Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24"

Transkript

1 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

2 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i miljø, klima og lokale arbejdspladser. I den globaliserede verden flytter produktion og arbejdspladser mere rundt end tidligere, og for lande som Danmark med høj og veludviklet velfærd betyder det, at de som oftest flytter ud af landet. Derfor er det meget vigtigt, at vi overalt i samfundet, lokalt såvel som nationalt, har stor fokus på hvad vi vil leve af i fremtiden. Det er også spørgsmål som vi beskæftiger os med i Vestforsyning. Derfor har bestyrelsen i samråd med ejeren Holstebro Kommune, besluttet sig for en vækststrategi, der skal give nye videns- og grønne arbejdspladser. Udgangspunktet for vækststrategien er taget i vores lokale styrkepositioner holdt op mod de muligheder der er i samfundsudviklingen. Vestforsyning er stærk indenfor energi, miljø og klima, og vi har i lokalområdet et velfungerende landbrugserhverv, som vi samarbejder forbilledligt med. Samfundsudviklingen går mod, at vi skal erstatte de fossile brændsler med biomasse og vind så derfor er det jo helt nærliggende, at vi bygger videre på dette fundament. Vi har allerede faciliteterne: Måbjergværket, Maabjerg Bio- Energy, brintproduktionsanlæg og fjernkøling, og en veludbygget effektiv forsyning, så vi er allerede i førerfeltet, når det gælder opfyldelse af de nuværende klimamål. For at vedblive med at have førertrøjen på, er det nødvendigt vedholdende at bygge videre på disse kvaliteter. Derfor vil Vestforsyning nu forstærke indsatsen, og bl.a. investere i etableringen af en bioethanolfabrik, investere i vindmøller og solenergi, indføre fjernaflæsning ved forbrugerne, og deltage i løsning af problemet med overskuds-el fra vindmøller, ved at tilsætte brint til biogassen og bruge naturgasnettet som energilager. Alle aktiviteter er præcis hvad det nye klimasamfund uden fossile brændsler efterspørger, og som vi har mulighed for at realisere lokalt. Ud over de vidensarbejdspladser, som disse initiativer i sig selv skaber både i Vestforsyning og i det øvrige lokale erhvervsliv, vil anvendelsen af biomasse samtidig styrke vores landbrugs- og fødevareerhverv, og skabe en masse nye grønne arbejdspladser. Skabelsen af et sådant unikt klimasamfund i Holstebro vil tiltrække vidensvirksomheder, og give mulighed for eksport. Derfor har bestyrelsen i Vestforsyning besluttet målrettet at bruge tre millioner kroner årligt til at drive denne udvikling, og medvirke til, at der foretages betydelige klima- og miljøinvesteringer i lokalområdet. Det skal selvfølgelig understreges, at den økonomiske satsning ikke påvirker forbrugerpriserne. God læselyst. Venlig hilsen Jørgen Udby Adm. direktør UDGIVER Vestforsyning A/S. Nupark Holstebro. tlf Ansvarshavende Jørgen Udby. Vestforsyning A/S REDAKTION Thomas Maxe, MaxEffekt Oplag og udgivelser Profilmagasinet fra Vestforsyning udkommer i eksemplarer to gange årligt.. Der tages forbehold for trykfejl. LAYOUT Jette Lægaard, grafisk værksted Se alle numre af Vestforsynings profilmagasin på vestforsyning.dk FOTO Pressefotograf, Jens Bach TRYK johansen grafisk

3 kwh sparet i 2010 Vestforsyning har i 2010 realiseret store energibesparelser i Holstebro Kommune. 8 GODT nyt under solen Nu kan installatører og kunder blive klogere på solcelleanlæg i Vestforsynings kundecenter RENT VAND - OGSÅ PÅ PAPIRET Forsyningssikkerheden bliver endnu højere med DDS - Dokumenteret Drikke vandssikkerhed. Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Familien Nielsen er fjernvarmekunde nr side 6 Fjernvarme er stadig i vækst side kwh sparet i 2010 side 8 Nu kommer de nye målere side 10 Bestyrelsen har besluttet, at... side 12 Godt nyt under solen side 18 Gylletransporten kører under jorden side 20 Det er galimatias side 22 Det mørke Jylland bliver mørkere side 23 Storåen er sin egen herre side 24 lavt energiforbrug er fremtiden side 26 Rent vand - også på papiret side 28 Vestforsyning går til filmen side 30 Nu klapper fælden side 31 3

4 Vi kan få den grønne førertrøje Energi, miljø og klima kan blive Nordvestjyllands stærkeste konkurrenceparameter Danmark har nydt godt af Nordsøolien. Det var et eventyr, der begyndte i slutningen af 1970 erne og tog fart op gennem 1980 erne, hvor naturgasproduktionen bare steg og steg, så det efterhånden kunne aflæses direkte på statens regnskaber. I dag er udlandsgælden stort set forsvundet. Men i januar 2009 skrev daværende klima- og energiminister Connie Hedegaard til alle landets kommuner og bad dem lægge planer for en fremtidig satsning på fjernvarme: Der kan være store samfundsøkonomiske, miljømæssige og bruger- og selskabsøkonomiske gevinster forbundet med at konvertere individuelle naturgaskunder til fjernvarme, skrev ministeren i indledningen til brevet og henviste til en redegørelse fra Energistyrelsen. Konklusionen fra Energistyrelsen er klar: I 2019 ophører Danmarks selvforsyning med naturgas. hæve overliggeren og satse på endnu mere klimavenlig energi i Nordvestjylland. Både for klimaets og for pengenes skyld. Omstillingen bringer arbejdspladser med sig. Dels er der naturligvis noget aktivitet i forbindelse med byggerier, men der er også gode muligheder for at skabe grønne job og vidensjob, hvor man forsker i grøn teknologi og sælger den viden til andre, siger Jørgen Udby. Bioethanol er fremtiden Han har et helt konkret projekt i tankerne: Bioethanol. Det er alkohol udvundet af planter i en gæringsproces. Fidusen er, at biler kan køre på det, og allerede i dag kræver EU, at cirka fem procent af benzinen skal bestå af bioethanol. I 2030 skal en fjerdedel af tankens indhold være bioethanol, og det kan sagtens ende med, at traditionel benzin helt bliver udfaset. Derfor skyder bioethanolanlæg op rundt omkring i hele Europa. En ny begyndelse Nordsø-eventyret fortsætter altså ikke i det uendelige, og hvis vi skal undgå en ny oliekrise i samme skala som i 1970 erne, er det nu, vi skal begynde at finde nye veje til at blive mindre afhængige af olie, gas og kul fra udlandet. Vestforsyning arbejder aktivt for at bidrage til bæredygtige løsninger, og slutmålet står lysende klart, fortæller adm. direktør Jørgen Udby: Vi skal væk fra de fossile brændsler. Det betyder også, at vi skal indrette energisystemerne efter det. Sammen med Struer Forsyning har Vestforsyning allerede taget initiativ til at opføre Maabjerg BioEnergy. Den årlige produktion af 18,4 millioner kubikmeter biogas vil kunne erstatte den naturgas, som ellers har været anvendt på Måbjergværket til at supplere afbrænding af affald, halm og flis. Vestforsyning er også godt i gang med produktion af brint, og nye projekter for sol- og vindenergi er på vej. Men vi kan 4 I Dan-

5 mark har staten meldt ud, at man gerne vil hjælpe med favorable vilkår, hvis der forløbig kunne komme fem-seks anlæg på dansk grund. Så behøver vi nemlig ikke at importere så meget fra udlandet. Vestforsyning og Holstebro Kommune har allerede meldt ud: Vi er klar. Vi kan stå på sidelinjen, eller vi kan være en del af det, lyder den simple analyse fra Jørgen Udby. Og han har et par rigtig gode kort på hånden. Måbjerg er oplagt Her i Holstebro skal vi ikke starte fra nul. Vi har et stærkt landbrugs- og fødevareerhverv, og vi har allerede et veludbygget energisystem. Måbjergværket er i forvejen biomassefyret, og Maabjerg BioEnergy står klar næste år, siger han og forklarer nærmere: placeres nær et biogasanlæg og et biomassefyret kraftvarmeanlæg for at kunne udnytte biomassen optimalt. De anlæg har vi netop her i Holstebro, og jeg er blevet præsenteret for beregninger, der siger, at vi kan udnytte op til 90 måske endda 95 procent af biomassen, forklarer Jørgen Udby. Ud over 50 millioner liter bioethanol vil et nyt anlæg kunne øge produktionen af biogas med 23 millioner kubikmeter biogas eller mere end fordobling af Maabjerg BioEnergy s forventede produktion, der primært er baseret på gylle fra landbruget. Rester fra bioethanol-produktionen vil derudover blandt andet kunne give varme til husstande og el til husstande. Den stærkt øgede mængde biogas vil kunne forfines ved tilsætning af brint, så gassen kan distribueres og opbevares i naturgasnettet. Og brint fremstilles allerede i dag på overskudsstrøm fra vindmøller. En simpel produktion af bioethanol vil kun udnytte energien af 25 procent af biomassen. Derfor skal et bioethanolanlæg Det kan vi gøre... Holstebro Kommune og Vestforsyning har lagt billet ind på at blive hjemsted for et bioethanolanlæg. Der vil formentlig blive opført fem-seks anlæg i Danmark. En placering i Holstebro vil passe som fod i hose i forhold til Maabjerg BioEnergy og Måbjergværket. Ud over bioethanol til brændstof vil et sådant anlæg kunne øge produktionen af biogas til mere end det dobbelt. Hvis de rigtige vilkår er til stede, vil et anlæg kunne være i drift i løbet af fem-seks år. DONG Energy har sat Måbjergværket til salg. Vestforsyning og Struer Forsyning overvejer muligheden for at købe værket med henblik på at modernisere og tilpasse det til en fremtid med afbrænding af mindre affald og mere bioenergi. Brint fra Vestforsynings eksisterende produktionsanlæg kan udnyttes til at forfine biogassen fra Maabjerg BioEnergy, så gassen kan transporteres i eksisterende naturgasledninger. Tilsætning af brint vil samtidig kunne give en bedre udnyttelse af biogassen på Måbjergværket. Vestforsynings bestyrelse har taget en principbeslutning om at satse mere på vind- og solenergi. Hvordan det skal udmøntes er ikke fastlagt endnu. Særligt hvis Måbjerg også bliver hjemsted for et bioethanolanlæg, ligger der et gigantisk erhvervsmæssigt potentiale i at udstille de grønne teknologier og sælge know-how til virksomheder og offentlige myndigheder fra hele verden. Måbjerg-området kunne blive et forskningsmæssigt centrum for grøn teknologi på samme måde som Foulum er det for landbruget. Det er nærmest et laboratorium i 1:1-skala. 5

6 Familien Nielsen er fjernvarmekunde nr Efter 28 år i det gamle parcelhus, byggede familien Nielsen helt nyt hus i Mejdal. Og så blev familien nye fjernvarmekunder endda for anden gang Torsdag 7. april kom der gæster på besøg hos Lis og Kenneth Nielsen i Mejdal. Det var Vestforsynings bestyrelsesformand Arne Lægaard, der kom forbi for at sige tak for valget af Vestforsyning som varmeleverandør til familien Nielsens nybyggede hus. Familiens valg betyder, at Vestforsyning nu har fjernvarmekunder, hvilket placerer selskabet i top 10 over Danmarks største fjernvarmeforsyninger. Lis Nielsen tager postyret med ophøjet ro og afslører, at det faktisk er anden gang, at familien bliver ny kunde i fjernvarmefællesskabet. Vi har boet i Mejdal i 28 år. Det gamle hus på Slåenvej var kun to år gammelt, da vi købte det, og dengang var der elvarme i huset. Men det blev jo lige pludseligt dyrt, da elpriserne steg, fortæller hun. Derfor slog familien også til, da Holstebro Kommune kom med et godt tilbud i begyndelsen af 1990-erne. Kommunen ønskede at få så mange som muligt flyttet over til fjernvarme i en fart for at få den bedst mulige start for det nye Måbjergværket, så beboerne på Slåenvej fik tilbudt gratis tilslutning. Vores budget viste, at elvarmen ville koste os kroner om året, så vi slog til med det samme og fik fjernvarme. Der kom et sjak fra Nordjylland, og så var det klaret i løbet af kort tid, og det virkede fint, husker Lis Nielsen. Og vi havde jo fjernvarme før og vidste også, hvad det var, så det er vi godt tilfreds med at have valgt, siger Lis Nielsen. I det hele taget har familien tænkt nøje over både klima og indeklima i huset, som blandt andet har lyddæmpende paneler i opholdsstuen, hvor Lis Nielsen passer dagplejebørn. Vi har haft meget fokus på lavt energiforbrug. Der er isoleret max, og vi har sparepærer, sparebruser og spare-hvidevarer. Selv i mit walk-in-closet er der automatisk slukning af lyset, så det ikke står og brænder unødigt, fortæller hun. Familien har allerede mærket på egen krop, at der er liv i fjernvarmeledningen ind til det nye hus. Som noget helt nyt for os har vi fået gulvvarme over det hele. Det kan godt være lidt svært at styre i starten, så vi kom til at svede de første par dage, siger Lis Nielsen og griner. Det flotte hus i Mejdal er specialtegnet i samarbejde med Holstebro-firmaet Wullum Pasgaard A/S, medens Børge Lind & Sønner har stået for byggeriet. Husets tag er forberedt til montage af solenergianlæg, men familien vurderer, at prisen endnu ikke er gunstig i forhold til den tid, det vil tage at tjene investeringen hjem igen. 28 år senere er børnene fløjet fra reden, og Kenneth og Lis Nielsen var klar til at bygge et helt nyt hus. Og så skulle de igen tænke på varmen. Man vil jo gerne tænke både på varmeregningen og på at gøre noget godt for miljøet, så vi snakkede med arkitekten om flere muligheder, blandt andet jordvarme. Men det var ikke noget, som vi sådan følte, at vi bare var nødt til at have. familien Nielsen 6

7 Fjernvarme er stadig i vækst På trods af, at Vestforsyning har tilsluttet mange nye kunder, så er stigningen i varmesalget begrænset. Prognoser peger endda på, at forbruget af fjernvarme kan falde i fremtiden, men set med forbrugerbriller er det faktisk lidt af en succeshistorie: Det skyldes nemlig, at kunderne efterisolerer og investerer i energiforbedringer og dermed sparer på energien. Fjernvarmen er stadig i vækst, og selv om der bliver talt meget om lavenergihuse og alternative energiformer, så kan vi se, at man stadig har øje for fjernvarme, når der bliver bygget nyt, konstaterer varmechef Erik Andersen. Vestforsyning Varme er blandt landets ti største varmeforsyningsselskaber. Allerede 22. juni 1999 rundede varmeselskabet kunder. Og her 12 år senere er yderligere 2000 kunder stødt til. Vi forsyner alle udstykningsområder med fjernvarme, så nye huse kan blive koblet på med det samme. Fjernvarme er lige så relevant i dag, og måske er den endda blevet mere attraktiv, fordi miljøet vægter endnu højere i dag, vurderer Erik Andersen. Fordi en stor del af Vestforsynings fjernvarme bliver produceret af miljøvenlige brændsler på Måbjergværket, er fjernvarmen suveræn vinder i klimaregnskabet sammenlignet med andre opvarmningsmetoder. Bygger man f.eks. et lavenergihus på 190 kvadratmeter med et årligt varmeforbrug på kwh, vil opvarmning med fjernvarme medføre, at der udledes ca. 600 kg CO 2. Til sammenligning vil et hus opvarmet med jordvarmeanlæg udlede ca kg. Og når Maabjerg BioEnergy står færdigt næste år, vil CO 2 -udledningen fra fjernvarme falde yderligere. Der er altså gode argumenter for at vælge fjernvarme, men der er trods alt en øvre grænse for, hvor mange der kan blive en del af fællesskabet i Vestforsyning Varme. Ser man på ekspansionsmulighederne for fjernvarmen i Holstebro, så er der faktisk kun ganske få steder i byen for eksempel erhvervsområder med naturgasforsyning -der ikke allerede er forsynet med fjernvarme, siger Erik Andersen. Antallet af fjernvarmekunder er vokset med 2000 i løbet af 12 år. Vestforsyning forventer, at væksten fortsætter, om end i et lavere tempo. Alt i alt vil der sandsynligvis gå mere end 12 år, før man kan ønske tillykke til kunde nr

8 kwh sparet i 2010 Vestforsyning har i 2010 realiseret store energibesparelser i Holstebro Kommune. Indsatsen fortsættes naturligvis i de kommende år! Virksomheder og private husstande i Holstebro Kommune har i 2010 reduceret energiforbruget med lidt over fire millioner kilowatt-timer. Det svarer til det årlige elforbrug i ca. 900 husstande. Det er meget. Rigtig meget. Knap en tredjedel af besparelserne er hentet hos ganske almindelige privatkunder, som har opnået tilskud til energiforbedringer fra Vestforsyning. Det vækker optimisme hos energirådgiver Lars Chr. Kongerslev. Det er gået rigtig godt med at finde energibesparelser i 2010, men der er fortsat et meget stort potentiale for at realisere yderligere energibesparelser ude hos vores kunder, vurderer energirådgiveren. Holder på varmen Nye retningslinjer fra Energistyrelsen har betydet, at vi nu også kan indberette, hvor meget energi der bliver sparet ved udskiftning og udbygning af fjernvarmen. Alene i Vestforsynings eget distributionsnet for fjernvarme er der hentet varmebesparelser på kwh. Det hænger blandt andet sammen med, at Vestforsyning anvender et rørsystem, som er af bedre kvalitet end gældende standard, så man bedre kan holde på den kostbare varmeenergi. Dermed skal varmeværket arbejde lidt mindre, og det er rigtig godt for både klimaet og for varmeforbrugernes økonomi. Men også hos almindelige fjernvarmekunder er der meget at hente, fortæller energirådgiveren. Når vi alligevel er ude hos kunder for at tilse eller skifte en måler, så får vi en snak med kunderne om deres installationer. Vi ser for eksempel på, om afkølingsgraden er fornuftig, og vi giver gerne et godt råd om at justere radiatorerne fornuftigt, så man får en optimal udnyttelse af fjernvarmen. Det kan faktisk gøre en ret stor forskel, siger Lars Chr. Kongerslev. Energistyrelsen har undersøgt værdien af den individuelle rådgivning og har regnet sig frem til, at en familie i gennemsnit sparer 815 kwh blot ved at få indstillet varmeanlægget rigtigt. Og det bliver til ikke så lidt i Vestforsynings område. Mere end kwh blev det til i Populær tilskudsordning Lars Chr. Kongerslev oplever generelt en positiv og stigende interesse fra kunder, der ønsker at spare på energien. Det skyldes ikke mindst, at Vestforsyning nu giver tilskud til energiforbedringer. Her får kunderne en rabat på håndværkerregningen på 300 kroner for hver gang, der er sparet 1000 kwh. Vi får rigtig mange henvendelser, både fra kunder og fra håndværkere, som ønsker at være med i ordningen. Vi har cirka 100 håndværkere med nu, og det er en virkelig god måde at få hjælp til at nå ud til mange flere kunder. Når en håndværker går hjemme hos folk, har han jo alle tiders mulighed for at give gode råd om at få lagt et ekstra lag isolering på loftet eller at få skiftet en termostat. Det kan vi ikke se her fra kontoret, forklarer han. Meget af rådgiverens tid går da også med kontakt til håndværkerne. Nogle af dem har været bekymret over, om der nu var for meget administrativt bøvl ved ordningen. Der er selvfølgelig et krav om dokumentation fra Energistyrelsens side, men vi har fået det gjort ret simpelt, så det er faktisk ikke så slemt, siger Lars Chr. Kongerslev. Han håber at få mere tid til at vejlede håndværkerne til at blive endnu bedre ambassadører på energibesparelsesområdet. Blandt andet derfor er Vestforsyning i skrivende stund på vej til at ansætte endnu en energirådgiver. Vi har lidt svært ved at følge med, som det ser ud lige nu, men de fleste får svar på forespørgsler om tilskud inden for en periode på 1 uge. Andre vælger at gå direkte til en af de håndværkere, som Vestforsyning samarbejder med, og så går det helt af sig selv, siger Lars Chr. Kongerslev. Han forventer, at Vestforsyning i år vil matche sidste års niveau for energibesparelser. Og der er stadig nok at plukke af. Energistyrelsen har pålagt Vestforsyning at reducere energiforbruget i forsyningsområdet med cirka 12 millioner kwh. De sidste 3/4 hentes blandt andet hos store erhvervskunder via samarbejdet med Scanenergi samt ved køb af kvoter. 8

9 FAKTA om tilskud til energiforbedringer Forbrugere med et årligt forbrug på under kwh, dvs. almindelige ejerboliger, mindre virksomheder og en del offentlige institutioner med forbrugssted i Holstebro Kommune kan få tilskud til at gennemføre et eller flere energispareprojekter. Energiforbedringer kan f.eks. være efterisolering, udskiftning af pumper, fyr og kedler, udskiftning af vinduer og døre eller skift til energibesparende belysning. Hvis man benytter en af de håndværkere, som har en samarbejdsaftale med Vestforsyning, er tilskuddet på 400 kroner pr kwh. 300 kroner bliver trukket fra kundens håndværkerregning, mens 100 kroner gives til håndværkeren som kompensation for ulejligheden med at leve op til Energistyrelsens dokumentationskrav. Private forbrugere vil faktisk opleve tilskuddet som 375 kroner, idet tilskuddet bliver trukket fra regningen, før momsen bliver lagt til på bundlinjen. Læs mere på 9

10 nu kommer de nye målere Efter sommerferien begynder Vestforsyning en omfattende udskiftning af målere, så de fremover kan fjernaflæses Vestforsynings cirka kunder har i mange år været vant til at skulle lede efter målerne under køkkenvasken, inde i kosteskabet eller i bryggerset, når husstandens forbrug af el, vand og varme skulle opgøres. Snart kan man få overblikket via Vestforsynings hjemmeside www. vestforsyning.dk med et par klik med computermusen i stedet. I løbet af de kommende fire år bliver en stadig større andel af forbrugsmålerne udskiftet til nye, digitale målere, som kan fjernaflæses, og når det sker, vil det også være helt slut med den manuelle december-aflæsning, fortæller Vestforsynings kundecenterchef Kenneth Tønning: Vi har høstet meget positive erfaringer fra de områder i blandt andet Nr. Felding og Idom, hvor vi indtil videre har gjort målerne klar til fjernaflæsning. Vi har i foråret afviklet et udbud, som afgjorde, at Kamstrup skal levere de nye målere, og nu er vi i gang med at finde ud af, hvilke installatører, som hen over de næste par år skal hjælpe os med den omfattende logistiske udfordring, der ligger i besøge flere tusinde husstande. Nye services giver tryghed Vestforsyning glæder sig til at kunne tilbyde en langt bedre kundeservice, når fjernaflæsningen er på plads i Vi ved, at mange kunder kun foretager den årlige kontrolaflæsning, som er obligatorisk. Det betyder, at de først i december opdager, om de har forbrugt mere eller mindre end forventet i forhold til acontobetalingen. Det betyder desværre, at nogle kunder får en kedelig overraskelse, som i nogle tilfælde kan vælte budgettet. Med fjernaflæsning foregår kontrollen automatisk hver dag året rundt, og så vil vi kunne tilbyde nye serviceydelser, som giver større tryghed, siger Kenneth Tønning og giver et par eksempler: Det ville være oplagt at tilbyde saldo-udsvingskontrol, som man kender det fra mobiltelefoner. Så går familien selv ind på Vestforsynings hjemmeside og vælger en tolerancetærskel, og hvis forbruget i en periode er højere end den valgte grænse, kan vi automatisk sende besked via eller sms. Tilsvarende vil fjernaflæsning give os mulighed for at advare om en mulig lækage, hvis for eksempel vandforbruget pludselig stiger meget voldsomt. Bedre udnyttelse af nettet For Vestforsyning vil fjernaflæste målere give et helt anderledes og meget præcist billede af forbrugsmønstret i hele forsyningsselskabets dækningsområde. 10 Det vil dels gøre det lettere og hurtigere at gribe ind over for vand- og varmespild som følge af utætte rør, dels vil det give et betydeligt bedre grundlag for at prioritere investeringer i renovering og udbygning af nettet.

11 Det vil blive en fordel for både miljøet og forbrugerprisernes udvikling over tid. Hjælp os på vej Kenneth Tønning håber, at kunderne vil hjælpe med til at få afviklet udskiftningen af målerne så smidigt som muligt. Det er en kæmpeopgave at skulle besøge så mange husstande, fordi vi er nødt til at skulle træffe folk hjemme for at kunne skifte målerne. Vi deler det op i mindre geografiske område, hvor vi skriver ud til kunderne i det pågældende område i god tid, inden vi kommer. Og så gør vi naturligvis vores bedste for at finde de tidspunkter, der generer mindst muligt, siger han. Opgaven er så omfattende, at Vestforsyning er nødt til at trække på eksterne installatører. De pågældende vil blive udstyret med et identitetskort udstedt af Vestforsyning af hensyn til kundernes tryghed. I perioden frem til 2014 skal flere tusinde målere udskiftes, så de fremover kan håndtere fjernaflæsning: Tusindvis af målere» el-målere skal skiftes» el-målere skal have tilføjet kommunikationsudstyr» el-målere kan allerede nu fjernaflæses» varmemålere skal skiftes» varmemålere skal have tilføjet kommunikationsudstyr» varmemålere kan allerede nu fjernaflæses» vandmålere skal skiftes» vandmålere skal have tilføjet kommunikationsudstyr» vandmålere kan allerede nu fjernaflæses» vandmålere vil først blive skiftet i en opfølgende fase Det tekniske udstyr bliver leveret af Kamstrup, som er udvalgt i en udbudsrunde. Målerne kommunikerer med Vestforsyning via radiokæder. Fremover kan man følge el -og varmeforbruget på timebasis, medens vandforbruget bliver opgjort én gang i døgnet. 11

12 Bestyrelsen har besluttet, at Bestyrelsen for Vestforsyning A/S mødes cirka 10 gange om året for at lægge de store linjer for Vestforsyning. Valgperioden i Vestforsynings bestyrelse løber parallelt med byrådets valgperiode. Bestyrelsen har fire medarbejdervalgte repræsentanter og syv medlemmer, som kommer udefra. Vi har talt med de syv eksterne medlemmer og har blandt andet spurgt dem om, hvor meget de kendte til Vestforsyning for halvandet år siden, og hvordan de ser på virksomheden i dag. 1. januar 2010 tiltrådte den nye bestyrelse og valgte Arne Lægaard (V) som formand og Eli Vium som næstformand. Januar 2010 var samtidig debut for en helt ny og større bestyrelse i Vestforsyning, hvor der for første gang var to medlemmer i selskabets bestyrelse, som var valgt direkte af forbrugerne.

13 terfølgende. Arne Lægaard formand, byrådsmedlem (V) I min tid som borgmester havde jeg meget med Vestforsyning at gøre, så jeg kendte på forhånd meget til Vestforsyning og betragtede det som en dynamisk virksomhed. Det har jeg kun fået bekræftet ef- Jeg blev nok lidt overrasket over, at der er så mange selskaber i selskabet. Det er et krav fra lovgivningens side, men det betyder faktisk også, at det er forholdsvis enkelt at få overblik over, hvordan det går med hvert enkelt område, for eksempel el eller varme. Og det er jo også godt for forbrugerne, at der er styr på tingene. Hvad kan du godt lide ved Vestforsyning? Vestforsyning er spændende, fordi man har musklerne til at skabe udvikling i Holstebro Kommune. Tænk bare på Maabjerg BioEnergy. Vi er også involveret i Måbjergværket, så kan vi sikre billig fjernvarme, og vi er med i ScanEnergi, så vi kan skaffe billig el. Samtidig er vi også ved at undersøge muligheden for at få et bioethanolanlæg til området. Her er også nogle fantastisk dygtige medarbejdere. Jeg hører faktisk kun rosende ord om dem. Og så er jeg glad for, at vi har en bestyrelse, som er bredt sammensat med mange forskellige kompetencer. Det kan også være med til at løfte selskabet. Hvad siger dine vælgere til dig? Når man er så langt fremme og har en så stor kontaktflade, som Vestforsyning har, så er der selvfølgelig mange, der interesserer sig for selskabet. Det er kun godt, og jeg håber da, at flere vil gøre det. Men ellers er det nu ikke så mange henvendelser, jeg får om Vestforsyning. For de fleste af os er de basale forsyningsydelser bare noget, der er der og skal være der, mens vi mere taler om Maabjerg BioEnergy og Måbjergværket. Og her fornemmer jeg, at langt de fleste er positivt indstillet over for, hvad Vestforsyning foretager sig. Og så har det i øvrigt overrasket mig, hvor mange der er optaget af klimaspørgsmålet altså Vestforsynings indsats for at holde CO 2 -udledningen så langt nede som muligt. Det er rigtig godt, at folk interesserer sig for det. Ville du anbefale andre at opstille? Ja. Man skal ikke være forskrækket over regnskaberne. Der er nogle dygtige folk og en revisor ansat til at forelægge det for bestyrelsen, og der er kolossalt godt styr på regnskaberne. Os politikere skal jo lige vænne os til, at det er en selskabsbestyrelse ikke politik. Men vi har nu også en rigtig god og bred bestyrelse. Det giver også nogle bredere kompetencer, at vi har forbrugerrepræsentanterne. I princippet kunne de jo også have haft en politisk baggrund, men det har de nuværende repræsentanter ikke, og det giver bestyrelsen noget anderledes, som fungerer godt. FAKTA : Bestyrelsen Vestforsyning A/S har en bestyrelse med 11 medlemmer. 5 medlemmer er udpeget af byrådet i Holstebro Kommune, som ejer Vestforsyning. 2 medlemmer er valgt af forbrugerne. 4 medlemmer af valgt af medarbejderne. Bestyrelsen aflønnes på samme niveau, som man får for at være medlem af et politisk udvalg i kommunen. 13

14 Eli Vium byrådsmedlem (DF) Det var lidt en tilfældighed, at jeg kom ind i Vestforsynings bestyrelse. Ud over, hvad jeg vidste fra mit byrådsarbejde, kendte jeg ikke så meget til selskabet, fordi Vestforsyning kun står for spildevand og gadebelysning i Ulfborg, hvor jeg bor. Men jeg følte, at mange var lidt skeptiske, og at man nærmest betragtede Vestforsyning som en stat i staten. Der havde blandt andet været kritik af sponsoraftalerne, og det var jo også derfor, vi tog dem op til revision. Vestforsyning er en kæmpe virksomhed, hvor det i starten kan være svært at få overblik over de mange underselskaber. Men jeg har indtryk af, at det er veldrevet, og at der er styr på tingene. Hvad kan du godt lide ved Vestforsyning? De er uhyre imødekommende, både når man henvender sig som forbruger, men også når vi henvender os som bestyrelsesmedlemmer. Og man får altid et kompetent svar. Jeg synes også, det er positivt, at man er åben over for nye tiltag, for eksempel i forhold til biogas og vindkraft. Hvad siger dine vælgere til dig? Jeg får faktisk ikke rigtigt nogen henvendelser, men det er nok, fordi vi ikke har så stor kontaktflade til Vestforsyning her i Ulfborg. Ville du anbefale andre at opstille? Ja. Det er en forudsætning, at man vil og kan afse den tid, der skal til. Vi får ind imellem en hel del papirer, man skal sætte sig ind i mellem møderne. Og jeg kan da tilslutte mig, hvad andre har sagt om, at man skal have en vis regnskabsforståelse. Finn Orvad forbrugerrepræsentant Inden jeg blev valgt ind i bestyrelsen, kendte jeg ikke mere til Vestforsyning, end man gør som almindelig forbruger. Og i øvrigt som én, der interesserer sig for, hvad der sker i byen. Nu kan jeg se, at det er en spændende men også meget kompliceret virksomhed. Vi har mange forskellige kasketter i bestyrelsen, og det handler rigtig meget om at finde rundt i lovgivningen. Hvad kan du godt lide ved Vestforsyning? Jeg kan godt lide, at vi vestjyder har vores eget forsyningsselskab, hvor vi selv har indflydelse på selskabets fremtid. Vi har mulighed for at sikre en stabil og prisrigtig forsyning i fremtiden. Og så kan jeg godt lide, at her er så meget nytænkning og kreativitet. Hvad siger dine vælgere til dig? Jeg får faktisk mange henvendelser, som spænder vidt fra nogle, der vil tale om alt fra personaleforhold i Vestforsyning til priser og udliciteringspolitikker. Det mulige køb af Måbjergværket har også interesseret mange. Nogle er kritiske over for Vestforsyning, mens andre bare gerne vil have en forklaring på, hvad vi laver og hvorfor. Uanset hvad så tager jeg det naturligvis altid alvorligt, når folk henvender sig til mig. Mit mål som forbrugerrepræsentant er, at Holstebro Kommunes borgere skal kunne være stolte af Vestforsyning. Og åbenhed er langt hen ad vejen et middel til at nå det mål. Ellers opstår der bare for mange rygter. Ville du anbefale andre at opstille? Man skal i hvert fald være indstillet på at bruge tid på det. Også mere, end jeg havde forudset, inden jeg blev valgt ind. Det er vigtigt, at man sætter sig grundigt ind i sagerne, så man er klædt på til bestyrelsesmøderne. Ellers får man ingen indflydelse. Og så skal man jo vælge sine kampe. Vi er trods alt 11 medlemmer af bestyrelsen, og vi har alle hver vores baggrund. 14

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen Biogas i fremtidens varmeforsyning Direktør Kim Mortensen Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder Udenfor

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Robust og bæredygtig bioenergi

Robust og bæredygtig bioenergi Robust og bæredygtig bioenergi Præsentation af Maabjerg Energy Concept Disposition Konsortiet Realiseringen Konceptet Råvarer Økonomiske nøgletal Klimapolitiske resultater Politiske rammevilkår Projektet

Læs mere

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Sidste år kunne vi oplyse at det nok kun ville være et spørgsmål om tid, inden olieprisen gik op over 100 dollar. Nu kan vi konstatere, at

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI

MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI Frem mod 2020 er der markante samfundsøkonomiske gevinster ved at udnytte disponibel kapacitet i de danske affaldsenergianlæg. Øget import af affald

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

FJERNVARME. Hvad er det?

FJERNVARME. Hvad er det? 1 FJERNVARME Hvad er det? 2 Fjernvarmens tre led Fjernvarmekunde Ledningsnet Produktionsanlæg 3 Fjernvarme er nem varme derhjemme Radiator Varmvandsbeholder Varmeveksler Vand fra vandværket FJERNVARME

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014.

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Emnerne: Det forløbne år Forsyningsområde og dækningsgrad Driftsøkonomi og brændselsomkostninger Varmepris og takstpolitik Drift

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf.

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. Tak til alle annoncører i denne brochure mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk Kom indenfor i dit varmeværk blev etableret i 1961.

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Vil betyde Mindre varmeregning til kunderne Mindre varmetab i rørene Øget effektivitet i produktionen En lav returtemperatur giver en mindre varmeregning Billig fjernvarme

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Fjernvarmen er tæt på dig

Fjernvarmen er tæt på dig Fjernvarmen er tæt på dig Vordingborg Forsynings fjernvarmeanlæg kan snart levere miljørigtig fjernvarme til husejere i Kastrup og Neder Vindinge. fjernvarme for fremtiden 2 Vordingborg Kommune er klimakommune

Læs mere

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER Til Kolding Kommune Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 4 2. Generelle forudsætninger 4 2.1 Forudsætninger fra Lokalplan 4 2.2

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8.

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012 Postadresse: Borgmester Frederiksgade 9, 4690 Haslev Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg Christiansborg 1240 København K Mail: Jan.Rasmussen@ft.dk og Signe.Bruunsgaard@ft.dk Notat vedrørende

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Regionsmøde Konklusionen først: At planlægge for nye møller - er ikke en stor og vanskelig opgave - er populært hos borgerne - er økonomisk fordelagtig

Læs mere

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening Læs her om mulighederne for at få solceller på taget med hjælp fra jeres forsyningsselskab For mange boligforeninger er det en rigtig god idé at få solceller

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Peter Bolwig Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Solindfald kwh/m2 pr. år Solvarme = varmt vand Solceller = miljørigtig el Solvarme Konventionel solfanger Vakuumrørsolfanger Fra

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

En by på biogas. Planlægning, drift og udvidelser. Gass-Konferensan i Bergen. d. 23. maj 2012

En by på biogas. Planlægning, drift og udvidelser. Gass-Konferensan i Bergen. d. 23. maj 2012 En by på biogas Planlægning, drift og udvidelser Gass-Konferensan i Bergen d. 23. maj 2012 Kommunalbestyrelsesmedlem Steffen Husted Damsgaard Næstformand Teknik & Miljø-udvalget Bestyrelsesmedlem i Lemvig

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

1. øge antallet af indbyggere i kommunen Planlagt og / eller besluttet. Klima- og Energirådets

1. øge antallet af indbyggere i kommunen Planlagt og / eller besluttet. Klima- og Energirådets Notatark Sagsnr. 1.5.12-G-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff 27.3.215 Hedensted Kommune har forpligtet sig til at reducere udledningen af CO 2 med 2% fra 1,1 tons pr. borger i 1995 til 8.1 tons pr. borger

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Næstved Varmeværk A.m.b.a. 1 2 Formand Lindy Nymark Christensen 3 Vision Næstved Varmeværk vil være Næstved bys fortrukne leverandør af varme. 4 Bestyrelsens motto Åbenhed Demokrati Billig og miljøvenlig fjernvarme 5 Varmeværkets

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Fjernvarme til Væggerløse, Væggerløse Stationsby, Hasselø, Stovby, Tjæreby, Idestrup & Sdr. Ørslev. Maj 2006 Nr. 5

Fjernvarme til Væggerløse, Væggerløse Stationsby, Hasselø, Stovby, Tjæreby, Idestrup & Sdr. Ørslev. Maj 2006 Nr. 5 Med 5. udgave af Sydvarmenyt fra Sydfalster Varmeværk ønsker vi denne gang at orientere om følgende punkter: 1. Billigere fjernvarme igen i år. 2. Varmeværket har en sund økonomi. 3. Din varmeregning er

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! 1 2 I det forløbne regnskabsår har vi købt 185.128 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt med: ca. 0,9 % fra Vejle Spildevands rensningsanlæg og resten,

Læs mere

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012 Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Naturgas Fyn 5,9% 7,9% 25,7% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas

Læs mere

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00.

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Program: Velkomst v. Borgerforeningen i Fandrup. Gennemgang af projektet v. Leo Munk og Børge Sørensen Plan & Grøn Energi. Farsø Varmeværk v. Formand Søren

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund

Læs mere

Byg energivenligt og reducer dine energiudgifter med 65 %

Byg energivenligt og reducer dine energiudgifter med 65 % 16. december 2009 Byg energivenligt og reducer dine energiudgifter med 65 % Har man truffet et valg om at få bygget sit eget hus helt fra bunden, følger der mange beslutninger med; valg af byggestil, husets

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Af Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi og International Network for Sustainable Energy - Europe

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as Tjek dit forbrug el fjernvarme vand Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as God idé at aflæse dine målere Denne bog er en stor hjælp, hvis du vil have styr på dit forbrug af el, vand og varme.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA TIL VESTFORSYNING Vestforsyning Erhverv A/S. Nupark 51. 7500 Holstebro. Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460 mail:emr@vestforsyning.dk

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt Biogas Ringkjøbing-Skjern Lars Byberg, Bioenergikoordinator Kortlægning af bioenergi i Ringkøbing-Skjern Kommune Bioenergi Gas Flydende Fast CO 2 deponering

Læs mere

Omstillingen af energien i kommunerne. Afdelingsleder John Tang

Omstillingen af energien i kommunerne. Afdelingsleder John Tang Omstillingen af energien i kommunerne Afdelingsleder John Tang Det er varme der efterspørges Fjernvarme kan anvende alle former for varme og brændsler samt levere fleksibilitet Elektricitet (Kraftvarme,

Læs mere

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner Energiteknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: Forløbet Energiteknologi er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, og det bygger på viden fra forløbet Energi. Forløbet hænger tæt

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef Muligheder for landbruget i bioenergi (herunder biogas) Bioenergi Politik

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

Varmepumper i fremtidens energisystem.

Varmepumper i fremtidens energisystem. 1 Varmepumper i fremtidens energisystem. Hvorfor solceller? Energi ramme I en energirammeberegning skal el forbrug regnes med en faktor 2,5 ( forbrug x 2,5). El-produktion trækker derfor også ned med samme

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune Klimaet sætter dagsordenen Hvorfor? Randers Kommune Randers Kommune Strategisk energiplanlægning overvejelser Hvem skal vi lave strategisk energiplanlægning for? For klimaet, økonomien, sikkerheden, Danmark,

Læs mere

BedreBolig-plan BOLIGEJER

BedreBolig-plan BOLIGEJER KLADDE Rapportnr: 0 Firmanr: 40 Dato: 04-11-2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Dansk Bygningsrådgivning Kurt Lynge Christensen Visborgvej 6 9560 Hadsund E-mail info@danskbygningsraadgivning.dk Tlf.nr

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.hstarm.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen 1.800 timer

Læs mere

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra.

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. t mere på Læs mege skolen.dk fjernvarme Lidt fakta om fjernvarme Ud af 2,4 mio. boliger bliver 1,7

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05 Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER Bygningen af høreapparatvirksomheden Widex' nye og CO2-neutrale hovedsæde er et forvarsel om behovet for ny viden hos installatørerne, men

Læs mere

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Disposition 2 Præsentation af Charles Nielsen Definitioner: Leder og ledelse - Innovation Den store

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Vølund Varmeteknik. Spar penge og CO 2. - se hvordan... Energitilskud CO2-besparelse Lavere elvarmeafgift Håndværkerfradrag. Member of the NIBE Group

Vølund Varmeteknik. Spar penge og CO 2. - se hvordan... Energitilskud CO2-besparelse Lavere elvarmeafgift Håndværkerfradrag. Member of the NIBE Group Vølund Varmeteknik Spar penge og CO 2 - se hvordan... Energitilskud CO2-besparelse Lavere elvarmeafgift Håndværkerfradrag Member of the NIBE Group Tilskud til energiforbedringer Der kan være mange penge

Læs mere

Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde

Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde Hvilke roller og opgaver skal kommunernes energiselskaber have i udvikling af optimale rammer for fjernvarmen, og hvordan skal selskaberne samarbejde på tværs af kommuner?

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 1. April 2015 Bestyrelsen: Bestyrelsens beretning for 2014 Velkommen til generalforsamlingen i Næsby Vandværk (Den 81) Onsdag den 8. april 2015 Jørgen Skov døde den 7. august 2014 efter lang tids sygdom.

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd GRØNT REGNSKAB 214 VA 67 4 Syd Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 67 4 Syd. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Gratis og uvildig telefontjeneste, der kan svare dig på alt om energibesparelser

Læs mere