Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011"

Transkript

1 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77

2 Indhold Fredag 11. november Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden... 4 Forretningsorden... 4 Stemmeudvalg... 8 Redaktionsudvalg... 8 Lørdag 12. november Fremlæggelse af FU s beretning... 9 Gæstetaler: Jane Korczak Duplik til beretningen Behandling af vedtægterne Gæstetaler: Lennart Damsbo-Andersen Behandling af Principprogram Søndag 13. november Behandling af arbejdsprogram Gæstetaler: Morten Skov Christiansen Mangfoldighedsaftale Landsmødevalg Valg til formandskab Valg til Fanebærer Valg til fanebærer suppleant samt 1. HB suppleant Landsmødeudtalelser Udtalelse Udtalelse Udtalelse Udtalelse Evt Bilag 1: Indkaldelse til Landsmøde Bilag 2: Dagsorden som vedtaget Bilag 3: Forslag til forretningsorden Bilag 4: Forretningsorden som vedtaget Bilag 5: Ungdomshovedbestyrelsens skriftlige beretning Bilag 6: ændringsforslag til vedtægterne Bilag 7: Vedtægter for 3F ungdom som vedtaget Side 2 af 77

3 Bilag 8: Principprogram Bilag 9: Forslag til nyt arbejdsprogram Bilag 10: Ændringer til arbejdsprogrammet Bilag 11: Arbejdsprogram som vedtaget Bilag 12: forslag til implementering af mangfoldighedsaftalen Bilag 13: Mangfoldighedsaftalen som vedtaget Bilag 14: Landsmødeudtalelse Bilag 15: Landsmødeudtalelse Bilag 16: Landsmødeudtalelse Bilag 17: Landsmødeudtalelse Bilag 18: Gruppetid Bilag 19: 3F Ungdoms Hovedbestyrelse pr. 13. november Side 3 af 77

4 Fredag 11. november 2011 Landsmødet åbnes med faneindmarch og Når jeg ser et rødt flag smælde. Formand Peter Bøgh byder velkommen og foretager valg af dirigenter. Valg af dirigenter Indstillet af UHB: Mathias Bredde Jensen, konsulent i LO Lasse Hjort Oetzmann, konsulent i 3F Godkendt Varsling af Landsmødet Der er indkaldt til Landsmøde den 18. august 2011 på mail til samtlige afdelinger af 3F, af Tanja Fynbo. Landsmødet er dermed gyldigt indvarslet. Se bilag 1. Valg af referenter Indstillet af UHB: Sine Højby Nielsen, 3F A-kassen Mette Julie Klein Frederiksen, 3F Forbundet Godkendt Godkendelse af dagsorden Dirigenter foreslår at man bytter om på punkt nr. 8 og 9, så vedtægterne er færdigbehandlet lørdag, da dette får indflydelse på valgene om søndagen, hvis man ikke bliver færdig med programmet. Se bilag 2. Vedtaget Forretningsorden Gennemgang af forretningsordnen: Se bilag 3 Jeanne Larsen: Hvor er punkt 3 og 4? Svar fra dirigent: Det er en fejl. Jens Noe: Hvordan markerer man, at man vil have ordet til forretningsordenen? Svar fra dirigent: Man kommer op til bordet og får ordet før alle andre. Ændringsforslag til punkt 15 (tilføjelse) Henning Emil Jensen: Ændringsforslag: Skriftlig afstemning, hvis 8 i salen forlanger dette Tanja Fynbo: Det er blevet talt om vi har tillid til hinanden derfor behøver vi ingen hemmelige/skriftlige afstemninger. Jeanne Larsen: God ide, da man ikke kan se sig sure på hinanden. Man kan altid selv bestemme bagefter om man vil afsløre hvem man stemmer på. Bo Peter Petersen: Tilslutter sig Henning i forhold til der er nye med. Side 4 af 77

5 Karina Jensen: Vi skal holde ved det vi har valgt. Vi er alle voksne mennesker. Der er ikke ondt ord til andre. Man skal respektere hinandens holdninger og meninger. Anders Sibbersen: Vi havde situation lignende sidste år, det var ikke noget vi synes vi skulle gøre. Der er alligevel nogle der opdager det, og det bliver kringlet om hvornår man skal stoppe med at holde afstemninger om afstemninger. Jeg mener vi er store nok til at dele sin mening. Adam Johansen: (Førstegangsdeltager)Er imod; vi skal stole på hinanden, man behøver ikke være enige, men vi respekterer hinanden. Maria Kjærulff: Ingen hemmelige afstemninger, vi er et åbent forum. Ingen er blevet klandret for deres holdninger. Andreas Grubbe: Det er ligegyldigt hvor mange gange man har deltaget der er ikke noget problem ved skriftlig afstemning. Ændringsforslag faldet Lasse Hansen: Skal vi ikke have valgt et stemmeudvalg? Dirigent: Vi skal have godkendt forretningsorden først vi skal være enige fra starten af om forretningsorden Ann Nakham: Alle skal bruge mikrofonen Ændringsforslag til punkt 17 Ændringsforslag: Dispensation fra fusionsaftalen Peter Bøgh: Vi stiller forslaget fordi vi alle er 3F ere. TIB erne var først en del af 3F fra 1. januar; et samarbejde krævede at TIB erne kunne stille op inden 1. januar. Derfor går vi hver til sit ingen fora har lyst at bruge deres indstillingsret. Vi er en samlet fagforening. Vi skal bruge vores rettighed til ikke at bruge vores rettighed. Emil Bill Larsen: Vi er en samlet fagforening hvorfor kan vi ikke have debatten i samlet forum? Dirigent: Fusionsaftalen er blevet vedtaget i to fora og det skal vi være tro mod. Simona Sørensen: Ved de nye om de er 3F ere eller TIB ere? Dirigent: Hvis man er i tvivl, kan man få hjælp hos os eller Tim Side 5 af 77

6 Martin Pedersen: Fair Repræsentation er ikke med i detaljeret form! Henning Emil Jensen: Hvad er HB s mening? Jane Korczak: De aftaler der er indgået er mindretalsbeskyttelser. Det er muligt at lave ændringer i valgte repræsentanter, og havde fusioneret i ungdommen inden vi andre havde. Louis Jacobi: (Gammel TIB er) Ingen i TIB håbede at vi skulle være splittede. Nu diskuterer vi om det er TIB og 3F, men vi er 3F og vi er stærkere i 3F, og jeg håber at TIB erne stemmer for en dispensation, vi mener at vi skal stå sammen. Jeanne S. L. Larsen: Den der sagde hvad UHB synes om det her: man skal huske at UHB er individuelle. Lars Bonde Knudsen: Mener du vi stadig er KAD og SID? Emil Bill Larsen: Skulle vi ikke lade være med at debattere? Jeg vil gerne høre hvad de gamle TIB er har af argumenter. Anders Sibbersen: Hvis vi skal dele op, hvordan gøre det så? Er opdelingen i TIB og 3F eller efter ens arbejde? Hvad hvis man først er meldt ind efter fusionen? Peter Bøgh: Henviser til side 16 i deltagermaterialet: gruppering af nye medlemmer: hvis man blevet medlem af 3F efter 1/1, skal man gå til det forum som ens overenskomst er dækket af. Anders Sibbersen: Sidste år var jeg oppe og snakke med dirigenter, jeg var træt af TIB og 3F navnene jeg henstiller til at vi alle er 3F ere. Det er et godt ændringsforslag, det hæmmer os, den måde det er på nu. Andreas Grubbe: Det skal overstås så vi kan komme videre. Det er lettere at komme videre når det her er overstået. Søren Grøn: Vi skal holde os i en ordentlig tone. Lars Bonde Knudsen: TIB ere kan godt indstille en 3F er. Jørgen Mehr: vi er alle 3F ere - derfor skal forslaget vedtages. Martin Pedersen: Peter, vil du forlænge Fair Repræsentation? Lasse Hansen: Der er svære valg og beslutninger, vi har jo vedtaget det, vi skal ikke droppe aftalen Side 6 af 77

7 helt. Henning Emil Jensen: Vi skal være bedre til at samarbejde med HB snak med formanden i afdelingen som er i HB det er vigtigt at TIB erne kommer. Jeg stemmer for fusionen. Lars Kronborg: Vi er her ikke for at diskutere, vi er ens, så lad os opføre os ens. Anders Sibbersen: Det er lidt som racisme, så længe det står der vil vi komme til at tænke på det. Jens Noe: Hvor mange kan indstilles? Peter Bøgh: Det drejer sig om syv. Alt andet i aftalen fortsætter. Afstemning: TIB: 3 for 5 imod 3F: enstemmigt vedtaget Der er ikke flertal i begge fora - Forslaget er derfor faldet Ændringsforslag til punkt 22 Jeanne Larsen: Der er snakket om, at vi altid ved skriftlig afstemning til personvalg: Man kan ved fredsvalg ikke se om der er opbakning, så kan vedkommende se om der er opbakning. Tillidsvalg i stedet for fredsvalg. Henning Emil Jensen: Der var nok ikke klart flertal, men jeg vil gerne have afstemning, fordi det har været en tradition at stemme tillid og mistillid, jeg har et forslag: skal der fortages tillidsafstemning; kandidaten skal opnå mindst 50 % +1 for at opnå valg. Anders Sibbersen: Jeg synes det er besværligt og dyrt; det er nemmere at vide, at personen der er valgt har tillid bag sig. Maria Kjærulff: Hvad gør vi hvis der ikke er 50 %? Er man utilfreds, så udstiller man mistillidskvote, og der er ekstraordinært Landsmøde. Hvis der kun er en kandidat må man gå ud fra at der ikke er mistillid. Tanja Fynbo: Enig med Maria, hvis man ikke har flere kandidater, må det betyde at man har tillid til vedkommende. Louis Jacobi: Jeg synes vi skal stemme nej, fordi vi stemmer om noget, der ikke er. Hvis man selv mener man kan gøre det bedre, må man selv stille op. Bo Peter Petersen: Rigtig god ide, og det ville være dyrt at holde ekstra Landsmøde. Jeg opfordrer til at stemme for. Anders Sibbersen: Dårligt argument at vi skal vælge en formand, bare for at vælge. Side 7 af 77

8 Jeg har ikke tid, men kan godt mene at kandidaten ikke er god nok. Det er rart for vedkommende at der er opbakning. Henning Emil Jensen: Henstilling: hvis man har en ændring er man den sidste til at tale. Afstemning: 40 for 38 imod Ændringsforslag til punkt 25 Vedtaget. Tilføjelse: grov eller gentagne gange - overhold en ordentlig tone Anders Sibbersen: Ændringsforslag til ændringsforslag: grov eller gentagne skal være grov og gentagne. Bo Peter Petersen: Godt forslag Søren trækker sit forslag til fordel for Anders : grov og gentagne gange Vedtaget Der stemmes om samlet forretningsorden Vedtaget Se bilag 4 Stemmeudvalg Michael Slot Jeanne Larsen Samantha Smed Karina Jensen Kenneth Leo Larsen Redaktionsudvalg Tanja Fynbo Søren Grøn Peter Bøgh Landsmødet suspenderes til lørdag morgen. Side 8 af 77

9 Lørdag 12. november 2011 Fremlæggelse af FU s beretning v/ Peter Bøgh Skriftlig beretning findes som bilag 5. Jeg er stolt af, at i bruger en weekend, på 3F s ungdom! Jeg vil nu give mit bud på hvad vi skal kæmpe for og hvorfor! Jeg elsker at bruge mine hænder og mit hoved på samme tid. Jeg kan lide mit arbejde; for jeg kan se resultat med det samme. Og mine kollegaer er gode. Hvis jeg ikke havde arbejde ville jeg blive sindssyg. Hvor mange af jer er arbejdsløse er det fedt? Der er for mange unge arbejdsløse. Der er der ikke har arbejde. Jeg er en smule rød i kanten uanset hvem der er statsminister, så skal vi fortælle dem, hvor urimeligt det er, at være arbejdsløs, og hvor urimeligt det er at gå rundt på halve dagpenge. Vi er kun interessante hvis vi går ned i løn. Men vi kommer IKKE til at gå ned i løn. Vi skal forklare, de satans politikere at den er gal. En arbejdsløs ung, er en for meget. De unge er fremtiden. Og så skal vi fandme også have et arbejde og en uddannelse. Vi skal kræve, at det kan betale sig at tage en uddannelse når man er på kontanthjælp eller dagpenge. Vi skal kræve, at det skal være muligt at blive i sin bolig, og have mad på bordet. Hvordan forklarer vi dem det? Bo, på Turbo 3 forklarede du dem det! De fleste sig: Hvis du er arbejdsløs er det dit eget problem men det er det ikke! Tænk hvis unge råbte op. Så ville der blive lyttet. Når i sidder her i dag, tager i beslutninger for unge som er medlemmer af 3F. Det der holder os sammen, er at vi gerne vil have et godt arbejdsliv. Hvis i ikke får et arbejde, er det svært at tjene penge, uden penge kan vi ikke betale skat og så falder lønnen. Vi skal tjene penge så vi kan betale skat. Vi skal sige, hvor hamrende uretfærdigt det her er. Dem der arbejder skal spørge de arbejdsløse, hvorfor de er arbejdsløse det er er ikke fordi de ikke vil arbejde. Der er bare ikke arbejde. Hvor af jer er mange er lærlinge? Pia K. vil have jer på SU. Det betyder forringelse på kr Det kan dermed ikke betale sig at tage en uddannelse. Lærling passer deres arbejde, og de bliver bedre dag for dag. Side 9 af 77

10 Lærlingene bliver så gode som mestrene. Når vi er ved SU: grunden til at man stillede der her forslag, er at der skulle komme flere praktikpladser. Vi går ned i løn og så kommer der flere arbejdspladser. Hvis i tror på det så er der noget galt. I 2008 havde mestrene ikke tid til lærlinge, og i dag har de ikke råd til at tage lærlinge. Når det går godt, er der ikke tid, når det går skidt er der ikke råd. Når man har lærling tjener man om året. Vi skal ud og losse mestrene til at ansætte lærlinge. Hvis de ikke vil, må de spæde til i kassen unge har ikke praktik. Folk der starter på uddannelse, når de er på kontanthjælp, kan ikke leve på SU. Når man starter på uddannelse, skal man selv betale for sikkerhedssko. Hvis man ikke har læreplads skal man selv betale. Og hvis man ikke har sikkerhedssko må man ikke komme på skolen. Hvis ikke vi skal kæmpe for lærlingene, hvem skal så? Hvem ved bedre end os, hvordan der skaffes arbejdspladser! Vi hører at vi skal overleve på nytænkning, Søren, hvis der skal udvikling i industrien, skal der gang i produktionen. Lindøværftet er lukket. Hvor et sted slutter, starter et andet. Kranerne fra Lindø kunne bruges på at renovere hospitaler. Og de fyrede fra Lindø kan bygge hospitaler om. Hvis ikke vi skal kæmpe for arbejdspladser, hvem skal så? Hvem ved, der er overenskomstforhandlinger til næste år? 7 ud af 10 tror det er lov! Men nej, der er på arbejdspladsen det foregår. Vi skal påvirke overenskomstforhandlingerne. Vi skal fokusere på vores arbejde. Når vi ikke får det som vi vil have det så er det fordi de unge ikke stemmer! 3 opgaver i fremtiden: Vi skal sikre at alle unge i 3F, ved hvad overenskomst er. Vi skal sikre at de tager stilling. Vi skal sikre de stemmer. Gruppeformændene skal have et chok når de ser hvor mange der har stemt! Vi skal ud på arbejdspladsen og sige: Vi sikrer jeres løn! Fagforeningen er ikke kontorer. VI er fagforeningen. Flot at industrigruppen har startet Stem og bestem! Hvis ikke vi sikrer de unge i overenskomsterne, er der ingen der gør det. Side 10 af 77

11 I 2011 var vi Bambi; UHB skulle i 2011 finde deres ben at stå på. I har klaret det godt, med den nye struktur. Vi har sat dagsorden i 3F og uden for 3F. Og det er det der gør os til Danmarks stærkeste fagforening. UHB skal gå forrest; lave overenskomstkampagner med hele 3F ungdom. Vi skal nå ud til de Det lokale ungdomsarbejde må vi ikke glemme. Det er vores fundament. Det skal vi have styrket. Det er med ære, at jeg kan byde velkommen til bl.a. Århus Esbjerg Odense BJMF Randers Vestegnen Slagelse Midtjylland Nordjylland Kolding ungdomsudvalg! Se på dem der står op spørg dem og før det videre. Det er en sejr at vi har ungdomsudvalg. Det er vigtigt at vi ses lokalt. Når Joe & Juice ikke betaler i prøveperiode så skal vi side i halsen på dem! Folkeskolen skal vide hvad fagforeningen er. Uden ungdomsarbejde er vi ingen ting. Hvis ikke vi skal kæmpe, hvem skal så? Hvorfor er du her? Jeg er her fordi jeg vil sikre mit arbejde sikre tag over hovedet, mad på bordet og en uddannelse. Jeg er for at sikre mine kollegaer. Også jer i 3F. Hvor er det vi sikrer hinanden? Det gør vi 3F. Det kommer ikke af sig selv. Hvis ikke vi skal kæmpe, hvem skal så. Jeg ønsker god debat. Den er for alle. Det er en talerstol med værdighed. Kom ud med din holdning. Side 11 af 77

12 Gæstetaler: Jane Korczak Næstformand i 3F Politisk ansvarlig for ungdomsarbejdet Det er et privilegium at arbejde sammen med 3F Ungdom I er en udfordring, men jeg synes vi har et godt og tillidsfuldt samarbejde. Ting gror når vi har respekt og giver plads til hinanden. Der hvor jeg forventer hjælp: Vi mangler medlemmer - vi mister dem. Det er afdelingerne der mister dem og forbundet bliver smækket i 2 omgang. Det betyder noget for hvor stærke vi er. Den danske model bliver svækket. Aftaler om overenskomst skal overholdes. Når man har stærke parter, kan man lave forlig - fx pensionsaftaler. Arbejdsmarkedspensioner har reddet Danmark. Det er nemt at forklare den danske model ud fra pensionsaftalen: 85 % af de danske lønmodtagere var organiseret, og det skabte troværdighed. Vi er blevet svækket. Vi er blevet svagere. Vi har mistet medlemmer. Det er derfor svært at indgå store aftaler. En stærk fagbevægelse vil være garanti for et stærkt samfund. Vi vil langsomt blive svækket. Organiseringsprocenten er i dag på 30 %. Vi har ikke en chance i fremtiden for at indgå aftaler. For at vende udviklingen skal vi bruge de unge. Organisering på lærlinge kunne være bedre. Unge kommer senere ind på arbejdsmarkedet. Vi mangler unge medlemmer. Dem der kommer ind, kan ikke dække dem der går på pension. Det er vigtigt at få gang i arbejdet med at gå efter i sømmene. Der er brug for få unge TR. De gamle skal pege på de unge så der er nye til at overtage. Et andet problem: Sammensætning i afdelingerne. Midaldrende og gennemsnitsalder 65 og 67 i afdelingerne. Et videnstab kommer, og derfor sætter vi spørgsmål om mangfoldighed på dagsordenen. Jeg har været på besøg i afdelinger der er ikke mange der er under 40 år. Dem der er under 30 er svære at få øje på. Hvem skal arbejde når de gamle går på pension? Det har vi ikke lige tænkt over Arbejdet omkring mangfoldighed er vigtigt. Hvordan får vi mangfoldig til at leve i 3F? Etniske minoriteter er der heller ikke nok af. Vi har over hvor af etniske udgør 13 % af de er unge. Hvor er de? I kan vise hvordan man får DE unge med. Vi har værktøjer til den her problemstilling. Den nye UHB skal tage i mod tilbuddet om mangfoldighedsværktøjer Se hvor det lykkedes; hvad har de gjort? Søg inspiration! Se hvilke fagforeninger der har succes. Spørg dem til råds. Ungdommens Røde Kors kan bruges til erfaringsudveksling. Side 12 af 77

13 Der er ikke sket meget nyt siden 1880 erne. Jeg har håb om at i, kan komme med nytænkning. Det er ok at begå fejl; I skal lære af erfaring. Man skal lære af sejre og nederlag. Vi gamle glemmer ofte den nye del som er så normalt for jer; It og digital. At være sammen med jer i går og i dag, bekræfter mig i at i, er vores sociale kapital. I er råstoffet. En mand i Norge så ungdommen som en fjende. Jeg var i tvivl om nogle af jer var med i Utøya. Hvordan kan han se de unge som fjender? Hvis det er jer der skal forny og forme samfundet - så giver det mening at de unge er fjender. Det i Norge skal værne om det vi har sammen. Det er så stærkt, at nogle kan gå efter nogle grupper som jer. I skal passe på hinanden. I skal tilkendegive jeres mening og stå sammen. Tak til Tanja, Peter og Nick. Jeg håber det gode arbejde fortsætter. Side 13 af 77

14 Duplik til beretningen Søren Grøn: Vi taler ikke så positivt det skal vi vi skal have ja-hatten og de positivte briller på. Jeg har selv været ledig. Og har været i pipfugle aktivering. Jeg synes vi skal kæmpe for jobcenterets funktion skal tilbage i vores a-kasse. I dag betaler mester, og der er selvfølgelig refusion. Nu siger du om de har råd til lærling, men ellers må man tvinge dem Der skal være udvikling og produktion på industriarbejdspladser. Industriarbejdspladser forsvinder, derfor skal vi sænke lønnen. Folk er klar til at gå tilbage i løn. Det er en skidt retning vi har gang i. Skole kontakt arbejde er sparet væk - det skal prioriteres! Henrik Rosenrød: Jeg har været på jobcenter fordi jeg vil tage de sidste 10 uger på grunduddannelse. Men det må jeg ikke. Den uddannelse jeg har, kan jeg ikke bruge. Kun pga. møgfald fra min far til jobcenteret har jeg fået lov til at tage de sidste ti uger. Bo Peter Petersen: Jeg har fået svær depression og får medicin. Jeg fik mail fra arbejdsgiver: vi kan ikke tage dig som lære voksenlærling, da vores kvote er opbrugt, men du kan søge ungdomslæreplads. Det vil give 150 kr. at leve for om måneden. Jeanne Larsen: Jeg mangler både arbejde og praktikplads. Afsluttet hg. Startede med at søge da jeg startede på hg. Jeg er gået ned med stress og har depression. Det er pga. jobcenterets pres om at søge søge søge. Intet menneske kan klare det. Mht. Janes tale vil jeg give dig ret, vi skal have flere unge. Jeg er ved at prøve med noget i Djursland. Andreas Grubbe: Dagpenge skal tilbage til 4 år. Arbejdsløse skal kunne tage uddannelse. Pengeloftet skal væk. Om organisering vi møder modstand fra de gule folk skal sige jeg arbejder ikke med uorganiserede. Vi skal støtte politikere, vi skal sørge for de holder hvad de lover. Vi skal også fokusere på det positive. Vi opretterholder overenskomst og uddannelse vi skaber det gode arbejdsliv for den gode arbejdsplads. Louis Jacobi: Murere på arbejdsplads kunne ikke få arbejdstøj vi skal selv betale hvis ikke mesterbetaler. Dagen efter kom byggeledelsen så tog arbejderne dametøj på mester fandt hurtigt ud af at købe nyt tøj. Vi skal stå sammen. Holde hinanden i hånden. Ungdommen i forrest. Pga. ressourcestærke forældre, ved jeg, at jeg skal have pensionsopsparing. Ungdomshåndbog bliver sendt ud til afdelingerne. Der læses op fra folderen. Vi skal vise vi kan tage ansvar. Det er ikke meget vi kræver. Lasse Daniel Hansen: Erfaringer med jobcenteret skal ud i afdelingerne. Medlemmers historie har skræmt politikerne. Adam Johansen: Jeg blev fyret og fik tilbudt løntilskud til der hvor jeg blev fyret. Nej tak. Jeg kunne have været i arbejde. Men havde ikke råd. Jeg har deltidsjob som jeg må sige op. Martin Pedersen: I skal være glade for i er unge. Jeg fik arbejde fordi jeg er ung. Jeg fik Side 14 af 77

15 rengøringsjob. Tænk at være 50 og vente på at skulle på efterløn. Ingen vil have en når man er så gammel. SU til lærlinge? Det må være dyrere for staten end at betale end refusion? Vi har også problemer inden for vores egne grænser. Hos os har vi heller ikke overenskomst; vi er kun tre ansatte, men vi får løn efter overenskomst. Så det er ikke et problem. Vi skal ikke bare læne os tilbage når vi har fået en ny regering, vi skal holde dem op på deres løfter. Vi skal have krav på efteruddannelse. Søren Grøn: Vi skal tænke grøn energi. Mangler at høre om efterløn. Vi bliver alle ældre. Derfor skal det på dagsorden. Lars Kornborg: Vi skal vise respekt til folk der tager uddannelse. De skal have ordentlige forhold. Folk skal have noget at stå op til. Mht. organisering skal vi ud og tale for det. Vi skal kæmpe for forholdende på vores arbejdspladser. Jeg vil citere fra Carlsberg: Splittet er vi intet, sammen er vi stærke. Julalak Ann Nakham: Ingen banderi! Der skal være bedre kommunikation mellem afdelingerne. Michella Sibbersen: Kender en der bliver fyret i næste måned. Arbejdet bliver overtaget af filippinere. Bo Peter Petersen: Har været hos anden aktør end jobcenteret. Man kunne bare side på nettet. Jeg vil gerne arbejde. Er deprimeret pga. intet arbejde Tanja Fynbo: Vi har hørt mange historier. Jeg vil fortælle om det organisatoriske vi har lavet i år: 3F Ungdom har gjort et stort stykke arbejde. Vi har taget stilling til mange vigtige politiske emner. Jobpatruljen bliver en del af 3F og HK næste år. Vi er mere synlige i 3F I april i Billund diskuterede vi OK12, Den Danske Model og Løndumping. Mange af TreFuCamp er med i dag. Og mange nye ungdomsudvalg. Succes med ungdomsudvalg i afdelingerne. Aktive fra afdelinger er godt. Vi unge vil godt fagforeningen. Gennemsnitsalder for 3F er for høj, hvilket vi har fokuseret på med G0! Mange har taget godt imod det. Vi bruger mange timer på det. Derfor er det rart med succes. Derfor vælger jeg at genopstille. Karen Kiim: Har depression, og mavesår for anden gang. Kommunen kan ikke hjælpe. Jeg får afslag. Hvem vil have 18-årig uden uddannelse. Vi skal hjælpe hinanden. Vi skal alle have uddannelse og arbejde. Jeg vil have hjælp og har brug hjælp. Jeg kan ikke klare det alene. Jeg vil ikke i jobcenter. Maria Kjærulff: Tak for flot beretning. Det hele starter lokalt. Der skal mere fokus på ungdomsudvalg. En ung kollega sagde; hvad gør vi nu? Vi skal have fat i de ansatte i Joe & Juice! Det er aktivitet og engagement der skal til. Vi skal forlange indflydelse i Side 15 af 77

16 afdelingerne. De ved de skal bruge os. Ved ungdomsudvalgs opstart forventer man at de bakker op. Er det muligt at samarbejde? Det skal de! Det er vigtigt vi tænker kreativt når man starter ungdomsudvalg. Afdelingerne ved godt de har brug for os. Vi er fremtiden. Uden os er der ikke noget 3F om 10 år. Jane kan hjælpe med at fortælle afdelingerne. Vi skal have fokus på det lokale ungdomsarbejde. Thomas Jacobsen: Jeg fandt stilling i Norge. Nogle var blevet snydt i løn, men jeg tog jobbet alligevel. Snakkede med fagforening som beroligede mig. Tager til Norge. 2 måneder efter lukkes dankort. Jeg kunne ikke komme hjem. Jeg blev syg. Fagforening kan ikke hjælpe da Norge ikke er EU. Ronni Jensen: Fyret for firma, de gik konkurs- jeg måtte ud på lille arbejdsplads, uden over overenskomst. Startede løntilskud i halvt år. Blev lovet 6 måneder som ikke blev overholdt. Andreas Grubbe: Vi laver branchemøder; hvad rør os i dagligdagen? Det kan være svært med bredlighed at holde fast i folk. Lars Kronborg: Samarbejde er alfa og omega. Hvad skulle jeg lave, hvis ikke jeg var tillidsvalgt på Carlsberg, så ville det ikke være sjovt. Jeg stiller op som politisk næstformand. Kursen som Tanja og Peter har, er jeg glad for. Ronni Callsen: Til Karen som er bange for jobcenter: Det er ikke alle steder der er gode. Det har udviklet mig. Man skal selv tage initiativ. Jeg taget fat i folk, presser på. Der er nogle som er firkantede. Man kan bare gå til en anden. Snak med jobcenteret. Det er op ad bakke, men det kan lade sig gøre. Replik af Peter Bøgh: Tak for alle historier! Vi er ikke kun en fagforening når det går galt. Vi er også en fagforening når det går godt. Leder og fordeler i samarbejde med arbejdsgiver De unge tør ikke stille op til TR. De føler de mangler erfaring. Derfor har vi G0. Det fungerer. Vi har fat i den lange ende. Hvis nogen i Folketinget tror vi er dovne, så skal de komme til Landsmøde. Det er fordi vi har et system der er maltrakteret, at vi virker dovne. Det her handler om aktivering. Det må være vores a-kasse. De faglige. Det er dem der har ekspertisen. I forhold til organisering hvis man spørger hvorfor folk ikke er med i fagforening; det handler bare om at spørge stille og roligt. Vi skal ud og forklare, hvorfor det er vigtigt med et godt arbejdsliv. Når jeg har otium skal jeg tænke tilbage at jeg havde et godt arbejdsliv pga. fagforening. Kommunerne har fejlet. Fra og med i dag er det slut med politikere der forherliger hinanden. Fra nu af, skal vi invitere politikere til at høre hvad VI har at sige. Side 16 af 77

17 Mange politikere er for gode til at høre på sig selv. Jeg er glad for at høre på mig selv. Men jeg har lært af jeres historier. Da jeg var på universitetet var jeg rigtig klog. Jeg tænkte: Hvem gider være lastbilschauffør Men jeg så lastbilchauffører kan føre kraner og håndtere materialer. Jeg søger genvalg på at sikre et godt arbejdsliv og sikre at det er os unge det er med til at sikre det. Christine Antorini er lydhør overfor fagforening. Det er på tide vi går i afdeling og siger vi skal se det fra en ny vinkel. Jeg glæder mig og håber jeg får tillid så vi kan sikre unge i fremtiden. Afstemning om skriftlig og mundtlig beretning: Vedtaget De samlede ændringsforslag til vedtægterne findes i bilag 6. Behandling af vedtægterne ÆF 0 Stillet af UHB Side 26 linje 6 Ændring Konsekvens af kongresbeslutning Ændring: Fagpolitisk ændres til fagligt og politisk grundlag Motivation ved Tanja Fynbo: Konsekvens af kongresbeslutning Vedtaget ÆF 1 Stillet af 3F Midtjylland Ungdom Side 26 linje 35 Tilføjelse: og ungdomsansvarlige i afdelingerne Motivation: For at få flere unge med til Landsmøde, vil det være en fordel, at den ungdomsansvarlige kan deltage uden dette skal godkendes via forbundshuset. Yderligere får den ungdomsansvarlige samme information på landsmædet som afdelingens unge, hvilket gør det lettere at implementere det i afdelingens ungdomsarbejde. Søren Grøn: Vi skal bakke op. Ændringsforslag til ændringsforslag: Og ungdomsansvarlige i afdelingerne over 31 år gamle Side 17 af 77

18 ÆF til ÆF1 vedtaget ÆF 1 vedtaget ÆF 2 Stillet af Søren Grøn ændring Fra side 26 linje 33 Til side 27 linje 2 Forslag: Forslaget stilles som et samlet forslag hele 7 ændres til: 7: Valg af delegerede til 3F Ungdoms Landsmødet foregår i henhold til afdelingernes Vedtægter. Alle delegeret er valgbare. Stk. 1: De delegerede vælges efter følgende regler: Stk. 2 Alle forbundets afdelinger kan vælge en delegeret for hver påbegyndte 250 medlemmer, under 31 år. Stk. 3 Medlemstallet, der ligger til grund for beregningerne, er afdelingens gennemsnitlige medlemstal pr. 31. december forud for Landsmødet Stk. 4 Ud af afdelingens delegerede indgår formand, næstformand, som faste delegerede. Dette forudsætter at afdelingen har et valgt ungdomsudvalg. Stk. 5 De øvrige delegerede vælges i henhold til afdelingens/ungdomsudvalgets vedtægter Stk. 6 Forbundet udmelder medlemstallet, til forretningsudvalget, som senest den 1. september i hvert Landsmøde år meddeler afdelingerne, hvor mange delegerede, der kan vælges til Landsmødet. Stk. 7 Delegerede bør vælges, så de forskellige brancher bliver rimeligt repræsenteret. Afdelingen skal på anmeldelsen til forbundet anføre, hvilken af de 6 hovedgrupper, de delegerede skal placeres i. Stk. 8 I forbindelse med valg af delegerede skal afdelingen også vælge Suppleanter. Senest 4 uger før Landsmødets begyndelse skal afdelingen give forbundet besked om navn og cpr-nummer på delegerede og suppleanter Stk. 9 Ansatte eller valgte fra forbundshuset kan deltage på Landsmødet, men uden stemmeret og de er ikke valgbare. Stk. 10 Det er ikke muligt at opstille til en post, såfremt man er fyldt 30 når valget finder sted. Motivation: Der bliver snakket mere og mere om, at vi skal sikre det lokale ungdomsarbejde. Derfor vil jeg med dette forslag ligge op til, at ungdomsarbejdet forankres lokalt. Det kan denne model være med til og sikre. Peter Bøgh: I BJMF ønsker vi det; at man har opbakning fra sin afdeling Side 18 af 77

19 Henning Emil Jensen: Som jeg kan høre det, bakker UHB op om at oprette ungdomsudvalg. Man kan med forslaget blive delegeret. Martin Pedersen: Jeg er i lille afdeling, jeg vil være den eneste delegerede. Simona Sørensen: Jeg har sendt mail til min afdeling om, at jeg vil være i ungdomsarbejde, men har ikke fået svar. Ringede til kasserer. Stadig intet svar. Har kontaktet BJMF som gør noget for mig ved sagen. Afdelingerne skal tage ungdomsarbejde alvorligt. Godt forslag, men stem nej. Det kan vente. Louis Jacobi: Det kan ramme de små afdelinger Replik af Søren Grøn: Det her er den mest demokratiske måde at gøre det på. Ålborg kunne sætte sig på alle pladser. Det ville ikke være demokratisk. Faldet ÆF 3 Stillet af UHB ændring Fra side 27 linje 17 Forretningsudvalgets beretning ændres til ungdomshovedbestyrelsens beretning. Motivation ved Tanja Fynbo: Som øverste myndighed mellem Landsmøder er det UHB der er ansvarlig for året i 3F ungdom. Det skal ikke være muligt at sende aben videre til FU. Det vil ligeledes være med til at hele UHB får ejerskab i arbejdsprogrammet. Vedtaget ÆF 4 Stillet af UHB Samlet forslag Del 1 Side 27 linje 23 2 tilforordnede 3F s HB ændres til 1 organisatorisk næstformand og 1 politisk næstformand Del 2 Side 28 linje 25 Ændring: 2 tilforordnede 3F s HB ændres til 2 næstformænd Del 3 Side 28 linje 36 Ændres til: Formandskabet består af formanden, de to næstformænd. Formandskabet er automatisk tilforordnet 3F s HB Paragraf 22 udgår Side 19 af 77

20 Motivation ved Tanja Fynbo: Ved Landsmødet 2010 adskilte man de to HB tilforordnede og de 2 næstformænd, det skal ikke være muligt. Vi ønsker derfor at man går tilbage til den situation vi havde i det bør til enhver tid være formandskabet der sidder i 3F s HB. Vedtaget ÆF 5 Stillet af UHB Del 1 Side 27 linje 24 Ændring: sletning af fire forretningsudvalgsmedlemmer Del 2 Side 28 linje 18 Del 3 Ændring: 3 repræsentanter fra hver af forbundets 6 grupper ændres til yderligere 2 repræsentanter fra hver af forbundets 6 grupper. Side 28 linje 25 Ændring: forretningsudvalget består af formanden de to næstformænd og de 6 grupperepræsentanter. Del 4 Side 28 linje 31 Ændring: de fire Landsmødevalgte FU medlemmer ændres til de 6 grupperepræsentanter. Ændres til grupperepræsentanter varetager og 3. suppleantposter til 3F s HB. Dette konstitueres i forretningsudvalget. Del 5 Side 29 linje 2 Hele paragraf 22 slettes Del 6 Side 29 linje 28 Efter gruppebestyrelse tilføjes: som ligeledes sidder i FU. Del 7 Side 29 linje 33 Stk. 1 slettes Motivation ved Tanja Fynbo: Ungdomshovedbestyrelsen ønsker at ændre forretningsudvalget således at det afspejler 3F s daglige ledelse mere. Vi ønsker derfor at erstatte de 4 Landsmødevalgte FU medlemmer med de 6 grupperepræsentanter. De 6 repræsentanter vælges fortsat i hver deres gruppe mens formandskabet vælges af Landsmødet. Ændringsforslag 5a Stillet af Emil Bill Larsen Tilføjelse Side 34 linje 18 og 19 Tilføjelse: samt 1 repræsentant for hver af de 5 regioner Side 20 af 77

21 Ændringsforslag 5b Stillet af Henning Emil Jensen Ændring Side 34 linje 20 Dette konstitueres internt til forretningsudvalget ændres til Landsmødet vælger de tre HB-suppleanter Motivation af Henning Emil Jensen: Argumenterede for at Landsmødet skal vælge de 3 suppleanter. Jens Noe: Grupperepræsentanten kommer til at have rigtig meget arbejde. Vi skal være fælles. Søren Grøn: Støtter Hennings forslag hvis vi skal ligne forbundet i struktur. Louis Jaobi: For ændringsforslag 5 Ikke for ændringsforslag 5a Regionerne har ikke tid. Ændringsforslag 5b skal i stemme for, og ændringsforlag 5a skal nedstemmes. Samantha Smed: Imod Henning Emil Jensens forslag. Lars Kronborg: Ønsker opbakning af ÆF 5, er imod ÆF 5a. Maria Kjærulff: argumenterede for at FU var bedst til at udpege de 3 suppleanter Emil Bill Larsen: (Til Louis) Grupperne har lige så meget at lave alligevel Afstemning 5a Faldet Forslag 5b Vedtaget Ændringsforslag 5 Vedtaget ÆF 6 Stillet af UHB tilføjelse Side 28 linje 13 Ordet minimum indsættes mellem afholder og fire. Motivation ved Tanja Fynbo: Vi ønsker ikke på nuværende tidspunkt at hæve antallet af møder, blot have muligheden. Det skal ikke betyde at vi er nødt til at indkalde til et ekstraordinært møde. Vedtaget Side 21 af 77

22 ÆF 7 Stillet af UHB Ændring Side 29 linje og 25 sammenskrives så en ny 24 hedder: 3F Ungdoms regioner skal mindst én gang årligt før Landsmødet afholde en generalforsamling, hvor der vælges en formand, samt yderligere 2 repræsentanter til UHB. Stk. 1. Såfremt der ikke har fundet valg sted inden Landsmødet kan dette finde sted på Landsmødet i den respektive regions tid. Stk. 2. Herudover fastsætter regionerne selv deres struktur, forretningsorden og arbejdsprogram. Motivation ved Tanja Fynbo: De 2 omhandler det samme emne, nemlig valg til regionerne. Ændringen har ingen konsekvens for regionerne. De efterfølgende ændres talmæssigt som konsekvens hvis dette forslag vedtages. Vedtaget ÆF 8 Stillet af UHB ændring Side 29 linje Valg af 2 UHB-medlemmer ændres til Valg af 1. og 2. suppleant til forbundets gruppebestyrelse, som ligeledes sidder i UHB. Motivation ved Tanja Fynbo: Med det nye forretningsudvalg ønsker vi også en klar præcisering af hvem der skal træde i stedet i tilfælde af en grupperepræsentant trækker sig i utide. Ligeledes ønsker vi en klar fordeling af, hvem der skal indkaldes hvis grupperepræsentanten ikke kan deltage i gruppebestyrelsesmøderne. Vedtaget ÆF 9 Stillet af UHB Tilføjelse Side 30 linje 3 30 ændres så der tilføjes efter FU, på et mandat fra UHB, Motivation ved Tanja Fynbo: Fordi UHB er øverste myndighed mellem Landsmøderne skal samarbejdsaftalen derfor forhandles gennem UHB. Vedtaget ÆF 10 Stillet af UHB side 30 linje 8 Ændring 31 ændres så FU erstattes med formandskabet Motivation ved Tanja Fynbo: Side 22 af 77

23 På Ungdomshovedbestyrelsens 3. møde, 20. august 2011, blev det vedtaget at kun formandskabet kan udtale sig på vegne af hele 3F Ungdom. Grupperne, regionerne og afdelingerne kan udtale sig på deres vegne. Vedtaget Nye vedtægter Der stemmes om de samlede vedtægter. Se bilag 7. Vedtaget Side 23 af 77

24 Gæstetaler: Lennart Damsbo-Andersen Repræsentant for Arbejdernetværket Hvorfor hedder det jobcenter? Der er ingen job i jobcenter Man kan ikke skyde skylden på politikeren, de er valgt af folket. Hvorfor skal man være medlem af fagforening pga. fællesskab! Jeg kæmper for Arbejdernetværket! Hvem er det der repræsenterer os? Jeg er den sidste bygningsarbejder. Vi er få erhvervsarbejdere tilbage. 1 landmand tilbage i Venstre. Jeg socialdemokrat i Folketinget. Jeg er med i mange råd og udvalg. Hvorfor er jeg i politik? Jeg er uddannet tømrer i 1980 Jeg var fagpolitisk aktiv suppleant til bestyrelsen suppleanten gik ud og så var jeg i bestyrelsen. En nedlæggelse af fritidshjem førte til stormøde. Hvordan kunne man skabe resultater lille kommune = jeg kunne melde mig ind i socialdemokratiet, blive valgt og få noget at sige! Jeg blev spurgt: Kunne du ikke tænke dig at stille op til byråd Jeg svarede: Nej jeg tænker kun på fritidshjemmet. Når man sidder i byråd skal jeg have meninger og vide alt muligt. Det gjorde jeg ikke. Men sad så i byrådet. Så blev jeg borgmester husk jeg er stadig bare tømrer; på arbejdspladsen tager vi beslutninger sammen. Men nu havde jeg det sidste ord og ansvar for 350 mennesker. Så blev jeg spurgt om jeg ville i folketinget. Og der er jeg nu. Hvis bare man er klog på livet kan man komme rigtig langt. Der skal flere almindelige mennesker i folketinget. Vi skal lave kurser og lære hvordan man griber det hele an. Jeg er tømrer, det er hvad jeg kan. Resten er bare kommet. Men jeg har hjertet med. Behandling af Principprogram Der er ikke ændringer til principprogrammet. Der stemmes om det eksisterende principprogram. Vedtaget Se bilag 8. Landsmødet suspenderes til søndag morgen. Side 24 af 77

25 Søndag 13. november 2011 Behandling af arbejdsprogram Forslag til nyt arbejdsprogram findes i bilag 9. Samlede ændringsforslag findes i bilag 10. ÆF 1 Stillet af Jens Noe Side 37 linje 14 og 15 Lærer skal uddannes i bredere forståelse af de danske uddannelser og dette skal ske i samarbejde med arbejdsmarkedsparterne, for at øge fokus på erhvervspraktik i folkeskolen. Derved får unge et større indblik i arbejdsmarkedet ved selv at prøve det af på egen krop, og motiverer dem til at tage en erhvervsuddannelse i stedet for de gymnasielle uddannelser. Ændringsforslag til ændringsforslag 1 Peter Bøgh: gymnasielle uddannelser skal laves om til andre uddannelser For ændringen Afstemning ÆF til ÆF 1 Vedtaget Afstemning ÆF 1 Vedtaget ÆF 2 Ændring til nuværende tekst Stillet af Ronnie Callsen Side 37 linje 28 Side 37 linje 29 Forslag: Derfor skal de virksomheder, som er godkendt til lærlinge, men som ikke optager disse, betale til en uddannelsesfond for lærlinge. Heraf fritages enkeltmandsvirksomheder. Motivation: Små sæsonvirksomheder i yderområder, der ikke har mulighed for at uddanne kvalificerede elever, bør ikke straffes i en presset tid. Det samme gælder nyopstartede enkeltmandsvirksomheder. Faldet ÆF 3 Stillet af Bo Peter Petersen Side 37 linje 30 Side 37 linje 30 Tilføjelse Forslag: Der skal sættes større fokus på voksenlæreordning. Bo Peter Petersen: Det er vigtigt der kommer fokus på ordningen! Side 25 af 77

26 Peter Bøgh: Jeg har stået i spidsen for programmet. Vedtaget ÆF4 Stillet af 3FU Midtjylland Side 37 linje 31 Tilføjelse Nyt afsnit: Kursus og efteruddannelse Vi skal arbejde for, at fjerne beløbsgrænsen for efteruddannelse, så flere kan uddanne sig til nye jobs, og dermed komme i arbejde. Adam Johansen: Dum ide med beløbsgrænse. Hvis den fjerens er der større mulighed for at folk kan komme i arbejde. Lars Kronborg: Bakker op om forslag folk skal have flere muligheder. Vedtaget ÆF 5 Stillet af Ronni Callsen Sletning af tekst Side 38 linje 1 Side 38 linje 3 samt Side 38 linje 18 Side 38 linje 30 Motivation: Skattefradraget til private sundhedsforsikringer, er/skal afskaffes og derved forringer enkelte arbejderes goder, i kraft af at færre virksomheder laver disse. Modsat vil 3F forpligte virksomheder til at tegne disse forsikringer de lige har kæmpet imod. Dette er i mit syn at arbejde mod sin egen sag. Derfor bør de begge slettes. Peter Bøgh: Opfordrer til at stemme imod. Søren Grøn: Mener vi skal stemme forslaget ned. Replik af Ronni Callsen: Jeg er for privat sundhedsforsikring, men mener teksten skal omformuleres. Faldet ÆF 6 Stillet af UHB Side 38 linje 6 Tilføjelse Motivation ved Peter Bøgh: Side 26 af 77

27 Vi har i dag et sundhedssystem, hvor folk er nødt til at fravælge tandlæge pga. økonomi. Specielt unge under uddannelse, kontanthjælpsmodtagere og andre økonomisk udsatte. Men vi ser også at mange voksne går med dårlige tænder fordi de, i deres unge dage, ikke prioriterede tandlæge. I dag kan du komme til gratis læge og speciallæge; vi mener derfor at tandlæge også burde være et gratis offentligt tilbud. ÆF 7 Vedtaget Stillet af Ronni Callsen Side 38 linje 14 Side 38 linje 16 Ændring Vi skal kæmpe for, at der ikke indføres flere afgifter på fødevarer. Styrkelse og sikring af forbedret sundhed, skal ske ved lempning af afgifter på sunde varer Motivation: En øget afgift på usunde rammer socialt skævt. Undersøgelser viser at lavt uddannede har en indstilling til at usunde fødevarer såsom chips og sodavand er en essentiel ting i hygge-fænomenet. Derudover vil øget afgifter ramme restaurationsbranchen ved øget råvareafgift. Peter Bøgh: Penge man får et sted fra, skal man tage et andet sted. Jeg vil motivere til at købe sunde fødevarer. Opfordrer til at stemme imod. Faldet ÆF 8 Stillet af 3F Midtjylland Ungdom Side 41 linje 18 Side 41 linje 18 Tilføjelse er os der opretholder og har forhandlingsretten til dem. Motivation: Mange gule tror at hvem som helst kan forhandle en overenskomst. Med denne tekst slås det fast en gang for alle, at der er 3F der forhandler sammen med LO. Vedtaget ÆF 9 Stillet af Ronni Callsen Side 42 linje 5 Side 42 linje 5 Sletning af tekst Vi mener ikke at det skal koste noget at tage efteruddannelse eller på anden måde sikre samfundet. Motivation: Kunstig befrugtning ser jeg ikke som fagpolitisk begrundelse for at nævne eller arbejde for. Lars Kronborg: Side 27 af 77

28 Ordet skal blive vi skal tænke på dem der ikke selv kan få børn. Jeanne Larsen: Man sikrer samfundet ved at kunne føde børn. Stemmer imod. Søren Grøn: I skal stemme imod. Efteruddannelse skal være gratis. Replik af Ronni Callsen: Det er kun kunstig befrugtning jeg vil slette. Faldet ÆF 10 Stillet af Region Syd Side 42 linje 14 Side 42 linje netværksmøder årligt med faglige emner. Motivation: Jeg ser det som en fordel og styrke, at UHB, grupperne og regioner samt formandskabet kan tage relevante emner op. Henning Emil Jensen: Motivation godt med netværksmøder Maria Kjærulff: Helt for flere netværksmøder. Peter Bøgh: Jeg håber på flere netværksmøder. Men OK-krav kan være i grupperne. Dennis Elberg: Vi synes i Region Syd, at i skal stemme for. Vedtaget ÆF 11 Stillet af Region Sjælland Forslag til nyt punkt Samarbejde med afdelingerne 3F Ungdom skal, i samarbejde med ungdomskonsulenterne, arbejde for en bedre oplysning til afdelingerne om forbundets ungdomsaktiviteter, så afdelingerne kan få et bedre overblik over deres unge medlemmers aktive deltagelse. Motivation ved Lars Bonde Knudsen: Det skal gøre det nemmere for afdelingerne at finde de unge aktive, så de kan blive en del af afdelingens aktiviteter og udvalg. En afdeling har spurgt, hvad ungdommen er. Peter Bøgh: Ved genvalg er det et af de områder vi skal fokusere på. I skal stemme forslaget ned, men det bliver et fokusområde. Replik: Side 28 af 77

29 (Til Peter) Hvis vi skal arbejde med det, kan de vel godt stå der. Vedtaget ÆF 12 Stillet af Region Sjælland Nyt underpunkt til punktet Økonomi Refundering Ved forbundsaktiviteter skal forbundet refundere direkte til medlemmet og ikke igennem afdelingen. Refundering følger forbundet regler ved kursusaktiviteter og lignende. Dirigent: Beslutning om refundering er vedtaget af forbundet, og ungdommen kan derfor ikke ændre dette. Motivation: Man vil formindske bureaukratiet så de unge ikke oplever det som en hindring i at være aktiv. Ved refundering mener vi: transportudgifter, evt. arbejdstab og lign. Forbundet ved mere om aktiviteterne afdelingerne ved ikke hvad ungdommen laver Søren Grøn: Bedre kommunikation i afdelingerne. Forslaget skal nedstemmes hør udtalelse senere. Adam Johansen: Vi vil markere os i forbundet. Louis Jacobi: Vi markerer os ikke ved at få rejserefusion. Tal selv med afdelingerne så de ved hvad der sker. Jess Frandsen: Procedure i TIB var bedre end i 3F. I 3F er der mellemmand som skal fjernes. Jens Noe: Forslaget skal stemmes ned. Det er godt at komme ud i afdelingerne. Bo Peter Petersen: Vi skal tale pænt. Det gælder også mig selv. Vi har suveræne afdelinger og derfor skal vi foreslå at fjerne suveræne afdelinger. Det kan Peter gøre til kongres i Lars Kronborg: Hvis der er problemer med at gå i afdelingen og få refusion er det ikke godt. Vi sender kataloger ud, til medlemmer som vi ellers ikke taler med, og når de skal have refusion kan vi få kontakt med dem. Jeg håber i stemmer imod. Henning Emil Jensen: Afdelingerne er suveræne, det er derfor ikke muligt at stemme for forslaget. Derfor er jeg imod. Peter Bøgh: Hvordan sikrer vi at afdelingerne følger med; det gør de unge ved at løse problemerne i afdelingen. Hvis det går for langsomt, skal man evt. købe en computer til afdelingen. Med afdelingernes suverænitet kan vi ikke gøre noget. Side 29 af 77

30 Replik: Hvis man kun kommer i afdelingen for at få refusion er der noget galt. Snak med afdelingen om, hvad vi har lavet på Landsmødet, ikke kun at vi skal have penge for det Faldet ÆF 13 Stillet af Jens Noe Tilføjelse til arbejdsprogram Hvert UHB medlem forpligter sig til at organisere 10 nye medlemmer uanset medlemstype, i løbet af deres valgår. Motivation: 3F er i medlemskrise, hvor vi får mindre og mindre indflydelse ved overenskomstforhandlingerne i fremtiden. Vi, i ungdommen, bør gå forrest ved roret og forsøge at vende skuden, sammen med 1 krone om dagen-afdelingen. Da vi i ungdommen ikke kan registrere nye medlemmer, mener jeg, at det vil fremme samarbejdet og hjælpe os til en god oplæring indenfor organisering. Peter Bøgh: Hvis i skal købe noget eller bruge en tjener eller noget, så spørg om de er organiserede. I skal stemme det ned. Når vi går herfra så er vores morgenmad organisering. Anders Sibbersen: Vi skal ikke forpligte os da det kan fjerne fokus. Man prioriterer anderledes hvis man ikke har nået sit mål fordi man er bange. Nogle vil føle det som en byrde. Alle skal kæmpe for at organisere de unge mennesker. Replik: Vi i ungdommen skal levere resultater. Det kan medføre penge i kassen. Faldet Samlet arbejdsprogram Der stemmes om det samlede arbejdsprogram. Vedtaget Arbejdsprogram som vedtaget findes i bilag 11. Side 30 af 77

31 Gæstetaler: Morten Skov Christiansen Ungdomskonsulent i LO Kære 3F Ungdom Kære venner Var også med i Metal Ungdom som havde haft en vild fest, og der er meget mere gang i jer i dag. Det var der ikke i dem. Dejligt. Godt med samarbejde på tværs af forbundene. Politik er vores hverdag. Det er vores arbejde. Hvis vi ikke skal diskutere politik, hvem skal så? I 80 erne var der også ungdomsarbejdsløshed. Vi er født ind i en gylden årgang. Hvis du gør din pligt står virksomhederne i kø for at give dig job det fik jeg at vide. Men sådan er virkeligheden ikke. Vi er på samme niveau nu som i 80 erne. Men den gang talte man om ungdomsarbejdsløsheden. Nu diskuterer vi hvor længe unge skal blive på arbejdsmarkedet og efterløn Taxameter tæller - og vi har ikke råd til turen. Vi skal fortælle politikerne at de unge skal prioriteres. Vi skal sætte fokus på de unge på erhvervsskolen: Nedslidte skole, ingen praktik og ingen job. Vi har et godt uddannelsessystem. Og 95 % af de unge skal have en unge. Men i dag kan vi ikke opfylde. Det skal vi i fremtiden! Vi i dag skal sikre rammerne for at når målet Hvis ikke gør det, hvem skal så gøre det? Vi skal kæmpe for, at alle kan få uddannelse. Og at der ikke er unge bagerst i arbejdsløshedskøen. Ungdommen blev diskuteret på LO kongressen; Unge forsvinder ud af LO! I 3F skal i have jobpatruljen. I 1993 var der medlemmer. I dag er der Hvis det fortsætter har vi ingen tilbage om 15 år. Vi må, gøre en forskel på arbejdspladserne Vi skal organisere. Vi skal på arbejdspladserne og forklare, hvorfor vi skal være med i LO. Vi skal stå sammen i LO familien. Mangfoldighedsaftale Forslag til Mangfoldighedsaftale findes i bilag 12. Forbundet har vedtaget en hensigtserklæring. Forslag: Fokus på mangfoldighed Ens personlige baggrund må ikke være en barriere. Søren Grøn: Jeg håber at vi til næste år skal vi videre i processen. Hvorfor tør vi ikke forpligte os? Side 31 af 77

32 Adam Johansen: Ændringsforslag 1: Tilføjelse: eller seksualitet Jens Noe: Vi skal stemme for at det arbejdes efter, det ikke til at tilstræbe det Michella Sibbersen: Ændringsforslag 2: Tilføjelse: alder De mellem år skal også være med. Peter Bøgh: Alle skal føle sig velkomme. Derfor skal vi arbejde med det. Anders Sibbersen: Ændringsforslag 3: på baggrund skal være uanset baggrund Jeanne Larsen: Der er for meget alkohol. Det er ikke sjovt med fulde mennesker. Afstemning: ÆF 3 af Anders Sibbersen Vedtaget ÆF 1 Trukket ÆF 2 Vedtaget Anders Sibbersen: I har misforstået mig: Tro og køn slettes helt, så der bare står uanset baggrund. Afstemning om ny afstemning Vedtaget Anders Sibbersen: Ændringsforslag 3a: Om at der skal stå uanset baggrund i stedet for køn eller tro. Afstemning Vedtaget ÆF 2 Faldet som konsekvens af ÆF3 Afstemning indføring linje 12 side 46 Vedtaget Mangfoldighedsaftalen som vedtaget findes i bilag 13. Side 32 af 77

33 Landsmødevalg 1. runde Valg til formandskab 87 Stemmeberettigede Valg til formandsposten: Peter Bøgh: Når man kigger ud og jer, kan man ikke lade være med at være en lille smule stolt. Her sidder omkring 90 medlemmer der har valgt at bruge en weekend på dette. Den der har været med her, har været med til at gøre en forskel for 3F ungdom. Vi har vist at der er nu vi skal handle. Vi skal sikre os ordentlig løn og forhold. Vi skal have arbejdet i fokus. Vi skal ud i folkeskolerne og fortælle hvorfor det er vigtigt at være medlem af en fagforening. Kan I have et rigtig godt valg! Anders Sibbersen: Jeg stod på arbejdet i går og fik at vide at jeg blev indstillet til valg. Derfor har jeg valgt at fortælle en historie om en mand der har betydet meget for mig i mit liv. Min farfar har for det meste af sit liv sejlet ligesom det er vigtigt for jer at gøre det i godt vil på arbejdet. Han havde dårligt hjerte. Han fik af vide at når han mødte på tirsdag, sejler de til Sverige og derefter bliver de fyret, fordi arbejdsgiverne kan få nogle filippinere til, at gøre arbejdet billigere. Jeg vil gå til valg på fokus på de små grupper. De er lige så vigtige som de store grupper. Personligt gør det ikke noget for mig om i vælger mig eller Peter. Det handler ikke om mig, men om det arbejde der skal udføres. Berit Spangsberg: Jeg er i den position, at jeg er blevet indstillet til 2 poster. Jeg har brugt meget tid på at vende og dreje dette, og jeg var valgt at trække mig for posterne, da jeg ikke føler at jeg har tid til dette pga. nogle ting i mit privatliv der ikke er faldet helt på plads. Jeg ønsker jer alle et godt valg! Afstemning: Peter Bøgh: 55 Anders Sibbersen: 22 Blanke: 10 Valg til politisk næstformand: Lars Kronborg: Jeg kæmper for alle mine kollegaer. Ingen er mere værd end andre. Jeg er med til at sætte den politiske dagsorden. Overenskomstforhandlinger skal have fokus. Ligestilling skal vi have og det skal blive bedre. Integration er vigtigt, også i organiseringen. Skole-kontakt besøg; mange kender ikke den danske model. Hvis vi ikke nu tager kampen op kan det være lige meget. Jeg søger valg på at kæmpe for et bedre uddannelsessystem. Ikke alle får en fair chance det skal de have! Side 33 af 77

34 Hvis man viser samfundet respekt ved at få en uddannelse, skal samfundet vise en respekten tilbage. Organiseringen skal i fokus. Jobpatruljen gør en forskel! Jeg kæmper for min søn der skal have lige så gode forhold som jeg har og i har. Jeg vil glæde mig til samarbejdet Emil Bill Larsen: Jeg vil prioritere jobpatrulje, overenskomstforhandlinger og skole-kontakt besøg. Mere tværfagligt samarbejde. Jeg har været med i job-karavanen. Jeg vil støtte grupperne. Jeg vil starte kampagner. Jeg håber i støtter op. Afstemning: Lars Kronborg: 44 Emil Bill Larsen: 42 Blanke: 1 Valg til organisatorisk næstformand: Tanja Fynbo: 2012 byder på mange udfordringer, dem skal vi klare sammen. Vil arbejde for flere ungdomsudvalg. Næste år er der ingen Trefu camp, derfor er det endnu mere vigtigt vi får skaffet flere unge til vores forening. Den danske model er vigtig lad os komme ud på skolerne og fortælle om den. 3F Ungdom er en kamporganisation, det skal vi blive ved med. Vi skal være med ved OK12. Afstemning: Tillid: 61 Ikke tillid: 26 Valg til Fanebærer Søren Grøn: Har i år været fanebærer suppleant i år. Vil gerne fortsætte i hvervet. Bar fanen den 8. marts til kvindernes internationale kampdag. Stem på mig. Line Laursen: Fraværende motivation ved Tanja Fynbo Line har været fanebærer siden 3F Ungdom fik fanen i Hun betragter det som en ære at være fanebærer og vil gerne fortsætte. Stem på Line. Kia Machholdt: Har været fanebærer i ungdomsorganisation og båret deres fane flere gange. Vil bære 3F Ungdoms fane med stolthed. Stem på mig. Afstemning: Søren Grøn: 55 Line Laursen: 17 Kia Machholdt: 14 Blanke: 1 2. runde Valg til fanebærer suppleant samt 1. HB 83 stemmeberettigede Fanebærer suppleant: Side 34 af 77

35 suppleant Indstillet af TiB: Louis Jacobi: Vil gerne dele hvervet med Søren så der er en fanebærer øst og vest for Storebælt. Tillid: 55 Ikke tillid: 25 Blanke: 3 1. HB suppleant: Søren Grøn: Har siddet i HB før som formand og politisk næstformand. Vil gerne være med til at tale ungdommens sag i HB. Maria Kjærulff: Er ikke glad for en kamp mod Søren Grøn. Vil gerne have 1. HB suppleant posten fordi det er vigtigt at de offentlige ansatte også er repræsenteret blandt de unge i HB. De 3 i formandskabet er alle privatansatte og derfor skal man stemme på Maria. Afstemning: Søren Grøn: 49 Maria Kjærulff: 30 Blanke: 3 Ugyldig: 1 Landsmødeudtalelser Udtalelse 1 Tanja Fynbo: Fagbladet har lavet undersøgelse: Halvdelen af vores medlemmer ved ikke at mindst løn kommer af overenskomst det skal vi gøre noget ved! Søren Grøn: Anbefaler at stemme for. Skole kontakt arbejde i fokus. Vedtaget Se bilag 14. Udtalelse 2 Peter Bøgh: Vi har hørt om vores kollegaer sørgelige historier. Mulighed for uddannelse der giver mening. Lars Bonde Knudsen: Jeg har det ikke godt med at blande mig i kontanthjælp. Skal vi ikke blande os i halve dagpenge, vi har ikke noget med kontanthjælp at gøre. Peter Bøgh: Da man kunne leve på dagpenge den eksisterer ikke længere Det er alt for nemt at havne på kontanthjælp Hvis ikke vi skal have en holdning til folk der kommer på kontanthjælp, hvem skal så. Vedtaget Se bilag 15. Side 35 af 77

36 Udtalelse 3 Intern udtalelse: 3F Ungdom og OK12 Søren Grøn: Det er altoverskyggende, at 3F Ungdom markerer sig ved overenskomstforhandlingerne i Allerede nu er 3F Ungdoms grupper i gang med at påvirke resultaterne. Landsmødet forpligter Ungdomshovedbestyrelsen på at sætte OK12 øverst på dagsordenen. Helt konkret skal Ungdomshovedbestyrelsen sikre sig to ting sammen med de lokale ungdomsudvalg: 1. Sikre oplysningen om overenskomsterne og tilsvarende forhandlinger 2. Øge antallet af unge, som stemme til selvsamme overenskomster Vedtaget Se bilag 16 Udtalelse 4 Tilmeldingsprocedure Søren Grøn: I 3F Ungdom er det i dag muligt at tilmelde sig ungdomskurser på vores hjemmeside. Udfordringen i dette er, at mange afdelinger ikke kender til de unge medlemmer de har med til ungdomsaktiviteter. Vi taler meget om, at vi skal oprette flere lokale ungdomsudvalg. Dette kan vi styrke ved at koble de unge tættere sammen i afdelingerne. En mulig læsning er; for fremtiden skal afdelingerne godkende de unges tilmelding til kurserne. Som det ser ud i dag, kan forbundet godkende de unge tilmeldte. Mange afdelinger ser først de unge, når de kommer ned for at refunderet deres rejseudgifter. Dette skal ikke være en hæmsko, men en styrke og en måde at få koblet de unge sammen med afdelingen. Vedtaget Se bilag 17. Evt. Søren Grøn: Forkortelsesliste til deltagermateriale næste år. Til støtte til nye og ordblinde. Simona Sørensen: Næste år print på begge sider af papiret så vi passer på miljøet Andreas Grubbe: Gode debatter. Debat om forretningsorden tog for lang tid. Hvorfor er der ikke evalueringsskema? Politisk debat politisk arbejdsprogram manglede overordnet debat. Netværksmøder: vi vil gerne melde os på omkring EU Henning Emil Jens: Ros til dirigenterne Michael Slot: Tak for et godt år. Held og lykke til de nyvalgte. Glem ikke de gamle når i skal bruge hjælp Emil Bill Larsen: Konference på lørdag Latinamerika Akademiet Erfaringsudveksling med studerende fra forskellige lande i Latinamerika Side 36 af 77

37 Maria Kjærulff: Opgørelse i indsamling: tak for opbakning vi fik samlet 2000,50kr! og også 54 cent Euro Pengeindsamling kommer til afdelingerne! Michella Sibbersen: God dyst! Dirigent: Tak for god ro og orden I var gode til at møde til tiden Vi havde nogle gode diskussioner Anders Sibbersen: Ikke så mange problemer tak for det. Det kunne være smart med digitalt medie til dem der ikke er så gode til at læse. De ældre i 3F ser ikke læsevanskeligheder som et problem vi skal gå foran og lave hjælpemidler til de sværere stillede. Peter Dam-Hein: God oplevelse jeg er helt ny Indtryk: det her er en socialdemokratisk forening. Men der er andre muligheder. De arbejdende har magten. Hvorfor accepterer vi kapitalistisk magtstruktur? Peter Bøgh: Tak til dem der har sørget for at det her har kunnet lade sige gøre Tak til de fire (dirigenter og referenter) Ungdomskonsulenter og lærlingekonsulent tak til dem Tillykke til de valgte med tilliden starter forretningsudvalget Husk vi har et samfund, hvor mange er arbejdsløse og mange står uden praktikpladser! Hvorfor er vi her? Vi er her fordi folk skal have tag over hoved og mad på bordet. Vi skal sikre fagforeningen. Side 37 af 77

38 Bilag 1: Indkaldelse til Landsmøde Side 38 af 77

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU.

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. Vedtægter for 3F ungdom Artikel 1. Navn og tilhørsforhold 1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. 2. 3F Ungdom er Fagligt Fælles Forbunds (3Fs) ungdomsudvalg

Læs mere

Referat 3F Ungdoms Landsmøde 2010. Fredag den 12. november søndag den 14. november 2010.

Referat 3F Ungdoms Landsmøde 2010. Fredag den 12. november søndag den 14. november 2010. Referat 3F Ungdoms Landsmøde 2010 Fredag den 12. november søndag den 14. november 2010. 1 Indhold Åbning af Landsmødet... 4 Valg... 4 Indvarsling af Landsmødet... 5 Forretningsordenen... 8 Dagsorden...

Læs mere

Referat fra. Landsmøde 2012. 2.- 4. november 2012 Smålandshavet. Side 1 af 24

Referat fra. Landsmøde 2012. 2.- 4. november 2012 Smålandshavet. Side 1 af 24 Referat fra Landsmøde 2012 2.- 4. november 2012 Smålandshavet Side 1 af 24 Fredag 2. november 2012 Landsmødet åbnes med faneindmarch og Når jeg ser et rødt flag smælde. Formand Peter Bøgh byder velkommen

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium

Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium Referat Fredag Referenter: Ulrich og Mette. Dirigenter Forslag til dirigenter: Henrik Hallinger og Martin Visby. Begge er valgt. Forretningsorden

Læs mere

Punkter og løsningsforslag fra UHB til hvordan vi sætter organisering på dagsordenen alle steder i 3F:

Punkter og løsningsforslag fra UHB til hvordan vi sætter organisering på dagsordenen alle steder i 3F: 1. Velkomst og åbning Dirigenter og referenter: Henning Emil Hein og Lars Bonde Knudsen vælges som dirigenter. Carina Knirke og Nanna Biener vælges som referenter. UHB-mødet er lovligt indkaldt den 22/2.

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

4. 6. 18.00 14.00 STED: LO

4. 6. 18.00 14.00 STED: LO 1 Referat af Landsmødet 2012 DATO: Fredag den 4. maj søndag den 6. maj TID: Fredag kl. 18.00 til søndag kl. 14.00 STED: LO skolen Konventum GL. Hellebækvej 70 3000 Helsingør Åbningen af Landsmødet 2012

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

Risskov civile Hundeførerforening.

Risskov civile Hundeførerforening. Bankkonto: 7110-1096775 Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: 34175640 Forslag til ændring af landsforeningens vedtægter 5,7,10,12 og 14 stk 1. vedrørende ansættelse og godkendelse

Læs mere

Lovforslag Stillet af bestyrelsen

Lovforslag Stillet af bestyrelsen Lovforslag Stillet af bestyrelsen Forslag til ordinær generalforsamling 11. november 2014 Ændringsforslag til 3 b: Ordet med tilføjes, så der står i forbindelse med. Motivation: Redaktionel ændring Ordet

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Referat til UU-møde d. 25-26. januar 2014

Referat til UU-møde d. 25-26. januar 2014 Referat til UU-møde d. 25-26. januar 2014 1. Velkomst Formanden bød velkommen 2. Forretningsorden Ny forretningsorden vedtaget. 3. Valg af referent og dirigent Monika og Jannik er valgt som dirigenter

Læs mere

Referat - af årsmøde på Silkeborg Seminarium den 3.-5. marts 06

Referat - af årsmøde på Silkeborg Seminarium den 3.-5. marts 06 Referat - af årsmøde på Silkeborg Seminarium den 3.-5. marts 06 Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Stemmetællere og redaktionskomité 3. Forretningsorden og tidsplan 4. Beretning 5. Temadrøftelser 6. Forslag

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Kapitel 1: Navn og formål 1 Foreningens navn er Netværket af Ungdomsråd Stk. 2 Foreningens navn forkortes officielt NAU 2 Netværket af Ungdomsråd er et landsdækkende,

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Indhold: Side 2 1. Navn og hjemsted (Indsat afdelingens data) Side 3 2. Afdelingens formål Side 2 3. Opbygning og kompetencefordeling

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Birk Centerpark 4 Herning

Birk Centerpark 4 Herning Vedtægter for 3F Midtjylland Birk Centerpark 4 Herning 1. Navn Stk. 1. Afdelingens navn er: Fagligt Fælles Forbund Midtjylland (3F Midtjylland). 2. Hjemsted Stk. 1. Afdelingens hjemsted er Birk Centerpark

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Referat generalforsamling 16-02-2013

Referat generalforsamling 16-02-2013 Referat generalforsamling 16-02-2013 Tilstede er: Beatrix M.G. Nielsen, Andreas Markert, Sari Arent, Otilia Leschly, Jacob Nøddeskov, Bjarke Sølverbæk, Maya Stolbjerg Drud Salonin, Marie Oscilowski, Camilla

Læs mere

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf.

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf. Vedtægter 1 1 Navn og hjemstedskommune Navn: 3F Odense Industri Hjemstedskommune: Odense 2 Afdelingens formål a. At organisere alle industriarbejdere, der er beskæftiget indenfor tilknyttede industrivirksomheder,

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg

Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg Punkt 1 Valg af dirigent Søren Kløjgaard indstillede på hovedbestyrelsens vegne advokat Henrik Oehlenschläger som dirigent.

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Vedtægter 3F Vejle. Vejle. Fagligt Fælles Forbund. Sjællandsgade 30 7100 Vejle Telefon 70 300 910 Fax 70 300 911 vejle@3f.dk www.3f.

Vedtægter 3F Vejle. Vejle. Fagligt Fælles Forbund. Sjællandsgade 30 7100 Vejle Telefon 70 300 910 Fax 70 300 911 vejle@3f.dk www.3f. Vedtægter 3F Vejle Vejle Fagligt Fælles Forbund Sjællandsgade 30 7100 Vejle Telefon 70 300 910 Fax 70 300 911 vejle@3f.dk www.3f.dk/vejle Vedtaget 19. marts 2014 2 3F Vejle vedtægter Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Dagsorden: økonomi flyttes ned til efter Samarbejdsaftalen og dagsordenen ser således ud:

Dagsorden: økonomi flyttes ned til efter Samarbejdsaftalen og dagsordenen ser således ud: 1. Velkomst og åbning Dirigenter og referenter: Steen Ørts og Søren Grøn vælges som dirigenter og Nanna Biener vælges som referent. Referatet er beslutningsreferat. Gurli Holm er proceskonsulent. Dagsorden:

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

4. Kredsbestyrelsens beretning ved kredsformanden.

4. Kredsbestyrelsens beretning ved kredsformanden. Kredsgeneralforsamling 2012, kreds 10. Torsdag den 19. april 2012 kl.18.30, Adelgade 129, 8660 Skanderborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Uffe Rostrup vælges som dirigent. Det konstateres,

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 3. Aflæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

Love for 3F Aarhus Rymarken

Love for 3F Aarhus Rymarken 1. Navn Afdelingens navn er: Fagligt Fælles Forbund - Aarhus Rymarken 3F Aarhus Rymarken 2. Hjemsted Afdelingens hjemsted er Aarhus Kommune. 3. Afdelingens sammensætning Afdelingen er opdelt i følgende

Læs mere

Vedtægter for Hjortespring Rideklub

Vedtægter for Hjortespring Rideklub Vedtægter for Hjortespring Rideklub Klubbens navn er Hjortespring Rideklub. Forkortelse: HJOR Klubbens stiftelse: 10. september 1996 Klubbens hjemsted er Herlev kommune. Klubbens formål er: 1) At fremme

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Siden sidste Generalforsamling, har arbejdet indenfor integrationsområdet budt på mange og store udfordringer.

Siden sidste Generalforsamling, har arbejdet indenfor integrationsområdet budt på mange og store udfordringer. Referat fra Generalforsamling i Integrationsfaggruppen 13.marts 2014 på Frederiksberg C 1. Valg af dirigent og referent Karina Nørager 2. Formandens beretning Siden sidste Generalforsamling, har arbejdet

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE. Vedtaget på Landsmødet 2012 4. 6. maj i Helsingør

Vedtægter for Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE. Vedtaget på Landsmødet 2012 4. 6. maj i Helsingør Vedtægter for Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Vedtaget på Landsmødet 2012 4. 6. maj i Helsingør 1: Formål Landsforbundets formål DUI-LEG og VIRKE er en selvstændig idé-betonet børne- og ungdomsorganisation,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Den 2. april 2008 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Onsdag den 23. april 2008 kl. 17:00 Lyngsiehus, Nyropsgade 25, kælderen, 1780 København V Dagsorden: 1.

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere