Fremragende år for Thyborøn Havn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremragende år for Thyborøn Havn"

Transkript

1 Maritime Erhverv marts 2011 Fremragende år for Thyborøn Havn rekordomsætning og landinger af fisk for 685 mio. kr. Thyborøn Havn har haft et fantastisk godt år med et meget højt aktivitetsniveau. Det har givet rekordomsætning i havnekassen, og det er især takket være den største landingsværdi af fisk nogensinde. Landinger af fisk til en samlet værdi af 685 mio. kr. mod 428 mio. kr. sidste år en fremgang på 59,9 % betyder rigtig meget for Thyborøn og aktiviteten i hele området. Gode afregningspriser for industrifisk og udvidelse af kvoten for tobis giver naturligvis en god og optimistisk stemning indenfor industrifiskeriet. Fiskemelsfabrikken TripleNine har ligeledes haft et godt år og både kunnet konsolidere virksomheden og udbetale særdeles gode afregningspriser til fiskerne. Der har også været en pæn fremgang for konsumfiskeriet. Samtidigt har Thyborøn Fiskeauktion igen vist vejen med flere gode initiativer og dermed medvirket til, at Thyborøn Havn klarer sig markant bedre end de øvrige havne og dermed også opnår en stigende andel af de samlede landinger i Danmark. Vi glæder os også over, at et godt samarbejde med politikere og Kystdirektoratet har resulteret i, at besejlingsforholdene er forbedret, Sandpuden er fjernet og der er skabt ro i havnebassinerne. Dermed er 3 års problemer, som har kostet masser af arbejde og penge, overstået. Vi har været begunstiget af meget positiv politisk bevågenhed, og det har betydet, at vi er blevet særdeles pænt tilgodeset i Havnepakke II, hvor der er bevilget midler til at muliggøre nogle af vore store og vigtige fremtidsplaner herunder penge til havneinvesteringerne til at etablere en større tørdok i Thyborøn har været et rigtigt jubelår for Thyborøn Havn eneste mislyd er tilbagegangen på godsomsætningen grundet byggekrisen. Her tror vi dog, vi har nået bunden, og bestyrelsen har trods vanskelige tider for byggeriet valgt at færdiggøre Sydhavnen, så vi har de nødvendige arealer klar til fortsat udvikling af godsområdet. Maritime Erhverv /

2 Thyborøn Havn flot tilgodeset i Havnepakke II med penge til tørdok, vanddybde i Thyborøn Kanal og yderværker Efteråret 2010 har budt på meget positiv politisk bevågenhed, og det har betydet, at vi er blevet særdeles pænt tilgodeset i Havnepakke II, hvor der er bevilget midler til flere af Thyborøn Havns allervigtigste udviklingsaktiviteter. Der er givet tilsagn om 63 mio. kr i havnepakke II til: Mere sikre moler på Thybo- røn Havn (25,0 mio. kr.) samt forundersøgelse af udvidelse af sejlrenden (1,0 mio. kr.) Ny tørdok på Thyborøn Havn (35,0 mio. kr.) Forundersøgelse forbedring af adgangen til Thyborøn Havn ved anlæg af en omfartsvej ved Klinkby (2,0. mio. kr.) En kærkommen hjælp til den fortsatte udvikling og et skulderklap til alle i Thyborøn. En stor tak til alle, som har vist forståelse for Thyborøn Havns betydning og medvirket til denne håndsrækning. Det er vi stolte af både på egne vegne, men ikke mindst på vegne af de dygtige og initiativrige virksomheder, som har skabt denne udvikling. Vi tager det også som en bekræftelse af, at andre mener, at de gennemførte investeringer har været rigtige og glæder os til at bevise, vi kan vise os tilliden værdige. Arbejdet med projekterne er allerede igangsat på planlægningsstadiet, og vi ser frem til at kunne orientere nærmere om de enkelte aktiviteter, når vi er lidt længere fremme med arbejdet. Rev Erik Bonde-q 05/08/05 9:49 Side 1 Erik Bonde Registreret Revisor FRR Venøvej Thyborøn Havn. Telefon Telefax vestjyskbank Hvide Sande/Thyborøn Tlf / Maritime Erhverv /

3 Generelt positive kunder Havnens brugere har vurderet Super Service Som tidligere beskrevet og som mange af Havnens kunder ved har vi på Thyborøn Havn gennemført en brugerundersøgelse blandt vore kunder. Formålet har været at få en pejling på, hvordan kunderne vurderer den service, de modtager på Havnen og dermed det arbejde, som Havnens personale udfører. Undersøgelsen blev gennemført via et kort spørgeskema, som vore kunder blev bedt om at udfylde. I skemaet var opstillet en række udsagn, som man kunne erklære sig mere eller mindre enig i efter princippet: jo mere enig i udsagnet, jo mere tilfreds er man med den service, der ydes på Havnen. Desuden var der i skemaet mulighed for komme med korte tilkendegivelser, som kunne supplere afkrydsningen, ligesom der var mulighed for at komme med forslag til forbedringer eller ændringer i Havnens drift. Vurderet ud fra de indkomne svar er der blandt vore kunder høj grad af tilfredshed, idet i gennemsnit over ¾ af de indkomne besvarelser var positive omkring Havnens service. Der blev i forbindelse med undersøgelsen bl.a. spurgt til tilfredshed med ekspeditionstider, inddragelse af brugere og vurdering af medarbejdernes kompetencer i forhold til opgaverne. Det er naturligvis meget tilfredsstillinde med en god positiv tendens i besvarelserne, og den er vi glade for. Undersøgelsen giver os en god ballast for at arbejde videre med at forbedre Havneassistent Mogens Broe i drøftelse med specialarbejder John Middelfart Pedersen for at sikre kunderne på Thyborøn Havn den bedst mulige service. Havnens service i en fortsat god dialog med vore kunder, og alle besvarelser såvel positive som de mere kritiske bliver brugt som et input til dette. Det var også opløftende, at et meget stort flertal af de indsendte besvarelser var enige i, at Thyborøn Havn er et aktiv for området, og at den betragtes som en moderne virksomhed. Tak til de kunder, som har haft ulejlighed med at svare på undersøgelsen, og vi håber på en god dialog og et fortsat godt samarbejde med at udvikle Havnen til et aktiv til gavn for os alle. TripleNine tlf Mandag-fredag kl Vægten tlf eller Kristian Lilleøre tlf Christian Bisgaard tlf Tilmelding via fax Maritime Erhverv /

4 Fiskeauktionen i Thyborøn satser på kvalitet og sporbarhed MSC er af vital betydning for Danske Fiskeauktioner A/S Danske Fiskeauktioner A/S er med afdelinger i Thyborøn, Thorsminde og Hvide Sande en af Europas mest moderne fiskeauktioner. I Danske Fiskeauktioner er kvaliteten i højsædet i hele værdikæden fra fangst til opkøber. Et netværk til forskel Salget af fisken kører over et internetbaseret system (PEFA) og tiltrækker derved et meget stort antal opkøbere hver eneste dag. Ud over de vigtige lokale opkøbere, som fysisk er til stede på auktionerne, følges auktionen af opkøbere, som køber direkte over internettet. Disse opkøbere sidder hjemme i deres virksomheder rundt i Danmark og i Europa og handler fisk. Danske Fiskeauktioner ser det som en styrke at være kundernes øjne omkring bedømmelsen af kvaliteten på fisken, der sælges. Den kvalitet, der er vurderet og sat til salg, er en kvalitet, der er gældende igennem hele forsyningskæden. Kvaliteten skal være rigtig hver gang, ellers mister vi kunder. En stigende kurve på internet salget fortæller os, at vi kvalitetsbedømmer rigtigt, siger Bjarne From fra Danske Fiskeauktioner A/S. En blåstempling I en tid, hvor efterspørgslen efter bæredygtighed betyder mere og mere, har det også været vigtigt for Danske Fiskeauktioner at følge denne udvikling. Derfor er auktionerne MSC certificeret og godkendt til også at kunne modtage MSC certificeret fisk. Auktionerne har netop fornyet MSC certificeringen og har foretaget en total gennemgang af de tre auktioner under Danske Fiskeauktioner A/S. Fokus på opgaven I auktionerne er der udvalgt en person, som hele tiden sørger for at sikre, at grundlaget for at opretholde MSC certificeringen er til stede. Der skal således løbende følges op på krav og procedurer omkring egenkontrol program, korrekt mærkning af fisk, kontrol af elektronisk udstyr osv. Krav fra omverdenen Udover de interne krav en MSC Certificering stiller, kommer kravene fra omverdenen. MSC mærket er nu for alvor ved at slå igennem, og her er det tyske marked især fremtrædende. Med det lille blå mærke kan forbrugerne stole på, at den fisk de køber, kommer fra et fiskeri, der er dokumenteret som bæredygtigt. Danske Fiskeauktioner ligger inde med samtlige oplysninger omkring fisken, indtil den forlader auktionerne eksempelvis hvor den er fanget, med hvilken kutter osv. Ved den forholdsvise store efterspørgsel vil MSC mærket, alt andet lige, skabe bedre priser. Danske Fiskeauktioner kunne godt have ønsket sig, at MSC mærket også var et udtryk for kvalitet, således at kunderne havde sikkerhed for både bæredygtighed og kvalitet. Kvalitet er ikke en del af MSC, men opkøbere af kvalitetsfisk i en af de tre vestkysthavne kan dog være helt sikre på, at den vinkel tages der vare på af Danske Fiskeauktioners kvalitetsbedømmere. Det er således altid den samme kvalitetsvurdering, der er lagt til grund, hvad enten fisken sælges i Danmark eller det øvrige Europa. Thyborøn Skibssmedie. Sydhalevej Thyborøn Maritime Erhverv /

5 Flot fremgang for fiskeriet landinger af fisk for 685 mio. kr. sætter ny rekord for Havnen Landingsværdi t. kr Thyborøn Havn Auktionen: Transit: Konsum i alt: Industrifisk: Fisk i alt: Thyborøn Havn har haft et fantastisk godt år. De samlede landinger af fisk til Thyborøn blev på 685 mio. kr., og det overgår dermed den tidligere rekord fra 2002, hvor de samlede landinger var på 659 mio. kr.. Samtidig har Thyborøn Havn klaret sig markant bedre end de øvrige havne, og vi har dermed også en stigende andel af de samlede landinger i Danmark. Det er vi stolte af både på egne vegne, men ikke mindst på vegne af de dygtige og initiativrige virksomheder, som har skabt denne udvikling. De to største fiskerihavne målt efter landingsværdi er dog stadig Skagen og Hanstholm, mens Thyborøn er landets tredjestørste fiskerihavn. Som det fremgår af tabellen, er det især Industrifiskeriet, som har haft fremgang, men det er dog en særdeles tilfredsstillende udvikling for Konsumfisk og Thyborøn Fiskeauktion, idet fremgangen her ligger pænt over landsgennemsnittet på 11 % Fremgang ,5% ,9% ,3% ,4% ,9% Friskere sk - direkte fra nettet! THYBORØN THORSMINDE HVIDE SANDE Thyborøn Fiskeauktion Havnegade 15, Thyborøn Kontor: Tilmelding: Thorsminde Fiskeauktion Vesthavnen 7 - Thorsminde Ulfborg Kontor: Tilmelding: Hvide Sande Fiskeauktion Rødspættevej Hvide Sande Kontor: Tilmelding: Du har maskinerne - vi har smøremidlerne Så enkelt som Smøreolie: Thyborøn Marineservice Gasolie: Maritime Erhverv /

6 Thyborøn Havn s initiativpris prisen tilfalder i 2010 Thyborøn Invest A/S uddelt for 9. gang Prisen tildeles virksomheden for dens vilje til at finansiere lokale aktiviteter, som kan give rammer for ny vækst til Thyborøn Havn. Selskabet har i 2010 forestået opførelsen af et fryselager og en lagerhal på Langholmkaj, og investeret i de nødvendige lokaler for at muliggøre etablering af DFPI A/S (Danske Fiskehandleres Produktions og Indkøbscentral) på Sydhalevej 2. Thyborøn Invest A/S er et investeringsselskab, hvis formål er udlejning af erhvervs- ejendomme. Selskabet ejes af de lokale erhvervsfolk J. P. Langer, Danny Langer, Michael Lodahl, Christian Wichmann Rasmussen og Per Mollerup. Selskabet har med sine investeringer medvirket til at realisere projekter, som ellers ikke var blevet gennemført. Ejerkredsens har med en kombination af risikovillig kapital og et stort lokalkendskab formået at lave utraditionelle løsninger til gavn for udviklingen i Thyborøn. På Thyborøn Havn glæder Initiativprisens formål og tidligere tildeling Prisen er indstiftet af Thyborøn Havn, for at påskønne særlige initiativer, som understøtter den erhvervsmæssige udvikling. Til udvælgelse af prismodtagere er nedsat et prisudvalg bestående af erhvervsrepræsentant Michael Madsen, en repræsentant med særlig indsigt i fiskeriets forhold Bent Bro, havnekaptajn Freddy Andersen og havnedirektør Jørgen Buhl. Tidligere prismodtagere: 2002 Thyborøn Fiskeauktion 2003 Michael Bork L 66 MARIA BORK 2004 Michael Lodahl 2005 Wellfish v. Anders Olesen 2006 Fiskeripuljen Thyborøns Kvoteselskab a/s vi os over at have en lokal baseret virksomhed som denne. Specielt umiddelbart efter en finanskrise og beliggende i et udkantsområde er det vigtigt. Vi har ikke altid den store bevågenhed og forståelse fra store nationale investorer. Det er derfor et vigtigt supplement, at der også er lokale kræfter, som tror på fremtiden og vil investere lokalt. Vi værdsætter derfor de aktiviteter og 2007 Knud Erik Abildtrup, Thyborøn NordsøRal a/s 2008 Fiskeriskolen i Thyborøn 2009 Thyborøn Skibssmedie Thyborøn Invest bliver i 2010 den 9. modtager af initiativprisen. den dynamik, der udspringer fra selskabets investeringer. Det synlige bevis på årets initiativpris er et diplom, blomster og et beløb på kr.. Beløbet blev af modtagerne straks videregivet til hallerne i Thyborøn og Harboøre, hvor de vil kunne medvirke til styrkelse af de mange fritidsaktiviteter. En flot gestus og et godt og velfortjent skulderklap til de velfungerende haller. 6 Maritime Erhverv /

7 Tidssvarende tørdok til Thyborøn Havn projekteringen godt på vej og virksomhederne klar til udfordringen Thyborøn Havn er og har længe været kendt for sine dygtige smedefirmaer, som har en meget stor kundekreds indenfor fiskeflåden og fortsat tiltrækker flere og flere andre opgaver. Det betyder meget for Havnen og skaffer omkring 150 smede løbende beskæftigelse med skibsreparationer og ombygninger. Imidlertid vokser skibsstørrelserne ikke mindst er fiskefartøjerne blevet betydeligt større og der er stort behov for en udvidelse af kapaciteten på de bestående anlæg i Thyborøn. Den erkendelse er ikke helt ny, men investeringen i havneudvidelse og tørdok er samlet på ca. 80 mio. kr., og det er en meget stor mundfuld at løfte for virksomhederne og Thyborøn Havn. Der er derfor som det også har været praksis for andre havne på forskellig vis søgt økonomisk støtte til projektets gennemførelse. Med vedtagelsen af Havnepakke II er det endelig lykkedes, og der er afsat 35 mio. kr. til en tørdok i Thyborøn. Planerne og tilskuddet i Havnepakke II har givet anledning til megen omtale. Der har været rejst forskellige kritikpunkter fra andre danske værfter både om behovet og om støtten til projektet. Behovet kender vi, og naturligvis ønsker vi fri og fair konkurrence, hvorfor vi også bakker fuld op om transportminister Hans Christian Schmidts tiltag til sikring af alle formaliteter gennem den aktuelle notifikation i EU. Betydningen for Thyborøn Havn af projektets gennemførelse kan ikke undervurderes, og gennemførelsen skal ske hurtigst muligt, hvorfor planlægningen er fremskyndet mest muligt. Projekteringen er sat i gang, geoteknikerne er i gang med jordbundsundersøgelserne, og der er afholdt det første møde om myndighedsgodkendelserne. Tørdokken placeres tæt ved ophalerbeddingen i Værftshavn, og derved samles smedenes aktiviteter på længere sigt i dette område. Det bliver en 135 x 30 m stor dok med en indsejlingstærskel på 8,5 m vanddybde. Vanddybden i Værftshavnen er 6 m, og anlægget omfatter derfor også uddybning til 8,5 m/9 m i tilsejlingsområdet langs Svanholmkaj, samt en ny ca. 100 m lang kaj beregnet til 9 m vanddybde øst for dokken. Området, hvor dokken skal bygges, har været brugt af grusfirmaerne. Thyborøn NordsøRal flyttede for et par år siden, og Kroghs er i gang med at flytte ligesom NCC flytter i løbet af Anlægsarbejdet ventes tilendebragt inden udgangen af Placeringen af den ny tørdok i Thyborøn sker i Værftshavnen, som illustreret med den røde markering. Maritime Erhverv /

8 Bedste besejlingsforhold nogensinde og samtidig roligt i Havnens bassiner Thyborøn Havn har historisk gode besejlingsforhold. Dønningerne løber igen forbi Havnen, og der er kun lidt uro i Havnen under ekstreme vindforhold. Modi-R fra Rhode Nielsen har lige afsluttet en oprensningskampagne for Kystdirektoratet. Oprensningen er sket både i den sydlige fyrlinje og indsejlingssektoren ved havneindsejlingen. Thyborøn Havn har ligeledes oprenset yderhavnen. Indsejlingssektoren og fyrlinjen er oprenset med en stor præventiv overdybde. Hvis skibe ønsker at anduve med maksimum vanddybde, skal de stadig holde syd om fyrlinjen. På kortet er der optegnet med en gul linje, hvor vanddybden er mere end 9,5 meter. Når Thyborøn Havn modtager nye opmålingskort, bliver de lagt på hjemmesiden. Der er i Havnepakke II blevet bevilget 1 mio. kr. til forundersøgelser om etablering af 10 meters besejlingsdybde i Thyborøn Kanal. Thyborøn Havn og Havnens brugere afventer med spænding resultaterne af undersøgelserne, da resultatet har stor betydning for Havnens fremtid som Danmarks 3 største fiskerihavn og udvikling til en betydende godshavn. I Sydhavnen er der også sket en oprensning af hele det uddybede område, og med den grønne bøje, som Havnen har udsat ved gennemsejlingskanalen, er besejlingsforholdene også gode i Sydhavnen, specielt med modstrøm. Anduvning af en kaj med medløbende strøm er altid en krævende opgave, derfor er Thyborøn Havn i dialog med Lodserne med det formål at finde de mest optimale forhold for anduvning, også når vind og strøm arbejder imod. Skaarup og Salskov-q 22/08/05 Motor, maskin- og aluminiumsværksted Forhandler af motorer fra Volvo Penta og Detroit Diesel Nordsøvej Thyborøn Tlf Fax Maritime Erhverv /

Thyborøn. HavneNyt. Fiskerbladet Marts 2015

Thyborøn. HavneNyt. Fiskerbladet Marts 2015 Thyborøn HavneNyt Fiskerbladet Marts 2015 Thyborøn Havn med ny rekordomsætning Thyborøn Havn ser tilbage på 100 års jubilæumsåret med rekordomsætning igen. 2014 har budt på stor fremgang i fiskeriet krydret

Læs mere

Infrastrukturmidler på vej til Thyborøn Havn. Fiskerbladet November små misforståelser årsag til medie-storm om dok-projekt

Infrastrukturmidler på vej til Thyborøn Havn. Fiskerbladet November små misforståelser årsag til medie-storm om dok-projekt Fiskerbladet November 2011 - Tilskuddet fra staten skal gå til det forberedende arbejde, så vi kan forberede og senere bruge havnen til dok-aktiviteter, siger bestyrelsesformand i Thyborøn Havn, Karl Kristian

Læs mere

Stor godsfremgang i et godt år - fremgang på 59 % til 843 t. tons gods FISKERBLADET MARTS 2012

Stor godsfremgang i et godt år - fremgang på 59 % til 843 t. tons gods FISKERBLADET MARTS 2012 FISKERBLADET MARTS 2012 Stor godsfremgang i et godt år - fremgang på 59 % til 843 t. tons gods Thyborøn Havn nåede i 2011 en godsomsætning på 843 t. tons. Hertil kommer 235 t. tons landinger af fisk så

Læs mere

Rekordomsætning for Thyborøn Havn - 2013 blev på mange måder et godt år med fremgang

Rekordomsætning for Thyborøn Havn - 2013 blev på mange måder et godt år med fremgang Fiskerbladet Marts 2014 Rekordomsætning for Thyborøn Havn - 2013 blev på mange måder et godt år med fremgang Det lykkedes i 2013 for Thyborøn Havn at realisere en rekordomsætning på 31,5 mio. kr., hvilket

Læs mere

Thyborøn Havn udbygger sin position FISKERBLADET APRIL 2010. trods naturkatastrofer og finanskrise

Thyborøn Havn udbygger sin position FISKERBLADET APRIL 2010. trods naturkatastrofer og finanskrise FISKERBLADET APRIL 2010 Thyborøn Havn udbygger sin position trods naturkatastrofer og finanskrise Efter rekordåret 2008, hvor Thy - borøn Havn opnåede at blive næst største godshavn på den jyske vestkyst,

Læs mere

Internet-auktion sikrer mange opkøbere

Internet-auktion sikrer mange opkøbere FISKERBLADET MAJ 2010 Internet-auktion sikrer mange opkøbere men frisk fersk fisk betales stadig ikke efter fortjeneste Auktionen i Thyborøn tiltrækker et meget stort antal opkøbere hver eneste dag. Vore

Læs mere

Godt fiskeri til generelt gode priser

Godt fiskeri til generelt gode priser FISKERBLADET SEPTEMBER 2010 Godt fiskeri til generelt gode priser fremgang i landinger og stigende markedsandel Thyborøn Havn glæder sig over fremgang i landinger og stigende markedsandel af de samlede

Læs mere

Vækst 2011 Thyborøn Havn: Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets konsumfisk

Vækst 2011 Thyborøn Havn: Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets konsumfisk Vækst 2011 Thyborøn Havn: Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets konsumfisk Nærværende ansøgning omhandler et 1-årig forprojekt til udviklingsprojektet Vækst 2011 Thyborøn Havn: Nordeuropas

Læs mere

Nyt skib med Søral til Thyborøn NordsøRal

Nyt skib med Søral til Thyborøn NordsøRal Fiskerbladet Marts 2013 Nyt skib med Søral til Thyborøn NordsøRal - og samtidig en klasse større end tidligere kendt. Thyborøn Havn har aldrig tidligere modtaget så store skibslaster, som der nu løbende

Læs mere

Samlet set var fremgangen på konsumfiskeriet i forhold til 2015 på 28 % på mængden og på hele 36% på landingsværdien, der sluttede på 463 mio. kr.

Samlet set var fremgangen på konsumfiskeriet i forhold til 2015 på 28 % på mængden og på hele 36% på landingsværdien, der sluttede på 463 mio. kr. FISKERBLADET MARTS 2017 HAVNENYT 4 coastere laster og losser gods samtidig på Limfjordskaj I & II Rekordomsætning 2016 på fisk og gods 2016 blev et fantastisk år for Thyborøn Havn. Det blev faktisk det

Læs mere

N O TAT. Evaluering af udviklingsprogram EFF 2007-2013. Fiskerihavnes rolle i sektoren

N O TAT. Evaluering af udviklingsprogram EFF 2007-2013. Fiskerihavnes rolle i sektoren Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Telefon 33 70 31 37 Giro nr. 200 30 31 N O TAT Bjarne Løf Henriksen blh@danskehavne.dk Dir. 3370 3441 www.danskehavne.dk 3. oktober 2014 Evaluering af udviklingsprogram

Læs mere

HAVNENYT. Ny rekordomsætning. Thyborøn Havn ton fisk landet i 2015 FISKERBLADET MARTS 2016

HAVNENYT. Ny rekordomsætning. Thyborøn Havn ton fisk landet i 2015 FISKERBLADET MARTS 2016 FISKERBLADET MARTS 2016 HAVNENYT Ny rekordomsætning på Thyborøn Havn 2015 blev endnu et fantastisk år på Thyborøn Havn. Hele året var præget at stor aktivitet både i fiskeriet og på godssiden. Selvom årsregnskabet

Læs mere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere Nyhedsbrev Oktober 2012 Kære læsere Generationsskifte-selskaberne i både Hvide Sande og Thyborøn-Thorsminde vil gerne gøre opmærksom på, at de hjælper unge, der gerne vil købe sig ind i fiskeriet. Idéen

Læs mere

Gode vaner! - for fangst og håndtering ombord...

Gode vaner! - for fangst og håndtering ombord... Gode vaner! - for fangst og håndtering ombord... P A R T N E R Gode vaner for fangst og håndtering ombord på fartøjer i de tre vestkysthavne Thyborøn, Thorsminde og Hvide Sande. Gode vaner er udarbejdet

Læs mere

Vækst 2011 Thyborøn Havn

Vækst 2011 Thyborøn Havn Vækst 2011 Thyborøn Havn Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets konsumfisk. Indledning Thyborøn Havn har gennem årtier været blandt de førende danske fiskerihavne på grund af en stor

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Mange aktiviteter og store investeringer

Mange aktiviteter og store investeringer Fiskerbladet November 2013 Mange aktiviteter og store investeringer - og fokus på kommende Offshore aktiviteter Færdiggørelsen af Nordsøkaj følges nu op af det største uddybningsprojekt, der nogensinde

Læs mere

THYBORØN HAVNENYT. Thyborøn Havn anlægger Offshorekaj Med henblik på de kommende Offshore Vind projekter, samt øgede godsmængder.

THYBORØN HAVNENYT. Thyborøn Havn anlægger Offshorekaj Med henblik på de kommende Offshore Vind projekter, samt øgede godsmængder. THYBORØN HAVNENYT Fiskerbladet Maj 2015 Thyborøn Havn anlægger Offshorekaj Med henblik på de kommende Offshore Vind projekter, samt øgede godsmængder. Bestyrelsen for Thyborøn Havn har netop godkendt investeringen

Læs mere

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Disposition: Havnenes rolle i transportsystemet Havnenes udvikling siden år 2000 Havneloven i dag

Læs mere

Kapitel 1 side 2 528.480

Kapitel 1 side 2 528.480 Kapitel 1 side 2 9.035 641.751 528.480 567.350 666.295 653.709 Fiskeri i tal De fleste fiskere ved, hvordan deres eget fiskeri ser ud, og hvordan det har udviklet sig i de seneste år. Modsat har de færreste

Læs mere

HAVNENYT. Industrifiskeri i stadig fremgang FISKERBLADET NOVEMBER 2015 SIDE 9 FISKERBLADET NOVEMBER 2015 LÆS DE DAGLIGE NYHEDER PÅ MARITIMEDANMARK.

HAVNENYT. Industrifiskeri i stadig fremgang FISKERBLADET NOVEMBER 2015 SIDE 9 FISKERBLADET NOVEMBER 2015 LÆS DE DAGLIGE NYHEDER PÅ MARITIMEDANMARK. FISKERBLADET NOVEMBER 2015 HAVNENYT Industrifiskeri i stadig fremgang Den netop annoncerede forhøjelse af brislingekvoten på 112.000 tons for Danmark er en håndsrækning til at gøre industrifiskeriet for

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Aktstykke nr. 80 Folketinget 2010-11. Afgjort den 24. februar 2011. Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011.

Aktstykke nr. 80 Folketinget 2010-11. Afgjort den 24. februar 2011. Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011. Aktstykke nr. 80 Folketinget 2010-11 Afgjort den 24. februar 2011 80 Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011. a. Transportministeriet anmoder hermed med henblik på udmøntning af

Læs mere

Regentparret besøgte Thyborøn Havn

Regentparret besøgte Thyborøn Havn Fiskerbladet November 2014 Regentparret besøgte Thyborøn Havn - I forbindelse med havnens 100 års jubilæum startede Regentparret deres årlige sommertogt med Dannebrog ved at besøge Thyborøn mandag den

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

Transport og Logistik i den nye Region Nordjylland. 05-05-2006 Hans Kjær - Hanstholm Havn 1

Transport og Logistik i den nye Region Nordjylland. 05-05-2006 Hans Kjær - Hanstholm Havn 1 Transport og Logistik i den nye Region Nordjylland 05-05-2006 Hans Kjær - Hanstholm Havn 1 Hanstholm Havn En ny havn i det i forvejen etablerede samarbejde blandt havne i det gamle Nordjyllands amt Andre

Læs mere

Mål og temaer for en fælles indsats Danske fiskerihavne mod 2013

Mål og temaer for en fælles indsats Danske fiskerihavne mod 2013 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 47 Offentligt Danske fiskerihavne mod 2013 Mål og temaer for en fælles indsats Danske fiskerihavne mod 2013 Mål og temaer for en fælles

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende: Vækst 2011 Thyborøn Havn: Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets konsumfisk

Resultatkontrakt. Vedrørende: Vækst 2011 Thyborøn Havn: Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets konsumfisk Resultatkontrakt Vedrørende: Vækst 2011 Thyborøn Havn: Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets konsumfisk Kontraktperiode: 01.01.2008 31.08.2009 Journalnummer: 1-33-76-92-07 Kontraktens

Læs mere

Fremgang i 2011 for både fiskeri og gods

Fremgang i 2011 for både fiskeri og gods Fiskerbladet September 2011 Fremgang i 2011 for både fiskeri og gods - fremgangen for fiskeriet fortsætter i Thyborøn Den flotte fremgang i rekordåret 2010 hvor der blev landet fisk for 685 mio. kr i Thyborøn

Læs mere

Hvide Sande Sluse i 75 år

Hvide Sande Sluse i 75 år Hvide Sande Sluse i 75 år 1 Indledning De gravede et hul i klitten og omkring hullet opstod lynhurtigt en by. Hvide Sande sluse og Hvide Sande by og havn hænger uløseligt sammen. Før det blev besluttet,

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2009

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2009 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse Resumé Malerfaget stærkt påvirket af krisen (side 3) I oplevede ca. halvdelen af virksomhederne omsætningsfald og kun 16 % havde en stigende

Læs mere

IDÉPLAN - HANSTHOLM HAVN PRESSEMØDE 29.01.2009 VILJEN TIL HANSTHOLM HAVNS UDVIKLING

IDÉPLAN - HANSTHOLM HAVN PRESSEMØDE 29.01.2009 VILJEN TIL HANSTHOLM HAVNS UDVIKLING IDÉPLAN - HANSTHOLM HAVN PRESSEMØDE 29.01.2009 VILJEN TIL HANSTHOLM HAVNS UDVIKLING HAVNEUDVIDELSE Signaturforklaring: Ny havn/nye havnearealer Vindmøller Bølgeenergi anlæg Forstærkning/ny stensætning

Læs mere

Structure and economy of the Danish coastal fleet. Erling P. Larsen Senior Adviser DTU Aqua National Institute for Aquatic Resources

Structure and economy of the Danish coastal fleet. Erling P. Larsen Senior Adviser DTU Aqua National Institute for Aquatic Resources Structure and economy of the Danish coastal fleet Erling P. Larsen Senior Adviser DTU Aqua National Institute for Aquatic Resources Dansk kystfiskeri: Struktur og økonomi IFRO Udredning 2013/1 Instiut

Læs mere

THYBORØN HAVN. Oplæg til kommuneplantillæg for Masterplan 2030

THYBORØN HAVN. Oplæg til kommuneplantillæg for Masterplan 2030 THYBORØN HAVN. Oplæg til kommuneplantillæg for Masterplan 2030 Thyborøn Havn set mod Rønland Thyborøn Havn ønsker at udvide havnen. Havnen er en vigtig arbejdsplads og Lemvig Kommune ønsker at støtte op

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2009

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2009 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2009 Resumé Markant stemningsskifte i malerfaget Malerfagets forventninger til 2009 markerer et markant stemningsskifte, idet 2/3 af virksomhederne

Læs mere

AABENRAA HAVN. Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling

AABENRAA HAVN. Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling AABENRAA HAVN Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling Godsomsætningen blev mindre end budgetteret Godsomsætning 2008-2012 2008 1.818.310 tons 2009 1.252.397 tons 2010 1.095.833 tons 2011

Læs mere

Malerfagets konjunkturundersøgelse 2. halvår 2015

Malerfagets konjunkturundersøgelse 2. halvår 2015 Malerfagets konjunkturundersøgelse Resume Positiv udvikling i malerfaget (side 2) Der har generelt været en positiv udvikling i malerfaget i første halvdel af. Således havde 39 % af virksomhederne stigende

Læs mere

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Bilag 2 (Teknisk notat: 13. dec. 2011) Refereres som: Knudsen, S.B., og Ingvardsen, S.M., 2011. Thyborøn kanal etablering og opretholdelse

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

God og tryg udlejning af dit sommerhus Søndervig & Bjerregaard

God og tryg udlejning af dit sommerhus Søndervig & Bjerregaard God og tryg udlejning af dit sommerhus Søndervig & Bjerregaard Sol og Strand Søndervig, Lodbergsvej 2, 6950 Ringkøbing, Tlf. 97 33 82 33, sondervig@sologstrand.dk Sol og Strand Bjerregaard, Kirksvej 1,

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Notatet behandler punkt for punkt Søfartsstyrelsen s bemærkninger på s. 2 og 3 i deres brev.

Notatet behandler punkt for punkt Søfartsstyrelsen s bemærkninger på s. 2 og 3 i deres brev. Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Kalundborg Havn NY VESTHAVN - VVM Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Replik til Søfartsstyrelsen

Læs mere

VILJE TIL VÆKST. Hanstholm Havn skaber 1.000 nye jobs

VILJE TIL VÆKST. Hanstholm Havn skaber 1.000 nye jobs VILJE TIL VÆKST Hanstholm Havn skaber 1.000 nye jobs Indhold VISION Vilje til vækst 3 Konkurrencefordele skal omsættes til vækst 4 Markedspotentialer skal udnyttes 6 En moderne havn er et erhvervscenter

Læs mere

THYBORØN HAVN VVM FOR UDVIDELSE IKKE-TEKNISK RESUME

THYBORØN HAVN VVM FOR UDVIDELSE IKKE-TEKNISK RESUME Dato August, 2014 THYBORØN HAVN VVM FOR UDVIDELSE IKKE-TEKNISK RESUME THYBORØN HAVN IKKE-TEKNISK RESUME Revision Dato 2014/08/26 Udarbejdet af Ole Gregor, Sanne Laugesen, Ole Funk Knudsen, Casper Holmgaard

Læs mere

OFFENTLIGT MØDE DEN 1. FEBRUAR 2016

OFFENTLIGT MØDE DEN 1. FEBRUAR 2016 OFFENTLIGT MØDE DEN 1. FEBRUAR 2016 Program FEBRUAR 1 Historisk tilbageblik Hvor står vi i dag? Hvad gør vi nu? Pause ca. 20.00? Spørgsmål fra salen Historisk tilbageblik Ny bestyrelse 2014 Bestyrelsesformand

Læs mere

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 i hovedtræk 2014 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 INDLEDNING Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 var det første år i Esbjerg Havns nye 10 års-strategi. Dermed giver året fingerpeg

Læs mere

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group NYHEDSBREV #1 FEBRUAR 2015 Nyheder fra TripleNine Group» Et forrygende resultat 2014» Lota Protein S.A. opnår Pro Pyme Seal» God ide at investere i fiskeriet i Mauretanien» Sydafrika ser vækstmuligheder»

Læs mere

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima Af konsulent Thorbjørn Baum, thob@di.dk September 2017 Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima De danske virksomheder er mange steder godt tilfredse med erhvervsklimaet. Og virksomheder i kommuner

Læs mere

Grønne indkøb i det private og offentlige Danmark

Grønne indkøb i det private og offentlige Danmark Grønne indkøb i det private og offentlige Danmark Tendenser og fakta På den positive side Markedet for FSC og grønne produkter er i fremgang i Danmark. FSC Danmark i fremgang - vi bliver stærkere og større

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009 Herfølge-hallen Virksomhedsplan 2009 2 INDHOLD Forord 3 Sammenfatning 4 Opgaver og Organisationsforhold 5 Ydelser og arbejdsområde 5 Struktur og ledelse 5 Personale oversigt og ændringer siden sidst 6

Læs mere

Langø Kystfisk Et samarbejde mellem garnfiskere på Langø og Fiskerikajen

Langø Kystfisk Et samarbejde mellem garnfiskere på Langø og Fiskerikajen Udvikling af et naturskånsomt fiskeri på Lolland-Falster Langø Kystfisk Et samarbejde mellem garnfiskere på Langø og Fiskerikajen Gennem de sidste 3 år har Fiskerikajen og garnfiskerne på Langø haft et

Læs mere

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014 Det danske venturemarked investeringer og forventninger Kvartalsopgørelse det danske venturemarked DVCA og Vækstfonden samarbejder om at lave kvartalsvise opgørelser af det

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

Udvidelse af Hanstholm Havn. Dokumentationen

Udvidelse af Hanstholm Havn. Dokumentationen Udvidelse af Hanstholm Havn Dokumentationen 2 Agenda Målsætning Nøglen til succes Baggrunden Udgangspunktet Udbuddet Kontrakten Projektet Risikostyring Business casen Masterplan Udførelsen Opsamling 3

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE xx BRUGERUNDERSØGELSE 2011 Dato: 9. september 2011 Sundhed & Ældre Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 40 94 social@herning.dk www.herning.dk Tilkendegiv din mening om den hjemmehjælp, du modtager

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

Flot fremgang for konsumfisk og gods - men katastrofalt første halvår for industrifiskeriet

Flot fremgang for konsumfisk og gods - men katastrofalt første halvår for industrifiskeriet Fiskerbladet September 2012 Flot fremgang for konsumfisk og gods - men katastrofalt første halvår for industrifiskeriet Industrifiskeriet er særdeles vigtigt for Thyborøn Havn, og de ekstreme kvotereduktioner

Læs mere

Din personlige samarbejdspartner gennem 25 år. Tel. +45 75 28 91 00 Fax +45 75 28 90 40. Vesterhavsvej 322 DK-6830 Nørre Nebel

Din personlige samarbejdspartner gennem 25 år. Tel. +45 75 28 91 00 Fax +45 75 28 90 40. Vesterhavsvej 322 DK-6830 Nørre Nebel Din personlige samarbejdspartner gennem 25 år Vesterhavsvej 322 DK-6830 Nørre Nebel Tel. +45 75 28 91 00 Fax +45 75 28 90 40 post@nymindegab.dk www.nymindegab.dk Mere end 25 års erfaring Nymindegab Ferieudlejning

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af en reduceret tobiskvote for dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Nielsen, Rasmus

De økonomiske konsekvenser af en reduceret tobiskvote for dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Nielsen, Rasmus university of copenhagen University of Copenhagen De økonomiske konsekvenser af en reduceret tobiskvote for dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Nielsen, Rasmus Publication date: 2012 Document Version

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet

Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet Anders Goul Møller, Økonomisk konsulent angm@di.dk SEPTEMBER 2016 Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet DI s medlemsvirksomheder forventer et positivt 4.kvartal 2016, med rekordhøje forventninger for hjemmemarkedsvirksomhederne.

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Væksten i Dansk pelsdyravl øger aktiviteterne på Langholmskajen

Væksten i Dansk pelsdyravl øger aktiviteterne på Langholmskajen Fiskerbladet Maj 2013 Væksten i Dansk pelsdyravl øger aktiviteterne på Langholmskajen - hvor der losses fiskeafskær og frosset blåhvilling Danmark er verdens største producent af minkskind. Det skyldes

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Sekretariatet. Kokholm 3C. 6000 Kolding. Tlf.: 3927 0087. Fax: 3917 8955. E-mail: ml@maskinlev.dk 2 Indholdsfortegnelse VELKOMST... 3 BRANCHEN I 2009... 3

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Lokale og Anlægsfonden. November 2012

Lokale og Anlægsfonden. November 2012 Lokale og Anlægsfonden November 2012 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 PROJEKT Lokale og Anlægsfonden NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød CVR-nr. 37295728 Tilsluttet FRI T: +45 4810 4200 F: +45 4810 4300 E: niras@niras.dk

Læs mere

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting til Danske Havne 26. April 2007 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUND...

Læs mere

Rema Ejendom Danmark AIS Reitan Ejendomsudvikling AIS

Rema Ejendom Danmark AIS Reitan Ejendomsudvikling AIS Rema Ejendom Danmark AIS Reitan Ejendomsudvikling AIS Svendborg Kommune Kultur, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Att.: Direktør Timjeppesen :gr. Jægergårdsgade 97,3. DK - 8000 Arhus C Tlf.:

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

Fiskeriets Økonomi 2013

Fiskeriets Økonomi 2013 Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Fiskeriets Økonomi 2013 Economic Situation of the Danish Fishery 2013 København 2013 5. Fiskeforarbejdning 1 Formål I dette afsnit beskrives den økonomiske situation

Læs mere

at Hanstholm Fiskemelsfabrik i vokser fint sammen med FF 2. halvår 2014 viser gode resultater for det nye datterselskab i FF

at Hanstholm Fiskemelsfabrik i vokser fint sammen med FF 2. halvår 2014 viser gode resultater for det nye datterselskab i FF FF NYT N O 3 D E C E M B E R 2 014 TILFREDSSTILLENDE UDVIKLING Hanstholm Fiskemelsfabrik vokser fint sammen med FF 2. halvår 2014 viser gode resultater for det nye datterselskab i FF De første tilfredsstillende

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

Welcome to the Port of Esbjerg Østhavnen 2014

Welcome to the Port of Esbjerg Østhavnen 2014 DANCORE-temadag, Udvidelser i Esbjerg havn Welcome to the Port of Esbjerg Østhavnen 2014 UDVIDELSER I ESBJERG HAVN Om Esbjerg Havn Formål Planer, Masterplan Østhavn Beslutning Projektering Realisering

Læs mere

Program studiebesøg, Udvalget for Landdistrikter og Øer i Lemvig juni 2013

Program studiebesøg, Udvalget for Landdistrikter og Øer i Lemvig juni 2013 Program studiebesøg, Udvalget for Landdistrikter og Øer i Lemvig 20.-21. juni 2013 Deltagere: Medlemmer fra udvalget for Landdistrikter og Øer Hans Chr. Schmidt (V) formand Thomas Danielsen (V) Flemming

Læs mere

Patienthoteller i Århus Amt. Oversigtsrapport

Patienthoteller i Århus Amt. Oversigtsrapport Patienthoteller i Århus Amt Oversigtsrapport Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg e-mail: amu@ag.aaa.dk Rapporten kan bestilles ved henvendelse til Kvalitetsafdelingen,

Læs mere

DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER

DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER De Seks tænkehatte er en nyttig teknik, som kan hjælpe dig med at sikre, at du får betragtet en vigtig beslutning fra alle synsvinkler

Læs mere

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016 Borgerdialog og MED-møde Budgetproces 2016 Frederikssund Kommune Budget 2016 Frederikssund Kommune skal til enhver tid drives så effektivt som muligt til glæde for alle borgere og virksomheder. Den aktuelle

Læs mere

Den fortsatte fremgang skal sikres - Thyborøn Havn igangsætter strategiarbejde. Fiskerbladet Maj 2012

Den fortsatte fremgang skal sikres - Thyborøn Havn igangsætter strategiarbejde. Fiskerbladet Maj 2012 Fiskerbladet Maj 2012 Den fortsatte fremgang skal sikres - Thyborøn Havn igangsætter strategiarbejde Thyborøn Havn har valgt at igangsætte et strategiarbejde for havnen. Verden står ikke stille, og det

Læs mere

Beskrivelsen omfatter landingsværdi, landingsmængde og antal landinger for perioden 1. halvår 2013.

Beskrivelsen omfatter landingsværdi, landingsmængde og antal landinger for perioden 1. halvår 2013. Fiskeriet i de 10 største havne målt ud fra værdi 2013:01 3. årgang Enhver form for hel eller delvis gengivelse af denne publikation er tilladt med angivelse af NaturErhvervstyrelsen som kilde 9. september

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Økonomibogen Gurli Jensen Villy Lykke Nielsen Jørgen Jensen Iver Leugenhagen Bent Bro

Økonomibogen Gurli Jensen Villy Lykke Nielsen Jørgen Jensen Iver Leugenhagen Bent Bro Økonomibogen Gurli Jensen Villy Lykke Nielsen Jørgen Jensen Iver Leugenhagen Bent Bro Økonomibogen 2. udgave 2007 ISBN 87-90749-07-3 Udgiver: Fiskericirklen Copyright: Fiskericirklen Redaktør af bogen:

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning 2015 i hovedtræk 2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 Indledning 2015 var et år præget af stor volatilitet i verdensøkonomien og en oliepris, der ved årets udgang var faldet til 36 dollars for første gang

Læs mere

HOLMSLAND SOGNEFORENING GENERALFORSAMLING

HOLMSLAND SOGNEFORENING GENERALFORSAMLING HOLMSLAND SOGNEFORENING GENERALFORSAMLING FOR ÅRET 2012 2013 Årsrapporten og regnskabet er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 5. april 2013 22-01-2014 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012 Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps Jan 2012 Af Henrik Andersen og Kenneth Yrke Jørgensen Danske Baptisters Spejderkorps IT-udvalg Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Anvendelse af grundkapital

Anvendelse af grundkapital Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Anvendelse af grundkapital 2015-2019 Esbjerg Kommune ønsker grundlæggende en almen sektor,

Læs mere

ET KVOTEFORSLAG FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI 30 MARTS 2016 KONTAKT: INFO@SKAANSOMTKYSTFISKERI.DK

ET KVOTEFORSLAG FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI 30 MARTS 2016 KONTAKT: INFO@SKAANSOMTKYSTFISKERI.DK Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 376 Offentligt ET KVOTEFORSLAG FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI 30 MARTS 2016 KONTAKT: INFO@SKAANSOMTKYSTFISKERI.DK Det danske kystfiskeri er i dag

Læs mere

Tyskland lokomotiv for vækst i Europa og dansk eksport 6. oktober 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin

Tyskland lokomotiv for vækst i Europa og dansk eksport 6. oktober 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Tyskland lokomotiv for vækst i Europa og dansk eksport 6. oktober 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Forbundsstaten Tyskland 80,5 mio. indbyggere 16 delstater Hovedstad: Berlin Areal: 357.021

Læs mere