Vækst via oplevelser - En casesamling med ti danske virksomheder i oplevelsesøkonomien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækst via oplevelser - En casesamling med ti danske virksomheder i oplevelsesøkonomien"

Transkript

1 Vækst via oplevelser - En casesamling med ti danske virksomheder i oplevelsesøkonomien September 2008

2 Vækst via oplevelser - En casesamling med ti danske virksomheder i oplevelsesøkonomien 10 fortællinger om hvordan nogle danske virksomheder bruger oplevelser og kreative kompetencer til at differentiere sig på markedet og styrke deres konkurrenceevne i den danske og globale økonomi VIRKSOMHEDER: VIPP NORDISK SKOLETAVLE FABRIK ESRUM KLOSTER KVADRAT HJULMAND & KAPTAIN DET KONGELIGE TEATER SAMSUNG DENMARK MEYER GRUPPEN JYSKE BANK ANTHON BERG Oplevelsesøkonomi er kommet på forbrugernes, virksomhedernes og politikernes dagsorden. Oplevelsesøkonomi er på den ene side salg af rene oplevelser som fx en karruseltur i BonBon-Land, Madonna i Horsens, Speedway i Vojens og DJ fester på Statens Museum for Kunst. Her er oplevelsen det primære produkt. Men oplevelsesøkonomi omfatter potentielt hele erhvervslivet. Her kan oplevelser anvendes systematisk som værdiskaber. Virksomheder, som formår at give forbrugerne en oplevelse, kan differentiere sig fra konkurrenterne og styrker dermed muligheden for at kunne tage en højere pris for deres produkter og serviceydelser. Rapporten Vækst via oplevelser, udgivet af Erhvervs- og Byggestyrelsen, viser, at oplevelser er blevet en vigtig drivkraft for vækst i hele erhvervslivet. Denne casesamling præsenterer 10 konkrete eksempler på virksomheder, der alle har anvendt oplevelser strategisk som en kilde til innovation og vækst. Formålet med de 10 virksomhedsfortællinger er at inspirere alle dele af erhvervslivet til at anvende oplevelser som kilde til innovation og vækst. Fortællingerne viser, hvordan danske virksomheder konkret arbejder med oplevelser som et middel til at skabe øget værdi for virksomheden. Virksomhederne bruger oplevelser på mange måder, fx til at opbygge kundeloyalitet, styrke deres brand samt i innovationen af nye produkter og serviceydelser. Alt sammen med det formål at styrke den oplevede værdi af deres produkter og serviceydelser hos forbrugerne. I dag er mange køb af varer og service en del af forbrugerens identitet og selvfortælling. Og samtidig er forbrugerne blevet sværere at afkode. Det stiller mange krav til de produkter og services, som forbrugerne køber. Foruden kvalitet og funktionalitet søger forbrugerne også efter fx autenticitet, det sanselige, det emotionelle, det overraskende og det som kan understøtte deres individuelle livsprojekt 1. Den opfattelse af forbrugerne deler alle 10 virksomheder i casesamlingen. De 10 virksomhedsfortællinger er fra så forskellige virksomheder som: Vipp, der sælger skraldespande med udgangspunkt i historiefortælling og autenticitet. Nordisk Skoletavle Fabrik, der med succes kombinerer industriel produktion med konferencevirksomhed, som bygger på oplevelser, service og viden. Esrum Kloster, der adskiller sig fra sine konkurrenter ved at skabe særegne lokale historier, oplevelser og nye produkter, fx ved at samarbejde med det lokale mikrobryggeri. Kvadrat, der udbygger sin position som førende på verdensmarkedet for tekstiler ved at give kunderne unikke oplevelser og ved at samarbejde med internationale kunstnere. Hjulmand & Kaptain - et advokatfirma, som samarbejder med en teaterinstruktør om produktudvikling, organisationsudvikling og forbedring af service. Det Kongelige Teater, der på baggrund af teatrets unikke oplevelser skifter gamle sponsorater ud med ligeværdige partnerskaber med virksomheder. Samsung Denmark - en elektronikvirksomhed, som strategisk bruger og tænker oplevelser i hele værdikæden, fordi det er lige så vigtigt som det at være førende på teknologi. 1

3 Meyer Gruppen, der sælger fødevarer og kantinemad som selvforkælelse og som ingredienser i forbrugernes selvfortælling og identitetsskabelse. Jyske Bank, der har skabt et oplevelseskoncept for deres bankfilialer for at kunne gøre deres værdier konkrete for kunderne. Anthon Berg, der bruger wellness, historiefortælling og identitetsskabelse som omdrejningspunkt i bestræbelserne på at gøre Anthon Berg til et internationalt luksusmærke. Fælles kendetegn for virksomhederne i casesamlingen På tværs af virksomhedsfortællingerne er der fire kendetegn, som skiller sig ud og går igen. Alle fire kendetegn er ikke nødvendigvis at finde i den enkelte virksomhed, men det er kendetegn, som går igen på tværs af brancher, geografi og virksomhedsstørrelse, og som er identificeret på baggrund af dybdegående kvalitative interviews med aktører og repræsentanter for virksomhederne. Det drejer sig om: I. Forbrugernes efterspørgsel efter værdier og identitet kræver et godt kendskab til forbrugeres behov, drømme, følelser, fremtidsdrømme og identitet. II. Virksomhederne indgår i kreative alliancer med andre virksomheder eller kulturinstitutioner for at øge deres kreative kompetencer, skabe organisationsændringer og produktudvikle. III. Virksomhederne bruger oplevelser strategisk ved konsekvent og systematisk at arbejde med oplevelser i hele værdikæden og i udviklingen af forretningsmodeller, der kan tilføre de traditionelle produkter og service en merværdi. IV. Det kræver originalitet, kreativitet, gå-på-mod og visionære ledere at anvende oplevelser i virksomhederne. # I. Forbrugernes efterspørgsel efter værdier og identitet Virksomhederne er kendetegnet ved, at de har været gode til at kombinere deres traditionelle produkter og service som toiletspande, boliglån, skoletavler og chokolade med forbrugernes efterspørgsel efter så ukonkrete og immaterielle størrelser som fx værdier, identitet og fællesskaber. Virksomhederne giver udtryk for, at forbrugerne er blevet mere krævende. De vil ikke kun have et funktionelt produkt, og de forventer altid god kvalitet. De stiller også krav om, at produktets værdier er i overensstemmelse med deres egne. De 10 konkrete fortællinger viser, hvordan virksomhederne har kommercialiseret forbrugernes efterspørgsel efter immaterielle og flyvske begreber som værdier, selvrealisering, nysgerrighed og fællesskaber ved hjælp af oplevelser. Det har betydet, at det traditionelle produkt er blevet tilført noget mere og noget ekstra, som har kunnet adskille virksomhederne fra deres konkurrenter. Det, som fastholder kunderne, eller som kunderne i flere tilfælde er villige til at betale ekstra for. Det kommer fx til udtryk, når Jyske Bank arbejder med at konkretisere og gøre deres værdier håndfaste, på en måde så det konkret kommer til udtryk i bankens ydelser og produkter. Bankens filialer er på den baggrund fx blevet inddelt i et lille bibliotek, en cafe og i mødelokaler, hvor man kan spille bordfodbold. Alle er elementer, der skal skabe en oplevelse af, at det er en uformel bank, hvor kunde og rådgiver er i øjenhøjde. Et andet eksempel er textilvirksomheden Kvadrat, der laver avantgarde showroom, som skal stimulere til intellektet og den kræsne designer og arkitekt. Et tredje eksempel handler om at tilfredsstille forbrugernes lille luksus, som fx en gourmet øl, der kan være et lyspunkt i en stresset hverdag, eller et produkt, som markerer, at du nu har fri. Det gælder fx, når Anthon Berg udvikler wellness chokolade, der skal stimulere til, at forbrugeren kan forkæle sig selv. Eller forskellige niche- og kvalitetsprodukter fra Meyer Gruppen, hvor der er gjort meget ud af historien, og hvor der strategisk arbejdes med sanseindtryk, så hele produktet opleves som lækkert det gælder både indpakning, lugte og salgssituation. # II. Virksomhederne indgår i kreative alliancer Et andet gennemgående kendetegn ved virksomhederne er, at de indgår i både formelle og uformelle kreative alliancer med virksomheder, organisationer eller kunstnere uden for virksomheden for at udvikle deres produkt, serviceydelse eller organisation. Det ses fx hos Esrum Kloster, der er gået i alliance med det lokale mikrobryggeri om at udvikle en ny klosterbryg, som er en øl, brygget på baggrund af den lokale historie, traditioner og de urter, der dyrkes i klosterets have. Et andet eksempel på kreative alliancer finder vi hos virksomheden Kvadrat. Kvadrats strategiske samarbejde med forskellige stjernekunstnere har gjort virksomhedens produkter til såkaldte premium produkter, der er kendetegnet ved en høj kvalitet og markant højere priser end gennemsnitsprisen på tilsvarende produkter på markedet. 2

4 Et tredje eksempel finder vi hos Advokatfirmaet Hjulmand & Kaptain fra Nordjylland, der har samarbejdet med en teaterinstruktør om organisationsudvikling. Teaterinstruktøren har formået at give firmaet et nyt blik på sig selv, samtidig med at han helt konkret fx har været med til at forbedre og optimere servicen i virksomheden. # III. Virksomhederne bruger oplevelser strategisk Alle virksomhedsfortællingerne er kendetegnet ved, at virksomhederne arbejder systematisk med at integrere oplevelsen i deres kernevirksomhed. Oplevelsen skal tilføre produkterne og serviceydelserne øget værdi foruden funktion og en ordentlig kvalitet - og bidrager alle bevidst til at forbrugerne kan bruge produktet og servicen til at opbygge og fastholder deres identitet i de valg af varer og service som de omgiver sig med. Værdiforøgelse for produkter og serviceydelser Funktion + Kvalitet + Oplevelse = Markedsværdien Virksomhedsfortællingerne er samtidig kendetegnet ved at integrere oplevelser i så mange led i virksomhedens værdikæde som muligt ikke kun i markedsføringen. Oplevelser i form af drømme, identitet og værdier er en del af hele produktet for at gøre det troværdigt, unikt, identitetsskabende og overraskende. Et eksempel er Hjulmand & Kaptains samarbejde med en teaterinstruktør, der bidrog til medarbejder- og organisationsudvikling i virksomheden. Et andet eksempel er Vipp skraldespanden, som blev opfundet i en frisørsalon i 1937, og hvor virksomheden i dag bygger sit æstetiske dna og autenticitet på virksomhedens historie. Et tredje eksempel er hos Samsung, der i udviklingen af deres produkter er meget opmærksomme på at tilføre en æstetik, der skal understøtte forbrugernes livsprojekt. # IV. Det kræver originalitet, kreativitet, gå-på-mod og visionære ledere Et grundlæggende kendetegn for alle virksomhederne har været ønsket om at adskille sig fra deres konkurrenter og fremstå unikke og visionære. Virksomhedsfortællingerne understøtter, at beslutningen om at bruge oplevelser til en forretningsudvikling, der bygger på at skabe et særegent produkt eller serviceydelse, er truffet af modige og visionære ledere, der har turdet gøre noget andet og mindre sikkert end konkurrenterne. Det gælder fx advokatvirksomheden Hjulmand & Kaptain, som har samarbejdet med en teaterinstruktør om produkt- og organisationsudvikling. Eller Det Kongelige Teater, som kom fremtidens dårlige udsigt til traditionelle sponsorater i forkøbet og ændrede strategien til ligeværdige partnerskaber med virksomheder. Eller som Nordisk Skoletavle Fabriks leder, der fulgte sin mavefornemmelse, og opbyggede sit nye firmadomicil på basis af oplevelser og wellness facilliteter. Lederne er samtidig overbeviste om, at det kræver mere information, dokumentation og gode historier, hvis flere virksomheder skal følge i fodsporet på disse virksomhedsfortællinger. Herunder præsenteres de 10 virksomhedsfortællinger enkeltvis. Fortællinger, der hver især kan bidrage til at inspirere det brede erhvervsliv til, hvordan man kan anvende oplevelser til at differentiere sig og skabe en højere værdi i produkter eller serviceydelser. 1 Det underbygges blandt andet fra interview med senior landechef Samsung Denmark, Solvej Lee, interview med salgschef Jens Olsson fra Meyer Consulting, Rambøll Managements rapport udarbejdet for Hovedstadens Udviklingsråd, september 2005, Følelsesfabrikken 2005, Apex, Forbrugssituationer 2007, Apex, Vinkler på forbrug,

5 CASE 1: VIPP Et traditionelt industriprodukt, som bliver verdens dyreste skraldespand INTERVIEW MED KASPER EGELUND, MARKETINGDIREKTØR Vipp er et eksempel på en virksomhed, som bygger på historiefortælling. Kerneproduktet er en skraldespand, som prismæssigt ligger meget langt over prisen for almindelige skraldespande, og som har opnået en særlig status gennem virksomhedens strategiske brug af historiefortælling og branding. Strategien har også været at indgå i kreative alliancer ved at lade produkterne indgå i anderledes sammenhænge som kunstprojekter og historiefortælling. Udfordring I 1993 overtog Jette Egelund en pedalspandsvirksomhed efter sine forældre. Virksomheden var næsten ingen penge værd, og produktet var en ukendt pedalspand, der kun blev solgt til lægeklinikker, hospitaler og frisørsaloner. Hvis skraldespanden skulle overleve og appellere til den moderne forbruger, så skulle den revitaliseres som et eksklusivt og moderne designermøbel. I første omgang forsøge Jette Egelund at få sit produkt i Illum og Magasin, men stormagasinerne ville ikke have industriproduktet i deres sortiment. Brug af oplevelser Da Jette Egelund overtog virksomheden, ville hun give virksomheden en ny energi og skabe en mere moderne vision. Virksomheden ville appellere til moderne mennesker, som gerne ville have kvalitet og designede ting i deres hjem. Revitaliseringen af Vipp blev bygget op omkring skraldespandens unikke og tilfældige historie. I 1937 havde Jette Egelunds mor åbnet en frisørsalon, og i den anledning besluttede hendes mand, Holger Nielsen, sig for at give hende det, hun allermest ønskede sig: En funktionel skraldespand, som hun kunne bruge, når hun havde klippet byens spidser. Spanden blev sat i produktion i 1939 og blev solgt til andre frisørsaloner, hospitaler og tandlægeklinikker. Virksomheden begyndte som en del af revitaliseringen at dyrke den oprindelige historie, og alle virksomhedens produkter blev udviklet ud fra frisørsalonens og den oprindelige pedalspands autenticitet. Historiefortælling og godt design blev formlen på en større dansk succes. Alting begynder med storytelling, og at man har et godt produkt. Vipps største aktiv er, at vi producerer den originale pedalspand, som bliver brugt hos tandlæger, frisører og læger. Vores opgave er at fortælle historien videre til slutkunderne. - Kasper Egelund, marketingdirektør i Vipp. Ændringerne i Vipps strategi medførte et stigende salg og en øget indtjening. Traditionel markedsføring i magasiner var en del af forretningsstrategien, men Vipp fandt hurtigt ud af, at der skulle noget mere til for at skabe synlighed og opmærksomhed. Annoncer er normalt ikke et samtaleemne for almindelige mennesker. Folk fortæller hinanden historier. Derfor brugte virksomheden mange kræfter på at skabe events og historier om Vipp som et markedsførings- og brandingredskab. Et nyt design, den gode historie, en aggressiv markedsføring og events gav Vipp spanden stor succes, og snart ville både Magasin og Illum gerne have spanden stående i deres butikker. Da succesen på det danske marked var en realitet, opbyggede virksomheden en fælles ambition om også at træde ind på det franske marked. Det var svært for Vipp at trænge igennem til de franske designbutikker og medier. Fordi Vipp ikke var fransk, var produktet tilsyneladende ikke interessant for franskmændene. Men Vipp gav ikke op. Virksomheden etablerede et samarbejde med Danmarks Eksportråd og fik den idé at engagere kendte franske designere og kunstnere til at dekorere hver deres eksemplarer af en Vipp skraldespand. Spandene skulle derefter sælges på auktion, som foregik fra Paris førende designbutik Silvare Klébe. Overskuddet fra auktionen blev doneret til velgørenhed. Vipp fandt 30 franske kunstnere og designere, som gerne ville dekorere deres skraldespande, heriblandt så store navne som Phillip Starck, Christian Lacroix og undertøjsdesigneren Chantel Thomas. Projektet lykkedes. Med eventen og den opmærksomhed, som fulgte i kølvandet, fik virksomheden brudt et hul igennem den franske opmærksomhedsmur. Spanden blev knyttet sammen med velgørenhed, internationalt design og fransk kultur - uden at der blev gået på kompromis med den oprindelige fortælling, som virksomheden fx bruger i Danmark, Norge og Tyskland. Udbytte Den gode fortælling, design, ingeniørkunst og franske kunstnere har været med til at revitalisere en traditionel industrivirksomhed og øge den oplevede værdi af den pedalspand, som i begyndelsen i 1939 produceredes til hospitaler og tandlægeklinikker. I dag er Vipp en konkurrencedygtig Up-market virksomhed, der sælger boligindretning ved hjælp af gode fortællinger, 4

6 identitet og design og har haft vækstrater på mellem pct. de sidste fem år. Foruden den hjemlige succes, så er kimen til et mindre eksporteventyr også skabt. I dag er virksomhedens eksport steget fra et meget lavt niveau til at udgøre 70 pct. af det samlede salg. Historien er virksomhedens vigtigste aktiv, og den kan ingen kopiprodukter konkurrere med. - Kasper Egelund, marketingdirektør i Vipp. I løbet af 15 år er Vipp gået fra at være en tre-mands virksomhed til i dag at beskæftige mere end 50 medarbejdere. Virksomhedens produkter findes i 23 lande, og med den franske kunstnerevent oplevede virksomheden en stigning i deres omsætning på 163 pct. på under to år og omtale i 500 franske medier, heriblandt Le Monde og Le Figaro. Nu skal verdens dyreste skraldespand på nye eventyr på det amerikanske marked. Her har virksomheden igen været nødt til at tænke anderledes. Derfor har de udviklet et nyt koncept på en gammel historie en slags tilbage til begyndelsen. Virksomheden har købt en gammel industriejendom i New York, hvor de skal opbygge en frisørsalon fra bunden. En italiensk arkitekt skal indrette salonen. Idéen er den samme som i Kunderne skal opleve pedalspandens kvaliteter i en frisørsalon med udgangspunkt i spandens autentiske historie. Og det hele bliver skudt i gang med en kunstevent som i Paris med bl.a. Bono og Helena Christensen som designere af unikke skraldespande, der bortauktioneres til velgørende formål.

7 CASE 2: NORDISK SKOLETAVLE FABRIK A/S Skabe en mere åben virksomhed gennem oplevelsestilbud INTERVIEW MED PIA THYBO, DIREKTØR Da Nordisk Skoletavle Fabrik skulle skifte domicil betød det samtidig, at den gamle industrivirksomhed gik fra at være en traditionel fremstillingsvirksomhed til at blive en aktør i viden og oplevelsesøkonomien. Virksomheden har nu skabt showroom, der ikke blot er en passiv omkostning, men nu også er konferencecenter og undervisningslokaler. Samtidig er en kaffebar, fitness, wellness og oplevelsestilbud til ansatte og gæster omdrejningspunktet for det nye virksomhedskoncept. Her bliver man ikke længere modtaget af en receptionist, men af en personlig vært. Udfordring Det primære levebrød hos Nordisk Skoletavle Fabrik er produktion af tavler til undervisnings- og konferencelokaler. Da virksomheden skulle bygge et nyt domicil skabte det en mulighed for at tænke virksomhedens mål og udvikling igennem uden begrænsninger af fysiske rammer. Den nye vision og dermed også udfordringen var, at virksomheden skulle træde ind i oplevelsesøkonomien For det viste sig at Nordisk Skoletavle Fabrik havde behov for at forny sig selv og sit image, da virksomheden havde mistet markedsandele i fx Japan. Brug af oplevelser Nordisk Skoletavle Fabrik ønskede at gøre sig mere åben og videnbaseret. Det skulle ske gennem etableringen af konferencefaciliteter, netværkssamarbejde for målgruppen og netværk via udlejning af kontorer til andre virksomheder. Virksomheden ønskede at videregive 57 års erfaringer om indretning af møde- og undervisningslokaler til at vise folk, hvordan lokaler kan indrettes optimalt. Derfor etablerede Nordisk Skoletavle Fabrik ikke et traditionelt showroom, men indrettede en hel fløj med undervisnings- og konferencelokaler. Lokalerne fremstår i dag ikke alene som et alternativ til klassiske showroom. De fungerer samtidig som konferencelokaler. Ud over at man kan komme og blive inspireret af lokalerne, så kan man også leje dem, man kan være på kursus og samtidig blive inspireret. Vi vil modsat traditionelle konference- og kursuscentre give dem en oplevelse. - Pia Thybo, direktør i Nordisk Skoletavle Fabrik. Hensigten med den nye konferencefløj er at give kursisterne en hel ny oplevelse samtidig med, at virksomheden bliver lukket op. Til indretningen af konferencelokalerne indgik Nordisk Skoletavle Fabrik et samarbejde med virksomheder, der også er leverandører til undervisnings- og konferencelokaler. På den måde fik lokalerne både AV-udstyr, mørklægningsgardiner, møbler mv. Konferencefløjen fik dermed en tredje funktion som udstillingsvindue for en række virksomheder. Nordisk Skoletavle Fabrik ønsker at give gæsterne i konferencelokalerne en helt ny og personlig oplevelse. Fabrikken har afskaffet receptionen, og alle gæster og kunder bliver mødt af en personlig vært. Værten ved, hvem der kommer, hvad de skal på fabrikken, og om de har været der før. Den personlige oplevelse gør, at gæsterne føler sig velkomne og føler, at de får en unik oplevelse. Domicilet indeholder også en fællesfløj, hvor produktionsmedarbejderne, funktionærerne, lederne, gæster af huset og kursister holder pauser. Det fælles område med kaffebar, fitness, wellness og køkken er et oplevelsestilbud til ansatte og gæster. Fællesarealet og dets oplevelsestilbud bidrager til at lukke virksomheden op, skabe gode rammer for ansatte og kunder og understøtte videndeling. Hvis folk skal bruge deres sparsomme tid, de har til rådighed, vil de have oplevelser og personlig opmærksomhed. Det er en hypotese, som Nordisk Skoletavle Fabrik hele tiden får bekræftet af sine gæster og kursister. Folk vil have oplevelser. Folk er blevet mere kvalitetsbevidste. Hvem har ikke gået rundt om kedelige kursus tagselvborde? Det gider folk ikke mere. - Pia Thybo, direktør i Nordisk Skoletavle Fabrik. Udbytte Nordisk Skoletavle Fabriks nye koncept begyndte som et forsøg på at skabe et alternativ til et klassisk showroom, men er nu blevet en kæmpe markedsføringsgenerator for fabrikken. Siden Nordisk Skoletavle Fabrik åbnede dørene til deres nye konferencefaciliteter, har de haft mere end 2000 erhvervsledere på besøg i virksomheden. Det var inden Nordisk Skoletavle Fabrik havde brugt penge på markedsføring af de nye lokaliteter og faciliteter. Hvis Nordisk Skoletavle Fabrik skulle have 6

8 haft en sælger ude på landevejene, ville bare det at komme i kontakt med så mange erhvervsledere tage flere år. Nordisk Skoletavle Fabrik begynder at kunne mærke synergieffekter mellem de nye tiltag og produktionen af tavler. Gennem kontakter skabt og opbygget i konferencelokalerne har Nordisk Skoletavle Fabrik fået en del store ordrer på tavler, og forventningerne til fremtiden er høje. Vi er jo gået fra at have været sådan meget stykbaseret til at være meget videnbaseret. Det er faktisk en kæmpe kovending, vi har taget. Så jeg har nok været mere smart end som så. - Pia Thybo, direktør i Nordisk Skoletavle Fabrik. Visionen og det nye koncept har betydet, at Nordisk Skoletavle Fabrik har haft lidt udskiftning i medarbejdergruppen, fordi alle medarbejdere både i produktionen og i servicen har skullet kunne omstille sig til de ændrede forhold. Men samtidig betyder det også, at alle nuværende medarbejdere er loyale og tilfredse.

9 CASE 3: ESRUM KLOSTER En oplevelsesrejse gennen øl, munke, urter og refleksion INTERVIEW MED LONE JOHNSEN, DIREKTØR OG ALLAN POULSEN, BRYGMESTER BRØCKHOUSE Esrum Kloster er en lille historisk kulturinstitution, der skal konkurrere med store og hæderskronede kulturproducenter. Klostret adskiller sig fra deres konkurrenter ved at skabe et kulturelt oplevelsescenter med tid til refleksion. Esrum Kloster har udviklet et koncept for inddragelse af deres gæster. Samtidig satser klostret på kreative alliancer med lokale producenter og kulturinstitutioner. Det er bl.a. blevet til en klosterøl i et tæt samarbejde med et lokalt mikrobryggeri. Udfordring Esrum Klosters beliggenhed og institutionens begrænsede størrelse er en udfordring i forhold til at få flere besøgende. Oplevelsescentret ligger i et område med flere store, internationalt anerkendte kulturinstitutioner som fx Louisiana, Fredensborg Slot og Kronborg Slot. Esrum Kloster har ikke en stor historisk samling, som naturligt vil tiltrække publikum. Det betyder, at de skal kunne tilbyde noget andet, noget særligt, som gæsterne ikke kan få på de store kunstinstitutioner i nærheden. Når stedets særlige kvalitet er autenticiteten, det uberørte, hvordan fastholder man det i et forløb, der varer 2-3 timer? Det er den store udfordring. - Lone Johnsen, direktør Esrum Kloster. Brug af oplevelser For at tiltrække flere besøgende har Esrum Kloster valgt at satse på oplevelser knyttet til klostrets historie, omgivelser og natur. Et besøg på Esrum Kloster er nu blevet en oplevelsesrejse. Når gæsterne har taget turen til området, skal de have en overraskende og berigende dag ud af det. Derfor satses der på et sammenhængende oplevelseskoncept, der består af et besøg i udstillingerne, optræden på engen, en god frokost, ølsmagning og aktivitetsrum for børn. Andre eksempler på oplevelsestilbud er et stort årligt riddermarked, forfatteraftener, foredrag, et naturakademi og en international klosterfestival. Oplevelserne udvikles i strategiske samarbejder med erhvervslivet og andre aktører på kulturområdet. Samarbejdspartnere er så forskellige som fx Frederiksborg Slot, lokale økologiske producenter af grøntsager, mikrobryggeri, hesteavl, en gruppe hesteinteresserede beboere samt medicinalvirksomheder. En af Esrum Klosters kreative alliancer resulterede i lanceringen af Esrum Kloster Øl. Esrum Kloster driver en restaurant med middelalderspecialiteter, og indgik i 2005 et strategisk samarbejde med mikro-bryggeriet Brøckhouse for i fællesskab at fortælle historien om klosterets oprindelige munke fra Cistercienserordenens tradition for at brygge øl. Vi har prøvet at være tro mod traditionerne. Brugt ingredienser fra dengang og viden om, hvordan munkene bryggede øl i middelalderen. - Allan Poulsen, brygmester Brøckhouse. Daværende brygmester Allan Poulsen udviklede en øl med inspiration fra gamle munkeopskrifter og tilsatte krydderurterne citronmelisse, mjødurt, lavendel, rosmarin, enebær og anis, der alle gror i Esrum klosterhave. Esrum Kloster fik på den måde sin egen øl. Og Brøckhouse fik autenticitet og en god historie knyttet til lanceringen af en ny øl. Baggrunden for de kreative alliancer var gæsternes efterspørgsel efter unikke oplevelser. Under overskriften Tid til refleksion plads til oplevelser arbejder Esrum Kloster med Pine og Gilmores model, der viser, hvordan modtageren bliver engageret på forskellige måder via oplevelser. Den gode oplevelse skal helst rumme alle aspekter, men de mest spændende og minderige oplevelser er dem, hvor gæsterne selv inddrages og deltager aktivt. Esrum Kloster har derfor særligt fokus på at udvikle oplevelsestilbud mod det sydøstlige hjørne af Pine og Glimores figur (se figur). En særlig udfordring er den aktive involvering af gæsterne. En morderjagt for børn i udstillingen om den lokale Ridder Jon Jonsen Lille og Mordet i Finderup Lade, skattejagt i terrænet og kulinariske oplevelser med sild over bål og selvkærnet smør er blandt de tilbud, der gør oplevelsestilbuddene på Esrum Kloster unikke og konkurrencedygtige i forhold til andre store oplevelsestilbud. Når gæsterne tager hjem fra Esrum Kloster med gode minder, kommer de igen for at få flere unikke oplevelser i fredfyldte og autentiske omgivelser. Oplevelserne bidrager dermed også til at opbygge loyalitet. Udbytte Det strategiske samarbejde med Brøckhouse har gjort Esrum Kloster kendt for sine specialiteter og sin øl. Det har skabt en 8

10 Fire måder at engagere modtageren gennem oplevelser ABSORBERING Underholdning PASSIV Æstetik Uddannelse Empati AKTIV IMMERSION Kilde: Pine og Gilmore The Experience Economy stor omsætning og givet mulighed for udvikling af et nyt oplevelsesprodukt, ølsmagninger. Salg af øl og royalties har givet Esrum Kloster en øget omsætning på kroner om året, hvilket svarer til 8 pct. af den samlede omsætning. Men nok endnu vigtigere er udbredelsen af øllet blevet en uvurderlig branding af Esrum Kloster. Esrum Kloster har gennem brugen af oplevelser styrket sit brand og øget sin omsætning. De mange oplevelsestilbud gør, at Esrum Kloster nu tiltrækker andre gæster end den traditionelle målgruppe bestående af bedstemødrene og deres børnebørn. Oplevelserne gør, at klostret kan adskille sig i forhold til andre kulturinstitutioner. Strategien betyder, at klostret år for år har øget besøgstallet, som nu er oppe på mere end gæster. Det er mere end museer som Orlogsmusset, Det danske kunstindustrimuseum, Handels- og Søfartsmusset, Kunstmusset Trapholt og Teater museet har kunnet tiltrække.

11 CASE 4: KVADRAT Oplevelser som intellektuel stimulans af kunder INTERVIEW MED ANDERS BYRIEL, ADM. DIREKTØR Kvadrat er en tekstilvirksomhed i Ebeltoft, som bruger oplevelser til at holde og udbygge deres position som internationalt luksus-brand. Via kreative alliancer med internationale kunstnere og en målrettet oplevelseskommunikation differentierer Kvadrat sig fra sine konkurrenter ved ikke altid at have et ensartet og let genkendeligt udtryk. Det gør de ved fx at skabe ekstraordinære showroom, der lever op til forventningerne fra deres kræsne og krævende kunder. Udfordring Kvadrat udvikler og markedsfører moderne design i tekstiler. Virksomheden har en vision om at være blandt de fem stærkeste arkitekt- og designvaremærker i Europa og Asien i Kvadrats kunder er primært designere og arkitekter en krævende og meget bevidst målgruppe. Det er derfor vigtigt, at Kvadrat i sin kommunikation signalerer en oplevelse ud over det sædvanlige, er mindre forudsigelig og kan stimulere til intellektet, følelserne og den æstetiske sans. Kvadrats målgruppe er veluddannet, veloplyst og kan afkode mere komplicerede ting. Derfor har vores tilgang været, at vi skulle passe på ikke at undervurdere dem. - Anders Byriel, adm. direktør i Kvadrat. Brug af oplevelser Kvadrats formål med at anvende oplevelser har været at etablere virksomheden som et europæiske og asiatisk top brand. Kvadrats arbejde med oplevelser begyndte dog ikke som en klart defineret strategi. I bakspejlet kan Kvadrats adm. direktør Anders Byriel imidlertid konstatere, at virksomhedens oplevelsesarbejde har to spor, som begge bygger på relativt store investeringer. To forskellige initiativer blev sat i søen for at skabe en intellektuel stimulering af kunderne. Kvadrats ene oplevelsesinitiativ bygger på at støtte verdenskendte kunstnere, som fx Thomas Demand og Rosemarie Trockel. Med udgangspunkt i Kvadrats materialer har kunstnerne skabt prisgivende kunstværker. Kunstprojekterne har skullet udforske grænsefeltet mellem arkitektur, design og kunst. For det er netop i grænselandet, at de gode ideer og interessante oplevelser ligger. Projekterne startede som velgørenhed, men er endt som en intellektuel stimulans. Kunstprojekterne har været vellykkede kommercielle initiativer. De har givet kunderne en god oplevelse, og de har bidraget til et øget salg. Det betyder, at Kvadrat også i fremtiden vil lave en hel række lignende projekter. Det andet initiativ er Kvadrats branding-strategi, der bygger på, at gæsterne skal få en overraskende oplevelse, når de besøger Kvadrats showroom. En oplevelse, som er forskellig fra showroom til showroom. Hvis du går ind i vores showroom i Milano eller New York, så får du en forskellig oplevelse. Så vi forsøger at lave nogle rum, som giver en ny lidt grænsesøgende oplevelse. - Anders Byriel, adm. direktør i Kvadrat. Kvadrat har fået en palet af internationalt anerkendte kunstnere til at udforme og dekorere tekstilvirksomhedens forskellige showroom. Som et eksempel kan nævnes de prisbelønnede brødre, Ronan og Erwan Bouroullec, som har designet Kvadrats showroom i Stockholm. Formålet med de forskellige showroom er at skabe en form for landmarks, som i sig selv kan være en attraktion for arkitekter og designere Kvadrats målgruppe. Begge oplevelsesinitiativer hos Kvadrat skaber opmærksomhed om virksomheden, og oplevelsen flytter kundernes grænser for, hvordan tekstiler kan bruges. Alle som arbejder med design og arkitektur vil gerne inspireres og have flyttet grænser. Du vil se noget, du ikke har set før, du vil overraskes. Det er kernen! - Anders Byriel, adm. direktør i Kvadrat. 10

12 Kvadrat bruger oplevelser, fordi designere og arkitekter efterspøger det så simpelt er det. Det er med til at fastholde virksomhedens status som leverandør af premium produkter. Kvadrat laver showroomene og kunstprojekterne for at overraske, for at give en oplevelse. Vi har en vision om, at vi skal være blandt Europas og Asiens fem stærkeste design-brands. For at nå målet skal brand et styrkes og gøres interessant. - Anders Byriel, adm. direktør i Kvadrat. Udbytte Ved at anvende oplevelser forventer Kvadrat at være i stand til at forbedre virksomhedens brand og salg. De to oplevelsesspor i Kvadrats strategi har givet virksomheden en masse positiv omtale og opmærksomhed. Hermed har oplevelser også fungeret som en vellykket PR-strategi, som vil have været væsentligt mere omkostningstungt uden brug af oplevelser. Værdien af omtalen svarer til to til tre gange det beløb, som Kvadrat har investeret i projekterne. Senest er Kvadrat blevet omtalt i New York Times halvårlige designtillæg - et godt eksempel på, at Kvadrats strategi virker. Og selv om virksomhedens showroom, som oplevelseskoncept ikke blev sat i verden med henblik på at øge virksomhedens bundlinje, så har det vist sig, at oplevelserne har skabt et mersalg gennem brand-bygning og dermed et større økonomisk afkast.

13 CASE 5: ADVOKATFIRMAET HJULMAND & KAPTAIN Teaterinstruktør skaber rammer for bedre service og organisationsforandring INTERVIEW MED ANDERS HJULMAND, PARTNER Det nordjyske advokatfirma Hjulmand & Kaptain har indgået et samarbejde med en teaterinstruktør for at blive bedre til at produktudvikle, innovere og løse problemstillinger på en kreativ måde. Instruktørens kreative kompetencer har givet et nyt blik på virksomheden og skabt rum for organisationsudvikling. Udfordring Liberaliseringerne af det danske marked for juridiske tjenester og rådgivning har ført til en skærpet konkurrence, som betyder, at traditionelle advokatvirksomheder i langt højere grad aktivt har skullet opsøge sine kunder. Samtidig har de juridiske ydelser skiftet karakter, og kundernes krav til og forestillinger om juridiske produkter har ændret sig væsentligt. Kunderne efterspørger fortsat juridiske produkter, men nu i højere grad også generel sparring og coaching. Det er identificeret som et behov hos kunderne. På den baggrund har det nordjyske advokatfirma Hjulmand & Kaptain taget utraditionelle værktøjer i brug for at imødekomme den ændrede efterspørgsel fra kunderne. Brug af oplevelser I en lidt konservativ branche som advokatbranchen, hvor vanens magt er svær at bryde, har virksomheden kunnet se en markedsfordel i at samarbejde med en kunstner, der gør brug af nogle helt andre værktøjer og arbejdsformer. Det var baggrunden for at Hjulmand & Kaptain i 2007 gik med i projektet Nordjyske Kreative Alliancer. Deltagelsen skulle bruges til at tænke i nye løsninger, produkter og styrke organisationsudviklingen. Teaterinstruktøren Per Smedegaard blev en del af virksomhedens kreative alliance. Hjulmand & Kaptain vil gerne være bedre til at leve op til konkrete kundebehov og udgøre en modsætning til de mange standardprodukter, en traditionel advokatvirksomhed kan tilbyde. Hjulmand & Kaptajn havde gennem en længere periode kunnet identificere et skift i kundernes efterspørgsel. Den værdi vi som virksomhed skal tilføre vores kunder, kunne vi nemmere lave tidligere fx som en skødefabrik. I dag er det rådgivningen, der er det væsentlige. Skødet er bare noget teknik - inden de kommer til møde med os første gang, så er de velforberedte og har brugt timer på nettet. De kommer derfor ikke som blanke tavler, men er vidende og velforberedte. - Anders Hjulmand, partner. Det at drive forretning i dag er noget helt andet end tidligere, hvor advokaterne ikke havde grund til at være udfarende og innovative for at få kunder i butikken. det er det vi skal lære, det at ændre vinkler. Kunstnerne kan tænke helt anderledes end os rationelle og stringente mennesker. Det er en måde, hvorpå vi kan profilere os. Vi gør det på en anderledes måde. Konkurrencen er skærpet. At drive en advokatvirksomhed i dag kræver mange flere facetter. Markedet driver og betinger det her, og kunderne efterspørger løsninger. Det drejer sig dog også om rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft. Anders Hjulmand, partner. Med introduktionen af en kunstnerisk tankegang, har advokatfirmaet kunnet bryde vanens magt og de sædvanlige måder at løse problemer og udfordringer på. Det har betydet, at virksomheden er blevet i stand til at tænke mere kreativt og løse problemstillinger til gavn for personale og kunder. Teaterinstruktøren Per Smedegaard har spillet en væsentlig rolle i den proces ved at skabe nogle optimale rum og rammer for kreativ problemløsning. Det er fx sket ved de mange workshop, hvor virksomhedens ansatte har gennemspillet forskellige hverdagssituationer. Ved at bruge dramaturgi, er det blevet mere synligt for virksomhedens ledelse og medarbejdere, hvilke udfordringer og barrierer der er for at tænke nyt. Dramaturgien har givet de ansatte andre forestillinger og billeder om virksomheden og givet dem en ny måde at kommunikere på. Helt konkret har det hjulpet virksomheden med at få øje på rutiner og problemer i virksomheden, der er uhensigtsmæssige og kontraproduktive. Anders Hjulmand forklarer, at det, som virksomheden i virkeligheden kan bruge en kunstner til, er, at han kan opstille nogle kreative rammer, der skaber et rum for at kunne tænke anderledes. Derved kan virksomheden bryde med det normale, faste og traditionelle. Egenskaber der er nødvendige for at kunne innovere. På den måde tilfører kunstneren virksomheden en øget værdi. Udbytte Samarbejdet med de nordjyske kreative alliancer er stadig nyt. Det kan endnu ikke ses på bundlinjen, men det er forventningen, at det snart vil kunne ske. 12

14 For Hjulmand & Kaptain har ikke indgået i den kreative alliance for sjov. Det koster både dyrebar tid og mange penge, siger Anders Hjulmand. Derfor forventer han også, at advokatfirmaets samarbejde med en kunstnerisk ildsjæl fører til, at kunder, medarbejdere og andre interessenter oplever Hjulmand & Kaptain på en anden måde, end de tidligere har oplevet virksomheden. Samarbejdet har gjort virksomheden bedre og mere præcis til at kunne sætte sig i kundens sted og forstå kundens behov. På den baggrund har Hjulmand & Kaptain skabt flere nye produkter, der består af sparring og rådgivning, og hvor det færdige og konkrete produkt, bliver udviklet i samarbejde med kunderne sådan, at produktet er skræddersyet til den enkeltes behov. For det andet bruger advokatfirmaet kreative personer i udviklingsarbejdet som led i deres branding-strategi. En strategi, der kan være med til at adskille Hjulmand & Kaptain fra konkurrenterne ved at virksomheden nu i højere grad fremstår dynamisk og en kreativ arbejdsplads har samtidig styrket virksomhedens mulighed for at fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft. De vil gerne fremstå som en dynamisk, interessant og kreativ arbejdsplads værdier som deres nuværende og potentielle medarbejdere lægger stor vægt på. Et synligt resultat er en stigning i medarbejdertilfredshed og en større stolthed over at være ansat i virksomheden.

15 CASE 6: DET KONGELIGE TEATER Unikke oplevelser giver lukrative partnerskaber INTERVIEW MED KRESTEN SCHULTZ-JØRGENSEN, TIDL. KOMMUNIKATIONSDIREKTØR OG PETER LA COUR BENTZON, KOMMERCIEL CHEF Det Kongelige Teater har ændret deres tilgang til sponsorater. I stedet for de traditionelle passive sponsorater baseret på almisser og altruisme, er teatret begyndt at indgå i partnerskaber med erhvervslivet. Partnerskaberne bygger på en gensidig respekt og et ligeværdigt forhold, der betyder, at begge parter får et konkret udbytte af deres partnerskab. Virksomhederne får adgang til Det Kongelige Teaters kreative kompetencer, autenticitet og faciliteter. Det Kongelige Teater får adgang til virksomhedernes forretningsmæssige kompetencer og netværk. Udfordring For fire-fem år siden kunne Det Kongelige Teater konstatere, at deres sponsorater var for nedadgående. Det Kongelige Teater gik derfor i gang med en større analyse og fandt ud af, at de ikke var alene med problemet. Der var tale om en trend inden for sponsorater. Baggrunden var, at ansvaret for sponsoraterne i virksomhederne flyttede fra den administrerende direktør til marketingsafdelingen. De relativt store millionbeløb, som vi modtog fra vores sponsorer, var meget sårbare, fordi de stod og faldt med en række enkeltpersoner. - Kresten Schultz-Jørgensen, tidl. kommunikationsdirektør på Det Kongelige Teater Det betyder, at sponsorater i dag - i modsætning til tidligere - ikke bliver givet på grund af en kunstmæcens følelse af pligt til at støtte kulturlivet, men i stedet på baggrund af forventninger om økonomisk nytteværdi. Brug af oplevelser I sponsoranalysen undersøgte Det Kongelige Teater også egne styrker og svagheder, og hvad virksomhederne efterspørger ved sponsorater. Den nye trend inden for sponsorater og teatrets bestræbelser på at skabe bedre sponsoraftaler fik Det Kongelige Teater til at undersøge, hvilke kerneydelser teateret primært kunne tilbyde deres sponsorer. De fandt frem til, at de ikke kun tilbød finkultur, men at Det Kongelige Teaters kerneprodukter derimod er unikke oplevelser i mødet mellem mennesker. Det Kongelige Teater skulle derfor skabe unikke partnerskaber. Skulle de være succesfulde, var det vigtigt, at begge parter blev vindere og fik et konkret udbytte. Løsningerne behøvede ikke at være komplekse, det kunne handle om noget så banalt som at stille rum for kreativitet til rådighed Analyserne viste, at Det Kongelige Teater står for en særlig form for kreativitet, som står i kontrast til erhvervslivets traditionelle udviklingsarbejde, der struktureres med faste tidsplaner for mål og delmål i processen. Det finder erhvervslivet interessant og meget konstruktivt at tale om. For det andet identificerede teatret de led i deres værdikæde, hvor det kan lære af erhvervslivets forretningskoncepter, teknologi og udstyr mv. Sponsoraterne blev på den måde til partnerskaber. Partnerskaber, der bygger på gensidige fordele og accept. Helt konkret stiller Det Kongelige Teater nu sine lokaler til rådighed for sine sponsorer og partnerskaber, men med krav om et kunstnerisk indhold. Dermed bliver scenekunst og dramaturgi et tillæg til virksomhedens projekt. Udbytte Gentænkningen af Teatrets sponsorater har givet Det Kongelige Teater en helt ny og værdifuld viden om, at hvis partnerskaber skal blive en succes, skal begge parter have en klar fordel ved partnerskabet. Det er umuligt at sætte kroner og øre på, hvad en virksomhed får ud af fx at sende sine medarbejdere i Det Kongelige Teater. Den nye strategi har betydet helt nye eller fornyet partnerskaber med Sonofon, Danske bank, Samsung, In Wear, Montana, Canon og Rosendahl. 14

16 Et konkret eksempel er partnerskabet med Samsung. Det Kongelige Teater modtager forskellige produkter fra Samsung, hvilket fx dækker over alt lige fra mobiltelefoner, kundedatabaser og anden teknologi. Omvendt får Samsung lov til at benytte operaen i København og lære om dansk teaters kapaciteter. Det kan lære Samsung om dansk designtradition, men også om at iscenesætte sig selv, sin virksomhed, og hvilke virkemidler der skal bruges for at henrykke publikum - redskaber som virksomhederne er meget villige til at lære. Derved kan de selv skabe historier, iscenesætte deres produkter og overraske og henrykke deres kunder. De gensidige fordele er klare, og begge parter har et stor udbytte både materielt og kompetencemæssigt. Oplevelse giver teatret mulighed for at tilbyde virksomheder unikke produkter, som kan bruges i medarbejderrekruttering og fastholdelse af både medarbejdere og kunder, men også inspirere medarbejderne i deres produktudvikling. Det Kongelige Teater er for alvor blevet bevidst om sine spidskompetencer og især på, hvad de kan tilbyde erhvervslivet.

17 CASE 7: SAMSUNG DENMARK Ikke kun bites & bytes - men også oplevelser og design INTERVIEW MED SOLVEJ LEE, SENIOR LANDECHEF I dag kan elektronikvirksomheder som Samsung ikke adskille sig på markedet alene ved teknologisk overlegenhed. Forbrugere køber nemlig også elektronik for at opfylde et behov for æstetik, gode historier og identitetsskabelse. De krav kan Samsung ikke efterleve alene. Derfor indgår virksomheden i kreative alliancer med andre virksomheder eller kulturinstitutioner, der kan tilføre kreative værdier, æstetik og historier til deres produkter. Udfordring For kun få år siden, var Samsung en virksomhed, der producerede billige elektroniske produkter, og hvis evne til at innovere og skabe designstandarder var meget begrænset. Skulle Samsung overleve og tiltrække købedygtige, design- og kvalitetsbevidste kunder, skulle virksomheden udvikle sig i tråd med de vilkår, som hersker i oplevelsesøkonomien, og blive bedre til at lære deres forbrugere at kende. Brug af oplevelser Samsung har igennem de sidste 10 år gennemgået en forretningsmæssig turnaround. De har skabt en vision om at blive den førende elektronikgigant i oplevelsesøkonomien. For at nå det mål må virksomheden kunne tilbyde forbrugerne andet og mere end blot god teknologi. Samsung har derfor redefineret sig selv som virksomhed og er i dag meget mere end bare bites & bytes. Virksomheden arbejder nu konsekvent med oplevelser og design som et indlejret og strategisk element i hele værdikæden. Forbrugerne har aldrig haft så mange tilbud og produkter at vælge imellem som i dag. For Samsung er det derfor nødvendigt at kunne tilbyde noget ekstraordinært og særegent. Virksomheden har derfor investeret mange kræfter i at afdække, hvordan de kan engagere deres kunder, røre dem emotionelt, fange deres opmærksomhed og tilbyde produkter, som forbrugerne er stolte af at vise frem. Der er meget psykologi i det...for hvordan engagerer vi, hvordan rører vi, hvordan fanger vi deres opmærksomhed, stimulere sanserne. - Solvej Lee, senior landechef Samsung Denmark. Samsung bruger oplevelser i form af design, storytelling og værdier på en måde, som adskiller Samsung på markedet og giver deres kunder en unik identitet. Og oplevelser og design skal ikke først tænkes ind i arbejdet, når den teknologiske innovation er på plads. De skal tænkes strategisk ind i produktudviklingen i de tidlige faser. Allerede inden et produkt bliver udviklet bruger Samsung både antropologer og idébureauer til at studere deres brugere. De undersøger, hvilke værdier, oplevelser og forventninger, som kunderne har til elektroniske produkter som fx fladskærme, mobiltelefoner og køleskabe. På den baggrund arbejder Samsung med at få produkterne til at signalere fx renhed, minimalisme og brugervenlighed. Samtidig skal produkterne være brugskunst i hjemmet. Samsung har derfor i samarbejde med kunstneren Per Arnoldi produceret DVD en Colourful Journey - en fem minutter lang frekvens med tusindvis af forskellige farver. Musikken er komponeret af den berømte jazzpianist Niels Lan Doky. Et andet eksempel er Samsungs samarbejder med Det Kongelige Teater (se også case 6). Det har givet Samsung en vigtig mulighed for at lære noget om Det Kongelige Teaters kræsne publikum, der sætter pris på kreativitet, kvalitet, æstetik, kultur og underholdning. Alle værdier som Samsung vil stimulere og give kunderne ved hjælp af oplevelser. Fundamentet for samarbejdet med Det Kongelige Teater har været en ligeværdig situation, vi begge har vundet meget ved. De har brug for teknologien, vi har kunnet hjælpe dem og deres brugere især de lidt ældre af slagsen - med at nedbryde teknologiske barriere. Vi har vist, at teknologi ikke behøver at være kompliceret, men kan være meget brugervenligt. Og vi har testet produkter af på deres kunder og brugere, som er en målgruppe, som vi ellers aldrig har adgang til og slet ikke i de rammer, siger Solvej Lee, senior landechef Samsung Denmark. Samarbejdet har også betydet, at Samsung har kunnet trække på teatrets kunstneriske viden om at påvirke publikums følelser, om evnen til at forføre, henrykke og hengive deres publikum. Denne viden bruger Samsung aktivt i deres produktudvikling: Vi er en elektronikvirksomhed, men vi sælger til mennesker. Vi vil gerne opnå en bredere forståelse af vores nuværende og potentielle kunder. Det Kongelige Teater har kunnet hjælpe os med at opnå en indsigt, der kan give en bredere forståelse af deres kunder. Kunder, som er hele mennesker, mangfoldige og forskellige. - Solvej Lee, senior landechef Samsung Denmark. 16

18 Udbytte Det utraditionelle samarbejde med Det Kongelige Teater har givet en vigtig indsigt, fordi deres tilgang til kunder er markant anderledes end virksomheders. Vi har også valgt Det Kongelige Teater som samarbejdspartner, da de ved deres viden og deltagelse kan lære os at forstå det komplekse menneske og hvis vi vil være de bedste, må vi arbejde med de bedste. Det har været til meget mere nytte, end hvis vi havde betalt for en masse dyre rapporter, vi kunne stille på vores flotte reoler. Med partnerskabet med Det Kongelige Teater lærer vi det i praksis i stedet for. - Solvej Lee, senior landechef Samsung Denmark. Samsung Denmark er på tre år vokset fra fire til mere end 30 ansatte har haft stigende omsætning og har taget markedsandele i Europa. Det skyldes bl.a., at virksomheden konsekvent har fokuseret på kultur, værdier og oplevelsers betydning. Samsung har ændret deres image fra et kedeligt elektronisk lavprisprodukt til et prisvindende design og oplevelsesprodukt. I april 2008 modtog Samsung under DANSK Fashion Awardsshowet Årets Respekt -pris for sin succesfulde integration af koreansk teknologi og dansk design. Samsung Denmarks intensive studier af værdier og menneskelige ressourcer har således betydet, at virksomheden flere gange om måneden får besøg af designere fra hovedkvarteret i Korea.

19 CASE 8: MEYER GRUPPEN Oplevelser giver værdi i fødevarebranchen INTERVIEW MED JENS OLSSON, CHEFKONSULENT I MEYER CONSULTING Varekøb er i dag en vigtig del af forbrugernes identitet, da køb af varer og oplevelser er med til at opbygge og konstruere moderne individers selvfortælling. Meyer Gruppen tænker oplevelser og identitet ind i hele virksomhedens strategiske proces, lige fra produktudvikling til medarbejderpleje, emballage og salgssituationer, fordi de har identificeret, at varekøb i dag er en vigtig del af forbrugernes identitet. Oplevelser kan være med til at skabe moderne menneskers selvfortælling og identitet. Udfordringen I dag dækker mad og fødevarer over meget andet end det basale behov for indtagelse af kalorier. Et måltid skal også sikre opfyldelse af moderne individers behov som socialisering og selvrealisering. Meyer Gruppen har i en lang årrække kæmpet for, at danskernes madkultur skal bygge på sanselig mad, som bygger på kvalitet, bæredygtighed og særegenhed. På baggrund af denne vision har Claus Meyer igennem et par årtier været involveret i mange forskellige projekter, og han er ejer og medejer af flere virksomheder som fx den to-stjernede michelinrestaurant Noma, cateringfirmaet Meyers Køkken & Deli, Meyers Kantiner, Meyers Madhus samt Chokolade Compagniet alle virksomheder, der lever af at sælge mad med unikke oplevelser i højsædet. "Meyer Gruppens virksomheder har altid haft et ønske om at tage folk i hånden og vise dem vejen til bedre oplevelser i deres køkkener. Det håber vi, er lykkedes nogenlunde. Jens Olsson, chefkonsulent Brug af oplevelser Meyer Gruppen skaber oplevelser ved at fortælle den gode historie om råvarer, smag og sundhed. De er meget bevidste om, at det handler om at tænke anderledes og bagud i værdikæden og det er vigtigt at huske på, at værdikæden når helt ud til den græsmark, koen græsser på, hvis man ønsker langsigtede konkurrencefordele. Produkternes oprindelseshistorie skal bygge på en ærlig tilgang til produktudviklingen og produktionen, og historien må ikke være forloren eller pyntet. Meyer Gruppens forretninger er udviklet ud fra et identificeret bruger- og markedsbehov efter bedre og mere autentiske madoplevelser. Med det udgangspunkt i brugerens behov har Meyer Gruppens gastronomiske forretningskoncepter til formål at højne dansk madkultur. Virksomheden bruger oplevelser strategisk i hele virksomhedens forretnings- og produktudvikling. Oplevelser, der kan formidle de værdier og standarder, som virksomheden gerne vil repræsentere. Sanselighed og gode historier konkretiseres ved at fortælle produkternes historier om oprindelse og ved at være indpakket i en emballage, der aktiverer forbrugernes sanser. Flasker, pakker og etiketter skal have de rigtige farver og signaler. Farver og signaler, der stemmer overens med forbrugernes forventninger og værdier til fx kvalitet og bæredygtighed. Alt sammen skal stimulere til at give brugerne en god oplevelse. Meyer Gruppen er meget opmærksom på, at gode oplevelser kræver, at de skal være kompromisløse med kvaliteten, for hvis produkterne skal være troværdige, skal de altid være gode. Det nytter ikke, at der er slinger i valsen, og råvarerne er slatne. At tænke oplevelser ind i virksomhedens produkter tidligt i værdikæden betyder, at produkterne bliver mindre sårbare over for konkurrenternes produkter, da virksomhed og kunder opbygger en gensidig loyalitet. De produkter, vi som forbrugere omgiver os med, og de ting, vi putter i munden, er alle måder, hvorpå vi som individer kan præge vores liv i den retning, hvor vi gerne vil hen; det er brændstof til en bedre selvfortælling. Jens Olsson, chefkonsulent Hvor mange konkurrerer på at være billigst og mindst ringe, konkurrerer Meyer Gruppen på produkter og service med autenticitet og troværdighed. Varen skal passe ind i kundernes opfattelse af sig selv som livsnyder og forbruger af gode produkter og råvarer, som alle har en autentisk oprindelseshistorie. Derfor er alle produkter udviklet i samklang med de voksende markeder i Danmark og globalt, hvor sanselighed, autenticitet og omtanke for bæredygtighed er centrale elementer. Virksomheden har udviklet deres egen særegne identitet, men yder samtidig rådgivning til andre fødevarevirksomheder 18

20 såvel som hoteller og restauranter vedrørende den særlige tankegang og tilgang til forretningsudvikling. Udbytte Meyer Gruppens forretninger er trådt ind på de markeder, hvor oplevelses- og de nye luksusprodukter inden for fødevaresektoren kan sælges til priser langt over gennemsnittet for tilsvarende produkter med samme funktion og kvalitet. Erfaringerne fra Meyer Gruppen viser, at oplevelser er med til at øge værdien af fødevarer. Mange kunder er villige til at betale en væsentlig højere pris for Meyer Gruppen produkter, fordi der er en særegen kvalitet og oplevelse med i købet. Oplevelser er blevet en måde, Meyer Gruppen kan adskille sig fra ikke bare traditionelle supermarkeder, men også andre specielbutikker. Den konstante forventning om, at Meyer Gruppen hele tiden kommer med nye interessante koncepter og produkter, er en vigtig drivkraft for virksomheden. For virksomhedens medarbejdere giver dette et dynamisk arbejdsmiljø, som Meyer Gruppen ved, at personalet sætter høj pris på. Meyer Gruppens virksomheder beskæftiger i dag ca. 350 fuldtidsmedarbejdere og har en omsætning på ca. 300 mio. kr.

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne?

Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne? Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne? Fremtidens biblioteksrum (temadag) v/ Rasmus Grøn 25. marts 2014 www.maerkk.aau.dk MÆRKK - Markedskommunikation & Æstetik: Kultur & Kognition

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

Konferencer møder & Kloster & Møllegård

Konferencer møder & Kloster & Møllegård Konferencer møder & selskaber E sru m Kloster & Møllegård Velkommen til Esrum Fantastiske rammer der indbyder til innovative indslag, rolige refleksioner og forrygende fester! Konferencer, møder, teambuildings,

Læs mere

Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling

Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling Dit udbytte Tradium Erhvervs Turisme Netværk er for dig, der ønsker at deltage i et professionel netværk, som stræber efter, at støtte turisterhvervets

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet + Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet gæster og personale. Nye muligheder for netop din restaurant, cafe + Mandag d. 19 maj. 2014 17.00 20.30 Mønstring på Bramsejlsskonnerten

Læs mere

Arkitema. For Arkitema er dac RE-THINK en fælles proces, der skal føre til nye erkendelser af den danske byggebranches styrker og svagheder.

Arkitema. For Arkitema er dac RE-THINK en fælles proces, der skal føre til nye erkendelser af den danske byggebranches styrker og svagheder. Drømmen om at et byggeprojekt kan overskues, styres og kontrolleres af én aktør er urealistisk. Det er på tide at gøre op med denne forældede tankegang, der i sidste ende fører til dårligt byggeri uden

Læs mere

08. november 11. Herning. 03. november 11. INVITATION til pej gruppens. 01. november 11. København. sumer 2013-2016

08. november 11. Herning. 03. november 11. INVITATION til pej gruppens. 01. november 11. København. sumer 2013-2016 Lillestrøm (Oslo) 03. november 11 Herning 08. november 11 København 01. november 11 INVITATION til pej gruppens food con sumer trends 2013-2016 Verden er i et vadested Nogle markeder og forbrugere nyder

Læs mere

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer Baggrund Vinkel på oplæg Den store sponsor hvordan rammer breddeeventen denne Hvad er vores læring fra arbejdet med vores egne sponsorer Hvordan adskiller breddesponsoratet fra fx fodbold og håndbold sponsoratet

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien v/ Henrik Andersen, Væksthus Midtjylland Få viden om: Prisens vigtighed som konkurrenceparameter Hvornår er prisen rigtig Forskellige prisstrategier Hvordan fastsætter

Læs mere

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling EPI-center Danmark er et dynamisk og udviklende branchekontorfællesskab for iværksætter- og mikrovirksomheder, der arbejder inden for online salg og markedsføring. Vores kontorfællesskab strækker sig over

Læs mere

STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE

STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE Nyhed December 2009 STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE Nyhed 1 / 4 STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE Døråbning som disciplin I en tid, hvor behovet for at kapre nye kunder er større end nogensinde, får disciplinen

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Prospekt for Nepal 2010!

Prospekt for Nepal 2010! Prospekt for Nepal 2010! Indledning: Hvad er ideen med at ville lave et prospekt, altså en mere kommerciel tilgang til et velgørenhedsprojekt? På mange måde ligner velgørenhedsbranchen forretningsverdenen,

Læs mere

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted Originalitet, mangfoldighed, æstetik og kvalitet... Med grundigt forankrede værdier fremstår Konventum Lo-skolens konferencecenter som et kvalitetsmættet

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet - resumé af analysen Februar 2011 Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Hvis

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen Når organisationer oplever store forandringsprocesser i forbindelse med nye strategier, fusioner eller hurtig vækst opstår der ofte et gab mellem

Læs mere

Kerneformål. Hos Kvadrat arbejder vi kontinuerligt på at flytte de æstetiske, kunstneriske og teknologiske grænser for tekstildesign

Kerneformål. Hos Kvadrat arbejder vi kontinuerligt på at flytte de æstetiske, kunstneriske og teknologiske grænser for tekstildesign Kreativ vækst Kerneformål Hos Kvadrat arbejder vi kontinuerligt på at flytte de æstetiske, kunstneriske og teknologiske grænser for tekstildesign Vi skaber produkter af høj kvalitet, som hjælper arkitekter

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG.

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. Få din virksomhed til at vokse med IPR - SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. 2 INDHOLD Produktudvikling Produktion Salg & Markedsføring Internationalisering

Læs mere

Med udgangspunkt i det gode tilbud v/ Merete Holst Direktør i Meyer Kantiner A/S 26. januar 2012

Med udgangspunkt i det gode tilbud v/ Merete Holst Direktør i Meyer Kantiner A/S 26. januar 2012 MEYER KANTINER - OM KUNDER OG CORPORAT KOMMUNIKATION Med udgangspunkt i det gode tilbud v/ Merete Holst Direktør i Meyer Kantiner A/S 26. januar 2012 Jo bedre udbud jo bedre tilbud! og hvad er så et godt

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

Guide til projektledere: Engager virksomheder i fundraising ved at skabe værdi for deres medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere

Guide til projektledere: Engager virksomheder i fundraising ved at skabe værdi for deres medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere Guide til projektledere: Engager virksomheder i fundraising ved at skabe værdi for deres medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere version 1.1 maj 2012 BetterNow Worldwide ApS Kirsten Bernikowsgade 6,

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

VL4 MEYERS MADHUS 24. NOV. 2010

VL4 MEYERS MADHUS 24. NOV. 2010 VL4 MEYERS MADHUS 24. NOV. 2010 Claus Meyer Gastronomisk entreprenør Adj. Professor i Fødevarevidenskab, KU LIFE Meyer Gruppen 1 Claus Meyer Adm. Dir. Tage Nielsen Support Økonomi: M.v. Buchwald Kommunik.:

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 Manto Hvad laver vi? Det vil jeg tale om Hvad er en forretningsmodel? Hvordan får man styr på den - introduktion af Business Model

Læs mere

INVITATION TIL PEJ GRUPPENS 2016-2019 KØBENHAVN 2. SEPTEMBER 14 OSLO 4. SEPTEMBER 14 HERNING 9. SEPTEMBER 14

INVITATION TIL PEJ GRUPPENS 2016-2019 KØBENHAVN 2. SEPTEMBER 14 OSLO 4. SEPTEMBER 14 HERNING 9. SEPTEMBER 14 INVITATION TIL PEJ GRUPPENS 2016-2019 KØBENHAVN 2. SEPTEMBER 14 OSLO 4. SEPTEMBER 14 HERNING 9. SEPTEMBER 14 FREMTIDENS FØDEVARER SKABES NU Fremtidsbegrebet har altid været omgærdet af mystik, lidt spænding

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

TÆNK DESIGN OG STYRK INDTJENINGEN

TÆNK DESIGN OG STYRK INDTJENINGEN SYDDANMARK Kreative erhverv TÆNK DESIGN OG STYRK INDTJENINGEN Flere syddanske virksomheder skal få øjnene op for design Høje forventninger til eksport i designorienterede virksomheder 1 intro Tekst: Astrid

Læs mere

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen # 2 Maj 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Til kamp for bedre retshjælp Advokater viser vejen til vækst Skud fra Borgen MF Ole Birk Olesen: Når det koster at vinde Outsourcing af juristarbejde påvirker

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

EXPERIENCE DESIGN. Strategisk oplevelsesøkonomi

EXPERIENCE DESIGN. Strategisk oplevelsesøkonomi Strategisk oplevelsesøkonomi Eventets DNA (Have 2004 via Lyck 2008) Oplevelseskompas (Lund 2005) Flow i oplevelsen (Csikszentmihalyi 1975) The Four Realms of an Experience (Pine & Gilmore 1999) Flow Four

Læs mere

NEW EDIA. Velkommen til New Media House. Netværk Innovation Virksomhedsfællesskab

NEW EDIA. Velkommen til New Media House. Netværk Innovation Virksomhedsfællesskab NEW EDIA Velkommen til New Media House Netværk Innovation Virksomhedsfællesskab INTRO stedet christoffer flintholm Det kræver mod at turde åbne sig selv og sin virksomhed OfficeLab New Media House Risskov

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv STRATEGISK CSR Til gavn for virksomheden og samfundet CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv Hvem er Dansk Erhverv? Erhvervsorganisation med 17.000 medlemsvirksomheder

Læs mere

få det bedste frem Bliv eftertragtet, anerkendt og gør en endnu større forskel!!!

få det bedste frem Bliv eftertragtet, anerkendt og gør en endnu større forskel!!! Bliv eftertragtet, anerkendt og gør en endnu større forskel!!! af Jacob Søby Bang, MA cand.comm. 26889733 / jsb@strategize.dk Kost- og Ernæringsforbundets professionstopmøde lørdag den 18. januar 2014

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Det vil glæde mig...

Det vil glæde mig... s Det vil glæde mig... Kære leder Det vil være en glæde for mig sammen med Dig - at designe en unik workshop tilpasset din virksomhed og jeres udfordringer Lad Dig inspirere af workshops, som andre allerede

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Klyngekonference Rø d. 1.-2. Nov.

Klyngekonference Rø d. 1.-2. Nov. Kulturvækst Bornholm Klyngekonference Rø d. 1.-2. Nov. Kulturvækst Bornholm Kulturvækst Bornholm Skal knytte udviklingen af kulturlivet til Bornholms Vækststrategi Skal styrke den kvalitative og kvantitative

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Hvor alt sker. Kolding. Tønder. Rødekro. Aabenraa 7 km. Tyskland 25 km. Der er motorvej lige til døren.

Hvor alt sker. Kolding. Tønder. Rødekro. Aabenraa 7 km. Tyskland 25 km. Der er motorvej lige til døren. Compass Congress Center i Rødekro, Brunde Vest 17 Tønder 40 km. Rødekro Brundevej Brunde Nord Ribevej Brundevej Brunde Øst Kolding 40 km. E45 Løgumklostervej Tyskland 25 km. Aabenraa 7 km. Der er motorvej

Læs mere

n io t a ik n u m m o k

n io t a ik n u m m o k kommunikation Medarbejdere HVEM ER DU? Leverandører Konkurrenter Medier Bestyrelse Kunder I dag er målrettet kommunikation en nødvendighed, når det gælder udvikling og fastholdelse af en stærk markedsposition.

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

Årsberetning for Bryghuset Vendia ApS, generalforsamling 16. Juni, 2013.

Årsberetning for Bryghuset Vendia ApS, generalforsamling 16. Juni, 2013. Årsberetning for Bryghuset Vendia ApS, generalforsamling 16. Juni, 2013. Velkommen til generalforsamling i Bryghuset Vendia. Når jeg ser tilbage på regnskabsåret 2012 / 13, ser jeg atter et meget aktivt

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

KALMER & HVASS A R K I T E K T E R Design by Research

KALMER & HVASS A R K I T E K T E R Design by Research Hvad gør de i Republikken, LYNfabrikken, the Hub og Spinderihallerne? //INDHOLD /Hvem er de? /Brugerne /Optagelse /Faciliteter /Aktiviteter /Identitet /Hvad kendetegner et vellykket iværksætterhus? /HVEM

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

design:case d a n s k d e s i g n c e n t e r

design:case d a n s k d e s i g n c e n t e r design:case Med design som en central del af forretningsstrategien har Hansens Flødeis på bare 4 år skabt overbevisende resultater. Familievirksomheden har oplevet en stor vækst både i ind- og udland,

Læs mere

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Tendensen de seneste år har været, at der er blevet og til stadighed bliver flere konkurrenter til samme kunde-, pris- og produktgruppe. Resultatet er

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Ibsens Hotel i Nansensgade i. Lad kunsten løfte din forretning

Ibsens Hotel i Nansensgade i. Lad kunsten løfte din forretning TEKST: LARS BO AXELHOLM Tendens Kunstneren Sunny Asemota fik opgaven med at udsmykke de mange safebokse ved receptionen på Ibsens Hotel. Kunstneren trådte sine ungdomssko i Nansensgade-kvarteret. Lad kunsten

Læs mere