Vi Lejere. Ny plan: Almene boliger i tomme ejerlejligheder. Rotter i moralen hos Danmarks fineste fond. Udenbys kapitalfonde tager over i Herning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi Lejere. Ny plan: Almene boliger i tomme ejerlejligheder. Rotter i moralen hos Danmarks fineste fond. Udenbys kapitalfonde tager over i Herning"

Transkript

1 n r. 1 f e b r u a r l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d Vi Lejere Rotter i moralen hos Danmarks fineste fond Udenbys kapitalfonde tager over i Herning En halv mio. kr. tilbage til én lejer Vær med i projekt godt naboskab Ny plan: Almene boliger i tomme ejerlejligheder

2 Leder ////// Af Klaus Hansen, formand for Lejernes LO Hvor er den stærke opposition i Folketinget? Den økonomiske krise hærger og regeringen og Folketingets partier er straks ude og hælde milliarder i bankerne og pengeinstitutternes kasser, så samfundet kan fungere. Afskedigelsesvarsler truer og store virksomheder afskediger allerede medarbejdere i stort omfang. Det må ses i øjnene, at arbejdsløshedstallet vil vokse dramatisk. Den økonomiske krise er blevet forværret, fordi markedet har fået lov at råde. Ingen har grebet ind i tide, bl.a. da ejendomspriserne på boligområdet eksploderede. Der er bygget dyre ejer - og andelsboliger med spekulation for øje. Ejere af fast ejendom har omsat friværdi til forbrug og pengeinstitutterne har været mere end villige til at lægge penge og garantier på bordet. Hertil kommer, at store ejendomsselskaber unødigt moderniserer velindrettede lejeboliger til rimelige huslejer i spekulations øjemed, hvorefter lejen hæves med flere hundrede kroner pr. måned. Nogle pensionskasser er desværre ofte førende i disse spekulationer på trods af, at der sidder lønmodtagerrepræsentanter i bestyrelserne for disse selskaber og på trods af, at mange lønmodtagere bor i netop disse selskabers ejendommene. Resultat: Betalige lejeboliger forsvinder selv om behovet er vokset. Folketinget mangler en stærk opposition, som kan sætte det rette lys på sammenhængen imellem det, der sker og det, der burde gøres. Ejerboligsektoren har haft en fordobling af ejendomsværdien på bare 7 år, så den nu ligger på knap mia. kr. Lige nu kan man konstatere, at ejendomspriserne er faldet med 15 pct. over fire år. Pengeinstitutter, presse m.fl. er straks ude og taler om en katastrofe. I samme periode har lejere i den almene sektor betalt over 8 mia. kr. til statskassen over Landsbyggefonden. I den private udlejningssektor er byfornyelsen sat i stå på trods af, at der mangler over boliger med tidssvarende opvarmning og andre tidssvarende faciliteter. Boligpolitik ////// Af Kjeld Hammer Regeringen sjofler boligløfte, men her er et nyt forslag: Almene boliger i tomme ejerlejligheder I valgkampen for godt et år siden lovede statsministeren flere billige boliger til blandt andet børnefamilier i de større byer. Men endnu har regeringen ikke sat handling bag sine ord. Velfærdsminister Karen Jespersen (V) har tværtimod gennem det sidste halve år aflyst alle møder i det udvalg, der skal finde en løsning på et næsten fuldstændigt byggestop i den almene boligsektor. Det afslører dagbladet Information. Der helt indlysende, at regeringen ikke har tænkt sig at leve op til sine løfter om billige boliger, siger direktøren for Landsbyggefonden, LBF og Boligselskabernes Landsforening, BL, Gert Nielsen. Gert Nielsen beskriver situationen som en total boligpolitisk handlingslammelse og peger på, at Karen Jespersen på spørgsmål vedrørende de billige boliger fortsat henviser til, at arbejdet i det udvalg, der skal se på løsninger på boligproblematikken, er i gang. Men det er direkte usandt. Politibetjente, lærere og sosu er Københavns overborgmester Ritt Bjerregaard har nu set en mulighed i finanskrisen for at tilføre hovedstaden flere almennyttige boliger. Hun foreslår simpelthen, at de almene boligselskaber skal købe nogle af de mange tomme, nybyggede ejerlejligheder, hvis ejere trues af konkurs eller presses af banken. Priserne er nede, men problemet er, at staten har fastsat en maksimal anskaffelsespris for nye, almennyttige boliger til ca kr. pr. kvm. til gengæld for de offentlige midler, der skal puttes i nybyggede, almene boliger. Overborgmesteren har indset, at så billigt får køberne ingen af de nybyggede boliger - f.eks. i Ørestaden eller Københavns Sydhavn. Hun har derfor skrevet til finansminister Lars Lykke Rasmussen og Karen Jespersen og bedt dem ændre reglerne. Målet er, at københavnere med job som politibetjente, lærere eller social- og sundhedsassistent skal kunne betale huslejen. Når boligerne samtidig står tomme og ejerne presses af finanskrisen, ja så kan man jo slå flere fluer med ét smæk. Prisen afgørende På forhånd har socialdemokraterne og DF været positive, mens regeringspartiet Venstre er kritisk. Alle er dog enige om én ting: prisen bliver afgørende. I dag udbydes mange lejligheder til over kr. pr. kvadratmeter, så der er et stykke vej igen. Også Gert Nielsen er positiv og interesseret i at købe. Han peger bl.a. på de mange ledige, nye boliger på Teglholmen og Sluseholmen i Københavns Sydhavn og afviser på forhånd, at han har luksusboliger som f.eks. Tuborg Havn i tankerne. LLO: Selskaberne skal forhandle bedre! Når det drejer sig om ny igangsættelse af alment boligbyggeri, så mener formanden for Lejernes LO, Klaus Hansen, at der sagtens kan bygges indenfor rammebeløbet på ca kr. Vi har set nyt byggeri i Ørestaden i endog høj kvalitet, hvor huslejen kunne komme ned på 800 kr. pr. kvm. på årsbasis. Sagen er, at boligselskaberne skal være mere professionelle, når de forhandler kontrakter med entreprenørerne, så byggeprisen og dermed huslejen bliver billigere. Vi skal have mellemhandlergevinsterne ned så kan der også bygges indenfor rammebeløbet. Jeg mener: hvorfor er det kun entreprenørerne, der skal have fordel af, at de køber gulvbrædderne til halv pris i Kina? Det skal boligselskaberne 2 V I L E J E R E

3 Dette er politiske valg. Sidst på året er der klima-topmøde i København med alvorlige emner på dagsordenen som CO2-udledning og klimavilkår, der kan kvæle livsbetingelserne for fremtidige generationer. Opvarmning af boliger udgør en stor belastning i CO2-udledningen og vi har alle et ansvar for at bremse det. Det er forstemmende at konstatere, at flere LLO-afdelinger kan indberette om beboerrepræsentanter, som på lejernes vegne foreslår energibesparende arbejder, bl.a. energivinduer, men bliver afvist af udlejerne. Ejendomsforeningen har henvendt sig til Folketingets partier og beklaget sig over, at udlejerne ikke får gevinst af investeringen, men har udgiften, mens kun lejerne får noget ud af lavere varmeudgifter. Det passer bare ikke. Udlejerne får det hele betalt. Lejernes LO har derfor sammen med Danmarks Lejerforening nu henvendt sig til Folketingets bolig- og energiudvalg med forslag til, at lejerne får initiativret til at få udført energiarbejder som isolering, nye vinduer med rigtige ruder m.m. Tidl. socialminister Eva Kjær Hansen bad for to år siden lejer- og udlejerorganisationerne om at komme med et fælles oplæg til forenklingsrevision af lejeloven. Siden har der været forhandlet. Nu er der afleveret et forhandlingsforlig imellem parterne til velfærdsminister Karen Jespersen. Tilbage står at omsætte forliget til lovstof. Det har naturligvis været vanskelige forhandlinger at forlige så modsat rettede interesseorganisationers synspunkter. Den fælles henvendelse med 57 forslag skal nu til forhandling blandt Folketingets partier, hvor vores krav er, at den balance, som er opnået ved organisationernes forhandling, også fastholdes i lovgivningsarbejdet. Også her vil LLO stå vagt om, at lejernes interesser ikke forsvinder i lovarbejdet. Nybyggeri på Sluseholmen i Københavns Sydhavn. Det er både her og på Teglholmen og i Ørestaden, at tomme ejerlejligheder kan blive boliger for familier på boligselskabernes ventelister. og lejerne altså også ha. Huslejen bliver ikke billigere af bare at sætte rammebeløbet op og kvaliteten heller ikke bedre. Men derfor kan der godt være behov for en finansieringsreform med længere løbetider på lånene, f.eks. 30 eller måske 40 år. Ventelisterne vokser og vokser Adm. direktør Jesper Nygård i Boligselskabet KAB kan berette om en enorm stigning i efterspørgselen på lejeboliger. KAB administrerer ca boliger i hovedstadsområdet og har haft en stigning i opnoteringer på mere end 10 procent siden den 1. oktober sidste år. Men tendensen gælder for samtlige almene boligselskaber. Boligselskabet AAB, der administrerer boliger primært i Storkøbenhavn, har således oplevet en stigning på 17 pct. i sidste kvartal af 2008 i forhold til året før. Men boligselskaberne kan langtfra imødekomme den stigende efterspørgsel. I december stod flere end på venteliste til en almen bolig i Københavns Kommune, fortæller Jesper Nygård. Samtidig med det stigende pres på ventelisterne på grund af finanskrise og økonomisk usikkerhed, vælger mange lejere at blive boende, hvor de bor. 1 time væk fra byen Og desværre! Trods faldende priser er der intet lys forude for danskere med mellemindkomster, som ønsker at købe en bolig i Københavnsområdet. Forklaringen er, at samtidig med de lavere priser på fast ejendom, er priserne på boliglån blevet højere. Men derudover er der sket en stigning i priserne på basale fødevarer. De triste udsigter for f.eks. skolelærere, politibetjente, sygeplejersker og pædagoger kan læses i en ny rapport fra revisionsfirmaet Deloitte, som er udført af Københavns Kommune. Rapporten konkluderer, at familier med en mellemindkomst skal mere end en times kørsel væk fra byen, hvis de skal have råd til en ejerbolig. For en enlig med bare et barn er det helt umuligt at finde en bolig, der er til at betale i Københavnsområdet. Undersøgelsen viser også, at et lærerpar uden børn i dag kun har råd til at købe en lejlighed i København på 75 kvm., hvis de ikke skal tage hensyn til, hvor den ligger. V I L E J E R E 3

4 Politik ////// Af Jesper Larsen, cheføkonom, Lejernes LO Lejelovs-forlig om 57 forslag Efter tre år er lejelovsforhandlingerne mellem udlejernes og lejernes organisation er nu afsluttet. Der er enighed om en liste til ministeren på 57 punkter, men også uenighed om meget. Langt om længe er lejelovsforhandlingerne mellem udlejer - og lejerorganisationerne afsluttet med en enighedsliste og en anbefaling om, at forslagene fra organisationerne fremsættes i sin helhed som et lovforslag. Det var en tung og besværlig fødsel. Lejelovsforhandlingerne startede med et ministermøde helt tilbage til den 17. August Her aftaltes retningslinierne for forhandlingerne. Ikke lejeforhøjelser Det blev straks i kommissoriet slået fast, at resultatet ikke måtte betyde lejeforhøjelser for lejerne. Statsministeren var jo i valgkampen af lejerbevægelsen aftvunget en huslejegaranti, og den daværende minister, Eva Kjer Hansen, oplyste, at denne garanti agtede regeringen at overholde. Det første arbejdsgruppemøde blev afholdt d. 13. oktober 2005 omhandlende forhandlingernes grundprincipper. Det blev her aftalt, at kunne der ikke indenfor et område opnås enighed, var der tilbagefald på den eksisterende lovgivning. Allerede her måtte parterne imødese et beskåret ambitionsniveau. Møde 2 til møde 10 i arbejdsgruppen blev holdt i perioden 2/ / Her gennemgik man gældende lov og en temavis gennemgang af parternes forslag. Møde 11 til møde 25 i arbejdsgruppen blev afholdt i perioden 27/ / Her blev forenklingsoplæg fra parterne og nu ministeriet gennemgået temavis. Der var ministermøde d. 18. december Herefter 25 separate forhandlingsmøder mellem udlejer og lejerorganisationerne, hvoraf 8 var forhandlingsmøder med deltagelse af formændene fra organisationerne. To love til én Den 30. oktober 2008 blev en enighedsliste så klar med 57 punkter fremsendt til velfærdsminister Karen Jespersen. Der blev enighed om at sammenskrive lejelov og boligreguleringsloven til én lov efter en mere opdateret struktur. En række kapitaler fra lovene flyttes til anden lovgivning, for eksempel Boligreguleringslovens kap. 7 om benyttelse af boliger, overbefolkningsbestemmelserne og tvangsadministrationsloven. Sammenskrivningen betyder, at nævnene i uregulerede kommuner får mulighed for at påbyde lejenedsættelse og tidsfrist for udbedring ved mangler. Misligholdelse og antenner På en række områder præciseredes den gældende retstilstand og for eksempel de gældende regler om betalingsmisligholdelse blev revideret, ligesom der blev vedtaget et helt nyt sæt bestemmelser for antenner mv. Det blev aftalt, at der er afrapporteringspligt for nævn til kommunen vedrørende sagerne, deres antal og karakter, at huslejenævnets vejledningspligt tydeliggøres, at nævnene fremlægger bedre begrundelser og at kommunen har pligt til at betale nævnshonorar. Beboerrepræsentanterne skal vælges for 2 år, og bekendtgørelsens bestemmelser om indholdet af dagsorden mv. forenkles. Enighed Som nogle særlige punkter aftaltes det, at der i loven skulle være almindelig opsigelsesret ved tidsbegrænsning af lejemål, at tidsbegrænsningen skulle begrundes med eksempler, at der er en ny frist for restancebetaling og nyt rykkergebyr ved udsættelsessager, at der skal gælde en 7 dages forvarsling af beboerrepræsentationen ved varsling af omkostningsbestemt leje, at udlejer ikke skal vedlægge vedligeholdelsesregnskab til varslingen, men skal redegøre herfor halvårligt, at huslejenævnene får kompetence vedrørende oprindelige mangler, og at bestemmelserne om lejens betalingssted præciseres. Enighed opgivet Parterne måtte opgive at ændre 14 dages -fristerne ved fraflytning og betingelserne for nævnsindbringelse af uenigheder om fraflytningsopgørelser. Ligeledes blev problemfeltet obligatoriske autoriserede lejekontrakter og den rette tolkning af de gældende fremhævelseskrav i lejekontrakter ikke løst. Udlejernes ønskede forgæves en lempelse af iværksættelses - og adgangsreglerne og lejerorganisationernes ønskede forgæves forbedring af de såkaldte papbestemmelser for beboerrepræsentationens indflydelse og budgetmødet (der mangler en sanktion). Lejerorganisationerne måtte opgive ønsket om flere præceptive bestemmelser 4 V I L E J E R E

5 Parterne blev bl.a. enige om, at loven skal have nye frister på en række områder. Det gælder f.eks. om misligholdelse af betaling, om opsigelse ved tidsbegrænsning af lejemål, om frist for restancebetaling og om forvarsling til beboerrepræsentationer ved varsling af omkostningsbestemt husleje. (dvs. bestemmelser, som parterne ikke kan fravige ved aftale), obligatorisk flyttesyn, ophør af muligheden for at aftale aflevering nyistandsat, løft af beløb i råderetsreglerne, og forenkling af hele systemet med henlæggelser på flere vedligeholdelseskonti. Udlejerne modsatte sig en forbedret bytteret og en forbedret fremlejeret og at lejerne fik vetoret overfor udlejers ensidige forbedringsforslag. Ligeledes lykkedes det ikke at få forbedret lejernes muligheder til at fremme energibesparende arbejder. Stråmandsudlejning og forrentning Ministeren havde efter pres fra Folketinget ønsket udspil fra parterne vedrørende stråmandsudlejning, forrentning af indestående på lejekonti og opstramning af dusørbestemmelsen i forbindelse med useriøse internetsider. På ingen af punkterne ønskede udlejerne at give indrømmelser. Udlejernes måtte til gengæld opgive deres ønsker på en række punkter: Lempelse af krav til lejemålets stand ved indflytning, kraftige lejeforhøjelser for de ca lejemål i småhuse i regulerede kommuner, fordi lejen ønskedes sat efter det lejedes værdi uden binding til omkostningslejen, udvidede muligheder for brug af modernisering ved genudlejning, større fri aftaleret U/L vedrørende Beboerrepræsentationens medindflydelse på en række forhold, bortfald af tilbudspligt og mulighed for andelsovertagelse, fjernelse af opsigelsesbeskyttelsen for enkeltværelser, afskaffelse af standardlejekontrakter og særlige landzonebestemmelser for lejefastsættelsen. Der blev heller ikke fri aftaleret om tidsbegrænsning ligesom udlejernes ønske om at fjerne lejernes mulighed for at bruge mere byrdefulde vilkår ikke gik igennem forhandlingernes nåleøje. V I L E J E R E 5

6 landet rundt ////// Skagen: 1/3 af huslejen tilbage på grund af skimmel Grenen Boligforening i Skagen har tabt en sag, som en kvindelig lejer på Buttervej 24 i Skagen havde anlagt mod Grenen Boligforening. Den pågældende lejer boede på lejemålet i sammenlagt 4 1/2-5 måneder, men blev syg og måtte fraflytte. Hun var overbevist om, at det skyldtes fugt og skimmel i kælderen. Boligselskabet leder havde blot bedt hende vaske af med Rodalon, da hun påtalte problemet. Efter et syn og skøn på ejendommen, kunne der konstateres tydelige fugtproblemer ved flere af kældervæggene og tydelige tegn på svampeangreb flere steder. Prøver, foretaget af Teknologisk Institut, viste forekomsten af fire forskellige skimmelsvampetyper i massiv til kraftig vækst. Boligretten i Hjørring fandt det bevist, at skimmelangrebet også var til stede, da den sagsøgende lejer beboede lejligheden og at skimmelangrebet var medvirkende årsag til hendes sygdomme i form af astma, høfeber, allergisk lungebetændelse og træthed. På grund af denne mangel ved det lejede blev boligforeningen dømt til at give et afslag i huslejen, som boligretten fastsatte til en tredjedel af lejen. Derved fulgte retten ikke lejerens krav, idet dette gik på hele den indbetalte husleje. KjH Trige: 281 lejemål ind i LLO Boligforeningen Ringgården s afd. 19 i Trige blev i december medlemmer af Lejernes LO. Foreningen har 281 lejemål i Trige, lidt nord for Århus. LLO s næstformand, Jørgen D. Jensen, har holdt møde med afdelingsbestyrelsen som forberedelse til et møde med ledelsen i Boligforeningen Ringgården. Det er målet, at dette møde skal bringe samarbejdet på plads mellem afdelingsbestyrelse og boligforening. Ebeltoft: Renoverings-helvede gav LLO nye medlemmer En renovering af badeværelser og køkkener til 20 mio. kr. i Skanseparken afdeling 7 i Ebeltoft endte i kaos. Beboere kunne berette til Ebeltoft Folketidende, at de i ugevis havde levet i et sandt støvhelvede, uden køkken, uden bad, uden vand og uden varme. Frustrationerne over Ebeltoft Boligselskab fik lejerne til at gå til Lejernes LO og ved et ekstraordinært afdelingsmøde den 10. november indmeldte 60 lejere sig kollektivt i LLO. LLO s næstformand, Jørgen D. Jensen, undrede sig over, at Esbjerg Boligselskab ikke havde sat eller kr. af til genhusning i det 20 mio. kr. store projekt. F.eks. kunne boligselskabet jo i den billige ende have taget et par af sine lejligheder ud af drift, således at beboerne på skift kunne bo der, mens renoveringen stod på, sagde han til avisen. Han pegede også på, at kommunen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan Ebeltoft Boligselskab driver sin virksomhed. KjH Formanden for LLO i Horsens, James Arbøl, rådgav i sommer det unge par, der havde lejet deres drømmebolig. Parret er nu flyttet. Fyn: Drømmeboligen renoveres I august 2008 skrev Vi Lejere om en gammel bondehus-idyl i Ejby under Wedellsborg Gods, som viste sig at have både svamp og mus. Vi talte med det unge par, der havde lejet huset i god tro og som senere fraflyttede ejendommen og flyttede til Jylland. Efter skriverier frem og tilbage mellem LLO i Horsens og Middelfart Kommune, som bondehuset ligger i, bad LLO kommunen tage stilling til, hvorvidt boligen overhovedet er egnet til beboelse. To måneder efter omtalen i Vi Lejere oplyste kommunen LLO om, at den havde konstateret, at der var iværksat en gennemgribende renovering af ejendommen. Men skriver kommunens huslejenævn, det måtte imidlertid konstateres, at nævnets påbud om at efterreparere den indvendige væg i bryggers ikke var opfyldt inden den 1. juni 2008, angiveligt p.g.a. fugtophobning i vægen. Derfor har kommunen foretaget indberetning til Grundejernes Investeringsfond (GI), ligesom LLO tidligere havde gjort. Arbejdet bliver så udført af GI på udlejerens regning. KjH 6 V I L E J E R E

7 Aalborg: Enighedslund i LLO 110 lejere i ejendommen Enighedslund, Vesterport i Aalborg, har indgået en aftale med Lejernes LO gældende fra 1. november 2008 Ejendommen administreres af Dan-Ejendomme, og lejerne modtog sidst i september et varsel om lejeforhøjelse pr. den 1. januar 2009, som LLO nu hjælper dem med at gøre indsigelse imod Jylland: nye medlemmer Aalborg fik 375 nye enkeltmedlemmer af LLO i 2008, Århus fik 700, Esbjerg 150 og Sønderborg 100. Region Midt udenfor Århus fik 600 nye enkeltmedlemmer. I alt nye medlemmer i det gamle år. Mange af de nye har taget en sag med sig ved indmeldelsen. Netto-fremgangen i medlemstallet er ikke lige så stor. Mange siver nemlig ud igen. Aalborg: En glad I november dukkede en glad ind på kontoret hos LLO i Aalborg fra Ulla, der havde bedt om assistance i en sag om for høj husleje. Jeg havde ikke tømt postkassen lørdag! Der lå en check på kr. fra min udlejer Bjarne Dalsgård. Jeg siger tusind tak for jeres støtte og opbakning. Det har været fantastisk. Det har været noget af en hård proces for mig. Nu hjælper det lidt på humøret. Vil du hilse Jørgen og ham jeg tror det var Bent der var helt fantastisk til at motivere og berolige mig. Kan jeg gøre gavn for en der står i samme situation som jeg har stået i en gang så må I gerne kontakte mig. Lejeren, der måtte overnatte 17 forskellige steder, ses her i midten ved høringen på Christiansborg for to år siden. Hillerød: kr. tilbage efter skimmel-forlig Et skimmel-plaget medlem af LLO har indgået forlig med sin udlejer i en sag, der har været omtalt vidt og bredt i medierne og derudover været fremhævet som eksempel for Folketingets politikere ved en høring på Christiansborg for to år siden. I forliget betalte Frederiksborg Andelsboligforening i Hillerød kr. til lejeren, Sanne Friedeiiche Beyer. Endvidere skal boligselskabet betale kr. i sagsomkostninger til statskassen. Ved fastsættelsen af omkostningerne har retten lagt vægt på, at sagsøgeren i det væsentlige har fået medhold. Hun anlagde sag mod sin udlejer, fordi hun mente, lejemålet allerede fra starten havde væsentlige værdiforringende mangler og at hun derfor i henhold til lejeloven var berettiget til afslag i lejen, svarende til nogenlunde til den leje, der er betalt i perioden. Lejeren tålte ikke opholdet i lejligheden og måtte overnatte 17 forskellige steder hos venner og bekendte. KjH Aalborg: 463 boliger totalrenoveres - lejere klager 463 boliger i Aalborg-forstaden Hasseris skal totalrenoveres over de næste fire år. Det drejer sig om Skelagergårdene, der er opført i starten af 1970 erne og består af lyse, velindrettede lejligheder placeret omkring grønne fællesarealer. De 900 beboere kan se frem til en omfattende renovering til i alt 367 mio. kr. Boligerne får bl.a. nye facader, nye indgangspartier, nye vinduer og altandøre. Taget renoveres og stuelejlighederne får nye afskærmede terrasser ud mod nyindrettede gårdanlæg. De tekniske installationer totalrenoveres og alle vestblokke får elevatorer. Endvidere indrettes der 110 handicapegnede boliger, mens andre 104 lejligheder nedlægges og sammenlægges. Af andre sociale indsatser ved renoveringen kan nævnes etablering af en stor park med multiaktiviteter for unge, etablering af ressourcehus og et intensivt opsøgende socialt arbejde med støtte til de svageste beboere. Aalborg Kommune og Hasseris Boligselskab har indgået en strategisk samarbejdsaftale om renoveringen, der også støttes af Landsbyggefonden. Men alt er ikke lutter idyl. En række lejere i bebyggelsen har indmeldt sig i Lejernes LO, fordi de mener, afdelingsbestyrelsen er alt for passiv i forhold til de gener, lejerne møder i byggeprocessen. Det har foreløbig resulteret i to møder mellem byggeledelse, Lejernes LO og en række lejere i bebyggelsen. -- KjH V I L E J E R E 7

8 landet rundt ////// Horsens: kr. tilbage LLO s medlemmer i Horsens fik sidste år kr. tilbage fra udlejere i bl.a. fraflytningsregninger, depositum og varmeregnskab. Dertil kommer en hel del huslejenedsættelser. De er fremadrettede og derfor ikke regnet med i de , siger James Arbøl. LLO i Horsens behandlede mere end 300 sager sidste år og formanden ærgrer sig over, at lejerne har så mange problemer. Men han glæder sig over, at mange vælger at gøre noget ved det. KjH Arden: Ny bestyrelse - Nye tider Først var de ni lejere, så 30, og til sidst skrev 109 lejere under på, at der skulle indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling i Arden Boligselskab. Selskabet har knap 300 lejemål spredt i småbyer som for eksempel Astrup, Vebbestrup og Øster Doense mellem Mariager Fjord og Aalborg. Målet med en ekstraordinær generalforsamling var at få en ny bestyrelse med mere indflydelse og slagkraft efter 7 år uden så meget som et eneste afdelingsmøde. Den 3. december lykkedes det. Boligforeningen fik en ny bestyrelse i stedet for den gamle, der ikke slog til. En beboergruppe - tilknyttet Lejernes LO - havde taget initiativet til de nye tider. Det er nu planen, at LLO skal stå for at organisere afdelingsmøderne i de fire afdelinger i boligforeningen. Det er også planen at analysere boligforeningens administration og økonomi som en hjælp for den nye bestyrelse. På generalforsamlingen var LLO s næstformand, Jørgen D. Jensen, dirigent. KjH www. naboskabet.dk er først og fremmest en god indgang til at få en snak i området om, hvordan man gerne vil have det sammen, og hvad man kan gøre for at få det sådan. Hele landet: Vær med i projekt godt naboskab Ofte vurderer man et boligområde på ting som gennemsnitsindkomsten blandt beboerne, fraflytningsprocenter osv. Men hvor glade er beboerne for at bo her? Føler alle sig trygge i området? Hvor meget kender man hinanden? Hjælper man hinanden? Hvordan fungerer udeområderne? Laver man mange ting sammen? Og er der måske lyst til gøre flere ting sammen? Et nyt redskab, som fungerer over Internettet, kan sætte skub i et bedre naboskab. Det fungerer på den måde, at boligområder, der ønsker at være med, finder en tovholder. Han/hun opretter derefter en undersøgelse på Undersøgelsen består af spørgeskemaer, som kan besvares over Internettet ved afkrydsning, men de kan også indsamles på papir, på telefon eller andre måder. Her kan beboere fra 6 år og opefter så komme med gode ideer og forslag. I et særligt inspirationskatalog kan man få gode ideer til, hvordan man griber en fælles snak an og styrker naboskabet i boligområdet. Spørgeskemaerne er udarbejdet på 7 sprog, så beboere med anden etnisk eller kulturel baggrund kan deltage. Endvidere er undersøgelsen blevet lavet som et talende spørgeskema, hvilket gør, at børn eller beboere med læsevanskeligheder ligeledes har mulighed for at deltage. Selve redskabet, altså undersøgelses-materialet, har været testet gennem fire år i en række boligområder i hele landet, før det nu er blevet forbedret i en ny udgave. Redskabet på nettet laver automatisk en rapport, som kan udskrives. Det er helt gratis at bruge naboskab.dk, så undersøgelsen kan gennemføres for de omkostninger, der er forbundet med tryk, omdeling, indtastning osv. Man har også mulighed for at vælge bestemte grupper ud og se, hvordan deres svar fordeler sig. Men www. naboskabet.dk er først og fremmest en god indgang til at få en snak i området om, hvordan man gerne vil have det sammen, og hvad man kan gøre for at få det sådan. Naboskab.dk er udviklet på initiativ af KAB og finansieret af Realdania, Landsbyggefonden, Velfærdsministeriet og Integrationsministeriet. KjH 8 V I L E J E R E

9 juridisk kommentar ////// af lars helms, advokat Trappeleje og pristalsregulering Efter lejelovens 53 og boligreguleringslovens 15 a kan de almindelige regler om lejefastsættelsen fraviges i ejendomme, der er taget i brug efter den Det samme gælder for lejligheder, der tidligere har været erhverv, og som efter den nævnte dato er indrettet til beboelseslejligheder og i taglejligheder, der er opført efter den For disse lejemåls vedkommende kan lejeforhøjelser kræves på grundlag af aftaler om regulering af lejen med bestemte beløb til bestemte tidspunkter (trappeleje) eller efter nettoprisindeks. Spørgsmålet er nu, om en udlejer i lejekontrakten kan kræve, at lejen både forhøjes med bestemte beløb til bestemte tidspunkter og pristalsreguleres og/eller forhøjes på grundlag af stigninger i skatter og afgifter eller på et andet grundlag, som kunne være lejeværdi eller omkostningsbestemt leje. Det har der længe været delte meninger om. Vestre Landsret tog i efteråret 2008 stilling hertil i to sager, der kom til hver sit resultat. I den første sag fastslog landsretten i overensstemmelse med huslejenævnets og boligrettens afgørelser, at boligreguleringslovens 15 a ikke giver en udlejer ret til at kræve lejeforhøjelse både på grundlag af en trappelejeklausul og efter nettoprisindeks eller stigning i skatter og ejendomsudgifter. Resultatet blev begrundet således: Efter boligreguleringslovens 15 a, stk. 4 kan lejeforhøjelser kræves på grundlag af en såkaldt trappelejeklausul eller efter nettoprisindeks. Da lejeaftalens 11 giver E-Bolig A/S ret til at regulere lejen efter en trappelejeklausul samtidig med, at E-Bolig A/S har forbeholdt sig ret til at regulere lejen efter nettoprisindeks og stigning i ejendomsskatter og renovationsafgifter, tiltrædes det, at bestemmelsen er ugyldig. Dommen er afsagt den i V.L. B-0752/07. Modsat afgørelse. Den afsagde en anden afdeling i Vestre Landsret i sag V.L. B-1720/07 en dom, der kom til det modsatte resultat. I denne sag var der i lejekontrakten taget forbehold om, at lejen kunne reguleres både efter en trappeleje og grundet øgede skatter og afgifter. Der var således ikke også pristalsregulering. Her havde huslejenævnet og boligretten i lighed med den først nævnte sag tilsidesat lejekontraktens reguleringsbestemmelser. Denne afdeling af landsretten udtalte: Det følger ikke af lejelovgivningen og kan heller ikke på baggrund af motiverne til den pågældende bestemmelse i lejelovgivningen udledes, at en i øvrigt lovligt udformet aftale om trappeleje - er ugyldig, blot fordi der i lejeaftalen yderligere er en bestemmelse om regulering af lejen som følge af stigninger i skatter m.v. I den første sag har retten begrundet resultatet med en henvisning til lovens tekst. Brl 15, stk. 4. skal læses som enten trappeleje eller pristalsregulering. Der er ikke nogen egentlig begrundelse for det modsatte resultat i den anden dom. Vi får således ikke at vide, hvorfor denne afdeling af landsretten mener, at dette resultat ikke følger af lejelovgivningen eller af bemærkningerne hertil. Hvad gælder så? I den sidste sag skulle landsretten ikke tage stilling til, om det var berettiget at forsyne en lejekontrakt med bestemmelser om regulering både grundet trappeleje og pristalsregulering. Den først omtalte dom fastslog, at et sådant forbehold var ugyldigt. Indtil videre må det derfor antages at være gældende ret, at en udlejer ikke gyldigt kan betinge sig flere reguleringsmetoder, måske bortset fra skattestigninger. Begge domme er med Procesbevillingsnævnets tilladelser af anket til Højesteret. Afgørelserne herom kan beklageligvis først forventes midt eller sidst i Lejere med sådanne lejekontrakter bør indbringe vilkårene for huslejenævnet snarest muligt og så eventuelt stille sagen i bero der, indtil Højesterets domme foreligger. Internationalt ////// Af Helene Toxværd, formand for LLO i Hovedstaden Den internationale lejerdag IUT afholdt den 6. oktober, på den internationale lejerdag, sin første konference i Bruxelles. Konferencen blev afholdt i Bruxelles for at markere, at IUT (International Union of Tenants), nu har eget EU-lobby-kontor dér. Der var lagt et meget spændende program med mange gode input af talere fra såvel nye som gamle lande i den europæiske union. I konferencen deltog lejerorganisationer fra mange lande, herunder også formanden for LLO, Klaus Hansen. Poul Nyrup som hovedtaler Hovedtaleren på konferencen var tidligere statsminister, Poul Nyrup Rasmussen. Poul Nyrup kom i sit indlæg ind på, hvor vigtigt det er for hele EU at kunne tilbyde sine borgere ordentlige boliger. Han pointerede, at om nogen steder så er det i EU, at en sådan tilgang er mulig - for EU er den eneste afgrænsede region i verden, hvor velfærden står højt på den politiske dagsorden. Ordentlige boliger skal forstås som boliger af en ordentlig kvalitet og i gode områder med ordentlige livsbetingelser for de mennesker, som bor i dem. Men også ordentlige boliger i den forstand, at de fungerer miljømæssigt. Poul Nyrup kunne fortælle, at den socialdemokratiske gruppe i Europa-Parlamentet var undervejs med et større politisk udspil om velfærdens Europa, hvori man vil definere den velfærd, som den enkelte EU-borger bør kunne opleve, og at boligen vil være et centralt emne i dette udspil. Poul Nyrup roste, at den internationale lejerbevægelsen nu er kommet til EU. Han roste IUT-konferencen og opfordrede til, at IUT tager fat i de politikere i parlamentet, for hvem boligspørgsmålet er centralt. Formålet er naturligvis at give temaet boliger for alle bred politisk opbakning. Markant enighed For os der deltog, var det meget positivt at opleve, at den europæiske lejerbevægelse nu er så stærk, at vi er i stand til at arrangere en konference, som kan tiltrække indflydelsesrige politikere. Det var også meget positivt at opleve mennesker fra så mange forskellige lande være enige. Konferencens øvrige talere både europaparlamentarikere, lejertillidsfolk og eksperter - var nemlig enige i synspunktet, at boliger for alle er en forudsætning for, at et velfærdssamfund kan fungere. V I L E J E R E 9

10 boligpolitik ////// Af Kjeld Hammer En halv mio. kr. tilbage til én lejer Lejeren var utilfreds med trappevasken og gik til Lejernes LO i Hovedstaden. Nu er huslejen nedsat med kr. pr. måned og en kæmpecheck venter. Ejendommen i Hellerup, hvor lejeren betalte alt for meget i husleje. Nu er lejen nedsat med kr. pr. måned og en kæmpecheck venter. Blomsten af Danmarks ungdoms går på Øregård Gymnasium i Hellerup nord for København inden de springer ud i livet og bliver en del af landets overklasse. Her fik i sin tid Kronprins Frederik studenterhuen på sammen med flere af sine nuværende, nære venner. Forlig ved retten Men fordi man er lejer og bor lige på den anden side af gaden og kan se de unge mennesker komme og gå, behøver udsigten jo ikke nødvendigvis at koste kr. mere, end den skulle have kostet. Det mente Lejernes LO i Hovedstaden i hvert fald på vegne af et medlem i huset overfor Øregård Gymnasium. Det indså udlejeren også, da sagen blev ført til ende med et forlig ved Retten i Lyngby. Glade studenter overfor lejerens vinduer. Dette syn nyder de fleste vist, men det behøver jo ikke at koste flere hundredtusinder ekstra. Forliget koster nu udlejeren kr. LLO undrede sig Sagen startede, fordi lejeren, der ikke ønsker sit navn offentliggjort, var utilfreds med trapperengøringen. Han gik derfor til Lejernes LO i Hovedstaden. Her undrede en medarbejder sig i stedet over den høje husleje. Lejligheden ligger i en gammel ejendom, som er underlagt bestemmelserne om omkostningsbestemt husleje. Det betyder, at lejligheden ikke kan udlejes til fri markedsleje. Udlejeren forsøgte at forklare huslejens størrelse overfor Boligretten med, at han har gennemført store forbedringer, som han har ret til under visse forudsætninger at kræve højere husleje for. Hans problem var blot, at han ikke kunne dokumentere størrelsen af forbedringsudgiften og heller ikke dokumentere, hvornår forbedringen var udført. Derfor kunne han heller ikke kræve et meget stort forbedringstillæg. Da det gik op for ham, indså han, at spillet 10 V I L E J E R E

11 kurser/konferencer/meddelelser ////// Kurser og konferencer 2009 Advokatkonference (LH), København. Fredag den 28. marts 2009 Lejeretskursus, lejers rettigheder m.v., Odense. Lørdag den 25. april 2009 Nævnskonference (HHE), husleje og beboerklagenævn, Odense. Lørdag den 16. maj 2009 Lejeretskursus, lejefastsættelsen, Odense. Lørdag den 19. september 2009 Udlejeren er Strandgården aps, der har til huse i dette palæ i Hellerups ambassadekvarter. Men selskabet er gået konkurs. var tabt og vejen til et forlig var banet for Lejernes LO og lejeren kr. tilbage I første omgang besøgte Huslejenævnet lejeren og foretog en besigtigelse af ejendommen. Derefter fastsatte nævnet lejen til 900 kr. pr. kvm. pr. år. Så gik sagen til Boligretten i Lyngby på ejerens initiativ. Forliget herfra går ud på, at lejeren får tilbagebetalt for meget betalt husleje for perioden 1/ til 31. marts 2008 i alt kr. Hertil kommer for meget forudbetalt husleje og depositum, i alt kr. Altså sammenlagt kr. Hertil kommer renter på kr., i alt kr. samt omkostninger på kr. Altså en samlet betaling på kr. Men for lejeren er regnestykket endnu større. Han er allerede sat ca kr. ned i husleje pr. måned i al fremtid. I forliget ved Retten i Lyngby står der klart og tydeligt, at Parterne er enige om, at huslejen for lejemålet Gersonsvej 55, 2. th., 2900 Hellerup, pr. 1. november 2001 skal beregnes efter reglerne i boligreguleringslovens paragraf 5, stk. 1 (reglerne om omkostningsbestemt leje). Udlejeren konkurs Udlejeren er et anpartsselskab ved navn Ejendomsselskabet Sandgården aps, der har til huse i et fornemt palæ i Hellerups ambassadekvarter. Eller rettere havde. For anpartsselskabet er gået konkurs og gitterporten til palæet var låst, da Vi Lejere forsøgte at få en kommentar. Det betyder dog ikke, at der er fare for lejerens penge. Ganske vist skal også udlejningsejendommen i Hellerup sælges i enten fri handel eller på tvang, men lejerens og LLO s advokat, Jakob Busse, regner med, at lejerens rettigheder er sikret i alle tilfælde. Det er kun et spørgsmål om tid, før han får sine penge. Og procesrenten på hans penge er over 10 pct., siger han. Indtil videre betaler lejeren sin husleje ved modregning. Beboerrepræsentationskursus, København. Lørdag den 03. oktober 2009 Lejeretskonference (HKJ), nye domme, Odense. Lørdag den 24. oktober 2009 For at undgå store afbestillingsudgifter beder vi jer allerede nu kontakte den lokale afdeling af Lejernes LO for at tilmelde jer de enkelte kurser hurtigst muligt. Kursusprogram for hele året kan rekvireres hos lokalafdelingerne og i sekretariatet. Generalforsamlinger LLO Region Syd/Vest Sjælland & Lolland/Falster LLO Næstved afd. Afholder generalforsamling. Mandag den 30 marts kl. 18 I Grønnegade Næstved. Dagsorden iflg. Vedtægterne. På bestyrelsens vegne Susanne Thomsen, Formand LLO Nykøbing Falster afd. Afholder generalforsamling. Mandag den 30 marts kl. 18 I Strandgade 2,1 sal 4800 Nykøbing F. Dagsorden iflg. Vedtægterne. På bestyrelsens vegne Vagner Christensen LLO Slagelse afd. Afholder generalforsamling. Mandag den 30 marts kl. 18. Norgesvej Slagelse Dagsorden iflg. Vedtægterne. På bestyrelsens vegne Hans Andersen Sønderborg afdeling: Der afholdes ordinær generalforsamling mandag d. 16. marts 2009 kl på Sønderborg bibliotek rum nr. 7 Dagsorden iflg. vedtægterne. evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 02. marts på bestyrelsen vegne Holger Soltau Formand mail Det vil være muligt at mødes med vores lokale folketingsmedlem Benny Engelbrecht, som har afsat tid i kalenderen. Aabenraa/Tønder afdeling: Der indkaldelse hermed til generalforsamling i Lejernes Landsorganisations Aabenraa/Tønder afdeling den 11. marts Afdelingen giver kaffe og brød. Tilmelding kan ske via telefon eller mail hvor tid og sted oplyses. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 2. marts. Vejen afdeling: Der indkaldelse hermed til generalforsamling i Lejernes Landsorganisations Vejen afdeling den 17. marts Afdelingen giver kaffe og brød. Tilmelding kan ske via telefon eller mail hvor tid og sted oplyses. Forslag til generalforsamlingen skal være afdelingen i hænde senest den 10. marts. LLO Skanderborg: Generalforsamling onsdag d. 25. marts kl på Restaurant Sølyst, Sølystvej 32 Skanderborg LLO Birkerød: Generalforsamling afholdes den 23. marts 2009 kl. 19. I beboerlokalet, Nobis Mølle 9, 2. sal Dagsorden jf. vedtægterne. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 9. marts Kun adgang mod forevisning af kvittering for kontingentbetaling På bestyrelsens vegne Henning Poulsen, formand Lejernes LO Fredericia BY og Oplandsafdeling afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 03 marts 2009 kl Sted: Prangervej 2 a, overfor genbrugsbutikken. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag til beslutning, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 6 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen V I L E J E R E 11

12 LLO ////// Af Kjeld Hammer To aktive LLO-afdelinger i Jylland har rundet 30 år. Herning: Udenbys kapitalfonde tager over Den 4.december fyldte Herning Lejerforening 30 år - midt i finanskrisen og netop som udenbys kapitalfonde kommer til byen og erstatter lokale udlejere. Tre lejerforeninger Formanden for Herning Lejerforening, Lars Dohn, mindede i sin fødselsdagstale om, at foreningen i virkeligheden er den tredje lejerforening i Herning. Den første blev oprettet i 1919, lige efter 1. verdenskrigs afslutning, økonomisk krise og nye politiske vinde også internationalt. Herning var dengang en lille by, som først var blevet købstad i 1913 og dengang kun havde passeret indbyggere. Gullaschbaronerne havde under verdenskrigen haft gyldne tider og der var stort behov for en lejerforening. Den næste lejerforening blev oprettet under anden verdenskrig i 1941 under indtryk af bolignød og behov for regulering af boligmarkedet. Den nåede at fejre 25 års jubilæum i I 1978 stiftede man så den tredje lejerforening - den nuværende - på Den Vestre Gæstgivergård. Den var et udslag af opblomstring og indbyrdes kamp på byens venstrefløj, sagde Lars Dohn, der selv var aktivist i disse år. Samtidig var der stor vækst i den almene sektor, bl.a. Sønderager, Porshøj, Brændgårdsparken og Gullestrup. I 1990 erne fik lejerforeningen en opblomstring. Der var samtidig politisk medvind. Røde Kors-flertallet (S, SF og Kr. F.) indførte boligregulering og dermed huslejenævn i kommunen. Ikast kommune fulgte op. Danmarks mest amerikaniserede by Senere kom der politisk modvind. I dag er Herning den mest amerikaniserede by i Danmark. Et højhus i hver ende og en lang gågade. Beliggende i det jyske bibelbælte, hvor den største fagforening er KRIFA på Afslappet stemning i Herning på jubilæumsdagen: Fra venstre mød højre: Lars Dohn, Birthe Ørsted, Ellen Johansen, Winnie Poulsen og stud. jur., sagsbehandler Pernille Dannevig medlemmer. Enhver er sin egen lykkes smed midt i venstreland. Der er nu rekord i udsættelse af lejere på grund af stigende fattigdom i Danmark. Og Frelsens Hær måtte lukke ned før tid for bestilling af julepakker. Nu er der brug for alle kræfter til at arbejde for, at Herning og Ikast-Brande bliver regulerede lige som vore nabobyer. Regulering giver op mod 1/3 lavere husleje i byggeri fra før 1991 og bedre mulighed for at komme efter hajerne. Udenbys kapitalfonde Det private boligmarked i Herning-området varsler nye problemer: Lokale udlejere med et fornuftigt forhold til huslejeudvikling erstattes af udenbys kapitalfonde: Essex har overtaget Holmparken og Herrregårdsparken. Nørreparken blev overtaget af en islandsk kapitalfond - nu Juhl Jørgensen, som efter fem måneder truer med huslejestigninger. Vores modtræk er etablering af beboerrepræsentationer med sekretariatsaftaler med Lejerforeningen. Det går ganske godt. Men det viser, at der er brug for en stærk og samlet lejerbevægelse, sagde Lars Dohn. Fra 50 til 400 medlemmer Regionsformand for LLO Region Midt, Karsten Gravesen, fremhævede i sin tale afdelingens udvikling de seneste 6 1/2 år efter foreningens indmeldelse i LLO. I maj 2002 var der vel 50 medlemmer. I dag er der omkring 400. Denne udvikling skyldes i høj grad det flotte arbejde, som du Lars, Jytte, Winnie og Ellen har gjort i de sidste 6-7 år, men jeg vil vove at påstå, at det var medlemskabet af LLO, der gav jer mod til at forsætte lejerarbejdet, og at vi i LLO også har bragt professionalisme ind i jeres lejerforening. Så det har været godt for både jer og os i Lejernes LO, men ikke mindst for lejerne i Herning, at I sin tid blev medlem af Lejernes LO og at lejerbevægelsen i byen hermed er blevet styrket, sagde Karsten Gravesen. Han gav håndslag på en fælles indsats for at få boligreguleringen indført i Herning Kommune til gavn for kommunens lejere. Regionsformanden fremhævede i den forbindelse behovet for frivillige, der som bestyrelsen i Herning vil yde en stor indsats for lejerne. 12 V I L E J E R E

13 Skive: En konstruktiv rebel Lejernes LO i Skive rundede de 30 år den 5. februar. Da Lejernes LO i Skive stiftedes om aftenen den 5. februar 1979 var mødelokalet i kælderen til Medborgerhuset, Resenvej10, fyldt med en ivrig flok, der dystede om bestyrelsesposterne. Afdelingens nuværende kasserer, Kristian Pedersen, indvalgtes i bestyrelsen og har siddet der lige siden. Den første formand blev Mette Kromann Christensen. Hun blev hurtigt afløst af Svend Erik Simonsen, der dog kort efter rejste fra byen. Men han nåede at sætte sig varige spor i foreningens daglige arbejde i form af en effektiv papirgang og journalisering. I 1981 blev Jørgen D. Jensen så formand. Han har nu været formand i 28 år og bestyrelsesmedlem i 29. Den nuværende næstformand, Karsten Gylling, har været bestyrelsesmedlem i 28 år. Stabiliteten har med andre ord været et varemærke hos LLO i Skive. Afdelingsformand næstformand Karsten Gylling og afdelingsformand Jørgen D. Jensen. Fire foreninger Til gengæld er den jubilerende afdeling i virkeligheden den fjerde lejerforening i Skive. Byens første lejerforening blev stiftet i 1917 under første verdenskrig. Krigen betød, at boligbyggeriet var gået helt i stå, priserne steg kraftigt og folk søgte mod byen. Her voksede bolignøden tilsvarende. Skive By og Omegns Lejerforening blev stiftet ved et møde på Afholdshotellet i Torvegade, hvor 25 lejere deltog. Jørgen D. Jensen har i Skives officielle byhistorie beskrevet boligsituationen i Skive op til stiftelsen. Som en direkte følge af tyfusepidemien fik byen en ny sundhedsvedtægt i Den muliggjorde bl.a. nedlæggelse af kælderlejligheder. Det var oprindeligt sundhedskommissionens hensigt at kassere mange af de ca. 50 kælderlejligheder i byen, men af hensyn til boligmanglen var man enige om at gå lempeligt frem og kun kassere nogle stykker hvert år. I sommeren 1916 blev seks af de værste kælderlejligheder kasseret af kommissionen, men da der ikke kunne skaffes anden husly til de familier, der boede i de seks lejligheder, lykkedes det ikke at forhindre, at de fortsat blev benyttet som boliger. Nybyggeriet af lejligheder var nemlig gået helt i står på dette tidspunkt. I efteråret 1916 var der ikke en bolig under opførelse i byen. Foreningen bestod til starten af 30 erne og stod i de første mange år stærkt i byen. I 1920 toppede medlemstallet med over 600 medlemmer i en by, hvor der dengang kun var omkring 700 lejeboliger. Foreningen blev hurtigt tilsluttet den daværende landsorganisation, De samvirkende Lejerforeninger. Sort bog over lejere Den var en torn i øjet på byens grundejere. Den socialpolitiske udvikling ligeså. Grundejerformanden påstod, at det var den nye lejelovgivning, der havde skabt boligproblemerne. Andre medlemmer af grundejerforeningen foreslog, at der blev ført en sort bog over lejere, der krævede deres ret. Én foreslog endda, at lejere skulle udstyres med attester fra deres tidligere værter, som de skulle fremvise, når de søgte ny bolig. Skive By og Omegns Lejerforening blev opløst i starten af 1930 erne, men det betød ikke, at der ikke skete noget på boligområdet. I 1938 fik byen det første af de to store almennyttige boligselskaber, det kommunestyrede Socialt Boligbyggeri. Fire år senere oprettedes det beboerstyrede Arbejdernes Andelsboligforening. Disse to boligselskaber har siden bygget et meget stort antal lejeboliger i byen, og har derfor æren for, at mere end halvdelen af nutidens lejere i byen er sluppet fri af det private spekulationsbyggeri. I 1941 oprettedes der igen en lejerforening og igen under indtryk af en verdenskrig. I 1966 fik Skive sin tredje lejerforening, som imidlertid mødte stor modstand i kommunen. Dens forvaltning var så grov overfor foreningen, at man ikke engang reagerede på de anbefalede skrivelser, foreningen fremsendte. Modstanden var medvirkende til at kvæle foreningen igen. Stor provinsafdeling Den nuværende, fjerde lejerforening kom til efter at byrådet havde vedtaget, at boligreguleringslovens bestemmelser skulle være gældende i Skive fra 1. april I årene op til stiftelsen havde Viborg Lejerforening ydet god støtte til lejere og boliginteresserede aktivister i Skive. Den nystiftede afdeling af LLO fik fra starten et godt forhold til fagbevægelsen, men også et bedre forhold til kommunen, end den tidligere lejerforening havde haft. Efter en kort konflikt med AAB etablerede parterne et godt samarbejde, der først mange år senere også kom til at kendetegne forholdet til Socialt Boligbyggeri. I dag er Lejernes LO i Skive en af de største provinsbyafdelinger i LLO med omkring 600 medlemmer. Jubilæet blev markeret med reception og fest, men også med en udstilling på hjemmesiden op til jubilæet. Med udstillingen vil afdelingen både fortælle afdelingens historie og byde ind med inspiration til det fremtidige arbejde. Stolt og selvstændig Lejernes LO i Skive har i sine 30 år, når vi selv skal sige det, en stolt, selvstændig historie af at være en konstruktiv rebel i lejerarbejdet - ikke udenfor fællesskabet, men heller ikke uden egne meningers mod, siger Jørgen D. Jensen, der også er næstformand i Lejernes Landsorganisation. Der har været rigtig mange gode kræfter, der har givet en hånd undervejs, og bidraget til den lokale foreningskultur. Jeg vil gerne udtrykke en stor tak til mine kollegaer og kammerater, nuværende og tidligere aktive og medarbejdere for jeres indsats, særpræg og bidrag. Vi har kort og godt grund til at være stolte af bedrifterne indtil nu. V I L E J E R E 13

14 boligpolitik ////// Af Jesper Larsen, cheføkonom, Lejernes LO Lejerne vil spare på energien men det vil udlejerne ikke Udlejerne vil hellere bruge ejendommens overskud til spekulationsmoderniseringer end til energiforbedringer. De kan nedlægge veto, og det er jo lejerne, der betaler varmeregningen. Varmen fosser ud af de privatejede udlejningsboliger. Statens Byggeforskningsinstitut har beregnet, at energiforbruget til opvarmning og ventilation af bygninger udgør næsten halvdelen af det samlede danske energiforbrug og koster over 50 mia. kr. årligt. I de eksisterende bygninger kan der spares mindst en tredjedel af varmeforbruget alene ved at udskifte vinduer og efterisolere de dårligste ydervægge, gulve og tage. En halv mio. husstande Det største behov for energiforbedrende arbejder findes i ejendommene i den privatejede udlejningssektor. Her bor husstande. Boligerne i den privatejede udlejningssektor er langt dårligere isolerede og energimæssigt væsentligt mere utidssvarende end boligerne i den almene udlejningssektor og i ejerboligsektoren. Lejernes LO har derfor taget initiativ til, at vi sammen med Danmarks Lejerforeninger rettede en henvendelse til velfærdsminister Karen Jespersen og til Folketingets boligudvalg samt Folketingets energiudvalg. Nu skal der gør noget for at få de dårlige boliger isoleret. Vi har foreslået, at: 1. Huslejenævnet gives kompetence til, efter anmodning fra en beboerrepræsentation, at kunne pålægge udlejer at gennemføre et projekt med energiforbedrende arbejder, såfremt lejerne har anvist den fornødne finansiering mv. af projektet. 2. Huslejenævnet gives kompetence til, efter anmodning fra en beboerrepræsentation, at kunne pålægge udlejer at gennemføre et forarbejde til et projekt med energiforbedrende arbejder. Projektet kan finansieres af ejendommen vedligeholdelseskonto. 3. Boligreguleringsloven ændres, således at der ikke kan gennemføres udlejning efter boligreguleringslovens 5.2 førend ejendommen er i vel energimæssig stand. Lejernes LO og Danmarks Lejerforeninger mener, at mange private udlejeres modstand mod energiforbedrende arbejder har dunkle motiver. Der er derfor behov for at styrke lejernes initiativret. Forslagene vil afgørende forbedre lejernes mulighed for at få gennemført energibesparende arbejder i de enkelte privatejede udlejningsejendomme. Udlejeren kan nedlægge veto Det er i en undersøgelse fra Statens Byggeforskningsinstitut påvist, at det typisk er lejerne, der opfordrer udlejerne til at forbedre ejendommene. Desværre kan udlejeren nedlægge veto, uanset lejerne tilbyder at betale for de energiforbedrende arbejder. Derfor er der behov for at styrke lejernes initiativret. Samtidigt er det lejerorganisationernes erfaring, at udlejer hellere vil bruge ejendommens overskud til spekulationsmoderniseringer, end til energiforbedringer. Det er jo lejer, der betaler varmeregningen, og som lever med kolde vægge og utætte vinduer. Dunkle motiver I mange ejendomme har lejerne forbedret deres mulighed for indseende med ejendommens drift og økonomi ved at vælge en beboerrepræsentation. Mange beboerrepræsentationer er trætte af at støde hovedet mod en mur, når talen kommer på energiforbedrende arbejder. Lejerne vil gerne betale herfor, men desværre viser lejerorganisationernes erfaringer også, at mange private udlejere ikke er interesserede i energiforbedrende arbejder, uanset reglerne sikrer, at lejerne fuldt ud betaler den lejeforhøjelse, der finansierer forbedringsarbejderne. Efter lejerorganisationernes erfaringer skyldes udlejernes modstand især følgende tre forhold: Udlejer taber ikke økonomisk på manglende energiforbedringer, idet varmeregningen betales fuldt ud af lejer. Udlejer bor ikke i ejendommen og har derfor ikke den samme interesse, som de familier, der til daglig lever med utætte vinduer og kolde vægge pga. manglende hulmursisolering. Modernisering ved genudlejning er en stopklods for energiarbejderne. Udlejer investerer hellere uanset behov i modernisering ved genudlejning. Udlejer erstatter hellere et ældre toilet og køkken med et nyt, frem for en bedre klimaskærm. Dette skyldes, at gennemgribende forbedringer giver udlejer ret til ekstraordinær høj leje, nemlig en leje efter det lejedes værdi, hvilket reelt i praksis er en markedsleje. Derfor skal initiativretten fremmes og der skal stoppes for spekulationsmoderniseringer ved genudlejning. 14 V I L E J E R E

15 x-ord ////// Vind tre flasker vin SUDOKU Vinder af X-ordet i nr 4/ 2008 blev: Sanny Jørgensen, Rebæk Søpark 11, 4. tv Hvidovre Navn: Adresse: Postnr. By: Indsend krydsen senest den 16. april 2009 til: Vi lejere Lejernes LO Reventlowsgade sal 1651 København V Mærk kuverten Kryds og tværs. Løsningen kan også indscannes og sendes på mail til V I L E J E R E 15

16 nyt fra lejernes LO i hovedstaden ////// Sæt X i kalenderen allerede nu. Kursusprogrammet udsendes i starten af marts. Kursus om varmeregnskaber onsdag den 8. april 2009 kl Kurset har til formål at bibringe deltagerne en overordnet forståelse af opbygningen af et varmeregnskab, et kendskab til lejelovens regler om aflæggelse af varmeregnskaber samt beboerrepræsentationers rettigheder efter lejeloven. Der vil blive taget udgangspunkt i konkrete eksempler og nævnspraksis vedrørende afgørelse af uenighed om varmeregnskaber. Er du nyvalgt beboerrepræsentant, og kunne du tænke dig et overblik over reglerne for en beboerrepræsentation, kan du tilmelde dig et af følgende kurser: Grundkursus for nyvalgte beboerrepræsentanter tirsdag den 21. april 2009 fra kl eller tirsdag den 28. april 2009 fra kl På kurset vil vi gennemgå nogle af beboerrepræsentationens muligheder, f.eks. hvad stiller vi op med en lejeforhøjelse?, er varmeregnskabet i orden?, hvorfor bliver ejendommen ikke vedligeholdt?, hvad kan vi gøre ved det? og andet relevant. Hjælp os! medlemsnummer eller journalnummer. Lejernes LO i Hovedstadens telefoniske medlemsrådgivning er åben mandag-torsdag kl på , og det er der heldigvis rigtig mange der benytter sig af faktisk besvarer vi mere end opkald om året. Derfor er det også en meget stor hjælp for os, at man er klar med sit medlemsnummer eller journalnummeret på den sag, man gerne vil høre til, når man ringer op. Til gengæld kan den medlemsrådgiver, der besvarer opkaldet, hurtigt få adgang til de oplysninger der efterspørges, og det betyder, at vi kan give en meget hurtigere og bedre medlemsrådgivning. Medlemsrådgivningen er ikke en omstilling, men er betjent af kompetente medarbejdere, der i de fleste tilfælde kan afslutte rådgivningen i løbet af telefonsamtalen eller beslutte, om der er grundlag for at åbne en sag. HUSK også altid at angive medlemsnummer og/eller journalnummer, når du skriver eller mailer til os det letter os meget i det daglige arbejde. Indbetaling af kontingent til Lejernes LO i Hovedstaden Vi modtager desværre fra tid til anden, henvendelser fra medlemmer som har fået rykkerbreve, til trods for at de har indbetalt kontingent rettidigt. Dette skal vi naturligvis beklage, det skyldes ikke rod i regnskaberne, men at posthusene taster forkert i kodelinien. Når dette sker, har vi ikke mulighed for at placere indbetalingen på medlemsnummeret, men må føre beløbet på en fejlliste. Vi skal derfor bede jer om hvis I modtager et rykkerbrev, og har indbetalt kontingent at sende en kopi af kvitteringen ind til os, og vi vil straks rette fejlen. Derudover vil vi anbefale, at man tilmelder sig BetalingsService, så er man helt sikker på at undgå denne fejl. Kursus om skatte- og afgiftsvarsling onsdag den 29. april 2009 kl Kurset har til formål at bibringe deltagerne et overordnet kendskab til lejelovens regler om varsling af skatte- og afgiftsforhøjelser samt beboerrepræsentationers rettigheder efter lejeloven. Der vil blive taget udgangspunkt i konkrete eksempler. Kurserne holdes i Vester Voldgade 9, 1552 København V. Infopakken Midt i januar udsendte vi den årlige infopakke til samtlige beboerrepræsentationer i Lejernes LO i Hovedstaden. Infopakken er en samling af nyttige papirer og praktiske ting, som beboerrepræsentationen kan bruge til det årlige beboermøde. Infopakken kan rekvireres i elektronisk form via mail Derved bliver det let at arbejde videre med de skabeloner og forslag, vi har udarbejdet. Husk at oplyse medlemsnummer. Påskeferie Lejernes LO i Hovedstaden holder Påskeferie fra mandag den 6. april til og med mandag den 13. april. Kontoret åbner igen tirsdag den 14. april. Når du flytter. husk også at melde flytning til os! Alt for mange glemmer at melde flytning til os. Det betyder at vi får forsendelser retur fra postvæsenet og må sende endnu en gang med ekstra portoudgifter til følge. Det er ærgerlige penge som vi gerne vil spare. Så husk venligst at give os besked når du skifter adresse gerne via med angivelse af medlemsnummer, gammel og ny adresse. Generalforsamling i Lejernes LO i Hovedstaden. Den 19. maj 2009 afholdes der generalforsamling for Lejernes LO i Hovedstaden. Forslag til generalforsamlingen skal være modtaget i sekretariatet senest 3 uger før, dvs. den 28. april. Forslag skal være forsynet med forslagsstillerens underskrift. Generalforsamlingen er Lejernes LO i Hovedstadens øverste myndighed. Den tager stilling til overordnede politiske, organisatoriske og økonomiske forhold. 16 V I L E J E R E

17 Er du nervøs for en stor flytteregning nu - eller når du flytter ud igen? - Så få hjælp fra LLO I dag betaler mange lejere alt for store fraflytningsregninger, fordi de ikke kender reglerne og fordi de ikke ved, i hvilken stand lejligheden skal afleveres. Ofte er der også sket det, at man ved overtagelsen ikke fik gjort udlejeren opmærksom på, hvad der var galt i lejligheden og det kan bliver dyrt, når man flytter ud. Er du medlem af Lejernes LO i Hovedstaden, kan du altid gratis - få rådgivning ved at ringe til os eller besøge os, men nu kan du også mod betaling - få en konsulent ud, som grundigt gennemgår din lejlighed. Du kan også få en konsulent ud, den dag du og din udlejer besigtiger lejligheden og du kan få en konsulent ud, når du har fået en ny lejlighed, sådan at du ikke hænger på fejl, som du har overtaget. Husk at bestille vores hjælp i god tid! - Her kan du se, hvad vores tilbud omfatter og hvad de koster: Vejledende flyttesyn Vi kommer ud og besigtiger din lejlighed Vi gennemfotograferer lejligheden som dokumentation ved en eventuel nævnssag Vi vurderer, hvor meget du skal sætte i stand set i forhold til din lejekontrakt. Vi rådgiver dig om, hvordan arbejderne skal udføres, hvis du selv vil sætte i stand Vi rådgiver dig om, hvilke krav du kan stille til håndværkere Vi laver en skriftlig rapport på, hvad vi mener, der skal til for at undgå en stor flytteregning Du får billeder og rapport udleveret på CD-ROM Det vejledende flyttesyn koster kr. inkl. moms, hvis du er medlem af Lejernes LO i Hovedstaden og kr. hvis du ikke er medlem. For lejligheder på over 120 m2 tillægges 500 kr. pr. påbegyndt 50 m2. Indflytningssyn (skal ske højst en uge efter, at du har overtaget lejligheden) Vi kommer ud og besigtiger din lejlighed Vi gennemfotograferer lejligheden som dokumentation til den dag, du flytter ud igen Vi gennemgår lejligheden grundigt for fejl og mangler Vi skriver til din udlejer, hvad vi mener, der skal sættes i stand, og hvad du ikke hæfter for ved fraflytning Du får billeder og rapport udleveret på CD-ROM, som du kan gemme til den dag flytter igen Indflytningssynet koster kr. inkl. moms, hvis du er medlem af Lejernes LO i Hovedstaden og kr., hvis du ikke er medlem. For lejligheder på over 120 m2 tillægges 500 kr. pr. påbegyndt 50 m2. Flyttesyn med udlejer Du kan også få en konsulent med ved det officielle flyttesyn med udlejer. Vores konsulent er din bisidder og sørger for, at synet forløber efter bogen. Konsulenten vil også være i stand til at forhandle med udlejer om istandsættelse. Konsulenten sørger efterfølgende for at alle aftaler foreligger på skrift. Vores deltagelse i flyttesyn med udlejer koster kr. inkl. moms, hvis du er medlem af Lejernes LO i Hovedstaden og kr., hvis du ikke er medlem. Får du udført både et vejledende flyttesyn og et flyttesyn med udlejer er den samlede pris kr., hvis du er medlem og kr., hvis du ikke er medlem. For lejligheder på over 120 m2 tillægges 500 kr. pr. påbegyndt 50 m2. Alle priser gælder i Lejernes LO i Hovedstadens område, som er Københavns, Frederiksberg, Dragør, Tårnby, Gladsaxe og Gentofte kommuner. Uden for dette område beregnes der også kørselstid. Andre behov Du kan også få vores konsulenter med ud i andre sammenhænge. Timeprisen er 950 kr. inkl. moms for medlemmer af Lejernes LO i Hovedstaden og 1250 kr. inkl. moms for ikke-medlemmer. Der betales også for kørselstid, uanset hvor du bor. Du kan altid ringe til os og få en snak med en af vores konsulenter eller sende os en mail, før du beslutter dig. Ring på eller mail på V I L E J E R E 17

18 Boligspekulation ////// Af Kjeld Hammer Rotter i moralen hos Ny Carlsbergfondet Fine mænd og kvinder i spidsen for Danmarks fineste fond blæste på en 92-årig lejer, der måtte leve med rotter og et ubrugeligt køkken gennem 8 måneder. Glyptoteket fik lige 100 mio. kr. til forbedringer og nyindretninger. Lejeren bad forgæves om at få godtgjort sine udgifter til rengøring efter rotter. Ny Carlsbergfondet og dets ledelse holder til i brygger Carl Jacobsens bolig i et historisk kvarter i København. Lejeren var professor på Kunstakademiet i sine aktive år. Han betragtes som en nestor i dansk arkitektur med en stribe bøger bag sig. Men selvom hans udlejer - Danmarks fineste fond - med rund hånd deler snesevis af millioner ud til kunstneriske formål, så nægtede den at betale for rengøring og desinficering efter et 8 måneder langt, større rotteangreb i professorens lejlighed. Samtidig måtte han i mange måneder døje med, at køkkenet var under ombygning. Som om det ikke var nok, så fik den gamle professor endnu et problem: han måtte på grund af rotteangrebet flere gange tage ophold på et rehabiliteringshjem. Den kommunale hjemmehjælp ville nemlig ikke ville komme tilbage i lejligheden, før der var rengjort og desinficeret. Derfor måtte han selv betale de kr. Hårdhændet og kynisk Det er en både hårdhændet og kynisk opførsel, udlejeren her viser, siger formanden for Lejernes LO i Hovedstaden, Helene Toxværd, om Ny Carlsbergfondets behandling af sin lejer, der et halvt liv har boet til leje hos fondet. Jeg kan heller ikke forestille mig, at den tarvelige behandling er i overensstemmelse med fondets formål og den almene opfattelse af samme. Køkkenet nedtaget og gulvet fjernet Sagen startede, da Lejernes LO i Hovedstaden i foråret 2008 på vegne af lejeren måtte gå til huslejenævnet i Københavns Kommune og bede nævnet pålægge Ny Carlsbergfondet to ting. For det første at afslutte igangværende arbejder i lejlighedens køkken efter et rotteangreb. For det andet at godtgøre lejeren de udgifter, som han havde afholdt til rengøring af lejligheden i forbindelse med rotteangrebet. Da huslejenævnet besigtigede lejligheden tre måneder efter LLO s klage, var køkkenet stadig ikke udbedret. Ved besigtigelse fik nævnet påvist indbo i lejlighedens stue efter bidemærker fra rotter, skriver nævnet og føjer nok så afgørende til: Lejlighedens køkken var nedtaget og gulvet fjernet. Med andre ord: knap tre måneder efter LLO s klage er køkkenet stadig under ombygning og umulig at anvende normalt. Helene Toxværd: Ny Carlsbergfondet har opført sig helt uanstændigt i denne sag. Gamle brygger Jacobsen må roterere i sin grav. Efter sit besøg pålagde huslejenævnet Ny Carlsbergfondet at lade lejlighedens køkken retablere. Arbejdet skal udføres snarest og inden to måneder fra dato, hedder det i nævnets afgørelse. Om godtgørelsen af udgifterne de kr. siger nævnet, at dette er et pengekrav. Nævnet fortsætter: Uenighed om pengekrav henhører under de almindelige domstole og kan derfor ikke afgøres af huslejenævnet. Men det vil et flertal alligevel pålægge fondet. Ganske opsigtsvækkende føjer nævnet nemlig til: Som sagen er forelagt og oplyst, er to af huslejenævnets tre medlemmer dog af den opfattelse, at udlejer (Ny Carlsbergfondet. red.) har haft pligt til at lade lejligheden rengøre og desincifere efter rotteangrebet. Derfor mener disse medlemmer, at udlejer bør godtgøre lejeren ,50 kr., som lejeren ubestridt har afholdt til nødvendig rengøring og desinfektion af lejligheden på grund af rotteangrebet. Et medlem finder ikke tilstrækkeligt grundlag for at tilslutte sig flertallets afgørelse. 18 V I L E J E R E

19 Det var i lejligheden Knabrostræde 13, 1.tv., at rotterne huserede og gjorde livet utåleligt for den 92-årige lejer. Afvisning på fire linier Pligten til at lade rengøre og desinficere er imidlertid ikke jura, men moral. Og moralen vil Ny Carlsbergfondet åbenbart blæse på. To måneder efter påbuddet om at færdiggøre køkkenet er arbejdet stadig ikke afsluttet, om end tæt på. Professoren magter ikke mere og flytter på plejehjem. LLO beder på hans vegne fondet om at refundere ham tre måneders husleje, hvor lejemålet har været ubeboeligt. Så slår Ny Carlsbergfondet hovedet på sømmet. I et brev til LLO afviser fondets feterede kunstmæcen og leder, forfatteren Hans Edvard Nørregård-Nielsen, forslaget uden forståelse af nogen som helst art. Det sker i et bemærkelsesværdigt hurtigt og nærmest lakonisk svarbrev på fire linier ugen efter: I besvarelse af Deres brev af 25. august d.å. vedrørende ovennævnte lejemål skal man meddele, at man ikke er indstillet på at refundere lejers udgifter til rengøring samt leje for marts, april og maj måned Med venlig hilsen P.D.V. Hans Edvard Nørregård-Nielsen. Formand. Lejernes LO kunne vælge at indbringe afvisningen og tvisten for boligretten, men det har lejeren ikke ønsket. Han orker ikke mere kamp. Og han orker ikke at høre mere om Ny Carlsbergfondet. Ej heller at stå frem i denne artikel med navn og foto. Aldrig set før Om indholdet af huslejenævnets afgørelse siger Helene Toxværd: Huslejenævnet har taget en helhedsvurdering. Det er aldrig set før, at et huslejenævn meddeler en part, at nævnet synes, den skal refundere de udgifter, som har været nødvendig for at hjemmehjælpen overhovedet måtte komme der, siger hun, men jeg indrømmer, at dette ikke er jura. Stakkels mand. Men Ny Carlsbergfondet mener åbenbart ikke, det er deres problem. Den fine direktion P.D.V. i brevet betyder: På direktionen vegne. Hvem sidder så i øvrigt i denne direktion? Det gør såmænd to andre fine støtter af kunsten i Danmark, nemlig Morten Kyndrup, der er professor, dr. phil. og Maria Fabricius Hansen, der er lektor, dr. phil. Direktionen, der også er bestyrelse, har talt. Det gjorde den også ved fondets jubilæum i Da greb ledelsen i lommen Afvisningen fra den mest magtfulde mand i dansk kunst fylder fire linier og skænkede sammen med Carlsbergfondet ikke færre end 100 mio. kr. til Glyptoteket i København. Pengene var øremærket til en række væsentlige bygningsforbedringer og nyindretninger, som det hed. Det fremgår ikke, om der i de 100 mio. kr. var afsat penge til rottebekæmpelse på museet. I Lejernes LO i Hovedstaden er formanden fortørnet: Ny Carlsberg Fondet har opført sig helt uanstændigt i denne sag. Gamle brygger Jacobsen må roterere i sin grav, siger Helene Toxværd. V I L E J E R E 19

20 boligpolitik ////// Af Kjeld Hammer UMM Det smukke, gamle rådhus i Vejle. Bag de tykke mure mødes byrådet, men her er idealerne måske knap så smukke. (Foto: James Arbøl) Hvorfor skal lejerne i Vejle betale meget mere end i Horsens for det samme? Mange lejere i Vejle skal fra 2009 betale en helt urimelig høj lejestigning. Så høj, at lejere i kommunen skal bokse med nogle af de højeste huslejer i Danmark. Hvordan er sådan en stigning kommet til verden? Formanden for Lejernes LO i Horsens, James Arbøl, forklarer: Vejle Kommunes Huslejenævn består af tre personer, og lejer-repræsentanten er ikke udpeget af LLO. Hvert år fastsætter huslejenævnet som alle andre steder i landet - et normtal for bl.a. aflønning af vicevært og udgiften til administration. Derved kan det lokale huslejenævn i virkeligheden ved skrivebordet fastlægge en lejestigning for alle byens lejere. Hvis ét eller flere af huslejenævnets medlemmer samtidig er udlejer eller har investerings-interesser, så er det i virkeligheden deres egen profit, de sidder og fastlægger. Det er tilsyneladende det, der er sket i Vejle. Forskel på 49 pct. Fakta er, at administrationsudgiften i Vejle kommune fra 2009 ligger 49 pct. over niveauet i Horsens. Normtallet for vicevært ligger 102,6 pct. over Horsens-niveau. Der er 26 km imellem de to byer. Hvad i alverden er forklaringen?, spørger LLO i Horsens. Og hvad mener politikerne? Det er jo dem, der udpeger medlemmerne af huslejenævnet. LLO har ikke udpeget den mand, der repræsenterer lejer-siden. Èn af byens store udlejere I Vejle er én af de tre huslejenævnsmedlemmer samtidig en af byens store udlejere med omkring 300 lejemål. Han hedder Bertel Nielsen. Og nævnets formand, tidl. vicepolitimester ved Vejle Politi, Tom Andersen, erklærer regelmæssigt sig selv for inhabil, når sager i nævnet er til afgørelse. Enhver kan gøre sig sine egne tanker om, hvem det så gavner, når normtallet skal fastlægges, siger James Arbøl. Kommunen har i starten af januar meddelt, at Bertel Nielsen er bevilget orlov frem til 1. juli, men vil i perioden fungere som suppleant. Måske er vores kritik trængt igennem, siger James Arbøl. VI LEJERE Udgiver, ekspedition og annoncer: Lejernes Landsorganisation. Reventlowsgade 14, 1651 Kbh. V Tlf.: Fax: Her modtages henvendelser vedrørende abonnement. Ansv. redaktør: Kjeld Hammer (DJ) Deadline for næste nummer: Torsdag den 16. april Udkommer fire gange årligt: februar, maj,august, november Oplag: Tryk: Color Print Layout: xtern design

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...7 Vedligeholdelsesregler...8

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om energibesparelser i privat udlejning, udvidelse af huslejenævnetskompetence og ændring af boligreguleringsloven

Forslag til folketingsbeslutning om energibesparelser i privat udlejning, udvidelse af huslejenævnetskompetence og ændring af boligreguleringsloven 2008/1 BSF 168 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. april 2009 af Thomas Jensen (S) og Sophie Hæstorp Andersen (S) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet.

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet. Om beboerrepræsentation fra boligministeriet. Revideret pr. 4. maj 2017. Beboerrepræsentation Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Den nye lejelov hvad kan vi forvente?

Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Juridisk direktør og Advokat Lars Brondt Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Forlig af 11. juni 2014 og lovforslag

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Kickoff-seminar DEL II Paradoksproblemet med huslejefastsættelse og energiforbedringer i lejeboliger v/ advokat Timmy Lund, Ejendomsforeningen Danmark Onsdag den 1. juni 2011,

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

Ti myter om at bo til leje

Ti myter om at bo til leje Ti myter om at bo til leje ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40 Forord Der er stor interesse for bolig- og ejendomsmarkedet. Det er både naturligt og glædeligt. Ejendomme er et væsentligt element i

Læs mere

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Præsentation af udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet

Læs mere

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Torben Christensen Adm. direktør Ejendomsforeningen Danmark Lejeboligens fremtid Lejeboligens fremtid Ejerbolig Privat

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...8 Vedligeholdelsesregler...10

Læs mere

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.20 17.00 Huslejefastsættelse del 1 v. Louise Kaczor 17.00 17.20 Pause og netværk 17.20 17.55

Læs mere

Lejer kan blive boende for evigt

Lejer kan blive boende for evigt Indsigt Pas på med fremleje af ejerbolig: Lejer kan blive boende for evigt Et stigende antal boligejere udlejer deres bolig for en tid. Men de risikerer, at lejeren ikke kan opsiges, og at de selv mister

Læs mere

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen.

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. 1 LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. TOX/JL 24/4 2014 Den 24. marts 2014 offentliggjorde minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen,

Læs mere

SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Skitse til udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Privat udlejning. For høj husleje? Lejens størrelse

Privat udlejning. For høj husleje? Lejens størrelse Privat udlejning For høj husleje? Lejens størrelse For høj husleje? 1 Huslejens størrelse afhænger af om: lejemålet er moderniseret og hvornår, der er/har været erhverv i ejendommen, antallet af lejemål

Læs mere

Omkostningsbestemt lejeforhøjelse. Syv eller flere lejemål. Privat udlejning

Omkostningsbestemt lejeforhøjelse. Syv eller flere lejemål. Privat udlejning Omkostningsbestemt lejeforhøjelse Syv eller flere lejemål Privat udlejning Den omkostningsbestemte leje er sammensat af: 1 Driftsudgifter + udvendig vedligeholdelse + forbedringer. Forbedringerne/moderniseringen

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

EN GOD DAG I BOLIGRETTEN Leje pr. 1/ på kr ,00 pr. m 2 godkendt

EN GOD DAG I BOLIGRETTEN Leje pr. 1/ på kr ,00 pr. m 2 godkendt ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

EN GOD DAG I HUSLEJENÆVNET

EN GOD DAG I HUSLEJENÆVNET ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik Aagaard Poulsen (H)

Læs mere

TEMA: DINE NYE RETTIGHEDER SOM LEJER NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA. VI LEJERE ERE l 13

TEMA: DINE NYE RETTIGHEDER SOM LEJER NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA. VI LEJERE ERE l 13 NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA VI LEJERE ERE l 13 KÆRE LEJER Den 1. juli 2015 trådte en række vigtige ændringer af lejelovene i den privatejede udlejningssektor i kraft.

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015. Ikrafttrædelse 1.7.2015

Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015. Ikrafttrædelse 1.7.2015 Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015 Ikrafttrædelse 1.7.2015 Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf. (+45) 33 15 01 02 Fax (+45) 33 14 19 33 www.homannlaw.dk Loven har medført ændringer af; Lejeloven

Læs mere

Nr. 1 Forår 2015. Indflytningsrappport s. 11 Sagsomkostninger s. 12-13 Skatter og afgifter s. 14 Åbningstider s. 16

Nr. 1 Forår 2015. Indflytningsrappport s. 11 Sagsomkostninger s. 12-13 Skatter og afgifter s. 14 Åbningstider s. 16 Lejernyt Fyn Nr. 1 Forår 2015 INDFLYTNINGSRAPPORT INDFLYTNINGSRAPPORT Udlejeren, der udlejer mere end én beboelseslejlighed, skal syne beboelseslejligheden i forbindelse med indflytningen og udarbejde

Læs mere

Energibesparelser i private lejeboliger

Energibesparelser i private lejeboliger - 1 Energibesparelser i private lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i begyndelsen af februar 2014 et lovforslag, der skal fremme

Læs mere

Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140

Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140 Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140 Der afholdtes ordinær generalforsamling onsdag, den 6. maj 2015 på Restaurant Hedelund - Brønderslev med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). D O M Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-1994-14: A (advokat Jesper Bang) mod B (advokat Henrik

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Hjørring udlejere 5. november 2015 Elsebeth Due Kjeldsen, Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov 1. juli 2015 Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Vigtigste elementer

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015 Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Ikrafttræden og hjemmel v/ejendomsforeningen Danmark, juridisk

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Forbedringsforhøjelser

Forbedringsforhøjelser Forbedringsforhøjelser 1 FORBEDRINGER i private udlejningsejendomme 2 Hvem er vi? Kris Munk 2. års fuldmægtig Tidligere ansat ved De Jurastuderendes Retshjælp og sidder p.t. med en del lejeretlige sager

Læs mere

Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi. Seks eller færre lejemål. Privat udlejning

Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi. Seks eller færre lejemål. Privat udlejning Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi Seks eller færre lejemål Privat udlejning Det lejedes værdi 1 I ejendomme hvor der pr 1. januar 1995 var færre end syv boliger, kan der varsles lejerforhøjelser efter

Læs mere

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt.

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt. DOM Afsagt den 18. november 2014 i sag nr. BS 27B-3060/2013: Der blev foretaget i ikke offentligt retsmøde sag nr. BS 27B-3060/2013: Pensionskassen for Sygeplejersker c/o DEAS A/S Dirch Passers Allé 76

Læs mere

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 Ejendomsforeningen Danmark ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 FAGLIGE NYHEDER INDENFOR EJENDOMSADMINISTRATION Juridisk konsulent Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark Kommende Højesterets-domme Spise-op -princippet

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato

Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato Henvendelse til Beskæftigelsesministeren og Beskæftigelsesudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Telefon 33 37 55 00 18.

Læs mere

Nyhedsbrev Nyt fra din lejerforening

Nyhedsbrev Nyt fra din lejerforening Anden udgave af s nyhedsbrev i 2016 indeholder: Kursus om ind- og fraflytning... 1 Hanne og Niels får 23.650 kr. tilbage, da deres udlejer har mistet sit krav på istandsættelse... 2 Der er fordele ved

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Lejefastsættelse og lejeregulering Lejefastsættelse - Omkostningsbestemt

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Nedenfor er nærmere begrundet, hvorfor vi advarer mod at hæve tilslutningskravet til 60% af beboelseslejerne.

Nedenfor er nærmere begrundet, hvorfor vi advarer mod at hæve tilslutningskravet til 60% af beboelseslejerne. folketinget@ft.dk Folketinget Att.: By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K 31. oktober 2014 J.nr. 33416 AT/AJ Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Vi

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres retsstilling i forbindelse med usunde lejeboliger, f.eks. som følge af skimmelsvamp og lign.

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres retsstilling i forbindelse med usunde lejeboliger, f.eks. som følge af skimmelsvamp og lign. 2008/1 BSF 162 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. april 2009 af Thomas Jensen (S) og Sophie Hæstorp Andersen (S) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres tryghed og retsstilling ved fraflytning af private udlejningsboliger

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres tryghed og retsstilling ved fraflytning af private udlejningsboliger 2010/1 BSF 115 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2011 af Thomas Jensen (S), Yildiz Akdogan (S), Sophie Hæstorp Andersen (S), René Skau

Læs mere

Energiforbedringer i lejeboliger

Energiforbedringer i lejeboliger - 1 Energiforbedringer i lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Energiaftalen fra marts 2012 mellem regeringen og henholdsvis Venstre, DF, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Foredrag. den 24. november 2014

Foredrag. den 24. november 2014 Foredrag den 24. november 2014 Jakob Juul-Sandberg Lektor, ph.d., Syddansk Universitet jju@sam.sdu.dk Lidt statistik mm. www.domstol.dk antal boligretssager 2013: i DK 2.103 (+ småsager) Odense 81; Svendborg

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Lejerne taber til boligejerne

Lejerne taber til boligejerne Politik// Af Jesper Larsen, cheføkonom, Lejernes LO Lejerne taber til boligejerne Ejendomsskatten står igen højt på den politiske dagsorden. Men få - også politikere - kan gennemskue, hvem der er vindere

Læs mere

Lejeloven (oversigt over bestemmelser, der indeholder en pligt til/mulighed for kommunikation mellem udlejer og lejer) 1

Lejeloven (oversigt over bestemmelser, der indeholder en pligt til/mulighed for kommunikation mellem udlejer og lejer) 1 Lejeloven (oversigt over bestemmelser, der indeholder en pligt til/mulighed for kommunikation mellem udlejer og lejer) 1 Bestemmelse Indholdsbeskrivelse Skriftlighedskrav (skriftlighedskravet fremgår direkte

Læs mere

HVOR LÆNGE BLIVER VI BOENDE?

HVOR LÆNGE BLIVER VI BOENDE? 1.0 Private lejeboliger HVOR LÆNGE BLIVER VI BOENDE? Analyse af 27.645 fraflytninger i perioden 2008-2014 Side 1 20. oktober 2014 BAGGRUND DEAS har analyseret over 27.000 fraflytninger i perioden 2008-2014

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 Sag 278/2015 (1. afdeling) Pensionskassen for Sygeplejersker (advokat Anne Louise Husen) mod Merete Lelund (advokat Stig Lynghøj Nielsen) I tidligere

Læs mere

HÅNDTERING AF HUSLEJENÆVNSSAGER

HÅNDTERING AF HUSLEJENÆVNSSAGER HÅNDTERING AF HUSLEJENÆVNSSAGER Lidt om Via kontorfællesskabet med ØENS Ejendomsadministration samarbejder vi om varetagelse af administrationskunderne, andels- og ejerforeningernes og beboernes løbende

Læs mere

Ændring af byfornyelsesloven

Ændring af byfornyelsesloven By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 16 Offentligt Ændring af byfornyelsesloven (Øgede muligheder for at sikre gode boligsociale rammer både på land og i by) Fremsat 23. oktober 2014 Ikrafttræden

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads.

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads. ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Bedre boliger for alle

Bedre boliger for alle Frafl ytning Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 udlejningen@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Åbningstider Mandag - onsdag kl. 10.00-14.30

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

Ny lejelov. Informa(onsmøde. 19. januar 2015 Scandic City, Århus. Advokaterne Erik Aagaard Poulsen, Louise Kaczor & Søren Lyager

Ny lejelov. Informa(onsmøde. 19. januar 2015 Scandic City, Århus. Advokaterne Erik Aagaard Poulsen, Louise Kaczor & Søren Lyager Ny lejelov Informa(onsmøde 19. januar 2015 Scandic City, Århus Advokaterne Erik Aagaard Poulsen, Louise Kaczor & Søren Lyager Ny lejelov Forhistorien Lejelovskommissionen i 1994 Nyt forsøg for ca. 8 år

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

Sådan lejer du lovligt din bolig ud

Sådan lejer du lovligt din bolig ud Sådan lejer du lovligt din bolig ud Skal du studere eller arbejde et andet sted, flytte sammen med din kæreste eller har du en tredje grund til at flytte fra din bolig, er der en række ting, du skal tage

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

Lejekontrakt Typeformular B 1998

Lejekontrakt Typeformular B 1998 Lejekontrakt Typeformular B 1998 Autoriseret af Bolig- og Byministeriet den 1. juli 1998 i henhold til 6 i lov om leje af almene boliger som typeformular B 6. udgave, til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 27/2 LSF 176 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 216 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 27-2225 Fremsat den 1. april 28 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Beslutningsforslag nr. B 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. januar 2010 af Yildiz Akdogan (S), René Skau Björnsson (S), Mette Frederiksen (S), Orla Hav (S), Thomas Jensen (S), Maja Panduro (S), Lise

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen.

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen. 26. november 2015 For ikke at skabe forvirring har vi afventet et bebudet nyhedsbrev fra andelsbestyrelsen, men det lader vente på sig, så vi synes ikke vi kan vente længere med at informere jer lidt om,

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. maj 2010. 3. udkast (Ændringsforslag fra S og SF) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. maj 2010. 3. udkast (Ændringsforslag fra S og SF) Betænkning. over Boligudvalget 2009-10 L 200 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 200 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. maj 2010 3. udkast (Ændringsforslag fra S og SF) Betænkning over

Læs mere

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Udkast 1110.07 til Vejledning til ejere af private udlejningsejendomme vedrørende fugt og skimmelsvamp Forord 1 1. Indledning 1 2. Lovgrundlag

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

KAP17. Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292]

KAP17. Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292] KAP17-LBKG 2010-08-11 nr 961 Almenlejeloven Page 1 of 12 KAP17 Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292] 96 293) I kommuner med almene boliger nedsættes et eller flere beboerklagenævn til afgørelse af

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 2 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan I henvende jer til jeres kontaktperson hos

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Velfærdsministeriet Byfornyelse & leje J.nr. 2008-6877 nho 28. november 2008 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger,

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger NOTAT Dato: 22. november 2012 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-2417 Sagsbehandler: lag/mpk Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering

Læs mere

Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer

Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer 1 Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer Aftaleblanket udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter juni 2014. Denne blanket skal anvendes ved

Læs mere