BankNordik Markets Update

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BankNordik Markets Update"

Transkript

1 BankNordik Markets Update 26. september 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Stilheden synes for en stund at have indfundet sig på de finansielle markeder. Der har ellers været nok mulige emner, der kunne påvirke markedsdeltagerne, men det ser ud til, at investorerne holder hovederne kolde. Og BankNordik forventer, at dette fortsat vil være gældende i den kommende periode. På den geopolitiske arena er der for nærværende faldet ro på situationen i Syrien, den nylige terroraktion i Kenya virker til at være et isoleret tilfælde, og pt. ser der ikke ud til at være andre højpotentielle brændpunkter. Det globale økonomiske landkort, opgjort ved den seneste OECD CLI model, udviser en fortsættelse af den relativt gode trend. Der tegner sig dog igen en mindre usikkerhed i forhold til udviklingen i Kina, om end signalerne peger mod det, der bedst kan betegnes som en tilbagevending til økonomisk vækst på niveau med den langsigtede trend. Efter at have haft en kortere periode med, hvad der betegnes som en aftagende fremdrift. Bankens samlede vurdering af udsigterne på de globale finansielle markeder er fortsat, at der er flere signaler om positiv økonomisk vækst. På den baggrund fastholdes den overordnede porteføljeanbefaling på strategisk niveau med overvægt af aktier i porteføljerne. Anbefaling i forhold til den overordnede porteføljesammensætning Aktier Obligationer Kontanter Overvægt Undervægt Neutral I USA har investorernes øjne været rettet mod rentemødet i centralbanken FED. Ifølge Bloomberg (nyheds- og markedsdatabureau på finansmarkederne) var der en klar forventning om, at FED ville skalere ned på det igangværende opkøbsprogram af obligationer, som pt. er på USD 85 mia. om måneden. Størrelsen af en neddrosling var der meget varierende forventninger til, men der var bred enighed om, at der ville ske en reduktion af opkøbene. Selv for en centralbank kan kommunikation give anledning til forskellige tolkninger, og således også i dette tilfælde. Centralbanken har ikke lagt skjul på, at en nedtrapning af støtteopkøbene er afhængig af udviklingen i den amerikanske økonomi, og dermed af de løbende opgørelser, der bl.a. kommer fra arbejdsmarkedet. De seneste nøgletal har været lidt til den svage side, men på trods af dette var der ingen, der var i tvivl om, at man ville påbegynde nedtrapningen. Dette skyldes ikke mindst, at medlemmer af den pengepolitiske komité i centralbanken (FOMC) har været klare i deres udmeldinger om, at nedtrapning ville blive påbegyndt i år færdiggøres næste år. At centralbanken alligevel afholdt sig fra at påbegynde nedtrapningen netop nu, skyldes flere ting: FED har været tydelig i forhold til, at et af de vigtigste elementer var klare signaler om, at arbejdsmarkedet var i bedring. Derfor var det ikke befordrende, at den seneste jobrapport indeholdt en nedjustering af den samlede jobskabelse år til dato. Dertil kommer en ikke ubetydelig risiko for et sammenbrud i forhandlingerne om midlertidige bevillinger og en udvidelse af gældsloftet for den amerikanske centraladministration. Forhandlingerne på disse områder, herunder forøgelse af gældsloftet, går snart i gang. Det bliver ganske interessant at se, hvordan det spænder an denne gang. Obama har på det sidste set svag ud, i hvert fald når der kigges på udenrigsfronten, og det betyder, at han har brug for en sejr, der kan sikre hans eftermæle. Det vurderes bredt i markedet, at Obama vil gøre alt i sin magt for, at forhandlingerne ikke kører af sporet og ikke ødelægger det spirende amerikanske opsving. Den samlede vurdering er således, at for nærværende er den amerikanske økonomi inde i en ganske god periode, og der er fortsat tale om en stigende økonomisk vækst. Men helt som vanligt er der politiske udfordringer, der skal overkommes og løses, før end denne vækst kan materialisere sig endnu tydeligere. Overordnet er det fortsat BankNordiks vurdering, at der er styrke i det aktuelle økonomiske opsving for USA, og at det vil være den amerikanske økonomi, der primært vil være lokomotiv i det fortsatte globale vækstbillede. 1

2 For Europa ser økonomierne også ud fortsat at bevæge sig i den rigtige retning. OECD s økonomiske indikatorer peger ligeledes opad, og der synes ikke at være tvivl om, at den samlede europæiske økonomi er på fremdrift. Der har været en mindre usikkerhed hos investorerne i Europa på grund af valget i Tyskland. Spørgsmålet var om vælgerne ville bruge valget til at give enten støtte eller det modsatte til den siddende regering, og ikke mindst i forhold til regeringens håndtering af bl.a. hjælpepakkerne til de kriseramte sydeuropæiske lande. Alternativt om vælgerne ville bakke kansler Merkel yderligere op, idet den almindelige opfattelse er, at man ikke rigtig ved hvad man får med SPD (social demokraterne). Resultatet var en klar sejr til CDU/CSU, der opnåede et resultat på 41,5 % af vælgerne. Merkel fik dermed det bedste valg siden genforeningsvalget i Støttepartiet FDP kom dog ikke ind, og det var nok lidt af en skuffelse for CDU. Resultatet bliver med stor sandsynlighed, at man får en bred koalition bestående af CDU/CSU og SPD. De finansielle markeder forventer, at dette vil give ro omkring den europæiske politik. Kina og resten af Emerging Markets er fortsat behæftet med usikkerhed i forhold til den økonomiske udvikling. Det kinesiske lånemarked er fortsat noget betændt om end regeringen gør alt for at stoppe skyggebelåningen eller det såkaldte grå lånemarked. De seneste tal viser dog en bedring, og det er BankNordiks forventning, at dette fortsætter, men i et tempo, der gør, at der ikke igen vil opstå en overophedning i Kina. Aktiemarkedet Som allerede nævnt ovenfor har der i den forgangne periode været flere emner på den globale front, som har påvirket aktiemarkederne herunder en frygt for krig i Syrien (som pt. er blevet afblæst), et tysk valg og en udskydelse af nedtrapningen af FED s opkøbsprogram. Men også på selskabsfronten var der større hændelser med lanceringen af en ny iphone og et lettere overraskende opkøb af Nokias mobiltelefondivision. Overordnet betragtet har aktiemarkedet dog valgt at ligge forholdsvis stille. Investorerne er fortsat positive, og så længe der ikke er noget at hente på rentebærende fordringer (obligationer), er aktier den foretrukne placering. Alternativerne er i manges øjne prissat for højt, og mange penge er i den seneste tid blevet trukket hjem fra Emerging Markets. I sådanne situationer kan de hjemlige aktiemarkeder blive en nærmest nødvendig placering. Prissætningen på aktierne bevæger sig nu lige over det 10-årige gennemsnit. Lidt teknisk illustreret kan dette ses ved nøgletallet P/E (Price/Earnings). Måles dette på S&P 500 ligger den forventede P/E (Forward P/E) på 14,6. Det 10-årige gennemsnit er på 14,0 og det 5-årige gennemsnit er på 12,9. Det er særligt de mere forbrugsorienterede aktier, som er blevet dyrere, mens finansaktierne og energiselskaber stadig virker billige. Her skal det erindres, at der netop er to variable i nøgletallet P/E, aktiekursen (udtrykt ved Price) og indtjeningen (givet ved Earnings), nøgletallet vil således blive påvirket af en stigende eller faldende aktiekurs samt af ændring i indtjeningen. Efterhånden som aktiekursen stiger vil prissætningen virke dyrere, og kun hvis stigningen i indtjeningen overhaler aktiekursen vil nøgletallet falde. Hvor forbrugsaktierne er blevet købt på forventning om en stigende indtjening i fremtiden kan det retfærdiggøre en højere P/E så længe at indtjeningen også følger med. Finansaktierne er i samme periode ikke steget så meget, idet der stadig hænger en skepsis ved dem fra kriseårene. Men deres indtjening er rent faktisk kommet godt igen og det giver en lavere P/E. Der er således faktorer, der gør at forskellige brancher kan handle til vidt forskellige P/E, og det gør en sammenligning svær. Det er derfor vigtigt at huske det gamle råd om at opbygge sin investering med passende god spredning en godt diversificeret portefølje. For Europa viser beregningerne en noget mere attraktiv prissætning. Her er investorerne ganske optimistiske. Én metode til at vejre stemningen på, er at se på antallet af såkaldte shorts i markedet. Hedgefonde og andre institutionelle investorer kan låne aktier for derefter at sælge dem i markedet. Når kurserne så er faldet, vil de købe aktierne tilbage og score gevinsten. Disse aktieudlån skal offentligøres, og for europæiske aktier er antallet af aktieudlån overraskende lavt. Faktisk tyder det på, at tallet i Europa ikke har været lavere i over 7 år. Med et samlet udlån af de største Europæiske aktier (Eurostoxx 50) på 1,7 % af den udestående mængde aktier, er udlånet meget lavt. Tallet var på 3,2 % for to år siden, og på ikke mindre end svimlende 24 %, da finanskrisen var på sit højeste. Signalet, der kan læses i det aktuelt meget lave tal for aktieudlån i europæiske aktier, er, at der simpelthen ikke er nogen, der finder det rigtigt eller tør at gå imod markedet på nuværende tidspunkt. De europæiske aktier er da også stadig langt bagefter de amerikanske, når man kigger på stigninger over de seneste år. Siden aktiemarkederne ramte bunden i marts 2009 er S&P 500 steget med 153 %, MSCI Asia-Pacific indeks er steget med 99 % og Euro Stoxx 50 er kun steget med 62 % (se figur 1). Som tidligere nævnt ligger det nu fast, at Tyskland har valgt den europæiske Mutti, Angela Merkel for en ny periode, og 2

3 H 6H 9H 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y 26. september data, og hvornår er de så gode, at det vil udløse en nedtrapning? S&P 500 EuroStoxx Figur 1: Udviklingen i EuroStoxx 50 og S&P 500 over de seneste 5 år 120 Usikkerhed er aldrig en god ting, og da Kansler Merkel ikke kan danne sin gamle koalition efter valget i Tyskland, vokser spændingen, og markedet reagerede lettere negativt. USA står samtidig foran endnu engang at nå det famøse gældsloft, og det vil også kunne få konsekvenser for aktiestemningen. BankNordik forventer dog, at de amerikanske politikere endnu engang får sparket denne dåse ned af vejen og gennemfører en midlertidig forhøjelse af gældsloftet, for så at kigge på det igen om 3 6 mdr. Sådan har det været de sidste gange, på trods af dommedagsforudsigelser i ugerne optil. samtidig er centralbankchefen i ECB Mario Draghi tilsyneladende stadig stålfast i sin lavrente politik. Merkel er den strenge moder, men hun er også garant for et fortsat stærkt euro-sammenhold, og hun vil gå langt for projektet. Dette er en betydende faktor hos investorerne, der køber europæiske aktier. De udlånte aktier til shortsælgerne udgjorde for to år siden (september 2011), da eurokrisen rasede, en værdi af EUR 121 mia. Siden da er aktierne steget med 37 %, og udlånet er i dag faldet til en værdi på EUR 107 mia. Dette giver et beløb på hele EUR mia. i lånte aktiebeholdninger, der er leveret tilbage og derved opkøbt i markedet. Kursstigningerne har skræmt shortsælgerne, og overbevist de største investorer om holdbarheden af den økonomiske forbedring. Samtidig har renterne på de spanske og italienske statsobligationer nået de laveste niveauer i to år, og Euroen er styrket mod USD. Hvis der stadig var mange investorer, der var skeptiske vedrørende holdbarheden af de europæiske kursstigninger, ville det typisk kunne ses ved en stigende mængde udlånte aktier, men dette er ikke sket, og det taler således for en generel optimistisk stemning. Krisen i Syrien blev holdt i ave og ny iphone overrasker med rekordsalg! Da Obama slog på krigstrommerne blev markedet lidt nervøst. Olieprisen steg, og aktierne krøb i skjul. Men Rusland ville ikke være med til et militært indgreb i Syrien, og efter en længere parlamentarisk periode blev krigsplanen droppet. Så længe Assad lover at aflevere sine kemiske våben, bliver det ikke til en væbnet konflikt. Markedet var lettet over denne løsning, og da FED så samtidig valgte at udskyde nedtrapningen af stimuleringsprogrammet, var der yderligere grund til lettelse. Lettelsen fik markedet til at stige, men som så ofte før, kom der et par mørke skyer på himlen. Udmeldinger og kommentarer fra et FED medlem om, at hvis de kommende økonomiske data var gode nok, så ville nedtrapningen begynde i oktober, gav en smule nevøsitet. Markedet ved ganske enkelt ikke, hvilket ben det skal stå på, når det kommer til data fra USA. Hvad er gode Apple præsenterede i månedens løb en opdateret iphone 5S samt en lidt billigere iphone 5C (som egentlig blot er den gamle iphone 5 med en farverig plastikskal på). Udover en sensor til at aflæse fingeraftryk, er der ikke meget nyt i den nye iphone 5S, men det stoppede ikke folk i at købe dem. I den første weekend solgte Apple over 9 mio. telefoner og måtte melde alt udsolgt af de nye modeller. Sidste år da Apple lancerede iphone 5, blev der solgt 5 mio. stk. i den første weekend. Salgstal i den størrelsesorden findes vist ikke engang i Nokias mest hede drømme, men måneden bød på en stor overraskelse, da Microsoft valgte at smide EUR 5,44 mia. på bordet for Nokias mobiltelefon-division. Nokia bruger allerede Microsofts software på deres smartphones, og købet er måske Microsofts sidste forsøg på at være med på mobilmarkedet. Taberen i dette marked må siges at være canadiske BlackBerry, der nu er helt ude i kulden. Selskabet, der tidligere havde businesssegmentet i sin hule hånd, står nu med et kæmpe underskud, og må fyre mere end hver tredje af selskabets medarbejdere. BlackBerry har netop indgået en aftale med deres største aktionær, det canadiske forsikringsselskab Fairfax Financial Holdings, om et køb af alle aktierne, og en afnotering af selskabet fra børsen. Det kan måske give BlackBerry den fornødne ro til at finde en struktur for fremtiden, og hvem ved; måske er Dell, Lenovo eller IBM en mulig fremtidig ejer af den skrantende mobilproducent. At tænke sig: Det er nu 5 år siden at det største finansielle kollaps i mere end 70 år fandt sted. Billederne står klart i erindringen med bankansatte, der står på gaden i New York med et forbløffet udtryk i øjnene, og en papkasse med deres få private kontorartikler. Lehmann Brothers gik konkurs. Siden den famøse tid er verden gået videre, aktierne har rettet sig og økonomierne er nu i bedring igen. Som beskrevet i indledningen, er det BankNordiks klare holdning, at man fortsat skal overvægte aktier i forhold til ens egen neutrale aktieandel i porteføljen optimismen er høj og der er tro på en europæisk bedring og dertil følgende kursstigninger og ja: der er spørgsmål om FED s nedtrapning, gældsloft samt polemik om den næste centralbankchef, der alle kan give bump på vejen men vejen vil altid være lidt bumpet, og en afbalanceret investeringsstrategi er derfor det rigtige valg, også i dette efterår! 3

4 Obligationsmarkedet Den forgangne periode har også for obligationsmarkedet i høj grad stået i den amerikanske centralbanks tegn. BankNordik er fortsat af den overbevisning, at renterne vil være stigende på 12 måneders sigt, men efter stigningerne hen over sommeren anser vi det for mest sandsynligt, at renterne på 6 måneders sigt vil være uforandret. Skiftet fra august til september indeholdt faldende temperaturer, men stigende renter. Årsagen var, som tidligere beskrevet, at markedet klart forventede, at FED ville annoncere en reduktion af sit obligationsopkøbsprogram efter rentemødet den 18. september. Men denne gang blev markedet overrasket. Centralbankchef Bernanke, som forventeligt skal afløses på posten inden udgangen af januar 2014, meddelte, at FED havde besluttet at fastholde det nuværende opkøbsprogram. Den primære begrundelse blev fremlagt som, at centralbankens rentekomité var bange for, at selv en beskeden reduktion potentielt ville kunne skade det nuværende økonomiske opsving. Bernanke henviste dels til de seneste nøgletal, som har været en smule svagere end forventet, men også de stigende markedsrenter især på de lange boliglån som FED frygter, vil kunne lægge en dæmper på boligmarkedet. Dette vil smitte af på resten af økonomien. Sidst, men næppe mindst vigtigt, så står de amerikanske parlamentarikere foran en ny omgang med forhandlinger om gældsloftet og statens budget, og vanen tro er forhandlingerne stort set gået i hårdknude allerede inden de er startet. Bernanke er med rette nervøs for, at de offentlige arbejdsgivere igen skal igennem en stor sparerunde med fyringer til følge. Meldingerne fra FED overraskede som allerede nævnt markedet, og det resulterede i et generelt rentefald hele kloden rundt. Halvdelen af rentefaldet er dog efterhånden forsvundet igen, efter at investorerne er begyndt at indse, at opkøbsprogrammet derfor blot vil blive reduceret på et senere tidspunkt. Vendes blikket mod Europa har fokus været rettet mod det tyske valg. Som nævnt ovenfor så vandt Merkel overbevisende, men mistede sin koalitionspartner. En styrket Merkel er ikke nødvendigvis entydigt glædeligt nyt for de sydeuropæiske lande, men de kan formentlig nyde godt af, at valget er overstået, og dermed kan Merkel agere lidt friere. Lidt som et aber dabei har måneden også budt på rentemøde i den europæiske centralbank ECB. Som forventet skete der ingen ændringer, men på det efterfølgende pressemøde var Draghi meget afdæmpet, og det står efterhånden klart for de fleste, at der ikke kommer nogen forhøjelser af de officielle renter de næste par år fra hans side. Snarere tværtimod H 6H 9H 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y Figur 2: Udviklingen i den danske rentekurve Den nederste blå graf viser rentekurven ved årets start, og den øverste grå viser den aktuelle rentekurve i Danmark. De blå søjler viser, hvor meget renten er steget for de forskellige løbetider. Obligationsmarkedet set gennem låntager-briller S&P 500 Obligationsmarkedet set med låntagerbriller viser, at de seneste 3 til 4 uger har budt på en kursstigning på 3,5 % 2044 med afdrag på ca. ½ kurspoint til en nuværende kurs på omkring 97,00/97,50. EuroStoxx 50 Det mest bemærkelsesværdige på lånemarkedet er introduktionen af en ny lånetype fra RD og Nordea Kredit. Det er afløseren for de ekstremt populære flexlån som RD kalder FlexKort. Lånet er baseret på 6 måneders Cita plus et tillæg. Kreditforeningerne har via omkostningsstigninger på de gammeldags flexlån sikret, at den nye lånetype er billigere, og dermed vil rådgiverne hos de to realkreditinstitutter, som i øjeblikket introducerer de nye lån, med sikkerhed i stemmen kunne love låntagerne, at det nye lån er det billigste. Det man især skal være opmærksom på er, at man som låntager i FlexKort ikke selv er herre over, hvor længe lånet løber det fastsættes suverænt af kreditforeningen Som altid gælder at det ikke er muligt at finde lige præcist et lån som passer alle låntagere, så kontakt din rådgiver for at få gennemgået dine muligheder. BankNordik anbefaler som udgangspunkt altid kurssikring det gælder både ved hjemtagelser og indfrielser Der udspiller sig tilsyneladende en form for splittelse i ECB: På den ene side vurderes det, at økonomien vil have godt af en rentesænkning, men med det nuværende lave niveau, vil man være nødt til at indføre negative renter, og det er ikke hensigtsmæssigt. På den baggrund virker det ikke som det rene utopi, hvis ECB snart barsler med en ny omgang af lang likviditet kaldet LTRO. Valutamarkedet Det globale valutamarked har i hele september måned været præget af en afventende holdning op til det med stor spænding imødesete rentemøde i den amerikanske centralbank FED den 18. september Som tidligere anført havde 4

5 markederne opbygget en generel forventning om, at FED ville påbegynde tilbagetrækningen af de kvantitative lempelser spørgsmålet var egentlig bare i hvilken størrelsesorden obligationsopkøbsprogrammet ville blive reduceret. Nu gik det så, som nævnt i indledningen, ganske anderledes. Det kom som en stor overraskelse for aktørerne i valutamarkedet, at FED valgte at fortsætte programmet uændret indtil videre. Der var forud for mødet opbygget lange positioner i USD i forventning om en styrkelse efter rentemødet. Skuffelsen var derfor stor hos de investorer, der havde satset på en stærkere USD, og mange af disse positioner blev i timerne efter rentemødet lukket ned, med en markant svækkelse af USD til følge. Til gengæld kom beslutningen fra FED som en kærkommen hjælpende hånd til Emerging Markets valutaerne, som alle er blevet styrket af den forbedrede risikoappetit. Krisen i Syrien ser som nævnt ud til at finde en fredelig løsning, hvilket også har været medvirkende til, at der i store træk har været ganske fredeligt på valutamarkedet i september måned. På den makroøkonomiske front er der heller ikke sket ting, som får BankNordik til at se anderledes på de enkelte valutaer og derfor bibeholdes prognoserne som angivet i forventningsskemaet. EUR USD Indtil rentemødet i FED den 18. september var måneden forløbet uden den store dramatik og ret meget bevægelse i EUR/ USD. Det blev der så til gengæld ændret godt og grundigt på straks efter mødet. USD blev solgt ned i hastigt tempo fra 559 til 550 over for DKK. På kort sigt må det forventes, at USD vil være under moderat nedadgående pres som følge af en fortsat ultra lempelig pengepolitik fra FED. På længere sigt forventer BankNordik, at USD skal styrkes, og det seneste fald i USD kan ses som en god købsmulighed hvis man er eksponeret lidt længere frem i tiden. GBP De økonomiske nøgletal fra England fortsætter med, for de flestes vedkommende, at overraske positivt. Dermed ser det fremdeles lysere ud for engelsk økonomi og det får investorerne til at rette blikket mod GBP. Samtidig var referatet fra det seneste rentemøde i Bank of England hårdere i tonen, end forudset. Der er nu ikke længere nogle medlemmer af den pengepolitiske komité, der ønsker at iværksætte yderligere kvantitative lempelser. GBP/DKK har nu fundet et nyt niveau mellem 8 og 895. BankNordik forventer et stabilt GBP inden for dette interval. NOK Som forudset i august udgaven af BankNordik Markets Update er NOK blevet styrket i løbet af september måned. Efter rentemødet i Norges Bank den 19. september er der absolut basis for en lille yderligere styrkelse. Rentemødet sluttede som ventet med uændret rente, men den fremtidige rentebane blev justeret en smule opad. Dermed bør der være lagt en bund under NOK. SEK Den svenske krone er fortsat præget af forholdsvis stor stabilitet. Udsigterne for svensk økonomi ser ganske gode ud. Eksporten forventes at udvise en stigende tendens, husholdningerne har pæne indkomster, hvilket giver basis for øget privatforbrug og endelig giver stigende huspriser en positiv effekt. Dertil kommer lav inflation. Den eneste ting der umiddelbart kan give anledning til en løftet pegefinger er husholdningernes stigende gældsætning, og netop det kan være udløseren for en renteforhøjelse fra Riksbanken, som forventes at komme i første halvår af Samlet set er der altså basis for en mindre styrkelse af SEK fra det nuværende niveau over for DKK. BankNordik forventer dog ikke, at der bliver tale om nogen større bevægelse. CHF Rentemødet i den schweiziske centralbank SNB den 19. september forløb ganske forudsigeligt, det vil sige uden ændringer af nogen art. Centralbanken gentog nok engang at CHF er overvurderet, og at bunden i EUR/CHF på 120 vil blive fastholdt så længe det er nødvendigt. Ligeledes betonede SNB, at man er klar til at intervenere for et ubegrænset beløb, såfremt det på et tidspunkt skulle blive nødvendigt. Alt sammen noget vi har hørt før. Lige nu ånder alt dog fred og ingen fare og CHF/DKK fortsætter med at handle inden for et snævert interval mellem 0 og 8. BankNordik forventer ingen ændring i det mønster på kort sigt. JPY Så er trenden mod en svagere JPY genoptaget. Efter rentemødet i FED den 18. september har risikoappetitten fået fornyet medvind og det svækker JPY, som nu er på sit laveste over for EUR siden december Samtidig kommer der fortsat blandede signaler omkring udviklingen i japansk økonomi, og det bestyrker investorerne i deres tro på, at Bank of Japan er klar med yderligere pengepolitiske lempelser, hvis det bliver nødvendigt med mere stimulans til økonomien. På den baggrund forventer BankNordik at JPY kan svækkes yderligere op mod 137,50 over for EUR (JPY/DKK 5,4250). 5

6 BankNordik Markets Update forventningsskema 26. september september 2013 Aktuelt 6 mdr. 12 mdr. Aktuelt 6 mdr. 12 mdr. Korte renter: Volatilitet: DK Nat. bank udlånsrente 0,20 I-traxx (Y5) 387,52 ECB refinansieringsrente 0,50 è è VIX 14,01 US Fed Funds 0 0,25 è Lange renter: Valuta: Tysk 10-årig rente 1,83 è USD/DKK 5,5165 Amerikansk 10-årig rente 2,65 è EUR/DKK 7,4578 Dansk 10-årig rente 2,02 è GBP/DKK 8,8710 Dansk realkredit, 3,5 % 44 3,58 è CHF/DKK 6,0587 î Aktier: SEK/DKK 0,8597 è OMXC20 (CAP) 625,01 NOK/DKK 0,9183 Dow Jones ,26 JPY/DKK 5,5732 Nasdaq 3.761,10 EUR/CHF 1,2309 ì EuroStoxx ,35 EUR/USD 1,3519 è DAX 8.665,63 Symbolforklaring Ved ændring Stærkt stigende Lettere stigende Uforandret Lettere faldende Stærkt faldende Aktier Obligationer Kontanter Overvægt Undervægt Neutral Aktiv-allokering Bankens langsigtede og overordnede anbefalinger til allokering af frie midler. Kunder bør vurdere den anbefalede vurdering i forhold til egen individuel risikoprofil Over- / undervægt: +/- 5 %. Stærk over- / undervægt: +/- 10 %. * Kontanter inkluderer obligationer med en løbetid på op til 2 år. 6

7 Disclaimer Denne publikation er ikke en investeringsanalyse i henhold til 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler og der er således ikke noget forbud mod at handle inden udbredelsen af publikationen. Publikationen er udarbejdet af BankNordik på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som BankNordik har modtaget fra kilder, som BankNordik finder pålidelige, men BankNordik garanterer ikke for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. Publikationens vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfodring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Publikationens vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i publikationen anførte vurderinger og skøn. BankNordik indestår ikke for, at de i denne publikation angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs- og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. BankNordik hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af denne publikations informationer, vurderinger eller skøn. Publikationen er til personligt brug for BankNordiks kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres. Redaktionsansvarlig: Kapitalforvaltningschef Peter Egholm Jensen. Redaktionen afsluttet den 26. september Kontaktpersoner, BankNordik, Markets Investeringsdirektør: Henrik Jensen Handel & Investerings-rådgivning: Klaus Waidtløw (DK) Anders Storm (DK) Kim K. Eskildsen (DK) Arnfinnur Gudjónsson (FO) Jón Danielsen (FO) Portefølje Management: Peter Egholm Jensen (DK) Michael Baagøe (DK) Niels-Henrik Møller (DK) Branch Support: Jette Christiansen (DK) Kim Wogensen (DK) Valutarådgivning: Klaus Bach Jensen (DK) Óli Hans Poulsen (FO)

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 19. december 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 2013 nærmer sig sin afslutning, og som vi skrev i seneste Markets Update er investorerne begyndt at fokusere

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 23. december 2011 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder BankNordik Markets arbejder kontinuerligt med at foretage vurderinger af, hvordan de finansielle markeder udvikler

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 30. august 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder August udviklede sig bedre end mange frygtede. Den spanske redningspakke gav ro, selvom der stadig er detaljer,

Læs mere

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update.

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update. BankNordik Markets Update 23. januar 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Udviklingen på de finansielle markeder siden seneste Markets Update har været ret så dramatisk. Fredag den 13.

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26. juli 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Hermed BankNordiks sommerudgave af Markets Update. Juni måned var præget af frygt og risikoaversion på grund af

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

BankNordik 0. Markets Update. BankNordiks vurdering af de finansielle markeder. 28. juni 2012. Rentekurve Spanien

BankNordik 0. Markets Update. BankNordiks vurdering af de finansielle markeder. 28. juni 2012. Rentekurve Spanien BankNordik Markets Update 28. juni 212 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Efter gentagne mislykkede forsøg er det nu endelig lykkedes at få dannet en regering i Grækenland. Tilsyneladende

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 28. august 2014 1200 1000 I den seneste Markets Update fremhævede BankNordik, at den store forskel på denne sommer og de foregående

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 30. januar 2014 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Årets start var præget af ro på de finansielle markeder, indtil stormen fra EM ramte de globale markeder i slutningen

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 30. april 2015 Endnu en måned er gået, og årets første tredjedel er passeret. Resultatet har været historisk flot for aktie markederne

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske gældskrise,

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 19. december 2014 December har været en ganske interessant måned, med mindre man altså lever af at sælge olie. Overordnet set,

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 26. februar 2015 Danmark har én af verdens bedste pokerspillere Gus Hansen. Gus er kendt for at spille meget aggressivt og for

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 1. juli 215 I den seneste udgave af Markets Update var det BankNordiks forventning, at der snarligt ville blive fundet en løsning

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13.

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13. 13. juni 2014, uge 24 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-0,5% 1.930

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Er renterne steget for hurtigt?

Er renterne steget for hurtigt? Er renterne steget for hurtigt? Vi forventer højere renter på 12 måneders sigt, men vi ser også et tilbagefald på den korte bane efter de meget hurtige rentestigninger vi har set den sidste måned. Grunden,

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 26. marts 2015 Dårligt nyt er godt nyt Det gamle ordsprog intet nyt er godt nyt, som i øvrigt er af italiensk oprindelse Nessuna

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje Aktiemarkedet efter finanskrisen Direktør Søren Astrup Formuepleje Danske aktier: - hvorfor blev 2009 godt? 2008 burde indtræffe én gang på 200 år (100/0,5) 14 12 Fordeling af aktieafkast i Danmark 1925-2009

Læs mere

Aktiv allokering 3 6 måneders horisont

Aktiv allokering 3 6 måneders horisont Aktiv allokering måneders horisont Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale. november Kaotiske markeder ekstrem usikkerhed Investeringskomitéen afholdte onsdag den 9. november ordinært møde. På dette

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2014 Midt ude i Nordatlanten løber en kløft, hvor den nordamerikanske kontinentalplade møder den eurasiske kontinentalplade. De to plader,

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 29. januar 215 % 9,655 8,7 7,813 5,815 4,9 3,7 2,5 Afskeden med 214 blev en behagelig en af slagsen. End ikke afdæmpede vækstforventninger

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

2015 Outlook: Renter i kort snor

2015 Outlook: Renter i kort snor 2015 Outlook: Renter i kort snor Mens november var lidt en dans på stedet for renterne, har 2014 været et år med næsten uafbrudte rentefald. Det var ikke just, hvad vi forventede i slutningen af 2013,

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 20. marts 2015 Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne Redaktør: Chefstrateg Christian Mose ielsen,

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

FIN A N S U G E N F I N A N S U G E N

FIN A N S U G E N F I N A N S U G E N 11. april 2014, uge 15 FIN A N S U G E N Næste udgave af Finansugen udkommer fredag d. 25. april. God påske. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte:

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 19.

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 19. 19. juni 2015, uge 25 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,6%

Læs mere

værdien af SEK igennem hele året.

værdien af SEK igennem hele året. 04-09-14 Valuta JyskeMarkets Handelsideer (se vores anbefalede FX Portefølje på side 3) Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop Noter Valuta Spotkurs Forventning

Læs mere

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N 17. oktober 2014, uge 42 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-3,4%

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 16. januar 2015, uge 3

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 16. januar 2015, uge 3 16. januar 2015, uge 3 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-3,4% 1.993

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2014

Markedskommentar Orientering Q2 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2014 Den globale økonomi er i 2. kvartal kommet sig over det skuffende 1. kvartal, hvor især den amerikanske isvinter satte en midlertidig

Læs mere

TRE SCENARIER FOR ECB S OPKØBSPROGRAM

TRE SCENARIER FOR ECB S OPKØBSPROGRAM BRIEF TRE SCENARIER FOR ECB S OPKØBSPROGRAM Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Torsdag i denne uge holder Den Europæiske Centralbank (ECB) rentebeslutningsmøde.

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver HP Hedge ultimo februar 2012 I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Tabet skyldes publicering af udtrukne ultimo februar, som ramte stort set hele

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 2. marts 2010 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - rapportering Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst tænkelige udfald

Læs mere

Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011

Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011 Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011 v/ Driftsøkonom Jørgen Thorø KHL Temaer: Er Europa på vej i Japans vækstfælde? Overlever euroen? Renteniveauer pt. Stigende marginer og bidragssatser

Læs mere

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger Rentefaldet vendte tilbage i marts, da den amerikanske centralbank (Fed) signalerede, at de ikke har travlt med at hæve renten, og de vil være

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Lyspunkter i en usikker tid

Lyspunkter i en usikker tid NORDEA PRIVATE BANKING PRIVATE BANKINGNYT MAJ 2012 Lyspunkter i en usikker tid Efter en solid start på året er usikkerheden for en stund vendt tilbage. Vi vurderer, at den globale økonomi er på vej i den

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med de nuværende renteforventninger har Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere