KØBENHAVNS BOWLING UNION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS BOWLING UNION"

Transkript

1 Rødovre den 4. august 2014 Referat af UB2 den 7. april 2014 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Ungdomsleder: Camilla Keller (CK) Suppleant for ungdomsleder: Yvonne Nielsen (YN) Kredsformand kreds 12: Steen Eriksen (SE) Kredsformand kreds 13: Martin Guldager (MG) Kredsformand kreds 14: Maria Larsen (ML) Kredsformand kreds 16: Inge Sambleben (IS) Kredsformand kreds 17: Arne Frost (AF) Formand for disciplinærudvalget: Jørgen Botting (JB) Ikke til stede: Næstformand: Michael Pedersen (MP) AFBUD Seniorleder: Jan Heilmann (JH) AFBUD Suppleant for seniorleder: Anni Sørensen (AS) AFBUD Kredsformand kreds 15: Flemming Jensen (FJ) Kredsformand kreds 18: Carsten Sjøberg (CS) Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opfølgning på sidste referat (UB1) 4. Meddelelser a. Vedr. DBwF b. Vedr. KBU c. Kredsene d. Disciplinærudvalget 5. Økonomi 6. Senior a. Aktivitetsplan 2014/15 b. KBU Cup, Tårnby c. Bykamp mod Malmø d. Old Boys/Girls 7. Ungdom 8. Turnering a. Turneringsafslutning kredsene b. Holdtilmeldingen 9. Eventuelt :55/ BM Side 1

2 Ad. 1 Valg af mødeleder LJ bød velkommen til UB2, med en speciel velkomst til Steen Eriksen ny kredsformand i Kreds 12, og Yvonne Nielsen som ny suppleant for ungdomslederen, og Camilla Keller som er flyttet en plads op (nu ungdomsleder). Den normale ordstyrer (MP) har meldt afbud, og IS blev derfor bedt om at være ordstyrer. Ad. 2 Godkendelse af dagsorden Den fremsendte dagsorden blev godkendt med en enkelt tilføjelse. MG vil gerne under seniorlederen have tilføjet punktet: Old Boys/Girls (punkt 6d). Ad. 3 Opfølgning på sidste referat (UB1) Der var ingen opfølgning på referat UB1 Ad. 4 Meddelelser Vedr. DBWF LJ ved ikke hvad der foregår i forbundet, har ikke været i kontakt med dem siden vores eget repræsentantskabsmøde. Afventer nu, at repræsentantskabsmappen bliver udsendt den 10/4. LJ fortæller, at han har været til repræsentantskabsmøde i JBU (dagen før vores eget repræsentantskabsmøde). Kurt Jensen havde forinden forladt posten, og næstformand Lars Nielsen havde derfor overtaget, og blev også valgt som ny formand. På JBUs repræsentantskabsmøde var der en del ændringer i forbindelse med samarbejdet med FBwU. Det blev besluttet, at de midler der er i unionen skal tilbage til klubberne i forbindelse med en opløsning. Dette vil ske i forhold til antal medlemmer pr. 1/1 det år opløsningen sker. Der var ikke fuld opbakning til forslaget, men det blev vedtaget. LJ fortæller videre, at KBU havde aftalt et møde med de 3 andre unioner den 31/3. Mødet blev dog aflyst 2 dage før det skulle have været afholdt (på grund af interne diskussioner i JBU). Det er dog efterfølgende blevet besluttet, at de fire unioner vil afholde et møde efter den 10/4. Formålet med mødet er, at unionerne får et bedre samarbejde. LJ er glad for den tilbagemelding der er kommet omkring Jesper Mikkelsens fremtid i fornundet det ser ud til, at Jan Donde ikke er ude på, at Jesper skal forlade :55/ BM Side 2

3 forbundskontoret. MG undrer sig over, at der ikke er offentliggjort regnskabstal på forbundets hjemmeside siden 30/ Vedr. KBU LJ takker alle for et godt afviklet repræsentantskabsmøde. Beklager at vores nye fane først blev præsenteret til sidst. Derudover er der et tillykke til de nyvalgte. LJ kommer herefter ind på forbundets repræsentantskabsmøde som afholdes i Fredericia den 10/5. Her skal vi forinden have indkaldt til et møde med klubber og kredse så alle er forberedt. Det er aftalt at forbundet yder tilskud til transport til dem der kommer langvejs fra men måske vi også skal se på en eller anden form for fællestransport. LJ fortsætter med KBUs 50 års jubilæum og foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe. Lars opfordre alle til at gå i tænkeboks, og vil selv finde materiale frem fra unionens 25 års jubilæum. MG fortæller i den forbindelse, at der måske skal afholdes EM i 2016 (ESBC). JB spørger ind til, hvornår en sammenlægning af KBU og SBwU kan blive gennemført. LJ svarer, at ingen ved om det sker, og hvornår det eventuelt sker. Forbundet har lagt op til at det hele skal ind under én hat, men det er noget der skal arbejdes på frem til 2015 det kan være at alle bakker ud forinden. JB fortsætter med at spørge ind til, hvor langt tid der vil gå, før man rent organisatorisk kan gennemføre en sammenlægning. LJ mener at det vil tage tid i hvert fald et repræsentantskab år. YN spørger ind til, hvordan indstillingen i SBwU er til en sammenlægning. LJ opfatter, at der er delte meninger. Formand og næstformand vil gerne sammenlægges med KBU, hvorimod der er andre med en anden mening. Det bliver tidligst ved forbundets repræsentantskabsmøde i 2016 at der kan blive besluttet noget. LM supplerer med, at en sammenlægning ikke vil komme til at betyde ændring af vores turnering men en ændring af, hvem der er ansvarlig for turneringsplanen. LJ mener fortsat, at forbundet vil blande sig i divisioner og Liga. LM tvivler men er enig i, at der lægges op til, at man godt må gennemføre lokale turneringer. Kredsene Kreds 12: Steen Eriksen er blevet ny formand for kreds 12, hvor der har været en del problemer. Man er i gang med at få oprettet en ny konto til kredsen (det har været svært at få pengene frigivet fra den oprindelige konto). SE fortæller vider fra KBU Cup finalen, som netop er afviklet. Det var en stor hjælp :55/ BM Side 3

4 at AS var til stede og alle var glade. LJ giver udtryk for tilfredshed med, at der nu er en arbejdsdygtigt bestyrelse, så vi ved hvem vi skal tale med. SE beklager de opstartsproblemer der har været for den nyvalgte kredsbestyrelse, men de har ikke haft tidligere referater at forholde sig stil. Den nye kredsbestyrelse prøver lige nu at finde ud af hvad der er op og ned. Kreds 13: MG fortæller, at der har været afholdt UDM, men det vil han vende tilbage til på et senere tidspunkt. MG fortæller videre, at alle klubber er repræsenteret i den nye kredsbestyrelse. MG er indkaldt til møde den 24/4 med DM/DT udvalget i forbindelse med DM single/double som skal afholdes World Cup Hallen. MG forventer også, at KBU kommer med en repræsentant til mødet. LJ beklager, at unionen ikke har hørt noget fra Forbundet om afholdelse af mesterskabet, og derfor ikke er inviteret til mødet. MG undrer sig over, at det kun er kreds og hal der er indbudt. Kreds 14: ML fortæller, at den nye kredsbestyrelse afholder deres første møde i morgen (LJ er også inviteret til mødet). På mødet skal der diskuteres følgende emner: Hallens fremtid, OBG, dommervagter. Der er usikkerhed om, hvem der gør hvad. ML opfordrer til, at hun er på som cc på alle mail der sendes til kredsen. LMS indskyder, at hun har været i forbindelse med hallen, og aftalen er at vi planlægger som vi plejer. LJ har været til en række positive møder med kommunen, og de mener selv at de er effektive inden for deres åbningstid. ML fortæller i den forbindelse, at der sidste torsdag stod en gruppe unge mennesker der gerne ville leje baner kl. 20:00, men de fik besked på at der var lukket. Tidligere har der ikke været under 5 børnefødselsdage om søndagen det er slut nu. Klubberne har skiftet træningstid, og det har kostet medlemmer. ML fortsætter med, at der i andre haller er mange pensionister om dagen, men Grøndal står tom. Der ligger mange skoler i nærområdet men hallen er ikke åben i dagtiden. Kreds 15: FJ er ikke til stede, og har ikke fremsendt nyt fra kredsen. Kreds 16: IS fortæller, at der ikke er noget nyt fra kredsen. Kreds 17: AF fortæller, at der har været afholdt et konstituerende bestyrelsesmøde i kredsen, og det gik godt. Man er ved at danne sig et overblik over kredsens opgaver :55/ BM Side 4

5 Kreds 18: Ikke til stede. JB fortæller fra disciplinærudvalget, at der ikke sker så meget ud ovre, at de forskellige kredsformænd stadig skal rykkes for dommerrapporter (med undtagelse af Rødovre). JB forventer dog at blive kontaktet, hvis der er sager som disciplinærudvalget skal involvere sig i. Udvalget fortsætter med at afholde dommerkurser. JB ser stadig et problem i de tilfælde, hvor KBU har andre regler end SBwU og forbundet (f.eks. omkring spillebluser). Sidst fortæller JB, at han kun tager til Bornholm, hvis de stiller med mindst 10 deltagere til en dommerkursus. Ad. 6 Økonomi LM har ikke udsendt en budgetkontrol, og har ingen øvrige kommentar til punktet økonomi ud over et mindre mellemværende med Tårnby. JB spørger ind til, hvordan det går med lovudvalget. LM svarer at det går fint, indtil videre står forretningsudvalget for det der måtte være. Ad. 7 Senior JH har meldt afbud på grund af sygdom, men har skriftligt kommenteret punkterne på dagsordenen. a) Aktivitetsplan 2014/15: JH kan ikke komme med så meget, da han kun har deltaget kort. LMS supplerer med, at der har været afholdt 2-3 møder med de andre unioner, og planen skulle være på plads. Planen er efterfølgende sendt SBwU og DBwF og der er ikke kommet kommentarer. Som ønsket er det sidste stævne i OBG lagt i World Cup Hallen 11-12/ MG indskyder, at hallen ikke er ledig den dag, men mener samtidig at afslutning i OBG sagtens kan afvikles efter turneringsafslutningen. YN spørger ind til, hvorfor turneringen skal være afsluttet inden den 1/5 LMS fortæller, at det i den kommende sæson har noget at gøre med hvordan helligdagene falder, men vil gerne se på det efter forbundets repræsentantskabsmøde. MG mener alligevel ikke, at klubberne tilmelder damehold før de ved, hvordan turneringen bliver :55/ BM Side 5

6 b) KBU-Cup: JH har kun ros til kreds 12 for deres gå på mod som helt nye, og afvikle et sådan stævne. Jeg og seniorudvalget ser frem til et fortsat godt samarbejde. c) Bykamp Malmø: JH fortsætter sit skriftlige indslag med, at der på nuværende tidspunkt er udtaget 16 spillere, og har fået tilsagn fra 6 seniorer og 2 oldboys. Kredsene må godt sende rygtesmedene ud, så folk begynder at spørge deres formand om de er udtaget. LMS supplerer med, at der er sendt udtagelsesliste til de klubformænd, som har spillere på listen. LJ lover at sende en mail til Jan og opfordre til, at der lægges en liste over dem der er udtaget på hjemmesiden. Samtidig skal der sendes en rykker til de klubformænd der ikke har sendt svar om deres spillere kan/vil deltage (er bekendt med, at der samme dag er landsholdssamling). d) Old Boys Girls: MG lagde op til diskussion om propositionerne til Old Boys girls, hvor man i denne sæson lovede ekstra point til hold der deltager i stævne 5 og stævne 6. I denne sæson er der lige så mange hold tilmeldt til det sidste stævne som til de øvrige stævner. Der var herefter en kort diskussion om dette. Skal vi genindføre, at man kan trække det dårligste stævne fra / man kan melde et stævne fra? Skal man være bundet til at deltage i sidste stævne hvis man skal have præmier? MG spurgte ind til hvilke præmier der skal være (gavekort eller brugsting). De præmier der er lovet til individuelle præmier er i år sponsorpræmier. Den efterfølgende diskussion om præmier viste, at der ikke er enighed i unionsbestyrelsen om man ønsker pengepræmier / gavekort eller brugsting. Sidst ønskede MG at høre en holdning til, hvis man i den kommende sæson inviterer til en fest efter det sidste stævne. Alle var enig om, at det var en god ide, men der var mange forskellige meninger til, om betaling til festen skal være en del af startgebyret i de enkelte stævner, eller om man specifikt skal opkræve dem som tilmelder sig til festen. Konklusionen blev, at det kun er dem der tilmelder sig festen, som skal betale for dette. Ad. 8 Ungdom CK fortæller, at der ikke er så meget. Hun er ved at planlægge et møde med Alice Andersen, YN og MG, så der kan blive gennemført en egentlig overdragelse af opgaverne. CK beklager at hun ikke har været aktiv som suppleant, men er i perioder meget arbejdsramt hvilket hun også vil være fremover. Beder om at man vil kontakte :55/ BM Side 6

7 hende direkte, hvis der er kommentarer. IS opfordrer til, at hun laver sit eget ungdomsudvalg som kan hjælpe med diverse opgaver. CK fortæller at Alice Andersen gennemfører resten af sæsonen, og så har MG lovet at hjælpe til også fremover. YN vil gerne vide, hvilke tanker man har med ungdomsturneringen den kommende sæson, og opfordrer til et samarbejde med SBwU. CK svarer, at det præcis er et af de emner der skal diskuteres på det kommende møde. Der er enighed om, at ungdomsturneringen skal være mere interessant end den er nu. Der skal være mere kamp, og der skal være flere rækker, så spillerne kan mødes med ligestillede. MG fortæller, at man havde håbet på noget mere respons fra de utilfredse ungdomsledere, men der var kun en (YN) der åbnede munden. Men så har de alligevel ikke noget at brokke sig over. YN spørger ind til, om der bliver delt præmier ud andet end guld sølv og bronze på Bornholm. Klubberne lokker børnene derover med at de skal have præmier, det behøver ikke at være noget stort, men der skal være noget. Der har i denne sæson ikke været noget at spille om, og der har slet ikke været noget for de dårligste. MG lover at der findes nogle præmier. JB foreslår, at ungdomsudvalget sender en ansøgning til Amager Bowlingalliance og vil se velvilligt på den. Foreningen lukker ned til august, for så er der ikke flere penge tilbage. YN kommenterer forslag fra ungdomsudvalget i forbundet, som går ud på, at man sætter alderen ned for at spille senior til årige. Der var herefter en længere diskussion om ungdomsspillere der vælger at spille som seniorer. ATK konceptet går ud på, at man passer på børnene og årige er stadig børn. I forbindelse med ATK, så skulle der have ligget en skitse den 1/1 2014, men der ligger ikke noget endnu. Man skulle have brugt 2014 til at færdigøre dette arbejde. Trine Simonsen (som dengang var Sportschef) sagde fra til denne opgave. Derefter overtog Søren Ø. Pedersen opgaven, og der har været afholdt et møde i Odense, men siden er der ikke sket noget. CK indskyder, at det er ved de danske mesterskaber, man fjerner aldersgrænsen det vil sige, at det er her at de årige kan deltage. CK mener, at man skal ytre sin mening på en ordentig måde, og opfordrer til, at man skriver til ungdomsudvalget og stille spørgsmålstegn ved det. CK fortæller om afviklingen af UDM i World Cup Hallen som gik rigtig godt. Alice Andersen har meldt ud, at hun var glad for afviklingen. MG supplerer med, at der kun var små banefejl. Banerokeringen (som var valgt af forbundet) var en stor ring, men skift 3 baner til højre. Det er helt håbløst. Der går mindst 5-6 minutter ved hvert baneskift. Går en ring (hele hallen) i stykker, så er det det hele der går i stykker. YN fortæller, at der var forældre der mente, at det ødelagde det for de gode spillere. Der er nogle der mener, at man ikke kan spille på en bane hvor der har spillet en puslingespiller. CK fortæller videre, at der var sat et fjernsyn på højkant til en 300 serie dette :55/ BM Side 7

8 blev vundet ved lodtrækning af den spiller der blev nr. 31. Stor ros fra Forbundets ungdomsleder Claus Sørensen til Alice Andersen, Camilla Keller og Kim T. Andersen. AF undrer sig over proceduren ved tilmelding til UDM. Man ser der er ledige baner til starte kl. 12:15, men spillerne bliver flyttet til første start. Der var herefter en længere diskussion om flytning af lokale spillere til en anden start. En diskussion som AF afslutter med, at man bør skrive i indbydelsen, at man ikke kan forvente at få den start man har tilmeldt sig til. Ad. 9 Turneringen a) Turneringsafslutning: LMS fortæller om turneringsafslutningen som finder sted i slutningen af april og begyndelsen af maj. Unionsmester hos damerne blev Pin Crackers, og de får deres medaljer overrakt ved Landspokalfinalen i Glostrup af LJ. Hos herrerne bliver det Sporvejene, og deres medaljer bliver overrakt af JB. LMS lover at sende information ud til kredsformændene. Medaljer til divisionerne kommer fra forbundet. b) Holdtilmeldingen: LMS fortæller, at holdtilmeldingen sendes ud umiddelbart efter den 10/5. Klubberne bliver på et tidligere tidspunkt adviseret om at den kommer, og vi kan derfor godt forsvare en kort tilmeldingsfrist. YN spurgte ind til, hvorfor holdtilmeldingen skal afvente repræsentantskabsmødet i forbundet. Det skyldes de store ændringer af specielt dameturneringen som man forventer CK lover at tage kontakt til SBwU omkring planlægning af ungdomsturneringen. Ad. 10 Eventuel YN spørger ind til, hvilke overvejelser man har gjort sig, for at skaffe flere bowlingspillere. LJ svarer, at det er en af de opgaver som han har brugt mest tid på, og vil meget gerne følge op på det projekt der er startet i Grøndal. Vi vil gerne have gang i skoleturnering, have fat i større ejendomsselskaber, skabe kontakt til beboerforeningerne. Der er en masse gode ideer, men det kræver, at der er klubber og trænere som står klar til at tage imod de nye spillere. LJ fortsætter med, at det ofte er svært for nye seniorspillere at falde til i gamle klubber vi skal have JA hatten på. Vi skal være positive overfor nye spillere. ML mener at der er meget fokus på ungdomsspillere, men hvad med de gamle. Der er mange ældreklubber er der mulighed for at få disse klubber indlemmet i KBU. LJ er enig, og vil også arbejde på at få fat i disse klubber/disse spillere :55/ BM Side 8

9 CK ser en pointe: Pensionistbowler tag dit barnebarn med CK fortæller videre, at man i Tårnby har prøvet skolebowling, og det var svært. AF fortæller, at Glostup kommune har indkaldt til et møde omkring den nye skolereform, hvor man skal inkludere idræt i den. Vi har ikke ressourcer til at leje baner, og skolerne er nødt til at komme med en pose penge dem ligger der i den nye skolereform. LJ indskyder, at man har haft den nye skolereform med i tankerne i forbindelse med aktiviteterne i Grøndal. Som hallen i Grøndal fungerer lige nu, så må hallen ikke tage penge for baner til en skoleturnering. LJ fortsætter med, at der er masser af pensionistbowling i Glostrup, Rødovre og Tåstrup. Disse klubber har en fælles turnering, og det er noget man skal tage fat i. Vi skal desuden have fat i ældresagen. SE gør opmærksom på, at DIF har bevilget 26½ mill. til de unge mennesker, for at få dem til at bevæge sig lidt mere (projekter som Det sunde hjørne, Sund kost, Mopping og meget mere). AF mener, at KBU selv (for mange år siden) har afvist pensionisternes bowlingalliance. Men det er fortid hvis der etableers et samarbejde, så skal der være et andet sæt regler for disse spillere, end de regler vi kender i dag. LJ mener, at med hensyn til bowlingsportens udbredelse så kan pensionisterne være ambassadører for os. Men vi skal fortsat primært satse på ungdommen. LMS fortæller, at alle sikkert ved, at vi prøver at få ESBC til Danmark i MG vil præsentere vores oplæg i Finland, og her kommer der mange flere deltagere end vi havde regnet med. Der er tilmeldt 860 spillere og 113 gæster. Da ESBC blev afholdt i København for 10 år siden var der 760 spillere. Lige nu ser det ud til, at vi konkurrerer om at få stævnet i 2016 med England men de sidste år, har England kun haft 2 deltagere med. LJ fortæller, at han har modtaget en invitation fra Helge A. Larsen til hans 90 års fødselsdag. Helge er en gammel KBU formand, og han har spillet sammen med Michael Pedersen og Alice Andersen. Vi prøver at få næstformanden til at repræsentere KBU. KBU sender en lille gave. Mødet sluttede: 21:13 Referent: Bente Makholm, Sekretær KBU :55/ BM Side 9

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 6/12 2013 Bali, den 28. januar 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 02/12 2011 Rødovre den 29. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 13/3 2013 Rødovre den 29. marts 2013 Til stede: Ikke til stede: Konstitueret formand: Lars Jacobsen (LJ) Konstitueret næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 23/4 2014 Rødovre den 26. maj 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 24/10 2013 Rødovre den 21. november 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 30/10 2014 Rødovre den 14. januar 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 21/1 2016 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Michael Pedersen Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Seniorleder: Martin

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Herlev den 24. november 2013 Referat af UB4 den 14. november 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Herlev den 5. september 2013 Referat af UB3 den 2. september 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 13/04 2015 Rødovre den 30. maj 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) Seniorleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 13/3 2014 Rødovre den 27. april 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 28/10 2015 Rødovre den 2. november 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl i lokalerne på Mørkhøjvej 6.

Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl i lokalerne på Mørkhøjvej 6. Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl. 19.00 i lokalerne på Mørkhøjvej 6. Afbud fra Camilla Keller og Bente Makholm Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse og

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 16/04 2012 Rødovre den 17. maj 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 25/4 2013 Rødovre den 30. april 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 15/1 2013 Rødovre den 20. januar 2013 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 1/8 2012 Rødovre den 14. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 15. september 2012 Referat af UB3 den 12. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 den 28/05 2015 Rødovre den 31. maj 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 29/07 2015 Rødovre den 24. oktober 2015 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 24. februar 2014 Referat af UB1 den 12. februar 2014 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 11/08 2008 Malta, den 20. august 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 17/06 2009 Rødovre den 11. juli 2009 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) Seniorleder: Michael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 25. april 2013 Referat af UB2 den 16. april 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 16/06 2008 Rødovre den 31. juli 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 30/06 2009 Rødovre den 23. juni 2009 Tilstede: Ikke til stede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 28. marts 2013 Referat af UB1 den 12. februar 2013 Til stede: Ikke til stede: Konstitueret formand: Lars Jacobsen (LJ) Konstitueret næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 26/10 2009 Lombok den 16. november 2009 Tilstede: Ikke tilstede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 18/9 2014 Rødovre den 27. oktober 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Vietnam den 26. marts 2015 Referat af UB1 den 11. februar 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE KBU s KREDS 13 RØDOVRE Til KBU klubberne i World Cup Hallen 9. januar 2015 I henhold til KBU s Kreds 13 Rødovres vedtægter, 7 stk. 1, indkaldes herved til ordinær Repræsentantskabsmøde Torsdag den 29.

Læs mere

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST).

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST). Tilstede fra DBwF-Øst: Ikke tilstede: Desuden deltog: Formand: Martin Guldager (MG) Budgetansvarlig: Leif Makholm (LM) Sekretær: Bente Makholm (BM) Aktivitetskoordinator: Tim Høst (TH) Turneringsteam:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 23. september 2010 Rødovre den 24. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 09/09 2009 Rødovre den 18. oktober 2009 Tilstede: Ikke til stede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 30/6 2011 Rødovre den 24. august 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 07/04 2008 Rødovre den 26. april 2008 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 2. marts 2011 Referat af UB1 den 8. februar 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 den 27/5 2013 Rødovre den 13. juli 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 23/10 2007 Rødovre den 15. november 2007 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 3/5 2010 Rødovre den 03. maj 2010 Tilstede: Afbud: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 27/9 2012 Rødovre den 30. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB4 12/11 2007 Rødovre den 14. november 2007 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB1 19/02 2008 Rødovre den 23. marts 2008 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 24/9 2007 Rødovre den 9. oktober 2007 Tilstede: Afbud fra: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 11/6 2007 Rødovre den 24. juni 2007 Tilstede: Afbud fra: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB4 26/11 2009 Rødovre den 31. december 2009 Tilstede: Ikke til stede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU 4 den 18/5 2011 Rødovre den 24. august 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 14/9 2010 Rødovre den 23. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 29/03 2010 Rødovre den 3. april 2010 Tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 22. oktober 2011 Referat af UB3 den 7. september 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde

Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 16. januar 2016 Tidsrum: kl. 11.00 til ca. kl. 15.00 Sted: Bowlernes Hal Grøndal, Hvidkildevej 64, 2400 København NV Mødedeltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 13/9 2007 Rødovre den 15. september 2007 Tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen

Læs mere

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby Mødedeltagere: Jette Bergendorff (JB), bestyrelsesmedlem Helle Sørensen (HS), ungdomsleder

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION 38 89 79 69 Referat af temadag den 24/11 2013 Rødovre den 22. 12 2013 Tilstede: BBK 95: Susanne Malmberg BBK 95: Søren Andre BK Center: Martin Guldager (Suppleant til forretningsudvalget) BK Triominos:

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært repræsentantskabsmøde 2012 Indholdsfortegnelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkaldelse 2. Program 3. Dagsorden 4. Mandatliste 5. Repræsentantskabsmødet 2011 6. Forhandlingsprotokol 2011/2012

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 28. april 2011 Referat af UB 2 den 26. april 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

Dagsorden Riffelsektions møde

Dagsorden Riffelsektions møde Dagsorden Riffelsektions møde TID: Onsdag den 8. april 18.00 STED: Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby DELTAGERE: Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH), Hugo Andresen(HA), Mikael Green(MG).

Læs mere

BOWLINGKLUBBEN CENTER

BOWLINGKLUBBEN CENTER HUSK KONTINGENT 0/17 år kr. 75,00-18/20 år kr. 195,00-21/24 år kr. 235,00-24/- år kr. 340,00 KAN INDBETALES PÅ KONTO 1551-0002209764 BOWLINGKLUBBEN CENTER KONTAKTPERSONER BK Center Formand Martin Guldager

Læs mere

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017 Det er ved at være et stykke tid siden det seneste nyhedsbrev blev sendt ud, jeg har, som de fleste ved fået nyt job, hvor der har været en masse nyt at sætte sig ind i, så derfor har det ikke været computeren

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE TIL KBU klubberne I World Cup Hallen Rødovre, den 7. januar 2013 Vedlagt fremsendes indkaldelse til Kreds 13 s repræsentantskabsmøde den 30. januar 2013 i World Cup Hallen. Sammen med indkaldelsen er vedlagt

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 19. August 2014 kl. 18.00 STED: Fangel Kro & Hotel Fangelvej 55 5260 Odense S DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

Referat UB2 23/ Rødovre den 27. maj 2007

Referat UB2 23/ Rødovre den 27. maj 2007 Referat UB2 23/5 2007 Rødovre den 27. maj 2007 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 23. oktober 2014 kl. 18.00 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Torsdag 25. feb. 2016-17.30 22.00 STED: Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby DELTAGERE: (HA) Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Mikael

Læs mere

" #$%&'%!(%$) " #$ % & # & '( & #( ) (" &

 #$%&'%!(%$)  #$ % & # & '( & #( ) ( & " #$%&'%(%$) " #$ % & # & '( & #( ) (" & STATUS PR. 31. DECEMBER 2005 AKTIVER Kasse 2.496,11 Checkkonti, Jyske Bank 358.245,61 Bankbog, Jyske Bank 62.986,32 Girokonto, BG Bank 112.887,29 Aktier nom. 10,00,

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 10.15. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 014/05 2008 Rødovre den 20. maj 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag

Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag Organisationsplan Amatør- og Ordensudvalg Repræsentantskab bestående af 1 medlem fra hver klub Forbundsbestyrelsen Bestående af 1 formand og

Læs mere

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby Mødt: Formand Lars Nilsen (LN) Næstformand Charlotte Mersch (CM) (referent i ABs fravær) Kasserer Hans Græsvig (HG) Ungdomsleder Helle Sørensen (HS) Region 1- formand Ejgil Nielsen (EN) Region 2 - formand

Læs mere

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre.

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. 1. Peter Holm blev valg til dirigent 2. John Vinding Petersen blev valgt som referent 3. Beretningen: Formanden fortalte

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun, Viby og startede kl. 12.45. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015 Mødet afholdtes hos Hans Græsvig og startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Tirsdag den 13. januar 2015 Tidsrum: kl. 16.00 til kl. 21.30 Sted: Odense Bowlinghal Mødedeltagere: Jette Bergendorff (JB), bestyrelsesmedlem

Læs mere

Klubbladet 2014-2015. Sportslig målsætning. anden vigtig information.

Klubbladet 2014-2015. Sportslig målsætning. anden vigtig information. Klubbladet 2014-2015 Sportslig målsætning og anden vigtig information. Velkommen til en ny sæson! Vi byder velkommen til sæsonen 2014-2015 og håber det må blive et godt år med mange sportslige resultater.

Læs mere

Klub blad for 2015-2016

Klub blad for 2015-2016 Klub blad for 2015-2016 Sportslig målsætning og vigtig information. Velkommen til sæson 2015/16 I dette klubblad vil der være oplysninger og datoer for, hvad der skal ske i den nye sæson. Vi håber, det

Læs mere

Referat Riffelsektions Møde

Referat Riffelsektions Møde Referat Riffelsektions Møde TID: Tirsdag den 5. februar 2015 kl. 17.30 22.45 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH), Anders Sode(AS)

Læs mere

Forslag fra. Forbundsbestyrelsen. Rev. 2

Forslag fra. Forbundsbestyrelsen. Rev. 2 Forslag fra Forbundsbestyrelsen Rev. 2 Forslag fra forbundsbestyrelsen 6. Licens Stk. 6. Nuværende ordlyd: Gebyret for licens fastsættes hvert år på DBwF s ordinære repræsentantskabsmøde og indbetales

Læs mere

Jan Donde JD Administrationen / referent

Jan Donde JD Administrationen / referent Torben V. Andersen TVA Hans Græsvig HG Mødeleder Ole Kristensen OK Leif Hansen LH Søren Larsson SL Afbud Martin Guldager MG Kurt Gaundorff KG Brøndby, 25.07.2017/ 05.08.2017 Jan Donde JD Administrationen

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 16. marts 2014 på Tinderhøj Skole, Rødovre Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: SAS v/ Erik Svensson, Hans Svane KingPins v/ Jesper Winkel

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION KØBENHAVNS BOWLING UNION Mødelokale Mørkhøjvej 6 DK-2700 Brønshøj Telefon: +45 38 89 79 69 E-mail: borgeholm@dbmail.dk Internet: www.kbu.dk Til unionsbestyrelsen Referat fra repræsentantskabsmødet den

Læs mere

HB /17. Onsdag den 29. juni 2016 Hotel Scandic Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV Kl Deltagere

HB /17. Onsdag den 29. juni 2016 Hotel Scandic Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV Kl Deltagere HB 01 2016/17 Onsdag den 29. juni 2016 Hotel Scandic Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV Kl. 17.30 22.00 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Jeanette Lund Clausen, Bredde- og Udviklingsansvarlig

Læs mere

Dagsorden Riffel sektions Møde

Dagsorden Riffel sektions Møde Dagsorden Riffel sektions Møde TID: Onsdag den 7. oktober 2015 17.30 22.00 STED: Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby DELTAGERE: Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Anders

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 29. november 2014

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 29. november 2014 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 29. november 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 10.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Referent: Dato: 10. august 2015 kl. 19.00 i Mødelokale:,,,, Tilstedeværende: Afbud fra Peshko og Stig Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvarlig: Deadline: 1. Godkendelse

Læs mere

! "#$%$&%'& (!!! !"##! $!! #% & ' ##' (! ' ) *#+ %,-.+,/0! #1#2 #3 # +! %,-.+,/0"##1#,2 #!+ # !!!!! 4# 5 + #+! $! 1# 67!8"99!!..///##.'3. #!

! #$%$&%'& (!!! !##! $!! #% & ' ##' (! ' ) *#+ %,-.+,/0! #1#2 #3 # +! %,-.+,/0##1#,2 #!+ # !!!!! 4# 5 + #+! $! 1# 67!899!!..///##.'3. #! ! "$%$&%'& (!!! )*'!"! $!! % & ' ' (! ' ) *+ %,-.+,/0! 12 3 +! %,-.+,/0"1,2!+!!!!! 4 5 + +!! $! 1 67!8"99!!..///.'3.!3 : 7 -,; !,-.-/,!!

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde.

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde. Referart Skytteudvalgsmødet den 3/12 2014 Deltagere: Frank Lyngsø, Kjeld Karbæk, René Mortensen, Oscar Sjøgren, Robert Larsen, Johnny Jensen og Sigurd Jensen (referent) Fra kontoret deltog Mikael Green

Læs mere

PH bød velkommen til mødet, og en speciel velkomst til Jesper Mikkelsen, DBwF s udviklingskonsulent, som deltog under pkt. 2.

PH bød velkommen til mødet, og en speciel velkomst til Jesper Mikkelsen, DBwF s udviklingskonsulent, som deltog under pkt. 2. Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 24. januar 2014 Mødet afholdtes på Scandic Hotel, Odense, og startede kl. 17.00. Deltagere: Per Henriksen (PH), Torben V. Andersen (TVA), Rikke Qwist (RQ), Tom Hedegaard

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE KBU s KREDS 13 RØDOVRE TIL KBU klubberne I World Cup Hallen Rødovre, den 7. januar 2008 Vedlagt fremsendes indkaldelse til Kreds 13 s repræsentantskabsmøde den 30. januar 2008 i World Cup Hallen. Sammen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Husk også tilmelding til din Regionsseniorleder

Husk også tilmelding til din Regionsseniorleder Generelt om udfyldelse af holdtilmeldingerne, disse bedes udfyldt omhyggeligt især adresseoplysningerne på JBU`s hjemmeside, da det i modsat fald er umuligt at sende oplysninger de rigtige steder hen,

Læs mere