BankNordik Markets Update

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BankNordik Markets Update"

Transkript

1 BankNordik Markets Update 26. september 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Stilheden synes for en stund at have indfundet sig på de finansielle markeder. Der har ellers været nok mulige emner, der kunne påvirke markedsdeltagerne, men det ser ud til, at investorerne holder hovederne kolde. Og BankNordik forventer, at dette fortsat vil være gældende i den kommende periode. På den geopolitiske arena er der for nærværende faldet ro på situationen i Syrien, den nylige terroraktion i Kenya virker til at være et isoleret tilfælde, og pt. ser der ikke ud til at være andre højpotentielle brændpunkter. Det globale økonomiske landkort, opgjort ved den seneste OECD CLI model, udviser en fortsættelse af den relativt gode trend. Der tegner sig dog igen en mindre usikkerhed i forhold til udviklingen i Kina, om end signalerne peger mod det, der bedst kan betegnes som en tilbagevending til økonomisk vækst på niveau med den langsigtede trend. Efter at have haft en kortere periode med, hvad der betegnes som en aftagende fremdrift. Bankens samlede vurdering af udsigterne på de globale finansielle markeder er fortsat, at der er flere signaler om positiv økonomisk vækst. På den baggrund fastholdes den overordnede porteføljeanbefaling på strategisk niveau med overvægt af aktier i porteføljerne. Anbefaling i forhold til den overordnede porteføljesammensætning Aktier Obligationer Kontanter Overvægt Undervægt Neutral I USA har investorernes øjne været rettet mod rentemødet i centralbanken FED. Ifølge Bloomberg (nyheds- og markedsdatabureau på finansmarkederne) var der en klar forventning om, at FED ville skalere ned på det igangværende opkøbsprogram af obligationer, som pt. er på USD 85 mia. om måneden. Størrelsen af en neddrosling var der meget varierende forventninger til, men der var bred enighed om, at der ville ske en reduktion af opkøbene. Selv for en centralbank kan kommunikation give anledning til forskellige tolkninger, og således også i dette tilfælde. Centralbanken har ikke lagt skjul på, at en nedtrapning af støtteopkøbene er afhængig af udviklingen i den amerikanske økonomi, og dermed af de løbende opgørelser, der bl.a. kommer fra arbejdsmarkedet. De seneste nøgletal har været lidt til den svage side, men på trods af dette var der ingen, der var i tvivl om, at man ville påbegynde nedtrapningen. Dette skyldes ikke mindst, at medlemmer af den pengepolitiske komité i centralbanken (FOMC) har været klare i deres udmeldinger om, at nedtrapning ville blive påbegyndt i år færdiggøres næste år. At centralbanken alligevel afholdt sig fra at påbegynde nedtrapningen netop nu, skyldes flere ting: FED har været tydelig i forhold til, at et af de vigtigste elementer var klare signaler om, at arbejdsmarkedet var i bedring. Derfor var det ikke befordrende, at den seneste jobrapport indeholdt en nedjustering af den samlede jobskabelse år til dato. Dertil kommer en ikke ubetydelig risiko for et sammenbrud i forhandlingerne om midlertidige bevillinger og en udvidelse af gældsloftet for den amerikanske centraladministration. Forhandlingerne på disse områder, herunder forøgelse af gældsloftet, går snart i gang. Det bliver ganske interessant at se, hvordan det spænder an denne gang. Obama har på det sidste set svag ud, i hvert fald når der kigges på udenrigsfronten, og det betyder, at han har brug for en sejr, der kan sikre hans eftermæle. Det vurderes bredt i markedet, at Obama vil gøre alt i sin magt for, at forhandlingerne ikke kører af sporet og ikke ødelægger det spirende amerikanske opsving. Den samlede vurdering er således, at for nærværende er den amerikanske økonomi inde i en ganske god periode, og der er fortsat tale om en stigende økonomisk vækst. Men helt som vanligt er der politiske udfordringer, der skal overkommes og løses, før end denne vækst kan materialisere sig endnu tydeligere. Overordnet er det fortsat BankNordiks vurdering, at der er styrke i det aktuelle økonomiske opsving for USA, og at det vil være den amerikanske økonomi, der primært vil være lokomotiv i det fortsatte globale vækstbillede. 1

2 For Europa ser økonomierne også ud fortsat at bevæge sig i den rigtige retning. OECD s økonomiske indikatorer peger ligeledes opad, og der synes ikke at være tvivl om, at den samlede europæiske økonomi er på fremdrift. Der har været en mindre usikkerhed hos investorerne i Europa på grund af valget i Tyskland. Spørgsmålet var om vælgerne ville bruge valget til at give enten støtte eller det modsatte til den siddende regering, og ikke mindst i forhold til regeringens håndtering af bl.a. hjælpepakkerne til de kriseramte sydeuropæiske lande. Alternativt om vælgerne ville bakke kansler Merkel yderligere op, idet den almindelige opfattelse er, at man ikke rigtig ved hvad man får med SPD (social demokraterne). Resultatet var en klar sejr til CDU/CSU, der opnåede et resultat på 41,5 % af vælgerne. Merkel fik dermed det bedste valg siden genforeningsvalget i Støttepartiet FDP kom dog ikke ind, og det var nok lidt af en skuffelse for CDU. Resultatet bliver med stor sandsynlighed, at man får en bred koalition bestående af CDU/CSU og SPD. De finansielle markeder forventer, at dette vil give ro omkring den europæiske politik. Kina og resten af Emerging Markets er fortsat behæftet med usikkerhed i forhold til den økonomiske udvikling. Det kinesiske lånemarked er fortsat noget betændt om end regeringen gør alt for at stoppe skyggebelåningen eller det såkaldte grå lånemarked. De seneste tal viser dog en bedring, og det er BankNordiks forventning, at dette fortsætter, men i et tempo, der gør, at der ikke igen vil opstå en overophedning i Kina. Aktiemarkedet Som allerede nævnt ovenfor har der i den forgangne periode været flere emner på den globale front, som har påvirket aktiemarkederne herunder en frygt for krig i Syrien (som pt. er blevet afblæst), et tysk valg og en udskydelse af nedtrapningen af FED s opkøbsprogram. Men også på selskabsfronten var der større hændelser med lanceringen af en ny iphone og et lettere overraskende opkøb af Nokias mobiltelefondivision. Overordnet betragtet har aktiemarkedet dog valgt at ligge forholdsvis stille. Investorerne er fortsat positive, og så længe der ikke er noget at hente på rentebærende fordringer (obligationer), er aktier den foretrukne placering. Alternativerne er i manges øjne prissat for højt, og mange penge er i den seneste tid blevet trukket hjem fra Emerging Markets. I sådanne situationer kan de hjemlige aktiemarkeder blive en nærmest nødvendig placering. Prissætningen på aktierne bevæger sig nu lige over det 10-årige gennemsnit. Lidt teknisk illustreret kan dette ses ved nøgletallet P/E (Price/Earnings). Måles dette på S&P 500 ligger den forventede P/E (Forward P/E) på 14,6. Det 10-årige gennemsnit er på 14,0 og det 5-årige gennemsnit er på 12,9. Det er særligt de mere forbrugsorienterede aktier, som er blevet dyrere, mens finansaktierne og energiselskaber stadig virker billige. Her skal det erindres, at der netop er to variable i nøgletallet P/E, aktiekursen (udtrykt ved Price) og indtjeningen (givet ved Earnings), nøgletallet vil således blive påvirket af en stigende eller faldende aktiekurs samt af ændring i indtjeningen. Efterhånden som aktiekursen stiger vil prissætningen virke dyrere, og kun hvis stigningen i indtjeningen overhaler aktiekursen vil nøgletallet falde. Hvor forbrugsaktierne er blevet købt på forventning om en stigende indtjening i fremtiden kan det retfærdiggøre en højere P/E så længe at indtjeningen også følger med. Finansaktierne er i samme periode ikke steget så meget, idet der stadig hænger en skepsis ved dem fra kriseårene. Men deres indtjening er rent faktisk kommet godt igen og det giver en lavere P/E. Der er således faktorer, der gør at forskellige brancher kan handle til vidt forskellige P/E, og det gør en sammenligning svær. Det er derfor vigtigt at huske det gamle råd om at opbygge sin investering med passende god spredning en godt diversificeret portefølje. For Europa viser beregningerne en noget mere attraktiv prissætning. Her er investorerne ganske optimistiske. Én metode til at vejre stemningen på, er at se på antallet af såkaldte shorts i markedet. Hedgefonde og andre institutionelle investorer kan låne aktier for derefter at sælge dem i markedet. Når kurserne så er faldet, vil de købe aktierne tilbage og score gevinsten. Disse aktieudlån skal offentligøres, og for europæiske aktier er antallet af aktieudlån overraskende lavt. Faktisk tyder det på, at tallet i Europa ikke har været lavere i over 7 år. Med et samlet udlån af de største Europæiske aktier (Eurostoxx 50) på 1,7 % af den udestående mængde aktier, er udlånet meget lavt. Tallet var på 3,2 % for to år siden, og på ikke mindre end svimlende 24 %, da finanskrisen var på sit højeste. Signalet, der kan læses i det aktuelt meget lave tal for aktieudlån i europæiske aktier, er, at der simpelthen ikke er nogen, der finder det rigtigt eller tør at gå imod markedet på nuværende tidspunkt. De europæiske aktier er da også stadig langt bagefter de amerikanske, når man kigger på stigninger over de seneste år. Siden aktiemarkederne ramte bunden i marts 2009 er S&P 500 steget med 153 %, MSCI Asia-Pacific indeks er steget med 99 % og Euro Stoxx 50 er kun steget med 62 % (se figur 1). Som tidligere nævnt ligger det nu fast, at Tyskland har valgt den europæiske Mutti, Angela Merkel for en ny periode, og 2

3 H 6H 9H 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y 26. september data, og hvornår er de så gode, at det vil udløse en nedtrapning? S&P 500 EuroStoxx Figur 1: Udviklingen i EuroStoxx 50 og S&P 500 over de seneste 5 år 120 Usikkerhed er aldrig en god ting, og da Kansler Merkel ikke kan danne sin gamle koalition efter valget i Tyskland, vokser spændingen, og markedet reagerede lettere negativt. USA står samtidig foran endnu engang at nå det famøse gældsloft, og det vil også kunne få konsekvenser for aktiestemningen. BankNordik forventer dog, at de amerikanske politikere endnu engang får sparket denne dåse ned af vejen og gennemfører en midlertidig forhøjelse af gældsloftet, for så at kigge på det igen om 3 6 mdr. Sådan har det været de sidste gange, på trods af dommedagsforudsigelser i ugerne optil. samtidig er centralbankchefen i ECB Mario Draghi tilsyneladende stadig stålfast i sin lavrente politik. Merkel er den strenge moder, men hun er også garant for et fortsat stærkt euro-sammenhold, og hun vil gå langt for projektet. Dette er en betydende faktor hos investorerne, der køber europæiske aktier. De udlånte aktier til shortsælgerne udgjorde for to år siden (september 2011), da eurokrisen rasede, en værdi af EUR 121 mia. Siden da er aktierne steget med 37 %, og udlånet er i dag faldet til en værdi på EUR 107 mia. Dette giver et beløb på hele EUR mia. i lånte aktiebeholdninger, der er leveret tilbage og derved opkøbt i markedet. Kursstigningerne har skræmt shortsælgerne, og overbevist de største investorer om holdbarheden af den økonomiske forbedring. Samtidig har renterne på de spanske og italienske statsobligationer nået de laveste niveauer i to år, og Euroen er styrket mod USD. Hvis der stadig var mange investorer, der var skeptiske vedrørende holdbarheden af de europæiske kursstigninger, ville det typisk kunne ses ved en stigende mængde udlånte aktier, men dette er ikke sket, og det taler således for en generel optimistisk stemning. Krisen i Syrien blev holdt i ave og ny iphone overrasker med rekordsalg! Da Obama slog på krigstrommerne blev markedet lidt nervøst. Olieprisen steg, og aktierne krøb i skjul. Men Rusland ville ikke være med til et militært indgreb i Syrien, og efter en længere parlamentarisk periode blev krigsplanen droppet. Så længe Assad lover at aflevere sine kemiske våben, bliver det ikke til en væbnet konflikt. Markedet var lettet over denne løsning, og da FED så samtidig valgte at udskyde nedtrapningen af stimuleringsprogrammet, var der yderligere grund til lettelse. Lettelsen fik markedet til at stige, men som så ofte før, kom der et par mørke skyer på himlen. Udmeldinger og kommentarer fra et FED medlem om, at hvis de kommende økonomiske data var gode nok, så ville nedtrapningen begynde i oktober, gav en smule nevøsitet. Markedet ved ganske enkelt ikke, hvilket ben det skal stå på, når det kommer til data fra USA. Hvad er gode Apple præsenterede i månedens løb en opdateret iphone 5S samt en lidt billigere iphone 5C (som egentlig blot er den gamle iphone 5 med en farverig plastikskal på). Udover en sensor til at aflæse fingeraftryk, er der ikke meget nyt i den nye iphone 5S, men det stoppede ikke folk i at købe dem. I den første weekend solgte Apple over 9 mio. telefoner og måtte melde alt udsolgt af de nye modeller. Sidste år da Apple lancerede iphone 5, blev der solgt 5 mio. stk. i den første weekend. Salgstal i den størrelsesorden findes vist ikke engang i Nokias mest hede drømme, men måneden bød på en stor overraskelse, da Microsoft valgte at smide EUR 5,44 mia. på bordet for Nokias mobiltelefon-division. Nokia bruger allerede Microsofts software på deres smartphones, og købet er måske Microsofts sidste forsøg på at være med på mobilmarkedet. Taberen i dette marked må siges at være canadiske BlackBerry, der nu er helt ude i kulden. Selskabet, der tidligere havde businesssegmentet i sin hule hånd, står nu med et kæmpe underskud, og må fyre mere end hver tredje af selskabets medarbejdere. BlackBerry har netop indgået en aftale med deres største aktionær, det canadiske forsikringsselskab Fairfax Financial Holdings, om et køb af alle aktierne, og en afnotering af selskabet fra børsen. Det kan måske give BlackBerry den fornødne ro til at finde en struktur for fremtiden, og hvem ved; måske er Dell, Lenovo eller IBM en mulig fremtidig ejer af den skrantende mobilproducent. At tænke sig: Det er nu 5 år siden at det største finansielle kollaps i mere end 70 år fandt sted. Billederne står klart i erindringen med bankansatte, der står på gaden i New York med et forbløffet udtryk i øjnene, og en papkasse med deres få private kontorartikler. Lehmann Brothers gik konkurs. Siden den famøse tid er verden gået videre, aktierne har rettet sig og økonomierne er nu i bedring igen. Som beskrevet i indledningen, er det BankNordiks klare holdning, at man fortsat skal overvægte aktier i forhold til ens egen neutrale aktieandel i porteføljen optimismen er høj og der er tro på en europæisk bedring og dertil følgende kursstigninger og ja: der er spørgsmål om FED s nedtrapning, gældsloft samt polemik om den næste centralbankchef, der alle kan give bump på vejen men vejen vil altid være lidt bumpet, og en afbalanceret investeringsstrategi er derfor det rigtige valg, også i dette efterår! 3

4 Obligationsmarkedet Den forgangne periode har også for obligationsmarkedet i høj grad stået i den amerikanske centralbanks tegn. BankNordik er fortsat af den overbevisning, at renterne vil være stigende på 12 måneders sigt, men efter stigningerne hen over sommeren anser vi det for mest sandsynligt, at renterne på 6 måneders sigt vil være uforandret. Skiftet fra august til september indeholdt faldende temperaturer, men stigende renter. Årsagen var, som tidligere beskrevet, at markedet klart forventede, at FED ville annoncere en reduktion af sit obligationsopkøbsprogram efter rentemødet den 18. september. Men denne gang blev markedet overrasket. Centralbankchef Bernanke, som forventeligt skal afløses på posten inden udgangen af januar 2014, meddelte, at FED havde besluttet at fastholde det nuværende opkøbsprogram. Den primære begrundelse blev fremlagt som, at centralbankens rentekomité var bange for, at selv en beskeden reduktion potentielt ville kunne skade det nuværende økonomiske opsving. Bernanke henviste dels til de seneste nøgletal, som har været en smule svagere end forventet, men også de stigende markedsrenter især på de lange boliglån som FED frygter, vil kunne lægge en dæmper på boligmarkedet. Dette vil smitte af på resten af økonomien. Sidst, men næppe mindst vigtigt, så står de amerikanske parlamentarikere foran en ny omgang med forhandlinger om gældsloftet og statens budget, og vanen tro er forhandlingerne stort set gået i hårdknude allerede inden de er startet. Bernanke er med rette nervøs for, at de offentlige arbejdsgivere igen skal igennem en stor sparerunde med fyringer til følge. Meldingerne fra FED overraskede som allerede nævnt markedet, og det resulterede i et generelt rentefald hele kloden rundt. Halvdelen af rentefaldet er dog efterhånden forsvundet igen, efter at investorerne er begyndt at indse, at opkøbsprogrammet derfor blot vil blive reduceret på et senere tidspunkt. Vendes blikket mod Europa har fokus været rettet mod det tyske valg. Som nævnt ovenfor så vandt Merkel overbevisende, men mistede sin koalitionspartner. En styrket Merkel er ikke nødvendigvis entydigt glædeligt nyt for de sydeuropæiske lande, men de kan formentlig nyde godt af, at valget er overstået, og dermed kan Merkel agere lidt friere. Lidt som et aber dabei har måneden også budt på rentemøde i den europæiske centralbank ECB. Som forventet skete der ingen ændringer, men på det efterfølgende pressemøde var Draghi meget afdæmpet, og det står efterhånden klart for de fleste, at der ikke kommer nogen forhøjelser af de officielle renter de næste par år fra hans side. Snarere tværtimod H 6H 9H 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y Figur 2: Udviklingen i den danske rentekurve Den nederste blå graf viser rentekurven ved årets start, og den øverste grå viser den aktuelle rentekurve i Danmark. De blå søjler viser, hvor meget renten er steget for de forskellige løbetider. Obligationsmarkedet set gennem låntager-briller S&P 500 Obligationsmarkedet set med låntagerbriller viser, at de seneste 3 til 4 uger har budt på en kursstigning på 3,5 % 2044 med afdrag på ca. ½ kurspoint til en nuværende kurs på omkring 97,00/97,50. EuroStoxx 50 Det mest bemærkelsesværdige på lånemarkedet er introduktionen af en ny lånetype fra RD og Nordea Kredit. Det er afløseren for de ekstremt populære flexlån som RD kalder FlexKort. Lånet er baseret på 6 måneders Cita plus et tillæg. Kreditforeningerne har via omkostningsstigninger på de gammeldags flexlån sikret, at den nye lånetype er billigere, og dermed vil rådgiverne hos de to realkreditinstitutter, som i øjeblikket introducerer de nye lån, med sikkerhed i stemmen kunne love låntagerne, at det nye lån er det billigste. Det man især skal være opmærksom på er, at man som låntager i FlexKort ikke selv er herre over, hvor længe lånet løber det fastsættes suverænt af kreditforeningen Som altid gælder at det ikke er muligt at finde lige præcist et lån som passer alle låntagere, så kontakt din rådgiver for at få gennemgået dine muligheder. BankNordik anbefaler som udgangspunkt altid kurssikring det gælder både ved hjemtagelser og indfrielser Der udspiller sig tilsyneladende en form for splittelse i ECB: På den ene side vurderes det, at økonomien vil have godt af en rentesænkning, men med det nuværende lave niveau, vil man være nødt til at indføre negative renter, og det er ikke hensigtsmæssigt. På den baggrund virker det ikke som det rene utopi, hvis ECB snart barsler med en ny omgang af lang likviditet kaldet LTRO. Valutamarkedet Det globale valutamarked har i hele september måned været præget af en afventende holdning op til det med stor spænding imødesete rentemøde i den amerikanske centralbank FED den 18. september Som tidligere anført havde 4

5 markederne opbygget en generel forventning om, at FED ville påbegynde tilbagetrækningen af de kvantitative lempelser spørgsmålet var egentlig bare i hvilken størrelsesorden obligationsopkøbsprogrammet ville blive reduceret. Nu gik det så, som nævnt i indledningen, ganske anderledes. Det kom som en stor overraskelse for aktørerne i valutamarkedet, at FED valgte at fortsætte programmet uændret indtil videre. Der var forud for mødet opbygget lange positioner i USD i forventning om en styrkelse efter rentemødet. Skuffelsen var derfor stor hos de investorer, der havde satset på en stærkere USD, og mange af disse positioner blev i timerne efter rentemødet lukket ned, med en markant svækkelse af USD til følge. Til gengæld kom beslutningen fra FED som en kærkommen hjælpende hånd til Emerging Markets valutaerne, som alle er blevet styrket af den forbedrede risikoappetit. Krisen i Syrien ser som nævnt ud til at finde en fredelig løsning, hvilket også har været medvirkende til, at der i store træk har været ganske fredeligt på valutamarkedet i september måned. På den makroøkonomiske front er der heller ikke sket ting, som får BankNordik til at se anderledes på de enkelte valutaer og derfor bibeholdes prognoserne som angivet i forventningsskemaet. EUR USD Indtil rentemødet i FED den 18. september var måneden forløbet uden den store dramatik og ret meget bevægelse i EUR/ USD. Det blev der så til gengæld ændret godt og grundigt på straks efter mødet. USD blev solgt ned i hastigt tempo fra 559 til 550 over for DKK. På kort sigt må det forventes, at USD vil være under moderat nedadgående pres som følge af en fortsat ultra lempelig pengepolitik fra FED. På længere sigt forventer BankNordik, at USD skal styrkes, og det seneste fald i USD kan ses som en god købsmulighed hvis man er eksponeret lidt længere frem i tiden. GBP De økonomiske nøgletal fra England fortsætter med, for de flestes vedkommende, at overraske positivt. Dermed ser det fremdeles lysere ud for engelsk økonomi og det får investorerne til at rette blikket mod GBP. Samtidig var referatet fra det seneste rentemøde i Bank of England hårdere i tonen, end forudset. Der er nu ikke længere nogle medlemmer af den pengepolitiske komité, der ønsker at iværksætte yderligere kvantitative lempelser. GBP/DKK har nu fundet et nyt niveau mellem 8 og 895. BankNordik forventer et stabilt GBP inden for dette interval. NOK Som forudset i august udgaven af BankNordik Markets Update er NOK blevet styrket i løbet af september måned. Efter rentemødet i Norges Bank den 19. september er der absolut basis for en lille yderligere styrkelse. Rentemødet sluttede som ventet med uændret rente, men den fremtidige rentebane blev justeret en smule opad. Dermed bør der være lagt en bund under NOK. SEK Den svenske krone er fortsat præget af forholdsvis stor stabilitet. Udsigterne for svensk økonomi ser ganske gode ud. Eksporten forventes at udvise en stigende tendens, husholdningerne har pæne indkomster, hvilket giver basis for øget privatforbrug og endelig giver stigende huspriser en positiv effekt. Dertil kommer lav inflation. Den eneste ting der umiddelbart kan give anledning til en løftet pegefinger er husholdningernes stigende gældsætning, og netop det kan være udløseren for en renteforhøjelse fra Riksbanken, som forventes at komme i første halvår af Samlet set er der altså basis for en mindre styrkelse af SEK fra det nuværende niveau over for DKK. BankNordik forventer dog ikke, at der bliver tale om nogen større bevægelse. CHF Rentemødet i den schweiziske centralbank SNB den 19. september forløb ganske forudsigeligt, det vil sige uden ændringer af nogen art. Centralbanken gentog nok engang at CHF er overvurderet, og at bunden i EUR/CHF på 120 vil blive fastholdt så længe det er nødvendigt. Ligeledes betonede SNB, at man er klar til at intervenere for et ubegrænset beløb, såfremt det på et tidspunkt skulle blive nødvendigt. Alt sammen noget vi har hørt før. Lige nu ånder alt dog fred og ingen fare og CHF/DKK fortsætter med at handle inden for et snævert interval mellem 0 og 8. BankNordik forventer ingen ændring i det mønster på kort sigt. JPY Så er trenden mod en svagere JPY genoptaget. Efter rentemødet i FED den 18. september har risikoappetitten fået fornyet medvind og det svækker JPY, som nu er på sit laveste over for EUR siden december Samtidig kommer der fortsat blandede signaler omkring udviklingen i japansk økonomi, og det bestyrker investorerne i deres tro på, at Bank of Japan er klar med yderligere pengepolitiske lempelser, hvis det bliver nødvendigt med mere stimulans til økonomien. På den baggrund forventer BankNordik at JPY kan svækkes yderligere op mod 137,50 over for EUR (JPY/DKK 5,4250). 5

6 BankNordik Markets Update forventningsskema 26. september september 2013 Aktuelt 6 mdr. 12 mdr. Aktuelt 6 mdr. 12 mdr. Korte renter: Volatilitet: DK Nat. bank udlånsrente 0,20 I-traxx (Y5) 387,52 ECB refinansieringsrente 0,50 è è VIX 14,01 US Fed Funds 0 0,25 è Lange renter: Valuta: Tysk 10-årig rente 1,83 è USD/DKK 5,5165 Amerikansk 10-årig rente 2,65 è EUR/DKK 7,4578 Dansk 10-årig rente 2,02 è GBP/DKK 8,8710 Dansk realkredit, 3,5 % 44 3,58 è CHF/DKK 6,0587 î Aktier: SEK/DKK 0,8597 è OMXC20 (CAP) 625,01 NOK/DKK 0,9183 Dow Jones ,26 JPY/DKK 5,5732 Nasdaq 3.761,10 EUR/CHF 1,2309 ì EuroStoxx ,35 EUR/USD 1,3519 è DAX 8.665,63 Symbolforklaring Ved ændring Stærkt stigende Lettere stigende Uforandret Lettere faldende Stærkt faldende Aktier Obligationer Kontanter Overvægt Undervægt Neutral Aktiv-allokering Bankens langsigtede og overordnede anbefalinger til allokering af frie midler. Kunder bør vurdere den anbefalede vurdering i forhold til egen individuel risikoprofil Over- / undervægt: +/- 5 %. Stærk over- / undervægt: +/- 10 %. * Kontanter inkluderer obligationer med en løbetid på op til 2 år. 6

7 Disclaimer Denne publikation er ikke en investeringsanalyse i henhold til 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler og der er således ikke noget forbud mod at handle inden udbredelsen af publikationen. Publikationen er udarbejdet af BankNordik på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som BankNordik har modtaget fra kilder, som BankNordik finder pålidelige, men BankNordik garanterer ikke for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. Publikationens vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfodring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Publikationens vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i publikationen anførte vurderinger og skøn. BankNordik indestår ikke for, at de i denne publikation angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs- og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. BankNordik hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af denne publikations informationer, vurderinger eller skøn. Publikationen er til personligt brug for BankNordiks kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres. Redaktionsansvarlig: Kapitalforvaltningschef Peter Egholm Jensen. Redaktionen afsluttet den 26. september Kontaktpersoner, BankNordik, Markets Investeringsdirektør: Henrik Jensen Handel & Investerings-rådgivning: Klaus Waidtløw (DK) Anders Storm (DK) Kim K. Eskildsen (DK) Arnfinnur Gudjónsson (FO) Jón Danielsen (FO) Portefølje Management: Peter Egholm Jensen (DK) Michael Baagøe (DK) Niels-Henrik Møller (DK) Branch Support: Jette Christiansen (DK) Kim Wogensen (DK) Valutarådgivning: Klaus Bach Jensen (DK) Óli Hans Poulsen (FO)

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 19. december 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 2013 nærmer sig sin afslutning, og som vi skrev i seneste Markets Update er investorerne begyndt at fokusere

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 27. september 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder September måned blev indledt med en række væsentlige be givenheder i forhold til den globale økonomi. Gældskrisen

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update SOMMERUDGAVE 30. juli 2014 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder I den seneste opdatering indledte vi med at slå fast, at BankNordik fortsat var positive i forhold

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 31. oktober 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Oktober har været præget af mere stilhed end de foregående måneder, og fokus er i stigende grad rettet på det

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 27. apríl 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Siden den seneste opdatering af BankNordik Markets Update, er der sket en hel del i de finansielle markeder, såvel

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 27. juni 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Oven på den spirende uro på de finansielle markeder i slutningen af maj blev juni indledt med en vis mangel på retning

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 23. december 2011 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder BankNordik Markets arbejder kontinuerligt med at foretage vurderinger af, hvordan de finansielle markeder udvikler

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 31. januar 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Januar blev en måned præget af løsninger. De usikkerhedsmomenter, som indtil nu, har præget udsigterne for den

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update.

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update. BankNordik Markets Update 23. januar 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Udviklingen på de finansielle markeder siden seneste Markets Update har været ret så dramatisk. Fredag den 13.

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 30. august 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder August udviklede sig bedre end mange frygtede. Den spanske redningspakke gav ro, selvom der stadig er detaljer,

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 28. november 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Investorerne er så småt begyndt at kigge frem mod 2014. På nøgletalsfronten har der været blandede tal, og specielt

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 29. marts 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Med vedtagelsen af den seneste hjælpepakke til Grækenland, ser det langt om længe ud til, at gældskrisen i Euro-zonen

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 4. april 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Lad det være slået fast allerede indledningsvis: BankNordik er fortsat positiv på aktiemarkedet. De globale markeder

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast

SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast 1. kvartal 2017 Markedskommentar Årets start bragte ikke afgørende overraskelser til de finansielle markeder. Valget i Holland i marts resulterede i, at det højre-nationalistiske

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

Guld mod tidligere højder

Guld mod tidligere højder Guld mod tidligere højder Prisen på guld er steget de seneste uger i forventning om en endnu mere lempelig pengepolitik. Det blev sidst i juli understøttet af ECB s Mario Draghi, der for første gang åbnede

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26. juli 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Hermed BankNordiks sommerudgave af Markets Update. Juni måned var præget af frygt og risikoaversion på grund af

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

BankNordik 0. Markets Update. BankNordiks vurdering af de finansielle markeder. 28. juni 2012. Rentekurve Spanien

BankNordik 0. Markets Update. BankNordiks vurdering af de finansielle markeder. 28. juni 2012. Rentekurve Spanien BankNordik Markets Update 28. juni 212 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Efter gentagne mislykkede forsøg er det nu endelig lykkedes at få dannet en regering i Grækenland. Tilsyneladende

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 2. maj 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder April har ikke været præget af det store uvejr på de finansielle markeder, men der har dog været få skyer på forårshimlen.

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt?

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? I starten af 201 var den gængse opfattelse, at kraftigere vækst og en amerikansk centralbank, der var på vej væk fra lempelser, ville give en tendens til stigende

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 29. maj 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Gældssituationen i EU er igen kommet i investorernes søgelys. På den europæiske scene, er det igen, eller fortsat,

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 1. august 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Sommeren har præget de finansielle markeder i juli måned. Som beskrevet i foregående Markets Update opstod der

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

21. september Kære læser, Aktier tager det med ro i denne tid

21. september Kære læser, Aktier tager det med ro i denne tid Kære læser, De finansielle markeder har taget hul på efteråret med en ganske fredelig udvikling. De overordnede temaer er uforandrede, det er fortsat centralbankerne der støtter markedet og forsøger at

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal BØH sagde Ben Bernanke, og så var den fest forbi. 2. kvartal 2013 startede ellers lige så optimistisk som 1. kvartal og i øvrigt en fortsættelse

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 29. november 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder November har været præget af at det amerikanske præsidentvalg nu er overstået. Fokus er herefter i høj grad

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

MARKET DRIVERS VALUTA

MARKET DRIVERS VALUTA Dagens kommentar I går sendte vi en ny købsanbefaling på USD/JPY på gaden. Vi ser bl.a. potentiale for udvidelse af rentespændet imellem de 2-årige statsrenter i USA og Japan i takt med at stabiliseringen

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 30. maj 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder For aktieinvestorerne har maj været en ganske fornuftig måned. Ingen uro på de finansielle markeder er præcist, hvad

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%.

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. HP Hedge ultimo januar 2012 I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Afkastet skyldes flot performance i det gamle højtforrentede segment, som dels har

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2013

Markedskommentar Orientering Q4 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13. marts 2015, uge 11

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13. marts 2015, uge 11 13. marts 2015, uge 11 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-1,7% 2.066

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

RENTEPROGNOSE Jyske Markets

RENTEPROGNOSE Jyske Markets Dette er en investeringsanalyse Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8 16 DK 8600 Silkeborg Analytiker: Seniorstrateg Ib Fredslund Madsen +45 8989 71 73 Ibmadsen @jyskebank.dk Eurouro sender renterne i bund

Læs mere

CHF - klar til en rutchetur?

CHF - klar til en rutchetur? CHF - klar til en rutchetur? Anbefaling tre imod en : KØB EUR, USD & GBP imod CHF December er et godt udgangspunkt for EURCHF Tendenser der vil understøtte en CHF-svækkelse Hvorfor er CHF steget den seneste

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Maj måned viste sig at indfri BankNordiks forventning om øget usikkerhed og dermed større udsving på aktiemarkederne. Vi kan nu

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

Global krise. Verdensøkonomien styrer mod Double Dip. Makrokommentar 9. august 2011. Relaterede publikationer: Investering

Global krise. Verdensøkonomien styrer mod Double Dip. Makrokommentar 9. august 2011. Relaterede publikationer: Investering Makrokommentar 9. august 2011 Global krise Relaterede publikationer: Investering Verdensøkonomien styrer mod Double Dip Kreditvurderingsinstituttet S&P nedsatte fredag aften dansk tid USA s langsigtede

Læs mere