NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND"

Transkript

1 A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014

2 FARVEL Vi håber, at du har været glad for at bo her sammen med os. Vi ønsker dig held og lykke med dit salg og alt godt frem over. Denne folder indeholder svar på de mest almindelige spørgsmål i forbindelse med salg af lejligheder i AB Rungstedlund. Folderen er delvis udarbejdet i samarbejde med ventelistebestyreren, vurderingsmanden og Svend Westergaards Ejendomsadministration Når du har fundet en køber, vil vi gerne opfordre til, at du og køber mødes med os i Spiren for sammen at godkende overdragelsesaftalen. Vi holder åben den første tirsdag i måneden fra kl til kl Du er også velkommen til at kontakte os på De bedste hilsner Bestyrelsen

3 Indholdsfortegnelse 1 Hvad er det første jeg skal gøre 01 A: Send Salgsmeddelelse 1 til administrator 01 B: Send Salgsmeddelelse 2 til ventelistebest. 01 C: Kontakt vurderingsmanden 02 2 Når du har modtaget vurderingsrapporten 03 3 Salget af din lejlighed 04 4 Der er en køber, hvad nu? 05 Køber er fundet via ventelisten 05 Køber er en, jeg selv har fundet 05 SWE skal bruge disse oplysninger 05 Hvis du har givet pant i lejligheden 06 5 Overdragelsen 07 Hvor lang tid tager en overdragelse 07 Underskrift via NemID 07 6 Når overdragelsesaftalen er godkendt 08 Købers fortrydelsesfrist 08 Købers betalingsfrist 08 7 På overtagelsesdagen 08 Aflæsning af el og gas 08 Aflæsning af varme 08 Forbedringer 08 Loftsrum 09 Nøgler 09 Vaskekort 09 Fejl og mangelindsigelser 09 Radio, fastnettelefon og internet 09 6 Slutafregning 10 Hvornår modtager jeg pengene? 10

4 1 Hvad er det første jeg skal gøre A: Send Salgsmeddelelse 1 til administrator Ventelistebestyreren vil ved din henvendelse typisk sende dig denne folder og formular 1 (Salgsmeddelelse). Du kan også hente den på vores hjemmeside. Udfyld formularen og send den til Junnie Møbius fra Svend Westergaards Ejendomsadministration (herefter SWE) sammen med dit andelsbevis til følgende adresse: Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Att.: Junnie Møbius Store Kongensgade 24B 1264 København K Har du spørgsmål til de oplysninger, som SWE har brug for, kan du kontakte: Junnie Møbius Tlf Træffes mandag - fredag kl B: Send Salgsmeddelelse 2 til ventelistebestyreren Send formular 2 (Salgsmeddelelse) til ventelistebestyreren. Salgsmeddelelsen er din skriftlige oplysning om, at du ønsker at sælge din lejlighed. Hvis du vælger at ringe, skal du oplyse en adresse så du kan få materialet tilsendt. Du kan kontakte ventelistebestyreren: Sonni Christensen tlf Træffes bedst: mandag til fredag kl kl VÆR OPMÆRKSOM PÅ: I nogle tilfælde har du mulighed for selv at indstille en køber til din lejlighed. I andre tilfælde, har personer fra vores forskellige ventelister første prioritet. Se reglerne i vedtægterne eller spørg eventuelt bestyrelsen. 1

5 C: Kontakt vurderingsmanden VIGTIGT: Hvis du har noget som du selv vil udbedre eller forbedre, skal du have foretaget dette, før lejligheden bliver vurderet. Du må ikke bruge andre vurderingsmænd end den foreningen anviser. Når du kontakter vurderingsmanden skal han vide: - Navn - Adresse - - Telefon nr. - hvornår du bedst træffes hjemme Send en mail til: Steen Wangel Tlf HUSK: Sørg for at have alle dine kvitteringer og eventuelle byggetilladelser klar, når vurderingsmanden kommer. Lav en liste over de ting, som du vil have vurderet. Dermed er du sikker på at få det hele med, når I sammen gennemgår lejligheden. Ekstra gebyrer Hvis manglende dokumentation gør, at vurderingsmanden må komme tilbage en anden dag, eller er du ikke hjemme på det tidspunkt, som I har aftalt, kan det koste dig et gebyr. Regningen Regningen for din vurdering sender vurderingsmanden til SWE. Udgiften bliver modregnet købesummen ved slutafregningen. OSB!! Punkterne A,B og tildeles C kan gøres samme dag. Du vil allerede nu være nået langt!. 2

6 2 Når du har modtaget vurderingsrapporten Gyldighed Vurderingsrapporten er gyldig i 6 mdr. jf. foreningens regler. Herefter skal du have fortaget en ny vurdering. VIGTIGT: Hvis der i vurderingsrapporten står, at der skal fortages VVS- / el-syn så kontakt viceværten, der oplyser dig telefonnummeret til den synsmand, som foreningen bruger. Du har pligt til at få fortaget VVS- / el-syn inden din lejlighed kan overdrages. Ulovlige installationer Hvis det af din VVS- / el-synsrapport fremgår at der findes ulovlige installationer kan du med køber aftale at køber selv betaler for udbedringen, typisk ved, at du giver et nedslag i prisen. Hvis SWE ikke høre andet vil SWE tilbageholde et beløb, som køber kan bruge til at udbedre de ulovlige installationer. Beløbet opgøres og modregnes købesummen ved slutafregningen. Send en kopi af dine regninger for VVS- / el-syn til SWE, som dokumentation for du har fået fortaget synet. Løsøre Vurderingsmanden kan medtage dit løsøre (f.eks. komfur, brændeovn og vaskemaskine) i vurderingen. Køber er ikke forpligtet til at overtage løsøre. Vi anbefaler, at du har en klar aftale med køber om hvorvidt køber ønsker at købe dit løseøre inden I godkender overdragelsesaftalen. De ting som køber ikke ønsker, skal du have fjernet fra lejligheden inden overdragelsen. Vær opmærksom på, at fjernelsen nogle gange skal ske af autoristerede håndværkere. Kontakt viceværten for at høre nærmere inden du går i gang. Fejl og mangler De mangler og fejl som vurderingsmanden typisk konstatere, vil fremgå som et fradrag på vurderingsrapporten. Fradraget modregnes købesummen ved slutafregningen. Hvis køber indenfor 14 dage efter indflytning konstatere yderligere fejl og mangler, kan SWE holde et yderligere beløb tilbage. Skjulte ulovlige installationer og Fejl og mangler Bestyrelsen kan kræve at der tilbageholdes et beløb, hvis det f.eks. skønnes, at der kan være skjulte ulovlige installationer. Foreningen tilbageholder altid et beløb til skjulte mangler (ting som køber umuligt kunne se ved fremvisning, f.eks. at du har mistet en opgangsnøgle) disse beløb fremgår af din overdragelsesaftale. Beløbet opgøres og modregnes købesummen ved slutafregningen. Klagemulighed Er du ikke tilfreds med den vurdering du har fået, skal du klage skriftligt til vurderingsmanden. Du kan i vedtægterne læse nærmere om dine muligheder, hvis I ikke kan blive enige. 3

7 3 Salget af din lejlighed Salgsforløbet via ventelisten Ud fra din vurderingsrapport, som ventelistebestyreren også modtager et eksemplar af, vil der blive udarbejdet en salgsopstilling. Salgsopstillingen sendes til dem, der står på ventelisten til din lejlighed. Du vil via mail blive kontaktet, med henblik på at stå til rådighed for fremvisning af din lejlighed for eventuelle købere. Klagemulighed Ventelistebestyreren er ansat af bestyrelsen til at håndtere ventelisten. Ligeledes skal du betale hende et honorer hvis det lykkes at formidle et køb af din lejlighed via ventelisten. Honoraret modregnes købesummen ved slutafregningen. Hvis der under dette forløb opstår uenigheder mellem jer, skal du sende en skriftlig klage til bestyrelsen på: Salgsforløbet når du selv skal sælge Såfremt der ikke kan findes en køber til din lejlighed via ventelisten, vil du modtage en mail med en tilladelse til, at du selv må sælge din lejlighed samt en salgsopstilling med oplysninger om din salgspris (købesummen). OBS: Selv om du har fået tilladelse til selv at sælge din lejlighed, fortsætter ventelistebestyreren med at henvise eventuelle købere til dig. Når du har fundet en køber, bedes du derfor hurtigst muligt meddele dette til ventelistebestyreren. Under fremvisningen Benyt fremvisningen til at tale med alle dine mulige købere om dit løsøre, udbedring af evt. ulovlig installation og vær sikker på at I kan blive enige om en overdragelsesdato (f.eks. hvis en køber først kan overtage senere, vil du så acceptere dette?). TIP TIL DIT SALG Vaskeriet og de billige priser, billig internet (tjek parknet.dk), den smukke gård og ikke mindst gratis grill og kul!! gør vores forening til noget særligt. Er køber studerene: 50 % af vores lejligheder er 1 2 værelses, som overvejene bebos af studerende, så man er ikke alene. Er der børn: der boer en del børn i foreningen, som kan lege i gården trygt og sikkert. Du kan under dit salg henvise til foreningens hjemmeside, hvor de kan downloade de seneste eksemplarer af dokumenter fra generalforsamlingen, energi rapport, vedtægter, regnskaber og retningslinjer. Foreningens hjemmeside finder du her: Tid Alt afhængig af hvor mange fra ventelisten der skal spørges og svare tilbage, kan der typisk gå 4-8 uger inden du høre fra ventelistebestyreren. Du er altid velkommen til at spørge ventelistebestyreren, hvordan det går med salget. 4

8 4 Der er en køber, hvad nu? Køber er fundet via ventelisten Når køber overfor ventelistebestyreren har accepteret, oplyser køber samtidig om denne vil overtage eventuelle løsøre. Du vil på mail få disse oplysninger samt kontaktoplysninger til køber. Hvis du har et ejerpantebrev i boligen (se afsnittet Hvis du har givet pant i lejligheden) kan det være at køber er interesseret i at overtage dette. Tag gerne kontakt til køber og tjek op på, at alle aftaler og spørgsmål er afklaret. Du skal selv meddele SWE hvad I har aftalt om udbedringer og eventuelt prisnedslag. Send oplysningerne til Junnie Møbius: Ventelistebestyreren sender overdragelsesdatoen og oplysninger om køb af løsøret til SWE. Desuden sendes formularen købsmeddelelse til køber. Først når SWE har modtaget denne kan overdragelsesaftalen udfærdiges. Køber er en, jeg selv har fundet Henvis køber til hurtigst muligt at indsende formularen Købsmeddelelse til SWE. Formularen finder du på foreningens hjemmeside: Sørg samtidigt for at I aftaler hvad der skal ske med dit løsøre og evt. udbedringer af ulovlige installationer. Meddel dette til Junnie Møbius på: SWE skal bruge disse oplysninger VIGTIGT: SWE starter ikke udarbejdelsen af dokumenterne, før de har modtaget alle nedenstående oplysninger. - Oplysninger om dig/jer (sendt via salgsmeddelelsen) - Oplysninger om køber/køberne (sendt via købsmeddelelsen af køber) - Vurderingsrapport (sendt af vurderingsmanden) - Dit originale andelsbevis - Oplysning om den aftalte salgspris * - Oplysning om dato for overdragelsen** - Eventuel el-synsrapport - Eventuel VVS-synsrapport * Bestyrelsen tillader ikke en salgspris der er højere end købesummen, men du må gerne give et afslag ** Er lejligheden solgt via ventelisten, oplyser ventelistebestyreren datoen, ellers skal du selv oplyse den 5

9 Hvis du har givet pant i lejligheden Ejerpantebrev Hvis du tidligere har optaget et boliglån, har banken måske krævet sikkerhed i form af pant i din andelslejlighed. Der kan derfor i tinglysningsbogen være registreret et ejerpantebrev på din bolig. Dette gælder også selvom du for længst har betalt det fulde lån tilbage til banken. Indfrielse af eventuelt gæld SWE henter selv oplysninger hos tinglysningen og såfremt der findes et pantebrev, tilbageholder SWE kr. Såfremt du i forbindelse med pantebrevet stadig skylder penge vil SWE fratrække beløbet fra købesummen ved slutafregningen. Hvis din gæld overstiger købesummen, skal der først indgås aftale med dem du skylder penge, og som har sikkerhed i dit ejerpantebrev, inden overdragelsen kan sendes ud til godkendelse. SWE tager et gebyr for at aflyse dit pant og udlæg. Du kan se om der er et pantebrev i din bolig, ved at gå ind på tinglysningens hjemmeside og søge på din adresse: Klik på forespørgsel under andelsboligbogen og derefter på andelsboligbogen. Køber kan overtage dit ejerpantebrev Såfremt din køber vil være interesseret i at overtage ejerpantebrevet, kan du spare et gebyr for at få aflyst dit pantebrev i banken, og køber kan spare et gebyr hvis denne planlægger at tage et boliglån i banken. Hør eventuelt nærmere i din bank. Aflys ejerpantebrevet i banken Er køber ikke interesseret i at overtage dit ejerpantebrev skal du kontakte banken, for at få aflyst dit ejerpantebrev. 6

10 5 Overdragelsen Hvor lang tid tager en overdragelse Normalt tager det 2-3 måneder at overdrage en lejlighed, fra SWE har modtaget alle de nødvendige oplysninger, til du modtager pengene efter slutafregningen på din bankkonto. Ved at følge denne folders fremgangsmåde er du selv med til at nedbringe den samlede tid. Underskrift via NemID Har du ikke et NemID kan du bestille et her: https://www.nemid.nu VÆR OPMÆRKSOM PÅ: Hvis du har oprettet et NemID via din bank, så tjek, at du også har oprettet en offentlig digital signatur. Hvis du ikke har det, skal du oprette en offentlig digital signatur inden du kan godkende aftalen. Du kan gøre dette på NemIDs hjemmeside. Personlig hjælp til oprettelse Du kan få personlig hjælp til oprettelse af NemID, ved at kontakte kommunes borgerservice. SWE sender dig via et link til en hjemmeside. Samtidigt sendes der ligeledes et link til sælger og bestyrelsen. Selve hjemmesiden På siden der linkes til (tager lidt tid at åbne op) kan du ved at klikke på fanen øverst i venstre hjørne under nummeret XX se aftalen og de bilag der er medsendt samt i højre hjørne printe dem ud i et læsbart format. Læs mere: Allonge Foruden Aftalen følger der en allonge med. Ved at godkende allongen giver du din accept til SWE på, at de må give køber det andelsbevis,som du har sendt ind til dem. Hvis alt er, som det skal være, skal du godkende aftalen ved samtidigt at indtaste dine NemID oplysninger. Når alle parter har godkendt overdragelsesaftalen, modtaget du et eksemplar af aftalen via mail. Dokumentserver Såfremt du senere for brug for at se dine dokumenter kan du med dit NemID logge ind på din personlige filserver: app.penneo.com/login 7

11 6 Når overdragelsesaftalen er godkendt Købers fortrydelsesfrist Ifølge loven om forbrugerbeskyttelse har køber en fortrydelsesfrist på 6 hverdage, efter aftalen er godkendt. Købers betalingsfrist Når overdragelsesaftalen er underskrevet, skal køber indbetale købesummen på foreningens konto, senest 8 dage før overdragelsesdagen. Et par dage før overdragelsen undersøger SWE, om køber har indbetalt beløbet. Hvis køber ikke har indbetalt, sender administrator en rykker til køber, samt en orientering til dig. SWE og bestyrelsen råder dig til ikke at overdrage boligen inden SWE kan bekræfte, at de har modtaget pengene. 7 På overtagelsesdagen Aflæsning af el og gas Du skal senest på overtagelsesdagen aflæse el og gas og afmelde dette. HUSK: Du hæfter for forbruget, indtil du har afmeldt og oplyst dit forbrug. Aflæsning af varme Måling af varme sker trådløst. Dit forbrug af varme registreres op til overtagelsesdagen automatisk. Du skal derfor ikke foretage dig yderligere. Varmen opgøres normalt i februar måned med afregning i maj. Afregningen sker gennem SWE, der jf. din overdragelsesaftale tilbageholder et beløb til modregning af dit varmeforbrug. Forbedringer Hvis du har fortaget forbedringer så sørg for, at køber får alle kvitteringerne, da de skal bruges som dokumentation, hvis køber skal klage til leverandøren over forbedringerne. 8

12 Loftsrum Du må ikke overdrage dit loftsrum til køber, da der kan være andre beboer, der er skrevet op til det. Du må derfor heller ikke aftale med køber, at denne tømmer dit loftsrum. Giv besked til viceværten, når du har tømt dit loftsrum. Nøgler Køber skal ud over nøglerne til din lejlighed også have 3 nøgler til opgangen, har du mistet en af opgangsnøglerne, skal du i god tid inden overdragelsen bestille en ny hos viceværten, der kan oplyse hvor lang tid der går, inden du modtager en ny. Du skal ved bestillingen betale et gebyr. Såfremt at der ved overdragelsen mangler en nøgle, vil køber få udleveret en ny nøgle. Gebyret herfor modregnes købesummen ved slutafregning. Nøgler til cykelkældre og Spiren skal afleveres til viceværten, hvor du også modtager tilbagebetalingen af dit depositumsbeløb. Vaskekort Du må ikke give dit vaskekort til køber. Du skal aflevere det til viceværten, der derefter giver SWE besked om modtagelse af kortet. Depositumsbeløbet modregnes købesummen sammen med eventuelt udgift til vask, som ved fraflytning endnu ikke er afregnet. Fejl og mangelindsigelser Når køber er flyttet ind i lejligheden, har køber 14 dage til at gøre indsigelser ved fejl og mangler, med mindre i har aftalt andet. SWE vil holde et beløb tilbage, som køber eventuelt kan bruge til at udbedre fejl og mangler. Køber skal sende dig information om omfanget af fejl og mangler samt prisen for udbedringen. Du kan gøre indsigelse overfor køber. Hvis I ikke kan blive enige, anbefaler SWE, at vurderingsmanden som udarbejdede den oprindelig vurderingsrapport, bliver kontaktet. HUSK Medmindre at du og køber har indgået en aftale om, at køber selv skal dække evt. fejl og mangler, så har du i aftalen godkendt at køber skal udbedre fejl og mangler for sælgers regning. Bestyrelsen anbefaler derfor, at du en ekstra gang ser på rimeligheden i udbedringens omfang i forhold til prisen for at fortage udbedringen, hvis I ikke kan blive enige. Radio, fastnettelefon og internet Er du tilsluttet Parknet, skal du afmelde dig på: 9

13 6 Slutafregning Hvornår modtager jeg pengene? Da SWE eventuelt skal indgå aftaler med de som du skylder penge (der har pant og udlæg i din lejlighed), går der normalt op til ca. 3 uger fra overtagelsesdagen, til pengene går ind på din bankkonto. 10

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger.

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger. FORORD Denne håndbog er tænkt som et værktøj, når du overvejer at købe ny bolig. Bogen kan læses fra start til slut, men kan også bruges som opslagsværk. Du slår blot op under det emne, du gerne vil vide

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb.

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. KØBERVEJLEDNING Til dig som køber Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. Købervejledningen giver dig et overblik over hele forløbet og indeholder en alfabetisk ordliste,

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Denne handel. er på betingelse. af min advokats

Denne handel. er på betingelse. af min advokats HUSK ADVOKATFORBEHOLDET Denne handel er på betingelse af min advokats godkendelse Et skøde er kun en kvittering for det du allerede har købt... HUSK ADVOKATFORBEHOLDET Denne handel er på betingelse af

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere