Data og konsensusforventninger Arbejdsløshed (nov.) 5,2 % - Renten (SELIC p.a. end of year) 11,00 % -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Data og konsensusforventninger 2011 2012. Arbejdsløshed (nov.) 5,2 % - Renten (SELIC p.a. end of year) 11,00 % -"

Transkript

1 d Resumé I de første tre kvartaler af 2011 vokser økonomien akkummuleret med 3,2 %. Forventningerne til BNP-væksten i 2011 ligger på 3 %, svarende til en nedjustering på 0,5 %-point siden sidste kvartalsanalyse. Det sker som følge af de svære verdensøkonomiske tilstande. Delstaten Ceará vækster fortsat på et niveau over resten af Brasilien - i årets første 9 måneder akkumuleret med 3,5 %. Den formelle arbejdsløshed blev i november registreret på lave 5,2 %, hvilket endnu engang er ny bundrekord. Det 12-måneders akkumulerede detailsalg viser med en stigning på 7,28 % å/å fortsat fremgang med aftagende hastighed. Inflationen nærmer sig målsætningen for 2011 og måles i november til 6,64 % p.a. Banco Central do Brasil (BCB) har på de tre seneste rentemøder sænket renten med 0,5 %-point. Renten er ved årets udgang på 11,00 % p.a. Renten bruges foreløbigt som eneste økonomiske stimulans. På sidste dag i 2011 kostede en brasiliansk Real 3,07 DKK. Realens årlige handelsgennemsnit i 2011 overfor DKK ligger 1,2 % svagere end i Data og konsensusforventninger BNP vækst 3,0 % 4,0 % Arbejdsløshed (nov.) 5,2 % - Offentlig gæld/bnp (okt.) 38,2 % 37,35 % Inflation (IPCA p.a., nov.) 6,64 % 5,33 % Renten (SELIC p.a. end of year) 11,00 % - Valutakurs (DKK/BRL) (31. dec) 3,07 - Betalingsbalance/BNP (okt.) % - CDI, månedlig indlånsrente (dec.) 0,90 % INCC byggeprisindeks (p.a., nov) 8,09 % -

2 2 BNP Den globale afmatning og den langstrakte gældskrise i Europa svækker tilliden både privat og på finansmarkederne verden over og påvirker i bred forstand de enkelte landes vækstudsigter. Væksttendenserne i Brasilien er som direkte følge heraf også blevet svækket i løbet af det forgangne år. Trods den stærke og modstandsdygtige hjemlige efterspørgsel, som fortsat er den primære vækstkilde, er aktiviteten aftagende. Brasilien vækstede i årets tredje kvartal svagt med 2,1 % sammenlignet med tredje kvartal i Dermed får økonomien en lidt hårdere landing end håbet ovenpå den enorme økonomiske opblomstring landet oplevede i I de første tre kvartaler af 2011 vokser økonomien akkummuleret med 3,2 %. Forventningerne til BNP-væksten i 2011 ligger på 3 %, hvilket er en nedjustering på 0,5 %-point siden sidste kvartalsanalyse. BNP-væksten i 2011 forventes at være på omkring 3 % Figur 1 BNP-vækst og forventet BNP Vækst BNP-vækst, procent p.a. 7,5% 5,5% 3,5% 1,5% -0,5% e På sæsonkorrigeret kvartalsplan vokser landbruget pænt med 3,2 %, mens industrisektoren lider og registrerer den mest negative vækst med -0,9 %. Kilde: Banco Central do Brasil (BCB) I delstaten Ceará, hvor Exact Invest A/S har sine primære aktiviteter, vokser økonomien i tredje kvartal med 3,3 % sammenlignet med tredje kvartal i Dette er fortsat et niveau over landsgennemsnittet på 2,1 %, og i årets første ni månerder vokser Ceará akkumuleret med 3,5 %. Billedet for hele Brasilien gentager sig i Ceará, hvor landbrugssektoren i 2011 oplevede store mængder regnfald og klarer sig flot ovenpå et svært Cearás industrisektor må i samme periode registrere negativ vækst, da den er stærkt eksport afhæning og dermed påvirket af den globale afmatning. Kilde: Ipece Kornproduktionen forventes at vokse med hele 288% i 2011

3 3 Den enorme opblomstring af den Brasilianske økonomi i 2010 skete bl.a. på baggrund af stor finans- og pengepolitisk stimulans, som følge af finanskrisen i Brasilien har relativt lav offentlig gæld på 38,2 % af BNP i oktober og et af verdens højeste renteniveauer, hvilket står i stærk kontrast til mange andre vestlige lande. Det betyder, at landet, også i den nuværende globale krisetid, har adskillige midler til økonomisk stimulans. I første omgang har Brasiliens centralbank (BCB) taget ansvaret ved at sænke renten af flere omgange. Når renten er over 10 %, er der naturligvis god plads til at påvirke økonomien i positiv retning med renteændringer. En handlekraftig og ansvarlig centralbank påvirker investeringslysten og tilliden positivt, og vigtigheden af en sådan blev også fremhævet i seneste kvartalsrapport. Regeringen har i denne omgang ikke samtidig skruet op for den finanspolitiske stimulans. Dette stemmer overens med den mere balancerede og langsigtede vækststi Brasilien forventer, at kunne betræde i de kommende år - niveauet lavere end i rekordåret Når Brasilien vækster på et lidt lavere niveau, kan det give plads til udvikling i infrastruktur, skattesystem og produktiviten kan følge med resten af økonomien. Brasiliens svækkede vækst må også betragtes relativt, hvilket illustreres af, at Brasilien i flere forecast analyser allerede nu beskrives som en større økonomi end Storbritannien. Dermed kan Brasilien d. 6 marts, når landets væksttal for fjerde kvartal offentliggøres, officielt kalde sig verdens sjette største økonomi målt på BNP. ARBEJDSLØSHED Arbejdsløsheden i november varrekordlav og kun 5,2 % trods svagere jobtilvækst. Arbejdsmarkedet er hedt som følge af vedholdende historisk lav arbejdsløshed, dog aftager den månedlige jobskabelse markant i november. Den formelle arbejdsløshed registredes i november til rekord lave 5,2 %, hvilket er den laveste måling siden det nuværende arbejdsløshedsindeks startede i marts Nedgangen i arbejdsløsheden skyldes primært sæsonarbejde sidst på året, hvilket også tydeligt ses i figur 2. Figur 2: Arbejdsløshed Arbejdsløshed i procent, i procent, ,0% 12,5% 11,0% 9,5% 8,0% 6,5% 5,0% apr-04 dec-04 aug-05 apr-06 dec-06 aug-07 apr-08 dec-08 aug-09 apr-10 dec-10 aug-11 Kilde: IBGE

4 4 Jobtilvæksten, som også i 2011 har været særdeles stærkt, er de seneste måneder aftaget, og tendensen i kurven på figur 2 kan derfor forventes at flade ud i 2012 sammenlignet med Trods faldende jobskabelse i de seneste måneder har Brasilien i de første 11 måneder af 2011 skabt 2,32 millioner nye arbejdspladser. Det er lidt lavere end de 2,9 millioner nye jobs,der blev skabt i rekordåret De første 11 måneder af 2011 viser en gennemsnitlig arbejdsløshed på imponerende lave 6,1 %, hvilket er mere end et halvt procentpoint lavere end i 2010, hvor arbejdsløsheden også satte rekord. Når arbejdsløsheden er så lav, som tilfældet er, risikerer det at presse produktiviteten, da det er vanskeligere at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, og arbejderne kan tillade sig at kræve mere i løn. Forbedret produktivitet må derfor komme af andre veje. Administrerende direktør for moderselskabet Exact Group A/S, Martin Nymark, beskriver, hvordan samarbejdspartnere og byggepladser i Nordøst Brasilien i højere grad aktivt tilstræber at øge produktiviteten gennem en række andre kanaler: Flere maskiner og præfabrikerede byggeelementer erstatter oftere dele af den manuelle arbejdskraft, som dog fortsat ligger på et relativt billigt niveau i det nordøstlige Brasilien. Exact Invest A/S forventer, at denne udviklling fortsætter grundet en stærk efterspørgsl efter kvalificeret arbejdskraft og et stigende lønniveau. DETAILHANDEL Den indenlandske efterspørgsel og i særdeleshed detailhandel har været en af de primære drivkræfter for den brasilianske økonomi. Gennem de seneste 10 år har den gennemsnitlige Brasilianer ændret forbrugsvaner. Som bekendt har Brasilien i samme periode gennemgået en enorm økonomisk transition, hvorfor brasilianerne nu også i høj grad ledes af markedsøkonomiske forbrugsmønstre. Figur 3: 12-måneders akkumuleret detailsalg, %-stigning, jan 06- okt 11 16% Detailsalget i Brasilien stiger 7,28 % å/å i november 14% 12% 10% 8% 6% 4% jan-06 jul-06 jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 Kilde: IBGE Brasilien Ceará

5 5 Forbrugerne skifter væk fra de mere basale forbrugsevner, og bruger i stedet pengene på boligindretning og kommunikation Det månedlige sæsonkorrigede indeks er de seneste måneder fladet ud. I oktober falder det svagt med - 0,04 % ift. september. Det 12-måneders akkumulerede detailsalg (figur 3) viser med en stigning på 7,28 % å/å fortsat fremgang med aftagende hastighed. At brasilianernes forbrugsvaner ændres illustreres af den lavere stigningstakt i forbruget, men aflæses også i præferencerne. Forbrugspræferencerne læses fra det sektorinddelte detailindeks. De største stigninger å/å opleves indenfor Møbler og husholdningsartikler samt kontor-, computer-, og kommunikationsartikeler. Begge kategorier har registreret stigninger på mellem % å/å gennem hele Samtidig vokser salget i sektorerne indenfor Brændstoffer og smøremidler samt supermarkeder, fødevarer og drikkevarer svagere med under 5 % å/å. Ligesom i mere modne økonomier investerer forbrugerne altså pengene i boligindretning og kommunikation og udskifter de mere basale forbrugsvarer. I Ceará stiger det sæsonkorrigerede indeks fortsat relativt pænt og viderefører tendensen fra første halvdel af Det stiger pæne 0,66 % mellem september og oktober. Den generelle tendens i Ceará følger, som det fremgår af figur 3, resten af Brasilien - dog på et højere niveau. Den 12-måneders akkumuledere detailsalg stiger således hele 10,03 % å/å i oktober. Et hurtigt blik på de sektor inddelte indeks viser, at forbrugsmønstrene i Ceará fortsat ikke helt svarer til resten af Brasilien, og de mere basale forbrugsvarer registrerer højere stigninger end i resten af Brasilien. Samtidig vokser salget af varer indenfor boligindretning og kommunikation på et niveau tilsvarende resten af Brasilien. Da Ceará relativt er en af de fattigste dele af Brasilien, ligger der fortsat et stort potentiale i landsdelen, specielt indenfor sektorer, der sælger mere materielle forbrugsgoder. INFLATION I 2011 har det været svært at være centralbank direktør i Brasilien. I årets første måneder steg inflationen stærkt, da høje råvarepriser og stærkt indenlandsk efterspørgsel pressede priserne op. Læs mere i kvartalsrapporterne for Q1 og Q2. Den globale afmatning har også ramt Brasilien, og den har hjulpet til at tage en stor del af prispresset i anden halvdel af 2011.

6 6 Inflation, Figur 4: Inflation IPCA, procent p.a., jan. 06 nov. 11 8% Inflationen nærmer sig målsætningen for 2011 og måles i november til 6,64 % p.a. 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% jan-06 jul-06 jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 Kilde: IBGE IPCA inflationsmål nedre grænse øvre grænse Inflationen er de seneste måneder konvergeret tilbage mod målsætningen. I november steg priserne med 0,52 % sammenlignet med måneden før, hvilket svarer til årets månedlige gennemsnit I de forgangne 12 måneder til og med november 2011 måltes inflationen til 6,64 % - marginalt over målsætningen. Ved årets udgang er det altså et åbent spørgsmål om inflationen kan holdes indenfor en målsætning på 4,5 % p.a. +/- 2 %-point. Lader det sig ikke gøre, skal BCB direktør, Alexandre Tombini, i et åbent brev til regeringen forklare, hvorfor det ikke har været muligt at overholde målsætningen. Skal inflationen holdes indenfor målsætningen i 2011, som den fremgår af figur 4, må prisstigningen i december højst være på 0,5 % m/m. Kategorien Føde- og drikkevarer vejer fortsat tungt i inflationsmålingen, og står alene for knap halvdelen af pristigningen i oktober. Den føromtalte mere moderate vækst vil hjælpe til at holde inflationen indenfor målsætningen i 2012 og samtidig give plads til BCBs rentesænkninger. Konsensusforventningerne forudser 2012 inflationen til 5,33 % p.a. RENTE Inflationen nærmer sig målsætningen for 2011 og måles i november til 6,64 % p.a. Selic-renten er BCBs primære værktøj ift. inflationen. I årets første måneder hævede BCB således renten af fem omgange til 12,5 % p.a. En udvikling som fik en brat afslutning, da BCB viste sig handlekraftig ift. den globale økonomiske afmatning, og ovenpå den femte rentestigning ved det efterfølgende møde sænkede renten med Selic Renten Figur 5: Selic-rente, procent p.a., maj. 05 dec % 20% 15% 10% 5% 0% maj-05 dec-05 jul-06 feb-07 sep-07 apr-08 nov-08 jun-09 jan-10 aug-10 mar-11 okt-11 Kilde: IBGE

7 7 0,5%-point. Efterfølgende har BCB på de to seneste rentemøder sænket renten i samme tempo, og renten er ved årets udgang på 11,00 % p.a, hvilket også fremgår af figur 5. Brasilien har siden 1999 officielt ladet pengepolitikken styre af inflationsmålsætningen, hvilket man fra officiel side stadig holder fast i. At økonomien efterhånden har den størrelse som den har, var utvivlsomt medvirkende til, at BCB på modig vis valgte at sænke renten i august. Det skete i en periode, hvor inflationen lå over målsætningen og økonomien trængte til stimulans. Dette ville markedet have straffet hårdt for bare fem år siden, og trods en del kritik i de efterfølgende uger, er BCB sidenhen blevet rost for sin hurtige ageren. Samtidig viste rentesænkningen en lille opblødning ift. BCBs seneste 12 års målrettede inflationskontrol. Skulle inflationen derfor overstige målsætningen for 2011 vil BCB direktør Alexandre Tombini i sit brev, med oprejst pande, kunne referere til rentesænkningerne, som en vigtig økonomisk stimulans i en svær verdensøkonomisk tid. Den seneste tids rentelempelser ligger i tråd med Exact Invest A/S forventninger om et nedaggående renteniveau på lidt længere sigt, og konsunsus forventer en gennemsnitlig Selic-rente på under 10 % p.a. i Kilde: BCB VALUTA Brasilien Real (BRL) stod historisk stærkt i første halvår af 2011, mens regeringen ville undgå en yderligere appreciering for at beskytte eksportørerne. BRL blev i andet halvår påvirket af Eurokrisen, som har berørt valutamarkederne verden over og resulteret i større volatilitet. Helt overordnet er BRL blevet svækket mærkbart i anden halvdel af 2011, hvilket har givet lokale producenter en udefrakommende produktivitetsforbedring. BRL er over for den Danske Krone (DKK) deprecieret med 7,4 %, i en sammenligning mellem de månedlige gennemsnit for december 2010 og december BRLs årlige Figur 6: DKK pr. BRL juni 08 dec. Kurs 11 DKK/BRL daglig 3,6 BRLs årlige handlesgennemsnit overfor DKK ligger 1,2 % svagere end i ,4 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 jun-08 sep-08 dec-08 mar-09 jun-09 sep-09 dec-09 mar-10 jun-10 sep-10 dec-10 mar-11 jun-11 sep-11 dec-11 Kilde: OANDA.com

8 8 handlesgennemsnit overfor DKK ligger dog kun 1,2 % svagere end i På sidste dag i 2011 kostede en BRL 3,07 DKK. Det svarer til at BRL er blevet svækket med 2,87 % siden 1. oktober BRL er mere volatil overfor USD end ift. DKK. På sidste handelsdag i 2011 kostede en USD 1,86 BRL USA har siden finanskrisen ladet seddelpressen køre og holdt renten tæt på nul. Samtidig opfattes en Amerikanske dollar (USD), trods en nedgradering af kreditvurdering af S&P i sommers, som en af de sikreste havne at placere penge i. Specielt når det Kurs BRL/USD daglig 2,7 Figur 7: BRL pr. USD juni 08 dec. 11 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 jun-08 sep-08 dec-08 mar-09 jun-09 sep-09 dec-09 mar-10 jun-10 sep-10 dec-10 mar-11 jun-11 sep-11 dec-11 Kilde: OANDA.com er i Europa krisen kradser. Apprecieringen af USD er derfor også lidt kraftige overfor BRL sammenlignet med de europæiske valutaer. BRL har længe været et yderst attraktiv for investorer, men i krisetid aftager risikoviljen og færre investerer også i BRL. BRL er overfor USD deprecieret med 8,3 %, når man sammenligner de månedlige gennemsnit for december 2010 og december BRLs årlige handlesgennemsnit overfor USD er faktisk 4,7 % stærkere end i På sidste dag i 2011 kostede en USD 1,86 BRL, hvilket svarer til at BRL er blevet svækket med 1,32 % siden 1. oktober Disse lidt forskelligt rettede tendenser i BRL overfor USD indikerer en noget større volatilitet end mellem DKK og BRL.

9 9 Exact invest A/S Eksporten har generelt klaret sig rigtig godt i 2011, og mens nogle eksportører har haft det svært, når valutaen er stærk, tjener andre endnu flere penge, da det meste af eksporten handles i USD. Overskuddet på handelsbalancen steg med 48 % til 29,79 mia. USD i Det bedste resultat siden Det tilskrives primært Brasiliens største FDI, millioner USD handelspartner Kina, Figur 8: FDI, i millioner USD, FDI i Brasilien har i de første 11 måneder af 2011 oversteget 60 mia. USD som i stort omfang efterspørgser brasilianske råvarer, og stigende råvarepriser Direkte udenlandske investeringer (FDI), som er den investe0 ringsform Exact Invest *Nov A/S involverer sig i, har Kilde: OANDA.com modsat porteføljeinvesteringer og investeringer i valutaen ligget pænt stabilt hen over hele året. I de første 11 måneder af 2011 overstiger den samlede FDI 60 mia. USD. Når alle 12 måneder er gjort op er det derfor forventeligt, at FDI er steget med mere end 30 % ift Det fremgår af figur 8, hvor vigtig en del af den brasilianske økonomi FDI investeringer er blevet. Da regeringen ville beskytte valutaen mod yderligere styrkelse i 2010 og starten af 2011 greb den ind med IOF skatter overfor det den kaldte mere spekulative investeringer. I modsætning anses FDI for at være mere langsigtede investeringer, som kan skabe arbejdspladser og yderligere vækst. Eksempelvis involverer Exact Invest A/S sig i byggerier, der har genereret mere end 1500 arbejdspladser for brasilianske byggearbejdere. Flere af de IOF-skatter, som Exact Invest A/S i flere tidligere analyser har beskrevet, blev i starten af december enten afskaffet eller midlertidigt suspenderet af regerin-

10 10 gen. IOF-skatterne blev pålagt finansielle transaktioner, hovedsageligt på det som regeringen betegnede som spekulative investeringer, men skulle også reducere hurtigt voksende kredittagning af brasilianske privatforbrugere. Exact Invest A/S forventer på den lidt længere bane, at BRL vil fastholde det nuværende niveau, og at stabiliteten vil vende tilbage i takt med at finansmarkederne falder mere til ro. I november 2011 udgør de samlede boliglån 4,7 % af BNP. I Danmark udgør de 101 % af BNP Figur 9: Udviklingen i udlån til Gæld bolig i som bolig % som af BNP, procent af BNP. 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 jan-03 sep-03 maj-04 jan-05 sep-05 maj-06 jan-07 sep-07 maj-08 jan-09 sep-09 maj-10 jan-11 sep-11 Kilde: OANDA.com UDLÅN TIL BOLIGKØB Det brasilianske udlånsmarked til boligkøb er under udvikling, mens det kommer fra et næsten ikke eksisterende niveau. I november 2011 udgør de samlede boliglån således kun 4,7 % af BNP, se figur 9. I Danmark udgør boliglån til sammenligning 101 % af BNP. Det skal selvfølgelig bemærkes, at man i Danmark finansierer sin bolig til en markant lavere rente. Der er altså ikke nogen boligboble stimuleret af unsvarlig udlånsgivning i Brasilien, som tilfældet var i de fleste andre vestlige lande op til finanskrisen i Boligudlånsmarkedet i Brasilien er altså i sit tidlige udviklingsstadie, men er vokset ganske hurtigt i løbet af de sidste år. Stigningen i udlån til boligkøb over de forgangne 12 måneder er på hele 49% i november. Til sammenligning steg det samlede udlån til private med mere moderate 17,8 % i samme periode. Denne udvikling understøtter Exact Invest A/S fokus på boligsegmentet i Brasilien. Det er fortsat staten, som låner flest penge til boligkøberne, mens de private banker står for 25 % af udlånene til bolig.

11 11 DIsclaimer Denne analyse er udarbejdet af Exact Invest A/S. Analysen indeholder udtalelser om fremtiden herunder om valuta-, rente- og markedsudviklingen. Disse udtalelser er generelt baseret på Exact Invest A/S forventninger og er således forbundet med en række usikkerheder som ligger udenfor Exact Invest A/S kontrol. Ændringer i relevante økonomiske forhold samt andre faktorer vil sandsynligvis medføre, at analysens konklusioner vil ændres i større eller mindre omfang. Analysens informationer, beregninger og estimater er tilvejebragt for, at potentielle investorer kan danne eget skøn over, hvorledes eventuelle investeringer skal disponeres. Exact Invest A/S påtager sig intet juridisk ansvar for eventuelle tab, der følger af investeringer foretaget på baggrund af analysen. RESEACH & ANALYSE Søren Møller-Larsson - Dette materiale må på ingen måde videredistribueres uden forudgående aftale med Exact Invest A/S. Exact Invest A/S Skt. Pauls gade 25, 3. sal 8000 Aarhus C exactinvest.dk CVR NR

Data og konsensusforventninger 2011/12 2012* Arbejdsløshed (feb.) 5,7 % - Renten (SELIC p.a. end of year) 9,75 % -

Data og konsensusforventninger 2011/12 2012* Arbejdsløshed (feb.) 5,7 % - Renten (SELIC p.a. end of year) 9,75 % - - 2012 D. 30.03.12 Resumé BNP i 2011 voksede med relativt beskedne 2,7 % og lader noget tilbage at ønske sammenlignet med 2010. Det til trods kan Brasilien nu officielt kalde sig verdens sjette største

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2004 D A N M A R K S 4 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2004 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal En del kunder har spurgt os om, hvad det er, der er sket med den danske krone, og ikke mindst om man som investor skal være nervøs. På den baggrund har vi, efter

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Kan kriser forudsiges?

Kan kriser forudsiges? 35 Kan kriser forudsiges? Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I løbet af 28 blev verdensøkonomien ramt af en krise, hvis lige ikke er set siden den store depression i 193'erne.

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. august 2015 Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Fokus i den kommende uge Der vil være stor interesse for privatforbruget i USA. Vi venter

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE DANSK MODE 1 PILEN PEGER DEN RIGTIGE VEJ Mode- og tekstilbranchen er blandt landets vigtigste eksporterhverv. Men kan branchen tjene penge? Og har den overhovedet lært af de hårde tider, som

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

!"#$%&%'"(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+"&2021'1"30#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+"&2021'' '

!#$%&%'(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+&2021'130#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+&2021'' ' !"#$%&%'"(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+"&2021'1"30#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+"&2021'' ' 5.(-3(/+#"6%10'."#7#%0'89:;'

Læs mere

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015 TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 25. marts 2015 DET TALTE ORD GÆLDER Lad mig først vende mig mod det pengepolitiske. Det er et område, hvor året

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem I dag anbefaler vi at afdække det kommende års forbrug af foderkorn, færdigblandinger til svin, lavproteinblandinger til kvæg, roepiller og

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne Axcelfuture har til formål at tilvejebringe mere viden om investeringsklimaet i Danmark og komme med forslag til, hvordan man kan skaffe flere investeringer og flere arbejdspladser til Danmark. Axcelfuture

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Danskerne vil bo i de større byer

Danskerne vil bo i de større byer Jarmers Plads 2 1551 København V www.bvc.dk ISBN: 978-87-995617-5-9 Boligøkonomisk Videncenter NYHEDSBREV April 2013 Danskerne vil bo i de større byer I 2040 vil det danske befolkningstal være vokset til

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere