Forecast Turismen i Danmark Marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015"

Transkript

1 Forecast Turismen i Danmark Marts 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

2 Forecast. Turismen i Danmark Udgivet af: VisitDenmark Marts 2015 ISBN: Adresse: Islands Brygge 43, København S Tlf Forside: DenmarkMediaCenter Forfatter: Mads Zahle Østergaard Økonom i VisitDenmark VisitDenmark 2015 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. 1

3 Forecast. Turismen i Danmark I denne analyse præsenteres VisitDenmarks nyeste forecast for turismen i Danmark frem mod 2018, samt en temperaturtagning af den aktuelle økonomiske situation på de væsentligste markeder for dansk turisme. Og konklusionen er klar: Der ventes fortsat vækst i turismen i Danmark de kommende år. Indhold 1. Forecast 2. Aktuelle markedskonjunkturer inkl. vejrkort 3. Økonomiske konjunkturer og prognoser - baggrundstabeller 4. Metode og usikkerhedsfaktorer 1. Forecast Udsigt til fremgang for turismen i Danmark 2014 endte som det bedste turismeår nogensinde målt i overnatninger i Danmark. Over 47 mio. blev der registreret samlet set. Især de udenlandske overnatninger trak udviklingen kraftigt opad med en samlet vækst på 7,5 pct. Særligt det tyske plus på 7,2 pct. bidrog til udviklingen i kraft af markedets størrelse. I alt blev der i 2014 registreret næsten 23,4 mio. udenlandske overnatninger det højeste antal siden Det er således fra et meget højt udgangspunkt nærværende forecast vurderer udsigterne for turismen i Danmark de kommende år. Alligevel ventes væksten at fortsætte. De udenlandske overnatninger forventes således at vokse 1½-3½ pct. om året de kommende år og udviklingen ventes at blive bredt funderet på markeder. Disse forventninger ligger stort set i tråd med internationale forventninger til den internationale turisme i. Således forventer Tourism Economics en vækst i udenlandske overnatninger som helhed i Europa på knap 2½ pct. i 2015 baseret på de økonomiske prognoser. Holder forecastet for den udenlandske turisme i Danmark stik, er der i ,3 mio. flere udenlandske overnatninger i Danmark sammenholdt med Også danskernes egne overnatninger i Danmark ventes at gå frem dog med vækstrater der er tanden lavere end de udenlandske. Det samlede overnatningstal ventes på denne baggrund at vokse med 1-3 pct. om året de næste år. Overnatningsprognose for Danmark * 2016* 2017* 2018* Udland 4,7 % -0,5 % -0,3 % 7,5 % 1½ - 3½ % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,4 % -0,3 % 0,9 % 3,5 % ½-2½ % 1-3 % 1-3 % 1-3 % I alt 3,5 % -0,4 % 0,3 % 5,5 % 1-3 % 1-3 % 1-3 % 1-3 % * VisitDenmarks forecast med udgangspunkt i Tourism Economics forecast af 5. februar Kilder til overnatninger : Danmarks Statistik Den økonomiske baggrund for forventningerne Baggrunden for forventningerne skal primært findes i prognoserne for den internationale økonomi de kommende år, da der empirisk er en sammenhæng mellem folks rejselyst og de økonomiske konjunkturer. VisitDenmark har i bearbejdningen og valideringen af det rent økonomisk funderede forecast fra Tourism Economics dog suppleret med konkret markedsviden for de enkelte markeder. I USA er den aktuelle økonomiske aktivitet stigende, og forventningerne fremadrettet er forsat pæn fremgang særligt i Det amerikanske privatforbrug forventes også at 2

4 udvikle sig positivt understøttet af de faldende oliepriser, stigende realløn og fremgang på arbejdsmarkedet. I forhold til turismen i Europa og Danmark er den aktuelt stærke USD også central, da den gør det billigere at være amerikansk turist i Europa. Den lave oliepris giver også de europæiske forbrugere flere penge mellem hænderne, men den europæiske økonomi er fortsat ikke helt oppe i gear. Lave renter, meget store flerårige investeringsprojekter fra Europa Kommissionens side i bl.a. infrastrukturen i strategiske industrier og fremgang i reallønningerne må dog formodes at virke økonomisk stimulerende. Og i takt med den generelle bedring i de økonomiske konjunkturer ventes den internationale handel i stigende grad at bidrage til væksten. For turismen i Danmarks vedkommende er det yderligere relevant, at den tyske økonomi grundlæggende er sund, og der ventes både fremgang i økonomien generelt og i privatforbruget. Også den svenske økonomi ser ud til at være på rette vej igen efter en kortere afmatningsperiode, mens Norge som et olieproducerende og - eksporterende land ikke nyder godt af den lave oliepris. Dette er medvirkende til, at forventningerne til den norske økonomi er skruet lidt ned. I forhold til den danske krone og euroen er både den svenske og norske krone blevet svagere. I den økonomiske prognose ventes dette dog at være et midlertidigt fænomen. Dansk turisme ventes i forecast-perioden at nyde godt af den aktuelt voksende økonomiske aktivitet i UK og den ventede faldende ledighed og det øgede privatforbrug de kommende år. At det britiske pund ventes at blive yderligere styrket trækker ydermere i positiv retning set med danske turismebriller. Ligeledes spår den økonomiske prognose, at strømpilen for den hollandske økonomi efter flere års træghed og negativ vækst igen peger opad. Et af hårene i suppen er økonomierne i Sydeuropa. For selv om der er fremgang at spore, lider flere af landene fortsat af høj ledighed og strukturelle problemer. Danmark oplevede dog i 2014 en endog meget positiv overnatningsudvikling fra flere af de sydeuropæiske markeder, og forventninger er da også en fortsat positiv udvikling herfra. Dette hænger bl.a. sammen med den generelle vækst i storbyturisme og for Italiens vedkommende, at vores turister især kommer fra Rom og det rigere Norditalien og planlagt øget flykapacitet. Mange af de nye vækstmarkeder, bl.a. BRIKlandene, oplever i disse år afmatning i økonomierne eller decideret økonomisk tilbagegang. Værst er udviklingen selvfølgelig i Rusland, men den økonomiske aktivitet i fx Brasilien er også meget moderat. Den kinesiske økonomi ventes fortsat og vokse, men ikke længere med to-cifrede rater som tidligere set. I stedet peger de økonomiske prognoser på kinesisk vækst på omkring 7 pct. Der ventes ligeledes vækst fra det australske marked vis økonomi også forventes at forbedre sig. Også Danmarks egen økonomi ventes at udvikle sig positivt i forecastperioden. 3

