RENSERI OG SKOMAGERI EST I GADEN SIDE 12 BLADET FOR BEBOERNE I LYNGBYVEJSKVARTERET NR. 2 DEC 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RENSERI OG SKOMAGERI EST I GADEN SIDE 12 BLADET FOR BEBOERNE I LYNGBYVEJSKVARTERET NR. 2 DEC 2010"

Transkript

1 BLADET FOR BEBOERNE I LYNGBYVEJSKVARTERET NR. 2 DEC 2010 EST I GADEN SIDE 12 PROBLEMKNUSER SIDE 9 JULEKLIP I ULRIK SIDE 11 HVERDAGSINDTRYK FRA JAPAN SIDE 15 RENSERI OG SKOMAGERI LYNGBYVEJ 32, 2100 København Ø. Tlf.: Mobil: Åbningstider: Mandag - Fredag 08:00-17:30 Lørdag 10:00-13:00 TILBUD: 5 Skjorter: Kr Benklæder: Kr. 130 SKO-REPARATION, TÆPPERENS, TØJ-REPARATION, SKINDRENS, PELSRENS, PELSOPBEVARING SIDE 6

2 EDAKTION Finn Stepputat, FFU 16 Tlf Mette Sandbye, VH7 Tlf NDHOLD GADESPEJLET NR Så skete det igen 3 Generalforsamling i Husejerforeningen 4 Peter Wuff Kåri (ansv) VH 8. Tlf Problemknuser med større albuerum Vacuumbehandling på kiropraxis.dk 9 10 Sabine Wolgast, HPØ 37 Tlf NNONCER Søren Kristensen Tlf AYOUT nisjensen.dk Tlf OTO Clara Brunn Sandbye, Peter Wulff Kåri, Finn Stepputat, Nis Jensen RYK Lassen Offset A/S DGIVER Beboerforeningen Ulrik Deadline næste nummer: 1. marts 2011 Juleklip i Ulrik 5. december 11 Fest i gaden. Sommerfest 2010 Hverdagsindtryk fra Japan Lad banken checke din økonomi Sådan bliver kolde huse varmere Sådan skal det gøres Priserne stiger i fælleshuset EJE AF ULRIKS FÆLLESHUS Fælleshuset ligger på hjørnet af Engelstedsgade og F.F. Ulriksgade. Det kan lejes af alle, der er medlemmer af beboerforeningen Ulrik. Fælleshuset kan rumme op til 45 personer. Der må spilles dæmpet musik indtil kl søndag til torsdag, og indtil kl på fredage og lørdage. Fælleshuset lejes fra kl til kl næste dag. Hvis du vil leje fælleshuset, skal du ringe på tlf Telefonen er åben hver mandag fra kl. 20 til 22. Du kan evt. checke kalenderen først og se hvornår huset er ledigt. Det koster 600 kr./døgn at leje fælleshuset fredag til søndag, og 300 kr./ døgn mandag til torsdag. Lejen betales forud ved reservation. Reservationen kan afbestilles og lejen refunderes indtil en måned før udlejningsdatoen. Ved afhentning af nøgler, skal der lægges et depositum på 250 kr., som refunderes når nøglerne afleveres. Hvis du ikke er medlem af beboerforeningen, kan du melde dig ind samtidig. 1 års medlemsskab koster 500 kr. Priserne kan dog blive ændret - se side 23. S I D E 2

3 SÅ SKETE DET IGEN En udrykning til kvarteret havde store problemer med at snige sig ind mellem underligt parkerede biler. Men denne gang gik det heldigvis Så skete det igen. Der var brand i køkkenet i et hus i kvarteret. Det var svært at vurdere, hvor omfattende det var. Brandvæsenet rykkede ud med flere køretøjer, herunder den uundværlige stigebil. Og det er ikke nemt at ville hjælpe her i kvarteret. Det kræver god vilje. Problemet er, at vi har for mange biler. Og måske også at for mange udefrakommende bare parkerer i vores gader i dagtimerne. Det er jo nemt og bekvemt at komme herfra og ind til byen i bus eller tog. Og der er som vi alle ved ikke megen plads i gaderne. Og da slet ikke, fordi vi jo gerne vil have at folk kører forsvarligt og ikke racer igennem med 50 kilometer i timen. Derfor har vi opsat fartbegrænsende bumper og træer midt i gaderne, så det ikke kan lade sig gøre. Mangel på forståelse Desværre er der ingen forståelse for, at der ikke skal parkeres på eller ved disse bumper og træer. Netop disse parkeringer gør, at brandbiler og andre store biler, f. eks. skraldebilerne, ikke kan komme forbi. Det gælder ikke mindst om vinteren, hvor der er endnu mere begrænset plads. I virkeligheden er det, når der ikke er en eneste parkeringsplads tilbage i kvarteret, faktisk bedre at holde på fortovet. Det er ulovligt, javel, men masser af parkeringerne er i forvejen ulovlige. Og ved at parkere på fortovet rammer den eventuelle bødestraf kun synderen. Men måske er der andre synspunkter i kvarteret? Kan vi løse problemet? Gadespejlet modtager gerne indlæg. Send det til et medlem af redaktionen. Vi er bekendt med de lokale servitutter for ejendommene i Lyngbyvejskvarteret, idet vi har udført 6 tagarbejder inden for de sidste 7 år, 1 første sal og udskiftet vinduer i 2 ejendomme. SIDE 6 S I D E 3 G A D E S P E J L E T

4 I forhold til i fjor var årets generalforsamling i Husejerforeningen en tam affære. Alene fremmødet viste, at der var ikke store og afgørende ting som kabel-tv på dagsordenen. Men det betyder ikke, at der var megen tomgang undervejs. Store planer blev afsløret, pegefingeren blev løftet adskillige gange, men i det store og hele blev generalforsamlingen afviklet i ro og orden under dirigenten Klaus Børchs myndige ledelse. Asfaltering ENERALFORSAMLING Af Peter Wulff Kåri Det som skal ske Meget tyder på, at vejene snart trænger til en ordentlig omgang. Der er afsat penge på budgettet til asfaltering og renovering de kommende to år, men om det bliver nødvendigt, afhænger selvfølgelig af vejenes tilstand. Vejene er fortsat i hæderlig tilstand. Den nuværende asfalt kan ikke skrælles af. Derfor bliver vejene formentlig ca. 5 cm højere, når der kommer ny asfalt på. Det kan skabe et problem omkring bumperne, men de må løses, sagde Mogens Falch fra bestyrelsen. Sidste vinter var hård. Forskellige huller m.v. i gaderne er blevet repareret. To rister er blevet udskiftet. Er der problemer, så ring eller mail til Mogens Falck, formand for vejudvalget. 150 års jubilæum I 2015 er det 150 siden, den første byggeforening blev etableret. Gode ideer til markering af jubilæet efterlyses: En fælles bog for Kartoffelrækkerne, Humleby, Komponistkvarteret og os selv? Et frimærke? Arkitektkonkurrence? Kom frit frem med forslag og ideer. Det der Det ikke der sker ikke sker Forsikring Nye ejere i kvarteret kan ikke koble sig på den kollektive forsikring, vi andre (gamle) har i Alm. Brand. Forsikringsselskabet har skriftligt opsagt aftalen. Det kan ikke betale sig for os, siger de i Alm. Brand. Nuværende forsikringstagere kan fortsat nyde godt af ordningen. Belysning droppet Bestyrelsen har droppet belysningen af baghaverne mellem Lyngbyvej og H.P. Ørums Gade. Den blev etableret af hensyn til renovationsarbejderne, der dengang kom meget tidligt om morgenen. I dag tømmes skraldespandene om dagen. Så nu er situationen for ejerne af baghaverne som for alle andre i kvarteret: man må selv sørge for gård- og havebelysning. Det Det der er der sket er sket Den hårde vinter Vinteren 2009/2010 var hård og krævede både muskelkraft og overbærenhed. Gaderne og fortovene var i perioder svære at passere. Bilister med vinterdæk havde stor glæde af dem. Situationen udviklede sig så alvorligt, at bestyrelsen så sig nedsaget til at gribe ind og rundsende et brev til alle med en opfordring til at gribe sneskraberen. Det er den enkelte husejers ansvar, at veje og fortove sikkert kan passeres. Samtidig opfordrerede man også folk til at hjælpe ældre naboer, der ikke er så stærke, at de selv kan skovle sne eller for den sags skyld kæmpe sig gennem snemasserne med en rollator. Brevet gav meget fint resultat. Nu er en ny vinter på vej. Vejrguderne har allerede forudsagt, at den også bliver hård, og så er det bare på den igen. God fornøjelse. Men: Spar på saltet. Det ødelægger asfalt og planter. Brug sand. Interceptorer Arbejdet med at udskifte interceptorer er færdigt. Der var ros til firmaet Scheller, Hougaard & Petersen, der har stået for arbejdet. Det er foregået punktligt og ordentligt. Et glimrende valg. Det Det der der var var debat debat om om Ulrik Et par deltagere havde indvendinger imod et tilskud på kr. til Beboerforeningen Ulrik. Gadespejlet, der udgives af Ulrik, og som nyder godt af tilskuddet, har jo ikke rigtig noget med Husejerforeningen at gøre, sagde de. Debatten var kort. Alle andre indlæg var for tilskud til Ulrik og Gadespejlet, der udover fine artikler om renovering af husene m.v. - også er et bindeled mellem beboere og Husejerforeningen, der har fri adgang til G A D E S P E J L E T S I D E 4

5 spalterne, når bestyrelsen måtte ønske det. Der blev også udtrykt glæde over tilskuddet, der jo også bruges til fælleshuset, der lægger ryg til sommerfest, juleklip, halloween, fastelavn, sport, yoga, fester og meget andet og som kan lejes af beboere i kvarteret til (næsten) ethvert formål. Tilskuddet blev vedtaget mod 1 stemme. Løftet pegefinger Formanden for servitutudvalget, Søren Thuen, fortalte om årets gennemgang af husene. Den viste, at problemerne omkring forkerte dimensioner på vinduerne, forkerte sten på tag og brandkamme fortsat dominerer udvalgets arbejde. Det kan i høj grad skyldes manglende kendskab til de tinglyste grundregler for husenes udseende. Disse regler skal overholdes. Søren Thuen oplyste, at Håndbog for Husejere med alle regler for servitutter i kvarteret nu ligger på foreningens hjemmeside, Og at man i øvrigt fortsat har et stort restoplag af håndbogen, der udleveres gratis. Bestyrelsen har konstateret, at mange synes at glemme, at buske og træer over fortovene skal beskæres, så de ikke generer gående. Fortove, kantstene og rendestene skal renses for ukrudt. Planterne ødelægger asfalten, og det koster dyrt for os alle sammen. Servitutterne gælder også baghaver, men servitutudvalget har svært ved at gribe ind, fordi der normalt ikke er adgang til baghaverne. Men hvis der er problemer, så kontakt udvalget. Det gælder i det hele taget, hvis du som husejer er i tvivl om noget som helst: Kontakt servitutudvalget, der udover Søren Thuen består af Anker Jørgensen (ekspert i slidte skorstene), Dorthea Rose og Anne Diemer. De er parate med råd og vejledning. Manglende stiger Husejerforeningen råder over stiger og split til udlån til husejere. At låne noget betyder, at det skal leveres tilbage. Det sker langtfra altid. Bestyrelsen ser gerne, at lånte stiger og split returneres. F.F. Ulriks Plads Ansvaret for at holde pladsen ren, påhviler kommunen. Så enkelt er det. Det er også kommunen, der skal fjerne storskrald, der stilles på pladsen og andre steder i kvarteret. Forslag fra Niels Flejsborg, VH9, om støj- og synsdæmpende værn mod Lyngbyvej og aktivering på pladsen blev vedtaget med store flertal. Men det skete først efter en længere debat. Pladsen er grim og støjende. Der kan bygges en mur, men problemet er, at der ligger mange rør og kabler i jorden, hvor muren eventuelt skal stå. Naboerne til pladsen ønsker ikke en mur. Den vil bare blive brugt som pissoir af forbipasserende. Naboerne ønsker heller ingen legeplads. Det vil støje. Derimod er der intet til hinder for, at man tager stole og borde med over Efter generalforsamlingen ser Husejerforeningens bestyrelse sådan ud: BESTYRELSE Formand Dorthea Rose RB Næstformand Mogens Falch VH Kasserer Torben Burkal HPØ Best.medlem Anker Jørgensen ST Best.medlem Søren Thuen VH Best.medlem Anne Diemer HA Best. medlem Ulla Boje-Rasmussen RB Suppleant Jan Boman RB 44 Suppleant Thomas Buthler ENG 27 VOLDGIFTSMÆND SERVITUTUDVALG John Færgemand HA 95 Kontaktperson Søren Thuen VH 24 Mette Mathiasen RB 37 VEJUDVALG Torsten Stjernholm VH 58 Kontaktperson Mogens Falch VH 18 ARBEJDSGRUPPE FFU PLADS Kontaktperson Thomas Buthler S I D E 5 G A D E S P E J L E T

6 på pladsen for at hygge sig et par-tre timer. Bare man tager det med sig igen, når man går. Resultatet blev, at bestyrelsen spørger kommunen om mulighederne for en mur eller anden form for syns- og støjværn og samtidig drøfter mulighederne for en aktivering af pladsen (legeplads, borde og stole, skulptur), der ikke er til gene for naboerne eller andre i nærområdet. Det første blev vedtaget med 37 stemmer, 1 imod og 4 der hverken var for eller imod. Aktiveringen blev vedtaget med 29 stemmer. 12 var imod, 8 undlod at stemme. Dette er et uddrag af begivenhederne på generalforsamlingen. Der var også en heftig debat om budgettet, om modernisering af foreningen, udsendelse af referater m.v. Det kan læses i Husejerforeningens referat, der blev husstandsomdelt i august. G A D E S P E J L E T S I D E 6

7 S I D E 7 G A D E S P E J L E T

8 G A D E S P E J L E T S I D E 8

9 ROBLEMKNUSER MED STØRRE ALBUERUM Af Peter Wulff Kåri Kiropraxis er flyttet ind i den gamle bank på hjørnet af Haraldsgade og Lyngbyvej. Her er der ved at blive indrettet et moderne sundhedscenter med alt fra kiropraktik over akupunktur og zoneterapi til massage og kinesiologi Jo da, det var da meget hyggeligt i den gamle blomsterforretning på hjørnet af Engelstedsgade og Haraldsgade. Men det var blevet for småt. Uffe Andersen, kiropraktor og indehaver af kiropraxis.dk, strækker sig. På væggene hænger plancher af knogler i alle udformninger. Midt på gulvet står det vigtigste arbejdsredskab, kiropraktorbriksen. - Jeg kom hertil fra Amager for 10 år siden. Efter fire år i Italien og nogle år som ansat på Amager ville jeg gerne være selvstændig. Lokalet i den gamle blomsterforretning passede fint. Det var en risikabel affære, troede jeg. Men det er gået meget fint. - Ideen var at skabe en klinik med et bredt udvalg af tværfaglige behandlingstilbud. Vi, der praktiserer her, arbejder sammen og supplerer hinanden. Udenfor pryder den ene rygrad efter den anden vinduerne i den gamle bank. Indenfor bliver der skubbet, vredet og lirket. Målet er næsten altid det samme: En velfungerende, smertefri krop. - Jeg bruger både akupunktur og kinesologi i mit arbejde som kiropraktor. Det er nemt nok at skulle rette på en skæv skulder eller ryg. Spørgsmålet er, hvordan man giver varig hjælp til en kronisk smertepatient. Det er en stor udfordring. Vi er problemknusere og vi bruger mange midler og metoder. Uffe Andersen viser rundt i de gamle banklokaler. Der hvor rådgiverne tidligere gemte sig bag deres skærme, huserer han sammen med kollegaerne Morten som er kiropraktor og Michael som er en solid blanding af massør og zoneterapeut. Det hele er holdt i lyst brunt og beige. Bag receptionen og venteværelset holder Uffe Andersen selv til, side om side med sin kiropraktorkollega Morten Spangsbjerg. I et andet lokale har kropsterapeuten Michael Beck sit lokale med briks og andet udstyr. Et tredje lokale optages af Falck Healthcare, der har fysioterapi, massage og zoneterapi. Endelig er fysioterapeutteamet Protreatment fra Dragør flyttet ind fra 1. november og deres behandlingsmetoder og diagnostiske tilgang falder godt ind i den strategi og vifte af udbud som Uffe Andersen gerne vil kunne tilbyde. Der hvor kassedamerne sad i gamle dage, er der nu en mindre sal, hvor ryglidelser og andre skavanker kan genoptrænes. Der mangler fortsat ribbe m.v., men salen er der, og Uffe Andersen ser gerne, at lokale praktiserende læger får kendskab til de mange tilbud, kiropraxis.dk nu har. I kælderen inde i den gamle bankboks er der en mindre sal til pilates- og yogahold. - Vi satser på fire morgen- og tre aftenhold med max. otte deltagere på hvert hold. Det er noget, René Ackermann fra NordVest står for. - De to sale kan derudover også bruges til andre typer af holdtræning, tilføjer Uffe Andersen, der er åben for eventuelle andre initiativer, der lever op til stedets krav om træning og bevægelse af høj kvalitet med et funktionelt og rehabiliterende islæt og fokus på den enkelte. I bankboksen er der tillige installeret moderne digitalt røntgen, hvor man stort set uden ventetid kan få et billede af sine knoglers tilstand. Endelig er der det lille rum med vacuum trykkammerrøret VacuMed, der er et af kun fire af sin art i Danmark, og som Uffe Andersen venter sig meget af. Det er et stykke kompliceret teknologi, så på næste side har Gadespejlet givet Kiropraxis mulighed for selv at præsentere dette nyeste tiltag indenfor moderne sundhedsteknologi. S I D E 9 G A D E S P E J L E T

10 VACUUMBEHANDLING PÅ KIROPRAXIS.DK Af Uffe Andersen, kiropraxis.dk I det nye klinikkoncept Kiropraxis er der blevet plads til et helt nyt behandlingstilbud kaldet vacuumbehandling,- VacuMed VacuMed blev oprindeligt udviklet af to tyske professorer til brug for den amerikanske rumfartsadministration NASA, da astronauterne fik store problemer med nedsat blod- og lymfekredsløb i kroppen under længere ophold i rummet. Samme teknologi blev efter nogle års forskning implementeret i forebyggelse og behandlingen af patienter med kredsløbssygdomme samt til behandling og restituering af atleter. Behandlingen er nu medicinsk godkendt i Europa og i Tyskland, hvor apparaturet er taget i brug på sygehuse og sportsmedicinske klinikker, er behandlingerne endvidere dækket af sygeforsikringen. Vacumbehandlingen kan bruges ved følgende lidelser: Claudicatio / vindueskikker syndrom / åreforkalkning. Behandlingsresistente sår på ben/fødder og sidde-liggesår. Diabetes 1, - 1,5 og 2 med tegn på nedsat blodcirkulation i ben. Venøs insufficiens /stase / varicer / årebetændelse og ødemer. Neuropatier med påvirkning af kredsløbet i benene. Forhøjet blodtryk. Kolde fødder og uro i ben/fødder. Lymfeødem i ben efter f.eks. canceroperation. Kronisk syge og handicappede med nedsat bevægefunktion og medfølgende nedsat blod- og lymfecirkulation. Restituering efter operation (hofte, knæ og fødder). Restituering efter sportsskader i ben. Restituering efter anaerob belastning ved kraftig sportsudøvelse. Vacuummaskinen er bygget som et rør. Personen, der skal behandles, placeres med hele underkroppen (op til over hofterne) inde i røret, hvorefter en speciel lukkemekanisme strammes om livet, så kammeret er komplet lufttæt. Under behandlingen, der varer 25 til 40 minutter, foretager trykkammeret cykliske trykændringer mellem 20 til 70 mmhg undertryk. Metoden øger både blod- og lymfekredsløbet markant. Perfusionen/gennemstrømningen i muskler og væv øges og hævelse/ødemer og affaldsstoffer fjernes hurtigt. Resultatet kan patienten mærke umiddelbart efter behandlingen som en følelse af lethed i benene, en let prikken i fødderne, øget varme i fødder og underben samt måske også en let svimmelhed (pga. behandlingens sænkende effekt på det diastoliske blodtryk). VacuMed-teknologien er grundigt undersøgt i adskillige forskningsprojekter af både NASA, tyske specialhospitaler for kredsløbssygdomme og sidst af Sportsuniversitetet i Köln. Der er i Danmark kun fire steder, VacuMed tilbydes. I de få måneder, vi har haft VacuMed i klinikken, er adskillige patienter blevet overordentligt godt hjulpet af behandlingen. I særdeleshed hvor der har været problemer med kredsløbet. Vi har store forventninger til at budskabet om behandlingstilbuddet kan sprede sig så langt flere kan få glæde af denne, i Danmark ret ukendte behandlingsmetode. G A D E S P E J L E T S I D E 1 0

11 S I D E 1 1 G A D E S P E J L E T

12 EST I GADENAf Finn Stepputat Endnu engang fik nogle få beboere arrangeret sommerfest Kvarterets sommerfest lignede sig selv. Et par hundrede beboere lagde vejen forbi F.F. Ulriks Gade i løbet af eftermiddagen og aftenen den tredje lørdag i august. En snes loppeboder var på plads på fortovene, hoppeborgen blev behoppet af børn i mange aldre, den lille hockeybane så kampene bølge frem og tilbage, flødebolle-maskinen sendte flødeboller i kredsløb, og popkornene poppede lystigt i mikroovnen. Hele dagen var ungerne i gang med bordfodbold og bordtennis, og de voksne snakkede over kaffen og den kølige fadøl. Kager & klovn Den nyklassiske kagekonkurrence trak mange spændende kager til, men kagekomiteen fik alligevel uddelt tre førstepladser. Den første og største gik til en fantastisk konditorkage i flere etager, men der blev også præmier til fodboldbanen og en smuk kage-sommerfugl. Siden tryllede klovnen Joey for børnene i et fuldt fælleshus, mens grillen varmede op til de medbragte lækkerier. Efter maden gav Inger undervisning i jive, og resten af aftenen spillede Mads og hans musikalske rock & blues venner op til dans. og vejret Som altid satte vejret sit præg på festen i gaden. Heldigvis lykkedes det denne lørdag at finde et hul i de uendelige regnskyer. Ud på aftenen lagde vinden op gennem gaden en lille dæmper på festen, men mange holdt ud til den sene ende. Der kom ikke så mange beboere som i 2009, men mange flere end i 2008, der som bekendt blev usædvanlig hårdt ramt af regnen. Og i modsætning til 2008 kom der i år nok gæster til at festbudgettet lige balancerer. Miraklet i F.F. Ulriks Gade Det er et lille mirakel, at festen blev til noget i år. Ulriks bestyrelse blev ramt af frafald, så atter var det nogle ganske få, der måtte bære den største del af ansvaret for at få festen planlagt, få købt ind til bar, grill og præmier, sat plakater op, hentet flødebollemaskine og hoppeborg, få fjernet bilerne fra gaden, stillet teltene og baren op og så videre. Det plejer at være sjovt at arrangere sommerfesten, når der er flere til at dele opgaverne, men når der kun er ganske få, kan det godt blive lidt surt. Så fra Gadespejlets side kan vi kun opfordre til at flere beboere finder deres indre festabe og deres organisationstalenter frem og melder sig til festudvalget til næste sommer, eller hvis de ikke kan vente, til at hjælpe med ved halloween eller fastelavn i løbet af vinteren. G A D E S P E J L E T S I D E 1 2

13 S I D E 1 3 G A D E S P E J L E T

14 ER BYG APS ER Byg ApS tilbyder totalløsninger inden for tømrerfaget, murerfaget og tagrensning. Med mange års erfaring inden for fagene og altid opdateret med den nyeste teknologi og viden, kan vi tilbyde vores kunder en optimal løsning i forbindelse med alt tømrerarbejde samt tagrensning. Vores kundekreds er alsidig og omfatter virksomheder, boligselskaber, den offentlige sektor samt private husstande i hele Storkøbenhavn og Nordsjælland. ER Byg er en mindre virksomhed. Vi har ingen stor og fordyrende administration. Dette kommer vores kunder til gode gennem fornuftige priser, høj og ensartet kvalitet, stabilitet samt stor fleksibilitet. Byggeri er en tillidssag. Økonomi, tid, kvaliteter, materialevalg er spørgsmål vi ofte støder på og hvor vi gerne stiller vores egne erfaringer og ekspertise til rådighed. Vi bistår som en aktiv sparringspartner gennem hele forløbet og sørger for bygherren får den ønskede løsning afleveret til aftalt tid. Kontakt os for uforpligtende tilbud på Deres opgave : Steen Eegholm Mob: G A D E S P E J L E T S I D E 1 4

15 Rejsebrev VERDAGSINDTRYK FRA JAPAN Af Mette Sandbye Familien Sandbye/Bruun Jensen bor til daglig i Valdemar Holmers Gade, men her i efteråret tog vi tre måneder til Tokyo for at prøve at leve i og med den japanske kultur i en længere periode Lyden af Japan: På en gade i New York eller Delhi kan der være utroligt meget larm, der ganske vist er specifikt knyttet til stedet f. eks. gadesælgere og cykelklokker i Indien eller politisirener i New York, men dog alligevel på sin vis forudsigelige. I Japan lægger man mærke til et meget anderledes, og uforudsigeligt, lydbillede. Der kan være nærmest helt stille på en stærkt trafikeret gade midt i Tokyo: Ingen råber eller taler højt, ingen skælder ud eller skændes, asfalten synes lyddæmpet, og bilerne (mange er hybridbiler) larmer ikke. I den proppede metro er der også helt stille. Ingen råber eller taler højt sammen, ingen taler i mobiltelefon. Til gengæld sidder de alle med mobilen og checker mails, hører musik eller spiller spil. Eller også sover de i toget, for arbejdsdagen er mange timer længere end i Danmark. Der er heller ingen larm fra naboerne, hvor vi bor: høj musiklarm den halve nat, som vi sommetider kan opleve derhjemme i kvarteret, er helt utænkelig her. Til gengæld modtages man af en konstant, høflig råben fra ekspedienterne i stormagasinerne, og der kører skraldebiler rundt med skrattende megafoner på taget, der råber principperne for affaldssortering ud. Eller da vi var til et af de traditionsrige Hanabi, fantastisk smukt og storslået fyrværkeri i en hel time, var der fyldt med politi med lysende stave, der råbte ordrer ud i megafon, som ingen tilsyneladende hørte eller tog sig af. Og så er der elektrisk fuglekvidder i metroen, cikade- og kragelyde alle vegne, selv midt i storbyen, for ikke at tale om de mange lyde på offentlige toiletter (f. eks. lyden af udskylning eller klassisk musik), der forhindrer andre i at høre, hvad man foretager sig. Orden og effektivitet I Japan er alt nemt, ordnet og effektivt (men ikke billigt!). Det er fugtigt og varmt, men der er drikkeautomater på gaderne med et rigt udvalg for hver tyvende meter, man bevæger sig, selv på helt små, ubefærdede veje. Der gives ikke drikkepenge (så slipper man for overvejelsen om hvor mange etc.). S I D E 1 5 G A D E S P E J L E T

16 Der er handicapvenligt overalt i det offentlige rum, selv templerne har kørestolsslisker, og der er gule, rillede ruter i alle fortov til blinde. Selv om cyklister og gående færdes på samme fortov, støder ingen sammen (undtagen med os). Alle går til venstre. Ingen biler støder sammen, for hvis der ikke er trafiklys, er der mindst 3-4 betjente til manuelt at dirigere. Al skrald sorteres i brandbart, ikke-brandbart, glas, dåser. Togene kører på minuttet, fra de landsdækkende Shinkansen-tog, der bevæger sig med over hundredvis af kilometer i timen, til Tokyos mylder af metrotoge. Står der på displayet på perronen, så kører toget Står der Fyrværkeri fra 19-20, så er der fyrværkeri fra præcis kl. 19 til præcis kl. 20. Til gengæld er der ikke mulighed for at afvige fra reglerne, desværre, siger de venligt men bestemt, hvis man kommer og siger årh, kan vi ikke lige se bort fra dit og dat. Og man kommer bare til tiden. Alt andet er uhøfligt. Hygiejne og høflighed Man får altid udleveret en våd klud til at vaske hænderne med, før man skal spise: fra den mindste togkiosk til den fineste restaurant. I de varme offentlige bade foretages uhyre grundige afvaskninger, og på hotellerne leveres ørerensere, tandbørster, kamme, kimonoer, tøfler og meget andet. Udesko bæres aldrig inde, og der er særlige toilettøfler. Mange kvinder bærer lange handsker for ikke at få sol, og folk bærer store hvide ansigtsmasker i det offentlige rum, hvis de er forkølede, så de ikke spreder bakterier på andre. Man rører ikke ved hinanden ved hilsen, og i det hele taget er det en ganske ikke-intim kultur. På den anden side er der masser af erotiske mangaer i alle boghandler, som folk står og læser i, og der er mærkelige lolita-agtige tvprogrammer på almindelige kanaler i den bedste sendetid. Japanerne er overmåde høflige og siger aldrig surt nej. De vrider sig hellere venligt smilende, hvis man gør noget, der er imod reglementet. Fordi de altid sætter et venligt smilende ansigt op, når man spørger om noget og får et svar på japansk, så er det som regel helt umuligt at aflæse om det er et ja eller et nej. De er generelt høfligt uinteresserede i os fremmede, ingen glor, ingen klapper vores lyshårede børn på hovedet, ganske få spørger, hvor vi kommer fra, selv om vi ofte er noget nær de eneste vesterlændinge i miles omkreds. Men det skyldes vist også, at mange er skrækslagne for at komme til kort i forhold til at tale engelsk og betragter det som et pinligt nederlag, hvis vi skulle spørge dem om noget, som de ikke kan svare korrekt på. Maden er fantastisk, men ét æble eller 3 gulerødder koster 15 kr. Så nu savner vi at frådse i frugt og grøntsager og rugbrød. SALI CYKLER Kvarterets bedste service H.P. Ørumsgade 1, 2100 København Ø. Tlf Mail: Åbningstid: Hverdage 9-18 Lørdage 9-14 G A D E S P E J L E T S I D E 1 6

17 S I D E 1 7 G A D E S P E J L E T

18 AD BANKEN CHECKE DIN ØKONOMI Af Peter Wulff Kåri Eller din pension. Eller dit behov for at bygge om. Danske Banks nye filialdirektør vil gerne arbejde for og blandt de folk, der bor i kvarteret selv om banken har svigtet os og er flyttet over på den anden side af Lyngbyvej Danske Bank har i mange år været en del af kvarteret. Den lå på hjørnet af Lyngbyvej og Haraldsgade og var bl.a. med til at fejre kvarterets 100 års jubilæum med en fornem udstilling af Ib Spang Olsens dejlige tegninger fra kvarteret, hvor han voksede op. Nu er banken flyttet over på den anden side af Lyngbyvej - og ligger gemt ved siden af Irma. Men, siger filialdirektør Michael Holm Visøfeldt, det betyder ikke, at vi har mistet interessen for kvarteret. Han er ny i butikken her på Østerbro og har kun lige været her et år. Tidligere var Michael Holm Visøfeldt chef på Højbro Plads, City afdelingen i centrum af København. - Efter seks år med forretningsfolk og andre, der bare kom forbi for at ordne bankproblemer i frokost- og andre pauser, er det sjovt at have et egentlig markedsområde. At arbejde for og blandt folk, der bor her, siger han. - Nu kan vi begynde at dykke lidt ned i området og lave noget, der er Danske Bank Banken har kunder i området Der er 16 medarbejdere i afdelingen De 3 er servicemedarbejdere, der f.eks. betjener kassen De resterende er delt i to teams. I hvert team er der eksperter i investering, bolig, pension osv. Hver kunde har sin egen rådgiver til gavn for folk, der bor her. Det er noget helt andet end inde i centrum. Vi vil gerne være synlige. En del af kundernes hverdag, siger han med jysk lune. Michael Holm Visøfeldt er nemlig født ved Brønderslev i Nordjylland, men tilbragte sine første barndomsår på Østerbro. I dag bor han med kone og sønner - og to labradorer - i Hvidovre. Fritiden bruges mest på familie, hus og have. Og på jagt. En væsentlig del går til knægtenes fodbold, smiler han. Multiforretning Filialdirektørens udgangspunkt er unægtelig rimelig godt. Det er ikke længe siden, Forbrugerrådets blad Tænk i en undersøgelse slog fast, at Danske Bank er en af landets billigste banker at være kunde i. - Vi er sparringspartner for folk i G A D E S P E J L E T S I D E 1 8

19 lokalområdet. Vi kender området. Vi kan rådgive omkring ombygninger af huse. Vi ynder gerne boliglån, også til mindre projekter. Vi er fleksible og lytter til folks muligheder og evner. Der er ingen nedre grænser. - Vi rådgiver omkring efterløn og pensioner. Hvornår kan du gå på efterløn? Hvornår kan det betale sig i forhold til skat og pension? Hvor meget må du tjene ved siden af? Reglerne er meget komplicerede. - Denne rådgivning - pensionstjek - er gratis for vores kunder, siger Michael Holm Visøfeldt, der igen og igen understreger, at der er meget at hente i planlægning. - Vi har et godt udgangspunkt for at hjælpe, siger han. Danske Bank har gennem årene udviklet sig til en multiforretning med tilbud, der langt overstiger, hvad en bank i gamle dage beskæftigede sig med. - Vi samarbejder med TopDanmark om forsikringer, vi er pensionsrådgivere, Realkredit Danmark er en del af Danske Bank. Vi er på alle områder, der har noget med penge og økonomi at gøre. Og vi vil gerne have nye kunder, smiler han. Det er jo ingen hemmelighed, at en bank er en forretning. Den skal tjene penge. Men det gør den ikke uden kunder. Opgaven er at yde mest for færrest mulige gebyrer og andre udgifter for kunden. Kundetilfredshed er et hovedtema i vores daglige arbejde. Gode velforberedte kundemøder, hvor overblik og viden sikres. Det er vores varemærke her på Østerbro. - Det er den opgave, vi forsøger at løfte bedst muligt. Konkurrencen her på Ydre Østerbro er hård. Vi synes, vi har en god fod indenfor på markedet. Vi synes, at vi er gode til at lytte og rådgive. Men der er altid plads til en større markedsandel. Helt sikkert. Få biografbilletter eller rødvin Kom ind og prøv Danske Bank på Lyngbyvej. Få et uforpligtende tilbud på dine bankforretninger. Hvis vi mod forventning ikke kan gøre det bedre, så får du 2 biografbilletter eller 2 flasker rødvin Hej Mit navn er Jakob Diness, jeg er uddannet HD(R) og leverer revisorydelser til folk primært i Lyngbyvejskvarteret. I 2006 stiftede jeg mit eget firma og har siden ydet revisormæssig rådgivning til diverse private og små enkeltmandsvirksomheder. Indtil videre har jeg begrænset mig til mund-til-mund markedsføring og en enkelt husstandsomdelt seddel i kvarteret. Skal du bruge hjælp til noget af følgende, så kontakt mig på Selvangivelser til både private og enkeltmandsvirksomheder Ægtepagter (deling af kapital, rate og SP-pension) Tinglysning af løsøre ved samejerkontrakter i Person- og Tingbogen Hjælp til oprettelse af eget firma med CVR-nummer mv. Rådgivning om valg af opgørelsesmetode/beskatningsform ved udlejning Oprettelse af private kapital- og ratepensioner samt fordele og ulemper heraf MVH Tabaska Revision v/ Jakob Diness F.F. Ulriks Gade 21, st København Ø Mail: Tlf S I D E 1 9 G A D E S P E J L E T

20 Entreprenør og murermester NIELS ERIK TERNDRUP Indiakaj 9, København Ø Telefon Biltelefon Hjemmeside K.THOMSEN VVS ApS Haraldsgade København Ø Tal Mobil Frisørsalonen v/lillian Litved Tlf F.F. Ulriks Gade 30 Lørdag og mandag lukket G A D E S P E J L E T S I D E 2 0

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 1. VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen foreslog Klaus Børch, som blev valgt uden modkandidater. Klaus Børch takkede for valget og tilliden og konstaterede, at

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2001 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Desuden vedlægges en telefon- og adresseliste for bestyrelsen m.fl. Klippes der langs den stiplede linie, passer den

Læs mere

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011.

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. 19. august 2010 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Vigtigt om

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2004 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Ved generalforsamlingen blev den nye udgave af Håndbog for Husejere uddelt og vedlægges til de husejere, der ikke var

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Til husejeren Bestyrelsen vil hermed indkalde til GENERALFORSAMLING 8. april 2002 tirsdag d. 23. april 2002 kl. 19.30. i Kantinen,VUC Nørrebro, Lersø Parkalle 2, 2100 København Ø. DAGSORDEN: 1. Valg af

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Graffitiafrensning starter oktober 2014

Graffitiafrensning starter oktober 2014 Graffitiafrensning starter oktober 2014 Generalforsamlingen besluttede at lade bestyrelsen iværksætte en graffitifjernelsesordning for facaderne i Lyngbyvejskvarteret. Derfor er der nu lavet en aftale

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Med følgende dagsorden: 4) Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor.

Med følgende dagsorden: 4) Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor. Referat fra generalforsamlingen I Grundejerforeningen Ådalsparken den 21.juni 2012 Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Til husejeren Bestyrelsen vil hermed indkalde til GENERALFORSAMLING 14. april 2004 tirsdag d. 4. maj 2004 kl. 19.30 i Perronen, Egmont Kollegiet, Nørre Allé 75, 2100 København Ø DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Et af formålene med Stafet For Livet er at indsamle midler til bekæmpelse af kræft her spiller I som hold en vigtig rolle. En meget stor del af indtægterne til Stafet

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 30. november 1999.

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 30. november 1999. Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 30. november 1999. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 4. Forslag

Læs mere

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg Regler for fælleshus A/B Humlebjerg Gældende fra (Vedtaget på generalforsamling) Side 1 af 8 Regler for anvendelse af fælleshuset Hvem er ansvarlig for anvendelse af fælleshuset? Det er til enhver tid

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 11. maj 2009 Til Husejeren Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 i festsalen, Københavns Erhvervsakademi, Lersø Park Alle 2 Bemærk mødestedet! DAGSORDEN 1.

Læs mere

Aarestrupgaard NYT. Juli 2013. Bestyrelsen. Simon Manley Pedersen. Linda Staal Melchiorsen. Mohcine Douiab

Aarestrupgaard NYT. Juli 2013. Bestyrelsen. Simon Manley Pedersen. Linda Staal Melchiorsen. Mohcine Douiab Aarestrupgaard NYT Juli 2013 Bestyrelsen Formand Næstformand. Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem Suppleant Bestyrelsens mail: Kristjan Wager Jannie Bøttker Simon Manley Pedersen Søren Keis Thustrup Ibrahim

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. MAJ 2009

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. MAJ 2009 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. MAJ 2009 1. VALG AF DIRIGENT Advokat Phillip Comerford blev foreslået af bestyrelsen og valgt som dirigent. Han konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1 RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... 1 Velkommen til den nye Golfparken Renoveringen af afdeling 14, Golfparken er den hidtil største af sin art i s godt 60-årige historie. Derfor

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012. Grundejerforeningen Greve Strandby www.grevestrandby.dk E-mail: bestyrelsen@grevestrandby.dk Formand: Henrik Lundorff Hyldebærengen 38 Tlf.: 43 69 67 64 Næstfor.: Steen Beck Tyttebærkæret 34 Tlf.: 48 41

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012 Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere Kære sommerhusejere og lejere Efterår 2012 Vi vil igen informere om det arbejde der er foregået i 2012 og prøve at se lidt frem mod 2013. Dette skrift vil

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

ENHEDER: Enhedsfordelingen på boligerne er som følger:

ENHEDER: Enhedsfordelingen på boligerne er som følger: ENHEDER: Andelsmæssigt er hele ejendommen og øvrige aktiver opdelt i 110 enheder. De enkelte andelsbeviser udstedes på et antal enheder, der svarer til det antal enheder, der er gældende for den bolig,

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Lejeaftale Selskabslokale

Lejeaftale Selskabslokale Lejeaftale Selskabslokale Lejemålsnr: Lejer: Adresse: Lejeperiode fra: Til: Leje kr. gælder fra udlevering af nøgle i ejendommens kontortid til dag den i ejendommens kontortid) Depositum Kr. betales ved

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling 14. april 2013 Referat af ordinær generalforsamling Søndag, den 14. april 2013 kl. 10.00 på Rønnes Hotel, Laksevej 8, Slettestrand Dagsorden ifølge vedtægterne: 1 Valg af dirigent 2 Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 Eksempel Energirenovering etageboliger PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 UDGIVET DECEMBER 2014 Nye lejligheder på loftet Nyt skifertag og 16 nye moderne to-etagers taglejligheder med egen terrasse.

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Forslag 6. Valg i henhold til vedtægter

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde REFERAT 29-11-2012 20:00 TT:MM FÆLLESRUMMET MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT Tais Nissen Almindeligt bestyrelsesmøde Forening af kollegianer på Damager kollegiet Anne Johnson

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet. Praktisk information

Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet. Praktisk information Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet Tak for din tilmelding til Stafet For Livet, og for at du sammen med dit hold vil være til at gøre en forskel i kampen mod kræft. Ved at deltage er

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen

1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen 2012 1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen 01-04-2012 Studerendes navn: Malene Dyhrman Flou Nielsen Studienummer: PS09727 E-mail.: malene1989@hotmail.com Praktikperiode: 2. el. 3. 3. praktikperiode

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul.

Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul. København den 22. december 2014 Kære andelshavere, Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul. Lånomlægningen er nu gennemført. Bestyrelsen

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

BEBOERINFORMATION OM UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFD. 16

BEBOERINFORMATION OM UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFD. 16 BEBOERINFORMATION OM UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFD. 16 26. marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal radiatorene skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Tidsplan...2-3 Hvordan kommer håndværkerne

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør.

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør. Aktivitet Ansvarlig Status Underlag parkeringspladserne Bestyrelsen Vi vil til foråret smide ekstra jord eller gødning på P- pladserne så græsset måske kan vokse mere op. Der er mange beboer der er faldet

Læs mere

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år.

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Formandens beretning Grundejerforeningen Skovgårdsparken Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Sidste år havde vi generalforsamling den 20. april, hvor Christian

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

DAGENSPULS. Elsker pizza og søde sager GRATIS NYHEDER. Spirituelle Henriette Zobel kæmper med vægten og sundheden: TAG BLADET MED HJEM

DAGENSPULS. Elsker pizza og søde sager GRATIS NYHEDER. Spirituelle Henriette Zobel kæmper med vægten og sundheden: TAG BLADET MED HJEM NYHEDSMAGASIN TIL DIG DER TÆNKER PÅ SUNDHEDEN NR. 8, OKTOBER 2008 NYHEDER DAGENSPULS Spirituelle Henriette Zobel kæmper med vægten og sundheden: Elsker pizza og søde sager Undgå tør hud: Brug mindre varmt

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Stafet For Livet samler først og fremmest penge ind via holdene. Holdene kan samle penge ved diverse aktiviteter for ud for stafetterne og ved at lave aktiviteter på

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere