Aktieugefokus. Det bobler i Kina. 17. april 2015 Finansanalysen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktieugefokus. Det bobler i Kina. 17. april 2015 Finansanalysen"

Transkript

1 17. april 2015 Finansanalysen Aktieugefokus Det bobler i Kina Ugen der gik: Grækenland smed malurt i bægeret Ugen der kommer: Fokus på Grækenland Ændringer i anbefalinger og kursmål Ugen der gik: Fortsat fuld fart på kinesiske aktier De globale aktiemarkeder står til at lukke ugen med små fald. Stemningen er især blevet forværret her sidst på ugen, hvor især de aktier som er steget meget i år er blevet ramt hårdt. Det er endnu engang Grækenland, som spøger i kulissen. En række vigtige deadlines nærmer sig, hvor Trojkaen (EU, ECB og IMF) og Grækenland skal nå til enighed. Det har i ugens løb svirret med rygter om, at parterne står for langt fra hinanden og derfor synes en græsk euro-exit ikke længere at være usandsynlig. Vi vurderer dog, at et sådant scenarie kun vil give kortsigtet uro på de finansielle markeder. Det skyldes især, at markedet har stor tiltro til, at ECB vil reagere hurtigt og fordi de europæiske banker i dag er langt bedre kapitaliserede, end de var i 2011, hvor frygt for Grækenlands udtræden af eurosamarbejdet medførte en større korrektion på aktiemarkedet. Det kinesiske aktiemarked gik imod strømmen og fortsætter med at stige. Det har over den seneste måned været det mest stigende aktiemarked. Eksempelvis er Hang Seng indekset steget med over 15% over den seneste måned. Det skyldes en kombination af øget deregulering af børsmarkedet i år og udsigten til øget stimulans fra den kinesiske centralbank. Den seneste tids deregulering af det kinesiske børsmarked og afmatningen på det kinesiske boligmarked, har i praksis betydet, at et stigende antal kinesere er begyndt at investere i aktier, hvilket har været med til at løfte det kinesiske aktiemarked relativt kraftigt den seneste måned. Det har fået en del finansielle eksperter til at advare om, at der er ved at blive skabt en boble på det kinesiske aktiemarked, som nu er ved at være lidt dyrt prisfastsat. Status på aktiemarkedet På trods af de seneste dages uro på de finansielle markeder og fokus på aktiemarkedets lidt dyre prisfastsættelse, så vurderer vi fortsat, at der er mere kurspotentiale tilstede for globale aktier i år. Det er vores klare overbevisning, at global økonomi er i en ekspansionsfase. Det vil smitte positivt af på virksomhedernes indtjening. Samtidig er renterne rekordlave. Derfor ser vi en tendens til, at investorerne søger ud af obligationsmarkedet og mod aktiemarkedet. I perioder hvor, inflationen er lav, væksten er moderat positiv og pengepolitikken er lempelig, har aktiemarkedet historisk stort set altid klaret sig godt. I disse perioder er der også en udbredt tendens til, at investorerne er villige til at betale en højere pris for aktier. Derfor er aktiemarkedet i disse perioder en smule dyrt prisfastsat relativt til historiske gennemsnit. Vi venter derfor, at selvom aktiemarkedet pt. er lidt dyrt prisfastsat, så vil investorerne i den kommende tid fortsat være villige til at betale en høj pris for aktier. På mellemsigt (1-3 år) er der en risiko for, at en aktieboble skabes. Men vi er slet ikke der endnu. Vi anbefaler derfor, at man fastholder en høj eksponering mod aktiemarkedet resten af året. Finansmarkedernes udvikling Regionsudvikling i % 1 uge 30 dage YTD OMXC20 CAP -1.27% 7.48% 25.96% Stoxx % 2.69% 19.97% Dow Jones 0.27% 0.71% 1.59% Nasdaq 0.24% 1.59% 5.74% S&P % 1.14% 2.24% Kina Hang Seng 1.71% 15.83% 17.52% Japan Nikkei % 3.32% 13.95% Rusland Micex 1.80% 4.78% 20.78% MSCI Latinamerika 0.93% 7.96% 5.86% MSCI Verden -0.13% 1.93% 6.83% Valutakursudvikling i % 1 uge 30 dage YTD USD/DKK -0.79% -1.13% 13.36% SEK/DKK 1.14% -1.07% 2.85% NOK/DKK 2.92% 4.77% 9.04% CHF/DKK 1.11% 3.61% 17.20% GBP/DKK 0.87% -0.47% 8.32% RUB/DKK 3.12% 23.42% 36.10% JPY/DKK -0.07% 0.50% 13.89% CNY/DKK -0.61% -0.08% 13.49% BRL/DKK 0.85% 4.99% -0.65% Kilde: Factset Finansielle prognoser Aktier S&P 500 EuroStoxx Lange renter Kilde: Handelsbanken Capital Markets 0-3m 6-12m USA DK Korte renter USA DK Valuta USD/DKK SEK/DKK Råvarer Olie (Brent) Guld Hvede For ansvarsfraskrivelse henvises til sidste side

