A/S NYT. Læs i dette nummer: - De kommer jo nok lidt på spanden - Det kan ikke blive ved - Den største omstilling. Nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/S NYT. Læs i dette nummer: - De kommer jo nok lidt på spanden - Det kan ikke blive ved - Den største omstilling. Nr."

Transkript

1 Nr. 3 - december 2008 A/S NYT Bo Lidegaard på A/S Topmøde i Nyborg A/S NYT nr Læs i dette nummer: - De kommer jo nok lidt på spanden - Det kan ikke blive ved - Den største omstilling 1

2 Indhold Leder... side 3 De kommer jo nok lidt på spanden... side 4-6 Det kan ikke blive ved... side 7-9 Ny selskabslov... side 10 Nye udfordringer... side De hysteriske kællinger... side Den største omstilling... side Kurser... side 15 Kontaktpersoner... side 16 Kurser for medlemmer af bestyrelser i A/S og Aps LO-skolen afholder kurser for medarbejdervalgte medlemmer i selskabsbestyrelser. Du kan finde mere information om hvad kurserne indeholder og hvornår de afvikles på LO-skolens hjemmeside: vælg LO-skolens elektroniske kursuskatalog og se under ledelse. 2 A/S NYT nr

3 Masser af udfordringer! Her ved årets udgang er der meget at se tilbage på og masser af udfordringer til det nye år Dette nummer af A/S Nyt koncentrerer sig naturligvis om Topmødet i november, hvor det kommende klimatopmøde i december 2009 i København var i centrum. Vi fik noget at tænke over under og efter Bo Lidegaards indlæg. Indlægget fik sat klimaudfordringerne i et flot perspektiv og 90 % af deltagerne vurderer indlægget som meget relevant. Vi skal nok holde fokus på klimaudfordringerne i Der er brug for en indsats i virksomhederne og i vore egne hjem, hvor behovet for energi er stort. Men det dur ikke at vi bare buldrer derudad, uden at tænke klimaet ind i det vi gør. Vi har i 2007 og 2008 haft fokus på kapitalfondene det har vi også i dette nummer af A/S Nyt, hvor vi belyser kapitalfondene i finanskrisens skær. Finanskrisen sætter sit præg på vores hverdag både i virksomhederne vi er ansat i og i vores privatøkonomi. Efter år under indflydelse af liberalisme og deregulering ser det ud til, at mange er begyndt at se behovet for fornuftig regulering. Ikke for reguleringens egen skyld, men fordi vitale samfundsinteresser, erhvervsmæssige og menneskelige hensyn taler for det. Det forekommer naivt, når der stadig er nogen der mener, at markedet kan klare alt. Den seneste måned har vi været tilskuere til en af de helt store erhvervsskandaler IT Factory. Fra den ene dag at modtage en stor pris til den næste dag at være klar til konkurs. Det er den korte version. Det handler om svindel og bedrag og ingen er jo dømt endnu, men det bliver spændende at følge det videre forløb. Indtil videre ser der ud til at være kø ved håndvasken. En virksomhed med en lille bestyrelse, hvor direktøren er med og hvor der stort set ikke blev holdt møder. Det gør det dejligt nemt for direktøren og direktionen at gøre hvad der forekommer mest bekvemt. Ingen besværlige spørgsmål, der skal besvares, ingen besværlige medarbejdere til at blande sig. Lukkethed og ingen kontrol. Tak for kaffe. Der er udfordringer nok til det nye år. En af dem vi ved kommer er revisionen af selskabslovgivningen, herunder den del der vedrører medarbejderrepræsentationen i selskabsbestyrelserne. Vi vil gøre hvad vi kan for at sikre, at revisionen sikrer medarbejdernes fortsatte bestyrelsesrepræsentation. Den fremgår også af den betænkning, der er i høring. Først i det nye år begynder så den politiske debat om forslagene, og der vil vi nøje følge med og give vores bidrag. Tak til alle der på den ene eller anden måde har bidraget aktivt og engageret i A/S arbejdet i 2008 og på gensyn til næste år. Godt nytår. A/S NYT nr

4 De kommer nok lidt på spanden De kapitalfonde, der har levet af at opkøbe firmaer for billige, lånte penge, får det svært under finanskrisen, vurderer AErådets Lars Andersen. Til gengæld mener han, at de seriøse kapitalfonde kan være en hjælp for de firmaer, der har svært ved at låne penge Tekst: Ingrid Pedersen Foto: Harrry Nielsen Nogle virksomheder kan ånde lettet op over finanskrisen. Det er dem, der stod over for at blive opkøbt af de mere spekulative kapitalfonde. - Den trafik bliver nok ikke så voldsom mere, vurderer direktør i AErådet Lars Andersen. Han mener også, at kapitalfondene under den nuværende krise kan være med til at udvikle og redde nogle virksomheder, som har svært ved at låne penge i banken. Det er de gode kapitalfonde. - Den anden type, de lidt mere grumme, der arbejder med gearede investeringer altså investeringer for lånte penge, som har floreret voldsomt i de senere år, og hvis forretningsgrundlag har været, at det var billigt og nemt at låne penge - vil få det sværere, siger han. - Det er den type, der har været på jagt efter virksomheder med en stor egenkapital, som de så har kunnet købe for dens egne penge det var det, vi så med eksempelvis TDC. Den type kan godt komme på spanden, nu da det ikke længere er så nemt at låne penge. 4 A/S NYT nr

5 Lars Andersen: - De seriøse kapitalfonde kan være med til at udvikle virksomhederne i en tid, hvor det kan være svært at låne penge i banken. Udvikling i stedet for afvikling De virksomheder, der allerede er overtaget af den type kapitalfonde, risikerer at komme i klemme. - Og her kan vi igen bruge TDC som eksempel, nævner Lars Andersen. - Prisen på TDC er meget lavere end ved købet. Det er følge af, at alle aktier er faldet til det halve, og så kan man frygte, at ejerne vil gå mere aggressivt til værks, fyre folk, rationalisere og nedbringe omkostningerne. Han siger, at der ikke er risiko for, at disse virksomheder vil gå konkurs eller lukke. - Nej, for hvis det sker, er de jo slet ikke noget værd. Derfor er interessen at udvikle virksomheden, så den trods alt bevarer noget af sin værdi, siger han og tilføjer, at fondene jo trods alt har noget kapital i ryggen. Der var tale om fonde med stor risikovillighed, som brugte de opkøbte virksomheder som et finansielt arrangement ikke fordi de havde interesse i selve virksomheden. - Tanken har måske været at sælge virksomheden efter nogle få år og tjene penge på det. Nu bliver de måske nødt til at beholde den lidt længere og udvikle den, for det er jo et skidt tidspunkt at sælge på lige nu. - Så selv om de har købt virksomheden af finansielle interesser og uden interesse for selve virksomheden, bliver de måske nødt til at beholde den og udvikle den, så de ikke helt ødelægger dens værdi, vurderer han og understreger, at en virksomheds værdi jo ikke primært er dens bygninger og maskiner, men i lige så høj grad dens kunder, dens goodwill, relationer og dens velkvalificerede medarbejdere, så på den måde mener han, at kapitalfondene vil komme til at fungere som almindelige aktionærer. Er man medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i en virksomhed, der er ved at blive opkøbt af en kapitalfond, siger han, at det er vigtigt at være opmærksom på, hvad det er for et arrangement. - Det er godt med en almindelig sund skepsis, men er der tale om en seriøs fond, kan det være et vigtigt instrument for virksomhedens overlevelse, og netop pensionskasserne vil være interesseret i via kapitalfonde at investere i ikke-børsnoterede virksomheder, der måske har en stor værdi. Pensionsselskaberne har behov for risikospredning, og derfor kan de ikke-børsnoterede virksomheder være interessante, siger han. A/S NYT nr

6 Hjælp, når bankerne ikke vil Lars Andersen forventer, at nogle af de seriøse kapitalfonde, som pensionsselskaberne sætter penge i, fortsat vil opkøbe virksomheder, udvikle dem og drive dem. Han nævner som eksempel KMD (det tidligere Kommunedata), der er blevet købt af kapitalfonden EQT og ATP. Desuden forudser han, at disse fonde vil hjælpe nogle af de virksomheder, som nu har svært ved at låne penge til investering, fordi bankerne er blevet meget forsigtige med at låne penge ud. - Så kan de i stedet bruge kapitalfondene, mener han. Alternativet ville være, at virksomhederne ikke kunne foretage de nødvendige investeringer, fordi bankerne er blevet restriktive med at låne penge ud. Lars Andersen forventer, at alle kommer til at betale dyrt for den finansielle krise, men han regner med, at det der kommer efter er sund gammeldags kapitalisme, hvor man tjener penge, hvis man driver en ordentlig forretning, og han forventer, at konsekvenserne af krisen vil være en tilbagevenden til øget gennemskuelighed i forhold til den finansielle sektor både fra sektoren selv og fra myndighedernes side. Han nævner, at der på en række områder har været en afregulering, der har været med til at skabe den aktuelle krise. - Man må gå ud fra, at Finanstilsynet, Nationalbanken og andre, der står for den finansielle kontrol, vil kræve mere indsigt i fremtiden, forventer han og sammenligner med den private andedam, hvor realkreditinstitutionerne igen kræver et vist forhold mellem indtægt og boliglån, så man ikke uden videre kan få flekslån, afdragsfrie lån og SDO-lån. AErådet, der tidligere hed Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, blev oprettet i 1936 af LO og Det Kooperative Fællesforbund. Rådet har til opgave at udarbejde og formidle samfundsmæssig og erhvervsøkonomisk viden og komme med løsningsideer til gavn for lønmodtagerne og for at fremme den sociale retfærdighed. 6 A/S NYT nr

7 A/S Topmøde Det kan ikke blive ved Den måde, vi lever og forbruger på, kan ikke fortsætte og det er ikke kun et klimaproblem, sagde Bo Lidegaard, departementsråd og chef for klimasekretariatet på A/S-Topmødet Det er ikke nok at skrue ned for varmen og lyset. Det er heller ikke nok at købe en mere miljøvenlig bil og tørre tøjet på tørresnoren i stedet for i tørretumbleren. Bo Lidegaard, departementsråd og chef for klimasekretariatet, der forbereder klimatopmødet i Danmark til næste år, kom ikke med mange formildende omstændigheder, da han indledte CO-industris A/S-Topmøde. Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at begrænse forbruget, og han nævnte, at nogle lande, der ikke har været ansvarlige for klimaproblemerne bl.a. nogle underudviklede afrikanske lande også bliver ramt. - Hvis de skal bidrage mere til at nedbringe CO 2 -udslippet, end deres økonomier kan bære, kræver de at få erstatning, ikke udviklingsbistand, nævnte han og forklarede, at landene kræver adgang til den bedste og mest miljøvenlige teknologi, og det gælder alt lige fra stålværker til vindkraft. Han fremhævede, at det er et dilemma, for det er det, vi konkurrerer på. - Vi lever af at producere nye løsninger ikke af at producere, understregede han og tilføjede, at Vestas direktør, Ditlev Engell, har gjort opmærksom på, at han for tiden har 38 kinesiske konkurrenter. Tekst: Ingrid Pedersen Foto: Harry Nielsen - Verdens allermest effektive kulkraftværker ligger i Kina. Men det gør de allermindst effektive også, fremhævede han. Bo Lidegaard fremhævede også, at der af den grund ligger et vældigt pres på dansk industri for at være konkurrencedygtig i fremtiden. Otte graders forskel Bo Lidegaard sammenlignede Jorden med den menneskelige organisme og nævnte, at den er lige så følsom som os. - Og temperaturforskellen mellem istiden og nutiden var kun på otte grader, så en temperaturstigning på én grad er altså ikke så lidt endda, nævnte han. Bo Lidegaard fortalte også, at niveauet af kuldioxid - CO 2 er så højt, som det aldrig har været før, og man ved ikke, hvad det betyder for temperaturstigningen på Jorden, men en temperaturstigning på én grad er simpelt hen det største problem vi har. Den betyder, at det kan gå meget betydeligt galt i vores levetid og altså ikke først om 50 eller 100 år. Man ser allerede, at is på bjerge forsvinder og gletschere forsvinder, og han fortalte, at det lavtliggende Holland er begyndt at bygge diger for at undgå oversvømmelseskatastrofer. A/S NYT nr

8 En temperaturstigning på én grad er simpelt hen det største problem vi har, fik deltagerne i A/S-topmødet af vide Han fremhævede, at de der især skal skære ned på forbruget af fossile brændstoffer er Europa, USA og Kina. Tidligere har kineserne været fattige og har ikke forbrugt ret meget, men i dag er der 300 millioner velhavende kinesere, og de er pludselig blevet forbrugere, så Kina er i dag den største forbruger af alt i verden. Han understregede, at fordelingen af verdens forbrug ganske simpelt ikke kan blive ved heller ikke selv om der ikke var noget klimaproblem. -Den måde, vi har skabt velfærd og lever og forbruger på, kan simpelt hen ikke blive ved, sagde han. Problemerne skal løses globalt, og deltagerne på klimatopmødet skal blive enige om reduktion og fordeling af reduktionerne i CO 2 - udslippet, og der er tale om meget voldsomme nedsættelser. Hvis det virkelig skal nytte noget, skal vi i Europa reducere til 20 procent altså en femtedel af vort nuværende forbrug, og amerikanerne, der har et langt voldsommere forbrug af blandt andet olie, skal reducere deres forbrug til en tiendedel af det nuværende i løbet af de næste fyrre år. - Og det nytter ikke at flytte industrien til Kina. Det er globalt, der skal ske en reduktion, fremhævede han, og selv om USA's kommende præsident Barack Obama netop havde lovet, at USA vil reducere forbruget, er løfterne så begrænsede, at det nærmest ingen rolle spiller. Obama har ikke råd Enaf deltagerne Dan Blytækker fra KVM Industrimaskiner ville gerne vide, om ikke finanskrisen helt automatisk vil løse en del af problemet, fordi produktionen og forbruget går ned. Det mente Bo Lidegaard nok kan være tilfældet, hvis ellers verden er i stand til at håndtere to store kriser på én gang. - Og det er nok tvivlsomt, om Obama vil have råd til fortsat at importere olie for 300 milliarder dollars om året fra Saudi-Arabien, sagde han. Julie Brink, Århus Stiftstidende, påpegede, at det er lidt dobbeltmoralsk at invitere til et topmøde, der fokuserer på klimaproblemer og klimatopmøde, uden at skrive i invitationen, hvordan man kommer til konferencecentret med offentlig transport. Deltagerne diskuterede fremtidens arbejde i A/S-bestyrelserne A/S Topmøde i Nyborg 8 A/S NYT nr

9 Topmøde for A/S-bestyrelsesmedlemmer Den 19. november holdt CO-industri konference for ca. 200 medarbejdervalgte A/Sbestyrelsesmedlemmer på industriarbejdspladser. Deltagerne repræsenterede en lang række både store og små arbejdspladser over hele landet. Topmødets tema i år var klimaet og næste års klimakonference i København. Konferencen forventes også at blive et udstillingsvindue for den del af dansk industri, der producerer teknologi, der forbedrer miljøet. Workshops I løbet af dagen kunne deltagerne være med i to forskellige workshops. Emnerne var: De hysteriske kællinger. Aktiernes op- og nedture og indflydelsen på arbejdet i bestyrelserne. Revision af Aktieselskabsloven og juridisk spørgehjørne. Klimaet og fagbevægelsen. Det fremtidige A/S-arbejde. A/S NYT nr

10 A/S Topmøde Ny selskabslov Spørgehjørne med fokus på fusioner Det juridiske spørgehjørne drejede sig især om retsstillingen i forbindelse med fusioner. - Det generelle svar er, at de medarbejdervalgte bevarer deres retsstilling, hvis virksomheden består som en selvstændig virksomhed. - Men spørg hellere en gang for meget end en for lidt, siger juridisk konsulent i COindustri Jesper Kragh-Stetting og opfordrer de medarbejdervalgte til at kontakte ham eller Peter Rimfort, når de har spørgsmål om bestyrelsesarbejdet. I workshoppens anden del om eftermiddagen fortalte Jesper Kragh-Stetting desuden om forventningerne til den nye selskabslov, der er en revision af loven fra Betænkningen om loven blev først offentliggjort en uge efter konferencen, men kan læses på Erhvervs- og Økonomiministeriets hjemmeside. Betænkningen lægger op til, at de medarbejdervalgtes repræsentation fortsætter uændret, men der kan komme lidt mere fleksibilitet i deres deltagelse. Jesper Kragh-Stetting har siddet i det underudvalg i LO, der har været med til at skrive udkast til betænkningen. Læs hele betænkningen her: Det forventes, at erhvervsminister Lene Espersen vil fremsætte lovforslag om ny selskabslov i begyndelsen af februar. Foreløbig er betænkningen til høring frem til 5. januar. Nye udfordringer Udenlandske ejere stiller nye krav Tekst: Ingrid Pedersen Foto: Harry Nielsen Finanskrise, hvordan sikrer vi arbejdspladsen og hvilken udfordring er der i at lære andre kulturer at kende? Det var nogle af de spørgsmål de to grupper der deltog i workshoppen CO-industri og det fremtidige A/S-arbejde diskuterede. Den store udfordring er udflytning af arbejdspladser og salg til udenlandske ejere. Når virksomheden bliver mere og mere international og koncernsproget bliver engelsk, stiller det nye krav til bestyrelsesmedlemmerne, og de medarbejdervalgtes svar på det er da også mere og mere uddannelse, så de kan deltage i møderne, selv om de er på engelsk. Adskillige efterspurgte også undervisning i at gennemskue komplicerede regnskaber og spidsfindige juridiske konstruktioner. - Jeg bemærkede også, at flere som ellers ikke er mundlamme antydede, at de godt vidste, at der træffes aftaler uden for bestyrelsesmøderne, som de derfor ikke bliver inddraget i, nævnte konsulent i CO-industri Erling Jensen der ledede workshoppen sammen med Peter Rimfort. 10 A/S NYT nr

11 Flere deltagere nævnte også, at det er et problem, at udenlandske ejere ikke forstår systemet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, og måske heller ikke altid respekterer deres bidrag til bestyrelsesarbejdet. Hjælp Deltagerne havde også adskillige forslag til, hvordan CO-industri kan hjælpe dem med at gøre arbejdet i bestyrelsen lettere. Topmøder/konferencer om aktuelle emner er et af dem, men også hurtigere sagsbehandling, undervisning i andre kulturer, nyhedsmails og en opdateret hjemmeside var på ønskesedlen. Der blev lyttet med interesse på A/S Topmødet i Nyborg A/S NYT nr

12 A/S Topmøde De hysteriske kællinger Aktiernes op- og nedture - Aktiekurserne har ingen betydning for jeres arbejde i bestyrelsen, beroligede økonom Dines Schmidt Nielsen. - De har betydning for aktionærerne, når de skal købe og sælge og når der skal nytegnes aktier, understregede han og nævnte, at de hysteriske kællinger, som børsernes aktiehandlere bliver kaldt, reagerer straks, når priserne falder. Så handler det om at få solgt hurtigt for at minimere sit tab. Han nævnte også, at aktiekurserne har betydning for medarbejderne på den måde, at når aktiekursen er lav, kan det være attraktivt at foretage fjendtlige opkøb, og nogle sidder og venter på at kunne købe billigt. - Men for de medarbejdervalgte i bestyrelserne er det en vigtigere diskussion, hvad bundlinjen bliver, og være forberedt, hvis der er røde tal, sagde han. - Arbejdsløsheden er begyndt at stige 3F på Fyn oplever allerede arbejdsløshed på 6-8 procent, og det kan blive sværere for virksomhederne at låne penge, understregede han. Kun hvis du har råd En deltager ville gerne vide, hvad situationen betyder for eksempelvis medarbejderaktier og optioner. -Det skal du kun gå ind i, hvis du har råd til at miste pengene uden at gå fra hus og hjem, lød anbefalingen. Hans Peter Rasmussen fra Gram Equipment ville gerne vide, hvilken betydning krisen kan få for virksomheder, der ikke selv er i krise. - Det kan få betydning, hvis man skal låne penge eller får problemer med afsætningen eller hvis andre virksomheder skruer ned for fremtidige investeringer, fik han at vide. Mogens Petersen, Aerospace Solutions, spurgte, hvad finanshjælpepakkerne kommer til at betyde. Dines Schmidt Nielsen forklarede, at overalt tales der om mere kontrol selv i USA. - Herhjemme stopper Finanstilsynet nogle ejendomsspekulationer, Bagmandspolitiet har kig på Roskilde Bank, og for eftertiden skal bonusordninger til direktører vedtages på en generalforsamling, nævnte han og tilføjede, at indgrebet vedrørende flekslån reddede flere tusinde boligejere fra at ryge på tvangsauktion, og det reddede pensionskasserne og dermed medarbejdernes pensioner, fremhævede han. 12 A/S NYT nr

13 Dines Schmidt Nielsen Dines Schmidt Nielsen forventer også, der bliver sat nogle store renoveringsprojekter i gang, hvis arbejdsløsheden stiger. - De kræver nemlig masser af arbejdskraft og næsten ingen import, understregede han. - Så hvis jeg var borgmester, ville jeg gøre en hel masse projekter klar, til regeringen kommer med en pulje penge til disse opgaver, sagde han. Den største omstilling Der er arbejdspladser i grøn teknologi Klimaspørgsmålet og klimakonferencen i København næste efterår kommer i høj grad fagbevægelsen ved. Det er ikke et emne, der skal overlades til miljøorganisationerne. - Der er tale om den største omstilling for beskæftigelsen siden den industrielle revolution, sagde Heidi Rønne Møller, konsulent i LO, på konferencen og nævnte, at det var grunden til at hun og andre repræsentanter fra dansk fagbevægelse deltog i klimakonferencen på Bali tidligere på året. Tekst: Ingrid Pedersen Foto: Harry Nielsen - Hele spørgsmålet har stor betydning for vore arbejdspladser, sagde hun og opfordrede til, at medarbejderne bliver inddraget i skabelsen af grønnere arbejdspladser. - Der er mange jobmuligheder i at skabe grøn teknologi og gøre arbejdspladserne mere miljøvenlige, sagde hun og fremhævede, at mens industribeskæftigelsen faldt med 16 procent i , steg beskæftigelsen i miljøteknologi med 21 procent i samme periode. Heidi Rønne Møller opfordrede til at komme med gode ideer til arrangementer i forbindelse med klimatopmødet. - Betyder det nu, at kæften er lukket på Bjørn Lomborg, ville Johs. W. Hansen fra Hustømrerne gerne vide. -Der er stadig uenighed. Nogle mener noget andet om klimaproblemerne. Men de fleste mener dog, der er et problem, sagde hun. A/S NYT nr

14 A/S Topmøde Erik Bülow Nielsen fra Rockwool mente, at den animalske fødevareproduktion er et større miljøproblem end transportsektoren, og Heidi Rønne Møller indrømmede, at det var svært som forbruger at gennemskue, hvilke varer og forbrug der forurener mest. - Eksempelvis siger man nu, at det er mere miljøvenligt at importere tomater fra Spanien end at producere dem i Danmark. Det er svært at gennemskue, sagde hun. -Hvad vil I gøre i jeres egen virksomhed? I sidder jo i bestyrelsen, udfordrede Ole Larsen, CO-industri. - Hvis virksomheden truer med at flytte til udlandet, kan vi arbejde for, at den opfylder samme standarder fx omkring affald som i Danmark, nævnte Michael Lisbjerg, Vestas. Brian CB Andersen, Unichains, foreslog, at man kigger på afgifterne, så den gode ide med at udnytte overskudsvarme fra maskinerne til gulvvarme ikke ødelægges af, at der skal betales afgift af den genbrugte varme. Tekst: Ingrid Pedersen Foto: Harry Nielsen Dagen sluttede med fysiker, professor i teoretisk fysik Holger Bech Nielsen, der med sin karakteristiske stemme i bedste standup-stil underholdt med komplicerede emner, der blandt andet omfattede Large Hadron Collider partikelacceleratoren i Cern superstrengsteori, højenergifysik og den slags. 14 A/S NYT nr

15 Bliv klædt på til professionelt bestyrelsesarbejde en ny uddannelse! Du er medlem af A/S-bestyrelsen! Derfor har du lige nu muligheden for at deltage i et spændende nyt og samlet læringsforløb for fagbevægelsens medlemmer af A/S- og ApS-bestyrelser. Kurserne henvender sig til alle, der vil have indblik i, hvad det kræver at sidde som medarbejdervalgt i bestyrelsen - eller som ønsker at tage arbejdet som bestyrelsesmedlem et skridt videre. I fællesskab udvikler vi en personlig handleplan og målformulering til dig, og du får konkrete værktøjer til at håndtere de udfordringer, problemer og dilemmaer, du som bestyrelsesmedlem står over for i din virksomhed. Kurserne sætter fokus på din dagligdag og sætter bestyrelsesarbejdet ind i en større sammenhæng. Du skal som udgangspunkt deltage i grundforløbet. Det er for alle. Måske er du grøn og uden ret meget erfaring. Du har måske kun deltaget i et enkelt eller slet ikke i noget bestyrelsesmøde, inden du melder dig til i dette A/S-bestyrelseskursus. Grundforløbet giver dig indsigt i selskabslovgivningen, lærer dig om dine rettigheder og pligter vi diskuterer faldgruber og risiko ved fx tavshedspligt og giver dig et grundlæggende kendskab til, hvordan du kan forstå og analysere et regnskab. Men det er ikke nok! Det er vigtigt at arbejde med kommunikationsformer og adfærd. Det handler med andre ord om, at du får styr på din egen rolle i bestyrelsen. Efter grundforløbet kan du deltage i aktionslæringsforløbet AL. Her har vi har fokus på kommunikation og relationer i bestyrelsen, det vil sige mennesket i bestyrelsen. Vi kobler det du lærer med det der sker på din arbejdsplads. Som bestyrelsesmedlem er det nemlig ikke nok, at du kender til retlige og lovgivningsmæssige forpligtelser og rettigheder. Du skal også kunne anvende dem i praksis. Derfor ruster kurset dig til at kommunikere mundtligt og skriftligt, og du får indsigt i den kultur og den strategi, du møder i bestyrelseslokalet. For mere erfarne er der mulighed for at deltage i et opfølgende kursus, hvor vi diskuterer dilemmaer i bestyrelsesarbejdet og udveksler erfaringer på tværs af bestyrelser og forbund. Dette kursus starter i oktober Det første længere forsøgs forløb starter den 30.marts 2009 og består af 2 gange 5 dage på Lo-skolen + opfølgning på din arbejdsplads. Se mere på hvis du vil vide mere om A/S bestyrelses-uddannelse 2009 eller henvend dig til Direktør Gitte Elstrup, Undervisning A/S Lo-skolen, Gl. Hellebækvej 70, 3000 Helsingør (dir.), mob A/S NYT nr

16 Kontaktpersoner Konkrete forespørgsler vedrørende bestyrelsesarbejde bedes rettet til nedenstående personer: CO-industri Vester Søgade København V Telefon: Fax: Kontaktperson: Jesper Kragh-Stetting BAT-kartellet Kampmannsgade København V Telefon: Fax: Kontaktperson: Camilla Vakgaard GIMK Weidekampsgade København C Telefon: Fax: Kontaktperson: Kurt Bosse HANDELSKARTELLET I DANMARK C. F. Richsvej Frederiksberg Telefon: Fax: Kontaktperson: Susie Kristensen Udgivet af CO-industri, GIMK, BAT-kartellet, HANDELSKARTELLET Redaktion: Peter Rimfort (ansvh.), Ingrid Pedersen Fotograf: Harry Nielsen Layout og illustration: Lise Trampedach Tryk: KLS Grafisk Hus December 2008 Oplag: CO-Meddelelsesnr.: 2008/112 ISSN: A/S NYT nr

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference. Nr.

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference. Nr. Nr. 1 - august 2004 A/S NYT Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference Leder I oktober holdes CO-industris A/S-konferencer, hvor medarbejdervalgte,

Læs mere

Nyvalgt bestyrelsesmedlem. i gang med bestyrelsesarbejdet

Nyvalgt bestyrelsesmedlem. i gang med bestyrelsesarbejdet Nyvalgt bestyrelsesmedlem i gang med bestyrelsesarbejdet Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Nyvalgt bestyrelsesmedlem - i gang med bestyrelsesarbejdet Denne pjece giver nogle råd til medarbejdervalgte

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER CO-industri, Vester Søgade 12.2. sal Tlf. 33638000 Fax 33638099 www.co-industri.dk E-mail:co@co-industri.dk MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER hvilken indflydelse har de? BAT-kartellet Kampmannsgade

Læs mere

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Insidersagen - Kurser for medarbejdervalgte - Topmøde. Nr. 1 - juni 2009

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Insidersagen - Kurser for medarbejdervalgte - Topmøde. Nr. 1 - juni 2009 Nr. 1 - juni 2009 A/S NYT Else Modvig Hansen, 3F, og Jørgen Stensgaard Madsen, Dansk Metal, er nyvalgte bestyrelsesmedlemmer A/S NYT nr. 1, 2009 Læs i dette nummer: - Insidersagen - Kurser for medarbejdervalgte

Læs mere

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Boykotten rammer bredt - Det er ikke sjovt - Ugebrev for Bestyrelser. Nr. 1 - maj 2006. A/S NYT nr.

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Boykotten rammer bredt - Det er ikke sjovt - Ugebrev for Bestyrelser. Nr. 1 - maj 2006. A/S NYT nr. Nr. 1 - maj 2006 A/S NYT Læs i dette nummer: - Boykotten rammer bredt - Det er ikke sjovt - Ugebrev for Bestyrelser Steen Jacobsen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem A/S NYT nr. 1-2006 Foto: Heidi Lundsgaard

Læs mere

Medarbejdervalgt i selskabets øverste ledelse. Vejen til indflydelse

Medarbejdervalgt i selskabets øverste ledelse. Vejen til indflydelse Medarbejdervalgt i selskabets øverste ledelse Vejen til indflydelse 2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Hvad laver bestyrelsen, og hvad er forskellen på en bestyrelse og et tilsynsråd? 4 Hvem kan vælge medarbejderrepræsentanter?

Læs mere

A/S NYT. Lidt dyrere dansk maling. Læs i dette nummer: - Lidt dyrere dansk maling - Kønskvotering. Nr. 1 - juni 2005.

A/S NYT. Lidt dyrere dansk maling. Læs i dette nummer: - Lidt dyrere dansk maling - Kønskvotering. Nr. 1 - juni 2005. Nr. 1 - juni 2005 A/S NYT Lidt dyrere dansk maling Læs i dette nummer: - Lidt dyrere dansk maling - Kønskvotering - Konferencer A/S NYT juni 2005 1 Leder I medierne dukker hele tiden temaer op, der er

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Den økonomiske krise den perfekte storm

Den økonomiske krise den perfekte storm Den økonomiske krise den perfekte storm Agenda Den økonomiske krise lige nu USA Europa Asien Danmark Politiske initiativer skattereform som Instrument til at øge arbejdsudbuddet Det amerikanske og det

Læs mere

A/S NYT. Det kan være dyrt ikke at have en whistleblowerordning Side 10-14. Læs også side 4-6 om chefernes hemmelige løn. Nr.

A/S NYT. Det kan være dyrt ikke at have en whistleblowerordning Side 10-14. Læs også side 4-6 om chefernes hemmelige løn. Nr. Nr. 1 - Marts 2012 A/S NYT Det kan være dyrt ikke at have en whistleblowerordning Side 10-14 Læs også side 4-6 om chefernes hemmelige løn A/S NYT nr. 1, 2012 1 Indhold Leder... side 3 Hemmelige direktørlønninger...

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

A SNyt. -Jeg var ikke klædt på til de uskrevne regler side 3. hvordan håndterer man et tillidsbrud? side 8. Flere kvinder i bestyrelserne side 12

A SNyt. -Jeg var ikke klædt på til de uskrevne regler side 3. hvordan håndterer man et tillidsbrud? side 8. Flere kvinder i bestyrelserne side 12 A SNyt nr. 1 2013 -Jeg var ikke klædt på til de uskrevne regler side 3 hvordan håndterer man et tillidsbrud? side 8 Flere kvinder i bestyrelserne side 12 side 1 -Jeg var ikke klædt på til de uskrevne regler

Læs mere

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen AL: Det opgaven handler om er hvad man kan ligge til grund for sammenbruddet i Roskilde Bank. Sådan som jeg har det er aktieoptionsordningen fra 2002 en stor del af

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

A/S NYT. Vi bliver i Danmark Side 4. Nr. 2 - Oktober 2011. A/S NYT nr. 2, 2011 1

A/S NYT. Vi bliver i Danmark Side 4. Nr. 2 - Oktober 2011. A/S NYT nr. 2, 2011 1 Nr. 2 - Oktober 2011 A/S NYT Vi bliver i Danmark Side 4 A/S NYT nr. 2, 2011 1 Indhold Leder...side 3 Vi kan arbejde selvstændigt Novo Nordisk...side 4-6 Kom til Topmøde...side 7 EU kræver kvinder...side

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Er det farligt at sidde i bestyrelser?

Er det farligt at sidde i bestyrelser? Er det farligt at sidde i bestyrelser? Erstatningsklimaet Skærpelser i lovgivning og praksis? Undgå ansvar Beskytte mod ansvar Advokater i bestyrelsen Forøget aggression Konkursboer (standsningssager)

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Regeringsgrundlaget og realismen

Regeringsgrundlaget og realismen Politiken 02.11.2011 Regeringsgrundlaget og realismen Det, der for alvor vil betyde noget i klimakampen, er, hvornår vi udvikler en energi, der er billigere end fossil energi. Af Bjørn Lomborg DANMARK

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven)

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. modernisering@eogs.dk Holte, den 8. januar 2009 Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Principielt Dansk

Læs mere

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte til Fotosafari og Medarbejderbytte Arbejdshæftet findes på CD som pdf-fil. Skemaer er vedlagt som wordfiler Denne CD er udgivet af: 2 Arbejdshæfte til Fotosafari og Medarbejderbytte 3 Værktøjer til erfaringsudveksling

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Grænser. Global opvarmning. lavet af: Kimmy Sander

Grænser. Global opvarmning. lavet af: Kimmy Sander Grænser Global opvarmning lavet af: Kimmy Sander Indholdsfortegnelse Problemformulering: side 2 Begrundelse for valg af emne: side 2 Arbejdsspørgsmål: side 2 Hvad vi ved med sikkerhed: side 4 Teorier om

Læs mere

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom Bestyrelsesarbejde Bestyrelsesarbejde Bliv et værdiskabende, kompetent og ansvarligt bestyrelsesmedlem Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet Bestyrelsen er virksomhedens øverste ledelse. Derfor er

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering

Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering Adm. direktør Torben Möger Pedersen 3. december 2013 Agenda I Lidt historik II Hvordan har arbejdsmarkedspensionernes

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

Invester i det grønne felt

Invester i det grønne felt Invester i det grønne felt Kinas Marked Teknologi Kapital God Virksomhed (aktie) Kina Hvorfor Kina? Konkurrencedygtig: Handelsoverskud på 200 mia. US$ understreger hvor konkurrencedygtige kinesiske virksomheder

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Bilag 179 Dato: 1. februar 2006 Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Ordstyrer: Michael Riis bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter oplysninger

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

Morten Kolberg. Lånene er dyre

Morten Kolberg. Lånene er dyre ABFnyt nr. 1, februar 2015: Morten Kolberg. Lånene er dyre Morten Kolberg minder meget om alle andre 41-årige danskere. Han er gift, far til to, og da han og hans hustru for seks år siden ventede deres

Læs mere

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Strukturtilpasning i Zimbabwe

Strukturtilpasning i Zimbabwe Strukturtilpasning i Zimbabwe Fra hyperinflation til fremgang, Zimbabwe 2009 AF OLE MOS, U-LANDSIMPORTEN Strukturtilpasningsprogrammerne blev indført for at rette op på Zimbabwes økonomi, der allerede

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

NR. 4 oktober 2014 23. årgang

NR. 4 oktober 2014 23. årgang NR. 4 oktober 2014 23. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Lars Dalsgaard

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat EU BANKUNION: Godt eller skidt for dansk økonomi? Medlemskab af EU s bankunion risikerer

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 (Vejledningen er alene konsekvensrettet som følge af den seneste

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Sådan ruster du dine penge mod bankkrak

Sådan ruster du dine penge mod bankkrak Sådan ruster du dine penge mod bankkrak Konkursen i Tønder Bank kom som et lyn fra en klar himmel. Hvor stor er sandsynligheden for, at det sker for din bank? Af Louise Kastberg, 12. november 2012 03 Bliver

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Revisoreksamen 2014. Modul A

Revisoreksamen 2014. Modul A Revisoreksamen 2014 Modul A Mandag den 4. august 2014 (2 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, egne usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion

Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion 1 24. april 2014 Punkt 1: Valg af dirigent Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse og godkendelse af Årsrapport 2013 4. Forslag

Læs mere

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK INDHOLD: AFDRAGSCHOK Stor boliggyser på vej...4 EU-bombe under boligmarkedet...6

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER

BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER UDBYTTE Omdrejningspunktet for uddannelsen er professionelt og værdiskabende bestyrelsesarbejde i finansielle virksomheder.

Læs mere

Referat af Nordfyns Erhvervsråds bestyrelsesmøde nr. 115

Referat af Nordfyns Erhvervsråds bestyrelsesmøde nr. 115 Referat af Nordfyns Erhvervsråds bestyrelsesmøde nr. 115 Dato: Mandag den 20. januar kl. 13.00 Sted: Nordfyn Erhverv, Sunekær 1, 5471 Søndersø SUNEKÆR 1 5471 SØNDERSØ Tlf. +45 63 88 20 30 Fax +45 63 88

Læs mere

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag I sidste uge sendte regeringen et forslag om ændring af servicelovens voksenbestemmelser i høring. Og siden har debatten buldret på især

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

Viden ind i virksomheden - skab vækst med en professionel bestyrelse. 5. Maj 2015

Viden ind i virksomheden - skab vækst med en professionel bestyrelse. 5. Maj 2015 Viden ind i virksomheden - skab vækst med en professionel bestyrelse 5. Maj 2015 Agenda 1) Hvad er virksomhedernes typiske kendetegn? 2) Hvorfor en bestyrelse? 3) Hvilke opgaver har en bestyrelse? 4) Gør

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale 5. december 2011 Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Ved månedens udgang bliver rentefradragsretten nok engang reduceret.

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

Borgere ønsker klimaaftale nu

Borgere ønsker klimaaftale nu Nr. 264 oktober 2009 Borgere ønsker klimaaftale nu Borgere fra Danmark og hele verden er enige: Det er vigtigt at få en bindende aftale på COP15 Forpligtende aftale > Moderate danskere > Et redskab for

Læs mere

om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Udsagn 1: Kapitalfondene er et forbigående modefænomen

om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Udsagn 1: Kapitalfondene er et forbigående modefænomen alpha ATP's om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Kapitalfonde - myter og realiteter Danskerne har lært et helt nyt ord på det seneste - kapitalfonde. Men hvad er en kapitalfond? Hvordan opererer

Læs mere

SOMMEREKSAMEN 2008 HA(jur.)+HA(jur.) i skat 2. del. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle

SOMMEREKSAMEN 2008 HA(jur.)+HA(jur.) i skat 2. del. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS SOMMEREKSAMEN 2008 HA(jur.)+HA(jur.) i skat 2. del Skriftlig prøve i: 25053 SELSKABSRET Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle De to venner Anders Abba (AA) og Bertil Beatle (BB)

Læs mere

kket opsving giver nye tomme kontorer

kket opsving giver nye tomme kontorer Kn¾ kket opsving giver nye tomme kontorer Antallet af gabende tomme kontorlokaler stiger atter efter en periode med lidt mere gang i udlejningen først på året. Frygten for en ny nedtur i verdensøkonomien

Læs mere

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde BILAG 1 Uddrag af skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Nedenstående skema er tilpasset

Læs mere

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Axcel Future DK 18. juni 2012 Forfattere: Partner, Martin Hvidt Thelle Economist, Martin Bo Hansen 2 Danmark befinder

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Omnibus uge 16 Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Dansk Kommunikationsforening. Undersøgelsen er baseret

Læs mere

Næste generation rykker ind i Herning

Næste generation rykker ind i Herning Fagblad for den danske kontorartikelbranche Nr. 8, november/december 2010 Næste generation rykker ind i Herning w w w. k o n t o r p a p i r. d k Næste generation overtager KD Gruppen Hjernen bliver magelig

Læs mere

Positive takter på boligmarkedet

Positive takter på boligmarkedet NR. 3 MARTS 2015 Positive takter på boligmarkedet Det kan godt være, at foråret har bragt positive nøgletal med sig, men danskerne tænker sig alligevel godt om, før de går i markedet efter en ejerbolig.

Læs mere

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Klimavenlige energiløsninger Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Christian Ege Miljøforum Midtjylland, 31.10.2012 Hvem er? En uafhængig miljøorganisation med fokus på bl.a. energibesparelser, med

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Det er velkendt, at især de store banker i Danmark spekulerede i stadigt større omfang op til den finansielle krise i 2007. Men krisen har ikke taget modet

Læs mere