Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011"

Transkript

1 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77

2 Indhold Fredag 11. november Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden... 4 Forretningsorden... 4 Stemmeudvalg... 8 Redaktionsudvalg... 8 Lørdag 12. november Fremlæggelse af FU s beretning... 9 Gæstetaler: Jane Korczak Duplik til beretningen Behandling af vedtægterne Gæstetaler: Lennart Damsbo-Andersen Behandling af Principprogram Søndag 13. november Behandling af arbejdsprogram Gæstetaler: Morten Skov Christiansen Mangfoldighedsaftale Landsmødevalg Valg til formandskab Valg til Fanebærer Valg til fanebærer suppleant samt 1. HB suppleant Landsmødeudtalelser Udtalelse Udtalelse Udtalelse Udtalelse Evt Bilag 1: Indkaldelse til Landsmøde Bilag 2: Dagsorden som vedtaget Bilag 3: Forslag til forretningsorden Bilag 4: Forretningsorden som vedtaget Bilag 5: Ungdomshovedbestyrelsens skriftlige beretning Bilag 6: ændringsforslag til vedtægterne Bilag 7: Vedtægter for 3F ungdom som vedtaget Side 2 af 77

3 Bilag 8: Principprogram Bilag 9: Forslag til nyt arbejdsprogram Bilag 10: Ændringer til arbejdsprogrammet Bilag 11: Arbejdsprogram som vedtaget Bilag 12: forslag til implementering af mangfoldighedsaftalen Bilag 13: Mangfoldighedsaftalen som vedtaget Bilag 14: Landsmødeudtalelse Bilag 15: Landsmødeudtalelse Bilag 16: Landsmødeudtalelse Bilag 17: Landsmødeudtalelse Bilag 18: Gruppetid Bilag 19: 3F Ungdoms Hovedbestyrelse pr. 13. november Side 3 af 77

4 Fredag 11. november 2011 Landsmødet åbnes med faneindmarch og Når jeg ser et rødt flag smælde. Formand Peter Bøgh byder velkommen og foretager valg af dirigenter. Valg af dirigenter Indstillet af UHB: Mathias Bredde Jensen, konsulent i LO Lasse Hjort Oetzmann, konsulent i 3F Godkendt Varsling af Landsmødet Der er indkaldt til Landsmøde den 18. august 2011 på mail til samtlige afdelinger af 3F, af Tanja Fynbo. Landsmødet er dermed gyldigt indvarslet. Se bilag 1. Valg af referenter Indstillet af UHB: Sine Højby Nielsen, 3F A-kassen Mette Julie Klein Frederiksen, 3F Forbundet Godkendt Godkendelse af dagsorden Dirigenter foreslår at man bytter om på punkt nr. 8 og 9, så vedtægterne er færdigbehandlet lørdag, da dette får indflydelse på valgene om søndagen, hvis man ikke bliver færdig med programmet. Se bilag 2. Vedtaget Forretningsorden Gennemgang af forretningsordnen: Se bilag 3 Jeanne Larsen: Hvor er punkt 3 og 4? Svar fra dirigent: Det er en fejl. Jens Noe: Hvordan markerer man, at man vil have ordet til forretningsordenen? Svar fra dirigent: Man kommer op til bordet og får ordet før alle andre. Ændringsforslag til punkt 15 (tilføjelse) Henning Emil Jensen: Ændringsforslag: Skriftlig afstemning, hvis 8 i salen forlanger dette Tanja Fynbo: Det er blevet talt om vi har tillid til hinanden derfor behøver vi ingen hemmelige/skriftlige afstemninger. Jeanne Larsen: God ide, da man ikke kan se sig sure på hinanden. Man kan altid selv bestemme bagefter om man vil afsløre hvem man stemmer på. Bo Peter Petersen: Tilslutter sig Henning i forhold til der er nye med. Side 4 af 77

5 Karina Jensen: Vi skal holde ved det vi har valgt. Vi er alle voksne mennesker. Der er ikke ondt ord til andre. Man skal respektere hinandens holdninger og meninger. Anders Sibbersen: Vi havde situation lignende sidste år, det var ikke noget vi synes vi skulle gøre. Der er alligevel nogle der opdager det, og det bliver kringlet om hvornår man skal stoppe med at holde afstemninger om afstemninger. Jeg mener vi er store nok til at dele sin mening. Adam Johansen: (Førstegangsdeltager)Er imod; vi skal stole på hinanden, man behøver ikke være enige, men vi respekterer hinanden. Maria Kjærulff: Ingen hemmelige afstemninger, vi er et åbent forum. Ingen er blevet klandret for deres holdninger. Andreas Grubbe: Det er ligegyldigt hvor mange gange man har deltaget der er ikke noget problem ved skriftlig afstemning. Ændringsforslag faldet Lasse Hansen: Skal vi ikke have valgt et stemmeudvalg? Dirigent: Vi skal have godkendt forretningsorden først vi skal være enige fra starten af om forretningsorden Ann Nakham: Alle skal bruge mikrofonen Ændringsforslag til punkt 17 Ændringsforslag: Dispensation fra fusionsaftalen Peter Bøgh: Vi stiller forslaget fordi vi alle er 3F ere. TIB erne var først en del af 3F fra 1. januar; et samarbejde krævede at TIB erne kunne stille op inden 1. januar. Derfor går vi hver til sit ingen fora har lyst at bruge deres indstillingsret. Vi er en samlet fagforening. Vi skal bruge vores rettighed til ikke at bruge vores rettighed. Emil Bill Larsen: Vi er en samlet fagforening hvorfor kan vi ikke have debatten i samlet forum? Dirigent: Fusionsaftalen er blevet vedtaget i to fora og det skal vi være tro mod. Simona Sørensen: Ved de nye om de er 3F ere eller TIB ere? Dirigent: Hvis man er i tvivl, kan man få hjælp hos os eller Tim Side 5 af 77

6 Martin Pedersen: Fair Repræsentation er ikke med i detaljeret form! Henning Emil Jensen: Hvad er HB s mening? Jane Korczak: De aftaler der er indgået er mindretalsbeskyttelser. Det er muligt at lave ændringer i valgte repræsentanter, og havde fusioneret i ungdommen inden vi andre havde. Louis Jacobi: (Gammel TIB er) Ingen i TIB håbede at vi skulle være splittede. Nu diskuterer vi om det er TIB og 3F, men vi er 3F og vi er stærkere i 3F, og jeg håber at TIB erne stemmer for en dispensation, vi mener at vi skal stå sammen. Jeanne S. L. Larsen: Den der sagde hvad UHB synes om det her: man skal huske at UHB er individuelle. Lars Bonde Knudsen: Mener du vi stadig er KAD og SID? Emil Bill Larsen: Skulle vi ikke lade være med at debattere? Jeg vil gerne høre hvad de gamle TIB er har af argumenter. Anders Sibbersen: Hvis vi skal dele op, hvordan gøre det så? Er opdelingen i TIB og 3F eller efter ens arbejde? Hvad hvis man først er meldt ind efter fusionen? Peter Bøgh: Henviser til side 16 i deltagermaterialet: gruppering af nye medlemmer: hvis man blevet medlem af 3F efter 1/1, skal man gå til det forum som ens overenskomst er dækket af. Anders Sibbersen: Sidste år var jeg oppe og snakke med dirigenter, jeg var træt af TIB og 3F navnene jeg henstiller til at vi alle er 3F ere. Det er et godt ændringsforslag, det hæmmer os, den måde det er på nu. Andreas Grubbe: Det skal overstås så vi kan komme videre. Det er lettere at komme videre når det her er overstået. Søren Grøn: Vi skal holde os i en ordentlig tone. Lars Bonde Knudsen: TIB ere kan godt indstille en 3F er. Jørgen Mehr: vi er alle 3F ere - derfor skal forslaget vedtages. Martin Pedersen: Peter, vil du forlænge Fair Repræsentation? Lasse Hansen: Der er svære valg og beslutninger, vi har jo vedtaget det, vi skal ikke droppe aftalen Side 6 af 77

7 helt. Henning Emil Jensen: Vi skal være bedre til at samarbejde med HB snak med formanden i afdelingen som er i HB det er vigtigt at TIB erne kommer. Jeg stemmer for fusionen. Lars Kronborg: Vi er her ikke for at diskutere, vi er ens, så lad os opføre os ens. Anders Sibbersen: Det er lidt som racisme, så længe det står der vil vi komme til at tænke på det. Jens Noe: Hvor mange kan indstilles? Peter Bøgh: Det drejer sig om syv. Alt andet i aftalen fortsætter. Afstemning: TIB: 3 for 5 imod 3F: enstemmigt vedtaget Der er ikke flertal i begge fora - Forslaget er derfor faldet Ændringsforslag til punkt 22 Jeanne Larsen: Der er snakket om, at vi altid ved skriftlig afstemning til personvalg: Man kan ved fredsvalg ikke se om der er opbakning, så kan vedkommende se om der er opbakning. Tillidsvalg i stedet for fredsvalg. Henning Emil Jensen: Der var nok ikke klart flertal, men jeg vil gerne have afstemning, fordi det har været en tradition at stemme tillid og mistillid, jeg har et forslag: skal der fortages tillidsafstemning; kandidaten skal opnå mindst 50 % +1 for at opnå valg. Anders Sibbersen: Jeg synes det er besværligt og dyrt; det er nemmere at vide, at personen der er valgt har tillid bag sig. Maria Kjærulff: Hvad gør vi hvis der ikke er 50 %? Er man utilfreds, så udstiller man mistillidskvote, og der er ekstraordinært Landsmøde. Hvis der kun er en kandidat må man gå ud fra at der ikke er mistillid. Tanja Fynbo: Enig med Maria, hvis man ikke har flere kandidater, må det betyde at man har tillid til vedkommende. Louis Jacobi: Jeg synes vi skal stemme nej, fordi vi stemmer om noget, der ikke er. Hvis man selv mener man kan gøre det bedre, må man selv stille op. Bo Peter Petersen: Rigtig god ide, og det ville være dyrt at holde ekstra Landsmøde. Jeg opfordrer til at stemme for. Anders Sibbersen: Dårligt argument at vi skal vælge en formand, bare for at vælge. Side 7 af 77

8 Jeg har ikke tid, men kan godt mene at kandidaten ikke er god nok. Det er rart for vedkommende at der er opbakning. Henning Emil Jensen: Henstilling: hvis man har en ændring er man den sidste til at tale. Afstemning: 40 for 38 imod Ændringsforslag til punkt 25 Vedtaget. Tilføjelse: grov eller gentagne gange - overhold en ordentlig tone Anders Sibbersen: Ændringsforslag til ændringsforslag: grov eller gentagne skal være grov og gentagne. Bo Peter Petersen: Godt forslag Søren trækker sit forslag til fordel for Anders : grov og gentagne gange Vedtaget Der stemmes om samlet forretningsorden Vedtaget Se bilag 4 Stemmeudvalg Michael Slot Jeanne Larsen Samantha Smed Karina Jensen Kenneth Leo Larsen Redaktionsudvalg Tanja Fynbo Søren Grøn Peter Bøgh Landsmødet suspenderes til lørdag morgen. Side 8 af 77

9 Lørdag 12. november 2011 Fremlæggelse af FU s beretning v/ Peter Bøgh Skriftlig beretning findes som bilag 5. Jeg er stolt af, at i bruger en weekend, på 3F s ungdom! Jeg vil nu give mit bud på hvad vi skal kæmpe for og hvorfor! Jeg elsker at bruge mine hænder og mit hoved på samme tid. Jeg kan lide mit arbejde; for jeg kan se resultat med det samme. Og mine kollegaer er gode. Hvis jeg ikke havde arbejde ville jeg blive sindssyg. Hvor mange af jer er arbejdsløse er det fedt? Der er for mange unge arbejdsløse. Der er der ikke har arbejde. Jeg er en smule rød i kanten uanset hvem der er statsminister, så skal vi fortælle dem, hvor urimeligt det er, at være arbejdsløs, og hvor urimeligt det er at gå rundt på halve dagpenge. Vi er kun interessante hvis vi går ned i løn. Men vi kommer IKKE til at gå ned i løn. Vi skal forklare, de satans politikere at den er gal. En arbejdsløs ung, er en for meget. De unge er fremtiden. Og så skal vi fandme også have et arbejde og en uddannelse. Vi skal kræve, at det kan betale sig at tage en uddannelse når man er på kontanthjælp eller dagpenge. Vi skal kræve, at det skal være muligt at blive i sin bolig, og have mad på bordet. Hvordan forklarer vi dem det? Bo, på Turbo 3 forklarede du dem det! De fleste sig: Hvis du er arbejdsløs er det dit eget problem men det er det ikke! Tænk hvis unge råbte op. Så ville der blive lyttet. Når i sidder her i dag, tager i beslutninger for unge som er medlemmer af 3F. Det der holder os sammen, er at vi gerne vil have et godt arbejdsliv. Hvis i ikke får et arbejde, er det svært at tjene penge, uden penge kan vi ikke betale skat og så falder lønnen. Vi skal tjene penge så vi kan betale skat. Vi skal sige, hvor hamrende uretfærdigt det her er. Dem der arbejder skal spørge de arbejdsløse, hvorfor de er arbejdsløse det er er ikke fordi de ikke vil arbejde. Der er bare ikke arbejde. Hvor af jer er mange er lærlinge? Pia K. vil have jer på SU. Det betyder forringelse på kr Det kan dermed ikke betale sig at tage en uddannelse. Lærling passer deres arbejde, og de bliver bedre dag for dag. Side 9 af 77

10 Lærlingene bliver så gode som mestrene. Når vi er ved SU: grunden til at man stillede der her forslag, er at der skulle komme flere praktikpladser. Vi går ned i løn og så kommer der flere arbejdspladser. Hvis i tror på det så er der noget galt. I 2008 havde mestrene ikke tid til lærlinge, og i dag har de ikke råd til at tage lærlinge. Når det går godt, er der ikke tid, når det går skidt er der ikke råd. Når man har lærling tjener man om året. Vi skal ud og losse mestrene til at ansætte lærlinge. Hvis de ikke vil, må de spæde til i kassen unge har ikke praktik. Folk der starter på uddannelse, når de er på kontanthjælp, kan ikke leve på SU. Når man starter på uddannelse, skal man selv betale for sikkerhedssko. Hvis man ikke har læreplads skal man selv betale. Og hvis man ikke har sikkerhedssko må man ikke komme på skolen. Hvis ikke vi skal kæmpe for lærlingene, hvem skal så? Hvem ved bedre end os, hvordan der skaffes arbejdspladser! Vi hører at vi skal overleve på nytænkning, Søren, hvis der skal udvikling i industrien, skal der gang i produktionen. Lindøværftet er lukket. Hvor et sted slutter, starter et andet. Kranerne fra Lindø kunne bruges på at renovere hospitaler. Og de fyrede fra Lindø kan bygge hospitaler om. Hvis ikke vi skal kæmpe for arbejdspladser, hvem skal så? Hvem ved, der er overenskomstforhandlinger til næste år? 7 ud af 10 tror det er lov! Men nej, der er på arbejdspladsen det foregår. Vi skal påvirke overenskomstforhandlingerne. Vi skal fokusere på vores arbejde. Når vi ikke får det som vi vil have det så er det fordi de unge ikke stemmer! 3 opgaver i fremtiden: Vi skal sikre at alle unge i 3F, ved hvad overenskomst er. Vi skal sikre at de tager stilling. Vi skal sikre de stemmer. Gruppeformændene skal have et chok når de ser hvor mange der har stemt! Vi skal ud på arbejdspladsen og sige: Vi sikrer jeres løn! Fagforeningen er ikke kontorer. VI er fagforeningen. Flot at industrigruppen har startet Stem og bestem! Hvis ikke vi sikrer de unge i overenskomsterne, er der ingen der gør det. Side 10 af 77

11 I 2011 var vi Bambi; UHB skulle i 2011 finde deres ben at stå på. I har klaret det godt, med den nye struktur. Vi har sat dagsorden i 3F og uden for 3F. Og det er det der gør os til Danmarks stærkeste fagforening. UHB skal gå forrest; lave overenskomstkampagner med hele 3F ungdom. Vi skal nå ud til de Det lokale ungdomsarbejde må vi ikke glemme. Det er vores fundament. Det skal vi have styrket. Det er med ære, at jeg kan byde velkommen til bl.a. Århus Esbjerg Odense BJMF Randers Vestegnen Slagelse Midtjylland Nordjylland Kolding ungdomsudvalg! Se på dem der står op spørg dem og før det videre. Det er en sejr at vi har ungdomsudvalg. Det er vigtigt at vi ses lokalt. Når Joe & Juice ikke betaler i prøveperiode så skal vi side i halsen på dem! Folkeskolen skal vide hvad fagforeningen er. Uden ungdomsarbejde er vi ingen ting. Hvis ikke vi skal kæmpe, hvem skal så? Hvorfor er du her? Jeg er her fordi jeg vil sikre mit arbejde sikre tag over hovedet, mad på bordet og en uddannelse. Jeg er for at sikre mine kollegaer. Også jer i 3F. Hvor er det vi sikrer hinanden? Det gør vi 3F. Det kommer ikke af sig selv. Hvis ikke vi skal kæmpe, hvem skal så. Jeg ønsker god debat. Den er for alle. Det er en talerstol med værdighed. Kom ud med din holdning. Side 11 af 77

