DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007"

Transkript

1 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007 Markedskommentar Ben Bernanke fik atter gydet olie på vandene Briefings på september måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den risikovillige modelportefølje fik naturligt størst medvind af den genvundne optimisme Analyser: Alm. Brand Formue Arkil Holding Brøndby IF Coloplast Dan-Ejendomme Hold. Dantax Dantherm DK Trends Invest Greentech Energy Sys. Hvidbjerg Bank ITH Industri Invest Jensen & Møller Invest Lundbeck NKT Holding Nordic Tankers Novozymes RIAS Royal Unibrew D/S Torm Vestas

2 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007 ISSN Udgiver Ansvarlig for redaktionelt indhold og analyser Udgivelsesfrekvens: Copyright Dansk Aktie Analyse A/S (CVR nr ) Strandgade 4 B 1401 København K Tel Cand. polit Peter Falk-Sørensen 2. mandag i hver måned Enhver form for kopiering eller anden gengivelse af materiale fra Dansk Aktie Analyse/Investor Briefing uden skriftlig tilladelse fra udgiveren er forbudt. Analyser, vurderinger og redaktionelt stof er baseret på informationer, offentliggjort via Københavns Fondsbørs eller fra kilder, som vi har fundet troværdige. Vi kan dog ikke garantere for materialets nøjagtighed eller fuldstændighed. Vurderinger er udtryk for Dansk Aktie Analyse A/S' officielle holdninger på tidspunktet for udgivelsen, og det understreges, at vurderingerne kan blive ændret uden varsel. Materialet må ikke forstås som en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner, men bør indgå sammen med andet relevant materiale i læserens egne kritiske vurderinger, som alene kan ligge til grund for personlige investeringsbeslutninger.

3 ARTIKLER Markedskommentar Ben Bernanke fik atter gydet olie på vandene Der har været meget diskussion om den amerikanske centralbankchefs håndtering af uroen på de finansielle markeder, men selv om rentesænkningen måske kom lidt sent, blev den modtaget positivt på de finansielle markeder. Signalværdien af, at rentesænkningen er et tegn på centralbankens vurdering af situationens alvor, blev fuld opvejet af markedernes vurdering af fordelen i en aktuel lavere rente... side 3 Briefings på september måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra IC Companys, TK Development, EDB Gruppen og Danisco.... side 5 Den risikovillige modelportefølje fik naturligt størst medvind af den genvundne optimisme Med et afkast på 3,96% kom den risikovillige modelportefølje stærkest ud af september måned, mens den konservative portefølje med -0,70% klarede ringere sig end markedet, som steg 0,37%.... side 7 ANALYSER Alm. Brand formue 4020D.ALMF H. Lundbeck 3520A.LUND Arkil Holding 2010D.ARKI Hvidbjerg Bank 4010D.HVID Brøndby IF 2530D.BRØN ITH Industri Invest 2010D.ITHB Coloplast 3510A.COLO Jensen & Møller Invest 4040D.JENS D/S Torm 1010A.TORM NKT Holding 2010B.NKTH Dan-Ejendomme Holding 4040D.DABA Nordic Tankers 2030D.NOTA Dantax 2520D.DANG Novozymes 1510A.NOVZ Dantherm 2010C.DANM Rias 2010D.RIAS DK Trends Invest 4020D.DKTR Royal Unibrew 3020B.ROYA Greentech Energy Systems 5510C.GREE Vestas Wind Systems 2010A.VESS

4 BEN BERNANKE FIK ATTER GYDET OLIE PÅ VANDENE Der har været meget diskussion om den amerikanske centralbankchefs håndtering af uroen på de finansielle markeder, men selv om rentesænkningen måske kom lidt sent, blev den modtaget positivt på de finansielle markeder. Signalværdien af, at rentesænkningen er et tegn på centralbankens vurdering af situationens alvor, blev fuld opvejet af markedernes vurdering af fordelen i en aktuel lavere rente Uroen på de finansielle markeder, der er skabt af problemerne på det amerikanske såkaldte subprime -marked, som omfatter de mindre kreditværdige amerikanske boliglån, blev i løbet af september yderligere dæmpet, ved at den amerikanske centralbank, FED, sænkede renten med 0,5 %-point til 4,75%. Man kan altid spørge sig selv, om det netto er et positivt signal, at den amerikanske centralbank finder det nødvendigt at sænke renten. Ret beset, er det jo en vurdering fra højeste sted om, at den amerikanske økonomi trænger til hjælp, og dette kan næppe fortolkes som andet end et negativt signal. Men for det første har aktørerne på de finansielle markeder en indbygget præference for det positive de fleste aktører lever direkte eller indirekte bedst, når markederne er stigende. For det andet er der rent faktisk mange positive forhold i økonomien, som endnu ikke har gjort kreditkrisen for yderligtstående boliglån følgeskab. Virksomhedernes indtjening befinder sig således på et historisk stærkt niveau, hvilket også har indflydelse på arbejdsmarkedet. De mere fremadrettede økonomiske indikatorer som industriens og forbrugernes tillid til fremtiden, veksler lidt fra måling til måling, men der er heller ikke her en tendens, som for alvor støtter subprime -problemerne. Månedens nær-ved katastrofe i relation til subprime -problematikken var engelske Northern Rock, som måske hovedsageligt blev reddet på målstregen som følge af sin store markedsandel på det britiske marked. Et kollaps for Northern Rock ville ganske enkelt kunne få kreditkrisen til at påvirke realøkonomien direkte og endda straks, hvilket ingen ville have interesse i. Samlet steg de globale aktier målt ved MSCI World Index i september måned med 2,9% opgjort i lokal valuta og er dermed oppe med 6,4% fra årsskiftet. MSCI Europe steg i september mere moderat, nemlig med 1,7% i lokal valuta, mens Fjernøsten steg 2,4%, Norden steg 3,3% og Nordamerika hele 3,6% i lokal valuta, svarende udviklingen i det brede S&P 500-indeks. Et meget godt billede af, at det var de mere letbevægelige aktier, som lagde sig i front, da stemningen lettede oven på Ben Bernankes rentesænkning, steg teknologiindekset Nasdaq med hele 4,0%, og målt fra årsskiftet lå Nasdaq ultimo september 11,8% højere mod S&P 500 s 7,6%. En fortsat faldende USD påvirker umiddelbart bytteforholdet over for især euro-zonen, hvilket på sigt giver en konkurrencefordel for de amerikanske virksomheder, hvilket begrunder den 3

5 svagere kursudvikling for de europæiske aktier under ét. Blandt de nordiske indeks, lå det danske aktiemarked målt ved C20-indekset i september med en stigning på 1,2% sammen med Sverige med +0,4% i den tunge ende, mens det finske indeks med +7,0% toppede efterfulgt af Norge med 5,8%. På det danske aktiemarked er det især værd at bemærke sig, at Smallcap+ indekset i september gik mod strømmen og faldt hele 3,3%, således at KFMX-indekset bestående af aktierne uden for C20 også samlet set var i negativ zone med 1%. Det betyder, at fra årsskiftet, hvor totalindekset OMXC samlet er steget med 15,2%, er Smallcap+ kun steget 1,9% og Midcap+ blot 0,3%. Meget af udviklingen den seneste måned forklares af den generelle mistillid til finansaktier i forbindelse med det internationale fokus på subprime -problematikken. Finans-aktier er under ét faldet med 3,5% i september og med 7,3% siden årsskiftet. Vi har bl.a. med nogen undren set Danske Bank-aktien kraftigt ramt af disse spekulationer, hvilket i nogen grad hænger sammen med, at banken traditionelt har været relativ aktiv inden for området. Selv om vi vurderer, at banken evner at kalkulere sine risici, er der ingen tvivl om, at særligt de internationale investorer er meget nervøse ved situationen, og kontant har det en effekt på funding siden, hvilket uvægerligt vil påvirke rentemarginalen. Mest positivt på sektor-niveau har Sundhedspleje udviklet sig i september med en stigning på 3,7%, hvilket har indhentet noget af sektorens efterslæb siden Nyt år. Bl.a. har hårdt prøvede Lundbeck kunnet bidrage med flere positive elementer i sin nyhedsstrøm, herunder en strategisk interessant indlicensering inden for søvnbehandling samt et gennembrud i pipeline inden for depression, som giver håb for i hvert fald en delvis erstatning af det indtjeningsbortfald, som forudses når Cipralex/Lexapro går af patent omkring Industri-sektoren lagde i september 1,9% til indeksværdien, som siden årsskiftet herefter er steget 42,7%, og således meget godt afspejler den underliggende stærke indtjeningsudvikling, som både er cyklisk og strukturelt betinget. De måske bedste eksempler på denne attraktive kombination er FLSmidth & Co. og Rockwool, og førstnævnte opnåede i september et gennembrud på det russiske marked, som anses for særdeles interessant, dels pga. landets betydelige olieindtægter samt behov for udbygning af infrastruktur og boliger, dels pga. en nedslidt og utilstrækkelig cementbranche, som står over for betydelige investeringer. FLS har nu bragt sig i en attraktiv position til at tage sin del af dette store marked. Blandt de papirer, som i øvrigt eksponerede sig i september var SAS, hvis uheld med landningsstellet på de mindre Dash8-fly, som måtte groundes for nærmere eftersyn, til problemet var afhjulpet, kom på et meget uheldigt tidspunkt. SAS var netop ved at få vendt indtjeningen efter flere års kamp mod ydre såvel som indre udfordringer, og der er ingen tvivl om, at den umiddelbare regning pga. nødlandingerne og de deraf følgende aflysninger, som skønsmæssigt befinder sig i mio. kr. s klassen, kun udgør en mindre del af den samlede regning, som imidlertid kan være vanskelig at opgøre. Men samlet set går vi så småt årets sidste kvartalssæson i møde med et ganske optimistisk marked, let påvirket af stimulanser fra Ben Bernanke. 4

6 BRIEFING PÅ SEPTEMBER MÅNEDS VÆSENTLIGSTE MEDDELELSER OG ANBEFALINGER Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra IC Companys, TK Development, EDB Gruppen og Danisco IC Companys med ambitiøs vækstplan Årsrapporten for 2006/07 indeholdt resultatmæssigt ikke de store overraskelser. Med en omsætning på mio. kr. ramte koncernen stort set Reuters konsensus estimatet på mio. kr. Overskudsgraden på 10,2% var også tæt på markedets forventninger, så driftsresultatet landede på 340 mio. kr. mod konsensus 335 mio. kr. Ledelsen forventer for 2007/08 en omsætning i niveauet mio. kr. med en overskudsgrad omkring 12%. Vigtigere var den forventede nye strategiplan imidlertid, hvor ledelsen udmelder det temmelig ambitiøse mål 15/15. Det betyder, at ledelsen forventer at øge både EBIT-margin og organisk toplinjevækst således, at begge når 15% inden for en tidsramme på 3-5 år. Strategiplanen er ellers relativt konservativ, da målet skal nås ved effektiviseringer af den aktuelle forretningsmodel, ensbetydende med at geografisk ekspansion samt konsolideringer i markedet ikke er en del af strategien i den nærmeste fremtid. Vi anser det aktuelle vækstmål som ganske positivt, men er alligevel en smule skeptiske. I den forbindelse kan det nævnes, at koncernen ikke nåede den tre-årige økonomiske plan, som blev fremført i 2004/05. Ydermere udviste forretningsmodellen svaghedstegn i 2006/07, hvor EBIT-marginen ikke blev øget. Ledelsen bedyrer dog, at det er substituering fra engros- til retail- samt franchisesalg, der skal give de nødvendige forbedringer i indtjeningsmarginalerne. Aktien handles til en forventet P/E på 18,7, hvilket må betragtes som dyrt, men en realisering af den nye finansielle målsætning mere end retfærdiggør dette. Formår koncernen at leve op til de udmeldingerne, handler aktien rent faktisk relativt billigt i nærheden af 10 gange indtjeningen i 2009/10. Op til årsregnskabsmeddelelsen ændrede vi vores anbefaling af aktien fra 4 til 3 på grund adskillige oplagte positive kurstriggere, og denne anbefaling opretholdes. TK Development fastholder forventningerne På trods af et temmelig svagt resultat i 1. halvår af 2007 fastholdt ledelsen forventningerne om et nettoresultat på mindst 240 mio. kr. i 2007/08. Selskabets resultat i perioden blev et nettoresultat på 57,9 mio. kr. mod 3,8 mio. kr. sidste år, og årsagen til det lidt lave resultat er, at der er realiseret relativt få projekter i perioden. Der er således blot afleveret projekter modsvarende kvadratmeter i 1. halvår af 2007/08 mod forventet aflevering af projekter på kvadratmeter i 2. halvår. Fordelt på forretningsområder står moderselskabet for 9,6 mio. kr. efter skat, TKD Nordeuropa 12,4 mio. kr., mens Euro Mall Holding bidrager med 35,8 mio. kr. TKD Nordeuropa oplevede fremgang fra 7,4 mio. kr. til 12,4 mio. kr., mens nettoresultatet for Euro Mall Holding faldt markant fra det høje resultat i 1. halvår af 2006/07 på 115,2 mio. kr. til 39,8 mio. kr. i 2007/08. På det fundamentale niveau er fokus især på udviklingen af boligprojekter i Østeuropa, hvor projektporteføljen er udbygget i Polen, idet der her forventes en stærk udvikling primært på grund af mangel på attraktive boliger. Bulgarien forventes også at blive central for driften i fremtiden, og ledelsen meddeler, at der nu arbejdes med flere konkrete projekter. Overtagelsen af 50% af IØ-Fondens andel i Euro Mall Holding understreger ledelsens tro på fremtiden. 5

7 Aktien er faldet betragteligt i perioden efter halvårsmeddelelsens offentliggørelse til omkring 100 kr. pr. aktie fra tidligere omkring 130 kr. pr. aktie. Halvårsmeddelelsen er imidlertid ikke primær årsag til denne udvikling, selvom det generelt varren smule skuffende. Spekulationer om bagmandspolitiets sigtelse mod ledelsen og konsekvenserne af et negativt udfald har haft større indflydelse. Vi fastholder vores anbefaling på 3, da koncernen fortsat udviser en stabil udvikling. Risikoen ved aktien anser vi imidlertid som værende forhøjet. EDB Gruppen køber stort op EDB Gruppen meddelte 27. september, at koncernen har erhvervet IT-Gruppen, som er Danmarks største IT-leverandør til detailsektoren. med virkning fra 1. oktober. EDB Gruppen forventer en påvirkning af årets omsætning med 40 mio. kr. samt en mindre positiv effekt på resultatet før skat. I 2008 forventes opkøbet at bidrage med ca. 180 mio. kr. i omsætning og mindst 18 mio. kr. i overskud før afskrivninger. Parterne har aftalt, at salgsprisen ved transaktionen ikke oplyses. EDB Gruppen vurderer, at købet giver anledning til betydelige synergieffekter, og for at udnytte disse til fulde overføres EDB Gruppens retail team til den større specialistorganisation i IT Gruppen. Med erhvervelsen forudser EDB Gruppen også tilførsel af ressourcer og kompetencer som er skræddersyede til at indgå i den eksisterende forretningsmodel, ligesom ledelsen forventer, at det nye retail team vil kunne opnå stor gennemslagskraft i Sverige. Vi fastholder indtil videre vores anbefaling på 4 (sælg), på trods af at aktien er steget mere end 10% siden meddelelsen. Vi bider mærke i en stagnerende udvikling i IT-Gruppen fra 2005 til 2006, ligesom vi er skeptiske med hensyn til synergieffekterne. Disse kan traditionelt være behæftet med risiko og usikkerhed. Desuden er en vurdering af den reelle værdi af overtagelsen belastet af ledelsens manglende åbenhed omkring omkostningerne ved transaktionen. Udsigterne bedre for Danisco efter revideret sukkerreform EU's reviderede sukkerreform animerer sukkerproducenterne til hurtigere at afvikle og omlægge produktionskapaciteten end ved den oprindelige reform. Det vil forventeligt fremskynde tidspunktet for, at en normalisering af sukkermarkedet i EU indtræder. Danisco har meldt ud, at man vil dels vil sælge sukkerkvoter, dels vil tilkøbe, så man koncentrerer forretningen mere i Danmark og Sverige. Dette vil øge effektiviteten og konkurrenceevnen, men især vil afklaringen kunne fremskynde udskillelsen af Sukker i en selvstændig virksomhed (mest sandsynligt) og/eller et frasalg, hvilket er den mest oplagte kurstrigger for Dansico-aktien. Ledelsen har ifm. fremlæggelsen af planerne efter den reviderede sukkerreform hævet EBITforventningerne til Sukker med 150 mio. kr. til 450 mio. kr. Indtægter fra salg af sukkerkvoter kommer straks, mens tilkøbte sukkerkvoter afskrives over 8 år. Der ventes tilkøbt kvoter for 220 mio. kr. Ingrediens-sektoren har på sin side taget flere positive skridt, om end bioethanol-aktiviteterne under Genencor har oplevet pres på markedsandelene efter patentsagen, som Novozymes vandt. men frasalget af Flavours, hvor avancen nu er opgjort til 430 mio. kr. mod tidligere ventet 400 mio. kr., ligesom generelle effektiviseringer har fået løftet EBIT-margin med 0,4% point til 14,7% - ikke langt fra målsætningen på 15% Aktien handler på indeværende års estimater fortsat ikke billigt, men for de kommende år, ser niveauet fornuftigt ud, hvilket understøtter vores ændrede anbefaling af aktien, hvor vi hæver kurspotentialet fra 4 til 3 (neutral). 6

8 KONSERVATIV MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år +40,45 %, 3 år +178,85 % (frem til den 28. september) Aktie Antal Aktuel kurs Afkast 1 md. Afkast siden Anbefalings dato anbefaling A. P. Møller Mærsk ,5 0,6% -9,7% 11/2005 Bang & Olufsen ,8 1,1% 1,8% 10/2005 Danske Bank ,9-5,7% 70,6% 09/2001 DSV ,8-1,1% 312,4% 09/2004 Novo Nordisk ,4 4,3% 180,4% 07/2003 Per Aarsleff ,7 8,0% 217,1% 07/2004 Rockwool International ,2-8,5% 290,4% 07/2005 Trygvesta ,8-3,2% -10,2% 04/2007 UP ,9 5,0% 88,3% 10/2005 Ændringer: Vi sælger i oktober B&O, som erstattes i porteføljen af Satair Seneste 12 mdr. 4 ændringer (Køb 2, Salg 2) Vores konservative portefølje har været mindre begunstiget af den risikoappetit, som blev tildelt markedet i september, hvor samtidig en mere forbeholden holdning til aktier eksponeret mod det private byggeri gjorde sig gældende. Mest iøjnefaldende var således et fald i Rockwool på 8,49%, ligesom også finansaktierne Danske Bank og TrygVesta måtte kanstatere fald på hhv. 5,3% og 3,2% som konsekvens af uroen på kreditmarkederne. Omvendt var det glædeligt, at United Plantations bidrog med et positivt afkast på 5,0%, og mest bemærkelsesværdigt var nok Per Aarsleff-aktiens flotte stigning på 8,0%. Bang & Olufsen, som har haft en meget svag performance over en længere periode, har i september stabiliseret sig noget og faktisk leveret et afkast over markedets (1,1%). Som følge af vores bekymring over den negative indflydelse på salget af eksklusive TV og HiFi-anlæg fra et faldende boligmarked vælger vi at sælge B&O-aktien fra porteføljen. Vi vælger at erstatte aktien med en position i Satair, som har et spændende potentiale i et internationalt flymarked kraftig ekspansion, ikke mindst Indien og Kina vil de kommende år mangedoble antallet af flyrejser DAA Konservativ vs. OMXC (01/ /9-2007) Portefølje +178,85% OM XC +92,38%

9 RISIKOVILLIG MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år +42,14 % 3 år +239,63 % (frem til den 28. september) Aktie Antal Aktuel kurs Afkast 1 md. Afkast siden Anbefalings dato anbefaling ALK-Albello ,7 1,3% -13,2% 11/2006 FLSmidth & Co ,3 9,3% 536,8% 12/2004 Flügger ,2-2,1% 10,3% 11/2005 Lastas ,3-1,9% 176,1% 10/2005 Migatronic ,2 2,7% 8,7% 03/2007 Novozymes ,0 2,2% 149,7% 02/2005 SimCorp ,5 3,2% 112,4% 07/2005 Thrane & Thrane ,3-4,5% -1,6% 06/2007 Østasiatiske Kompagni ,2 5,6% 337,0% 11/2004 Ændringer: Vi har ikke foretaget ændringer i den seneste måned Seneste 12 mdr. 4 ændringer (Køb 2, Salg 2) Vores modelportefølje for den risikovillige investor kom stærkt ud af september måned med et samlet afkast på 3,96% mod en stigning for OMXC på 0,37%. Porteføljen har herefter mere end indhentet det efterslæb, den har haft siden årsskiftet, idet porteføljens afkast i år nu udgør 17,64% mod totalmarkedets 15,17%. Den stærkeste aktie i september var FLS, som fortsætter sin positive nyhedsstrøm. Der er nu hentet en stor ordre på cement-anlæg til Rusland, som er et marked med stort potentiale. Næstbedst kom ØK ud af måneden med en stigning på 5,58%, hvilket skal ses i lyset af de stærke udmeldinger fra halvåret ikke mindst fra EAC Foods. Det er endvidere positivt, at både SimCorp og Migatronic nu viser gode takter med stigninger på hhv. 3,24% og 2,71%. Derimod har Thrane & Thrane-aktien med et fald på 4,47% ikke klaret sig så godt, ligesom Flügger og Lastas trækker lidt ned med fald på hhv. 2,15% og 1,88%. Vi ændrer ikke på porteføljens sammensætning DAA Risikovillig vs. OMXC (01/ / ) Portefølje +239,63% OM XC +92,38%

10 INDEKSBASERET MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år +32,00 %, Afkast 3 år +122,03 % (frem til den 28. september) Aktie Antal Aktuel kurs Afkast 1 md. Afkast siden Anbefalings dato anbefaling A.P. Møller Mærsk ,5 0,6% 62,0% 07/2004 Bang & Olufsen ,8 1,1% -12,8% 03/2007 Danske Bank ,9-5,7% 50,7% 07/2004 FLSmidth & Co ,3 9,3% 481,6% 12/2004 Flügger ,2-2,2% 10,2% 11/2005 Novo Nordisk ,4 4,3% 104,0% 07/2004 Novozymes ,0 2,2% 121,0% 07/2004 Per Aarsleff ,7 8,0% 159,9% 12/2004 Rockwool International ,2-8,5% 62,7% 03/2007 Simcorp ,5 3,2% 95,7% 07/2005 Trygvesta ,8-3,2% -5,5% 03/2007 Vestas Wind Systems ,6 13,7% 52,6% 03/2007 Østasiatiske Kompagni ,2 5,6% 260,9% 12/2004 Ændringer: Vi har ikke foretaget ændringer i den seneste måned Seneste 12 mdr. 8 ændringer, (4 Køb, 4 Salg) Den indeksbaserede modelportefølje klarede sig også i september bedre end markedet og leverede et afkast på 1,55% mod totalindeksets 0,37%. Det var især eksponeringerne mod Vestas og FLSmidth & Co., som med afkast på hhv. 13,7% og 9,3% trak op. Men også Per Aarsleff med 7,89%, ØK med 5,58% og Novo Nordisk med 4,3% gav positive bidrag til det samlede afkast. Krisen på kreditmarkederne gik omvendt ikke upåagtet hen over porteføljens eksponeringer i denne retning, idet Danske Bank- og TrygVesta-aktierne trak ned med afkast på hhv. -5,7% og -3,2%. Værst gik det ud over Rockwool, hvis eksponering mod byggeriet har kostet dyrt med et kursfald over måneden på 8,5%. Det skal dog ses i forhold til aktien meget stærke udvikling de seneste år. Vi vælger at erstatte B&O-aktien med Satair. 258 DAA-Indeksbaseret vs. OMXC (01/ / ) Indeks-portefølje +122,03% OM XC +92,38%

11 HIGH RISK/TURN AROUND PORTEFØLJE Blandt de aktier, som DAA vurderer, er behæftet med væsentligt forhøjet risiko og derfor ikke er velegnede for private investorers langsigtede investeringer, er: Aktie Seneste kurs Afkast 1 md. Afkast 12 mdr. Anbefalings dato Danionics 15,0-12,1% -62,7% 07/2004 Dicentia 17,6-12,1% -66,8% 07/2007 Europeinvestment 1,5 7,4% -59,5% 08/2007 Holdings. af 25. nov ,3 33,2% -71,2% 07/2007 Mondo 4,0-19,4% -31,9% 10/2007 Olicom 3,5 5,1% -24,4% 12/2006 Århus Elite 15,0-5,7% 108,3% 08/2001 Ændringer: Mondo er taget ind i porteføljen til fordel for Land & Leisure High risk/turn around porteføljen består af aktier, som enten kan falde yderligere eller, som kan stige, hvis markedets vurdering af den enkelte akties risiko normaliseres. Der er således mulighed/risiko for markante kursudsving. Modelporteføljerne eller dele heraf må ikke videreformidles. Porteføljerne er ikke en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner og må alene tjene som inspiration for abonnenter på Investor Briefing. Læserne opfordres til at foretage deres egne analyser af aktierne. Listen er udtryk for Dansk Aktie Analyses vurdering på udgivelsestidspunktet, og vurderingerne kan ændres uden varsel. Opmærksomhedslisten - Største relative omsætning Følgende ti selskaber har i den seneste uge haft den største relative omsætning i deres aktie i forhold til årlig gennemsnit. Værdien 1 svarer til en omsætning i den seneste uge lig gennemsnittet, mens 2 svarer til dobbelt så stor omsætning som årlig gennemsnit osv. Selskab/Aktie Relativ omsætning/uge Afkast seneste måned (%) TDC 26,53 2,4% Alm. Brand formue 3,55 2,8% Euroinvestor.com 2,79 36,0% TK Development 2,69-23,0% Rockwool International 2,50-10,9% UP 2,16 6,5% Føroya Banki 2,16 0,3% FirstFarms 2,04 12,3% cbrain 2,02-3,8% Svendborg Sparekasse 1,89-1,7% TDC er handlet mere end 26 gange så meget som normalt i den forgangne uge. Selskabet offentliggjorde 1. oktober, at det gennemfører en emission med en række datterselskaber, blandt andre TDC Totalløsninger A/S, TDC Mobile International A/S, TDC Mobil A/S og TDC Services A/S. Euroinvestor.com opjusterede ved årsregnskabsmeddelelsen sine forventninger til 2007/08 til et nettoresultat i nærheden af 13 mio. kr. Aktiemarkedet kvitterede med en kursstigning på 36% i den sidste måned. 10

12 Væsentlige kapitalændringer den seneste måned 7. september Jyske Bank har reduceret aktiekapitalen ved annullering af egne aktier. Aktiekapitalen udgør herefter aktier á 10 kr. pr. aktie. 10. september Mondo har med virkning fra 10. september forhøjet aktiekapitalen med stk. nye aktier á 1 kr. således, at den samlede aktiekapital nu udgør aktier á 1 kr. Den gennemsnitlige tegningskurs var 6,6 kr. pr. aktie. 18. september Greentech Energy Systems har med virkning fra 20. september forhøjet aktiekapitalen med kr. som følge af konvertering af eksisterende konvertible lån. Den samlede aktiekapital udgør herefter nominelt kr. 3. oktober D/S Norden har reduceret aktiekapitalen ved annullering af egne aktier. Aktiekapitalen udgør herefter aktier á 1 kr. pr. aktie. 3. oktober Århus Elite har foretaget en emission med fortegningsret for hidtidige aktionærer samt en rettet emission. I den forbindelse er aktiekapitalen ændret fra aktier af nominelt 1 kr. pr. aktie til aktier af 1 kr. pr. aktie. Ændringer af noteringer den seneste måned Deltaq er noteret på Københavns Fondsbørs med virkning fra 28. september. Selskabet investerer i små og mellemstore selskaber for at sælge igen efter ejerskab i 3-7 år. Ledelsen bestræber sig på, at industrielle kompetencer, erfaringer samt adgang til personnetværk skal fungere som de primære værdiskabende elementer. Deltaq satser således på at skabe en høj forrentning af sine investeringer gennem aktivt ejerskab og ikke gennem aggressiv finansieringspolitik. Keops er afnoteret efter Stodir har gennemført overtagelsestilbud, der oprindelig blev fremsat 27. juli Aktierne blev solgt for 24 kr. pr. aktie. Codan blev afnoteret med virkning fra 31. august efter overtagelsestilbuddet fra RSA Overseas Holding B.V blev effektueret. Aktierne overdrages for 605 kr. pr. aktie. 11

13 KØBENHAVNS FONDSBØRS'S KØBENHAVNS INDAVNS FONDSBØRS'S FONDSBØRS'S INDEKS INDEKS OMXC20 OMX OMXCB KFMX MIDCAP + SMALLCAP CARNEGIE SMALL CAP MATERIALER

14 KØBENHAVNS FONDSBØRS'S KØBENHAVNS INDAVNS FONDSBØRS'S FONDSBØRS'S INDEKS INDEKS INDUSTRI FORBRUGSGODER KONSUMENTVARER SUNDHEDSPLEJE FINANS IT TELEKOMMUNIKATION FORSYNING

15 DANSK AKTIE ANALYSES SELSKABSNUMMERERING Oktober 2007 De 4 første karakterer angiver, hvilken af Københavns Fondsbørs' sektorer aktien hører under Energi 2530 Hotel & Underholdning 4010 Banker 1510 Materialer 2540 Medier 4020 Finansiering 2010 Industrivarer 2550 Detailsalg 4040 Ejendom 2020 Kommercielle servicelev Fødevarer & Med Software/service 2030 Transport 3020 Føde- drikkevarer & tobak 4520 Hardware 2510 Biler og udstyr 3510 Sundhedsartikler 5010 Telekom 2520 Forbrugsgoder 3520 Medicin & Bioteknologi 5510 Forsyning 2520 Beklædning mv. 5. karakter angiver om aktien hører under Københavns Fondsbørs' opdeling mellem OMXC20- aktier (A), MidCap+ - aktier (B), SmallCap+ - aktier (C) eller Øvrige Aktier (D). De 4 sidste karakterer efter punktum angiver de bogstaver fra navnet, der er anvendt for at bestemme aktiens placering i kurslisten efter alfabetisk orden. måned for udgivelse ALK-ABELLÓ 6/ B.ALKB ALM. BRAND 7/ B.ALMB ALM. BRAND FORMUE 10/ D.ALMF ALM. BRAND PANTEBREVE 3/ D.ALMP AMAGERBANKEN 4/ B.AMAR AMBU 8/ B.AMBU ANDERSEN & MARTINI B 11/ D.ANDE A.P. MØLLER MÆRSK 7/ A.APMØ ARKIL HOLDING 10/ D.ARKI ASGAARD DEVELOPMENT 8/ D.ASGÅ ATLANTIC PETROLEUM 12/ D.ATLA AURIGA INDUSTRIES B 9/ B.AURI BANG & OLUFSEN B 7/ B.BANG BANKTRELLEBORG 9/ C.TREL BAVARIAN NORDIC 8/ B.BAVA BIOMAR 4/ C.BIOM BIOPORTO 5/ D.BIOP BOCONCEPT HOLDING 1/ D.BOCO BONUSBANKEN 11/ D.BONU F.E. BORDING B 2/ D.BORD BRØNDBY I.F. B 10/ D.BRØN CAPINORDIC 12/ C.CAPI CARLSBERG B 5/ A.CARL CBRAIN 3/ D.CBRA CHEMOMETEC 1/ D.CHEM COLOPLAST B 10/ A.COLO COLUMBUS IT PARTNER 5/ C.COLU COMENDO 2/ D.COME CURALOGIC 4/ C.CURA DAN-EJENDOMME HOLDING 10/ D.DABA DANIONICS 11/ D.DACA DANISCO 8/ A.DACO DANSKE BANK 8/ A.DANB DANTAX 10/ D.DANG DANTHERM 10/ C.DANM DANTRUCK HEDEN 3/ D.DANT DANWARE 4/ C.DANW DFDS 1/ D.DFDS DIBA BANK 7/ D.DISK DICENTIA 9/ D.DICE DJURSLANDS BANK 11/ D.DJUR DK TRENDS INVEST 10/ D.DKTR DLH B 12/ C.DLHB DSV 9/ A.DSVB EBH BANK 12/ D.EBHB EDB GRUPPEN 11/ C.EDBG EGETÆPPER B 8/ D.EGET EIK BANKI 4020C.EIKB EUROPEINVESTMENT 6/ D.LIVE EUROINVESTOR.COM 9/ D.EURO EXIQON 7/ D.EXIQ EXPEDIT B 9/ D.EXPE FIONIA BANK 6/ B.FION FIRSTFARMS 2/ D.FIFA FLSMIDTH & CO. 9/ B.FLSB FLÜGGER B 8/ C.FLUG FORMUEPLEJE EPIKUR 7/ D.FPEP FORMUEPLEJE LIMITTELLUS 11/ D.FPLI FORMUEPLEJE MERKUR 12/ D.FPME FORMUEPLEJE OPTIMUM 7/ D.FPOP FORMUEPLEJE PARETO 8/ D.FPPA FORMUEPLEJE PENTA 8/ D.FPPE FORMUEPLEJE SAFE 5/ D.FPSA FORSTÆDERNES BANK 4/ B.FORS FØROYA BANKI 4020C.FØRO SPAREKASSEN FAABORG 3/ D.FÅBO GABRIEL HOLDING 12/ D.GABR GENMAB 7/ B.GENB GLUNZ & JENSEN INT. B 9/ C.GLUN GN STORE NORD 6/ A.GNST GPV INDUSTRI B 6/ C.GPVI GREENTECH ENERGY SYSTEMS 10/ C.GREE GRIFFIN III BERLIN 2/ D.GRIF GRIFFIN IV BERLIN 4040D.GRIV

16 G4S 9/ A.GRSE GRØNLANDSBANKEN 8/ C.GRØN GUDME RAASCHOU VISION 9/ D.GUDM GYLDENDAL B 7/ D.GYLD HARBOES BRYGGERI B 9/ C.HARB BRDR. HARTMANN B 8/ C.HART HEDEGAARD 11/ C.HEDE HOLDINGSELSKABET AF 25. NOV 7/ D.BODI H+H INTERNATIONAL 8/ B.HENB HØJGAARD HOLDING B 9/ C.HØJG HVIDBJERG BANK 10/ D.HVID IC COMPANYS 7/ B.ICCO INTERMAIL 1/ D.INTE ITH INDUSTRI INVEST 10/ D.ITHB JENSEN & MØLLER INVEST 10/ D.JENS JEUDAN 3/ C.JEUD BRDR. A & O JOHANSEN PR. 11/ D.JOHA JYSKE BANK 8/ D.JYBA KAPITALPLEJE 3/ D.KAPI KEOPS 9/ D.KEOP BRD. KLEE 1/ D.KLEE KREDITBANKEN 4/ D.KRED KØBENHAVNS LUFTHAVNE 2/ D.KØLU LAND & LEISURE B 7/ D.LALE LASTAS 4/ D.LAST LIFECYCLE PHARMA 2/ B LIPH H. LUNDBECK 10/ A.LUND LUXOR B 8/ D.LUXO LOKALBANKEN I NORDSJÆL. 4/ D.LOKA LOLLANDS BANK 8/ D.LOLL LÅN & SPAR BANK 4/ C.LÅNS MACONOMY 3/ C.MAMY MAX BANK 1/ C.MAXB MIGATRONIC B 4/ D.MIGA MOLS-LINIEN 12/ D.MOLS MONBERG & THORSEN 5/ C.MONB MONDO 12/ D.MOND MORSØ BANK 8/ D.MORS MØNS BANK 9/ D.MØNS NEUROSEARCH 7/ B.NEUR NKT HOLDING 10/ B.NKTH SPAR NORD BANK 4/ B.NOHO SPAR NORD FORMUEINVEST 11/ D.NOHV D/S NORDEN 6/ B.NORD NORDIC TANKERS 10/ D.NOTA NORDJYSKE BANK 2/ D.NOJY NORDEA BANK 5/ A.NORE NORDFYNS BANK 3/ D.NORF NORDICOM 1/ C.NORI NOVO-NORDISK B 5/ A.NOVO NOVOZYMES 10/ A.NOVZ NTR HOLDING B 12/ D.NTRH NØRRESUNDBY BANK 4/ D.NØRR OLICOM 5/ C.OLIC OMX 11/ D.OMXA ORION B 2/ D.ORIO PARKEN SPORT & ENT. 5/ C.PARK PHARMEXA 6/ C.PHAR RELLA HOLDING 8/ D.RELL RIAS B 10/ D.RIAS RINGKJØBING BANK 9/ C.RING RINGKJØBING LANDBOBANK 7/ B.RINL ROBLON B 6/ D.ROBL ROCKWOOL INTERNATIONAL 6/ B.ROCK ROVSING 2/ D.ROVS ROSKILDE BANK 4/ B.ROSK ROYAL UNIBREW 10/ B.ROYA RTX TELECOM 7/ D.RTXT SALLING BANK 6/ D.SALL SANISTÅL B 4/ C.SANI SAS 5/ D.SASA SATAIR 12/ C.SATA SCANDINAVIAN BRAKE SYS. 7/ D.SCAN SCANDINAVIAN PRIVATE EQ. 5/ D.SPEA SCHAUMANN PROPERTIES 9/ D.SCHA SCHOUW & CO. 6/ B.SCHO SIF FODBOLD SUPPORT 11/ D.SIFB SIMCORP 8/ B.SIMC SJÆLSØ GRUPPEN 6/ D.SJÆL SKJERN BANK 3/ C.SKJE SKAKO INDUSTRIES 5/ D.SKAK SKÆLSKØR BANK 6/ D.SKÆL SMALLCAP DANMARK 8/ C.SMAL SOLAR 6/ D.SOLA SP GROUP 4/ D.SPGR SPARBANK VEST 4/ C.VESB SPAREKASSEN HIMMERLAND 1/ C.HIMM SPÆNCOM B 7/ D.SPÆN SVENDBORG SPAREKASSE 11/ D.SVSP SYDBANK 6/ B.SYDS SØNDAGSAVISEN 8/ D.SØNA TDC 3/ A.TELE THRANE & THRANE 9/ C.THRA TIVOLI 9/ D.TIVO TK DEVELOPMENT 5/ D.TKDE TOPDANMARK 9/ A.TOPD TOPOTARGET 7/ C.TOPO TOPSIL B 12/ D.TOPS D/S TORM 10/ A.TORM TOTALBANKEN 5/ D.TOTA TOWER GROUP 1/ D.TOWE TRYGVESTA 6/ A.TRYG TØNDER BANK 5/ D.TØND U.I.E. 5/ C.UNIE UNITED PLANTATIONS BERH. 11/ D.UPBE UNITED PLANTATIONS AFRICA 1/ D.UPSA VESTAS 10/ A.VESS VESTFYNS BANK 3/ D.VESF VESTJYSK BANK 6/ B.VEST VIBORG HÅNDBOLD KLUB 6/ D.VIBO VICTOR INTERNATIONAL 2/ D.VIIN VICTORIA PROPERTIES 11/ D.VIPR VINDERUP BANK 7/ D.VIND VORDINGBORG BANK 2/ D.VORD WALLS 7/ D.WALL WILLIAM DEMANT HOLDING 5/ A.WILD ØK 6/ A.ØKOM ØSTJYSK BANK 4/ D.ØSTJ ÅRHUS ELITE 11/ D.ÅREL AALBORG BOLDSPILKLUB 5/ D.ÅBKL AARHUS LOKALBANK 5/ D.HADS PER AARSLEFF B 9/ C.ÅRSL

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2011. Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2011. Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 7 JULI 2011 Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne Briefings på juni måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 8 AUGUST 2013 Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår INDHOLD Ti års hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 12 Profil SmallCap Danmark A/S 14 Aktien og investorene 16 IR-politik

Læs mere

30/04/15. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier

30/04/15. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier 30/04/15 Danske Aktier Anbefalinger Flyvere og dykkere Ændringer af analysedækning Analyser af danske aktier Indholdsfortegnelse Flyvere: Størst potentiale på kort sigt 4 Dykkere: Mindst potentiale på

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 Offentliggjort 24. august 2011 www.alfredberginvest.dk Investeringsforeningen Alfred Berg Invest Halvårsrapport 2011 Offentliggjort 24. august

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

Kvartalsrapporten. Aktiemarkedets talentspejder s. 10 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value.

Kvartalsrapporten. Aktiemarkedets talentspejder s. 10 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value. Kvartalsrapporten Aktiemarkedets talentspejder s. 1 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value. Pas på staterne s. 13 Statsobligationer giver i værste tilfælde ikke noget afkast. 2. k v a r ta l 2 5 2K

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Formue magasin. Kloden drejer stille rundt. Sovereign Wealth funds. 3. kvartal 2008 23. årgang AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE

Formue magasin. Kloden drejer stille rundt. Sovereign Wealth funds. 3. kvartal 2008 23. årgang AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Januar 2006 0A 3. kvartal 2008 23. årgang Formue magasin AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Kloden drejer stille rundt Verden på vej ned i gear Sundhed globale muligheder i et politisk minefelt

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal Carlsberg A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Ledelsens beretning 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal 5 Resultat og forventninger 7 Strategi 10 Markederne 12 Vesteuropa 16 Baltic Beverages

Læs mere

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation Årsrapport 2007 Probably the best... Resultatet for 2007 er meget tilfredsstillende og bekræfter, at Carlsberg er i god form. Året 2008 bliver udfordrende på grund af de kraftigt stigende råvarepriser,

Læs mere

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne Axcelfuture har til formål at tilvejebringe mere viden om investeringsklimaet i Danmark og komme med forslag til, hvordan man kan skaffe flere investeringer og flere arbejdspladser til Danmark. Axcelfuture

Læs mere

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 Flere muligheder via internettet Novozymes har igen i år samlet al rapporteringsmateriale i vores online-rapporteringsunivers på www.rapport2007.novozymes.com. Rapportering og

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark Mere egenkapital til mindre og mellemstore virksomheder. Læs mere om Axcelfutures investeringsindikatorer bagerst i rapporten vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark MARTS 2014 2 Den danske

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat Årsrapport 2008 Nord- og Vesteuropa Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Se side 28 for regionens resultater. 47% af DEN samlede volumen Driftsresultat Andel af driftsresultat*

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2007 Danske bank koncernen Fokus Bank Sampo pankki Danske Bank Sweden ZAO danske bank Northern Bank Danske Bank Danica Pension Realkredit Danmark Nordania Leasing Danske Markets Danske capital

Læs mere

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 Novozymes Årsrapport 2012 indeholder tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet Novozymes A/S. Den fuldt designede rapport på engelsk kan opleves

Læs mere