Vækst via oplevelser - En casesamling med ti danske virksomheder i oplevelsesøkonomien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækst via oplevelser - En casesamling med ti danske virksomheder i oplevelsesøkonomien"

Transkript

1 Vækst via oplevelser - En casesamling med ti danske virksomheder i oplevelsesøkonomien September 2008

2 Vækst via oplevelser - En casesamling med ti danske virksomheder i oplevelsesøkonomien 10 fortællinger om hvordan nogle danske virksomheder bruger oplevelser og kreative kompetencer til at differentiere sig på markedet og styrke deres konkurrenceevne i den danske og globale økonomi VIRKSOMHEDER: VIPP NORDISK SKOLETAVLE FABRIK ESRUM KLOSTER KVADRAT HJULMAND & KAPTAIN DET KONGELIGE TEATER SAMSUNG DENMARK MEYER GRUPPEN JYSKE BANK ANTHON BERG Oplevelsesøkonomi er kommet på forbrugernes, virksomhedernes og politikernes dagsorden. Oplevelsesøkonomi er på den ene side salg af rene oplevelser som fx en karruseltur i BonBon-Land, Madonna i Horsens, Speedway i Vojens og DJ fester på Statens Museum for Kunst. Her er oplevelsen det primære produkt. Men oplevelsesøkonomi omfatter potentielt hele erhvervslivet. Her kan oplevelser anvendes systematisk som værdiskaber. Virksomheder, som formår at give forbrugerne en oplevelse, kan differentiere sig fra konkurrenterne og styrker dermed muligheden for at kunne tage en højere pris for deres produkter og serviceydelser. Rapporten Vækst via oplevelser, udgivet af Erhvervs- og Byggestyrelsen, viser, at oplevelser er blevet en vigtig drivkraft for vækst i hele erhvervslivet. Denne casesamling præsenterer 10 konkrete eksempler på virksomheder, der alle har anvendt oplevelser strategisk som en kilde til innovation og vækst. Formålet med de 10 virksomhedsfortællinger er at inspirere alle dele af erhvervslivet til at anvende oplevelser som kilde til innovation og vækst. Fortællingerne viser, hvordan danske virksomheder konkret arbejder med oplevelser som et middel til at skabe øget værdi for virksomheden. Virksomhederne bruger oplevelser på mange måder, fx til at opbygge kundeloyalitet, styrke deres brand samt i innovationen af nye produkter og serviceydelser. Alt sammen med det formål at styrke den oplevede værdi af deres produkter og serviceydelser hos forbrugerne. I dag er mange køb af varer og service en del af forbrugerens identitet og selvfortælling. Og samtidig er forbrugerne blevet sværere at afkode. Det stiller mange krav til de produkter og services, som forbrugerne køber. Foruden kvalitet og funktionalitet søger forbrugerne også efter fx autenticitet, det sanselige, det emotionelle, det overraskende og det som kan understøtte deres individuelle livsprojekt 1. Den opfattelse af forbrugerne deler alle 10 virksomheder i casesamlingen. De 10 virksomhedsfortællinger er fra så forskellige virksomheder som: Vipp, der sælger skraldespande med udgangspunkt i historiefortælling og autenticitet. Nordisk Skoletavle Fabrik, der med succes kombinerer industriel produktion med konferencevirksomhed, som bygger på oplevelser, service og viden. Esrum Kloster, der adskiller sig fra sine konkurrenter ved at skabe særegne lokale historier, oplevelser og nye produkter, fx ved at samarbejde med det lokale mikrobryggeri. Kvadrat, der udbygger sin position som førende på verdensmarkedet for tekstiler ved at give kunderne unikke oplevelser og ved at samarbejde med internationale kunstnere. Hjulmand & Kaptain - et advokatfirma, som samarbejder med en teaterinstruktør om produktudvikling, organisationsudvikling og forbedring af service. Det Kongelige Teater, der på baggrund af teatrets unikke oplevelser skifter gamle sponsorater ud med ligeværdige partnerskaber med virksomheder. Samsung Denmark - en elektronikvirksomhed, som strategisk bruger og tænker oplevelser i hele værdikæden, fordi det er lige så vigtigt som det at være førende på teknologi. 1

3 Meyer Gruppen, der sælger fødevarer og kantinemad som selvforkælelse og som ingredienser i forbrugernes selvfortælling og identitetsskabelse. Jyske Bank, der har skabt et oplevelseskoncept for deres bankfilialer for at kunne gøre deres værdier konkrete for kunderne. Anthon Berg, der bruger wellness, historiefortælling og identitetsskabelse som omdrejningspunkt i bestræbelserne på at gøre Anthon Berg til et internationalt luksusmærke. Fælles kendetegn for virksomhederne i casesamlingen På tværs af virksomhedsfortællingerne er der fire kendetegn, som skiller sig ud og går igen. Alle fire kendetegn er ikke nødvendigvis at finde i den enkelte virksomhed, men det er kendetegn, som går igen på tværs af brancher, geografi og virksomhedsstørrelse, og som er identificeret på baggrund af dybdegående kvalitative interviews med aktører og repræsentanter for virksomhederne. Det drejer sig om: I. Forbrugernes efterspørgsel efter værdier og identitet kræver et godt kendskab til forbrugeres behov, drømme, følelser, fremtidsdrømme og identitet. II. Virksomhederne indgår i kreative alliancer med andre virksomheder eller kulturinstitutioner for at øge deres kreative kompetencer, skabe organisationsændringer og produktudvikle. III. Virksomhederne bruger oplevelser strategisk ved konsekvent og systematisk at arbejde med oplevelser i hele værdikæden og i udviklingen af forretningsmodeller, der kan tilføre de traditionelle produkter og service en merværdi. IV. Det kræver originalitet, kreativitet, gå-på-mod og visionære ledere at anvende oplevelser i virksomhederne. # I. Forbrugernes efterspørgsel efter værdier og identitet Virksomhederne er kendetegnet ved, at de har været gode til at kombinere deres traditionelle produkter og service som toiletspande, boliglån, skoletavler og chokolade med forbrugernes efterspørgsel efter så ukonkrete og immaterielle størrelser som fx værdier, identitet og fællesskaber. Virksomhederne giver udtryk for, at forbrugerne er blevet mere krævende. De vil ikke kun have et funktionelt produkt, og de forventer altid god kvalitet. De stiller også krav om, at produktets værdier er i overensstemmelse med deres egne. De 10 konkrete fortællinger viser, hvordan virksomhederne har kommercialiseret forbrugernes efterspørgsel efter immaterielle og flyvske begreber som værdier, selvrealisering, nysgerrighed og fællesskaber ved hjælp af oplevelser. Det har betydet, at det traditionelle produkt er blevet tilført noget mere og noget ekstra, som har kunnet adskille virksomhederne fra deres konkurrenter. Det, som fastholder kunderne, eller som kunderne i flere tilfælde er villige til at betale ekstra for. Det kommer fx til udtryk, når Jyske Bank arbejder med at konkretisere og gøre deres værdier håndfaste, på en måde så det konkret kommer til udtryk i bankens ydelser og produkter. Bankens filialer er på den baggrund fx blevet inddelt i et lille bibliotek, en cafe og i mødelokaler, hvor man kan spille bordfodbold. Alle er elementer, der skal skabe en oplevelse af, at det er en uformel bank, hvor kunde og rådgiver er i øjenhøjde. Et andet eksempel er textilvirksomheden Kvadrat, der laver avantgarde showroom, som skal stimulere til intellektet og den kræsne designer og arkitekt. Et tredje eksempel handler om at tilfredsstille forbrugernes lille luksus, som fx en gourmet øl, der kan være et lyspunkt i en stresset hverdag, eller et produkt, som markerer, at du nu har fri. Det gælder fx, når Anthon Berg udvikler wellness chokolade, der skal stimulere til, at forbrugeren kan forkæle sig selv. Eller forskellige niche- og kvalitetsprodukter fra Meyer Gruppen, hvor der er gjort meget ud af historien, og hvor der strategisk arbejdes med sanseindtryk, så hele produktet opleves som lækkert det gælder både indpakning, lugte og salgssituation. # II. Virksomhederne indgår i kreative alliancer Et andet gennemgående kendetegn ved virksomhederne er, at de indgår i både formelle og uformelle kreative alliancer med virksomheder, organisationer eller kunstnere uden for virksomheden for at udvikle deres produkt, serviceydelse eller organisation. Det ses fx hos Esrum Kloster, der er gået i alliance med det lokale mikrobryggeri om at udvikle en ny klosterbryg, som er en øl, brygget på baggrund af den lokale historie, traditioner og de urter, der dyrkes i klosterets have. Et andet eksempel på kreative alliancer finder vi hos virksomheden Kvadrat. Kvadrats strategiske samarbejde med forskellige stjernekunstnere har gjort virksomhedens produkter til såkaldte premium produkter, der er kendetegnet ved en høj kvalitet og markant højere priser end gennemsnitsprisen på tilsvarende produkter på markedet. 2

4 Et tredje eksempel finder vi hos Advokatfirmaet Hjulmand & Kaptain fra Nordjylland, der har samarbejdet med en teaterinstruktør om organisationsudvikling. Teaterinstruktøren har formået at give firmaet et nyt blik på sig selv, samtidig med at han helt konkret fx har været med til at forbedre og optimere servicen i virksomheden. # III. Virksomhederne bruger oplevelser strategisk Alle virksomhedsfortællingerne er kendetegnet ved, at virksomhederne arbejder systematisk med at integrere oplevelsen i deres kernevirksomhed. Oplevelsen skal tilføre produkterne og serviceydelserne øget værdi foruden funktion og en ordentlig kvalitet - og bidrager alle bevidst til at forbrugerne kan bruge produktet og servicen til at opbygge og fastholder deres identitet i de valg af varer og service som de omgiver sig med. Værdiforøgelse for produkter og serviceydelser Funktion + Kvalitet + Oplevelse = Markedsværdien Virksomhedsfortællingerne er samtidig kendetegnet ved at integrere oplevelser i så mange led i virksomhedens værdikæde som muligt ikke kun i markedsføringen. Oplevelser i form af drømme, identitet og værdier er en del af hele produktet for at gøre det troværdigt, unikt, identitetsskabende og overraskende. Et eksempel er Hjulmand & Kaptains samarbejde med en teaterinstruktør, der bidrog til medarbejder- og organisationsudvikling i virksomheden. Et andet eksempel er Vipp skraldespanden, som blev opfundet i en frisørsalon i 1937, og hvor virksomheden i dag bygger sit æstetiske dna og autenticitet på virksomhedens historie. Et tredje eksempel er hos Samsung, der i udviklingen af deres produkter er meget opmærksomme på at tilføre en æstetik, der skal understøtte forbrugernes livsprojekt. # IV. Det kræver originalitet, kreativitet, gå-på-mod og visionære ledere Et grundlæggende kendetegn for alle virksomhederne har været ønsket om at adskille sig fra deres konkurrenter og fremstå unikke og visionære. Virksomhedsfortællingerne understøtter, at beslutningen om at bruge oplevelser til en forretningsudvikling, der bygger på at skabe et særegent produkt eller serviceydelse, er truffet af modige og visionære ledere, der har turdet gøre noget andet og mindre sikkert end konkurrenterne. Det gælder fx advokatvirksomheden Hjulmand & Kaptain, som har samarbejdet med en teaterinstruktør om produkt- og organisationsudvikling. Eller Det Kongelige Teater, som kom fremtidens dårlige udsigt til traditionelle sponsorater i forkøbet og ændrede strategien til ligeværdige partnerskaber med virksomheder. Eller som Nordisk Skoletavle Fabriks leder, der fulgte sin mavefornemmelse, og opbyggede sit nye firmadomicil på basis af oplevelser og wellness facilliteter. Lederne er samtidig overbeviste om, at det kræver mere information, dokumentation og gode historier, hvis flere virksomheder skal følge i fodsporet på disse virksomhedsfortællinger. Herunder præsenteres de 10 virksomhedsfortællinger enkeltvis. Fortællinger, der hver især kan bidrage til at inspirere det brede erhvervsliv til, hvordan man kan anvende oplevelser til at differentiere sig og skabe en højere værdi i produkter eller serviceydelser. 1 Det underbygges blandt andet fra interview med senior landechef Samsung Denmark, Solvej Lee, interview med salgschef Jens Olsson fra Meyer Consulting, Rambøll Managements rapport udarbejdet for Hovedstadens Udviklingsråd, september 2005, Følelsesfabrikken 2005, Apex, Forbrugssituationer 2007, Apex, Vinkler på forbrug,

5 CASE 1: VIPP Et traditionelt industriprodukt, som bliver verdens dyreste skraldespand INTERVIEW MED KASPER EGELUND, MARKETINGDIREKTØR Vipp er et eksempel på en virksomhed, som bygger på historiefortælling. Kerneproduktet er en skraldespand, som prismæssigt ligger meget langt over prisen for almindelige skraldespande, og som har opnået en særlig status gennem virksomhedens strategiske brug af historiefortælling og branding. Strategien har også været at indgå i kreative alliancer ved at lade produkterne indgå i anderledes sammenhænge som kunstprojekter og historiefortælling. Udfordring I 1993 overtog Jette Egelund en pedalspandsvirksomhed efter sine forældre. Virksomheden var næsten ingen penge værd, og produktet var en ukendt pedalspand, der kun blev solgt til lægeklinikker, hospitaler og frisørsaloner. Hvis skraldespanden skulle overleve og appellere til den moderne forbruger, så skulle den revitaliseres som et eksklusivt og moderne designermøbel. I første omgang forsøge Jette Egelund at få sit produkt i Illum og Magasin, men stormagasinerne ville ikke have industriproduktet i deres sortiment. Brug af oplevelser Da Jette Egelund overtog virksomheden, ville hun give virksomheden en ny energi og skabe en mere moderne vision. Virksomheden ville appellere til moderne mennesker, som gerne ville have kvalitet og designede ting i deres hjem. Revitaliseringen af Vipp blev bygget op omkring skraldespandens unikke og tilfældige historie. I 1937 havde Jette Egelunds mor åbnet en frisørsalon, og i den anledning besluttede hendes mand, Holger Nielsen, sig for at give hende det, hun allermest ønskede sig: En funktionel skraldespand, som hun kunne bruge, når hun havde klippet byens spidser. Spanden blev sat i produktion i 1939 og blev solgt til andre frisørsaloner, hospitaler og tandlægeklinikker. Virksomheden begyndte som en del af revitaliseringen at dyrke den oprindelige historie, og alle virksomhedens produkter blev udviklet ud fra frisørsalonens og den oprindelige pedalspands autenticitet. Historiefortælling og godt design blev formlen på en større dansk succes. Alting begynder med storytelling, og at man har et godt produkt. Vipps største aktiv er, at vi producerer den originale pedalspand, som bliver brugt hos tandlæger, frisører og læger. Vores opgave er at fortælle historien videre til slutkunderne. - Kasper Egelund, marketingdirektør i Vipp. Ændringerne i Vipps strategi medførte et stigende salg og en øget indtjening. Traditionel markedsføring i magasiner var en del af forretningsstrategien, men Vipp fandt hurtigt ud af, at der skulle noget mere til for at skabe synlighed og opmærksomhed. Annoncer er normalt ikke et samtaleemne for almindelige mennesker. Folk fortæller hinanden historier. Derfor brugte virksomheden mange kræfter på at skabe events og historier om Vipp som et markedsførings- og brandingredskab. Et nyt design, den gode historie, en aggressiv markedsføring og events gav Vipp spanden stor succes, og snart ville både Magasin og Illum gerne have spanden stående i deres butikker. Da succesen på det danske marked var en realitet, opbyggede virksomheden en fælles ambition om også at træde ind på det franske marked. Det var svært for Vipp at trænge igennem til de franske designbutikker og medier. Fordi Vipp ikke var fransk, var produktet tilsyneladende ikke interessant for franskmændene. Men Vipp gav ikke op. Virksomheden etablerede et samarbejde med Danmarks Eksportråd og fik den idé at engagere kendte franske designere og kunstnere til at dekorere hver deres eksemplarer af en Vipp skraldespand. Spandene skulle derefter sælges på auktion, som foregik fra Paris førende designbutik Silvare Klébe. Overskuddet fra auktionen blev doneret til velgørenhed. Vipp fandt 30 franske kunstnere og designere, som gerne ville dekorere deres skraldespande, heriblandt så store navne som Phillip Starck, Christian Lacroix og undertøjsdesigneren Chantel Thomas. Projektet lykkedes. Med eventen og den opmærksomhed, som fulgte i kølvandet, fik virksomheden brudt et hul igennem den franske opmærksomhedsmur. Spanden blev knyttet sammen med velgørenhed, internationalt design og fransk kultur - uden at der blev gået på kompromis med den oprindelige fortælling, som virksomheden fx bruger i Danmark, Norge og Tyskland. Udbytte Den gode fortælling, design, ingeniørkunst og franske kunstnere har været med til at revitalisere en traditionel industrivirksomhed og øge den oplevede værdi af den pedalspand, som i begyndelsen i 1939 produceredes til hospitaler og tandlægeklinikker. I dag er Vipp en konkurrencedygtig Up-market virksomhed, der sælger boligindretning ved hjælp af gode fortællinger, 4

6 identitet og design og har haft vækstrater på mellem pct. de sidste fem år. Foruden den hjemlige succes, så er kimen til et mindre eksporteventyr også skabt. I dag er virksomhedens eksport steget fra et meget lavt niveau til at udgøre 70 pct. af det samlede salg. Historien er virksomhedens vigtigste aktiv, og den kan ingen kopiprodukter konkurrere med. - Kasper Egelund, marketingdirektør i Vipp. I løbet af 15 år er Vipp gået fra at være en tre-mands virksomhed til i dag at beskæftige mere end 50 medarbejdere. Virksomhedens produkter findes i 23 lande, og med den franske kunstnerevent oplevede virksomheden en stigning i deres omsætning på 163 pct. på under to år og omtale i 500 franske medier, heriblandt Le Monde og Le Figaro. Nu skal verdens dyreste skraldespand på nye eventyr på det amerikanske marked. Her har virksomheden igen været nødt til at tænke anderledes. Derfor har de udviklet et nyt koncept på en gammel historie en slags tilbage til begyndelsen. Virksomheden har købt en gammel industriejendom i New York, hvor de skal opbygge en frisørsalon fra bunden. En italiensk arkitekt skal indrette salonen. Idéen er den samme som i Kunderne skal opleve pedalspandens kvaliteter i en frisørsalon med udgangspunkt i spandens autentiske historie. Og det hele bliver skudt i gang med en kunstevent som i Paris med bl.a. Bono og Helena Christensen som designere af unikke skraldespande, der bortauktioneres til velgørende formål.

7 CASE 2: NORDISK SKOLETAVLE FABRIK A/S Skabe en mere åben virksomhed gennem oplevelsestilbud INTERVIEW MED PIA THYBO, DIREKTØR Da Nordisk Skoletavle Fabrik skulle skifte domicil betød det samtidig, at den gamle industrivirksomhed gik fra at være en traditionel fremstillingsvirksomhed til at blive en aktør i viden og oplevelsesøkonomien. Virksomheden har nu skabt showroom, der ikke blot er en passiv omkostning, men nu også er konferencecenter og undervisningslokaler. Samtidig er en kaffebar, fitness, wellness og oplevelsestilbud til ansatte og gæster omdrejningspunktet for det nye virksomhedskoncept. Her bliver man ikke længere modtaget af en receptionist, men af en personlig vært. Udfordring Det primære levebrød hos Nordisk Skoletavle Fabrik er produktion af tavler til undervisnings- og konferencelokaler. Da virksomheden skulle bygge et nyt domicil skabte det en mulighed for at tænke virksomhedens mål og udvikling igennem uden begrænsninger af fysiske rammer. Den nye vision og dermed også udfordringen var, at virksomheden skulle træde ind i oplevelsesøkonomien For det viste sig at Nordisk Skoletavle Fabrik havde behov for at forny sig selv og sit image, da virksomheden havde mistet markedsandele i fx Japan. Brug af oplevelser Nordisk Skoletavle Fabrik ønskede at gøre sig mere åben og videnbaseret. Det skulle ske gennem etableringen af konferencefaciliteter, netværkssamarbejde for målgruppen og netværk via udlejning af kontorer til andre virksomheder. Virksomheden ønskede at videregive 57 års erfaringer om indretning af møde- og undervisningslokaler til at vise folk, hvordan lokaler kan indrettes optimalt. Derfor etablerede Nordisk Skoletavle Fabrik ikke et traditionelt showroom, men indrettede en hel fløj med undervisnings- og konferencelokaler. Lokalerne fremstår i dag ikke alene som et alternativ til klassiske showroom. De fungerer samtidig som konferencelokaler. Ud over at man kan komme og blive inspireret af lokalerne, så kan man også leje dem, man kan være på kursus og samtidig blive inspireret. Vi vil modsat traditionelle konference- og kursuscentre give dem en oplevelse. - Pia Thybo, direktør i Nordisk Skoletavle Fabrik. Hensigten med den nye konferencefløj er at give kursisterne en hel ny oplevelse samtidig med, at virksomheden bliver lukket op. Til indretningen af konferencelokalerne indgik Nordisk Skoletavle Fabrik et samarbejde med virksomheder, der også er leverandører til undervisnings- og konferencelokaler. På den måde fik lokalerne både AV-udstyr, mørklægningsgardiner, møbler mv. Konferencefløjen fik dermed en tredje funktion som udstillingsvindue for en række virksomheder. Nordisk Skoletavle Fabrik ønsker at give gæsterne i konferencelokalerne en helt ny og personlig oplevelse. Fabrikken har afskaffet receptionen, og alle gæster og kunder bliver mødt af en personlig vært. Værten ved, hvem der kommer, hvad de skal på fabrikken, og om de har været der før. Den personlige oplevelse gør, at gæsterne føler sig velkomne og føler, at de får en unik oplevelse. Domicilet indeholder også en fællesfløj, hvor produktionsmedarbejderne, funktionærerne, lederne, gæster af huset og kursister holder pauser. Det fælles område med kaffebar, fitness, wellness og køkken er et oplevelsestilbud til ansatte og gæster. Fællesarealet og dets oplevelsestilbud bidrager til at lukke virksomheden op, skabe gode rammer for ansatte og kunder og understøtte videndeling. Hvis folk skal bruge deres sparsomme tid, de har til rådighed, vil de have oplevelser og personlig opmærksomhed. Det er en hypotese, som Nordisk Skoletavle Fabrik hele tiden får bekræftet af sine gæster og kursister. Folk vil have oplevelser. Folk er blevet mere kvalitetsbevidste. Hvem har ikke gået rundt om kedelige kursus tagselvborde? Det gider folk ikke mere. - Pia Thybo, direktør i Nordisk Skoletavle Fabrik. Udbytte Nordisk Skoletavle Fabriks nye koncept begyndte som et forsøg på at skabe et alternativ til et klassisk showroom, men er nu blevet en kæmpe markedsføringsgenerator for fabrikken. Siden Nordisk Skoletavle Fabrik åbnede dørene til deres nye konferencefaciliteter, har de haft mere end 2000 erhvervsledere på besøg i virksomheden. Det var inden Nordisk Skoletavle Fabrik havde brugt penge på markedsføring af de nye lokaliteter og faciliteter. Hvis Nordisk Skoletavle Fabrik skulle have 6

8 haft en sælger ude på landevejene, ville bare det at komme i kontakt med så mange erhvervsledere tage flere år. Nordisk Skoletavle Fabrik begynder at kunne mærke synergieffekter mellem de nye tiltag og produktionen af tavler. Gennem kontakter skabt og opbygget i konferencelokalerne har Nordisk Skoletavle Fabrik fået en del store ordrer på tavler, og forventningerne til fremtiden er høje. Vi er jo gået fra at have været sådan meget stykbaseret til at være meget videnbaseret. Det er faktisk en kæmpe kovending, vi har taget. Så jeg har nok været mere smart end som så. - Pia Thybo, direktør i Nordisk Skoletavle Fabrik. Visionen og det nye koncept har betydet, at Nordisk Skoletavle Fabrik har haft lidt udskiftning i medarbejdergruppen, fordi alle medarbejdere både i produktionen og i servicen har skullet kunne omstille sig til de ændrede forhold. Men samtidig betyder det også, at alle nuværende medarbejdere er loyale og tilfredse.

9 CASE 3: ESRUM KLOSTER En oplevelsesrejse gennen øl, munke, urter og refleksion INTERVIEW MED LONE JOHNSEN, DIREKTØR OG ALLAN POULSEN, BRYGMESTER BRØCKHOUSE Esrum Kloster er en lille historisk kulturinstitution, der skal konkurrere med store og hæderskronede kulturproducenter. Klostret adskiller sig fra deres konkurrenter ved at skabe et kulturelt oplevelsescenter med tid til refleksion. Esrum Kloster har udviklet et koncept for inddragelse af deres gæster. Samtidig satser klostret på kreative alliancer med lokale producenter og kulturinstitutioner. Det er bl.a. blevet til en klosterøl i et tæt samarbejde med et lokalt mikrobryggeri. Udfordring Esrum Klosters beliggenhed og institutionens begrænsede størrelse er en udfordring i forhold til at få flere besøgende. Oplevelsescentret ligger i et område med flere store, internationalt anerkendte kulturinstitutioner som fx Louisiana, Fredensborg Slot og Kronborg Slot. Esrum Kloster har ikke en stor historisk samling, som naturligt vil tiltrække publikum. Det betyder, at de skal kunne tilbyde noget andet, noget særligt, som gæsterne ikke kan få på de store kunstinstitutioner i nærheden. Når stedets særlige kvalitet er autenticiteten, det uberørte, hvordan fastholder man det i et forløb, der varer 2-3 timer? Det er den store udfordring. - Lone Johnsen, direktør Esrum Kloster. Brug af oplevelser For at tiltrække flere besøgende har Esrum Kloster valgt at satse på oplevelser knyttet til klostrets historie, omgivelser og natur. Et besøg på Esrum Kloster er nu blevet en oplevelsesrejse. Når gæsterne har taget turen til området, skal de have en overraskende og berigende dag ud af det. Derfor satses der på et sammenhængende oplevelseskoncept, der består af et besøg i udstillingerne, optræden på engen, en god frokost, ølsmagning og aktivitetsrum for børn. Andre eksempler på oplevelsestilbud er et stort årligt riddermarked, forfatteraftener, foredrag, et naturakademi og en international klosterfestival. Oplevelserne udvikles i strategiske samarbejder med erhvervslivet og andre aktører på kulturområdet. Samarbejdspartnere er så forskellige som fx Frederiksborg Slot, lokale økologiske producenter af grøntsager, mikrobryggeri, hesteavl, en gruppe hesteinteresserede beboere samt medicinalvirksomheder. En af Esrum Klosters kreative alliancer resulterede i lanceringen af Esrum Kloster Øl. Esrum Kloster driver en restaurant med middelalderspecialiteter, og indgik i 2005 et strategisk samarbejde med mikro-bryggeriet Brøckhouse for i fællesskab at fortælle historien om klosterets oprindelige munke fra Cistercienserordenens tradition for at brygge øl. Vi har prøvet at være tro mod traditionerne. Brugt ingredienser fra dengang og viden om, hvordan munkene bryggede øl i middelalderen. - Allan Poulsen, brygmester Brøckhouse. Daværende brygmester Allan Poulsen udviklede en øl med inspiration fra gamle munkeopskrifter og tilsatte krydderurterne citronmelisse, mjødurt, lavendel, rosmarin, enebær og anis, der alle gror i Esrum klosterhave. Esrum Kloster fik på den måde sin egen øl. Og Brøckhouse fik autenticitet og en god historie knyttet til lanceringen af en ny øl. Baggrunden for de kreative alliancer var gæsternes efterspørgsel efter unikke oplevelser. Under overskriften Tid til refleksion plads til oplevelser arbejder Esrum Kloster med Pine og Gilmores model, der viser, hvordan modtageren bliver engageret på forskellige måder via oplevelser. Den gode oplevelse skal helst rumme alle aspekter, men de mest spændende og minderige oplevelser er dem, hvor gæsterne selv inddrages og deltager aktivt. Esrum Kloster har derfor særligt fokus på at udvikle oplevelsestilbud mod det sydøstlige hjørne af Pine og Glimores figur (se figur). En særlig udfordring er den aktive involvering af gæsterne. En morderjagt for børn i udstillingen om den lokale Ridder Jon Jonsen Lille og Mordet i Finderup Lade, skattejagt i terrænet og kulinariske oplevelser med sild over bål og selvkærnet smør er blandt de tilbud, der gør oplevelsestilbuddene på Esrum Kloster unikke og konkurrencedygtige i forhold til andre store oplevelsestilbud. Når gæsterne tager hjem fra Esrum Kloster med gode minder, kommer de igen for at få flere unikke oplevelser i fredfyldte og autentiske omgivelser. Oplevelserne bidrager dermed også til at opbygge loyalitet. Udbytte Det strategiske samarbejde med Brøckhouse har gjort Esrum Kloster kendt for sine specialiteter og sin øl. Det har skabt en 8

10 Fire måder at engagere modtageren gennem oplevelser ABSORBERING Underholdning PASSIV Æstetik Uddannelse Empati AKTIV IMMERSION Kilde: Pine og Gilmore The Experience Economy stor omsætning og givet mulighed for udvikling af et nyt oplevelsesprodukt, ølsmagninger. Salg af øl og royalties har givet Esrum Kloster en øget omsætning på kroner om året, hvilket svarer til 8 pct. af den samlede omsætning. Men nok endnu vigtigere er udbredelsen af øllet blevet en uvurderlig branding af Esrum Kloster. Esrum Kloster har gennem brugen af oplevelser styrket sit brand og øget sin omsætning. De mange oplevelsestilbud gør, at Esrum Kloster nu tiltrækker andre gæster end den traditionelle målgruppe bestående af bedstemødrene og deres børnebørn. Oplevelserne gør, at klostret kan adskille sig i forhold til andre kulturinstitutioner. Strategien betyder, at klostret år for år har øget besøgstallet, som nu er oppe på mere end gæster. Det er mere end museer som Orlogsmusset, Det danske kunstindustrimuseum, Handels- og Søfartsmusset, Kunstmusset Trapholt og Teater museet har kunnet tiltrække.

11 CASE 4: KVADRAT Oplevelser som intellektuel stimulans af kunder INTERVIEW MED ANDERS BYRIEL, ADM. DIREKTØR Kvadrat er en tekstilvirksomhed i Ebeltoft, som bruger oplevelser til at holde og udbygge deres position som internationalt luksus-brand. Via kreative alliancer med internationale kunstnere og en målrettet oplevelseskommunikation differentierer Kvadrat sig fra sine konkurrenter ved ikke altid at have et ensartet og let genkendeligt udtryk. Det gør de ved fx at skabe ekstraordinære showroom, der lever op til forventningerne fra deres kræsne og krævende kunder. Udfordring Kvadrat udvikler og markedsfører moderne design i tekstiler. Virksomheden har en vision om at være blandt de fem stærkeste arkitekt- og designvaremærker i Europa og Asien i Kvadrats kunder er primært designere og arkitekter en krævende og meget bevidst målgruppe. Det er derfor vigtigt, at Kvadrat i sin kommunikation signalerer en oplevelse ud over det sædvanlige, er mindre forudsigelig og kan stimulere til intellektet, følelserne og den æstetiske sans. Kvadrats målgruppe er veluddannet, veloplyst og kan afkode mere komplicerede ting. Derfor har vores tilgang været, at vi skulle passe på ikke at undervurdere dem. - Anders Byriel, adm. direktør i Kvadrat. Brug af oplevelser Kvadrats formål med at anvende oplevelser har været at etablere virksomheden som et europæiske og asiatisk top brand. Kvadrats arbejde med oplevelser begyndte dog ikke som en klart defineret strategi. I bakspejlet kan Kvadrats adm. direktør Anders Byriel imidlertid konstatere, at virksomhedens oplevelsesarbejde har to spor, som begge bygger på relativt store investeringer. To forskellige initiativer blev sat i søen for at skabe en intellektuel stimulering af kunderne. Kvadrats ene oplevelsesinitiativ bygger på at støtte verdenskendte kunstnere, som fx Thomas Demand og Rosemarie Trockel. Med udgangspunkt i Kvadrats materialer har kunstnerne skabt prisgivende kunstværker. Kunstprojekterne har skullet udforske grænsefeltet mellem arkitektur, design og kunst. For det er netop i grænselandet, at de gode ideer og interessante oplevelser ligger. Projekterne startede som velgørenhed, men er endt som en intellektuel stimulans. Kunstprojekterne har været vellykkede kommercielle initiativer. De har givet kunderne en god oplevelse, og de har bidraget til et øget salg. Det betyder, at Kvadrat også i fremtiden vil lave en hel række lignende projekter. Det andet initiativ er Kvadrats branding-strategi, der bygger på, at gæsterne skal få en overraskende oplevelse, når de besøger Kvadrats showroom. En oplevelse, som er forskellig fra showroom til showroom. Hvis du går ind i vores showroom i Milano eller New York, så får du en forskellig oplevelse. Så vi forsøger at lave nogle rum, som giver en ny lidt grænsesøgende oplevelse. - Anders Byriel, adm. direktør i Kvadrat. Kvadrat har fået en palet af internationalt anerkendte kunstnere til at udforme og dekorere tekstilvirksomhedens forskellige showroom. Som et eksempel kan nævnes de prisbelønnede brødre, Ronan og Erwan Bouroullec, som har designet Kvadrats showroom i Stockholm. Formålet med de forskellige showroom er at skabe en form for landmarks, som i sig selv kan være en attraktion for arkitekter og designere Kvadrats målgruppe. Begge oplevelsesinitiativer hos Kvadrat skaber opmærksomhed om virksomheden, og oplevelsen flytter kundernes grænser for, hvordan tekstiler kan bruges. Alle som arbejder med design og arkitektur vil gerne inspireres og have flyttet grænser. Du vil se noget, du ikke har set før, du vil overraskes. Det er kernen! - Anders Byriel, adm. direktør i Kvadrat. 10

12 Kvadrat bruger oplevelser, fordi designere og arkitekter efterspøger det så simpelt er det. Det er med til at fastholde virksomhedens status som leverandør af premium produkter. Kvadrat laver showroomene og kunstprojekterne for at overraske, for at give en oplevelse. Vi har en vision om, at vi skal være blandt Europas og Asiens fem stærkeste design-brands. For at nå målet skal brand et styrkes og gøres interessant. - Anders Byriel, adm. direktør i Kvadrat. Udbytte Ved at anvende oplevelser forventer Kvadrat at være i stand til at forbedre virksomhedens brand og salg. De to oplevelsesspor i Kvadrats strategi har givet virksomheden en masse positiv omtale og opmærksomhed. Hermed har oplevelser også fungeret som en vellykket PR-strategi, som vil have været væsentligt mere omkostningstungt uden brug af oplevelser. Værdien af omtalen svarer til to til tre gange det beløb, som Kvadrat har investeret i projekterne. Senest er Kvadrat blevet omtalt i New York Times halvårlige designtillæg - et godt eksempel på, at Kvadrats strategi virker. Og selv om virksomhedens showroom, som oplevelseskoncept ikke blev sat i verden med henblik på at øge virksomhedens bundlinje, så har det vist sig, at oplevelserne har skabt et mersalg gennem brand-bygning og dermed et større økonomisk afkast.

13 CASE 5: ADVOKATFIRMAET HJULMAND & KAPTAIN Teaterinstruktør skaber rammer for bedre service og organisationsforandring INTERVIEW MED ANDERS HJULMAND, PARTNER Det nordjyske advokatfirma Hjulmand & Kaptain har indgået et samarbejde med en teaterinstruktør for at blive bedre til at produktudvikle, innovere og løse problemstillinger på en kreativ måde. Instruktørens kreative kompetencer har givet et nyt blik på virksomheden og skabt rum for organisationsudvikling. Udfordring Liberaliseringerne af det danske marked for juridiske tjenester og rådgivning har ført til en skærpet konkurrence, som betyder, at traditionelle advokatvirksomheder i langt højere grad aktivt har skullet opsøge sine kunder. Samtidig har de juridiske ydelser skiftet karakter, og kundernes krav til og forestillinger om juridiske produkter har ændret sig væsentligt. Kunderne efterspørger fortsat juridiske produkter, men nu i højere grad også generel sparring og coaching. Det er identificeret som et behov hos kunderne. På den baggrund har det nordjyske advokatfirma Hjulmand & Kaptain taget utraditionelle værktøjer i brug for at imødekomme den ændrede efterspørgsel fra kunderne. Brug af oplevelser I en lidt konservativ branche som advokatbranchen, hvor vanens magt er svær at bryde, har virksomheden kunnet se en markedsfordel i at samarbejde med en kunstner, der gør brug af nogle helt andre værktøjer og arbejdsformer. Det var baggrunden for at Hjulmand & Kaptain i 2007 gik med i projektet Nordjyske Kreative Alliancer. Deltagelsen skulle bruges til at tænke i nye løsninger, produkter og styrke organisationsudviklingen. Teaterinstruktøren Per Smedegaard blev en del af virksomhedens kreative alliance. Hjulmand & Kaptain vil gerne være bedre til at leve op til konkrete kundebehov og udgøre en modsætning til de mange standardprodukter, en traditionel advokatvirksomhed kan tilbyde. Hjulmand & Kaptajn havde gennem en længere periode kunnet identificere et skift i kundernes efterspørgsel. Den værdi vi som virksomhed skal tilføre vores kunder, kunne vi nemmere lave tidligere fx som en skødefabrik. I dag er det rådgivningen, der er det væsentlige. Skødet er bare noget teknik - inden de kommer til møde med os første gang, så er de velforberedte og har brugt timer på nettet. De kommer derfor ikke som blanke tavler, men er vidende og velforberedte. - Anders Hjulmand, partner. Det at drive forretning i dag er noget helt andet end tidligere, hvor advokaterne ikke havde grund til at være udfarende og innovative for at få kunder i butikken. det er det vi skal lære, det at ændre vinkler. Kunstnerne kan tænke helt anderledes end os rationelle og stringente mennesker. Det er en måde, hvorpå vi kan profilere os. Vi gør det på en anderledes måde. Konkurrencen er skærpet. At drive en advokatvirksomhed i dag kræver mange flere facetter. Markedet driver og betinger det her, og kunderne efterspørger løsninger. Det drejer sig dog også om rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft. Anders Hjulmand, partner. Med introduktionen af en kunstnerisk tankegang, har advokatfirmaet kunnet bryde vanens magt og de sædvanlige måder at løse problemer og udfordringer på. Det har betydet, at virksomheden er blevet i stand til at tænke mere kreativt og løse problemstillinger til gavn for personale og kunder. Teaterinstruktøren Per Smedegaard har spillet en væsentlig rolle i den proces ved at skabe nogle optimale rum og rammer for kreativ problemløsning. Det er fx sket ved de mange workshop, hvor virksomhedens ansatte har gennemspillet forskellige hverdagssituationer. Ved at bruge dramaturgi, er det blevet mere synligt for virksomhedens ledelse og medarbejdere, hvilke udfordringer og barrierer der er for at tænke nyt. Dramaturgien har givet de ansatte andre forestillinger og billeder om virksomheden og givet dem en ny måde at kommunikere på. Helt konkret har det hjulpet virksomheden med at få øje på rutiner og problemer i virksomheden, der er uhensigtsmæssige og kontraproduktive. Anders Hjulmand forklarer, at det, som virksomheden i virkeligheden kan bruge en kunstner til, er, at han kan opstille nogle kreative rammer, der skaber et rum for at kunne tænke anderledes. Derved kan virksomheden bryde med det normale, faste og traditionelle. Egenskaber der er nødvendige for at kunne innovere. På den måde tilfører kunstneren virksomheden en øget værdi. Udbytte Samarbejdet med de nordjyske kreative alliancer er stadig nyt. Det kan endnu ikke ses på bundlinjen, men det er forventningen, at det snart vil kunne ske. 12

14 For Hjulmand & Kaptain har ikke indgået i den kreative alliance for sjov. Det koster både dyrebar tid og mange penge, siger Anders Hjulmand. Derfor forventer han også, at advokatfirmaets samarbejde med en kunstnerisk ildsjæl fører til, at kunder, medarbejdere og andre interessenter oplever Hjulmand & Kaptain på en anden måde, end de tidligere har oplevet virksomheden. Samarbejdet har gjort virksomheden bedre og mere præcis til at kunne sætte sig i kundens sted og forstå kundens behov. På den baggrund har Hjulmand & Kaptain skabt flere nye produkter, der består af sparring og rådgivning, og hvor det færdige og konkrete produkt, bliver udviklet i samarbejde med kunderne sådan, at produktet er skræddersyet til den enkeltes behov. For det andet bruger advokatfirmaet kreative personer i udviklingsarbejdet som led i deres branding-strategi. En strategi, der kan være med til at adskille Hjulmand & Kaptain fra konkurrenterne ved at virksomheden nu i højere grad fremstår dynamisk og en kreativ arbejdsplads har samtidig styrket virksomhedens mulighed for at fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft. De vil gerne fremstå som en dynamisk, interessant og kreativ arbejdsplads værdier som deres nuværende og potentielle medarbejdere lægger stor vægt på. Et synligt resultat er en stigning i medarbejdertilfredshed og en større stolthed over at være ansat i virksomheden.

15 CASE 6: DET KONGELIGE TEATER Unikke oplevelser giver lukrative partnerskaber INTERVIEW MED KRESTEN SCHULTZ-JØRGENSEN, TIDL. KOMMUNIKATIONSDIREKTØR OG PETER LA COUR BENTZON, KOMMERCIEL CHEF Det Kongelige Teater har ændret deres tilgang til sponsorater. I stedet for de traditionelle passive sponsorater baseret på almisser og altruisme, er teatret begyndt at indgå i partnerskaber med erhvervslivet. Partnerskaberne bygger på en gensidig respekt og et ligeværdigt forhold, der betyder, at begge parter får et konkret udbytte af deres partnerskab. Virksomhederne får adgang til Det Kongelige Teaters kreative kompetencer, autenticitet og faciliteter. Det Kongelige Teater får adgang til virksomhedernes forretningsmæssige kompetencer og netværk. Udfordring For fire-fem år siden kunne Det Kongelige Teater konstatere, at deres sponsorater var for nedadgående. Det Kongelige Teater gik derfor i gang med en større analyse og fandt ud af, at de ikke var alene med problemet. Der var tale om en trend inden for sponsorater. Baggrunden var, at ansvaret for sponsoraterne i virksomhederne flyttede fra den administrerende direktør til marketingsafdelingen. De relativt store millionbeløb, som vi modtog fra vores sponsorer, var meget sårbare, fordi de stod og faldt med en række enkeltpersoner. - Kresten Schultz-Jørgensen, tidl. kommunikationsdirektør på Det Kongelige Teater Det betyder, at sponsorater i dag - i modsætning til tidligere - ikke bliver givet på grund af en kunstmæcens følelse af pligt til at støtte kulturlivet, men i stedet på baggrund af forventninger om økonomisk nytteværdi. Brug af oplevelser I sponsoranalysen undersøgte Det Kongelige Teater også egne styrker og svagheder, og hvad virksomhederne efterspørger ved sponsorater. Den nye trend inden for sponsorater og teatrets bestræbelser på at skabe bedre sponsoraftaler fik Det Kongelige Teater til at undersøge, hvilke kerneydelser teateret primært kunne tilbyde deres sponsorer. De fandt frem til, at de ikke kun tilbød finkultur, men at Det Kongelige Teaters kerneprodukter derimod er unikke oplevelser i mødet mellem mennesker. Det Kongelige Teater skulle derfor skabe unikke partnerskaber. Skulle de være succesfulde, var det vigtigt, at begge parter blev vindere og fik et konkret udbytte. Løsningerne behøvede ikke at være komplekse, det kunne handle om noget så banalt som at stille rum for kreativitet til rådighed Analyserne viste, at Det Kongelige Teater står for en særlig form for kreativitet, som står i kontrast til erhvervslivets traditionelle udviklingsarbejde, der struktureres med faste tidsplaner for mål og delmål i processen. Det finder erhvervslivet interessant og meget konstruktivt at tale om. For det andet identificerede teatret de led i deres værdikæde, hvor det kan lære af erhvervslivets forretningskoncepter, teknologi og udstyr mv. Sponsoraterne blev på den måde til partnerskaber. Partnerskaber, der bygger på gensidige fordele og accept. Helt konkret stiller Det Kongelige Teater nu sine lokaler til rådighed for sine sponsorer og partnerskaber, men med krav om et kunstnerisk indhold. Dermed bliver scenekunst og dramaturgi et tillæg til virksomhedens projekt. Udbytte Gentænkningen af Teatrets sponsorater har givet Det Kongelige Teater en helt ny og værdifuld viden om, at hvis partnerskaber skal blive en succes, skal begge parter have en klar fordel ved partnerskabet. Det er umuligt at sætte kroner og øre på, hvad en virksomhed får ud af fx at sende sine medarbejdere i Det Kongelige Teater. Den nye strategi har betydet helt nye eller fornyet partnerskaber med Sonofon, Danske bank, Samsung, In Wear, Montana, Canon og Rosendahl. 14

16 Et konkret eksempel er partnerskabet med Samsung. Det Kongelige Teater modtager forskellige produkter fra Samsung, hvilket fx dækker over alt lige fra mobiltelefoner, kundedatabaser og anden teknologi. Omvendt får Samsung lov til at benytte operaen i København og lære om dansk teaters kapaciteter. Det kan lære Samsung om dansk designtradition, men også om at iscenesætte sig selv, sin virksomhed, og hvilke virkemidler der skal bruges for at henrykke publikum - redskaber som virksomhederne er meget villige til at lære. Derved kan de selv skabe historier, iscenesætte deres produkter og overraske og henrykke deres kunder. De gensidige fordele er klare, og begge parter har et stor udbytte både materielt og kompetencemæssigt. Oplevelse giver teatret mulighed for at tilbyde virksomheder unikke produkter, som kan bruges i medarbejderrekruttering og fastholdelse af både medarbejdere og kunder, men også inspirere medarbejderne i deres produktudvikling. Det Kongelige Teater er for alvor blevet bevidst om sine spidskompetencer og især på, hvad de kan tilbyde erhvervslivet.

17 CASE 7: SAMSUNG DENMARK Ikke kun bites & bytes - men også oplevelser og design INTERVIEW MED SOLVEJ LEE, SENIOR LANDECHEF I dag kan elektronikvirksomheder som Samsung ikke adskille sig på markedet alene ved teknologisk overlegenhed. Forbrugere køber nemlig også elektronik for at opfylde et behov for æstetik, gode historier og identitetsskabelse. De krav kan Samsung ikke efterleve alene. Derfor indgår virksomheden i kreative alliancer med andre virksomheder eller kulturinstitutioner, der kan tilføre kreative værdier, æstetik og historier til deres produkter. Udfordring For kun få år siden, var Samsung en virksomhed, der producerede billige elektroniske produkter, og hvis evne til at innovere og skabe designstandarder var meget begrænset. Skulle Samsung overleve og tiltrække købedygtige, design- og kvalitetsbevidste kunder, skulle virksomheden udvikle sig i tråd med de vilkår, som hersker i oplevelsesøkonomien, og blive bedre til at lære deres forbrugere at kende. Brug af oplevelser Samsung har igennem de sidste 10 år gennemgået en forretningsmæssig turnaround. De har skabt en vision om at blive den førende elektronikgigant i oplevelsesøkonomien. For at nå det mål må virksomheden kunne tilbyde forbrugerne andet og mere end blot god teknologi. Samsung har derfor redefineret sig selv som virksomhed og er i dag meget mere end bare bites & bytes. Virksomheden arbejder nu konsekvent med oplevelser og design som et indlejret og strategisk element i hele værdikæden. Forbrugerne har aldrig haft så mange tilbud og produkter at vælge imellem som i dag. For Samsung er det derfor nødvendigt at kunne tilbyde noget ekstraordinært og særegent. Virksomheden har derfor investeret mange kræfter i at afdække, hvordan de kan engagere deres kunder, røre dem emotionelt, fange deres opmærksomhed og tilbyde produkter, som forbrugerne er stolte af at vise frem. Der er meget psykologi i det...for hvordan engagerer vi, hvordan rører vi, hvordan fanger vi deres opmærksomhed, stimulere sanserne. - Solvej Lee, senior landechef Samsung Denmark. Samsung bruger oplevelser i form af design, storytelling og værdier på en måde, som adskiller Samsung på markedet og giver deres kunder en unik identitet. Og oplevelser og design skal ikke først tænkes ind i arbejdet, når den teknologiske innovation er på plads. De skal tænkes strategisk ind i produktudviklingen i de tidlige faser. Allerede inden et produkt bliver udviklet bruger Samsung både antropologer og idébureauer til at studere deres brugere. De undersøger, hvilke værdier, oplevelser og forventninger, som kunderne har til elektroniske produkter som fx fladskærme, mobiltelefoner og køleskabe. På den baggrund arbejder Samsung med at få produkterne til at signalere fx renhed, minimalisme og brugervenlighed. Samtidig skal produkterne være brugskunst i hjemmet. Samsung har derfor i samarbejde med kunstneren Per Arnoldi produceret DVD en Colourful Journey - en fem minutter lang frekvens med tusindvis af forskellige farver. Musikken er komponeret af den berømte jazzpianist Niels Lan Doky. Et andet eksempel er Samsungs samarbejder med Det Kongelige Teater (se også case 6). Det har givet Samsung en vigtig mulighed for at lære noget om Det Kongelige Teaters kræsne publikum, der sætter pris på kreativitet, kvalitet, æstetik, kultur og underholdning. Alle værdier som Samsung vil stimulere og give kunderne ved hjælp af oplevelser. Fundamentet for samarbejdet med Det Kongelige Teater har været en ligeværdig situation, vi begge har vundet meget ved. De har brug for teknologien, vi har kunnet hjælpe dem og deres brugere især de lidt ældre af slagsen - med at nedbryde teknologiske barriere. Vi har vist, at teknologi ikke behøver at være kompliceret, men kan være meget brugervenligt. Og vi har testet produkter af på deres kunder og brugere, som er en målgruppe, som vi ellers aldrig har adgang til og slet ikke i de rammer, siger Solvej Lee, senior landechef Samsung Denmark. Samarbejdet har også betydet, at Samsung har kunnet trække på teatrets kunstneriske viden om at påvirke publikums følelser, om evnen til at forføre, henrykke og hengive deres publikum. Denne viden bruger Samsung aktivt i deres produktudvikling: Vi er en elektronikvirksomhed, men vi sælger til mennesker. Vi vil gerne opnå en bredere forståelse af vores nuværende og potentielle kunder. Det Kongelige Teater har kunnet hjælpe os med at opnå en indsigt, der kan give en bredere forståelse af deres kunder. Kunder, som er hele mennesker, mangfoldige og forskellige. - Solvej Lee, senior landechef Samsung Denmark. 16

18 Udbytte Det utraditionelle samarbejde med Det Kongelige Teater har givet en vigtig indsigt, fordi deres tilgang til kunder er markant anderledes end virksomheders. Vi har også valgt Det Kongelige Teater som samarbejdspartner, da de ved deres viden og deltagelse kan lære os at forstå det komplekse menneske og hvis vi vil være de bedste, må vi arbejde med de bedste. Det har været til meget mere nytte, end hvis vi havde betalt for en masse dyre rapporter, vi kunne stille på vores flotte reoler. Med partnerskabet med Det Kongelige Teater lærer vi det i praksis i stedet for. - Solvej Lee, senior landechef Samsung Denmark. Samsung Denmark er på tre år vokset fra fire til mere end 30 ansatte har haft stigende omsætning og har taget markedsandele i Europa. Det skyldes bl.a., at virksomheden konsekvent har fokuseret på kultur, værdier og oplevelsers betydning. Samsung har ændret deres image fra et kedeligt elektronisk lavprisprodukt til et prisvindende design og oplevelsesprodukt. I april 2008 modtog Samsung under DANSK Fashion Awardsshowet Årets Respekt -pris for sin succesfulde integration af koreansk teknologi og dansk design. Samsung Denmarks intensive studier af værdier og menneskelige ressourcer har således betydet, at virksomheden flere gange om måneden får besøg af designere fra hovedkvarteret i Korea.

19 CASE 8: MEYER GRUPPEN Oplevelser giver værdi i fødevarebranchen INTERVIEW MED JENS OLSSON, CHEFKONSULENT I MEYER CONSULTING Varekøb er i dag en vigtig del af forbrugernes identitet, da køb af varer og oplevelser er med til at opbygge og konstruere moderne individers selvfortælling. Meyer Gruppen tænker oplevelser og identitet ind i hele virksomhedens strategiske proces, lige fra produktudvikling til medarbejderpleje, emballage og salgssituationer, fordi de har identificeret, at varekøb i dag er en vigtig del af forbrugernes identitet. Oplevelser kan være med til at skabe moderne menneskers selvfortælling og identitet. Udfordringen I dag dækker mad og fødevarer over meget andet end det basale behov for indtagelse af kalorier. Et måltid skal også sikre opfyldelse af moderne individers behov som socialisering og selvrealisering. Meyer Gruppen har i en lang årrække kæmpet for, at danskernes madkultur skal bygge på sanselig mad, som bygger på kvalitet, bæredygtighed og særegenhed. På baggrund af denne vision har Claus Meyer igennem et par årtier været involveret i mange forskellige projekter, og han er ejer og medejer af flere virksomheder som fx den to-stjernede michelinrestaurant Noma, cateringfirmaet Meyers Køkken & Deli, Meyers Kantiner, Meyers Madhus samt Chokolade Compagniet alle virksomheder, der lever af at sælge mad med unikke oplevelser i højsædet. "Meyer Gruppens virksomheder har altid haft et ønske om at tage folk i hånden og vise dem vejen til bedre oplevelser i deres køkkener. Det håber vi, er lykkedes nogenlunde. Jens Olsson, chefkonsulent Brug af oplevelser Meyer Gruppen skaber oplevelser ved at fortælle den gode historie om råvarer, smag og sundhed. De er meget bevidste om, at det handler om at tænke anderledes og bagud i værdikæden og det er vigtigt at huske på, at værdikæden når helt ud til den græsmark, koen græsser på, hvis man ønsker langsigtede konkurrencefordele. Produkternes oprindelseshistorie skal bygge på en ærlig tilgang til produktudviklingen og produktionen, og historien må ikke være forloren eller pyntet. Meyer Gruppens forretninger er udviklet ud fra et identificeret bruger- og markedsbehov efter bedre og mere autentiske madoplevelser. Med det udgangspunkt i brugerens behov har Meyer Gruppens gastronomiske forretningskoncepter til formål at højne dansk madkultur. Virksomheden bruger oplevelser strategisk i hele virksomhedens forretnings- og produktudvikling. Oplevelser, der kan formidle de værdier og standarder, som virksomheden gerne vil repræsentere. Sanselighed og gode historier konkretiseres ved at fortælle produkternes historier om oprindelse og ved at være indpakket i en emballage, der aktiverer forbrugernes sanser. Flasker, pakker og etiketter skal have de rigtige farver og signaler. Farver og signaler, der stemmer overens med forbrugernes forventninger og værdier til fx kvalitet og bæredygtighed. Alt sammen skal stimulere til at give brugerne en god oplevelse. Meyer Gruppen er meget opmærksom på, at gode oplevelser kræver, at de skal være kompromisløse med kvaliteten, for hvis produkterne skal være troværdige, skal de altid være gode. Det nytter ikke, at der er slinger i valsen, og råvarerne er slatne. At tænke oplevelser ind i virksomhedens produkter tidligt i værdikæden betyder, at produkterne bliver mindre sårbare over for konkurrenternes produkter, da virksomhed og kunder opbygger en gensidig loyalitet. De produkter, vi som forbrugere omgiver os med, og de ting, vi putter i munden, er alle måder, hvorpå vi som individer kan præge vores liv i den retning, hvor vi gerne vil hen; det er brændstof til en bedre selvfortælling. Jens Olsson, chefkonsulent Hvor mange konkurrerer på at være billigst og mindst ringe, konkurrerer Meyer Gruppen på produkter og service med autenticitet og troværdighed. Varen skal passe ind i kundernes opfattelse af sig selv som livsnyder og forbruger af gode produkter og råvarer, som alle har en autentisk oprindelseshistorie. Derfor er alle produkter udviklet i samklang med de voksende markeder i Danmark og globalt, hvor sanselighed, autenticitet og omtanke for bæredygtighed er centrale elementer. Virksomheden har udviklet deres egen særegne identitet, men yder samtidig rådgivning til andre fødevarevirksomheder 18

20 såvel som hoteller og restauranter vedrørende den særlige tankegang og tilgang til forretningsudvikling. Udbytte Meyer Gruppens forretninger er trådt ind på de markeder, hvor oplevelses- og de nye luksusprodukter inden for fødevaresektoren kan sælges til priser langt over gennemsnittet for tilsvarende produkter med samme funktion og kvalitet. Erfaringerne fra Meyer Gruppen viser, at oplevelser er med til at øge værdien af fødevarer. Mange kunder er villige til at betale en væsentlig højere pris for Meyer Gruppen produkter, fordi der er en særegen kvalitet og oplevelse med i købet. Oplevelser er blevet en måde, Meyer Gruppen kan adskille sig fra ikke bare traditionelle supermarkeder, men også andre specielbutikker. Den konstante forventning om, at Meyer Gruppen hele tiden kommer med nye interessante koncepter og produkter, er en vigtig drivkraft for virksomheden. For virksomhedens medarbejdere giver dette et dynamisk arbejdsmiljø, som Meyer Gruppen ved, at personalet sætter høj pris på. Meyer Gruppens virksomheder beskæftiger i dag ca. 350 fuldtidsmedarbejdere og har en omsætning på ca. 300 mio. kr.

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 FORRETNINGSMODELLER I DANSK KYSTTURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030 Forsidefoto: Ole Akhøj, VisitDenmark Mediacenter

Læs mere

Pop-Up's. - hvem, hvad, hvor. Af: Anine Thomsen. Masterafhandling: Master i Oplevelsesledelse(Mol) Roskilde Universitet

Pop-Up's. - hvem, hvad, hvor. Af: Anine Thomsen. Masterafhandling: Master i Oplevelsesledelse(Mol) Roskilde Universitet Pop-Up's - hvem, hvad, hvor Af: Anine Thomsen Masterafhandling: Master i Oplevelsesledelse(Mol) Roskilde Universitet Afleveret den 24.juni 2011 1 Indholdsfortegnelse Abstract...4 Motivation...5 1. Kapitel:

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

GUIDE TIL OPLEVELSES- BASERET EVENT- UDVIKLING

GUIDE TIL OPLEVELSES- BASERET EVENT- UDVIKLING GUIDE TIL OPLEVELSES- BASERET EVENT- UDVIKLING EVENTGÆSTEN I CENTRUM FOR EVENTARRANGØRER, TURISTAKTØRER OG DESTINATIONER 1. oplag. Oktober 2014 Udgivet af EVINN - Eventbaseret Innovation Eventgæstundersøgelsen

Læs mere

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER FORORD 3 PÅ VEJ MOD EN RE-INDUSTRIALISERING? 4 En fælles forretningsmodel 5 Nye forretningsmodeller og vækst 7 Hvornår

Læs mere

Skab oplevelser. Skab oplevelser

Skab oplevelser. Skab oplevelser Jeppe Mühlhausen, direktør på Hotel Alexandra, uddannet kok og tjener, merkonom i turisme samt Master i Oplevelsesøkonomi og -ledelse fra Roskilde Universitet. Kasper Møgelvang, CEO og Founding Partner

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber.

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. Udarbejdet på vegne af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for

Læs mere

Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365

Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365 Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365 9 22 26 30 Gennemsigtighed er det nye sort En række virksomheder er blandt de første til at imødegå en ny forbrugertrend Indien kan blive

Læs mere

MED BRUGEREN I CENTRUM CASESAMLING OM ANVENDELSEN AF BRUGERDREVEN INNOVATION I VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER

MED BRUGEREN I CENTRUM CASESAMLING OM ANVENDELSEN AF BRUGERDREVEN INNOVATION I VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER MED BRUGEREN I CENTRUM CASESAMLING OM ANVENDELSEN AF BRUGERDREVEN INNOVATION I VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER MED BRUGEREN I CENTRUM Casesamling om anvendelsen af brugerdreven innovation i virksomheder

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER DANSK HANDEL &SERVICE TAG TEMPERATUREN PÅ DIN VIRKSOMHEDS ARBEJDSKLIMA Vender kunderne tilbage? Har virksomheden inden for de seneste fem år mistet markedsandele? Er virksomhedens økonomiske resultater

Læs mere

Hvor er velfærdssamfundet på vej hen?

Hvor er velfærdssamfundet på vej hen? Om topledelse i det offentlige Hvor er velfærdssamfundet på vej hen? Indsigt, erfaringer og nye veje til vækst og velfærd Medvirkende: Anders Eldrup, bestyrelsesformand, Birgit Fogh Rasmussen, Lemvig Kommune,

Læs mere

Beredskab af viden og teknologi

Beredskab af viden og teknologi DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Ledelse og innovationskultur Innovationsprocessen Beredskab

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

NÅR JEG BLIVER STOR. Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen

NÅR JEG BLIVER STOR. Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen NÅR JEG BLIVER STOR Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen GIV ELEVERNE MAGTEN OVER DERES EGEN LÆRING 16 INSPIRERENDE EKSEMPLER FRA HELE NORDEN GENERAL- SEKRETÆREN TAGER ORDET: Vi skal leve af

Læs mere

Resultat og retning 2013-2014

Resultat og retning 2013-2014 Resultat og retning 2013-2014 #tivoli #odense #aarhus #sharingcph #skagen #legoland #bornholm #visitdenmark Indhold Resultater 3 Formandens beretning 4 Turismen er vigtig for Danmark 6 Kort om VisitDenmark

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet INDHOLD Forord 3 En vanskelig rejse 4 Erfaringer fra fire samarbejder 7 Når samarbejdet lykkes 8 Samarbejdets syv plager 14 Chefopgaver

Læs mere

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN #12 8.-10. oktober 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN EFTERFORSKNING

Læs mere

de små skridts metode

de små skridts metode de små skridts metode et stort skridt i den sociale indsats Landsforeningen af VæreSteder De små skridts metode de små skridts metode Udgivet af Landsforeningen af VæreSteder et stort skridt i den sociale

Læs mere

Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning

Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning Projekt Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning INM 2007/231-3519 Vejle Erhvervsudvikling Januar-Marts 2010 Indhold

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Vækst via oplevelser

Vækst via oplevelser Vækst via oplevelser - en analyse af Danmark i oplevelsesøkonomien September 2008 Vækst via oplevelser - en analyse af Danmark i oplevelsesøkonomien Erhvervs- og Byggestyrelsen September 2008 Vækst via

Læs mere