Data og konsensusforventninger Arbejdsløshed (nov.) 5,2 % - Renten (SELIC p.a. end of year) 11,00 % -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Data og konsensusforventninger 2011 2012. Arbejdsløshed (nov.) 5,2 % - Renten (SELIC p.a. end of year) 11,00 % -"

Transkript

1 d Resumé I de første tre kvartaler af 2011 vokser økonomien akkummuleret med 3,2 %. Forventningerne til BNP-væksten i 2011 ligger på 3 %, svarende til en nedjustering på 0,5 %-point siden sidste kvartalsanalyse. Det sker som følge af de svære verdensøkonomiske tilstande. Delstaten Ceará vækster fortsat på et niveau over resten af Brasilien - i årets første 9 måneder akkumuleret med 3,5 %. Den formelle arbejdsløshed blev i november registreret på lave 5,2 %, hvilket endnu engang er ny bundrekord. Det 12-måneders akkumulerede detailsalg viser med en stigning på 7,28 % å/å fortsat fremgang med aftagende hastighed. Inflationen nærmer sig målsætningen for 2011 og måles i november til 6,64 % p.a. Banco Central do Brasil (BCB) har på de tre seneste rentemøder sænket renten med 0,5 %-point. Renten er ved årets udgang på 11,00 % p.a. Renten bruges foreløbigt som eneste økonomiske stimulans. På sidste dag i 2011 kostede en brasiliansk Real 3,07 DKK. Realens årlige handelsgennemsnit i 2011 overfor DKK ligger 1,2 % svagere end i Data og konsensusforventninger BNP vækst 3,0 % 4,0 % Arbejdsløshed (nov.) 5,2 % - Offentlig gæld/bnp (okt.) 38,2 % 37,35 % Inflation (IPCA p.a., nov.) 6,64 % 5,33 % Renten (SELIC p.a. end of year) 11,00 % - Valutakurs (DKK/BRL) (31. dec) 3,07 - Betalingsbalance/BNP (okt.) % - CDI, månedlig indlånsrente (dec.) 0,90 % INCC byggeprisindeks (p.a., nov) 8,09 % -

2 2 BNP Den globale afmatning og den langstrakte gældskrise i Europa svækker tilliden både privat og på finansmarkederne verden over og påvirker i bred forstand de enkelte landes vækstudsigter. Væksttendenserne i Brasilien er som direkte følge heraf også blevet svækket i løbet af det forgangne år. Trods den stærke og modstandsdygtige hjemlige efterspørgsel, som fortsat er den primære vækstkilde, er aktiviteten aftagende. Brasilien vækstede i årets tredje kvartal svagt med 2,1 % sammenlignet med tredje kvartal i Dermed får økonomien en lidt hårdere landing end håbet ovenpå den enorme økonomiske opblomstring landet oplevede i I de første tre kvartaler af 2011 vokser økonomien akkummuleret med 3,2 %. Forventningerne til BNP-væksten i 2011 ligger på 3 %, hvilket er en nedjustering på 0,5 %-point siden sidste kvartalsanalyse. BNP-væksten i 2011 forventes at være på omkring 3 % Figur 1 BNP-vækst og forventet BNP Vækst BNP-vækst, procent p.a. 7,5% 5,5% 3,5% 1,5% -0,5% e På sæsonkorrigeret kvartalsplan vokser landbruget pænt med 3,2 %, mens industrisektoren lider og registrerer den mest negative vækst med -0,9 %. Kilde: Banco Central do Brasil (BCB) I delstaten Ceará, hvor Exact Invest A/S har sine primære aktiviteter, vokser økonomien i tredje kvartal med 3,3 % sammenlignet med tredje kvartal i Dette er fortsat et niveau over landsgennemsnittet på 2,1 %, og i årets første ni månerder vokser Ceará akkumuleret med 3,5 %. Billedet for hele Brasilien gentager sig i Ceará, hvor landbrugssektoren i 2011 oplevede store mængder regnfald og klarer sig flot ovenpå et svært Cearás industrisektor må i samme periode registrere negativ vækst, da den er stærkt eksport afhæning og dermed påvirket af den globale afmatning. Kilde: Ipece Kornproduktionen forventes at vokse med hele 288% i 2011

3 3 Den enorme opblomstring af den Brasilianske økonomi i 2010 skete bl.a. på baggrund af stor finans- og pengepolitisk stimulans, som følge af finanskrisen i Brasilien har relativt lav offentlig gæld på 38,2 % af BNP i oktober og et af verdens højeste renteniveauer, hvilket står i stærk kontrast til mange andre vestlige lande. Det betyder, at landet, også i den nuværende globale krisetid, har adskillige midler til økonomisk stimulans. I første omgang har Brasiliens centralbank (BCB) taget ansvaret ved at sænke renten af flere omgange. Når renten er over 10 %, er der naturligvis god plads til at påvirke økonomien i positiv retning med renteændringer. En handlekraftig og ansvarlig centralbank påvirker investeringslysten og tilliden positivt, og vigtigheden af en sådan blev også fremhævet i seneste kvartalsrapport. Regeringen har i denne omgang ikke samtidig skruet op for den finanspolitiske stimulans. Dette stemmer overens med den mere balancerede og langsigtede vækststi Brasilien forventer, at kunne betræde i de kommende år - niveauet lavere end i rekordåret Når Brasilien vækster på et lidt lavere niveau, kan det give plads til udvikling i infrastruktur, skattesystem og produktiviten kan følge med resten af økonomien. Brasiliens svækkede vækst må også betragtes relativt, hvilket illustreres af, at Brasilien i flere forecast analyser allerede nu beskrives som en større økonomi end Storbritannien. Dermed kan Brasilien d. 6 marts, når landets væksttal for fjerde kvartal offentliggøres, officielt kalde sig verdens sjette største økonomi målt på BNP. ARBEJDSLØSHED Arbejdsløsheden i november varrekordlav og kun 5,2 % trods svagere jobtilvækst. Arbejdsmarkedet er hedt som følge af vedholdende historisk lav arbejdsløshed, dog aftager den månedlige jobskabelse markant i november. Den formelle arbejdsløshed registredes i november til rekord lave 5,2 %, hvilket er den laveste måling siden det nuværende arbejdsløshedsindeks startede i marts Nedgangen i arbejdsløsheden skyldes primært sæsonarbejde sidst på året, hvilket også tydeligt ses i figur 2. Figur 2: Arbejdsløshed Arbejdsløshed i procent, i procent, ,0% 12,5% 11,0% 9,5% 8,0% 6,5% 5,0% apr-04 dec-04 aug-05 apr-06 dec-06 aug-07 apr-08 dec-08 aug-09 apr-10 dec-10 aug-11 Kilde: IBGE

4 4 Jobtilvæksten, som også i 2011 har været særdeles stærkt, er de seneste måneder aftaget, og tendensen i kurven på figur 2 kan derfor forventes at flade ud i 2012 sammenlignet med Trods faldende jobskabelse i de seneste måneder har Brasilien i de første 11 måneder af 2011 skabt 2,32 millioner nye arbejdspladser. Det er lidt lavere end de 2,9 millioner nye jobs,der blev skabt i rekordåret De første 11 måneder af 2011 viser en gennemsnitlig arbejdsløshed på imponerende lave 6,1 %, hvilket er mere end et halvt procentpoint lavere end i 2010, hvor arbejdsløsheden også satte rekord. Når arbejdsløsheden er så lav, som tilfældet er, risikerer det at presse produktiviteten, da det er vanskeligere at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, og arbejderne kan tillade sig at kræve mere i løn. Forbedret produktivitet må derfor komme af andre veje. Administrerende direktør for moderselskabet Exact Group A/S, Martin Nymark, beskriver, hvordan samarbejdspartnere og byggepladser i Nordøst Brasilien i højere grad aktivt tilstræber at øge produktiviteten gennem en række andre kanaler: Flere maskiner og præfabrikerede byggeelementer erstatter oftere dele af den manuelle arbejdskraft, som dog fortsat ligger på et relativt billigt niveau i det nordøstlige Brasilien. Exact Invest A/S forventer, at denne udviklling fortsætter grundet en stærk efterspørgsl efter kvalificeret arbejdskraft og et stigende lønniveau. DETAILHANDEL Den indenlandske efterspørgsel og i særdeleshed detailhandel har været en af de primære drivkræfter for den brasilianske økonomi. Gennem de seneste 10 år har den gennemsnitlige Brasilianer ændret forbrugsvaner. Som bekendt har Brasilien i samme periode gennemgået en enorm økonomisk transition, hvorfor brasilianerne nu også i høj grad ledes af markedsøkonomiske forbrugsmønstre. Figur 3: 12-måneders akkumuleret detailsalg, %-stigning, jan 06- okt 11 16% Detailsalget i Brasilien stiger 7,28 % å/å i november 14% 12% 10% 8% 6% 4% jan-06 jul-06 jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 Kilde: IBGE Brasilien Ceará

5 5 Forbrugerne skifter væk fra de mere basale forbrugsevner, og bruger i stedet pengene på boligindretning og kommunikation Det månedlige sæsonkorrigede indeks er de seneste måneder fladet ud. I oktober falder det svagt med - 0,04 % ift. september. Det 12-måneders akkumulerede detailsalg (figur 3) viser med en stigning på 7,28 % å/å fortsat fremgang med aftagende hastighed. At brasilianernes forbrugsvaner ændres illustreres af den lavere stigningstakt i forbruget, men aflæses også i præferencerne. Forbrugspræferencerne læses fra det sektorinddelte detailindeks. De største stigninger å/å opleves indenfor Møbler og husholdningsartikler samt kontor-, computer-, og kommunikationsartikeler. Begge kategorier har registreret stigninger på mellem % å/å gennem hele Samtidig vokser salget i sektorerne indenfor Brændstoffer og smøremidler samt supermarkeder, fødevarer og drikkevarer svagere med under 5 % å/å. Ligesom i mere modne økonomier investerer forbrugerne altså pengene i boligindretning og kommunikation og udskifter de mere basale forbrugsvarer. I Ceará stiger det sæsonkorrigerede indeks fortsat relativt pænt og viderefører tendensen fra første halvdel af Det stiger pæne 0,66 % mellem september og oktober. Den generelle tendens i Ceará følger, som det fremgår af figur 3, resten af Brasilien - dog på et højere niveau. Den 12-måneders akkumuledere detailsalg stiger således hele 10,03 % å/å i oktober. Et hurtigt blik på de sektor inddelte indeks viser, at forbrugsmønstrene i Ceará fortsat ikke helt svarer til resten af Brasilien, og de mere basale forbrugsvarer registrerer højere stigninger end i resten af Brasilien. Samtidig vokser salget af varer indenfor boligindretning og kommunikation på et niveau tilsvarende resten af Brasilien. Da Ceará relativt er en af de fattigste dele af Brasilien, ligger der fortsat et stort potentiale i landsdelen, specielt indenfor sektorer, der sælger mere materielle forbrugsgoder. INFLATION I 2011 har det været svært at være centralbank direktør i Brasilien. I årets første måneder steg inflationen stærkt, da høje råvarepriser og stærkt indenlandsk efterspørgsel pressede priserne op. Læs mere i kvartalsrapporterne for Q1 og Q2. Den globale afmatning har også ramt Brasilien, og den har hjulpet til at tage en stor del af prispresset i anden halvdel af 2011.

6 6 Inflation, Figur 4: Inflation IPCA, procent p.a., jan. 06 nov. 11 8% Inflationen nærmer sig målsætningen for 2011 og måles i november til 6,64 % p.a. 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% jan-06 jul-06 jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 Kilde: IBGE IPCA inflationsmål nedre grænse øvre grænse Inflationen er de seneste måneder konvergeret tilbage mod målsætningen. I november steg priserne med 0,52 % sammenlignet med måneden før, hvilket svarer til årets månedlige gennemsnit I de forgangne 12 måneder til og med november 2011 måltes inflationen til 6,64 % - marginalt over målsætningen. Ved årets udgang er det altså et åbent spørgsmål om inflationen kan holdes indenfor en målsætning på 4,5 % p.a. +/- 2 %-point. Lader det sig ikke gøre, skal BCB direktør, Alexandre Tombini, i et åbent brev til regeringen forklare, hvorfor det ikke har været muligt at overholde målsætningen. Skal inflationen holdes indenfor målsætningen i 2011, som den fremgår af figur 4, må prisstigningen i december højst være på 0,5 % m/m. Kategorien Føde- og drikkevarer vejer fortsat tungt i inflationsmålingen, og står alene for knap halvdelen af pristigningen i oktober. Den føromtalte mere moderate vækst vil hjælpe til at holde inflationen indenfor målsætningen i 2012 og samtidig give plads til BCBs rentesænkninger. Konsensusforventningerne forudser 2012 inflationen til 5,33 % p.a. RENTE Inflationen nærmer sig målsætningen for 2011 og måles i november til 6,64 % p.a. Selic-renten er BCBs primære værktøj ift. inflationen. I årets første måneder hævede BCB således renten af fem omgange til 12,5 % p.a. En udvikling som fik en brat afslutning, da BCB viste sig handlekraftig ift. den globale økonomiske afmatning, og ovenpå den femte rentestigning ved det efterfølgende møde sænkede renten med Selic Renten Figur 5: Selic-rente, procent p.a., maj. 05 dec % 20% 15% 10% 5% 0% maj-05 dec-05 jul-06 feb-07 sep-07 apr-08 nov-08 jun-09 jan-10 aug-10 mar-11 okt-11 Kilde: IBGE

7 7 0,5%-point. Efterfølgende har BCB på de to seneste rentemøder sænket renten i samme tempo, og renten er ved årets udgang på 11,00 % p.a, hvilket også fremgår af figur 5. Brasilien har siden 1999 officielt ladet pengepolitikken styre af inflationsmålsætningen, hvilket man fra officiel side stadig holder fast i. At økonomien efterhånden har den størrelse som den har, var utvivlsomt medvirkende til, at BCB på modig vis valgte at sænke renten i august. Det skete i en periode, hvor inflationen lå over målsætningen og økonomien trængte til stimulans. Dette ville markedet have straffet hårdt for bare fem år siden, og trods en del kritik i de efterfølgende uger, er BCB sidenhen blevet rost for sin hurtige ageren. Samtidig viste rentesænkningen en lille opblødning ift. BCBs seneste 12 års målrettede inflationskontrol. Skulle inflationen derfor overstige målsætningen for 2011 vil BCB direktør Alexandre Tombini i sit brev, med oprejst pande, kunne referere til rentesænkningerne, som en vigtig økonomisk stimulans i en svær verdensøkonomisk tid. Den seneste tids rentelempelser ligger i tråd med Exact Invest A/S forventninger om et nedaggående renteniveau på lidt længere sigt, og konsunsus forventer en gennemsnitlig Selic-rente på under 10 % p.a. i Kilde: BCB VALUTA Brasilien Real (BRL) stod historisk stærkt i første halvår af 2011, mens regeringen ville undgå en yderligere appreciering for at beskytte eksportørerne. BRL blev i andet halvår påvirket af Eurokrisen, som har berørt valutamarkederne verden over og resulteret i større volatilitet. Helt overordnet er BRL blevet svækket mærkbart i anden halvdel af 2011, hvilket har givet lokale producenter en udefrakommende produktivitetsforbedring. BRL er over for den Danske Krone (DKK) deprecieret med 7,4 %, i en sammenligning mellem de månedlige gennemsnit for december 2010 og december BRLs årlige Figur 6: DKK pr. BRL juni 08 dec. Kurs 11 DKK/BRL daglig 3,6 BRLs årlige handlesgennemsnit overfor DKK ligger 1,2 % svagere end i ,4 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 jun-08 sep-08 dec-08 mar-09 jun-09 sep-09 dec-09 mar-10 jun-10 sep-10 dec-10 mar-11 jun-11 sep-11 dec-11 Kilde: OANDA.com

8 8 handlesgennemsnit overfor DKK ligger dog kun 1,2 % svagere end i På sidste dag i 2011 kostede en BRL 3,07 DKK. Det svarer til at BRL er blevet svækket med 2,87 % siden 1. oktober BRL er mere volatil overfor USD end ift. DKK. På sidste handelsdag i 2011 kostede en USD 1,86 BRL USA har siden finanskrisen ladet seddelpressen køre og holdt renten tæt på nul. Samtidig opfattes en Amerikanske dollar (USD), trods en nedgradering af kreditvurdering af S&P i sommers, som en af de sikreste havne at placere penge i. Specielt når det Kurs BRL/USD daglig 2,7 Figur 7: BRL pr. USD juni 08 dec. 11 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 jun-08 sep-08 dec-08 mar-09 jun-09 sep-09 dec-09 mar-10 jun-10 sep-10 dec-10 mar-11 jun-11 sep-11 dec-11 Kilde: OANDA.com er i Europa krisen kradser. Apprecieringen af USD er derfor også lidt kraftige overfor BRL sammenlignet med de europæiske valutaer. BRL har længe været et yderst attraktiv for investorer, men i krisetid aftager risikoviljen og færre investerer også i BRL. BRL er overfor USD deprecieret med 8,3 %, når man sammenligner de månedlige gennemsnit for december 2010 og december BRLs årlige handlesgennemsnit overfor USD er faktisk 4,7 % stærkere end i På sidste dag i 2011 kostede en USD 1,86 BRL, hvilket svarer til at BRL er blevet svækket med 1,32 % siden 1. oktober Disse lidt forskelligt rettede tendenser i BRL overfor USD indikerer en noget større volatilitet end mellem DKK og BRL.

9 9 Exact invest A/S Eksporten har generelt klaret sig rigtig godt i 2011, og mens nogle eksportører har haft det svært, når valutaen er stærk, tjener andre endnu flere penge, da det meste af eksporten handles i USD. Overskuddet på handelsbalancen steg med 48 % til 29,79 mia. USD i Det bedste resultat siden Det tilskrives primært Brasiliens største FDI, millioner USD handelspartner Kina, Figur 8: FDI, i millioner USD, FDI i Brasilien har i de første 11 måneder af 2011 oversteget 60 mia. USD som i stort omfang efterspørgser brasilianske råvarer, og stigende råvarepriser Direkte udenlandske investeringer (FDI), som er den investe0 ringsform Exact Invest *Nov A/S involverer sig i, har Kilde: OANDA.com modsat porteføljeinvesteringer og investeringer i valutaen ligget pænt stabilt hen over hele året. I de første 11 måneder af 2011 overstiger den samlede FDI 60 mia. USD. Når alle 12 måneder er gjort op er det derfor forventeligt, at FDI er steget med mere end 30 % ift Det fremgår af figur 8, hvor vigtig en del af den brasilianske økonomi FDI investeringer er blevet. Da regeringen ville beskytte valutaen mod yderligere styrkelse i 2010 og starten af 2011 greb den ind med IOF skatter overfor det den kaldte mere spekulative investeringer. I modsætning anses FDI for at være mere langsigtede investeringer, som kan skabe arbejdspladser og yderligere vækst. Eksempelvis involverer Exact Invest A/S sig i byggerier, der har genereret mere end 1500 arbejdspladser for brasilianske byggearbejdere. Flere af de IOF-skatter, som Exact Invest A/S i flere tidligere analyser har beskrevet, blev i starten af december enten afskaffet eller midlertidigt suspenderet af regerin-

10 10 gen. IOF-skatterne blev pålagt finansielle transaktioner, hovedsageligt på det som regeringen betegnede som spekulative investeringer, men skulle også reducere hurtigt voksende kredittagning af brasilianske privatforbrugere. Exact Invest A/S forventer på den lidt længere bane, at BRL vil fastholde det nuværende niveau, og at stabiliteten vil vende tilbage i takt med at finansmarkederne falder mere til ro. I november 2011 udgør de samlede boliglån 4,7 % af BNP. I Danmark udgør de 101 % af BNP Figur 9: Udviklingen i udlån til Gæld bolig i som bolig % som af BNP, procent af BNP. 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 jan-03 sep-03 maj-04 jan-05 sep-05 maj-06 jan-07 sep-07 maj-08 jan-09 sep-09 maj-10 jan-11 sep-11 Kilde: OANDA.com UDLÅN TIL BOLIGKØB Det brasilianske udlånsmarked til boligkøb er under udvikling, mens det kommer fra et næsten ikke eksisterende niveau. I november 2011 udgør de samlede boliglån således kun 4,7 % af BNP, se figur 9. I Danmark udgør boliglån til sammenligning 101 % af BNP. Det skal selvfølgelig bemærkes, at man i Danmark finansierer sin bolig til en markant lavere rente. Der er altså ikke nogen boligboble stimuleret af unsvarlig udlånsgivning i Brasilien, som tilfældet var i de fleste andre vestlige lande op til finanskrisen i Boligudlånsmarkedet i Brasilien er altså i sit tidlige udviklingsstadie, men er vokset ganske hurtigt i løbet af de sidste år. Stigningen i udlån til boligkøb over de forgangne 12 måneder er på hele 49% i november. Til sammenligning steg det samlede udlån til private med mere moderate 17,8 % i samme periode. Denne udvikling understøtter Exact Invest A/S fokus på boligsegmentet i Brasilien. Det er fortsat staten, som låner flest penge til boligkøberne, mens de private banker står for 25 % af udlånene til bolig.

11 11 DIsclaimer Denne analyse er udarbejdet af Exact Invest A/S. Analysen indeholder udtalelser om fremtiden herunder om valuta-, rente- og markedsudviklingen. Disse udtalelser er generelt baseret på Exact Invest A/S forventninger og er således forbundet med en række usikkerheder som ligger udenfor Exact Invest A/S kontrol. Ændringer i relevante økonomiske forhold samt andre faktorer vil sandsynligvis medføre, at analysens konklusioner vil ændres i større eller mindre omfang. Analysens informationer, beregninger og estimater er tilvejebragt for, at potentielle investorer kan danne eget skøn over, hvorledes eventuelle investeringer skal disponeres. Exact Invest A/S påtager sig intet juridisk ansvar for eventuelle tab, der følger af investeringer foretaget på baggrund af analysen. RESEACH & ANALYSE Søren Møller-Larsson - Dette materiale må på ingen måde videredistribueres uden forudgående aftale med Exact Invest A/S. Exact Invest A/S Skt. Pauls gade 25, 3. sal 8000 Aarhus C exactinvest.dk CVR NR

svagere end kursen ved årsskiftet. Data og konsensusforventninger 2012 2013* Arbejdsløshed (sep.) 5,3 % - Offentlig gæld/bnp (aug.

svagere end kursen ved årsskiftet. Data og konsensusforventninger 2012 2013* Arbejdsløshed (sep.) 5,3 % - Offentlig gæld/bnp (aug. - 2012 d. 08.10.12 Resumé Kontakt: Exact Invest A/S info@exactinvest.dk +45 70 22 87 77 Research & Analyse Søren Møller-Larsson sml@exactinvest.dk +45 28 49 84 61 Information: www.exactinvest.dk I årets

Læs mere

Data og konsensusforventninger 2012 2013* Arbejdsløshed (nov.) 4,9 % - Offentlig gæld/bnp (nov. 2012) 35,2% - Renten (SELIC p.a.

Data og konsensusforventninger 2012 2013* Arbejdsløshed (nov.) 4,9 % - Offentlig gæld/bnp (nov. 2012) 35,2% - Renten (SELIC p.a. - 2012 d. 20.12.12 Resumé Kontakt: Exact Invest A/S info@exactinvest.dk +45 70 22 87 77 Research & Analyse Søren Møller-Larsson sml@exactinvest.dk +45 28 49 84 61 Information: Den brasilianske økonomi

Læs mere

Økonomisk analyse. - 1. kvartal - 2013. d. 02.04.13. Resumé

Økonomisk analyse. - 1. kvartal - 2013. d. 02.04.13. Resumé - 2013 d. 02.04.13 Resumé Kontakt: Exact Invest A/S info@exactinvest.dk +45 70 22 87 77 Research & Analyse Søren Møller-Larsson sml@exactinvest.dk +45 28 49 84 61 Information: www.exactinvest.dk Den samlede

Læs mere

Data og konsensusforventninger 2011/12 2012* Arbejdsløshed (feb.) 5,7 % - Renten (SELIC p.a. end of year) 9,75 % -

Data og konsensusforventninger 2011/12 2012* Arbejdsløshed (feb.) 5,7 % - Renten (SELIC p.a. end of year) 9,75 % - - 2012 D. 30.03.12 Resumé BNP i 2011 voksede med relativt beskedne 2,7 % og lader noget tilbage at ønske sammenlignet med 2010. Det til trods kan Brasilien nu officielt kalde sig verdens sjette største

Læs mere

Data og konsensusforventninger 2012 2013* Arbejdsløshed (maj.) 5,8 % - Offentlig gæld/bnp ( april 2012) 35,7% -

Data og konsensusforventninger 2012 2013* Arbejdsløshed (maj.) 5,8 % - Offentlig gæld/bnp ( april 2012) 35,7% - - 2012 d. 02.07.12 Resumé Kontakt: Exact Invest A/S info@exactinvest.dk +45 70 22 87 77 Research & Analyse Søren Møller-Larsson sml@exactinvest.dk +45 28 49 84 61 Information: www.exactinvest.dk Ligesom

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

Økonomisk analyse af Brasilien 4. kvartal 2009

Økonomisk analyse af Brasilien 4. kvartal 2009 Exact Invest A/S Research & Analyse Økonomisk Analyse 24. nov. 2009 Økonomisk analyse af Brasilien 4. kvartal 2009 KONTAKT: Exact Invest A/S info@exactinvest.dk +45 70228777 Research & Analyse Anders Christiansen

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi

På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi Exact Invest Research & Analyse Artikel 02. marts 2011 På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi KONTAKT: Exact Invest A/S info@exactinvest.dk +45 70 22 87 77 Research & Analyse Søren Møller- Larsson

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Overordnet er der positive forventninger til den internationale økonomi. Mens væksten er tilbage i Europa og USA, er der dog begyndende svaghedstegn i nogle

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Kul, olie, gas og CO2

Kul, olie, gas og CO2 Kul, olie, gas og CO2 Prisudvikling i lyset af den finansielle krise Henrik Gaarn Christensen Senior Portfolio Manager Energy Markets Dong Energy Brændslernes udvikling siden 27 5 1 15 2 25 jan-7 mar-7

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Der er meget store usikkerheder forbundet med international økonomi i øjeblikket og meget taler for, at væksten i udlandet bliver lavere end først

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014 Status på udvalgte nøgletal Januar 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Et nyt år er skudt ind, og i statsministerens nytårstale blev der talt om økonomisk stemningsskifte.

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal November 2013

Status på udvalgte nøgletal November 2013 Status på udvalgte nøgletal November 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling De danske nøgletal sender tvetydige signaler for tiden. På den ene side er indikatoren, der

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

Dansk lavkonjunktur er i gang

Dansk lavkonjunktur er i gang Dansk lavkonjunktur er i gang Opbremsningen i dansk økonomi fortsætter for fuld kraft, og forventningerne til den fremtidige vækst ligger på det laveste niveau i mere end fire år. Landets topchefer forventer

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger Rentefaldet vendte tilbage i marts, da den amerikanske centralbank (Fed) signalerede, at de ikke har travlt med at hæve renten, og de vil være

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen BRIEF Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Mens USA for nylig kunne fejre, at have indhentet de job, der

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Data for 3. kvartal 2014 RESUMÉ Da den seneste økonomiske krise landede i efteråret 2008, ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling DECEMBER 2008 LANDEANALYSER Bosnien-Hercegovina Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling Den økonomiske udvikling Forventet fald i væksten Dansk Erhverv forventer en økonomisk vækst i Bosniens

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Af Steen Bocian. 20. december 1999 RESUMÈ

Af Steen Bocian. 20. december 1999 RESUMÈ \\1651-fs-0\vol2\brugere\gs\december 99\oko-sb.doc Af Steen Bocian RESUMÈ 20. december 1999 De seneste indikatorer for udviklingen i det private forbrug bekræfter tendensen til en meget afdæmpet forbrugsudvikling

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Danmark slår Sverige på industrieksport

Danmark slår Sverige på industrieksport Danmark slår Sverige på Hverken eller industriproduktionen tyder på, at dansk industri har klaret sig specielt dårligt gennem krisen. Industrieksporten har klaret sig på linje med udviklingen i Tyskland

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere