Alle emner er illustreret med tegninger og korte tekster, som du kan redigere ud fra forholdene på din bedrift.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alle emner er illustreret med tegninger og korte tekster, som du kan redigere ud fra forholdene på din bedrift."

Transkript

1 SOP-Malkning Traditionel malkning omfatter Hentning af køerne til malkning Klargøring af malkeanlægget Malkning herunder håndtering af nykælvere og antibiotikabehandlede køer Rengøring af malkeanlæg og køletank AMS Malkning beskriver Arbejdet med at finde OBS-køer Overvågning og rengøring af malkeudstyr Opstart af nye køer Håndtering af antibiotikabehandlede køer Vask af stalde og malkerum beskriver Brug af korrekt udstyr Rigtig ergonomi ved vask Rengøring, desinfektion og strøelse Opbevaring af medicin Økologi SOP malkning (markeret med et Rengøring, desinfektion og strøelse Behandling, Genomlægning Opbevaring af medicin ) beskriver økologikravene til Alle emner er illustreret med tegninger og korte tekster, som du kan redigere ud fra forholdene på din bedrift. Når du skal tilrette og indkøre SOP på din bedrift, er det en fordel at inddrage en SOP-certificeret kvalitetsrådgiver. Du finder dem på Erfaringerne viser, at et indledende forløb med hjælp af en sagkyndig er helt afgørende for udbyttet af SOP i det lange løb. I guiden Kom godt i gang med SOP (vedlagt) er der nogle tips du kan overveje, inden du går i gang med at tilpasse SOP til dine arbejdsgange. God fornøjelse med din SOP SOP Arbejdsprocedurer til det bedste resultat Januar 2015

2 Indhold (SKRIV GÅRDENS NAVN) 1. Malkning - Klargøring til malkning Malkning - Klargøring af malkeanlæg Malkning - Af normalt lakterende køer Malkning - Af antibiotika-behandlede køer Malkning - Af nykælvere Malkning - Mærkning af køer Malkning - Vask af malkeanlæg Malkning - Vask af køletank AMS Malkning - Find OBS-køer AMS Malkning - Observer anlæg AMS Malkning Vask af AMS AMS Malkning - Vask af køletank AMS Malkning Antibiotika-behandlede køer AMS malkning Indkøring af ny ko Vask af stalde og malkerum Opbevaring af medicin Økologiske krav samlet oversigt Krav til strøelse Økologiske køer Tilbageholdelsestid, genomlægning og opbevaring af medicin Behandling, økologiske dyr / 31

3 1. Malkning - Klargøring til malkning 1.1 Hente køer kl. og kl. 1.2 Noter nummer på ko med Brunst Halthed Børflåd Diarré Mv. på (papir, tavle) 1.3 Rengør sengebåse Nedskrab Strø sengebåse brug kg 1.4 Udfodre kl. Fej ind kl. 3 / 31

4 2. Malkning - Klargøring af malkeanlæg 2.1 Skyl med rent vand Kontrollér at udskiller og pumpeslange er tom for vand (SKRIV GÅRDENS NAVN) 2.2 Skift mælkefilter 2.3 Sæt anlæg i malkeposition Tjek, at pumpeslange er monteret til køletank Drej trevejshane til malkeposition 2.4 Start anlæg Tjek vakuumniveau kpa Frigør malkesæt fra vaskekopper 4 / 31

5 3. Malkning - Af normalt lakterende køer 3.1 Malk koen ned i tanken (4) dage efter kælvning Patter og pattespids aftørres grundigt Brug handsker Forbehandl med En ren klud pr. ko Hver patte aftørres med ren del af klud (SKRIV GÅRDENS NAVN) 3.2 Formalk 3-4 kraftige stråler fra hver patte i prøvemål Hvis mælken er blodig, klumpet eller synligt forandret malkes koen separat (se SOP 4) og kontakt (leder, dyrlæge) 3.3 Interval på (30) sekunder Påsætning uden falsk luft 5 / 31

6 3.4 Kontroller rigtig stilling på malkesæt Ved afspark genpåsæt 3.5 Kontrol af renmalkning Pattedyp/spray efter malkning 3.6 Egne noter 6 / 31

7 4. Malkning - Af antibiotika-behandlede køer 4.1 Behandlede køer er mærket med et rødt bånd på hvert bagben (SKRIV GÅRDENS NAVN) 4.2 Brug separat malkesæt og spand mærket med rødt Skyl malkesæt med lunkent vand (40 o C) efter malkning 4.3 Kontroller yver for Hævelse Ømhed Varme Lav ydelse Noter tilstand 4.4 Noter nummer på framalket ko og tilstand på (tavle) Efter endt malkning: Kontroller, at alle antibiotika køer er noteret 4.5 Kasser mælk i (gylletank) 7 / 31

8 4.6 Efter sidste framalkning og før malkning til tank (SKRIV GÅRDENS NAVN) Formalk 3-4 kraftige stråler fra hver patte i CMT-tester eller i prøvemål Hvis mælken er unormal forlænges tilbageholdelsestid Hvis mælken er normal, fjernes røde bånd og indtast malkning til tank 8 / 31

9 5. Malkning - Af nykælvere 5.1 Nykælvere er mærket med Formalk som SOP 3 Malkning af normallakterende køer 5.2 Brug separat malkesæt og spand mærket Ved første udmalkning malkes ca. (4) l ved anden udmalkning ca. l Skyl malkesæt med lunkent vand (40 o C) efter malkning 5.3 Noter koens nr. på spand Kontroller koens paratuberkulose-status Koens status Gul eller Rød kasser mælk 5.4 Kontroller yver for Hævelse Ømhed Varme Ydelse Noter ko nummer og tilstand på (tavle) Luk koen tilbage i kælvningsområde, de første (1-5) dage, efter kælvning 9 / 31

10 6. Malkning - Mærkning af køer 6.1 Køerne skal mærkes før behandling Sæt altid røde bånd på begge bagben Mærk behandlede kirtler med (farve) 6.2 (dyrlæge) foretager behandling Registrer behandling og tilbageholdelsestid på (PC/tavle) Anvendt mærkning Betydning Handling Røde bånd Behandlede køer Framalkning Nykælvere Trepattede Framalkning Brug prop Urolige Celletal Paratuberkulose Sej malket Ekstra god formalkning CMT-test 10 / 31

11 7. Malkning - Vask af malkeanlæg 7.1 Klargør til vask Tøm anlæg for mælk Pumpeslange frigøres fra køletank og monteres på vaskeansats Mælkefiltret skal (fjernes, udskiftes) 7.2 Rengør malkesæt udvendigt Malkesæt monteres på vaskekopper. Trevejshane sættes i vaskeposition. 7.3 Vaskeautomaten startes ved (tryk på On knap) Kontroller, at vasken kører og malkesættet sidder korrekt i vaskekopper 7.4 Daglig rengøring Spul ved lavt tryk f.eks. 5.5 bar og stor vandmængde f.eks. 65 liter pr minut. Periodisk rengøring: Oversprøjt inventar med skummiddel og lad det virke minutter inden vask ved lavt tryk. 11 / 31

12 7.5 Kontroller mængden af rengøringsmiddel (dagligt) Ved udskiftning af dunk: Brug nitrilhandsker Brug øjenværn (SKRIV GÅRDENS NAVN) Bland aldrig syrer og klorprodukter. Udskrift af leverandørbrugsanvisning sættes i mappen ved ny levering af rengøringsmiddel. 12 / 31

13 8. Malkning - Vask af køletank 8.1 Klargør køletanken Påsæt vaskelåg Sæt hane i vaskeposition 8.2 Vaskeautomaten startes ved (tryk på on knap ) Kontroller, at vasken kører 8.3 Efter vask kontrolleres, at køletanken er tom for vand, ren og fri for belægninger. Hvis ikke kontakt (leder) 8.4 Kontroller mængden af rengøringsmiddel (ved vask) Ved udskiftning af dunk: Brug nitrilhandsker Brug øjenværn Bland aldrig syrer og klorprodukter. Udskrift af leverandørbrugsanvisning sættes i mappen ved ny levering af rengøringsmiddel.. 13 / 31

14 9. AMS Malkning - Find OBS-køer 9.1 Gennemgå listen over OBS-køer Køer mere end (12-16) timer efter sidste malkning Ukomplette malkede køer mere end (12-16) timer Hent disse køer til malkning 9.2 Tjek kælvnings- og separationsområde for køer, der skal malkes 9.3 Udfør egenkontrol hver (mandag) på køer, som er behandlet for 3 uger siden Kontroller for hævelser/asymmetri Lav kontrol af mælkens udseende Ved unormal mælk sættes koen til framalkning og kontakt (leder) 9.4 Andre tiltag Tjek foderalarmer hver (morgen) 14 / 31

15 10. AMS Malkning - Observer anlæg 10.1 Observer en normal malkning på (1) robot hver morgen Kontroller Patterengøring Påsætning Aftagning Pattedesinfektion Ved fejl kontakt (leder) 10.2 Tjek hver (morgen og aften) Temperatur på tank er mindre end (4,6) grader Vakuumniveau kpa 10.3 Tjek at fraseparering af mælk virker (ventilkontrol) hver (mandag) Evt. afmonter mælkeledning tæt ved ventil for kontrol af ingen mælk i mælkeledning under framalkning 10.4 Andre observationer Tjek oliestand på vakuumpumpe hver (måned) 15 / 31

16 11. AMS Malkning Vask af AMS 11.1 Vask/afkalk sensor hver (morgen, middag, eftermiddag, aften) Kontroller laserens skarphed med et stykke hvidt papir 11.2 Anlæg vasker (kl. 7, kl. 14, kl. 21) Udskift filter (før vask og efter vask) 11.3 Kontroller mængden af rengøringsmiddel i dunken (hver morgen) Tjek at vaskevand ved udløb er over (42) grader (sluttemperatur) Bland aldrig syrer og klorprodukter. Udskrift af leverandørbrugsanvisning sættes i mappen ved ny levering af rengøringsmiddel. 16 / 31

17 11.4 Rengør med spul og børste hver (morgen) (SKRIV GÅRDENS NAVN) Slanger Pattekopper/luftindtag Formalkekop Fodertrug Gulv i malkerobot og malkerum Ved Lely påmonteres nyrengjorte børster, og de afmonterede rengøres og desinficeres 17 / 31

18 12. AMS Malkning - Vask af køletank 12.1 Start vaskeautomaten efter afhentning af mælk (tryk på on knap ) Kontroller, at vasken kører 12.2 Efter vask kontroller, at køletanken er tom for vand, ren og fri for belægninger Hvis ikke kontakt (leder) 12.3 Kontroller mængden af rengøringsmiddel i dunken (før vask). Ved udskiftning af dunk: Brug nitrilhandsker Brug øjenværn Bland aldrig syrer og klorprodukter. Udskrift af leverandørbrugsanvisning sættes i mappen ved ny levering af rengøringsmiddel. 18 / 31

19 13. AMS Malkning Antibiotika-behandlede køer 13.1 Udskriv liste med køer til framalkning hver (morgen) Kontroller, at behandlede køer er på listen 13.2 (leder) indtaster konummer og tilbageholdelse på PC før behandling Vær opmærksom på, at der skal ske lokalt skyl af robotten efter malkning af antibiotika-behandlet ko 13.3 (leder) mærker køerne med et rødt bånd på (ben og hale) foretager behandling (dyrlæge, leder) Noter behandlede køer på (tavle, Dyreregistrering, logbog) 13.4 Kontroller framalkede køers yver for (morgen og aften) Hævelse Ømhed Varme Lav ydelse Noter tilstand på (tavle) 19 / 31

20 13.5 Efter sidste framalkning og før malkning til tank (SKRIV GÅRDENS NAVN) Formalk 3-4 kraftige stråler fra hver patte i CMT-tester eller i prøvemål Hvis mælken er unormal forlænges tilbageholdelsestid. Hvis mælken er normal, fjernes de røde bånd og malkning til tank indtastes. 20 / 31

21 14. AMS malkning Indkøring af ny ko 14.1 Opret ko Sæt ko aktiv til malkning (SKRIV GÅRDENS NAVN) 14.2 Angiv malkeparametre Besøgsfrekvens Genpåsætning Manglende patter Patteplacering Fraseparering af mælk 14.3 Optrapning af foder Startmængde kg/dag Slutmængde kg/dag Optrapningsperiode dage 14.4 Luk koen ind i robotten og tjek pattepåsætning Lav manuel påsætning, hvis nødvendigt Før mælken ledes til køletank Formalk 3-4 kraftige stråler fra hver patte i CMT-tester eller i prøvemål 21 / 31

22 15. Vask af stalde og malkerum Daglig vask af malkerum og malkestald udføres bedst med en spuleslange. En højtryksrenser får mange aerosoler med gødning, foder og mælk til at sætte sig på malkeudstyret efter vask. En spuleslange med rent vand kan bruges uden åndedrætsværn, og belaster dine led mindst mulig. Højtryksrensning er hårdt arbejde, som kræver godt udstyr og viden, for at undgå skader Aflast dine led Støt holdearmen ind mod kroppen Holdes albuen 30 cm fra kroppen, fordobles belastningen af dine led. Øv dig i at holde med både venstre og højre hånd. Hyppige skift mellem venstre og højre aflaster Skab lige linjer i krop og lemmer Hold skulder-, knæ- og håndled i midterposition. Undgå bøj og vrid i ryg og hånd Stå med god afstand mellem fødderne Fordel lige meget vægt på begge ben. Det giver balance i kroppen. Flyt benene tit, så du undgår vrid i ryggen. 22 / 31

23 15.4 Udstyr Anskaf lanser med forskellige længder. (SKRIV GÅRDENS NAVN) Alle er ikke lige høje. Afstanden mellem hofte og vaskeobjekt afgør den bedste lanselængde. Skift lanselængde når vaskeobjektet er i en anden højde. Det giver en lille pause til musklerne Advarsel Et håndtag må ikke strippes. Anskaf et håndtag med et lavt holdetryk og som ligger godt i hånden. Forskellige firmaprodukter kan kombineres Højtryksrensning Brug personlige værnemidler, som: Skridsikre sikkerhedsstøvler Regntøj Handsker Ansigtsskærm FFP3SL eller P3SL filter i åndedrætsværn 15.7 Rengøring og desinfektion Advarsel Kemiske stoffer må ikke fordeles ved tryk over 70 bar uden brug af personlige værnemidler. Læs i leverandørbrugsanvisningen/apb en hvilke personlige værnemidler, der skal anvendes. 23 / 31

24 15.8. Rengøring af båse og strøelse Lejearealet skal være rent og med tør strøelse. (SKRIV GÅRDENS NAVN) Lejet/strøelsen skal kunne forme sig efter dyrets krop Sengebåse med bagkant Lejet skal være fyldt helt op til bagkant og jævnt fordelt i hele lejet 24 / 31

25 16. Opbevaring af medicin 16.1 Sikker opbevaring Medicin skal opbevares i et lukket/aflåst skab/rum i henhold til kvalitetsprogrammet på bedriften 16.2 Korrekt etiket Sørg altid for korrekt etiket på alt medicin (entydig identificering af det/de dyr, der skal behandles) Behandlingsvejledning Ved udlevering eller ordinering af medicin skal der altid foreligge en fagligt velbegrundet behandlingsvejledning fra dyrlægen samt en veldefineret tidshorisont 16.4 Forebyggende behandling med antibiotika må ikke foretages Vacciner er undtaget. Opbevar en vaccinationsplan, som er underskrevet af dyrelægen. Hvis behandlingsplan er underskrevet af dyrelægen muligt at give dyrene vitaminer. 25 / 31

26 16.5 Bortskaffelse (SKRIV GÅRDENS NAVN) Bortskaf emballage og medicinrester efter endt gyldighedsperiode i henhold til sundhedsrådgivningsaftale 26 / 31

27 Økologiske krav samlet oversigt Økologi SOP-malkning beskriver økologikravene indenfor vask, rengøring og strøelse, samt behandling, genomlægning og opbevaring af medicin i økologiske besætninger. Det sikrer, at økologikravene indarbejdes i de arbejdsrutiner omkring malkning i besætningen. Når du skal tilrette og indkøre SOP på din bedrift, er forslag til placering af de økologiske krav angivet i parentes. De økologiske SOP er supplerende, og skal sættes ind som ekstra punkter, hvor de passer på din bedrift. 17. Krav til strøelse Økologiske køer 17.1 Strøelsesmængde i sengebåse (15.8) Mindst 5 cm strøelse på beton eller måtter. Mindst 5 cm lejeunderlag inklusiv strøelse på madrasser (15.1 0) Ko og kalv skal gå sammen i et døgn efter kælvning Dispensation mulig ved deltagelse i sanering for paratuberkulose eller Salmonella Dublin 27 / 31

28 17.3 (15. 11) Tilladte produkter til rengøring og desinficering af bokse og inventar m.m. (Aktivstoffer ikke handelsnavne) (SKRIV GÅRDENS NAVN) Kalium-natriumsæbe Vand og damp Kalk Læsket kalk Ulæsket kalk Natriumhypoklorit (f.eks. blegevand) Natriumhydroxid (Kaustisk soda) Kaliumhydroxid Hydrogenperoxid Naturlige planteekstrakter Citronsyre, pereddikesyre, myresyre, mælkesyre, oxalsyre og eddikesyre Alkohol Salpetersyre (mælke- og mejeriudstyr) Fosforsyre (mælke- og mejeriudstyr) Formaldehyd Produkter til rengøring og desinficering af yver og malkeudstyr (alle godkendte i Fødevarestyrelsen) Natriumcarbonat 28 / 31

29 18. Tilbageholdelsestid, genomlægning og opbevaring af medicin 18.1 Dobbelt tilbageholdelsestid på mælk ved behandling 2 gange tilbageholdelsestid af mælken ved behandling af koen. Skriv den økologiske tilbageholdelsestid på Tilbageholdelsesseddel Logbog(ligger i/ved) 18.2 Behandlede dyr skal registreres og mærkes 18.3 Maks. 3 behandlinger pr. ko pr. år Flere end 3 behandlinger af dyret inden for 12 mdr. medfører genomlægning 29 / 31

30 18.4 Genomlægning (16) (SKRIV GÅRDENS NAVN) Genomlægning af mælk 6 mdr. Genomlægning af kød 1 år 18.5 Bortskaffelse (16.6) Bortskaf emballage og medicinrester straks efter endt behandling. 30 / 31

31 19. Behandling, økologiske dyr 19.1 Behandling (16) Behandling med antibiotika og smertestillende medicin skal udføres af dyrlægen 19.2 Forebyggende medicinsk behandling må ikke (16.5) foretages (Gælder også f.eks. intern patteforsegling) Vacciner er undtaget. Opbevar en vaccinationsplan, som er underskrevet af dyrlægen. Hvis behandlingsplan er underskrevet af dyrlægen muligt at give dyrene vitaminer Der er forbud mod at landmanden (16) efterbehandler dyr over 6 måneder med antibiotikaholdige lægemidler. (iflg. brancheaftale for økologiske kreaturer ) 19.4 Du må selv behandle med (16) Fytoterapeutika og sporelementer, som er anmeldt til Sundhedsstyrelsen Homøopatiske produkter, som er anmeldt til Sundhedsstyrelsen Ikke-receptpligtige produkter til udvortes brug Produkter, der udelukkende består af fodermidler, som er tilladt i økologisk produktion (skal også være GMO-frie) 31 / 31

SOP-Malkning behandler både traditionel malkning og robotmalkning (AMS):

SOP-Malkning behandler både traditionel malkning og robotmalkning (AMS): SOP-Malkning SOP-Malkning behandler både traditionel malkning og robotmalkning (AMS): Traditionel malkning omfatter: Hentning af køerne til malkning Klargøring af malkeanlægget Malkning herunder håndtering

Læs mere

(SKRIV GÅRDENS NAVN) Indhold

(SKRIV GÅRDENS NAVN) Indhold Indhold 1. Malkning - Klargøring til malkning... 1 2. Malkning - Klargøring af malkeanlæg... 2 3. Malkning - Af normalt lakterende køer... 3 4. Malkning - Af antibiotika-behandlede køer... 5 5. Malkning

Læs mere

SOP Smittebeskyttelse

SOP Smittebeskyttelse 1 / 23 (SKRIV GÅRDENS NAVN) SOP Smittebeskyttelse SOP-smittebeskyttelse beskriver arbejdsrutiner, der er vigtige for at opnå en god smittebeskyttelse. Blandt emnerne er: Intern smittebeskyttelse Flytning

Læs mere

Alle emner er illustreret med tegninger og korte tekster, som du kan redigere ud fra forholdene på din bedrift.

Alle emner er illustreret med tegninger og korte tekster, som du kan redigere ud fra forholdene på din bedrift. SOP-Kælvning SOP-Kælvning beskriver de arbejdsgange, der sikrer dine køer en god kælvning. Beskrivelsen kommer omkring følgende emner: Håndtering af højdrægtige køer med og uden paratuberkulose Kælvetegn

Læs mere

Øko SOP-kalve beskriver pasningen af kalve lige fra kælvning og sikrer at økologikravene overholdes.

Øko SOP-kalve beskriver pasningen af kalve lige fra kælvning og sikrer at økologikravene overholdes. Øko SOP-kalve Øko SOP-kalve beskriver pasningen af kalve lige fra kælvning og sikrer at økologikravene overholdes. Blandt emnerne er Specifikke krav til pasning af økologiske kalve (0-3 mdr.) markeret

Læs mere

-Digital dermatitis kan billigt og effektiv bekæmpes med lovlige midler, blot klovbadets placering og design er i orden!

-Digital dermatitis kan billigt og effektiv bekæmpes med lovlige midler, blot klovbadets placering og design er i orden! Klovbade til kvæg -Digital dermatitis kan billigt og effektiv bekæmpes med lovlige midler, blot klovbadets placering og design er i orden! Ved kvægfagdyrlæge Erik Træholt Thrane et@lvk.dk mobil 40 18 11

Læs mere

Alle emner er illustreret med tegninger og korte tekster, som du kan redigere i ud fra forholdene på din bedrift.

Alle emner er illustreret med tegninger og korte tekster, som du kan redigere i ud fra forholdene på din bedrift. SOP-Klove SOP-Klove beskriver arbejdsrutiner, der er vigtige for at opnå en god klovsundhed. Blandt emnerne er: Klovvask i forbindelse med flytning af dyr Udvælgelse af dyr til klovbehandling Vejledning

Læs mere

SOP-Goldning beskriver de arbejdsgange, der sikrer en god afgoldning af dine køer.

SOP-Goldning beskriver de arbejdsgange, der sikrer en god afgoldning af dine køer. SOP-Goldning SOP-Goldning beskriver de arbejdsgange, der sikrer en god afgoldning af dine køer. Blandt emnerne er: Udvælgelse med anvendelse af huld- og kirtelprøver Processen omkring afgoldning og den

Læs mere

Alle emner er illustreret med tegninger og korte tekster, som du kan redigere ud fra forholdene på din bedrift.

Alle emner er illustreret med tegninger og korte tekster, som du kan redigere ud fra forholdene på din bedrift. SOP-Kalve SOP-Kalve beskriver pasningen af kalve lige fra kælvning. Blandt emnerne er Mælk fra råmælksbanken Opvarmning og tildeling af råmælk Overgang til fast føde via sødmælk og fastfoder Sygdomstegn

Læs mere

Undgå medicinrester i mælken Sikker malkning i AMS

Undgå medicinrester i mælken Sikker malkning i AMS Undgå medicinrester i mælken Sikker malkning i AMS vfl.dk Undgå medicinrester i mælken AMS Denne pjece giver gode råd til, hvordan du kan undgå uheld, som forårsager medicinrester i din mælk. Hvorfor er

Læs mere

(SKRIV GÅRDENS NAVN) Indhold

(SKRIV GÅRDENS NAVN) Indhold Indhold 1. Kalve - Råmælkstildeling... 1 2. Kalve - Der ikke drikker... 3 3. Kalve - Med lav temperatur eller feber... 4 4a. Kalve - Sødmælksfodring... 6 4b. Kalve - Fodring med mælkeerstatning... 8 5.

Læs mere

(SKRIV GÅRDENS NAVN) Indhold

(SKRIV GÅRDENS NAVN) Indhold Indhold 1a. Kælvning - Flyt højdrægtig Para TB ko... 1 1b. Kælvning - Flyt højdrægtig ko... 2 2. Kælvning - Pasning af højdrægtige... 3 3. Kælvning - Kælvningstegn... 4 4. Kælvning - Fødselsovervågning...

Læs mere

Ren mælk i den konventionelle malkestald

Ren mælk i den konventionelle malkestald Ren mælk i den konventionelle malkestald Kvalitetsrådgiver Henrik Abildgaard Hansen Videncentret for Landbrug, Kvæg Mobil nr.: 2172 5957 E-mail: hah@vfl.dk Kvalitetsrådgiverne www.mælkekvalitet.dk Placering

Læs mere

Sikker malkning. Undgå medicinrester i mælken. Afdeling for Veterinære forhold og Råvarekvalitet

Sikker malkning. Undgå medicinrester i mælken. Afdeling for Veterinære forhold og Råvarekvalitet Sikker alkning Undgå edicinrester i ælken Afdeling for Veterinære forhold og Råvarekvalitet Ingen hæstof i ælk! Hæstof er uønsket i ælk fordi: Forbrugerne forventer, at ælk er et rent produkt Antibiotika

Læs mere

1. Klove Flytning af dyr

1. Klove Flytning af dyr 1. Klove Flytning af dyr 1.1 Ved indsættelse i nyt staldafsnit Klovvask i boks eller Klovvask med spuleslange husk klovspalte 1.2 Kloven undersøges Vask ben fra biklove og ned - husk klovspalte Noter hævelse

Læs mere

KURSUS. Behandling med børstave og behandling med kalk i blodåren

KURSUS. Behandling med børstave og behandling med kalk i blodåren KURSUS Behandling med børstave og behandling med kalk i blodåren 2 BESLUTNINGSTRÆ EFTERBYRD, INFEKTION Afstand fra kælvning Almenbefindende Fra 12 til + 72 timer Koen har ikke kælvet eller er mere end

Læs mere

SOP - Smittebeskyttelse

SOP - Smittebeskyttelse SOP - Smittebeskyttelse SOP-smittebeskyttelse beskriver arbejdsrutiner, der er vigtige for at opnå en god smittebeskyttelse. Blandt emnerne er: Intern smittebeskyttelse - Flytning af dyr og brug af maskiner

Læs mere

Opstaldning og management der giver god produktion, sundhed og velfærd

Opstaldning og management der giver god produktion, sundhed og velfærd Opstaldning og management der giver god produktion, sundhed og velfærd Dansk Kvægs kongres Tema 10 24/2 2009 kek@landscentret.dk Kvægfagdyrlæge & teamleder Sundhed & Velfærd, Dansk Kvæg Flowdiagram - Management

Læs mere

Dyrlæge i økologiske. kvæg besætninger. www.landscentret.dk/okokvaeg

Dyrlæge i økologiske. kvæg besætninger. www.landscentret.dk/okokvaeg Dyrlæge i økologiske kvæg besætninger www.landscentret.dk/okokvaeg 9 Dyrlæge i økologiske kvægbesætninger Det kan være svært at overskue produktionsreglerne omkring økologisk jordbrug. Hvert år bliver

Læs mere

Milking Time Test i Praktiken

Milking Time Test i Praktiken Milking Time Test i Praktiken Onsdag d 9 juni kl 1020 10:50 Kvalitetsrådgiver HC Larsen vil fortælle om måleudstyret MT2000, som anvendes af kvalitetsrådgiverne til at måle pattespidsvakuum under malkning

Læs mere

Projekt Reduceret miljøbelastning Omstilling af vaskeprocedure i malkeanlæg fra 5-trins vask til 3-trins vask

Projekt Reduceret miljøbelastning Omstilling af vaskeprocedure i malkeanlæg fra 5-trins vask til 3-trins vask Projekt Reduceret miljøbelastning Omstilling af vaskeprocedure i malkeanlæg fra 5-trins vask til 3-trins vask Afdelingen for Veterinære forhold og Råvarekvalitet Mejeriforeningen/Dansk Kvæg Slutrapport

Læs mere

Branchekode for egenkontrol i mælkeleverende besætninger

Branchekode for egenkontrol i mælkeleverende besætninger Branchekode for egenkontrol i mælkeleverende besætninger December 2010 3. udgave Side 1 Indholdsfortegnelse Krav om egenkontrol... 3 Egenkontrolprogram... 7 Kapitel 1. Køernes sundhed og tilbageholdelse

Læs mere

Retningslinjer for ydelseskontrollen, oktober 2014

Retningslinjer for ydelseskontrollen, oktober 2014 Retningslinjer for ydelseskontrollen, oktober 2014 Ydelseskontrol kvalitet Såvel besætningsejeren som RYK er interesseret i den bedst mulige kvalitet i arbejdet. Andre brugere af data fra ydelseskontrollen,

Læs mere

Bedre behandlings- og kælvningsafdeling. Udviklingskonsulent Susanne Pejstrup, Gefion, sup@gefion.nu Tlf.. 26190808

Bedre behandlings- og kælvningsafdeling. Udviklingskonsulent Susanne Pejstrup, Gefion, sup@gefion.nu Tlf.. 26190808 Bedre behandlings- og kælvningsafdeling Udviklingskonsulent Susanne Pejstrup, Gefion, sup@gefion.nu Tlf.. 26190808 DLBR Kvægstalde www.dlbrkvagstalde.dk Bygnings- og kvægrådgivere med speciale i kvægstalde

Læs mere

Dyrlæge i økologiske kvægbesætninger

Dyrlæge i økologiske kvægbesætninger Dyrlæge i økologiske kvægbesætninger 2011 vfl.dk Behandling af dyr i økologiske kvægbesætninger Det kan være svært at overskue produktionsreglerne omkring økologisk jordbrug. Hvert år bliver en del landmænd

Læs mere

Fundament for værktøj til fejlfinding

Fundament for værktøj til fejlfinding Notat Dato 15. december 2015 Til Henrik Martinussen, Anne Marcher Holm Fra Søs Ancker / Team Sundhed, Velfærd og Reproduktion Fundament for værktøj til fejlfinding Dokumentet fungerer, som et supplement

Læs mere

Forebyggelse Undgå, at køerne ligger for langt fremme i sengene, så gødning afsættes inde i senge-

Forebyggelse Undgå, at køerne ligger for langt fremme i sengene, så gødning afsættes inde i senge- Alt om Mælkekvalitet Stafylokokkus aureus 1 Det er den hyppigste årsag til subkliniske infektioner og høje tankcelletal. Det er vigtigt at tænke på stafylokokkerne som sår-infektioner. De forhold, der

Læs mere

DIAGNOSTIK OG ANSVARLIG BRUG AF ANTIBIOTIKA

DIAGNOSTIK OG ANSVARLIG BRUG AF ANTIBIOTIKA Herning februar 2017 Michael Farre, SEGES Dyrlæge DIAGNOSTIK OG ANSVARLIG BRUG AF ANTIBIOTIKA DAGENS PROGRAM Baggrund Forebyggelse Hvilke køer skal behandles? Effekt af behandlinger Behandling efter label

Læs mere

Reducer smittespredningen ved robotmalkning

Reducer smittespredningen ved robotmalkning Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab (IVH). Reducer smittespredningen ved robotmalkning Ilka Klaas Lektor Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab (IVH) Reducer smittespredning ved robotmalkning

Læs mere

Videreudvikling af malkesystem

Videreudvikling af malkesystem Videreudvikling af malkesystem Udvikling af stationaer separationsmalker. Et grzesrodsforsknings projekt af Adolf Handrup Mgllevejen 53 9690 Fjerritslev. Projekt jnr. 93S-2462-AOO-00893 Indhold: Baggrund

Læs mere

FULLWOOD, Fusion Crystal

FULLWOOD, Fusion Crystal FULLWOOD, Fusion Crystal Produktnavn Sælges som Fusion Crystal version 1.40. Sælges p.t. kun sammen med FULLWOOD Merlin automatiske malkesystemet. Her sælges det som et komplet modul. Krav til hardware/internet

Læs mere

Vand. The CowSignals Diamond: hvad er det svageste punkt i din mælkeproduktion? Se, Tænk, Reager, gør noget for at gøre dine køer og dig selv glad!

Vand. The CowSignals Diamond: hvad er det svageste punkt i din mælkeproduktion? Se, Tænk, Reager, gør noget for at gøre dine køer og dig selv glad! Vand Forfatter: Joep Driessen - Vetvice www.cowsignals.com Oversat af certificeret kosignaltræner Marie Skau The CowSignals Diamond: hvad er det svageste punkt i din mælkeproduktion? Se, Tænk, Reager,

Læs mere

Kravspecifikation til AMS-er

Kravspecifikation til AMS-er BYGNINGSKONTORET Kravspecifikation til AMS-er Bygherre: Byggeplads: Sag nr.: NordVest Agro I/S, Ringvejen 63, 7900 Nykøbing Mors, tlf. 36 91 20 00, fax. 97 72 18 91 NordVest Agro I/S, Silstrupvej 12, 7700

Læs mere

Besætning A. Sengebåse med Green Stall og alm. jernbøjler

Besætning A. Sengebåse med Green Stall og alm. jernbøjler Besætning A. Sengebåse med og alm. jernbøjler Liggeadfærd i sengebåsene Tabel 2. Liggende køer i sengebåse med eller alm. jernbøjler. Alm. jernbøjler Lå lige 8 32 Lå på skrå/under bøjlen 9 4 Liggende køer

Læs mere

LÆR AT BEHANDLE MÆLKEFEBER OG TILBAGEHOLDT EFTERBYRD. August 2010

LÆR AT BEHANDLE MÆLKEFEBER OG TILBAGEHOLDT EFTERBYRD. August 2010 LÆR AT BEHANDLE MÆLKEFEBER OG TILBAGEHOLDT EFTERBYRD August 2010 PROGRAM Velkomst og introduktion Lovgivning Koens anatomi Det normale kælvningsforløb Det unormale kælvningsforløb Generel oversigt over

Læs mere

Gode råd til rengøring i hjemmet

Gode råd til rengøring i hjemmet Gode råd til rengøring i hjemmet Aflast ryggen ved at bøje i knæene og støtte hånden på benet. Sid ned under arbejdet/ støt på lårene Generelle råd til rengøring i hjemmet Del rengøringen op og fordel

Læs mere

Praktikhæfte. Kvægbesætning. Navn: - ét skridt foran!

Praktikhæfte. Kvægbesætning. Navn: - ét skridt foran! Praktikhæfte Kvægbesætning Navn: - ét skridt foran! Indledning Praktikhæftet Formål Praktikhæftet skal danne baggrund for løbende samtaler mellem dig og din lærermester. Samtalerne skal være med til at

Læs mere

TEMA: Stalden Kvæg Kongres 2014

TEMA: Stalden Kvæg Kongres 2014 TEMA: Stalden Kvæg Kongres 2014 Madrasser er yt vi vil have sand Konsulent Inger Dalgaard, Videncentret for Landbrug, Kvæg Erstat madrasser med sand og opnå sundere køer og højere ydelse. Skiftet fra madras

Læs mere

Michael Farre Specialkonsulent / MBA SEGES MALKER DU KØER ELLER PRODUCERER DU MÆLK

Michael Farre Specialkonsulent / MBA SEGES MALKER DU KØER ELLER PRODUCERER DU MÆLK Michael Farre Specialkonsulent / MBA SEGES MALKER DU KØER ELLER PRODUCERER DU MÆLK DAGSORDEN Udfordringen Hygiejne en fælles opgave Efter salget tjener firmaerne for mange penge? Case med brug af malkedata

Læs mere

Velfærd for danske køer og kalve

Velfærd for danske køer og kalve Velfærd for danske køer og kalve DANSK KVÆGS BRANCHEPOLITIK FOR DYREVELFÆRD www.kvaeg.dk Politik for dyrevelfærd DANSK KVÆG HAR EN BRANCHE- POLITIK FOR DYREVELFÆRD Danske kvægbrugere tager ansvar for dyrenes

Læs mere

Bent Truelsen Kvalitetsrådgiver

Bent Truelsen Kvalitetsrådgiver Bent Truelsen Kvalitetsrådgiver Tekniske målinger og fejlfinding på AMS 11 Område 2 4 stk. A 3 Lely-robotter 250 malkende køer - et hold - fri kotrafik 3 Revne på pulsatorslange ved studs Tjekkes normalt

Læs mere

Bedre opstart af køer i AMS

Bedre opstart af køer i AMS Bedre opstart af køer i AMS Dorte Bossen Specialkonsulent, Team Foderkæden, Kvæg, VFL Baggrund Samme laktationsydelse Lavere startydelse v/ams 2 malkning Ydelse pr. årsko kg EKM Baggrund Højere startydelse

Læs mere

Logistik i kvægstalden. v. Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup, post@susannepejstrup.dk - +45 3026 1500

Logistik i kvægstalden. v. Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup, post@susannepejstrup.dk - +45 3026 1500 Logistik i kvægstalden v. Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup, post@susannepejstrup.dk - +45 3026 1500 Filosofere over, hvordan udvikling sker Oldsmobile 1902 ctr. Årets bil 2012 Oldsmobile bygget som

Læs mere

Vejledning til landmænd. Sådan indberetter du. Obligatorisk SundhedsRådgivning (OSR) I Dyreregistrering

Vejledning til landmænd. Sådan indberetter du. Obligatorisk SundhedsRådgivning (OSR) I Dyreregistrering Vejledning til landmænd Sådan indberetter du Obligatorisk SundhedsRådgivning (OSR) I Dyreregistrering Introduktion Indberetning af behandlinger og medicin i Dyreregistrering er nu gjort væsentlig nemmere.

Læs mere

KURSUSKATALOG MALKNING, HYGIEJNE OG YVERSUNDHED

KURSUSKATALOG MALKNING, HYGIEJNE OG YVERSUNDHED KURSUSKATALOG MALKNING, HYGIEJNE OG YVERSUNDHED KURSUSKATALOG MALKNING, HYGIEJNE OG YVERSUNDHED SEGES tilbyder skræddersyede kurser til forskellige målgrupper, som giver større indsigt i malkeudstyr og

Læs mere

Klov Signaler. Marie Skau Kvægdyrlæge, LVK Certificeret kosignaltræner. www.cowsignals.com www.vetvice.com

Klov Signaler. Marie Skau Kvægdyrlæge, LVK Certificeret kosignaltræner. www.cowsignals.com www.vetvice.com Klov Signaler Marie Skau Kvægdyrlæge, LVK Certificeret kosignaltræner www.cowsignals.com www.vetvice.com Sunde klove: 4 succes-faktorer 1. God klovkvalitet 2. Lavt smittetryk 3. Lille belastning 4. Tidlig

Læs mere

KvægKongres 24. feb. 2014 Den bedste start med den bedste råmælk

KvægKongres 24. feb. 2014 Den bedste start med den bedste råmælk KvægKongres 24. feb. 2014 Den bedste start med den bedste råmælk Mette Marie Løkke, Postdoc, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet Rikke Engelbrecht, Kalveekspert, Vestjysk Landboforening Mere fokus

Læs mere

Branchekode for egenkontrol i mælkeleverende besætninger

Branchekode for egenkontrol i mælkeleverende besætninger Branchekode for egenkontrol i mælkeleverende besætninger 2017 4. udgave Udarbejdet af SEGES i samarbejde med Mejeriforeningen Side 1 Indholdsfortegnelse Krav om egenkontrol... 3 Egenkontrolprogram... 7

Læs mere

VELFÆRDSVURDERING mhp. EGENKONTROL CHR

VELFÆRDSVURDERING mhp. EGENKONTROL CHR Generelt: skala 1-9, hvor 9 = bedst (5 er grænse for, hvornår tiltag skal overvejes) Goldkøer Total lejelængde, m (mod væg 3 m, rk.mod rk. 2,85) Lejelængde, nakkerør til bagkant, m (1,75) Lejeblødhed (skala

Læs mere

Fra Landbrugselev til økologisk fødevareproducent

Fra Landbrugselev til økologisk fødevareproducent Fra Landbrugselev til økologisk fødevareproducent Økologisk mælkeproduktion muligheder og udfordringer v/ Kirstine Lauridsen, agronom, DL, Økologisk Landsforening Landbrugsafdelingen, mail: KL@okologi.dk

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2011 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,35 0,35 0,12 0,44 0,42 0,47 0,38 0,12 0,58 0,36 0,29 0,17 0,24 0,32 0,36 0,36 0,36 0,39 0,50 0,48 0,59 0,33 0,45 0,54

Læs mere

13., 14. og 15. Juni 2008. Information til udstillerne

13., 14. og 15. Juni 2008. Information til udstillerne 13., 14. og 15. Juni 2008 Information til udstillerne 1 2 Ankomst og indsyning Indsyning foregår umiddelbart inden for lågen ved Flemmings Alle. Indkørsel ad Østergårds Allé og langs hegnet til lågen Følg

Læs mere

Intro. Vigtigt område. Ren ko og kalv i ren kælvningsboks. Hvorfor er kælvningsboksen vigtig i forhold til smittespredning

Intro. Vigtigt område. Ren ko og kalv i ren kælvningsboks. Hvorfor er kælvningsboksen vigtig i forhold til smittespredning Opgaver ved optagelse Optagedato: 10/10 kl. 8.30 Landmand:xxxx Filmoptagelse og instruktion: Merete Martin Jensen og Kirsten Marstal Speak: Peter Raundal 4126 9171 Titel: Smittebeskyttelse - kælvningsboksen

Læs mere

Den 8. 10. juni 2007. Opgaveark

Den 8. 10. juni 2007. Opgaveark Roskilde Dyrskue Den 8. 10. juni 2007 Opgaveark Indledning: En gang, langt tilbage i tiden, var hele den danske befolkning bønder. I dag arbejder mindre end 1.5 procent af den danske befolkning i landbruget.

Læs mere

Medicin. Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm

Medicin. Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm Medicin Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm Dyreværnsloven Hvad skal vi og hvad må vi? Bekendtgørelse af dyreværnsloven 1) Herved bekendtgøres dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 344

Læs mere

DET NORMALE KÆLVNINGSFORLØB

DET NORMALE KÆLVNINGSFORLØB DET NORMALE KÆLVNINGSFORLØB KÆLVNINGSMANAGEMENT 1. Vurdering af kælvningstidspunkt 2. Kælvningsområde 3. Flytning før kælvning 4. Fødselsovervågning 5. Fødselsundersøgelse 6. Kælvningsmanagement 7. Koen

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2012 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,27 0,15 0,34 0,36 0,28 0,45 0,30 0,29 0,29 0,37 0,43 0,29 0,25 0,31 0,38 0,49 0,28 0,22 0,39 0,38 0,45 0,32 0,23 0,42

Læs mere

Kvæg nr. 33 2005. FarmTest. Malkestalde og -karruseller

Kvæg nr. 33 2005. FarmTest. Malkestalde og -karruseller Kvæg nr. 33 2005 FarmTest Malkestalde og -karruseller Malkestalde og -karruseller Af Jan Brøgger Rasmussen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og Teknik, Lars Kurt Laugesen og Henrik Abildgaard

Læs mere

EGENKONTROL - Rengøringsplan Anvisninger til rengøring og desinficering Skib: MM / YYYY :

EGENKONTROL - Rengøringsplan Anvisninger til rengøring og desinficering Skib: MM / YYYY : EGENKONTROL - Rengøringsplan Anvisninger til rengøring og Skib: MM / YYYY : Opbevaringen Hyppighed Rengøringsmiddel Dørk fejes og Sæbevand (også hvor Grundig vask når nødvendigt der opbevares friske råvarer

Læs mere

Tilbud og aktuelle varer september + oktober. Vi giver dig midlerne til at nå målet

Tilbud og aktuelle varer september + oktober. Vi giver dig midlerne til at nå målet Tilbud og aktuelle varer september + oktober Vi giver dig midlerne til at nå målet Diarréprodukter til ethvert formål IMMUNOMAX 20% 3 KG 224,- Immunomax Styrker kalvens immunforsvar Giver vanskelige betingelser

Læs mere

FYSISKE MÅLINGER PÅ MÆLK

FYSISKE MÅLINGER PÅ MÆLK FYSISKE MÅLINGER PÅ MÆLK Fysiske målinger på mælk - Hvordan måler man, om koen er syg? 1 Introduktion til forsøget Yverbetændelse, også kaldet mastitis, er en ofte forekommende produktionssygdom hos malkekøer

Læs mere

Oversigt over muligheder for bedrift nr. 2

Oversigt over muligheder for bedrift nr. 2 Oversigt over muligheder for bedrift nr. 2 Nu-situation Der er 260 ha, hvoraf 40 ha er skov Der ligger en miljøgodkendelse til 943 DE (543 køer og 70 % af normalt antal opdræt) Da byggeriet af et nyt staldanlæg

Læs mere

Installationsvejledning: Model AQUARELLA

Installationsvejledning: Model AQUARELLA Installationsvejledning: Model AQUARELLA Indhold 1. Udpakning 2. Indhold af levering 3. Indsætte membran 4. Indsætte filter 5. Forbindelse vandforsyning 6. Forbindelsesslanger 7. Indledende operation 8.

Læs mere

Opmærksomhedsvinduet er ofte startvinduet. Her ses de køer, der er alarm på, eller der skal tages aktion på med hensyn til reproduktion.

Opmærksomhedsvinduet er ofte startvinduet. Her ses de køer, der er alarm på, eller der skal tages aktion på med hensyn til reproduktion. DeLaval Produktnavn Sælges som ALPRO Windows 6.50. Det samme program kan anvendes både til malkning i AMS og konventionel malkning. Programmet sælges som et samlet grundmodul, hvortil der findes et tillægsmodul

Læs mere

Fem AMS-nøgletal der styrer din besætning

Fem AMS-nøgletal der styrer din besætning Fem AMS-nøgletal der styrer din besætning V/ Kvægrådgiver Kristina Krogh Jensen, LandboNord Disposition Nøgletal generelt De fem nøgletal: 1. Antal malkninger pr. boks 2. Kg mælk pr. boks 3. Mælkeflow

Læs mere

Fremtidens stald. v. Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup, post@susannepejstrup.dk - +45 3026 1500. www.susannepejstrup.dk

Fremtidens stald. v. Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup, post@susannepejstrup.dk - +45 3026 1500. www.susannepejstrup.dk Fremtidens stald v. Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup, post@susannepejstrup.dk - +45 3026 1500 Filosofere over, hvordan udvikling sker Oldsmobile 1902 ctr. Årets bil 2009 Oldsmobile bygget som hestevogn

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Vedligeholdelsesvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Vedligeholdelsesvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Vedligeholdelsesvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18 46 SCOTSMAN@SCOTSMAN.DK

Læs mere

En sikker vej til højere mælkeydelse: Optimal kalvepasning. Klientmøde Kalvslund, d. 28. februar 2013

En sikker vej til højere mælkeydelse: Optimal kalvepasning. Klientmøde Kalvslund, d. 28. februar 2013 En sikker vej til højere mælkeydelse: Optimal kalvepasning Klientmøde Kalvslund, d. 28. februar 2013 Program 1. Råmælk Jette 2. Smitteforebyggelse Anne Marie 3. Diarre Ninna 4. Fodring & tilvækst Ole God

Læs mere

Kvægets Reproduktion. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret 1.0

Kvægets Reproduktion. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret 1.0 Kvægets Reproduktion 1.0 Koens anatomi 1.2 Regulering af brunstcyklus 1.8 Brunstcyklus Koens brunstcyklus varer 21 dage (18-24) Inddeles i fire perioder: Forbrunst Brunst Efterbrunst Hvileperiode 1.3 Forbrunst

Læs mere

Trim dit AMS system. 1: Biologiske parametre 2: Tekniske løsninger 3: Driftsledelse. V/ Mads Nielsen, AMS profilkonsulent, Sydvestjysk Landboforening

Trim dit AMS system. 1: Biologiske parametre 2: Tekniske løsninger 3: Driftsledelse. V/ Mads Nielsen, AMS profilkonsulent, Sydvestjysk Landboforening Trim dit AMS system 1: Biologiske parametre 2: Tekniske løsninger 3: Driftsledelse V/ Mads Nielsen, AMS profilkonsulent, Sydvestjysk Landboforening Hvad forstår vi ved kapacitet i AMS Høj produktion pr.

Læs mere

Det Sønderjyske Fællesskue Aabenraa. Opgave ark

Det Sønderjyske Fællesskue Aabenraa. Opgave ark Det Sønderjyske Fællesskue Aabenraa Den 28. og 29. maj 2010 Indledning: Opgave ark En gang, langt tilbage i tiden, var hele den danske befolkning bønder. I dag arbejder mindre end 1.5 procent af den danske

Læs mere

Systematik giver resultater. Dansk Kvægs kongres 2010

Systematik giver resultater. Dansk Kvægs kongres 2010 Systematik giver resultater Dansk Kvægs kongres 2010 Konsulent Ulrik Toftegaard Jensen Team Farm Management, Dansk Kvæg Weekplanner- Arbejdsplanlægning - overblik og systematik SOP- standard operationel

Læs mere

KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING

KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING HVAD ER SMITTEBESKYTTELSE? Tiltag som kan reducere risikoen for, at smitsomme kvægsygdomme introduceres

Læs mere

DeLaval Focus. Vinter 2011/2012. Din løsning hver dag www.delaval.dk

DeLaval Focus. Vinter 2011/2012. Din løsning hver dag www.delaval.dk DeLaval Focus Vinter 2011/2012 Din løsning hver dag www.delaval.dk 1 Klovvask reducerer digital dermatitis Når det gælder forebyggelse af smitsomme sygdomme, har DeLaval klovvasker HCS vist rigtige gode

Læs mere

Skab rammer for et højt sundhedsniveau i sengebåsen, goldkoafdelingen og kælvningsafdelingen

Skab rammer for et højt sundhedsniveau i sengebåsen, goldkoafdelingen og kælvningsafdelingen Skab rammer for et højt sundhedsniveau i sengebåsen, goldkoafdelingen og kælvningsafdelingen Kenneth Krogh Kvægfagdyrlæge Afdeling for Rådgivning, Dansk Kvæg Produktionssygdomme årsager Besætningen/dyret

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

ACADEMY MATTRESS 415

ACADEMY MATTRESS 415 ACADEMY MATTRESS 415 AVAILABLE SIZES MODELS AND SIZES CM INCH 80x200 32x80 Adult 90x200 36x80 Paediatric 68x140 27x56 * Width x Length Special sizes and custom made products on request. 4 1 2 3 fig. A

Læs mere

Focus Vinter 2010/2011

Focus Vinter 2010/2011 Focus Vinter 2010/2011 Din løsning hver dag www.delaval.dk Gummigulv - komfortabelt og skridsikkert Når dine køer kan gå trygt og behageligt, bevæger de sig mere. Et sikkert fodfæste er med til at fremme

Læs mere

God ergonomi i rengøringsarbejdet

God ergonomi i rengøringsarbejdet TUP14 motivation og læringsudbytte God ergonomi i rengøringsarbejdet FOKUS PÅ TOSPROGEDE AMU KURSISTER Pas på kroppen når du arbejder! Mennesker arbejder med rengøring alle steder, også mange steder, hvor

Læs mere

Checkliste: Fra start til slut

Checkliste: Fra start til slut : Fra start til slut Brug nedenstående checkliste for at gøre tingene i den rigtige rækkefølge. 1) Check rammen/vævet 2) Affedtning. 3) Oprakling. 4) Placering af film og belysning. 5) Fremkaldning. 6)

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Malk rene køer. du holder bakterier væk når køerne er rene!

Malk rene køer. du holder bakterier væk når køerne er rene! Malk rene køer du holder bakterier væk når køerne er rene! Miljøbakterier lever i koens nærmiljø. Hvis bakterierne trænger op i yveret, giver de som regel yverbetændelse Du kan forebygge miljøbetinget

Læs mere

Dansk Kvæg indsamler data om staldforhold og management på danske kvægbedrifter

Dansk Kvæg indsamler data om staldforhold og management på danske kvægbedrifter Dansk Kvæg indsamler data om staldforhold og management på danske kvægbedrifter Vær med til at afdække forskelle i produktionen 1.550 mælkeproducenter har allerede besvaret spørgsmålene. 5.150 producenter

Læs mere

Hurtigtest for antibiotikarester Undgå medicinrester i mælken

Hurtigtest for antibiotikarester Undgå medicinrester i mælken Hurtigtest for antibiotikarester Undgå medicinrester i mælken vfl.dk Hurtigtest for antibiotikarester Undgå medicinrester i mælken Denne pjece giver gode råd til, hvordan du i tvivlstilfælde ved hjælp

Læs mere

LELY NEWS KÆRE LELY KUNDE. Vi håber, at I er kommet godt i gang med høsten og bjærgning af halmen. Og snart venter det sidste slæt græs og majshøsten.

LELY NEWS KÆRE LELY KUNDE. Vi håber, at I er kommet godt i gang med høsten og bjærgning af halmen. Og snart venter det sidste slæt græs og majshøsten. LELY NEWS Nr. 3 - september 2015 www.lely.com KÆRE LELY KUNDE Vi håber, at I er kommet godt i gang med høsten og bjærgning af halmen. Og snart venter det sidste slæt græs og majshøsten. Længe ventet Lely

Læs mere

TEKNIK TIL AFGRÆSNING

TEKNIK TIL AFGRÆSNING 22. NOVEMBER 2013 TEKNIK TIL AFGRÆSNING GUDP projekt, 3 år Partnere: Aarhus Universitet, ENG AGRO Økologisk Landsforening Lely Allflex NCC Joost Oppers Webstech AgroTech Og Værterne, landbrug som har samarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg

Bekendtgørelse om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg BEK nr 756 af 23/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-5401-0068 Senere ændringer til forskriften BEK nr 498

Læs mere

FarmTest nr. 65 2009. Kalvekøkken KVÆG

FarmTest nr. 65 2009. Kalvekøkken KVÆG FarmTest nr. 65 2009 Kalvekøkken KVÆG Kalvekøkken Indhold Indledning... 3 Håndtering af råmælk... 3 Håndtering af sødmælk og sødmælkserstatning... 4 Opvask... 5 Syge kalve... 6 Skriftlige instruktioner...

Læs mere

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg Foderomkostning pr. kg EKM 2 % højere på bedrifter med AMS vs. andre Foderomkostningerne pr. kg mælk produceret på bedrifter

Læs mere

Sen fravænning af kalve i malkekvægsbesætninger. Beskrivelse af metoden ved Henrik Petersen, Svanholm

Sen fravænning af kalve i malkekvægsbesætninger. Beskrivelse af metoden ved Henrik Petersen, Svanholm Sen fravænning af kalve i malkekvægsbesætninger Beskrivelse af metoden ved Henrik Petersen, Svanholm Indhold Indledning:... 2 Svanholm:... 3 Kælvning... 4 De første døgn... 4 Skift til fællesholdet...

Læs mere

Vejledning. til. Billedet Sundhed_V. Dyreregistrering

Vejledning. til. Billedet Sundhed_V. Dyreregistrering Vejledning til Billedet Sundhed_V i Dyreregistrering Herunder Ny Sundhedsrådgivning Dansk Kvæg 3. januar 2006 Introduktion Nedenfor er beskrevet, hvordan fanerne generelt skal bruges, samt hvordan du som

Læs mere

STRANGKO. Herd Managementprogrammer 22

STRANGKO. Herd Managementprogrammer 22 STRANGKO Produktnavn Sælges som STRANGKOFARM CONTROL II MANAGEMENTSYSTEM. Programmet sælges som et grundmodul, hvilket indeholder kalender og foderprogram, samt delmoduler til aktivitetsmåling, kommunikation

Læs mere

Bilag 1.b Kvægbedrift og drøvtyggere, fokusliste foder- og hygiejnekontrol

Bilag 1.b Kvægbedrift og drøvtyggere, fokusliste foder- og hygiejnekontrol Bilag 1.b Kvægbedrift og drøvtyggere, fokusliste foder- og hygiejnekontrol Eksempler på fokusområder på en kvægbedrift eller bedrifter med andre drøvtyggere. Vær opmærksom på, at planteproduktion ofte

Læs mere

Moderne mælkeproduktion: a revolution! www.lely.com. innovators in agriculture

Moderne mælkeproduktion: a revolution! www.lely.com. innovators in agriculture Moderne mælkeproduktion: a revolution! www.lely.com innovators in agriculture Moderne mælkeproduktion: en revolution! Dette essay er specielt målrettet elever i real- og gymnasieskoler. Essayet Moderne

Læs mere

KvægNyt. Heden&Fjorden. Kalvedødelighed. Januar 2015

KvægNyt. Heden&Fjorden. Kalvedødelighed. Januar 2015 rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt Januar 2015 Af Dorthe Larsen, kvægrådgiver mobil 2440 0060 Kalvedødelighed Inden jul modtog alle kvægbesætninger med mere end 20 dyr, et brev fra VFL Kvæg med information

Læs mere

Rygsprøjten. Tjekliste Fremfinding af sprøjten Tæthedsundersøgelse Dysetjek Dyseydelsestjek Manometertjek Kalibrering. - Klargøring og betjening

Rygsprøjten. Tjekliste Fremfinding af sprøjten Tæthedsundersøgelse Dysetjek Dyseydelsestjek Manometertjek Kalibrering. - Klargøring og betjening Rygsprøjten - Klargøring og betjening Tjekliste Fremfinding af sprøjten Tæthedsundersøgelse Dysetjek Dyseydelsestjek Manometertjek Kalibrering Udsprøjtning Efterfyldning Vurdering Påfyldning af sprøjtemiddel

Læs mere

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre. For at begrænse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Velkommen på kursus LELY CENTER HERRUP. farming innovators

Velkommen på kursus LELY CENTER HERRUP. farming innovators LELY CENTER HERRUP farming innovators Velkommen på kursus Vi har til efterårs-/vintersæsonen sammensat et kursusprogram med fokus på T4C managementprogrammet, mælkekvalitet samt at få mere kendskab til

Læs mere