Forecast Turismen i Danmark Marts 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015"

Transkript

1 Forecast Turismen i Danmark Marts 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

2 Forecast. Turismen i Danmark Udgivet af: VisitDenmark Marts 2015 ISBN: Adresse: Islands Brygge 43, København S Tlf Forside: DenmarkMediaCenter Forfatter: Mads Zahle Østergaard Økonom i VisitDenmark VisitDenmark 2015 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. 1

3 Forecast. Turismen i Danmark I denne analyse præsenteres VisitDenmarks nyeste forecast for turismen i Danmark frem mod 2018, samt en temperaturtagning af den aktuelle økonomiske situation på de væsentligste markeder for dansk turisme. Og konklusionen er klar: Der ventes fortsat vækst i turismen i Danmark de kommende år. Indhold 1. Forecast 2. Aktuelle markedskonjunkturer inkl. vejrkort 3. Økonomiske konjunkturer og prognoser - baggrundstabeller 4. Metode og usikkerhedsfaktorer 1. Forecast Udsigt til fremgang for turismen i Danmark 2014 endte som det bedste turismeår nogensinde målt i overnatninger i Danmark. Over 47 mio. blev der registreret samlet set. Især de udenlandske overnatninger trak udviklingen kraftigt opad med en samlet vækst på 7,5 pct. Særligt det tyske plus på 7,2 pct. bidrog til udviklingen i kraft af markedets størrelse. I alt blev der i 2014 registreret næsten 23,4 mio. udenlandske overnatninger det højeste antal siden Det er således fra et meget højt udgangspunkt nærværende forecast vurderer udsigterne for turismen i Danmark de kommende år. Alligevel ventes væksten at fortsætte. De udenlandske overnatninger forventes således at vokse 1½-3½ pct. om året de kommende år og udviklingen ventes at blive bredt funderet på markeder. Disse forventninger ligger stort set i tråd med internationale forventninger til den internationale turisme i. Således forventer Tourism Economics en vækst i udenlandske overnatninger som helhed i Europa på knap 2½ pct. i 2015 baseret på de økonomiske prognoser. Holder forecastet for den udenlandske turisme i Danmark stik, er der i ,3 mio. flere udenlandske overnatninger i Danmark sammenholdt med Også danskernes egne overnatninger i Danmark ventes at gå frem dog med vækstrater der er tanden lavere end de udenlandske. Det samlede overnatningstal ventes på denne baggrund at vokse med 1-3 pct. om året de næste år. Overnatningsprognose for Danmark * 2016* 2017* 2018* Udland 4,7 % -0,5 % -0,3 % 7,5 % 1½ - 3½ % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,4 % -0,3 % 0,9 % 3,5 % ½-2½ % 1-3 % 1-3 % 1-3 % I alt 3,5 % -0,4 % 0,3 % 5,5 % 1-3 % 1-3 % 1-3 % 1-3 % * VisitDenmarks forecast med udgangspunkt i Tourism Economics forecast af 5. februar Kilder til overnatninger : Danmarks Statistik Den økonomiske baggrund for forventningerne Baggrunden for forventningerne skal primært findes i prognoserne for den internationale økonomi de kommende år, da der empirisk er en sammenhæng mellem folks rejselyst og de økonomiske konjunkturer. VisitDenmark har i bearbejdningen og valideringen af det rent økonomisk funderede forecast fra Tourism Economics dog suppleret med konkret markedsviden for de enkelte markeder. I USA er den aktuelle økonomiske aktivitet stigende, og forventningerne fremadrettet er forsat pæn fremgang særligt i Det amerikanske privatforbrug forventes også at 2

4 udvikle sig positivt understøttet af de faldende oliepriser, stigende realløn og fremgang på arbejdsmarkedet. I forhold til turismen i Europa og Danmark er den aktuelt stærke USD også central, da den gør det billigere at være amerikansk turist i Europa. Den lave oliepris giver også de europæiske forbrugere flere penge mellem hænderne, men den europæiske økonomi er fortsat ikke helt oppe i gear. Lave renter, meget store flerårige investeringsprojekter fra Europa Kommissionens side i bl.a. infrastrukturen i strategiske industrier og fremgang i reallønningerne må dog formodes at virke økonomisk stimulerende. Og i takt med den generelle bedring i de økonomiske konjunkturer ventes den internationale handel i stigende grad at bidrage til væksten. For turismen i Danmarks vedkommende er det yderligere relevant, at den tyske økonomi grundlæggende er sund, og der ventes både fremgang i økonomien generelt og i privatforbruget. Også den svenske økonomi ser ud til at være på rette vej igen efter en kortere afmatningsperiode, mens Norge som et olieproducerende og - eksporterende land ikke nyder godt af den lave oliepris. Dette er medvirkende til, at forventningerne til den norske økonomi er skruet lidt ned. I forhold til den danske krone og euroen er både den svenske og norske krone blevet svagere. I den økonomiske prognose ventes dette dog at være et midlertidigt fænomen. Dansk turisme ventes i forecast-perioden at nyde godt af den aktuelt voksende økonomiske aktivitet i UK og den ventede faldende ledighed og det øgede privatforbrug de kommende år. At det britiske pund ventes at blive yderligere styrket trækker ydermere i positiv retning set med danske turismebriller. Ligeledes spår den økonomiske prognose, at strømpilen for den hollandske økonomi efter flere års træghed og negativ vækst igen peger opad. Et af hårene i suppen er økonomierne i Sydeuropa. For selv om der er fremgang at spore, lider flere af landene fortsat af høj ledighed og strukturelle problemer. Danmark oplevede dog i 2014 en endog meget positiv overnatningsudvikling fra flere af de sydeuropæiske markeder, og forventninger er da også en fortsat positiv udvikling herfra. Dette hænger bl.a. sammen med den generelle vækst i storbyturisme og for Italiens vedkommende, at vores turister især kommer fra Rom og det rigere Norditalien og planlagt øget flykapacitet. Mange af de nye vækstmarkeder, bl.a. BRIKlandene, oplever i disse år afmatning i økonomierne eller decideret økonomisk tilbagegang. Værst er udviklingen selvfølgelig i Rusland, men den økonomiske aktivitet i fx Brasilien er også meget moderat. Den kinesiske økonomi ventes fortsat og vokse, men ikke længere med to-cifrede rater som tidligere set. I stedet peger de økonomiske prognoser på kinesisk vækst på omkring 7 pct. Der ventes ligeledes vækst fra det australske marked vis økonomi også forventes at forbedre sig. Også Danmarks egen økonomi ventes at udvikle sig positivt i forecastperioden. 3

5 2. Aktuelle markedskonjunkturer inkl. vejrkort Dansk turisme-vejrkort for centrale markeder, fokus Hovedmarkeder Meget Negativ: Negativ: Neutral: Positiv: Meget Positiv: Der ventes fremgang i tysk økonomi. I førte omgang drevet af bl.a. forbrugerne og i anden omgang af eksporten i takt med bedringer i den internationale økonomi. BNP vækst: Omkring 2 pct. om året de næste år. Vækst i privatforbrug: 2,3 pct. i 2015 herefter forsat fremgang, men i lidt lavere tempo. Overnatningsvækst i 2014 i Danmark: 7,2 pct. Feriehusbookinger for 2015 ultimo januar: +5 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2015: 2,9 pct. 2016: 3,6 Tyskland pct. VisitDenmark vurderer, at væksten i Danmark bliver på niveau eller en anelse lavere end de tyske vækstforventninger for Europa i Den tyske feriekalender 2014 var fordelagtig for dansk turisme, da den sene placering gav plads til flere tyskere i feriehusene. I 2015 er den tyske ferieplacering igen gunstig, men ikke helt så gunstig som i 2014 og alene det, at niveauet i 2014 var højt gør det svært at vækste meget. For fremgang på den længere bane taler de ekstra midler der specifikt er afsat til tysk kyst-markedsføring de næste år. Der ventes lav vækst i norsk økonomi de næste år bl.a. pga. effekterne af den lave oliepris. Ledigheden er dog lav og da servicesektoren ser ud til at kompensere for udviklingen i nogen grad, og der er rig mulighed for at føre ekspansiv politik, ventes privatforbruget at udvikle sig fornuftigt. BNP vækst: 0,6 pct. i 2015, 1,5 pct. i 2016 og herefter omkring 2 pct. Vækst i privatforbrug: 2-2½ pct. om året i hele forecastperioden. Overnatningsvækst i 2014 i Danmark: 4,1 pct., hvilket resulterede i et all time high norsk Norge overnatningsniveau. Feriehusbookinger for 2015 ultimo januar: +12 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2015: -0,8 pct. 2016: 0,7 pct. For Danmarks vedkommende er det yderligere relevant, at det forventes at blive dyrere at være norsk turist i Danmark i 2015, hvilket isoleret set trækker ned, selvom Norge ikke er det mest prisfølsomme marked. På den anden side er det samme gældende for resten af Europa og andre destinationer, hvilket sammen med den lavere økonomiske vækst trækker i retning af, at nordmændene i højere grad vil besøge nabolandene. Alt i alt venter VisitDenmark en fastholdelse af det høje norske overnatningsniveau i 2015 og måske endda en lille vækst. Efter et par år med svagere økonomisk vækst, var der i 2014 igen økonomisk fremgang at spore, og tendensen ventes at fortsætte i forecastperioden. BNP vækst: 2,1 pct. i 2015 og 3 pct. i Vækst i privatforbrug: 2,9 pct. i 2015 og 3,7 pct. i herefter forsat fremgang, men i lidt lavere tempo. Overnatningsvækst i 2014 i Danmark: 1,5 pct. Feriehusbookinger for 2015 ultimo januar: +5 pct. Sverige Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2015: 0,5 pct. 2016: 0,1 pct. VisitDenmark forventer, at det bliver svært helt at holde overnatningsniveauet fra 2014 i 2015 primært pga. valutakursen og forventninger til denne, der gør det dyrere at være svensk turist i Danmark i Valutakursudviklingen ventes dog at vende på den lidt længere bane. Hollandsk økonomi har været præget af recession og lav vækst de sidste år, men nu ventes der endelig positiv vækst, men trods alt stadig en vis tilbageholdenhed hos forbrugerne. BNP-vækst: Omkring 1,5 pct. om året hele forecastperioden. Privatforbrug: 0,5 pct. i 2015 og svagt stigende vækstrater frem mod Holland Overnatningsvækst i 2014 i Danmark: 7,1 pct. Feriehusbookinger for 2015 ultimo januar: +23 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2015: 3,4 pct. 2016: 4,2 pct. Efter flere års negativ udvikling i de hollandske overnatninger i Danmark, overraskede markedet positivt i 2014 med høj vækst. VisitDenmark forventer at væksten vil fortsætte i 2015 bl.a. også på baggrund af andre kilders analyser af det hollandske rejsemarked (fx NBTC/NIPO). Der er stigende aktivitet og fremdrift i den engelske økonomi, og det private forbrug ventes i den nærmeste fremtid at udvikle sig mere positivt end økonomien generelt. BNP vækst: 2,9 pct. i 2015 og 2,8 pct. i Vækst i privatforbrug: 3,2 pct. i 2015 herefter forsat fremgang, men i lidt lavere tempo. Storbritannien Overnatningsvækst i 2014 i Danmark: 7,3 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2015: 3,2 pct. 2016: 4,9. Generel vækst i storbyturisme, der præger engelsk turisme i Danmark, øget flykapacitet mellem UK og København og et stadig stærkere pund peger alle i retning af forsat fremgang på det engelske marked, og en fremgang over de europæiske forventninger. Note: Den økonomisk funderede markedsprognosen for Europa er Tourism Economics rene markedsforecast for Europa. 4

6 Frankrig Italien Spanien USA Dansk turisme-vejrkort for centrale markeder, fokus Andre centrale markeder BR(I)K, Japan og Australien Efter at have ligget underdrejet i en række år, peger strømpilen for den franske økonomi op. Væksten ventes dog at blive moderat, og tilsvarende for privatforbruget bl.a. pga. den fortsat høje ledighed. BNP vækst: 1,2 pct. i 2015 og godt 1,5 pct. om året resten af forecastperioden. Vækst i privatforbrug: 1,5 pct. i 2015, 1,7 pct. i 2016 og herefter omkring 1,5 pct. Overnatningsvækst i 2014 i Danmark: 5,7 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2015: 3,4 pct. 2016: 3,9. Den generelle vækst i storbyturisme, der præger fransk turisme i Danmark, betyder, at VisitDenmark venter som minimum at kunne matche de ventede europæiske vækstrater for Frankrig. For første gang i mange år ventes der igen beskeden vækst i BNP fremadrettet drevet af stigende eksport. Det private forbrug ventes dog at udvikle sig meget moderat i hele forecast-perioden bl.a. pga. den fortsat høje ledighed. BNP vækst: 0,2 pct. i 2015 og herefter omkring 1 pct. om året resten af forecastperioden. Vækst i privatforbrug: 0,4 pct. i 2015, 0,6 pct. i 2016 og herefter omkring 0,8 pct. Overnatningsvækst i 2014 i Danmark: 12,5 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2015: 0,9 pct. 2016: 1,7. VisitDenmark venter dog højere vækst fra det italienske marked end det økonomisk funderede forecast tilsiger for Europa generelt. Det skyldes flere faktorer. Vores primære italienske opland er Rom og Norditalien, hvor den økonomiske situation er bedre end i Italien som helhed, generel vækst i storbyturisme, som er den primære italienske ferieform i Danmark, unge hjemmeboende italienere med relative store rådighedsbeløb og øget lavpris flykapacitet mellem Italien og København. Efter flere år med negative vækstrater oplevede Spanien i 2014 positiv udvikling i økonomien. Og denne positive udvikling forventes at fortsætte også for privatforbruget på trods af en ledighed på +20 pct. Vækst i BNP og privatforbrug: BNP ventes at vokse med omkring 2,5 pct. om året i hele forecastperioden og det samme gør privatforbruget. Udgangspunktet er dog lavt. Overnatningsvækst i 2014 i Danmark: 19,2 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2015: 2,8 pct. 2016: 3,5 pct. VisitDenmark forventer, at de spanske overnatninger i Danmark vil udvikle sig på linje med spanske overnatninger i Europa eller bedre i lyset af den generelle vækst i storbyturismen. Der er i øjeblikket god vækst i den amerikanske økonomi, og denne ventes at forsætte bl.a. stimuleret af lave oliepriser, bedringer på arbejdsmarkedet og stigende aktivitet i bygge- og anlægssektoren. BNP vækst: 3,3 pct. i 2015 og 2,9 pct. i Vækst i privatforbrug: 3,2 pct. i 2015, 2,8 pct. i Overnatningsvækst i 2014 i Danmark: 6,7 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa: 2015: 6,5 pct. 2016: 6,2 pct. VisitDenmark forventer vækst i Danmark på niveau med forventninger for Europa generelt. Det generelle momentum Danmark har på det amerikanske marked og en fordelagtig valutakurs er medvirkende forklaringer. For BRIK landenes vedkommende ventes der generelt en lille afmatning i økonomierne eller decideret negativ vækst for Ruslands vedkommende, men også den økonomiske aktivitet i Brasilien ventes at udvikle sig yderst moderat. Den kinesiske økonomi ventes at vokse, men ikke i helt samme tempo som tidligere (men dog fortsat ganske pænt), og der er yderligere nogle risikomomenter knyttet til Kina som fx boligbobler og mulige devalueringer. Den japanske økonomi ventes at udvikle sig beskedent, men trods alt positivt. Yennen ventes dog fortsat at falde i værdi det bliver således dyrere at være japansk turist i Europa. Den australske økonomi ventes også at udvikle sig positivt de næste år, men tilbageholdenhed i erhvervslivet er en risikofaktor Overnatningsvækst i 2014 i Danmark: Brasilien: -1,2 pct., Rusland: -5,4 pct., Kina: 5,8 pct., Japan: -5,2 pct., Australien: 9,7 pct. Økonomisk funderet markedsprognose for outbound-overnatninger i Europa i 2015 og 2016: Brasilien: -3,9 og 0 pct., Kina: 7,1 og 6,9 pct., Rusland: -9 og -1 pct., Japan: -5,5 og 2,0 pct., Australien: 1,9 pct. og 3,8 pct. VisitDenmark venter dog, at vækstraterne bliver højere for Danmark på flere af markederne bl.a. for Kina og Australien, men også for Brasilien og Japans vedkommende, mens det er svært at spå om den præcise udvikling fra det russiske marked. Strømpilen peger opad for den danske økonomi. BNP vækst: 1,7 pct. i 2015 og 2,3 pct. i Vækst i privatforbrug: 1,2 pct. i 2015, 2,0 pct. i Danmark Overnatningsvækst i 2014 i Danmark: 3,5 pct. Feriehusbookinger for 2015 ultimo december: +12 pct. Hovedscenariet for udviklingen i danske overnatninger i Danmark de næste år er på 1-2 pct. vækst om året. Note: Den økonomisk funderede markedsprognosen for Europa er Tourism Economics rene markedsforecast for Europa. 5

7 Den økonomiske udvikling på de enkelte markeder USA. Aktuelt oplever den amerikanske økonomi pæn og stigende aktivitet, og forventningen er, at de pæne økonomiske vækstrater fortsætter i forecastperioden. Blandt andet en stigende aktivitet i bygge- og anlægssektoren som følge af øget efterspørgsel efter enfamiliehuse er medvirkende til den aktuelle udvikling, men den lave oliepris, reallønsfremgang og bedringer på arbejdsmarkedet bidrager generelt til et øget privatforbrug. Et resultat af den stigende økonomiske aktivitet er dog, at styrken og intensiteten af stimulerende politikker må formodes at aftage i forecast-perioden. I forhold til amerikansk turisme i Europa og Danmark understøttes denne af en stadig stærkere USD i prognosen Tyskland. Tysk økonomi er grundlæggende sund, og der ventes da også fremgang i den generelle økonomi og privatforbruget i forecastperioden. Udviklingen understøttes af forskellige ekspansive politikker og nye regler omkring minimumslønninger. På den længere bane ventes eksporten igen at blive en vækstdriver i takt med generel fremgang i den europæiske økonomi. Sverige. I den økonomiske prognose for den svenske økonomi ventes øget økonomisk vækst og pæn fremgang i privatforbruget understøttet af fremgang på arbejdsmarkedet. Eksporten ventes at blive en drivkraft i denne udvikling. Dette peger isoleret set på flere svenske turister i Danmark. I den anden retning trækker udviklingen i valutakursen - i 2015 bliver det endnu dyrere at være svensk turist i Danmark, og samtidig er et overophedet boligmarked med store boliglån til følge en risikofaktor. Endvidere er der en del uudnyttet kapacitet i økonomien, hvilket betyder, at deflation er en risiko. Norge. De faldende oliepriser er medvirkende til, at den økonomiske prognose for Norge spår lavere vækst. De lavere oliepriser kan aflæses direkte i eksporttallene. Det ser dog ud til, at servicesektoren i nogen grad kompenserer for dette, og der er i Norge også råd til at føre ekspansiv politik for at modvirke effekterne af oliepriserne og den norske oliefond kan også bringes i spil hvis nødvendigt. Sammen med en lav arbejdsløshed er dette medvirkende til, at det private forbrug forsat ventes at udvikle sig pænt. I forhold til turismen i Danmark er det dog yderligere relevant, at det det seneste år er blevet noget dyrere at være norsk turist i Danmark og nu skal betale 1,2 norsk krone for en dansk krone. Dette trækker alt andet lige i retning af færre norske turister i Danmark, om end nordmænd nok er en af de mindre prisfølsomme nationer. På den anden side betyder valutakursudviklingen også, at det generelt er blevet dyrere at være norsk turist i Europa, hvilket koblet med den lavere økonomiske vækst netop tilsiger, at nordmændene ikke vil rejse lige så langt de kommende år som ellers til glæde for dansk turisme. UK. UK er pt. en af de europæiske økonomier med mest momentum, og den relative høje vækst i BNP ventes fastholdt de kommende år og det samme for det private forbrugs vedkommende. Blandt andet den lave oliepris og bedringer på arbejdsmarkedet ventes at understøtte denne udvikling i forecastperioden. Aftagende stimulerende politikker ventes dog at tage toppen af den økonomiske aktivitet senere i forecastperioden. Turismemæssigt er det yderligere centralt, at pundet ventes at blive stadig stærkere de næste år, hvilket gør det billigere at været britisk turist i resten af Europa. Holland. Den hollandske økonomi har efterhånden ligget underdrejet i en række år og har endda oplevet negative vækstrater, men der er nu udsigt til rimelige, men trods alt beskeden økonomisk vækst i den nære fremtid. Positiv udvikling i både forbrugernes og erhvervslivets tillid understøtter dette, og særligt eksporten ventes på den lidt længere bane at bidrage positivt. Mindre virksomheder har dog stadig svært ved at låne penge, og den private gæld lægger også en dæmper på udviklingen, hvilket er medvirkende årsager til, at den økonomiske vækst trods alt ventes at blive moderat. 6

8 Finland. Den finske økonomi har oplevet negativ eller nulvækst de seneste år bl.a. som følge af en svagere eksport, og senest er finsk økonomi påvirket af situationen i Rusland. Da der kun er begrænsede muligheder for ekspansiv finans- og pengepolitik, forventes der derfor kun ganske beskeden vækst de kommende år og derfor også beskeden udvikling i privatforbruget. Dette trækker i retning af en meget beskeden eller endda negativ udvikling fra det finske turismemarked. Frankrig Den franske økonomi har ligget underdrejet i nogle år, men selv om reformer af mere strukturel karakter nok kræves, er forventningen alligevel, at økonomien udvikler sig i den rigtige retning de kommende år, men en høj arbejdsløshed vil lægge en dæmper på udviklingen. Alligevel ventes der fremgang fra det franske turismemarked, og da fransk turisme i Danmark er domineret af den voksende storbyturisme, ventes dette yderligere at trække opad. Italien. Den italienske økonomi lider fortsat af eftervirkningerne af finanskrisen, men forventes for første gang i 2015 at opleve positiv vækst i mange år - bl.a. som følge af fremgang på de italienske eksportmarkeder. Væksten er dog beskeden, og det samme er den forventede udvikling i privatforbruget, hvilket hænger sammen med den fortsat store arbejdsløshed på over 12 pct. Danmark har de seneste år dog haft store turisme-vækstrater fra det italienske marked, hvilket bl.a. hænger sammen med, af de italienske storbyturister i Danmark i høj grad kommer fra Rom og Norditalien, hvor der er større økonomisk overskud. Ydermere er der planlagt øget lavpris flykapacitet mellem Italien og København, hvilker peger i retning af flere italienske turister i Danmark. Spanien. Efter flere år med negative vækstrater oplevede Spanien i 2014 en positiv udvikling i økonomien. Og denne positive udvikling forventes at fortsætte i forecastperioden for økonomien som helhed og for privatforbruget. Udgangspunktet er dog lavt, og ledigheden forventes først sidst i forecastperioden at komme under 20 pct. Turismemæssigt var der for første gang siden 2010 vækst i de spanske overnatninger i Danmark og væksten var betydelig. Om væksten bliver lige så høj de kommende år er usikkert, men planlagt øget flykapacitet i 2015 trækker uanset i opadgående retning. Schweiz og Østrig. Den schweiziske økonomi forventes forsat at vokse i forecastperioden og i et lidt højere gear end tidligere. Den økonomiske prognose blev dog udarbejder før den schweiziske valutauro der medførte, at Schweiz forlod de valutamæssige bånd og steg kraftigt i værdi. Isoleret set er dette dog positivt for turismen i Danmark der er blevet billigere at være schweizisk turist i Danmark og desuden har Danmark momentum på det schweiziske marked. Danmark har også turismemæssigt momentum på det østrigske marked på trods af en ganske beskeden økonomisk vækst. Ledigheden er dog lav, og den økonomiske vækst i Østrig forventes at stige lidt de kommende år i takt med, at den økonomiske aktivitet i de omkringliggende lande igen tager til. Australien Forventningerne til den australske økonomi er relative positive med udsigt til vækst i både BNP og privatforbrug på små tre procent om året de næste år på trods af en aktuel lille afmatning i bl.a. erhvervsinvesteringer. Privatforbrug og eksporten ventes at blive drivkræfterne i udviklingen. Privatforbruget ventes bl.a. understøttet af gradvis bedring på arbejdsmarkedet, og den forventede valutakursudvikling betyder, at det bliver billigere at være australsk turist i Europa og Danmark. BRIK. BRIK-landene oplever i disse år afmatning i økonomierne eller decideret økonomisk tilbagegang. Værst er udviklingen selvfølgelig i Rusland, men den økonomiske aktivitet i Brasilien er også meget moderat. Den kinesiske økonomi ventes fortsat og vokse, men bort er årene med tocifrede vækstrater. I stedet peger de økonomiske prognoser på kinesisk vækst på omkring 7 pct. i 2015 gående mod 5,5 pct. i forecastperioden, hvilket selvfølgelig stadig er høj vækst og vidner om en stadig voksende middelklasse. Risikofaktorer som boligbobler, overkapacitet og devalueringer er dog tilstede i 7

9 Kina. Den indiske økonomi ventes at vokse med omkring 6 pct. om året i forecastperioden. Japan. Væksten i den japanske økonomi forventes at være forholdsvis beskeden, men trods alt positiv de kommende år. Dette ventes at resultere i en svag vækst i den japanske rejselyst. Afmatningen i kinesisk økonomi påvirker dog direkte den japanske eksport, så privatforbrug er stadig tøvende og i forhold til turisme i Europa forventes valutakurs-udviklingen at gøre det forsat dyrere for japanerne at holde ferie i Europa. Danmark. Strømpilen peger opad for den danske økonomi. Den generelle indikator for forbrugertilliden er igen på vej opad efter et lille dyk i efteråret 2014, og de økonomiske prognoser spår øget økonomisk aktivitet i de næste år. Øget realløn som følge af bl.a. de lave oliepriser og lave investeringsstimulerende renter er nøgleord. 8

10 3. Økonomiske konjunkturer og prognoser - baggrundstabeller Nærværende forecast tager udgangspunkt i Tourism Economics forecast for europæisk og dansk turisme, der primært er baseret på forventninger til økonomien fremadrettet. Real BNP-vækst Nedenfor fremgår derfor baggrundstabeller for centrale økonomiske variable og deres forventede udvikling frem mod * 2016* 2017* 2018* -- procent -- Australien 3,6 2,1 2,8 2,8 3,0 2,9 2,9 Brasilien 1,0 2,5 0,0 0,1 1,6 3,1 3,2 Canada 1,9 2,0 2,5 2,4 2,2 2,4 2,3 Danmark -0,7-0,5 0,8 1,7 2,3 2,2 1,9 Finland -1,5-1,2 0,0 0,5 1,2 1,8 2,1 Frankrig 0,4 0,4 0,4 1,2 1,7 1,5 1,6 Holland -1,6-0,7 0,7 1,4 1,4 1,6 1,7 Indien 4,8 4,7 5,3 6,1 6,2 6,3 6,4 Italien -2,3-1,9-0,4 0,2 0,9 1,0 1,0 Japan 1,8 1,6 0,1 0,9 1,8 0,8 0,5 Kina 7,7 7,7 7,4 6,8 6,1 5,7 5,5 Norge 2,5 0,8 2,0 0,6 1,5 2,1 2,1 Polen 1,8 1,5 3,4 3,5 3,8 3,5 3,4 Rusland 3,4 1,3 0,6-6,3 0,0 3,7 3,7 Schweiz 1,1 1,9 1,9 2,2 2,2 1,8 1,7 Spanien -2,1-1,2 1,3 2,4 2,5 2,4 2,4 Sverige 0,0 1,3 1,9 2,1 3,0 2,3 1,9 Tyskland 0,6 0,2 1,5 2,0 2,1 1,6 1,2 UK 0,6 1,7 2,6 2,9 2,8 2,7 2,5 USA 2,3 2,2 2,4 3,3 2,9 2,7 2,7 Østrig 1,0 0,1 0,4 1,3 2,1 2,1 1,9 Kilde: Tourism Economics, forecast af 5. februar

11 Realvækst i privatforbruget * 2016* 2017* 2018* -- procent -- Australien 2,5 1,7 2,5 3,1 2,9 2,9 2,8 Brasilien 3,2 2,6 0,8 0,5 1,6 2,8 3,1 Canada 1,9 2,5 2,8 2,6 2,2 2,1 2,1 Danmark 0,4 0,0 0,0 1,2 2,0 2,1 1,8 Finland 0,1-0,7 0,1 0,7 1,0 1,6 2,0 Frankrig -0,4 0,3 0,6 1,5 1,7 1,5 1,4 Holland -1,5-1,6-0,1 0,5 0,7 1,1 1,4 Indien 5,7 4,0 6,2 4,9 6,9 6,7 6,8 Italien -4,1-2,7 0,3 0,4 0,6 0,8 0,8 Japan 2,3 2,1-1,1 1,1 1,8 0,5 0,2 Kina 9,4 8,0 7,8 7,2 7,2 6,8 6,5 Norge 3,4 2,2 1,8 2,2 2,3 2,3 2,3 Polen 0,9 1,0 3,1 3,6 3,5 3,0 2,8 Rusland 7,9 4,7 0,5-7,7-0,5 2,4 2,8 Schweiz 2,7 2,2 1,0 1,7 1,9 1,7 1,7 Spanien -2,9-2,3 2,3 2,4 2,5 2,5 1,9 Sverige 0,9 2,0 2,4 2,9 3,7 2,8 2,1 Tyskland 0,6 0,9 1,1 2,3 1,7 1,3 1,2 UK 1,5 1,7 2,3 3,2 2,9 2,5 2,2 USA 1,8 2,4 2,5 3,2 2,8 2,6 2,6 Østrig 0,6-0,2 0,4 1,0 1,3 1,4 1,4 Kilde: Tourism Economics, forecast af 5. februar

12 Ledighed * 2016* 2017* 2018* -- procent -- Australien 5,2 5,6 6,0 5,9 5,6 5,7 5,5 Brasilien 5,5 5,4 4,9 5,6 5,8 5,9 5,9 Canada 7,3 7,1 6,9 6,6 6,6 6,5 6,4 Danmark 6,1 5,8 5,1 5,6 5,8 5,7 5,7 Finland 7,7 8,1 8,6 8,7 8,3 7,7 7,2 Frankrig 9,4 9,9 9,8 9,7 9,6 9,4 9,3 Holland 6,4 8,2 8,4 8,0 7,9 7,8 7,7 Indien 5,6 5,6 5,6 5,5 5,5 5,5 5,5 Italien 10,7 12,2 12,8 12,7 12,5 12,2 11,9 Japan 4,3 4,0 3,6 3,7 3,7 3,7 3,6 Kina 4,1 4,1 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0 Norge 3,2 3,5 3,5 3,7 3,7 3,6 3,5 Polen 12,8 13,5 12,4 11,7 11,3 11,1 11,0 Rusland 5,5 5,5 5,2 5,7 5,6 5,4 5,4 Schweiz 2,9 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,0 Spanien 24,8 26,1 24,5 23,5 22,5 21,2 19,9 Sverige 8,0 8,0 7,9 7,5 7,0 6,6 6,4 Tyskland 6,8 6,9 6,7 6,6 6,6 6,5 6,3 UK 8,0 7,5 6,1 5,5 5,3 5,2 5,2 USA 8,1 7,4 6,2 5,7 5,5 5,3 5,1 Østrig 4,4 4,9 5,0 4,9 4,8 4,6 4,6 Kilde: Tourism Economics, forecast af 5. februar

13 Valutakurser i forhold til den danske krone * 2016* 2017* 2018* Valutakurs --- danske kroner --- Australien 6,00 5,42 5,06 5,17 5,64 5,70 5,79 Brasilien 2,96 2,60 2,39 2,23 2,13 2,06 1,99 Canada 5,80 5,45 5,09 5,43 5,71 5,95 6,13 Indien 0,11 0,10 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 Japan 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Kina 0,92 0,91 0,91 1,01 1,06 1,09 1,12 Norge 1,00 0,96 0,89 0,82 0,86 0,90 0,93 Polen 1,78 1,78 1,78 1,77 1,85 1,93 1,95 Rusland 0,19 0,18 0,15 0,10 0,13 0,15 0,15 Schweiz 6,18 6,06 6,14 6,16 6,05 6,01 6,02 Sverige 0,86 0,86 0,82 0,81 0,85 0,87 0,87 UK 9,18 8,79 9,28 9,80 10,07 10,19 10,24 USA 5,79 5,62 5,62 6,34 6,50 6,61 6,69 Årlig ændring --- procent --- Australien 8,46-9,60-6,61 2,08 9,13 0,99 1,68 Brasilien -7,38-12,17-8,27-6,53-4,52-3,26-3,51 Canada 6,99-5,94-6,70 6,69 5,22 4,27 2,97 Indien -5,63-11,48-3,99 10,96 0,00-1,61-2,94 Japan 7,95-20,68-7,78-3,03-1,61-0,78 0,10 Kina 10,70-0,50-0,15 11,16 4,33 3,40 2,45 Norge 4,05-3,88-6,69-7,78 4,58 4,25 3,96 Polen -1,67-0,10 0,28-0,66 4,29 4,36 1,13 Rusland 2,15-5,33-17,01-28,41 22,76 13,20 3,61 Schweiz 2,34-1,93 1,38 0,35-1,87-0,60 0,11 Sverige 3,61 0,82-5,02-1,74 5,24 2,78 0,23 UK 6,87-4,33 5,58 5,66 2,71 1,18 0,50 USA 8,08-3,04 0,05 12,90 2,39 1,72 1,21 Tolking: Stiger valutakursen skal en udenlandsk turist betale mindre for én dansk kr. Kilde: Tourism Economics, forecast af 5. februar 2015 Note: Udarbejdet før januar- og februaruroen på valutamarkederne. Dermed er den seneste store værdistigning i schweizerfrancen ikke indarbejdet i forecastet. 12

14 Samlet forbrug af udlandsrejser (løbende priser) * 2016* 2017* 2018* -- USD-- Indien 10,7 9,8 11,2 12,3 13,5 14,8 16,4 Kina 76,1 98,1 113,9 125,7 138,8 154,6 171,6 Japan 26,6 21,0 18,9 16,5 16,4 16,5 16,7 Australien 26,9 27,3 26,4 24,8 28,0 29,1 30,4 Østrig 9,8 10,1 10,4 10,7 10,8 11,0 11,1 Danmark 9,4 9,7 9,9 9,1 9,2 9,2 9,3 Finland 4,6 5,0 5,0 4,8 4,8 4,9 5,1 Frankrig 37,5 40,6 44,1 43,5 43,3 43,8 44,8 Tyskland 78,2 88,2 90,3 88,7 90,6 93,3 95,4 Italien 24,6 25,4 27,0 26,1 26,2 26,5 26,8 Holland 19,6 20,0 21,0 21,6 21,8 22,1 22,5 Norge 16,3 18,1 18,4 16,1 17,0 18,3 19,7 Spanien 14,1 15,2 16,5 15,9 16,1 16,6 17,3 Sverige 15,6 17,3 18,4 16,8 17,3 17,8 18,0 Schweiz 13,6 14,7 15,3 14,7 15,0 15,5 16,2 UK 51,4 54,6 60,6 61,7 65,8 69,3 72,6 Polen 7,7 8,1 8,5 7,7 8,6 9,8 10,5 Rusland 42,0 52,6 51,5 33,1 41,8 51,1 57,1 Canada 33,6 33,7 32,4 31,8 34,1 36,2 37,9 USA 94,2 98,2 104,2 112,8 119,4 124,9 130,5 Brasilien 21,9 24,7 25,7 23,9 24,8 25,9 27,4 Kilde: Tourism Economics, forecast af 5. februar

15 4. Metode og usikkerhedsfaktorer Metode Forecastet er baseret på en økonometrisk model udarbejdet af Tourism Economics, der er en afdeling under det internationalt anerkendte forskningsinstitut Oxford Economics. Tourism Economics forecasts er baseret på den forventede økonomiske udvikling. De økonomiske faktorer der i den sammenhæng vurderes at have størst betydning er BNP-vækst, privatforbruget og valutakursudviklingen. Derudover opererer Tourism Economics med en såkaldt pent-up variabel, der justerer for et lands afvigelser fra den forventede langsigtede udvikling. Dette uddybes nedenfor. Historisk er der en positiv sammenhæng mellem den økonomiske udvikling i et land og outbound turismen fra landet. Denne rapport indeholder forecast for udenlandske og danske overnatninger i Danmark. Den bagvedliggende forecast-model er opbygget således, at de bilaterale prognoser er mere usikre end de generelle markedsforventninger i Europa. Dette er baggrunden for, at rapporten kun indeholder ét samlet forecast for de udenlandske overnatninger i Danmark og ikke deciderede forecast for de enkelte markeder. Det samlede forecast for udenlandske overnatninger i Danmark er dog et bottom-up forecast for de enkelte markeder, hvor VisitDenmark både har skelet til Tourism Economics markedsforventninger til Europa og Danmark, men også inddraget VisitDenmarks markedschefer og ansvarlige, der har haft mulighed for at kommentere på de konkrete markedsforventninger og komme med input i form af særlig markedsviden. Usikkerhedsfaktorer Forecastet af de økonomiske variable Når turismeforecastet afhænger af forecastet af de økonomiske variable, er usikkerheden forbundet med forecastet af disse i sig selv et usikkerhedselement. Udbudssiden Turismeefterspørgslen bliver i Tourism Economics model bestemt af de økonomiske variable for hvert enkelt marked. Udbudssiden i modellen, dvs. hvordan væksten i fx tyske udlandsrejser fordeler sig destinationerne imellem, bliver både bestemt vha. økonomiske variable som valutakurser, men også blødere variable som adgangsforhold og andre rammebetingelser, der kan være svære at sætte tal på. Dette er med til at gøre de bilaterale prognoser mere usikre end de generelle markedsforecast. Pent-up variablen Derudover spiller pent-up variablen en rolle. På baggrund af den økonomiske udvikling og udbudsfaktorerne udarbejdes i modellen et langsigtet forecast for den enkelte marked/destinations relation. Hvis den enkelte destination overperformer ét år på et givent marked i forhold til den langsigtede trend, forventes i modellen at markedet underperformer de efterfølgende år for netop at ramme det langsigtede forecast over tid. Tilpasningen mod den langsigtede trend sker i modellen over en årrække, og der er knyttet nogen usikkerhed til denne for specielt nye markeder. Modellen er dog gradvist blevet bedre til at fange dette. Pent-up variablen kan tolkes som modestrømninger i turismen. Der findes også andre rent tidsrække-baserede forecast metoder, hvor den helt simple/naive tilgang blot er at forvente, at væksten det kommende år bliver den samme som væksten sidste år. Flere af disse tidsrække-baserede forecast-metoder kan i større eller mindre grad lægge vægt på det momentum, der er på et bestemt marked. Hvis der lægges meget vægt på det øjeblikkelige momentum, svarer det til en langsom tilpasning mod den langsigtede trend dvs. pent-up variablen har kun lille betydning. Tourism Economics har selv lavet test af deres models prognose-evne på historisk data, der viser, at modellen rammer relativt rigtigt. Men sammenhænge kan jo ændre sig over tid, og størrelsen af pent-up variablens betydning kan ændre sig. Dette er et yderligere usikkerhedselement ved de bilaterale prognoser. 14

Forecast Turismen i Danmark 2014-2017

Forecast Turismen i Danmark 2014-2017 Forecast Turismen i Danmark 2014-2017 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Forecast. Turismen i Danmark 2014-2017 Udgivet af: VisitDenmark Februar 2014 ISBN: 978-87-87393-98-0 Adresse: Islands Brygge 43,

Læs mere

Forecast Turismen i Danmark 2014-2017

Forecast Turismen i Danmark 2014-2017 Forecast Turismen i Danmark 2014-2017 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Forecast. Turismen i Danmark 2014-2017 Udgivet af: VisitDenmark Februar 2014 ISBN: 978-87-87393-98-0 Adresse: Islands Brygge 43,

Læs mere

Forecast Turismen i Danmark 2013-2016

Forecast Turismen i Danmark 2013-2016 Turismen i Danmark 2013-2016 VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse . Turismen i Danmark 2013 2016 Udgivet af: VisitDenmark Februar 2013 ISBN: 978 87 87393 91 1 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København

Læs mere

Forecast. Turismen i Danmark

Forecast. Turismen i Danmark Forecast. Turismen i Danmark 2012-2015 I denne analyse præsenteres et revideret turismeforecast for 2012-2015 samt en temperaturtagning af den aktuelle situation på de væsentligste markeder for dansk turisme.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juli 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Dansk turisme VisitDenmarks prognose. VisitDenmark 2017 Viden & Analyse

Dansk turisme VisitDenmarks prognose. VisitDenmark 2017 Viden & Analyse Dansk turisme 2017 VisitDenmarks prognose VisitDenmark 2017 Viden & Analyse Indhold Side Formål VisitDenmarks prognose for turismen i Danmark opgør forventningerne til udviklingen i turismen i det kommende

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

Brød 1 Udgivet af: Turismen i Europa med fokus på Danmarks markedsandele. December 2011 ISBN:

Brød 1 Udgivet af: Turismen i Europa med fokus på Danmarks markedsandele. December 2011 ISBN: Turismen i 26 21 - med fokus på s markedsandele Udgivet af: VisitDenmark December 211 ISBN: 87-87393-79-4 Adresse: s Brygge 43, 3. 23 København S Tlf. +4 3288 99 Forside: DenmarkMediaCenter Forfatter:

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Prognose Turismen i Danmark 2016-2019

Prognose Turismen i Danmark 2016-2019 Prognose Turismen i Danmark 2016-2019 Februar 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Prognose. Turismen i Danmark 2016-2019 Udgivet af: VisitDenmark Februar 2016 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse. Forecast for dansk turisme 2010-13. April 2010 Udgivet af: VisitDenmark April 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com/analyser.

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Kina. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Kina. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Kina Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det kinesiske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks markedsprofiler

Læs mere

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10 Den 19. maj 29 Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, mogr@di.dk, cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk, økonomisk konsulent Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk og økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. november 2013 Kommissionens prognose:

Læs mere

Kina. Markedsprofil 2017

Kina. Markedsprofil 2017 Kina Markedsprofil 2017 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 Overnatningskommentarer for maj 2011 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Om analysen (1) Udviklingen Brød 1 i overnatninger i Danmark er velkendt, men hvordan ser billedet ud, hvis vi sætter udviklingen i perspektiv?

Læs mere

Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8.

Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8. Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8. april 2015 Sammenfatning: Nærværende analyse af den økonomiske udvikling

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

USA. Markedsprofil 2017

USA. Markedsprofil 2017 USA Markedsprofil 2017 Introduktion VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter indblik

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Gennem de sidste måneder er vækstskøn for flere lande blevet nedjusteret. De nyeste forventninger til den økonomiske vækst tegner et mere pessimistisk

Læs mere

Global handel og eksportmarkedsvækst

Global handel og eksportmarkedsvækst Global handel og eksportmarkedsvækst Nyt kapitel Der har siden tilbageslaget i 8 været en forholdsvis træg vækst i verdenshandlen sammenlignet med væksten i den globale produktion. Den svækkede sammenhæng

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

www.visitdenmark.com Forecast for dansk turisme - juli 2009

www.visitdenmark.com Forecast for dansk turisme - juli 2009 www.visitdenmark.com Forecast for dansk turisme - juli 2009 Forecast for dansk turisme - juli 2009 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2009 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Indien. Markedsprofil 2017

Indien. Markedsprofil 2017 Indien Markedsprofil 2017 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

USA. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

USA. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse USA Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Markedsprofil af Schweiz og Østrig

Markedsprofil af Schweiz og Østrig www.visitdenmark.com Markedsprofil af Schweiz og Østrig Det schweiziske marked Fakta om Schweiz Befolkning 7,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (1,6 pct.) Privat forbrug:

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

Italien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Italien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Italien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det italienske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Jeppe Christiansen CEO Juni 2016 The big picture 2 Vækst i global økonomi (% p.a.) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

Gunstige forhold for øget eksport

Gunstige forhold for øget eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE August 2015 Gunstige forhold for øget eksport Tiltagende vækst på vores nære eksportmarkeder og en svækket valuta i forhold til f.eks. USA og Kina giver gunstige forhold for øget

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Venstres turismekonference Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Turismen skaber omsætning i Danmark Omsætning: 73 mia. kr. Turismeomsætning fordelt på formål Danske: 36 mia. kr. Udenlandske: 37 mia.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Frankrig. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Frankrig. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Frankrig Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det franske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks markedsprofiler

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen Pejlemærker for dansk økonomi, december 2016 - Positive takter, og på vej ud af krisen Det ventes, at verdensøkonomien og dansk økonomi vil fortsætte de positive takter i de kommende år og, at vi nu er

Læs mere

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA #4 februar 2012 ØKONOMISK TEMA Dansk eksportudvikling Efter en høj vækst igennem 2010 faldt vareeksporten igennem store dele af 2011. Niveauet for den danske vareeksport i 2011 var dog 11,4 pct. højere

Læs mere

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder AF SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Beklædnings- og fodtøjseksport for 32,8 mia. kr.

Læs mere

Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi

Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi Danmark Danske Tidsskrifter (står til sidst i opstillingen) Skandinavien Danske Tidsskrifter (står til sidst i opstillingen) Sverige Svenske Tidsskrifter

Læs mere

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger. Økonomiske tendenser Sammenvejet udland December DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 13. august 2014 Tina Winther Frandsen Seniorøkonom Jyske Markets twf@jyskebank.dk +45 8989 7170 Side 1/12 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Vækstnøgletallene

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: Det private forbrug

AKTUEL STATISTIK Tema: Det private forbrug AKTUEL STATISTIK Tema: Det private forbrug Nr.: / Den. oktober 'HWSULYDWHIRUEUXJ±YLJWLJVWHY NVWIDNWRULGDQVN NRQRPL Udsigterne i dansk økonomi er trods halvandet år med relativ lav vækst ikke værst. En

Læs mere