BankNordik Markets Update

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BankNordik Markets Update"

Transkript

1 BankNordik Markets Update 26. september 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Stilheden synes for en stund at have indfundet sig på de finansielle markeder. Der har ellers været nok mulige emner, der kunne påvirke markedsdeltagerne, men det ser ud til, at investorerne holder hovederne kolde. Og BankNordik forventer, at dette fortsat vil være gældende i den kommende periode. På den geopolitiske arena er der for nærværende faldet ro på situationen i Syrien, den nylige terroraktion i Kenya virker til at være et isoleret tilfælde, og pt. ser der ikke ud til at være andre højpotentielle brændpunkter. Det globale økonomiske landkort, opgjort ved den seneste OECD CLI model, udviser en fortsættelse af den relativt gode trend. Der tegner sig dog igen en mindre usikkerhed i forhold til udviklingen i Kina, om end signalerne peger mod det, der bedst kan betegnes som en tilbagevending til økonomisk vækst på niveau med den langsigtede trend. Efter at have haft en kortere periode med, hvad der betegnes som en aftagende fremdrift. Bankens samlede vurdering af udsigterne på de globale finansielle markeder er fortsat, at der er flere signaler om positiv økonomisk vækst. På den baggrund fastholdes den overordnede porteføljeanbefaling på strategisk niveau med overvægt af aktier i porteføljerne. Anbefaling i forhold til den overordnede porteføljesammensætning Aktier Obligationer Kontanter Overvægt Undervægt Neutral I USA har investorernes øjne været rettet mod rentemødet i centralbanken FED. Ifølge Bloomberg (nyheds- og markedsdatabureau på finansmarkederne) var der en klar forventning om, at FED ville skalere ned på det igangværende opkøbsprogram af obligationer, som pt. er på USD 85 mia. om måneden. Størrelsen af en neddrosling var der meget varierende forventninger til, men der var bred enighed om, at der ville ske en reduktion af opkøbene. Selv for en centralbank kan kommunikation give anledning til forskellige tolkninger, og således også i dette tilfælde. Centralbanken har ikke lagt skjul på, at en nedtrapning af støtteopkøbene er afhængig af udviklingen i den amerikanske økonomi, og dermed af de løbende opgørelser, der bl.a. kommer fra arbejdsmarkedet. De seneste nøgletal har været lidt til den svage side, men på trods af dette var der ingen, der var i tvivl om, at man ville påbegynde nedtrapningen. Dette skyldes ikke mindst, at medlemmer af den pengepolitiske komité i centralbanken (FOMC) har været klare i deres udmeldinger om, at nedtrapning ville blive påbegyndt i år færdiggøres næste år. At centralbanken alligevel afholdt sig fra at påbegynde nedtrapningen netop nu, skyldes flere ting: FED har været tydelig i forhold til, at et af de vigtigste elementer var klare signaler om, at arbejdsmarkedet var i bedring. Derfor var det ikke befordrende, at den seneste jobrapport indeholdt en nedjustering af den samlede jobskabelse år til dato. Dertil kommer en ikke ubetydelig risiko for et sammenbrud i forhandlingerne om midlertidige bevillinger og en udvidelse af gældsloftet for den amerikanske centraladministration. Forhandlingerne på disse områder, herunder forøgelse af gældsloftet, går snart i gang. Det bliver ganske interessant at se, hvordan det spænder an denne gang. Obama har på det sidste set svag ud, i hvert fald når der kigges på udenrigsfronten, og det betyder, at han har brug for en sejr, der kan sikre hans eftermæle. Det vurderes bredt i markedet, at Obama vil gøre alt i sin magt for, at forhandlingerne ikke kører af sporet og ikke ødelægger det spirende amerikanske opsving. Den samlede vurdering er således, at for nærværende er den amerikanske økonomi inde i en ganske god periode, og der er fortsat tale om en stigende økonomisk vækst. Men helt som vanligt er der politiske udfordringer, der skal overkommes og løses, før end denne vækst kan materialisere sig endnu tydeligere. Overordnet er det fortsat BankNordiks vurdering, at der er styrke i det aktuelle økonomiske opsving for USA, og at det vil være den amerikanske økonomi, der primært vil være lokomotiv i det fortsatte globale vækstbillede. 1

2 For Europa ser økonomierne også ud fortsat at bevæge sig i den rigtige retning. OECD s økonomiske indikatorer peger ligeledes opad, og der synes ikke at være tvivl om, at den samlede europæiske økonomi er på fremdrift. Der har været en mindre usikkerhed hos investorerne i Europa på grund af valget i Tyskland. Spørgsmålet var om vælgerne ville bruge valget til at give enten støtte eller det modsatte til den siddende regering, og ikke mindst i forhold til regeringens håndtering af bl.a. hjælpepakkerne til de kriseramte sydeuropæiske lande. Alternativt om vælgerne ville bakke kansler Merkel yderligere op, idet den almindelige opfattelse er, at man ikke rigtig ved hvad man får med SPD (social demokraterne). Resultatet var en klar sejr til CDU/CSU, der opnåede et resultat på 41,5 % af vælgerne. Merkel fik dermed det bedste valg siden genforeningsvalget i Støttepartiet FDP kom dog ikke ind, og det var nok lidt af en skuffelse for CDU. Resultatet bliver med stor sandsynlighed, at man får en bred koalition bestående af CDU/CSU og SPD. De finansielle markeder forventer, at dette vil give ro omkring den europæiske politik. Kina og resten af Emerging Markets er fortsat behæftet med usikkerhed i forhold til den økonomiske udvikling. Det kinesiske lånemarked er fortsat noget betændt om end regeringen gør alt for at stoppe skyggebelåningen eller det såkaldte grå lånemarked. De seneste tal viser dog en bedring, og det er BankNordiks forventning, at dette fortsætter, men i et tempo, der gør, at der ikke igen vil opstå en overophedning i Kina. Aktiemarkedet Som allerede nævnt ovenfor har der i den forgangne periode været flere emner på den globale front, som har påvirket aktiemarkederne herunder en frygt for krig i Syrien (som pt. er blevet afblæst), et tysk valg og en udskydelse af nedtrapningen af FED s opkøbsprogram. Men også på selskabsfronten var der større hændelser med lanceringen af en ny iphone og et lettere overraskende opkøb af Nokias mobiltelefondivision. Overordnet betragtet har aktiemarkedet dog valgt at ligge forholdsvis stille. Investorerne er fortsat positive, og så længe der ikke er noget at hente på rentebærende fordringer (obligationer), er aktier den foretrukne placering. Alternativerne er i manges øjne prissat for højt, og mange penge er i den seneste tid blevet trukket hjem fra Emerging Markets. I sådanne situationer kan de hjemlige aktiemarkeder blive en nærmest nødvendig placering. Prissætningen på aktierne bevæger sig nu lige over det 10-årige gennemsnit. Lidt teknisk illustreret kan dette ses ved nøgletallet P/E (Price/Earnings). Måles dette på S&P 500 ligger den forventede P/E (Forward P/E) på 14,6. Det 10-årige gennemsnit er på 14,0 og det 5-årige gennemsnit er på 12,9. Det er særligt de mere forbrugsorienterede aktier, som er blevet dyrere, mens finansaktierne og energiselskaber stadig virker billige. Her skal det erindres, at der netop er to variable i nøgletallet P/E, aktiekursen (udtrykt ved Price) og indtjeningen (givet ved Earnings), nøgletallet vil således blive påvirket af en stigende eller faldende aktiekurs samt af ændring i indtjeningen. Efterhånden som aktiekursen stiger vil prissætningen virke dyrere, og kun hvis stigningen i indtjeningen overhaler aktiekursen vil nøgletallet falde. Hvor forbrugsaktierne er blevet købt på forventning om en stigende indtjening i fremtiden kan det retfærdiggøre en højere P/E så længe at indtjeningen også følger med. Finansaktierne er i samme periode ikke steget så meget, idet der stadig hænger en skepsis ved dem fra kriseårene. Men deres indtjening er rent faktisk kommet godt igen og det giver en lavere P/E. Der er således faktorer, der gør at forskellige brancher kan handle til vidt forskellige P/E, og det gør en sammenligning svær. Det er derfor vigtigt at huske det gamle råd om at opbygge sin investering med passende god spredning en godt diversificeret portefølje. For Europa viser beregningerne en noget mere attraktiv prissætning. Her er investorerne ganske optimistiske. Én metode til at vejre stemningen på, er at se på antallet af såkaldte shorts i markedet. Hedgefonde og andre institutionelle investorer kan låne aktier for derefter at sælge dem i markedet. Når kurserne så er faldet, vil de købe aktierne tilbage og score gevinsten. Disse aktieudlån skal offentligøres, og for europæiske aktier er antallet af aktieudlån overraskende lavt. Faktisk tyder det på, at tallet i Europa ikke har været lavere i over 7 år. Med et samlet udlån af de største Europæiske aktier (Eurostoxx 50) på 1,7 % af den udestående mængde aktier, er udlånet meget lavt. Tallet var på 3,2 % for to år siden, og på ikke mindre end svimlende 24 %, da finanskrisen var på sit højeste. Signalet, der kan læses i det aktuelt meget lave tal for aktieudlån i europæiske aktier, er, at der simpelthen ikke er nogen, der finder det rigtigt eller tør at gå imod markedet på nuværende tidspunkt. De europæiske aktier er da også stadig langt bagefter de amerikanske, når man kigger på stigninger over de seneste år. Siden aktiemarkederne ramte bunden i marts 2009 er S&P 500 steget med 153 %, MSCI Asia-Pacific indeks er steget med 99 % og Euro Stoxx 50 er kun steget med 62 % (se figur 1). Som tidligere nævnt ligger det nu fast, at Tyskland har valgt den europæiske Mutti, Angela Merkel for en ny periode, og 2

3 H 6H 9H 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y 26. september data, og hvornår er de så gode, at det vil udløse en nedtrapning? S&P 500 EuroStoxx Figur 1: Udviklingen i EuroStoxx 50 og S&P 500 over de seneste 5 år 120 Usikkerhed er aldrig en god ting, og da Kansler Merkel ikke kan danne sin gamle koalition efter valget i Tyskland, vokser spændingen, og markedet reagerede lettere negativt. USA står samtidig foran endnu engang at nå det famøse gældsloft, og det vil også kunne få konsekvenser for aktiestemningen. BankNordik forventer dog, at de amerikanske politikere endnu engang får sparket denne dåse ned af vejen og gennemfører en midlertidig forhøjelse af gældsloftet, for så at kigge på det igen om 3 6 mdr. Sådan har det været de sidste gange, på trods af dommedagsforudsigelser i ugerne optil. samtidig er centralbankchefen i ECB Mario Draghi tilsyneladende stadig stålfast i sin lavrente politik. Merkel er den strenge moder, men hun er også garant for et fortsat stærkt euro-sammenhold, og hun vil gå langt for projektet. Dette er en betydende faktor hos investorerne, der køber europæiske aktier. De udlånte aktier til shortsælgerne udgjorde for to år siden (september 2011), da eurokrisen rasede, en værdi af EUR 121 mia. Siden da er aktierne steget med 37 %, og udlånet er i dag faldet til en værdi på EUR 107 mia. Dette giver et beløb på hele EUR mia. i lånte aktiebeholdninger, der er leveret tilbage og derved opkøbt i markedet. Kursstigningerne har skræmt shortsælgerne, og overbevist de største investorer om holdbarheden af den økonomiske forbedring. Samtidig har renterne på de spanske og italienske statsobligationer nået de laveste niveauer i to år, og Euroen er styrket mod USD. Hvis der stadig var mange investorer, der var skeptiske vedrørende holdbarheden af de europæiske kursstigninger, ville det typisk kunne ses ved en stigende mængde udlånte aktier, men dette er ikke sket, og det taler således for en generel optimistisk stemning. Krisen i Syrien blev holdt i ave og ny iphone overrasker med rekordsalg! Da Obama slog på krigstrommerne blev markedet lidt nervøst. Olieprisen steg, og aktierne krøb i skjul. Men Rusland ville ikke være med til et militært indgreb i Syrien, og efter en længere parlamentarisk periode blev krigsplanen droppet. Så længe Assad lover at aflevere sine kemiske våben, bliver det ikke til en væbnet konflikt. Markedet var lettet over denne løsning, og da FED så samtidig valgte at udskyde nedtrapningen af stimuleringsprogrammet, var der yderligere grund til lettelse. Lettelsen fik markedet til at stige, men som så ofte før, kom der et par mørke skyer på himlen. Udmeldinger og kommentarer fra et FED medlem om, at hvis de kommende økonomiske data var gode nok, så ville nedtrapningen begynde i oktober, gav en smule nevøsitet. Markedet ved ganske enkelt ikke, hvilket ben det skal stå på, når det kommer til data fra USA. Hvad er gode Apple præsenterede i månedens løb en opdateret iphone 5S samt en lidt billigere iphone 5C (som egentlig blot er den gamle iphone 5 med en farverig plastikskal på). Udover en sensor til at aflæse fingeraftryk, er der ikke meget nyt i den nye iphone 5S, men det stoppede ikke folk i at købe dem. I den første weekend solgte Apple over 9 mio. telefoner og måtte melde alt udsolgt af de nye modeller. Sidste år da Apple lancerede iphone 5, blev der solgt 5 mio. stk. i den første weekend. Salgstal i den størrelsesorden findes vist ikke engang i Nokias mest hede drømme, men måneden bød på en stor overraskelse, da Microsoft valgte at smide EUR 5,44 mia. på bordet for Nokias mobiltelefon-division. Nokia bruger allerede Microsofts software på deres smartphones, og købet er måske Microsofts sidste forsøg på at være med på mobilmarkedet. Taberen i dette marked må siges at være canadiske BlackBerry, der nu er helt ude i kulden. Selskabet, der tidligere havde businesssegmentet i sin hule hånd, står nu med et kæmpe underskud, og må fyre mere end hver tredje af selskabets medarbejdere. BlackBerry har netop indgået en aftale med deres største aktionær, det canadiske forsikringsselskab Fairfax Financial Holdings, om et køb af alle aktierne, og en afnotering af selskabet fra børsen. Det kan måske give BlackBerry den fornødne ro til at finde en struktur for fremtiden, og hvem ved; måske er Dell, Lenovo eller IBM en mulig fremtidig ejer af den skrantende mobilproducent. At tænke sig: Det er nu 5 år siden at det største finansielle kollaps i mere end 70 år fandt sted. Billederne står klart i erindringen med bankansatte, der står på gaden i New York med et forbløffet udtryk i øjnene, og en papkasse med deres få private kontorartikler. Lehmann Brothers gik konkurs. Siden den famøse tid er verden gået videre, aktierne har rettet sig og økonomierne er nu i bedring igen. Som beskrevet i indledningen, er det BankNordiks klare holdning, at man fortsat skal overvægte aktier i forhold til ens egen neutrale aktieandel i porteføljen optimismen er høj og der er tro på en europæisk bedring og dertil følgende kursstigninger og ja: der er spørgsmål om FED s nedtrapning, gældsloft samt polemik om den næste centralbankchef, der alle kan give bump på vejen men vejen vil altid være lidt bumpet, og en afbalanceret investeringsstrategi er derfor det rigtige valg, også i dette efterår! 3

4 Obligationsmarkedet Den forgangne periode har også for obligationsmarkedet i høj grad stået i den amerikanske centralbanks tegn. BankNordik er fortsat af den overbevisning, at renterne vil være stigende på 12 måneders sigt, men efter stigningerne hen over sommeren anser vi det for mest sandsynligt, at renterne på 6 måneders sigt vil være uforandret. Skiftet fra august til september indeholdt faldende temperaturer, men stigende renter. Årsagen var, som tidligere beskrevet, at markedet klart forventede, at FED ville annoncere en reduktion af sit obligationsopkøbsprogram efter rentemødet den 18. september. Men denne gang blev markedet overrasket. Centralbankchef Bernanke, som forventeligt skal afløses på posten inden udgangen af januar 2014, meddelte, at FED havde besluttet at fastholde det nuværende opkøbsprogram. Den primære begrundelse blev fremlagt som, at centralbankens rentekomité var bange for, at selv en beskeden reduktion potentielt ville kunne skade det nuværende økonomiske opsving. Bernanke henviste dels til de seneste nøgletal, som har været en smule svagere end forventet, men også de stigende markedsrenter især på de lange boliglån som FED frygter, vil kunne lægge en dæmper på boligmarkedet. Dette vil smitte af på resten af økonomien. Sidst, men næppe mindst vigtigt, så står de amerikanske parlamentarikere foran en ny omgang med forhandlinger om gældsloftet og statens budget, og vanen tro er forhandlingerne stort set gået i hårdknude allerede inden de er startet. Bernanke er med rette nervøs for, at de offentlige arbejdsgivere igen skal igennem en stor sparerunde med fyringer til følge. Meldingerne fra FED overraskede som allerede nævnt markedet, og det resulterede i et generelt rentefald hele kloden rundt. Halvdelen af rentefaldet er dog efterhånden forsvundet igen, efter at investorerne er begyndt at indse, at opkøbsprogrammet derfor blot vil blive reduceret på et senere tidspunkt. Vendes blikket mod Europa har fokus været rettet mod det tyske valg. Som nævnt ovenfor så vandt Merkel overbevisende, men mistede sin koalitionspartner. En styrket Merkel er ikke nødvendigvis entydigt glædeligt nyt for de sydeuropæiske lande, men de kan formentlig nyde godt af, at valget er overstået, og dermed kan Merkel agere lidt friere. Lidt som et aber dabei har måneden også budt på rentemøde i den europæiske centralbank ECB. Som forventet skete der ingen ændringer, men på det efterfølgende pressemøde var Draghi meget afdæmpet, og det står efterhånden klart for de fleste, at der ikke kommer nogen forhøjelser af de officielle renter de næste par år fra hans side. Snarere tværtimod H 6H 9H 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y Figur 2: Udviklingen i den danske rentekurve Den nederste blå graf viser rentekurven ved årets start, og den øverste grå viser den aktuelle rentekurve i Danmark. De blå søjler viser, hvor meget renten er steget for de forskellige løbetider. Obligationsmarkedet set gennem låntager-briller S&P 500 Obligationsmarkedet set med låntagerbriller viser, at de seneste 3 til 4 uger har budt på en kursstigning på 3,5 % 2044 med afdrag på ca. ½ kurspoint til en nuværende kurs på omkring 97,00/97,50. EuroStoxx 50 Det mest bemærkelsesværdige på lånemarkedet er introduktionen af en ny lånetype fra RD og Nordea Kredit. Det er afløseren for de ekstremt populære flexlån som RD kalder FlexKort. Lånet er baseret på 6 måneders Cita plus et tillæg. Kreditforeningerne har via omkostningsstigninger på de gammeldags flexlån sikret, at den nye lånetype er billigere, og dermed vil rådgiverne hos de to realkreditinstitutter, som i øjeblikket introducerer de nye lån, med sikkerhed i stemmen kunne love låntagerne, at det nye lån er det billigste. Det man især skal være opmærksom på er, at man som låntager i FlexKort ikke selv er herre over, hvor længe lånet løber det fastsættes suverænt af kreditforeningen Som altid gælder at det ikke er muligt at finde lige præcist et lån som passer alle låntagere, så kontakt din rådgiver for at få gennemgået dine muligheder. BankNordik anbefaler som udgangspunkt altid kurssikring det gælder både ved hjemtagelser og indfrielser Der udspiller sig tilsyneladende en form for splittelse i ECB: På den ene side vurderes det, at økonomien vil have godt af en rentesænkning, men med det nuværende lave niveau, vil man være nødt til at indføre negative renter, og det er ikke hensigtsmæssigt. På den baggrund virker det ikke som det rene utopi, hvis ECB snart barsler med en ny omgang af lang likviditet kaldet LTRO. Valutamarkedet Det globale valutamarked har i hele september måned været præget af en afventende holdning op til det med stor spænding imødesete rentemøde i den amerikanske centralbank FED den 18. september Som tidligere anført havde 4

5 markederne opbygget en generel forventning om, at FED ville påbegynde tilbagetrækningen af de kvantitative lempelser spørgsmålet var egentlig bare i hvilken størrelsesorden obligationsopkøbsprogrammet ville blive reduceret. Nu gik det så, som nævnt i indledningen, ganske anderledes. Det kom som en stor overraskelse for aktørerne i valutamarkedet, at FED valgte at fortsætte programmet uændret indtil videre. Der var forud for mødet opbygget lange positioner i USD i forventning om en styrkelse efter rentemødet. Skuffelsen var derfor stor hos de investorer, der havde satset på en stærkere USD, og mange af disse positioner blev i timerne efter rentemødet lukket ned, med en markant svækkelse af USD til følge. Til gengæld kom beslutningen fra FED som en kærkommen hjælpende hånd til Emerging Markets valutaerne, som alle er blevet styrket af den forbedrede risikoappetit. Krisen i Syrien ser som nævnt ud til at finde en fredelig løsning, hvilket også har været medvirkende til, at der i store træk har været ganske fredeligt på valutamarkedet i september måned. På den makroøkonomiske front er der heller ikke sket ting, som får BankNordik til at se anderledes på de enkelte valutaer og derfor bibeholdes prognoserne som angivet i forventningsskemaet. EUR USD Indtil rentemødet i FED den 18. september var måneden forløbet uden den store dramatik og ret meget bevægelse i EUR/ USD. Det blev der så til gengæld ændret godt og grundigt på straks efter mødet. USD blev solgt ned i hastigt tempo fra 559 til 550 over for DKK. På kort sigt må det forventes, at USD vil være under moderat nedadgående pres som følge af en fortsat ultra lempelig pengepolitik fra FED. På længere sigt forventer BankNordik, at USD skal styrkes, og det seneste fald i USD kan ses som en god købsmulighed hvis man er eksponeret lidt længere frem i tiden. GBP De økonomiske nøgletal fra England fortsætter med, for de flestes vedkommende, at overraske positivt. Dermed ser det fremdeles lysere ud for engelsk økonomi og det får investorerne til at rette blikket mod GBP. Samtidig var referatet fra det seneste rentemøde i Bank of England hårdere i tonen, end forudset. Der er nu ikke længere nogle medlemmer af den pengepolitiske komité, der ønsker at iværksætte yderligere kvantitative lempelser. GBP/DKK har nu fundet et nyt niveau mellem 8 og 895. BankNordik forventer et stabilt GBP inden for dette interval. NOK Som forudset i august udgaven af BankNordik Markets Update er NOK blevet styrket i løbet af september måned. Efter rentemødet i Norges Bank den 19. september er der absolut basis for en lille yderligere styrkelse. Rentemødet sluttede som ventet med uændret rente, men den fremtidige rentebane blev justeret en smule opad. Dermed bør der være lagt en bund under NOK. SEK Den svenske krone er fortsat præget af forholdsvis stor stabilitet. Udsigterne for svensk økonomi ser ganske gode ud. Eksporten forventes at udvise en stigende tendens, husholdningerne har pæne indkomster, hvilket giver basis for øget privatforbrug og endelig giver stigende huspriser en positiv effekt. Dertil kommer lav inflation. Den eneste ting der umiddelbart kan give anledning til en løftet pegefinger er husholdningernes stigende gældsætning, og netop det kan være udløseren for en renteforhøjelse fra Riksbanken, som forventes at komme i første halvår af Samlet set er der altså basis for en mindre styrkelse af SEK fra det nuværende niveau over for DKK. BankNordik forventer dog ikke, at der bliver tale om nogen større bevægelse. CHF Rentemødet i den schweiziske centralbank SNB den 19. september forløb ganske forudsigeligt, det vil sige uden ændringer af nogen art. Centralbanken gentog nok engang at CHF er overvurderet, og at bunden i EUR/CHF på 120 vil blive fastholdt så længe det er nødvendigt. Ligeledes betonede SNB, at man er klar til at intervenere for et ubegrænset beløb, såfremt det på et tidspunkt skulle blive nødvendigt. Alt sammen noget vi har hørt før. Lige nu ånder alt dog fred og ingen fare og CHF/DKK fortsætter med at handle inden for et snævert interval mellem 0 og 8. BankNordik forventer ingen ændring i det mønster på kort sigt. JPY Så er trenden mod en svagere JPY genoptaget. Efter rentemødet i FED den 18. september har risikoappetitten fået fornyet medvind og det svækker JPY, som nu er på sit laveste over for EUR siden december Samtidig kommer der fortsat blandede signaler omkring udviklingen i japansk økonomi, og det bestyrker investorerne i deres tro på, at Bank of Japan er klar med yderligere pengepolitiske lempelser, hvis det bliver nødvendigt med mere stimulans til økonomien. På den baggrund forventer BankNordik at JPY kan svækkes yderligere op mod 137,50 over for EUR (JPY/DKK 5,4250). 5

6 BankNordik Markets Update forventningsskema 26. september september 2013 Aktuelt 6 mdr. 12 mdr. Aktuelt 6 mdr. 12 mdr. Korte renter: Volatilitet: DK Nat. bank udlånsrente 0,20 I-traxx (Y5) 387,52 ECB refinansieringsrente 0,50 è è VIX 14,01 US Fed Funds 0 0,25 è Lange renter: Valuta: Tysk 10-årig rente 1,83 è USD/DKK 5,5165 Amerikansk 10-årig rente 2,65 è EUR/DKK 7,4578 Dansk 10-årig rente 2,02 è GBP/DKK 8,8710 Dansk realkredit, 3,5 % 44 3,58 è CHF/DKK 6,0587 î Aktier: SEK/DKK 0,8597 è OMXC20 (CAP) 625,01 NOK/DKK 0,9183 Dow Jones ,26 JPY/DKK 5,5732 Nasdaq 3.761,10 EUR/CHF 1,2309 ì EuroStoxx ,35 EUR/USD 1,3519 è DAX 8.665,63 Symbolforklaring Ved ændring Stærkt stigende Lettere stigende Uforandret Lettere faldende Stærkt faldende Aktier Obligationer Kontanter Overvægt Undervægt Neutral Aktiv-allokering Bankens langsigtede og overordnede anbefalinger til allokering af frie midler. Kunder bør vurdere den anbefalede vurdering i forhold til egen individuel risikoprofil Over- / undervægt: +/- 5 %. Stærk over- / undervægt: +/- 10 %. * Kontanter inkluderer obligationer med en løbetid på op til 2 år. 6

7 Disclaimer Denne publikation er ikke en investeringsanalyse i henhold til 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler og der er således ikke noget forbud mod at handle inden udbredelsen af publikationen. Publikationen er udarbejdet af BankNordik på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som BankNordik har modtaget fra kilder, som BankNordik finder pålidelige, men BankNordik garanterer ikke for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. Publikationens vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfodring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Publikationens vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i publikationen anførte vurderinger og skøn. BankNordik indestår ikke for, at de i denne publikation angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs- og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. BankNordik hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af denne publikations informationer, vurderinger eller skøn. Publikationen er til personligt brug for BankNordiks kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres. Redaktionsansvarlig: Kapitalforvaltningschef Peter Egholm Jensen. Redaktionen afsluttet den 26. september Kontaktpersoner, BankNordik, Markets Investeringsdirektør: Henrik Jensen Handel & Investerings-rådgivning: Klaus Waidtløw (DK) Anders Storm (DK) Kim K. Eskildsen (DK) Arnfinnur Gudjónsson (FO) Jón Danielsen (FO) Portefølje Management: Peter Egholm Jensen (DK) Michael Baagøe (DK) Niels-Henrik Møller (DK) Branch Support: Jette Christiansen (DK) Kim Wogensen (DK) Valutarådgivning: Klaus Bach Jensen (DK) Óli Hans Poulsen (FO)

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal En del kunder har spurgt os om, hvad det er, der er sket med den danske krone, og ikke mindst om man som investor skal være nervøs. På den baggrund har vi, efter

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem I dag anbefaler vi at afdække det kommende års forbrug af foderkorn, færdigblandinger til svin, lavproteinblandinger til kvæg, roepiller og

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Formue magasin. Kloden drejer stille rundt. Sovereign Wealth funds. 3. kvartal 2008 23. årgang AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE

Formue magasin. Kloden drejer stille rundt. Sovereign Wealth funds. 3. kvartal 2008 23. årgang AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Januar 2006 0A 3. kvartal 2008 23. årgang Formue magasin AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Kloden drejer stille rundt Verden på vej ned i gear Sundhed globale muligheder i et politisk minefelt

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. august 2015 Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Fokus i den kommende uge Der vil være stor interesse for privatforbruget i USA. Vi venter

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback MAKRO UGESCENARIO Uge 22-215 Markedsføringsmateriale 22. maj 215 Moderat amerikansk comeback Revisionen af den amerikanske BNP rapport forventes at vise, at den meget skuffende BNP rapport for første kvartal

Læs mere

markedsrapport Mens vi venter på vores aktiefangst 7 Læger uden Grænser 10 Frygten råder 12 Muligheder i huse 43 Investormøder i 2012

markedsrapport Mens vi venter på vores aktiefangst 7 Læger uden Grænser 10 Frygten råder 12 Muligheder i huse 43 Investormøder i 2012 markedsrapport N U M M E R 2 J U L I 2 0 1 2 S K A G E N F O N D E N E. D K 7 Læger uden Grænser Mød mennesker, der gør en forskel i verdens konfliktområder. 10 Frygten råder Porteføljeforvalter om de

Læs mere

Kvartalsrapporten. Aktiemarkedets talentspejder s. 10 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value.

Kvartalsrapporten. Aktiemarkedets talentspejder s. 10 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value. Kvartalsrapporten Aktiemarkedets talentspejder s. 1 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value. Pas på staterne s. 13 Statsobligationer giver i værste tilfælde ikke noget afkast. 2. k v a r ta l 2 5 2K

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2004 D A N M A R K S 4 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2004 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille

Læs mere

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015 TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 25. marts 2015 DET TALTE ORD GÆLDER Lad mig først vende mig mod det pengepolitiske. Det er et område, hvor året

Læs mere

Oliebyrden. Oliekriser i historisk perspektiv - og betydningen for økonomien. En uopdaget juvel? Om potentialet i emerging markets

Oliebyrden. Oliekriser i historisk perspektiv - og betydningen for økonomien. En uopdaget juvel? Om potentialet i emerging markets indhold Formue 26. årgang 02 // 2011 Oliebyrden Oliekriser i historisk perspektiv - og betydningen for økonomien En uopdaget juvel? Om potentialet i emerging markets Svær start på 2011 Global vækst stadig

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

Kan kriser forudsiges?

Kan kriser forudsiges? 35 Kan kriser forudsiges? Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I løbet af 28 blev verdensøkonomien ramt af en krise, hvis lige ikke er set siden den store depression i 193'erne.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 Offentliggjort 24. august 2011 www.alfredberginvest.dk Investeringsforeningen Alfred Berg Invest Halvårsrapport 2011 Offentliggjort 24. august

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen Derfor euro Europas fælles mønt euroen er det største og mest ambitiøse projekt, som EU har haft held til at søsætte siden opbygningen af det indre marked i 80'erne. I denne lille bog giver fem økonomer

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2014

Dansk Økonomi Forår 2014 Dansk Økonomi Forår 2014 Danish Economy Spring 2014 English Summary Konjunkturvurdering Holdbarhed og generationer Ungdomsuddannelser Formandskabet INDHOLD Resume 1 Kapitel I Konjunkturvurdering og aktuel

Læs mere

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 4. kvartal 2014

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 4. kvartal 2014 4. kvartal 2014 BankInvest Asien Brev til investorerne Kære investor Porteføljen leverede et pænt afkast i 4. kvartal både absolut og relativt til sammenligningsindekset. Efter omkostninger blev porteføljens

Læs mere