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse på Brørup Genbrugsplads

Kundetilfredshedsundersøgelse på Brørup Genbrugsplads Kundetilfredshedsundersøgelse på Brørup Genbrugsplads Rekvireret af: Vejen Kommune Udfærdiget af: JHN Processor v. Jacob Høg Nyborg og Marie Møller Petersen September - oktober 2015 Spinderigade 11E I

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Hals kommune Indledning Formålet med dette regulativ er at beskrive en kommunal ordning for aflevering af affald til Hals Kommunes 5 genbrugspladser.

Læs mere

Affaldsplan 2014-2016 for Agernæs Havn

Affaldsplan 2014-2016 for Agernæs Havn Ansvarlig for udarbejdelsen: Assens Kommune By, Land og Kultur Ansvarlig for gennemførelsen: Assens Kommune Relevant lovgivning: BEK nr. 414 af 10/05/2012 (Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald

Læs mere

Hvad gør vi ved affald?

Hvad gør vi ved affald? Hvad gør vi ved affald? Affald I Danmark og i resten af verden stiger affaldet år for år. Det gør den fordi, at vi vil leve i vores moderne livsstil. Hvis vi bliver ved med det, bliver vi nødt til at bruge

Læs mere

Effektiv kommunikation i sommerhusområder - Resultatopsamling. Hjørring Kommune

Effektiv kommunikation i sommerhusområder - Resultatopsamling. Hjørring Kommune Effektiv kommunikation i sommerhusområder - Resultatopsamling Hjørring Kommune Gennemført i efteråret 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultater... 3 Spørgsmål 1: Viden om affaldssortering...

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I KAVO Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 580 borgere fra Slagelse og Sorø Kommune har svaret på spørgsmålene 98 % mener, at henkastet

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece!

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Sortér dit affald Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Det tager kun et øjeblik at sortere dit affald, men det har stor betydning for

Læs mere

Forslag til Affaldsplan 2009 2012

Forslag til Affaldsplan 2009 2012 Forslag til Affaldsplan 2009 2012 Materiale til Teknik og miljøudvalget Januar 2010 Affaldsplan 2009 2012 er udarbejdet i samarbejde mellem Klintholm I/S ejerkommuner. Affaldsplanen er opdelt i to dele:

Læs mere

Resultater fra Rudersdal Kommunes borgerevaluering

Resultater fra Rudersdal Kommunes borgerevaluering BILAG 2 Resultater fra Rudersdal Kommunes borgerevaluering Primo januar 2017 udsendte Rudersdal Kommune et spørgeskema til borgerne i to forsøgsområder. I det ene område har hver husstand fået udleveret

Læs mere

Taarbæk havn Plan for affaldsmodtagelse og -håndtering 2017

Taarbæk havn Plan for affaldsmodtagelse og -håndtering 2017 Ansvarlig for udarbejdelsen: Havnebestyrelsen Ansvarlig for gennemførelsen: Havnebestyrelsen Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 om beskyttelse af havmiljøet Bekendtgørelse om

Læs mere

Affaldsplan for Kerteminde Marina

Affaldsplan for Kerteminde Marina Ansvarlig for udarbejdelsen: Driftsleder: Jimmy Stig Pedersen Ansvarlig for gennemførelsen: Driftsleder: Jimmy Stig Pedersen Relevant lovgivning: Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet (lovbekendtgørelse

Læs mere

Bilag 1: Oversigtskort over havnens område Bilag 2: Anvendt skiltning Bilag 3: Klageformular til indberetning ved utilstrækkelig kapacitet

Bilag 1: Oversigtskort over havnens område Bilag 2: Anvendt skiltning Bilag 3: Klageformular til indberetning ved utilstrækkelig kapacitet Ansvarlig for udarbejdelsen: Ole Edlund Jensen Mail. edlund@mail.dk Ansvarlig for gennemførelsen: Bestyrelsesformand Palle Danielsen Orebyvej 243 4990 Sakskøbing Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse

Læs mere

SORTERINGSVEJLEDNING D E T S O R T E R E R U N D E R D I G

SORTERINGSVEJLEDNING D E T S O R T E R E R U N D E R D I G SORTERINGSVEJLEDNING GIV DIT AFFALD NYT LIV D E T S O R T E R E R U N D E R D I G DIT AFFALD KAN FÅ NYT LIV Når du sorterer dit affald, kan det få nyt liv i stedet for at gå op i røg på forbrændingen.

Læs mere

Når skraldet skal fjernes

Når skraldet skal fjernes Når skraldet skal fjernes Information om affaldssystemet i Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem - nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende

Læs mere

Sammendrag August 2011

Sammendrag August 2011 Sammendrag August 2011 METODE OG OMFANG Der er i perioden oktober 2010-maj 2011 gennemført i alt 531 telefoniske interviews med borgere i Frederiksberg Kommune. Interviews er fordelt på tre faser: Fase

Læs mere

AFFALDSHÆFTE 2017 REN BESKED OM AFFALD

AFFALDSHÆFTE 2017 REN BESKED OM AFFALD AFFALDSHÆFTE 2017 REN BESKED OM AFFALD Giv affaldet nyt liv vi gør det let for dig Aflevér så meget af dit affald som muligt til genbrug. Det er bedst for både økonomien og miljøet, og vi har gjort det

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde for grundejerforeninger om den nye affaldsløsning Velkomst og indledning v. Miljøchef Kathleen

Læs mere

Kragenæs Færgehavn Plan for affaldsmodtagelsen og håndtering år: 2015

Kragenæs Færgehavn Plan for affaldsmodtagelsen og håndtering år: 2015 Ansvarlig for udarbejdelsen: Havnemester Lollands havne Torben Christiansen Ansvarlig for gennemførelsen: Havnemester Lollands havne Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 929 af 24. september 2009

Læs mere

Plads til 2 ugers affald

Plads til 2 ugers affald Plads til 2 ugers affald vælg den rigtige beholder Mindre slid på vejene Bedre for økonomien Bedre for miljøet Plads til 2 ugers affald Her kan du se, hvilke affaldsbeholdere du kan vælge mellem til din

Læs mere

NYT FRA PILOTFORSØGET

NYT FRA PILOTFORSØGET NYT FRA PILOTFORSØGET DECEMBER 2012 GODT I GANG! Kære pilotdeltager Du har nu været i gang med at sortere affald til genbrug i godt fire måneder, og vi håber, at det er blevet en del af din dagligdag.

Læs mere

SORTERINGSVEJLEDNING U D S M I D D E T I G T

SORTERINGSVEJLEDNING U D S M I D D E T I G T SORTERINGSVEJLEDNING GIV DIT AFFALD NYT LIV S M I D D E T R I G T U D I G T DIT AFFALD KAN FÅ NYT LIV Når du smider affaldet rigtigt ud, kan det få nyt liv i stedet for at gå op i røg på forbrændingen.

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

NYHEDSBREV - APRIL 2010

NYHEDSBREV - APRIL 2010 MANGE BOLIGAFDELINGER KAN REDUCERE DERES UDGIFTER PÅ AFFALD HERUNDER AFHENTNINGEN SAMT SOTERINGEN AF AFFALDET. Hvis der ses overordnet på strukturen i Danmark vedrørende vores affald i privatsektoren,

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Præstø Havn AFFALDSPLAN 2012-2015

Præstø Havn AFFALDSPLAN 2012-2015 Juli 212 Side 1 Relevant lovgivning Lov nr. 476 af 3.6.1993 om beskyttelse af havmiljøet. Bekendtgørelse nr. 13 af 1.12.22 om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse på Varde Forsynings fem genbrugspladser

Kundetilfredshedsundersøgelse på Varde Forsynings fem genbrugspladser Kundetilfredshedsundersøgelse på Varde Forsynings fem genbrugspladser Rekvireret af: Varde Forsyning A/S Udfærdiget af: JHN Processor v. Jacob Høg Nyborg og Mette Høgh Poulsen Marts - april 204 Spinderigade

Læs mere

i boligområdet. Minigenbrugspladser Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet

i boligområdet. Minigenbrugspladser Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet Minigenbrugspladser i boligområder Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet Der kan være penge at spare ved at gøre det nemmere for beboerne at sortere affaldet

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Bilag 1: Oversigtskort over havnens område Bilag 2: Anvendt skiltning Bilag 3: Klageformular til indberetning ved utilstrækkelig kapacitet

Bilag 1: Oversigtskort over havnens område Bilag 2: Anvendt skiltning Bilag 3: Klageformular til indberetning ved utilstrækkelig kapacitet Ansvarlig for udarbejdelsen: Havnefoged Ove Pedersen/ Vordingborg Kommune Ansvarlig for gennemførelsen: Havnefoged Ove Pedersen/ Vordingborg Kommune Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3.

Læs mere

Analyse om organisk affald Centrum Nordvest Randers Kommune 2017

Analyse om organisk affald Centrum Nordvest Randers Kommune 2017 Analyse om organisk affald Centrum Nordvest Randers Kommune 2017 Indhold 1 Formål, metode og fordeling Side 3 2 Opsummering af nøgleresultater Side 5 3 Affald generelt Side 7 4 Organisk affald Side 14

Læs mere

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte Vejledning i sortering af affald i Varde Kommune Affaldsfraktion Genbrug Forbrænding Deponi Special Afleveres til / kommentarer Akkumulatorer Genbrugsplads, genanvendeligt affald el. godkendt indsamler.

Læs mere

Vi henter næsten det hele

Vi henter næsten det hele 2016 sommerhuse 2 3 Borgerne svarer på spørgsmål om Genbrugsekspressen Thisted Kommune gennemførte i efteråret 2015 en spørgeskemaundersøgelse om Genbrugsekspressen. En række tilfældigt udvalgte borgere

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Revideret marts 2015 af Havnefogeden på Spodsbjerg Turistbådehavn

Revideret marts 2015 af Havnefogeden på Spodsbjerg Turistbådehavn Revideret marts 2015 af Havnefogeden på Indledning: SPODSBJERG TURISTBÅDEHAVN fik sammen med Spodsbjerg Fiskerihavn sin første affaldsplan oktober 2005. Der er siden da sket ændringer i håndteringen af

Læs mere

Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt

Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt Din affaldsguide 2013 Til alle etageboliger og husstande med fælles sortering Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt Historier om affald og genbrug i Herlev Teknisk Forvaltning 2013 Vores miljø er vigtigt

Læs mere

BIOAFFALD FORSØG I MADAFFALD OG GRØNT HAVEAFFALD FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE

BIOAFFALD FORSØG I MADAFFALD OG GRØNT HAVEAFFALD FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE BIO MAD OG GRØNT HAVE FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE FORSØG I 2016 DET KAN DU LÆSE I GUIDEN BIO Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Forsøg med bioaffald Tidsplan for forsøget Køkkenspand og bioposer

Læs mere

Affaldssortering i landbruget

Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Normalt opfatter vi affald som alt det, vi smider væk. Men meget affald er også en brugbar ressource, der ikke bør gå tabt. I fremtiden bliver

Læs mere

Henkastet affald. Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser

Henkastet affald. Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser Henkastet affald Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser I dette emne skal du blandt andet: Lære om affald

Læs mere

Kevin Matin Teis Nielsen

Kevin Matin Teis Nielsen Kevin Matin Teis Nielsen 11-05-2015 Hvem Afsenderen i dette projekt er Kevin Matin og Teis Nielsen som begge er 1 års elever i klasse 1.1 på Roskilde Tekniske Gymnasium. Hvad Det budskab som vi prøver

Læs mere

Ny affaldsordning kort fortalt

Ny affaldsordning kort fortalt Ny affaldsordning kort fortalt 2 Faaborg-Midtfyn Kommune indfører nu en ny affaldsordning, og den sætter fokus på at sortere affaldet med god gevinst for miljøet. Filosofien er, at det skal være nemt for

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

Skagen Havn. Affaldsplan. Direktør Willy Bent Hansen. Direktør Willy Bent Hansen

Skagen Havn. Affaldsplan. Direktør Willy Bent Hansen. Direktør Willy Bent Hansen Affaldsplan Ansvarlig for udarbejdelsen: Ansvarlig for gennemførelsen: Relevant lovgivning: Skagen Havn Direktør Willy Bent Hansen Skagen Havn Direktør Willy Bent Hansen Lov om beskyttelse af havmiljøet

Læs mere

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Gårdlauget Kertemindegaarden 2100 København Ø AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Til beboer & erhverv Indholdsfortegnelse: Side Emne 1 Introduktion. 1 + 2 Dagligt affald & Skraldesug. 3 Erhverv. 3 Sortering

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Hvad var husstandens samlede indkomst før skat sidste år? Er der nogen i huset, der er medlem af en miljøorganisation?

Hvad var husstandens samlede indkomst før skat sidste år? Er der nogen i huset, der er medlem af en miljøorganisation? Vi bor i Hvor mange voksne, unge og børn bor i husstanden Hvad var husstandens samlede indkomst før skat sidste år Hus 1 0 0 200,000 400,000 kr Er der nogen i huset, der er medlem af en miljøorganisation

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Ny affaldsbeholder med to rum Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Bio Rest Kære borger Den 1. juli 2009 er vi klar med den nye affaldsordning i Kalundborg Kommune. Fremover skal du sortere

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

STORSKRALDS- ORDNING 2013 AFFALDSHÆFTE. Det du bør vide om affald og genbrug i Vordingborg Kommune

STORSKRALDS- ORDNING 2013 AFFALDSHÆFTE. Det du bør vide om affald og genbrug i Vordingborg Kommune NY STORSKRALDS- ORDNING 2013 AFFALDSHÆFTE Det du bør vide om affald og genbrug i Vordingborg Kommune NYE TIDER NYE MÅDER Fra 1. april er det Meldgaard Miljø A/S, der henter dit affald. Der kommer færre

Læs mere

VI VIL GERNE SKÆRE DET UD I PAP

VI VIL GERNE SKÆRE DET UD I PAP VI VIL GERNE SKÆRE DET UD I PAP MEN DET ER SLET IKKE NØDVENDIGT...... når du har læst denne folder... Ingen ny ordning - og kun ét fif, til at gi dit affald højere værdi Papir, karton og pap består af

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

D L. Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune. www.ballerup.dk. Email: affald@balk.dk. Fax 4477 2717. Tlf. 4477 2525 (om affald) 2750 Ballerup

D L. Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune. www.ballerup.dk. Email: affald@balk.dk. Fax 4477 2717. Tlf. 4477 2525 (om affald) 2750 Ballerup F Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune D L A F a Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 4477 2525 (om affald) Fax 4477 2717 Email: affald@balk.dk www.ballerup.dk Tankegang a/s 70 12 44

Læs mere

Affaldsanalyse kolonihaver Næstved Kommune 2015

Affaldsanalyse kolonihaver Næstved Kommune 2015 Affaldsanalyse kolonihaver Næstved Kommune 2015 Indhold 2 1 2 3 4 5 6 7 Formål, metode og fordeling Side 3 Opsummering af nøgleresultater Side 6 Vaner og tilfredshed med ordninger Side 8 Holdninger Side

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 AffaldPlus Kommentarrapport Maj 2015 Antal besvarelser: Svarprocent: 382 19% 1 Hovedresultater opsummeret... 2 2 Om denne rapport... 3 2.1 Effektanalyse... 3 2.2 Opbygning

Læs mere

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Affaldshåndteringsplanens fokusområder Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal med * er internt forbrug indeholdt i nuværende organisation. (1) Note

Læs mere

Lærervejledning Besøg genbrugsstationen 0-2. klasse Besøg på Borgervænget Genbrugsstation

Lærervejledning Besøg genbrugsstationen 0-2. klasse Besøg på Borgervænget Genbrugsstation Lærervejledning Besøg genbrugsstationen 0-2. klasse Besøg på Borgervænget Genbrugsstation Om Besøg genbrugsstationen I sommerhalvåret inviteres folkeskolens mindste elever til at besøge Genbrugspladsen

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

Hvidovre Science Genbrugsstationen

Hvidovre Science Genbrugsstationen Hvidovre Science Genbrugsstationen Ideer/forslag til at arbejde med affald og miljø med inddragelse af Hvidovre Grenbrugsplads. 4.klasse Fælles mål II - Trinmål efter 4.klasse Den nære omverden - Sortere

Læs mere

GIV DIT AFFALD NYT LIV I JAMMERBUGT SMIDER VI RIGTIGT UD NY GENBRUGS- CONTAINER PÅ VEJ

GIV DIT AFFALD NYT LIV I JAMMERBUGT SMIDER VI RIGTIGT UD NY GENBRUGS- CONTAINER PÅ VEJ GIV DIT AFFALD NYT LIV I JAMMERBUGT SMIDER VI RIGTIGT UD NY GENBRUGS- CONTAINER PÅ VEJ S M GIV DIT AFFALD NYT LIV I D D E T R I G T U D I G T DU FÅR SNART EN NY GENBRUGSCONTAINER Hvis du har din egen papircontainer

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Hals kommune Indledning Formålet med dette regulativ er at beskrive en kommunal ordning for aflevering af affald til Hals Kommunes 5 genbrugspladser.

Læs mere

Brugerundersøgelse 2014

Brugerundersøgelse 2014 19. december 214 Brugerundersøgelse 214 I efteråret 214 er en større gruppe af Danmarks Statistiks (DST) brugere blevet bedt om at svare på 11 spørgsmål om deres vurdering og brug af DST. Formålet var

Læs mere

5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald. Guide til affaldssortering

5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald. Guide til affaldssortering 5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald Guide til affaldssortering Som du sikkert har lagt mærke til er der blevet bygget en ny containergård ved Ryparken 144 samt en ny affaldsø ved Lyngbyvej.

Læs mere

Brugerundersøgelse for Ikast-Brande Kommune

Brugerundersøgelse for Ikast-Brande Kommune Brugerundersøgelse for Ikast-Brande Kommune gennemført i februar og marts 2008 Tømning af skraldespand med dagrenovation Genbrugspladserne Miljø-øer Mulige nye affaldsordninger Sortering af affald Om dialog

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 AffaldPlus Totalrapport April/Maj 2015 Antal besvarelser: Svarprocent: 382 19% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 3 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 4 EFFEKTANALYSE 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning FORLØB NR. 7 De fleste af jer har nok prøvet at betale og få udbetalt pant for dåser og flasker til sodavand. Men har du tænkt nærmere over, hvad der ligger bag, og om det er muligt at bruge en pantordning

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

SÆBY HAVN A F FA L D S P L A N JUNI 2003

SÆBY HAVN A F FA L D S P L A N JUNI 2003 SÆBY HAVN AFFALDSPLAN JUNI 2003 A F FA L D S P L A N Indhold 1. Beskrivelse af havnens modtageordning. 2. Vurdering af behov for ændringer af havnens modtagefaciliteters type og kapacitet. 3. Beskrivelse

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

Affald på havnen OM UNDERVISNINGSFORLØBET AFFALD PÅ HAVNEN. Lærervejledning. Fælles mål - Natur/teknik. Efter 6. klasse

Affald på havnen OM UNDERVISNINGSFORLØBET AFFALD PÅ HAVNEN. Lærervejledning. Fælles mål - Natur/teknik. Efter 6. klasse Lærervejledning Tidsforbrug (samlet for de fire aktiviteter) 1-2 timer Klassetrin 4.-9. klasse OM UNDERVISNINGSFORLØBET AFFALD PÅ HAVNEN Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i, at eleverne er affaldskonsulenter,

Læs mere

Guide til genbrugsbeholderen. for dig som bor i parcelhus

Guide til genbrugsbeholderen. for dig som bor i parcelhus Guide til genbrugsbeholderen for dig som bor i parcelhus Guide til genbrugsbeholderen Med genbrugsguiden har du mulighed for at dykke ned i din genbrugsbeholder. Bliv lidt klogere på, hvad der må komme

Læs mere

Nivå Havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014

Nivå Havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014 Navn og adresse: Nivå Havn, Havnekontoret, Nivå Strandpark 25, 2990 Nivå Tlf.: 7256 5305 Fax: 7256 5307 E-mail: nivaahavn@fredensborg.dk Ansvarlig for udarbejdelsen: Forretningsudvalget for Nivå Havn Ansvarlig

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere