Bestyrelsesseminar august 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesseminar 14. 15. august 2012"

Transkript

1 Bestyrelsesseminar august 2012 Deltagere: Per Søhus, Jesper Lauritzen, Helle Madsen, René Holmgren, Stig Badentorph, Ewald Pohle, Pia Nedergaard, Leif Jensen, Ole Kruuse, Kjeld Sieljacks, Morten Mølgaard, Ole Skou, Sofie Bay- Petersen, June Eliasen, Ask Svejstrup. Der er en lokal SAND mand, der er løbet med kr. Personen har selv trukket sig fra SANDudvalget og andre poster i SAND. SANDudvalget har besluttet at politianmelde personen. Det strider mod SANDs generelle princip at politianmelde folk. Vi har tradition for at støtte op omkring hinanden, når vi dummer os. Ask vil gerne have diskuteret om SANDs overordnede holdning har ændret sig og om bestyrelsen har en holdning til den konkrete sag. Ask gennemgår sagen. Der er flere, der ikke har hørt hele historien før. Jesper synes det er rigtigt, at personen trækker sig. Det er noget med troværdighed. Synes ikke han skal politianmeldes. Hvis det sker for ham, vil han gerne have, at man står klar til at løfte ham. Det synes han også man skal gøre for personen. Vi har et misbrug bag os eller pt. Sådanne sager sker. Det skal vi tænke på. Også i forhold til at kunne rekruttere folk. Den pågældende har lavet et kanonstort arbejde i SAND. René støtter Jespers ord og opfordrer til at man finder en fornuftig afbetalingsordning. Kjeld synes SAND altid har udstrålet at der skal være plads til alle. Det skal vi blive ved med. Pia synes ikke man skal politianmelde. Det skete ikke for hende. Det vil hun heller ikke have sker for nogen. Kruuse har for ti år siden oplevet det samme i Esbjerg. Der var man indstillet på at politianmelde men med råd fra Ninna Leth om at lade sagen ligge, gjorde man det. Kruuse har også slået en streg over mindre beløb, der er forsvundet. Ole Skou siger, at kommunen helst ser at man ordner sagen i mindelighed, faktisk vil kommunen helst ikke skulle forholde sig til sagen. Ole spørger til hvad man skal gøre for at hjælpe folk samtidig med at der skal være en eller anden form for konsekvens? Kjeld siger, at SAND Trekanten er et del af hans netværk. Der er altid en der ringer til ham, hvis han ikke giver lyd i nogen dage. Jesper vil høre nogle af hans venner for at efterlyse ham, få fat i ham og få givet ham noget hjælp. Ewald har også fået enorm støtte af SAND vennerne på hans druktur i ferien. Det er han meget taknemmelig for. Vi skal værne om vores netværk. Omvendt skal det have en eller anden konsekvens hvis man tager af kassen? Jesper synes det er en rigtig beslutning at trække sig. Han ville have rigtigt svært ved at sidde i en SAND bestyrelse når han havde gjort hvad han havde gjort. Jesper mener,, vi skal lade den pågældendes 1

2 bestyrelsesplads stå åben for ham under betingelse af at han går i behandling for sit misbrug. Han mener et mildt pres kan virke motiverende for at han får gjort noget ved siden problemer. Jesper mener, at det også vil komme ud, at personen selv trækker sig, og at han vil indgå i en tilbagebetalingsordning. Det synes han man skal genoverveje. Ole Kruuse supplerer med at sige, at det kan være svært at få politiet til at tage sagen. Han opfordrer til at man sylter sagen. June mener, at det kan hjælpe med personens erkendelsesproces, at man sætter nogle krav til ham. Men er han der, hvor man kan bevæge ham? Sofie synes det er vigtigt at personen mærker at I er der for ham. Hun ved ikke hvor mange der har forsøgt at kontakte ham. Hun synes at renomméet også kunne være, at I SAND melder man ikke folk til politiet. Vi skal huske på at vi er en flok misbrugere. Det skal vi huske på. Søhus synes ikke, der er nogen der skal smides ud af SAND. Han synes det er træls at personen har trukket sig. Han foreslår at der er 50 HF sælgere, der donerer en dagsløn til at betale hans gæld. Søhus går gerne forrest. Men han synes det kræver, at personen erkender, at han har et problem. Han mener det vil styrke SAND, hvis vi kan løse problemet sammen. Søhus mener dog at man skal politianmelde personen. Jesper synes det er en god løsningsmodel. Dog synes han det er allervigtigst at persoen får hjælp til sit misbrug. Nogle gange fatter man først sit problem når man ser hvad det har af konsekvenser. Skou synes ikke man skal tænke på Hr. og fru Danmarks krænkede retsfølelse, hvis man ikke politianmelder ham. Vi diskuterer hvordan historien ville lyde i medierne. Om det er løsningsmodellen eller den manglende politianmeldelse, der ville trække overskrifter. Stig er bekymret for at den manglende konsekvens (politianmeldelse), vil skade SANDs renomme. Vi skal foretage os noget. Hvis ikke vi gør det vil det skade os. Søhus synes godt vi kan vende den til noget positivt, hvis vi gør det som han har foreslået. Vi kan vinde på sagen, hvis vi vinkler den positivt. Vi skal gå efter bolden og ikke efter manden. Det er et spørgsmål om at få sagen ud af verdenen hurtigst muligt. Det vil også lægge låg på historien. Der er så mange rygter i hjemløseverdenen. Det ved folk godt. Det handler nok mere om at have nogle at svine til. Det er typisk dem, der stikker næsen frem. Hvis personen ikke har indrømmet sit misbrug er det meget svært at gøre noget for ham. Der er flere, der tror at personen har erkendt, at der er noget galt. Jesper mener han har et godt forhold til personen. Han vil i hvert fald gerne tale med ham om det. Måske vi skulle fjerne diskussionen fra sit personlige niveau til et principielt niveau. Dog har vi en aktuel situation med personen og vi har brug for en løsningsmodel for ham. Skal vi foreslå en løsningsmodel? Og hvem skal kontakte ham. Skal vi anbefale SANDudvalget at omgøre deres beslutning? 2

3 Jesper mener, at det måske kan være svært for nogen, overhovedet at få kontakt med ham. Han ville personligt lukke af. Samlet tilkendegivelse: 5 stemmer for omgørelse, 3 blanke, 3 suppleanter, der ville stemme for omgørelse (hvis de havde stemmeret). Fælles skrivelse fra SAND mht. løsningsmodel og mht. at præsentere ham for en løsning på at afdrage gælden. Fælles dag hvor man sælger for personen, men det kræver hans aktive medvirken. Lav en liste over sælgere, der vil være med. Hvordan kan vi forhindre at vi det sker igen? Der skal mindst 2 til at hæve penge i banken. Jesper har f.eks. et hævekort. Kunne man lave en fælles procedure for alle? Der er enighed om, at der altid bør være mindst to ud af f.eks. 3 5 personer, der har mandat til at hæve penge. Ask foreslår, at sekretariatet får en kopi af bevillingsskrivelsen og udbetalingsblanketten, en kopi af ansøgningen og en kopi af økonomiproceduren, når et udvalg får penge. Samtidig kunne man lave en økonomiprocedure, hvor man både aflægger regnskab jævnligt og viser kopier af bankudskrifterne. Sekretariatet vil gerne gøre det en del af sit faste servicetjek af udvalgene når vi deltager i udvalgets møder, at spørge til regnskabet og hjælpe med at få lavet det. Som forening må vi erkende, at vi er mennesker, der nemt kan falde for fristelsen til at tage af kassen. Der er en del erkendelsesproces i det. Vi skal have en åbenhed omkring de problemer, vi bokser med og måske også skrive i SANDsigeren om det, så vi ikke fremstår som en flok, der slet ikke har problemer. Jesper vil gerne skrive om det, og om hvad han er for et menneske; hvilke fristelser der er osv. Ask og Susanne laver et skriv, der dækker det hele. Vi kan også lave et fællesmøde for alle kasserere? Der kan også laves en Quicksand for udvalgene. Vi skal af med lukketheden omkring penge. Det avler mistro hvis der ikke jævnligt aflægges regnskab. Kruuse minder om, at man har et ansvar for at tingene kører efter bogen. Det ansvar kan man ikke unddrage sig fra selvom man træder ud af bestyrelsen. Hvis man er i tvivl om hvor vidt der er noget galt må man melde det til SANDs sekretariatet og bede dem komme på banen. I SAND Århus har man et fast sted, et skab inden på et kontor på værestedet, hvor alle bilag og regnskab ligger. Så er man sikker på hvor tingene er og alle kan gå ind og forsikre sig om tingenes tilstand. Ask: Hvordan hænger SAND sammen og hvordan vil vi gerne hænge sammen? 3

4 Vores legitimitet er i vores kontakt med de hjemløse på gaden og i boformerne. Hvis vi ikke har denne kontakt, er vi slet ikke up to date med hvilke problemer, der er disse steder. Så kommer det til at dreje sig om de problemer, når man er kommet videre fra boformen. De kan være nok så vigtige, men det er ikke her, fokus skal være. Der er også nogle, der tror at det er OK at være med i SANDs bestyrelse og ikke i et udvalg. Hvis man tror det er en løsning, så har man misforstået hvad det her går ud på. Der er faktisk forbindelse mellem de tre niveauer: SANDs bestyrelse, SANDudvalget og boformen. Ask vil gerne diskutere hvordan SAND er skruet sammen men det ændrer ikke ved at det er sådan virkeligheden ser ud. SAND Hovedstaden har gode erfaringer med at holde temadage på div. boformer og invitere formændene fra beboerrådene til bestyrelsesmøderne. Det er svært at skabe forbindelsen mellem beboerråd og lokale udvalg. Vi plejer at sige, at boformerne er vores rekrutteringsgrundlag, men den helt store udfordring er at fastholde kontakten med de beboere, der er flyttet ud og nu sidder i egne lejligheder. Det er svært. Så længe de er på boformen så er interessen stor, men så havner de i en eller anden lejlighed og så er det lige som om interessen daler voldsomt. Det er meget problematisk da udskiftningen på boformerne er større end nogensinde. René efterlyser en genial idé til at fastholde folk. Kjeld foreslår, at man kan holde en vis kontakt med folk via efterforsorgen. På Østervang i Århus oplever SAND udvalget at der også er udskiftning blandt personalet, så lige når man har fået nogle allierede, kommer der nye personaler. Vi er også oppe i mod, at man i flere kommuner arbejder aktivt med at nedbringe opholdstiden på boformerne så folk kun skal bo der i 3 4 måneder og derfor mener personalet at det er mindre vigtigt med et beboerråd. For folk skal jo så hurtigt videre. På Karlsvognen er der kaffe og kage for gamle beboere hver torsdag eftermiddag. Men det er meget de samme, der kommer. Man har også prøvet at alliere sig med efterværnet, men de er heller ikke interesserede. På Skansegården har man udnævnt et af personalerne til at være beboerrådskontakt og det vil sige at det fungerer fordi der er noget kontinuitet. Der er behov for støtte fra personalet og det har vist sig givtigt med de temadage, Hovedstaden har holdt. Og så er der også Bindex. Det betyder at man bringer noget med sig, har noget at tilbyde og skaber dialog. Det kan være de finder ud af at SAND er en god ting og et stykke hen ad vejen kan aflaste personalets arbejde. 4

5 Ole Skou har gjort sig nogle tanker om hvordan vi kommer ud til beboerne for boformerne. På de store boformer i Kbh fx Mændenes Hjem og Hillerødgade - er det for en stor del udlændinge somaliere og arabere og helt unge med andre problemstillinger og andre misbrugskulturer. Vi er også oppe i mod housing first korte ophold og ud i egen bolig og dvs. det er svært at fange og fastholde folk. Det er ikke nok at folk siger vil du ikke være med i SAND? SAND hvad? Folk tænker meget hvad får jeg ud af det? Det handler om at få noget indhold og formidle det, så folk kan forstå det. Det handler jo om at være bindeled mellem de hjemløse og de højere instanser. Ole bruger en del tid på gaden og har bl.a. snakket med de gadehjemløse i Kbh. Den mobile retshjælp er noget vi kan tilbyde. Noget konkret, noget man kan se noget mening i. Per Søhus: Jeg synes vi skal være bedre til at informere folk om hvad de har ret til og hvad de har krav på. Fx indgår folk tilbagebetalingsaftaler som de slet ikke kan leve op til, fordi de ikke ved hvilket rådighedsbeløb, de har krav på. Vi er nødt til at forklare folk at det de skal koncentrere sig om at blive i deres bolig og så må kreditorerne altså vente til man er ovenpå og har overskud også økonomisk. Fx på lovgivningskurset kunne man godt informere om sådan nogle helt generelle ting, som man kan bruge lige fra dag 1. Ole Skou har gjort sig tanker om at uddanne mere specialiserede bisiddere - fx indenfor gæld. June har også været rundt på div. boformer ifm kvindenettet. Hun oplever, at der kommer meget få til beboermøderne og hun mærker en hel anden interesse fra beboerne når personalet er interesseret og ser SAND som en samarbejdspartner og ikke som en kontrolinstans. Kunne man forestille sig at lave et årligt møde med personaler fra fx væresteder og boformer hvor vi fortæller om SAND? René: Der hvor folk spidser ører og tænder for alvor, er når man nævner gældsrådgivning. Men vi skal jo kunne tilbyde mere. Stig: Vi har tidligere snakket om at lave en spiseseddel med ti punkter med hvad SAND kan hjælpe med. Helt konkrete punkter, der kan hænge på opslagstavlerne. Ask: SBH er begyndt at vende sig meget mod SAND. De kommer oftere og oftere og beder SAND om at løfte en sag politisk fordi de ikke magter det selv. Ask har fået rigtig meget taletid på SBHs årsmøder og det er fint. 5

6 SAND har også spurgt om vi skal holde kursus for de socialrådgivere, der er ansat på boformerne og det er de egentlig meget lydhøre overfor, men vi tøver lidt da vi egentlig mener at det er SBHs egen opgave at uddanne personalet. Bindeks, den mobile retshjælp, bisiddere er redskaber vi har i posen til at komme rundt på boformerne og tilbyde dem noget konkret. UL, Ombold- hold er andre tiltag! HUSK! Vi er ikke nogen, der tager rundt og hjælper de hjemløse! Vi er ikke dem, der gør alt det, som kommunerne ikke kan finde ud af! Vi ER hjemløse! Vi er et fællesskab, der hjælper hinanden. Vi er hjemløse, der hjælper andre hjemløse. Vi er ikke dem og os! Det kommer vi til at glemme en glemme en gang i mellem. Vi skal være en af gutterne! På Dalhoffsminde holder man beboermøder i arbejdstiden man får dusør og så dukker folk altså op. Ole Skou har været til møde i lederkollegiet for Danmarks forsorgshjem og de var meget positive. Måske er det bl.a. den vej, man skal kigge fremover. Det kunne være en vej til at få noget interesse vækket hos personalet. Jesper: Vi skal slå på hvad vi er og ikke hvad vi kan. Vi skal være en af gutterne vi skal tilbyde noget, som de ikke bliver tilbudt andre steder. Ja, vi har kurser og det men det er måske ikke lige det, man har mest behov for når man kommer på et forsorgshjem. Og det, man har mest brug for, det er måske et netværk. Et sted hvor man bare kan komme som man er og sådan er SAND jo som forening, men det gør vi bare ikke ret meget ud af at fortælle. Vi skal sørge for at dem, der kommer ud og arbejde på boformerne og i forvaltninger også kender SAND. Hvad kan vi tilbyde ift. det sociale? Det er det, folk efterspørger. Ad. 1. på dagsordenen Ewald oplever at nogen bliver truet med at blive trukket i kontanthjælp, hvis man vil på SAND kursus/møde. Beboerrådskontakt blandt personalet. Det kan give os en støtte fra personalesiden. Det kan indskrives i en beboerhåndbog (som forslag til hvad der man kan få hjælp til fra personalets side). 6

7 Vi skal passe på med at fokusere på alle barriererne. Det har vi en tendens til. Hvad gør at folk gerne vil være med i SAND? Der er en individuel tilgang til det. Individualismen har gjort sit indtog. Praktiske ting, som folk kan se noget mening i. Vi kan også gå ret og krav vejen. Folk indgår afdragsordninger, som de ikke er i stand til at overholde. SAND info kan også genopfindes med den form. Hvad sker der når Udbetaling Danmark overtager visse udbetalinger? Lav en SAND Info på det. Gå gennem de faglige organisationer til medarbejderne. F.eks. skrive en artikel til SL eller sld eller hvad den nu hed, den forening Susanne omtalte. Ad. 2 på dagsordenen Sofie har delt de nye pjecer med adresser rundt. For 3 måneder siden bad vi jer om at give en melding om hvilken adresse der skal stå på bagsiden. Der er 2 af udvalgene, hvis adresse holder i dag. For fremtiden må udvalgene nok selv skrive adresse på, på den ene eller den anden måde. Der kan rekvireres flere pjecer ved at henvende sig til sekretariatet. Pjecen er mindre tegneserieagtig end den gamle. Der er leget med et nyt logo. Vi vil nu i højere grad udtrykke at vi er en organisation af rigtige mennesker/hjemløse. Vi har forsøgt at gøre den mere konkret. Den er holdt i talesprog for at gøre den mere forståelig og for at komme i øjenhøjde med vores målgruppe. Sofies oplæg: I forlængelse af snakken om Per, vil jeg gerne sige noget hvordan vi ser os selv, hvordan vi gerne vil have omverdenen til at se på os og hvordan vi gerne vil have det til at være. Der nævnes Fællesskab, rummelighed, sammenhold, venskaber, støtte, fristed, respekt, forskellighed, ligeværd, empati, højt til loftet, netværk, loyalitet, narkomaner, drukmåse, hjemløse, være sig selv, plads til alle, psykisk syge, overbærenhed, sårbar, hårdføre, venskaber, sammen kan vi, højt til loftet, fristed, erfaringsrigdom, viden om at være. Sofie synes at noget er det vigtige er at vi kan dele ud af vores egne erfaringer og viden. Vi skal være en af gutterne, og ture være det. Det er det, vi skal kommunikere ud til omverdenen. Hun tror det er det, man har brug for når man sidder på et forsorgshjem. Det kan godt være at et kursus kan gøre det eller give det. Men det kan også gives via andre kanaler. Forskellige kildetyper. Der er tre forskellige. 1. Eksperter: universitetsuddannede og lign. Man udtaler sig med henvisning til undersøgelser. 2. parter: Hjemløse i givne tilfælde og sekretariatet. Man er part i en sag og udtaler med udgamngspunkt i dette. Man vil sige noget om at det er for dårligt at man ikke tage hånd om problemet fra politisk hold osv. 3. Erfaringskilder: Det er jer. Det er de hjemløse. Man udtaler sig om sig eget liv og hvordan det er. Det er ens levede erfaringer, der underbygger ens udsagn. 7

8 Det kan være rigtigt farligt at tage en rolle som man ikke kan varetage. F.eks. hvis Sofie leger hjemløs eller en hjemløs leger ekspert. Man er kun ekspert på sit eget liv, ikke hjemløshed. Man kan også kalde det konsekvenseksperter. Der er en forskel på det og det at være ekspert. Det, I som hjemløse kan give, er at I kan vise med jeres kød og blod, hvad det vil sige at være hjemløs. René har en opfattelse af at erfaringspersonerne bliver mere og mere inddraget i det politiske og administrative niveau. Vi skal huske at lyde som os selv, ikke som en skolebog eller en ekspert. Vi skal stå ved at vi har erfaringerne, stå ved at vi er hjemløse og lade være med at tro vi er noget andet. Hvad er det, der er så galt i udsagnet vi hjælper de hjemløse? Vi træder ud af vores rolle. Vi tager afstand til en gruppe vi selv er en del af. Vi skal sige I SAND hjælper vi hinanden. Stig siger, at han nogle gange møder en undren over at SAND folk selv har været hjemløse. Spørgsmålet er hvordan vi kommunikerer vores primære budskab ud: hjemløse, der hjælper hjemløse. Vi har erfaringsniveauet. Det skal vi stå ved. Det er os, der skal udtale os om hvordan det vil være for hjemløse, hvis der f.eks. bliver lukket boformer. Svaret er at det for mig har haft stor betydning at jeg altid kan komme ind på en boform og få hjælp. Eller fortælle om hvordan jeg oplevede det sidste ophold jeg havde. De lange politiske udredninger om hvorfor boformer er vigtige er sekretariatets bord. Og udsagn, der er underbygget af talmateriale - fx om at antallet er hjemløse er steget/faldet ifm med strategien er eksperternes, fx SFI eller Socialstyrelsen. Erfaringerne skal også omsættes til noget konstruktivt. Det skal ikke være en vræleklub. Vi kan også forsøge at generalisere vores erfaringer. Det forhindrer ikke at vi bruger os selv som eksempel. Vi skal gøre mere opmærksom på, at vi alle er hjemløse, lige bortset fra de ansatte selvfølgelig. Kan man sige at vi er en fagforening for hjemløse? Det kan man godt. Man kan også sige at vi er en forening for hjemløse, hvor man hjælper hinanden. Stig savner, at vi får en fælles strategi for hvilke sager vi prioriterer i en given periode. Det kunne være godt at alle udvalgene siger det samme om den samme sag, når man kommer på den politiske bane. Det afholder os ikke fra at der er nogle lokale forhold, som afviger fra den overordnede drejebog. Nyhedsåret har også en cyklus. Nu i august måned - taler man om skolestart. I december taler vi om hvor hårdt det er at være hjemløs og sove ude om vinteren. I god tid før vi ved vi kan komme på banen, skal vi have formuleret vores politik. Der er altid en mulighed for at dreje samtalen hen på det man gerne vil. Idé: lav et lær at blive politiker kursus. Sofie siger, det vil jeg gerne lave. Sofie kan folde rollebegrebet ud. Det kan være vi skal kombinere det med det at lære at svar på spørgsmål fra politikere. En garvet spindoktor kunne være sjov at få på banen. Bestyrelsesmøde d. 15. august

9 Skou fortæller om hans mange timer, der bliver brugt på at være juridisk sagsbehandler. Det har fået ham til at pusle med tanker om at lave en retshjælp i SAND regi. Den tanke blev droppet. Imidlertid blev han kontaktet af advokat Tage Gøtzsche, der ville lave en retshjælp. Når man laver en retshjælp skal man godkendes. Hvis man bliver det, har man en god mulighed for at få faste bevillinger, hvis man vel at mærke beviser sit værd. Tage er fra Århus og er gået i gang med at lave en retshjælp i Gellerupparken. Han har fået mange 2. generationsindvandrere ind på jurastudiet. Sammen med Kirkens Korshær har Skou holdt planlægningsmøder med Tage. Tage er meget forvirret og farer rundt, men er dygtig. Der skal laves en bestyrelse, så der er styr på Tage. Den består af Skou og en fra KK. Ole er i tvivl om det faglige niveau. Mange af de frivillige jurastuderende er 2. generationsindvandrere. Derfor kan de mangle den kulturelle og sociale forståelse for alkoholikere og hjemløse. Desuden mangler de specialviden om vores område. Skou har været over og undervise de frivillige og givet dem opgaver, så de kan blive klædt ordentligt på. Der er aftalt yderligere undervisningsforløb. HF laver en omtale om retshjælpen. Der er også lavet en hjemmeside. Alle Kirkens Korshærs varmestuer får en mobiltelefon. Alle SAND udvalg får også en. HF får en. Der er indkøbt 40 telefoner. Man kan låne mobiltelefonerne i varmestuen, måske det mest bliver medarbejderne, der ringer. På samme måde kan det foregå i udvalgene. Der bliver nødt til at være nogle bisiddere, der bakker op om den telefoniske rådgivning. På forhånd har KK sagt at deres medarbejdere vil bakke op. Det håber vi også, at folk i udvalgene vil. Der kan kun ringes op til den mobile retshjælp. Ikke andre numre. Folk kan altså henvende sig til udvalget og enten låne en telefon eller få et udvalgsmedlem til at ringe for sig. Vi skal diskuterer hvordan det skal kommunikeres ud. Der er ved at blive lavet nogle plakater og nogle flyers. Man kan også ringe til retshjælpen fra boformerne. Derfor giver det mening at sætte plakater op på boformer og lave flyers, både hertil og til dem vi ikke når. Vi diskuterer hvordan man kan få efteruddannet vores folk. Den mobile retshjælp: Ole sender et ark med links til relevant lovgivning til bestyrelsen. Skou vil gerne rundt til alle udvalg og tale med dem om hvordan det går. René vil tage op til Karlsvognens beboermøder hver torsdag og sidde med en telefon for at teste hvor stor efterspørgslen er. Udvalgene går straks i gang med at bruge retshjælpen. Når vi har hørt hvor vidt de kan følge med, kan vi blæse projektet op på boformerne. Det er vigtigt, at udvalgsmedlemmerne er dem, der finder ud af hvad problemstillingen er og får skærpet spørgsmålene til retshjælpen. Det er et projekt, der skal vise at SANDudvalget har noget viden og nogle erfaringer, der kan bruges. Det er kontaktskabende mellem udvalgsfolkene og andre hjemløse. Der laves nogle visitkort med udvalgets retshjælpstelefonnummer. 9

10 Hvis der er nogen problemer, så ring til Skou. Adgangskort SBH har, sammen med SAND, lavet et adgangskort til alle landets boformer. Det har vi gjort fordi vi har oplevet at flere og flere hjemløse oplever, at kommunerne ikke længere henviser til boformer udenfor kommunen. Der er eksempler på at borgere ikke bliver henvist til en boform der matcher ens behov eller kommuner, der lægger forhindringer i vejen for borgeren fordi han ikke vælger den boform kommunen henviser til. Sofie har lavet en skrivelse, der beskriver problemstillingerne. Hun har også lavet en PR og distributionsstrategi. Hun gennemgår den. Hun har brug for hjælp til at finde en oplagt case. Sofie og Ask har diskuteret om der skulle laves et indstik med lovgivning om selvmøderprincip osv. Vi diskuterer hvor man skal uddele adgangskortene. På boformerne er folk velplaceret. Det skal være varmestuer, under bænken. Udvalget går i gang med at uddele og husker at få baggrundshistorien med. Man har ikke kortene med når man er ude og fortælle om SAND på boformerne, men det er ikke informationsmateriale. landkort Ask vil gerne have kortlagt alle hjemløsetilbud. Det er folk med på. De præsenterer det for udvalgene. Sekretariatet laver en skabelon over hvilke informationer, der skal indsamles om hvert sted. Mærkesager Væresteder er åbne uden for normale åbningstider. Hjerterum i Aalborg er et eksempel på en løsning. Vejles Herbergs venner har lige fået penge til alle sine aktiviteter. De penge de får ved at være HF distributører kan de bruge som de vil. Det er en ren solstrålehistorie. Ask foreslår, at man skriver til kommunerne og spørger dem om hvilke værestedstilbud der er og især hvilke tilbud der er udenfor normal åbningstider. Der er flere kommuner, der kræver, at der er fleksible åbningstider for værestederne, siger Leif. Der er mange, der har brug for nogen at snakke med. Der skal være fleksibilitet i tilbuddene også til hjemløse. Man kan sammenligne det med daginstitutionstilbud til børn med forældre, der arbejder skævt. Sofie gør opmærksom på at der skal bygges noget på sagerne, for at løfte dem politisk. En anden sag er at man ikke kan invitere folk op i en umøbleret lejlighed og se fodbold. Der skal penge til at møblere lejligheden. Etableringshjælp. Hvordan er det med boligindskudslån. Den nye trend er at folk skal vise en vilje til at få en bolig. Man skal efter serviceloven vise en vilje til at medvirke til løsning af ens problemer. Det bliver tolket bl.a. som om at 10

11 man skal spare op til en bolig for at vise en vilje. Spørgsmålet er så hvor meget man skal spare op. Man kan vise vilje ved at spare 50 kr. op om måneden, siger vi. Kommunerne siger nok noget andet. Når man står med en hjemløs, der skal Hvis man mener noget med Housing first skal man strege de gamle boliglån! Hjemløses venner i Esbjerg giver etableringshjælp til et par hundrede hjemløse et pr. år: Toiletartikler, møbler osv. og får tingene kørt ud. Skal man eksportere den idé til andre steder. Det er den allerede blevet. Det har de også i Odense; Mælkevejen. Problemet er at kommunerne bruger det som argument til at give etableringshjælp til borgerne. Det har man i Odense fået at vide er ulovligt. De skal i stedet informeret om at man kan få billige ting på Mælkevejen. Skou fortæller at man på et tidspunkt i Kbh uddelte spisebilletter ti Kirkens Korshærs værested. Det stoppede Korshæren med fordi de mente at man gav kommunerne carte blanche til IKKE at give overlevelseshjælp. Vi skal holde øje med sådanne ordninger. Kommunerne må ikke give afslag med en begrundelse af at man kan gå ned til en privat hjælpeorganisation og gå hjælp. Vi kom fra indskudslån. Det er korrekt at hvis man selv fraflytter en bolig, vil kommunen meget nødig give en et nyt lån. Hvis fogeden derimod har været der står man stærkere i en ansøgningsprocedure. Hvis man virkelig vil have hjemløse i eget hjem skal man sørge for at der tages hånd om alle forhold: Indskudslån, etableringshjælp, socialt netværk, gammel gæld. Det er her handleplanen kommer ind i billedet. Meningsfuld aktivering (det kan også være en hjælp at blive tvunget til noget). Ask savner nogle beskrivelser af hvordan man skal håndtere hjemløse. Man kan godt gøre noget mere ud af at beskæftigelsen ikke skal overtage socialpolitikken. Vi skal have det sociale frem i billedet igen. Der er også spørgsmålet om tvangsaktivering på boformerne. På den ene side giver det dusør at være beskæftiget på boformen. På den anden side skal man lave noget. Hvad mener vi om det. VI ender op med det individuelle skøn. Hvad der er godt for den enkelte er individuelt. Men det er ikke altid den hjemløse, der har den gode dømmekraft. Det må være et stykke pædagogisk motivationsarbejde, der skal til. At blive mødt med krav er også en anderkendelse som menneske. De skal være individuelt tilpasset. Det skal ske i samarbejde med den hjemløse. Vi har stadig et princip om at der skal være plads til dem, der er så langt ude i et misbrug at de har svært ved at honorere noget krav overhovedet. Og der skal være plads til de unge med lade holdninger. Der skal være noget personale på boformerne, der kan tage sig af de psykisk syge. Helle oplever at meget personale har svært ved at håndtere dem. 11

12 Vi diskuterer hvor meget ekspertise boformerne skal have omkring misbrug og psykisk sygdom. På den ene side skal personalegruppen have en viden om misbrug og psykisk sygdom. På den anden side skal de ikke behandle. Morten har haft gode erfaringer med den psykolog, der er tilknyttet Svenstrupgaard. Det er et problem at psykiatrien har nedlagt masser af pladser. Man skal være mere og mere syg for at blive indlagt. Der er nogle unge, der ender på forsorgshjem fordi de cykler rundt mellem delelejlighed og gaden. Brugernes BaZar Der er nogen, der overnatter fra den ene dag til den anden. Det betyder, at der er en hær af frivillige til at stille stand op. Der er også nogen, der kan slæbe over dagen før og på selve dagen. Det finder Ask ud af. Vi skal huske GK strimler. Hvis vi har nogen T- shirt tager vi dem med. Pia står for kaffe og kage og kaffemaskiner. Sekretariatet sørger et a conto beløb til indkøb til Pia. Ask har lavet en vagtplan som han sender med referatet. Der må kun Brugernes BaZar fra socialministeriet til rejsen. Dem kan man få fra SANDs sekretariat. HF: Skou informerer: Der forventes et overskud på til trods for store udgifter til tøj. Vi er kommet af med førstesalen, det sparer os for om måneden. Der er glæde med og blandt medarbejderstaben. Politiken har kontaktet HF. De har boet 100 år på Rådhuspladsen og vil fejre det med en gadefest. Overskuddet fra den fest skal gå til hjemløse. Der skal laves en akutfond til hjemløse. Vi regner med at der kommer kr. Der åbnes et jysk HF kontor på værestedet i Jægergårdsgade i Århus. Der holdes fest/reception d. 6. september. Det lægges stort an. Der laves en HF fotokalender for Det plejer at være Holger, der laver den. I år er det Helga Theilgaard, der laver den. Den er skudt på Svenstrupgaard. Hun vil gerne lave en sort/hvid kalender, men det er ikke endeligt afgjort, hvordan den bliver. Sidste år blev der lavet eksemplarer. Det håber vi på at få solgt igen. EVT Lovgivningskursus: d. 13. september på TAMU D. 27. september er der generalforsamling i Hus Forbi D. 28. september er der Politiken fest. Hjemløses venner holder fest i Esbjerg d oktober

13 Hjemløsedag i Kbh d. 17. oktober i København (Nytorv). Skolepjece Kommunikationsarbejdsgruppen talte om at de gerne vil lave en pjece man kan tage med til uddannelsesinstitutioner mm. De synes det er relevant at give deres mening til kende omkring hvad hjemløshed er. Sofie har lavet et udkast på den baggrund. Den er udformet som 10 spørgsmål og svar. Vi retter lidt til og godkender. Frivillige i SAND Helle var til Langelandsfestival, hvor hun mødte en person, der gerne ville være med i SAND. Hun sagde at han ikke kunne være med i SAND fordi han ikke var eller ikke havde været hjemløs. I SAND Nordvestsjælland har man fået et tilbud fra en dame om at give hjælp til gældsrådgivning og regnskab. Det har man sagt pænt ja tak til. Principielt kan man som ikke hjemløs frivillig være med til at løfte opgaver. Man kan bare ikke være blive valgt ind i en SAND udvalgsbestyrelse. De kan give praktisk hjælp ved møder, arrangementer mm. 13

Bestyrelsesmøde d. 9.10.2012

Bestyrelsesmøde d. 9.10.2012 Bestyrelsesmøde d. 9.10.2012 Deltagere: Harald Gjersøe, Leif Jensen, Leif Elektriker, Ewald Pohle, Martin Christensen, Per Søhus, Helle Madsen, René Holmgren, Jesper Lauritzen, Ask Svejstrup. Afbud: Ole

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Referat af SANDs generalforsamling 2013

Referat af SANDs generalforsamling 2013 Referat af SANDs generalforsamling 2013 Odense. D. 26.3.13. Dagsorden iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse

Læs mere

Fælles SAND møde d.8. april 2008 Ewald byder velkommen og præsenterer sig selv. Det er dejligt at se, at der er så mange der er dukket op.

Fælles SAND møde d.8. april 2008 Ewald byder velkommen og præsenterer sig selv. Det er dejligt at se, at der er så mange der er dukket op. Fælles SAND møde d.8. april 2008 Ewald byder velkommen og præsenterer sig selv. Det er dejligt at se, at der er så mange der er dukket op. 1. Valg af dirigent Leif El Andersen vælges til dirigent. 2. Præsentation

Læs mere

Konceptet Hus Forbi. Side 1

Konceptet Hus Forbi. Side 1 SAND møde d. 28.8.08 Delt.: Ewald Pohle, Jane (Århus) Jan Lauritzen, Leif Jensen, Flemming (SAND Midtvest), Kristian Geisler (Møn), Pia Nedergaard, Lotte Vilshardt (Fyn), Jørgen V Jensen, René Holmgren,

Læs mere

Fælles SAND møde d. 14.9.2010, Odense

Fælles SAND møde d. 14.9.2010, Odense Fælles SAND møde d. 14.9.2010, Odense Ask præsenterer sekretariatet i SAND; Ole og Lise (ref.). Han siger, at han er glad for at se så mange nye ansigter bland brugerne. Deltagere: Ega, SAND Fyn; Ole S,

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Fælles SAND møde, 20.11.12

Fælles SAND møde, 20.11.12 Fælles SAND møde, 20.11.12 Deltagere: Per Bonderup (Fyn), Martin Berthelsen (SAND Fyn), Ole Svendsen (SAND Hovedstaden), Eluf Harring (SAND Midtvest), Christian Raben (Blå Kors Herning), Morten Due (Karlsvognen),

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche Referat af møde i Udsatterådet Tidspunkt: 5. februar 2015 kl. 13:00 16:00 Sted: Blå Kors, Jægergårdsgade 2a, 8000 Aarhus C Deltagere: Kjeld Holm (formand), Aarhus Stift Michael Alber (næstformand), Kofoeds

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde, d. 20.4.09

Referat af bestyrelsesmøde, d. 20.4.09 Referat af bestyrelsesmøde, d. 20.4.09 Tilstede: René, Pia, Per K, Bjarne, Torben, Stig, Leif J, Ewald, Johnna, Ask, Sofie Afbud fra: Kristian, Søs, Kim B, Leif El. Referent: Sofie 1. Godkendelse af referent:

Læs mere

Deltagere: René, Per K, Bjarne, Leif, Per E, Torben, Pia, Ewald, Niels P, Susanne, Ole, Ask, Sofie

Deltagere: René, Per K, Bjarne, Leif, Per E, Torben, Pia, Ewald, Niels P, Susanne, Ole, Ask, Sofie Bestyrelsesseminar på Skanderborg Vandrehjem d. 18. 20. august 2009 Deltagere: René, Per K, Bjarne, Leif, Per E, Torben, Pia, Ewald, Niels P, Susanne, Ole, Ask, Sofie Referent: Sofie/Susanne Hvem er SANDs

Læs mere

Fælles SAND møde d. 23.9.14

Fælles SAND møde d. 23.9.14 Fælles SAND møde d. 23.9.14 Deltagere: Tommy, Tre Ege; Scott, Århus; Christina, Århus; Anne Sofie, Højlykke; Cecilie, Højlykke; Lea, Højlykke; Erik, Sønderjylland; Martin, Sønderjylland; Rani, Roskilde;

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

2. NYT FRA BORFORMER OG SAND UDVALG 3. NYT FRA HUS FORBI 4. HJEMLØSE HJÆLPER HJEMLØSE FRIVILLIGT ARBEJDE DER NYTTER. 5. SOLSTRÅLEHISTORIER 6. EVT.

2. NYT FRA BORFORMER OG SAND UDVALG 3. NYT FRA HUS FORBI 4. HJEMLØSE HJÆLPER HJEMLØSE FRIVILLIGT ARBEJDE DER NYTTER. 5. SOLSTRÅLEHISTORIER 6. EVT. Referat fra FÆLLES SAND MØDE D. 13. SEPTEMBER 2011 Eva Skov fra sekretariatet byder velkommen til mødet, der er et i rækken af fællesdage. Næste fælles SAND møde vil være en gang i december måned. DAGSORDEN:

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

SAND møde d. 8.12.2010

SAND møde d. 8.12.2010 SAND møde d. 8.12.2010 Ask byder på SANDs vegne velkommen. Han hilser fra de tre andre på sekretariatet og beklager at de ikke havde tid til at komme i dag. 1. Præsentation Der er 36 deltagere: Ega, Allan

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

HJÆLPE GUIDEN. Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide

HJÆLPE GUIDEN. Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide HJÆLPE GUIDEN Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide Denne lille kvikguide er tænkt som en hurtig hjælp til dig, når det hele brænder sammen. Brug den eller lad en god ven og fortrolig hjælpe dig.

Læs mere

Medicinpædagogik - så meget mere end medicin

Medicinpædagogik - så meget mere end medicin P A R K V Æ N G E T Der sker noget særligt, når mennesker sætter sig sammen og begynder at tale med hinanden. Dét der før var andres påstande, bliver til nye måder at forstå og erkende hverdagen på. I

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

SAND møde d. 23. januar 2008

SAND møde d. 23. januar 2008 SAND møde d. 23. januar 2008 Deltagere: Jørgen Jensen, Torben C. (Nord), Stig B. (Skansegården), Michael B. Frederiksen, Jørgen V. Jensen (Roskilde), Tommy Olsen, Jens Dorow (Forsorgscenter Sydfyn), Martin,

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Jeg bor lige derovre

Jeg bor lige derovre UNGE HJEMLØSE I 'Den første nat var ikke så slem' Jens er 19 år og har været hjemløs de sidste tre måneder. Han er en af de cirka 1.300 hjemløse unge, der udgør en fjerdedel af alle hjemløse i Danmark.

Læs mere

Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013

Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013 Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013 Deltagere: Harald, René, Ole Svendsen, Steen, Kurt, Leif, Frederik, Bettina, Pia, Helle, Ask, Susanne, June, Sofie 1. Sladder på Facebook og i den virkelige verden

Læs mere

GFA møde 31. januar 2015 Lene Christiansen, Lykke Moesgaard, Anja Astrup Larsen og Lise Ravnkilde (ref)

GFA møde 31. januar 2015 Lene Christiansen, Lykke Moesgaard, Anja Astrup Larsen og Lise Ravnkilde (ref) GFA møde 31. januar 2015 Lene Christiansen, Lykke Moesgaard, Anja Astrup Larsen og Lise Ravnkilde (ref) Orientering Karina Vestermark Jensen er stoppet som formand for GymHovedstaden og stoppet i GFA,

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Få husly og find vejen tilbage til et bedre liv Blå Kors Pensionat tilbyder en midlertidig bolig til dig, der har problemer med hjemløshed.

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde SBH

Referat bestyrelsesmøde SBH Referat bestyrelsesmøde SBH Dato: 13. jan. 2015 Til stede: John Eriksen, Jakob May, Gitte Jacobsen, Sus Rask, Søren Romar, Lone Hermansen, Kelly Berg og Peter Godvin Afbud: Dan Røn og Esben Andresen Referent:

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

HJEMLØSHED I DANMARK 2013

HJEMLØSHED I DANMARK 2013 HJEMLØSHED I DANMARK 2013 NATIONAL KORTLÆGNING Oplæg v/ Heidi Hesselberg Lauritzen Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien, d. 16.12.2013 Kontaktoplysninger: hhl@sfi.dk eller 3348 0882 Disposition

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret af dem. Hun siger vi bare skal fortsætte som vi gør.

Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret af dem. Hun siger vi bare skal fortsætte som vi gør. Referat bestyrelsesmødet d. 28-01-2014 Fraværende: Ingen 1. Godkendelse af referat: GODKENDT d. 03-12-2013 2. Undervisning: 2.1 Klubheste. Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG 1 Materiale til forældreinddragelse: Se med forældrenes øjne Vil I gerne vide, hvad forældrene mener om deres barns dagtilbud? Vil I gerne høre om, de har

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 7. Januar 2015 Klokken 13.00-16.00 Høgevej 25 B Hos Claus 1. Nyt fra Formanden: Kristine er inviteret til møde omkring indkøbsaftaler sammen med Stefan fra Skolelederforeningen.

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Hvis man vil have folk til at opføre sig ordentligt, skal man også behandle dem ordentligt

Hvis man vil have folk til at opføre sig ordentligt, skal man også behandle dem ordentligt KIRKENS KORSHÆRS NYHEDSBREV ODENSE EFTERÅRET 2014 Hvis man vil have folk til at opføre sig ordentligt, skal man også behandle dem ordentligt Denne overskrift så jeg i Kristeligt Dagblad, og den fik mig

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

De skjulte unge. Af Kristian Bang Larsen, Redaktionen.dk

De skjulte unge. Af Kristian Bang Larsen, Redaktionen.dk De skjulte unge Flere unge mænd bliver hjemløse. Det melder gadeplansmedarbejdere og bosteder, der arbejder med unge. De unge mænd bruger ikke de etablerede tilbud og optræder ikke i hjemløsestatistikkerne.

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne Informations- og vejledningspjece Ældre Sagens Natteravne Indledning Ældre Sagen (ÆSN) og Natteravnenes Landssekretariat har i oktober 2010 indgået en landsdækkende samarbejdsaftale. Dette giver Ældre

Læs mere

Missionen blandt Hjemløse Mændenes Hjem Kollegiet Amadeus Pegasus Projekt Offside

Missionen blandt Hjemløse Mændenes Hjem Kollegiet Amadeus Pegasus Projekt Offside i dit testamente hjælper gratis og uforpligtende med at oprette dit testamente. Mændenes Hjem Kollegiet Amadeus Pegasus Projekt Offside Den sidste vilje Et testamente sikrer, at ens arv bliver fordelt

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

Ind i varmen via pisk eller gulerod men hvor?

Ind i varmen via pisk eller gulerod men hvor? Ind i varmen via pisk eller gulerod men hvor? Denne artikel giver et indblik i de forhindringer der møder en hjemløs, som i forvejen har det svært, når vedkommende har besluttet sig for at finde et sted

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

EFTERVÆRN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Når du fylder 18 år OM AT KLARE SIG SELV EFTER MAN HAR VÆRET ANBRAGT

EFTERVÆRN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Når du fylder 18 år OM AT KLARE SIG SELV EFTER MAN HAR VÆRET ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER EFTERVÆRN Når du fylder 18 år OM AT KLARE SIG SELV EFTER MAN HAR VÆRET ANBRAGT EFTERVÆRN 3 NÅR DU FYLDER 18 ÅR 6 FACTS OM EFTERVÆRN 10 CASE: SIMONE FIK HJÆLP, DA HUN VAR FLYTTET

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens Afbud.: 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse 2. Orientering v. Børge da formanden var fraværende : Havde alle

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Undersøgelse om unge hjemløse

Undersøgelse om unge hjemløse Undersøgelse om unge hjemløse Marts 2015 Vi har i Kirkens Korshær undersøgt, om antallet af unge hjemløse under 30 år på Kirkens Korshærs varmestuer og herberger har ændret sig, og fået indsigt i, hvad

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Bogstaverne i N.A.B.O. står for:

Bogstaverne i N.A.B.O. står for: N.A.B.O. er et samværs- og aktivitetssted, samt en boenhed, for voksne psykisk sårbare, som er beliggende på Amager. N.A.B.O. er et tilbud til Københavns kommunes borgere, som kan komme frivilligt og uden

Læs mere

HUSK ALTID AT TALE MED DIN A-KASSE OM DIT FRIVILLIGE ARBEJDE!!

HUSK ALTID AT TALE MED DIN A-KASSE OM DIT FRIVILLIGE ARBEJDE!! HUSK ALTID AT TALE MED DIN A-KASSE OM DIT FRIVILLIGE ARBEJDE!! Regler for dit frivillige arbejde, når du modtager arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn Indledning Hvis du modtager arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Klager over snerydning smelter væk

Klager over snerydning smelter væk Klager over snerydning smelter væk Klager du over naboens snerydning til Aalborg Kommune, skal du ikke forvente, at sneen ryger væk med det samme. Advarsler og lange frister gør, at der kan gå op til en

Læs mere

Referat af Center Lindegårdens Centerrådsmøde. D. 17. januar 2012

Referat af Center Lindegårdens Centerrådsmøde. D. 17. januar 2012 Referat af Center Lindegårdens Centerrådsmøde Deltagere: D. 17. januar 2012 Grethe Hansen Pårørende/ordinært medlem Holme Heini Kofoed Pårørende/ordinært medlem Stubberupgård Hanne Jürgensen Pårørende/ordinært

Læs mere