IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx."

Transkript

1 KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT YDELSESSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: DATO:.. VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: BILAG A) IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION Side 1 af 5

2 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET IKT Ydelsesspecifikation Københavns Universitet Gældende for byggesager med en anslået entreprisesum på ekskl. moms. Nedenstående afkrydsede krav gælder for opførelse af byggeri, om- og tilbygning af byggeri, renovering og vedligehold af byggeri samt anlæg knyttet hertil med en anslået entreprisesum på henholdsvis mio. eller 5 mio. (ekskl. moms) eller derover. Krydser angivet i parentes () vil være til- eller fravalg i den konkrete byggesag. KU projektleder skal tage stilling til, hvorvidt den enkelte ydelse er gunstig for den konkrete byggesag. Indhold: 1. Grundlag 2. Digital kommunikation 3. CAD 4. Digitalt udbud 5. Digital aflevering 1. Grundlag Nærværende IKT Ydelsesspecifikation finder anvendelse på opførelse af byggeri, om- og tilbygning af byggeri, renovering og vedligehold af byggeri samt anlæg knyttet hertil. IKT Ydelsesspecifikation uddyber kravene til rådgiver i DANSKE ARK s og FRI s Ydelsesbeskrivelser for byggeri og planlægning, december 2012, pkt IKT-koordinering. Københavns Universitet (KU) er som statslig institution forpligtet til at opfylde kravene om anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi (IKT) i byggeriet. Det er Københavns Universitets interesse at fremme byggeriets anvendelse af IKT og BIM - Building Information Model, med sigte på at effektivisere og kvalitetsløfte alle led i byggeprocessen fra design, programmering og udførelse til den fremtidige drift og vedligeholdelse. Nærværende ydelser er gældende, der hvor KU i henhold til de til enhver tid gældende regler på ovennævnte område er forpligtet til i statsbyggeriet at anvende IKT. Nærværende ydelse skal ses som et minimumskrav og IKT lederen er ansvarlig for at IKT anvendes, koordineres og kvalitetssikres gennem projektet. Kravene er specificeret i Bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i offentligt byggeri, bekendtgørelse nr. 118 af 6. februar 2013, med ikrafttrædelse d. 1. april 2013 IKT YDELSESSPECIFIKATION Side 1 af 11

3 Nærværende IKT Ydelsesbeskrivelse er sammen med bips F102, IKT-ydelsesspecifikation -basisbeskrivelse, juni 2008 gældende for de digitale ydelser på byggesagen og følger dennes opbygning. Denne ydelsesbeskrivelse overlader praktiske forhold til nærmere konkretisering i bilag/tekniske specifikationer, der udfyldes af rådgiver og godkendes af Københavns Universitet under projektopstart. Hvor nærværende dokument og tilhørende IKT-tekniske specifikationer henviser til bips publikationer er rådgiver forpligtiget til i kontraktperioden at anvende sidst reviderede udgaver. Bilag til IKT Ydelsesspecifikation (version 1.1): Bilag A) IKT-teknisk kommunikationsspecifikation (version 1.1) Bilag B) IKT-teknisk organisationsplan (version 1.1) Bilag C) IKT-teknisk CAD-specifikation (version 1.1) Bilag D) IKT-teknisk udbudsspecifikation (version 1.1) Bilag E) IKT-teknisk afleveringsspecifikation (version 1.1) Bilag F) IKT-teknisk specifikation for opmåling og modellering af eksisterende bygninger (version 1.1) Bilag G) KU specifikation af digitale ydelser (version 1.2) IKT Ydelsesspecifikationen og de tilhørende bilag uploades på projektweb og er en del af udbudsmaterialet. 2. Digital kommunikation 2.1 Omfang af digital kommunikation Særlige forhold: mio. Al byggesagens kommunikation mellem byggesagens parter skal dokumenteres som beskrevet i byggesagens Bilag A) IKTteknisk kommunikationsspecifikation. Herunder hører Bilag B) IKT-teknisk organisationsplan. KU udleverer et paradigme til Bilag A) IKTteknisk kommunikationsspecifikation og Bilag B) IKTteknisk organisationsplan. 2.2 Administration Særlige forhold: mio. Stk.2 Ydelsen: digital kommunikation varetages af: Den kommunikationsansvarlige - Udarbejder og vedligeholder IKT-teknisk Kommunikationsspecifikation samt organisationsplan. - Administrerer projektweb korrekt dvs. håndterer brugere, rettigheder og mapper iht. projektwebbens anvisninger samt vedligeholder anvendelse af projektwebben. - Tilser, alle byggesagens parter kommunikerer digitalt på aftalt måde herunder, at projektwebben anvendes korrekt. - Tilser at byggeprojektets materiale er tilgængeligt på projektweb. - Udarbejder retningslinjer for anvendelse af projektets dokument-klassifikation og tilser at denne anvendes. KU skal godkende Bilag A) IKT-teknisk kommunikationsspecifikation. Godkendelse føres til referat.. Den rådgiver, der varetager projekteringsledelsen, varetager også IKT-koordinering og dermed ydelsen punkt 2.2, stk 1. i Danske ARK og FRI s Ydelsesbeskrivelser for byggeri og planlægning, december 2012 Projekteringsledelsen indhenter KUs godkendelse af Bilag A) IKTteknisk kommunikationsspecifikation og Bilag B) IKTteknisk organisationsplan. IKT YDELSESSPECIFIKATION Side 2 af 11

4 2.3. Datastruktur Særlige forhold: mio. Stk.2 Datastruktur iht. bips standard samt Bilag G) KU Specifikation af digitale ydelser (navngivning af cad-filer og mapper) Metadata, jf. bips A104 stilles der krav til, at dokumenter påføres følgende metadata: - Projekt-id - Projektnavn - Virksomhedsnavn - Udarbejdet af - Dokumentnavn - Filnavn - Indholdstype/emne - Fase - Filtype - Revision - Revisionsdato bips A104, Dokumenthåndtering, 2012, er gældende for mapper. Cad-filer og dokumenter følger anvisningerne i Bilag G) KU Specifikation af digitale ydelser Ved upload og udgivelse af dokumenter på projektweb følges projektwebbens funktionalitet for påførelse af metadata. Der henvises til Bilag A) IKTteknisk kommunikationsspecifikation, 3.2. Metadata 2.4 Klassifikation Særlige forhold: mio. Klassifikation af byggeprojekt med SfB. Der henvises til Bilag A) IKTteknisk kommunikationsspeci- fikation Stk.3 Ansvarlig for klassifikation er: Stk.4 KU skal godkende retningslinjer for anvendelse af klassifikation 2.5 Projektweb Særlige forhold: mio. Al digital udveksling af dokumenter skal foregå via projektweb. Der anvendes projektweb af alle byggesagens parter og i alle byggeriets faser. Stk.2 Der anvendes projektweb i udførelsen Stk.3 Stk.4 Internet, 3D-viewere, A3 og printfaciliteter på byggepladsen. Omfang specificeres i Bilag A) IKT-teknisk kommunikationsspecifikation og byggesagens arbejdsbeskrivelser. Projektwebs funktionalitet (understøtter brugerflade, historik, dokumentation) Administration og vedligeholdelse varetages af Projekteringsledelsen/IKT lederen Stk.5 Projektweb tilvejebringes af KU - anskaffelse, betaling og drift. Projektweb kan tilgås frem til 1års-eftersynet Stk.6 Ansvarlig for projektweb er Stk.7 Stk.8 Byggesagens parter har fri adgang til projektweb/database KU kan fastsætte en øvre grænse for antallet af brugere pr. part til projektweb. KU kan fastsætte en øvre grænse for mængden af data pr. part på projektweb. Definerede filformater for arkivering på projektweb Omkostninger til driften af projektweb afholdes af KU. Udgifter til udskrifter, plottegninger m.m. der ikke er til direkte brug for KU afholdes af byggeriets øvrige parter. Filformater iht. Bilag A) IKTteknisk Kommunikationsspecifikation afsnit 3.4. () IKT YDELSESSPECIFIKATION Side 3 af 11

5 2.5 Særlige forhold: mio. s skal ikke tilføjes projektweb. Beslutninger der træffes via , skal føres til referat ved førstkommende relevante møde. 3. CAD 3.1 Alment Særlige forhold: mio. Stk.2 CAD struktureres i overensstemmelse med byggesagens Bilag C) IKT-teknisk CADspecifikation De projekterende stiller fagmodeller og tegninger til rådighed for anvendelse af byggesagens parter som beskrevet i pkt. 3.4 Ved faseskift udveksles fag og fællesmodel i IFC 2X3 og proprietær format. KU udleverer et paradigme til Bilag C) IKT-teknisk CAD- specifikation. er ansvarlig for fællesmodel, løbende koordinering og konsistenskontrol. Stk.3 BIM indgår i alle byggeriets faser. () 3.2 CAD-projektkoordinator Særlige forhold: mio. () Stk.2 Stk.3 CAD-projektkoordinator er: CAD-projektkoordinator skal: Udarbejde, vedligeholde og indhente KUs godkendelse af IKT-teknisk CAD-specifikation. Sikre at IKT-teknisk CADspecifikation i seneste version altid er tilgængelig på projektweb for alle parter. Sikre at kravene i IKT-teknisk CAD specifikation koordineres og opfyldes. Tilse at projektdeltagernes løbende og korrekte brug af SfB organiseres, supporteres og kontrolleres. Videreformidle krav om CAD i udbudsmaterialet. KU skal godkende Bilag C) IKT-teknisk CAD-specifikation - føres til referat Navn og virksomhed fremgår af Bilag B) IKT-teknisk organisationsplan. () () () () 3.3 Produktion Særlige forhold: mio. Fagmodeller skal udarbejdes som 2Dgeometri () på baggrund af: bips, lagstruktur 2005 bips, C102, CAD-manual 2008 Stk.2 Fagmodeller skal udarbejdes som BIM på () baggrund af: bips, C102, CAD-manual 2008 Stk.3 Klassifikation af bygningsdele i SfB for: SfB niveau i henhold () Bebyggelse til dataudtræk, Bygninger Rum Bygningsdele IKT YDELSESSPECIFIKATION Side 4 af 11

6 3.3.1 BIM af eksisterende bygninger Særlige forhold: mio. () Opmåling/registrering af eksisterende bygningsmasse udføres iht. Bilag F) IKT-teknisk specifikation for opmåling og modellering af eksisterende bygninger. Der kan komme supplerende ønsker fra brugere/lejere/ku Omfang af opmåling og registrering. Særlige forhold: mio. () Ydelsen omfatter registrering, opmåling samt modellering BIM. Klasser, metoder og informationsniveau aftales med KU ved projektopstart. KU skal godkende Bilag F) IKT-teknisk specifikation for opmåling og modellering af eksisterende bygninger. - føres til referat Hvor der i forvejen ikke eksisterer BIM af eksisterende bygningsmasse. KU udleverer et paradigme til Bilag F) IKTteknisk specifikation for opmåling og modellering af eksisterende bygninger Ansvarlig for opmåling og aflevering af BIM Særlige forhold: mio. Ydelsen: Opmåling, registrering og modellering () () af BIM af eksisterende bygningsmasse varetages af: Stk.2 Den ansvarlige for opmåling og udarbejdelse af BIM skal sikre at: BIM afleveres i IFC- og proprietær format. () Bilag F) IKT-teknisk specifikation for opmåling og modellering af eksisterende bygninger udfyldes, koordineres, vedligeholdes og godkendes af KU. Sikre at specifikationen er tilgængelig forbyggesagens parter og at kravene opfyldes. Samle, kontrollere og overdrage den digitale model til KU. Kvalitetssikre de afleverede projektinformationer. 3.4 Anvendelse af cad-modeller Særlige forhold: mio. Al ansvar for CAD-modeller koordineres og kvalitetssikres af Projekteringsledelsen/IKT lederen Stk. 2 For de parter der skal udføre en af de under () pkt nævnte ydelser, og hvor der skal anvendes flere fagmodeller, er det en del ydelsen, at sikre korrekt samling af fagmodellerne i fællesmodellen Tegningsproduktion Særlige forhold: mio. Projekttegninger: 1. Tegningsmateriale iflg. PAR s og FRI s ydelsesbeskrivelse. Tegningsmateriale genereres fra BIM. Tegningsmateriales detaljering skal have sammenhæng med BIM. Fase: Dispositionsforslag, Informationsniveau 1 iht. Bips C202 CAD manual. Projektforslag Informationsniveau 2 iht. Bips C202 CAD manual. Forprojekt Informationsniveau 3 iht. Bips C202 CAD manual. () () () IKT YDELSESSPECIFIKATION Side 5 af 11

7 2. Projekttegninger er de tegninger som de projekterende benytter under projektering Fase: Hovedprojekt/udbudsmateriale Informationsniveau: 4 iht. Bips C202 CAD manual. Filformater iht. Bilag A) IKTteknisk Kommunikationsspecifikation afsnit 3.4. Stk.2 1. Arbejdstegninger læsbart og målbart i A3-format. Kravet formidles videre til de udførende i byggesagsbeskrivelsen og arbejdsbeskrivelser. Udføres af: Projekterende Fase: Hovedprojekt/udbudsmateriale Informationsniveau: 5 iht. bips C202 CAD manual. () 2. Arbejdstegninger er de tegninger der benyttes til produktion på byggepladsen. 3. Tegningsmateriale iflg. PAR s og FRI s ydelsesbeskrivelse. Tegningsmateriale genereres fra BIM. Tegningsmateriales detaljering skal have sammenhæng med BIM. Filformater iht. Bilag A) IKTteknisk Kommunikationsspecifikation afsnit 3.4. Udføres af: Projekterende Simulering Særlige forhold: mio. () Formål og omfang 1. Lovpligtig energiberegning skal baseres på mængder fra BIM. 2. Udarbejdelse af brandsimulering/ strategi foretages med udgangspunkt i BIM. 3. Øvrige simuleringer aftales iht. projekt. (Eks. flow, akustik, afvanding, sol/skygge mv.) Fase: Forprojekt (Myndighedsbehandling) Informationsniveau: 3 iht. Bips C202 CAD manual. Udføres af: Projekterende (Udføres hvis det er et myndighedskrav) iht. Bips C202 CAD manual. Filformater iht. Bilag A) IKTteknisk Kommunikationsspecifikation afsnit 3.4. Udføres af: Projekterende Digital konsistenskontrol Særlige forhold: mio. Formål og omfang Fase: Alle faser () 1) Fællesmodel: Informationsniveau: 1 6 iht. Obligatorisk geometri og konsistenskontrol bips C202 CAD manual. af BIM. (Kontrol kan udføres i Udføres af: Projekterende og IKT almindeligt anvendt format hvis dette lederen format anvendes af alle projekterende parter). Fase: Alle faser Der udføres kollisionskontrol før hver fase. Der udarbejdes kontrolrapport som uploades til Projektweb. Informationsniveau: Iht. fase og iht. bips C202 CAD manual. Filformater iht. Bilag A) IKTteknisk Kommunikationsspecifikation afsnit 3.4. IKT YDELSESSPECIFIKATION Side 6 af 11

8 Udføres af: Projekterende/ IKT lederen Visualisering Særlige forhold: mio. () Formål og omfang 1) Anskueliggør projektet i sine omgivelser. Anvendes som beslutningsgrundlag for placering, endelig lokalplan og visualisering overfor brugergruppen. 2) Beslutningsgrundlag for projektets endelige form og funktion. Fase: Byggeprogram og Dispositionsforslag. Informationsniveau: 0-1 iht. Bips C202 CAD manual.. Fase: Projektforslag og Forprojekt Informationsniveau: 2-3 iht. Bips C202 CAD manual. 3) BIM anvendes løbende og uden redaktionelle ændringer til at anskueliggøre projektets aktuelle stade/form. Fase: Alle faser Informationsniveau: 0-5 iht. Bips C202 CAD manual. Filformater iht. Bilag A) IKTteknisk Kommunikationsspecifikation afsnit 3.4. Udføres af: Projekterende Dataudtræk Særlige forhold: mio. Formål og omfang Fase: Alle faser () 1) Der kan udføres relevant mængdeudtræk fra BIM. Dataudtræk skal klassificeres Filformat: konsistent med SfB i objekter og PDF eller andet aftalt format. projektmateriale. Mængdeudtræk vha. IFC 23 og proprietær format 2) Klassifikation iht. SfB Informationsniveau svarende til den pågældende fase. Udføres af: Projekterende/IKT lederen Fællesmodel Særlige forhold: mio. Formål og omfang af fagmodeller Filformat: IFC 23 og proprietær () 1) Fagmodeller udveksles og koordineres i format. en fællesmodel. Opdateringsfrekvens aftales projektspecifikt i de tekniske Faser/informationsniveau: IKT specifikationer. Fællesmodellen anvendes til at sikre konsistens i modellens Dispositionsforslag niveau 1 data. 2) Fællesmodel ligger til grundlag for kommunikation og KS for byggesagens parter. Projektforslag niveau 2 Myndighedsprojekt niveau 3 Hovedprojekt/Udbud niveau 4-6, i relevant omfang. Informationsniveauer iht. Bips C202 CAD manual. Udføres af: Projekterende/IKT Lederen IKT YDELSESSPECIFIKATION Side 7 af 11

9 Ydelser ved faseskift Særlige forhold: mio. Formål og omfang: () Ved hvert faseskift indgår aflevering af fælles BIM svarende til projektets faser. BIM indgår som del af de stillede krav i Danske ARK og FRI s ydelsesbeskrivelser påkrævet i de forskellige faser. Fase: Alle faser Filformat: IFC 23 og proprietær format. Informationsniveau: iht. Bips C202 CAD manual. Udføres af: 4. Digitalt udbud 4. Digitalt udbud Særlige forhold: mio. Digitalt udbud Byggesagens udbud iht. Bilag D) IKT- teknisk udbudsspecifikation KU udleverer et paradigme til Bilag D) IKT-teknisk udbudsspecifikation. KU skal godkende Bilag D) IKT-teknisk udbudsspecifikation - Føres til referat indhenter KUs godkendelse af Bilag D) IKT-teknisk Udbudsspecifikation. 4.1 Udbuds- og tilbudsportal Særlige forhold: mio. Udbud sker ved brug af udbudsportal Foregår via udbudsweb Stk.2 Tilbud afgives ved brug af en tilbudsportal Foregår via udbudsweb Stk.3 Stk.4 Udbuds-/tilbudsportal tilvejebringes af projekteringsledelsen.. Udbudsmateriale uploades og kommenteres på projektweb. Navn og webadresse på udbudsweb fremgår af Bilag D) IKT-teknisk udbudsspecifikation. Uploades i mapperne for projektwebs udbudsskabelon 4.2 Digitalt udbud/tilbud Særlige forhold: mio. Stk.2 Ydelsen: digitalt udbud og tilbud varetages af Projekteringsledelsen Den ansvarlige for digitalt udbud/tilbud skal sikre at: Strukturere mapper m.v. på udbudsweb Oplægge udbudsmaterialet/opdateringer på udbudsportal Administrere adgang, fordeling og rettigheder af udbudsmaterialet. Navn og virksomhed fremgår af Bilag B) IKT-teknisk organisationsplan. Den ansvarlige for digitalt udbud/tilbud er: Navn og virksomhed fremgår af Bilag B) IKT-teknisk organisationsplan. Stk.3 Rådgiver skal i udbuddet specificere entreprenørens levering af digitale data. IKT YDELSESSPECIFIKATION Side 8 af 11

10 4.3 Udbudsmaterialets struktur Særlige Forhold: mio. Udbudsmaterialet klassificeres iht. SfB Stk.2 Beskrivelser iht. Bips B1.000 Seneste udgivne publikationer ved projektstart er gældende. Stk.3 Udbudsmaterialet indeholder BIM. Omfang og Udbudsmaterialet skal indeholde () indhold af BIM skal være beskrevet i udbudsmaterialet. fagmodeller for alle fag og Udbudsmaterialet til entreprenør fællesmodel i IFC og proprietær skal specificere retningslinjer omfang, metode, format. formater og frister for den digitale afleve- ring. 4.4 Tilbudslister med mængder Særlige forhold: mio. Der skal være sammenhæng mellem poster i tilbudslisten, BIM og beskrivelserne. Tilbudslister klassificeres efter SfB. Tilbudslister skal være digitale. Felter i tilbudslisten beregnet til entreprenørens behandling/ udfyld skal være åbne/ redigerbare. Alle øvrige felter i tilbudslisten skal være låste/ikkeredigerbare. Stk.2 Opmålingsregler iht. bips F111 og F111A Senest udgivne publikationer ved projektstart er gældende. 5. Digital aflevering 5. Digital aflevering Særlige forhold: mio. Digital aflevering udføres iht. Bilag E) IKT-teknisk afleveringsspecifikation Der kan komme supplerende ønsker fra driftsorganisation. Efter kontraktindgåelse skal rådgiver i samarbejde med, at driftsorganisationen præciserer digital aflevering af byggeriet. 5.1 Omfang af byggesagens digitale aflevering. mio. Digital aflevering omfatter aflevering ved byggeriets Der kan komme supplerende øn- afslutning og indeholder: sker fra driftsorganisation. Procesdokumentation Efter kontraktindgåelse skal Drifts- og vedligeholdelsesinformation rådgiver i samarbejde med, at Produktdokumentation driftsorganisationen præciserer digital aflevering af byggeriet. 5.2 Ansvarlig for digital aflevering Særlige forhold: mio. Digital aflevering varetages af:. Navn og virksomhed fremgår af bilag B) IKT-teknisk organisationsplan Stk.2 Den ansvarlige for digital aflevering skal sikre at: IKT-teknisk afleveringsspecifikation udfyldes, koordineres, vedligeholdes og godkendes af KU. Sikre at IKT-teknisk afleveringsspecifikation er tilgængelig for byggesagens IKT YDELSESSPECIFIKATION Side 9 af 11

11 parter og at kravene opfyldes. Sikre at krav videreformidles i byggesagsbeskrivelsen (BSB) og arbejdsbeskrivelserne (ARB). Samle, kontrollere og overdrage den digitale D&V dokumentation til KU. Kvalitetssikre de afleverede projektinformationer. 5.3 Digital aflevering af byggesag - formål, format, metode og tidspunkt. Procesdokumentation Formål: Dokumentation af byggesagens forløb og beslutninger. Anvendes projektweb kan denne benyttes som procesdokumentation. Særlige forhold: Filformat dokumenter: PDF, proprietær format. Filformat BIM: IFC 23 og anvendt proprietær format. Metode: Projektweb mio. Tidspunkt: Ved afleveringsforretningen/ 1 måned efter aflevering. Drifts- & vedligeholdsinformationer Formål: D&V informationer for det afleverede byggeri. Indeholder BIM og dokumenter. Disposition for BIM skal som minimum være: Ejendom Bygninger Terræn Etager Rum Bygningsdele Tekniske anlæg Funktionsbeskrivelser As built dokumentation produktdokumentation Formål: Dokumentation af det afleverede byggeri (as built). Indeholder BIM og dokumenter: Struktur og format skal følge den datastruktur der blev anvendt ved projektering og udførelse. Udføres af: Filformat dokumenter: PDF, proprietær format. Filformat for BIM: IFC 23 og anvendt proprietær format. Info-niveau: 4-6 for BIM Metode: Projektweb Tidspunkt: ved før-aflevering, 1 måned efter afleveringen Udføres af: Projekteringsledelsen/IKT lederen Filformat dokumenter: PDF Filformat BIM: IFC 23 og anvendt proprietær format. Info-niveau: 4-6 BIM af det færdige byggeri afleveres til brug for KU. Ved byggesager i eksisterende bygninger indeholder den afleverede BIM også modellering af eksisterende bygningsmasse efter registrering/opmåling. Metode: Afleveres på projektweb og efter aftale med KU. Tidspunkt: Ved før-aflevering, 1 måned efter afleveringen. Udføres af: Projekteringsledelsen/IKT Lederen forestår indsamling af data fra en- IKT YDELSESSPECIFIKATION Side 10 af 11

12 Digital aflevering af forvaltningsinformation Formål Forvaltningsadministrative opgaver for driftsorganisation/ku. treprenør. Filformat dokumenter: PDF Filformat datamodeller: IFC 23 og anvendt proprietær format. Info-niveau: 4-6 Metode: Projektwebben og efter aftale med KU. Tidspunkt: 1 måned efter afleveringen Udføres af: Projekteringsledelsen Datastruktur Særlige forhold: mio. mappestruktur, filnavngivning, metadata Se Bilag G) KU Specifikation af digitale ydelser Aflevering ved faseskift Særlige forhold: mio. Formål: Digital aflevering ved faseskift er del af byggeriets samlede procesdokumentation. BIM afleveres i PDF og IFC 23- format og/eller andet aftalt format på projektwebben ved faseskift. Aflevering af BIM minimum svarende til projektets faser iht. bips C202 CAD-manual samt det der i Danske ARK og FRI s ydelsesbeskrivelse er krævet i de forskellige faser. 5.4 Digitale mangellister Særlige forhold: mio. () Der anvendes digitale mangellister. Mangellister iht. bips U104 ved aflevering og føraflevering. Afleveres på projektweb. Sidste udgivne publikation er gældende. IKT YDELSESSPECIFIKATION Side 11 af 11

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms.

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms. 1. Grundlag (tekst i grundlagsdelen kan ikke fravælges) Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT- ydelsesspecifikation, basis beskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen.

Læs mere

IKT Ydelsesspecifikation

IKT Ydelsesspecifikation Bygningsstyrelsen Standard for statsligt byggeri Dato: 2011-06-01 Revisionsdato 2013.04.15 Gældende for byggesager med en anslået entreprisesum på 5 mio. kr. ekskl. moms eller derover. Indhold: 1. Grundlag

Læs mere

IKT Ydelsesspecifikation

IKT Ydelsesspecifikation IKT Ydelsesspecifikation Bygningsstyrelsen Standard for statsligt byggeri Dato: 2011-06-01 Revisionsdato 2012.10.01 Indhold: 1. Grundlag 2. Digital kommunikation 3. CAD 4. Digitalt udbud 5. Digital aflevering

Læs mere

IKT - Ydelsesspecifikation

IKT - Ydelsesspecifikation 1 af 15 IKT - Ydelsesspecifikation 1. Grundlag Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT-ydelsesspecifikation, basisbeskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen. 2.

Læs mere

IKT-Aftale Ydelsesspecifikation

IKT-Aftale Ydelsesspecifikation Version 2 IKT-Aftale Ydelsesspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune ID nr. Byggesag: Indholdsfortegnelse 1. Grundlag... 3 1.1 Anvendelse... 3 1.2 Opbygning... 3 1.3 Aftalte IKT-ydelser... 4 2. Digital

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY - HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 IKT-YDELSESSPECIFIKATION

ENGPARKEN - SUNDBY - HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 IKT-YDELSESSPECIFIKATION ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ENGPARKEN - SUNDBY - HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 IKT-YDELSESSPECIFIKATION PROJEKTNR. A061791 DOKUMENTNR. 00

Læs mere

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer.

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer. Slots- og Kulturstyrelsen Bilag 5 - IKT-aftale For byggesager med forventet entreprisesum over 5 mio. kr. (eks. moms) H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

BILAG E KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION

BILAG E KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG E IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 BILAG E)

Læs mere

Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse og IKT-Ydelsesspecifikation

Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse og IKT-Ydelsesspecifikation Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse Gentofte Ejendomme har egne tilføjelser til DAV & FRI s Ydelsesbeskrivelse På de følgende dias, vises de tilføjelser det har været nødvendigt for os at indføre,

Læs mere

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG A IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

NØRRE BOULEVARD SKOLE

NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD 57-59 7500 HOLSTEBRO TOTALRÅDGIVNING IKT YDELSESSPECIFIKATION 28. April 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion... 3 2. IKT Ledelse... 3 3. Digital kommunikation...

Læs mere

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8 Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8 Kontraktbilag 8 IKT ydelsesspecifikation Region Midtjylland DNU Det Ny Universitetshospital

Læs mere

IKT-teknisk CAD-specifikation Bygningsstyrelsen

IKT-teknisk CAD-specifikation Bygningsstyrelsen IKTteknisk CADspecifikation Bygningsstyrelsen Bilag til IKT ydelsesspecifikation Dato 20121001, Revisionsdato: 20130415 Samarbejdsdokument for byggesagens parter. Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT

Læs mere

IKT Ydelsesspecifikation

IKT Ydelsesspecifikation IKT Ydelsesspecifikation Bygningsstyrelsen Standard for statsligt byggeri Dato 2013-12-19 Revisionsdato - Gældende for byggesager med en anslået entreprisesum på 5. mio. kr. ekskl. moms eller derover.

Læs mere

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen Universiteter Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter. Projekt: Byggesag:

Læs mere

BILAG C KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK CAD-SPECIFIKATION. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

BILAG C KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK CAD-SPECIFIKATION. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG C IKTTEKNISK CADSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 BILAG C) IKTTEKNISK

Læs mere

Alle krav, der i denne beskrivelse stilles til fagmodeller, er alene møntet på fagmodeller, der udveksles mellem byggesagens parter.

Alle krav, der i denne beskrivelse stilles til fagmodeller, er alene møntet på fagmodeller, der udveksles mellem byggesagens parter. 1. Orientering bips C202, CAD-manual 2008, basisbeskrivelse, er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for byggesagen, medmindre der i denne projektspecifikke beskrivelses kapitel 1 7

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Agenda Anvendelse af IKT Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART:

Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART: IKT Koordinator & Leder Uddannelsen SVAR GRUPPE 1: Modul 2: 29. april 2014 + 30. april 2014 + 01. maj 2014 29. April 2014-4. Dag: Tilrettelæggelse af den kreative proces og projekteringen Tidsforbrug ca.

Læs mere

Bilag 6.2. Udkast til IKT-aftale Vordingborg Kommune. Nyt administrationscenter

Bilag 6.2. Udkast til IKT-aftale Vordingborg Kommune. Nyt administrationscenter E Bilag 6.2. Udkast til IKT-aftale Vordingborg Kommune. Nyt administrationscenter 3. oktober 2013 Vordingborg Kommune Bilag 6.2. Udkast til IKT-aftale Indholdsfortegnelse Del 1 IKT-ydelsesspecifikation,

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til BYGST IKT Ydelsesspecifikation Dato 2013-12-19 Projekt: Byggesag: SDU, NATV2 Dato: 2014.03.25 Projektledelse: Version: Mads Koch, IKT Koordinator: Revision: Thomas Rasmussen, Revision dato: Modtaget:

Læs mere

DE LICHTENBERGS VEJ IKT YDELSESSPECIFIKATION

DE LICHTENBERGS VEJ IKT YDELSESSPECIFIKATION DE LICHTENBERGS VEJ IKT YDELSESSPECIFIKATION Boliselskabet B45 Kuben Management A/S 1. Grundlag... 2 1.1 Generel orientering... 2 1.2 Formål med digital indsamling af DV-materiale... 2 1.3 Entreprenørens

Læs mere

IKT-Aftale Teknisk afleveringsspecifikation

IKT-Aftale Teknisk afleveringsspecifikation Version 2 IKT-Aftale Teknisk afleveringsspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 2. Stamdata... 3 3. Data der skal overdrages til D&V-formål... 3 3.1 Datastruktur...

Læs mere

SHS Sønderborg Specialsygehus Fase 2 - Ambulatorietorv. IKT-ydelsesspecifikation (bilag 4 til kontrakt)

SHS Sønderborg Specialsygehus Fase 2 - Ambulatorietorv. IKT-ydelsesspecifikation (bilag 4 til kontrakt) SHS Sønderborg Specialsygehus Fase 2 - Ambulatorietorv IKT-ydelsesspecifikation (bilag 4 til kontrakt) 9. februar 2017 1. Grundlag (tekst i grundlagsdelen kan ikke fravælges) For alle de projekterende

Læs mere

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013 Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri 3 IKT-koordinering Bygherren skal sikre at der gennem hele byggesagen sker en koordinering

Læs mere

Bentleyuser.dk årsmøde 2009. bips, IKT og CAD-standarder. Michael Ørsted, Københavns lufthavne Thomas Lundsgaard, Rambøll

Bentleyuser.dk årsmøde 2009. bips, IKT og CAD-standarder. Michael Ørsted, Københavns lufthavne Thomas Lundsgaard, Rambøll Bentleyuser.dk årsmøde 2009 Michael Ørsted, Københavns lufthavne Thomas Lundsgaard, Rambøll Emner Hvilke CAD-standarder findes der? Scene 1: Eksempel på et projekt som ikke anvender IKT Hvad går galt!

Læs mere

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014 IKT i Danske 20 01 2014 IKT i Danske Indhold 1 Hvad er IKT, BIM, CCS, A104, IFC, IDM, IFD? Overordnet tilgang og forklaring af begreberne 2 Nyt samarbejde, forandring og muligheder i nye processer, projektledelse

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud Januar 2016 a 102-5 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 5 digitalt udbud og tilbud Kolofon 2016-01-08

Læs mere

IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation Version 2 IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune ID nr. Byggesag: Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 2. Projektorganisation... 3 3. Dokumentstyring... 3 3.1 Struktur

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG F IKT-TEKNISK SPECIFIKATION FOR OPMÅLING OG MODELLERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER PROJEKT ID: KU_xx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION:

Læs mere

1. Orientering Denne projektspecifikke beskrivelse er gældende for den digitale aflevering af D&Vdokumentation

1. Orientering Denne projektspecifikke beskrivelse er gældende for den digitale aflevering af D&Vdokumentation Afleveringsansvarlig Bilag nr. : ProjektID: Dato: 23.09.2011 Byggesag: Revision: IKT-teknisk sspecifikation 1. Orientering Denne projektspecifikke beskrivelse er gældende for den digitale af D&Vdokumentation

Læs mere

DiKon. Strukturering af udbudsmateriale. DigitalKonvergens. Vejledning VERSION DEC 2016

DiKon. Strukturering af udbudsmateriale. DigitalKonvergens. Vejledning VERSION DEC 2016 DiKon DigitalKonvergens VERSION 1.0 5 DEC 2016 Strukturering af udbudsmateriale Vejledning Side 2 INDHOLD 1 Introduktion 3 2 Projektmateriale 4 2.1 Udbudsbrev 4 2.2 Fortegnelse over dokumenter, tegninger

Læs mere

IKT SEMINAR - DFM DATO: M A N A G E M E N T C O N S U L T A N C Y T I L B Y G G E I N D U S T R I E N

IKT SEMINAR - DFM DATO: M A N A G E M E N T C O N S U L T A N C Y T I L B Y G G E I N D U S T R I E N IKT SEMINAR - DFM DATO: 2016.06.15 M A N A G E M E N T C O N S U L T A N C Y T I L B Y G G E I N D U S T R I E N Property of Optimise A/S CVR: 36491043 +45 21 73 78 78 info@optimise.nu Agenda for seminaret

Læs mere

august 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer

august 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer august 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer Kolofon 2016-08- 19

Læs mere

IKT-Aftale 01 YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION

IKT-Aftale 01 YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION IKT-Aftale SAG: SPURVELUNDSKOLEN; UDBYGNING 2015-2016 01 YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION SAG Sagsnummer IKT-AFTALE

Læs mere

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den?

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den? Bygningsstyrelsen, Klima- Energi- og Bygningsministeriet - ved Marianne Thorbøll - projektleder Konstruktørdagen i Vejle 25. oktober 2014 IKT bekendtgørelsen - Hvad skal vi med den? Introduktion til Bygningsstyrelsen

Læs mere

Fra ambition til virkelighed med krav

Fra ambition til virkelighed med krav med krav DTU vil ikke kun opfylde kravene for offentlige bygherre, men også. Derfor skal 'in house ' om Det Digitale Byggeri og være i fokus. Hertil kommer en individuel behovsanalyse for hver byggesag

Læs mere

Digital Aflevering. Whitepaper om. Generelle anbefalinger til bygherren. 22. august 2012 Balslev & Jacobsen ApS

Digital Aflevering. Whitepaper om. Generelle anbefalinger til bygherren. 22. august 2012 Balslev & Jacobsen ApS Whitepaper om Digital Aflevering Generelle anbefalinger til bygherren Balslev & Jacobsen ApS Ophavsretten tilhører Balslev & Jacobsen ApS. Kopiering må kun ske med angivelse af kilde. Formål Nærværende

Læs mere

IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION

IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. juli 2014 12/02531-22 Søren Hauge Krabbe skra@vd.dk +45 7244 2351 IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen Til parterne på høringslisten 10. juni 2010 Sag nr. 10/02028 /ebst Høring over IKT-bekendtgørelsen Vedlagt fremsendes i offentlig høring revideret bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations-

Læs mere

Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT

Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT 2/14 Vejledning til entreprenøren 31-12-2008 Anvendelse af IKT INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund...3 Krav 1: Brug af projektweb i byggeprojekter...4 Krav 2: Projektweb-løsningen...5

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering Januar 2016 a 102-4 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 4 digital projektering Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri Notat Projekt Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus Projektkonkurrence Emne Bygherrekrav digitalt byggeri Bilag 20 1. Bygherrekrav digitalt byggeri 1.1 Bygherrens forventninger til brug af IKT

Læs mere

Revit BIM-Introduktion. NTI CADcenter A/S Revideret: Forfatter: PT Korrekturlæser: RSK

Revit BIM-Introduktion. NTI CADcenter A/S Revideret: Forfatter: PT Korrekturlæser: RSK Revit 2017 BIM-Introduktion NTI CADcenter A/S 2016 Revideret: 03-08-2016 Forfatter: PT Korrekturlæser: RSK INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BIM-INTRODUKTION... 3 HVAD ER

Læs mere

IKT bekendtgørelserne og de enkelte bygherrekrav Ændrede krav til offentlige projekter

IKT bekendtgørelserne og de enkelte bygherrekrav Ændrede krav til offentlige projekter IKT bekendtgørelserne og de enkelte bygherrekrav Ændrede krav til offentlige projekter Bekendtgørelse nr. 118, af 06.02.2013, om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i offentligt

Læs mere

Bygherrens krav til brug af informationsog kommunikationsteknologi (IKT)

Bygherrens krav til brug af informationsog kommunikationsteknologi (IKT) Bygherrens krav til brug af informationsog kommunikationsteknologi (IKT) En guide baseret på Universitets og Bygningsstyrelsens erfaringer med Det Digitale Byggeri 1 Hvem står bag denne guide? Denne guide

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND FOR TOTALRÅDGIVNING vedr. om-/ og tilbygning eller nybyggeri af Vejen Rådhus

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND FOR TOTALRÅDGIVNING vedr. om-/ og tilbygning eller nybyggeri af Vejen Rådhus Vejen Kommune side 1 af 6 sider AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND FOR TOTALRÅDGIVNING vedr. om-/ og tilbygning eller nybyggeri af Vejen Rådhus 1. PARTERNE 1.1. Undertegnede Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Morten Alsdorf, Rambøll Markus Lampe, DTU

Morten Alsdorf, Rambøll Markus Lampe, DTU Praktiske erfaringer med IKT-tekniske specifikationer Morten Alsdorf, Rambøll Markus Lampe, DTU Praktiske erfaringer med IKT-tekniske specifikationer. Bygherre IKT-teknisk kommunikations-,cad-, udbuds-

Læs mere

Krav nr. 1 Brug af projektweb i byggeprojekter

Krav nr. 1 Brug af projektweb i byggeprojekter De relevante projektdeltagere er de parter, der i et traditionelt papirbaseret system kommunikerer skriftligt, dvs. sender breve, tegninger, faxer og sender mails. Primære parter (fx bygherre, rådgiver,

Læs mere

KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED

KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF IKT-REGLERNE 18. marts 2014 1 Morten Steffensen IKT-koordinator/specialkonsulent, Analyse&Udvikling, Team IKT/data Sikre værdiskabende

Læs mere

Peter Hauch, arkitekt maa

Peter Hauch, arkitekt maa Peter Hauch, arkitekt maa Udvalgsformand Bygherreforeningen Digitaliseringsudvalget Bygherrerådgiver og FM-konsulent, Arkidata tidl. Taskforcekoordinator for Implementeringsnetværket for DDB tidl. Bygningschef

Læs mere

Byggeri og Planlægning

Byggeri og Planlægning Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Vejledning om digital projektering Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Vejledning om digital

Læs mere

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen Bygningsstyrelsen Universiteter Bilag til BYGST IKT Ydelsesspecifikation Dato 2013-12-19 Projekt: Byggesag: SDU, NATV3 Dato: 2016.02.04 Projektledelse: Version: Mads Koch, Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma

Læs mere

DNV-Gødstrup. Programgrundlag November 20100

DNV-Gødstrup. Programgrundlag November 20100 Det nye hospital i vest DNV-Gødstrup Programgrundlag November 20100 hvorledes opgaver og ansvar er fordelt mellem de implicerede aktører i DNV- Gødstrup-projektet. Det skal pointeres, at vigtigheden af

Læs mere

CK Central Køkken IKT TEKNISK BIM/CAD-SPECIFIKATION

CK Central Køkken IKT TEKNISK BIM/CAD-SPECIFIKATION CK Central Køkken 1.61-04 IKT TEKNISK BIM/CAD-SPECIFIKATION 1. ORIENTERING - IKT-TEKNISK BIM/CAD-SPECIFIKATION...2 2. GRUNDLAG FOR CAD-PRODUKTIONEN...2 2.1 FIL- OG MAPPESTRUKTUR...2 2.2 KOORDINAT-, HØJDE

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012

BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012 BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012 Faktuelle forhold Optageområde ca. 300.000 borgere, 5000 km² Grundareal 360.000 m² - 375.000 m² Etageareal ca. 130.000 m² inkl. psykiatri Anlægsøkonomi

Læs mere

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på 8. maj 2006 2006-309/3024-37/nic Notat om høring af bygherrekrav Som led i regeringsinitiativet Det Digitale Byggeri vil de statslige bygherrer i sager vedr. nybyggeri fra 1. januar 2007 stille krav til

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

De nye IKT-bekendtgørelser

De nye IKT-bekendtgørelser De nye IKT-bekendtgørelser for alment og offentligt byggeri 1 Oplægsholdere Morten Steffensen, fuldmægtig, civilingeniør, Bygningsstyrelsen (Klima-. Energi og Bygningsministeriet) Karsten Gullach, chefkonsulent,

Læs mere

Aflevering og modtagelse af driftsdata fra modellen. Sara Asmussen og Henrik T. Lyck Bygningsstyrelsen Bips konferencen 2016, Nyborg Strand

Aflevering og modtagelse af driftsdata fra modellen. Sara Asmussen og Henrik T. Lyck Bygningsstyrelsen Bips konferencen 2016, Nyborg Strand Aflevering og modtagelse af driftsdata fra modellen Sara Asmussen og Henrik T. Lyck Bygningsstyrelsen Bips konferencen 2016, Nyborg Strand 1 Agenda 1. Introduktion til Bygningsstyrelsen 2. Grundlag for

Læs mere

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013-14 Indhold

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013-14 Indhold IKT i Danske Indhold 1. Hvad er IKT, BIM, CCS, A104, IFC, IDM, IFD...? Overordnet tilgang og forklaring af begreberne 2. Nyt samarbejde, forandring og muligheder i nye processer, projektledelse med IKT

Læs mere

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark 22. april 2012 Clars Danvold Arkitekt, IT-projektleder DATO: 01-05-2012 1 Landets største ejendomsvirksomhed 1 mio. m 2 statsejendomme

Læs mere

bips F104, Dokumenthåndtering

bips F104, Dokumenthåndtering bips F104, Dokumenthåndtering af Gunnar Friborg & Charlotte Lund Poulsen Disposition Introduktion Tidsforløb og historik Hvad erstatter anvisningen? Baggrund Struktur og tankesæt Dokumenthåndtering Genfinding

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips center for produktivitet i byggeriet Hvordan håndteres data i byggeriets livscyklus? Torsdag 24. januar 2013 Indhold Data i byggeriets livscyklus Forudsætninger Implementering og anvendelse Ny IKT-bekendtgørelse

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor

Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor Side 1 af 6 Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor Indhold Indhold... 2 Denne vejledning... 2 IKT-specifikation og ydelsesbeskrivelser for den almene sektor

Læs mere

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME TEKST AGENDA Dansk Industri Byggevare Baggrunden for digitalisering KØBENHAVNS EJENDOMME Lov om offentlig byggevirksomhed IKT-bekendtgørelsen Forvalter Københavns Kommunes

Læs mere

IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION

IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 16. august 2016 16/10604-1 Tina Jonsen tjon@vd.dk +45 7244 2220 IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet »Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet 2013-12-16 Michael Blom Søefeldt Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet»agenda I. Hvad er udbud med mængder Hvad siger branchen om udbud

Læs mere

Digitalisering har overhalet byggeprocessen

Digitalisering har overhalet byggeprocessen Digitalisering har overhalet byggeprocessen Fredag den 11. marts 2016 LEAN CONSTRUCTION DK Christian Lerche 2 bips er byggeriets digitale udviklingsforum bips er samarbejde med alle byggeriets parter om

Læs mere

Copyright 2015 Grontmij A/S. Digital aflevering CVR 48233511. - En ny virkelighed, ved Christian Lundstrøm

Copyright 2015 Grontmij A/S. Digital aflevering CVR 48233511. - En ny virkelighed, ved Christian Lundstrøm Copyright 2015 Grontmij A/S CVR 48233511 Digital aflevering - En ny virkelighed, ved Christian Lundstrøm Digital udgave af bygningens brugsanvisning 1 Hyldebaseret Passiv IT-baseret Interaktiv Samling

Læs mere

Januar a 102. anvisning aftale og kommunikation. IKT-specifikationer

Januar a 102. anvisning aftale og kommunikation. IKT-specifikationer Januar 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer Kolofon 2016-01- 08

Læs mere

Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14

Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14 Firma og projektorganisation, KUBUS Versionsdato 30-09-2015 Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14 Indhold Roller... 4 Bygherre... 4 Navn:... 4 Adresse:... 4 Email: bogodt@bf-ringgaarden.dk... 4 Telefon:... 4

Læs mere

De nye IKT-bekendtgørelsers betydning for byg- og driftsherrer. Klima-, Energi og Bygningsministeriet

De nye IKT-bekendtgørelsers betydning for byg- og driftsherrer. Klima-, Energi og Bygningsministeriet De nye IKT-bekendtgørelsers betydning for byg- og driftsherrer g 1 Indhold Hvorfor mig? Hvorfor IKT-Bekendtgørelser Hvorfor to IKT-Bekendtgørelser Fælles målsætninger med bekendtgørelserne Hvem er omfattet

Læs mere

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. december 2016 16/10604-1 Tina Jonsen tjon@vd.dk +45 7244 2220 IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 2 digital kommunikation

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 2 digital kommunikation Januar 2016 a 102-2 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 2 digital kommunikation Kolofon 2016-01-08

Læs mere

bim ikke i teori men i daglig praksis

bim ikke i teori men i daglig praksis bim ikke i teori men i daglig praksis Få et indblik i hvordan ALECTIA anvender BIM på urban mediaspace i Århus havn. Sammen med NCC præsenteres udbudsprojektet af råhusentreprisen, som er udbudt på mængder

Læs mere

Karen Dilling Helsingør Kommune

Karen Dilling Helsingør Kommune sådan FÅR DU SUCCES MED IKT Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at bruge dem både i udbud

Læs mere

De nye IKT-bekendtgørelsers betydning for byg- og driftsherrer. Klima-, Energi og Bygningsministeriet

De nye IKT-bekendtgørelsers betydning for byg- og driftsherrer. Klima-, Energi og Bygningsministeriet De nye IKT-bekendtgørelsers betydning for byg- og driftsherrer g 1 Indhold Af-/opklaring Baggrund for IKT-offentlig Baggrund for IKT-almen Fælles målsætninger med bekendtgørelserne Hvem er omfattet af

Læs mere

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup.

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup. bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup. Præsentationen redegør for DNV-Gødstrups baggrund for at stille krav

Læs mere

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Modul 3: 06. december 2016-08. december 2016-3. sæson 1. Dag: Aftaleforhold, arbejdsmetoder og samarbejdsrelationer Overblik og svar på indgåelse af aftaler

Læs mere

Vibeke Petersen Chefkonsulent. Kilde bips nyt 2, 2011

Vibeke Petersen Chefkonsulent. Kilde bips nyt 2, 2011 Vibeke Petersen Chefkonsulent Kilde bips nyt 2, 2011 Agenda for seminaret 9:00 Velkomst 9:10 Den nye bekendtgørelse vedr. IKT som var forventet at træde i kraft den 17. september 2012 Herunder vigtighed,

Læs mere

Byggeweb Undervisning B6. Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt

Byggeweb Undervisning B6. Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt Byggeweb Undervisning B6 Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt Byggeweb Generelt Hvem er Byggeweb? - Absolut største udbyder af projektweb i Danmark. - Fokuseret på byggebranchen. - Kvalificeret rådgivning

Læs mere

Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning. og det digitale byggeri

Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning. og det digitale byggeri Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning og det digitale byggeri Præsentation: Niels Christian Toppenberg, afdelingsleder bygherrerådgivning Bascon A/S Særlig interesse for aftaleforhold og rådgiverydelser

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

Vi starter med BIM i Konkurrencer.

Vi starter med BIM i Konkurrencer. Klima- Energi- og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen - BYGST ved Marianne Thorbøll - projektleder 4. november 2013 BYGST implementering af BIM i konkurrencer. Hos BYGST vil vi sikre en projektgennemførelse

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 7 digital aflevering

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 7 digital aflevering Januar 2016 a 102-7 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 7 digital aflevering Kolofon 2016-01-08

Læs mere

IKT-Aftale Teknisk CAD specifikation

IKT-Aftale Teknisk CAD specifikation Version 2 IKT-Aftale Teknisk CAD specifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 4 2. Grundlag for cad-produktion... 4 2.1 Fil- og mappestruktur... 4 2.2 Koordinat-, højde-

Læs mere

Projektering og udbud i 3D

Projektering og udbud i 3D Projektering og udbud i 3D Højteknologiske anlægsmetoder Vejforum - 3. december 2014 Projektering og udbud i 3D HOLSTEBRO 39 km motorvej 8 Tilslutningsanlæg Flere skærende veje 4 banekrydsninger 5 landskabsbroer

Læs mere

Introduktion til egenskabsdata

Introduktion til egenskabsdata Introduktion til egenskabsdata maj 2012 Indhold 2012 05 16 < Forrige side Næste side > 1. Indhold... 1. Indhold 2. Indledning... 3. Projektet om Egenskabsdata... 4. Begrebs afklaring... 5. Scenarie 1:

Læs mere

Grundlag og krav (IKT) VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse - Skitseprojektering. Maj 2017

Grundlag og krav (IKT) VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse - Skitseprojektering. Maj 2017 Grundlag og krav (IKT) VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse - Skitseprojektering Maj 017 Side 1 af 8 IKT GRUNDLAG OG KRAV 1 Generelt IKT Grundlag og krav beskriver følgende for alle parter

Læs mere

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2/99 Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2008-12-30 Anvendelse af IKT 1. BAGGRUND... 6 2. OVERSIGTSSKEMAER OVER BYGHERREKRAV... 8

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere