Forecast Turismen i Danmark Marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015"

Transkript

1 Forecast Turismen i Danmark Marts 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

2 Forecast. Turismen i Danmark Udgivet af: VisitDenmark Marts 2015 ISBN: Adresse: Islands Brygge 43, København S Tlf Forside: DenmarkMediaCenter Forfatter: Mads Zahle Østergaard Økonom i VisitDenmark VisitDenmark 2015 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. 1

3 Forecast. Turismen i Danmark I denne analyse præsenteres VisitDenmarks nyeste forecast for turismen i Danmark frem mod 2018, samt en temperaturtagning af den aktuelle økonomiske situation på de væsentligste markeder for dansk turisme. Og konklusionen er klar: Der ventes fortsat vækst i turismen i Danmark de kommende år. Indhold 1. Forecast 2. Aktuelle markedskonjunkturer inkl. vejrkort 3. Økonomiske konjunkturer og prognoser - baggrundstabeller 4. Metode og usikkerhedsfaktorer 1. Forecast Udsigt til fremgang for turismen i Danmark 2014 endte som det bedste turismeår nogensinde målt i overnatninger i Danmark. Over 47 mio. blev der registreret samlet set. Især de udenlandske overnatninger trak udviklingen kraftigt opad med en samlet vækst på 7,5 pct. Særligt det tyske plus på 7,2 pct. bidrog til udviklingen i kraft af markedets størrelse. I alt blev der i 2014 registreret næsten 23,4 mio. udenlandske overnatninger det højeste antal siden Det er således fra et meget højt udgangspunkt nærværende forecast vurderer udsigterne for turismen i Danmark de kommende år. Alligevel ventes væksten at fortsætte. De udenlandske overnatninger forventes således at vokse 1½-3½ pct. om året de kommende år og udviklingen ventes at blive bredt funderet på markeder. Disse forventninger ligger stort set i tråd med internationale forventninger til den internationale turisme i. Således forventer Tourism Economics en vækst i udenlandske overnatninger som helhed i Europa på knap 2½ pct. i 2015 baseret på de økonomiske prognoser. Holder forecastet for den udenlandske turisme i Danmark stik, er der i ,3 mio. flere udenlandske overnatninger i Danmark sammenholdt med Også danskernes egne overnatninger i Danmark ventes at gå frem dog med vækstrater der er tanden lavere end de udenlandske. Det samlede overnatningstal ventes på denne baggrund at vokse med 1-3 pct. om året de næste år. Overnatningsprognose for Danmark * 2016* 2017* 2018* Udland 4,7 % -0,5 % -0,3 % 7,5 % 1½ - 3½ % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,4 % -0,3 % 0,9 % 3,5 % ½-2½ % 1-3 % 1-3 % 1-3 % I alt 3,5 % -0,4 % 0,3 % 5,5 % 1-3 % 1-3 % 1-3 % 1-3 % * VisitDenmarks forecast med udgangspunkt i Tourism Economics forecast af 5. februar Kilder til overnatninger : Danmarks Statistik Den økonomiske baggrund for forventningerne Baggrunden for forventningerne skal primært findes i prognoserne for den internationale økonomi de kommende år, da der empirisk er en sammenhæng mellem folks rejselyst og de økonomiske konjunkturer. VisitDenmark har i bearbejdningen og valideringen af det rent økonomisk funderede forecast fra Tourism Economics dog suppleret med konkret markedsviden for de enkelte markeder. I USA er den aktuelle økonomiske aktivitet stigende, og forventningerne fremadrettet er forsat pæn fremgang særligt i Det amerikanske privatforbrug forventes også at 2

4 udvikle sig positivt understøttet af de faldende oliepriser, stigende realløn og fremgang på arbejdsmarkedet. I forhold til turismen i Europa og Danmark er den aktuelt stærke USD også central, da den gør det billigere at være amerikansk turist i Europa. Den lave oliepris giver også de europæiske forbrugere flere penge mellem hænderne, men den europæiske økonomi er fortsat ikke helt oppe i gear. Lave renter, meget store flerårige investeringsprojekter fra Europa Kommissionens side i bl.a. infrastrukturen i strategiske industrier og fremgang i reallønningerne må dog formodes at virke økonomisk stimulerende. Og i takt med den generelle bedring i de økonomiske konjunkturer ventes den internationale handel i stigende grad at bidrage til væksten. For turismen i Danmarks vedkommende er det yderligere relevant, at den tyske økonomi grundlæggende er sund, og der ventes både fremgang i økonomien generelt og i privatforbruget. Også den svenske økonomi ser ud til at være på rette vej igen efter en kortere afmatningsperiode, mens Norge som et olieproducerende og - eksporterende land ikke nyder godt af den lave oliepris. Dette er medvirkende til, at forventningerne til den norske økonomi er skruet lidt ned. I forhold til den danske krone og euroen er både den svenske og norske krone blevet svagere. I den økonomiske prognose ventes dette dog at være et midlertidigt fænomen. Dansk turisme ventes i forecast-perioden at nyde godt af den aktuelt voksende økonomiske aktivitet i UK og den ventede faldende ledighed og det øgede privatforbrug de kommende år. At det britiske pund ventes at blive yderligere styrket trækker ydermere i positiv retning set med danske turismebriller. Ligeledes spår den økonomiske prognose, at strømpilen for den hollandske økonomi efter flere års træghed og negativ vækst igen peger opad. Et af hårene i suppen er økonomierne i Sydeuropa. For selv om der er fremgang at spore, lider flere af landene fortsat af høj ledighed og strukturelle problemer. Danmark oplevede dog i 2014 en endog meget positiv overnatningsudvikling fra flere af de sydeuropæiske markeder, og forventninger er da også en fortsat positiv udvikling herfra. Dette hænger bl.a. sammen med den generelle vækst i storbyturisme og for Italiens vedkommende, at vores turister især kommer fra Rom og det rigere Norditalien og planlagt øget flykapacitet. Mange af de nye vækstmarkeder, bl.a. BRIKlandene, oplever i disse år afmatning i økonomierne eller decideret økonomisk tilbagegang. Værst er udviklingen selvfølgelig i Rusland, men den økonomiske aktivitet i fx Brasilien er også meget moderat. Den kinesiske økonomi ventes fortsat og vokse, men ikke længere med to-cifrede rater som tidligere set. I stedet peger de økonomiske prognoser på kinesisk vækst på omkring 7 pct. Der ventes ligeledes vækst fra det australske marked vis økonomi også forventes at forbedre sig. Også Danmarks egen økonomi ventes at udvikle sig positivt i forecastperioden. 3

5 2. Aktuelle markedskonjunkturer inkl. vejrkort Dansk turisme-vejrkort for centrale markeder, fokus Hovedmarkeder Meget Negativ: Negativ: Neutral: Positiv: Meget Positiv: Der ventes fremgang i tysk økonomi. I førte omgang drevet af bl.a. forbrugerne og i anden omgang af eksporten i takt med bedringer i den internationale økonomi. BNP vækst: Omkring 2 pct. om året de næste år. Vækst i privatforbrug: 2,3 pct. i 2015 herefter forsat fremgang, men i lidt lavere tempo. Overnatningsvækst i 2014 i Danmark: 7,2 pct. Feriehusbookinger for 2015 ultimo januar: +5 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2015: 2,9 pct. 2016: 3,6 Tyskland pct. VisitDenmark vurderer, at væksten i Danmark bliver på niveau eller en anelse lavere end de tyske vækstforventninger for Europa i Den tyske feriekalender 2014 var fordelagtig for dansk turisme, da den sene placering gav plads til flere tyskere i feriehusene. I 2015 er den tyske ferieplacering igen gunstig, men ikke helt så gunstig som i 2014 og alene det, at niveauet i 2014 var højt gør det svært at vækste meget. For fremgang på den længere bane taler de ekstra midler der specifikt er afsat til tysk kyst-markedsføring de næste år. Der ventes lav vækst i norsk økonomi de næste år bl.a. pga. effekterne af den lave oliepris. Ledigheden er dog lav og da servicesektoren ser ud til at kompensere for udviklingen i nogen grad, og der er rig mulighed for at føre ekspansiv politik, ventes privatforbruget at udvikle sig fornuftigt. BNP vækst: 0,6 pct. i 2015, 1,5 pct. i 2016 og herefter omkring 2 pct. Vækst i privatforbrug: 2-2½ pct. om året i hele forecastperioden. Overnatningsvækst i 2014 i Danmark: 4,1 pct., hvilket resulterede i et all time high norsk Norge overnatningsniveau. Feriehusbookinger for 2015 ultimo januar: +12 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2015: -0,8 pct. 2016: 0,7 pct. For Danmarks vedkommende er det yderligere relevant, at det forventes at blive dyrere at være norsk turist i Danmark i 2015, hvilket isoleret set trækker ned, selvom Norge ikke er det mest prisfølsomme marked. På den anden side er det samme gældende for resten af Europa og andre destinationer, hvilket sammen med den lavere økonomiske vækst trækker i retning af, at nordmændene i højere grad vil besøge nabolandene. Alt i alt venter VisitDenmark en fastholdelse af det høje norske overnatningsniveau i 2015 og måske endda en lille vækst. Efter et par år med svagere økonomisk vækst, var der i 2014 igen økonomisk fremgang at spore, og tendensen ventes at fortsætte i forecastperioden. BNP vækst: 2,1 pct. i 2015 og 3 pct. i Vækst i privatforbrug: 2,9 pct. i 2015 og 3,7 pct. i herefter forsat fremgang, men i lidt lavere tempo. Overnatningsvækst i 2014 i Danmark: 1,5 pct. Feriehusbookinger for 2015 ultimo januar: +5 pct. Sverige Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2015: 0,5 pct. 2016: 0,1 pct. VisitDenmark forventer, at det bliver svært helt at holde overnatningsniveauet fra 2014 i 2015 primært pga. valutakursen og forventninger til denne, der gør det dyrere at være svensk turist i Danmark i Valutakursudviklingen ventes dog at vende på den lidt længere bane. Hollandsk økonomi har været præget af recession og lav vækst de sidste år, men nu ventes der endelig positiv vækst, men trods alt stadig en vis tilbageholdenhed hos forbrugerne. BNP-vækst: Omkring 1,5 pct. om året hele forecastperioden. Privatforbrug: 0,5 pct. i 2015 og svagt stigende vækstrater frem mod Holland Overnatningsvækst i 2014 i Danmark: 7,1 pct. Feriehusbookinger for 2015 ultimo januar: +23 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2015: 3,4 pct. 2016: 4,2 pct. Efter flere års negativ udvikling i de hollandske overnatninger i Danmark, overraskede markedet positivt i 2014 med høj vækst. VisitDenmark forventer at væksten vil fortsætte i 2015 bl.a. også på baggrund af andre kilders analyser af det hollandske rejsemarked (fx NBTC/NIPO). Der er stigende aktivitet og fremdrift i den engelske økonomi, og det private forbrug ventes i den nærmeste fremtid at udvikle sig mere positivt end økonomien generelt. BNP vækst: 2,9 pct. i 2015 og 2,8 pct. i Vækst i privatforbrug: 3,2 pct. i 2015 herefter forsat fremgang, men i lidt lavere tempo. Storbritannien Overnatningsvækst i 2014 i Danmark: 7,3 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2015: 3,2 pct. 2016: 4,9. Generel vækst i storbyturisme, der præger engelsk turisme i Danmark, øget flykapacitet mellem UK og København og et stadig stærkere pund peger alle i retning af forsat fremgang på det engelske marked, og en fremgang over de europæiske forventninger. Note: Den økonomisk funderede markedsprognosen for Europa er Tourism Economics rene markedsforecast for Europa. 4

6 Frankrig Italien Spanien USA Dansk turisme-vejrkort for centrale markeder, fokus Andre centrale markeder BR(I)K, Japan og Australien Efter at have ligget underdrejet i en række år, peger strømpilen for den franske økonomi op. Væksten ventes dog at blive moderat, og tilsvarende for privatforbruget bl.a. pga. den fortsat høje ledighed. BNP vækst: 1,2 pct. i 2015 og godt 1,5 pct. om året resten af forecastperioden. Vækst i privatforbrug: 1,5 pct. i 2015, 1,7 pct. i 2016 og herefter omkring 1,5 pct. Overnatningsvækst i 2014 i Danmark: 5,7 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2015: 3,4 pct. 2016: 3,9. Den generelle vækst i storbyturisme, der præger fransk turisme i Danmark, betyder, at VisitDenmark venter som minimum at kunne matche de ventede europæiske vækstrater for Frankrig. For første gang i mange år ventes der igen beskeden vækst i BNP fremadrettet drevet af stigende eksport. Det private forbrug ventes dog at udvikle sig meget moderat i hele forecast-perioden bl.a. pga. den fortsat høje ledighed. BNP vækst: 0,2 pct. i 2015 og herefter omkring 1 pct. om året resten af forecastperioden. Vækst i privatforbrug: 0,4 pct. i 2015, 0,6 pct. i 2016 og herefter omkring 0,8 pct. Overnatningsvækst i 2014 i Danmark: 12,5 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2015: 0,9 pct. 2016: 1,7. VisitDenmark venter dog højere vækst fra det italienske marked end det økonomisk funderede forecast tilsiger for Europa generelt. Det skyldes flere faktorer. Vores primære italienske opland er Rom og Norditalien, hvor den økonomiske situation er bedre end i Italien som helhed, generel vækst i storbyturisme, som er den primære italienske ferieform i Danmark, unge hjemmeboende italienere med relative store rådighedsbeløb og øget lavpris flykapacitet mellem Italien og København. Efter flere år med negative vækstrater oplevede Spanien i 2014 positiv udvikling i økonomien. Og denne positive udvikling forventes at fortsætte også for privatforbruget på trods af en ledighed på +20 pct. Vækst i BNP og privatforbrug: BNP ventes at vokse med omkring 2,5 pct. om året i hele forecastperioden og det samme gør privatforbruget. Udgangspunktet er dog lavt. Overnatningsvækst i 2014 i Danmark: 19,2 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2015: 2,8 pct. 2016: 3,5 pct. VisitDenmark forventer, at de spanske overnatninger i Danmark vil udvikle sig på linje med spanske overnatninger i Europa eller bedre i lyset af den generelle vækst i storbyturismen. Der er i øjeblikket god vækst i den amerikanske økonomi, og denne ventes at forsætte bl.a. stimuleret af lave oliepriser, bedringer på arbejdsmarkedet og stigende aktivitet i bygge- og anlægssektoren. BNP vækst: 3,3 pct. i 2015 og 2,9 pct. i Vækst i privatforbrug: 3,2 pct. i 2015, 2,8 pct. i Overnatningsvækst i 2014 i Danmark: 6,7 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2015: 6,5 pct. 2016: 6,2 pct. VisitDenmark forventer vækst i Danmark på niveau med forventninger for Europa generelt. Det generelle momentum Danmark har på det amerikanske marked og en fordelagtig valutakurs er medvirkende forklaringer. For BRIK landenes vedkommende ventes der generelt en lille afmatning i økonomierne eller decideret negativ vækst for Ruslands vedkommende, men også den økonomiske aktivitet i Brasilien ventes at udvikle sig yderst moderat. Den kinesiske økonomi ventes at vokse, men ikke i helt samme tempo som tidligere (men dog fortsat ganske pænt), og der er yderligere nogle risikomomenter knyttet til Kina som fx boligbobler og mulige devalueringer. Den japanske økonomi ventes at udvikle sig beskedent, men trods alt positivt. Yennen ventes dog fortsat at falde i værdi det bliver således dyrere at være japansk turist i Europa. Den australske økonomi ventes også at udvikle sig positivt de næste år, men tilbageholdenhed i erhvervslivet er en risikofaktor Overnatningsvækst i 2014 i Danmark: Brasilien: -1,2 pct., Rusland: -5,4 pct., Kina: 5,8 pct., Japan: -5,2 pct., Australien: 9,7 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa i 2015 og 2016: Brasilien: -3,9 og 0 pct., Kina: 7,1 og 6,9 pct., Rusland: -9 og -1 pct., Japan: -5,5 og 2,0 pct., Australien: 1,9 pct. og 3,8 pct. VisitDenmark venter dog, at vækstraterne bliver højere for Danmark på flere af markederne bl.a. for Kina og Australien, men også for Brasilien og Japans vedkommende, mens det er svært at spå om den præcise udvikling fra det russiske marked. Strømpilen peger opad for den danske økonomi. BNP vækst: 1,7 pct. i 2015 og 2,3 pct. i Vækst i privatforbrug: 1,2 pct. i 2015, 2,0 pct. i Danmark Overnatningsvækst i 2014 i Danmark: 3,5 pct. Feriehusbookinger for 2015 ultimo december: +12 pct. Hovedscenariet for udviklingen i danske overnatninger i Danmark de næste år er på 1-2 pct. vækst om året. Note: Den økonomisk funderede markedsprognosen for Europa er Tourism Economics rene markedsforecast for Europa. 5

7 Den økonomiske udvikling på de enkelte markeder USA. Aktuelt oplever den amerikanske økonomi pæn og stigende aktivitet, og forventningen er, at de pæne økonomiske vækstrater fortsætter i forecastperioden. Blandt andet en stigende aktivitet i bygge- og anlægssektoren som følge af øget efterspørgsel efter enfamiliehuse er medvirkende til den aktuelle udvikling, men den lave oliepris, reallønsfremgang og bedringer på arbejdsmarkedet bidrager generelt til et øget privatforbrug. Et resultat af den stigende økonomiske aktivitet er dog, at styrken og intensiteten af stimulerende politikker må formodes at aftage i forecast-perioden. I forhold til amerikansk turisme i Europa og Danmark understøttes denne af en stadig stærkere USD i prognosen Tyskland. Tysk økonomi er grundlæggende sund, og der ventes da også fremgang i den generelle økonomi og privatforbruget i forecastperioden. Udviklingen understøttes af forskellige ekspansive politikker og nye regler omkring minimumslønninger. På den længere bane ventes eksporten igen at blive en vækstdriver i takt med generel fremgang i den europæiske økonomi. Sverige. I den økonomiske prognose for den svenske økonomi ventes øget økonomisk vækst og pæn fremgang i privatforbruget understøttet af fremgang på arbejdsmarkedet. Eksporten ventes at blive en drivkraft i denne udvikling. Dette peger isoleret set på flere svenske turister i Danmark. I den anden retning trækker udviklingen i valutakursen - i 2015 bliver det endnu dyrere at være svensk turist i Danmark, og samtidig er et overophedet boligmarked med store boliglån til følge en risikofaktor. Endvidere er der en del uudnyttet kapacitet i økonomien, hvilket betyder, at deflation er en risiko. Norge. De faldende oliepriser er medvirkende til, at den økonomiske prognose for Norge spår lavere vækst. De lavere oliepriser kan aflæses direkte i eksporttallene. Det ser dog ud til, at servicesektoren i nogen grad kompenserer for dette, og der er i Norge også råd til at føre ekspansiv politik for at modvirke effekterne af oliepriserne og den norske oliefond kan også bringes i spil hvis nødvendigt. Sammen med en lav arbejdsløshed er dette medvirkende til, at det private forbrug forsat ventes at udvikle sig pænt. I forhold til turismen i Danmark er det dog yderligere relevant, at det det seneste år er blevet noget dyrere at være norsk turist i Danmark og nu skal betale 1,2 norsk krone for en dansk krone. Dette trækker alt andet lige i retning af færre norske turister i Danmark, om end nordmænd nok er en af de mindre prisfølsomme nationer. På den anden side betyder valutakursudviklingen også, at det generelt er blevet dyrere at være norsk turist i Europa, hvilket koblet med den lavere økonomiske vækst netop tilsiger, at nordmændene ikke vil rejse lige så langt de kommende år som ellers til glæde for dansk turisme. UK. UK er pt. en af de europæiske økonomier med mest momentum, og den relative høje vækst i BNP ventes fastholdt de kommende år og det samme for det private forbrugs vedkommende. Blandt andet den lave oliepris og bedringer på arbejdsmarkedet ventes at understøtte denne udvikling i forecastperioden. Aftagende stimulerende politikker ventes dog at tage toppen af den økonomiske aktivitet senere i forecastperioden. Turismemæssigt er det yderligere centralt, at pundet ventes at blive stadig stærkere de næste år, hvilket gør det billigere at været britisk turist i resten af Europa. Holland. Den hollandske økonomi har efterhånden ligget underdrejet i en række år og har endda oplevet negative vækstrater, men der er nu udsigt til rimelige, men trods alt beskeden økonomisk vækst i den nære fremtid. Positiv udvikling i både forbrugernes og erhvervslivets tillid understøtter dette, og særligt eksporten ventes på den lidt længere bane at bidrage positivt. Mindre virksomheder har dog stadig svært ved at låne penge, og den private gæld lægger også en dæmper på udviklingen, hvilket er medvirkende årsager til, at den økonomiske vækst trods alt ventes at blive moderat. 6

8 Finland. Den finske økonomi har oplevet negativ eller nulvækst de seneste år bl.a. som følge af en svagere eksport, og senest er finsk økonomi påvirket af situationen i Rusland. Da der kun er begrænsede muligheder for ekspansiv finans- og pengepolitik, forventes der derfor kun ganske beskeden vækst de kommende år og derfor også beskeden udvikling i privatforbruget. Dette trækker i retning af en meget beskeden eller endda negativ udvikling fra det finske turismemarked. Frankrig Den franske økonomi har ligget underdrejet i nogle år, men selv om reformer af mere strukturel karakter nok kræves, er forventningen alligevel, at økonomien udvikler sig i den rigtige retning de kommende år, men en høj arbejdsløshed vil lægge en dæmper på udviklingen. Alligevel ventes der fremgang fra det franske turismemarked, og da fransk turisme i Danmark er domineret af den voksende storbyturisme, ventes dette yderligere at trække opad. Italien. Den italienske økonomi lider fortsat af eftervirkningerne af finanskrisen, men forventes for første gang i 2015 at opleve positiv vækst i mange år - bl.a. som følge af fremgang på de italienske eksportmarkeder. Væksten er dog beskeden, og det samme er den forventede udvikling i privatforbruget, hvilket hænger sammen med den fortsat store arbejdsløshed på over 12 pct. Danmark har de seneste år dog haft store turisme-vækstrater fra det italienske marked, hvilket bl.a. hænger sammen med, af de italienske storbyturister i Danmark i høj grad kommer fra Rom og Norditalien, hvor der er større økonomisk overskud. Ydermere er der planlagt øget lavpris flykapacitet mellem Italien og København, hvilker peger i retning af flere italienske turister i Danmark. Spanien. Efter flere år med negative vækstrater oplevede Spanien i 2014 en positiv udvikling i økonomien. Og denne positive udvikling forventes at fortsætte i forecastperioden for økonomien som helhed og for privatforbruget. Udgangspunktet er dog lavt, og ledigheden forventes først sidst i forecastperioden at komme under 20 pct. Turismemæssigt var der for første gang siden 2010 vækst i de spanske overnatninger i Danmark og væksten var betydelig. Om væksten bliver lige så høj de kommende år er usikkert, men planlagt øget flykapacitet i 2015 trækker uanset i opadgående retning. Schweiz og Østrig. Den schweiziske økonomi forventes forsat at vokse i forecastperioden og i et lidt højere gear end tidligere. Den økonomiske prognose blev dog udarbejder før den schweiziske valutauro der medførte, at Schweiz forlod de valutamæssige bånd og steg kraftigt i værdi. Isoleret set er dette dog positivt for turismen i Danmark der er blevet billigere at være schweizisk turist i Danmark og desuden har Danmark momentum på det schweiziske marked. Danmark har også turismemæssigt momentum på det østrigske marked på trods af en ganske beskeden økonomisk vækst. Ledigheden er dog lav, og den økonomiske vækst i Østrig forventes at stige lidt de kommende år i takt med, at den økonomiske aktivitet i de omkringliggende lande igen tager til. Australien Forventningerne til den australske økonomi er relative positive med udsigt til vækst i både BNP og privatforbrug på små tre procent om året de næste år på trods af en aktuel lille afmatning i bl.a. erhvervsinvesteringer. Privatforbrug og eksporten ventes at blive drivkræfterne i udviklingen. Privatforbruget ventes bl.a. understøttet af gradvis bedring på arbejdsmarkedet, og den forventede valutakursudvikling betyder, at det bliver billigere at være australsk turist i Europa og Danmark. BRIK. BRIK-landene oplever i disse år afmatning i økonomierne eller decideret økonomisk tilbagegang. Værst er udviklingen selvfølgelig i Rusland, men den økonomiske aktivitet i Brasilien er også meget moderat. Den kinesiske økonomi ventes fortsat og vokse, men bort er årene med tocifrede vækstrater. I stedet peger de økonomiske prognoser på kinesisk vækst på omkring 7 pct. i 2015 gående mod 5,5 pct. i forecastperioden, hvilket selvfølgelig stadig er høj vækst og vidner om en stadig voksende middelklasse. Risikofaktorer som boligbobler, overkapacitet og devalueringer er dog tilstede i 7

9 Kina. Den indiske økonomi ventes at vokse med omkring 6 pct. om året i forecastperioden. Japan. Væksten i den japanske økonomi forventes at være forholdsvis beskeden, men trods alt positiv de kommende år. Dette ventes at resultere i en svag vækst i den japanske rejselyst. Afmatningen i kinesisk økonomi påvirker dog direkte den japanske eksport, så privatforbrug er stadig tøvende og i forhold til turisme i Europa forventes valutakurs-udviklingen at gøre det forsat dyrere for japanerne at holde ferie i Europa. Danmark. Strømpilen peger opad for den danske økonomi. Den generelle indikator for forbrugertilliden er igen på vej opad efter et lille dyk i efteråret 2014, og de økonomiske prognoser spår øget økonomisk aktivitet i de næste år. Øget realløn som følge af bl.a. de lave oliepriser og lave investeringsstimulerende renter er nøgleord. 8

10 3. Økonomiske konjunkturer og prognoser - baggrundstabeller Nærværende forecast tager udgangspunkt i Tourism Economics forecast for europæisk og dansk turisme, der primært er baseret på forventninger til økonomien fremadrettet. Real BNP-vækst Nedenfor fremgår derfor baggrundstabeller for centrale økonomiske variable og deres forventede udvikling frem mod * 2016* 2017* 2018* -- procent -- Australien 3,6 2,1 2,8 2,8 3,0 2,9 2,9 Brasilien 1,0 2,5 0,0 0,1 1,6 3,1 3,2 Canada 1,9 2,0 2,5 2,4 2,2 2,4 2,3 Danmark -0,7-0,5 0,8 1,7 2,3 2,2 1,9 Finland -1,5-1,2 0,0 0,5 1,2 1,8 2,1 Frankrig 0,4 0,4 0,4 1,2 1,7 1,5 1,6 Holland -1,6-0,7 0,7 1,4 1,4 1,6 1,7 Indien 4,8 4,7 5,3 6,1 6,2 6,3 6,4 Italien -2,3-1,9-0,4 0,2 0,9 1,0 1,0 Japan 1,8 1,6 0,1 0,9 1,8 0,8 0,5 Kina 7,7 7,7 7,4 6,8 6,1 5,7 5,5 Norge 2,5 0,8 2,0 0,6 1,5 2,1 2,1 Polen 1,8 1,5 3,4 3,5 3,8 3,5 3,4 Rusland 3,4 1,3 0,6-6,3 0,0 3,7 3,7 Schweiz 1,1 1,9 1,9 2,2 2,2 1,8 1,7 Spanien -2,1-1,2 1,3 2,4 2,5 2,4 2,4 Sverige 0,0 1,3 1,9 2,1 3,0 2,3 1,9 Tyskland 0,6 0,2 1,5 2,0 2,1 1,6 1,2 UK 0,6 1,7 2,6 2,9 2,8 2,7 2,5 USA 2,3 2,2 2,4 3,3 2,9 2,7 2,7 Østrig 1,0 0,1 0,4 1,3 2,1 2,1 1,9 Kilde: Tourism Economics, forecast af 5. februar

11 Realvækst i privatforbruget * 2016* 2017* 2018* -- procent -- Australien 2,5 1,7 2,5 3,1 2,9 2,9 2,8 Brasilien 3,2 2,6 0,8 0,5 1,6 2,8 3,1 Canada 1,9 2,5 2,8 2,6 2,2 2,1 2,1 Danmark 0,4 0,0 0,0 1,2 2,0 2,1 1,8 Finland 0,1-0,7 0,1 0,7 1,0 1,6 2,0 Frankrig -0,4 0,3 0,6 1,5 1,7 1,5 1,4 Holland -1,5-1,6-0,1 0,5 0,7 1,1 1,4 Indien 5,7 4,0 6,2 4,9 6,9 6,7 6,8 Italien -4,1-2,7 0,3 0,4 0,6 0,8 0,8 Japan 2,3 2,1-1,1 1,1 1,8 0,5 0,2 Kina 9,4 8,0 7,8 7,2 7,2 6,8 6,5 Norge 3,4 2,2 1,8 2,2 2,3 2,3 2,3 Polen 0,9 1,0 3,1 3,6 3,5 3,0 2,8 Rusland 7,9 4,7 0,5-7,7-0,5 2,4 2,8 Schweiz 2,7 2,2 1,0 1,7 1,9 1,7 1,7 Spanien -2,9-2,3 2,3 2,4 2,5 2,5 1,9 Sverige 0,9 2,0 2,4 2,9 3,7 2,8 2,1 Tyskland 0,6 0,9 1,1 2,3 1,7 1,3 1,2 UK 1,5 1,7 2,3 3,2 2,9 2,5 2,2 USA 1,8 2,4 2,5 3,2 2,8 2,6 2,6 Østrig 0,6-0,2 0,4 1,0 1,3 1,4 1,4 Kilde: Tourism Economics, forecast af 5. februar

12 Ledighed * 2016* 2017* 2018* -- procent -- Australien 5,2 5,6 6,0 5,9 5,6 5,7 5,5 Brasilien 5,5 5,4 4,9 5,6 5,8 5,9 5,9 Canada 7,3 7,1 6,9 6,6 6,6 6,5 6,4 Danmark 6,1 5,8 5,1 5,6 5,8 5,7 5,7 Finland 7,7 8,1 8,6 8,7 8,3 7,7 7,2 Frankrig 9,4 9,9 9,8 9,7 9,6 9,4 9,3 Holland 6,4 8,2 8,4 8,0 7,9 7,8 7,7 Indien 5,6 5,6 5,6 5,5 5,5 5,5 5,5 Italien 10,7 12,2 12,8 12,7 12,5 12,2 11,9 Japan 4,3 4,0 3,6 3,7 3,7 3,7 3,6 Kina 4,1 4,1 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0 Norge 3,2 3,5 3,5 3,7 3,7 3,6 3,5 Polen 12,8 13,5 12,4 11,7 11,3 11,1 11,0 Rusland 5,5 5,5 5,2 5,7 5,6 5,4 5,4 Schweiz 2,9 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,0 Spanien 24,8 26,1 24,5 23,5 22,5 21,2 19,9 Sverige 8,0 8,0 7,9 7,5 7,0 6,6 6,4 Tyskland 6,8 6,9 6,7 6,6 6,6 6,5 6,3 UK 8,0 7,5 6,1 5,5 5,3 5,2 5,2 USA 8,1 7,4 6,2 5,7 5,5 5,3 5,1 Østrig 4,4 4,9 5,0 4,9 4,8 4,6 4,6 Kilde: Tourism Economics, forecast af 5. februar

13 Valutakurser i forhold til den danske krone * 2016* 2017* 2018* Valutakurs --- danske kroner --- Australien 6,00 5,42 5,06 5,17 5,64 5,70 5,79 Brasilien 2,96 2,60 2,39 2,23 2,13 2,06 1,99 Canada 5,80 5,45 5,09 5,43 5,71 5,95 6,13 Indien 0,11 0,10 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 Japan 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Kina 0,92 0,91 0,91 1,01 1,06 1,09 1,12 Norge 1,00 0,96 0,89 0,82 0,86 0,90 0,93 Polen 1,78 1,78 1,78 1,77 1,85 1,93 1,95 Rusland 0,19 0,18 0,15 0,10 0,13 0,15 0,15 Schweiz 6,18 6,06 6,14 6,16 6,05 6,01 6,02 Sverige 0,86 0,86 0,82 0,81 0,85 0,87 0,87 UK 9,18 8,79 9,28 9,80 10,07 10,19 10,24 USA 5,79 5,62 5,62 6,34 6,50 6,61 6,69 Årlig ændring --- procent --- Australien 8,46-9,60-6,61 2,08 9,13 0,99 1,68 Brasilien -7,38-12,17-8,27-6,53-4,52-3,26-3,51 Canada 6,99-5,94-6,70 6,69 5,22 4,27 2,97 Indien -5,63-11,48-3,99 10,96 0,00-1,61-2,94 Japan 7,95-20,68-7,78-3,03-1,61-0,78 0,10 Kina 10,70-0,50-0,15 11,16 4,33 3,40 2,45 Norge 4,05-3,88-6,69-7,78 4,58 4,25 3,96 Polen -1,67-0,10 0,28-0,66 4,29 4,36 1,13 Rusland 2,15-5,33-17,01-28,41 22,76 13,20 3,61 Schweiz 2,34-1,93 1,38 0,35-1,87-0,60 0,11 Sverige 3,61 0,82-5,02-1,74 5,24 2,78 0,23 UK 6,87-4,33 5,58 5,66 2,71 1,18 0,50 USA 8,08-3,04 0,05 12,90 2,39 1,72 1,21 Tolking: Stiger valutakursen skal en udenlandsk turist betale mindre for én dansk kr. Kilde: Tourism Economics, forecast af 5. februar 2015 Note: Udarbejdet før januar- og februaruroen på valutamarkederne. Dermed er den seneste store værdistigning i schweizerfrancen ikke indarbejdet i forecastet. 12

14 Samlet forbrug af udlandsrejser (løbende priser) * 2016* 2017* 2018* -- USD-- Indien 10,7 9,8 11,2 12,3 13,5 14,8 16,4 Kina 76,1 98,1 113,9 125,7 138,8 154,6 171,6 Japan 26,6 21,0 18,9 16,5 16,4 16,5 16,7 Australien 26,9 27,3 26,4 24,8 28,0 29,1 30,4 Østrig 9,8 10,1 10,4 10,7 10,8 11,0 11,1 Danmark 9,4 9,7 9,9 9,1 9,2 9,2 9,3 Finland 4,6 5,0 5,0 4,8 4,8 4,9 5,1 Frankrig 37,5 40,6 44,1 43,5 43,3 43,8 44,8 Tyskland 78,2 88,2 90,3 88,7 90,6 93,3 95,4 Italien 24,6 25,4 27,0 26,1 26,2 26,5 26,8 Holland 19,6 20,0 21,0 21,6 21,8 22,1 22,5 Norge 16,3 18,1 18,4 16,1 17,0 18,3 19,7 Spanien 14,1 15,2 16,5 15,9 16,1 16,6 17,3 Sverige 15,6 17,3 18,4 16,8 17,3 17,8 18,0 Schweiz 13,6 14,7 15,3 14,7 15,0 15,5 16,2 UK 51,4 54,6 60,6 61,7 65,8 69,3 72,6 Polen 7,7 8,1 8,5 7,7 8,6 9,8 10,5 Rusland 42,0 52,6 51,5 33,1 41,8 51,1 57,1 Canada 33,6 33,7 32,4 31,8 34,1 36,2 37,9 USA 94,2 98,2 104,2 112,8 119,4 124,9 130,5 Brasilien 21,9 24,7 25,7 23,9 24,8 25,9 27,4 Kilde: Tourism Economics, forecast af 5. februar

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Resultat og retning 2011-2012

Resultat og retning 2011-2012 Resultat og retning 2011-2012 VisitDenmark VisitDenmark er den eneste organisation, der markedsfører hele Danmark som destination for ferie- og mødeturister i udlandet. Introduktion 4: Resultater 2011

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE DANSK MODE 1 PILEN PEGER DEN RIGTIGE VEJ Mode- og tekstilbranchen er blandt landets vigtigste eksporterhverv. Men kan branchen tjene penge? Og har den overhovedet lært af de hårde tider, som

Læs mere

PROBLEMET I DANSK TURISME

PROBLEMET I DANSK TURISME Turismenetværket PROBLEMET I DANSK TURISME KONSEKVENSER FOR DANMARK JUNI 2010 KOLOFON Forfattere: Kunde: Claus Frelle-Petersen, Eva R. Sunesen, Eske Stig Hansen og Martin H. Thelle Turismenetværket Dato:

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2004 D A N M A R K S 4 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2004 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2014

Dansk Økonomi Forår 2014 Dansk Økonomi Forår 2014 Danish Economy Spring 2014 English Summary Konjunkturvurdering Holdbarhed og generationer Ungdomsuddannelser Formandskabet INDHOLD Resume 1 Kapitel I Konjunkturvurdering og aktuel

Læs mere

Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 2020

Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 2020 Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 22 Nyt kapitel Det danske boligmarked har været igennem ti turbulente år, hvor uholdbare prisstigninger frem til 27 blev afløst af kraftige prisfald.

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2014

Konvergensprogram. Danmark 2014 Konvergensprogram Danmark 2014 April 2014 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 5 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2015

Konvergensprogram. Danmark 2015 Konvergensprogram Danmark 2015 Marts 2015 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 6 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015 TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 25. marts 2015 DET TALTE ORD GÆLDER Lad mig først vende mig mod det pengepolitiske. Det er et område, hvor året

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Kan kriser forudsiges?

Kan kriser forudsiges? 35 Kan kriser forudsiges? Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I løbet af 28 blev verdensøkonomien ramt af en krise, hvis lige ikke er set siden den store depression i 193'erne.

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK

Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK Udenrigsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Ministeriet for Videnskab, Innovation og Videregående Uddannelser Januar 2012 Indhold 1. Indledning...

Læs mere