Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24"

Transkript

1 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

2 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i miljø, klima og lokale arbejdspladser. I den globaliserede verden flytter produktion og arbejdspladser mere rundt end tidligere, og for lande som Danmark med høj og veludviklet velfærd betyder det, at de som oftest flytter ud af landet. Derfor er det meget vigtigt, at vi overalt i samfundet, lokalt såvel som nationalt, har stor fokus på hvad vi vil leve af i fremtiden. Det er også spørgsmål som vi beskæftiger os med i Vestforsyning. Derfor har bestyrelsen i samråd med ejeren Holstebro Kommune, besluttet sig for en vækststrategi, der skal give nye videns- og grønne arbejdspladser. Udgangspunktet for vækststrategien er taget i vores lokale styrkepositioner holdt op mod de muligheder der er i samfundsudviklingen. Vestforsyning er stærk indenfor energi, miljø og klima, og vi har i lokalområdet et velfungerende landbrugserhverv, som vi samarbejder forbilledligt med. Samfundsudviklingen går mod, at vi skal erstatte de fossile brændsler med biomasse og vind så derfor er det jo helt nærliggende, at vi bygger videre på dette fundament. Vi har allerede faciliteterne: Måbjergværket, Maabjerg Bio- Energy, brintproduktionsanlæg og fjernkøling, og en veludbygget effektiv forsyning, så vi er allerede i førerfeltet, når det gælder opfyldelse af de nuværende klimamål. For at vedblive med at have førertrøjen på, er det nødvendigt vedholdende at bygge videre på disse kvaliteter. Derfor vil Vestforsyning nu forstærke indsatsen, og bl.a. investere i etableringen af en bioethanolfabrik, investere i vindmøller og solenergi, indføre fjernaflæsning ved forbrugerne, og deltage i løsning af problemet med overskuds-el fra vindmøller, ved at tilsætte brint til biogassen og bruge naturgasnettet som energilager. Alle aktiviteter er præcis hvad det nye klimasamfund uden fossile brændsler efterspørger, og som vi har mulighed for at realisere lokalt. Ud over de vidensarbejdspladser, som disse initiativer i sig selv skaber både i Vestforsyning og i det øvrige lokale erhvervsliv, vil anvendelsen af biomasse samtidig styrke vores landbrugs- og fødevareerhverv, og skabe en masse nye grønne arbejdspladser. Skabelsen af et sådant unikt klimasamfund i Holstebro vil tiltrække vidensvirksomheder, og give mulighed for eksport. Derfor har bestyrelsen i Vestforsyning besluttet målrettet at bruge tre millioner kroner årligt til at drive denne udvikling, og medvirke til, at der foretages betydelige klima- og miljøinvesteringer i lokalområdet. Det skal selvfølgelig understreges, at den økonomiske satsning ikke påvirker forbrugerpriserne. God læselyst. Venlig hilsen Jørgen Udby Adm. direktør UDGIVER Vestforsyning A/S. Nupark Holstebro. tlf Ansvarshavende Jørgen Udby. Vestforsyning A/S REDAKTION Thomas Maxe, MaxEffekt Oplag og udgivelser Profilmagasinet fra Vestforsyning udkommer i eksemplarer to gange årligt.. Der tages forbehold for trykfejl. LAYOUT Jette Lægaard, grafisk værksted Se alle numre af Vestforsynings profilmagasin på vestforsyning.dk FOTO Pressefotograf, Jens Bach TRYK johansen grafisk

3 kwh sparet i 2010 Vestforsyning har i 2010 realiseret store energibesparelser i Holstebro Kommune. 8 GODT nyt under solen Nu kan installatører og kunder blive klogere på solcelleanlæg i Vestforsynings kundecenter RENT VAND - OGSÅ PÅ PAPIRET Forsyningssikkerheden bliver endnu højere med DDS - Dokumenteret Drikke vandssikkerhed. Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Familien Nielsen er fjernvarmekunde nr side 6 Fjernvarme er stadig i vækst side kwh sparet i 2010 side 8 Nu kommer de nye målere side 10 Bestyrelsen har besluttet, at... side 12 Godt nyt under solen side 18 Gylletransporten kører under jorden side 20 Det er galimatias side 22 Det mørke Jylland bliver mørkere side 23 Storåen er sin egen herre side 24 lavt energiforbrug er fremtiden side 26 Rent vand - også på papiret side 28 Vestforsyning går til filmen side 30 Nu klapper fælden side 31 3

4 Vi kan få den grønne førertrøje Energi, miljø og klima kan blive Nordvestjyllands stærkeste konkurrenceparameter Danmark har nydt godt af Nordsøolien. Det var et eventyr, der begyndte i slutningen af 1970 erne og tog fart op gennem 1980 erne, hvor naturgasproduktionen bare steg og steg, så det efterhånden kunne aflæses direkte på statens regnskaber. I dag er udlandsgælden stort set forsvundet. Men i januar 2009 skrev daværende klima- og energiminister Connie Hedegaard til alle landets kommuner og bad dem lægge planer for en fremtidig satsning på fjernvarme: Der kan være store samfundsøkonomiske, miljømæssige og bruger- og selskabsøkonomiske gevinster forbundet med at konvertere individuelle naturgaskunder til fjernvarme, skrev ministeren i indledningen til brevet og henviste til en redegørelse fra Energistyrelsen. Konklusionen fra Energistyrelsen er klar: I 2019 ophører Danmarks selvforsyning med naturgas. hæve overliggeren og satse på endnu mere klimavenlig energi i Nordvestjylland. Både for klimaets og for pengenes skyld. Omstillingen bringer arbejdspladser med sig. Dels er der naturligvis noget aktivitet i forbindelse med byggerier, men der er også gode muligheder for at skabe grønne job og vidensjob, hvor man forsker i grøn teknologi og sælger den viden til andre, siger Jørgen Udby. Bioethanol er fremtiden Han har et helt konkret projekt i tankerne: Bioethanol. Det er alkohol udvundet af planter i en gæringsproces. Fidusen er, at biler kan køre på det, og allerede i dag kræver EU, at cirka fem procent af benzinen skal bestå af bioethanol. I 2030 skal en fjerdedel af tankens indhold være bioethanol, og det kan sagtens ende med, at traditionel benzin helt bliver udfaset. Derfor skyder bioethanolanlæg op rundt omkring i hele Europa. En ny begyndelse Nordsø-eventyret fortsætter altså ikke i det uendelige, og hvis vi skal undgå en ny oliekrise i samme skala som i 1970 erne, er det nu, vi skal begynde at finde nye veje til at blive mindre afhængige af olie, gas og kul fra udlandet. Vestforsyning arbejder aktivt for at bidrage til bæredygtige løsninger, og slutmålet står lysende klart, fortæller adm. direktør Jørgen Udby: Vi skal væk fra de fossile brændsler. Det betyder også, at vi skal indrette energisystemerne efter det. Sammen med Struer Forsyning har Vestforsyning allerede taget initiativ til at opføre Maabjerg BioEnergy. Den årlige produktion af 18,4 millioner kubikmeter biogas vil kunne erstatte den naturgas, som ellers har været anvendt på Måbjergværket til at supplere afbrænding af affald, halm og flis. Vestforsyning er også godt i gang med produktion af brint, og nye projekter for sol- og vindenergi er på vej. Men vi kan 4 I Dan-

5 mark har staten meldt ud, at man gerne vil hjælpe med favorable vilkår, hvis der forløbig kunne komme fem-seks anlæg på dansk grund. Så behøver vi nemlig ikke at importere så meget fra udlandet. Vestforsyning og Holstebro Kommune har allerede meldt ud: Vi er klar. Vi kan stå på sidelinjen, eller vi kan være en del af det, lyder den simple analyse fra Jørgen Udby. Og han har et par rigtig gode kort på hånden. Måbjerg er oplagt Her i Holstebro skal vi ikke starte fra nul. Vi har et stærkt landbrugs- og fødevareerhverv, og vi har allerede et veludbygget energisystem. Måbjergværket er i forvejen biomassefyret, og Maabjerg BioEnergy står klar næste år, siger han og forklarer nærmere: placeres nær et biogasanlæg og et biomassefyret kraftvarmeanlæg for at kunne udnytte biomassen optimalt. De anlæg har vi netop her i Holstebro, og jeg er blevet præsenteret for beregninger, der siger, at vi kan udnytte op til 90 måske endda 95 procent af biomassen, forklarer Jørgen Udby. Ud over 50 millioner liter bioethanol vil et nyt anlæg kunne øge produktionen af biogas med 23 millioner kubikmeter biogas eller mere end fordobling af Maabjerg BioEnergy s forventede produktion, der primært er baseret på gylle fra landbruget. Rester fra bioethanol-produktionen vil derudover blandt andet kunne give varme til husstande og el til husstande. Den stærkt øgede mængde biogas vil kunne forfines ved tilsætning af brint, så gassen kan distribueres og opbevares i naturgasnettet. Og brint fremstilles allerede i dag på overskudsstrøm fra vindmøller. En simpel produktion af bioethanol vil kun udnytte energien af 25 procent af biomassen. Derfor skal et bioethanolanlæg Det kan vi gøre... Holstebro Kommune og Vestforsyning har lagt billet ind på at blive hjemsted for et bioethanolanlæg. Der vil formentlig blive opført fem-seks anlæg i Danmark. En placering i Holstebro vil passe som fod i hose i forhold til Maabjerg BioEnergy og Måbjergværket. Ud over bioethanol til brændstof vil et sådant anlæg kunne øge produktionen af biogas til mere end det dobbelt. Hvis de rigtige vilkår er til stede, vil et anlæg kunne være i drift i løbet af fem-seks år. DONG Energy har sat Måbjergværket til salg. Vestforsyning og Struer Forsyning overvejer muligheden for at købe værket med henblik på at modernisere og tilpasse det til en fremtid med afbrænding af mindre affald og mere bioenergi. Brint fra Vestforsynings eksisterende produktionsanlæg kan udnyttes til at forfine biogassen fra Maabjerg BioEnergy, så gassen kan transporteres i eksisterende naturgasledninger. Tilsætning af brint vil samtidig kunne give en bedre udnyttelse af biogassen på Måbjergværket. Vestforsynings bestyrelse har taget en principbeslutning om at satse mere på vind- og solenergi. Hvordan det skal udmøntes er ikke fastlagt endnu. Særligt hvis Måbjerg også bliver hjemsted for et bioethanolanlæg, ligger der et gigantisk erhvervsmæssigt potentiale i at udstille de grønne teknologier og sælge know-how til virksomheder og offentlige myndigheder fra hele verden. Måbjerg-området kunne blive et forskningsmæssigt centrum for grøn teknologi på samme måde som Foulum er det for landbruget. Det er nærmest et laboratorium i 1:1-skala. 5

6 Familien Nielsen er fjernvarmekunde nr Efter 28 år i det gamle parcelhus, byggede familien Nielsen helt nyt hus i Mejdal. Og så blev familien nye fjernvarmekunder endda for anden gang Torsdag 7. april kom der gæster på besøg hos Lis og Kenneth Nielsen i Mejdal. Det var Vestforsynings bestyrelsesformand Arne Lægaard, der kom forbi for at sige tak for valget af Vestforsyning som varmeleverandør til familien Nielsens nybyggede hus. Familiens valg betyder, at Vestforsyning nu har fjernvarmekunder, hvilket placerer selskabet i top 10 over Danmarks største fjernvarmeforsyninger. Lis Nielsen tager postyret med ophøjet ro og afslører, at det faktisk er anden gang, at familien bliver ny kunde i fjernvarmefællesskabet. Vi har boet i Mejdal i 28 år. Det gamle hus på Slåenvej var kun to år gammelt, da vi købte det, og dengang var der elvarme i huset. Men det blev jo lige pludseligt dyrt, da elpriserne steg, fortæller hun. Derfor slog familien også til, da Holstebro Kommune kom med et godt tilbud i begyndelsen af 1990-erne. Kommunen ønskede at få så mange som muligt flyttet over til fjernvarme i en fart for at få den bedst mulige start for det nye Måbjergværket, så beboerne på Slåenvej fik tilbudt gratis tilslutning. Vores budget viste, at elvarmen ville koste os kroner om året, så vi slog til med det samme og fik fjernvarme. Der kom et sjak fra Nordjylland, og så var det klaret i løbet af kort tid, og det virkede fint, husker Lis Nielsen. Og vi havde jo fjernvarme før og vidste også, hvad det var, så det er vi godt tilfreds med at have valgt, siger Lis Nielsen. I det hele taget har familien tænkt nøje over både klima og indeklima i huset, som blandt andet har lyddæmpende paneler i opholdsstuen, hvor Lis Nielsen passer dagplejebørn. Vi har haft meget fokus på lavt energiforbrug. Der er isoleret max, og vi har sparepærer, sparebruser og spare-hvidevarer. Selv i mit walk-in-closet er der automatisk slukning af lyset, så det ikke står og brænder unødigt, fortæller hun. Familien har allerede mærket på egen krop, at der er liv i fjernvarmeledningen ind til det nye hus. Som noget helt nyt for os har vi fået gulvvarme over det hele. Det kan godt være lidt svært at styre i starten, så vi kom til at svede de første par dage, siger Lis Nielsen og griner. Det flotte hus i Mejdal er specialtegnet i samarbejde med Holstebro-firmaet Wullum Pasgaard A/S, medens Børge Lind & Sønner har stået for byggeriet. Husets tag er forberedt til montage af solenergianlæg, men familien vurderer, at prisen endnu ikke er gunstig i forhold til den tid, det vil tage at tjene investeringen hjem igen. 28 år senere er børnene fløjet fra reden, og Kenneth og Lis Nielsen var klar til at bygge et helt nyt hus. Og så skulle de igen tænke på varmen. Man vil jo gerne tænke både på varmeregningen og på at gøre noget godt for miljøet, så vi snakkede med arkitekten om flere muligheder, blandt andet jordvarme. Men det var ikke noget, som vi sådan følte, at vi bare var nødt til at have. familien Nielsen 6

7 Fjernvarme er stadig i vækst På trods af, at Vestforsyning har tilsluttet mange nye kunder, så er stigningen i varmesalget begrænset. Prognoser peger endda på, at forbruget af fjernvarme kan falde i fremtiden, men set med forbrugerbriller er det faktisk lidt af en succeshistorie: Det skyldes nemlig, at kunderne efterisolerer og investerer i energiforbedringer og dermed sparer på energien. Fjernvarmen er stadig i vækst, og selv om der bliver talt meget om lavenergihuse og alternative energiformer, så kan vi se, at man stadig har øje for fjernvarme, når der bliver bygget nyt, konstaterer varmechef Erik Andersen. Vestforsyning Varme er blandt landets ti største varmeforsyningsselskaber. Allerede 22. juni 1999 rundede varmeselskabet kunder. Og her 12 år senere er yderligere 2000 kunder stødt til. Vi forsyner alle udstykningsområder med fjernvarme, så nye huse kan blive koblet på med det samme. Fjernvarme er lige så relevant i dag, og måske er den endda blevet mere attraktiv, fordi miljøet vægter endnu højere i dag, vurderer Erik Andersen. Fordi en stor del af Vestforsynings fjernvarme bliver produceret af miljøvenlige brændsler på Måbjergværket, er fjernvarmen suveræn vinder i klimaregnskabet sammenlignet med andre opvarmningsmetoder. Bygger man f.eks. et lavenergihus på 190 kvadratmeter med et årligt varmeforbrug på kwh, vil opvarmning med fjernvarme medføre, at der udledes ca. 600 kg CO 2. Til sammenligning vil et hus opvarmet med jordvarmeanlæg udlede ca kg. Og når Maabjerg BioEnergy står færdigt næste år, vil CO 2 -udledningen fra fjernvarme falde yderligere. Der er altså gode argumenter for at vælge fjernvarme, men der er trods alt en øvre grænse for, hvor mange der kan blive en del af fællesskabet i Vestforsyning Varme. Ser man på ekspansionsmulighederne for fjernvarmen i Holstebro, så er der faktisk kun ganske få steder i byen for eksempel erhvervsområder med naturgasforsyning -der ikke allerede er forsynet med fjernvarme, siger Erik Andersen. Antallet af fjernvarmekunder er vokset med 2000 i løbet af 12 år. Vestforsyning forventer, at væksten fortsætter, om end i et lavere tempo. Alt i alt vil der sandsynligvis gå mere end 12 år, før man kan ønske tillykke til kunde nr

8 kwh sparet i 2010 Vestforsyning har i 2010 realiseret store energibesparelser i Holstebro Kommune. Indsatsen fortsættes naturligvis i de kommende år! Virksomheder og private husstande i Holstebro Kommune har i 2010 reduceret energiforbruget med lidt over fire millioner kilowatt-timer. Det svarer til det årlige elforbrug i ca. 900 husstande. Det er meget. Rigtig meget. Knap en tredjedel af besparelserne er hentet hos ganske almindelige privatkunder, som har opnået tilskud til energiforbedringer fra Vestforsyning. Det vækker optimisme hos energirådgiver Lars Chr. Kongerslev. Det er gået rigtig godt med at finde energibesparelser i 2010, men der er fortsat et meget stort potentiale for at realisere yderligere energibesparelser ude hos vores kunder, vurderer energirådgiveren. Holder på varmen Nye retningslinjer fra Energistyrelsen har betydet, at vi nu også kan indberette, hvor meget energi der bliver sparet ved udskiftning og udbygning af fjernvarmen. Alene i Vestforsynings eget distributionsnet for fjernvarme er der hentet varmebesparelser på kwh. Det hænger blandt andet sammen med, at Vestforsyning anvender et rørsystem, som er af bedre kvalitet end gældende standard, så man bedre kan holde på den kostbare varmeenergi. Dermed skal varmeværket arbejde lidt mindre, og det er rigtig godt for både klimaet og for varmeforbrugernes økonomi. Men også hos almindelige fjernvarmekunder er der meget at hente, fortæller energirådgiveren. Når vi alligevel er ude hos kunder for at tilse eller skifte en måler, så får vi en snak med kunderne om deres installationer. Vi ser for eksempel på, om afkølingsgraden er fornuftig, og vi giver gerne et godt råd om at justere radiatorerne fornuftigt, så man får en optimal udnyttelse af fjernvarmen. Det kan faktisk gøre en ret stor forskel, siger Lars Chr. Kongerslev. Energistyrelsen har undersøgt værdien af den individuelle rådgivning og har regnet sig frem til, at en familie i gennemsnit sparer 815 kwh blot ved at få indstillet varmeanlægget rigtigt. Og det bliver til ikke så lidt i Vestforsynings område. Mere end kwh blev det til i Populær tilskudsordning Lars Chr. Kongerslev oplever generelt en positiv og stigende interesse fra kunder, der ønsker at spare på energien. Det skyldes ikke mindst, at Vestforsyning nu giver tilskud til energiforbedringer. Her får kunderne en rabat på håndværkerregningen på 300 kroner for hver gang, der er sparet 1000 kwh. Vi får rigtig mange henvendelser, både fra kunder og fra håndværkere, som ønsker at være med i ordningen. Vi har cirka 100 håndværkere med nu, og det er en virkelig god måde at få hjælp til at nå ud til mange flere kunder. Når en håndværker går hjemme hos folk, har han jo alle tiders mulighed for at give gode råd om at få lagt et ekstra lag isolering på loftet eller at få skiftet en termostat. Det kan vi ikke se her fra kontoret, forklarer han. Meget af rådgiverens tid går da også med kontakt til håndværkerne. Nogle af dem har været bekymret over, om der nu var for meget administrativt bøvl ved ordningen. Der er selvfølgelig et krav om dokumentation fra Energistyrelsens side, men vi har fået det gjort ret simpelt, så det er faktisk ikke så slemt, siger Lars Chr. Kongerslev. Han håber at få mere tid til at vejlede håndværkerne til at blive endnu bedre ambassadører på energibesparelsesområdet. Blandt andet derfor er Vestforsyning i skrivende stund på vej til at ansætte endnu en energirådgiver. Vi har lidt svært ved at følge med, som det ser ud lige nu, men de fleste får svar på forespørgsler om tilskud inden for en periode på 1 uge. Andre vælger at gå direkte til en af de håndværkere, som Vestforsyning samarbejder med, og så går det helt af sig selv, siger Lars Chr. Kongerslev. Han forventer, at Vestforsyning i år vil matche sidste års niveau for energibesparelser. Og der er stadig nok at plukke af. Energistyrelsen har pålagt Vestforsyning at reducere energiforbruget i forsyningsområdet med cirka 12 millioner kwh. De sidste 3/4 hentes blandt andet hos store erhvervskunder via samarbejdet med Scanenergi samt ved køb af kvoter. 8

9 FAKTA om tilskud til energiforbedringer Forbrugere med et årligt forbrug på under kwh, dvs. almindelige ejerboliger, mindre virksomheder og en del offentlige institutioner med forbrugssted i Holstebro Kommune kan få tilskud til at gennemføre et eller flere energispareprojekter. Energiforbedringer kan f.eks. være efterisolering, udskiftning af pumper, fyr og kedler, udskiftning af vinduer og døre eller skift til energibesparende belysning. Hvis man benytter en af de håndværkere, som har en samarbejdsaftale med Vestforsyning, er tilskuddet på 400 kroner pr kwh. 300 kroner bliver trukket fra kundens håndværkerregning, mens 100 kroner gives til håndværkeren som kompensation for ulejligheden med at leve op til Energistyrelsens dokumentationskrav. Private forbrugere vil faktisk opleve tilskuddet som 375 kroner, idet tilskuddet bliver trukket fra regningen, før momsen bliver lagt til på bundlinjen. Læs mere på 9

10 nu kommer de nye målere Efter sommerferien begynder Vestforsyning en omfattende udskiftning af målere, så de fremover kan fjernaflæses Vestforsynings cirka kunder har i mange år været vant til at skulle lede efter målerne under køkkenvasken, inde i kosteskabet eller i bryggerset, når husstandens forbrug af el, vand og varme skulle opgøres. Snart kan man få overblikket via Vestforsynings hjemmeside www. vestforsyning.dk med et par klik med computermusen i stedet. I løbet af de kommende fire år bliver en stadig større andel af forbrugsmålerne udskiftet til nye, digitale målere, som kan fjernaflæses, og når det sker, vil det også være helt slut med den manuelle december-aflæsning, fortæller Vestforsynings kundecenterchef Kenneth Tønning: Vi har høstet meget positive erfaringer fra de områder i blandt andet Nr. Felding og Idom, hvor vi indtil videre har gjort målerne klar til fjernaflæsning. Vi har i foråret afviklet et udbud, som afgjorde, at Kamstrup skal levere de nye målere, og nu er vi i gang med at finde ud af, hvilke installatører, som hen over de næste par år skal hjælpe os med den omfattende logistiske udfordring, der ligger i besøge flere tusinde husstande. Nye services giver tryghed Vestforsyning glæder sig til at kunne tilbyde en langt bedre kundeservice, når fjernaflæsningen er på plads i Vi ved, at mange kunder kun foretager den årlige kontrolaflæsning, som er obligatorisk. Det betyder, at de først i december opdager, om de har forbrugt mere eller mindre end forventet i forhold til acontobetalingen. Det betyder desværre, at nogle kunder får en kedelig overraskelse, som i nogle tilfælde kan vælte budgettet. Med fjernaflæsning foregår kontrollen automatisk hver dag året rundt, og så vil vi kunne tilbyde nye serviceydelser, som giver større tryghed, siger Kenneth Tønning og giver et par eksempler: Det ville være oplagt at tilbyde saldo-udsvingskontrol, som man kender det fra mobiltelefoner. Så går familien selv ind på Vestforsynings hjemmeside og vælger en tolerancetærskel, og hvis forbruget i en periode er højere end den valgte grænse, kan vi automatisk sende besked via eller sms. Tilsvarende vil fjernaflæsning give os mulighed for at advare om en mulig lækage, hvis for eksempel vandforbruget pludselig stiger meget voldsomt. Bedre udnyttelse af nettet For Vestforsyning vil fjernaflæste målere give et helt anderledes og meget præcist billede af forbrugsmønstret i hele forsyningsselskabets dækningsområde. 10 Det vil dels gøre det lettere og hurtigere at gribe ind over for vand- og varmespild som følge af utætte rør, dels vil det give et betydeligt bedre grundlag for at prioritere investeringer i renovering og udbygning af nettet.

11 Det vil blive en fordel for både miljøet og forbrugerprisernes udvikling over tid. Hjælp os på vej Kenneth Tønning håber, at kunderne vil hjælpe med til at få afviklet udskiftningen af målerne så smidigt som muligt. Det er en kæmpeopgave at skulle besøge så mange husstande, fordi vi er nødt til at skulle træffe folk hjemme for at kunne skifte målerne. Vi deler det op i mindre geografiske område, hvor vi skriver ud til kunderne i det pågældende område i god tid, inden vi kommer. Og så gør vi naturligvis vores bedste for at finde de tidspunkter, der generer mindst muligt, siger han. Opgaven er så omfattende, at Vestforsyning er nødt til at trække på eksterne installatører. De pågældende vil blive udstyret med et identitetskort udstedt af Vestforsyning af hensyn til kundernes tryghed. I perioden frem til 2014 skal flere tusinde målere udskiftes, så de fremover kan håndtere fjernaflæsning: Tusindvis af målere» el-målere skal skiftes» el-målere skal have tilføjet kommunikationsudstyr» el-målere kan allerede nu fjernaflæses» varmemålere skal skiftes» varmemålere skal have tilføjet kommunikationsudstyr» varmemålere kan allerede nu fjernaflæses» vandmålere skal skiftes» vandmålere skal have tilføjet kommunikationsudstyr» vandmålere kan allerede nu fjernaflæses» vandmålere vil først blive skiftet i en opfølgende fase Det tekniske udstyr bliver leveret af Kamstrup, som er udvalgt i en udbudsrunde. Målerne kommunikerer med Vestforsyning via radiokæder. Fremover kan man følge el -og varmeforbruget på timebasis, medens vandforbruget bliver opgjort én gang i døgnet. 11

12 Bestyrelsen har besluttet, at Bestyrelsen for Vestforsyning A/S mødes cirka 10 gange om året for at lægge de store linjer for Vestforsyning. Valgperioden i Vestforsynings bestyrelse løber parallelt med byrådets valgperiode. Bestyrelsen har fire medarbejdervalgte repræsentanter og syv medlemmer, som kommer udefra. Vi har talt med de syv eksterne medlemmer og har blandt andet spurgt dem om, hvor meget de kendte til Vestforsyning for halvandet år siden, og hvordan de ser på virksomheden i dag. 1. januar 2010 tiltrådte den nye bestyrelse og valgte Arne Lægaard (V) som formand og Eli Vium som næstformand. Januar 2010 var samtidig debut for en helt ny og større bestyrelse i Vestforsyning, hvor der for første gang var to medlemmer i selskabets bestyrelse, som var valgt direkte af forbrugerne.

13 terfølgende. Arne Lægaard formand, byrådsmedlem (V) I min tid som borgmester havde jeg meget med Vestforsyning at gøre, så jeg kendte på forhånd meget til Vestforsyning og betragtede det som en dynamisk virksomhed. Det har jeg kun fået bekræftet ef- Jeg blev nok lidt overrasket over, at der er så mange selskaber i selskabet. Det er et krav fra lovgivningens side, men det betyder faktisk også, at det er forholdsvis enkelt at få overblik over, hvordan det går med hvert enkelt område, for eksempel el eller varme. Og det er jo også godt for forbrugerne, at der er styr på tingene. Hvad kan du godt lide ved Vestforsyning? Vestforsyning er spændende, fordi man har musklerne til at skabe udvikling i Holstebro Kommune. Tænk bare på Maabjerg BioEnergy. Vi er også involveret i Måbjergværket, så kan vi sikre billig fjernvarme, og vi er med i ScanEnergi, så vi kan skaffe billig el. Samtidig er vi også ved at undersøge muligheden for at få et bioethanolanlæg til området. Her er også nogle fantastisk dygtige medarbejdere. Jeg hører faktisk kun rosende ord om dem. Og så er jeg glad for, at vi har en bestyrelse, som er bredt sammensat med mange forskellige kompetencer. Det kan også være med til at løfte selskabet. Hvad siger dine vælgere til dig? Når man er så langt fremme og har en så stor kontaktflade, som Vestforsyning har, så er der selvfølgelig mange, der interesserer sig for selskabet. Det er kun godt, og jeg håber da, at flere vil gøre det. Men ellers er det nu ikke så mange henvendelser, jeg får om Vestforsyning. For de fleste af os er de basale forsyningsydelser bare noget, der er der og skal være der, mens vi mere taler om Maabjerg BioEnergy og Måbjergværket. Og her fornemmer jeg, at langt de fleste er positivt indstillet over for, hvad Vestforsyning foretager sig. Og så har det i øvrigt overrasket mig, hvor mange der er optaget af klimaspørgsmålet altså Vestforsynings indsats for at holde CO 2 -udledningen så langt nede som muligt. Det er rigtig godt, at folk interesserer sig for det. Ville du anbefale andre at opstille? Ja. Man skal ikke være forskrækket over regnskaberne. Der er nogle dygtige folk og en revisor ansat til at forelægge det for bestyrelsen, og der er kolossalt godt styr på regnskaberne. Os politikere skal jo lige vænne os til, at det er en selskabsbestyrelse ikke politik. Men vi har nu også en rigtig god og bred bestyrelse. Det giver også nogle bredere kompetencer, at vi har forbrugerrepræsentanterne. I princippet kunne de jo også have haft en politisk baggrund, men det har de nuværende repræsentanter ikke, og det giver bestyrelsen noget anderledes, som fungerer godt. FAKTA : Bestyrelsen Vestforsyning A/S har en bestyrelse med 11 medlemmer. 5 medlemmer er udpeget af byrådet i Holstebro Kommune, som ejer Vestforsyning. 2 medlemmer er valgt af forbrugerne. 4 medlemmer af valgt af medarbejderne. Bestyrelsen aflønnes på samme niveau, som man får for at være medlem af et politisk udvalg i kommunen. 13

14 Eli Vium byrådsmedlem (DF) Det var lidt en tilfældighed, at jeg kom ind i Vestforsynings bestyrelse. Ud over, hvad jeg vidste fra mit byrådsarbejde, kendte jeg ikke så meget til selskabet, fordi Vestforsyning kun står for spildevand og gadebelysning i Ulfborg, hvor jeg bor. Men jeg følte, at mange var lidt skeptiske, og at man nærmest betragtede Vestforsyning som en stat i staten. Der havde blandt andet været kritik af sponsoraftalerne, og det var jo også derfor, vi tog dem op til revision. Vestforsyning er en kæmpe virksomhed, hvor det i starten kan være svært at få overblik over de mange underselskaber. Men jeg har indtryk af, at det er veldrevet, og at der er styr på tingene. Hvad kan du godt lide ved Vestforsyning? De er uhyre imødekommende, både når man henvender sig som forbruger, men også når vi henvender os som bestyrelsesmedlemmer. Og man får altid et kompetent svar. Jeg synes også, det er positivt, at man er åben over for nye tiltag, for eksempel i forhold til biogas og vindkraft. Hvad siger dine vælgere til dig? Jeg får faktisk ikke rigtigt nogen henvendelser, men det er nok, fordi vi ikke har så stor kontaktflade til Vestforsyning her i Ulfborg. Ville du anbefale andre at opstille? Ja. Det er en forudsætning, at man vil og kan afse den tid, der skal til. Vi får ind imellem en hel del papirer, man skal sætte sig ind i mellem møderne. Og jeg kan da tilslutte mig, hvad andre har sagt om, at man skal have en vis regnskabsforståelse. Finn Orvad forbrugerrepræsentant Inden jeg blev valgt ind i bestyrelsen, kendte jeg ikke mere til Vestforsyning, end man gør som almindelig forbruger. Og i øvrigt som én, der interesserer sig for, hvad der sker i byen. Nu kan jeg se, at det er en spændende men også meget kompliceret virksomhed. Vi har mange forskellige kasketter i bestyrelsen, og det handler rigtig meget om at finde rundt i lovgivningen. Hvad kan du godt lide ved Vestforsyning? Jeg kan godt lide, at vi vestjyder har vores eget forsyningsselskab, hvor vi selv har indflydelse på selskabets fremtid. Vi har mulighed for at sikre en stabil og prisrigtig forsyning i fremtiden. Og så kan jeg godt lide, at her er så meget nytænkning og kreativitet. Hvad siger dine vælgere til dig? Jeg får faktisk mange henvendelser, som spænder vidt fra nogle, der vil tale om alt fra personaleforhold i Vestforsyning til priser og udliciteringspolitikker. Det mulige køb af Måbjergværket har også interesseret mange. Nogle er kritiske over for Vestforsyning, mens andre bare gerne vil have en forklaring på, hvad vi laver og hvorfor. Uanset hvad så tager jeg det naturligvis altid alvorligt, når folk henvender sig til mig. Mit mål som forbrugerrepræsentant er, at Holstebro Kommunes borgere skal kunne være stolte af Vestforsyning. Og åbenhed er langt hen ad vejen et middel til at nå det mål. Ellers opstår der bare for mange rygter. Ville du anbefale andre at opstille? Man skal i hvert fald være indstillet på at bruge tid på det. Også mere, end jeg havde forudset, inden jeg blev valgt ind. Det er vigtigt, at man sætter sig grundigt ind i sagerne, så man er klædt på til bestyrelsesmøderne. Ellers får man ingen indflydelse. Og så skal man jo vælge sine kampe. Vi er trods alt 11 medlemmer af bestyrelsen, og vi har alle hver vores baggrund. 14

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND STATUS: INDIVIDUELLE VARMEFORBRUGERE I REGION MIDT De individuelle varmeforbrugere står for 15 % af regionens samlede brændselsforbrug Opvarmningstype for boliger Energiforbrug

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

Få mere ud af fjernvarmen. og spar penge

Få mere ud af fjernvarmen. og spar penge Få mere ud af fjernvarmen og spar penge 1 2 Udnyt fjernvarmen bedst muligt og få fradrag i prisen Ny motivationstarif fra 2017 Fra 1. januar 2017 bliver din varmeregning reguleret af en ny motivationstarif,

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen Biogas i fremtidens varmeforsyning Direktør Kim Mortensen Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder Udenfor

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Vi har haft et varmesalg på i alt 11.843 MW mod 10.470 MW i det foregående år. Altså har varmesalget været noget større. Året har også haft

Læs mere

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd 1 Dagsorden Bestyrelsesformand Thorkild Løkke for Hadsund By's Fjernvarmeværk byder velkommen Præsentation af Hadsund

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune Dato 07.10.2013 Dok.nr. 142691/13 Sagsnr. 12/6001 Ref. Poul Sig Vadsholt Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune I den Strategiske Energiplan beskrives, at Byrådet ønsker en ren

Læs mere

Vedvarende energi udgør 18 % af det danske energiforbrug. Fossile brændsler udgør stadig langt den største del af energiforbruget

Vedvarende energi udgør 18 % af det danske energiforbrug. Fossile brændsler udgør stadig langt den største del af energiforbruget 3. Energi og effekt I Danmark får vi overvejende energien fra kul, olie og gas samt fra vedvarende energi, hovedsageligt biomasse og vindmøller. Danmarks energiforbrug var i 2008 844 PJ. På trods af mange

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Robust og bæredygtig bioenergi

Robust og bæredygtig bioenergi Robust og bæredygtig bioenergi Præsentation af Maabjerg Energy Concept Disposition Konsortiet Realiseringen Konceptet Råvarer Økonomiske nøgletal Klimapolitiske resultater Politiske rammevilkår Projektet

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Vest gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 %

Læs mere

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskabet er for 5. gang blevet til i samarbejde med Region Midtjylland. Alle andre kommuner i regionen har fået lignende

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Vil betyde Mindre varmeregning til kunderne Mindre varmetab i rørene Øget effektivitet i produktionen En lav returtemperatur giver en mindre varmeregning Billig fjernvarme

Læs mere

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VEgasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VE-gasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Resume af

Læs mere

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Prisen Vi har haft et varmesalg på i alt 12.197 MW mod 11.024 MW i det foregående år. Forbruget har dermed været godt 10 % højere end i 2011/12. De fleste kan

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

Fjernvarmen er tæt på dig

Fjernvarmen er tæt på dig Fjernvarmen er tæt på dig Vordingborg Forsynings fjernvarmeanlæg kan snart levere miljørigtig fjernvarme til husejere i Kastrup og Neder Vindinge. fjernvarme for fremtiden 2 Vordingborg Kommune er klimakommune

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Lovforslag: Kraftvarmeværker har flere støttemuligheder hvis de omstiller til biomasse VE TIL PROCES FÅR NYT ANSØGNINGSSKEMA OG REVIDERET VEJLEDNING

Lovforslag: Kraftvarmeværker har flere støttemuligheder hvis de omstiller til biomasse VE TIL PROCES FÅR NYT ANSØGNINGSSKEMA OG REVIDERET VEJLEDNING Kære Læser Det er blevet tid til nyt fra VE til proces-ordningen. Siden ordningens start har VE til proces modtaget knap 450 ansøgninger for mere end 900 mio. kr. I 2015 har VE til proces-ordningen 340

Læs mere

Varmepumpe og solceller

Varmepumpe og solceller Varmepumpe og solceller En ven af familien Vanner på 5 fra Østerholm havde i starten af 2012 fået solceller. Familien kunne med det samme se den gode fidus i denne idé. Der gik derfor ikke længe før familien

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

FJERNVARME. Hvad er det?

FJERNVARME. Hvad er det? 1 FJERNVARME Hvad er det? 2 Fjernvarmens tre led Fjernvarmekunde Ledningsnet Produktionsanlæg 3 Fjernvarme er nem varme derhjemme Radiator Varmvandsbeholder Varmeveksler Vand fra vandværket FJERNVARME

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Øst gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 % Norddjurs

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Anholt Nærvarme. Projekt: Anholt Nærvarme 26. januar 2015

Anholt Nærvarme. Projekt: Anholt Nærvarme 26. januar 2015 Anholt Nærvarme Resume I forlængelse af projekt: Naturpleje på Anholt, opstår der en mulighed for, at udnytte den uønskede bevoksning til biomasse, som ressource til vedvarende energi og et alternativ

Læs mere

Om Maabjerg Energy Concept

Om Maabjerg Energy Concept Holstebro, 27. april 2012 Om Maabjerg Energy Concept spørgsmål og svar Maabjerg Energy Concept er visionen om at være et førende nationalt og internationalt energicenter, der fungerer som højteknologisk

Læs mere

Velkommen til Fjernvarme Fyn KOM IND I VARMEN

Velkommen til Fjernvarme Fyn KOM IND I VARMEN Velkommen til Fjernvarme Fyn KOM IND I VARMEN Fjernvarme Fyns produktionsanlæg Fjernvarme Fyn overtog produktionsanlæggene på Havnegade i 2015, og hovedopgaven på anlæggene er i dag varmeproduktion med

Læs mere

MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI

MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI Frem mod 2020 er der markante samfundsøkonomiske gevinster ved at udnytte disponibel kapacitet i de danske affaldsenergianlæg. Øget import af affald

Læs mere

VARME- KILDER Undervisningsmodul 1. Hvordan får vi varme i Gentofte Kommune?

VARME- KILDER Undervisningsmodul 1. Hvordan får vi varme i Gentofte Kommune? VARME- KILDER Undervisningsmodul 1 Hvordan får vi varme i Gentofte Kommune? Hvordan bliver din bolig varmet op? Når vi tænder for radiatorerne, er vi vant til, at der bliver dej lig varmt. Det er især

Læs mere

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 29.08.2013.

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 29.08.2013. Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 29.08.2013. Indledning Hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Deltagere i vores generalforsamling kan kun være forbrugere,

Læs mere

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler Det brandgode Information om biobrændsler alternativ Spar penge og skån miljøet på samme tid Det brandgode alternativ er opvarmning med biobrændsler Lavere varmeudgifter Biobrændsler nedsætter varmeudgiften

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Barrierer for varmepumper Varmepumpedagen 2010

Barrierer for varmepumper Varmepumpedagen 2010 Barrierer for varmepumper Varmepumpedagen 2010 Mikkel Sørensen Udfordring Varmepumper er allerede i dag i mange tilfælde den samfundsøkonomisk billigste opvarmningsform udenfor fjernvarmeområder Privatøkonomisk

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Velkommen til Fynsværket KOM IND I VARMEN

Velkommen til Fynsværket KOM IND I VARMEN Velkommen til Fynsværket KOM IND I VARMEN Fynsværket Fynsværket blev bygget i 1953. I 2015 blev det overtaget af Fjernvarme Fyn, og hovedopgaven er i dag varmeproduktion med el som biprodukt. Fynsværket

Læs mere

Tilbud. Vare Antal Enhedspris Beløb Moms Beløb i alt

Tilbud. Vare Antal Enhedspris Beløb Moms Beløb i alt Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Hans Winthers Vej 9 8400 Ebeltoft CVR 22 70 37 14 Carl Th. Dreyers Vej 0 8400 Ebeltoft Ebeltoft, 09-06-2017 Tilbud Forbrugernr.: 82083 Vedr. ejendommen: Carl Th. Dreyers

Læs mere

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen 1 VE% Andel vedvarende energi (uden Shell) 12,0 10,0 10,7 9,5 8,0 6,0 6,2 6,7 6,8 VE%EU 4,0 2,0-2006 2008 2009 2011 2013

Læs mere

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 HyBalance Fra vindmøllestrøm til grøn brint Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 Første spadestik til avanceret brintanlæg ved Hobro 4. april 2016 tog energi-, forsynings- og klimaminister

Læs mere

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Sidste år kunne vi oplyse at det nok kun ville være et spørgsmål om tid, inden olieprisen gik op over 100 dollar. Nu kan vi konstatere, at

Læs mere

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen Vores samfundsmæssige nytte Om Energinet.dk på el- og gasregningen Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas. Vi ejer energiens motorveje og har ansvaret

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf.

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. Tak til alle annoncører i denne brochure mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk Kom indenfor i dit varmeværk blev etableret i 1961.

Læs mere

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening Læs her om mulighederne for at få solceller på taget med hjælp fra jeres forsyningsselskab For mange boligforeninger er det en rigtig god idé at få solceller

Læs mere

Samspil mellem el og varme

Samspil mellem el og varme Samspil mellem el og varme Paul-Frederik Bach Dansk Fjernvarmes landsmøde 26. Oktober 2012 26-10-2012 Dansk Fjernvarmes landsmøde 1 Kraftvarme og vindkraft som konkurrenter I 1980 erne stod kraftvarmen

Læs mere

VI HØSTER SOLENS STRÅLER I PAGT MED NATUREN

VI HØSTER SOLENS STRÅLER I PAGT MED NATUREN VI HØSTER SOLENS STRÅLER I PAGT MED NATUREN Solen giver lys og skaber liv. På bare halvanden time sender solen så meget energi ned til jorden, at hele verdens energiforbrug kan dækkes i et helt år. Det

Læs mere

FREMTIDENS PRODUKTION

FREMTIDENS PRODUKTION FREMTIDENS PRODUKTION DN mener, at Danmark i 2040 skal have en produktion, som ikke er til skade for natur og miljø og som i mange tilfælde derimod vil bidrage til et bedre miljø. Dette skal ske ved en

Læs mere

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016 Miljørapport til Udkast til Varmeplan Indhold Miljørapport til Udkast til Varmeplan...1 Varmeplanens indhold...1 Formål:...1 Mål:...1 Indhold:...1 Nul-alternativ...2 Indvirkning på miljøet...2 Bilag 1.

Læs mere

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 214 Fredericia Kommune Som virksomhed 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Elforbrug... 4 Kommunale bygningers varmeforbrug... 5 Kommunale bygningers vandforbrug... 6 Transport... 7

Læs mere

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid...

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GO2GREEN Svendborg Kommune er partner i GO2Green. GO2Green er en nonprofitorganisation, som arbejder for den grønne omstilling. Organisationen finansieres

Læs mere

Vi skal være fælles om det! en mere retfærdig tarif på afkølingen

Vi skal være fælles om det! en mere retfærdig tarif på afkølingen Vi skal være fælles om det! en mere retfærdig tarif på afkølingen Rudkøbing Varmeværk A.m.b.a. Strandlystvej 123. 5900 Rudkøbing. Tel.: 6251 2142 www.rudkoebingfjernvarme.dk Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

TO MÆND, TO KRANER OG EN GOD PORTION ERFARING

TO MÆND, TO KRANER OG EN GOD PORTION ERFARING Man tager... - en grabfuld fra værdipladsens småt brændbart container, en grabfuld knuste trærødder og en slat bleer og fylder det hele i ovnen. Ud kommer så enten varme i din radiator eller strøm i din

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

National strategi for biogas

National strategi for biogas National strategi for biogas Gastekniske Dage Munkebjerg Hotel, Vejle, 11. maj 2010 Thomas Bastholm Bille, kontorchef Energistyrelsen Grøn energi Statsministeren, åbningstalen 7. oktober 2008: Vi vil gøre

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB alm. del Bilag 52 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB alm. del Bilag 52 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB alm. del Bilag 52 Offentligt Uopfordret høringssvar vedrørende nye regler for solceller. ==== Kære minister. Som følge af de nye regler for solcelleanlæg

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Disposition 2 Præsentation af Charles Nielsen Definitioner: Leder og ledelse - Innovation Den store

Læs mere

Stort potentiale i dansk produceret flis

Stort potentiale i dansk produceret flis Det Energipolitiske Udvalg, Miljø- og Planlægningsudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Miljø- og Planlægningsudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 EPU alm. del

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre Livsstil 20.02.2016 kl. 11:10 Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre AF Anita Jensenius Hos familien Simonsen i Albertslund har en ambitiøs energirenovering ført til forbedret indeklima, æstetisk

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA TIL VESTFORSYNING Vestforsyning Erhverv A/S. Nupark 51. 7500 Holstebro. Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460. emr@vestforsyning.dk

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER Til Kolding Kommune Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 4 2. Generelle forudsætninger 4 2.1 Forudsætninger fra Lokalplan 4 2.2

Læs mere

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter Organisation for erhvervslivet August 29 Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK, chefkonsulent kristian koktvedgaard, KKO@di.dk og Cheføkonom Klaus Rasmussen,

Læs mere

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST BRIAN VAD MATHIESEN bvm@plan.aau.dk Gate 21 s Borgmesterforum 2016 DOLL Visitors Center, København, April 2016 SUSTAINABLE ENERGY PLANNING RESEARCH GROUP AALBORG UNIVERSITY

Læs mere

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

Csr. Vores samfundsansvar

Csr. Vores samfundsansvar Csr Vores samfundsansvar Adm. direktør Jørgen Udby vi mener det Vestforsynings CSR-politik er ikke bare en skåltale. Derfor vil vi hvert år afgive en statusredegørelse for, hvordan vi har ageret i forhold

Læs mere

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00.

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Program: Velkomst v. Borgerforeningen i Fandrup. Gennemgang af projektet v. Leo Munk og Børge Sørensen Plan & Grøn Energi. Farsø Varmeværk v. Formand Søren

Læs mere

Ledelsesberetning 2009/2010 for Sydlangeland Fjernvarme.

Ledelsesberetning 2009/2010 for Sydlangeland Fjernvarme. Ledelsesberetning 2009/2010 for Sydlangeland Fjernvarme. Velkommen. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 17. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme. Første punkt på

Læs mere