2 Ugens nøgletal og begivenheder UGEDAG MANDAG TIRSDAG De ONSDAG TORSDAG FREDAG NØGLETAL/BEGIVENHED Ingen interessante nøgletal eller begivenheder. Eurozonen: ZEW (april) Månedlig undersøgelse af hvad ledende tyske finansielle eksperter mener om den nuværende økonomiske situation i Tyskland og en række ledende økonomier og hvad de forventer for de næste 6 måneder. Foretaget af det tyske Center for European Economic Research (ZEW). Tidspunkt: 11:00 USA: Salg af eksisterende boliger (marts) Månedlig opgørelse foretaget af National Association of Realtors over antallet af solgte eksisterende boliger. Giver en god indikation på udviklingen på det amerikanske boligmarked. Tidspunkt: 16:00 Kina: PMI fremstilling foreløbig (april) Månedlig opgørelse foretaget blandt et repræsentativt udsnit af virksomheder fra fremstillingssektoren. Vurderes at være den bedste ledende indikator til at forudsige den økonomiske vækst på kort sigt. En indeksværdi på over 50 indikerer økonomisk fremgang, mens en indeksværdi på under 50 indikerer, at den økonomiske vækst er aftagende. Tidspunkt: 03:30 Eurozonen: PMI Composite Flash (april) Månedlig undersøgelse foretaget blandt virksomheder i fremstillings- og ser- vicesektoren i eurozonen. Vurderes at være den bedst ledende indikator til at forudsige den økonomiske vækst på kort sigt. Et indeksniveau på over 50, indikerer fremgang i økonomien, mens et indeksniveau på under 50, indikerer tilbagegang i økonomien. Tidspunkt: 10:00 Eurozonen: møde i eurogruppen Eurogruppen udgøres af eurozonens finansministre. Tidspunkt: 15:00 BEMÆRKNINGER Seneste opgørelse af ZEW-indekset viste en stigning for 5 måned i træk til det højeste niveau siden februar Den fortsat positikan formentlig tilskrives den svagere euro, ECBs ve udvikling kvantitative lempelser, samt muligvis også en mindre bekymring over geopolitiske risici. Den fortsat positive udvikling i den indenlandske økonomi bekræfter forventningerne blandt eksperterne. For april måned opgørelsen venter vi en stigning til 55, hvilket i så fald indikerer stigende optimisme for tysk økonomi blandt de tyske finansielle eksperter. En af drivkræfterne bag opsvinget i USA har været en positiv udvikling på det amerikanske boligmarked, da en øget velstandsstigning, i form af stigende boligpriser, har understøttet en stigen- de forbrugslyst i USA. Siden december 2014 har salget af eksidog været faldende, men dog viste seneste op- sterende boliger gørelse tegn på stabilisering. Den seneste tids lidt træge udvikling kan formentligt delvist tilskrives det kolde vejr i USA. For marts opgørelsen venter vi en beskeden fremgang. Markits PMI-indikator for den kinesiske fremstillingssektor faldt markant og meget mere end ventet fra 50,7 i februar til 49,2 i marts, hvilket var det laveste niveau i 11 måneder. Det var især underindekset for nye ordrer, som trak ned. Da underindekset for nye eksportordrer gik lidt frem, var tilbagegangen hovedsageligt drevet af den indenlandske økonomi. Det bekræfter, at kinesisk økonomi og især industrien har haft en svag start på året og at kinesisk økonomi er på vej ned i gear. For april opgørelsen venter markedet en fortsat tilbagegang ang i indekset til 49,4. Set i lyset af den lave inflation i Kina, så understøtter det vores forventning om, at den kinesiske centralbank nk snart vil komme med lempelsestil- tag. De seneste 4 PMI opgørelser har vist højere stigninger end marog det peger på, at den negative trend, der kedet havde ventet fandt sted fra foråret 2014 til slutningen af sidste år, er vendt. De seneste stigninger har været understøttet af forbedret forbrugertilkraftigt stigende aktiekurser, en svæk- lid, de seneste måneders ket EUR og en lav oliepris. Vi venter, at den positive trend er fortsat og venter dermed en stigning i PMI indekset til 54,2 i april fra 54,0 i marts. Grækenland skal aflevere landets reformkatalog til EU, som skal diskuteres på eurogruppens møde. Det er planen, at Trojkaen ultimo april skal beslutte om reformkataloget er tilstrækkeligt til, at man kan fortsætte med nye lån til Grækenland. Tidligere på ugen var der tyske meldinger om, at man ikke forventer, at reformkataat man ikke forventer nogen aftale med Grækenland i forlængelse af eurogruppemødet. Det fik de græ- loget er tilstrækkeligt og ske statsrenter til at stige kraftigt, hvilket indikerer, at en del investorer så småt begynder at forberede sig på en græsk statsban- kerot. 2

3 Ændringer af anbefalinger og kursmål SELSKAB Danske Bank Jyske Bank Nordea Ringkjøbing Landbobank Spar Nord ÆNDRING Vi hæver anbefalingen til () og kursmålet til 240 kr. (190 kr.). Vi hæver kursmålet til 360 kr. (315 kr.), mens vi fastholder vores anbefaling på. Vi hæver kursmålet til 119 SEK (110 SEK), mens vi fastholder vores anbefaling på. Vi hæver kursmålet til 1800 kr. (1500 kr.), mens vi fastholder vores anbefaling på. Vi hæver anbefalingen til () og kursmålet til 90 kr. (73 kr.). ÅRSAG TIL ÆNDRING Vi venter, at Danske Bank i år har været begunstigede af stigende udlånsaktivitet (herunder omlægninger af boliglån) og højere udlånsmarginaler. Herudover er det vores forventning i år har nydt godt af det kraftigt stigende aktiemarked, som alt andet lige, bør have medført stigende indtjening på afgifter fra investeringsfor- ning, at Danske Banks indtjening eninger og handelsindtægter fra øget handelsaktivitet. Endelig venter vi, at Danske Bank vil implementere et nyt omkostningsbesparelsesprogram. Vi hæver indtjeningsestimaterne (EPS) med 13% for 2015 og 4% for Herudover sænker vi den risikofrie rente fra 5,5% til 4,5%. Vi sænker den risikofrie rente fra 5,5% til 4,5%, hvilket medfører, at vi hæver kursmålet. Vi venter, at Nordea har haft et stærkt 1. kvartal, hvilket især skyldes det kraftigt stigende aktiemarked, som alt andet lige, bør have medført stigende indtjening på afgifter fra investeringsforeninger og handelsindtægter fra øget handelsaktivivores indtjeningsestimater en tet. Vi hæver derfor smule. Vi venter, at Ringkjøbing Landbobank i år har været begunstigende udlånsaktivitet (herunder omlægninger af stigede af boliglån) og højere udlånsmarginaler. Herudover er det vores forventning, at Ringkjøbing Landbobanks indtjening i år har nydt godt af det kraftigt stigende aktiemarked, som alt andet lige, bør have medført stigende indtjening på afgifter fra investeringsforeninger og handelsindtægter fra øget handelsaktivitet. Vi sænker den risikofrie rente fra 5,5% til 4,5%. Det medfører, at vi hæver kursmålet. Spar Nord har været ramt af relativt store nedskrivninger på udlån i kølvandet på finanskrisen. Vi ser nu bedre tider forude, eftersom Spar Nord efterhånden har nedskrevet en stor andel af deres mere problemfyldte låneengagementer og reduceret deres eksponering mod landbruget. Endelig hjælper bedringen af dansk økonomi, hvilket formentligt vil betyde færre konkurser blandt små og mellemstore virksomheder. Vi venter derfor et kraftigt fald i nedskrivningerne på udlån både i år og næste år. Det vil medføre et kraftigt løft i indtjeningen og en højere forrentning af egenkapitalen. Vi venter desuden, at Spar Nord vil øge deres udbyttebetalinger kraftigt i de kommende år. Således venter vi et direkte afkast (dividend yield) på 7,1% for 2015 og Vi sænker desuden den risikofrie rie rente fra 5,5% til 4,5%, hvilket medfører, at vi hæver kursmålet. 3

4 Sydbank Topdanmark Tryg Vi hæver kursmålet til 320 kr. (245 kr.), mens vi fastholder vores anbefaling på. Vi hæver anbefalingen til (Sælg) og kursmålet til 218 kr. (186 kr.). Vi sænker kursmålet til 751 kr. (776 kr.), mens vi fastholder vores anbefaling på. På linje med de øvrige danske banker, så har Sydbank i år oplevet et vist pres på nettorenteindtægterne fra de lavere interbankrenter (den gennemsnitlige CIBOR rente er nede med 45 basispunkter i år). Indtjeningspresset på nettorenteindtægterne vil dog delvist blive neutraliseret af stigende udlånsaktivitet (herunder omlægninger af boliglån) og højere udlånsmarginaler. Herudover bør Sydbanks indtjening i år have nydt godt af det kraftigt stigende aktiemarked, som alt andet lige, bør have medført stigende indtjening på afgifter fra investeringsforeninger og handelsindtægter fra øget handelsaktivitet. Vi synes derfor samlet set, at udsigterne for Sydbank ser positive ud på både kort og lang sigt. Vi hæver indtjeningsestimaterne (EPS) med 2% for Herudover sænker vi den risikofrie rente fra 5,5% til 4,5%. Som følge af den milde vinter i Danmark og stigende aktiemarkeder, har vi en forventning om et stigende investeringsafkast og færre skadesanmeldelser. Derfor hæver vi også vores indtjeningsforventninger (EPS) med 3% og 1% i perioat vi hæver både kursmålet og anbefa- den Det gør, lingen. Vi fastholder dog vores negative syn på aktien idet vi vurderer, at aktien er for dyr samtidig med, at den mangler kurstriggere på den korte bane. Tryg rapporterede tidligere på ugen deres regnskab for 1. kvartal. Overordnet set var regnskabet en skuffelse. Således var forsikringsselskabets combined ratio i kvartalet på 90,7, hvilket var 4,3 basispoint højere (dårligere) end ventet af markedet. Herudover var nettoresultatet 15% lavere end markedet havde ventet. Det skuffende resultat skyldtes primært, at der har været en del stormskader i Danmark, Sverige og Norge, samt en del vinterskader og brandskader i Norge i kvartalet. Som følge af det skuffende regnskab justerer vi vores estimater en smule og sænker kursmålet. 4

5 Handelsbankens sektorfavoritter Sektor ENERGI MATERIALER INDUSTRI DISKRETIONÆRT FORBRUG STABILT FORBRUG Sektorfavorit Lundin Petroleum er et svensk olie- og gasselskab. Selskabet både efterforsker, producerer olie og investerer i olie- og gasfelter for fremtidig produktion. Anbefaling: Kursmål: 135 SEK Stora Enso er en af verdens største producenter af papir og emballageprodukter, samt træprodukter. Anbefaling: Kursmål: 12,0 euro A.P. Møller-Mærsk Mærsk er et globalt orienteret konglomerat med forretningsområder indenfor shipping, energi-, skibsbygnings- og produktionsindustrierne. Anbefaling: Kursmål: kr. Pandora designer, producerer, markedsfører og distribuerer håndlavede og moderne smykker som primært er lavet af sterling sølv, guld, ædelstene og Muranoglas. Anbefaling: Kursmål: 650 kr. Huhtamaki er en global producent af forbrug- og specialindpakningsmaterialer til mad, dyrefoder, take-away mad- og drikkevarer og personlig pleje. Anbefaling: Kursmål: 33 euro Hvorfor anbefales det at investere i aktien? Lundin Petroleum har en stor portefølje af oliefelter, hvilket reducerer risikoen, da selskabets indtjening dermed ikke er så følsom overfor r enkelte oliefelter. Selskabet har en solid succesrate når det kommer til efterforskning af olie- og gasfelter. Selskabets produktion kommer over de kommende år til at blive firdoblet når de kan begynde at producere olie fra felterne Edward Grieg og Johan Sverdrup. Det er vores forventning, at markedet i stigende grad vil begynde at inddiskontere dette scenarie. Stora Enso nyder godt af den seneste tids styrkelse af USD og er samtidig billigt prisfastsat. Herudover er selskabet i gang med, at omstille sin produktion af papir, som er et forretningsområde med lavt vækstpotentiale, til emballage og indpakningsmateriale hvor vækstpotentialet er højt. Det vil i stigende grad bidrage til at løfte indtjeningen. Således venter vi, at Stora Enso vil generere end indtjeningsvækst på hele 30% i 2015 og 6% i Samtidig er der udsigt til højere udbytter, hvilket vil være positivt idet disse har ligget fladt i de seneste fire år. I takt med, at investo- rerne begynder, at inddiskontere dette, vil kursen blive løftet. Vi venter, at det nuværende beskedne pres på fragtraterne vil blive kompenseret af fortsat lavere enhedsomkostninger foranlediget af Mærsk Lines omkostningsbesparende initiativer. Vi venter således, at Maersk Line kan øge overskudsgraden frem mod 2016 til 14% (fra 9,2% i 2014). Vi venter også en bedring af lønøvrige divisioner over de næste 2 år. Kombinationen af en højere lønsomhed og fremgang på toplinjen, trukket af en moderat accelererende global vækst, vil slå stærkt igen- somheden i de nem på bundlinjen i perioden Vi venter en indtjepå gennemsnitligt 20% per år i den nævnte periode. ningsvækst Desuden handler aktien med en P/E for 2015 på 9,5x. Vi synes derfor, at prisfastsættelsen på nuværende tidspunkt er attraktiv. Vi har således med et selskab, at gøre, som både er billigt prisgenererer en høj fastsat og som samtidig indtjeningsvækst. Over de næste par år venter vi, at Pandora, at vil være i stand til at vokse hurtigere end det generelle smykkemarked, som i gennemsnit har haft en årlig vækstrate på 10%. De faktorer som skal sikre dette er; større fokus på, at smykkerne sælges via salgskanaler, som primært sælger Pandora-smykker og udvikling af nye produkter, som lanceres i et hurtigt tempo. Derudover skal væksten også komme fra en øget penetration på nye maraktien det seneste år er steget med keder. Selvom Pandora-aktien omkring 94%, så ser vi fortsat et stort kurspotentiale drevet af et stigende like-for-like salg, flere åbninger af konceptbutikker på eksisterende og nye markeder, samt stigende udbytter og aktietilbagekøbsprogrammer. Desuden handler Pandora-aktien med en P/E på 18,9x for i år. Vi synes, derfor er, at aktien er særdeden langsigtede vækst på ingen les attraktivt prisfastsat, hvor måde er inddiskonteret i den nuværende aktiekurs. Huhtamakis omsætning vokser hastigt som følge af, at forbrugerne på globalt plan i stigende grad køber take-away mad og især kaffe. Herudover bidrager den hastigt voksende middelklasse i Emerging Markets landene, hvorfra 40% af omsætninsalgsvæksten, eftersom denne indkomstgruppe i stigende grad efterspørger færdigpakkede fødevarer og gen hentes fra, til take-away away mad. Endelig bidrager den seneste tids kraftige styrkelse af USD overfor euroen til indtjeningen, eftersom Huhtamaaf omsætningen på det amerikanske ki henter 35% marked. 5

6 SUNDHEDSPLEJE FINANS TELEKOMMUNIKATION FORSYNING Novo Nordisk er førende producent af diabetesmedicin. Selskabet har en bred produktpalette og har også en førende position inden for behandling af blødersygdomme og væksthormonterapi. Anbefaling: Kursmål: 449 kr. Sydbank er i dag Danmarks fjerde største bank og blev stiftet i 1970 gennem en fusion af fire lokalbanker i Sønderjylland. Anbefaling: Kursmål: 320 kr. Telenor er, målt på markedsværdi, nordens største teleselskab. Knap halvdelen af omsætningen hentes på det nordiske marked hvor vækstpotentialet er begrænset. Den resterende del hentes i en række Emerging Markets lande, hvor vækstpotentialet er stort. Anbefaling: Kursmål: 170 NOK Fortum er et finsk energiselskab og er blandt de største i Norden. Selskabet fokuserer primært i de nordiske og baltiaktiviteterne spænder fra energifrembringelse til salg af elektricitet og varme til vedligeholdelsesopgaver. ske lande og Anbefaling: Kursmål: 25 EUR Novo Nordisk har en markedsandel på omkring 50% af det globale insulinmarked som er i hastig vækst. Således fortsætter insulinsalget med at overraske i specielt udviklingslandene i takt med, at der kommer flere overvægtige som følge af stigende velstand. Aktien handler med en P/E på 24,1x for 2016, hvilket vi vurderer, er en attraktiv prisfastsættelse for en vækstaktie som Novo Nordisk. For nyligt offentliggjorde Novo Nordisk fase 2 data fra forsøg omkring tabletbaserede piller mod diabetes. Dataene var signifikante gode, hvilket ventes at medføre, at markedets estimater skal opjusteres i den kommende fremtid til gavn for aktien. Herudover har Novo Nordisk meddelt, at de vil genindsende registreringsansøgningen på den langtidsvirkende insulinanalog Tresiba til de amerikanske sundhedsmyndigheder i april måned. Vi venter, at Tresiba vil blive godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder i oktober måned og efterfølgende blive lanceret på det amerikanske marked i 1. kvartal Sydbank-aktien handler med en P/E for 2016 på 9,5x, hvilket svarer til en rabat på over 25% i forhold til gennemsnittet for de nordiske storbanker. Vi venter, at den relativt store rabat, som Sydbank-aktien handler med, vil blive indsnævret til gavn for aktiekursen. Det vil ske i takt med, at nedskrivningerne på udlån falder, lønsomheden stiger som følge af yderligere omkostningsbesparelser og udbyttet stiger (vi venter et direkte afkast på 5,3% for 2016). Telenor-aktien har længe været plaget af en dårlig start på det indiske marked og juridiske stridigheder i Rusland. Disse problemer har overskygget, at Telenor længe har leveret solide resultater og højere omsætningsvækst end konkurrenterne. Det betyder at aktien handler med en rabat til sektoren. Men eftersom problemerne i Indien og Rusland nu ser ud til at være et overstået kapitel, så vurderer vi nu at rabatten til sektoren skal indsnævres over de kommende kvartaler til gavn for aktiekursen. Telenors planer om en fusion af selskabets danske aktiviteter med Teliasonera, vil sandsynlighed medføre at, den meget hårde konkurrence på det danske mobilmarked vil aftage. Det bør på sigt mindske presset på Telenors indtjening på det udfor- drende danske marked. Fortums fokusområde ligger primært i de nordiske og baltiske lande, såvel som Polen og det nordvestlige Rusland. Aktiviteterne spænder helt fra energifrembringelsen, henover salg af elektricitet og varme, til vedligeholdelsesopgaver. Fortum er et deen lav gæld og selskabet generer høje fensivt selskab som har og solide pengestrømme. me. Endelig udbetaler Fortum et højt ud- bytte på over 7% i direkte afkast, hvilket gør aktien særligt attrakrentemiljø. tiv i det nuværende lav 6

7 Aktieanbefalinger Selskab Aktuel kurs Aktuelt 12M kursmål Tidligere 12M kursmål Aktuel anbefaling A.P. Møller - Mærsk Alk-Abello Carlsberg Chr. Hansen Coloplast Danske Bank D/S Norden DFDS DSV Exiqon FLSmidth & Co GN Store Nord Lundbeck ISS Jyske Bank Matas NKT Holding Nordea Novo Nordisk Novozymes Pandora Ringkjobing Landbobank Rockwool Royal Unibrew SAS STYLEPIT Sydbank TDC Topdanmark Tryg Veloxis Vestas William Demant Holding Zealand Pharma 14, kr. 18, kr. 16, kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 1, kr. 1, kr. 1, kr kr kr kr. 1, kr. 1, kr. 1, kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Sælg Markering indikerer, at vi har foretaget en ændring af anbefaling eller kursmål siden sidste publikation den 10. april 2015 Kilde: Handelsbanken Capital Markets 7

8 Afkast på nordisk aktieportefølje Selskab Lundin Petroleum Stora Enso A.P. Møller-Mærsk Pandora Huhtamaki Novo Nordisk Sydbank Telenor Fortum Kurs skurs sdato* Afkast i %** Afkast i 2015 Aktieporteføljen OMXC20CAP OMX Nordic % 26.0% 22.0% * I tilfælde af at aktien er købt før årsskiftet anvendes 30. december 2014 som købsdato ** Afkast er opgjort i lokalvaluta eksklusiv geninvestering af udbytte Kilde: Handelsbanken Capital Markets Sektorvægte i nordisk aktieporteføljetefølje 0% Energi 11% 8% 11% Materialer Industri 18% 18% Cyklisk forbrug Stabilt forbrug 13% 13% Sundhedspleje Finans Telekommunikaiton Forsyning 8

9 Ejerforhold og revisioner Selskab Analytiker Ejerskab i aktien* Analytiker Ejerskab i aktien* Lundin Petroleum Stora Enso A.P. Møller-Mærsk Pandora Huhtamäki Novo Nordisk Sydbank Telenor Fortum Jon Abakka Ja Michelle Nørgaard Ja Ja *Specificering af om den nævnte analytiker ejer aktier eller afledte instrumenter i det nævnte selskab. 9

10 Svenska Handelsbanken AB (publ) Stockholm Blasieholmstorg 11 SE Stockholm Tel Fax Copenhagen Havneholmen 29 DK-1561 Copenhagen V Tel Fax Helsinki Aleksanterinkatu 11 FI Helsinki Tel Fax Oslo Tjuvholmen allé 11 Postboks 1249 Vika NO-0110 Oslo Tel Fax London 3 Thomas More Square London GB-E1W 1WY Tel Fax New York Handelsbanken Markets Securities, Inc. 875 Third Avenue, 4 th Floor New York, NY Tel Fax FINRA, SIPC

30/04/15. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier

30/04/15. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier 30/04/15 Danske Aktier Anbefalinger Flyvere og dykkere Ændringer af analysedækning Analyser af danske aktier Indholdsfortegnelse Flyvere: Størst potentiale på kort sigt 4 Dykkere: Mindst potentiale på

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. august 2015 Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Fokus i den kommende uge Der vil være stor interesse for privatforbruget i USA. Vi venter

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 Offentliggjort 24. august 2011 www.alfredberginvest.dk Investeringsforeningen Alfred Berg Invest Halvårsrapport 2011 Offentliggjort 24. august

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2011. Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2011. Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 7 JULI 2011 Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne Briefings på juni måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

Kvartalsrapporten. Aktiemarkedets talentspejder s. 10 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value.

Kvartalsrapporten. Aktiemarkedets talentspejder s. 10 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value. Kvartalsrapporten Aktiemarkedets talentspejder s. 1 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value. Pas på staterne s. 13 Statsobligationer giver i værste tilfælde ikke noget afkast. 2. k v a r ta l 2 5 2K

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 8 AUGUST 2013 Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

Formue magasin. Kloden drejer stille rundt. Sovereign Wealth funds. 3. kvartal 2008 23. årgang AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE

Formue magasin. Kloden drejer stille rundt. Sovereign Wealth funds. 3. kvartal 2008 23. årgang AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Januar 2006 0A 3. kvartal 2008 23. årgang Formue magasin AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Kloden drejer stille rundt Verden på vej ned i gear Sundhed globale muligheder i et politisk minefelt

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår INDHOLD Ti års hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 12 Profil SmallCap Danmark A/S 14 Aktien og investorene 16 IR-politik

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 4. kvartal 2014

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 4. kvartal 2014 4. kvartal 2014 BankInvest Asien Brev til investorerne Kære investor Porteføljen leverede et pænt afkast i 4. kvartal både absolut og relativt til sammenligningsindekset. Efter omkostninger blev porteføljens

Læs mere

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem I dag anbefaler vi at afdække det kommende års forbrug af foderkorn, færdigblandinger til svin, lavproteinblandinger til kvæg, roepiller og

Læs mere

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback MAKRO UGESCENARIO Uge 22-215 Markedsføringsmateriale 22. maj 215 Moderat amerikansk comeback Revisionen af den amerikanske BNP rapport forventes at vise, at den meget skuffende BNP rapport for første kvartal

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark OVERBLIK Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst Analyse af børsintroduktioner i Danmark SIDE 2 Velkommen En gylden mulighed Efter fem år med økonomisk krise har de seneste måneder langt om længe budt på

Læs mere

Aktiestrateger spår dansk kursfest i 2015

Aktiestrateger spår dansk kursfest i 2015 ONSDAG 31. DECEMBER NR. 251 / 2014 ÅRGANG 119 PRIS 28,00 KR. Udenlandsk arbejdskraft / 20-21 Topchefers klare ønske til statsministerens nytårstale: Åbn grænserne Helle Ib / 21 Ønskeseddel fra topchefer

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2004 D A N M A R K S 4 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2004 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille

Læs mere

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 Flere muligheder via internettet Novozymes har igen i år samlet al rapporteringsmateriale i vores online-rapporteringsunivers på www.rapport2007.novozymes.com. Rapportering og

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal En del kunder har spurgt os om, hvad det er, der er sket med den danske krone, og ikke mindst om man som investor skal være nervøs. På den baggrund har vi, efter

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere