M A G A S I N O M L E D E L S E, S T R A T E G I O G T E K N O L O G I F R A S A S I N S T I T U T E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M A G A S I N O M L E D E L S E, S T R A T E G I O G T E K N O L O G I F R A S A S I N S T I T U T E"

Transkript

1 Refleksion M A G A S I N O M L E D E L S E, S T R A T E G I O G T E K N O L O G I F R A S A S I N S T I T U T E Ledelsesteamet skal ikke diskutere tal, men udvikle forretningen Cristina Lage, Nordea Liv & Pension VINDEN ER VENDT for Vestas, der ikke har tid til fejl STRATEGISK PRAKSIS hos DONG Energy, BRFkredit, ISS og Arla TÆNK FREMAD i stedet for at lukke huller, mener De Gule Sider

2 Vinden er vendt for Vestas, der ikke alene fremviste sorte tal på bundlinjen i 2006-regnskabet, efter et underskud på 1,4 mia. kr. i 2005, men også har globale ambitioner så store som møllevinger. Mød Vice President Jan Pilgaard, Group Finance & Operations, der med Vestas-termer nærmest kan betegnes som departementschef i et centralt ministerium. Regeringen i Randers Forventningerne til vindkraftvirksomheden Vestas i Randers er tårnhøje efter den afgørende turnaround i Men da Vestas i første kvartal 2007 ikke lige overgik markedets store forventninger, reagerede aktiemarkederne nervøst og pronto med et kort midlertidigt kursfald til følge. Det tog man iskoldt i hovedkvarteret. Her holder man sig til budgettet, og Q1-resultatet ligger som forventet. Omsætningen i 2007 fastholdes fortsat til at stige med 17% til omkring 4,5 mia. euro, og EBIT-marginen fastholdes på 7-9%. Her er ingen slinger. Det er ikke udfordringer, Vestas savner i et risikofyldt marked. Men Vestas er en virksomhed, der både vil, kan og gør noget. Ditlev Engel tiltrådte som administrerende direktør i Han er generalisten og generalen, der med jernvilje, skarp strategi, god kommunikation og hårdt arbejde har skabt resultater i Danmarks mest forandringsparate virksomhed. Regeringen styrer Vestas er bygget op med en smal tomandskoncerndirektion, der består af Koncernchef (CEO) Ditlev Engel og Koncernøkonomidirektør (CFO) Henrik Nørremark. Sammen med de administrerende direktører for de 12 store, selvstændige forretningsenheder, der alle er ejet af Vestas Wind Systems A/S, udgør de: Vestas Regeringen. - Hos os kan det simpelthen kun gå for langsomt, for der er en enorm forandringskraft i virksomheden. Det kan aldrig gå hurtigt nok, og det er det fascinerende ved Vestas og vindmøllebranchen, siger en storsmilende Jan Pilgaard, Vice President i Vestas Group Finance & Operations, GFO. GFO er en stabsfunktion, der med Vestas-termer bedst beskrives som et centralt ministerium, der betjener regeringen og indeholder elementer fra stats-, justits-, finans-, indenrigs- og økonomiministeriet. I en global virksomhed i denne størrelse ligger arbejdsopgaverne i stabsfunktionen temmelig langt ud over det, der kan kaldes koncernøkonomis sædvanlige opgaver. Lean and mean Vestas arbejder konstant på at være lean and mean. Processerne i værdikæden skal skærpes løbende. Det er forudsætningen for at være den mest effektive virksomhed i vindkraftindustrien. Overalt arbejdes der målrettet på at forbedre driftseffektivitet og forretningsprocesser, ligesom produktionskapaciteten skal udnyttes optimalt. Der arbejdes med lean-tankegang i sammenhæng med Six Sigma. Failure is not an option -filosofien har skabt en kultur, der sikrer systematisk dataindsamling og -analyse og en klart defineret ansvarsfordeling. - Vi har arbejdet med SAS i GFO siden fusionen med NEG Micon i 2004, hvor vi erkendte, at vi havde brug for et fælles overblik ud over det sædvanlige. Det kunne vi få med SAS, og i dag er SAS en af virksomhedens største regnemaskiner, siger Jan Pilgaard. - Oprindeligt begyndte vi med SAS til traditionel automatiseret regnskabsrapportering og konsolidering i kr. og ører på måneds- og årsbasis. Men nu er der også rapportering til de ugentlige State of Affairs, hvor vi synkroniserer i forhold til måltal og budget og ser, hvor vi er lige nu. I det hele taget er der et enormt krav om transparens. (Forsætter side 4) 2

3

4 Den største udfordring for Vestas lige nu er driftssikkerhed i form af kvalitetssikring. Fejl er per definition ikke en mulighed. SAS i Vestas (Fortsat fra side 2) I dag har Vestas et avanceret SAS - og regnskabs-setup, hvor også den juridiske stabs selskabsstrukturer m.v. er defineret ind, og det kan bruges til næsten alt. Som global virksomhed skal Vestas overholde mange landes regnskabs-, skatte- og selskabsregler og være i overensstemmelse med lokal god regnskabsskik. Det kræver konsolidering og compliance ud over det sædvanlige. Det kan aldrig gå hurtigt nok, og det er det fascinerende ved Vestas og vindmøllebranchen - Vi varetager også en blanding af traditionel økonomistyring og controlling-funktioner i vores 12 forretningsenheder, der alle har en pipeline direkte ind i GFO. Vi fastlægger scoringsparametrene og nøgletal, afstemmer og konsoliderer alle funktioner som salg, produktion og økonomi, selv om der er forskellige inputgivere. Det betyder, at vi altid kan sammenligne og altid kan gå i dybden og se detaljer. Hertil kommer, at vi bruger SAS til estimeringer og analyser, siger Jan Pilgaard og fortsætter: viden og dermed et solidt overblik og beslutningsgrundlag. - SAS blev valgt som leverandør på grund af størrelsen, og fordi SAS er en global virksomhed, der giver support over det meste af verden, og SAS har erfaringer og proven records fra andre globale virksomheder. Det er vigtigt, for her kan alting som sagt kun gå for langsomt, og vi har ikke tid til fejl, fastslår Jan Pilgaard. Den største udfordring for Vestas lige nu er driftssikkerhed i form af kvalitetssikring. Fejl er per definition ikke en mulighed. Vestas-møller skal snurre perfekt, som vinden blæser 24x7x52. Det stiller store krav til de underleverandører, der skal leve op til både værdigrundlag og kvalitetskrav. Det kræver vedvarende tilsyn og en fælles forretningsforståelse. Med flere end komponenter i hver højteknologisk mølle er samspillet med og udviklingen af underleverandørerne afgørende for Vestas fremgang. Som et led i leverandørsamarbejdet udlåner Vestas Six Sigma-konsulenter til sine leverandører, så de hurtigere kan indfri kravene til ensartethed i produktionen og rettidighed i leverancerne og dermed reducere det samlede omkostningsniveau i supply chain. Vestas har siden 2004 anvendt SAS Financial Management til at understøtte finansiel koncernkonsolidering og -rapportering og gradvist udvidet anvendelsen til blandt andet at omfatte HR-rapportering og cash flow-rapportering. Dette har sikret en væsentligt mere gennemskuelig, effektiv og hurtigere rapporteringsproces. Gennem den integrerede dataintegration sker adgang til, validering og indlæsning af data fra koncernens ERP-løsning automatisk. SAS er et væsentligt element i den fremtidige rapporteringsplatform for Group Finance & Operations understøttet af SAS Intelligence Platform og SAS Data Surveyor for SAP, der sikrer direkte adgang til data i SAP - Lige nu er vi i færd med at implementere en risikobevidsthed i hele organisationen. Risk management er et af de nyere projekter, der har stor bevågenhed. Projektet skal kortlægge risici og processer m.v. på alle områder og systematisk indsamle og reviewe informationer. Ikke tid til fejl - I dag skal en økonomidirektør være langt mere generalist end specialist, hvis han skal fungere som sparringspartner i en stor organisation. Vi skal tilvejebringe den nødvendige - Vi buldrer af sted med en vækst på en 15-20% og regner med at skulle ansætte omkring nye medarbejdere world wide alene i år. Med medarbejdere i dag er det i sig selv en kæmpe udfordring at få så mange nye ind og stadig holde fast i viden, så vi ikke gentager fejl, og værdier, så vi bevarer virksomhedskulturen, understreger Jan Pilgaard. Kort fortalt var nøgleordet i Vestas store turnaround: Fokus. Mantraet var: Hvad er bedst for Vestas? Det fastholder koncernen fortsat. 4

5 Platform for viden Ballerup opbygger en generisk løsning til ledelsesinformation på tværs af fagområder. Alle i ledelsen får den samme platform, der kan levere tværgående overblik. Forvaltningerne interesserer sig for forskellige indsatsområder, og derfor er fleksibiliteten i teknologien helt afgørende. Ballerup har et strategisk treårigt samarbejde med SAS Institute, hvis nyeste teknologi ligger i bunden af kommunens vidensløsning. Borgmester Ove E. Dalsgaard fra Ballerup. Kommunaldirektør Anders Agger fra Ballerup. Viden er Ballerups strategiske svar Den økonomiske klemme, statens detailstyring og kommunens langsigtede rolle er de store, strategiske spørgsmål i Ballerup Kommune. Ét af de strategiske svar er at opbygge ny tværgående ledelsesinformation, der leverer viden og overblik på de vigtige områder. Store forandringer præger Ballerup Kommune i disse år. Ballerup har som en af Danmarks større kommuner været foregangskommune på en lang række serviceområder, men nu er kommunen i højere grad tvunget til at udvælge nogle satsningsområder blandt de cirka 50 serviceydelser, som en kommune leverer. Årsagen er naturligvis strukturreformen, der vender op og ned på kommunens vilkår. Udligningsreformen kostede syv procent af økonomien i Ballerup Kommune, og strukturreformen betød, at kommunen som nr. 40 på listen nu pludselig er gennemsnitlig af størrelse. - Det er svært at erkende, at vi ikke kan være i front alle steder, men sådan er det. Vi har udvalgt vores pejlemærker, og vi skal være skarpe, siger borgmester Ove E. Dalsgaard fra Ballerup Kommune. Selv om budskabet umiddelbart kunne være mere muntert, så sender han absolut ikke et opgivende signal. Tværtimod emmer Ballerups politiske og administrative topledelse af kampgejst og planer for at klare de aktuelle udfordringer. En grundig strategisk analyse og en ny platform for ledelsesinformation leveret af SAS Institute bidrager til den fornødne selvtillid. - De tre væsentligste ændringer i vores vilkår er den økonomiske klemme, statens detailstyring og det faktum, at vi ikke længere bare kan tage for givet, at kommunen varetager de traditionelle kommunale opgaver. Samlet set giver det os et behov for mere strategisk ledelse. Vi skal geare os til at kæmpe for at være borgernes naturlige valg på en række områder, og vi skal være knaldgode, så vi fortjener borgernes loyalitet, siger Ove E. Dalsgaard. FORREST I VOGNEN Stram økonomi kombineret med voksende statslig styring af detaljerne gør diskussionen om det kommunale selvstyre absolut aktuel, vurderer Ballerups borgmester. Sammen med kommunaldirektør Anders Agger kan han fortælle om en vidensstrategi som et af svarene på de nye udfordringer: - Vi har valgt at stille os forrest i vognen og reagere proaktivt på de nye udfordringer. Det betyder, at vi vil gå meget målrettet efter at måle effekten af vores indsats. I stedet for at vente på at andre stiller krav om det, så kan vi lige så godt selv måle sammenhængen mellem indsats og effekt. Vi kan kun blive bedre af at dokumentere vores egen kvalitet, siger Anders Agger. Kommunerne har i mange år haft en faglig tilgang, hvor forvaltningerne har arbejdet i siloer, som nu er uhensigtsmæssige. Ressourcepresset kræver, at man arbejder og tænker på tværs af de hidtidige skel i forvaltningen. Ballerup vil flytte fokus fra processer vedrørende drift til processer med fokus på ledelse og strategi: Vi skal geare os til at kæmpe for at være borgernes naturlige valg på en række områder, og vi skal være knaldgode - Vores nye platform for ledelsesinformation er et vigtigt skridt i den retning, siger Anders Agger. Arbejdsmarkedsområdet er et oplagt eksempel. Personer optræder i dag i adskilte systemer til kontanthjælp, sygedagpenge, aktivering, revalidering og førtidspension. Hver opgave løses af ét system, hvilket er naturligt nok, men hvordan er sammenhængen? Hvordan er det enkelte menneskes flow igennem systemerne? Hvilke sammenhænge har dette flow med driftsansvar på forskellige områder? Den nye platform for ledelsesinformation skal understøtte en tværgående tænkning, som kan udvikle området og samlet gøre det bedre og mere effektivt ikke mindst set fra borgerens synspunkt. 5

6 BLÅ BOG Cristina Lage Hansen Administrerende direktør, Nordea Liv & Pension siden juli 2004 Uddannelse: Cand.merc. fra Handelshøjskolen i København 1980 Tidligere ansættelser: Sekretariatschef, Det Radikale Venstre Administrerende direktør, TV Direktør, Louisiana Museet Koncerndirektør, ISS Scandinavia A/S Økonomichef, Kulturby Administrerende direktør, ISS Finans A/S 1980 Souschef, Privatbanken Det skal være sjovt Man kan ikke se på Cristina Lages cv, at hun aldrig har haft en karriereplan. Hun er gået efter udfordringer og råderum og har brugt sin interesse for mennesker og sin smittende energi til at bestride en imponerende række bestyrelsesposter og direktørjob. Men der har altid været plads til kultur og leg. Det er en usædvanligt glad administrerende direktør, der sidder for bordenden i Nordea Liv & Pension. Cristina Lage er ganske enkelt glad også for at gå på arbejde. Hun ser det som sin opgave at skabe en veldrevet effektiv vækstorienteret virksomhed, der giver medarbejderne udviklingsmuligheder og sikrer, at kunderne kan realisere deres drømme og visioner, når de forlader arbejdslivet med en solid pension i ryggen. Hvor andre pensionsselskaber enten maler skrækscenarier eller bruger den rationelle, løftede pegefinger i reklamekampagner, der skal tiltrække kunder, skiller Nordea Liv & Pension sig markant ud med et univers, der taler til drømmene. Det er følelser, der er centrum i kommunikationen. Budskabet virker. - Pensionsprodukter er blevet så komplekse, at folk drukner i informationer, de alligevel ikke kan gennemskue. Vi ønsker at give kunderne det samme, som vi selv gerne vil have, nemlig det hurtige overblik. De kan selv dykke dybere ned i detaljerne, hvis de vil, siger Cristina Lage, der har en afgørende finger med i spillet, når det handler om selskabets måde at kommunikere på. - Godt købmandskab er at forstå og forklare kompleksitet ordentligt uden at snobbe nedad. Når vi kommunikerer eksternt, har jeg opfundet min jyske kusine - Emma - en intelligent ung kvinde, der er ny på arbejdsmarkedet og ikke tænker på pensioner hun repræsenterer målgruppen. Hun skal gøres interesseret og forstå værdien af en pensionsopsparing, og så bestemmer hun selv, hvor mange informationer, hun har brug for, siger Cristina Lage, der ser kommunikation som en af de største udfordringer i pensionsbranchen. Samme model med det hurtige overblik og den nødvendige viden anvendes i chefgruppen i Nordea Liv & Pension. Her er moderne økonomirapportering med nøgletal, målstyring, blinklys og automatisk rapportering et fundament, der sikrer, at alle får de relevante informationer hurtigt ud af en enorm mængde data. Men der skal også være transparens i data, så man kan gå i dybden med informationerne. Brug tiden rigtigt - På vores chefgruppemøder skal vi bruge tiden på at diskutere virksomhedens ve og vel og ikke på økonomiske detaljer. Vi stoler på, at vores måltal er sat rigtigt op, og at vores overvågning fungerer. Hvis der er advarende blinklys i en afdeling, så tager vi fat om det lokalt med det samme og agerer direkte, siger Cristina Lage og fortsætter: - Gennemsigtighed i denne branche er vigtig for alle interessenter, og vi vil gerne skabe endnu større transparens. Ledelsesteamet skal ikke diskutere tal men først og fremmest bruge tiden på at udvikle forretningen, så vi 6

7 -Jeg er ikke den, der kommer ind i en virksomhed og skifter hele ledelseslaget ud med det samme. Tværtimod mener jeg, at alle mennesker har lyst til at udvikle sig, hvis de får mulighederne. Det er chefens job at skabe de rigtige rammer, siger Cristina Lage. SAS i Nordea Liv & Pension Nordea Liv & Pension anvender SAS til økonomirapportering og til opbygning af data warehouse og rapportering. Det nyeste skud på stammen er SAS Activity-Based Management, som skal videreudvikle Nordea Liv & Pensions billede af kundelønsomheden. har den rigtige strategi og når vores mål. Alle blander sig i debatten på tværs af faggrænser. Det er med til at give en bredere forståelse, når der kommer flere dimensioner på bordet. Hvis du håndterer dit lederjob godt, kan du forme dit arbejdsliv og privatliv til at spille sammen. Frihed er et overset frynsegode Frihed er et overset frynsegode - Jeg har altid vidst, at jeg ville være leder. Men jeg har aldrig gået den lige vej og planlagt en karriere. Jeg ville bare, at livet skulle være sjovt. Det måtte også gerne være hårdt arbejde og besværligt indimellem, men som helhed skal det være sjovt, og det er stadig målsætningen, siger en storsmilende Cristina Lage. - Da jeg var færdiguddannet som cand.merc., fik min mand, der er arkitekt og billedhugger, et stipendium til Det Danske Kulturhus i Rom, og derfor tog jeg med til Rom og tog et lille dannelsesår for at studere kunst. Det var en god kulturel modvægt til økonomistudierne, og senere fik jeg gavn af kunststudierne, da jeg blev direktør for Louisiana men det lå ikke i kortene. - Jobbet som chef giver frihedsgrader, og hvis du ellers håndterer dit lederjob godt, så kan du forme dit eget arbejdsliv og få det til at spille sammen med dit privatliv. Frihed er et overset frynsegode, mener Cristina Lage. Det at være topleder, ifølge Cristina Lage, handler om at vise resultater, og for hende er det en selvfølge, at man interesserer sig for mennesker samtidig med, at man fokuserer benhårdt på bundlinjen. Tro mod værdierne - Min model til at nå målene er at uddelegere ansvar og udnytte virksomhedens spidskompetencer rigtigt, så alle der har noget at byde på kan bidrage optimalt. Den musiske side af Cristina Lage er også foldet ud. Selv om hun selv hævder, at de musikalske gener ligger i en anden gren af familien, har hun med stor glæde og ihærdighed kastet sig over først saxofon og nu klaver, som hun tager undervisning i. Hun hører gerne både rock, jazz og klassisk, og der er snart ikke det legetøj, hun ikke har kastet sin kærlighed på fra rulleskøjter og kajak til motorcykler, som hun stadig kører med stor fornøjelse. Læsning fylder også en del, og hun er i gang med flere bøger i forskellige genrer på én gang. Lige nu ligger bl.a. Det lykkelige Arabien på natbordet. Den nyeste store lidenskab er fotografi, og hun har altid et digitalkamera med i tasken. Som alt andet hun giver sig i kast med, går hun med naturlig flair til opgaven og endda så seriøst, at hun skal stå for fotosiden i en ny bog, der udkommer i Det er vigtigt at være tro mod sig selv og sine kerneværdier hele livet igennem, siger Cristina Lage. Hun har altid haft sine meningers mod og aldrig været bange for at kalde en spade en spade. Det har hun aldrig fortrudt, og den holdning har hun ført med sig gennem hele karrieren. 7

8 - Ideen om at opruste med en stærk, analytisk og strategisk fokuseret stab tæt på mig som koncernchef faldt mig helt naturlig, siger Anders Eldrup, adm. direktør, DONG Energy. Vi overvejede det et par timer... Hvor langt er vi kommet med at lede strategi? Hvordan organiserer de bedste deres forretningsudvikling? Har de interne managementkonsulenter en fremtid i dansk erhvervsliv? Toplederne Jørgen Lindegaard, Sven Blomberg, Peder Tuborgh og Anders Eldrup fortæller om deres praksis. Efter 2001 analyserede DONG sig frem til, at positionen som gasgrossist på et liberaliseret energimarked var en ubekvem position. Det førte til køb af elaktier for 40 mia. kr. og til konsolideringen af den danske el- og gassektor i et DONG Energy, som er med i hele værdikæden fra udvinding til kundekontakt. Vi brugte et par timers overvejelse på den beslutning. Sådan lød det monumentale understatement, da Anders Eldrup talte på konferencen Morgendagens Ledere, som Dagbladet Børsen og SAS Institute står bag. Faktisk oprettede Eldrup allerede ved sin tiltræ- 8

9 delse i efteråret 2001 en business development-afdeling, og rekrutterede en håndfuld personer med relevant erfaring. Siden er afdelingen vokset og har skiftet navn til Corporate Affairs. Opgaverne med at fusionere seks selskaber, fissionere to forretningsområder til Vattenfall og klare en børsnotering i løbet af 2007 giver masser af udfordringer. - Ansvaret for strategien ligger hos CEO, og derfor skal business development referere direkte til CEO. Derudover kan jeg godt skrive under på, at en sådan afdeling både skal facilitere selve strategiprocessen, udforske nye forretningsområder og bidrage til, at den strategi, vi har lagt, føres optimalt ud til forretningsenhederne. Sven Blomberg adm. direktør, BRFkredit Peder Tuborgh adm. direktør, Arla - Ideen om at opruste med en stærk, analytisk og strategisk fokuseret stab tæt på mig som koncernchef faldt mig helt naturlig. I dag vil jeg mene, at vi har en meget moden og erfaren Corporate Affairs-funktion, og vores arbejde med bl.a. strategi er lige så systematisk som f.eks. vores budgetlægning, siger adm. direktør Anders Eldrup fra DONG Energy. Han fremhæver, at strategi og forretningsudvikling er den opgave, som han selv bruger mest tid på. Det sker i tæt samarbejde med Corporate Affairs og med kompetencer fra de enkelte forretningsområder. Den begivenhedsrige rejse fra 2001 til 2007 rummer en hurtig transition fra monopol til markedsaktør, vækst fra 500 til 5000 medarbejdere og i nær fremtid følges børsnoteringen af internationalisering. DONG Energys forcerede behov for strategisk skarphed kombineret med erfaringen for strategisk tænkning i Finansministeriet har måske vist vejen for andre danske virksomheder. I hvert fald skriver alle under på behovet for at opbygge en stabsfunktion tæt ved CEO, så managementkonsulentens faglighed er effektivt til rådighed. Tempoet stiller krav - Mængden, rækkevidden og hyppigheden af store ændringer nødvendiggør, at vi har en afdeling med strategisk fokus internt i organisationen, siger adm. direktør Sven Blomberg fra BRFkredit. Tidligere hentede vi ofte ressourcer udefra, og kvaliteten var for svingende, men selv om det i visse situationer kan være hensigtsmæssigt, er der også ulemper forbundet hermed. Nu opbygger BRFkredit sin egen enhed for forretningsudvikling i direkte reference til Sven Blomberg. Med dedikerede ressourcer internt undgår man at investere i at uddanne nye managementkonsulenter. Aktuelt kalder nye SDO-boliglån på en strategisk analyse af realkredittens ændrede rammevilkår og konkurrencemønstre, og hos BRFkredit ligger opgaven i den nye forretningsudviklingsfunktion. Tidligere havde BRFkredit kombineret en intern task force med eksterne ressourcer. Operationel strategi Hos både ISS og Arla har koncerncheferne tilknyttet en business development-funktion, der refererer til CEO, og som vokser i betydning og størrelse. ISS er ved at rekruttere en ny leder af business development i koncernen, men koncernchef Jørgen Lindegaard følger en gammel recept. På samme måde som i Scandinavian Airlines opbygger han et sekretariat til at understøtte ham i dialogen med de operationelle selskaber. ISS arbejder på at udvikle og præcisere rollebeskrivelsen for business development-funktionen i forhold til den øvrige koncernledelse. De 15 personer i afdelingen bringer konsulenterfaring med ind i ISS og skal aktuelt sprede det strategiske mantra, som hedder Integrated Facility Services. Mantraet afstikker den strategiske kurs for ISS-selskaberne ude i verden. Med hensyn til opkøb har koncernen eksempelvis lavet en generel opdeling i rød, gul og grøn, så datterselskaberne kender koncernens holdninger til opkøbsemner. Tidligere hentede vi ofte ressourcer udefra, og kvaliteten var for svingende - ISS er en meget konkret virksomhed, og strategien flyver ikke rundt i et højt luftlag, siger Jørgen Lindegaard. Det betyder, at business development 100% orkestrerer vores strategiarbejde. Afdelingen analyserer nye strategiske satsningsområder, men den har ikke ansvar for eksekvering. Business development tager sig af en vifte af opgaver, der ikke kan ligge ude i landene. ISS får masser af viden tilbudt gratis, og Lindegaard behøver ikke at opsøge udfordrere til de strategiske valg. Billedet med et stort tankskib i fuld fart giver god mening. F.eks. har ISS medarbejdere i Frankrig, Jørgen Lindegaard koncernchef, ISS (Fortsætter på side 10) 9

10 Business development skal først og fremmest bestå af meget stærke metodemennesker. De er CEO s forlængede arm. Strategien forlader natbordet (Fortsat fra side 9) og Lindegaard tager ikke til Frankrig for at belære nogen. Hvor hver eneste beslutning skete med kniven på struben i SAS, så fornemmer han nu, at en lille korrektion kan skabe en stor ændring langt ude i fremtiden. Han glæder sig over, at der er plads til at tage fejl og korrigere. - Jeg har arbejdet på den samme måde i mange år som generel leder, og jeg har altid lagt stor vægt på den strategiske tænkning, men jeg sætter en ære i at gøre det på en operationel måde, siger Jørgen Lindegaard, som åbent anerkender den dybe afhængighed af et stærkt team i ledelsen og herunder ikke mindst effektive COO-typer som Flemming Schandorff i ISS og John Dueholm i SAS. Integreret strategi Både ISS og Arla kører med treårige strategiplaner, og i Arlas koncernledelse er det også en lille gruppe med titlen corporate business development, som med stor stringens faciliterer strategiarbejdet. Aktuelt står adm. direktør Peder Tuborgh bag strategien Vores egen vej, som evolutionært bygger videre på det nordiske værdigrundlag og lægger afstand til tidligere fusionsprojekter. Koncernen afstikker grundprincipperne, men de fire business groups med flercifrede milliardbeløb i omsætning har selv ansvar for strategien. Business development faciliterer processen. - Jeg har altid lagt stor vægt på den strategiske tænkning men jeg sætter en ære i at gøre det på en operationel måde, siger Jørgen Lindegaard - God strategi opstår hele tiden. Man skal have metoderne til konstant at opfange og udvikle, og man går helt galt i byen, hvis man tror, at man hvert femte år kan stoppe op og lave en ny strategi. Strategien skal være med i hverdagen, og den skal have respekt for traditioner og værdier i organisationen, hvis den skal virke, siger adm. direktør Peder Tuborgh fra Arla. Planprocessen er helt bevidst adskilt fra budgetprocessen, og Peder Tuborgh ser over 100 strategiske planer fra forskellige dele af organisationen. - Business development skal først og fremmest bestå af meget stærke metodemennesker. De er CEO s forlængede arm, og de driver Arlas overordnede strategiproces. Deres hovedrolle er at orkestrere strategien, men det er selskaberne, som ejer den, siger Peder Tuborgh. Matrix-organisationen fra de fire business groups er afspejlet i koncernens ledelse. Hver unit har f.eks. både egen HR og egen business development, men mødes som funktion i tværgående boards. Arlas direktør kan se, at strategisk tænkning og planlægning er båret af erfaring. De dele af organisationen, som har gjort det i længst tid er bedst og leverer mest innovation. Desuden konstaterer Tuborgh, at det strategiske fokus er penge værd. Det er nemlig også disse dele af organisationen, som tjener flest penge. Hvis strategiens inderste kerne tidligere lå på toplederens natbord og blev båret og udviklet helt personligt af toplederen, så er situationen snart helt anderledes. Virksomhedens interne managementkonsulenter udvikler sig hurtigt fra mappebærere til velintegreret stabsfunktion. Copenhagen Consulting Company er sekretariat for Danmarks eneste netværk for ansatte i business development, og for nylig fremlagde virksomheden bogen Business Development Management, som er den første af sin art i Danmark. - Vi oplever, at kun ganske få virksomheder har et godt svar på, hvordan de reelt leder deres arbejde med strategi. Det er et ungt og voksende område som stabsfunktion, og vi tror på en hurtig modning. I disse år befinder business development sig på samme modenhedsniveau som HR gjorde for 25 år siden, siger Jakob Wedel Christensen fra CoCoCo. Fremtidens afdelinger for strategi og forretningsudvikling vil have en mere klar og veldefineret rolle og samme grad af institutionalisering som HR-funktionen. En række veldefinerede processer vil beskrive, hvordan forretningsudviklingen opnår bedre performance på tværs af organisationen. - Lige nu er børnesygdommene ret udbredte, fortæller Jakob Wedel Christensen. - Mange steder spilder disse afdelinger mange ressourcer på ad hoc-projekter, og de har kun et mandat, så længe de taler gennem toplederen. Når der samtidig ikke er beskrevet en klar karrierevej, så er disse forretningsudviklere i permanent fare for at blive mappebærere for CEO. Bestil CoCoCos bog: Business Development Management - Best practices in Managing & Executing Business Development på 10

11 PBS først med ny database PBS løste kapacitetsproblemer i mainframe-miljøet med ny databaseteknologi på en stor Unix-maskine. ROI er helt i top, mens brugerne får bedre service, længere åbningstider og hurtigere analyser. Årsagen er, at man kan google databasen. er historiske data om transaktionerne gennem PBS, og de bruges til kundeservice, politimæssige efterforskninger, risk management og rapportering. - Jeg har lavet en komplet uvidenskabelig beregning, som viser, at det er ti gange billigere at lave analyseopgaven på en intelligencedatabase fra SAS på en Unix-boks end på en DB2-database på mainframe, siger projektleder Michael Rosairus fra PBS. Han understreger, at det kun er et fingerpeg, for analysen bygger på CPU-tider, CPU-priser og transaktioner fra en tilfældig uge i Men hos PBS er også den ansvarlige for it-strategi, Dainis Krastins, klar i sin udmelding om økonomien i den nye løsning, som Krastins selv hentede inspiration til på en SAS-konference i På det tidspunkt var PBS interesseret i at aflaste mainframe-miljøet og udskyde mainframe-investeringer. - Den totale cost of ownership falder helt sikkert, fordi vi får nye muligheder i en kraftfuld løsning, som er billigere end et generaliseret værktøj. Intelligence-databasen og andre specifikke værktøjer giver en optimering på særlige områder, som gør hele miljøet billigere at drive. Den totale it-platform bliver billigere med denne manøvre, siger Dainis Krastins. Forklaringen på PBS flotte resultater er, at virksomheden er én af de første i verden på en ny databaseteknologi. I modsætning til de traditionelle relationsdatabaser er intelligence-databasen fra SAS Institute designet til analyse- og vidensmiljøer. Teknologidirektør Georg Morsing fra SAS Institute forklarer, at databasen er designet, så brugeren nærmest googler sig til ny viden. - Intelligence-databasen halverer diskforbruget og forbedrer svartiden på komplekse forespørgsler med mellem 10 og 50 gange. Årsagen er, at den distribuerer data hen over de disksystemer, der er til rådighed, og at den er fri for alt det overhead, som findes i transaktionsdatabaser til sikring af online-opdateringer. Databasens avancerede indeksteknologi betyder, at den lynhurtigt og parallelt finder frem til de klumper af data, der skal sammenstilles til brugeren, siger Georg Morsing. Sandkassen Der er mange paralleller til Google, for intelligence-databasen rummer også avanceret indeksteknologi, som lynhurtigt og parallelt finder frem til de data, der skal sammenstilles til brugeren. Og disse indeks vedligeholdes og udvides, mens der er brugere på systemet. Hos PBS kører det nye databasemiljø på en stor Unix-boks med fire CPU er, og PBS kalder hele sit analysemiljø for sandpit, fordi miljøets 1,6 milliarder lagrede transaktioner udgør en sandkasse for 50 analytikere hos PBS. Det - DB2 er en uovertruffen database til onlinetransaktionsmiljøet, hvor den enkelte transaktion skal være stensikker. Intelligence-databasen egner sig til analyser af mange data, hvor man ikke behøver al den driftsmæssige styring, som vi har i DB2-miljøet, siger Michael Rosairus. Hvor det tidligere tog to til tre timer at loade med friske data, så er tiden nu nede på tre minutter. Åbningstiden for brugerne er 24 timer i døgnet minus tre minutter. Hver morgen kl er databasen ikke tilgængelig i tre minutter, men så er den også klar igen med friske data. Lillejuleaften havde PBS f.eks. fire millioner transaktioner gennem systemet på én dag, og så tildeler CPU en ikke processortid til en tung analyseopgave i sandkassen. Den slags konflikter har PBS nu elimineret ved at lægge analysemiljøet på Unix-boksen. Generelt er miljøet hurtigere til at udføre analysen, og det har givet PBS mere tilfredse brugere. Læs mere om PBS resultater med Intelligence Storage og om den googlende database på: - Intelligence-databasen og andre specifikke værktøjer giver en optimering på særlige områder, som gør hele miljøet billigere at drive. Den totale it-platform bliver billigere med denne manøvre, siger Dainis Krastins. 11

12 Data er KONGE Uden data var vi ikke noget, og vi kunne ikke tjene penge. Datakvalitet er vores guld, vores hjerteblod og det, vi lever af. Derfor har datakvalitet altid været i fokus hos De Gule Sider, og derfor har vi en strategi på området siger it-direktør Joël Box. 12

13 Vi ser på, hvordan vi mest effektivt kan samkøre, vedligeholde og opdatere informationer, og endelig har vi fokus på at være på forkant med markedet i form af markedsovervågning, trendspotting og forecasting, supplerer Ulrich Lander Madsen. KORT NYT SAS Institute vokser 22% SAS Institutes omsætning i Danmark voksede med 84 mio. kr. i 2006 til en omsætning på 456 mio. kr. Væksten var på 22% i forhold til Dette er markant i forhold til den samlede vækst på markedet for business intelligence i Danmark, som i 2006 var på under 10%. Verdensmarkedet for business intelligence voksede ifølge analysefirmaet IDC med 6%, mens den internationale vækst hos SAS på verdensplan var 12%, frem til en omsætning på 10,6 mia. kr. De Gule Sider har udarbejdet en intelligencestrategi med SAS som strategisk partner. Fundamentet er SAS Enterprise Intelligence Platform, der ud over dataintegration og datakvalitet også omfatter hurtig datalagring, metadatastyring, rapportering og avanceret forretningsanalyse. Første skridt handler om datakvalitet, der er selve kernen i De Gule Siders forretning. - DATA IS KING er navnet på de Gule Siders datakvalitetsprojekt, der fokuserer på forbedring af samtlige data. Navnet understreger, hvor vigtig datakvalitet er for os. Hver eneste dag stoler millioner af brugere jo på, at vi leverer korrekte informationer, så de kan få kontakt til familie, venner eller leverandører, pointerer it-direktør Joël Box. Årligt genererer De Gule Sider, med 600 medarbejdere og en omsætning på 900 mio. kr., mere end 566 mio. søgninger fordelt på 107 telefonbøger, på dgs.dk, mobil.dgs.dk og på telefonoplysning. Otte ud af ti brugere kontakter en leverandør efter et opslag, og syv ud af ti gør derefter et køb. Men hvis køberen ikke finder korrekte data på sælger fordi telefonnummeret eller adressen er forkert bliver der intet salg, og De Gule Sider har ikke skabt værdi. - Vores egenudviklede løsning giver os stamdata, der er op mod 40% mere korrekte end de rådata, vi får fra teleselskaberne. Det er en markant forbedring, som både vi og vores kunder har glæde af, siger Ulrich Lander Madsen. Kunderne kan få vasket, renset og strøget deres egne kundelister. Sender man f.eks. et rejsekatalog ud, er der mange penge at spare ved at ramme kunderne med det samme - ikke alene på portoudgifter, men også på at undgå tabte salg. Men evnen til samkøring og rensning af data er vigtig andre steder end i kundedatabasen. Samkørsel mellem salgsstøttesystemer og økonomisystemer har også afgørende betydning. - Hvis man ikke taler ud fra samme tal og dermed samme sandhed, bruger man mange timer på at tjekke, hvis sandhed der gælder, og hvordan det egentlig står til med kerneforretningen. Her er SAS en krumtap, der giver samme sandhed og overblik til alle, siger Joël Box. - Vi ser på, hvordan vi mest effektivt kan samkøre, vedligeholde og opdatere informationer, og endelig har vi fokus på at være på forkant med markedet i form af markedsovervågning, trendspotting og forecasting, supplerer Ulrich Lander Madsen. - Nye funktioner er også vigtige. F.eks. arbejder vi på en løsning, så man kan fremfinde gamle klassekammerater eller automatisere opdateringer af virksomheders data. Det er fremtidens udfordringer, SAS skal hjælpe os med at løse, pointerer han. Ny lean-bølge Lean er udbredt også uden for produktionsvirksomheder. En ny rapport fra Dansk Industri viser, at 8 ud af 10 virksomheder ser et stort potentiale i at indføre lean inden for service og administration, og 4 ud af 10 er godt i gang. SAS Institute registrerer selv stor interesse for at effektmåle lean-projekter, så værdien anerkendes, fastholdes og udbygges. Rapportering og forecasting ud fra historiske data, målstyring, aktivitetsbaseret omkostningsstyring og Six Sigma er de mest eftertragtede metoder til synliggørelse af lean-resultater. Teknologisk Institut benytter SAS til dataanalyse på sit Black belt -kursus i Six Sigma. Dataanalysen identificerer årsager til variation i processer og hjælper med at sikre høj, ensartet kvalitet og lav fejlmargin. Solvency II Europæiske forsikringsselskaber skal i 2010 følge en række solvensregler fra EU, der bl.a. kræver kvantificering af alle potentielle trusler. De to største forhindringer for at udvikle effektive risiko- og kapitalrammer er manglende datagrundlag og kompetencer, kan man læse i Solvency II briefing nr. 2 fra KPMG. SAS Institute har samlet et team af Solvency II-eksperter, der hjælper forsikringsselskaberne i mål. Teamet rummer ekspertviden og bygger på SAS 30-årige erfaringer med de vilkår, processer, metoder og særegne karakteristika, der kendetegner forsikringsselskabernes forskellige risikomodeller. 13

14 Kunden i centrum har længe været en udbredt religion med mange disciple i dansk erhvervsliv. En undersøgelse fra SAS Institute tegner et klart billede af, at kundeværdi stormer ind på topledelsens strategiske dagsorden. Et nyt koncept, der fordrer samarbejde mellem topledelse, marketing og it, konkretiserer treenigheden kundepotentiale, kunderisici og kundelønsomhed. Kundeværdi er topledelsens sag Ingen marketingdirektør vil i dag kalde sin virksomhed for fuldt kundeorienteret, men om to år vurderer to tredjedele, at de har fokus på målstyring, kundenøgletal og strategisk planlægning. I dag bruger kun 8% analytiske teknikker til at forudsige kundernes behov og adfærd, og en tredjedel siger, at alle målgrupper modtager samme materiale og budskab. Det er dog kun 9%, der forventer at kommunikere på denne måde om to år, hvor omtrent en tredjedel forventer at segmentere budskaberne til deres kunder. - Når man sætter systematisk fokus på kundeværdi, så fører det til langt mere sofistikeret og integreret interaktion med kunderne. Nøglen er at udnytte fordelene af alle de opsamlede data om kunder og transaktioner. Potentialet er enormt, vurderer Christoffer Spangenberg, divisionsdirektør for Customer Intelligence hos SAS Institute. Stadig flere virksomheder opererer på mættede, modne, globale markeder, hvor kunderne har uendeligt mange muligheder, og hvor loyaliteten er lav. Det er den afgørende drivkraft bag marketingfunktionens ønske om udvikling. Marketing kommer på den strategiske dagsorden, men det sker i et teoretisk tomrum. Christoffer Spangenberg mener, at der er meget få gode eksempler på brobygning mellem marketing, it-governance og økonomistyring. Derfor er kundestrategien sjældent forankret på tværs af organisationen, og langt de fleste måler ikke deres fremskridt systematisk. Dette tomrum har SAS nu udfyldt med et strategisk koncept og et konkret ledelsesværktøj. Christoffer Spangenberg fortæller: Selv om ingen marketingdirektør i dag vil kalde sin virksomhed for fuldt kundeorienteret, er tendensen til at topledelse, marketing og it arbejder tættere sammen ikke kun en intention - Vi sætter fokus på kundeværdi ud fra tre dimensioner: Kundepotentiale, kunderisici og kundelønsomhed. I alle dimensioner ønsker virksomheden typisk at øge kundeværdien ved at skabe loyalitet og optimere eksekvering. Vi kalder det kundeværditrekanten, og den repræsenterer en virksomheds samlede kundeværdi. Ved at trække i et eller alle hjørner øges arealet. Til at supplere kundeværditrekanten benytter SAS Institute metoden Marketing Evolution Assessment, der hjælper en ledelse til at score sin virksomhed og prioritere sine ressourcer. Metoden opstiller fem forskellige udviklingstrin fra det basale til det avancerede på seks forskellige indsatsområder: Data, analyse, kommunikation, optimering, indsigt og strategi. - Metoden giver virksomheder et hurtigt og systematisk overblik over deres grad af kundeorientering, siger Christoffer Spangenberg. Værktøjerne kan anvendes på tværs af brancher og sektorer. Differentieringen ligger i evnen til at udnytte, automatisere og lære af de digitale spor, som fortiden har lagt i it-systemerne. Og selv om ingen marketingdirektør i dag vil kalde sin virksomhed for fuldt kundeorienteret, er tendensen til at topledelse, marketing og it arbejder tættere sammen ikke kun en intention, som virksomheder lufter i spørgeskemaer. Blandt pionererne i det nye landskab af kundeværdi er Topdanmark, Basisbank og Landsbanki blandt de fremmeste. Læs mere om kundeværdikonceptet og om de resultater, som blandt andre Basisbank og Topdanmark har nået via et strategisk fokus på kundeværdi på 14

15 Du skal bedømmes på dine resultater KLUMME At vindermentalitet ikke ligger så dybt i den danske natur, konfronteres vi i Slagelse DT ofte med, når vi får nye spillere fra andre klubber. Men en vinder kan skabe vindere, og vindermentalitet skaber resultater. Derfor arbejder jeg med vindermentalitet. F.eks. taler vi i Slagelse DT aldrig om, hvis vi vinder, men udelukkende om, når vi har vundet. AF ANJA ANDERSEN Undskyldninger vil vi heller ikke høre på en vinder kommer ikke med dårlige undskyldninger. Det er resultaterne, der tæller, siger et gammelt ordsprog og det er fortsat gældende både i sportens verden og i erhvervslivet. Men Danmark regeres i vid udstrækning af janteloven, og janteloven har aldrig bragt noget positivt med sig. Herhjemme er det ikke tilladt at være god det fik jeg selv at mærke, da jeg voksede op. Det gik faktisk så vidt, at jeg måtte rejse ud af landet for at kunne udvikle mig og få opfyldt mine ambitioner som håndboldspiller. Da jeg ti år senere stoppede som aktiv håndboldspiller, vidste jeg, at jeg ville være træner, jeg vidste også, at det skulle være i Danmark, for nu var jeg klar til at rejse hjem for at bekæmpe janteloven, fordomme, flytte grænser og skabe plads til at tænke anderledes. Tidligere var jeg bange for mennesker, som sagde, hvem tror hun, hun er. Nu havde jeg modet til at sige: Det er den, jeg er. Jeg tillader mine spillere at være dygtige. Det er min filosofi, at du bliver en bedre holdspiller ved at kunne noget på egen hånd. Det handler om at få de kvaliteter frem i den enkelte, der gør vedkommende i stand til at yde en toppræstation, og det arbejde, der i den forbindelse skal gøres, er forskelligt fra person til person. Du skal kunne sætte dig et mål, tro på det og arbejde for det. Du skal finde styrken til at overvinde dig selv, til at overvinde de udfordringer, du møder undervejs, og til at slukke for alle dem, der forsøger at holde dig nede. Du skal ikke være bange for at lave fejl det er langt vigtigere, at du tør prøve noget nyt, at du forsøger at få øje på det, ingen har set før. I Danmark har vi brug for en mentalitetsændring!, og jeg arbejder ud fra et af mine yndlingscitater: You must be the change you wish to see (Gandhi). EN VINDER: FUCK JANTELOVEN - forsvarer sig ikke...og vær dig selv - kender sit mål...og bekæmp fordomme - er bedst i modgang...og gør livet bedre for andre - overvinder sig selv...og skab resultater - har overskud til andre...og bryd grænser - siger aldrig hvis...og følg din drøm - er en dårlig taber...og gør det med vilje - er sin egen træner...og tro på dig selv - tør lave fejl...og lav nogle fejl - giver aldrig op...og nyd friheden Anja Andersen har som håndboldspiller været verdensmester, europamester, vundet OL-guld og blev i 1998 kåret til verdens bedste. Hun har fra 1989 til 1999 spillet 133 landsholdskampe og scoret 726 mål. Siden 2000 har hun været sportschef og træner for Slagelse Dream Team, der som det første danske hold har vundet Champions League, og som i denne sæson har sat ny dansk rekord med sejre i alle 26 ligakampe. 15

16 LEDER Sæt viden i gear Den danske økonomi har det godt. Udvikling og innovation er mantra i direktionslokalerne, og nye partier på Christiansborg vil kvalitetsreformere velfærdssamfundet. Optimistiske danske ledere diskuterer gerne udvikling og investering med klart fokus på toplinjen. De klassiske tegn på konjunkturernes sving er jo netop optimisme og pessimisme, og når lavkonjunkturen hærger, så er det omvendt omkostningsstyring, der kommer i fokus. Blue ocean-teorier og midlertidige monopoler lærer os netop om fordelene ved differentiering, og sund fornuft fortæller os, at man ikke kan differentiere ved at gøre som alle de andre. Derfor er investeringer i nedgangstider eller opbremsninger i opgangstider måske nøglen til en gylden fremtid. Lige nu lægger højkonjunkturen et tykt lag sminke over alle tegn på dårlig ledelse og manglende strategiske tiltag. Når væksten holder op (jeg skal ikke tale lavkonjunkturen frem, men tillader mig at konstatere, at højkonjunktur ikke varer evigt), vil fårene blive skilt fra bukkene, og vi vil se virksomheder med alvorlige problemer. De dårligste vil symptombehandle: Skære omkostninger mere eller mindre i blinde og vinde på den korte bane uden at vide, om de placerer sig på en brændende platform på længere sigt. Symptombehandlingen er både farlig i opgangs- og i nedgangstider. Den er et udtryk for manglende gennemsigtighed og transparens i siloorienterede organisationer. Jeg vil foreslå en opbremsning ved direktionens sommerseminar og stille disse spørgsmål: Hvad er den forretningsmæssige konsekvens af ikke at have relevant og opdateret viden til rådighed? Hvad kan vi gøre for at styrke de vidensressourcer, som medarbejderne baserer deres handlinger på? Hvordan håndterer vi viden om de bløde, kvalitative aspekter, som får stadig større betydning? Hvor gemmer vi vores ledelsesviden? Hvordan forholder vi os til tavs viden? De bedste sætter den samlede viden i gear. Initiativet er drevet af direktionen og styret af en it-direktør, som med lean-kikkerten for øjet opnår store effektivitets- og produktivitetsgevinster og skaber udvikling! Viden, processer, beslutninger og strategi er aktuelle eksempler på felter, der som noget nyt skal udsættes for ledelse. Set i lyset af konjunkturerne gør de mest proaktive virksomheder sig i stand til at foretage en intelligent nedgearing, hvor de udnytter motorbremsen og opsamler energien, mens hjulene ruller ned ad bakken. Det er svært at styre og bremse på samme tid, og hvis man møder en betonklods på motorvejen med blokerede dæk, så går det rigtig galt. Derfor bruger de dygtigste virksomheder de lange lige strækninger til at optimere hele styretøjet, så de møder fremtidens konjunktursving med større udsyn og dybere indsigt. Jim Nielsen Marketingdirektør SAS Institute KOLOFON OM SAS INSTITUTE SAS Institute A/S, Købmagergade 7-9, 1150 København K Telefon: Ansvarshavende redaktør: Jim Nielsen, SAS Institute Redaktion: Nanna Thorhauge, SAS Institute Lay-out: Britta Taagaard Øvind, SAS Institute Tekst: Communiqué A/S og Trialog Tryk og repro: ProGrafica as Foto: Side (1)+ 4+5 Søren Wesseltoft, side 3+4 udlånt af Vestas Wind Systems A/S, side 16 Mikkel K. Tariq, Polfoto. Øvrige foto Torben Nielsen. Illustration: side 16 Mette Ehlers. SAS Institute hjælper virksomheder og mennesker med at omforme data fra alle kilder til værdifuld, tværgående viden. Løsningerne understøtter beslutningsprocesser på alle niveauer, dækker alle forretningsområder og omfatter viden om virksomhedens leverandører og kunder. SAS udvikler software, rådgiver og gennemfører projekter med offentlige og private kunder og har gennem de sidste 30 år leveret The Power to Know. Ingen andre kan tilbyde en sammenhængende Enterprise Intelligence Platform. SAS og alle SAS Institute Inc. s produkter- eller servicenavne er registrerede varemærker eller varemærker af SAS Institute Inc. i USA og andre lande. indikerer USA registrering. Andre mærker eller produktnavne er varemærker af deres respektive firmaer. Copyright 2007, SAS Institute Inc. forbeholder sig alle rettigheder. Gengivelse af tekster fra Refleksion & Resultat må ikke ske uden SAS Institutes tilladelse. SAS Institute A/S, København, er et datterselskab af SAS Institute Inc., Cary, NC.

17 Refleksion M A G A S I N O M L E D E L S E, S T R A T E G I O G T E K N O L O G I F R A S A S I N S T I T U T E Vi skal tænke fremadrettet frem for at lukke huller Joël Box, De Gule Sider VINDEN ER VENDT for Vestas, der ikke har tid til fejl PLATFORM FOR VIDEN giver strategiske svar i Ballerup Kommune ROI I TOP på ny intelligence-database hos PBS

18 Refleksion M A G A S I N O M L E D E L S E, S T R A T E G I O G T E K N O L O G I F R A S A S I N S T I T U T E Vi skal være knaldgode, så vi fortjener borgernes loyalitet Ove E. Dalsgaard, Ballerup Kommune VINDEN ER VENDT for Vestas, der ikke har tid til fejl STRATEGISK PRAKSIS hos DONG Energy, BRFkredit, ISS og Arla TÆNK FREMAD i stedet for at lukke huller, mener De Gule Sider

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Stat, strategi og økonomistyring 27. april 2010 på Hotel Skt Petri

Stat, strategi og økonomistyring 27. april 2010 på Hotel Skt Petri SAS Seminar om strategisk økonomistyring executive summary Stat, strategi og økonomistyring 27. april 2010 på Hotel Skt Petri Over 50 statslige økonomichefer var mødt op til en eftermiddag om statslig

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Bestyrelsesuddannelse Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Executive Board Programme INSEAD Skab værdi i bestyrelsen og bidrag til forretningsudviklingen På vores bestyrelsesuddannelse

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

Sikkerhedsstyrelsens strategi

Sikkerhedsstyrelsens strategi Sikkerhedsstyrelsens strategi 2016-2020 Fire år, to faser og én klar retning: Vi skal være en moderne serviceorienteret myndighed Danske virksomheder skal have Europas bedste vækstvilkår. Produktiviteten

Læs mere

Tæt på forretningen LEGO Koncernen. Sten Daugaard CFO, The LEGO Group

Tæt på forretningen LEGO Koncernen. Sten Daugaard CFO, The LEGO Group Tæt på forretningen LEGO Koncernen Sten Daugaard CFO, The LEGO Group Agenda Risk management som et centralt instrument i virksomhedsstyringen og udviklingen Optimering af processer og intern kontrol som

Læs mere

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth Mastercase 2011 FLSmidth genopfinder sig selv Kunde: FLSmidth Forløbet [med Valcon] har været rigtig godt, en tæt dialog. Vi har arbejdet sammen nærmest som ét hold. Bo Steffensen, Chief Lean Officer FLSmidth

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Informationsforvaltning i det offentlige

Informationsforvaltning i det offentlige Informationsforvaltning i det offentlige 1 Baggrund Den omfattende digitalisering af den offentlige sektor i Danmark er årsag til, at det offentlige i dag skal håndtere større og større mængder digital

Læs mere

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur?

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur? DIAS 1 PersonaleLEDELSE Nordjysk 6. april 2011 Af Karin Hindkjær Hvordan skaber man en stærk performancekultur? HVAD ER PERFORMANCE 28. OKTOBER 2010 DIAS 2 KMDLIB-#1039536-V1D KMD fra offentligt til privatejet

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Job- og personprofil Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune Job- og personprofil Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune 1 1. Indledning Vores nuværende afdelingschef i Natur og Miljø gennem de sidste godt otte år er blevet ansat som forvaltningsdirektør

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

10-En ting du ikke kan skjule.

10-En ting du ikke kan skjule. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 10-En ting du ikke kan skjule. Du vil sikkert give mig ret i at vi

Læs mere

Succeshistorie. Wrist Ship Supply - Danmark Wrist Ship Supply konsoliderer med SAP BPC

Succeshistorie. Wrist Ship Supply - Danmark Wrist Ship Supply konsoliderer med SAP BPC Succeshistorie Wrist Ship Supply - Danmark Wrist Ship Supply konsoliderer med SAP BPC» Nu diskuterer vi ikke om tallene er rigtige. Den diskussion er væk. Nu kan vi koncentrere os om at drive forretningen

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Rektors tale til Jens Bigum ved receptionen 1. februar Kære Jens

Rektors tale til Jens Bigum ved receptionen 1. februar Kære Jens Rektors tale til Jens Bigum ved receptionen 1. februar 2011 Kære Jens Da universitetsloven blev vedtaget i 2003 fik universiteterne bestyrelser med et flertal af medlemmer udefra. Vi fik selv lov til at

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.:

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.: Lederstøtte til MUS Her får du hjælp og guidelines til som leder at forberede dig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt og værdiskabende i MUS. Vi tager udgangspunkt i spørgerammen fra musskema.dk, hvor

Læs mere

Xergi skaber avanceret økonomi- og ledelsesrapportering på få minutter

Xergi skaber avanceret økonomi- og ledelsesrapportering på få minutter Xergi skaber avanceret økonomi- og ledelsesrapportering på få minutter Med en business intelligence løsning udviklet af Solitwork har Xergi fået en mere fleksibel platform til at styre virksomheden. Løsningen

Læs mere

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder RAPIDVALUE til AX 2012 procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder med udgangspunkt i best practice Bryd med de sidste 20 års tilgang til ERPimplementering Veldokumenterede Best Practice forretningsprocesser

Læs mere

Proaktiv og analytisk økonomifunktion

Proaktiv og analytisk økonomifunktion CFO konference 17. marts 2009: CFO ens nye rolle Proaktiv og analytisk økonomifunktion V/ Anne Broeng, direktør og CFO, PFA Pension Målet er at ændre Økonomiafdelingen fra passiv registreringsenhed til

Læs mere

Det vil glæde mig...

Det vil glæde mig... s Det vil glæde mig... Kære leder Det vil være en glæde for mig sammen med Dig - at designe en unik workshop tilpasset din virksomhed og jeres udfordringer Lad Dig inspirere af workshops, som andre allerede

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Nogle af vores kunder

Nogle af vores kunder Cases 1 Nogle af vores kunder 2 Reference - Forandringsledelse Reference: DONG Forandringsledelse "Jeg har anvendt Connection Management A/S i forbindelse med et management & leadership kursus. Instruktørerne

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING Hovedresultater 2 Nationalt Indeks for Kundeorientering INDLEDNING Positive og differentierede kundeoplevelser har udviklet sig fra at være nice-to-have til at være

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Ledelsesgrundlag Odder Kommune

Ledelsesgrundlag Odder Kommune Ledelsesgrundlag Odder Kommune November 2008 Ledelsesgrundlag I Odder Kommune arbejder lederne ud fra værdibaseret ledelse. Det betyder, at de overordnede styringsrammer er fleksible og åbner mulighed

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Vil du anbefale os? Boganmeldelse. Tomas Lykke: - Kundeloyalitet i praksis

Vil du anbefale os? Boganmeldelse. Tomas Lykke: - Kundeloyalitet i praksis Boganmeldelse Tomas Lykke: Vil du anbefale os? - Kundeloyalitet i praksis Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk Besøg os på

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

tilrettelæggelse af strategi roadmaps

tilrettelæggelse af strategi roadmaps tilrettelæggelse af strategi roadmaps www.nygaardadvisory.dk Strategi roadmap Fastlæggelse af strategiske mål, delmål eller milestones og overordnede aktiviteter, der skal til for at komme i mål, er en

Læs mere

Stillingsprofil. Project Controller ved Signalprogrammet, Banedanmark. Stillingen refererer til Head of Finance and Project Control, Signalprogrammet.

Stillingsprofil. Project Controller ved Signalprogrammet, Banedanmark. Stillingen refererer til Head of Finance and Project Control, Signalprogrammet. Stillingsprofil Stilling Arbejdssted Reference til Ansvarsområde Project Controller ved Signalprogrammet, Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Stillingen refererer til Head of Finance and Project

Læs mere

Strategi- og handlingsplan for Forsikring & Pension. Forsikring & Pension 2007-2011

Strategi- og handlingsplan for Forsikring & Pension. Forsikring & Pension 2007-2011 Strategi- og handlingsplan for Forsikring & Pension Forsikring & Pension 2007-2011 Visionen Den overordnede vision for F&P s udvikling i perioden 2007-2011 er at skabe en stærkere forhandlingsplatform,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Canon Business Services

Canon Business Services Canon Business Services "Transforming your business" Canon Business Services I et landskab, hvor kundeadfærden hele tiden ændrer sig, ændrer det også den måde, virksomheder arbejder på, samt hvordan de

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden?

Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden? Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden? Sådan får du gennemsigtighed og et faktabaseret beslutningsgrundlag 28. september 2017 Seminar om lønsomhed costing som styringsværktøj Invitation til

Læs mere

Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence)

Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence) Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence) Kundelivstidsværdi, Customer Insights, Customer Life Time Management, Customer Life Time Value, CRM strategi, kundeloyalitet osv. Det

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen # 2 Maj 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Til kamp for bedre retshjælp Advokater viser vejen til vækst Skud fra Borgen MF Ole Birk Olesen: Når det koster at vinde Outsourcing af juristarbejde påvirker

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

itsmf Lisbeth Smed

itsmf Lisbeth Smed Coop Teknologi At blive forretningens foretrukne sparringspartner itsmf 27-10-2016 Lisbeth Smed Mail: Lisbeth.Smed@coop.dk Indhold 1. Om Coop 2. Udfordringen 3. Visionen 4. Matrix-organisation Virtuelle

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

SAS øger værdien af dit SAP-system

SAS øger værdien af dit SAP-system SAS øger værdien af dit SAP-system Erling Glud Nielsen, Professional Services Director Professional Services Division SAS øger værdien af dit SAP-system Agenda Generel positionering SAS og SAP Arkitektur

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Kullegaard. Holbæk Erhvervsforum Kunder

Kullegaard. Holbæk Erhvervsforum Kunder Kullegaard Holbæk Erhvervsforum Kunder 11.10.16 Fakta Etableret i 1980. Mere end 60 ansatte fordelt på kontorer i Holbæk og København. Kanalstræde 10, 2. sal 4300 Holbæk Trekronergade 149B, 1. tv. 2500

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden

Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden Deloitte Aarhus, 23. april 2015 Gå-hjem-møde om lønsomhed - costing som styringsværktøj Deloitte klæder dig

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund Jacob Kjær en af Danmarks mest erfarne CFO er HAR ORDET Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund CFO en og økonomifunktionen står over for stigende krav. Nøglen til succes som CFO handler om

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

KPI er og Resultatsikring Maj 2012 v.2

KPI er og Resultatsikring Maj 2012 v.2 KPI er og Resultatsikring Maj 2012 v.2 1 Personlig inspiration til dig I denne lille Tema Folder tager vi et enkelt element af Resultatsikringsledelsen ud af helheden. Vi sætter vores tanker i perspektiv

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Bestyrelseskandidatur

Bestyrelseskandidatur KONTAKT Ditte Keinicke Stabelhøjen 4 8400 Ebeltoft e-mail: dk@keinicke.com mobil: 2426 2079 BESTYRELSESPROFIL Jeg ønsker at skabe værdi i bestyrelsen gennem engagement og aktivt brug af mine kernekompetencer.

Læs mere

Bestyrelsesevaluering øger præstationen

Bestyrelsesevaluering øger præstationen Bestyrelsesevaluering øger præstationen Undersøgelser viser, at bestyrelsesevalueringer med stor sandsynlighed forbedrer bestyrelsens præstationer. Det drejer sig om en kontinuerlig udviklingsproces, som

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Præsentation den 25. marts 2010

Præsentation den 25. marts 2010 30.04.03 Højgaard Holding Præsentation den 25. marts 2010 MT Højgaard Investormøde 25. marts 2010 Mål og indhold Formålet er: At skabe overblik over MT Højgaards performance At skabe indblik i MT Højgaards

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

DIGITALISERING, DANNELSE OG DEMOKRATI

DIGITALISERING, DANNELSE OG DEMOKRATI DIGITALISERING, DANNELSE OG DEMOKRATI HVAD SKAL DER TIL FOR AT LYKKES MED DIGITAL BORGER KOMMUNIKATION? EJVIND JØRGENSEN, DIREKTØR, EJJ@RAMBOLL.COM, +4551617871 TORSDAG DEN 24. APRIL 2014 TEMAER Fakta

Læs mere

Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads. og et godt sted at være kunde

Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads. og et godt sted at være kunde Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads og et godt sted at være kunde Kristian Gren 35 år og gift med Tina Far til Emil, Magnus, August og Sebastian Cand. Merc. Int. Markting 2 år

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere