DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007"

Transkript

1 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007 Markedskommentar Ben Bernanke fik atter gydet olie på vandene Briefings på september måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den risikovillige modelportefølje fik naturligt størst medvind af den genvundne optimisme Analyser: Alm. Brand Formue Arkil Holding Brøndby IF Coloplast Dan-Ejendomme Hold. Dantax Dantherm DK Trends Invest Greentech Energy Sys. Hvidbjerg Bank ITH Industri Invest Jensen & Møller Invest Lundbeck NKT Holding Nordic Tankers Novozymes RIAS Royal Unibrew D/S Torm Vestas

2 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007 ISSN Udgiver Ansvarlig for redaktionelt indhold og analyser Udgivelsesfrekvens: Copyright Dansk Aktie Analyse A/S (CVR nr ) Strandgade 4 B 1401 København K Tel Cand. polit Peter Falk-Sørensen 2. mandag i hver måned Enhver form for kopiering eller anden gengivelse af materiale fra Dansk Aktie Analyse/Investor Briefing uden skriftlig tilladelse fra udgiveren er forbudt. Analyser, vurderinger og redaktionelt stof er baseret på informationer, offentliggjort via Københavns Fondsbørs eller fra kilder, som vi har fundet troværdige. Vi kan dog ikke garantere for materialets nøjagtighed eller fuldstændighed. Vurderinger er udtryk for Dansk Aktie Analyse A/S' officielle holdninger på tidspunktet for udgivelsen, og det understreges, at vurderingerne kan blive ændret uden varsel. Materialet må ikke forstås som en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner, men bør indgå sammen med andet relevant materiale i læserens egne kritiske vurderinger, som alene kan ligge til grund for personlige investeringsbeslutninger.

3 ARTIKLER Markedskommentar Ben Bernanke fik atter gydet olie på vandene Der har været meget diskussion om den amerikanske centralbankchefs håndtering af uroen på de finansielle markeder, men selv om rentesænkningen måske kom lidt sent, blev den modtaget positivt på de finansielle markeder. Signalværdien af, at rentesænkningen er et tegn på centralbankens vurdering af situationens alvor, blev fuld opvejet af markedernes vurdering af fordelen i en aktuel lavere rente... side 3 Briefings på september måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra IC Companys, TK Development, EDB Gruppen og Danisco.... side 5 Den risikovillige modelportefølje fik naturligt størst medvind af den genvundne optimisme Med et afkast på 3,96% kom den risikovillige modelportefølje stærkest ud af september måned, mens den konservative portefølje med -0,70% klarede ringere sig end markedet, som steg 0,37%.... side 7 ANALYSER Alm. Brand formue 4020D.ALMF H. Lundbeck 3520A.LUND Arkil Holding 2010D.ARKI Hvidbjerg Bank 4010D.HVID Brøndby IF 2530D.BRØN ITH Industri Invest 2010D.ITHB Coloplast 3510A.COLO Jensen & Møller Invest 4040D.JENS D/S Torm 1010A.TORM NKT Holding 2010B.NKTH Dan-Ejendomme Holding 4040D.DABA Nordic Tankers 2030D.NOTA Dantax 2520D.DANG Novozymes 1510A.NOVZ Dantherm 2010C.DANM Rias 2010D.RIAS DK Trends Invest 4020D.DKTR Royal Unibrew 3020B.ROYA Greentech Energy Systems 5510C.GREE Vestas Wind Systems 2010A.VESS

4 BEN BERNANKE FIK ATTER GYDET OLIE PÅ VANDENE Der har været meget diskussion om den amerikanske centralbankchefs håndtering af uroen på de finansielle markeder, men selv om rentesænkningen måske kom lidt sent, blev den modtaget positivt på de finansielle markeder. Signalværdien af, at rentesænkningen er et tegn på centralbankens vurdering af situationens alvor, blev fuld opvejet af markedernes vurdering af fordelen i en aktuel lavere rente Uroen på de finansielle markeder, der er skabt af problemerne på det amerikanske såkaldte subprime -marked, som omfatter de mindre kreditværdige amerikanske boliglån, blev i løbet af september yderligere dæmpet, ved at den amerikanske centralbank, FED, sænkede renten med 0,5 %-point til 4,75%. Man kan altid spørge sig selv, om det netto er et positivt signal, at den amerikanske centralbank finder det nødvendigt at sænke renten. Ret beset, er det jo en vurdering fra højeste sted om, at den amerikanske økonomi trænger til hjælp, og dette kan næppe fortolkes som andet end et negativt signal. Men for det første har aktørerne på de finansielle markeder en indbygget præference for det positive de fleste aktører lever direkte eller indirekte bedst, når markederne er stigende. For det andet er der rent faktisk mange positive forhold i økonomien, som endnu ikke har gjort kreditkrisen for yderligtstående boliglån følgeskab. Virksomhedernes indtjening befinder sig således på et historisk stærkt niveau, hvilket også har indflydelse på arbejdsmarkedet. De mere fremadrettede økonomiske indikatorer som industriens og forbrugernes tillid til fremtiden, veksler lidt fra måling til måling, men der er heller ikke her en tendens, som for alvor støtter subprime -problemerne. Månedens nær-ved katastrofe i relation til subprime -problematikken var engelske Northern Rock, som måske hovedsageligt blev reddet på målstregen som følge af sin store markedsandel på det britiske marked. Et kollaps for Northern Rock ville ganske enkelt kunne få kreditkrisen til at påvirke realøkonomien direkte og endda straks, hvilket ingen ville have interesse i. Samlet steg de globale aktier målt ved MSCI World Index i september måned med 2,9% opgjort i lokal valuta og er dermed oppe med 6,4% fra årsskiftet. MSCI Europe steg i september mere moderat, nemlig med 1,7% i lokal valuta, mens Fjernøsten steg 2,4%, Norden steg 3,3% og Nordamerika hele 3,6% i lokal valuta, svarende udviklingen i det brede S&P 500-indeks. Et meget godt billede af, at det var de mere letbevægelige aktier, som lagde sig i front, da stemningen lettede oven på Ben Bernankes rentesænkning, steg teknologiindekset Nasdaq med hele 4,0%, og målt fra årsskiftet lå Nasdaq ultimo september 11,8% højere mod S&P 500 s 7,6%. En fortsat faldende USD påvirker umiddelbart bytteforholdet over for især euro-zonen, hvilket på sigt giver en konkurrencefordel for de amerikanske virksomheder, hvilket begrunder den 3

5 svagere kursudvikling for de europæiske aktier under ét. Blandt de nordiske indeks, lå det danske aktiemarked målt ved C20-indekset i september med en stigning på 1,2% sammen med Sverige med +0,4% i den tunge ende, mens det finske indeks med +7,0% toppede efterfulgt af Norge med 5,8%. På det danske aktiemarked er det især værd at bemærke sig, at Smallcap+ indekset i september gik mod strømmen og faldt hele 3,3%, således at KFMX-indekset bestående af aktierne uden for C20 også samlet set var i negativ zone med 1%. Det betyder, at fra årsskiftet, hvor totalindekset OMXC samlet er steget med 15,2%, er Smallcap+ kun steget 1,9% og Midcap+ blot 0,3%. Meget af udviklingen den seneste måned forklares af den generelle mistillid til finansaktier i forbindelse med det internationale fokus på subprime -problematikken. Finans-aktier er under ét faldet med 3,5% i september og med 7,3% siden årsskiftet. Vi har bl.a. med nogen undren set Danske Bank-aktien kraftigt ramt af disse spekulationer, hvilket i nogen grad hænger sammen med, at banken traditionelt har været relativ aktiv inden for området. Selv om vi vurderer, at banken evner at kalkulere sine risici, er der ingen tvivl om, at særligt de internationale investorer er meget nervøse ved situationen, og kontant har det en effekt på funding siden, hvilket uvægerligt vil påvirke rentemarginalen. Mest positivt på sektor-niveau har Sundhedspleje udviklet sig i september med en stigning på 3,7%, hvilket har indhentet noget af sektorens efterslæb siden Nyt år. Bl.a. har hårdt prøvede Lundbeck kunnet bidrage med flere positive elementer i sin nyhedsstrøm, herunder en strategisk interessant indlicensering inden for søvnbehandling samt et gennembrud i pipeline inden for depression, som giver håb for i hvert fald en delvis erstatning af det indtjeningsbortfald, som forudses når Cipralex/Lexapro går af patent omkring Industri-sektoren lagde i september 1,9% til indeksværdien, som siden årsskiftet herefter er steget 42,7%, og således meget godt afspejler den underliggende stærke indtjeningsudvikling, som både er cyklisk og strukturelt betinget. De måske bedste eksempler på denne attraktive kombination er FLSmidth & Co. og Rockwool, og førstnævnte opnåede i september et gennembrud på det russiske marked, som anses for særdeles interessant, dels pga. landets betydelige olieindtægter samt behov for udbygning af infrastruktur og boliger, dels pga. en nedslidt og utilstrækkelig cementbranche, som står over for betydelige investeringer. FLS har nu bragt sig i en attraktiv position til at tage sin del af dette store marked. Blandt de papirer, som i øvrigt eksponerede sig i september var SAS, hvis uheld med landningsstellet på de mindre Dash8-fly, som måtte groundes for nærmere eftersyn, til problemet var afhjulpet, kom på et meget uheldigt tidspunkt. SAS var netop ved at få vendt indtjeningen efter flere års kamp mod ydre såvel som indre udfordringer, og der er ingen tvivl om, at den umiddelbare regning pga. nødlandingerne og de deraf følgende aflysninger, som skønsmæssigt befinder sig i mio. kr. s klassen, kun udgør en mindre del af den samlede regning, som imidlertid kan være vanskelig at opgøre. Men samlet set går vi så småt årets sidste kvartalssæson i møde med et ganske optimistisk marked, let påvirket af stimulanser fra Ben Bernanke. 4

6 BRIEFING PÅ SEPTEMBER MÅNEDS VÆSENTLIGSTE MEDDELELSER OG ANBEFALINGER Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra IC Companys, TK Development, EDB Gruppen og Danisco IC Companys med ambitiøs vækstplan Årsrapporten for 2006/07 indeholdt resultatmæssigt ikke de store overraskelser. Med en omsætning på mio. kr. ramte koncernen stort set Reuters konsensus estimatet på mio. kr. Overskudsgraden på 10,2% var også tæt på markedets forventninger, så driftsresultatet landede på 340 mio. kr. mod konsensus 335 mio. kr. Ledelsen forventer for 2007/08 en omsætning i niveauet mio. kr. med en overskudsgrad omkring 12%. Vigtigere var den forventede nye strategiplan imidlertid, hvor ledelsen udmelder det temmelig ambitiøse mål 15/15. Det betyder, at ledelsen forventer at øge både EBIT-margin og organisk toplinjevækst således, at begge når 15% inden for en tidsramme på 3-5 år. Strategiplanen er ellers relativt konservativ, da målet skal nås ved effektiviseringer af den aktuelle forretningsmodel, ensbetydende med at geografisk ekspansion samt konsolideringer i markedet ikke er en del af strategien i den nærmeste fremtid. Vi anser det aktuelle vækstmål som ganske positivt, men er alligevel en smule skeptiske. I den forbindelse kan det nævnes, at koncernen ikke nåede den tre-årige økonomiske plan, som blev fremført i 2004/05. Ydermere udviste forretningsmodellen svaghedstegn i 2006/07, hvor EBIT-marginen ikke blev øget. Ledelsen bedyrer dog, at det er substituering fra engros- til retail- samt franchisesalg, der skal give de nødvendige forbedringer i indtjeningsmarginalerne. Aktien handles til en forventet P/E på 18,7, hvilket må betragtes som dyrt, men en realisering af den nye finansielle målsætning mere end retfærdiggør dette. Formår koncernen at leve op til de udmeldingerne, handler aktien rent faktisk relativt billigt i nærheden af 10 gange indtjeningen i 2009/10. Op til årsregnskabsmeddelelsen ændrede vi vores anbefaling af aktien fra 4 til 3 på grund adskillige oplagte positive kurstriggere, og denne anbefaling opretholdes. TK Development fastholder forventningerne På trods af et temmelig svagt resultat i 1. halvår af 2007 fastholdt ledelsen forventningerne om et nettoresultat på mindst 240 mio. kr. i 2007/08. Selskabets resultat i perioden blev et nettoresultat på 57,9 mio. kr. mod 3,8 mio. kr. sidste år, og årsagen til det lidt lave resultat er, at der er realiseret relativt få projekter i perioden. Der er således blot afleveret projekter modsvarende kvadratmeter i 1. halvår af 2007/08 mod forventet aflevering af projekter på kvadratmeter i 2. halvår. Fordelt på forretningsområder står moderselskabet for 9,6 mio. kr. efter skat, TKD Nordeuropa 12,4 mio. kr., mens Euro Mall Holding bidrager med 35,8 mio. kr. TKD Nordeuropa oplevede fremgang fra 7,4 mio. kr. til 12,4 mio. kr., mens nettoresultatet for Euro Mall Holding faldt markant fra det høje resultat i 1. halvår af 2006/07 på 115,2 mio. kr. til 39,8 mio. kr. i 2007/08. På det fundamentale niveau er fokus især på udviklingen af boligprojekter i Østeuropa, hvor projektporteføljen er udbygget i Polen, idet der her forventes en stærk udvikling primært på grund af mangel på attraktive boliger. Bulgarien forventes også at blive central for driften i fremtiden, og ledelsen meddeler, at der nu arbejdes med flere konkrete projekter. Overtagelsen af 50% af IØ-Fondens andel i Euro Mall Holding understreger ledelsens tro på fremtiden. 5

7 Aktien er faldet betragteligt i perioden efter halvårsmeddelelsens offentliggørelse til omkring 100 kr. pr. aktie fra tidligere omkring 130 kr. pr. aktie. Halvårsmeddelelsen er imidlertid ikke primær årsag til denne udvikling, selvom det generelt varren smule skuffende. Spekulationer om bagmandspolitiets sigtelse mod ledelsen og konsekvenserne af et negativt udfald har haft større indflydelse. Vi fastholder vores anbefaling på 3, da koncernen fortsat udviser en stabil udvikling. Risikoen ved aktien anser vi imidlertid som værende forhøjet. EDB Gruppen køber stort op EDB Gruppen meddelte 27. september, at koncernen har erhvervet IT-Gruppen, som er Danmarks største IT-leverandør til detailsektoren. med virkning fra 1. oktober. EDB Gruppen forventer en påvirkning af årets omsætning med 40 mio. kr. samt en mindre positiv effekt på resultatet før skat. I 2008 forventes opkøbet at bidrage med ca. 180 mio. kr. i omsætning og mindst 18 mio. kr. i overskud før afskrivninger. Parterne har aftalt, at salgsprisen ved transaktionen ikke oplyses. EDB Gruppen vurderer, at købet giver anledning til betydelige synergieffekter, og for at udnytte disse til fulde overføres EDB Gruppens retail team til den større specialistorganisation i IT Gruppen. Med erhvervelsen forudser EDB Gruppen også tilførsel af ressourcer og kompetencer som er skræddersyede til at indgå i den eksisterende forretningsmodel, ligesom ledelsen forventer, at det nye retail team vil kunne opnå stor gennemslagskraft i Sverige. Vi fastholder indtil videre vores anbefaling på 4 (sælg), på trods af at aktien er steget mere end 10% siden meddelelsen. Vi bider mærke i en stagnerende udvikling i IT-Gruppen fra 2005 til 2006, ligesom vi er skeptiske med hensyn til synergieffekterne. Disse kan traditionelt være behæftet med risiko og usikkerhed. Desuden er en vurdering af den reelle værdi af overtagelsen belastet af ledelsens manglende åbenhed omkring omkostningerne ved transaktionen. Udsigterne bedre for Danisco efter revideret sukkerreform EU's reviderede sukkerreform animerer sukkerproducenterne til hurtigere at afvikle og omlægge produktionskapaciteten end ved den oprindelige reform. Det vil forventeligt fremskynde tidspunktet for, at en normalisering af sukkermarkedet i EU indtræder. Danisco har meldt ud, at man vil dels vil sælge sukkerkvoter, dels vil tilkøbe, så man koncentrerer forretningen mere i Danmark og Sverige. Dette vil øge effektiviteten og konkurrenceevnen, men især vil afklaringen kunne fremskynde udskillelsen af Sukker i en selvstændig virksomhed (mest sandsynligt) og/eller et frasalg, hvilket er den mest oplagte kurstrigger for Dansico-aktien. Ledelsen har ifm. fremlæggelsen af planerne efter den reviderede sukkerreform hævet EBITforventningerne til Sukker med 150 mio. kr. til 450 mio. kr. Indtægter fra salg af sukkerkvoter kommer straks, mens tilkøbte sukkerkvoter afskrives over 8 år. Der ventes tilkøbt kvoter for 220 mio. kr. Ingrediens-sektoren har på sin side taget flere positive skridt, om end bioethanol-aktiviteterne under Genencor har oplevet pres på markedsandelene efter patentsagen, som Novozymes vandt. men frasalget af Flavours, hvor avancen nu er opgjort til 430 mio. kr. mod tidligere ventet 400 mio. kr., ligesom generelle effektiviseringer har fået løftet EBIT-margin med 0,4% point til 14,7% - ikke langt fra målsætningen på 15% Aktien handler på indeværende års estimater fortsat ikke billigt, men for de kommende år, ser niveauet fornuftigt ud, hvilket understøtter vores ændrede anbefaling af aktien, hvor vi hæver kurspotentialet fra 4 til 3 (neutral). 6

8 KONSERVATIV MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år +40,45 %, 3 år +178,85 % (frem til den 28. september) Aktie Antal Aktuel kurs Afkast 1 md. Afkast siden Anbefalings dato anbefaling A. P. Møller Mærsk ,5 0,6% -9,7% 11/2005 Bang & Olufsen ,8 1,1% 1,8% 10/2005 Danske Bank ,9-5,7% 70,6% 09/2001 DSV ,8-1,1% 312,4% 09/2004 Novo Nordisk ,4 4,3% 180,4% 07/2003 Per Aarsleff ,7 8,0% 217,1% 07/2004 Rockwool International ,2-8,5% 290,4% 07/2005 Trygvesta ,8-3,2% -10,2% 04/2007 UP ,9 5,0% 88,3% 10/2005 Ændringer: Vi sælger i oktober B&O, som erstattes i porteføljen af Satair Seneste 12 mdr. 4 ændringer (Køb 2, Salg 2) Vores konservative portefølje har været mindre begunstiget af den risikoappetit, som blev tildelt markedet i september, hvor samtidig en mere forbeholden holdning til aktier eksponeret mod det private byggeri gjorde sig gældende. Mest iøjnefaldende var således et fald i Rockwool på 8,49%, ligesom også finansaktierne Danske Bank og TrygVesta måtte kanstatere fald på hhv. 5,3% og 3,2% som konsekvens af uroen på kreditmarkederne. Omvendt var det glædeligt, at United Plantations bidrog med et positivt afkast på 5,0%, og mest bemærkelsesværdigt var nok Per Aarsleff-aktiens flotte stigning på 8,0%. Bang & Olufsen, som har haft en meget svag performance over en længere periode, har i september stabiliseret sig noget og faktisk leveret et afkast over markedets (1,1%). Som følge af vores bekymring over den negative indflydelse på salget af eksklusive TV og HiFi-anlæg fra et faldende boligmarked vælger vi at sælge B&O-aktien fra porteføljen. Vi vælger at erstatte aktien med en position i Satair, som har et spændende potentiale i et internationalt flymarked kraftig ekspansion, ikke mindst Indien og Kina vil de kommende år mangedoble antallet af flyrejser DAA Konservativ vs. OMXC (01/ /9-2007) Portefølje +178,85% OM XC +92,38%

9 RISIKOVILLIG MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år +42,14 % 3 år +239,63 % (frem til den 28. september) Aktie Antal Aktuel kurs Afkast 1 md. Afkast siden Anbefalings dato anbefaling ALK-Albello ,7 1,3% -13,2% 11/2006 FLSmidth & Co ,3 9,3% 536,8% 12/2004 Flügger ,2-2,1% 10,3% 11/2005 Lastas ,3-1,9% 176,1% 10/2005 Migatronic ,2 2,7% 8,7% 03/2007 Novozymes ,0 2,2% 149,7% 02/2005 SimCorp ,5 3,2% 112,4% 07/2005 Thrane & Thrane ,3-4,5% -1,6% 06/2007 Østasiatiske Kompagni ,2 5,6% 337,0% 11/2004 Ændringer: Vi har ikke foretaget ændringer i den seneste måned Seneste 12 mdr. 4 ændringer (Køb 2, Salg 2) Vores modelportefølje for den risikovillige investor kom stærkt ud af september måned med et samlet afkast på 3,96% mod en stigning for OMXC på 0,37%. Porteføljen har herefter mere end indhentet det efterslæb, den har haft siden årsskiftet, idet porteføljens afkast i år nu udgør 17,64% mod totalmarkedets 15,17%. Den stærkeste aktie i september var FLS, som fortsætter sin positive nyhedsstrøm. Der er nu hentet en stor ordre på cement-anlæg til Rusland, som er et marked med stort potentiale. Næstbedst kom ØK ud af måneden med en stigning på 5,58%, hvilket skal ses i lyset af de stærke udmeldinger fra halvåret ikke mindst fra EAC Foods. Det er endvidere positivt, at både SimCorp og Migatronic nu viser gode takter med stigninger på hhv. 3,24% og 2,71%. Derimod har Thrane & Thrane-aktien med et fald på 4,47% ikke klaret sig så godt, ligesom Flügger og Lastas trækker lidt ned med fald på hhv. 2,15% og 1,88%. Vi ændrer ikke på porteføljens sammensætning DAA Risikovillig vs. OMXC (01/ / ) Portefølje +239,63% OM XC +92,38%

10 INDEKSBASERET MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år +32,00 %, Afkast 3 år +122,03 % (frem til den 28. september) Aktie Antal Aktuel kurs Afkast 1 md. Afkast siden Anbefalings dato anbefaling A.P. Møller Mærsk ,5 0,6% 62,0% 07/2004 Bang & Olufsen ,8 1,1% -12,8% 03/2007 Danske Bank ,9-5,7% 50,7% 07/2004 FLSmidth & Co ,3 9,3% 481,6% 12/2004 Flügger ,2-2,2% 10,2% 11/2005 Novo Nordisk ,4 4,3% 104,0% 07/2004 Novozymes ,0 2,2% 121,0% 07/2004 Per Aarsleff ,7 8,0% 159,9% 12/2004 Rockwool International ,2-8,5% 62,7% 03/2007 Simcorp ,5 3,2% 95,7% 07/2005 Trygvesta ,8-3,2% -5,5% 03/2007 Vestas Wind Systems ,6 13,7% 52,6% 03/2007 Østasiatiske Kompagni ,2 5,6% 260,9% 12/2004 Ændringer: Vi har ikke foretaget ændringer i den seneste måned Seneste 12 mdr. 8 ændringer, (4 Køb, 4 Salg) Den indeksbaserede modelportefølje klarede sig også i september bedre end markedet og leverede et afkast på 1,55% mod totalindeksets 0,37%. Det var især eksponeringerne mod Vestas og FLSmidth & Co., som med afkast på hhv. 13,7% og 9,3% trak op. Men også Per Aarsleff med 7,89%, ØK med 5,58% og Novo Nordisk med 4,3% gav positive bidrag til det samlede afkast. Krisen på kreditmarkederne gik omvendt ikke upåagtet hen over porteføljens eksponeringer i denne retning, idet Danske Bank- og TrygVesta-aktierne trak ned med afkast på hhv. -5,7% og -3,2%. Værst gik det ud over Rockwool, hvis eksponering mod byggeriet har kostet dyrt med et kursfald over måneden på 8,5%. Det skal dog ses i forhold til aktien meget stærke udvikling de seneste år. Vi vælger at erstatte B&O-aktien med Satair. 258 DAA-Indeksbaseret vs. OMXC (01/ / ) Indeks-portefølje +122,03% OM XC +92,38%

11 HIGH RISK/TURN AROUND PORTEFØLJE Blandt de aktier, som DAA vurderer, er behæftet med væsentligt forhøjet risiko og derfor ikke er velegnede for private investorers langsigtede investeringer, er: Aktie Seneste kurs Afkast 1 md. Afkast 12 mdr. Anbefalings dato Danionics 15,0-12,1% -62,7% 07/2004 Dicentia 17,6-12,1% -66,8% 07/2007 Europeinvestment 1,5 7,4% -59,5% 08/2007 Holdings. af 25. nov ,3 33,2% -71,2% 07/2007 Mondo 4,0-19,4% -31,9% 10/2007 Olicom 3,5 5,1% -24,4% 12/2006 Århus Elite 15,0-5,7% 108,3% 08/2001 Ændringer: Mondo er taget ind i porteføljen til fordel for Land & Leisure High risk/turn around porteføljen består af aktier, som enten kan falde yderligere eller, som kan stige, hvis markedets vurdering af den enkelte akties risiko normaliseres. Der er således mulighed/risiko for markante kursudsving. Modelporteføljerne eller dele heraf må ikke videreformidles. Porteføljerne er ikke en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner og må alene tjene som inspiration for abonnenter på Investor Briefing. Læserne opfordres til at foretage deres egne analyser af aktierne. Listen er udtryk for Dansk Aktie Analyses vurdering på udgivelsestidspunktet, og vurderingerne kan ændres uden varsel. Opmærksomhedslisten - Største relative omsætning Følgende ti selskaber har i den seneste uge haft den største relative omsætning i deres aktie i forhold til årlig gennemsnit. Værdien 1 svarer til en omsætning i den seneste uge lig gennemsnittet, mens 2 svarer til dobbelt så stor omsætning som årlig gennemsnit osv. Selskab/Aktie Relativ omsætning/uge Afkast seneste måned (%) TDC 26,53 2,4% Alm. Brand formue 3,55 2,8% Euroinvestor.com 2,79 36,0% TK Development 2,69-23,0% Rockwool International 2,50-10,9% UP 2,16 6,5% Føroya Banki 2,16 0,3% FirstFarms 2,04 12,3% cbrain 2,02-3,8% Svendborg Sparekasse 1,89-1,7% TDC er handlet mere end 26 gange så meget som normalt i den forgangne uge. Selskabet offentliggjorde 1. oktober, at det gennemfører en emission med en række datterselskaber, blandt andre TDC Totalløsninger A/S, TDC Mobile International A/S, TDC Mobil A/S og TDC Services A/S. Euroinvestor.com opjusterede ved årsregnskabsmeddelelsen sine forventninger til 2007/08 til et nettoresultat i nærheden af 13 mio. kr. Aktiemarkedet kvitterede med en kursstigning på 36% i den sidste måned. 10

12 Væsentlige kapitalændringer den seneste måned 7. september Jyske Bank har reduceret aktiekapitalen ved annullering af egne aktier. Aktiekapitalen udgør herefter aktier á 10 kr. pr. aktie. 10. september Mondo har med virkning fra 10. september forhøjet aktiekapitalen med stk. nye aktier á 1 kr. således, at den samlede aktiekapital nu udgør aktier á 1 kr. Den gennemsnitlige tegningskurs var 6,6 kr. pr. aktie. 18. september Greentech Energy Systems har med virkning fra 20. september forhøjet aktiekapitalen med kr. som følge af konvertering af eksisterende konvertible lån. Den samlede aktiekapital udgør herefter nominelt kr. 3. oktober D/S Norden har reduceret aktiekapitalen ved annullering af egne aktier. Aktiekapitalen udgør herefter aktier á 1 kr. pr. aktie. 3. oktober Århus Elite har foretaget en emission med fortegningsret for hidtidige aktionærer samt en rettet emission. I den forbindelse er aktiekapitalen ændret fra aktier af nominelt 1 kr. pr. aktie til aktier af 1 kr. pr. aktie. Ændringer af noteringer den seneste måned Deltaq er noteret på Københavns Fondsbørs med virkning fra 28. september. Selskabet investerer i små og mellemstore selskaber for at sælge igen efter ejerskab i 3-7 år. Ledelsen bestræber sig på, at industrielle kompetencer, erfaringer samt adgang til personnetværk skal fungere som de primære værdiskabende elementer. Deltaq satser således på at skabe en høj forrentning af sine investeringer gennem aktivt ejerskab og ikke gennem aggressiv finansieringspolitik. Keops er afnoteret efter Stodir har gennemført overtagelsestilbud, der oprindelig blev fremsat 27. juli Aktierne blev solgt for 24 kr. pr. aktie. Codan blev afnoteret med virkning fra 31. august efter overtagelsestilbuddet fra RSA Overseas Holding B.V blev effektueret. Aktierne overdrages for 605 kr. pr. aktie. 11

13 KØBENHAVNS FONDSBØRS'S KØBENHAVNS INDAVNS FONDSBØRS'S FONDSBØRS'S INDEKS INDEKS OMXC20 OMX OMXCB KFMX MIDCAP + SMALLCAP CARNEGIE SMALL CAP MATERIALER

14 KØBENHAVNS FONDSBØRS'S KØBENHAVNS INDAVNS FONDSBØRS'S FONDSBØRS'S INDEKS INDEKS INDUSTRI FORBRUGSGODER KONSUMENTVARER SUNDHEDSPLEJE FINANS IT TELEKOMMUNIKATION FORSYNING

15 DANSK AKTIE ANALYSES SELSKABSNUMMERERING Oktober 2007 De 4 første karakterer angiver, hvilken af Københavns Fondsbørs' sektorer aktien hører under Energi 2530 Hotel & Underholdning 4010 Banker 1510 Materialer 2540 Medier 4020 Finansiering 2010 Industrivarer 2550 Detailsalg 4040 Ejendom 2020 Kommercielle servicelev Fødevarer & Med Software/service 2030 Transport 3020 Føde- drikkevarer & tobak 4520 Hardware 2510 Biler og udstyr 3510 Sundhedsartikler 5010 Telekom 2520 Forbrugsgoder 3520 Medicin & Bioteknologi 5510 Forsyning 2520 Beklædning mv. 5. karakter angiver om aktien hører under Københavns Fondsbørs' opdeling mellem OMXC20- aktier (A), MidCap+ - aktier (B), SmallCap+ - aktier (C) eller Øvrige Aktier (D). De 4 sidste karakterer efter punktum angiver de bogstaver fra navnet, der er anvendt for at bestemme aktiens placering i kurslisten efter alfabetisk orden. måned for udgivelse ALK-ABELLÓ 6/ B.ALKB ALM. BRAND 7/ B.ALMB ALM. BRAND FORMUE 10/ D.ALMF ALM. BRAND PANTEBREVE 3/ D.ALMP AMAGERBANKEN 4/ B.AMAR AMBU 8/ B.AMBU ANDERSEN & MARTINI B 11/ D.ANDE A.P. MØLLER MÆRSK 7/ A.APMØ ARKIL HOLDING 10/ D.ARKI ASGAARD DEVELOPMENT 8/ D.ASGÅ ATLANTIC PETROLEUM 12/ D.ATLA AURIGA INDUSTRIES B 9/ B.AURI BANG & OLUFSEN B 7/ B.BANG BANKTRELLEBORG 9/ C.TREL BAVARIAN NORDIC 8/ B.BAVA BIOMAR 4/ C.BIOM BIOPORTO 5/ D.BIOP BOCONCEPT HOLDING 1/ D.BOCO BONUSBANKEN 11/ D.BONU F.E. BORDING B 2/ D.BORD BRØNDBY I.F. B 10/ D.BRØN CAPINORDIC 12/ C.CAPI CARLSBERG B 5/ A.CARL CBRAIN 3/ D.CBRA CHEMOMETEC 1/ D.CHEM COLOPLAST B 10/ A.COLO COLUMBUS IT PARTNER 5/ C.COLU COMENDO 2/ D.COME CURALOGIC 4/ C.CURA DAN-EJENDOMME HOLDING 10/ D.DABA DANIONICS 11/ D.DACA DANISCO 8/ A.DACO DANSKE BANK 8/ A.DANB DANTAX 10/ D.DANG DANTHERM 10/ C.DANM DANTRUCK HEDEN 3/ D.DANT DANWARE 4/ C.DANW DFDS 1/ D.DFDS DIBA BANK 7/ D.DISK DICENTIA 9/ D.DICE DJURSLANDS BANK 11/ D.DJUR DK TRENDS INVEST 10/ D.DKTR DLH B 12/ C.DLHB DSV 9/ A.DSVB EBH BANK 12/ D.EBHB EDB GRUPPEN 11/ C.EDBG EGETÆPPER B 8/ D.EGET EIK BANKI 4020C.EIKB EUROPEINVESTMENT 6/ D.LIVE EUROINVESTOR.COM 9/ D.EURO EXIQON 7/ D.EXIQ EXPEDIT B 9/ D.EXPE FIONIA BANK 6/ B.FION FIRSTFARMS 2/ D.FIFA FLSMIDTH & CO. 9/ B.FLSB FLÜGGER B 8/ C.FLUG FORMUEPLEJE EPIKUR 7/ D.FPEP FORMUEPLEJE LIMITTELLUS 11/ D.FPLI FORMUEPLEJE MERKUR 12/ D.FPME FORMUEPLEJE OPTIMUM 7/ D.FPOP FORMUEPLEJE PARETO 8/ D.FPPA FORMUEPLEJE PENTA 8/ D.FPPE FORMUEPLEJE SAFE 5/ D.FPSA FORSTÆDERNES BANK 4/ B.FORS FØROYA BANKI 4020C.FØRO SPAREKASSEN FAABORG 3/ D.FÅBO GABRIEL HOLDING 12/ D.GABR GENMAB 7/ B.GENB GLUNZ & JENSEN INT. B 9/ C.GLUN GN STORE NORD 6/ A.GNST GPV INDUSTRI B 6/ C.GPVI GREENTECH ENERGY SYSTEMS 10/ C.GREE GRIFFIN III BERLIN 2/ D.GRIF GRIFFIN IV BERLIN 4040D.GRIV

16 G4S 9/ A.GRSE GRØNLANDSBANKEN 8/ C.GRØN GUDME RAASCHOU VISION 9/ D.GUDM GYLDENDAL B 7/ D.GYLD HARBOES BRYGGERI B 9/ C.HARB BRDR. HARTMANN B 8/ C.HART HEDEGAARD 11/ C.HEDE HOLDINGSELSKABET AF 25. NOV 7/ D.BODI H+H INTERNATIONAL 8/ B.HENB HØJGAARD HOLDING B 9/ C.HØJG HVIDBJERG BANK 10/ D.HVID IC COMPANYS 7/ B.ICCO INTERMAIL 1/ D.INTE ITH INDUSTRI INVEST 10/ D.ITHB JENSEN & MØLLER INVEST 10/ D.JENS JEUDAN 3/ C.JEUD BRDR. A & O JOHANSEN PR. 11/ D.JOHA JYSKE BANK 8/ D.JYBA KAPITALPLEJE 3/ D.KAPI KEOPS 9/ D.KEOP BRD. KLEE 1/ D.KLEE KREDITBANKEN 4/ D.KRED KØBENHAVNS LUFTHAVNE 2/ D.KØLU LAND & LEISURE B 7/ D.LALE LASTAS 4/ D.LAST LIFECYCLE PHARMA 2/ B LIPH H. LUNDBECK 10/ A.LUND LUXOR B 8/ D.LUXO LOKALBANKEN I NORDSJÆL. 4/ D.LOKA LOLLANDS BANK 8/ D.LOLL LÅN & SPAR BANK 4/ C.LÅNS MACONOMY 3/ C.MAMY MAX BANK 1/ C.MAXB MIGATRONIC B 4/ D.MIGA MOLS-LINIEN 12/ D.MOLS MONBERG & THORSEN 5/ C.MONB MONDO 12/ D.MOND MORSØ BANK 8/ D.MORS MØNS BANK 9/ D.MØNS NEUROSEARCH 7/ B.NEUR NKT HOLDING 10/ B.NKTH SPAR NORD BANK 4/ B.NOHO SPAR NORD FORMUEINVEST 11/ D.NOHV D/S NORDEN 6/ B.NORD NORDIC TANKERS 10/ D.NOTA NORDJYSKE BANK 2/ D.NOJY NORDEA BANK 5/ A.NORE NORDFYNS BANK 3/ D.NORF NORDICOM 1/ C.NORI NOVO-NORDISK B 5/ A.NOVO NOVOZYMES 10/ A.NOVZ NTR HOLDING B 12/ D.NTRH NØRRESUNDBY BANK 4/ D.NØRR OLICOM 5/ C.OLIC OMX 11/ D.OMXA ORION B 2/ D.ORIO PARKEN SPORT & ENT. 5/ C.PARK PHARMEXA 6/ C.PHAR RELLA HOLDING 8/ D.RELL RIAS B 10/ D.RIAS RINGKJØBING BANK 9/ C.RING RINGKJØBING LANDBOBANK 7/ B.RINL ROBLON B 6/ D.ROBL ROCKWOOL INTERNATIONAL 6/ B.ROCK ROVSING 2/ D.ROVS ROSKILDE BANK 4/ B.ROSK ROYAL UNIBREW 10/ B.ROYA RTX TELECOM 7/ D.RTXT SALLING BANK 6/ D.SALL SANISTÅL B 4/ C.SANI SAS 5/ D.SASA SATAIR 12/ C.SATA SCANDINAVIAN BRAKE SYS. 7/ D.SCAN SCANDINAVIAN PRIVATE EQ. 5/ D.SPEA SCHAUMANN PROPERTIES 9/ D.SCHA SCHOUW & CO. 6/ B.SCHO SIF FODBOLD SUPPORT 11/ D.SIFB SIMCORP 8/ B.SIMC SJÆLSØ GRUPPEN 6/ D.SJÆL SKJERN BANK 3/ C.SKJE SKAKO INDUSTRIES 5/ D.SKAK SKÆLSKØR BANK 6/ D.SKÆL SMALLCAP DANMARK 8/ C.SMAL SOLAR 6/ D.SOLA SP GROUP 4/ D.SPGR SPARBANK VEST 4/ C.VESB SPAREKASSEN HIMMERLAND 1/ C.HIMM SPÆNCOM B 7/ D.SPÆN SVENDBORG SPAREKASSE 11/ D.SVSP SYDBANK 6/ B.SYDS SØNDAGSAVISEN 8/ D.SØNA TDC 3/ A.TELE THRANE & THRANE 9/ C.THRA TIVOLI 9/ D.TIVO TK DEVELOPMENT 5/ D.TKDE TOPDANMARK 9/ A.TOPD TOPOTARGET 7/ C.TOPO TOPSIL B 12/ D.TOPS D/S TORM 10/ A.TORM TOTALBANKEN 5/ D.TOTA TOWER GROUP 1/ D.TOWE TRYGVESTA 6/ A.TRYG TØNDER BANK 5/ D.TØND U.I.E. 5/ C.UNIE UNITED PLANTATIONS BERH. 11/ D.UPBE UNITED PLANTATIONS AFRICA 1/ D.UPSA VESTAS 10/ A.VESS VESTFYNS BANK 3/ D.VESF VESTJYSK BANK 6/ B.VEST VIBORG HÅNDBOLD KLUB 6/ D.VIBO VICTOR INTERNATIONAL 2/ D.VIIN VICTORIA PROPERTIES 11/ D.VIPR VINDERUP BANK 7/ D.VIND VORDINGBORG BANK 2/ D.VORD WALLS 7/ D.WALL WILLIAM DEMANT HOLDING 5/ A.WILD ØK 6/ A.ØKOM ØSTJYSK BANK 4/ D.ØSTJ ÅRHUS ELITE 11/ D.ÅREL AALBORG BOLDSPILKLUB 5/ D.ÅBKL AARHUS LOKALBANK 5/ D.HADS PER AARSLEFF B 9/ C.ÅRSL

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2007

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2007 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2007 Markedskommentar Centralbankerne fik genskabt roen for en tid Briefings på august måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Alle tre modelporteføljer

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2008. Markedskommentar Danske aktier trodser den fortsat negative tendens fra USA

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2008. Markedskommentar Danske aktier trodser den fortsat negative tendens fra USA DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 3 MARTS 2008 Markedskommentar Danske aktier trodser den fortsat negative tendens fra USA Briefings på februar måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Kursfaldene

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2007

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2007 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2007 Markedskommentar Aktieuro synes overstået for denne gang Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Pæne afkast i marts for

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

DAA RANKING KURSPOTENTIALE & SIKKERHED

DAA RANKING KURSPOTENTIALE & SIKKERHED DAA RANKING KURSPOTENTIALE & SIKKERHED DAAnr. Fondskode Kurs Navn Marketcap P/E P/CE K/IV Yield Potentiale Sikkerhed 2010D.ARKI DK 00 10 02 51 1 900,0 Arkil Holding 442.190.700 13,4 4,8 1,1 1,3 2 3 2010D.KLEE

Læs mere

Large Cap. Dividend. Earnings Yield

Large Cap. Dividend. Earnings Yield Large Cap i alt GF-dato Topdanmark 170,6 12,5 13,65 7,3% 0 0,0% 0 15,6 9,1% 9,1% 10-04-2014 Tryg 566,5 39,4 14,38 7,0% 27 4,8% 69 13,5 2,4% 7,1% 03-04-2014 TDC 56,2 3,9 14,41 6,9% 3,7 6,6% 95 0 0,0% 6,6%

Læs mere

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 næst Deltager bestyrelsen i (instrumenter som fx optioner) A.P. Møller-Mærsk A/S 12,00 1,667 Nej I (R,V) Inkl. (I)/ Ekskl. (E) komitéarbejde Carlsberg A/S 14,00

Læs mere

Large Cap. Dividend. Earnings Yield

Large Cap. Dividend. Earnings Yield Large Cap i alt GF-dato TDC 50,35 4,48 11,2 8,9% 4,6 9,1% 103% 0,9 1,8% 10,9% 07-03-2013 Kbnh.Lufth. 2749 205,8 13,4 7,5% 205,8 7,5% 100% 0 0,0% 7,5% 09-04-2013 GN 127 1,66 76,5 1,3% 0,49 0,4% 30% 8 6,3%

Læs mere

Krisekommunikation og issues management

Krisekommunikation og issues management Krisekommunikation og issues management Undersøgelse blandt 54 af Danmarks førende børsnoterede selskaber 2. november 2007 Copyright Reliance A/S Indhold 1. Undersøgelsens formål 2. Definitioner 3. Baggrund

Læs mere

NO. 4 APRIL 2006. A.P. Møller - Mærsk og Vestas - modelporteføljernes store udfordring den sidste uge i marts Analyser:

NO. 4 APRIL 2006. A.P. Møller - Mærsk og Vestas - modelporteføljernes store udfordring den sidste uge i marts Analyser: DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2006 Markedskommentar OMXC20 hægtet af de internationale aktiers fremgang i marts Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger A.P.

Læs mere

Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen. 19. april 2016

Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen. 19. april 2016 Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen 19. april 2016 Ledelsesudvalg Hvad siger loven og anbefalingerne? Udvalg Antal medlemmer Uafhængige medlemmer Formanden for bestyrelsen kan være

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2009. Markedskommentar Regnskabssæsonen sætter et udskilningsløb i gang

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2009. Markedskommentar Regnskabssæsonen sætter et udskilningsløb i gang DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 2 FEBRUAR 2009 Markedskommentar Regnskabssæsonen sætter et udskilningsløb i gang Briefings på januar måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Stærk start

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2006. Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2006. Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 5 MAJ 2006 Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Fremgang for

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2008. Markedskommentar Kreditkrisens

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2008. Markedskommentar Kreditkrisens DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 7 JULI 2008 Markedskommentar Kreditkrisens anden runde køler aktiemarkederne af i sommervarmen Briefings på juni måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

Bilag 1 Bestyrelsen og omverdenen

Bilag 1 Bestyrelsen og omverdenen Bilag Bilag 1: Bestyrelsen og omverdenen Bilag 2: Bestyrelsen og virksomheden Bilag 3: Oversigt over informationer hentet via Format i Orbis Bilag 4: Oversigt over virksomheder anvendt i analysen Bilag

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2008. Markedskommentar Inflationsfrygt får investorerne til at flygte fra obligationer mod aktier

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2008. Markedskommentar Inflationsfrygt får investorerne til at flygte fra obligationer mod aktier DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 6 JUNI 2008 Markedskommentar Inflationsfrygt får investorerne til at flygte fra obligationer mod aktier Briefings på maj måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2009. Markedskommentar Halvårssæsonnen. holdbarheden af opturen

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2009. Markedskommentar Halvårssæsonnen. holdbarheden af opturen DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 7 JULI 2009 Markedskommentar Halvårssæsonnen skal eftervise holdbarheden af opturen Briefings på juni måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Konservativ

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 12 DECEMBER 2007

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 12 DECEMBER 2007 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 12 DECEMBER 2007 Markedskommentar Seriøs frygt for amerikansk afmatning sender globale aktier ned Briefings på november måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 07 JULI 2005. Markedskommentar Sommeroptimismen. terrorbomber. Kvartalsrating af kurspotentiale og sikkerhed

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 07 JULI 2005. Markedskommentar Sommeroptimismen. terrorbomber. Kvartalsrating af kurspotentiale og sikkerhed DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 07 JULI 2005 Markedskommentar Sommeroptimismen afbrudt af terrorbomber Kvartalsrating af kurspotentiale og sikkerhed Briefings på juni måneds væsentligste meddelelser

Læs mere

Regnskab. for. Året 1. juli 2007-30. juni 2008

Regnskab. for. Året 1. juli 2007-30. juni 2008 Regnskab for Året 1. juli 2007-30. juni 2008 20. foreningsår Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 Indtægter: Note 2007/08 2006/07 Medlemskontingenter 1 577.330,00 497.500,00 Sponsorater

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2009. Markedskommentar 2008 det værste år på de finansielle markeder i nyere tid

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2009. Markedskommentar 2008 det værste år på de finansielle markeder i nyere tid DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2009 Markedskommentar 2008 det værste år på de finansielle markeder i nyere tid Briefings på december måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2007. Markedskommentar Større usikkerhed pga kreditkrise krydret med blandede kvartalsmeldinger

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2007. Markedskommentar Større usikkerhed pga kreditkrise krydret med blandede kvartalsmeldinger DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 11 NOVEMBER 2007 Markedskommentar Større usikkerhed pga kreditkrise krydret med blandede kvartalsmeldinger Briefings på oktober måneds væsentligste meddelelser

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2009. Markedskommentar Svage udmeldinger for 2009 sænker stemningen

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2009. Markedskommentar Svage udmeldinger for 2009 sænker stemningen DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 3 MARTS 2009 Markedskommentar Svage udmeldinger for 2009 sænker stemningen Briefings på februar måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den konservative

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 3 MARTS 2007

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 3 MARTS 2007 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 3 MARTS 2007 Markedskommentar Nerverne uden på tøjet hos investorerne Briefings på februar måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Knubs til modelporteføljerne

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2009. Markedskommentar Sommerens højtryk fortsatte i august

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2009. Markedskommentar Sommerens højtryk fortsatte i august DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2009 Markedskommentar Sommerens højtryk fortsatte i august Briefings på august måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Stigende risikovillighed

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2008

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2008 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2008 Markedskommentar Centralbankerne giver markederne en porøs stabilisering Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Omlægninger

Læs mere

Regnskab. for. Året 1. juli 2008-30. juni 2009

Regnskab. for. Året 1. juli 2008-30. juni 2009 Regnskab for Året 1. juli 2008-30. juni 2009 21. foreningsår CVR 29022801 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2008-30. juni 2009 Indtægter: Note 2008/09 2007/08 Medlemskontingenter 1 592.500,00 577.330,00

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2011. Markedskommentar Ny kreditkrise kan blive mere langvarig end den første

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2011. Markedskommentar Ny kreditkrise kan blive mere langvarig end den første DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 8 AUGUST 2011 Markedskommentar Ny kreditkrise kan blive mere langvarig end den første Briefings på juli måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den konservative

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2008. Markedskommentar August drevet op af midlertidig lettelse som bunder i svagere vækst

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2008. Markedskommentar August drevet op af midlertidig lettelse som bunder i svagere vækst DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2008 Markedskommentar August drevet op af midlertidig lettelse som bunder i svagere vækst Briefings på august måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2008. Markedskommentar Risiko for langvarig nedtur men muligheder for den langsigtede investor

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2008. Markedskommentar Risiko for langvarig nedtur men muligheder for den langsigtede investor DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 12 DECEMBER 2008 Markedskommentar Risiko for langvarig nedtur men muligheder for den langsigtede investor Briefings på november måneds væsentligste meddelelser

Læs mere

INVESTOR RELATIONS FORENING. Regnskab. for. Aret 1. juli 2006-30. juni 2007. 19. foreningsår

INVESTOR RELATIONS FORENING. Regnskab. for. Aret 1. juli 2006-30. juni 2007. 19. foreningsår DIRF DANSK INVESTOR RELATIONS FORENING Regnskab for Aret 1. juli 2006-30. juni 2007 19. foreningsår Resultatopgørelse for perioden 1.juli 2006-30.juni 2007 Indtægter: Note 2006/07 2005/06 Medlemskontingenter

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 06 JUNI 2004

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 06 JUNI 2004 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 06 JUNI 2004 Markedskommentar Flad udvikling i maj med fokus på forventede rentestigninger Bred fokus giver ensartet afkast i investeringsforeningerne Briefings

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 FEBRUAR 2007

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 FEBRUAR 2007 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 FEBRUAR 2007 Markedskommentar Global opvarmning har styrket sin position som førende investeringstema Briefings på januar måneds væsentligste meddelelser og

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2011. Markedskommentar Drama i Sydeuropa og i service-sektoren

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2011. Markedskommentar Drama i Sydeuropa og i service-sektoren DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 11 NOVEMBER 2011 Markedskommentar Drama i Sydeuropa og i servicesektoren Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Alle tre modelporteføljer

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2007

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2007 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2007 Markedskommentar Stærk afslutning på 2006 og flot start på 2007 Briefings på december måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Bullmarkedet

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2008

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2008 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2008 Markedskommentar Danske aktier hårdere ramt end globale aktier generelt Briefings på december måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2008. Markedskommentar Fortsat uro og global afkøling påvirker nu råvarepriserne negativt

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2008. Markedskommentar Fortsat uro og global afkøling påvirker nu råvarepriserne negativt DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 8 AUGUST 2008 Markedskommentar Fortsat uro og global afkøling påvirker nu råvarepriserne negativt Briefings på juli måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2009. Markedskommentar Sommeren stod på højtryk på aktiebarometeret

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2009. Markedskommentar Sommeren stod på højtryk på aktiebarometeret DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 8 AUGUST 2009 Markedskommentar Sommeren stod på højtryk på aktiebarometeret Briefings på juli måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Stærkest afkast i

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2008. Markedskommentar Børskrakket i 2008

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2008. Markedskommentar Børskrakket i 2008 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 11 NOVEMBER 2008 Markedskommentar Børskrakket i 2008 Briefings på oktober måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Modelporteføljerne ramt men alle klarede

Læs mere

Børsmeddelelse nr Delårsrapport 1. kvartal 2004

Børsmeddelelse nr Delårsrapport 1. kvartal 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K København, d. 21.04.2004 Børsmeddelelse nr. 11.2004 Delårsrapport 1. kvartal 2004 Bestyrelsen for SmallCap Danmark har d.d. behandlet

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2011. Markedskommentar Kan seddelpressen holde aktierne oppe under ny usikkerhed om forgældede lande

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2011. Markedskommentar Kan seddelpressen holde aktierne oppe under ny usikkerhed om forgældede lande DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 6 JUNI 2011 Markedskommentar Kan seddelpressen holde aktierne oppe under ny usikkerhed om forgældede lande Briefings på maj måneds væsentligste meddelelser og

Læs mere

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Nyhedsbrev for aktiespareklubben PointFigure.Dk Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Kommentarer siden sidst USA s jobmarked skaber ikke så mange nye arbejdspladser, som markederne havde

Læs mere

21613 BLVIS A OMX CPH Equities Blue Vision A Stock DK BNORDIK CSE OMX CPH Equities BankNordik Stock FO BO OMX CPH

21613 BLVIS A OMX CPH Equities Blue Vision A Stock DK BNORDIK CSE OMX CPH Equities BankNordik Stock FO BO OMX CPH This is an attachment to IT Notice on tick size changes published 24 September 2014. Below the order books that will be moved from tick size table XCSE Equities, DKK to a new tick size table XCSE Other

Læs mere

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 næst Deltager bestyrelsen i incitamentsprogrammer (instrumenter som fx optioner) A.P. Møller-Mærsk A/S 12,00 1,884 Nej I (R,V) Inkl. (I)/ Ekskl. (E) komité arbejde

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Markedskommentar. 4. maj 2010

Markedskommentar. 4. maj 2010 Markedskommentar 4. maj 2010 Afkastforventninger danske aktier (KFX) Indtjening i KFX-indekset Kurs Andel KFX værdi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 pct. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr.

Læs mere

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser GRUPPEINDDELING Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe 2: Pengeinstitutter

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser GRUPPEINDDELING Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe 2: Pengeinstitutter

Læs mere

DAF Århus 04-12-2013. Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause. Kort præsentation af Aktieinfo.

DAF Århus 04-12-2013. Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause. Kort præsentation af Aktieinfo. DAF Århus 04-12-2013 Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause Kort præsentation af Aktieinfo. Spørgsmål. www.aktieinfo.net/abb Aktieinfo gør-det-selv-aktiefolkets

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Ugen har budt på nye køb i Rockwool og Topdanmark, mens vi er gjort på PP i Royal Unibrew. Med venlig hilsen Aktieinfo

Ugen har budt på nye køb i Rockwool og Topdanmark, mens vi er gjort på PP i Royal Unibrew. Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 23-11-2017 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det danske indeks ser svagt ud. Til gengæld er oplægget for de tre amerikanske indeks meget opløftende. DAX kæmper med at holde sig

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2009. Markedskommentar Fremgangen fortsatte i september

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2009. Markedskommentar Fremgangen fortsatte i september DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2009 Markedskommentar Fremgangen fortsatte i september Revanche for modelporteføljen for den risikovillige investor Stigende risikovillighed reflekterer

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2011. Markedskommentar Der skal mere end krig og jordskælv til at ryste aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2011. Markedskommentar Der skal mere end krig og jordskælv til at ryste aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2011 Markedskommentar Der skal mere end krig og jordskælv til at ryste aktierne Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

EY Center for Board Matters. Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014

EY Center for Board Matters. Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 EY Center for Board Matters Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 EY Center for Board Matters Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 2 Analyse

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Liste over institutter, der har tiltrådt sektoraftaler

Liste over institutter, der har tiltrådt sektoraftaler Liste over institutter, der har tiltrådt sektoraftaler Nedenfor oplistes de institutter, der pr. den 7. september 2009 har henholdsvis tiltrådt (markeret som x) eller ikke tiltrådt følgende aftaler i relation

Læs mere

Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk

Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk 0040 Nordea 0043 Nordea 0044 Nordea 0047 Nordea 0056 Nordea 0059 Nordea 0106 Nordea 0111 Nordea 0114 Nordea 0123 Nordea 0124 Nordea 0131 Nordea 0135 Nordea

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 161.697 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 12.670.042 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 82.885 0,0%

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 09.2007, Delårsrapport 1. januar 2007 30. juni 2007

Børsmeddelelse nr. 09.2007, Delårsrapport 1. januar 2007 30. juni 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 17. juli 2007 Udsteder Kontaktpersoner Christian Reinholdt Antal sider 7 incl. denne side Børsmeddelelse nr. 09.2007, Delårsrapport

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 02 FEBRUAR 2004

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 02 FEBRUAR 2004 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 02 FEBRUAR 2004 Markedskommentar Beta- og Smallcap-rally ventes afløst af fokus på kvalitet Investeringsforeningernes porteføljer præget af lavere vægt i A.P.

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2010

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2010 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2010 Markedskommentar Turbulens pga. frygt for doubledip men effekten af stimulipakker og lav rente trækker op Briefings på august måneds væsentligste

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2012 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Side 1 af 7 Signallisten skifter fra storm til ustadigt. Tre nye køb-signaler på listen 3. februar 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Aktiebarometeret stiger til 40. Det øger muligheden

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2008. Markedskommentar Reel finanskrise sender de globale aktiemarkeder ned

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2008. Markedskommentar Reel finanskrise sender de globale aktiemarkeder ned DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2008 Markedskommentar Reel finanskrise sender de globale aktiemarkeder ned Briefings på september måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Modelporteføljerne

Læs mere

I ugens løb er vi blevet stoppet ud med tab i Lundbeck, mens der er foretaget nye køb i Coloplast, Sydbank og TDC. Med venlig hilsen Aktieinfo

I ugens løb er vi blevet stoppet ud med tab i Lundbeck, mens der er foretaget nye køb i Coloplast, Sydbank og TDC. Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 23-09-2016 Indledning til denne uges tekniske analyser: Alle analyserede indeks er fortsat i optrend. Stærkest er oplægget for Nasdaq. C20 falder i dag, og dermed lægges der pres på 50 dages

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2005. Markedskommentar Købstilbud driver aktierne mens olien trækker ned

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2005. Markedskommentar Købstilbud driver aktierne mens olien trækker ned DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 11 NOVEMBER 2005 Markedskommentar Købstilbud driver aktierne mens olien trækker ned Kapitalfondene har fået afgørende betydning for kursdannelsen på aktier Briefings

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

LDs fremtid og udfordringer. Folketingets arbejdsmarkedsudvalg d. 28. oktober 2009

LDs fremtid og udfordringer. Folketingets arbejdsmarkedsudvalg d. 28. oktober 2009 Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 20 Offentligt LDs fremtid og udfordringer Folketingets arbejdsmarkedsudvalg d. 28. oktober 2009 Agenda LDs historie Medlemmer LDs omdannelse og fremtid

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2017

Puljenyt 3. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar I årets tredje kvartal har aktiemarkederne leveret pæne afkast som følge af et stærkere makroøkonomisk billede, og mens danske statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet,

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.402.816 0,0% 2,00 DLR kredit 2017 S 112.522.300 1,3% 2,00 DLR

Læs mere

Med venlig hilsen Aktieinfo. A.P. Møller B Købt (imod hovedtrenden)

Med venlig hilsen Aktieinfo. A.P. Møller B Købt (imod hovedtrenden) Opdateret den 16-11-2017 Indledning til denne uges tekniske analyser: I denne uge har vi set en koordineret nedadrettet korrektion på alle indeks. De tre amerikanske indeks ligger dog fortsat i stærkt

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier

Dansk Finansservice Danske Aktier December 214 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 31. december 214 Jeg er klar til det store kursrally Gentager historien sig - bliver januar en aktiefryd? Sidst undersøgte jeg, hvor ofte

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2011

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2011 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2011 Markedskommentar De positive takter fortsætter i 2011 stimuleret af centralbankernes seddelpresse Briefings på december måneds væsentligste meddelelser

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2003. Markedskommentar Rentenedsættelse. overskygger latente risici

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2003. Markedskommentar Rentenedsættelse. overskygger latente risici DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 7 JULI 2003 Markedskommentar Rentenedsættelse og optimisme overskygger latente risici God performance for inspirationsporteføljerne det seneste år Kvartalsrating

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2007. Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2007. Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 5 MAJ 2007 Markedskommentar Aktiemarkederne mod nye rekordniveauer Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Både den risikovillige og

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

Side 1 af Kan teknisk analyse hjælpe dig til at undgå tab? 6. januar 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Man kan som investor få store gevinster, hvis man undgår nogle af de dårligste månedsafkast.

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2010. Markedskommentar Stærkt afsæt for aktierne ved årets start

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2010. Markedskommentar Stærkt afsæt for aktierne ved årets start DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2010 Markedskommentar Stærkt afsæt for aktierne ved årets start Briefings på december måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den risikovillige

Læs mere

Bull & Bear certifikater

Bull & Bear certifikater Produktliste af 07.12.2015 Bull & Bear certifikater Produktliste Et certifikat er et børsnoteret værdipapir, hvis værdi følger udviklingen i et andet aktiv, det underliggende aktiv. Med certifikater kan

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 307.401.806 3,59% 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 583.382 0,01% 10,00 Krf.

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2009. Markedskommentar danske aktier fulgte ikke de internationale op i marts

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2009. Markedskommentar danske aktier fulgte ikke de internationale op i marts DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2009 Markedskommentar danske aktier fulgte ikke de internationale op i marts Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Konservativ

Læs mere

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 1 09.09.2009 IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 Agenda 2 09.09.2009 Kort om TrygVesta marked, forretningsmodel og finansiel størrelse EPS udviklingen inkl. 2011

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2013. Markedskommentar: All Time High Men er er ikke global krise?

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2013. Markedskommentar: All Time High Men er er ikke global krise? DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2013 Markedskommentar: All Time High Men er er ikke global krise? Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Konservativ og

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2012

Markedskommentar Orientering Q1 2012 Markedskommentar Der var udpræget optimisme på aktiemarkederne gennem 1. kvartal 2012, hvilket gav store kursstigninger og meget høje afkast i puljer med høje aktieandele. De væsentligste årsager til kursstigningerne

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015

ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015 ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion til ADR er 1. Danske selskaber med ADR programmer 2. Hvorfor? 3. Udvalgte temaer Rejsning af kapital

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009/10 01.07.2009-30.06.2010 CVR 29 02 28 01

ÅRSRAPPORT 2009/10 01.07.2009-30.06.2010 CVR 29 02 28 01 ÅRSRAPPORT 2009/10 01.07.2009-30.06.2010 CVR 29 02 28 01 Hovedtal Formandsberetning Medlemsaktiviteter Bestyrelse Udvalg opgaver og medlemmer Medlemmer Regnskab Sidetal Om DIRF Dansk Investor Relations

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Highlights fra Imageanalysen juni, Palle Klinke Hansen

Highlights fra Imageanalysen juni, Palle Klinke Hansen Highlights fra Imageanalysen 2016 9. juni, 2016 Palle Klinke Hansen Lidt om undersøgelsen. De 140 største og mest fremtrædende virksomheders image blandt erhvervsledere i dansk erhvervsliv I alt 4.081

Læs mere