Sundhed SWOT: Målsætninger: Ideer til projekter: Bemærkninger:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhed SWOT: Målsætninger: Ideer til projekter: Bemærkninger:"

Transkript

1 Sundhed - Tilbud i alle andre - Lokale sportsaktiviteter for børn især - Stort lokalt engagement styrker tilhørsforholdet - Den skæve bane - Frisk luft og masser af natur - Vekslende naturområder - Sundheden og vejen dertil giver i sidste ende en stor besparelse i det offentlige system (win/win) - Virksomhedsinddragelse - Betalt kost i skole/fritidsordninger - Afstand til fritidsaktiviteter - Tung trafik - Synliggørelse 1. Bevare og udbygge lokale aktivtets- og idrætsmuligheder 2. Styrkelse af de frivilliges arbejde. Gøre det frivillige arbejde mere attraktivt 3. Kost i institutionerne. Projekt der kan skabe lokale fællesskaber og styrke trivsel og sociale bånd 4. Udbygning af cykelstier ved hovedvejene 5. Udbygning af adgangen til den natur vi har, med etablering af flere vandre, cykel, ride ruter + information synligt, tydeligt. 6. Sundheds huse i lokalområdet - Samling af større enheder - Skabe kritisk masse ved at sammenlægge lokal mad produktion og tilbyde den til eks. ældre, børn, skoler, turister mv. - Synergi der frigør arbejdskraft (færre bestyrelser), så de frivillige kan fokusere på det de brænder for - Det er en kommunal opgave - Årlig tilbagevendende fælles motionsdag - Etablering af ude motionsanlæg - Bevare vores haller i de små samfund så alle kan få motion, også udenfor de store byer

2 Bord 2 Infrastruktur - Ingen bil køer - Gratis bybusser - Overordnet plan for landsbysamfund - Gode store arbejdspladser - Motorvej - Gratis offentlig transport - Langsomt internet - Mobil-huller - Trafiksikkerhed omkring skoler - Mangler bedre cykelforhold på de store veje - Parkeringszoner 100 meter væk fra skolen til af/pålæsning - Offentlig transport generelt - Mangler hærvejs motorvej - Dårlige indfaldsveje til Brande - Offentlige forbindelser mellem byer - Børne sti/ridesti 1. Styrke trafiksikkerheden for skolebørn gennem cykel/gang stier til/fra skoler samt bilfri zoner ved skoler 2. Forbedrer muligheder for aktiv transport til/fra arbejdspladser m.m. ved at forbedre cykelforhold mellem landsbyer og center byer 3. Kortlægge og forbedre den digitale infrastruktur Bredhånd/mobil telefoni i hele kommunen via lokale initiativ grupper 4. Støtte initiativer der arbejder for at forbedre pendler muligheder og anden fælles transport + nytænkning (Ikast-Brande Kommune Transport App?) 5. Støtte lokale aktive grupper der arbejder for at forbedre vejnettet i kommunen - Lokale delebiler App der giver mulighed/synlighed om samkørsel - Forbedring og udbygning af den skæve bane opkobling af nye stier til denne, i hele kommunen. Generel forbedring og vedligehold af stierne. - Markedsføring af cykling til arbejde med events - Etablering af mobil master så der er nul huller i kommunen - Udbygning af fiber net, så det dækker samtlige husstande. - Lave kort over stier og cykelstier - Cykelsti fra Bording til Bording-Kirkeby - Asfaltér de nedlagte jernbaner

3 Bord 3 Kultur og Fritidsfaciliteter - Mange frivillige - Ildsjæle - Kulturlivet skal starte i skolen - Støtte kulturlivet - Øge netværk på tværs af aktiviteter - Synlighed aktiviteter - Fokus på naturen - Kultur liv i skolen - COWI planer bliver ikke opfulgt - Dårlig kommunikation med kommunen - For mange aktiviteter på samme tid - Ildsjæle udbrænder - Byen skal involveres mere ved kunstudvikling 1. Kultivation til samarbejde byerne imellem (klubber i mellem, haller imellem). Vi skal bruge de faciliteter der er transport til, byer imellem. 2. Andre ting end sport for de unge 3. Flere aktiviteter i naturen, evt. med supervisor. 4. Bedre internet (sorte huller) 5. Synliggøre Natur/Fritids muligheder 6. Stier mellem alle byerne - Den skæve bane med asfalt (støtte projektgruppe) - Den skæve bane (etablere hul ved Brande) - Tværkommunal sti app eller stier på offentligt website - Stafet bane mellem landsbyer - Frilufts/Fitness udstyr - Skabe synergi mellem hal, skole, daginstitution ved fælles drift - Kulturprojekter der går på tværs af landsbyer - Landsbyer der udfordrer hinanden - Genetablere andedam og sætte ænder ud (i Ejstrupholm) - Festival med deltagelse af lokale bands, teatre og kunstnere - En årlig kulturdag for alle landsbyer - Alle foreninger deltager i OL i Ikast-Brande Kommune - Etablere udendørs gratis fitness udstyr - Kunst i natur

4 Bord 4 Lokale samlingssteder - Skaber-miljø - Sammenhold og tætte relationer - Brugergruppe der koordinerer - Mulighed for let adgang til ekstra hænder - Engagement - Stærkt sammenhold og hygge i det lokale - Fælleshuske gør lokalområder stærke - Til gavn for lokale politiker - Positivitet og engagement - Foreninger kan miste identitet - Boligpriser - Tomme boliger - Ingen boliglån - Lokale samlingssteder kan blive for små 1. Fælles lokal koordinering af udmeldinger (Politik) 2. Tværgående fællesnævner/samarbejde til projekt 3. Proaktiv boligudvikling 4. Udnyttelse/Involvering af alle interessenter/borgere - Digital kalender - Aktiviteter børn/unge - Nytækning af park/skove/søer - Olde Kolle - Etablering af pendlerstop med henblik på samkørsler - Vi må erkende at ikke alt der er lokalt kan/bør overleve

5 Bord 5 Udvikling af eksisterende erhverv - Godt netværk (bredbånd) - God erhvervspolitik - Lånemuligheder - Transportmuligheder til/fra arbejdsplads - Unge fraflytter lokalområdet - For mange indpendlere 1. Styrke eksisterende erhverv i området 2. Vækst og innovation 3. Fastholde servicefaciliteter 4. Tiltal der fremmer formidling af erhverv 5. Mere markedsføring af landområderne - Formaliseret netværk, fx delemedarbejdere - Mentorordning fx i samarbejde med Herning-Ikast-Brande Erhvervsråd - God net adgang (bedre net adgang?) - Udvikle brugen af virtuelle platforme til salg - Lavere skat til erhverv i landdistrikter og ansatte der flytter der til for arbejdet - Erhvervsdrivende på landet har ikke udsigt til fibernet, hvilket er et problem

6 Bord 6 Fremme af iværksætteri og nye erhverv - Teletaxi - At tiltrække Ole Opfinder - Grøn Energi - Andelsbevægelse (Lånemarked) - Gode vejforbindelser til motorvejen - At tiltrække mindre virksomheder - Højt til loftet (-regler) - Genopfinde andelsbevægelsen = Miljøbevidsthed - Lempeligere regler for et erhverv i landområdet - Nedrivning af gamle ejendomme - Bruge evt. nedlagte bygninger, bl.a. landbrug, mejerier, foderstof - Lokalt engagement - Omdanne parceller til små kontorfaciliteter som er billige i leje - Mobil dækning/net - Lokalplaner i forhold til Erhverv - Iværksættermiljø - Finansieringsmuligheder - Kundegrundlag - Miljø / regler - Specialiseret arbejdskraft - Fremme moderne andelsbevægelse Social økonomiske arbejdspladser (købmænd, landsbypedel, plejehjem, skoler, børnehaver, hjemmeservice, institutioner) - By/landforskønnelser (lokal initiativ, frivillighed, nedrivning af ældre og faldefærdige huse, markedsføring) - Tiltrække iværksættere (Ole opfinder, mindre virksomheder, lempeligere regler, teletaxi, infrastruktur, billigere husleje, kontor/erhvervsfællesskaber) - Bedre finansieringsmuligheder for både erhverv og medarbejdere (fx huse under ) - Højt til loftet på landet (færre regler, lettere initiativ) - Væksthus (mindre erhverv i samme hus) - Lavere skatteprocent i udkants Danmark eller højere fradrag - Mikro lån - Varehotel i landbrugsbygninger - Fiber net i alle landdistrikter - Branding af lokale råvarer

7 Bord 7 Miljø og Klima - Langsigtet god investering - Næsten sikker økonomisk gevinst - Manglende interesse for miljø/klima - Dyr investering - Interesse op imod økonomisk gevinst 1. Energioptimering til erhvervsvirksomheder 2. Tænke energioptimering ind i alle LAG projekter - Udnytte overskudsvarme fra virksomheder (OK Snacks) - Indtænke økologi i opnåelse af målsætning - Indtænke biogasanlæg - Pilotprojekter omkring miljøoptimering (lokal drivkraft, men kommune støtter op med viden) - Optimering af privat bolig massen (vurderes ud fra stand og indkomst) - Plante træer (træer opsuger CO2, træer til biomasse + flis) - Større tilskud til borgere der vil installere jordvarme

8 Bord 8 Samarbejder på tværs - Møde mellem de enkelte byers soldater / ildsjæle giver god synergi - I stand til at løfte flere udfordringer - Større mulighed for idé udvikling - Man kender hinanden på tværs - Fællesavisen FOCUS læses ikke. Man holder fast i hver sin lokal avis - Infrastruktur (bus, veje, cykelstier) - Gamle stridøkser byerne imellem (skal begraves) - Mangel på ressourcestærke personer 1. Flere projekter på tværs af lokalsamfund/sektorer 2. Infrastruktur (offentlig, transport/flextaxi, cykelsti, veje) 3. Styrke opbygning af lokale ressourcer, viden og kompetencer 4. Fremme digitalisering af viden om hvad der sker + aktivitetskalender (vidensdeling) 5. Fremme samarbejder mellem store og små/mellemstore virksomheder/erhvervsdrivende - Bykalender - Kontorfællesskab - Transportfællesskab - Landsbyklynge politik - Vidensdeling er vigtigt - Pendler App

9 Bord 9 Bosætning - Tæt på naturen - Tryghed - Naturen - Billig husleje og tæt på natur - Sammenhold - Fællesskab og nærhed - Kæmpe engagement - Kæmpe frivillig ånd - Nærhed - Stærk natur - Sundt miljø - Arbejdspladser - Huspriser - Infrastruktur - Mindre forurening - Måske mindre risiko for oversvømmelser (meget jord) - Natur - Landsbyerne har mistet deres identitet (F.eks. Arla væk) - Faldefærdige huse - Nedprioritering af æstetikken på hovedgaden i Klovborg - Dårlige boliger - Banker låner ikke gerne penge til køb af hus - Alle de fede ting ved landsbyer er en hemmelighed - Mange tomme huse - Manglende aktiviteter som fastholder og tiltrækker folk - Centralisering af offentlige tilbud - Svært at låne penge til boligkøb - Manglende evne til at vise hvad vi gør godt - Offentlige trafikale udfordringer i landsbyer - Butiksdød - Ingen fortalte landsbyen: det er ikke nok at VÆRE, det er også vigtigt at VISE DET - Manglende opbakning fra kommune - Lavt til loftet - Afhængighed af omgivelser / naboer - Mangel på arbejdspladser 1. Tiltrække nye borgere til landsbyerne 2. Skabe alternative service/indkøbsmuligheder 3. Genfinde og synliggøre (til alle) landsbyernes indentiteter 4. Skabe flere (ideer) alternative bosætningsformer 5. Skabelse af attraktive landsby miljøer - Udvikle infrastruktur (busforbindelser, flextaxa, cykelsti) - Attraktive byggegrunde (bedre/billigere end nabo kommuner) - Mulighed for at låne til at købe hus (fx offentlig kaution)

10 - Kommunefinansiering af boliger

11 Bord 10 Naturoplevelser og turisme - Unik natur - Hærvejen som brand - Fokus på natur - Klosterlund og Harrild Hede - Mountainbike ruter - Søer og skove - Natur som en del af en mega trend - Fiskevande - For få events - Naturhensyn - GPS Sport/Kort - Manglende overnatningsmuligheder - Informationsportal - Adgang for handicappede - Manglende synlighed - Manglende samarbejder på tværs af landsbyer - Ruteplanlægning/stisystemer - Turisme mangler kritisk masse - Manglende fyrtårn - Turistaktører 1. Fremme information, viden og markedsføring 2. Flere naturområder med fokus på aktiviteter 3. Flere handicapvenlige naturområder 4. Flere overnatningsmuligheder 5. Fremme iværksætter miljø 1. Internetportal 2. Maskot til hver landsby (med inspiration i lokal historie og repræsentativt for nuværende byers identitet) 3. Naturvielse 4. Google Street View i naturen 5. Naturfestival 6. Fremme info, viden og markedsføring (guidede ture for skoler) 7. Opfinde en unik souvenir 8. Landsbymaskot baseret på historie (fortid/nutid) 9. Naturområder til aktiviteter (kunstudstillinger i det fri? Jagt udstillinger?) 10. Udvikling af naturlegepladser og hundeskove (evt. lave nye) 11. Ridestier 12. Flere handicapvenlige stier 13. Bedre fremkommelige stier i naturen (fx omkring ejstrup sø) 14. Mere handicap venlig natur (bygge stier, lille tog tur?, bil uden ruder? (safari)) 15. Overnatningssteder 16. Alternative camperingsmuligheder 17. Flere overnatningsmuligheder (shelters, B&B s og bakke op om initiativer) 18. Lån en Tipi 19. Flere iværksættere, flere arbejdspladser 20. Mikro lån til landsby iværksættere 21. Iværksætter miljø (flere brainstorm aftener, formidles i medier og på skoler).

12 - Ikast-Brande har fantastisk natur, brug den til branding - Hjerte sti (handicap sti også for kørestols brugere)

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

2011-2021. FREMTIDENS THYHOLM Hver for sig kan vi lidt sammen alt

2011-2021. FREMTIDENS THYHOLM Hver for sig kan vi lidt sammen alt 2011-2021 FREMTIDENS THYHOLM Hver for sig kan vi lidt sammen alt Ansvarlig: Foreningen Thyholm i Bevægelse December 2011 Indhold Indhold... 2 Forord:... 2 Lidt om Thyholm... 3 Fase 1: Ideudviklingen...

Læs mere

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET 2013-14 Udviklingsplan for Asperup og Roerslev sogne Asperup og Roerslev sogne ligger naturskønt på og omkring Baaring banke på Nordvestfyn, ud til Båring Vig. Området

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO

GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO 2014 Udviklingsplan for Gelsted Gelsted er centralt beliggende i naturskønne omgivelser tæt på skov og strand. Byen ligger midt mellem Odense og Middelfart på Vestfyn.

Læs mere

LAG SYDSJÆLLAND. Udviklingsstrategi 2014-2020

LAG SYDSJÆLLAND. Udviklingsstrategi 2014-2020 LAG SYDSJÆLLAND Udviklingsstrategi 2014-2020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kort Resume af strategien 3 A Navn og adresse 4 B Kontaktperson 4 C Bilag 4 D Udarbejdelse af strategien 6 E Analyse af området 7 E.1

Læs mere

Opsamling på Innovation Camp Han Herred Fjerritslev Gymnasium 29. september 2012

Opsamling på Innovation Camp Han Herred Fjerritslev Gymnasium 29. september 2012 Opsamling på Innovation Camp Han Herred Fjerritslev Gymnasium 29. september 2012 Indhold 1. Mulige fyrtårne i Han Herred 2. Styrker, svagheder, muligheder og trusler for Han Herred 3. Råliste over ideer

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014

LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014 LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Forord Fra borgermøde til lokalråd Vi vil skabe sammenhænge Side 4-5 Vision og forudsætninger Det er godt at bo i Langå

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013 HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport Juni 2013 Notat HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport 3. juni 2013 Udarbejdet af jmh, pfk Kontrolleret af pfk

Læs mere

BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL. 2014 Udviklingsplan for Brenderup

BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL. 2014 Udviklingsplan for Brenderup BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL DIG 2014 Udviklingsplan for Brenderup I og omkring Brenderup er der en del erhvervsliv og forretninger. Meget centralt ligger både vuggestue, børnehave, kommunal og privat

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

AN YDELSPL BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 B

AN YDELSPL BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 B BYDELSPLAN BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 BYDELSPLAN FOR VALBY Udarbejdet af: Bydelsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Valby Lokaludvalg og Center for Byudvikling, Økonomiforvaltningen, Københavns

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

et helt danmark konference april 2012 visioner for vækst

et helt danmark konference april 2012 visioner for vækst et helt danmark konference april 2012 visioner for vækst 1 Et Danmark und fotos jens v. nielsen 2 er forandring De danske landdistrikter og yderområder er en helt særlig kvalitet for Danmark. Ud over de

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere

Vision for Askø/Lilleø 2025 samt idékatalog

Vision for Askø/Lilleø 2025 samt idékatalog Vision for Askø/Lilleø 2025 samt idékatalog 2. udgave januar 2015 Vi udvikler visionen i samarbejde med Lolland Kommune, og skaber i fællesskab trygge rammer for en positiv udvikling på Askø/Lilleø Visionsgruppen

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA NYT BILLEDE DEN DANSKE RIVIERA - VISION. Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå

DEN DANSKE RIVIERA NYT BILLEDE DEN DANSKE RIVIERA - VISION. Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå DEN DANSKE RIVIERA DEN DANSKE RIVIERA - VISION Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå AB SO LUTLA NDS KAB NYT BILLEDE VISION DEN DANSKE RIVIERA - VISION Udarbejdet

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER 1 KAPITEL INTRO SAMMEN STÅR VI STÆRKERE erfaringer fra partnerskaber i landdistrikter Kapitel 1 af 5 Publikationen er udgivet af Indenrigs-

Læs mere

Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen

Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen 2010 Indhold Historie....................... 3-4 Lokal analyse 5 Hvad viser vores analyser 6 Indsatsområder 7 Vision og Strategi. 8 10 Afslutning 11

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

NOTAT: opsamling - hvis bymidten var... Hvis bymidten var et eksperimentarium, så

NOTAT: opsamling - hvis bymidten var... Hvis bymidten var et eksperimentarium, så Plan og Udvikling Sagsnr. 251148 Brevid. 2061376 Ref. CH Dir. tlf. 46 31 35 42 cecilieh@roskilde.dk NOTAT: opsamling - hvis bymidten var... 12. februar 2015 Hvis bymidten var et eksperimentarium, så Eksperimentarium

Læs mere