Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24"

Transkript

1 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

2 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i miljø, klima og lokale arbejdspladser. I den globaliserede verden flytter produktion og arbejdspladser mere rundt end tidligere, og for lande som Danmark med høj og veludviklet velfærd betyder det, at de som oftest flytter ud af landet. Derfor er det meget vigtigt, at vi overalt i samfundet, lokalt såvel som nationalt, har stor fokus på hvad vi vil leve af i fremtiden. Det er også spørgsmål som vi beskæftiger os med i Vestforsyning. Derfor har bestyrelsen i samråd med ejeren Holstebro Kommune, besluttet sig for en vækststrategi, der skal give nye videns- og grønne arbejdspladser. Udgangspunktet for vækststrategien er taget i vores lokale styrkepositioner holdt op mod de muligheder der er i samfundsudviklingen. Vestforsyning er stærk indenfor energi, miljø og klima, og vi har i lokalområdet et velfungerende landbrugserhverv, som vi samarbejder forbilledligt med. Samfundsudviklingen går mod, at vi skal erstatte de fossile brændsler med biomasse og vind så derfor er det jo helt nærliggende, at vi bygger videre på dette fundament. Vi har allerede faciliteterne: Måbjergværket, Maabjerg Bio- Energy, brintproduktionsanlæg og fjernkøling, og en veludbygget effektiv forsyning, så vi er allerede i førerfeltet, når det gælder opfyldelse af de nuværende klimamål. For at vedblive med at have førertrøjen på, er det nødvendigt vedholdende at bygge videre på disse kvaliteter. Derfor vil Vestforsyning nu forstærke indsatsen, og bl.a. investere i etableringen af en bioethanolfabrik, investere i vindmøller og solenergi, indføre fjernaflæsning ved forbrugerne, og deltage i løsning af problemet med overskuds-el fra vindmøller, ved at tilsætte brint til biogassen og bruge naturgasnettet som energilager. Alle aktiviteter er præcis hvad det nye klimasamfund uden fossile brændsler efterspørger, og som vi har mulighed for at realisere lokalt. Ud over de vidensarbejdspladser, som disse initiativer i sig selv skaber både i Vestforsyning og i det øvrige lokale erhvervsliv, vil anvendelsen af biomasse samtidig styrke vores landbrugs- og fødevareerhverv, og skabe en masse nye grønne arbejdspladser. Skabelsen af et sådant unikt klimasamfund i Holstebro vil tiltrække vidensvirksomheder, og give mulighed for eksport. Derfor har bestyrelsen i Vestforsyning besluttet målrettet at bruge tre millioner kroner årligt til at drive denne udvikling, og medvirke til, at der foretages betydelige klima- og miljøinvesteringer i lokalområdet. Det skal selvfølgelig understreges, at den økonomiske satsning ikke påvirker forbrugerpriserne. God læselyst. Venlig hilsen Jørgen Udby Adm. direktør UDGIVER Vestforsyning A/S. Nupark Holstebro. tlf Ansvarshavende Jørgen Udby. Vestforsyning A/S REDAKTION Thomas Maxe, MaxEffekt Oplag og udgivelser Profilmagasinet fra Vestforsyning udkommer i eksemplarer to gange årligt.. Der tages forbehold for trykfejl. LAYOUT Jette Lægaard, grafisk værksted Se alle numre af Vestforsynings profilmagasin på vestforsyning.dk FOTO Pressefotograf, Jens Bach TRYK johansen grafisk

3 kwh sparet i 2010 Vestforsyning har i 2010 realiseret store energibesparelser i Holstebro Kommune. 8 GODT nyt under solen Nu kan installatører og kunder blive klogere på solcelleanlæg i Vestforsynings kundecenter RENT VAND - OGSÅ PÅ PAPIRET Forsyningssikkerheden bliver endnu højere med DDS - Dokumenteret Drikke vandssikkerhed. Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Familien Nielsen er fjernvarmekunde nr side 6 Fjernvarme er stadig i vækst side kwh sparet i 2010 side 8 Nu kommer de nye målere side 10 Bestyrelsen har besluttet, at... side 12 Godt nyt under solen side 18 Gylletransporten kører under jorden side 20 Det er galimatias side 22 Det mørke Jylland bliver mørkere side 23 Storåen er sin egen herre side 24 lavt energiforbrug er fremtiden side 26 Rent vand - også på papiret side 28 Vestforsyning går til filmen side 30 Nu klapper fælden side 31 3

4 Vi kan få den grønne førertrøje Energi, miljø og klima kan blive Nordvestjyllands stærkeste konkurrenceparameter Danmark har nydt godt af Nordsøolien. Det var et eventyr, der begyndte i slutningen af 1970 erne og tog fart op gennem 1980 erne, hvor naturgasproduktionen bare steg og steg, så det efterhånden kunne aflæses direkte på statens regnskaber. I dag er udlandsgælden stort set forsvundet. Men i januar 2009 skrev daværende klima- og energiminister Connie Hedegaard til alle landets kommuner og bad dem lægge planer for en fremtidig satsning på fjernvarme: Der kan være store samfundsøkonomiske, miljømæssige og bruger- og selskabsøkonomiske gevinster forbundet med at konvertere individuelle naturgaskunder til fjernvarme, skrev ministeren i indledningen til brevet og henviste til en redegørelse fra Energistyrelsen. Konklusionen fra Energistyrelsen er klar: I 2019 ophører Danmarks selvforsyning med naturgas. hæve overliggeren og satse på endnu mere klimavenlig energi i Nordvestjylland. Både for klimaets og for pengenes skyld. Omstillingen bringer arbejdspladser med sig. Dels er der naturligvis noget aktivitet i forbindelse med byggerier, men der er også gode muligheder for at skabe grønne job og vidensjob, hvor man forsker i grøn teknologi og sælger den viden til andre, siger Jørgen Udby. Bioethanol er fremtiden Han har et helt konkret projekt i tankerne: Bioethanol. Det er alkohol udvundet af planter i en gæringsproces. Fidusen er, at biler kan køre på det, og allerede i dag kræver EU, at cirka fem procent af benzinen skal bestå af bioethanol. I 2030 skal en fjerdedel af tankens indhold være bioethanol, og det kan sagtens ende med, at traditionel benzin helt bliver udfaset. Derfor skyder bioethanolanlæg op rundt omkring i hele Europa. En ny begyndelse Nordsø-eventyret fortsætter altså ikke i det uendelige, og hvis vi skal undgå en ny oliekrise i samme skala som i 1970 erne, er det nu, vi skal begynde at finde nye veje til at blive mindre afhængige af olie, gas og kul fra udlandet. Vestforsyning arbejder aktivt for at bidrage til bæredygtige løsninger, og slutmålet står lysende klart, fortæller adm. direktør Jørgen Udby: Vi skal væk fra de fossile brændsler. Det betyder også, at vi skal indrette energisystemerne efter det. Sammen med Struer Forsyning har Vestforsyning allerede taget initiativ til at opføre Maabjerg BioEnergy. Den årlige produktion af 18,4 millioner kubikmeter biogas vil kunne erstatte den naturgas, som ellers har været anvendt på Måbjergværket til at supplere afbrænding af affald, halm og flis. Vestforsyning er også godt i gang med produktion af brint, og nye projekter for sol- og vindenergi er på vej. Men vi kan 4 I Dan-

5 mark har staten meldt ud, at man gerne vil hjælpe med favorable vilkår, hvis der forløbig kunne komme fem-seks anlæg på dansk grund. Så behøver vi nemlig ikke at importere så meget fra udlandet. Vestforsyning og Holstebro Kommune har allerede meldt ud: Vi er klar. Vi kan stå på sidelinjen, eller vi kan være en del af det, lyder den simple analyse fra Jørgen Udby. Og han har et par rigtig gode kort på hånden. Måbjerg er oplagt Her i Holstebro skal vi ikke starte fra nul. Vi har et stærkt landbrugs- og fødevareerhverv, og vi har allerede et veludbygget energisystem. Måbjergværket er i forvejen biomassefyret, og Maabjerg BioEnergy står klar næste år, siger han og forklarer nærmere: placeres nær et biogasanlæg og et biomassefyret kraftvarmeanlæg for at kunne udnytte biomassen optimalt. De anlæg har vi netop her i Holstebro, og jeg er blevet præsenteret for beregninger, der siger, at vi kan udnytte op til 90 måske endda 95 procent af biomassen, forklarer Jørgen Udby. Ud over 50 millioner liter bioethanol vil et nyt anlæg kunne øge produktionen af biogas med 23 millioner kubikmeter biogas eller mere end fordobling af Maabjerg BioEnergy s forventede produktion, der primært er baseret på gylle fra landbruget. Rester fra bioethanol-produktionen vil derudover blandt andet kunne give varme til husstande og el til husstande. Den stærkt øgede mængde biogas vil kunne forfines ved tilsætning af brint, så gassen kan distribueres og opbevares i naturgasnettet. Og brint fremstilles allerede i dag på overskudsstrøm fra vindmøller. En simpel produktion af bioethanol vil kun udnytte energien af 25 procent af biomassen. Derfor skal et bioethanolanlæg Det kan vi gøre... Holstebro Kommune og Vestforsyning har lagt billet ind på at blive hjemsted for et bioethanolanlæg. Der vil formentlig blive opført fem-seks anlæg i Danmark. En placering i Holstebro vil passe som fod i hose i forhold til Maabjerg BioEnergy og Måbjergværket. Ud over bioethanol til brændstof vil et sådant anlæg kunne øge produktionen af biogas til mere end det dobbelt. Hvis de rigtige vilkår er til stede, vil et anlæg kunne være i drift i løbet af fem-seks år. DONG Energy har sat Måbjergværket til salg. Vestforsyning og Struer Forsyning overvejer muligheden for at købe værket med henblik på at modernisere og tilpasse det til en fremtid med afbrænding af mindre affald og mere bioenergi. Brint fra Vestforsynings eksisterende produktionsanlæg kan udnyttes til at forfine biogassen fra Maabjerg BioEnergy, så gassen kan transporteres i eksisterende naturgasledninger. Tilsætning af brint vil samtidig kunne give en bedre udnyttelse af biogassen på Måbjergværket. Vestforsynings bestyrelse har taget en principbeslutning om at satse mere på vind- og solenergi. Hvordan det skal udmøntes er ikke fastlagt endnu. Særligt hvis Måbjerg også bliver hjemsted for et bioethanolanlæg, ligger der et gigantisk erhvervsmæssigt potentiale i at udstille de grønne teknologier og sælge know-how til virksomheder og offentlige myndigheder fra hele verden. Måbjerg-området kunne blive et forskningsmæssigt centrum for grøn teknologi på samme måde som Foulum er det for landbruget. Det er nærmest et laboratorium i 1:1-skala. 5

6 Familien Nielsen er fjernvarmekunde nr Efter 28 år i det gamle parcelhus, byggede familien Nielsen helt nyt hus i Mejdal. Og så blev familien nye fjernvarmekunder endda for anden gang Torsdag 7. april kom der gæster på besøg hos Lis og Kenneth Nielsen i Mejdal. Det var Vestforsynings bestyrelsesformand Arne Lægaard, der kom forbi for at sige tak for valget af Vestforsyning som varmeleverandør til familien Nielsens nybyggede hus. Familiens valg betyder, at Vestforsyning nu har fjernvarmekunder, hvilket placerer selskabet i top 10 over Danmarks største fjernvarmeforsyninger. Lis Nielsen tager postyret med ophøjet ro og afslører, at det faktisk er anden gang, at familien bliver ny kunde i fjernvarmefællesskabet. Vi har boet i Mejdal i 28 år. Det gamle hus på Slåenvej var kun to år gammelt, da vi købte det, og dengang var der elvarme i huset. Men det blev jo lige pludseligt dyrt, da elpriserne steg, fortæller hun. Derfor slog familien også til, da Holstebro Kommune kom med et godt tilbud i begyndelsen af 1990-erne. Kommunen ønskede at få så mange som muligt flyttet over til fjernvarme i en fart for at få den bedst mulige start for det nye Måbjergværket, så beboerne på Slåenvej fik tilbudt gratis tilslutning. Vores budget viste, at elvarmen ville koste os kroner om året, så vi slog til med det samme og fik fjernvarme. Der kom et sjak fra Nordjylland, og så var det klaret i løbet af kort tid, og det virkede fint, husker Lis Nielsen. Og vi havde jo fjernvarme før og vidste også, hvad det var, så det er vi godt tilfreds med at have valgt, siger Lis Nielsen. I det hele taget har familien tænkt nøje over både klima og indeklima i huset, som blandt andet har lyddæmpende paneler i opholdsstuen, hvor Lis Nielsen passer dagplejebørn. Vi har haft meget fokus på lavt energiforbrug. Der er isoleret max, og vi har sparepærer, sparebruser og spare-hvidevarer. Selv i mit walk-in-closet er der automatisk slukning af lyset, så det ikke står og brænder unødigt, fortæller hun. Familien har allerede mærket på egen krop, at der er liv i fjernvarmeledningen ind til det nye hus. Som noget helt nyt for os har vi fået gulvvarme over det hele. Det kan godt være lidt svært at styre i starten, så vi kom til at svede de første par dage, siger Lis Nielsen og griner. Det flotte hus i Mejdal er specialtegnet i samarbejde med Holstebro-firmaet Wullum Pasgaard A/S, medens Børge Lind & Sønner har stået for byggeriet. Husets tag er forberedt til montage af solenergianlæg, men familien vurderer, at prisen endnu ikke er gunstig i forhold til den tid, det vil tage at tjene investeringen hjem igen. 28 år senere er børnene fløjet fra reden, og Kenneth og Lis Nielsen var klar til at bygge et helt nyt hus. Og så skulle de igen tænke på varmen. Man vil jo gerne tænke både på varmeregningen og på at gøre noget godt for miljøet, så vi snakkede med arkitekten om flere muligheder, blandt andet jordvarme. Men det var ikke noget, som vi sådan følte, at vi bare var nødt til at have. familien Nielsen 6

7 Fjernvarme er stadig i vækst På trods af, at Vestforsyning har tilsluttet mange nye kunder, så er stigningen i varmesalget begrænset. Prognoser peger endda på, at forbruget af fjernvarme kan falde i fremtiden, men set med forbrugerbriller er det faktisk lidt af en succeshistorie: Det skyldes nemlig, at kunderne efterisolerer og investerer i energiforbedringer og dermed sparer på energien. Fjernvarmen er stadig i vækst, og selv om der bliver talt meget om lavenergihuse og alternative energiformer, så kan vi se, at man stadig har øje for fjernvarme, når der bliver bygget nyt, konstaterer varmechef Erik Andersen. Vestforsyning Varme er blandt landets ti største varmeforsyningsselskaber. Allerede 22. juni 1999 rundede varmeselskabet kunder. Og her 12 år senere er yderligere 2000 kunder stødt til. Vi forsyner alle udstykningsområder med fjernvarme, så nye huse kan blive koblet på med det samme. Fjernvarme er lige så relevant i dag, og måske er den endda blevet mere attraktiv, fordi miljøet vægter endnu højere i dag, vurderer Erik Andersen. Fordi en stor del af Vestforsynings fjernvarme bliver produceret af miljøvenlige brændsler på Måbjergværket, er fjernvarmen suveræn vinder i klimaregnskabet sammenlignet med andre opvarmningsmetoder. Bygger man f.eks. et lavenergihus på 190 kvadratmeter med et årligt varmeforbrug på kwh, vil opvarmning med fjernvarme medføre, at der udledes ca. 600 kg CO 2. Til sammenligning vil et hus opvarmet med jordvarmeanlæg udlede ca kg. Og når Maabjerg BioEnergy står færdigt næste år, vil CO 2 -udledningen fra fjernvarme falde yderligere. Der er altså gode argumenter for at vælge fjernvarme, men der er trods alt en øvre grænse for, hvor mange der kan blive en del af fællesskabet i Vestforsyning Varme. Ser man på ekspansionsmulighederne for fjernvarmen i Holstebro, så er der faktisk kun ganske få steder i byen for eksempel erhvervsområder med naturgasforsyning -der ikke allerede er forsynet med fjernvarme, siger Erik Andersen. Antallet af fjernvarmekunder er vokset med 2000 i løbet af 12 år. Vestforsyning forventer, at væksten fortsætter, om end i et lavere tempo. Alt i alt vil der sandsynligvis gå mere end 12 år, før man kan ønske tillykke til kunde nr

8 kwh sparet i 2010 Vestforsyning har i 2010 realiseret store energibesparelser i Holstebro Kommune. Indsatsen fortsættes naturligvis i de kommende år! Virksomheder og private husstande i Holstebro Kommune har i 2010 reduceret energiforbruget med lidt over fire millioner kilowatt-timer. Det svarer til det årlige elforbrug i ca. 900 husstande. Det er meget. Rigtig meget. Knap en tredjedel af besparelserne er hentet hos ganske almindelige privatkunder, som har opnået tilskud til energiforbedringer fra Vestforsyning. Det vækker optimisme hos energirådgiver Lars Chr. Kongerslev. Det er gået rigtig godt med at finde energibesparelser i 2010, men der er fortsat et meget stort potentiale for at realisere yderligere energibesparelser ude hos vores kunder, vurderer energirådgiveren. Holder på varmen Nye retningslinjer fra Energistyrelsen har betydet, at vi nu også kan indberette, hvor meget energi der bliver sparet ved udskiftning og udbygning af fjernvarmen. Alene i Vestforsynings eget distributionsnet for fjernvarme er der hentet varmebesparelser på kwh. Det hænger blandt andet sammen med, at Vestforsyning anvender et rørsystem, som er af bedre kvalitet end gældende standard, så man bedre kan holde på den kostbare varmeenergi. Dermed skal varmeværket arbejde lidt mindre, og det er rigtig godt for både klimaet og for varmeforbrugernes økonomi. Men også hos almindelige fjernvarmekunder er der meget at hente, fortæller energirådgiveren. Når vi alligevel er ude hos kunder for at tilse eller skifte en måler, så får vi en snak med kunderne om deres installationer. Vi ser for eksempel på, om afkølingsgraden er fornuftig, og vi giver gerne et godt råd om at justere radiatorerne fornuftigt, så man får en optimal udnyttelse af fjernvarmen. Det kan faktisk gøre en ret stor forskel, siger Lars Chr. Kongerslev. Energistyrelsen har undersøgt værdien af den individuelle rådgivning og har regnet sig frem til, at en familie i gennemsnit sparer 815 kwh blot ved at få indstillet varmeanlægget rigtigt. Og det bliver til ikke så lidt i Vestforsynings område. Mere end kwh blev det til i Populær tilskudsordning Lars Chr. Kongerslev oplever generelt en positiv og stigende interesse fra kunder, der ønsker at spare på energien. Det skyldes ikke mindst, at Vestforsyning nu giver tilskud til energiforbedringer. Her får kunderne en rabat på håndværkerregningen på 300 kroner for hver gang, der er sparet 1000 kwh. Vi får rigtig mange henvendelser, både fra kunder og fra håndværkere, som ønsker at være med i ordningen. Vi har cirka 100 håndværkere med nu, og det er en virkelig god måde at få hjælp til at nå ud til mange flere kunder. Når en håndværker går hjemme hos folk, har han jo alle tiders mulighed for at give gode råd om at få lagt et ekstra lag isolering på loftet eller at få skiftet en termostat. Det kan vi ikke se her fra kontoret, forklarer han. Meget af rådgiverens tid går da også med kontakt til håndværkerne. Nogle af dem har været bekymret over, om der nu var for meget administrativt bøvl ved ordningen. Der er selvfølgelig et krav om dokumentation fra Energistyrelsens side, men vi har fået det gjort ret simpelt, så det er faktisk ikke så slemt, siger Lars Chr. Kongerslev. Han håber at få mere tid til at vejlede håndværkerne til at blive endnu bedre ambassadører på energibesparelsesområdet. Blandt andet derfor er Vestforsyning i skrivende stund på vej til at ansætte endnu en energirådgiver. Vi har lidt svært ved at følge med, som det ser ud lige nu, men de fleste får svar på forespørgsler om tilskud inden for en periode på 1 uge. Andre vælger at gå direkte til en af de håndværkere, som Vestforsyning samarbejder med, og så går det helt af sig selv, siger Lars Chr. Kongerslev. Han forventer, at Vestforsyning i år vil matche sidste års niveau for energibesparelser. Og der er stadig nok at plukke af. Energistyrelsen har pålagt Vestforsyning at reducere energiforbruget i forsyningsområdet med cirka 12 millioner kwh. De sidste 3/4 hentes blandt andet hos store erhvervskunder via samarbejdet med Scanenergi samt ved køb af kvoter. 8

9 FAKTA om tilskud til energiforbedringer Forbrugere med et årligt forbrug på under kwh, dvs. almindelige ejerboliger, mindre virksomheder og en del offentlige institutioner med forbrugssted i Holstebro Kommune kan få tilskud til at gennemføre et eller flere energispareprojekter. Energiforbedringer kan f.eks. være efterisolering, udskiftning af pumper, fyr og kedler, udskiftning af vinduer og døre eller skift til energibesparende belysning. Hvis man benytter en af de håndværkere, som har en samarbejdsaftale med Vestforsyning, er tilskuddet på 400 kroner pr kwh. 300 kroner bliver trukket fra kundens håndværkerregning, mens 100 kroner gives til håndværkeren som kompensation for ulejligheden med at leve op til Energistyrelsens dokumentationskrav. Private forbrugere vil faktisk opleve tilskuddet som 375 kroner, idet tilskuddet bliver trukket fra regningen, før momsen bliver lagt til på bundlinjen. Læs mere på 9

10 nu kommer de nye målere Efter sommerferien begynder Vestforsyning en omfattende udskiftning af målere, så de fremover kan fjernaflæses Vestforsynings cirka kunder har i mange år været vant til at skulle lede efter målerne under køkkenvasken, inde i kosteskabet eller i bryggerset, når husstandens forbrug af el, vand og varme skulle opgøres. Snart kan man få overblikket via Vestforsynings hjemmeside www. vestforsyning.dk med et par klik med computermusen i stedet. I løbet af de kommende fire år bliver en stadig større andel af forbrugsmålerne udskiftet til nye, digitale målere, som kan fjernaflæses, og når det sker, vil det også være helt slut med den manuelle december-aflæsning, fortæller Vestforsynings kundecenterchef Kenneth Tønning: Vi har høstet meget positive erfaringer fra de områder i blandt andet Nr. Felding og Idom, hvor vi indtil videre har gjort målerne klar til fjernaflæsning. Vi har i foråret afviklet et udbud, som afgjorde, at Kamstrup skal levere de nye målere, og nu er vi i gang med at finde ud af, hvilke installatører, som hen over de næste par år skal hjælpe os med den omfattende logistiske udfordring, der ligger i besøge flere tusinde husstande. Nye services giver tryghed Vestforsyning glæder sig til at kunne tilbyde en langt bedre kundeservice, når fjernaflæsningen er på plads i Vi ved, at mange kunder kun foretager den årlige kontrolaflæsning, som er obligatorisk. Det betyder, at de først i december opdager, om de har forbrugt mere eller mindre end forventet i forhold til acontobetalingen. Det betyder desværre, at nogle kunder får en kedelig overraskelse, som i nogle tilfælde kan vælte budgettet. Med fjernaflæsning foregår kontrollen automatisk hver dag året rundt, og så vil vi kunne tilbyde nye serviceydelser, som giver større tryghed, siger Kenneth Tønning og giver et par eksempler: Det ville være oplagt at tilbyde saldo-udsvingskontrol, som man kender det fra mobiltelefoner. Så går familien selv ind på Vestforsynings hjemmeside og vælger en tolerancetærskel, og hvis forbruget i en periode er højere end den valgte grænse, kan vi automatisk sende besked via eller sms. Tilsvarende vil fjernaflæsning give os mulighed for at advare om en mulig lækage, hvis for eksempel vandforbruget pludselig stiger meget voldsomt. Bedre udnyttelse af nettet For Vestforsyning vil fjernaflæste målere give et helt anderledes og meget præcist billede af forbrugsmønstret i hele forsyningsselskabets dækningsområde. 10 Det vil dels gøre det lettere og hurtigere at gribe ind over for vand- og varmespild som følge af utætte rør, dels vil det give et betydeligt bedre grundlag for at prioritere investeringer i renovering og udbygning af nettet.

11 Det vil blive en fordel for både miljøet og forbrugerprisernes udvikling over tid. Hjælp os på vej Kenneth Tønning håber, at kunderne vil hjælpe med til at få afviklet udskiftningen af målerne så smidigt som muligt. Det er en kæmpeopgave at skulle besøge så mange husstande, fordi vi er nødt til at skulle træffe folk hjemme for at kunne skifte målerne. Vi deler det op i mindre geografiske område, hvor vi skriver ud til kunderne i det pågældende område i god tid, inden vi kommer. Og så gør vi naturligvis vores bedste for at finde de tidspunkter, der generer mindst muligt, siger han. Opgaven er så omfattende, at Vestforsyning er nødt til at trække på eksterne installatører. De pågældende vil blive udstyret med et identitetskort udstedt af Vestforsyning af hensyn til kundernes tryghed. I perioden frem til 2014 skal flere tusinde målere udskiftes, så de fremover kan håndtere fjernaflæsning: Tusindvis af målere» el-målere skal skiftes» el-målere skal have tilføjet kommunikationsudstyr» el-målere kan allerede nu fjernaflæses» varmemålere skal skiftes» varmemålere skal have tilføjet kommunikationsudstyr» varmemålere kan allerede nu fjernaflæses» vandmålere skal skiftes» vandmålere skal have tilføjet kommunikationsudstyr» vandmålere kan allerede nu fjernaflæses» vandmålere vil først blive skiftet i en opfølgende fase Det tekniske udstyr bliver leveret af Kamstrup, som er udvalgt i en udbudsrunde. Målerne kommunikerer med Vestforsyning via radiokæder. Fremover kan man følge el -og varmeforbruget på timebasis, medens vandforbruget bliver opgjort én gang i døgnet. 11

12 Bestyrelsen har besluttet, at Bestyrelsen for Vestforsyning A/S mødes cirka 10 gange om året for at lægge de store linjer for Vestforsyning. Valgperioden i Vestforsynings bestyrelse løber parallelt med byrådets valgperiode. Bestyrelsen har fire medarbejdervalgte repræsentanter og syv medlemmer, som kommer udefra. Vi har talt med de syv eksterne medlemmer og har blandt andet spurgt dem om, hvor meget de kendte til Vestforsyning for halvandet år siden, og hvordan de ser på virksomheden i dag. 1. januar 2010 tiltrådte den nye bestyrelse og valgte Arne Lægaard (V) som formand og Eli Vium som næstformand. Januar 2010 var samtidig debut for en helt ny og større bestyrelse i Vestforsyning, hvor der for første gang var to medlemmer i selskabets bestyrelse, som var valgt direkte af forbrugerne.

13 terfølgende. Arne Lægaard formand, byrådsmedlem (V) I min tid som borgmester havde jeg meget med Vestforsyning at gøre, så jeg kendte på forhånd meget til Vestforsyning og betragtede det som en dynamisk virksomhed. Det har jeg kun fået bekræftet ef- Jeg blev nok lidt overrasket over, at der er så mange selskaber i selskabet. Det er et krav fra lovgivningens side, men det betyder faktisk også, at det er forholdsvis enkelt at få overblik over, hvordan det går med hvert enkelt område, for eksempel el eller varme. Og det er jo også godt for forbrugerne, at der er styr på tingene. Hvad kan du godt lide ved Vestforsyning? Vestforsyning er spændende, fordi man har musklerne til at skabe udvikling i Holstebro Kommune. Tænk bare på Maabjerg BioEnergy. Vi er også involveret i Måbjergværket, så kan vi sikre billig fjernvarme, og vi er med i ScanEnergi, så vi kan skaffe billig el. Samtidig er vi også ved at undersøge muligheden for at få et bioethanolanlæg til området. Her er også nogle fantastisk dygtige medarbejdere. Jeg hører faktisk kun rosende ord om dem. Og så er jeg glad for, at vi har en bestyrelse, som er bredt sammensat med mange forskellige kompetencer. Det kan også være med til at løfte selskabet. Hvad siger dine vælgere til dig? Når man er så langt fremme og har en så stor kontaktflade, som Vestforsyning har, så er der selvfølgelig mange, der interesserer sig for selskabet. Det er kun godt, og jeg håber da, at flere vil gøre det. Men ellers er det nu ikke så mange henvendelser, jeg får om Vestforsyning. For de fleste af os er de basale forsyningsydelser bare noget, der er der og skal være der, mens vi mere taler om Maabjerg BioEnergy og Måbjergværket. Og her fornemmer jeg, at langt de fleste er positivt indstillet over for, hvad Vestforsyning foretager sig. Og så har det i øvrigt overrasket mig, hvor mange der er optaget af klimaspørgsmålet altså Vestforsynings indsats for at holde CO 2 -udledningen så langt nede som muligt. Det er rigtig godt, at folk interesserer sig for det. Ville du anbefale andre at opstille? Ja. Man skal ikke være forskrækket over regnskaberne. Der er nogle dygtige folk og en revisor ansat til at forelægge det for bestyrelsen, og der er kolossalt godt styr på regnskaberne. Os politikere skal jo lige vænne os til, at det er en selskabsbestyrelse ikke politik. Men vi har nu også en rigtig god og bred bestyrelse. Det giver også nogle bredere kompetencer, at vi har forbrugerrepræsentanterne. I princippet kunne de jo også have haft en politisk baggrund, men det har de nuværende repræsentanter ikke, og det giver bestyrelsen noget anderledes, som fungerer godt. FAKTA : Bestyrelsen Vestforsyning A/S har en bestyrelse med 11 medlemmer. 5 medlemmer er udpeget af byrådet i Holstebro Kommune, som ejer Vestforsyning. 2 medlemmer er valgt af forbrugerne. 4 medlemmer af valgt af medarbejderne. Bestyrelsen aflønnes på samme niveau, som man får for at være medlem af et politisk udvalg i kommunen. 13

14 Eli Vium byrådsmedlem (DF) Det var lidt en tilfældighed, at jeg kom ind i Vestforsynings bestyrelse. Ud over, hvad jeg vidste fra mit byrådsarbejde, kendte jeg ikke så meget til selskabet, fordi Vestforsyning kun står for spildevand og gadebelysning i Ulfborg, hvor jeg bor. Men jeg følte, at mange var lidt skeptiske, og at man nærmest betragtede Vestforsyning som en stat i staten. Der havde blandt andet været kritik af sponsoraftalerne, og det var jo også derfor, vi tog dem op til revision. Vestforsyning er en kæmpe virksomhed, hvor det i starten kan være svært at få overblik over de mange underselskaber. Men jeg har indtryk af, at det er veldrevet, og at der er styr på tingene. Hvad kan du godt lide ved Vestforsyning? De er uhyre imødekommende, både når man henvender sig som forbruger, men også når vi henvender os som bestyrelsesmedlemmer. Og man får altid et kompetent svar. Jeg synes også, det er positivt, at man er åben over for nye tiltag, for eksempel i forhold til biogas og vindkraft. Hvad siger dine vælgere til dig? Jeg får faktisk ikke rigtigt nogen henvendelser, men det er nok, fordi vi ikke har så stor kontaktflade til Vestforsyning her i Ulfborg. Ville du anbefale andre at opstille? Ja. Det er en forudsætning, at man vil og kan afse den tid, der skal til. Vi får ind imellem en hel del papirer, man skal sætte sig ind i mellem møderne. Og jeg kan da tilslutte mig, hvad andre har sagt om, at man skal have en vis regnskabsforståelse. Finn Orvad forbrugerrepræsentant Inden jeg blev valgt ind i bestyrelsen, kendte jeg ikke mere til Vestforsyning, end man gør som almindelig forbruger. Og i øvrigt som én, der interesserer sig for, hvad der sker i byen. Nu kan jeg se, at det er en spændende men også meget kompliceret virksomhed. Vi har mange forskellige kasketter i bestyrelsen, og det handler rigtig meget om at finde rundt i lovgivningen. Hvad kan du godt lide ved Vestforsyning? Jeg kan godt lide, at vi vestjyder har vores eget forsyningsselskab, hvor vi selv har indflydelse på selskabets fremtid. Vi har mulighed for at sikre en stabil og prisrigtig forsyning i fremtiden. Og så kan jeg godt lide, at her er så meget nytænkning og kreativitet. Hvad siger dine vælgere til dig? Jeg får faktisk mange henvendelser, som spænder vidt fra nogle, der vil tale om alt fra personaleforhold i Vestforsyning til priser og udliciteringspolitikker. Det mulige køb af Måbjergværket har også interesseret mange. Nogle er kritiske over for Vestforsyning, mens andre bare gerne vil have en forklaring på, hvad vi laver og hvorfor. Uanset hvad så tager jeg det naturligvis altid alvorligt, når folk henvender sig til mig. Mit mål som forbrugerrepræsentant er, at Holstebro Kommunes borgere skal kunne være stolte af Vestforsyning. Og åbenhed er langt hen ad vejen et middel til at nå det mål. Ellers opstår der bare for mange rygter. Ville du anbefale andre at opstille? Man skal i hvert fald være indstillet på at bruge tid på det. Også mere, end jeg havde forudset, inden jeg blev valgt ind. Det er vigtigt, at man sætter sig grundigt ind i sagerne, så man er klædt på til bestyrelsesmøderne. Ellers får man ingen indflydelse. Og så skal man jo vælge sine kampe. Vi er trods alt 11 medlemmer af bestyrelsen, og vi har alle hver vores baggrund. 14

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 PROFILMAGASIN MAJ 2009 - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 En virksomhed i forandring Kære læser. I dette nummer af profilmagasinet

Læs mere

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi T E M A N U M M E R 2 0 1 1 Danmark satser på Smart Grid Intelligent elsystem med mere vedvarende energi NORDISK MILJØMÆRKNING Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark forsynes med el

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 32 05 93 25 REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010 Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Klimakommissionens formand 12 Situationen

Læs mere

nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt på miljøet Lykke Friis: "Grib chancen for at energiforbedre" På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12

nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt på miljøet Lykke Friis: Grib chancen for at energiforbedre På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12 nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt magasinet for andelshavere TEMA Tjen penge på miljøet POLITIK Lykke Friis: "Grib chancen for at energiforbedre" ANDELSLIV På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12 nyt fra kredsene

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik 1 vand i tal Procesbenchmarking giver kunderne overblik DANVA mener, at vandselskabernes vigtigste opgave er at forsyne tilfredse kunder,

Læs mere

Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det. Course: Develop and Market (SPRO3IB) Anette Vagner Bernbom, student no.

Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det. Course: Develop and Market (SPRO3IB) Anette Vagner Bernbom, student no. Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det Course: Develop and Market (SPRO3IB) Udarbejdet af : Vejleder: Anette Vagner Bernbom, student no.200027 Marianne Stenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

En verden uden pengeinstitutter?

En verden uden pengeinstitutter? 1 2013 pengenyt En verden uden pengeinstitutter? 13 situationer, hvor du ville have svært ved at undvære dit pengeinstitut Den lave rente århundredets gave Overførsler speedes op Hvor kvikt er dit lån?

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

LED FIND VEJ I JUNGLEN!

LED FIND VEJ I JUNGLEN! LÆS OM: ENERGIRENOVERING + LED-BELYSNING + BIOBRÆNDSEL + ENERGIMESSE + GODE RÅD LED FIND VEJ I JUNGLEN! LED er fremtidens lys, og fremtiden er her allerede. En af landets førende LED-eksperter bor i Frederikshavn

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Hvad laver akademikerne i kommunerne? Holdspillere der skaber nye løsninger til fremtidens velfærd

Hvad laver akademikerne i kommunerne? Holdspillere der skaber nye løsninger til fremtidens velfærd Hvad laver akademikerne i kommunerne? Holdspillere der skaber nye løsninger til fremtidens velfærd KOLOFON Udgivet af KL og Akademikerne KL Weidekampsgade 10 2300 København S www.kl.dk Kontakt: Margrethe

Læs mere

Vand i tal. DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik Vand Lederi tal! Forsiden: Navn: Steen Holm Alder: 47 år Stilling: Reparatør Arbejdssted: Randers Spildevand Benchmarking giver effektivisering

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Leder DANVA Benchmarking har fokus på forretningen DANVA mener, at vandsektoren skal drives af effektive vandselskaber, der gennem samarbejde,

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010 2.2010 Indenfor Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder En god dialog udrydder eventuelle misforståelser og baner vejen for konstruktive resultater. Her ses formand for Faxe kommunes tværpolitiske udvalg

Læs mere

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1 NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE NY VÆKST NYE JOB 1 NY OFFENTLIG INDKØBSPOLITIK 5 NY SATSNING PÅ VELFÆRDS- OG SUNDHEDSTEKNOLOGI 13 AMBITIØS ENERGI- OG KLIMAMÅL

Læs mere