5 2. Aktuelle markedskonjunkturer inkl. vejrkort Dansk turisme-vejrkort for centrale markeder, fokus Hovedmarkeder Meget Negativ: Negativ: Neutral: Positiv: Meget Positiv: Der ventes fremgang i tysk økonomi. I førte omgang drevet af bl.a. forbrugerne og i anden omgang af eksporten i takt med bedringer i den internationale økonomi. BNP vækst: Omkring 2 pct. om året de næste år. Vækst i privatforbrug: 2,3 pct. i 2015 herefter forsat fremgang, men i lidt lavere tempo. Overnatningsvækst i 2014 i Danmark: 7,2 pct. Feriehusbookinger for 2015 ultimo januar: +5 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2015: 2,9 pct. 2016: 3,6 Tyskland pct. VisitDenmark vurderer, at væksten i Danmark bliver på niveau eller en anelse lavere end de tyske vækstforventninger for Europa i Den tyske feriekalender 2014 var fordelagtig for dansk turisme, da den sene placering gav plads til flere tyskere i feriehusene. I 2015 er den tyske ferieplacering igen gunstig, men ikke helt så gunstig som i 2014 og alene det, at niveauet i 2014 var højt gør det svært at vækste meget. For fremgang på den længere bane taler de ekstra midler der specifikt er afsat til tysk kyst-markedsføring de næste år. Der ventes lav vækst i norsk økonomi de næste år bl.a. pga. effekterne af den lave oliepris. Ledigheden er dog lav og da servicesektoren ser ud til at kompensere for udviklingen i nogen grad, og der er rig mulighed for at føre ekspansiv politik, ventes privatforbruget at udvikle sig fornuftigt. BNP vækst: 0,6 pct. i 2015, 1,5 pct. i 2016 og herefter omkring 2 pct. Vækst i privatforbrug: 2-2½ pct. om året i hele forecastperioden. Overnatningsvækst i 2014 i Danmark: 4,1 pct., hvilket resulterede i et all time high norsk Norge overnatningsniveau. Feriehusbookinger for 2015 ultimo januar: +12 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2015: -0,8 pct. 2016: 0,7 pct. For Danmarks vedkommende er det yderligere relevant, at det forventes at blive dyrere at være norsk turist i Danmark i 2015, hvilket isoleret set trækker ned, selvom Norge ikke er det mest prisfølsomme marked. På den anden side er det samme gældende for resten af Europa og andre destinationer, hvilket sammen med den lavere økonomiske vækst trækker i retning af, at nordmændene i højere grad vil besøge nabolandene. Alt i alt venter VisitDenmark en fastholdelse af det høje norske overnatningsniveau i 2015 og måske endda en lille vækst. Efter et par år med svagere økonomisk vækst, var der i 2014 igen økonomisk fremgang at spore, og tendensen ventes at fortsætte i forecastperioden. BNP vækst: 2,1 pct. i 2015 og 3 pct. i Vækst i privatforbrug: 2,9 pct. i 2015 og 3,7 pct. i herefter forsat fremgang, men i lidt lavere tempo. Overnatningsvækst i 2014 i Danmark: 1,5 pct. Feriehusbookinger for 2015 ultimo januar: +5 pct. Sverige Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2015: 0,5 pct. 2016: 0,1 pct. VisitDenmark forventer, at det bliver svært helt at holde overnatningsniveauet fra 2014 i 2015 primært pga. valutakursen og forventninger til denne, der gør det dyrere at være svensk turist i Danmark i Valutakursudviklingen ventes dog at vende på den lidt længere bane. Hollandsk økonomi har været præget af recession og lav vækst de sidste år, men nu ventes der endelig positiv vækst, men trods alt stadig en vis tilbageholdenhed hos forbrugerne. BNP-vækst: Omkring 1,5 pct. om året hele forecastperioden. Privatforbrug: 0,5 pct. i 2015 og svagt stigende vækstrater frem mod Holland Overnatningsvækst i 2014 i Danmark: 7,1 pct. Feriehusbookinger for 2015 ultimo januar: +23 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2015: 3,4 pct. 2016: 4,2 pct. Efter flere års negativ udvikling i de hollandske overnatninger i Danmark, overraskede markedet positivt i 2014 med høj vækst. VisitDenmark forventer at væksten vil fortsætte i 2015 bl.a. også på baggrund af andre kilders analyser af det hollandske rejsemarked (fx NBTC/NIPO). Der er stigende aktivitet og fremdrift i den engelske økonomi, og det private forbrug ventes i den nærmeste fremtid at udvikle sig mere positivt end økonomien generelt. BNP vækst: 2,9 pct. i 2015 og 2,8 pct. i Vækst i privatforbrug: 3,2 pct. i 2015 herefter forsat fremgang, men i lidt lavere tempo. Storbritannien Overnatningsvækst i 2014 i Danmark: 7,3 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2015: 3,2 pct. 2016: 4,9. Generel vækst i storbyturisme, der præger engelsk turisme i Danmark, øget flykapacitet mellem UK og København og et stadig stærkere pund peger alle i retning af forsat fremgang på det engelske marked, og en fremgang over de europæiske forventninger. Note: Den økonomisk funderede markedsprognosen for Europa er Tourism Economics rene markedsforecast for Europa. 4

6 Frankrig Italien Spanien USA Dansk turisme-vejrkort for centrale markeder, fokus Andre centrale markeder BR(I)K, Japan og Australien Efter at have ligget underdrejet i en række år, peger strømpilen for den franske økonomi op. Væksten ventes dog at blive moderat, og tilsvarende for privatforbruget bl.a. pga. den fortsat høje ledighed. BNP vækst: 1,2 pct. i 2015 og godt 1,5 pct. om året resten af forecastperioden. Vækst i privatforbrug: 1,5 pct. i 2015, 1,7 pct. i 2016 og herefter omkring 1,5 pct. Overnatningsvækst i 2014 i Danmark: 5,7 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2015: 3,4 pct. 2016: 3,9. Den generelle vækst i storbyturisme, der præger fransk turisme i Danmark, betyder, at VisitDenmark venter som minimum at kunne matche de ventede europæiske vækstrater for Frankrig. For første gang i mange år ventes der igen beskeden vækst i BNP fremadrettet drevet af stigende eksport. Det private forbrug ventes dog at udvikle sig meget moderat i hele forecast-perioden bl.a. pga. den fortsat høje ledighed. BNP vækst: 0,2 pct. i 2015 og herefter omkring 1 pct. om året resten af forecastperioden. Vækst i privatforbrug: 0,4 pct. i 2015, 0,6 pct. i 2016 og herefter omkring 0,8 pct. Overnatningsvækst i 2014 i Danmark: 12,5 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2015: 0,9 pct. 2016: 1,7. VisitDenmark venter dog højere vækst fra det italienske marked end det økonomisk funderede forecast tilsiger for Europa generelt. Det skyldes flere faktorer. Vores primære italienske opland er Rom og Norditalien, hvor den økonomiske situation er bedre end i Italien som helhed, generel vækst i storbyturisme, som er den primære italienske ferieform i Danmark, unge hjemmeboende italienere med relative store rådighedsbeløb og øget lavpris flykapacitet mellem Italien og København. Efter flere år med negative vækstrater oplevede Spanien i 2014 positiv udvikling i økonomien. Og denne positive udvikling forventes at fortsætte også for privatforbruget på trods af en ledighed på +20 pct. Vækst i BNP og privatforbrug: BNP ventes at vokse med omkring 2,5 pct. om året i hele forecastperioden og det samme gør privatforbruget. Udgangspunktet er dog lavt. Overnatningsvækst i 2014 i Danmark: 19,2 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2015: 2,8 pct. 2016: 3,5 pct. VisitDenmark forventer, at de spanske overnatninger i Danmark vil udvikle sig på linje med spanske overnatninger i Europa eller bedre i lyset af den generelle vækst i storbyturismen. Der er i øjeblikket god vækst i den amerikanske økonomi, og denne ventes at forsætte bl.a. stimuleret af lave oliepriser, bedringer på arbejdsmarkedet og stigende aktivitet i bygge- og anlægssektoren. BNP vækst: 3,3 pct. i 2015 og 2,9 pct. i Vækst i privatforbrug: 3,2 pct. i 2015, 2,8 pct. i Overnatningsvækst i 2014 i Danmark: 6,7 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2015: 6,5 pct. 2016: 6,2 pct. VisitDenmark forventer vækst i Danmark på niveau med forventninger for Europa generelt. Det generelle momentum Danmark har på det amerikanske marked og en fordelagtig valutakurs er medvirkende forklaringer. For BRIK landenes vedkommende ventes der generelt en lille afmatning i økonomierne eller decideret negativ vækst for Ruslands vedkommende, men også den økonomiske aktivitet i Brasilien ventes at udvikle sig yderst moderat. Den kinesiske økonomi ventes at vokse, men ikke i helt samme tempo som tidligere (men dog fortsat ganske pænt), og der er yderligere nogle risikomomenter knyttet til Kina som fx boligbobler og mulige devalueringer. Den japanske økonomi ventes at udvikle sig beskedent, men trods alt positivt. Yennen ventes dog fortsat at falde i værdi det bliver således dyrere at være japansk turist i Europa. Den australske økonomi ventes også at udvikle sig positivt de næste år, men tilbageholdenhed i erhvervslivet er en risikofaktor Overnatningsvækst i 2014 i Danmark: Brasilien: -1,2 pct., Rusland: -5,4 pct., Kina: 5,8 pct., Japan: -5,2 pct., Australien: 9,7 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa i 2015 og 2016: Brasilien: -3,9 og 0 pct., Kina: 7,1 og 6,9 pct., Rusland: -9 og -1 pct., Japan: -5,5 og 2,0 pct., Australien: 1,9 pct. og 3,8 pct. VisitDenmark venter dog, at vækstraterne bliver højere for Danmark på flere af markederne bl.a. for Kina og Australien, men også for Brasilien og Japans vedkommende, mens det er svært at spå om den præcise udvikling fra det russiske marked. Strømpilen peger opad for den danske økonomi. BNP vækst: 1,7 pct. i 2015 og 2,3 pct. i Vækst i privatforbrug: 1,2 pct. i 2015, 2,0 pct. i Danmark Overnatningsvækst i 2014 i Danmark: 3,5 pct. Feriehusbookinger for 2015 ultimo december: +12 pct. Hovedscenariet for udviklingen i danske overnatninger i Danmark de næste år er på 1-2 pct. vækst om året. Note: Den økonomisk funderede markedsprognosen for Europa er Tourism Economics rene markedsforecast for Europa. 5

7 Den økonomiske udvikling på de enkelte markeder USA. Aktuelt oplever den amerikanske økonomi pæn og stigende aktivitet, og forventningen er, at de pæne økonomiske vækstrater fortsætter i forecastperioden. Blandt andet en stigende aktivitet i bygge- og anlægssektoren som følge af øget efterspørgsel efter enfamiliehuse er medvirkende til den aktuelle udvikling, men den lave oliepris, reallønsfremgang og bedringer på arbejdsmarkedet bidrager generelt til et øget privatforbrug. Et resultat af den stigende økonomiske aktivitet er dog, at styrken og intensiteten af stimulerende politikker må formodes at aftage i forecast-perioden. I forhold til amerikansk turisme i Europa og Danmark understøttes denne af en stadig stærkere USD i prognosen Tyskland. Tysk økonomi er grundlæggende sund, og der ventes da også fremgang i den generelle økonomi og privatforbruget i forecastperioden. Udviklingen understøttes af forskellige ekspansive politikker og nye regler omkring minimumslønninger. På den længere bane ventes eksporten igen at blive en vækstdriver i takt med generel fremgang i den europæiske økonomi. Sverige. I den økonomiske prognose for den svenske økonomi ventes øget økonomisk vækst og pæn fremgang i privatforbruget understøttet af fremgang på arbejdsmarkedet. Eksporten ventes at blive en drivkraft i denne udvikling. Dette peger isoleret set på flere svenske turister i Danmark. I den anden retning trækker udviklingen i valutakursen - i 2015 bliver det endnu dyrere at være svensk turist i Danmark, og samtidig er et overophedet boligmarked med store boliglån til følge en risikofaktor. Endvidere er der en del uudnyttet kapacitet i økonomien, hvilket betyder, at deflation er en risiko. Norge. De faldende oliepriser er medvirkende til, at den økonomiske prognose for Norge spår lavere vækst. De lavere oliepriser kan aflæses direkte i eksporttallene. Det ser dog ud til, at servicesektoren i nogen grad kompenserer for dette, og der er i Norge også råd til at føre ekspansiv politik for at modvirke effekterne af oliepriserne og den norske oliefond kan også bringes i spil hvis nødvendigt. Sammen med en lav arbejdsløshed er dette medvirkende til, at det private forbrug forsat ventes at udvikle sig pænt. I forhold til turismen i Danmark er det dog yderligere relevant, at det det seneste år er blevet noget dyrere at være norsk turist i Danmark og nu skal betale 1,2 norsk krone for en dansk krone. Dette trækker alt andet lige i retning af færre norske turister i Danmark, om end nordmænd nok er en af de mindre prisfølsomme nationer. På den anden side betyder valutakursudviklingen også, at det generelt er blevet dyrere at være norsk turist i Europa, hvilket koblet med den lavere økonomiske vækst netop tilsiger, at nordmændene ikke vil rejse lige så langt de kommende år som ellers til glæde for dansk turisme. UK. UK er pt. en af de europæiske økonomier med mest momentum, og den relative høje vækst i BNP ventes fastholdt de kommende år og det samme for det private forbrugs vedkommende. Blandt andet den lave oliepris og bedringer på arbejdsmarkedet ventes at understøtte denne udvikling i forecastperioden. Aftagende stimulerende politikker ventes dog at tage toppen af den økonomiske aktivitet senere i forecastperioden. Turismemæssigt er det yderligere centralt, at pundet ventes at blive stadig stærkere de næste år, hvilket gør det billigere at været britisk turist i resten af Europa. Holland. Den hollandske økonomi har efterhånden ligget underdrejet i en række år og har endda oplevet negative vækstrater, men der er nu udsigt til rimelige, men trods alt beskeden økonomisk vækst i den nære fremtid. Positiv udvikling i både forbrugernes og erhvervslivets tillid understøtter dette, og særligt eksporten ventes på den lidt længere bane at bidrage positivt. Mindre virksomheder har dog stadig svært ved at låne penge, og den private gæld lægger også en dæmper på udviklingen, hvilket er medvirkende årsager til, at den økonomiske vækst trods alt ventes at blive moderat. 6

8 Finland. Den finske økonomi har oplevet negativ eller nulvækst de seneste år bl.a. som følge af en svagere eksport, og senest er finsk økonomi påvirket af situationen i Rusland. Da der kun er begrænsede muligheder for ekspansiv finans- og pengepolitik, forventes der derfor kun ganske beskeden vækst de kommende år og derfor også beskeden udvikling i privatforbruget. Dette trækker i retning af en meget beskeden eller endda negativ udvikling fra det finske turismemarked. Frankrig Den franske økonomi har ligget underdrejet i nogle år, men selv om reformer af mere strukturel karakter nok kræves, er forventningen alligevel, at økonomien udvikler sig i den rigtige retning de kommende år, men en høj arbejdsløshed vil lægge en dæmper på udviklingen. Alligevel ventes der fremgang fra det franske turismemarked, og da fransk turisme i Danmark er domineret af den voksende storbyturisme, ventes dette yderligere at trække opad. Italien. Den italienske økonomi lider fortsat af eftervirkningerne af finanskrisen, men forventes for første gang i 2015 at opleve positiv vækst i mange år - bl.a. som følge af fremgang på de italienske eksportmarkeder. Væksten er dog beskeden, og det samme er den forventede udvikling i privatforbruget, hvilket hænger sammen med den fortsat store arbejdsløshed på over 12 pct. Danmark har de seneste år dog haft store turisme-vækstrater fra det italienske marked, hvilket bl.a. hænger sammen med, af de italienske storbyturister i Danmark i høj grad kommer fra Rom og Norditalien, hvor der er større økonomisk overskud. Ydermere er der planlagt øget lavpris flykapacitet mellem Italien og København, hvilker peger i retning af flere italienske turister i Danmark. Spanien. Efter flere år med negative vækstrater oplevede Spanien i 2014 en positiv udvikling i økonomien. Og denne positive udvikling forventes at fortsætte i forecastperioden for økonomien som helhed og for privatforbruget. Udgangspunktet er dog lavt, og ledigheden forventes først sidst i forecastperioden at komme under 20 pct. Turismemæssigt var der for første gang siden 2010 vækst i de spanske overnatninger i Danmark og væksten var betydelig. Om væksten bliver lige så høj de kommende år er usikkert, men planlagt øget flykapacitet i 2015 trækker uanset i opadgående retning. Schweiz og Østrig. Den schweiziske økonomi forventes forsat at vokse i forecastperioden og i et lidt højere gear end tidligere. Den økonomiske prognose blev dog udarbejder før den schweiziske valutauro der medførte, at Schweiz forlod de valutamæssige bånd og steg kraftigt i værdi. Isoleret set er dette dog positivt for turismen i Danmark der er blevet billigere at være schweizisk turist i Danmark og desuden har Danmark momentum på det schweiziske marked. Danmark har også turismemæssigt momentum på det østrigske marked på trods af en ganske beskeden økonomisk vækst. Ledigheden er dog lav, og den økonomiske vækst i Østrig forventes at stige lidt de kommende år i takt med, at den økonomiske aktivitet i de omkringliggende lande igen tager til. Australien Forventningerne til den australske økonomi er relative positive med udsigt til vækst i både BNP og privatforbrug på små tre procent om året de næste år på trods af en aktuel lille afmatning i bl.a. erhvervsinvesteringer. Privatforbrug og eksporten ventes at blive drivkræfterne i udviklingen. Privatforbruget ventes bl.a. understøttet af gradvis bedring på arbejdsmarkedet, og den forventede valutakursudvikling betyder, at det bliver billigere at være australsk turist i Europa og Danmark. BRIK. BRIK-landene oplever i disse år afmatning i økonomierne eller decideret økonomisk tilbagegang. Værst er udviklingen selvfølgelig i Rusland, men den økonomiske aktivitet i Brasilien er også meget moderat. Den kinesiske økonomi ventes fortsat og vokse, men bort er årene med tocifrede vækstrater. I stedet peger de økonomiske prognoser på kinesisk vækst på omkring 7 pct. i 2015 gående mod 5,5 pct. i forecastperioden, hvilket selvfølgelig stadig er høj vækst og vidner om en stadig voksende middelklasse. Risikofaktorer som boligbobler, overkapacitet og devalueringer er dog tilstede i 7

9 Kina. Den indiske økonomi ventes at vokse med omkring 6 pct. om året i forecastperioden. Japan. Væksten i den japanske økonomi forventes at være forholdsvis beskeden, men trods alt positiv de kommende år. Dette ventes at resultere i en svag vækst i den japanske rejselyst. Afmatningen i kinesisk økonomi påvirker dog direkte den japanske eksport, så privatforbrug er stadig tøvende og i forhold til turisme i Europa forventes valutakurs-udviklingen at gøre det forsat dyrere for japanerne at holde ferie i Europa. Danmark. Strømpilen peger opad for den danske økonomi. Den generelle indikator for forbrugertilliden er igen på vej opad efter et lille dyk i efteråret 2014, og de økonomiske prognoser spår øget økonomisk aktivitet i de næste år. Øget realløn som følge af bl.a. de lave oliepriser og lave investeringsstimulerende renter er nøgleord. 8

10 3. Økonomiske konjunkturer og prognoser - baggrundstabeller Nærværende forecast tager udgangspunkt i Tourism Economics forecast for europæisk og dansk turisme, der primært er baseret på forventninger til økonomien fremadrettet. Real BNP-vækst Nedenfor fremgår derfor baggrundstabeller for centrale økonomiske variable og deres forventede udvikling frem mod * 2016* 2017* 2018* -- procent -- Australien 3,6 2,1 2,8 2,8 3,0 2,9 2,9 Brasilien 1,0 2,5 0,0 0,1 1,6 3,1 3,2 Canada 1,9 2,0 2,5 2,4 2,2 2,4 2,3 Danmark -0,7-0,5 0,8 1,7 2,3 2,2 1,9 Finland -1,5-1,2 0,0 0,5 1,2 1,8 2,1 Frankrig 0,4 0,4 0,4 1,2 1,7 1,5 1,6 Holland -1,6-0,7 0,7 1,4 1,4 1,6 1,7 Indien 4,8 4,7 5,3 6,1 6,2 6,3 6,4 Italien -2,3-1,9-0,4 0,2 0,9 1,0 1,0 Japan 1,8 1,6 0,1 0,9 1,8 0,8 0,5 Kina 7,7 7,7 7,4 6,8 6,1 5,7 5,5 Norge 2,5 0,8 2,0 0,6 1,5 2,1 2,1 Polen 1,8 1,5 3,4 3,5 3,8 3,5 3,4 Rusland 3,4 1,3 0,6-6,3 0,0 3,7 3,7 Schweiz 1,1 1,9 1,9 2,2 2,2 1,8 1,7 Spanien -2,1-1,2 1,3 2,4 2,5 2,4 2,4 Sverige 0,0 1,3 1,9 2,1 3,0 2,3 1,9 Tyskland 0,6 0,2 1,5 2,0 2,1 1,6 1,2 UK 0,6 1,7 2,6 2,9 2,8 2,7 2,5 USA 2,3 2,2 2,4 3,3 2,9 2,7 2,7 Østrig 1,0 0,1 0,4 1,3 2,1 2,1 1,9 Kilde: Tourism Economics, forecast af 5. februar

11 Realvækst i privatforbruget * 2016* 2017* 2018* -- procent -- Australien 2,5 1,7 2,5 3,1 2,9 2,9 2,8 Brasilien 3,2 2,6 0,8 0,5 1,6 2,8 3,1 Canada 1,9 2,5 2,8 2,6 2,2 2,1 2,1 Danmark 0,4 0,0 0,0 1,2 2,0 2,1 1,8 Finland 0,1-0,7 0,1 0,7 1,0 1,6 2,0 Frankrig -0,4 0,3 0,6 1,5 1,7 1,5 1,4 Holland -1,5-1,6-0,1 0,5 0,7 1,1 1,4 Indien 5,7 4,0 6,2 4,9 6,9 6,7 6,8 Italien -4,1-2,7 0,3 0,4 0,6 0,8 0,8 Japan 2,3 2,1-1,1 1,1 1,8 0,5 0,2 Kina 9,4 8,0 7,8 7,2 7,2 6,8 6,5 Norge 3,4 2,2 1,8 2,2 2,3 2,3 2,3 Polen 0,9 1,0 3,1 3,6 3,5 3,0 2,8 Rusland 7,9 4,7 0,5-7,7-0,5 2,4 2,8 Schweiz 2,7 2,2 1,0 1,7 1,9 1,7 1,7 Spanien -2,9-2,3 2,3 2,4 2,5 2,5 1,9 Sverige 0,9 2,0 2,4 2,9 3,7 2,8 2,1 Tyskland 0,6 0,9 1,1 2,3 1,7 1,3 1,2 UK 1,5 1,7 2,3 3,2 2,9 2,5 2,2 USA 1,8 2,4 2,5 3,2 2,8 2,6 2,6 Østrig 0,6-0,2 0,4 1,0 1,3 1,4 1,4 Kilde: Tourism Economics, forecast af 5. februar

12 Ledighed * 2016* 2017* 2018* -- procent -- Australien 5,2 5,6 6,0 5,9 5,6 5,7 5,5 Brasilien 5,5 5,4 4,9 5,6 5,8 5,9 5,9 Canada 7,3 7,1 6,9 6,6 6,6 6,5 6,4 Danmark 6,1 5,8 5,1 5,6 5,8 5,7 5,7 Finland 7,7 8,1 8,6 8,7 8,3 7,7 7,2 Frankrig 9,4 9,9 9,8 9,7 9,6 9,4 9,3 Holland 6,4 8,2 8,4 8,0 7,9 7,8 7,7 Indien 5,6 5,6 5,6 5,5 5,5 5,5 5,5 Italien 10,7 12,2 12,8 12,7 12,5 12,2 11,9 Japan 4,3 4,0 3,6 3,7 3,7 3,7 3,6 Kina 4,1 4,1 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0 Norge 3,2 3,5 3,5 3,7 3,7 3,6 3,5 Polen 12,8 13,5 12,4 11,7 11,3 11,1 11,0 Rusland 5,5 5,5 5,2 5,7 5,6 5,4 5,4 Schweiz 2,9 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,0 Spanien 24,8 26,1 24,5 23,5 22,5 21,2 19,9 Sverige 8,0 8,0 7,9 7,5 7,0 6,6 6,4 Tyskland 6,8 6,9 6,7 6,6 6,6 6,5 6,3 UK 8,0 7,5 6,1 5,5 5,3 5,2 5,2 USA 8,1 7,4 6,2 5,7 5,5 5,3 5,1 Østrig 4,4 4,9 5,0 4,9 4,8 4,6 4,6 Kilde: Tourism Economics, forecast af 5. februar

13 Valutakurser i forhold til den danske krone * 2016* 2017* 2018* Valutakurs --- danske kroner --- Australien 6,00 5,42 5,06 5,17 5,64 5,70 5,79 Brasilien 2,96 2,60 2,39 2,23 2,13 2,06 1,99 Canada 5,80 5,45 5,09 5,43 5,71 5,95 6,13 Indien 0,11 0,10 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 Japan 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Kina 0,92 0,91 0,91 1,01 1,06 1,09 1,12 Norge 1,00 0,96 0,89 0,82 0,86 0,90 0,93 Polen 1,78 1,78 1,78 1,77 1,85 1,93 1,95 Rusland 0,19 0,18 0,15 0,10 0,13 0,15 0,15 Schweiz 6,18 6,06 6,14 6,16 6,05 6,01 6,02 Sverige 0,86 0,86 0,82 0,81 0,85 0,87 0,87 UK 9,18 8,79 9,28 9,80 10,07 10,19 10,24 USA 5,79 5,62 5,62 6,34 6,50 6,61 6,69 Årlig ændring --- procent --- Australien 8,46-9,60-6,61 2,08 9,13 0,99 1,68 Brasilien -7,38-12,17-8,27-6,53-4,52-3,26-3,51 Canada 6,99-5,94-6,70 6,69 5,22 4,27 2,97 Indien -5,63-11,48-3,99 10,96 0,00-1,61-2,94 Japan 7,95-20,68-7,78-3,03-1,61-0,78 0,10 Kina 10,70-0,50-0,15 11,16 4,33 3,40 2,45 Norge 4,05-3,88-6,69-7,78 4,58 4,25 3,96 Polen -1,67-0,10 0,28-0,66 4,29 4,36 1,13 Rusland 2,15-5,33-17,01-28,41 22,76 13,20 3,61 Schweiz 2,34-1,93 1,38 0,35-1,87-0,60 0,11 Sverige 3,61 0,82-5,02-1,74 5,24 2,78 0,23 UK 6,87-4,33 5,58 5,66 2,71 1,18 0,50 USA 8,08-3,04 0,05 12,90 2,39 1,72 1,21 Tolking: Stiger valutakursen skal en udenlandsk turist betale mindre for én dansk kr. Kilde: Tourism Economics, forecast af 5. februar 2015 Note: Udarbejdet før januar- og februaruroen på valutamarkederne. Dermed er den seneste store værdistigning i schweizerfrancen ikke indarbejdet i forecastet. 12

14 Samlet forbrug af udlandsrejser (løbende priser) * 2016* 2017* 2018* -- USD-- Indien 10,7 9,8 11,2 12,3 13,5 14,8 16,4 Kina 76,1 98,1 113,9 125,7 138,8 154,6 171,6 Japan 26,6 21,0 18,9 16,5 16,4 16,5 16,7 Australien 26,9 27,3 26,4 24,8 28,0 29,1 30,4 Østrig 9,8 10,1 10,4 10,7 10,8 11,0 11,1 Danmark 9,4 9,7 9,9 9,1 9,2 9,2 9,3 Finland 4,6 5,0 5,0 4,8 4,8 4,9 5,1 Frankrig 37,5 40,6 44,1 43,5 43,3 43,8 44,8 Tyskland 78,2 88,2 90,3 88,7 90,6 93,3 95,4 Italien 24,6 25,4 27,0 26,1 26,2 26,5 26,8 Holland 19,6 20,0 21,0 21,6 21,8 22,1 22,5 Norge 16,3 18,1 18,4 16,1 17,0 18,3 19,7 Spanien 14,1 15,2 16,5 15,9 16,1 16,6 17,3 Sverige 15,6 17,3 18,4 16,8 17,3 17,8 18,0 Schweiz 13,6 14,7 15,3 14,7 15,0 15,5 16,2 UK 51,4 54,6 60,6 61,7 65,8 69,3 72,6 Polen 7,7 8,1 8,5 7,7 8,6 9,8 10,5 Rusland 42,0 52,6 51,5 33,1 41,8 51,1 57,1 Canada 33,6 33,7 32,4 31,8 34,1 36,2 37,9 USA 94,2 98,2 104,2 112,8 119,4 124,9 130,5 Brasilien 21,9 24,7 25,7 23,9 24,8 25,9 27,4 Kilde: Tourism Economics, forecast af 5. februar

15 4. Metode og usikkerhedsfaktorer Metode Forecastet er baseret på en økonometrisk model udarbejdet af Tourism Economics, der er en afdeling under det internationalt anerkendte forskningsinstitut Oxford Economics. Tourism Economics forecasts er baseret på den forventede økonomiske udvikling. De økonomiske faktorer der i den sammenhæng vurderes at have størst betydning er BNP-vækst, privatforbruget og valutakursudviklingen. Derudover opererer Tourism Economics med en såkaldt pent-up variabel, der justerer for et lands afvigelser fra den forventede langsigtede udvikling. Dette uddybes nedenfor. Historisk er der en positiv sammenhæng mellem den økonomiske udvikling i et land og outbound turismen fra landet. Denne rapport indeholder forecast for udenlandske og danske overnatninger i Danmark. Den bagvedliggende forecast-model er opbygget således, at de bilaterale prognoser er mere usikre end de generelle markedsforventninger i Europa. Dette er baggrunden for, at rapporten kun indeholder ét samlet forecast for de udenlandske overnatninger i Danmark og ikke deciderede forecast for de enkelte markeder. Det samlede forecast for udenlandske overnatninger i Danmark er dog et bottom-up forecast for de enkelte markeder, hvor VisitDenmark både har skelet til Tourism Economics markedsforventninger til Europa og Danmark, men også inddraget VisitDenmarks markedschefer og ansvarlige, der har haft mulighed for at kommentere på de konkrete markedsforventninger og komme med input i form af særlig markedsviden. Usikkerhedsfaktorer Forecastet af de økonomiske variable Når turismeforecastet afhænger af forecastet af de økonomiske variable, er usikkerheden forbundet med forecastet af disse i sig selv et usikkerhedselement. Udbudssiden Turismeefterspørgslen bliver i Tourism Economics model bestemt af de økonomiske variable for hvert enkelt marked. Udbudssiden i modellen, dvs. hvordan væksten i fx tyske udlandsrejser fordeler sig destinationerne imellem, bliver både bestemt vha. økonomiske variable som valutakurser, men også blødere variable som adgangsforhold og andre rammebetingelser, der kan være svære at sætte tal på. Dette er med til at gøre de bilaterale prognoser mere usikre end de generelle markedsforecast. Pent-up variablen Derudover spiller pent-up variablen en rolle. På baggrund af den økonomiske udvikling og udbudsfaktorerne udarbejdes i modellen et langsigtet forecast for den enkelte marked/destinations relation. Hvis den enkelte destination overperformer ét år på et givent marked i forhold til den langsigtede trend, forventes i modellen at markedet underperformer de efterfølgende år for netop at ramme det langsigtede forecast over tid. Tilpasningen mod den langsigtede trend sker i modellen over en årrække, og der er knyttet nogen usikkerhed til denne for specielt nye markeder. Modellen er dog gradvist blevet bedre til at fange dette. Pent-up variablen kan tolkes som modestrømninger i turismen. Der findes også andre rent tidsrække-baserede forecast metoder, hvor den helt simple/naive tilgang blot er at forvente, at væksten det kommende år bliver den samme som væksten sidste år. Flere af disse tidsrække-baserede forecast-metoder kan i større eller mindre grad lægge vægt på det momentum, der er på et bestemt marked. Hvis der lægges meget vægt på det øjeblikkelige momentum, svarer det til en langsom tilpasning mod den langsigtede trend dvs. pent-up variablen har kun lille betydning. Tourism Economics har selv lavet test af deres models prognose-evne på historisk data, der viser, at modellen rammer relativt rigtigt. Men sammenhænge kan jo ændre sig over tid, og størrelsen af pent-up variablens betydning kan ændre sig. Dette er et yderligere usikkerhedselement ved de bilaterale prognoser. 14

Forecast Turismen i Danmark 2014-2017

Forecast Turismen i Danmark 2014-2017 Forecast Turismen i Danmark 2014-2017 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Forecast. Turismen i Danmark 2014-2017 Udgivet af: VisitDenmark Februar 2014 ISBN: 978-87-87393-98-0 Adresse: Islands Brygge 43,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse. Forecast for dansk turisme 2010-13. April 2010 Udgivet af: VisitDenmark April 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com/analyser.

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Overordnet er der positive forventninger til den internationale økonomi. Mens væksten er tilbage i Europa og USA, er der dog begyndende svaghedstegn i nogle

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind 19. juli 2010 Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind Efter en årrække med tab vandt dansk eksport markedsandele i 2009 Med undtagelse af BRIK-landene er der tale om fremgang på stort set alle

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark Agroturismens betydning for dansk turisme v. Eva Thybo, VisitDenmark Agenda Roller og ansvar i dansk turisme Turismens betydning i DK Sådan markedsfører vi KystDanmark i dag Hvor er agroturismen i DK i

Læs mere

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme INDHOLD 1. INDLEDNING.1 2. TURISMENS ROLLE I DANSK ØKONOMI..2 3. DANSK TURISMES UDVIKLING 4 4. DANSK TURISMES KENDETEGN..6 5. DANSK TURISMES

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Turismen lige nu 8. juli 2011

Turismen lige nu 8. juli 2011 Turismen lige nu 8. juli 2011 0 Turismen lige nu, juli 2011 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter Forfatter:

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Analyse: Rebalancering af Tyskland

Analyse: Rebalancering af Tyskland Analyse: Rebalancering af Tyskland 24. februar 2014 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Analysen konkluderer, at talen om

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Eksportudsigten februar 2015

Eksportudsigten februar 2015 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten februar 2015 Realvækst i BNP og basisvareeksport, 2014-2016. Pct. og mia.kr. 2015 2016 Real BNP vækst Vækst i basisvareeksport, pct. Basisvækst mia.kr.

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Kommissionens vurdering

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK: ET FÅR I ULVEKLÆDER

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK: ET FÅR I ULVEKLÆDER 8. december 2006 af Anita Vium direkte tlf. 33557724 Resumé: DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK: ET FÅR I ULVEKLÆDER Historien viser, at renten fra ECB har ligget lavere, end man kunne forvente. Dog har renteniveauet

Læs mere

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 1 Global økonomisk krise men nu lysner det Langvarig krise med rod i boligmarkedet Krisen har spredt sig fra Wall

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 December 2002 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 x Ultimo juli 2001 var der i Århus Amt 51 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 1. november

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor August 2004 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 x Ultimo juli 2003 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2013

Direkte investeringer Ultimo 2013 Direkte investeringer Ultimo 213 14. oktober 214 DIREKTE INVESTERINGER I UDLANDET STIGER FORTSAT I 213 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet steg igen i 213, mens værdien af de indadgående

Læs mere

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige Krise i Europa: 10 millioner Krisen i Europa gør ondt. Ledigheden i EU-7 er nu oppe på 10,3 pct. svarende til,7 mio. personer. Det er det højeste niveau i 1 år. Samtidig viser nye tal fra Eurostat, som

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat TID TIL EFTERTANKE OVER DANSK FASTKURSPOLITIK! Det var godt, at spekulanter ikke løb

Læs mere

Eksportudsigten maj 2014

Eksportudsigten maj 2014 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten maj 2014 Eksportudsigten fra Eksportrådet, Udenrigsministeriet --- Real BNP-vækst --- --- Vækst i basisvareeksport --- Globalt 2,2% 2,9% 3,0% 1,7% 5,5%

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

11.500.000 langtidsledige EU-borgere i 2015

11.500.000 langtidsledige EU-borgere i 2015 11.00.000 langtidsledige EU-borgere i 01 Langtidsledigheden i EU er den højeste, der er målt siden midten/slutningen af 1990 erne. En ny prognose, som AE har udarbejdet i fællesskab med OFCE fra Frankrig

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Der er meget store usikkerheder forbundet med international økonomi i øjeblikket og meget taler for, at væksten i udlandet bliver lavere end først

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012

Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012 Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012 Fordi ØMUen har en række indbyggede svagheder 1. Konvergens-kriterierne sikrer ikke konvergens 2. Stabilitetspagten

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 Oktober 2003 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 x Ultimo juli 2002 var der i Århus Amt 49 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere