Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer"

Transkript

1 Kampagne og Analyse 7. december 2009 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer 1. Om undersøgelsen Resumé Udviklingen i arbejdsskader blandt FOAs medlemmer FOAs medlemmer er overrepræsenteret i arbejdsskadestatistikken Lettere at få anerkendt en ulykke end en erhvervssygdom Ulykker blandt FOAs medlemmer Erhvervssygdomme blandt FOAs medlemmer Køn, fag og arbejdsskade Bilag A. Arbejdsskader i Social- og Sundhedssektoren B. Arbejdsskader i Kost- og Servicesektoren C. Arbejdsskader i Teknik- og Servicesektoren D. Arbejdsskader i Pædagogisk sektor Om undersøgelsen Formålet med denne undersøgelse er, at: finde ud af, hvor mange af FOAs medlemmer, der har anmeldt en arbejdsskade til Arbejdsskadestyrelsen i perioden, og hvor mange, der har fået anerkendt deres arbejdsskade. se, hvilke typer af arbejdsskader, som FOAs medlemmer anmelder og hvilke typer af arbejdsskader, som FOAs medlemmer har sværest ved at få anerkendt. finde ud af, om arbejdsskadereformen fra 2003 har virket Med andre ord: Er det blevet lettere for FOAs medlemmer at få anerkendt deres arbejdsskader efter 2004/2005? Arbejdsskader er en fælles betegnelse for arbejdsulykker og erhvervssygdomme. En ulykke er en fysisk eller psykisk skade, som opstår efter en hændelse eller en påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for 5 dage. En erhvervssygdom er en sygdom eller en lidelse, der er opstået efter længere tids påvirkning fra arbejdet eller de forhold, arbejdet foregår under. I visse tilfælde er det dog vanskeligt at trække en skarp grænse mellem, hvad der er en ulykke, og hvad der er en erhvervssygdom. I 2003 vedtog Folketinget en reform af arbejdsskadeområdet, som skulle gøre det lettere at få anerkendt sin arbejdsskade. Loven trådte i kraft over to omgange - i 2004 for ulykker og 2005 for erhvervssygdomme. Det er den reform, som vi vil undersøge, virkningen af. Resultaterne i denne undersøgelse er fremkommet ved at samkøre FOAs medlemsregister med Arbejdsskadestyrelsens (ASK) register for årene. Vær opmærksom på, at mange arbejdsskader, som er sket i 2008, endnu ikke er anmeldt ligesom der er sager fra både 2007 og 2008, som ikke er færdigbehandlede. 1

2 2. Resumé Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er, at: FOAs medlemmer er overrepræsenteret i arbejdsskadestatikken: FOAs medlemmer anmelder i dobbelt så høj grad en arbejdsskade som den øvrige befolkning. Blandt FOAs medlemmer er det især ulykker og i langt mindre grad erhvervssygdomme, som Arbejdsskadestyrelsen anerkender. 7 ud af 10 anmeldelser af ulykker blev anerkendt. Derimod blev kun hver femte erhvervssygdom anerkendt i perioden. Siden 2004 har det været lettere for FOAs medlemmer at få anerkendt en ulykke. Men det er ikke blevet lettere at få anerkendt en erhvervssygdom som en arbejdsskade siden Der er altså noget, der tyder på, at Arbejdsskadereformen fra 2003 har virket for ulykker, men ikke for erhvervssygdomme. Blandt de ulykker, som FOAs medlemmer anmeldte i perioden, udgjorde overbelastningsulykker knap halvdelen og fald/styrt knap en femtedel. Blandt de erhvervssygdomme, som FOAs medlemmer anmeldte i perioden, udgjorde sygdomme i bevægeapparatet 54%, psykiske sygdomme 17% og hudsygdomme 14%. Psykisk sygdom og sygdomme i bevægeapparatet er de arbejdsskader, det var sværest for FOAs medlemmer at få anerkendt fra. Anerkendelsesprocenten for psykiske sygdomme har tilmed været faldende siden Blandt FOAs medlemmer får kvinder i mindre grad end mænd anerkendt deres arbejdsskader. Og noget tyder desuden på, at fag med mange lavtuddannede og/eller uuddannede medarbejdere, også har sværere ved at få anerkendt en arbejdsskade end fag med mange uddannede medarbejdere. I perioden fik fx 2 ud af 3 brandfolk anerkendt deres arbejdsskade, hvorimod kun 1 ud af 3 medarbejdere på køkken- og rengøringsområdet fik anerkendt deres arbejdsskade. 2

3 3. Udviklingen i arbejdsskader blandt FOAs medlemmer Figur 1 viser, at antallet af anmeldte, anerkendte og afviste arbejdsskader har været relativt stabilt i perioden. I årene har antallet af anmeldte arbejdsskader ligget lige over 5.000, mens antallet af anerkendte arbejdsskader har ligget omkring Bemærk at mange arbejdsskader, der er sket i 2008, endnu ikke er anmeldt og/eller færdigbehandlet. Figur 1. Anmeldte, anerkendte og afviste arbejdsskader blandt FOAs medlemmer Antal Anerkendte Afviste Anmeldte skadeår Figur 2 viser antallet af anerkendte arbejdsskader fordelt på typer af arbejdsskader: Ulykker og erhvervssygdomme. Antallet af anmeldte ulykker er relativt stabilt i perioden Da ulykken ikke altid anmeldes lige efter den er sket, har Arbejdsskadestyrelsen ikke kendskab til alle ulykker fra de seneste år endnu. Antallet af anmeldte erhvervssygdomme fra FOA s medlemmer er steget med 60 procent i perioden. I 2000 blev der anmeldt ca erhvervssygdomme og i 2008 blev der anmeldt ca erhvervssygdomme. Det er især antallet af anmeldte psykiske sygdomme som er steget. I løbet af perioden er antallet af psykiske sygdomme næsten 5 doblet. Anmeldte hudsygdomme, nakkeskulder sygdomme og rygsygdomme er steget med ca. 60 procent i perioden. 3

4 Figur Antal anerkendte arbejdsskader FOAs medlemmer Ulykker Erhvervssygdomme Alle Skadeår Som det fremgår af figuren, har antallet af anerkendte erhvervssygdomme svinget fra 235 i 2000 til 460 i Antallet af ulykker toppede i 2004 med anerkendte ulykker blandt medlemmerne og er faldet en smule siden. Faldet kan dog skyldes, at antallet af sager om ulykker i 2007 og 2008 stadig ikke er færdigbehandlede. 4

5 4. FOAs medlemmer er overrepræsenteret i arbejdsskadestatistikken Figur 3 og 4 viser, at FOAs medlemmer er klart overrepræsenteret i arbejdsskadestatistikken både hvad angår anmeldte og anerkendte arbejdsskader - sammenlignet med arbejdsstyrken som helhed. FOAs medlemmer anmelder i ca. dobbelt så høj grad en arbejdsskade som arbejdsstyrken som helhed. Figur 3. Andel af FOAs medlemmer, der har anmeldt en arbejdsskade sammenlignet med den øvrige befolkning % 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 3,1 3,1 1,4 1,4 2,7 1,2 Anmeldte arbejdsskader blandt FOAs medlemmer Anmeldte arbejdsskader i arbejdsstyrken Skadeår Figur 4. Andel af FOAs medlemmer, der har fået anerkendt en arbejdsskade sammenlignet med den øvrige befolkning % 1,5 1 0,5 1,4 1,4 0,7 0,6 0,8 0,4 Anerkendte arbejdsskader blandt FOAs medlemmer Anerkendte arbejdsskader i arbejdsstyrken Skadeår 5

6 FOAs medlemmer får anerkendt deres arbejdsskader i nogenlunde samme omfang som den øvrige befolkning. I perioden anerkendte Arbejdsskadestyrelsen 48% af de arbejdsskader, som FOAs medlemmer anmeldte. Den samlede anerkendelsesprocent for Arbejdsskadestyrelsen i perioden var 50%. Det viser tabel 1. Tabel 1a, 1b og 1c. 1a. Anerkendelsesprocenter for FOA-medlemmer og Arbejdsskadestyrelsen (ASK). Skadeår I alt FOA * 38* 48 ASK * 42 * 50 * der er stadig mange sager under behandling. For 2008 gælder også, at der stadig er mange sager, der endnu ikke er anmeldt eller færdigbehandlede. 1b. Anerkendelsesprocenter for ulykker FOA-medlemmer og Arbejdsskadestyrelsen (ASK). Skadeår I alt FOA ASK c. Anerkendelsesprocenter for erhvervssygdomme FOA-medlemmer og Arbejdsskadestyrelsen (ASK). Skadeår I alt FOA ASK Lettere at få anerkendt en ulykke end en erhvervssygdom Der er en meget lavere anerkendelsesprocent for erhvervssygdomme end for ulykker. Det viser Figur 5. Anerkendelsesprocenten for erhvervssygdomme har ligget omkring 20 pct. i hele perioden. Anerkendelsesprocenten for ulykker derimod var i 2004 helt oppe på 78 pct. Figur 5. Anerkendelsesprocenter blandt FOAs medlemmer fordelt på typer af arbejdsskader % Skadeår Erhvervssygdomme Ulykker Alle 6

7 Anerkendelsesprocenten for ulykker steg markant i Det tyder på, at arbejdsskadereformen har haft en effekt, hvad angår ulykker. Derimod har reformen ikke haft nogen effekt for de erhvervssygdomme, som FOAs medlemmer har anmeldt. Anerkendelsesprocenten har ligget jævnt omkring 20 pct. i hele perioden. 6. Ulykker blandt FOAs medlemmer Overbelastningsulykker udgjorde halvdelen (47%) af de ulykker, som medlemmerne anmeldte i perioden. Det viser Figur 6. Hver femte ulykke, medlemmerne anmeldte, var et fald /styrt. Figur 6. 4% Anmeldte ulykker blandt FOAs medlemmer fordelt på typer af ulykker 3% 13% 2% 19% Kontakt med farlige stoffer Fald/Styrt Faldende genstande Skåret 47% 6% 5% Overbelastning Psykisk chok Vold/bid/stik Ulykker i øvrigt Figur 7 viser, at overbelastningsulykker udgjorde 43% af de ulykker, som medlemmerne fik anerkendt fra. Hver fjerde anerkendte ulykke var sket efter et fald /styrt. Figur 7. Anerkendte ulykker blandt FOAs medlemmer fordelt på typer af ulykker 4% 4% 8% 3% 24% Kontakt med farlige stoffer Fald/Styrt Faldende genstande Skåret 43% 4% 9% Overbelastning m.v. Psykisk chok Vold/bid/stik Ulykker i øvrigt 7

8 Tabel 2 viser anerkendelsesprocenterne for forskellige typer af ulykker. Ifølge tabellen var overbelastningsulykker en af de typer ulykker, som det var sværest at få anerkendt i perioden. Kun psykisk chok var sværere at få anerkendt. Derimod blev 9 ud af 10 anmeldte arbejdsskader, forvoldt af fald eller styrt, anerkendt. Tabel 2. Anerkendelsesprocenter for ulykker blandt FOAs medlemmer. Kontakt med farlige stoffer Fald/ styrt Faldende genstande Skåret Overbelastn Psykisk chok Vold/ bid/ stik Ulykker i øvrigt I alt 7. Erhvervssygdomme blandt FOAs medlemmer Figur 8 viser, at sygdomme i bevægeapparatet udgjorde over halvdelen (54%) af de sygdomme, som FOAs medlemmer anmeldte som arbejdsskader i perioden. 17% af de erhvervssygdomme, som medlemmerne anmeldte, var psykiske sygdomme/gener. Figur 8. Anmeldte erhvervssygdomme blandt FOAs medlemmer fordelt på typer af erhvervssygdomme 17% 54% 13% 2% 1 Hud Høreskade Andet Lunger Kræft Bevægeapparatet Psykisk sygdom/gener 8

9 Ser man på, hvilke typer af erhvervssygdomme blandt medlemmerne, der rent faktisk blev anerkendt, ser billedet noget anderledes ud. Figur 9 viser, at hudsygdomme udgør størstedelen af de anerkendte erhvervssygdomme blandt medlemmerne. Herefter kommer sygdomme i bevægeapparatet. Figur 9. Anerkendte erhvervssygdomme blandt FOAs medlemmer fordelt på typer af erhvervssygdomme 27% 6% 4% 58% Hud Høreskade Andet Lunger Kræft Bevægeapparatet Psykisk sygdom/gener 2% Tabel 3 viser, at det især er hudsygdomme, som anerkendes som arbejdsskader. Andre typer af erhvervssygdomme anerkendes i meget ringe grad. I gennemsnit anerkendes kun to ud af ti anmeldelse af en erhvervssygdom. Tabel 3. Anerkendelsesprocenter for erhvervssygdomme blandt FOAs medlemmer. Hud Høre Lunger Kræft Bevæge Psykisk I alt skade apparat sygdom Sygdomme i bevægeapparatet udgør over halvdelen af de erhvervssygdomme, som FOAs medlemmer anmelder. Alligevel er kun under hver tiende arbejdsskade i bevægeapparatet blevet anerkendt. Det er især arbejdsskader i skulder, nakke og arme, som det er svært at få anerkendt. Figur 10 viser anerkendelsesprocenter for forskellige typer af sygdomme i bevægeapparatet. 9

10 Figur 10. Anerkendelsesprocenter for sygdomme i bevægeapparatet FOAs medlemmer Skulder/nakke % 20 Ryg Skadeår Arme Figur 11 viser, at det i hele perioden har været svært at få anerkendt en psykisk lidelse eller gene som en arbejdsskade. Anerkendelsesprocenten har været faldende siden 2003, hvor omtrent 6% af dem, der anmeldte en psykisk lidelse som en arbejdsskade, fik den anerkendt. Skadeår 2007 og 2008 er endnu ikke helt færdigbehandlet. Det skal dog bemærkes, at antallet af anmeldte psykiske sygdomme er steget fra 110 i 2000 til 537 i I samme periode er antallet af anerkendelser steget fra 4 for sager anmeldt i 2000 til 19 for sager anmeldt i Figur Anerkendelsesprocenter for psykisk sygdom FOAs medlemmer % Skadeår 10

11 8. Køn, fag og arbejdsskade Tabel 4 viser, at de mandlige medlemmer af FOA i højere grad fik anerkendt en arbejdsskade end de kvindelige medlemmer i perioden. 54% af de mænd, der anmeldte en arbejdsskade, fik anerkendt den. Hvorimod kun 47% af de kvinder, der anmeldte en arbejdsskade, fik den anerkendt. Forskellen mellem kvinder og mænd er markant for både ulykker og erhvervssygdomme. Tabel 4. Anerkendelsesprocenter fordelt på køn og typer af arbejdsskader. Kvinder Mænd FOA i alt Ulykker Erhvervssygdomme Arbejdsskader i alt Tabel 5 viser for det første, at de typiske mandefag generelt opnår en højere anerkendelsesprocent end de typiske kvindefag. For det andet viser tabellen, at mange af de fag, der har et lavt uddannelsesniveau eller hvor der er meget ufaglært arbejdskraft i mindre grad får anerkendt deres arbejdsskader (fx køkken-medarbejdere, rengøringspersonale, dagplejere og handicaphjælpere) end fag med uddannet arbejdskraft (fx socialog sundhedsassistenter). Det betyder fx, at 2 ud af 3 arbejdsskader anmeldt af brandpersonale blev anerkendt i perioden, hvorimod kun 1 ud af 3 arbejdsskader, anmeldt af køkken- og rengøringspersonale, blev anerkendt. Tabel 5. Anerkendelsesprocenter for arbejdsskader (alle), ulykker og erhvervssygdomme fordelt på udvalgte faggrupper blandt FOAs medlemmer. Arbejdsskader (alle) Ulykker Erhvervssygdomme Brandpersonale Plejere Social-og sundhedsassistenter Portører Skolebetjente/-pedeller og -medhjælpere FOA samlet Social-og sundhedshjælpere Buschauffører LFS, døgn Pædagogmedhjælpere Hjemmehjælpere LFS, dag Handicaphjælpere Dagplejere Rengøring Køkken

12 Bilag A. Arbejdsskader i Social- og Sundhedssektoren Figur 12. Anmeldte, anerkendte og afviste arbejdsskader Social- og Sundhedssektoren Anerkendt Afvist Anmeldte Skadeår Figur 13. Anerkendte arbejdsskader Social- og sundhedssektoren 17% Ulykker Erhvervssygdomme 83% 12

13 Figur 14. 4% 3% 1 Anmeldte ulykker Social- og sundhedssektoren 55% 2% 15% 5% 4% Kontakt med farlige stoffer Fald/Styrt Faldende genstande / Stød på genstande Skåret Overbelastning m.v. Psykisk chok Vold/bid/stik Ulykker i øvrigt Figur 15. Anerkendte ulykker Social- og Sundhedssektoren 6% 2% 9% 2% 14% 4% 4% Kontakt med farlige stoffer Fald/Styrt Faldende genstande Skåret Overbelastning Psykisk chok 58% Vold/bid/stik Ulykker i øvrigt 13

14 Figur 16. Anmeldte erhvervssygdomme Social- og sundhedssektoren 27% 26% 2% 23% 14% 7% Hud Høreskade Andet Øvr. bevægeapparat Ryg Psykisk sygdom/gener Figur 17. Anerkendte erhvervssygdomme Social- og sundhedssektoren 30% 2% 6% 0% 3% 58% Hud Høreskade Andet Øvr. bevægeapparat Ryg Psykisk sygdom/gener 14

15 B. Arbejdsskader i Kost- og Servicesektoren Figur 18. Anmeldte, anerkendte og afviste arbejdsskader Kost- og Servicesektoren Anerkendt Afvist Anmeldt Skadeår Figur 19. Anerkendte arbejdsskader Kost- og servicesektoren 2 Ulykker Erhvervssygdomme 79% 15

16 Figur 20. 2% Anmeldte ulykker Kost- og servicesektoren 6% 4% 2% 28% Kontakt med farlige stoffer Fald/Styrt Faldende genstande Skåret Klemt eller mast 4 6% 9% Overbelastning m.v. Psykisk chok Vold/bid/stik Ulykker i øvrigt Figur 21. Anerkendte ulykker Kost- og servicesektoren Kontakt med farlige stoffer Fald/Styrt 2% 6% 2% 3% Faldende genstande Skåret 26% 39% Klemt eller mast Overbelastning m.v. 8% 12% Psykisk chok Vold/bid/stik Ulykker i øvrigt 16

17 Figur 22. Anmeldte erhvervssygdomme Kost- og servicesektoren 28% 17% 28% 27% Hud Andet Øvr. Bevægeapparat Rygsygdomme Figur 23. Anerkendte erhvervssygdomme Kost- og servicesektoren 7% 1 7% 75% Hud Andet Øvr. Bevægeapparat Rygsygdomme 17

18 C. Arbejdsskader i Teknik- og Servicesektoren Figur 24. Anmeldte, anerkendte og afviste arbejdsskader Teknik- og Servicesektoren Skadeår Anerkendt Afvist Anmeldt Figur 25. Anerkendte arbejdskader Teknik- og servicesektoren 1 Ulykker Erhvervssygdomme 89% 18

19 Figur 26. Anmeldte ulykker Teknik- og servicesektoren Kontakt med farlige stoffer Fald/Styrt 3% 1 5% Faldende genstande / Stød på genstande Skåret 6% 23% Klemt eller mast Overbelastning m.v. Psykisk chok 34% 6% 10% Vold/bid/stik Ulykker i øvrigt Figur 27. 5% Anerkendte ulykker Teknik- og Servicesektoren 4% 1 2% 2% 28% Kontakt med farlige stoffer Fald/Styrt Faldende genstande / Stød på genstande Skåret Klemt eller mast 27% 2% 7% 12% Overbelastning m.v. Psykisk chok Vold/bid/stik Ulykker i øvrigt 19

20 Figur 28. Anmeldte erhvervssygdomme Teknik- og servicesektoren 22% 8% 23% Hud Høreskader Andet Lunger 19% 8% 5% 15% Øvr. Bevægeapparat Rygsygdomme Psykisk sygdom Figur 29. Anerkendte erhvervssygdomme Teknik- og Servicesektoren Hud Høreskader 10% 8% 24% Andet 5% 9% Lunger Øvr. Bevægeapparat 10% 34% Rygsygdomme Psykisk sygdom 20

21 D. Arbejdsskader i Pædagogisk sektor Figur 30. Anmeldte, anerkendte og afviste arbejdsskader Pædagogisk sektor Anerkendt Afvist Anmeldte Skadeår Figur 31. Anerkendte arbejdsskader Pædagogisk sektor 10% Ulykker Erhvervssygdomme 90% 21

22 Figur 32. Anmeldte ulykker Pædagogisk sektor Kontakt med farlige stoffer Fald/Styrt 3% 8% 4% Faldende genstande / Stød på genstande Skåret 4% 24% Klemt eller mast Overbelastning m.v. 4 3% 1 Psykisk chok Vold/bid/stik Ulykker i øvrigt Figur 33. Anerkendte ulykker Pædagogisk sektor Kontakt med farlige stoffer Fald/Styrt 3% 4% 8% 3% 30% Faldende genstande / Stød på genstande Skåret Klemt eller mast Overbelastning m.v. 34% 3% 13% Psykisk chok Vold/bid/stik Ulykker i øvrigt 22

23 Figur 34. Anmeldte erhvervssygdomme Pædagogisk sektor 35% 2% 14% Hud Andet Øvr. bevægeapparat 22% Rygsygdomme Psykisk sygdom 19% 8% Figur 35. Anerkendte erhvervssygdomme Pædagogisk sektor 7% 4% 5% 2% Hud 13% 69% Andet Øvr. bevægeapparat Rygsygdomme Psykisk sygdom 23

F O A F A G O G A R B E J D E. Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer

F O A F A G O G A R B E J D E. Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer F O A F A G O G A R B E J D E Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer 2000-2009 Indholdsfortegnelse 1. Om undersøgelsen 4 2. Resumé 5 3. Udviklingen i anmeldte arbejdsskader 6 4. Udviklingen i anerkendte arbejdsskader

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer. FOA Kampagne og analyse November 2010

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer. FOA Kampagne og analyse November 2010 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer FOA Kampagne og analyse November 2010 1. Om undersøgelsen... 2 2. Resumé... 3 3. Udviklingen i anmeldte arbejdsskader... 4 4. Udviklingen i anerkendte arbejdsskader...

Læs mere

Forbundet af Offentligt Ansatte, marts 2003

Forbundet af Offentligt Ansatte, marts 2003 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 3 2. Metode og lovgivning. 5 2.1. Metode 5 2.2. Baggrund og lovgivning 5 3. Udviklingen i antallet af arbejdsskader 1998-2001... 6 3.1. Det samlede antal anmeldte arbejdsskader

Læs mere

For en nærmere analyse af fordelingen på køn, alder og regioner henvises til de særskilte arbejdspapirer herom.

For en nærmere analyse af fordelingen på køn, alder og regioner henvises til de særskilte arbejdspapirer herom. Forord Der er ændret på opbygningen af årsstatistikken fra arbejdsskadestatikken i år i forhold til tidligere år. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden 2002, er der i tilknytning

Læs mere

Arbejdspapir om alder ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010

Arbejdspapir om alder ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010 ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010 1 Forord Der er ændret på opbygningen af sstatistikken fra arbejdsskadestatikken i i forhold til tidligere. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden

Læs mere

Arbejdsskadestatistik bilag

Arbejdsskadestatistik bilag Arbejdsskadestatistik 2015 - bilag Indholdsfortegnelse Bilag A: Tabeller med generel statistik... 2 Generelt... 2 Tilgangen af arbejdsskadesager... 3 Afsluttede arbejdsskadesager... 4 Afgørelser... 6 Godtgørelse

Læs mere

NNF ere er hårdt ramt af arbejdsskader

NNF ere er hårdt ramt af arbejdsskader AE har undersøgt hyppigheden af arbejdsskader blandt medlemmer af NNF s a-kasse. Analysen viser, at NNF ere har flere arbejdsskader end andre, både når det gælder arbejdsulykker og erhvervssygdomme. NNF

Læs mere

Arbejdsskader Bilag

Arbejdsskader Bilag Arbejdsskader 2014 - Bilag (Foto: Colourbox) Indholdsfortegnelse Bilag A: Tabeller over den generelle udvikling... 2 Generelt... 2 Tilgangen af arbejdsskadesager... 3 Afsluttede arbejdsskadesager... 4

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 2011

Arbejdsskadestatistik 2011 Forord Traditionen tro udgiver Arbejdsskadestyrelsen igen i år en statistisk opgørelse over de arbejdsskadesager, som styrelsen har modtaget og behandlet året forinden. Som noget nyt er arbejdsskadestatistikken

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 2016

Arbejdsskadestatistik 2016 Arbejdsskadestatistik 2016 Arbejdsskadestatistik 2016 er en statistisk opgørelse, som følger udviklingen på arbejdsskadeområdet i perioden fra 2010 til 2016. I arbejdsskadestatistikken bliver nøgletallene

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

ARBEJDSSKADESTATISTIK 2009

ARBEJDSSKADESTATISTIK 2009 ARBEJDSSKADESTATISTIK 2009 ÅRETS TEMA: Psykiske sygdomme 600 Anmeldelser af psykiske sygdomme blandt kvinder 2006-2009 500 400 300 200 100 0 under 20 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49

Læs mere

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 FOA Kampagne og Analyse 18. juni 2012 Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 Statens Institut For Folkesundhed (SIF) har udarbejdet en omfattende rapport om FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på

Læs mere

5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet

5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet 5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet Fraværet på DA-området som følge af sygdom, barsel, arbejdsulykker m.v. udgjorde 5,5 pct. af det samlede antal mulige arbejdsdage i 2005. Heraf udgjorde sygefraværet,0 pct.point.

Læs mere

Arbejdspapir om bopælsregioner

Arbejdspapir om bopælsregioner 1 Forord Der er ændret på opbygningen af årsstatistikken fra arbejdsskadestatikken i år i forhold til tidligere år. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden 2002, er der i

Læs mere

Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013.

Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013. Forord Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013. I 2013 modtog Arbejdsskadestyrelsen godt 59.000 sager det højeste siden 2008. Det er

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Førtidspension. blandt FOAs medlemmer

Førtidspension. blandt FOAs medlemmer F O A F A G O G A R B E J D E Førtidspension blandt FOAs medlemmer 1. Forord...2 2. Baggrund...3 3. Formål...3 4. Metode...4 5. Resumé...4 6. FOAs medlemmer er stadig overrepræsenteret...6 6.1 Fordeling

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

PenSam's førtidspensioner

PenSam's førtidspensioner 2012 PenSam's førtidspensioner PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

PenSam's førtidspensioner 2013

PenSam's førtidspensioner 2013 PenSam's førtidspensioner 2013 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Farum pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter CVR-nr. 24

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet F O A f a g o g a r b e j d e Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet FOA-medlemmernes sundhed FOA Fag og Arbejde 1 Politisk ansvarlig:

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009 Kampagne og analyse 11. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse FOA stillede i november 2009 en række spørgsmål til sine ledermedlemmer om deres lederuddannelse og ledelsesansvar. Undersøgelsen

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer FORBUND Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer 2009-2014 Indhold Resumé 3 Om undersøgelsen 8 Udviklingen i anmeldte arbejdsskader 10 Udviklingen i anerkendelsesprocenten for arbejdsskader 13 Ulykker blandt

Læs mere

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne.

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne. 25. september 2014 Gaver fra borgere I perioden 24. januar til 2. februar gennemførte FOA en undersøgelse om modtagelse af gaver fra borgere. Undersøgelsen blev foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sladder

Det siger FOAs medlemmer om sladder FOA Kampagne & Analyse Januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om sladder I oktober 2008 gennemførte FOA en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om blandt andet sladder på arbejdspladsen.

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed

FOA-medlemmernes sundhed FOA Kampagne og Analyse 9. juni 2015 FOA-medlemmernes sundhed Statens Institut for Folkesundhed (SIF) har for FOA foretaget en undersøgelse af FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på den store nationale

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Behov for nyt personale på FOAs områder frem til 2019

Behov for nyt personale på FOAs områder frem til 2019 FOA Kampagne og Analyse 25. marts 2010 Behov for nyt personale FOAs områder frem til 2019 FOA har beregnet, hvor meget nyt personale, kommuner og regioner har brug for at hente ind FOAs fagområder de næste

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater FOA - Analysesektionen Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater 31. januar 2007 Regeringen afholder den 8. februar sit tredje temamøde om kvalitetsreformen. FOA er inviteret til mødet. Emnet,

Læs mere

Det siger FOAs afdelinger og medlemmer om arbejdstid

Det siger FOAs afdelinger og medlemmer om arbejdstid FOA Kampagne & Analyse 11. november 2009 Det siger FOAs afdelinger og medlemmer om arbejdstid ndgik i 2007 aftale via KTO med kommuner og regioner om, at ledige timer på arbejdspladserne skal tilbydes

Læs mere

Profil af FOAs medlemmer 2009 i forhold til andre fagforeningsmedlemmer

Profil af FOAs medlemmer 2009 i forhold til andre fagforeningsmedlemmer Profil af FOAs medlemmer 2009 i forhold til andre fagforeningsmedlemmer Kampagne og Analyse Februar 2011 Denne profil af FOAs medlemmer er lavet på baggrund af en 10-procent stikprøve af alle Danmarks

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Forord. København, juni Thomas Lund Kristensen. Konstitueret direktør

Forord. København, juni Thomas Lund Kristensen. Konstitueret direktør Arbejdsskadestatistik 2015 Forord Arbejdsskadestatistik 2015 er en statistisk opgørelse, som følger udviklingen i Arbejdsskadestyrelsens sagsafvikling fra 2009 til 2015. I arbejdsskadestatistikken bliver

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked

Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked Det er i særlig grad drengene, der sakker bagud, når det handler om at få en uddannelse ud over folkeskolens afgangsprøve. Ifølge regeringens målsætning

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

FOA Kampagne og Analyse 24. juni Det siger FOAs medlemmer om besparelser i dagtilbud

FOA Kampagne og Analyse 24. juni Det siger FOAs medlemmer om besparelser i dagtilbud Det siger FOAs medlemmer om besparelser i dagtilbud FOA Kampagne og Analyse 24. juni 2011 FOA undersøgte i perioden fra 27. maj til 7. juni 2011, hvilke besparelser FOAs medlemmer i dagtilbud har oplevet

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Vold på arbejdspladsen en undersøgelse af vold blandt FOAs medlemmer 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion...2 2. Hvad er vold og trusler?...3 3. Hvert 3. FOA-medlem udsættes

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

PenSam's førtidspensioner 2011

PenSam's førtidspensioner 2011 PenSam's førtidspensioner 2011 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA Kampagne og Analyse 29.04.13 Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Sygedagpenge Tema analyse 2014. Hvad kendetegner de 30 50 årige med over 26 ugers varighed

Sygedagpenge Tema analyse 2014. Hvad kendetegner de 30 50 årige med over 26 ugers varighed Sygedagpenge Tema analyse 2014 Hvad kendetegner de 30 50 årige med over 26 ugers varighed Baggrund DUR statistik over 26 uger sygemeldte 2 Datagrundlag Dataudtræk fra Opera den 26. oktober. 6 sygemeldt

Læs mere

Sygefravær. blandt FOAs medlemmer 2006

Sygefravær. blandt FOAs medlemmer 2006 F O A F A G O G A R B E J D E Sygefravær blandt FOAs medlemmer 2006 Sygefravær blandt FOAs medlemmer 2006 Forord FOAs sygefraværsundersøgelse viser desværre, at sygefraværet er stigende blandt FOAs medlemmer.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab FOA Kampagne & Analyse 30. marts 2009 Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab Denne undersøgelse er gennemført via FOAs elektroniske medlemspanel i marts 2009. 2.031 FOA-medlemmer har medvirket

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Ny opgørelse: Langt fra alle overfald på sosu'er anerkendes som arbejdsskader - UgebrevetA4.dk

Ny opgørelse: Langt fra alle overfald på sosu'er anerkendes som arbejdsskader - UgebrevetA4.dk S M EN BAGATEL? Ny opgørelse: Langt fra alle overfald på sosu'er anerkendes som arbejdsskader Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Torsdag den 28. september 2017 Fagforbundet FOA's medlemmer oplever

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA Kampagne og Analyse 19. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA har i perioden 12. marts til 23. marts gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om spise-/frokostpauser.

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Værd at vide om. medlemstal

F O A F A G O G A R B E J D E. Værd at vide om. medlemstal F O A F A G O G A R B E J D E Værd at vide om medlemstal Værd at vide om FOAs medlemstal Medlemmerne vil og skal altid være i centrum for FOAs arbejde. Men medlemskab af en fagforening er ikke noget, der

Læs mere

EN ANALYSE AF SOCIALE OG ARBEJDS- MÆSSIGE KONSEKVENSER AF EN ARBEJDSSKADE

EN ANALYSE AF SOCIALE OG ARBEJDS- MÆSSIGE KONSEKVENSER AF EN ARBEJDSSKADE SOCIAL RAPPORT 2008 EN ANALYSE AF SOCIALE OG ARBEJDS- MÆSSIGE KONSEKVENSER AF EN ARBEJDSSKADE 350 300 250 200 150 100 50 0 året før året efter 2 år efter 3 år efter 4 år efter 5 år efter 6 år efter 7 år

Læs mere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA Fag og Arbejde Analysesektionen, 7. juni 2007 Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA har gennemført en medlemsundersøgelse fra d. 25. maj til d. 3. juni 2007

Læs mere

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA Kampagne og Analyse 14. juni 2012 Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA har i perioden 15.-29. marts 2012 gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse Det siger FOAs medlemmer om uddannelse FOA Kampagne og Analyse 23. april 2012 Undersøgelsen er gennemført i perioden 12.-23. marts 2012 ved en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt 3.490 FOA-medlemmer.

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Indflydelse og engagement skaber kvalitet Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder hver dag i forreste række med at skabe velfærdsydelser

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Sagsantal og sagsbehandlingstider 5 1.1 9 procent flere

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i FOA 2010

Indvandrere og efterkommere i FOA 2010 Indvandrere og efterkommere i FOA 2010 Kampagne og Analyse 11. august 2010 I dette notat præsenteres nye oplysninger om de medlemmer af FOA, der er indvandrere og efterkommere 1. Oplysninger stammer fra

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Oprettede klagesager og sagsbehandlingstider 4 1.1 Uændret

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 1 Sammenfatning 4 1.1.1 Tal fra Danmark 5 1.1.2 Tal fra Grønland 7 2 Udvikling

Læs mere

KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE

KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE 21. oktober 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE Forslaget om et skattefrit år for de 64-årige giver næsten en mia. kr. i skattelettelse til de rigeste

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Ufaglærte har oftest det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Det er således den gruppe, der oftest er udsat for belastende arbejdsstillinger, tunge løft og hudpåvirkninger.

Læs mere

Hudsygdomme anmeldt til arbejdsskadestyrelsen

Hudsygdomme anmeldt til arbejdsskadestyrelsen Louise Kryspin Sørensen og Dan Yu Wang Juni 2012 Hudsygdomme anmeldt til arbejdsskadestyrelsen Hudsygdomme forekommer i stigende grad blandt sygeplejersker. Samtidig udgør hudsygdomme en stabil andel af

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

ci CD c5- CD -1-3 (i.) Cl, (I-)

ci CD c5- CD -1-3 (i.) Cl, (I-) - c5- CD (I-) Di ci CD Cl, Di (i.) -1 0-3 Di D CD (D 0 Di D Di CD -5 CD 0 0 (D (D rj 0 Indhold 1. Arbejdsskadestrategi.3 2. Metode 3 3. Sammenlignelighed 3 4. Indberetningspligt og underrapportering 4

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

BESKÆFTIGEDE PÅ FOA-OMRÅDET UDEN ØKONOMISK

BESKÆFTIGEDE PÅ FOA-OMRÅDET UDEN ØKONOMISK 16. marts 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33557720 / Mobil tlf. 42429018 Resumé: 19.000 BESKÆFTIGEDE PÅ FOA-OMRÅDET UDEN ØKONOMISK SIKKERHEDSNET Analysen viser, at 8 ud af 10 beskæftigede

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE

ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE Et godt og langt arbejdsliv for alle Leif Lahn Jensen Arbejdsmarkedsordfører DE TO UDFORDRINGER Arbejdsstyrken slides ned Løsninger? Økonomiske realiteter Næsten en halv

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 212 Personale / HR 14 12 1 8 6 4 2 29 21 211 212 Indledning Hermed foreligger arbejdsskadestatistikken efter første kvartal i 212. Statistikken indeholder kun arbejdspladser

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA Kampagne og Analyse September 2012 Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA har i perioden 28. august - 6. september 2012 gennemført

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Inklusion i dagtilbud

Inklusion i dagtilbud 7. februar 2014 Inklusion i dagtilbud FOA gennemførte i efteråret 2013 en undersøgelse af inklusion af børn med særlige behov blandt 1284 medlemmer i daginstitutioner, SFO er/fritidshjem, dagplejen og

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

ARBEJDSSKADESTATISTIK

ARBEJDSSKADESTATISTIK ARBEJDSSKADESTATISTIK 2004 Forord Det er syvende år, Arbejdsskadestyrelsen udgiver en statistik baseret på oplysninger om de sager, Arbejdsskadestyrelsen har behandlet de seneste år. Arbejdsskadestatistikken

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for Region Nordjylland KKKØR. Arbejdsskadestatistik for. Region Nordjylland Helår Side 0

Arbejdsskadestatistik for Region Nordjylland KKKØR. Arbejdsskadestatistik for. Region Nordjylland Helår Side 0 KKKØR Arbejdsskadestatistik for Region Nordjylland Arbejdsskadestatistik for Region Nordjylland Helår 2012 Side 0 Side 1 A-skade statistik for Region Nordjylland Antal af A-skader i Region Nordjylland

Læs mere