Bestyrelsesseminar august 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesseminar 14. 15. august 2012"

Transkript

1 Bestyrelsesseminar august 2012 Deltagere: Per Søhus, Jesper Lauritzen, Helle Madsen, René Holmgren, Stig Badentorph, Ewald Pohle, Pia Nedergaard, Leif Jensen, Ole Kruuse, Kjeld Sieljacks, Morten Mølgaard, Ole Skou, Sofie Bay- Petersen, June Eliasen, Ask Svejstrup. Der er en lokal SAND mand, der er løbet med kr. Personen har selv trukket sig fra SANDudvalget og andre poster i SAND. SANDudvalget har besluttet at politianmelde personen. Det strider mod SANDs generelle princip at politianmelde folk. Vi har tradition for at støtte op omkring hinanden, når vi dummer os. Ask vil gerne have diskuteret om SANDs overordnede holdning har ændret sig og om bestyrelsen har en holdning til den konkrete sag. Ask gennemgår sagen. Der er flere, der ikke har hørt hele historien før. Jesper synes det er rigtigt, at personen trækker sig. Det er noget med troværdighed. Synes ikke han skal politianmeldes. Hvis det sker for ham, vil han gerne have, at man står klar til at løfte ham. Det synes han også man skal gøre for personen. Vi har et misbrug bag os eller pt. Sådanne sager sker. Det skal vi tænke på. Også i forhold til at kunne rekruttere folk. Den pågældende har lavet et kanonstort arbejde i SAND. René støtter Jespers ord og opfordrer til at man finder en fornuftig afbetalingsordning. Kjeld synes SAND altid har udstrålet at der skal være plads til alle. Det skal vi blive ved med. Pia synes ikke man skal politianmelde. Det skete ikke for hende. Det vil hun heller ikke have sker for nogen. Kruuse har for ti år siden oplevet det samme i Esbjerg. Der var man indstillet på at politianmelde men med råd fra Ninna Leth om at lade sagen ligge, gjorde man det. Kruuse har også slået en streg over mindre beløb, der er forsvundet. Ole Skou siger, at kommunen helst ser at man ordner sagen i mindelighed, faktisk vil kommunen helst ikke skulle forholde sig til sagen. Ole spørger til hvad man skal gøre for at hjælpe folk samtidig med at der skal være en eller anden form for konsekvens? Kjeld siger, at SAND Trekanten er et del af hans netværk. Der er altid en der ringer til ham, hvis han ikke giver lyd i nogen dage. Jesper vil høre nogle af hans venner for at efterlyse ham, få fat i ham og få givet ham noget hjælp. Ewald har også fået enorm støtte af SAND vennerne på hans druktur i ferien. Det er han meget taknemmelig for. Vi skal værne om vores netværk. Omvendt skal det have en eller anden konsekvens hvis man tager af kassen? Jesper synes det er en rigtig beslutning at trække sig. Han ville have rigtigt svært ved at sidde i en SAND bestyrelse når han havde gjort hvad han havde gjort. Jesper mener,, vi skal lade den pågældendes 1

2 bestyrelsesplads stå åben for ham under betingelse af at han går i behandling for sit misbrug. Han mener et mildt pres kan virke motiverende for at han får gjort noget ved siden problemer. Jesper mener, at det også vil komme ud, at personen selv trækker sig, og at han vil indgå i en tilbagebetalingsordning. Det synes han man skal genoverveje. Ole Kruuse supplerer med at sige, at det kan være svært at få politiet til at tage sagen. Han opfordrer til at man sylter sagen. June mener, at det kan hjælpe med personens erkendelsesproces, at man sætter nogle krav til ham. Men er han der, hvor man kan bevæge ham? Sofie synes det er vigtigt at personen mærker at I er der for ham. Hun ved ikke hvor mange der har forsøgt at kontakte ham. Hun synes at renomméet også kunne være, at I SAND melder man ikke folk til politiet. Vi skal huske på at vi er en flok misbrugere. Det skal vi huske på. Søhus synes ikke, der er nogen der skal smides ud af SAND. Han synes det er træls at personen har trukket sig. Han foreslår at der er 50 HF sælgere, der donerer en dagsløn til at betale hans gæld. Søhus går gerne forrest. Men han synes det kræver, at personen erkender, at han har et problem. Han mener det vil styrke SAND, hvis vi kan løse problemet sammen. Søhus mener dog at man skal politianmelde personen. Jesper synes det er en god løsningsmodel. Dog synes han det er allervigtigst at persoen får hjælp til sit misbrug. Nogle gange fatter man først sit problem når man ser hvad det har af konsekvenser. Skou synes ikke man skal tænke på Hr. og fru Danmarks krænkede retsfølelse, hvis man ikke politianmelder ham. Vi diskuterer hvordan historien ville lyde i medierne. Om det er løsningsmodellen eller den manglende politianmeldelse, der ville trække overskrifter. Stig er bekymret for at den manglende konsekvens (politianmeldelse), vil skade SANDs renomme. Vi skal foretage os noget. Hvis ikke vi gør det vil det skade os. Søhus synes godt vi kan vende den til noget positivt, hvis vi gør det som han har foreslået. Vi kan vinde på sagen, hvis vi vinkler den positivt. Vi skal gå efter bolden og ikke efter manden. Det er et spørgsmål om at få sagen ud af verdenen hurtigst muligt. Det vil også lægge låg på historien. Der er så mange rygter i hjemløseverdenen. Det ved folk godt. Det handler nok mere om at have nogle at svine til. Det er typisk dem, der stikker næsen frem. Hvis personen ikke har indrømmet sit misbrug er det meget svært at gøre noget for ham. Der er flere, der tror at personen har erkendt, at der er noget galt. Jesper mener han har et godt forhold til personen. Han vil i hvert fald gerne tale med ham om det. Måske vi skulle fjerne diskussionen fra sit personlige niveau til et principielt niveau. Dog har vi en aktuel situation med personen og vi har brug for en løsningsmodel for ham. Skal vi foreslå en løsningsmodel? Og hvem skal kontakte ham. Skal vi anbefale SANDudvalget at omgøre deres beslutning? 2

3 Jesper mener, at det måske kan være svært for nogen, overhovedet at få kontakt med ham. Han ville personligt lukke af. Samlet tilkendegivelse: 5 stemmer for omgørelse, 3 blanke, 3 suppleanter, der ville stemme for omgørelse (hvis de havde stemmeret). Fælles skrivelse fra SAND mht. løsningsmodel og mht. at præsentere ham for en løsning på at afdrage gælden. Fælles dag hvor man sælger for personen, men det kræver hans aktive medvirken. Lav en liste over sælgere, der vil være med. Hvordan kan vi forhindre at vi det sker igen? Der skal mindst 2 til at hæve penge i banken. Jesper har f.eks. et hævekort. Kunne man lave en fælles procedure for alle? Der er enighed om, at der altid bør være mindst to ud af f.eks. 3 5 personer, der har mandat til at hæve penge. Ask foreslår, at sekretariatet får en kopi af bevillingsskrivelsen og udbetalingsblanketten, en kopi af ansøgningen og en kopi af økonomiproceduren, når et udvalg får penge. Samtidig kunne man lave en økonomiprocedure, hvor man både aflægger regnskab jævnligt og viser kopier af bankudskrifterne. Sekretariatet vil gerne gøre det en del af sit faste servicetjek af udvalgene når vi deltager i udvalgets møder, at spørge til regnskabet og hjælpe med at få lavet det. Som forening må vi erkende, at vi er mennesker, der nemt kan falde for fristelsen til at tage af kassen. Der er en del erkendelsesproces i det. Vi skal have en åbenhed omkring de problemer, vi bokser med og måske også skrive i SANDsigeren om det, så vi ikke fremstår som en flok, der slet ikke har problemer. Jesper vil gerne skrive om det, og om hvad han er for et menneske; hvilke fristelser der er osv. Ask og Susanne laver et skriv, der dækker det hele. Vi kan også lave et fællesmøde for alle kasserere? Der kan også laves en Quicksand for udvalgene. Vi skal af med lukketheden omkring penge. Det avler mistro hvis der ikke jævnligt aflægges regnskab. Kruuse minder om, at man har et ansvar for at tingene kører efter bogen. Det ansvar kan man ikke unddrage sig fra selvom man træder ud af bestyrelsen. Hvis man er i tvivl om hvor vidt der er noget galt må man melde det til SANDs sekretariatet og bede dem komme på banen. I SAND Århus har man et fast sted, et skab inden på et kontor på værestedet, hvor alle bilag og regnskab ligger. Så er man sikker på hvor tingene er og alle kan gå ind og forsikre sig om tingenes tilstand. Ask: Hvordan hænger SAND sammen og hvordan vil vi gerne hænge sammen? 3

4 Vores legitimitet er i vores kontakt med de hjemløse på gaden og i boformerne. Hvis vi ikke har denne kontakt, er vi slet ikke up to date med hvilke problemer, der er disse steder. Så kommer det til at dreje sig om de problemer, når man er kommet videre fra boformen. De kan være nok så vigtige, men det er ikke her, fokus skal være. Der er også nogle, der tror at det er OK at være med i SANDs bestyrelse og ikke i et udvalg. Hvis man tror det er en løsning, så har man misforstået hvad det her går ud på. Der er faktisk forbindelse mellem de tre niveauer: SANDs bestyrelse, SANDudvalget og boformen. Ask vil gerne diskutere hvordan SAND er skruet sammen men det ændrer ikke ved at det er sådan virkeligheden ser ud. SAND Hovedstaden har gode erfaringer med at holde temadage på div. boformer og invitere formændene fra beboerrådene til bestyrelsesmøderne. Det er svært at skabe forbindelsen mellem beboerråd og lokale udvalg. Vi plejer at sige, at boformerne er vores rekrutteringsgrundlag, men den helt store udfordring er at fastholde kontakten med de beboere, der er flyttet ud og nu sidder i egne lejligheder. Det er svært. Så længe de er på boformen så er interessen stor, men så havner de i en eller anden lejlighed og så er det lige som om interessen daler voldsomt. Det er meget problematisk da udskiftningen på boformerne er større end nogensinde. René efterlyser en genial idé til at fastholde folk. Kjeld foreslår, at man kan holde en vis kontakt med folk via efterforsorgen. På Østervang i Århus oplever SAND udvalget at der også er udskiftning blandt personalet, så lige når man har fået nogle allierede, kommer der nye personaler. Vi er også oppe i mod, at man i flere kommuner arbejder aktivt med at nedbringe opholdstiden på boformerne så folk kun skal bo der i 3 4 måneder og derfor mener personalet at det er mindre vigtigt med et beboerråd. For folk skal jo så hurtigt videre. På Karlsvognen er der kaffe og kage for gamle beboere hver torsdag eftermiddag. Men det er meget de samme, der kommer. Man har også prøvet at alliere sig med efterværnet, men de er heller ikke interesserede. På Skansegården har man udnævnt et af personalerne til at være beboerrådskontakt og det vil sige at det fungerer fordi der er noget kontinuitet. Der er behov for støtte fra personalet og det har vist sig givtigt med de temadage, Hovedstaden har holdt. Og så er der også Bindex. Det betyder at man bringer noget med sig, har noget at tilbyde og skaber dialog. Det kan være de finder ud af at SAND er en god ting og et stykke hen ad vejen kan aflaste personalets arbejde. 4

5 Ole Skou har gjort sig nogle tanker om hvordan vi kommer ud til beboerne for boformerne. På de store boformer i Kbh fx Mændenes Hjem og Hillerødgade - er det for en stor del udlændinge somaliere og arabere og helt unge med andre problemstillinger og andre misbrugskulturer. Vi er også oppe i mod housing first korte ophold og ud i egen bolig og dvs. det er svært at fange og fastholde folk. Det er ikke nok at folk siger vil du ikke være med i SAND? SAND hvad? Folk tænker meget hvad får jeg ud af det? Det handler om at få noget indhold og formidle det, så folk kan forstå det. Det handler jo om at være bindeled mellem de hjemløse og de højere instanser. Ole bruger en del tid på gaden og har bl.a. snakket med de gadehjemløse i Kbh. Den mobile retshjælp er noget vi kan tilbyde. Noget konkret, noget man kan se noget mening i. Per Søhus: Jeg synes vi skal være bedre til at informere folk om hvad de har ret til og hvad de har krav på. Fx indgår folk tilbagebetalingsaftaler som de slet ikke kan leve op til, fordi de ikke ved hvilket rådighedsbeløb, de har krav på. Vi er nødt til at forklare folk at det de skal koncentrere sig om at blive i deres bolig og så må kreditorerne altså vente til man er ovenpå og har overskud også økonomisk. Fx på lovgivningskurset kunne man godt informere om sådan nogle helt generelle ting, som man kan bruge lige fra dag 1. Ole Skou har gjort sig tanker om at uddanne mere specialiserede bisiddere - fx indenfor gæld. June har også været rundt på div. boformer ifm kvindenettet. Hun oplever, at der kommer meget få til beboermøderne og hun mærker en hel anden interesse fra beboerne når personalet er interesseret og ser SAND som en samarbejdspartner og ikke som en kontrolinstans. Kunne man forestille sig at lave et årligt møde med personaler fra fx væresteder og boformer hvor vi fortæller om SAND? René: Der hvor folk spidser ører og tænder for alvor, er når man nævner gældsrådgivning. Men vi skal jo kunne tilbyde mere. Stig: Vi har tidligere snakket om at lave en spiseseddel med ti punkter med hvad SAND kan hjælpe med. Helt konkrete punkter, der kan hænge på opslagstavlerne. Ask: SBH er begyndt at vende sig meget mod SAND. De kommer oftere og oftere og beder SAND om at løfte en sag politisk fordi de ikke magter det selv. Ask har fået rigtig meget taletid på SBHs årsmøder og det er fint. 5

6 SAND har også spurgt om vi skal holde kursus for de socialrådgivere, der er ansat på boformerne og det er de egentlig meget lydhøre overfor, men vi tøver lidt da vi egentlig mener at det er SBHs egen opgave at uddanne personalet. Bindeks, den mobile retshjælp, bisiddere er redskaber vi har i posen til at komme rundt på boformerne og tilbyde dem noget konkret. UL, Ombold- hold er andre tiltag! HUSK! Vi er ikke nogen, der tager rundt og hjælper de hjemløse! Vi er ikke dem, der gør alt det, som kommunerne ikke kan finde ud af! Vi ER hjemløse! Vi er et fællesskab, der hjælper hinanden. Vi er hjemløse, der hjælper andre hjemløse. Vi er ikke dem og os! Det kommer vi til at glemme en glemme en gang i mellem. Vi skal være en af gutterne! På Dalhoffsminde holder man beboermøder i arbejdstiden man får dusør og så dukker folk altså op. Ole Skou har været til møde i lederkollegiet for Danmarks forsorgshjem og de var meget positive. Måske er det bl.a. den vej, man skal kigge fremover. Det kunne være en vej til at få noget interesse vækket hos personalet. Jesper: Vi skal slå på hvad vi er og ikke hvad vi kan. Vi skal være en af gutterne vi skal tilbyde noget, som de ikke bliver tilbudt andre steder. Ja, vi har kurser og det men det er måske ikke lige det, man har mest behov for når man kommer på et forsorgshjem. Og det, man har mest brug for, det er måske et netværk. Et sted hvor man bare kan komme som man er og sådan er SAND jo som forening, men det gør vi bare ikke ret meget ud af at fortælle. Vi skal sørge for at dem, der kommer ud og arbejde på boformerne og i forvaltninger også kender SAND. Hvad kan vi tilbyde ift. det sociale? Det er det, folk efterspørger. Ad. 1. på dagsordenen Ewald oplever at nogen bliver truet med at blive trukket i kontanthjælp, hvis man vil på SAND kursus/møde. Beboerrådskontakt blandt personalet. Det kan give os en støtte fra personalesiden. Det kan indskrives i en beboerhåndbog (som forslag til hvad der man kan få hjælp til fra personalets side). 6

7 Vi skal passe på med at fokusere på alle barriererne. Det har vi en tendens til. Hvad gør at folk gerne vil være med i SAND? Der er en individuel tilgang til det. Individualismen har gjort sit indtog. Praktiske ting, som folk kan se noget mening i. Vi kan også gå ret og krav vejen. Folk indgår afdragsordninger, som de ikke er i stand til at overholde. SAND info kan også genopfindes med den form. Hvad sker der når Udbetaling Danmark overtager visse udbetalinger? Lav en SAND Info på det. Gå gennem de faglige organisationer til medarbejderne. F.eks. skrive en artikel til SL eller sld eller hvad den nu hed, den forening Susanne omtalte. Ad. 2 på dagsordenen Sofie har delt de nye pjecer med adresser rundt. For 3 måneder siden bad vi jer om at give en melding om hvilken adresse der skal stå på bagsiden. Der er 2 af udvalgene, hvis adresse holder i dag. For fremtiden må udvalgene nok selv skrive adresse på, på den ene eller den anden måde. Der kan rekvireres flere pjecer ved at henvende sig til sekretariatet. Pjecen er mindre tegneserieagtig end den gamle. Der er leget med et nyt logo. Vi vil nu i højere grad udtrykke at vi er en organisation af rigtige mennesker/hjemløse. Vi har forsøgt at gøre den mere konkret. Den er holdt i talesprog for at gøre den mere forståelig og for at komme i øjenhøjde med vores målgruppe. Sofies oplæg: I forlængelse af snakken om Per, vil jeg gerne sige noget hvordan vi ser os selv, hvordan vi gerne vil have omverdenen til at se på os og hvordan vi gerne vil have det til at være. Der nævnes Fællesskab, rummelighed, sammenhold, venskaber, støtte, fristed, respekt, forskellighed, ligeværd, empati, højt til loftet, netværk, loyalitet, narkomaner, drukmåse, hjemløse, være sig selv, plads til alle, psykisk syge, overbærenhed, sårbar, hårdføre, venskaber, sammen kan vi, højt til loftet, fristed, erfaringsrigdom, viden om at være. Sofie synes at noget er det vigtige er at vi kan dele ud af vores egne erfaringer og viden. Vi skal være en af gutterne, og ture være det. Det er det, vi skal kommunikere ud til omverdenen. Hun tror det er det, man har brug for når man sidder på et forsorgshjem. Det kan godt være at et kursus kan gøre det eller give det. Men det kan også gives via andre kanaler. Forskellige kildetyper. Der er tre forskellige. 1. Eksperter: universitetsuddannede og lign. Man udtaler sig med henvisning til undersøgelser. 2. parter: Hjemløse i givne tilfælde og sekretariatet. Man er part i en sag og udtaler med udgamngspunkt i dette. Man vil sige noget om at det er for dårligt at man ikke tage hånd om problemet fra politisk hold osv. 3. Erfaringskilder: Det er jer. Det er de hjemløse. Man udtaler sig om sig eget liv og hvordan det er. Det er ens levede erfaringer, der underbygger ens udsagn. 7

8 Det kan være rigtigt farligt at tage en rolle som man ikke kan varetage. F.eks. hvis Sofie leger hjemløs eller en hjemløs leger ekspert. Man er kun ekspert på sit eget liv, ikke hjemløshed. Man kan også kalde det konsekvenseksperter. Der er en forskel på det og det at være ekspert. Det, I som hjemløse kan give, er at I kan vise med jeres kød og blod, hvad det vil sige at være hjemløs. René har en opfattelse af at erfaringspersonerne bliver mere og mere inddraget i det politiske og administrative niveau. Vi skal huske at lyde som os selv, ikke som en skolebog eller en ekspert. Vi skal stå ved at vi har erfaringerne, stå ved at vi er hjemløse og lade være med at tro vi er noget andet. Hvad er det, der er så galt i udsagnet vi hjælper de hjemløse? Vi træder ud af vores rolle. Vi tager afstand til en gruppe vi selv er en del af. Vi skal sige I SAND hjælper vi hinanden. Stig siger, at han nogle gange møder en undren over at SAND folk selv har været hjemløse. Spørgsmålet er hvordan vi kommunikerer vores primære budskab ud: hjemløse, der hjælper hjemløse. Vi har erfaringsniveauet. Det skal vi stå ved. Det er os, der skal udtale os om hvordan det vil være for hjemløse, hvis der f.eks. bliver lukket boformer. Svaret er at det for mig har haft stor betydning at jeg altid kan komme ind på en boform og få hjælp. Eller fortælle om hvordan jeg oplevede det sidste ophold jeg havde. De lange politiske udredninger om hvorfor boformer er vigtige er sekretariatets bord. Og udsagn, der er underbygget af talmateriale - fx om at antallet er hjemløse er steget/faldet ifm med strategien er eksperternes, fx SFI eller Socialstyrelsen. Erfaringerne skal også omsættes til noget konstruktivt. Det skal ikke være en vræleklub. Vi kan også forsøge at generalisere vores erfaringer. Det forhindrer ikke at vi bruger os selv som eksempel. Vi skal gøre mere opmærksom på, at vi alle er hjemløse, lige bortset fra de ansatte selvfølgelig. Kan man sige at vi er en fagforening for hjemløse? Det kan man godt. Man kan også sige at vi er en forening for hjemløse, hvor man hjælper hinanden. Stig savner, at vi får en fælles strategi for hvilke sager vi prioriterer i en given periode. Det kunne være godt at alle udvalgene siger det samme om den samme sag, når man kommer på den politiske bane. Det afholder os ikke fra at der er nogle lokale forhold, som afviger fra den overordnede drejebog. Nyhedsåret har også en cyklus. Nu i august måned - taler man om skolestart. I december taler vi om hvor hårdt det er at være hjemløs og sove ude om vinteren. I god tid før vi ved vi kan komme på banen, skal vi have formuleret vores politik. Der er altid en mulighed for at dreje samtalen hen på det man gerne vil. Idé: lav et lær at blive politiker kursus. Sofie siger, det vil jeg gerne lave. Sofie kan folde rollebegrebet ud. Det kan være vi skal kombinere det med det at lære at svar på spørgsmål fra politikere. En garvet spindoktor kunne være sjov at få på banen. Bestyrelsesmøde d. 15. august

9 Skou fortæller om hans mange timer, der bliver brugt på at være juridisk sagsbehandler. Det har fået ham til at pusle med tanker om at lave en retshjælp i SAND regi. Den tanke blev droppet. Imidlertid blev han kontaktet af advokat Tage Gøtzsche, der ville lave en retshjælp. Når man laver en retshjælp skal man godkendes. Hvis man bliver det, har man en god mulighed for at få faste bevillinger, hvis man vel at mærke beviser sit værd. Tage er fra Århus og er gået i gang med at lave en retshjælp i Gellerupparken. Han har fået mange 2. generationsindvandrere ind på jurastudiet. Sammen med Kirkens Korshær har Skou holdt planlægningsmøder med Tage. Tage er meget forvirret og farer rundt, men er dygtig. Der skal laves en bestyrelse, så der er styr på Tage. Den består af Skou og en fra KK. Ole er i tvivl om det faglige niveau. Mange af de frivillige jurastuderende er 2. generationsindvandrere. Derfor kan de mangle den kulturelle og sociale forståelse for alkoholikere og hjemløse. Desuden mangler de specialviden om vores område. Skou har været over og undervise de frivillige og givet dem opgaver, så de kan blive klædt ordentligt på. Der er aftalt yderligere undervisningsforløb. HF laver en omtale om retshjælpen. Der er også lavet en hjemmeside. Alle Kirkens Korshærs varmestuer får en mobiltelefon. Alle SAND udvalg får også en. HF får en. Der er indkøbt 40 telefoner. Man kan låne mobiltelefonerne i varmestuen, måske det mest bliver medarbejderne, der ringer. På samme måde kan det foregå i udvalgene. Der bliver nødt til at være nogle bisiddere, der bakker op om den telefoniske rådgivning. På forhånd har KK sagt at deres medarbejdere vil bakke op. Det håber vi også, at folk i udvalgene vil. Der kan kun ringes op til den mobile retshjælp. Ikke andre numre. Folk kan altså henvende sig til udvalget og enten låne en telefon eller få et udvalgsmedlem til at ringe for sig. Vi skal diskuterer hvordan det skal kommunikeres ud. Der er ved at blive lavet nogle plakater og nogle flyers. Man kan også ringe til retshjælpen fra boformerne. Derfor giver det mening at sætte plakater op på boformer og lave flyers, både hertil og til dem vi ikke når. Vi diskuterer hvordan man kan få efteruddannet vores folk. Den mobile retshjælp: Ole sender et ark med links til relevant lovgivning til bestyrelsen. Skou vil gerne rundt til alle udvalg og tale med dem om hvordan det går. René vil tage op til Karlsvognens beboermøder hver torsdag og sidde med en telefon for at teste hvor stor efterspørgslen er. Udvalgene går straks i gang med at bruge retshjælpen. Når vi har hørt hvor vidt de kan følge med, kan vi blæse projektet op på boformerne. Det er vigtigt, at udvalgsmedlemmerne er dem, der finder ud af hvad problemstillingen er og får skærpet spørgsmålene til retshjælpen. Det er et projekt, der skal vise at SANDudvalget har noget viden og nogle erfaringer, der kan bruges. Det er kontaktskabende mellem udvalgsfolkene og andre hjemløse. Der laves nogle visitkort med udvalgets retshjælpstelefonnummer. 9

10 Hvis der er nogen problemer, så ring til Skou. Adgangskort SBH har, sammen med SAND, lavet et adgangskort til alle landets boformer. Det har vi gjort fordi vi har oplevet at flere og flere hjemløse oplever, at kommunerne ikke længere henviser til boformer udenfor kommunen. Der er eksempler på at borgere ikke bliver henvist til en boform der matcher ens behov eller kommuner, der lægger forhindringer i vejen for borgeren fordi han ikke vælger den boform kommunen henviser til. Sofie har lavet en skrivelse, der beskriver problemstillingerne. Hun har også lavet en PR og distributionsstrategi. Hun gennemgår den. Hun har brug for hjælp til at finde en oplagt case. Sofie og Ask har diskuteret om der skulle laves et indstik med lovgivning om selvmøderprincip osv. Vi diskuterer hvor man skal uddele adgangskortene. På boformerne er folk velplaceret. Det skal være varmestuer, under bænken. Udvalget går i gang med at uddele og husker at få baggrundshistorien med. Man har ikke kortene med når man er ude og fortælle om SAND på boformerne, men det er ikke informationsmateriale. landkort Ask vil gerne have kortlagt alle hjemløsetilbud. Det er folk med på. De præsenterer det for udvalgene. Sekretariatet laver en skabelon over hvilke informationer, der skal indsamles om hvert sted. Mærkesager Væresteder er åbne uden for normale åbningstider. Hjerterum i Aalborg er et eksempel på en løsning. Vejles Herbergs venner har lige fået penge til alle sine aktiviteter. De penge de får ved at være HF distributører kan de bruge som de vil. Det er en ren solstrålehistorie. Ask foreslår, at man skriver til kommunerne og spørger dem om hvilke værestedstilbud der er og især hvilke tilbud der er udenfor normal åbningstider. Der er flere kommuner, der kræver, at der er fleksible åbningstider for værestederne, siger Leif. Der er mange, der har brug for nogen at snakke med. Der skal være fleksibilitet i tilbuddene også til hjemløse. Man kan sammenligne det med daginstitutionstilbud til børn med forældre, der arbejder skævt. Sofie gør opmærksom på at der skal bygges noget på sagerne, for at løfte dem politisk. En anden sag er at man ikke kan invitere folk op i en umøbleret lejlighed og se fodbold. Der skal penge til at møblere lejligheden. Etableringshjælp. Hvordan er det med boligindskudslån. Den nye trend er at folk skal vise en vilje til at få en bolig. Man skal efter serviceloven vise en vilje til at medvirke til løsning af ens problemer. Det bliver tolket bl.a. som om at 10

11 man skal spare op til en bolig for at vise en vilje. Spørgsmålet er så hvor meget man skal spare op. Man kan vise vilje ved at spare 50 kr. op om måneden, siger vi. Kommunerne siger nok noget andet. Når man står med en hjemløs, der skal Hvis man mener noget med Housing first skal man strege de gamle boliglån! Hjemløses venner i Esbjerg giver etableringshjælp til et par hundrede hjemløse et pr. år: Toiletartikler, møbler osv. og får tingene kørt ud. Skal man eksportere den idé til andre steder. Det er den allerede blevet. Det har de også i Odense; Mælkevejen. Problemet er at kommunerne bruger det som argument til at give etableringshjælp til borgerne. Det har man i Odense fået at vide er ulovligt. De skal i stedet informeret om at man kan få billige ting på Mælkevejen. Skou fortæller at man på et tidspunkt i Kbh uddelte spisebilletter ti Kirkens Korshærs værested. Det stoppede Korshæren med fordi de mente at man gav kommunerne carte blanche til IKKE at give overlevelseshjælp. Vi skal holde øje med sådanne ordninger. Kommunerne må ikke give afslag med en begrundelse af at man kan gå ned til en privat hjælpeorganisation og gå hjælp. Vi kom fra indskudslån. Det er korrekt at hvis man selv fraflytter en bolig, vil kommunen meget nødig give en et nyt lån. Hvis fogeden derimod har været der står man stærkere i en ansøgningsprocedure. Hvis man virkelig vil have hjemløse i eget hjem skal man sørge for at der tages hånd om alle forhold: Indskudslån, etableringshjælp, socialt netværk, gammel gæld. Det er her handleplanen kommer ind i billedet. Meningsfuld aktivering (det kan også være en hjælp at blive tvunget til noget). Ask savner nogle beskrivelser af hvordan man skal håndtere hjemløse. Man kan godt gøre noget mere ud af at beskæftigelsen ikke skal overtage socialpolitikken. Vi skal have det sociale frem i billedet igen. Der er også spørgsmålet om tvangsaktivering på boformerne. På den ene side giver det dusør at være beskæftiget på boformen. På den anden side skal man lave noget. Hvad mener vi om det. VI ender op med det individuelle skøn. Hvad der er godt for den enkelte er individuelt. Men det er ikke altid den hjemløse, der har den gode dømmekraft. Det må være et stykke pædagogisk motivationsarbejde, der skal til. At blive mødt med krav er også en anderkendelse som menneske. De skal være individuelt tilpasset. Det skal ske i samarbejde med den hjemløse. Vi har stadig et princip om at der skal være plads til dem, der er så langt ude i et misbrug at de har svært ved at honorere noget krav overhovedet. Og der skal være plads til de unge med lade holdninger. Der skal være noget personale på boformerne, der kan tage sig af de psykisk syge. Helle oplever at meget personale har svært ved at håndtere dem. 11

12 Vi diskuterer hvor meget ekspertise boformerne skal have omkring misbrug og psykisk sygdom. På den ene side skal personalegruppen have en viden om misbrug og psykisk sygdom. På den anden side skal de ikke behandle. Morten har haft gode erfaringer med den psykolog, der er tilknyttet Svenstrupgaard. Det er et problem at psykiatrien har nedlagt masser af pladser. Man skal være mere og mere syg for at blive indlagt. Der er nogle unge, der ender på forsorgshjem fordi de cykler rundt mellem delelejlighed og gaden. Brugernes BaZar Der er nogen, der overnatter fra den ene dag til den anden. Det betyder, at der er en hær af frivillige til at stille stand op. Der er også nogen, der kan slæbe over dagen før og på selve dagen. Det finder Ask ud af. Vi skal huske GK strimler. Hvis vi har nogen T- shirt tager vi dem med. Pia står for kaffe og kage og kaffemaskiner. Sekretariatet sørger et a conto beløb til indkøb til Pia. Ask har lavet en vagtplan som han sender med referatet. Der må kun Brugernes BaZar fra socialministeriet til rejsen. Dem kan man få fra SANDs sekretariat. HF: Skou informerer: Der forventes et overskud på til trods for store udgifter til tøj. Vi er kommet af med førstesalen, det sparer os for om måneden. Der er glæde med og blandt medarbejderstaben. Politiken har kontaktet HF. De har boet 100 år på Rådhuspladsen og vil fejre det med en gadefest. Overskuddet fra den fest skal gå til hjemløse. Der skal laves en akutfond til hjemløse. Vi regner med at der kommer kr. Der åbnes et jysk HF kontor på værestedet i Jægergårdsgade i Århus. Der holdes fest/reception d. 6. september. Det lægges stort an. Der laves en HF fotokalender for Det plejer at være Holger, der laver den. I år er det Helga Theilgaard, der laver den. Den er skudt på Svenstrupgaard. Hun vil gerne lave en sort/hvid kalender, men det er ikke endeligt afgjort, hvordan den bliver. Sidste år blev der lavet eksemplarer. Det håber vi på at få solgt igen. EVT Lovgivningskursus: d. 13. september på TAMU D. 27. september er der generalforsamling i Hus Forbi D. 28. september er der Politiken fest. Hjemløses venner holder fest i Esbjerg d oktober

13 Hjemløsedag i Kbh d. 17. oktober i København (Nytorv). Skolepjece Kommunikationsarbejdsgruppen talte om at de gerne vil lave en pjece man kan tage med til uddannelsesinstitutioner mm. De synes det er relevant at give deres mening til kende omkring hvad hjemløshed er. Sofie har lavet et udkast på den baggrund. Den er udformet som 10 spørgsmål og svar. Vi retter lidt til og godkender. Frivillige i SAND Helle var til Langelandsfestival, hvor hun mødte en person, der gerne ville være med i SAND. Hun sagde at han ikke kunne være med i SAND fordi han ikke var eller ikke havde været hjemløs. I SAND Nordvestsjælland har man fået et tilbud fra en dame om at give hjælp til gældsrådgivning og regnskab. Det har man sagt pænt ja tak til. Principielt kan man som ikke hjemløs frivillig være med til at løfte opgaver. Man kan bare ikke være blive valgt ind i en SAND udvalgsbestyrelse. De kan give praktisk hjælp ved møder, arrangementer mm. 13

Referat af SANDs generalforsamling 2013

Referat af SANDs generalforsamling 2013 Referat af SANDs generalforsamling 2013 Odense. D. 26.3.13. Dagsorden iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse

Læs mere

SANDs bestyrelsesmøde d. 13.11.12

SANDs bestyrelsesmøde d. 13.11.12 SANDs bestyrelsesmøde d. 13.11.12 Deltagere: Helle Madsen, Per Bonderup Søhus, Harald Gjersøe, Ewald Pohle, Leif Jensen, Ole B Larsen, Jørgen Brohus, Ole Skou, Ask Svejstrup (ref.) Vi holder 1 minuts stilhed

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SAND, d. 2/6 2009

Referat af bestyrelsesmøde i SAND, d. 2/6 2009 Referat af bestyrelsesmøde i SAND, d. 2/6 2009 Tilstede: Torben, Per E, Leif, René, Pia, Johnna, Per K, Bjarne, Ewald, Susanne, Julie, Ask, Sofie Afbud fra: Kristian Referent: Sofie 1. Godkendelse af referat:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SAND d. 27.5.14 1. Velkommen til nye folk 2. Minievaluering af tour de boform

Bestyrelsesmøde i SAND d. 27.5.14 1. Velkommen til nye folk 2. Minievaluering af tour de boform Bestyrelsesmøde i SAND d. 27.5.14 Deltagere: Henrik Pedersen, Harald Gjersøe, Preben Madsen, Kurt G Andersen, Leif Jensen, Ole Svendsen, Pia Nedergaard, Steen Rosenquist, Ninna Beck Thornhal, René Køhn,

Læs mere

Der er jævnligt kedelige episoder med fulde SAND folk. Nogen gange er tøjet eller taskerne med SANDlogo på blevet taget fra folk.

Der er jævnligt kedelige episoder med fulde SAND folk. Nogen gange er tøjet eller taskerne med SANDlogo på blevet taget fra folk. Referat af bestyrelsesmøde i SAND d. 8.9.15 Deltagere: Steffen Lerhauge, Leif Jensen, Kurt G Andersen, Bettina Sørensen, Birgitte Schneidelbach, Harald Gjersøe, Martin T Christensen, Christina Strauss,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SAND d. 12.12.07

Bestyrelsesmøde i SAND d. 12.12.07 Bestyrelsesmøde i SAND d. 12.12.07 Deltagere: Jørgen Jensen, Torben Christiansen (SAND Nord), Leif El (SAND Midtvest), Torben Høecke, Johnna Erichsen (SAND Sydvest), Ega (SAND Fyn), René Holmgren (SAND

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen. Der vælges referent og dirigent. Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt. Der vælges stemmetællere.

Velkommen til generalforsamlingen. Der vælges referent og dirigent. Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt. Der vælges stemmetællere. Referat Generalforsamling, SAND Trekanten, 25.02.2016 Til stede: Betina, Malene, Poul, Per, Pernille, Jan, Lene, Jakob Til stede fra SANDs sekretariat: Sanna, Rene N. Velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 14. juni 2011

Bestyrelsesmøde d. 14. juni 2011 Bestyrelsesmøde d. 14. juni 2011 Deltagere: Per K, Per Søhus, René H, Stig B, Jesper L, Leif J. Ewald P, Jørgen J, Kim B, Ega, Birthe (Servicestyrelsen), Eva (Sekretariatet), Ask (Sekretariatet/ref.).

Læs mere

Generalforsamling i SAND Hovedstaden, d. 28.2.12

Generalforsamling i SAND Hovedstaden, d. 28.2.12 Generalforsamling i SAND Hovedstaden, d. 28.2.12 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Formand for SAND Hovedstaden Per Ernsten startede med at byde velkommen og indstillede til, at forsamlingen

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 9.10.2012

Bestyrelsesmøde d. 9.10.2012 Bestyrelsesmøde d. 9.10.2012 Deltagere: Harald Gjersøe, Leif Jensen, Leif Elektriker, Ewald Pohle, Martin Christensen, Per Søhus, Helle Madsen, René Holmgren, Jesper Lauritzen, Ask Svejstrup. Afbud: Ole

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Jeg hedder Leif Jensen og er næstformand for SAND.

Jeg hedder Leif Jensen og er næstformand for SAND. Bestyrelsens beretning for 2011 Kære hjemløse venner Jeg hedder Leif Jensen og er næstformand for SAND. Det plejer at være formanden, der får lov at stå her og fortælle hvad der er sket i løbet af året.

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Referat af generalforsamling 2009

Referat af generalforsamling 2009 Referat af generalforsamling 2009 Deltagere: I alt 38 stemmeberettigede Dirigent: Peder Larsen Referent: Sofie Bay- Petersen 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen indstiller Sofie Bay- Petersen til

Læs mere

Konceptet Hus Forbi. Side 1

Konceptet Hus Forbi. Side 1 SAND møde d. 28.8.08 Delt.: Ewald Pohle, Jane (Århus) Jan Lauritzen, Leif Jensen, Flemming (SAND Midtvest), Kristian Geisler (Møn), Pia Nedergaard, Lotte Vilshardt (Fyn), Jørgen V Jensen, René Holmgren,

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 27. august 2008

Bestyrelsesmøde d. 27. august 2008 Bestyrelsesmøde d. 27. august 2008 Deltagere: Leif El, Kristian, Torben C, Bjarne, Stig, René, Per, Ewald, Ask og Sofie Referent: Ask/Sofie 1. Godkendelse af referat: Per nævnte at der ikke var skrevet

Læs mere

Fælles SAND møde d. 14.9.2010, Odense

Fælles SAND møde d. 14.9.2010, Odense Fælles SAND møde d. 14.9.2010, Odense Ask præsenterer sekretariatet i SAND; Ole og Lise (ref.). Han siger, at han er glad for at se så mange nye ansigter bland brugerne. Deltagere: Ega, SAND Fyn; Ole S,

Læs mere

Fælles SAND møde d.8. april 2008 Ewald byder velkommen og præsenterer sig selv. Det er dejligt at se, at der er så mange der er dukket op.

Fælles SAND møde d.8. april 2008 Ewald byder velkommen og præsenterer sig selv. Det er dejligt at se, at der er så mange der er dukket op. Fælles SAND møde d.8. april 2008 Ewald byder velkommen og præsenterer sig selv. Det er dejligt at se, at der er så mange der er dukket op. 1. Valg af dirigent Leif El Andersen vælges til dirigent. 2. Præsentation

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Bestyrelsesseminar i Finland d. 5. august 2008

Bestyrelsesseminar i Finland d. 5. august 2008 Bestyrelsesseminar i Finland d. 5. august 2008 Deltagere: Pia, Stig, Jørgen, Torben C., Bjarne, Per, René, Ole Skou, Johnna, Ask. Ole fortæller om sig selv: Han er snart 60 og har lavet social arb. siden

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Medicinpædagogik - så meget mere end medicin

Medicinpædagogik - så meget mere end medicin P A R K V Æ N G E T Der sker noget særligt, når mennesker sætter sig sammen og begynder at tale med hinanden. Dét der før var andres påstande, bliver til nye måder at forstå og erkende hverdagen på. I

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen. Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus

Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen. Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus Hvordan kom vi i gang Epistaxis patienter en sårbar gruppe

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 5-01-2012

Bestyrelsesmøde. 5-01-2012 2012 Bestyrelsesmøde. 5-01-2012 Fremmødte: Per, Stig, Maria, Noer, Martin, Pia, René og Stig S. Christian meldte afbud. Dagsorden. 1) Valg af referant: 2) Bostøtte (besøg af journalist). 3) Billeder +

Læs mere

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang.

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang. Der kom flere end 100 nye pigespillere, da Mette Littau, tidligere elitespiller, og Mejrup GU inviterede til den nye sæson, så nu har klubben ni hold i turnering, og de bør have to hold mere Mette Littau

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Hvis man vil have folk til at opføre sig ordentligt, skal man også behandle dem ordentligt

Hvis man vil have folk til at opføre sig ordentligt, skal man også behandle dem ordentligt KIRKENS KORSHÆRS NYHEDSBREV ODENSE EFTERÅRET 2014 Hvis man vil have folk til at opføre sig ordentligt, skal man også behandle dem ordentligt Denne overskrift så jeg i Kristeligt Dagblad, og den fik mig

Læs mere

Bestyrelsesmøde d.5. februar 2008

Bestyrelsesmøde d.5. februar 2008 Bestyrelsesmøde d.5. februar 2008 Deltagere: Ewald Pohle, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Kristian Geisler, René Holmgren, Niels Poulsen, Birthe Poulsen, Ask

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 23. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på botilbuddet Stjerneskud i Hjørring kommune.

Læs mere

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche Referat af møde i Udsatterådet Tidspunkt: 5. februar 2015 kl. 13:00 16:00 Sted: Blå Kors, Jægergårdsgade 2a, 8000 Aarhus C Deltagere: Kjeld Holm (formand), Aarhus Stift Michael Alber (næstformand), Kofoeds

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Generalforsamling i SAND Hovedstaden, 23.2.16

Generalforsamling i SAND Hovedstaden, 23.2.16 Generalforsamling i SAND Hovedstaden, 23.2.16 Deltagere: Sanna (SANDs sekr., praktikant), René (SANDs sek.), Niels Elbrønd (E- huset, SAND Hovedstaden), Ole Svendsen (SAND Hovedstaden), Michael Høyer (Bornholm),

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Fælles SAND møde, 20.11.12

Fælles SAND møde, 20.11.12 Fælles SAND møde, 20.11.12 Deltagere: Per Bonderup (Fyn), Martin Berthelsen (SAND Fyn), Ole Svendsen (SAND Hovedstaden), Eluf Harring (SAND Midtvest), Christian Raben (Blå Kors Herning), Morten Due (Karlsvognen),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde, d. 20.4.09

Referat af bestyrelsesmøde, d. 20.4.09 Referat af bestyrelsesmøde, d. 20.4.09 Tilstede: René, Pia, Per K, Bjarne, Torben, Stig, Leif J, Ewald, Johnna, Ask, Sofie Afbud fra: Kristian, Søs, Kim B, Leif El. Referent: Sofie 1. Godkendelse af referent:

Læs mere

Fælles SAND møde d.4.oktober 2007

Fælles SAND møde d.4.oktober 2007 Fælles SAND møde d.4.oktober 2007 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen (SAND Sydvestjylland), Ega, Egon Jensen (SAND Fyn), Carsten Sørensen (Hillerødgade), Ewald Pohle (SAND Kolding), Ask Svejstrup,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Bestyrelsesmøde SAND Fyn 18. Marts 2015. Fremmødte: Bo, Isabella, Martin, Andreas, Hans, Kim, Jens, Gert, Michella og Rene

Bestyrelsesmøde SAND Fyn 18. Marts 2015. Fremmødte: Bo, Isabella, Martin, Andreas, Hans, Kim, Jens, Gert, Michella og Rene Fremmødte: Bo, Isabella, Martin, Andreas, Hans, Kim, Jens, Gert, Michella og Rene Afbud: Pia, Las og Stig Fra sekretariatet: Ask Vi skal snakke mærkesager, forretningsorden og næste møde Ask er her i dag

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Referat af møde i Intergruppe Odense i Ansgar Kirkes Sognegård lørdag den 5.-4.- 2014

Referat af møde i Intergruppe Odense i Ansgar Kirkes Sognegård lørdag den 5.-4.- 2014 1 Referat af møde i Intergruppe Odense i Ansgar Kirkes Sognegård lørdag den 5.-4.- 2014 Deltagere: Uffe, Asger, Niels V., Trine, John, Kurt, Sven, Bjarne T. og Poul B. Ad.1: Velkomst ved John Oplæsning

Læs mere

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Indledning Dette notat beskriver et forslag til etablering af en frivillig gældsrådgivning i Skive. Formål, indhold og organisering er kort beskrevet, ligesom der er

Læs mere

Referat fra 3. møde torsdag d. 17. december 2015

Referat fra 3. møde torsdag d. 17. december 2015 Referat fra 3. møde torsdag d. 17. december 2015 1. Velkommen og siden sidst Yassine byder velkommen og gennemgår dagsordenen Siden sidst: Yassine har holdt oplæg for Sølyst-skolen med fokus på hvad ungebyrådet

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SAND d. 23. april 2008

Bestyrelsesmøde i SAND d. 23. april 2008 Bestyrelsesmøde i SAND d. 23. april 2008 Deltagere: Jørgen Jensen, Torben C. (Nord), Johnna E., Bjarne R. (Sydvestjylland), Stig B., Steen S.(Hovedstaden), Per K. (Midtvest), Ewald P. (Århus), Pia N. (Fyn),

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Dagsorden: Søndag den 18 01 2015 KL 13.00 Tilstede: Saria, Dennis, Mikkel, Teddy & Birgit. 1. Input fra borgerne : Lidt bøvl med klub 16 juleaften

Dagsorden: Søndag den 18 01 2015 KL 13.00 Tilstede: Saria, Dennis, Mikkel, Teddy & Birgit. 1. Input fra borgerne : Lidt bøvl med klub 16 juleaften Dagsorden: Søndag den 18 01 2015 KL 13.00 Tilstede: Saria, Dennis, Mikkel, Teddy & Birgit. 1. Input fra borgerne : Lidt bøvl med klub 16 juleaften med kanonslag. Osama tog en snak med de unge og det hjalp

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 7. Januar 2015 Klokken 13.00-16.00 Høgevej 25 B Hos Claus 1. Nyt fra Formanden: Kristine er inviteret til møde omkring indkøbsaftaler sammen med Stefan fra Skolelederforeningen.

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat. 05-07-2015 13:30 Søborg Hovedgade 143, st. th 2860 Søborg. Højebo. Møde indkaldt af: Rikke Mønster

Bestyrelsesmøde. Referat. 05-07-2015 13:30 Søborg Hovedgade 143, st. th 2860 Søborg. Højebo. Møde indkaldt af: Rikke Mønster Bestyrelsesmøde Højebo 05-07-2015 13:30 Søborg Hovedgade 143, st. th 2860 Søborg Møde indkaldt af: Mødetype: Bestyrelsesmøde Referent: Deltagere: Ditte Hansen, Laila Lystoft Referat 1. Punkt på Underskrivning

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Bestyrelsesseminar, Brogården, 9. 10. maj 2006

Bestyrelsesseminar, Brogården, 9. 10. maj 2006 Bestyrelsesseminar, Brogården, 9. 10. maj 2006 Formålet med seminaret er bl.a. at ryste den nye bestyrelse sammen. Herudover skal vi kigge på SANDs arbejdsopgaver, hvad er vores hhv. stærke og svage sider

Læs mere

ADHD-foreningens Frivilligpolitik

ADHD-foreningens Frivilligpolitik ADHD-foreningens Frivilligpolitik Velkommen her hos os I ADHD-foreningen er vi glade for, at du og de andre frivillige i foreningen har valgt at bruge jeres tid og kompetencer til at arbejde med ADHD-sagen

Læs mere

Social- og Handicapcentret 02-06-2014

Social- og Handicapcentret 02-06-2014 REFERAT Social- og Handicapcentret 02-06-2014 Til stede: Hans Behrendt, Rikke Strandgaard, Sanne Graffe, Steen Rosenquist, Kim Franson, Mette Olsen, Susanne Strandkjær, Orsolya (Orsi) Fejes, Jeanette Ingemann

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

Myrenyt juni /Juli 2011

Myrenyt juni /Juli 2011 Myrenyt juni /Juli 2011 Undskyld vi roder Som I måske nok har bemærket, så roder det en del i SFOén i denne tid. Det skyldes, at vi står over for store forandringer af vores lokaler. Efter sommerferien

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej

Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej Referat af ordinær generalforsamling den 2. marts 2016 Velkommen ved formand Jens Christian. Foreslår Metta Frost som dirigent. Ingen indsigelser. - Metta Frost er

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Referat af generalforsamling SAND Fyn på Store Dannesbo d. 18-02-2015

Referat af generalforsamling SAND Fyn på Store Dannesbo d. 18-02-2015 Referat af generalforsamling SAND Fyn på Store Dannesbo d. 18-02-2015 Til stede: Rie, Jens, Isabella, Martin, Steen, Richardt, René, Andreas, Stig, Jensine, Gert, Jan, Michael, Bo, Hans, Michael, René,

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Deltagere: Thomas Modvig, Martin S Berthelsen, Ask Svejstrup (ref.)

Deltagere: Thomas Modvig, Martin S Berthelsen, Ask Svejstrup (ref.) Ungegruppemøde d. 20.8.13 Deltagere: Thomas Modvig, Martin S Berthelsen, Ask Svejstrup (ref.) Afbud: Ewald og Jacob 1. Velkommen til nye medlemmer og intro af nye og gamle i gruppen Vi byder Thomas velkommen

Læs mere

Fælles SAND møde d. 5.2.2013

Fælles SAND møde d. 5.2.2013 Fælles SAND møde d. 5.2.2013 1. Præsentation af mødedeltagere HP (Hans Peter), Dalhoffsminde; CC (Carl Christian), SAND Storstrøm; Kurt, SAND Storstrøm; Eluf, SAND Midtvest; Vittus, SAND Trekanten; June,

Læs mere

Bestyrelsesseminar, 8.4. 14

Bestyrelsesseminar, 8.4. 14 Bestyrelsesseminar, 8.4. 14 Deltagere: René H, René K, Frederik, Kurt, Per K, Pia, Bettina, Ninna, Ole S, Steen, Leif, Susanne, Ask, Sofie (ref.) 1. Konstituering af bestyrelsen Valg af næstformand: Per

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Referat OF møde 24-4-2012

Referat OF møde 24-4-2012 1. Valg af dirigent o Formand 2. Valg af referent o Shené 3. Godkendelse af referat o Vi godkender næste gang, da folk ikke har haft tid til at læse den 4. Nyt fra udvalgene o Helle vil gerne bestille

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt Tidligere bevilget i 2012, 2013 og 2014 Kr. Ansøgt beløb (afr.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG 1 Materiale til forældreinddragelse: Se med forældrenes øjne Vil I gerne vide, hvad forældrene mener om deres barns dagtilbud? Vil I gerne høre om, de har

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 29. september 2009 kl. 19.30

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 29. september 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Forslag 6. Valg i henhold til vedtægter

Læs mere

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Svarprocenten for undersøgelsen ligger på et noget højere niveau end forventet. Ved pilotprojektet i efteråret

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Deltagere: René, Per K, Bjarne, Leif, Per E, Torben, Pia, Ewald, Niels P, Susanne, Ole, Ask, Sofie

Deltagere: René, Per K, Bjarne, Leif, Per E, Torben, Pia, Ewald, Niels P, Susanne, Ole, Ask, Sofie Bestyrelsesseminar på Skanderborg Vandrehjem d. 18. 20. august 2009 Deltagere: René, Per K, Bjarne, Leif, Per E, Torben, Pia, Ewald, Niels P, Susanne, Ole, Ask, Sofie Referent: Sofie/Susanne Hvem er SANDs

Læs mere