12 Gæstetaler: Jane Korczak Næstformand i 3F Politisk ansvarlig for ungdomsarbejdet Det er et privilegium at arbejde sammen med 3F Ungdom I er en udfordring, men jeg synes vi har et godt og tillidsfuldt samarbejde. Ting gror når vi har respekt og giver plads til hinanden. Der hvor jeg forventer hjælp: Vi mangler medlemmer - vi mister dem. Det er afdelingerne der mister dem og forbundet bliver smækket i 2 omgang. Det betyder noget for hvor stærke vi er. Den danske model bliver svækket. Aftaler om overenskomst skal overholdes. Når man har stærke parter, kan man lave forlig - fx pensionsaftaler. Arbejdsmarkedspensioner har reddet Danmark. Det er nemt at forklare den danske model ud fra pensionsaftalen: 85 % af de danske lønmodtagere var organiseret, og det skabte troværdighed. Vi er blevet svækket. Vi er blevet svagere. Vi har mistet medlemmer. Det er derfor svært at indgå store aftaler. En stærk fagbevægelse vil være garanti for et stærkt samfund. Vi vil langsomt blive svækket. Organiseringsprocenten er i dag på 30 %. Vi har ikke en chance i fremtiden for at indgå aftaler. For at vende udviklingen skal vi bruge de unge. Organisering på lærlinge kunne være bedre. Unge kommer senere ind på arbejdsmarkedet. Vi mangler unge medlemmer. Dem der kommer ind, kan ikke dække dem der går på pension. Det er vigtigt at få gang i arbejdet med at gå efter i sømmene. Der er brug for få unge TR. De gamle skal pege på de unge så der er nye til at overtage. Et andet problem: Sammensætning i afdelingerne. Midaldrende og gennemsnitsalder 65 og 67 i afdelingerne. Et videnstab kommer, og derfor sætter vi spørgsmål om mangfoldighed på dagsordenen. Jeg har været på besøg i afdelinger der er ikke mange der er under 40 år. Dem der er under 30 er svære at få øje på. Hvem skal arbejde når de gamle går på pension? Det har vi ikke lige tænkt over Arbejdet omkring mangfoldighed er vigtigt. Hvordan får vi mangfoldig til at leve i 3F? Etniske minoriteter er der heller ikke nok af. Vi har over hvor af etniske udgør 13 % af de er unge. Hvor er de? I kan vise hvordan man får DE unge med. Vi har værktøjer til den her problemstilling. Den nye UHB skal tage i mod tilbuddet om mangfoldighedsværktøjer Se hvor det lykkedes; hvad har de gjort? Søg inspiration! Se hvilke fagforeninger der har succes. Spørg dem til råds. Ungdommens Røde Kors kan bruges til erfaringsudveksling. Side 12 af 77

13 Der er ikke sket meget nyt siden 1880 erne. Jeg har håb om at i, kan komme med nytænkning. Det er ok at begå fejl; I skal lære af erfaring. Man skal lære af sejre og nederlag. Vi gamle glemmer ofte den nye del som er så normalt for jer; It og digital. At være sammen med jer i går og i dag, bekræfter mig i at i, er vores sociale kapital. I er råstoffet. En mand i Norge så ungdommen som en fjende. Jeg var i tvivl om nogle af jer var med i Utøya. Hvordan kan han se de unge som fjender? Hvis det er jer der skal forny og forme samfundet - så giver det mening at de unge er fjender. Det i Norge skal værne om det vi har sammen. Det er så stærkt, at nogle kan gå efter nogle grupper som jer. I skal passe på hinanden. I skal tilkendegive jeres mening og stå sammen. Tak til Tanja, Peter og Nick. Jeg håber det gode arbejde fortsætter. Side 13 af 77

14 Duplik til beretningen Søren Grøn: Vi taler ikke så positivt det skal vi vi skal have ja-hatten og de positivte briller på. Jeg har selv været ledig. Og har været i pipfugle aktivering. Jeg synes vi skal kæmpe for jobcenterets funktion skal tilbage i vores a-kasse. I dag betaler mester, og der er selvfølgelig refusion. Nu siger du om de har råd til lærling, men ellers må man tvinge dem Der skal være udvikling og produktion på industriarbejdspladser. Industriarbejdspladser forsvinder, derfor skal vi sænke lønnen. Folk er klar til at gå tilbage i løn. Det er en skidt retning vi har gang i. Skole kontakt arbejde er sparet væk - det skal prioriteres! Henrik Rosenrød: Jeg har været på jobcenter fordi jeg vil tage de sidste 10 uger på grunduddannelse. Men det må jeg ikke. Den uddannelse jeg har, kan jeg ikke bruge. Kun pga. møgfald fra min far til jobcenteret har jeg fået lov til at tage de sidste ti uger. Bo Peter Petersen: Jeg har fået svær depression og får medicin. Jeg fik mail fra arbejdsgiver: vi kan ikke tage dig som lære voksenlærling, da vores kvote er opbrugt, men du kan søge ungdomslæreplads. Det vil give 150 kr. at leve for om måneden. Jeanne Larsen: Jeg mangler både arbejde og praktikplads. Afsluttet hg. Startede med at søge da jeg startede på hg. Jeg er gået ned med stress og har depression. Det er pga. jobcenterets pres om at søge søge søge. Intet menneske kan klare det. Mht. Janes tale vil jeg give dig ret, vi skal have flere unge. Jeg er ved at prøve med noget i Djursland. Andreas Grubbe: Dagpenge skal tilbage til 4 år. Arbejdsløse skal kunne tage uddannelse. Pengeloftet skal væk. Om organisering vi møder modstand fra de gule folk skal sige jeg arbejder ikke med uorganiserede. Vi skal støtte politikere, vi skal sørge for de holder hvad de lover. Vi skal også fokusere på det positive. Vi opretterholder overenskomst og uddannelse vi skaber det gode arbejdsliv for den gode arbejdsplads. Louis Jacobi: Murere på arbejdsplads kunne ikke få arbejdstøj vi skal selv betale hvis ikke mesterbetaler. Dagen efter kom byggeledelsen så tog arbejderne dametøj på mester fandt hurtigt ud af at købe nyt tøj. Vi skal stå sammen. Holde hinanden i hånden. Ungdommen i forrest. Pga. ressourcestærke forældre, ved jeg, at jeg skal have pensionsopsparing. Ungdomshåndbog bliver sendt ud til afdelingerne. Der læses op fra folderen. Vi skal vise vi kan tage ansvar. Det er ikke meget vi kræver. Lasse Daniel Hansen: Erfaringer med jobcenteret skal ud i afdelingerne. Medlemmers historie har skræmt politikerne. Adam Johansen: Jeg blev fyret og fik tilbudt løntilskud til der hvor jeg blev fyret. Nej tak. Jeg kunne have været i arbejde. Men havde ikke råd. Jeg har deltidsjob som jeg må sige op. Martin Pedersen: I skal være glade for i er unge. Jeg fik arbejde fordi jeg er ung. Jeg fik Side 14 af 77

15 rengøringsjob. Tænk at være 50 og vente på at skulle på efterløn. Ingen vil have en når man er så gammel. SU til lærlinge? Det må være dyrere for staten end at betale end refusion? Vi har også problemer inden for vores egne grænser. Hos os har vi heller ikke overenskomst; vi er kun tre ansatte, men vi får løn efter overenskomst. Så det er ikke et problem. Vi skal ikke bare læne os tilbage når vi har fået en ny regering, vi skal holde dem op på deres løfter. Vi skal have krav på efteruddannelse. Søren Grøn: Vi skal tænke grøn energi. Mangler at høre om efterløn. Vi bliver alle ældre. Derfor skal det på dagsorden. Lars Kornborg: Vi skal vise respekt til folk der tager uddannelse. De skal have ordentlige forhold. Folk skal have noget at stå op til. Mht. organisering skal vi ud og tale for det. Vi skal kæmpe for forholdende på vores arbejdspladser. Jeg vil citere fra Carlsberg: Splittet er vi intet, sammen er vi stærke. Julalak Ann Nakham: Ingen banderi! Der skal være bedre kommunikation mellem afdelingerne. Michella Sibbersen: Kender en der bliver fyret i næste måned. Arbejdet bliver overtaget af filippinere. Bo Peter Petersen: Har været hos anden aktør end jobcenteret. Man kunne bare side på nettet. Jeg vil gerne arbejde. Er deprimeret pga. intet arbejde Tanja Fynbo: Vi har hørt mange historier. Jeg vil fortælle om det organisatoriske vi har lavet i år: 3F Ungdom har gjort et stort stykke arbejde. Vi har taget stilling til mange vigtige politiske emner. Jobpatruljen bliver en del af 3F og HK næste år. Vi er mere synlige i 3F I april i Billund diskuterede vi OK12, Den Danske Model og Løndumping. Mange af TreFuCamp er med i dag. Og mange nye ungdomsudvalg. Succes med ungdomsudvalg i afdelingerne. Aktive fra afdelinger er godt. Vi unge vil godt fagforeningen. Gennemsnitsalder for 3F er for høj, hvilket vi har fokuseret på med G0! Mange har taget godt imod det. Vi bruger mange timer på det. Derfor er det rart med succes. Derfor vælger jeg at genopstille. Karen Kiim: Har depression, og mavesår for anden gang. Kommunen kan ikke hjælpe. Jeg får afslag. Hvem vil have 18-årig uden uddannelse. Vi skal hjælpe hinanden. Vi skal alle have uddannelse og arbejde. Jeg vil have hjælp og har brug hjælp. Jeg kan ikke klare det alene. Jeg vil ikke i jobcenter. Maria Kjærulff: Tak for flot beretning. Det hele starter lokalt. Der skal mere fokus på ungdomsudvalg. En ung kollega sagde; hvad gør vi nu? Vi skal have fat i de ansatte i Joe & Juice! Det er aktivitet og engagement der skal til. Vi skal forlange indflydelse i Side 15 af 77

16 afdelingerne. De ved de skal bruge os. Ved ungdomsudvalgs opstart forventer man at de bakker op. Er det muligt at samarbejde? Det skal de! Det er vigtigt vi tænker kreativt når man starter ungdomsudvalg. Afdelingerne ved godt de har brug for os. Vi er fremtiden. Uden os er der ikke noget 3F om 10 år. Jane kan hjælpe med at fortælle afdelingerne. Vi skal have fokus på det lokale ungdomsarbejde. Thomas Jacobsen: Jeg fandt stilling i Norge. Nogle var blevet snydt i løn, men jeg tog jobbet alligevel. Snakkede med fagforening som beroligede mig. Tager til Norge. 2 måneder efter lukkes dankort. Jeg kunne ikke komme hjem. Jeg blev syg. Fagforening kan ikke hjælpe da Norge ikke er EU. Ronni Jensen: Fyret for firma, de gik konkurs- jeg måtte ud på lille arbejdsplads, uden over overenskomst. Startede løntilskud i halvt år. Blev lovet 6 måneder som ikke blev overholdt. Andreas Grubbe: Vi laver branchemøder; hvad rør os i dagligdagen? Det kan være svært med bredlighed at holde fast i folk. Lars Kronborg: Samarbejde er alfa og omega. Hvad skulle jeg lave, hvis ikke jeg var tillidsvalgt på Carlsberg, så ville det ikke være sjovt. Jeg stiller op som politisk næstformand. Kursen som Tanja og Peter har, er jeg glad for. Ronni Callsen: Til Karen som er bange for jobcenter: Det er ikke alle steder der er gode. Det har udviklet mig. Man skal selv tage initiativ. Jeg taget fat i folk, presser på. Der er nogle som er firkantede. Man kan bare gå til en anden. Snak med jobcenteret. Det er op ad bakke, men det kan lade sig gøre. Replik af Peter Bøgh: Tak for alle historier! Vi er ikke kun en fagforening når det går galt. Vi er også en fagforening når det går godt. Leder og fordeler i samarbejde med arbejdsgiver De unge tør ikke stille op til TR. De føler de mangler erfaring. Derfor har vi G0. Det fungerer. Vi har fat i den lange ende. Hvis nogen i Folketinget tror vi er dovne, så skal de komme til Landsmøde. Det er fordi vi har et system der er maltrakteret, at vi virker dovne. Det her handler om aktivering. Det må være vores a-kasse. De faglige. Det er dem der har ekspertisen. I forhold til organisering hvis man spørger hvorfor folk ikke er med i fagforening; det handler bare om at spørge stille og roligt. Vi skal ud og forklare, hvorfor det er vigtigt med et godt arbejdsliv. Når jeg har otium skal jeg tænke tilbage at jeg havde et godt arbejdsliv pga. fagforening. Kommunerne har fejlet. Fra og med i dag er det slut med politikere der forherliger hinanden. Fra nu af, skal vi invitere politikere til at høre hvad VI har at sige. Side 16 af 77

17 Mange politikere er for gode til at høre på sig selv. Jeg er glad for at høre på mig selv. Men jeg har lært af jeres historier. Da jeg var på universitetet var jeg rigtig klog. Jeg tænkte: Hvem gider være lastbilschauffør Men jeg så lastbilchauffører kan føre kraner og håndtere materialer. Jeg søger genvalg på at sikre et godt arbejdsliv og sikre at det er os unge det er med til at sikre det. Christine Antorini er lydhør overfor fagforening. Det er på tide vi går i afdeling og siger vi skal se det fra en ny vinkel. Jeg glæder mig og håber jeg får tillid så vi kan sikre unge i fremtiden. Afstemning om skriftlig og mundtlig beretning: Vedtaget De samlede ændringsforslag til vedtægterne findes i bilag 6. Behandling af vedtægterne ÆF 0 Stillet af UHB Side 26 linje 6 Ændring Konsekvens af kongresbeslutning Ændring: Fagpolitisk ændres til fagligt og politisk grundlag Motivation ved Tanja Fynbo: Konsekvens af kongresbeslutning Vedtaget ÆF 1 Stillet af 3F Midtjylland Ungdom Side 26 linje 35 Tilføjelse: og ungdomsansvarlige i afdelingerne Motivation: For at få flere unge med til Landsmøde, vil det være en fordel, at den ungdomsansvarlige kan deltage uden dette skal godkendes via forbundshuset. Yderligere får den ungdomsansvarlige samme information på landsmædet som afdelingens unge, hvilket gør det lettere at implementere det i afdelingens ungdomsarbejde. Søren Grøn: Vi skal bakke op. Ændringsforslag til ændringsforslag: Og ungdomsansvarlige i afdelingerne over 31 år gamle Side 17 af 77

18 ÆF til ÆF1 vedtaget ÆF 1 vedtaget ÆF 2 Stillet af Søren Grøn ændring Fra side 26 linje 33 Til side 27 linje 2 Forslag: Forslaget stilles som et samlet forslag hele 7 ændres til: 7: Valg af delegerede til 3F Ungdoms Landsmødet foregår i henhold til afdelingernes Vedtægter. Alle delegeret er valgbare. Stk. 1: De delegerede vælges efter følgende regler: Stk. 2 Alle forbundets afdelinger kan vælge en delegeret for hver påbegyndte 250 medlemmer, under 31 år. Stk. 3 Medlemstallet, der ligger til grund for beregningerne, er afdelingens gennemsnitlige medlemstal pr. 31. december forud for Landsmødet Stk. 4 Ud af afdelingens delegerede indgår formand, næstformand, som faste delegerede. Dette forudsætter at afdelingen har et valgt ungdomsudvalg. Stk. 5 De øvrige delegerede vælges i henhold til afdelingens/ungdomsudvalgets vedtægter Stk. 6 Forbundet udmelder medlemstallet, til forretningsudvalget, som senest den 1. september i hvert Landsmøde år meddeler afdelingerne, hvor mange delegerede, der kan vælges til Landsmødet. Stk. 7 Delegerede bør vælges, så de forskellige brancher bliver rimeligt repræsenteret. Afdelingen skal på anmeldelsen til forbundet anføre, hvilken af de 6 hovedgrupper, de delegerede skal placeres i. Stk. 8 I forbindelse med valg af delegerede skal afdelingen også vælge Suppleanter. Senest 4 uger før Landsmødets begyndelse skal afdelingen give forbundet besked om navn og cpr-nummer på delegerede og suppleanter Stk. 9 Ansatte eller valgte fra forbundshuset kan deltage på Landsmødet, men uden stemmeret og de er ikke valgbare. Stk. 10 Det er ikke muligt at opstille til en post, såfremt man er fyldt 30 når valget finder sted. Motivation: Der bliver snakket mere og mere om, at vi skal sikre det lokale ungdomsarbejde. Derfor vil jeg med dette forslag ligge op til, at ungdomsarbejdet forankres lokalt. Det kan denne model være med til og sikre. Peter Bøgh: I BJMF ønsker vi det; at man har opbakning fra sin afdeling Side 18 af 77

19 Henning Emil Jensen: Som jeg kan høre det, bakker UHB op om at oprette ungdomsudvalg. Man kan med forslaget blive delegeret. Martin Pedersen: Jeg er i lille afdeling, jeg vil være den eneste delegerede. Simona Sørensen: Jeg har sendt mail til min afdeling om, at jeg vil være i ungdomsarbejde, men har ikke fået svar. Ringede til kasserer. Stadig intet svar. Har kontaktet BJMF som gør noget for mig ved sagen. Afdelingerne skal tage ungdomsarbejde alvorligt. Godt forslag, men stem nej. Det kan vente. Louis Jacobi: Det kan ramme de små afdelinger Replik af Søren Grøn: Det her er den mest demokratiske måde at gøre det på. Ålborg kunne sætte sig på alle pladser. Det ville ikke være demokratisk. Faldet ÆF 3 Stillet af UHB ændring Fra side 27 linje 17 Forretningsudvalgets beretning ændres til ungdomshovedbestyrelsens beretning. Motivation ved Tanja Fynbo: Som øverste myndighed mellem Landsmøder er det UHB der er ansvarlig for året i 3F ungdom. Det skal ikke være muligt at sende aben videre til FU. Det vil ligeledes være med til at hele UHB får ejerskab i arbejdsprogrammet. Vedtaget ÆF 4 Stillet af UHB Samlet forslag Del 1 Side 27 linje 23 2 tilforordnede 3F s HB ændres til 1 organisatorisk næstformand og 1 politisk næstformand Del 2 Side 28 linje 25 Ændring: 2 tilforordnede 3F s HB ændres til 2 næstformænd Del 3 Side 28 linje 36 Ændres til: Formandskabet består af formanden, de to næstformænd. Formandskabet er automatisk tilforordnet 3F s HB Paragraf 22 udgår Side 19 af 77

20 Motivation ved Tanja Fynbo: Ved Landsmødet 2010 adskilte man de to HB tilforordnede og de 2 næstformænd, det skal ikke være muligt. Vi ønsker derfor at man går tilbage til den situation vi havde i det bør til enhver tid være formandskabet der sidder i 3F s HB. Vedtaget ÆF 5 Stillet af UHB Del 1 Side 27 linje 24 Ændring: sletning af fire forretningsudvalgsmedlemmer Del 2 Side 28 linje 18 Del 3 Ændring: 3 repræsentanter fra hver af forbundets 6 grupper ændres til yderligere 2 repræsentanter fra hver af forbundets 6 grupper. Side 28 linje 25 Ændring: forretningsudvalget består af formanden de to næstformænd og de 6 grupperepræsentanter. Del 4 Side 28 linje 31 Ændring: de fire Landsmødevalgte FU medlemmer ændres til de 6 grupperepræsentanter. Ændres til grupperepræsentanter varetager og 3. suppleantposter til 3F s HB. Dette konstitueres i forretningsudvalget. Del 5 Side 29 linje 2 Hele paragraf 22 slettes Del 6 Side 29 linje 28 Efter gruppebestyrelse tilføjes: som ligeledes sidder i FU. Del 7 Side 29 linje 33 Stk. 1 slettes Motivation ved Tanja Fynbo: Ungdomshovedbestyrelsen ønsker at ændre forretningsudvalget således at det afspejler 3F s daglige ledelse mere. Vi ønsker derfor at erstatte de 4 Landsmødevalgte FU medlemmer med de 6 grupperepræsentanter. De 6 repræsentanter vælges fortsat i hver deres gruppe mens formandskabet vælges af Landsmødet. Ændringsforslag 5a Stillet af Emil Bill Larsen Tilføjelse Side 34 linje 18 og 19 Tilføjelse: samt 1 repræsentant for hver af de 5 regioner Side 20 af 77

21 Ændringsforslag 5b Stillet af Henning Emil Jensen Ændring Side 34 linje 20 Dette konstitueres internt til forretningsudvalget ændres til Landsmødet vælger de tre HB-suppleanter Motivation af Henning Emil Jensen: Argumenterede for at Landsmødet skal vælge de 3 suppleanter. Jens Noe: Grupperepræsentanten kommer til at have rigtig meget arbejde. Vi skal være fælles. Søren Grøn: Støtter Hennings forslag hvis vi skal ligne forbundet i struktur. Louis Jaobi: For ændringsforslag 5 Ikke for ændringsforslag 5a Regionerne har ikke tid. Ændringsforslag 5b skal i stemme for, og ændringsforlag 5a skal nedstemmes. Samantha Smed: Imod Henning Emil Jensens forslag. Lars Kronborg: Ønsker opbakning af ÆF 5, er imod ÆF 5a. Maria Kjærulff: argumenterede for at FU var bedst til at udpege de 3 suppleanter Emil Bill Larsen: (Til Louis) Grupperne har lige så meget at lave alligevel Afstemning 5a Faldet Forslag 5b Vedtaget Ændringsforslag 5 Vedtaget ÆF 6 Stillet af UHB tilføjelse Side 28 linje 13 Ordet minimum indsættes mellem afholder og fire. Motivation ved Tanja Fynbo: Vi ønsker ikke på nuværende tidspunkt at hæve antallet af møder, blot have muligheden. Det skal ikke betyde at vi er nødt til at indkalde til et ekstraordinært møde. Vedtaget Side 21 af 77

22 ÆF 7 Stillet af UHB Ændring Side 29 linje og 25 sammenskrives så en ny 24 hedder: 3F Ungdoms regioner skal mindst én gang årligt før Landsmødet afholde en generalforsamling, hvor der vælges en formand, samt yderligere 2 repræsentanter til UHB. Stk. 1. Såfremt der ikke har fundet valg sted inden Landsmødet kan dette finde sted på Landsmødet i den respektive regions tid. Stk. 2. Herudover fastsætter regionerne selv deres struktur, forretningsorden og arbejdsprogram. Motivation ved Tanja Fynbo: De 2 omhandler det samme emne, nemlig valg til regionerne. Ændringen har ingen konsekvens for regionerne. De efterfølgende ændres talmæssigt som konsekvens hvis dette forslag vedtages. Vedtaget ÆF 8 Stillet af UHB ændring Side 29 linje Valg af 2 UHB-medlemmer ændres til Valg af 1. og 2. suppleant til forbundets gruppebestyrelse, som ligeledes sidder i UHB. Motivation ved Tanja Fynbo: Med det nye forretningsudvalg ønsker vi også en klar præcisering af hvem der skal træde i stedet i tilfælde af en grupperepræsentant trækker sig i utide. Ligeledes ønsker vi en klar fordeling af, hvem der skal indkaldes hvis grupperepræsentanten ikke kan deltage i gruppebestyrelsesmøderne. Vedtaget ÆF 9 Stillet af UHB Tilføjelse Side 30 linje 3 30 ændres så der tilføjes efter FU, på et mandat fra UHB, Motivation ved Tanja Fynbo: Fordi UHB er øverste myndighed mellem Landsmøderne skal samarbejdsaftalen derfor forhandles gennem UHB. Vedtaget ÆF 10 Stillet af UHB side 30 linje 8 Ændring 31 ændres så FU erstattes med formandskabet Motivation ved Tanja Fynbo: Side 22 af 77

23 På Ungdomshovedbestyrelsens 3. møde, 20. august 2011, blev det vedtaget at kun formandskabet kan udtale sig på vegne af hele 3F Ungdom. Grupperne, regionerne og afdelingerne kan udtale sig på deres vegne. Vedtaget Nye vedtægter Der stemmes om de samlede vedtægter. Se bilag 7. Vedtaget Side 23 af 77

24 Gæstetaler: Lennart Damsbo-Andersen Repræsentant for Arbejdernetværket Hvorfor hedder det jobcenter? Der er ingen job i jobcenter Man kan ikke skyde skylden på politikeren, de er valgt af folket. Hvorfor skal man være medlem af fagforening pga. fællesskab! Jeg kæmper for Arbejdernetværket! Hvem er det der repræsenterer os? Jeg er den sidste bygningsarbejder. Vi er få erhvervsarbejdere tilbage. 1 landmand tilbage i Venstre. Jeg socialdemokrat i Folketinget. Jeg er med i mange råd og udvalg. Hvorfor er jeg i politik? Jeg er uddannet tømrer i 1980 Jeg var fagpolitisk aktiv suppleant til bestyrelsen suppleanten gik ud og så var jeg i bestyrelsen. En nedlæggelse af fritidshjem førte til stormøde. Hvordan kunne man skabe resultater lille kommune = jeg kunne melde mig ind i socialdemokratiet, blive valgt og få noget at sige! Jeg blev spurgt: Kunne du ikke tænke dig at stille op til byråd Jeg svarede: Nej jeg tænker kun på fritidshjemmet. Når man sidder i byråd skal jeg have meninger og vide alt muligt. Det gjorde jeg ikke. Men sad så i byrådet. Så blev jeg borgmester husk jeg er stadig bare tømrer; på arbejdspladsen tager vi beslutninger sammen. Men nu havde jeg det sidste ord og ansvar for 350 mennesker. Så blev jeg spurgt om jeg ville i folketinget. Og der er jeg nu. Hvis bare man er klog på livet kan man komme rigtig langt. Der skal flere almindelige mennesker i folketinget. Vi skal lave kurser og lære hvordan man griber det hele an. Jeg er tømrer, det er hvad jeg kan. Resten er bare kommet. Men jeg har hjertet med. Behandling af Principprogram Der er ikke ændringer til principprogrammet. Der stemmes om det eksisterende principprogram. Vedtaget Se bilag 8. Landsmødet suspenderes til søndag morgen. Side 24 af 77

25 Søndag 13. november 2011 Behandling af arbejdsprogram Forslag til nyt arbejdsprogram findes i bilag 9. Samlede ændringsforslag findes i bilag 10. ÆF 1 Stillet af Jens Noe Side 37 linje 14 og 15 Lærer skal uddannes i bredere forståelse af de danske uddannelser og dette skal ske i samarbejde med arbejdsmarkedsparterne, for at øge fokus på erhvervspraktik i folkeskolen. Derved får unge et større indblik i arbejdsmarkedet ved selv at prøve det af på egen krop, og motiverer dem til at tage en erhvervsuddannelse i stedet for de gymnasielle uddannelser. Ændringsforslag til ændringsforslag 1 Peter Bøgh: gymnasielle uddannelser skal laves om til andre uddannelser For ændringen Afstemning ÆF til ÆF 1 Vedtaget Afstemning ÆF 1 Vedtaget ÆF 2 Ændring til nuværende tekst Stillet af Ronnie Callsen Side 37 linje 28 Side 37 linje 29 Forslag: Derfor skal de virksomheder, som er godkendt til lærlinge, men som ikke optager disse, betale til en uddannelsesfond for lærlinge. Heraf fritages enkeltmandsvirksomheder. Motivation: Små sæsonvirksomheder i yderområder, der ikke har mulighed for at uddanne kvalificerede elever, bør ikke straffes i en presset tid. Det samme gælder nyopstartede enkeltmandsvirksomheder. Faldet ÆF 3 Stillet af Bo Peter Petersen Side 37 linje 30 Side 37 linje 30 Tilføjelse Forslag: Der skal sættes større fokus på voksenlæreordning. Bo Peter Petersen: Det er vigtigt der kommer fokus på ordningen! Side 25 af 77

26 Peter Bøgh: Jeg har stået i spidsen for programmet. Vedtaget ÆF4 Stillet af 3FU Midtjylland Side 37 linje 31 Tilføjelse Nyt afsnit: Kursus og efteruddannelse Vi skal arbejde for, at fjerne beløbsgrænsen for efteruddannelse, så flere kan uddanne sig til nye jobs, og dermed komme i arbejde. Adam Johansen: Dum ide med beløbsgrænse. Hvis den fjerens er der større mulighed for at folk kan komme i arbejde. Lars Kronborg: Bakker op om forslag folk skal have flere muligheder. Vedtaget ÆF 5 Stillet af Ronni Callsen Sletning af tekst Side 38 linje 1 Side 38 linje 3 samt Side 38 linje 18 Side 38 linje 30 Motivation: Skattefradraget til private sundhedsforsikringer, er/skal afskaffes og derved forringer enkelte arbejderes goder, i kraft af at færre virksomheder laver disse. Modsat vil 3F forpligte virksomheder til at tegne disse forsikringer de lige har kæmpet imod. Dette er i mit syn at arbejde mod sin egen sag. Derfor bør de begge slettes. Peter Bøgh: Opfordrer til at stemme imod. Søren Grøn: Mener vi skal stemme forslaget ned. Replik af Ronni Callsen: Jeg er for privat sundhedsforsikring, men mener teksten skal omformuleres. Faldet ÆF 6 Stillet af UHB Side 38 linje 6 Tilføjelse Motivation ved Peter Bøgh: Side 26 af 77

27 Vi har i dag et sundhedssystem, hvor folk er nødt til at fravælge tandlæge pga. økonomi. Specielt unge under uddannelse, kontanthjælpsmodtagere og andre økonomisk udsatte. Men vi ser også at mange voksne går med dårlige tænder fordi de, i deres unge dage, ikke prioriterede tandlæge. I dag kan du komme til gratis læge og speciallæge; vi mener derfor at tandlæge også burde være et gratis offentligt tilbud. ÆF 7 Vedtaget Stillet af Ronni Callsen Side 38 linje 14 Side 38 linje 16 Ændring Vi skal kæmpe for, at der ikke indføres flere afgifter på fødevarer. Styrkelse og sikring af forbedret sundhed, skal ske ved lempning af afgifter på sunde varer Motivation: En øget afgift på usunde rammer socialt skævt. Undersøgelser viser at lavt uddannede har en indstilling til at usunde fødevarer såsom chips og sodavand er en essentiel ting i hygge-fænomenet. Derudover vil øget afgifter ramme restaurationsbranchen ved øget råvareafgift. Peter Bøgh: Penge man får et sted fra, skal man tage et andet sted. Jeg vil motivere til at købe sunde fødevarer. Opfordrer til at stemme imod. Faldet ÆF 8 Stillet af 3F Midtjylland Ungdom Side 41 linje 18 Side 41 linje 18 Tilføjelse er os der opretholder og har forhandlingsretten til dem. Motivation: Mange gule tror at hvem som helst kan forhandle en overenskomst. Med denne tekst slås det fast en gang for alle, at der er 3F der forhandler sammen med LO. Vedtaget ÆF 9 Stillet af Ronni Callsen Side 42 linje 5 Side 42 linje 5 Sletning af tekst Vi mener ikke at det skal koste noget at tage efteruddannelse eller på anden måde sikre samfundet. Motivation: Kunstig befrugtning ser jeg ikke som fagpolitisk begrundelse for at nævne eller arbejde for. Lars Kronborg: Side 27 af 77

28 Ordet skal blive vi skal tænke på dem der ikke selv kan få børn. Jeanne Larsen: Man sikrer samfundet ved at kunne føde børn. Stemmer imod. Søren Grøn: I skal stemme imod. Efteruddannelse skal være gratis. Replik af Ronni Callsen: Det er kun kunstig befrugtning jeg vil slette. Faldet ÆF 10 Stillet af Region Syd Side 42 linje 14 Side 42 linje netværksmøder årligt med faglige emner. Motivation: Jeg ser det som en fordel og styrke, at UHB, grupperne og regioner samt formandskabet kan tage relevante emner op. Henning Emil Jensen: Motivation godt med netværksmøder Maria Kjærulff: Helt for flere netværksmøder. Peter Bøgh: Jeg håber på flere netværksmøder. Men OK-krav kan være i grupperne. Dennis Elberg: Vi synes i Region Syd, at i skal stemme for. Vedtaget ÆF 11 Stillet af Region Sjælland Forslag til nyt punkt Samarbejde med afdelingerne 3F Ungdom skal, i samarbejde med ungdomskonsulenterne, arbejde for en bedre oplysning til afdelingerne om forbundets ungdomsaktiviteter, så afdelingerne kan få et bedre overblik over deres unge medlemmers aktive deltagelse. Motivation ved Lars Bonde Knudsen: Det skal gøre det nemmere for afdelingerne at finde de unge aktive, så de kan blive en del af afdelingens aktiviteter og udvalg. En afdeling har spurgt, hvad ungdommen er. Peter Bøgh: Ved genvalg er det et af de områder vi skal fokusere på. I skal stemme forslaget ned, men det bliver et fokusområde. Replik: Side 28 af 77

29 (Til Peter) Hvis vi skal arbejde med det, kan de vel godt stå der. Vedtaget ÆF 12 Stillet af Region Sjælland Nyt underpunkt til punktet Økonomi Refundering Ved forbundsaktiviteter skal forbundet refundere direkte til medlemmet og ikke igennem afdelingen. Refundering følger forbundet regler ved kursusaktiviteter og lignende. Dirigent: Beslutning om refundering er vedtaget af forbundet, og ungdommen kan derfor ikke ændre dette. Motivation: Man vil formindske bureaukratiet så de unge ikke oplever det som en hindring i at være aktiv. Ved refundering mener vi: transportudgifter, evt. arbejdstab og lign. Forbundet ved mere om aktiviteterne afdelingerne ved ikke hvad ungdommen laver Søren Grøn: Bedre kommunikation i afdelingerne. Forslaget skal nedstemmes hør udtalelse senere. Adam Johansen: Vi vil markere os i forbundet. Louis Jacobi: Vi markerer os ikke ved at få rejserefusion. Tal selv med afdelingerne så de ved hvad der sker. Jess Frandsen: Procedure i TIB var bedre end i 3F. I 3F er der mellemmand som skal fjernes. Jens Noe: Forslaget skal stemmes ned. Det er godt at komme ud i afdelingerne. Bo Peter Petersen: Vi skal tale pænt. Det gælder også mig selv. Vi har suveræne afdelinger og derfor skal vi foreslå at fjerne suveræne afdelinger. Det kan Peter gøre til kongres i Lars Kronborg: Hvis der er problemer med at gå i afdelingen og få refusion er det ikke godt. Vi sender kataloger ud, til medlemmer som vi ellers ikke taler med, og når de skal have refusion kan vi få kontakt med dem. Jeg håber i stemmer imod. Henning Emil Jensen: Afdelingerne er suveræne, det er derfor ikke muligt at stemme for forslaget. Derfor er jeg imod. Peter Bøgh: Hvordan sikrer vi at afdelingerne følger med; det gør de unge ved at løse problemerne i afdelingen. Hvis det går for langsomt, skal man evt. købe en computer til afdelingen. Med afdelingernes suverænitet kan vi ikke gøre noget. Side 29 af 77

30 Replik: Hvis man kun kommer i afdelingen for at få refusion er der noget galt. Snak med afdelingen om, hvad vi har lavet på Landsmødet, ikke kun at vi skal have penge for det Faldet ÆF 13 Stillet af Jens Noe Tilføjelse til arbejdsprogram Hvert UHB medlem forpligter sig til at organisere 10 nye medlemmer uanset medlemstype, i løbet af deres valgår. Motivation: 3F er i medlemskrise, hvor vi får mindre og mindre indflydelse ved overenskomstforhandlingerne i fremtiden. Vi, i ungdommen, bør gå forrest ved roret og forsøge at vende skuden, sammen med 1 krone om dagen-afdelingen. Da vi i ungdommen ikke kan registrere nye medlemmer, mener jeg, at det vil fremme samarbejdet og hjælpe os til en god oplæring indenfor organisering. Peter Bøgh: Hvis i skal købe noget eller bruge en tjener eller noget, så spørg om de er organiserede. I skal stemme det ned. Når vi går herfra så er vores morgenmad organisering. Anders Sibbersen: Vi skal ikke forpligte os da det kan fjerne fokus. Man prioriterer anderledes hvis man ikke har nået sit mål fordi man er bange. Nogle vil føle det som en byrde. Alle skal kæmpe for at organisere de unge mennesker. Replik: Vi i ungdommen skal levere resultater. Det kan medføre penge i kassen. Faldet Samlet arbejdsprogram Der stemmes om det samlede arbejdsprogram. Vedtaget Arbejdsprogram som vedtaget findes i bilag 11. Side 30 af 77

31 Gæstetaler: Morten Skov Christiansen Ungdomskonsulent i LO Kære 3F Ungdom Kære venner Var også med i Metal Ungdom som havde haft en vild fest, og der er meget mere gang i jer i dag. Det var der ikke i dem. Dejligt. Godt med samarbejde på tværs af forbundene. Politik er vores hverdag. Det er vores arbejde. Hvis vi ikke skal diskutere politik, hvem skal så? I 80 erne var der også ungdomsarbejdsløshed. Vi er født ind i en gylden årgang. Hvis du gør din pligt står virksomhederne i kø for at give dig job det fik jeg at vide. Men sådan er virkeligheden ikke. Vi er på samme niveau nu som i 80 erne. Men den gang talte man om ungdomsarbejdsløsheden. Nu diskuterer vi hvor længe unge skal blive på arbejdsmarkedet og efterløn Taxameter tæller - og vi har ikke råd til turen. Vi skal fortælle politikerne at de unge skal prioriteres. Vi skal sætte fokus på de unge på erhvervsskolen: Nedslidte skole, ingen praktik og ingen job. Vi har et godt uddannelsessystem. Og 95 % af de unge skal have en unge. Men i dag kan vi ikke opfylde. Det skal vi i fremtiden! Vi i dag skal sikre rammerne for at når målet Hvis ikke gør det, hvem skal så gøre det? Vi skal kæmpe for, at alle kan få uddannelse. Og at der ikke er unge bagerst i arbejdsløshedskøen. Ungdommen blev diskuteret på LO kongressen; Unge forsvinder ud af LO! I 3F skal i have jobpatruljen. I 1993 var der medlemmer. I dag er der Hvis det fortsætter har vi ingen tilbage om 15 år. Vi må, gøre en forskel på arbejdspladserne Vi skal organisere. Vi skal på arbejdspladserne og forklare, hvorfor vi skal være med i LO. Vi skal stå sammen i LO familien. Mangfoldighedsaftale Forslag til Mangfoldighedsaftale findes i bilag 12. Forbundet har vedtaget en hensigtserklæring. Forslag: Fokus på mangfoldighed Ens personlige baggrund må ikke være en barriere. Søren Grøn: Jeg håber at vi til næste år skal vi videre i processen. Hvorfor tør vi ikke forpligte os? Side 31 af 77

32 Adam Johansen: Ændringsforslag 1: Tilføjelse: eller seksualitet Jens Noe: Vi skal stemme for at det arbejdes efter, det ikke til at tilstræbe det Michella Sibbersen: Ændringsforslag 2: Tilføjelse: alder De mellem år skal også være med. Peter Bøgh: Alle skal føle sig velkomme. Derfor skal vi arbejde med det. Anders Sibbersen: Ændringsforslag 3: på baggrund skal være uanset baggrund Jeanne Larsen: Der er for meget alkohol. Det er ikke sjovt med fulde mennesker. Afstemning: ÆF 3 af Anders Sibbersen Vedtaget ÆF 1 Trukket ÆF 2 Vedtaget Anders Sibbersen: I har misforstået mig: Tro og køn slettes helt, så der bare står uanset baggrund. Afstemning om ny afstemning Vedtaget Anders Sibbersen: Ændringsforslag 3a: Om at der skal stå uanset baggrund i stedet for køn eller tro. Afstemning Vedtaget ÆF 2 Faldet som konsekvens af ÆF3 Afstemning indføring linje 12 side 46 Vedtaget Mangfoldighedsaftalen som vedtaget findes i bilag 13. Side 32 af 77

33 Landsmødevalg 1. runde Valg til formandskab 87 Stemmeberettigede Valg til formandsposten: Peter Bøgh: Når man kigger ud og jer, kan man ikke lade være med at være en lille smule stolt. Her sidder omkring 90 medlemmer der har valgt at bruge en weekend på dette. Den der har været med her, har været med til at gøre en forskel for 3F ungdom. Vi har vist at der er nu vi skal handle. Vi skal sikre os ordentlig løn og forhold. Vi skal have arbejdet i fokus. Vi skal ud i folkeskolerne og fortælle hvorfor det er vigtigt at være medlem af en fagforening. Kan I have et rigtig godt valg! Anders Sibbersen: Jeg stod på arbejdet i går og fik at vide at jeg blev indstillet til valg. Derfor har jeg valgt at fortælle en historie om en mand der har betydet meget for mig i mit liv. Min farfar har for det meste af sit liv sejlet ligesom det er vigtigt for jer at gøre det i godt vil på arbejdet. Han havde dårligt hjerte. Han fik af vide at når han mødte på tirsdag, sejler de til Sverige og derefter bliver de fyret, fordi arbejdsgiverne kan få nogle filippinere til, at gøre arbejdet billigere. Jeg vil gå til valg på fokus på de små grupper. De er lige så vigtige som de store grupper. Personligt gør det ikke noget for mig om i vælger mig eller Peter. Det handler ikke om mig, men om det arbejde der skal udføres. Berit Spangsberg: Jeg er i den position, at jeg er blevet indstillet til 2 poster. Jeg har brugt meget tid på at vende og dreje dette, og jeg var valgt at trække mig for posterne, da jeg ikke føler at jeg har tid til dette pga. nogle ting i mit privatliv der ikke er faldet helt på plads. Jeg ønsker jer alle et godt valg! Afstemning: Peter Bøgh: 55 Anders Sibbersen: 22 Blanke: 10 Valg til politisk næstformand: Lars Kronborg: Jeg kæmper for alle mine kollegaer. Ingen er mere værd end andre. Jeg er med til at sætte den politiske dagsorden. Overenskomstforhandlinger skal have fokus. Ligestilling skal vi have og det skal blive bedre. Integration er vigtigt, også i organiseringen. Skole-kontakt besøg; mange kender ikke den danske model. Hvis vi ikke nu tager kampen op kan det være lige meget. Jeg søger valg på at kæmpe for et bedre uddannelsessystem. Ikke alle får en fair chance det skal de have! Side 33 af 77

34 Hvis man viser samfundet respekt ved at få en uddannelse, skal samfundet vise en respekten tilbage. Organiseringen skal i fokus. Jobpatruljen gør en forskel! Jeg kæmper for min søn der skal have lige så gode forhold som jeg har og i har. Jeg vil glæde mig til samarbejdet Emil Bill Larsen: Jeg vil prioritere jobpatrulje, overenskomstforhandlinger og skole-kontakt besøg. Mere tværfagligt samarbejde. Jeg har været med i job-karavanen. Jeg vil støtte grupperne. Jeg vil starte kampagner. Jeg håber i støtter op. Afstemning: Lars Kronborg: 44 Emil Bill Larsen: 42 Blanke: 1 Valg til organisatorisk næstformand: Tanja Fynbo: 2012 byder på mange udfordringer, dem skal vi klare sammen. Vil arbejde for flere ungdomsudvalg. Næste år er der ingen Trefu camp, derfor er det endnu mere vigtigt vi får skaffet flere unge til vores forening. Den danske model er vigtig lad os komme ud på skolerne og fortælle om den. 3F Ungdom er en kamporganisation, det skal vi blive ved med. Vi skal være med ved OK12. Afstemning: Tillid: 61 Ikke tillid: 26 Valg til Fanebærer Søren Grøn: Har i år været fanebærer suppleant i år. Vil gerne fortsætte i hvervet. Bar fanen den 8. marts til kvindernes internationale kampdag. Stem på mig. Line Laursen: Fraværende motivation ved Tanja Fynbo Line har været fanebærer siden 3F Ungdom fik fanen i Hun betragter det som en ære at være fanebærer og vil gerne fortsætte. Stem på Line. Kia Machholdt: Har været fanebærer i ungdomsorganisation og båret deres fane flere gange. Vil bære 3F Ungdoms fane med stolthed. Stem på mig. Afstemning: Søren Grøn: 55 Line Laursen: 17 Kia Machholdt: 14 Blanke: 1 2. runde Valg til fanebærer suppleant samt 1. HB 83 stemmeberettigede Fanebærer suppleant: Side 34 af 77

35 suppleant Indstillet af TiB: Louis Jacobi: Vil gerne dele hvervet med Søren så der er en fanebærer øst og vest for Storebælt. Tillid: 55 Ikke tillid: 25 Blanke: 3 1. HB suppleant: Søren Grøn: Har siddet i HB før som formand og politisk næstformand. Vil gerne være med til at tale ungdommens sag i HB. Maria Kjærulff: Er ikke glad for en kamp mod Søren Grøn. Vil gerne have 1. HB suppleant posten fordi det er vigtigt at de offentlige ansatte også er repræsenteret blandt de unge i HB. De 3 i formandskabet er alle privatansatte og derfor skal man stemme på Maria. Afstemning: Søren Grøn: 49 Maria Kjærulff: 30 Blanke: 3 Ugyldig: 1 Landsmødeudtalelser Udtalelse 1 Tanja Fynbo: Fagbladet har lavet undersøgelse: Halvdelen af vores medlemmer ved ikke at mindst løn kommer af overenskomst det skal vi gøre noget ved! Søren Grøn: Anbefaler at stemme for. Skole kontakt arbejde i fokus. Vedtaget Se bilag 14. Udtalelse 2 Peter Bøgh: Vi har hørt om vores kollegaer sørgelige historier. Mulighed for uddannelse der giver mening. Lars Bonde Knudsen: Jeg har det ikke godt med at blande mig i kontanthjælp. Skal vi ikke blande os i halve dagpenge, vi har ikke noget med kontanthjælp at gøre. Peter Bøgh: Da man kunne leve på dagpenge den eksisterer ikke længere Det er alt for nemt at havne på kontanthjælp Hvis ikke vi skal have en holdning til folk der kommer på kontanthjælp, hvem skal så. Vedtaget Se bilag 15. Side 35 af 77

36 Udtalelse 3 Intern udtalelse: 3F Ungdom og OK12 Søren Grøn: Det er altoverskyggende, at 3F Ungdom markerer sig ved overenskomstforhandlingerne i Allerede nu er 3F Ungdoms grupper i gang med at påvirke resultaterne. Landsmødet forpligter Ungdomshovedbestyrelsen på at sætte OK12 øverst på dagsordenen. Helt konkret skal Ungdomshovedbestyrelsen sikre sig to ting sammen med de lokale ungdomsudvalg: 1. Sikre oplysningen om overenskomsterne og tilsvarende forhandlinger 2. Øge antallet af unge, som stemme til selvsamme overenskomster Vedtaget Se bilag 16 Udtalelse 4 Tilmeldingsprocedure Søren Grøn: I 3F Ungdom er det i dag muligt at tilmelde sig ungdomskurser på vores hjemmeside. Udfordringen i dette er, at mange afdelinger ikke kender til de unge medlemmer de har med til ungdomsaktiviteter. Vi taler meget om, at vi skal oprette flere lokale ungdomsudvalg. Dette kan vi styrke ved at koble de unge tættere sammen i afdelingerne. En mulig læsning er; for fremtiden skal afdelingerne godkende de unges tilmelding til kurserne. Som det ser ud i dag, kan forbundet godkende de unge tilmeldte. Mange afdelinger ser først de unge, når de kommer ned for at refunderet deres rejseudgifter. Dette skal ikke være en hæmsko, men en styrke og en måde at få koblet de unge sammen med afdelingen. Vedtaget Se bilag 17. Evt. Søren Grøn: Forkortelsesliste til deltagermateriale næste år. Til støtte til nye og ordblinde. Simona Sørensen: Næste år print på begge sider af papiret så vi passer på miljøet Andreas Grubbe: Gode debatter. Debat om forretningsorden tog for lang tid. Hvorfor er der ikke evalueringsskema? Politisk debat politisk arbejdsprogram manglede overordnet debat. Netværksmøder: vi vil gerne melde os på omkring EU Henning Emil Jens: Ros til dirigenterne Michael Slot: Tak for et godt år. Held og lykke til de nyvalgte. Glem ikke de gamle når i skal bruge hjælp Emil Bill Larsen: Konference på lørdag Latinamerika Akademiet Erfaringsudveksling med studerende fra forskellige lande i Latinamerika Side 36 af 77

37 Maria Kjærulff: Opgørelse i indsamling: tak for opbakning vi fik samlet 2000,50kr! og også 54 cent Euro Pengeindsamling kommer til afdelingerne! Michella Sibbersen: God dyst! Dirigent: Tak for god ro og orden I var gode til at møde til tiden Vi havde nogle gode diskussioner Anders Sibbersen: Ikke så mange problemer tak for det. Det kunne være smart med digitalt medie til dem der ikke er så gode til at læse. De ældre i 3F ser ikke læsevanskeligheder som et problem vi skal gå foran og lave hjælpemidler til de sværere stillede. Peter Dam-Hein: God oplevelse jeg er helt ny Indtryk: det her er en socialdemokratisk forening. Men der er andre muligheder. De arbejdende har magten. Hvorfor accepterer vi kapitalistisk magtstruktur? Peter Bøgh: Tak til dem der har sørget for at det her har kunnet lade sige gøre Tak til de fire (dirigenter og referenter) Ungdomskonsulenter og lærlingekonsulent tak til dem Tillykke til de valgte med tilliden starter forretningsudvalget Husk vi har et samfund, hvor mange er arbejdsløse og mange står uden praktikpladser! Hvorfor er vi her? Vi er her fordi folk skal have tag over hoved og mad på bordet. Vi skal sikre fagforeningen. Side 37 af 77

38 Bilag 1: Indkaldelse til Landsmøde Side 38 af 77

Søren og Jeff vælges som dirigenter. Nanna og Bjarke vælges som referenter.

Søren og Jeff vælges som dirigenter. Nanna og Bjarke vælges som referenter. 1. Velkomst ved Rebekka Deltagere: Florian Bawey (region Hovedstaden), Jeff Lyhne (region Midt), Ibrahim Hansen (Transport), Søren Grøn (politisk næstformand), Rebekka Abildtrup (formand), Anders Larsen

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET 1 MAJ 2015 10 ÅR 10 ÅR MED THORNING-SCHMIDT VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET TAK FOR KAFFE OPVARMNING TIL VALG MED PEPTALK, KAFFE OG GADEKAMPAGNE LIGESTILLING STORT TEMA OM 100-ÅRET FOR KVINDERNES

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

ENSOM PÅ LEDERKONTORET

ENSOM PÅ LEDERKONTORET 17 10. november 2011 ENSOM PÅ LEDERKONTORET DET VILLE JEG GERNE VÆRE HJEMLØSE OM DRØMMEJOBBET 10 VOLDSRAMT BLEV GIDSEL KOMMUNER SLÅS OM IKKE AT BETALE 14 HVAD MED DE LEDIGE? BUD FRA PRAKTIKERE OG POLITIKERE

Læs mere

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft 1907 1918 1933 1935 1962 1966 1981 ASF-Dansk FOLKEHJÆLP Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft HJÆLP gennem 100 år Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007 HJÆLP gennem

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Morten vil ha mere fokus på de unge. Side 12

Morten vil ha mere fokus på de unge. Side 12 #5 Service udkommer i følgende måneder: # 1 Februar. # 2 April. # 3 Juni. # 4 September. # 5 Oktober. # 6 November I dette nummer kan du bl.a. læse om: Hurtig indsats mod social dumping Side 5 Ulla er

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

Magasinet. Her er hver 3. nydansker. Luksusproblem: Konstant jobfest. Kan ikke smide fastansatte ud. Op til 50.000 ved kritisk sygdom

Magasinet. Her er hver 3. nydansker. Luksusproblem: Konstant jobfest. Kan ikke smide fastansatte ud. Op til 50.000 ved kritisk sygdom Magasinet Nr. 1 januar 2003 Her er hver 3. nydansker Luksusproblem: Konstant jobfest Kan ikke smide fastansatte ud Op til 50.000 ved kritisk sygdom Forside Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 10 Side

Læs mere

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 1 Indhold Forord... 3 1.0 Indledning... 5 2.0 Problemformulering... 6 3.0 Projektmetode... 6 4.0 Selektionskriterier... 7 5.0 2009 2012 Fagmentorprojekt

Læs mere

Ny bog om livet som taxichauffør om natten. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Ny bog om livet som taxichauffør om natten. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 12 - December 2013-10. årgang Ny bog om livet som taxichauffør om natten side 6 Nej til ejerstraf Urimeligt at straffe vognmand, hvis hans chauffør har kørt for

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

PLAST SOM ER STÆRKERE END STÅL...

PLAST SOM ER STÆRKERE END STÅL... NR. 3 AUGUST 2008 ÅRGANG 4 PLAST SOM ER STÆRKERE END STÅL... LÆS FÆLLESTILLIDSMAND JAN S. JOHANSENS ARTIKEL OM HANS ARBEJDSPLADS, ELEKTRO-ISOLA A/S TELEFON OG ADRESSELISTE 3F Vejle Sjællandsgade 30 7100

Læs mere