RENSERI OG SKOMAGERI EST I GADEN SIDE 12 BLADET FOR BEBOERNE I LYNGBYVEJSKVARTERET NR. 2 DEC 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RENSERI OG SKOMAGERI EST I GADEN SIDE 12 BLADET FOR BEBOERNE I LYNGBYVEJSKVARTERET NR. 2 DEC 2010"

Transkript

1 BLADET FOR BEBOERNE I LYNGBYVEJSKVARTERET NR. 2 DEC 2010 EST I GADEN SIDE 12 PROBLEMKNUSER SIDE 9 JULEKLIP I ULRIK SIDE 11 HVERDAGSINDTRYK FRA JAPAN SIDE 15 RENSERI OG SKOMAGERI LYNGBYVEJ 32, 2100 København Ø. Tlf.: Mobil: Åbningstider: Mandag - Fredag 08:00-17:30 Lørdag 10:00-13:00 TILBUD: 5 Skjorter: Kr Benklæder: Kr. 130 SKO-REPARATION, TÆPPERENS, TØJ-REPARATION, SKINDRENS, PELSRENS, PELSOPBEVARING SIDE 6

2 EDAKTION Finn Stepputat, FFU 16 Tlf Mette Sandbye, VH7 Tlf NDHOLD GADESPEJLET NR Så skete det igen 3 Generalforsamling i Husejerforeningen 4 Peter Wuff Kåri (ansv) VH 8. Tlf Problemknuser med større albuerum Vacuumbehandling på kiropraxis.dk 9 10 Sabine Wolgast, HPØ 37 Tlf NNONCER Søren Kristensen Tlf AYOUT nisjensen.dk Tlf OTO Clara Brunn Sandbye, Peter Wulff Kåri, Finn Stepputat, Nis Jensen RYK Lassen Offset A/S DGIVER Beboerforeningen Ulrik Deadline næste nummer: 1. marts 2011 Juleklip i Ulrik 5. december 11 Fest i gaden. Sommerfest 2010 Hverdagsindtryk fra Japan Lad banken checke din økonomi Sådan bliver kolde huse varmere Sådan skal det gøres Priserne stiger i fælleshuset EJE AF ULRIKS FÆLLESHUS Fælleshuset ligger på hjørnet af Engelstedsgade og F.F. Ulriksgade. Det kan lejes af alle, der er medlemmer af beboerforeningen Ulrik. Fælleshuset kan rumme op til 45 personer. Der må spilles dæmpet musik indtil kl søndag til torsdag, og indtil kl på fredage og lørdage. Fælleshuset lejes fra kl til kl næste dag. Hvis du vil leje fælleshuset, skal du ringe på tlf Telefonen er åben hver mandag fra kl. 20 til 22. Du kan evt. checke kalenderen først og se hvornår huset er ledigt. Det koster 600 kr./døgn at leje fælleshuset fredag til søndag, og 300 kr./ døgn mandag til torsdag. Lejen betales forud ved reservation. Reservationen kan afbestilles og lejen refunderes indtil en måned før udlejningsdatoen. Ved afhentning af nøgler, skal der lægges et depositum på 250 kr., som refunderes når nøglerne afleveres. Hvis du ikke er medlem af beboerforeningen, kan du melde dig ind samtidig. 1 års medlemsskab koster 500 kr. Priserne kan dog blive ændret - se side 23. S I D E 2

3 SÅ SKETE DET IGEN En udrykning til kvarteret havde store problemer med at snige sig ind mellem underligt parkerede biler. Men denne gang gik det heldigvis Så skete det igen. Der var brand i køkkenet i et hus i kvarteret. Det var svært at vurdere, hvor omfattende det var. Brandvæsenet rykkede ud med flere køretøjer, herunder den uundværlige stigebil. Og det er ikke nemt at ville hjælpe her i kvarteret. Det kræver god vilje. Problemet er, at vi har for mange biler. Og måske også at for mange udefrakommende bare parkerer i vores gader i dagtimerne. Det er jo nemt og bekvemt at komme herfra og ind til byen i bus eller tog. Og der er som vi alle ved ikke megen plads i gaderne. Og da slet ikke, fordi vi jo gerne vil have at folk kører forsvarligt og ikke racer igennem med 50 kilometer i timen. Derfor har vi opsat fartbegrænsende bumper og træer midt i gaderne, så det ikke kan lade sig gøre. Mangel på forståelse Desværre er der ingen forståelse for, at der ikke skal parkeres på eller ved disse bumper og træer. Netop disse parkeringer gør, at brandbiler og andre store biler, f. eks. skraldebilerne, ikke kan komme forbi. Det gælder ikke mindst om vinteren, hvor der er endnu mere begrænset plads. I virkeligheden er det, når der ikke er en eneste parkeringsplads tilbage i kvarteret, faktisk bedre at holde på fortovet. Det er ulovligt, javel, men masser af parkeringerne er i forvejen ulovlige. Og ved at parkere på fortovet rammer den eventuelle bødestraf kun synderen. Men måske er der andre synspunkter i kvarteret? Kan vi løse problemet? Gadespejlet modtager gerne indlæg. Send det til et medlem af redaktionen. Vi er bekendt med de lokale servitutter for ejendommene i Lyngbyvejskvarteret, idet vi har udført 6 tagarbejder inden for de sidste 7 år, 1 første sal og udskiftet vinduer i 2 ejendomme. SIDE 6 S I D E 3 G A D E S P E J L E T

4 I forhold til i fjor var årets generalforsamling i Husejerforeningen en tam affære. Alene fremmødet viste, at der var ikke store og afgørende ting som kabel-tv på dagsordenen. Men det betyder ikke, at der var megen tomgang undervejs. Store planer blev afsløret, pegefingeren blev løftet adskillige gange, men i det store og hele blev generalforsamlingen afviklet i ro og orden under dirigenten Klaus Børchs myndige ledelse. Asfaltering ENERALFORSAMLING Af Peter Wulff Kåri Det som skal ske Meget tyder på, at vejene snart trænger til en ordentlig omgang. Der er afsat penge på budgettet til asfaltering og renovering de kommende to år, men om det bliver nødvendigt, afhænger selvfølgelig af vejenes tilstand. Vejene er fortsat i hæderlig tilstand. Den nuværende asfalt kan ikke skrælles af. Derfor bliver vejene formentlig ca. 5 cm højere, når der kommer ny asfalt på. Det kan skabe et problem omkring bumperne, men de må løses, sagde Mogens Falch fra bestyrelsen. Sidste vinter var hård. Forskellige huller m.v. i gaderne er blevet repareret. To rister er blevet udskiftet. Er der problemer, så ring eller mail til Mogens Falck, formand for vejudvalget. 150 års jubilæum I 2015 er det 150 siden, den første byggeforening blev etableret. Gode ideer til markering af jubilæet efterlyses: En fælles bog for Kartoffelrækkerne, Humleby, Komponistkvarteret og os selv? Et frimærke? Arkitektkonkurrence? Kom frit frem med forslag og ideer. Det der Det ikke der sker ikke sker Forsikring Nye ejere i kvarteret kan ikke koble sig på den kollektive forsikring, vi andre (gamle) har i Alm. Brand. Forsikringsselskabet har skriftligt opsagt aftalen. Det kan ikke betale sig for os, siger de i Alm. Brand. Nuværende forsikringstagere kan fortsat nyde godt af ordningen. Belysning droppet Bestyrelsen har droppet belysningen af baghaverne mellem Lyngbyvej og H.P. Ørums Gade. Den blev etableret af hensyn til renovationsarbejderne, der dengang kom meget tidligt om morgenen. I dag tømmes skraldespandene om dagen. Så nu er situationen for ejerne af baghaverne som for alle andre i kvarteret: man må selv sørge for gård- og havebelysning. Det Det der er der sket er sket Den hårde vinter Vinteren 2009/2010 var hård og krævede både muskelkraft og overbærenhed. Gaderne og fortovene var i perioder svære at passere. Bilister med vinterdæk havde stor glæde af dem. Situationen udviklede sig så alvorligt, at bestyrelsen så sig nedsaget til at gribe ind og rundsende et brev til alle med en opfordring til at gribe sneskraberen. Det er den enkelte husejers ansvar, at veje og fortove sikkert kan passeres. Samtidig opfordrerede man også folk til at hjælpe ældre naboer, der ikke er så stærke, at de selv kan skovle sne eller for den sags skyld kæmpe sig gennem snemasserne med en rollator. Brevet gav meget fint resultat. Nu er en ny vinter på vej. Vejrguderne har allerede forudsagt, at den også bliver hård, og så er det bare på den igen. God fornøjelse. Men: Spar på saltet. Det ødelægger asfalt og planter. Brug sand. Interceptorer Arbejdet med at udskifte interceptorer er færdigt. Der var ros til firmaet Scheller, Hougaard & Petersen, der har stået for arbejdet. Det er foregået punktligt og ordentligt. Et glimrende valg. Det Det der der var var debat debat om om Ulrik Et par deltagere havde indvendinger imod et tilskud på kr. til Beboerforeningen Ulrik. Gadespejlet, der udgives af Ulrik, og som nyder godt af tilskuddet, har jo ikke rigtig noget med Husejerforeningen at gøre, sagde de. Debatten var kort. Alle andre indlæg var for tilskud til Ulrik og Gadespejlet, der udover fine artikler om renovering af husene m.v. - også er et bindeled mellem beboere og Husejerforeningen, der har fri adgang til G A D E S P E J L E T S I D E 4

5 spalterne, når bestyrelsen måtte ønske det. Der blev også udtrykt glæde over tilskuddet, der jo også bruges til fælleshuset, der lægger ryg til sommerfest, juleklip, halloween, fastelavn, sport, yoga, fester og meget andet og som kan lejes af beboere i kvarteret til (næsten) ethvert formål. Tilskuddet blev vedtaget mod 1 stemme. Løftet pegefinger Formanden for servitutudvalget, Søren Thuen, fortalte om årets gennemgang af husene. Den viste, at problemerne omkring forkerte dimensioner på vinduerne, forkerte sten på tag og brandkamme fortsat dominerer udvalgets arbejde. Det kan i høj grad skyldes manglende kendskab til de tinglyste grundregler for husenes udseende. Disse regler skal overholdes. Søren Thuen oplyste, at Håndbog for Husejere med alle regler for servitutter i kvarteret nu ligger på foreningens hjemmeside, Og at man i øvrigt fortsat har et stort restoplag af håndbogen, der udleveres gratis. Bestyrelsen har konstateret, at mange synes at glemme, at buske og træer over fortovene skal beskæres, så de ikke generer gående. Fortove, kantstene og rendestene skal renses for ukrudt. Planterne ødelægger asfalten, og det koster dyrt for os alle sammen. Servitutterne gælder også baghaver, men servitutudvalget har svært ved at gribe ind, fordi der normalt ikke er adgang til baghaverne. Men hvis der er problemer, så kontakt udvalget. Det gælder i det hele taget, hvis du som husejer er i tvivl om noget som helst: Kontakt servitutudvalget, der udover Søren Thuen består af Anker Jørgensen (ekspert i slidte skorstene), Dorthea Rose og Anne Diemer. De er parate med råd og vejledning. Manglende stiger Husejerforeningen råder over stiger og split til udlån til husejere. At låne noget betyder, at det skal leveres tilbage. Det sker langtfra altid. Bestyrelsen ser gerne, at lånte stiger og split returneres. F.F. Ulriks Plads Ansvaret for at holde pladsen ren, påhviler kommunen. Så enkelt er det. Det er også kommunen, der skal fjerne storskrald, der stilles på pladsen og andre steder i kvarteret. Forslag fra Niels Flejsborg, VH9, om støj- og synsdæmpende værn mod Lyngbyvej og aktivering på pladsen blev vedtaget med store flertal. Men det skete først efter en længere debat. Pladsen er grim og støjende. Der kan bygges en mur, men problemet er, at der ligger mange rør og kabler i jorden, hvor muren eventuelt skal stå. Naboerne til pladsen ønsker ikke en mur. Den vil bare blive brugt som pissoir af forbipasserende. Naboerne ønsker heller ingen legeplads. Det vil støje. Derimod er der intet til hinder for, at man tager stole og borde med over Efter generalforsamlingen ser Husejerforeningens bestyrelse sådan ud: BESTYRELSE Formand Dorthea Rose RB Næstformand Mogens Falch VH Kasserer Torben Burkal HPØ Best.medlem Anker Jørgensen ST Best.medlem Søren Thuen VH Best.medlem Anne Diemer HA Best. medlem Ulla Boje-Rasmussen RB Suppleant Jan Boman RB 44 Suppleant Thomas Buthler ENG 27 VOLDGIFTSMÆND SERVITUTUDVALG John Færgemand HA 95 Kontaktperson Søren Thuen VH 24 Mette Mathiasen RB 37 VEJUDVALG Torsten Stjernholm VH 58 Kontaktperson Mogens Falch VH 18 ARBEJDSGRUPPE FFU PLADS Kontaktperson Thomas Buthler S I D E 5 G A D E S P E J L E T

6 på pladsen for at hygge sig et par-tre timer. Bare man tager det med sig igen, når man går. Resultatet blev, at bestyrelsen spørger kommunen om mulighederne for en mur eller anden form for syns- og støjværn og samtidig drøfter mulighederne for en aktivering af pladsen (legeplads, borde og stole, skulptur), der ikke er til gene for naboerne eller andre i nærområdet. Det første blev vedtaget med 37 stemmer, 1 imod og 4 der hverken var for eller imod. Aktiveringen blev vedtaget med 29 stemmer. 12 var imod, 8 undlod at stemme. Dette er et uddrag af begivenhederne på generalforsamlingen. Der var også en heftig debat om budgettet, om modernisering af foreningen, udsendelse af referater m.v. Det kan læses i Husejerforeningens referat, der blev husstandsomdelt i august. G A D E S P E J L E T S I D E 6

7 S I D E 7 G A D E S P E J L E T

8 G A D E S P E J L E T S I D E 8

9 ROBLEMKNUSER MED STØRRE ALBUERUM Af Peter Wulff Kåri Kiropraxis er flyttet ind i den gamle bank på hjørnet af Haraldsgade og Lyngbyvej. Her er der ved at blive indrettet et moderne sundhedscenter med alt fra kiropraktik over akupunktur og zoneterapi til massage og kinesiologi Jo da, det var da meget hyggeligt i den gamle blomsterforretning på hjørnet af Engelstedsgade og Haraldsgade. Men det var blevet for småt. Uffe Andersen, kiropraktor og indehaver af kiropraxis.dk, strækker sig. På væggene hænger plancher af knogler i alle udformninger. Midt på gulvet står det vigtigste arbejdsredskab, kiropraktorbriksen. - Jeg kom hertil fra Amager for 10 år siden. Efter fire år i Italien og nogle år som ansat på Amager ville jeg gerne være selvstændig. Lokalet i den gamle blomsterforretning passede fint. Det var en risikabel affære, troede jeg. Men det er gået meget fint. - Ideen var at skabe en klinik med et bredt udvalg af tværfaglige behandlingstilbud. Vi, der praktiserer her, arbejder sammen og supplerer hinanden. Udenfor pryder den ene rygrad efter den anden vinduerne i den gamle bank. Indenfor bliver der skubbet, vredet og lirket. Målet er næsten altid det samme: En velfungerende, smertefri krop. - Jeg bruger både akupunktur og kinesologi i mit arbejde som kiropraktor. Det er nemt nok at skulle rette på en skæv skulder eller ryg. Spørgsmålet er, hvordan man giver varig hjælp til en kronisk smertepatient. Det er en stor udfordring. Vi er problemknusere og vi bruger mange midler og metoder. Uffe Andersen viser rundt i de gamle banklokaler. Der hvor rådgiverne tidligere gemte sig bag deres skærme, huserer han sammen med kollegaerne Morten som er kiropraktor og Michael som er en solid blanding af massør og zoneterapeut. Det hele er holdt i lyst brunt og beige. Bag receptionen og venteværelset holder Uffe Andersen selv til, side om side med sin kiropraktorkollega Morten Spangsbjerg. I et andet lokale har kropsterapeuten Michael Beck sit lokale med briks og andet udstyr. Et tredje lokale optages af Falck Healthcare, der har fysioterapi, massage og zoneterapi. Endelig er fysioterapeutteamet Protreatment fra Dragør flyttet ind fra 1. november og deres behandlingsmetoder og diagnostiske tilgang falder godt ind i den strategi og vifte af udbud som Uffe Andersen gerne vil kunne tilbyde. Der hvor kassedamerne sad i gamle dage, er der nu en mindre sal, hvor ryglidelser og andre skavanker kan genoptrænes. Der mangler fortsat ribbe m.v., men salen er der, og Uffe Andersen ser gerne, at lokale praktiserende læger får kendskab til de mange tilbud, kiropraxis.dk nu har. I kælderen inde i den gamle bankboks er der en mindre sal til pilates- og yogahold. - Vi satser på fire morgen- og tre aftenhold med max. otte deltagere på hvert hold. Det er noget, René Ackermann fra NordVest står for. - De to sale kan derudover også bruges til andre typer af holdtræning, tilføjer Uffe Andersen, der er åben for eventuelle andre initiativer, der lever op til stedets krav om træning og bevægelse af høj kvalitet med et funktionelt og rehabiliterende islæt og fokus på den enkelte. I bankboksen er der tillige installeret moderne digitalt røntgen, hvor man stort set uden ventetid kan få et billede af sine knoglers tilstand. Endelig er der det lille rum med vacuum trykkammerrøret VacuMed, der er et af kun fire af sin art i Danmark, og som Uffe Andersen venter sig meget af. Det er et stykke kompliceret teknologi, så på næste side har Gadespejlet givet Kiropraxis mulighed for selv at præsentere dette nyeste tiltag indenfor moderne sundhedsteknologi. S I D E 9 G A D E S P E J L E T

10 VACUUMBEHANDLING PÅ KIROPRAXIS.DK Af Uffe Andersen, kiropraxis.dk I det nye klinikkoncept Kiropraxis er der blevet plads til et helt nyt behandlingstilbud kaldet vacuumbehandling,- VacuMed VacuMed blev oprindeligt udviklet af to tyske professorer til brug for den amerikanske rumfartsadministration NASA, da astronauterne fik store problemer med nedsat blod- og lymfekredsløb i kroppen under længere ophold i rummet. Samme teknologi blev efter nogle års forskning implementeret i forebyggelse og behandlingen af patienter med kredsløbssygdomme samt til behandling og restituering af atleter. Behandlingen er nu medicinsk godkendt i Europa og i Tyskland, hvor apparaturet er taget i brug på sygehuse og sportsmedicinske klinikker, er behandlingerne endvidere dækket af sygeforsikringen. Vacumbehandlingen kan bruges ved følgende lidelser: Claudicatio / vindueskikker syndrom / åreforkalkning. Behandlingsresistente sår på ben/fødder og sidde-liggesår. Diabetes 1, - 1,5 og 2 med tegn på nedsat blodcirkulation i ben. Venøs insufficiens /stase / varicer / årebetændelse og ødemer. Neuropatier med påvirkning af kredsløbet i benene. Forhøjet blodtryk. Kolde fødder og uro i ben/fødder. Lymfeødem i ben efter f.eks. canceroperation. Kronisk syge og handicappede med nedsat bevægefunktion og medfølgende nedsat blod- og lymfecirkulation. Restituering efter operation (hofte, knæ og fødder). Restituering efter sportsskader i ben. Restituering efter anaerob belastning ved kraftig sportsudøvelse. Vacuummaskinen er bygget som et rør. Personen, der skal behandles, placeres med hele underkroppen (op til over hofterne) inde i røret, hvorefter en speciel lukkemekanisme strammes om livet, så kammeret er komplet lufttæt. Under behandlingen, der varer 25 til 40 minutter, foretager trykkammeret cykliske trykændringer mellem 20 til 70 mmhg undertryk. Metoden øger både blod- og lymfekredsløbet markant. Perfusionen/gennemstrømningen i muskler og væv øges og hævelse/ødemer og affaldsstoffer fjernes hurtigt. Resultatet kan patienten mærke umiddelbart efter behandlingen som en følelse af lethed i benene, en let prikken i fødderne, øget varme i fødder og underben samt måske også en let svimmelhed (pga. behandlingens sænkende effekt på det diastoliske blodtryk). VacuMed-teknologien er grundigt undersøgt i adskillige forskningsprojekter af både NASA, tyske specialhospitaler for kredsløbssygdomme og sidst af Sportsuniversitetet i Köln. Der er i Danmark kun fire steder, VacuMed tilbydes. I de få måneder, vi har haft VacuMed i klinikken, er adskillige patienter blevet overordentligt godt hjulpet af behandlingen. I særdeleshed hvor der har været problemer med kredsløbet. Vi har store forventninger til at budskabet om behandlingstilbuddet kan sprede sig så langt flere kan få glæde af denne, i Danmark ret ukendte behandlingsmetode. G A D E S P E J L E T S I D E 1 0

11 S I D E 1 1 G A D E S P E J L E T

12 EST I GADENAf Finn Stepputat Endnu engang fik nogle få beboere arrangeret sommerfest Kvarterets sommerfest lignede sig selv. Et par hundrede beboere lagde vejen forbi F.F. Ulriks Gade i løbet af eftermiddagen og aftenen den tredje lørdag i august. En snes loppeboder var på plads på fortovene, hoppeborgen blev behoppet af børn i mange aldre, den lille hockeybane så kampene bølge frem og tilbage, flødebolle-maskinen sendte flødeboller i kredsløb, og popkornene poppede lystigt i mikroovnen. Hele dagen var ungerne i gang med bordfodbold og bordtennis, og de voksne snakkede over kaffen og den kølige fadøl. Kager & klovn Den nyklassiske kagekonkurrence trak mange spændende kager til, men kagekomiteen fik alligevel uddelt tre førstepladser. Den første og største gik til en fantastisk konditorkage i flere etager, men der blev også præmier til fodboldbanen og en smuk kage-sommerfugl. Siden tryllede klovnen Joey for børnene i et fuldt fælleshus, mens grillen varmede op til de medbragte lækkerier. Efter maden gav Inger undervisning i jive, og resten af aftenen spillede Mads og hans musikalske rock & blues venner op til dans. og vejret Som altid satte vejret sit præg på festen i gaden. Heldigvis lykkedes det denne lørdag at finde et hul i de uendelige regnskyer. Ud på aftenen lagde vinden op gennem gaden en lille dæmper på festen, men mange holdt ud til den sene ende. Der kom ikke så mange beboere som i 2009, men mange flere end i 2008, der som bekendt blev usædvanlig hårdt ramt af regnen. Og i modsætning til 2008 kom der i år nok gæster til at festbudgettet lige balancerer. Miraklet i F.F. Ulriks Gade Det er et lille mirakel, at festen blev til noget i år. Ulriks bestyrelse blev ramt af frafald, så atter var det nogle ganske få, der måtte bære den største del af ansvaret for at få festen planlagt, få købt ind til bar, grill og præmier, sat plakater op, hentet flødebollemaskine og hoppeborg, få fjernet bilerne fra gaden, stillet teltene og baren op og så videre. Det plejer at være sjovt at arrangere sommerfesten, når der er flere til at dele opgaverne, men når der kun er ganske få, kan det godt blive lidt surt. Så fra Gadespejlets side kan vi kun opfordre til at flere beboere finder deres indre festabe og deres organisationstalenter frem og melder sig til festudvalget til næste sommer, eller hvis de ikke kan vente, til at hjælpe med ved halloween eller fastelavn i løbet af vinteren. G A D E S P E J L E T S I D E 1 2

13 S I D E 1 3 G A D E S P E J L E T

14 ER BYG APS ER Byg ApS tilbyder totalløsninger inden for tømrerfaget, murerfaget og tagrensning. Med mange års erfaring inden for fagene og altid opdateret med den nyeste teknologi og viden, kan vi tilbyde vores kunder en optimal løsning i forbindelse med alt tømrerarbejde samt tagrensning. Vores kundekreds er alsidig og omfatter virksomheder, boligselskaber, den offentlige sektor samt private husstande i hele Storkøbenhavn og Nordsjælland. ER Byg er en mindre virksomhed. Vi har ingen stor og fordyrende administration. Dette kommer vores kunder til gode gennem fornuftige priser, høj og ensartet kvalitet, stabilitet samt stor fleksibilitet. Byggeri er en tillidssag. Økonomi, tid, kvaliteter, materialevalg er spørgsmål vi ofte støder på og hvor vi gerne stiller vores egne erfaringer og ekspertise til rådighed. Vi bistår som en aktiv sparringspartner gennem hele forløbet og sørger for bygherren får den ønskede løsning afleveret til aftalt tid. Kontakt os for uforpligtende tilbud på Deres opgave : Steen Eegholm Mob: G A D E S P E J L E T S I D E 1 4

15 Rejsebrev VERDAGSINDTRYK FRA JAPAN Af Mette Sandbye Familien Sandbye/Bruun Jensen bor til daglig i Valdemar Holmers Gade, men her i efteråret tog vi tre måneder til Tokyo for at prøve at leve i og med den japanske kultur i en længere periode Lyden af Japan: På en gade i New York eller Delhi kan der være utroligt meget larm, der ganske vist er specifikt knyttet til stedet f. eks. gadesælgere og cykelklokker i Indien eller politisirener i New York, men dog alligevel på sin vis forudsigelige. I Japan lægger man mærke til et meget anderledes, og uforudsigeligt, lydbillede. Der kan være nærmest helt stille på en stærkt trafikeret gade midt i Tokyo: Ingen råber eller taler højt, ingen skælder ud eller skændes, asfalten synes lyddæmpet, og bilerne (mange er hybridbiler) larmer ikke. I den proppede metro er der også helt stille. Ingen råber eller taler højt sammen, ingen taler i mobiltelefon. Til gengæld sidder de alle med mobilen og checker mails, hører musik eller spiller spil. Eller også sover de i toget, for arbejdsdagen er mange timer længere end i Danmark. Der er heller ingen larm fra naboerne, hvor vi bor: høj musiklarm den halve nat, som vi sommetider kan opleve derhjemme i kvarteret, er helt utænkelig her. Til gengæld modtages man af en konstant, høflig råben fra ekspedienterne i stormagasinerne, og der kører skraldebiler rundt med skrattende megafoner på taget, der råber principperne for affaldssortering ud. Eller da vi var til et af de traditionsrige Hanabi, fantastisk smukt og storslået fyrværkeri i en hel time, var der fyldt med politi med lysende stave, der råbte ordrer ud i megafon, som ingen tilsyneladende hørte eller tog sig af. Og så er der elektrisk fuglekvidder i metroen, cikade- og kragelyde alle vegne, selv midt i storbyen, for ikke at tale om de mange lyde på offentlige toiletter (f. eks. lyden af udskylning eller klassisk musik), der forhindrer andre i at høre, hvad man foretager sig. Orden og effektivitet I Japan er alt nemt, ordnet og effektivt (men ikke billigt!). Det er fugtigt og varmt, men der er drikkeautomater på gaderne med et rigt udvalg for hver tyvende meter, man bevæger sig, selv på helt små, ubefærdede veje. Der gives ikke drikkepenge (så slipper man for overvejelsen om hvor mange etc.). S I D E 1 5 G A D E S P E J L E T

16 Der er handicapvenligt overalt i det offentlige rum, selv templerne har kørestolsslisker, og der er gule, rillede ruter i alle fortov til blinde. Selv om cyklister og gående færdes på samme fortov, støder ingen sammen (undtagen med os). Alle går til venstre. Ingen biler støder sammen, for hvis der ikke er trafiklys, er der mindst 3-4 betjente til manuelt at dirigere. Al skrald sorteres i brandbart, ikke-brandbart, glas, dåser. Togene kører på minuttet, fra de landsdækkende Shinkansen-tog, der bevæger sig med over hundredvis af kilometer i timen, til Tokyos mylder af metrotoge. Står der på displayet på perronen, så kører toget Står der Fyrværkeri fra 19-20, så er der fyrværkeri fra præcis kl. 19 til præcis kl. 20. Til gengæld er der ikke mulighed for at afvige fra reglerne, desværre, siger de venligt men bestemt, hvis man kommer og siger årh, kan vi ikke lige se bort fra dit og dat. Og man kommer bare til tiden. Alt andet er uhøfligt. Hygiejne og høflighed Man får altid udleveret en våd klud til at vaske hænderne med, før man skal spise: fra den mindste togkiosk til den fineste restaurant. I de varme offentlige bade foretages uhyre grundige afvaskninger, og på hotellerne leveres ørerensere, tandbørster, kamme, kimonoer, tøfler og meget andet. Udesko bæres aldrig inde, og der er særlige toilettøfler. Mange kvinder bærer lange handsker for ikke at få sol, og folk bærer store hvide ansigtsmasker i det offentlige rum, hvis de er forkølede, så de ikke spreder bakterier på andre. Man rører ikke ved hinanden ved hilsen, og i det hele taget er det en ganske ikke-intim kultur. På den anden side er der masser af erotiske mangaer i alle boghandler, som folk står og læser i, og der er mærkelige lolita-agtige tvprogrammer på almindelige kanaler i den bedste sendetid. Japanerne er overmåde høflige og siger aldrig surt nej. De vrider sig hellere venligt smilende, hvis man gør noget, der er imod reglementet. Fordi de altid sætter et venligt smilende ansigt op, når man spørger om noget og får et svar på japansk, så er det som regel helt umuligt at aflæse om det er et ja eller et nej. De er generelt høfligt uinteresserede i os fremmede, ingen glor, ingen klapper vores lyshårede børn på hovedet, ganske få spørger, hvor vi kommer fra, selv om vi ofte er noget nær de eneste vesterlændinge i miles omkreds. Men det skyldes vist også, at mange er skrækslagne for at komme til kort i forhold til at tale engelsk og betragter det som et pinligt nederlag, hvis vi skulle spørge dem om noget, som de ikke kan svare korrekt på. Maden er fantastisk, men ét æble eller 3 gulerødder koster 15 kr. Så nu savner vi at frådse i frugt og grøntsager og rugbrød. SALI CYKLER Kvarterets bedste service H.P. Ørumsgade 1, 2100 København Ø. Tlf Mail: Åbningstid: Hverdage 9-18 Lørdage 9-14 G A D E S P E J L E T S I D E 1 6

17 S I D E 1 7 G A D E S P E J L E T

18 AD BANKEN CHECKE DIN ØKONOMI Af Peter Wulff Kåri Eller din pension. Eller dit behov for at bygge om. Danske Banks nye filialdirektør vil gerne arbejde for og blandt de folk, der bor i kvarteret selv om banken har svigtet os og er flyttet over på den anden side af Lyngbyvej Danske Bank har i mange år været en del af kvarteret. Den lå på hjørnet af Lyngbyvej og Haraldsgade og var bl.a. med til at fejre kvarterets 100 års jubilæum med en fornem udstilling af Ib Spang Olsens dejlige tegninger fra kvarteret, hvor han voksede op. Nu er banken flyttet over på den anden side af Lyngbyvej - og ligger gemt ved siden af Irma. Men, siger filialdirektør Michael Holm Visøfeldt, det betyder ikke, at vi har mistet interessen for kvarteret. Han er ny i butikken her på Østerbro og har kun lige været her et år. Tidligere var Michael Holm Visøfeldt chef på Højbro Plads, City afdelingen i centrum af København. - Efter seks år med forretningsfolk og andre, der bare kom forbi for at ordne bankproblemer i frokost- og andre pauser, er det sjovt at have et egentlig markedsområde. At arbejde for og blandt folk, der bor her, siger han. - Nu kan vi begynde at dykke lidt ned i området og lave noget, der er Danske Bank Banken har kunder i området Der er 16 medarbejdere i afdelingen De 3 er servicemedarbejdere, der f.eks. betjener kassen De resterende er delt i to teams. I hvert team er der eksperter i investering, bolig, pension osv. Hver kunde har sin egen rådgiver til gavn for folk, der bor her. Det er noget helt andet end inde i centrum. Vi vil gerne være synlige. En del af kundernes hverdag, siger han med jysk lune. Michael Holm Visøfeldt er nemlig født ved Brønderslev i Nordjylland, men tilbragte sine første barndomsår på Østerbro. I dag bor han med kone og sønner - og to labradorer - i Hvidovre. Fritiden bruges mest på familie, hus og have. Og på jagt. En væsentlig del går til knægtenes fodbold, smiler han. Multiforretning Filialdirektørens udgangspunkt er unægtelig rimelig godt. Det er ikke længe siden, Forbrugerrådets blad Tænk i en undersøgelse slog fast, at Danske Bank er en af landets billigste banker at være kunde i. - Vi er sparringspartner for folk i G A D E S P E J L E T S I D E 1 8

19 lokalområdet. Vi kender området. Vi kan rådgive omkring ombygninger af huse. Vi ynder gerne boliglån, også til mindre projekter. Vi er fleksible og lytter til folks muligheder og evner. Der er ingen nedre grænser. - Vi rådgiver omkring efterløn og pensioner. Hvornår kan du gå på efterløn? Hvornår kan det betale sig i forhold til skat og pension? Hvor meget må du tjene ved siden af? Reglerne er meget komplicerede. - Denne rådgivning - pensionstjek - er gratis for vores kunder, siger Michael Holm Visøfeldt, der igen og igen understreger, at der er meget at hente i planlægning. - Vi har et godt udgangspunkt for at hjælpe, siger han. Danske Bank har gennem årene udviklet sig til en multiforretning med tilbud, der langt overstiger, hvad en bank i gamle dage beskæftigede sig med. - Vi samarbejder med TopDanmark om forsikringer, vi er pensionsrådgivere, Realkredit Danmark er en del af Danske Bank. Vi er på alle områder, der har noget med penge og økonomi at gøre. Og vi vil gerne have nye kunder, smiler han. Det er jo ingen hemmelighed, at en bank er en forretning. Den skal tjene penge. Men det gør den ikke uden kunder. Opgaven er at yde mest for færrest mulige gebyrer og andre udgifter for kunden. Kundetilfredshed er et hovedtema i vores daglige arbejde. Gode velforberedte kundemøder, hvor overblik og viden sikres. Det er vores varemærke her på Østerbro. - Det er den opgave, vi forsøger at løfte bedst muligt. Konkurrencen her på Ydre Østerbro er hård. Vi synes, vi har en god fod indenfor på markedet. Vi synes, at vi er gode til at lytte og rådgive. Men der er altid plads til en større markedsandel. Helt sikkert. Få biografbilletter eller rødvin Kom ind og prøv Danske Bank på Lyngbyvej. Få et uforpligtende tilbud på dine bankforretninger. Hvis vi mod forventning ikke kan gøre det bedre, så får du 2 biografbilletter eller 2 flasker rødvin Hej Mit navn er Jakob Diness, jeg er uddannet HD(R) og leverer revisorydelser til folk primært i Lyngbyvejskvarteret. I 2006 stiftede jeg mit eget firma og har siden ydet revisormæssig rådgivning til diverse private og små enkeltmandsvirksomheder. Indtil videre har jeg begrænset mig til mund-til-mund markedsføring og en enkelt husstandsomdelt seddel i kvarteret. Skal du bruge hjælp til noget af følgende, så kontakt mig på Selvangivelser til både private og enkeltmandsvirksomheder Ægtepagter (deling af kapital, rate og SP-pension) Tinglysning af løsøre ved samejerkontrakter i Person- og Tingbogen Hjælp til oprettelse af eget firma med CVR-nummer mv. Rådgivning om valg af opgørelsesmetode/beskatningsform ved udlejning Oprettelse af private kapital- og ratepensioner samt fordele og ulemper heraf MVH Tabaska Revision v/ Jakob Diness F.F. Ulriks Gade 21, st København Ø Mail: Tlf S I D E 1 9 G A D E S P E J L E T

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

nr. 4 NOVEMBER 2012 nyt RENTEKRIG Bogbytteri

nr. 4 NOVEMBER 2012 nyt RENTEKRIG Bogbytteri nr. 4 NOVEMBER 2012 nyt magasinet for andelshavere TEMA RENTEKRIG ANDELSLIV Bogbytteri ANDELSLIV Gøgleroptog leder Tid til renteshopping Finanskrise, nye EU-krav, fundingproblemer, kapitalkrav og fremtidig

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2- timersrestriktion ved Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg har

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10 No. 1 2012 Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der Dette blads tema starter på side 10 Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

Ny teknologi i ældreplejen

Ny teknologi i ældreplejen Ny teknologi i ældreplejen Hvad betyder det for arbejdsforhold, faglighed, kvalitet og etik? Fire scenarier til et projekt i Teknologirådet Teknologirådet Ny teknologi i ældreplejen Hvad betyder det for

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Tænk dig om. Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke. Red nakken Støt hovedet

Tænk dig om. Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke. Red nakken Støt hovedet GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke FORÅR 2013 Red nakken Støt hovedet Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: Tænk dig om 10 MINUTTER med GF Forsikring 142 millioner på vej til

Læs mere

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011 SAB-Nyt... Mandag den 24. oktober startede Hansson & Knudsen de fysiske arbejder på den store renovering i afdeling 16 - Skovparken. Fyldig dækning inde i bladet. Læs side 3, 4, 8, 9 og 14. 7 10 23 3 Nyt

Læs mere

Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980

Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980 Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980 1 Tekst og fotos: Søren Dyck-Madsen Denne bog er skrevet i 1980 - i månederne efter kampen om Byggeren. Den er imidlertid først udgivet elektronisk nu den 17. august

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011

CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 Nu er det nok! Kolofon Indhold Chaufføren udgives af Chaufførernes Fagforening, København Redaktion Svanevej 22, postboks 889, 2400 København NV Tlf.: 8892 2766 Fax.: 7030

Læs mere

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 9. årgang nr 1 februar 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 1 Der er desværre andre end dig, der har det nødvendige værktøj Når

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af

Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af Peder Sterll Tak til øvrige der har bidraget med billeder

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10 Herringløse Herringløse TIDENDE TIDENDE Februar 2015 Julelysene blev tændt - side 8 Ny sti blev indviet og våd - side 4 Gambia inspirerede - side 10 Forrygende jazz på skolen - side 22 Historien om byens

Læs mere

LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk. 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen

LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk. 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk 50 ÅR I TRANSPORTENS TJENESTE SÅDAN KAN DET GÅ 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen INDHOLD Tanke/Tidsfordriv...3

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Tema om born og unge:

Tema om born og unge: Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen 20. årgang Januar 2013 1 Tema om born og unge: Når ens mor bliver hjerneskadet Frederiks kamp for den rigtige træning Børns sprogskader

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

News nr. 3. Virago MC Club Danmarks medlemsblad. 2011-18. årgang. Generalforsamling - referat. Internationalt træf i Jels - lidt synsindtryk

News nr. 3. Virago MC Club Danmarks medlemsblad. 2011-18. årgang. Generalforsamling - referat. Internationalt træf i Jels - lidt synsindtryk 2011-18. årgang News nr. 3 Generalforsamling - referat Internationalt træf i Jels - lidt synsindtryk Bakkelukning - allerede! GF, OK og BikeGear - gode aftaler Medlemsnyt - - Lidt af hvert Motorcykelmareridt

Læs mere

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE 02 2015 f-f.dk FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 3 TIPS TIL AT OPNÅ FLOW ÅRETS FUNKTIONÆR: Indstil din ekstraordinære kollega til prisen og præmien på 10.000 kr. TEMA: ARBEJDSLIV I FLOW SIDE 16-29 EN CIGARET

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

STARTISTEN NR. 61 / 2001 STARTISTEN

STARTISTEN NR. 61 / 2001 STARTISTEN NR. 61 / 2001 LEDER Redaktionen består af : Morten Ingemann Pedersen Flemming Selchau Jesper Hede, Søren Kamper Kære Club kammerat! Nu er det igen blevet tid til at servere en omgang Startist med frække

Læs mere

PSYKIATRI INFORMATION

PSYKIATRI INFORMATION 1 Marts 2014 nr. 1 21. årgang Som at bestige et bjerg i klipklapper Unge, der mistrives, har svært ved at klare skolen pga. kognitive vanskeligheder. Men der er hjælp at få. Højt til loftet Skuespiller

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere