Forventninger til boligkøbernes økonomi i år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forventninger til boligkøbernes økonomi i år"

Transkript

1 NR. 4 / 13. MAJ 2002 Forventninger til boligkøbernes økonomi i år I denne analyse fra Nykredit Boligindeks sætter vi fokus på forventningerne til boligkøbernes økonomi i Prisudviklingen i årets 1. kvartal viste fortsat kraftig fremgang i priserne på lejligheder, mens der indtraf en opbremsning i huspriserne. Baseret på Realkreditrådets prisstatistik og beregninger i Nykredit Boligindeks viste det sig, at: Forskellen i boligbyrden for hus- og lejlighedskøbere er øget. Huskøbernes reale disponible rådighedsbeløb er blevet større. Boligbyrden er steget, og det reale rådighedsbeløb indskrænket for lejlighedskøbere. Som noget nyt fremskrives familiernes boligøkonomi i Nykredit Boligindeks i de næste tre kvartaler på baggrund af vore prognoser for renteudvikling, kontantpriser og familieindkomster. Vi forventer, at boligkøbernes økonomi i resten af 2002 vil forløbe således: Boligbyrden stiger i 2. halvdel af året. Stigende renter og fladere rentekurve påvirker især rentetilpasningslån. Prisstigninger på boliger bremser op. Rentestigning kan give prisfald i anden halvdel af året. Skattestoppet får betydning for familier i lejlighed. Opbremsning i huspriserne men stigende renter vil øge boligudgifterne 12.0% 9.0% 6.0% 3.0% 0.0% -3.0% -6.0% -9.0% -12.0% Huspriser Renteudgift Boligudgift Anm.: År-til-år ændring i huspriser samt bolig- og renteudgifter for gennemsnitskøber med fastforrentet lån.

2 Positive træk bag den faldende boligbyrde for huskøbere Boligbyrden er faldet siden starten af 2001 Lavere boligbyrde kan være forvarsel om trykket boligmarked Huskøbernes reale disponible indkomster er vokset Nykredit Boligindeks viser en lettelse i huskøberfamiliens boligbyrde i årets 1. kvartal. Boligbyrden toppede i 1. kvartal 2001, men er faldet gennem det seneste år. Figur 1 viser boligudgiftens andel af nettoindkomsten for en gennemsnitsfamilie. Det er vanskelig at afgøre, om faldet i boligbyrden afspejler en reel forbedring af huskøbernes økonomiske råderum, eller er udtryk for, at smertegrænsen nu er nået. En faldende boligbyrde kan være et forvarsel om et mere trykket boligmarked med faldende omsætning og vigende priser, fordi grænsen for huskøbernes boligbelastning er nået. Nykredit Boligindeks viser, at der har ligget en række positive træk bag den aftagende boligbyrde i det sidste års tid. Reduktionen i boligbyrden skyldes hovedsagelig stigende indkomster, mens boligudgifterne stort set har været uændrede. Det er ikke faldende huspriser, der har sikret stabile boligudgifter, men et lavt renteniveau. Figur 1 viser, at den reale boligudgift er faldet siden starten af 2001, mens familiernes reale disponible indkomster (rådighedsbeløbet efter at skat og boligudgifter er betalt) er steget. Figur 1: Boligbyrde for huskøbere, gennemsnitsfamilie 200, % 180, , % 140, % 120, , % Nettoindeks (h.a.) Real boligudgift Real disponibel indkomst Anm.: Finansieret ved fastforrentet 30-årigt lån. Positiv udvikling for alle familietyper Den positive udvikling i huskøbernes boligøkonomi siden starten af 2001 gælder alle familietyper, jf. tabel 1. Familier med huskøb finansieret ved rentetilpasningslån har et større disponibelt rådighedsbeløb, og har desuden oplevet en større fremgang i de reale disponible indkomster. Tabel 1: Ændring i huskøbernes reale rådighedbeløb efter skat og bolig Gennemsnit Median 25% kvartil 75% kvartil ,812 9,325 5,839 11, % 5.7% 5.3% 6.0% Anm.: Finansieret ved fastforrentet 30-årigt lån. Indkomster opgjort i faste priser 2

3 Stigende renter vil trække i retning af højere boligudgifter i år Opbremsning i huspriser og ejendomsskatter Indkomster vokser hurtigere end priser Højere renteniveau og fladere rentekurve Efter næsten 10 års stigning regner vi med, at huspriserne bremser op i de kommende kvartaler. Vi forventer ikke faldende nominelle priser på landsplan, men huspriserne vil for første gang i mange år stige langsommere end den generelle inflationstakt. Afbøjningen i huspriserne får desuden den konsekvens, at de senere års stigning i ejendomsskatterne tager af. Dermed lægges der en dæmper på to væsentlige drivkræfter bag de senere års stigende boligudgifter. En pæn fremgang i husholdningernes realløn betyder, at familierne kan se frem til, at deres indkomster i år vokser hurtigere end huspriserne. Renteudviklingen vil derimod trække i modsat retning i de kommende kvartaler. Rentestigningerne ventes at blive kraftigst for de korte renter, og dermed resultere i en fladere rentestruktur, fordi stigningerne bliver mindre udtalte længere ude på rentekurven. Figur 2: Indeks for huskøber, gennemsnitsfamilie Kontantpris Nettolønindkomst Bruttoydelse Boligudgifter Anm.: Finansieret ved fastforrentet 30-årigt lån Stigende renter driver boligudgifter op senere på året Det stigende renteniveau driver boligudgifterne i vejret, men for de fleste familier med fastforrentede lån, vil højere indkomster opveje væksten i boligudgifterne i 2. og 3. kvartal, og først i 4. kvartal vil det højere renteniveau slå igennem i en tungere boligbyrde. En væsentlig årsag til stigningen i 4. kvartal er, at rentestigningen i 4. kvartal medfører, at huskøberfamilierne vil finansiere sig med 7% kuponrente på det fastforrentede lån mod 6% kuponrente i de øvrige 3. kvartaler i I Nykredit Boligindeks finansieres boligkøb med den fastforrentede obligation, der ligger tættest på, men ikke over, kurs 100. Hvis låntager fortsat vælger 6% kupon med den lavere forventede kurs på ca 93, vil stigningen i boligudgiften bliver mindre, men de fleste købere vil i praksis vælge obligationen med kursen tættest på 100. NYKREDIT BOLIGINDEKS 3

4 Købere med rentetilpasningslån mærker rentestigning først og hårdest De familier, der finansierer huskøbet med rentetilpasningslån, påvirkes hurtigere af rentestigningen, der forstærkes af, at forskellen mellem de korte og lange renter indsnævres. Rentetilpasningslån vil dog fortsat være billigere (dvs. mindre likviditetsbelastende) end fastforrentede lån. Figur 3: Boligudgiftens andel af huskøbers nettoindkomst, gnms. familie 44% 42% 38% 36% 34% 32% 41.5% 41.5% 41.4% 41.9% 38.6% 37.8% 37.4% 37.5% 38.4% 37.1% 37.0% 37.4% Fastforrentet Rentetilpasning, kroner Rentetilpasning, euro Højere rente kan give prisfald i 2. halvår Stigende renter er dårligt nyt for kommende købere. De betyder nemlig, at gennemsnitsfamilien, der køber hus med et fastforrentet lån, vil skulle skære kr. af boligudgiften, hvis boligbyrden skal holdes på samme niveau gennem hele året trods stigende indkomster. Som nævnt ovenfor, regner vi ikke med generelle nominelle prisfald, men hvis den aktuelle boligbyrde markerer, at grænsen for familiernes boligbudget er nået, vil likviditetspressede familier, der fokuserer skarpt på 1. års ydelse, skulle trykke prisen, eller købe et andet og billigere hus, for at modvirke effekten af de højere renteudgifter i 4. kvartal. For et gennemsnitshus kan det betyde prisfald på 1,0% - 1,25%, svarende til huspriser, der er kr. lavere ved udgangen af året. Finansieres huskøbet med et rentetilpasningslån vil det kræve endnu større reduktion i husprisen, fordi forskellen mellem de korte og lange renter indsnævres, og dermed likviditetsbesparelsen. Hvis boligbyrden skal holdes konstant er kravet en besparelse på andre boligudgifter på kr. i 3. kvartal og kr. i 4. kvartal. Omsat til kontantpriser indebærer det et fald på 3% - 3,5% for gennemsnitshuset, der i givet fald vil være blevet kr. billigere i 4. kvartal. 4

5 Lejlighedskøberes rådighedsbeløb faldt ikke udsigt til fremgang Lejlighedskøbernes reale rådighedsbeløb er indskrænket For familier, der køber lejlighed, har de stigende priser bidraget til at drive boligudgiften i vejret i en sådan grad, at indkomstudviklingen ikke har kunnet kompensere herfor. Det betyder, at presset på lejlighedskøberne er taget til i form af stigende boligudgifter og indskrænkning af det reale disponible rådighedsbeløb. Figur 4: Boligbyrde for lejlighedskøbere, gennemsnitsfamilie 130, % 120, , ,000 90, % 45.0% 40.0% 80, % Nettoindeks (h.a.) Real boligudgift Real disponibel indkomst Anm.: Finansieret ved fastforrentet 30-årigt lån Priser på lejligheder stiger stadig mere end lønnen Vi venter, at priserne på lejligheder vil fortsætte opad, om end i et lavere tempo end tidligere. Prisstigningerne vil også i år være højere end indkomstudviklingen. Både pris- og renteudviklingen trækker i retning af højere boligudgifter, og udviklingen i de reale disponible indkomster vil fortsat være svag. Figur 5: Indeks for lejlighedskøber, gennemsnitsfamilie Kontantpris Nettolønindkomst Bruttoydelse Boligudgifter NYKREDIT BOLIGINDEKS 5

6 Skattestoppet får betydning for lejligheder Fortsat pæne prisstigninger på ejerlejligheder får bl.a. den konsekvens, at regeringens skattestop allerede i år vil få en betydning for lejlighedsejerne. Vi forventer, at værdistigningerne på lejligheder vil ligge over den maksimale 5% grænse, som ejendomsværdiskatten kan stige med i år. Dermed er der lagt en dæmper på ejendomsværdiskatten, hvor udgifterne ellers er steget uafbrudt siden indførelsen i 2000, og vi venter på den baggrund et faldende ejendomsskattetryk. Hvorvidt det bliver de nye boligejere, der får glæde af skattestoppet afhænger af, i hvor høj grad skattebesparelsen omsættes i kontantprisen. Figur 6: Ejendomsskatternes andel af nettoindkomsten 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% Gennemsnit Median 6

7 Oversigtsfigurer 1. Nettoindeks for huskøbere med fastforrentet lån 2. Nettoindeks for huskøbere med rentetilpasningslån i kroner 3. Nettoindeks for huskøbere med rentetilpasningslån i euro 4. Nettoindeks for lejlighedskøbere med fastforrentet lån 5. Nettoindeks for lejlighedskøbere med rentetilpasningslån i kroner 6. Nettoindeks for lejlighedskøbere med rentetilpasningslån i euro 7. Boligudgiftens andel af nettoindkomsten for gennemsnitsfamilie i hus med fastforrentet lån 8. Boligudgiftens andel af nettoindkomsten for medianfamilie i hus med fastforrentet lån 9. Boligudgiftens andel af nettoindkomsten for gennemsnitsfamilie i lejlighed med fastforrentet lån 10. Boligudgiftens andel af nettoindkomsten for medianfamilie i lejlighed med fastforrentet lån 11. Nettoindeks for gennemsnitsfamilie i hus fordelt på lånetyper 12. Nettoindeks for medianfamilie i hus fordelt på lånetyper 13. Nettoindeks for gennemsnitsfamilie i lejlighed fordelt på lånetyper 14. Nettoindeks for medianfamilie i lejlighed fordelt på lånetyper 15. Indkomst- og udgiftsudvikling for gennemsnitsfamilie i hus, fastforrentet lån 16. Indkomst- og udgiftsudvikling for gennemsnitsfamilie i hus, rentetilpasningslån i kroner 17. Indkomst- og udgiftsudvikling for gennemsnitsfamilie i hus, rentetilpasningslån i euro 18. Indkomst- og udgiftsudvikling for gennemsnitsfamilie i lejlighed, fastforrentet lån 19. Indkomst- og udgiftsudvikling for gennemsnitsfamilie i lejlighed, rentetilpasningslån i kroner 20. Indkomst- og udgiftsudvikling for gennemsnitsfamilie i lejlighed, rentetilpasningslån i euro Oversigtstabeller Nettoindeks for huskøbere, alle familietyper og låneformer Bruttoindeks for huskøbere, alle familietyper og låneformer Nettoindeks for lejlighedskøbere, alle familietyper og låneformer Bruttoindeks for lejlighedskøbere, alle familietyper og låneformer Familieindkomster for huskøbere, brutto- og nettoindkomst efter lånetype Familieindkomster for lejlighedskøbere, brutto- og nettoindkomst efter lånetype Boligbudget for huskøbere med fastforrentet lån, boligudgift og disponibel indkomst Boligbudget for lejlighedskøbere med fastforrentet lån, boligudgift og disponibel indkomst NYKREDIT BOLIGINDEKS 7

8 Oversigtsfigur 1: Nettoindeks for huskøbere, fastforrentet kr. 45% 35% Median Gennemsnit 25% kvartil 75% kvartil Oversigtsfigur 2: Nettoindeks for huskøbere, rentetilpasning kr. 45% 35% Median Gennemsnit 25% kvartil 75% kvartil Oversigtsfigur 3: Nettoindeks for huskøbere, rentetilpasning euro 45% 35% Median Gennemsnit 25% kvartil 75% kvartil 8 NYKREDIT BOLIGINDEKS

9 Oversigtsfigur 4: Nettoindeks for lejlighedskøbere, fastforrentet kr. 90% 80% 70% 60% Median Gennemsnit 25% kvartil 75% kvartil Oversigtsfigur 5: Nettoindeks for lejlighedskøbere, rentetilpasning kr. 90% 80% 70% 60% Median Gennemsnit 25% kvartil 75% kvartil Oversigtsfigur 6: Nettoindeks for lejlighedskøbere, rentetilpasning euro 90% 80% 70% 60% Median Gennemsnit 25% kvartil 75% kvartil NYKREDIT BOLIGINDEKS 9

10 Oversigtsfigur 7: Boligudgiftens andel af nettoindkomst, gennemsnitsfamilie i hus 20% 10% 0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.1% 5.0% 8.6% 8.5% 8.6% 8.5% 8.3% 5.5% 5.5% 6.4% 6.6% 6.5% 24.4% 24.5% 22.5% 21.9% 21.6% Renter Afdrag Øvrig ex. Skatter Ejendomsskatter Anm.: Finansieret ved 30-årigt fastforrentet lån Oversigtsfigur 8: Boligudgiftens andel af nettoindkomst, medianfamilie i hus 20% 10% 0% 4.9% 4.9% 5.0% 5.0% 4.9% 8.8% 8.6% 8.7% 8.5% 8.4% 5.5% 5.5% 6.3% 6.4% 6.4% 24.1% 24.1% 22.3% 21.3% 21.3% Renter Afdrag Øvrig ex. Skatter Ejendomsskatter Anm.: Finansieret ved 30-årigt fastforrentet lån 10 NYKREDIT BOLIGINDEKS

11 Oversigtsfigur 9: Boligudgiftens andel af nettoindkomst, gennemsnitsfamilie i lejlighed 70% 60% 20% 10% 0% 5.4% 5.5% 5.6% 5.8% 5.8% 12.2% 11.9% 11.8% 11.7% 11.7% 6.0% 6.1% 7.2% 7.4% 7.7% 26.4% 27.1% 25.2% 24.6% 25.3% Renter Afdrag Øvrig ex. Skatter Ejendomsskatter Anm.: Finansieret ved 30-årigt fastforrentet lån Oversigtsfigur 10: Boligudgiftens andel af nettoindkomst, medianfamilie i lejlighed 70% 60% 20% 10% 0% 6.7% 6.8% 7.0% 7.2% 7.1% 13.5% 13.3% 13.3% 13.2% 13.1% 7.4% 7.6% 8.9% 9.2% 9.5% 32.6% 33.4% 31.3% 30.5% 31.3% Renter Afdrag Øvrig ex. Skatter Ejendomsskatter Anm.: Finansieret ved 30-årigt fastforrentet lån NYKREDIT BOLIGINDEKS 11

12 Oversigtsfigur 11: Nettoindeks, gennemsnitsfamilie i hus 45% 35% Fastforrentet DKK Tilpasningslån DKK Tilpasningslån EUR Oversigtsfigur 12: Nettoindeks, medianfamilie i hus 45% 35% Fastforrentet DKK Tilpasningslån DKK Tilpasningslån EUR 12 NYKREDIT BOLIGINDEKS

13 Oversigtsfigur 13: Nettoindeks, gennemsnitsfamilie i lejlighed 70% 60% Fast forrentet DKK Tilpasningslån DKK Tilpasningslån EUR Oversigtsfigur 14: Nettoindeks, medianfamilie i lejlighed 70% 60% Fast forrentet DKK Tilpasningslån DKK Tilpasningslån EUR NYKREDIT BOLIGINDEKS 13

14 Oversigtsfigur 15: Indkomst- og udgiftsudvikling, gennemsnitsfamilie i hus Kontantpris Nettolønindkomst Bruttoydelse Boligudgifter Anm.: Finansieret ved 30-årigt fastforrentet lån. Indeks 100 = 1. kvt Oversigtsfigur 16: Indkomst- og udgiftsudvikling, gennemsnitsfamilie i hus Kontantpris Nettolønindkomst Bruttoydelse Boligudgifter Anm.: Finansieret ved rentetilpasningslån i kr. Indeks 100 = 1. kvt Oversigtsfigur 17: Indkomst- og udgiftsudvikling, gennemsnitsfamilie i hus Kontantpris Nettolønindkomst Bruttoydelse Boligudgifter Anm.: Finansieret ved rentetilpasningslån i euro. Indeks 100 = 1. kvt NYKREDIT BOLIGINDEKS

15 Oversigtsfigur 18: Indkomst- og udgiftsudvikling, gennemsnitsfamilie i lejlighed Kontantpris Nettolønindkomst Bruttoydelse Boligudgifter Anm.: Finansieret ved 30-årigt fastforrentet lån. Indeks 100 = 1. kvt Oversigtsfigur 19: Indkomst- og udgiftsudvikling, gennemsnitsfamilie i lejlighed Kontantpris Nettolønindkomst Bruttoydelse Boligudgifter Anm.: Finansieret ved rentetilpasningslån i kr. Indeks 100 = 1. kvt Oversigtsfigur 20: Indkomst- og udgiftsudvikling for gennemsnitsfamilie i lejlighed Kontantpris Nettolønindkomst Bruttoydelse Boligudgifter Anm.: Finansieret ved rentetilpasningslån i euro. Indeks 100 = 1. kvt NYKREDIT BOLIGINDEKS 15

16 Nettoindeks Gennemsnitsfamilie i hus Bruttoindeks Gennemsnitsfamilie i hus År Fastforrentet kr. Tilpasningslån kr. Tilpasningslån euro År Fastforrentet kr. Tilpasningslån kr. Tilpasningslån euro 36.7% 37.1% 37.4% 38.7% 37.7% 37.9% 39.9% 39.9% 42.8% 42.9% 43.5% 43.6% 43.5% 42.5% 42.2% 41.5% 33.3% 34.0% 34.6% 34.8% 33.8% 33.4% 34.3% 35.0% 38.3% 39.3% 41.3% 41.0% 40.2% 39.9% 39.5% 38.3% 37.4% 33.2% 33.1% 33.9% 34.6% 37.8% 38.5% 39.8% 40.3% 39.6% 39.5% 39.0% 37.9% 37.1% 23.8% 23.9% 24.0% 25.2% 24.3% 24.3% 25.7% 25.7% 28.3% 28.2% 28.6% 28.3% 28.7% 28.4% 27.5% 27.2% 27.0% 21.0% 21.5% 21.8% 21.9% 21.2% 20.8% 21.4% 21.9% 24.7% 25.4% 26.9% 26.5% 26.0% 25.6% 25.2% 24.2% 23.9% 20.8% 20.5% 21.0% 21.5% 24.3% 24.7% 25.7% 26.0% 25.5% 25.2% 24.8% 23.8% 23.6% Medianfamilie i hus Medianfamilie i hus År Fastforrentet kr. Tilpasningslån kr. Tilpasningslån euro År Fastforrentet kr. Tilpasningslån kr. Tilpasningslån euro 36.2% 36.7% 36.7% 38.1% 37.2% 37.5% 39.6% 39.6% 42.3% 42.5% 42.6% 43.3% 42.2% 41.3% 41.0% 32.9% 33.7% 34.0% 34.2% 33.4% 33.1% 34.1% 34.7% 37.9% 38.9% 40.9% 40.5% 39.9% 39.5% 39.3% 37.6% 37.0% 32.9% 32.8% 33.7% 34.3% 37.4% 38.1% 39.5% 39.8% 39.3% 39.1% 38.8% 37.1% 36.7% 23.8% 24.0% 24.0% 25.1% 24.3% 24.4% 25.9% 25.9% 28.5% 28.4% 28.8% 28.3% 29.0% 28.6% 27.8% 27.1% 27.2% 21.1% 21.5% 21.7% 21.9% 21.3% 20.9% 21.5% 22.0% 24.9% 25.5% 27.0% 26.6% 26.3% 25.7% 25.5% 24.1% 24.1% 20.9% 20.6% 21.2% 21.7% 24.5% 24.9% 25.8% 26.1% 25.8% 25.4% 25.1% 23.8% 23.8% 25% kvartilfamilie i hus 25% kvartilfamilie i hus År Fastforrentet kr. Tilpasningslån kr. Tilpasningslån euro År Fastforrentet kr. Tilpasningslån kr. Tilpasningslån euro 39.9% 40.2% 40.1% 41.8% 40.8% 41.2% 43.3% 43.3% 47.1% 46.9% 47.5% 47.2% 48.3% 48.4% 47.2% 46.4% 46.3% 36.2% 36.9% 37.1% 37.6% 36.7% 36.5% 37.4% 38.2% 42.3% 45.2% 45.0% 44.7% 44.5% 43.9% 42.3% 41.9% 36.2% 36.1% 37.0% 37.7% 41.8% 42.3% 43.6% 44.3% 44.0% 44.0% 43.4% 41.8% 41.5% 28.5% 28.7% 28.5% 30.1% 29.2% 29.4% 31.2% 31.2% 34.6% 34.4% 34.8% 34.6% 35.3% 35.1% 33.9% 33.2% 33.2% 25.3% 25.8% 25.9% 26.2% 25.6% 25.2% 25.9% 26.6% 30.3% 30.9% 32.7% 32.5% 32.0% 31.6% 31.1% 29.6% 29.5% 25.1% 24.9% 25.5% 26.2% 29.8% 30.2% 31.3% 31.8% 31.4% 31.2% 30.6% 29.2% 29.1% 75% kvartilfamilie i hus 75% kvartilfamilie i hus År Fastforrentet kr. Tilpasningslån kr. Tilpasningslån euro År Fastforrentet kr. Tilpasningslån kr. Tilpasningslån euro 36.6% 36.8% 37.0% 38.1% 37.5% 37.8% 39.7% 39.7% 42.9% 42.5% 42.8% 43.3% 42.2% 41.4% 41.0% 33.1% 33.7% 34.2% 34.2% 33.5% 33.2% 34.0% 34.7% 38.3% 38.9% 40.9% 40.7% 39.9% 39.5% 39.1% 37.6% 36.9% 33.0% 32.8% 33.6% 34.3% 37.8% 38.1% 39.4% 40.0% 39.2% 39.0% 38.6% 37.1% 36.6% 22.5% 22.6% 22.7% 23.6% 22.9% 23.0% 24.3% 24.3% 26.8% 26.5% 26.9% 26.7% 27.0% 26.7% 25.9% 25.3% 25.3% 19.9% 20.2% 20.5% 20.5% 20.0% 19.6% 20.1% 20.6% 23.3% 23.8% 25.2% 25.0% 24.4% 24.0% 23.7% 22.5% 22.3% 19.6% 19.3% 19.8% 20.2% 22.9% 23.2% 24.1% 24.5% 24.0% 23.7% 23.3% 22.1% 22.0% 16 NYKREDIT BOLIGINDEKS

17 Nettoindeks Gennemsnitsfamilie i lejlighed Bruttoindeks Gennemsnitsfamilie i lejlighed År Fastforrentet kr. Tilpasningslån kr. Tilpasningslån euro År Fastforrentet kr. Tilpasningslån kr. Tilpasningslån euro 41.2% 41.3% 40.3% 41.8% 41.2% 41.5% 44.0% 43.8% 47.0% 48.2% 48.2% 48.4% 50.0% 50.7% 49.8% 49.6% 50.4% 37.9% 38.3% 37.7% 38.0% 37.5% 37.1% 38.5% 39.0% 42.5% 44.5% 46.0% 46.2% 46.4% 46.8% 46.6% 45.5% 45.9% 37.0% 36.7% 38.1% 38.6% 42.0% 43.7% 44.5% 45.5% 45.8% 46.4% 46.0% 45.0% 45.5% 29.1% 29.2% 28.4% 29.7% 29.2% 29.3% 31.4% 31.3% 34.1% 35.0% 35.0% 35.1% 36.2% 36.6% 35.7% 35.5% 36.3% 26.2% 26.6% 26.0% 26.3% 25.9% 25.4% 26.5% 26.9% 30.1% 31.7% 33.0% 33.1% 33.0% 33.1% 32.8% 31.8% 32.2% 25.4% 25.1% 26.1% 26.5% 29.6% 30.9% 31.6% 32.4% 32.4% 32.7% 32.3% 31.3% 31.9% Medianfamilie i lejlighed Medianfamilie i lejlighed År Fastforrentet kr. Tilpasningslån kr. Tilpasningslån euro År Fastforrentet kr. Tilpasningslån kr. Tilpasningslån euro 49.2% 49.8% 48.9% 50.5% 49.9% 50.5% 53.4% 53.7% 57.0% 58.7% 58.4% 58.5% 60.2% 61.1% 60.5% 60.1% 61.0% 45.6% 46.5% 45.9% 46.2% 45.4% 45.3% 47.0% 47.9% 51.8% 54.3% 55.8% 55.9% 56.1% 56.7% 56.7% 55.2% 55.7% 44.9% 44.9% 46.4% 47.4% 51.2% 53.4% 54.1% 55.1% 55.3% 56.1% 56.0% 54.7% 55.2% 32.5% 32.8% 32.2% 33.8% 32.8% 33.1% 35.5% 35.7% 38.8% 40.0% 39.9% 39.8% 41.2% 41.7% 40.9% 40.4% 41.6% 29.2% 29.8% 29.4% 29.7% 29.0% 28.6% 29.8% 30.6% 34.1% 36.1% 37.5% 37.5% 37.4% 37.6% 37.5% 36.1% 36.9% 28.5% 28.2% 29.3% 30.1% 33.6% 35.2% 35.9% 36.7% 36.7% 37.2% 36.9% 35.6% 36.4% 25% kvartilfamilie i lejlighed 25% kvartilfamilie i lejlighed År Fastforrentet kr. Tilpasningslån kr. Tilpasningslån euro År Fastforrentet kr. Tilpasningslån kr. Tilpasningslån euro 70.1% 69.4% 68.6% 71.1% 69.7% 70.8% 73.7% 74.2% 79.6% 80.7% 81.1% 81.4% 84.4% 85.7% 84.7% 85.0% 85.5% 65.8% 65.6% 65.1% 66.1% 64.7% 65.0% 66.6% 67.8% 73.6% 75.8% 78.1% 78.6% 79.7% 80.6% 80.3% 79.4% 79.4% 64.1% 64.6% 66.0% 67.3% 72.9% 74.7% 76.1% 77.7% 78.8% 80.0% 79.5% 78.8% 78.9% 50.5% 49.9% 49.3% 52.1% 50.6% 51.4% 54.3% 54.7% 60.2% 61.2% 61.7% 61.9% 63.9% 64.9% 63.4% 63.4% 64.5% 45.8% 45.7% 45.5% 46.3% 45.1% 44.9% 46.2% 47.4% 53.3% 55.6% 58.2% 58.4% 58.4% 59.0% 58.4% 57.0% 57.6% 44.4% 44.4% 45.5% 46.8% 52.6% 54.3% 55.9% 57.3% 57.5% 58.3% 57.6% 56.2% 57.0% 75% kvartilfamilie i lejlighed 75% kvartilfamilie i lejlighed År Fastforrentet kr. Tilpasningslån kr. Tilpasningslån euro År Fastforrentet kr. Tilpasningslån kr. Tilpasningslån euro 35.2% 35.2% 34.6% 35.8% 35.9% 35.9% 38.2% 37.9% 40.5% 41.7% 41.8% 42.2% 43.0% 44.2% 43.2% 43.5% 32.3% 32.6% 32.2% 32.3% 32.3% 31.8% 33.1% 33.4% 36.4% 38.4% 39.7% 40.1% 39.7% 40.6% 40.1% 39.4% 39.4% 31.8% 31.5% 32.7% 33.0% 35.9% 37.6% 38.3% 39.5% 39.2% 40.2% 39.6% 38.9% 39.0% NYKREDIT BOLIGINDEKS % 23.0% 22.5% 23.5% 23.5% 23.3% 25.0% 24.8% 27.2% 28.0% 27.9% 28.1% 28.9% 29.6% 28.5% 28.6% 29.1% 20.7% 20.9% 20.5% 20.7% 20.7% 20.2% 20.9% 21.2% 23.9% 25.2% 26.2% 26.5% 26.3% 26.7% 26.2% 25.5% 25.8% 20.3% 19.9% 20.6% 20.9% 23.5% 24.6% 25.1% 25.9% 25.8% 26.3% 25.7% 25.1% 25.5%

18 Familieindkomster Gennemsnitsfamilie i hus År Brutto Netto/fastforrentet lån i kr. Netto/Tilpasningslån i kr. Netto/Tilpasningslån i euro 439, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,458 Medianfamilie i hus År Brutto Netto/fastforrentet lån i kr. Netto/Tilpasningslån i kr. Netto/Tilpasningslån i euro 418, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,919 25% kvartilfamilie i hus År Brutto Netto/fastforrentet lån i kr. Netto/Tilpasningslån i kr. Netto/Tilpasningslån i euro 284, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,376 75% kvartilfamilie i hus År Brutto Netto/fastforrentet lån i kr. Netto/Tilpasningslån i kr. Netto/Tilpasningslån i euro 533, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , NYKREDIT BOLIGINDEKS

19 Familieindkomster Gennemsnitsfamilie i lejlighed År Brutto Netto/fastforrentet lån i kr. Netto/Tilpasningslån i kr. Netto/Tilpasningslån i euro 290, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,797 Medianfamilie i lejlighed År Brutto Netto/fastforrentet lån i kr. Netto/Tilpasningslån i kr. Netto/Tilpasningslån i euro 226, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,828 25% kvartilfamilie i lejlighed År Brutto Netto/fastforrentet lån i kr. Netto/Tilpasningslån i kr. Netto/Tilpasningslån i euro 129, , , , , , , , , , , , , , , , ,755 92,953 94,170 95,058 97,158 96,550 98, , , , , , , , , , , ,997 89,943 91,378 92,363 92,945 92,665 93,647 94,954 96, , , , , , , , , ,656 92,075 93,199 94,410 95,730 99, , , , , , , , ,178 75% kvartilfamilie i lejlighed År Brutto Netto/fastforrentet lån i kr. Netto/Tilpasningslån i kr. Netto/Tilpasningslån i euro 410, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,756 NYKREDIT BOLIGINDEKS 19

20 Boligbudget for familier med fastforrentet lån Gennemsnitsfamilie i hus År Boligudgift Andel af nettoindkomsten Disponibel indkomst Andel af nettoindkomsten 104, , , , , , , , , , , , , , , , , % 37.1% 37.4% 38.7% 37.7% 37.9% 39.9% 39.9% 42.8% 42.9% 43.5% 43.6% 43.5% 42.5% 42.2% 41.5% 180, , , , , , , , , , , , , , , , , % 62.9% 62.6% 61.3% 62.3% 62.1% 60.1% 60.1% 57.2% 57.1% 56.5% 56.9% 56.4% 56.5% 57.5% 57.8% 58.5% Medianfamilie i hus År Boligudgift Andel af nettoindkomsten Disponibel indkomst Andel af nettoindkomsten 99, , , , , , , , , , , , , , , , , % 36.7% 36.7% 38.1% 37.2% 37.5% 39.6% 39.6% 42.3% 42.5% 42.6% 43.3% 42.2% 41.3% 41.0% 175, , , , , , , , , , , , , , , , , % 63.3% 63.3% 61.9% 62.8% 62.5% 60.4% 60.4% 57.7% 57.5% 56.9% 57.4% 56.7% 56.9% 57.8% 58.7% 59.0% 25% kvartilfamilie i hus År Boligudgift Andel af nettoindkomsten Disponibel indkomst Andel af nettoindkomsten 80,984 82,668 83,114 87,713 85,379 87,615 93,660 94, , , , , , , , , , % 40.2% 40.1% 41.8% 40.8% 41.2% 43.3% 43.3% 47.1% 46.9% 47.5% 47.2% 48.3% 48.4% 47.2% 46.4% 46.3% 122, , , , , , , , , , , , , , , , , % 59.8% 59.9% 58.2% 59.2% 58.8% 56.7% 56.7% 52.9% 53.1% 52.5% 52.8% 51.7% 51.6% 52.8% 53.6% 53.7% 75% kvartilfamilie i hus År Boligudgift Andel af nettoindkomsten Disponibel indkomst Andel af nettoindkomsten 120, , , , , , , , , , , , , , , , , % 36.8% 37.0% 38.1% 37.5% 37.8% 39.7% 39.7% 42.9% 42.5% 42.8% 43.3% 42.2% 41.4% 41.0% 208, , , , , , , , , , , , , , , , , % 63.2% 63.0% 61.9% 62.5% 62.2% 60.3% 60.3% 57.1% 57.5% 56.9% 57.2% 56.7% 56.9% 57.8% 58.6% 59.0% 20 NYKREDIT BOLIGINDEKS

21 Boligbudget for familier med fastforrentet lån Gennemsnitsfamilie i lejlighed År Boligudgift Andel af nettoindkomsten Disponibel indkomst Andel af nettoindkomsten 84,375 85,903 84,548 88,856 87,756 89,758 97,251 97, , , , , , , , , , % 41.3% 40.3% 41.8% 41.2% 41.5% 44.0% 43.8% 47.0% 48.2% 48.2% 48.4% 50.0% 50.7% 49.8% 49.6% 50.4% 120, , , , , , , , , , , , , , , , , % 58.7% 59.7% 58.2% 58.8% 58.5% 56.0% 56.2% 53.0% 51.8% 51.8% 51.6% 50.0% 49.3% 50.2% 50.4% 49.6% Medianfamilie i lejlighed År Boligudgift Andel af nettoindkomsten Disponibel indkomst Andel af nettoindkomsten 73,553 75,595 74,857 78,880 77,085 79,224 85,792 86,610 94,775 99, , , , , , , , % 49.8% 48.9% 50.5% 49.9% 50.5% 53.4% 53.7% 57.0% 58.7% 58.4% 58.5% 60.2% 61.1% 60.5% 60.1% 61.0% 75,818 76,235 78,346 77,278 77,324 77,778 74,764 74,812 71,400 70,129 71,233 71,507 68,817 69,111 70,070 70,896 70, % 50.2% 51.1% 49.5% 50.1% 49.5% 46.6% 46.3% 43.0% 41.3% 41.6% 41.5% 39.8% 38.9% 39.5% 39.9% 39.0% 25% kvartilfamilie i lejlighed År Boligudgift Andel af nettoindkomsten Disponibel indkomst Andel af nettoindkomsten 65,201 65,334 65,235 69,079 67,327 69,690 74,342 75,237 83,141 85,999 87,558 88,171 91,345 95,464 93,638 94,091 96, % 69.4% 68.6% 71.1% 69.7% 70.8% 73.7% 74.2% 79.6% 80.7% 81.1% 81.4% 84.4% 85.7% 84.7% 85.0% 85.5% 27,752 28,836 29,823 28,079 29,223 28,704 26,520 26,216 21,339 20,595 20,387 20,192 16,828 15,907 16,912 16,645 16, % 30.6% 31.4% 28.9% 30.3% 29.2% 26.3% 25.8% 20.4% 19.3% 18.9% 18.6% 15.6% 14.3% 15.3% 15.0% 14.5% 75% kvartilfamilie i lejlighed År Boligudgift Andel af nettoindkomsten Disponibel indkomst Andel af nettoindkomsten 94,688 95,940 94,843 99,351 99, , , , , , , , , , , , , % 35.2% 34.6% 35.8% 35.9% 35.9% 38.2% 37.9% 40.5% 41.7% 41.8% 42.2% 43.0% 44.2% 43.2% 43.5% 174, , , , , , , , , , , , , , , , , % 64.8% 65.4% 64.2% 64.1% 64.1% 61.8% 62.1% 59.5% 58.3% 58.2% 57.8% 57.0% 55.8% 56.9% 56.8% 56.5% NYKREDIT BOLIGINDEKS 21

22 Boligbudget for familier med fastforrentet lån Gennemsnitsfamilie i hus År Boligudgift Disponibel indkomst Inflation Real boligudgift Real disponibel indkomst 104, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,372 Medianfamilie i hus År Boligudgift Disponibel indkomst Inflation Real boligudgift Real disponibel indkomst 99, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,278 25% kvartilfamilie i hus År Boligudgift Disponibel indkomst Inflation Real boligudgift Real disponibel indkomst 80,984 82,668 83,114 87,713 85,379 87,615 93,660 94, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,984 81,992 82,262 86,441 83,687 84,963 90,315 90,058 99,664 99, , , , , ,584 99,664 99, , , , , , , , , , , , , , , , , ,015 75% kvartilfamilie i hus År Boligudgift Disponibel indkomst Inflation Real boligudgift Real disponibel indkomst 120, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , NYKREDIT BOLIGINDEKS

23 Boligbudget for familier med fastforrentet lån Gennemsnitsfamilie i lejlighed År Boligudgift Disponibel indkomst Inflation Real boligudgift Real disponibel indkomst 84,375 85,903 84,548 88,856 87,756 89,758 97,251 97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,375 85,200 83,682 87,567 86,017 87,042 93,779 93, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,590 Medianfamilie i lejlighed År Boligudgift Disponibel indkomst Inflation Real boligudgift Real disponibel indkomst 73,553 75,595 74,857 78,880 77,085 79,224 85,792 86,610 94,775 99, , , , , , , ,836 75,818 76,235 78,346 77,278 77,324 77,778 74,764 74,812 71,400 70,129 71,233 71,507 68,817 69,111 70,070 70,896 70, ,553 74,977 74,090 77,736 75,558 76,826 82,729 82,833 90,070 93,489 94,050 93,800 96,832 99,650 98,336 97, ,437 75,818 75,611 77,543 76,157 75,792 75,424 72,094 71,549 67,856 65,878 66,865 66,677 63,893 63,313 64,233 64,759 64,202 25% kvartilfamilie i lejlighed År Boligudgift Disponibel indkomst Inflation Real boligudgift Real disponibel indkomst 65,201 65,334 65,235 69,079 67,327 69,690 74,342 75,237 83,141 85,999 87,558 88,171 91,345 95,464 93,638 94,091 96,654 27,752 28,836 29,823 28,079 29,223 28,704 26,520 26,216 21,339 20,595 20,387 20,192 16,828 15,907 16,912 16,645 16, ,201 64,799 64,567 68,077 65,993 67,581 71,687 71,956 79,014 80,786 82,188 82,215 84,810 87,454 85,837 85,945 87,585 27,752 28,600 29,517 27,672 28,644 27,835 25,573 25,072 20,279 19,347 19,137 18,828 15,624 14,572 15,503 15,204 14,810 75% kvartilfamilie i lejlighed År Boligudgift Disponibel indkomst Inflation Real boligudgift Real disponibel indkomst 94,688 95,940 94,843 99,351 99, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,688 95,155 93,871 97,910 97,799 98, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,450 NYKREDIT BOLIGINDEKS 23

24 Nykredit A/S Kalvebod Brygge København V Tlf Fax Redaktion: Kommunikationschef Henrik Hougaard (ansv. red.) Tlf Cheføkonom John Madsen Tlf Økonom Robin Rich Tlf Økonom Jens Mortensen Tlf Redaktionen er afsluttet den 10. maj 2002.

Fald i boligbyrden støtter boligefterspørgslen

Fald i boligbyrden støtter boligefterspørgslen NR. 8 / 27. JANUAR 2003 Fald i boligbyrden støtter boligefterspørgslen Blandt hovedkonklusionerne er: Boligbyrden for en gennemsnitshuskøber er faldet 2,2 procentpoint siden "toppen" i 1. kvartal 2001

Læs mere

Ny standard for boligøkonomiske analyser

Ny standard for boligøkonomiske analyser N R. 1 / 25. JANUAR 2002 Ny standard for boligøkonomiske analyser Nykredit præsenterer i dag et nyt boligindeks til alle med interesse for den aktuelle situation på det danske ejerboligmarked. Nykredit

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Boligmarkedet nu og fremover

Boligmarkedet nu og fremover Boligmarkedet nu og fremover V. cheføkonom Jens Christian Nielsen BRFkredit e-mail: chr@brf.dk 25. november 2004 Vi vil forsøge at besvare følgende spørgsmål: Kan vi forklare de seneste års prisstigninger

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Regional boligprisprognose prisfald til alle

Regional boligprisprognose prisfald til alle 13. november 28 Regional boligprisprognose prisfald til alle Boligmarkedet er i ubalance. Udbudet af boliger til salg er steget kraftigt, samtidig med at antallet af handler er faldet markant. Udviklingen

Læs mere

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen 30. maj 2012 1 Aktuelle tendenser på det danske boligmarked Nye kraftige prisfald ramte

Læs mere

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 23. marts 2009 Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 Boligmarkedet er i øjeblikket ramt af en række kraftige økonomisk slag, der har sendt markedet i tovene. Der er dog store regionale forskelle,

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder 25. marts 2015 Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder Priserne på ejerlejligheder i København er steget med hele 42 % siden starten af 2009, og især over de seneste tre år er det gået stærkt

Læs mere

Folketingets Lovsekretariat. Dato: 8. maj 2007

Folketingets Lovsekretariat. Dato: 8. maj 2007 Folketingets Lovsekretariat Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 8. maj 2007 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk AVR/ J.nr. 2007-348 Under henvisning til Folketingets brev af

Læs mere

KONJUNKTURVURDERING, OKTOBER 2006

KONJUNKTURVURDERING, OKTOBER 2006 23. oktober 2006 af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 KONJUNKTURVURDERING, OKTOBER 2006 KRAFTIG AFKØLING AF BOLIGMARKEDET Vi forventer en kraftig afkøling af boligmarkedet med stagnerende boligpriser

Læs mere

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år 2. november 2009 FlexLån har sparet dig for 150.000 kroner eller 11 år Så er det endnu engang ved at være tid til at mere end ½ mio. danske boligejere og virksomheder skal have en ny rente. Langt de fleste

Læs mere

Status for boligmarkedet

Status for boligmarkedet 4. januar 27 Status for boligmarkedet Boligmarkedet i tomgang Det danske boligmarked har nu været præget af afmatning i 1½ år. Afmatningen kommer til udtryk ved et stort udbud af boliger til salg, et lavt

Læs mere

Positive takter på boligmarkedet

Positive takter på boligmarkedet NR. 3 MARTS 2015 Positive takter på boligmarkedet Det kan godt være, at foråret har bragt positive nøgletal med sig, men danskerne tænker sig alligevel godt om, før de går i markedet efter en ejerbolig.

Læs mere

ANALYSE: Aktuelle boligpriser ryster ikke den finansielle stabilitet

ANALYSE: Aktuelle boligpriser ryster ikke den finansielle stabilitet ANALYSE: Aktuelle boligpriser ryster ikke den finansielle stabilitet De lave renter har løftet boligpriserne, men der er ikke tegn på en dansk boligboble. En stigning i renterne må dog ventes at medføre

Læs mere

BOLIGPRISSTIGNINGERNE BELYST VED EN YDELSESMODEL

BOLIGPRISSTIGNINGERNE BELYST VED EN YDELSESMODEL 27. marts 2006 af Jens Asp direkte tlf. 33557727 BOLIGPRISSTIGNINGERNE BELYST VED EN YDELSESMODEL Boligprisstigningerne har ikke været ude af takt med udviklingen i købernes købsmulighed. Det viser en

Læs mere

Året der gik og året der kommer på boligmarkedet

Året der gik og året der kommer på boligmarkedet 20. december 2016 Året der gik og året der kommer på boligmarkedet År 2016 går på hæld, og det har samlet set været et ganske fornuftigt år for både boligmarkedet og boligejerne. Året har således budt

Læs mere

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Pressemeddelelse nr. 1 19. januar 2006 Rekordhøjt realkreditudlån i 2005 i alt 748 mia. kr. Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Realkreditinstitutterne har igen i 2005 ydet

Læs mere

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån Nettoudlånet til boligejere steg i 3. kvartal 2010 med 10,7 mia., hvilket dækker over et nettoudlån på 14 mia.

Læs mere

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling)

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling) København, den 21. april 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån Realkreditrådets udlånsstatistik for 1. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere vælger rentetilpasningslån, fordi de

Læs mere

Makroøkonomi: Det danske boligmarked

Makroøkonomi: Det danske boligmarked Makroøkonomi: Det danske boligmarked den 23. januar 2017 Prisen på lejligheder er på det højeste niveau nogensinde, mens prisen på huse nærmer sig toppen i 2007 Det københavnske lejlighedsmarked udgør

Læs mere

Bachelorafhandling.. En!teoretisk!og!empirisk!analyse!af!boligmarkedet!

Bachelorafhandling.. En!teoretisk!og!empirisk!analyse!af!boligmarkedet! AARHUS UNIVERSITY BUSINESS & SOCIAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMICS & BUSINESS HATop'up HOLD41'SUPL Bachelorafhandling.. Enteoretiskogempiriskanalyseafboligmarkedet Studerende: SteffenMøllerMellerup Studienummer:201400104

Læs mere

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb 5. august 2008 Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb Mandag den 30. juli dumpede det længe ventede brev ind af brevsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed

Læs mere

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING 15. april 2003 Af Thomas V. Pedersen og Agnethe Christensen Resumé: STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING De regionale konsekvenser af skattestoppet specielt vedrørende ejendomsværdiskatten

Læs mere

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde P R E S S E M E D D E L E L S E Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde Boligejerne har i 1. kvartal 2013 indfriet flere afdragsfrie lån, end de har optaget. Det er første gang, at der er noteret

Læs mere

BOLIGPRISUDVIKLINGEN I 2. KVARTAL 2006

BOLIGPRISUDVIKLINGEN I 2. KVARTAL 2006 20. juli 2006 af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: BOLIGPRISUDVIKLINGEN I 2. KVARTAL 2006 Boligpriserne steg fortsat kraftigt i 2. kvartal 2006, selvom stigende renter har reduceret folks købsmulighed

Læs mere

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad Et stigende antal husholdninger skal i perioden fra 2013 påbegynde afdrag på deres realkreditgæld eller omlægge til et nyt lån med afdragsfrihed. En omlægning af hele realkreditgælden til et nyt afdragsfrit

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft

Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft København, den 31. juli 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft Realkreditrådets udlånsstatistik for 2. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse 6. oktober 2008 Jeppe Druedahl, Martin Madsen og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: AERÅDETS PROGNOSE FOR BOLIGMARKEDET, OKTOBER 2008: BOLIGPRISFALD VIL PRESSE VÆKST OG BESKÆFIGELSE Priserne på

Læs mere

FEJLBEHÆFTET BEREGNING AF DE HØJERE OLIE- OG BENZINPRISER

FEJLBEHÆFTET BEREGNING AF DE HØJERE OLIE- OG BENZINPRISER i:\november-2000\olie-nov.doc Af Martin Hornstrup 28. november 2000 RESUMÉ FEJLBEHÆFTET BEREGNING AF DE HØJERE OLIE- OG BENZINPRISER Revisions- og konsulentfirmaet Deloitte & Touche har beregnet konsekvenserne

Læs mere

Realkreditudlånet tilbage på sporet

Realkreditudlånet tilbage på sporet P R E S S E M E D D E L E L S E Realkreditudlånet tilbage på sporet Markant fremgang for fastforrentede lån til boligejerne. Også pæne tal for konverteringsaktiviteten. Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne

Læs mere

EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD

EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD 27. marts 2006 af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 og Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD Hvis boligpriserne over de kommende syv år falder nominelt

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr. Realkreditudlånet 3. kvartal 2011 25. oktober 2011 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Rekord få danskere ser faldende huspriser forude men høj boligtillid er ikke ensbetydende med boligboble

Rekord få danskere ser faldende huspriser forude men høj boligtillid er ikke ensbetydende med boligboble apr-05 jun-07 mar-08 aug-08 dec-08 apr-09 okt-09 feb-10 jun-10 nov-10 mar-11 aug-11 dec-11 apr-12 sep-12 jan-13 maj-13 okt-13 feb-14 jun-14 nov-14 mar-15 aug-15 dec-15 apr-16 sep-16 jan-17 maj-17 25. juli

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr. Realkreditudlånet 1. kvartal 2011 28. april 2011 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Guide. Nu kan du få fast rente på 1% Det koster dit lån. sider. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix/Iris

Guide. Nu kan du få fast rente på 1% Det koster dit lån. sider. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix/Iris Foto: Scanpix/Iris Guide August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 10 sider Nu kan du få fast rente på 1% Det koster dit lån Nu kan du få fast rente på 1% INDHOLD: Nu kan du få fast rente

Læs mere

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013 Makrokommentar 20. august 2013 Danmark Relaterede publikationer Makroøkonomi: Økonomisk Oversigt Danmark, maj 2013 Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten Det danske boligmarked har

Læs mere

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån Til OMX Den Nordiske Børs, København Luxembourg Stock Exchange og pressen 15. november 2007 Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede obligationer Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede

Læs mere

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån - hovedresultater fra en repræsentativ undersøgelse i 00 foretaget af Synovate side 0 Realkreditrådet har hvert år siden 00 fået gennemført

Læs mere

LYSPUNKTER PÅ BOLIGMARKEDET, MEN OGSÅ UDFORDRINGER

LYSPUNKTER PÅ BOLIGMARKEDET, MEN OGSÅ UDFORDRINGER indblik Boligøkonomisk analyse og rådgivning om boligfinansiering. oktober 9 Jens Lieutenant Pedersen, jlpe@nykredit.dk, 55 Thomas Kyhl, thky@nykredit.dk, 55 77 LYSPUNKTER PÅ BOLIGMARKEDET, MEN OGSÅ UDFORDRINGER

Læs mere

Danmark Ingen boligboble i København

Danmark Ingen boligboble i København 9. august 2013 Danmark Ingen boligboble i København Ejerlejlighedspriserne i København steg med 10% fra 1. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013 Det skyldes blandt andet et økonomisk opsving, lavt udbud og

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked Nr. / Den 7. november Boligmarkedet står foran en større afkøling Fremgangen i det private forbrug bidrager i høj grad til højkonjunkturen i dansk økonomi. Det private

Læs mere

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE 10. november 2008 af Mie Dalskov specialkonsulent direkte tlf. 33557720 / mobil tlf. 42429018 KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE Der er stor forskel på hvor mange penge danske børnefamilier

Læs mere

Flere vælger fastforrentede lån

Flere vælger fastforrentede lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flere vælger fastforrentede lån Fastforrentede lån vinder igen frem, og blandt de boligejere der vælger variabelt forrentede lån, vælger de fleste lån med 3 eller 5 års

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere

Den københavnske boligboble er blæst væk

Den københavnske boligboble er blæst væk . maj 11 Den københavnske boligboble er blæst væk Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Efter de store prisfald på det københavnske boligmarked i kølvandet på finanskrisen, så har

Læs mere

Prisudviklingen m.v. for ejerboliger i perioden 1992-2005. samt. særlige forhold vedr. ejerboliger i perioden 1980-1992

Prisudviklingen m.v. for ejerboliger i perioden 1992-2005. samt. særlige forhold vedr. ejerboliger i perioden 1980-1992 Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 120 Offentligt EU-SEKRETARIATET Til Folketingets Politisk-Økonomiske Udvalg ØKONOMIEN M I N I A N A I LY EUROPA S E Prisudviklingen m.v. for ejerboliger

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

Danmark Husprisfaldet er slut

Danmark Husprisfaldet er slut 30. januar 2013 Danmark Husprisfaldet er slut Boligmarkedet stabiliserede sig i 2012 Huspriserne er i ligevægt for første gang siden 1998 I 2013-2014 forventes fortsat stabil husprisudvikling med beskedne

Læs mere

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale 5. december 2011 Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Ved månedens udgang bliver rentefradragsretten nok engang reduceret.

Læs mere

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus 8. august 2014 Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus I dag koster 80 kvadratmeter ejerlejlighed på landsplan omtrent det samme som 140 kvadratmeter parcelhus. Aldrig

Læs mere

Boligejerne der købte på toppen har flere penge til dagen og vejen end da de købte

Boligejerne der købte på toppen har flere penge til dagen og vejen end da de købte NR. 4 MAJ 2011 Boligejerne der købte på toppen har flere penge til dagen og vejen end da de købte Hvis man købte bolig, da priserne toppede for fem år siden, er priserne mange steder lavere end på købstidspunktet,

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr. Realkreditudlånet 4.. kvartal 2011 19. januar 2012 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Boligprisprognose jyder slipper nådigt gennem krisen

Boligprisprognose jyder slipper nådigt gennem krisen 18. september 2009 Boligprisprognose jyder slipper nådigt gennem krisen Danskernes boligformuer har været ramt hårdt de seneste år. Men det er primært boligejerne i Region Hovedstaden og Region København,

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 i:\september-99\5-b-sb-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 RESUMÈ RENTEUDVIKLINGEN, ÅRSAG OG KONSEKVENSER Henover sommeren er de internationale renter

Læs mere

Realkreditudlånet 1. kvartal 2017

Realkreditudlånet 1. kvartal 2017 19. april 217 Realkreditudlånet 1. kvartal 217 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 15,8 mia. kr. i 1. kvartal 217 og udgør nu 2.617,8 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditudlånet 4. kvartal 2016

Realkreditudlånet 4. kvartal 2016 19. januar 217 Realkreditudlånet 4. kvartal 216 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 9 mia. kr. i 4. kvartal 216 og udgør nu 2.62 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde et

Læs mere

Det danske boligmarked i lyset af finanskrisen. Økonom Jens L. Pedersen

Det danske boligmarked i lyset af finanskrisen. Økonom Jens L. Pedersen Det danske boligmarked i lyset af finanskrisen Økonom Jens L. Pedersen Agenda Hvordan påvirker finanskrisen boligmarkedet? Udenlandsk storm giver bølgegang i renterne Status og fundamentale forhold Afledte

Læs mere

Regionalt boligoverblik København

Regionalt boligoverblik København København Boligøkonom Joachim Borg Kristensen jbkr@nykredit.dk 44 55 11 53 Oktober 2015 Kraftig fremgang i boligpriserne Stigninger i foreløbigt 3,5 år acceleration i 2015 Prognose: Aftagende stigninger

Læs mere

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 17. april 2002 Af Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 DA s lønstatistik for 2001 viser en gennemsnitlige stigning på 4,4 procent i timefortjenesterne

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Realkreditudlånet 3. kvartal 2012

Realkreditudlånet 3. kvartal 2012 23. oktober 2012 Realkreditudlånet 3. kvartal 2012 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 9,3 mia. kr. i 3. kvartal 2012 og udgør nu 2.441 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Realkreditudlånet 3. kvartal 2016

Realkreditudlånet 3. kvartal 2016 27. Oktober 216 Realkreditudlånet 3. kvartal 216 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 11,6 mia. kr. i 3. kvartal 216 og udgør nu 2.593 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Boligmarkedet er stadigvæk varmt

Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligpriserne bevæger sig stadig op på tværs af hele landet. Efter et vinterhalvår med moderat udvikling er der igen en vis fart på priserne til trods for, at der handles

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditudlånet 2.. kvartal 2010 28. juli 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet

Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet P R E S S E M E D D E L E L S E Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet I 2012 optog danske boligejere realkreditlån for i alt 321,5 mia. kr., men nettoudlånet

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Udgiver. 11. december Redaktion Christian Hilligsøe Heinig Realkredit Danmark Strødamvej København Ø Risikostyring

Udgiver. 11. december Redaktion Christian Hilligsøe Heinig Realkredit Danmark Strødamvej København Ø Risikostyring 11. december 2012 Året der gik på boligmarkedet I denne analyse ser vi tilbage på boligåret 2012, som har været et begivenhedsrigt år. Set med vores øjne skiller især fire elementer sig ud. 1. Prisfaldene

Læs mere

Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering

Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering 7. april 2015 Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering Sommerhusmarkedet har uden tvivl været gennem nogle hårde år, og det er det segment på boligmarkedet, der har oplevet de kraftigste

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen

Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen 28. august 2012 Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen Boligmarkedet har igennem 2012 lagt de store prisfald fra andet halvår 2011 bag sig, og der spores nu forsigtige

Læs mere

Realkreditudlånet 2. kvartal 2015

Realkreditudlånet 2. kvartal 2015 3. juli 215 [Revideret ift. første offentliggørelse] Realkreditudlånet 2. kvartal 215 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 22,1 mia. kr. i 2. kvartal 215 og udgør nu 2.53,8

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Realkreditobligationer

Realkreditobligationer Skitsering af lånemarkedet i DK vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den interesserede

Læs mere

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditudlånet 3. kvartal 2009 23. oktober 2009 Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditinstitutternes udlån steg igen i 3. kvartal

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Skitsering af lånemarkedet i DK

Skitsering af lånemarkedet i DK Skitsering af lånemarkedet i DK Obligationslån vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E t Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne til de danske boligejere blev negativt med 4,1

Læs mere

Danmark Regional boligprisprognose

Danmark Regional boligprisprognose Danmark Regional boligprisprognose 26. oktober 2015 Investeringsanalyse Boligøkonom Joachim Borg Kristensen, jbkr@nykredit.dk, 44 55 11 53 Vi forventer, at huspriserne vil stige med næsten 7% i 2015 oven

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu mia.kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu mia.kr. Realkreditudlånet 1.. kvartal 2010 23. april 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu 2.312 mia.kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv NR. 2 FEBRUAR 2011 Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv Sædvanligvis har sælgere og købere et nogenlunde præcist billede af forholdene på boligmarkedet. Ejendomsmæglerne rammer

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. marts 2006.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. marts 2006. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 273 Offentligt J.nr. 2006-318-0508 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 273-278 af 31. marts 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

9 ud af 10 vil bevare F1-lånene

9 ud af 10 vil bevare F1-lånene Onsdag d. 27. juni 2012 Pressemeddelelse 9 ud af 10 vil bevare F1-lånene F1-lånene er løbende til debat. 9 ud af 10 låntagere vil bevare lånene og vil have frihed til selv at vælge låntype. Låntagerne

Læs mere

Udgiver. 5. december 2012. Redaktion Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring

Udgiver. 5. december 2012. Redaktion Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring 5. december 2012. FlexLån og afdragsfrihed drives af høj indkomst Vi hører det så tit alt for mange danskere har FlexLån i forhold til deres risikoprofil. Derudover er der rigtig mange låntagere, der benytter

Læs mere

Realkreditudlånet 1. kvartal 2014

Realkreditudlånet 1. kvartal 2014 29. april 2014 Realkreditudlånet 1. kvartal 2014 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 4,9 mia. kr. i 1. kvartal 2014 og udgør nu 2484,0 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Boligmarkedet også i en international optik. Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk

Boligmarkedet også i en international optik. Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk Boligmarkedet også i en international optik Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk Boligkrisen i USA Kan det samme ske herhjemme? Forskelle og ligheder Boligmarkedets rutsjetur

Læs mere

Boligmarkedet siden Lehman Brothers-konkurs

Boligmarkedet siden Lehman Brothers-konkurs Boligmarkedet siden Lehman Brothers-konkurs ØKONOMISK SEKRETARIAT 15. september 2016 Det er nu otte år siden Lehman Brothers konkursbegæring den 15. september 2008. Finanskrisen har løbende sat sine spor

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Markedsdynamik ved lave renter

Markedsdynamik ved lave renter 69 Markedsdynamik ved lave renter Louise Mogensen, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING I perioder med lave obligationsrenter, fx i efteråret 2001, forekommer der selvforstærkende effekter i rentebevægelserne.

Læs mere