Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for kontrol og opdatering af gasdata i konverteringsudstyr. 3. udgave Marts 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for kontrol og opdatering af gasdata i konverteringsudstyr. 3. udgave Marts 2014"

Transkript

1 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for kontrol og opdatering af gasdata i konverteringsudstyr 3. udgave Marts 2014

2 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for kontrol og opdatering af gasdata i konverteringsudstyr Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2014

3 Titel : Naturgasselskabernes kontrolmanual for kontrol og opdatering af gasdata i konverteringsudstyr Rapport kategori : Kontrolmanual Dato for udgivelse : Copyright : Dansk Gasteknisk Center a/s Sagsnummer : ; H:\739\16 Kontrolmanual gasdata\kontrolmanual konverteringsudstyr 3. udgave docx

4 Kontrolmanual 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Forord Ændringer i revision Indledning Formål Gyldighedsområde Opgavefordeling Definitioner Procedure Kontinuerlig opdatering Daglig overvågning Månedlig overvågning Opsætning af konverteringsudstyr Ændring af gasdata Tidsplan Bilag 1 Tilnærmet beregning af Z-faktor... 12

5 Kontrolmanual 2 1 Forord Denne kontrolmanual danner grundlag for overvågning af de parametre, der anvendes i konverteringsudstyr til omregning af det målte volumen til normalkubikmeter. Manualen er oprindeligt udarbejdet af arbejdsgruppen for gasmåling under Fagudvalg for Gastransport (FAU GT) i juni 2001, og senest revideret af Fagudvalg for Gasmåling (FAU GM) i november Arbejdsgruppen for seneste revision har bestået af: DONG Energy: Preben Hjuler HMN Naturgas: John B. Siemonsen og Mads Nørager Naturgas Fyn: Bjarne Hjelm DGC: Leo van Gruijthuijsen Fagudvalget for Gasmåling vurderer en gang årligt, om der skal ske opdatering af manualen. Vedligeholdelse af manualen påhviler Dansk Gasteknisk Center. 1.1 Ændringer i revision 3 Overvågningsproceduren gælder ikke længere for Energinet.dk, men udelukkende for distributionsselskaberne Afsnit 3.1 beskriver en ny procedure for konverteringsudstyr, der modtager data direkte fra GC Afsnit 3.2 beskriver en ny procedure for daglig overvågning og opdatering af gasdata Afsnit 3.3 præciserer proceduren for månedlig overvågning og opdatering af gasdata på anlæg, der forsynes med blandinger af naturgas og bionaturgas Bilag 1 beskriver opdaterede korrelationer for kompressibilitetsfaktor som funktion af brændværdi og densitet Bilag 2 Kompensering for skift i gaskvalitet (sommer/vinter) er udgået Ændringerne er godkendt af Fagudvalg for Gasmåling på møde 1/2014

6 Kontrolmanual 3 2 Indledning 2.1 Formål Formålet med kontrolmanualen er at sikre, at de parametre, der anvendes i konverteringsudstyr, afspejler den aktuelle gaskvalitet. 2.2 Gyldighedsområde Kontrolmanualen omfatter opdatering og kontrol af konverteringsudstyr i distributions- og fordelingsnettet. Den beskrevne procedure gælder for (i) udstyr der opdateres løbende på baggrund af data fra lokal gaskvalitetsbestemmelse, (ii) udstyr der opdateres dagligt på baggrund af gaskvalitetsbestemmelse i transmissions- eller distributionsnettet, (iii) udstyr der opdateres efter behov med gasdata, som er repræsentative for den gennemsnitlige gaskvalitet. Som reference bruges de metoder, der nævnes i EN ISO 12213: SGERG-88 AGA8-DC92 Referencemetodernes anvendelsesområde er nævnt i Tabel 1. Usikkerheden på beregningen er 0,1% inden for normalområdet. Tabel 1 Referencemetodernes anvendelsesområde normal udvidet Absolut tryk MPa * Temperatur K * Øvre brændværdi ** MJ/m 3 n Relativ densitet - 0,55-0,80 0,55-0,90 CO 2 mol-% H 2 mol-% CH 4 mol-% N 2 mol-% C 2 H 6 mol-% C 3 H 8 mol-% 0-3,5 0-5 C 4 H 10 mol-% 0-1,5 C 5 H 12 mol-% 0-0,5 C 6 H 14 mol-% 0-0,1 C 7 H 16 mol-% 0-0,05 C 8 + mol-% 0-0,05 CO mol-% 0-3 He mol-% 0-0,5 H 2 O mol-% 0-0,015 * kun AGA8-DC92; ** reference 25 / 0 ºC

7 Kontrolmanual Opgavefordeling Energinet.dk beregner daglige og månedlige gaskvalitetsdata for alle M/Rstationer i transmissionsnettet. De daglige data bliver sendt til distributionsselskaberne. De månedlige data er tilgængelige på Energinet.dk s hjemmeside. Disse data anvendes for brændværdidistrikter, som udelukkende forsynes med naturgas fra én M/R-station. Distributionsselskaberne beregner daglige og månedlige gaskvalitetsdata for alle øvrige brændværdidistrikter, der helt eller delvist bliver forsynet med gas fra lokale gasproduktionsanlæg (fx biogasanlæg) eller som forsynes med naturgas fra flere M/R-stationer. Distributionsselskaberne foretager daglig overvågning af gasdata på højtryksinstallationer og implementerer nye parametre i konverteringsudstyr. De månedlige data bliver sendt til DGC. DGC foretager månedlig overvågning af gasdata samt eventuel beregning af nye parametre. DGC er ansvarlig for vedligeholdelse af de i manualen beskrevne beregningsmetoder. Resultaterne af den månedlige overvågning offentliggøres på FAU GM hjemmeside. 2.4 Definitioner Gasdata: beregningsparametre i konverteringsudstyr Gaskvalitetsdata: gassammensætning og/eller brændværdi og densitet i gasnettet Konverteringsfejl ( ): KFAK indlagte gasdata KFAK KFAK aktuel aktuel 100% Hvori: KFAK indlagte gasdata = konverteringsfaktor, beregnet med den beregningsformel og de gasdata, der anvendes i det pågældende konverteringsudstyr.

8 Kontrolmanual 5 KFAK aktuel = konverteringsfaktor for den aktuelle gassammensætning, beregnet ved hjælp af SGERG eller AGA8-DC92 beregningsformel. Konverteringsfejlen kan være både positiv og negativ. Hvor der i denne kontrolmanual angives en grænse for konverteringsfejlen, gælder et toleranceområde på plus/minus grænseværdien.

9 Kontrolmanual 6 3 Procedure Kontrol og opdatering af gasdata i konverteringsudstyr kan ske kontinuerligt, dagligt eller månedligt. Kontinuerlig opdatering sker for installationer med lokal gaskvalitetsbestemmelse. Månedlig overvågning sker for installationer op til 5 bar og for højtryksinstallationer med ældre flowcomputer. På øvrige installationer anvendes den daglige kontrolmetode. 3.1 Kontinuerlig opdatering Kontinuerlig opdatering af konverteringsudstyr kan ske med alle former for udstyr, der opfylder kravene til lokal brændværdibestemmelse jf. kontrolmanual for allokering af brændværdi, og som bestemmer de relevante parametre for den anvendte referencemetode ved den aktuelle gaskvalitet: SGERG-88, alle gasser: øvre brændværdi, densitet, CO 2 AGA8-DC92, naturgas: øvre brændværdi, densitet, metan, ethan, propan, i-butan, n-butan, i-pentan, n-pentan, hexan+, kuldioxid, nitrogen AGA8-DC92, bionaturgas: øvre brændværdi, densitet, metan, kuldioxid, nitrogen, ilt Kontrol af måleudstyr sker jf. relevant kontrolmanual, fx Kontrolmanual for GC'er på naturgasnettet. Timedata for alle parametre indlæses i distributionsselkabets IT-system (PANDA eller tilsvarende) og opbevares i mindst 5 år. I en begrænset periode kan logningerne også genfindes i konverteringsudstyret. 3.2 Daglig overvågning Den daglige overvågning og opdatering af gasdata sker automatisk i distributionsselkabets IT-system (PANDA eller tilsvarende). Systemet beregner den aktuelle konverteringsfejl baseret på følgende data: Gaskvalitetsdata for de forudgående 24 timer (gasssammensætning, brændværdi og normaldensitet) for brændværdidistriktet, som installationen er tilknyttet De aktuelle gasdata som er indlagt i flowcomputeren

10 Kontrolmanual 7 Da systemet ikke er egnet til beregninger jf. referencemetoderne, anvendes der følgende tilnærmede metode: Kompressibilitetsfaktor beregnes både for indlagte og aktuelle gasdata som Z = a + b * H * d Hvori H = øvre brændværdi (MJ/m 3 ) d = densitet (kg/m3) a og b = konstanter jf. bilag 1 Beregningen udføres for et repræsentativt tryk: anlæg mellem 5-20 bar(a): p = 20 bar(a) anlæg mellem bar(a): p = 30 bar(a) anlæg mellem bar(a): p = 40 bar(a) anlæg mellem bar(a): p = 50 bar(a) Aktuel fejl beregnes som Konverteringsfejl = (1/Z indlagt - 1/Z aktuel )* Z aktuel *100 Der sendes nye gasdata til konverteringsudstyret, når den beregnede konverteringsfejl overskrider en grænseværdi på maksimalt 0,1 %. De nye gasdata svarer til gaskvalitetsdata for brændværdidistriktet, dog med følgende korrigerede værdier for nitrogen og ilt: N 2,korr = N 2, målt + O 2,målt O 2,korr = 0 Systemet udfører en validering af de modtagne gaskvalitetsdata ved at kontrollere at summen af koncentrationerne er 100 ± 0,1 %. Konverteringsudstyret opdateres ikke automatisk, hvis den beregnede konverteringsfejl overskrider en grænseværdi på maksimalt 5 %. Ved overskridelse af grænseværdierne udføres manuel procedure. Der sker en logning af alle handlinger i IT-systemet. Logfilen opbevares i mindst 5 år. I en begrænset periode kan logningerne også genfindes i konverteringsudstyret.

11 Kontrolmanual Månedlig overvågning Månedlig overvågning anvendes på installationer op til 5 bar og på højtryksinstallationer med ældre flowcomputer, hvor metoden fra afsnit 3.2 ikke kan anvendes. Konverteringsfejlen beregnes hver måned for alle brændværdidistrikter. Beregningen udføres for en gastemperatur på 6 C og følgende tryk: TZ-udstyr: p = 1,1 bar(a) PTZ-udstyr med tryk < 5 bar(a): p = 5 bar(a) anlæg mellem 5-20 bar(a): p = 20 bar(a) anlæg mellem bar(a): p = 30 bar(a) anlæg mellem bar(a): p = 40 bar(a) anlæg mellem bar(a): p = 50 bar(a) Den årlige konverteringsfejl beregnes som løbende gennemsnit over 12 månedlige konverteringsfejl på 2 måder: som aritmetisk gennemsnit vægtet med graddagetallet i den pågældende måned Disse 2 årlige konverteringsfejl er repræsentative for hhv. kunder med konstant forbrug og kunder med et typisk forbrug til opvarmning. Ved beregningen anvendes: Valide gaskvalitetsdata (brændværdi og normaldensitet) for alle M/R stationer i transmissionsnettet, offentliggjort af Energinet.dk Valide brændværdidata for øvrige brændværdidistrikter, offentliggjort af distributionsselskaberne Graddagetallet offentliggjort af Teknologisk Institut med et tillæg på 100 graddage for hver måned Korrelationer for AGA8-DC92 som referencemetode (se Bilag 1) Før øvrige brændværdidistrikter bestemmes andelen af biogas i gasblandingen ved lineær interpolation mellem biogassens og naturgassens brændværdi. Gassens normaldensitet bestemmes herefter ved lineær interpolation mellem biogassens og naturgassens densitet. For biogassen anvendes en øvre brændværdi på 10,76 kwh/m 3 n og normaldensitet på 0,7523 kg/m 3 n svarende til egenskaberne for en blanding af 2,78 % CO 2 i metan. Denne

12 Kontrolmanual 9 gasblanding har et Wobbetal på 14,1 kwh/m 3 n, hvilket er det lavest tilladte Wobbetal for opgraderet biogas. For naturgassen anvendes data offentliggjort af Energinet.dk. DGC bestemmer for hver af de nævnte gaskvaliteter, tryk og forbrugsmønstre samt alle relevante beregningsformler, hvilke gasdata, der er tilladte, og hvilket sæt parametre blandt de tilladte gasdata, der er optimalt. Herudover bestemmes tilladte og optimale gasdata for bionaturgas og blandinger af bionaturgas med 25, 50 eller 75 % naturgas (Egtved gaskvalitet). Tilladte gasdata er parametre, der er udmeldt af DGC og som giver en årlig konverteringsfejl mindre end 0,25 %. I følgende tilfælde beregner DGC nye gasdata: når der til en bestemt kombination af gaskvalitet, tryk og forbrugsmønster ikke findes tilladte gasdata når konverteringsfejlen er større end 0,20% ved anvendelse af de optimale gasdata på anlæg med et tryk på 50 bar. Som udgangspunkt bestemmes nye gasdata for alle brændværdidistrikter på baggrund af gaskvaliteten i Egtved. Kun hvis det ikke er muligt at opfylde kravet om en årlig konverteringsfejl < 0,25 % med Egtved gasdata, bestemmes nye gasdata på baggrund af gaskvalitetsdata for en anden brændværdidistrikt. Nye gasdata bestemmes på baggrund af gaskvaliteten i det foregående år eller (i tilfælde af en varig ændring i gaskvaliteten) på baggrund af den forventede gaskvalitet. Parametrene vælges således, at den gennemsnitlige fejl over et år er mindre end 0,05%, og at den månedlige fejl er mindre end 0,5%. 3.4 Opsætning af konverteringsudstyr Dette afsnit gælder kun ved månedsvis overvågning. Ved opsætning af nyt konverteringsudstyr skal der anvendes de optimale gasdata eller andre tilladte gasdata, der giver en årlig konverteringsfejl min-

13 Kontrolmanual 10 dre end 0,10 % ved den pågældende kombination af gaskvalitet, tryk og forbrugsmønster. Muligheden for opsætning af konverteringsudstyr med ikke-optimale gasdata er primært tiltænkt anlæg med tryk < 5 bar, hvor der enten ikke kan indlægges nye gasdata i konverteringsudstyret, eller hvor opdatering ikke kan ske over modem. Her er det ikke hensigtsmæssigt, at distributionsselskaber skal have udstyr med forskellige sæt gasdata på lager, når der forekommer forskellige sæt optimale gasdata i ét forsyningsområde. Ved et lavt driftstryk er forskellen mellem konverteringsfejlen ved anvendelse af de optimale gasdata og andre tilladte gasdata yderst lille. Opdatering af gasdata i konverteringsudstyr på lager sker efter de samme principper som for udstyr, der er i brug, dvs. ved opdatering skal der vælges de optimale gasdata (se afsnit 3.3). I dette tilfælde skal de valgte gasdata være optimale for en typisk kunde i forsyningsområdet. I nye brændværdidistrikter anvendes gasdata baseret på den forventede andel af bionaturgas i nettet (25, 50, 75 eller 100 %). 3.5 Ændring af gasdata Dette afsnit gælder kun ved månedsvis overvågning. I konverteringsudstyr, der anvendes ved en bestemt kombination af gaskvalitet, tryk og forbrugsmønster, skal der indlægges nye gasdata, når de tidligere anvendte parametre ikke længere forekommer på listen med tilladte gasdata. Herudover kan der indlægges nye gasdata ved in-situ kontrol, fejlretning eller målerskift. Ved ændring af gasdata skal der altid vælges de optimale gasdata, der er blevet bestemt af DGC. Ændring af parametrene i konverteringsudstyr registreres i relevante datablade og databaser.

14 Kontrolmanual Tidsplan Energinet.dk offentliggør månedlige gaskvalitetsdata for M/R-stationer i transmissionsnettet senest 3. hverdag efter månedsskiftet. Distributionsselskaberne sender månedlige data for øvrige brændværdidistrikter til DGC senest 6. hverdag efter månedsskiftet. DGC offentliggør oversigten over tilladte gasdata senest 11. hverdag efter månedsskiftet. Ved månedsvis overvågning gælder, at såfremt det er teknisk muligt for gasselskabet at indlægge nye parametre i konverteringsudstyr, sker dette inden for følgende perioder efter de anvendte gasdata er blevet fjernet fra listen over tilladte gasdata: 1 måned på anlæg med et tryk større end 5 bar 12 måneder på anlæg med PTZ-udstyr og et tryk mindre end 5 bar 24 måneder for anlæg med TZ-udstyr

15 Kontrolmanual 12 Bilag 1 Tilnærmet beregning af Z-faktor Z-faktoren for naturgas kan, under forudsætning af konstant tryk og temperatur, udtrykkes som funktion af brændværdi og densitet hvori H = øvre brændværdi (MJ/m 3 n) d = densitet (kg/m 3 n Tabel 2 viser konstanterne a og b for tryk op til 50 bar og en gastemperatur på 6 C. Disse konstanter er beregnet på baggrund af timeværdier for gaskvaliteten målt i Egtved i 2012 samt timeværdier målt i Ellund i perioden januar 2012 maj 2013 (kun perioder med nordgående flow). Den maksimale afvigelse af korrelationen er 0,2 %, se Tabel 2 og Figur 1. Gyldighedsområdet for korrelationerne er naturgas med øvre brændværdi = 39,5 44,8 MJ/m 3 n, densitet = 0,75 0,86 kg/m 3 n og Hs d = 30,3 38,2. Korrelationerne bør kontrolleres, hvis der kommer andre gaskvaliteter i naturgasnettet. Tabel 2 Korrelation Z=a+b H d: konstanter og afvigelse fra AGA8- beregning afvigelse (%) p T a b min maks 1,1 6 1, , ,002 0, , , ,014 0, , , ,062 0, , , ,101 0, , , ,145 0, , , ,192 0,121

16 Kontrolmanual 13 Figur 1 Korrelation Z=a+b H d og forskel mellem Z(korrelation) og Z(AGA8-DC92). Beregning for timeværdier Egtved 2012 og timeværdier Ellund januar 2012-maj 2013, 50 bar, 6 C

Overvågning af konverteringsfaktor. Gastekniske Dage 2011 Leo van Gruijthuijsen, DGC Preben Hjuler, DONG Gas Distribution

Overvågning af konverteringsfaktor. Gastekniske Dage 2011 Leo van Gruijthuijsen, DGC Preben Hjuler, DONG Gas Distribution Overvågning af konverteringsfaktor Gastekniske Dage 2011 Leo van Gruijthuijsen, DGC Preben Hjuler, DONG Gas Distribution Måling & afregning ved varierende gaskvalitet Afregning månedens nedre brændværdi[mj/m

Læs mere

Håndtering af afregning ved varierende gaskvalitet Status

Håndtering af afregning ved varierende gaskvalitet Status Håndtering af afregning ved varierende gaskvalitet Status DGF Gastekniske Dage 18-19 Maj 2009 på Munkebjerg Hotel John Bo Siemonsen Naturgas Midt-Nord Indhold Baggrund Gaskvaliteten Projekter/aktiviteter

Læs mere

Kontrolmanual til måling af bionaturgas

Kontrolmanual til måling af bionaturgas Kontrolmanual til måling af bionaturgas Naturgasselskabernes kontrolmanual til måling af bionaturgas 2. udgave Kontrolmanual Juni 2012 Titel : Kontrolmanual til måling af bionaturgas Rapport kategori :

Læs mere

Import af gas fra Tyskland - Konsekvenser for måling og afregning. Projektrapport Januar 2008

Import af gas fra Tyskland - Konsekvenser for måling og afregning. Projektrapport Januar 2008 Import af gas fra Tyskland - Konsekvenser for måling og afregning Projektrapport Januar 2008 Import af gas fra Tyskland - Konsekvenser for måling og afregning Leo van Gruijthuijsen Dansk Gasteknisk Center

Læs mere

Biogas i naturgasnettet (Bionaturgas)

Biogas i naturgasnettet (Bionaturgas) Biogas i naturgasnettet (Bionaturgas) Flowtemadag FORCE Technology 07.10.2010 John Bo Siemonsen HMN Naturgas 12-10-2010 1 Adgang til naturgasnettet tt t Det følger af Europaparlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. 2. udgave Maj 2012

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. 2. udgave Maj 2012 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet 2. udgave Maj 2012 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi Dansk

Læs mere

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. 1. udgave August 2010

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. 1. udgave August 2010 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet 1. udgave August 2010 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi Dansk

Læs mere

Korrekt gasmåling også med tysk gas. Kristof Ciok Energinet.dk

Korrekt gasmåling også med tysk gas. Kristof Ciok Energinet.dk Korrekt gasmåling også med tysk gas Kristof Ciok Energinet.dk Gasdivisionen Vi er: Tine Lindgren sektionschef Jesper Bruun systemanalytiker Kristof Ciok måleingeniør Zbigniew Pisarski systemanalytiker

Læs mere

Opgraderet Biogas i naturgasnettet, Bio-naturgas

Opgraderet Biogas i naturgasnettet, Bio-naturgas Opgraderet Biogas i naturgasnettet, Bio-naturgas Jan de Wit, Steen Andersen, Leo van Gruijthuijsen Disposition Gasnettet Biogas Bionaturgas Driften, eksempler Nyttige info-sider Hvad siger gasreglementet?

Læs mere

Afregningsmæssige forhold ved import af tysk gas

Afregningsmæssige forhold ved import af tysk gas Afregningsmæssige forhold ved import af tysk gas Konference - DGF Gastekniske Dage 13. & 14. maj 2008 John H. MølgaardM DONG Gas Distribution Agenda Baggrund for import af gas med anden kvalitet (tysk

Læs mere

Kontrolmanual til måling af biogas og bionaturgas

Kontrolmanual til måling af biogas og bionaturgas Kontrolmanual til måling af biogas og bionaturgas Naturgasselskabernes kontrolmanual til måling af biogas og bionaturgas 3. udgave Kontrolmanual November 2015 Titel : Kontrolmanual til måling af biogas

Læs mere

Gasmåling og -afregning nu og i fremtiden

Gasmåling og -afregning nu og i fremtiden Gasmåling og -afregning nu og i fremtiden Michael Larsen Flowtemadag 2016, 17. november 2016 Dansk Gasteknisk Center DGC er en rådgivnings- og udviklingsvirksomhed inden for energi og miljø med fokus på

Læs mere

Vejledning i forbrugskorrektion

Vejledning i forbrugskorrektion Vejledning i forbrugskorrektion Fælles principper for forbrugskorrektion ved fejlbehæftet gasmåling i naturgasselskabernes distributionssystem 1. udgave November 2006 Vejledning i forbrugskorrektion Fælles

Læs mere

Afregningsforhold i forbindelse med afsætning af biogas til naturgasnettet

Afregningsforhold i forbindelse med afsætning af biogas til naturgasnettet Afregningsforhold i forbindelse med afsætning af biogas til naturgasnettet Notat december 2009 NOTAT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk

Læs mere

Biogasopgradering. DGF Gastekniske Dage, Vejle, 5-6. april Asger Myken

Biogasopgradering. DGF Gastekniske Dage, Vejle, 5-6. april Asger Myken Biogasopgradering DGF Gastekniske Dage, Vejle, 5-6. april 2011 Asger Myken asgmy@dongenergy.dk Overview/Elements/Text boxes Agenda Status og udformning af DONG Energys anlæg i Fredericia Markedsmodel og

Læs mere

Biogas til nettet. Torben Kvist Jensen, DGC T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S. Følgegruppemøde for FORSKNG projekter 18.

Biogas til nettet. Torben Kvist Jensen, DGC T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S. Følgegruppemøde for FORSKNG projekter 18. Biogas til nettet Torben Kvist Jensen, DGC Biogas til nettet Faseopdeling af projekt Fase 1: Rammebetingelser for afsætning af biogas via gasnettet. Projektperiode 01.04.2008-31.12.2008. Fase 2: Opsætning

Læs mere

Beregning af metantal

Beregning af metantal Beregning af metantal Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) har pga. forventningen om større variation i gaskvaliteten udviklet et nyt beregningsprogram til bestemmelse af metantallet for naturgas. Metantallet

Læs mere

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for fjernaflæsning og validering. 2. Udgave Marts 2012

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for fjernaflæsning og validering. 2. Udgave Marts 2012 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for fjernaflæsning og validering 2. Udgave Marts 2012 Kontrolmanual Gasselskabernes kontrolmanual for fjernaflæsning og validering Dansk Gasteknisk Center

Læs mere

Gas til transport Sikkerhed og gaskvalitet

Gas til transport Sikkerhed og gaskvalitet Gas til transport Sikkerhed og gaskvalitet Torben Kvist (tkv@dgc.dk) Temamøde i Dansk Netværk for Gas til transport 12.11.2013 Overskrifter Kort om DGC Hvilke gasser taler vi om? Krav til gaskvalitet Sikkerhed

Læs mere

Nye gaskvaliteter i nettet

Nye gaskvaliteter i nettet Nye gaskvaliteter i nettet v. Jan K. Jensen Hørsholm Indhold: - Lovgivning - Formål - Gaskvalitet - Afregning - Anvendelse - Fokus på brint - Indsatsområder Test af naturgassystemet til H 2 distribution,

Læs mere

Kontrolmanual for måleudstyr

Kontrolmanual for måleudstyr Kontrolmanual for måleudstyr Naturgasselskabernes kontrolmanual for måleudstyr 3. udgave Kontrolmanual Juni 2010 Kontrolmanual for måleudstyr Naturgasselskabernes kontrolmanual for måleudstyr Dansk Gasteknisk

Læs mere

Kontrolmanual for GC'er på naturgasnettet

Kontrolmanual for GC'er på naturgasnettet Kontrolmanual for GC'er på naturgasnettet Naturgasselskabernes kontrolmanual for GC'er på naturgasnettet 1. udgave Kontrolmanual Juni 2011 Kontrolmanual for GC'er på naturgasnettet Naturgasselskabernes

Læs mere

GRØN GAS. Kan biogas gøre naturgassen grønnere? DGF årsmøde 2008. Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S

GRØN GAS. Kan biogas gøre naturgassen grønnere? DGF årsmøde 2008. Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S GRØN GAS Kan biogas gøre naturgassen grønnere? DGF årsmøde 2008 Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center Kan Biogassen gøre naturgassen grønnere? Giver blandinger af biogas og naturgas lavere CO 2 emission?

Læs mere

Nyt fra Sikkerhedsstyrelsen. Gastekniske Dage 13. og 14. maj 2013. Kent Eriksen

Nyt fra Sikkerhedsstyrelsen. Gastekniske Dage 13. og 14. maj 2013. Kent Eriksen Nyt fra Sikkerhedsstyrelsen Gastekniske Dage 13. og 14. maj 2013 Kent Eriksen Indhold Gasreglementets afsnit C-12 Baggrund. Bekendtgørelse om gasreglementets afsnit C-12. Bestemmelser om gaskvalitet. Bilag

Læs mere

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 30 Juni Denne gang om: 100 gasvarmepumper i Danmark. Installation af gaspejse

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 30 Juni Denne gang om: 100 gasvarmepumper i Danmark. Installation af gaspejse Stikledningen Nr. 30 Juni 2016 Nyt fra DONG Gas Distribution Denne gang om: 100 gasvarmepumper i Danmark Installation af gaspejse Status på biogasudbygningen Utætheder ved kaloriferer Udskiftning af gasmålere

Læs mere

Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse

Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse Projektrapport November 2013 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk

Læs mere

Indregulering af gasapparater nu og I fremtiden Hvad skal man gøre??

Indregulering af gasapparater nu og I fremtiden Hvad skal man gøre?? Indregulering af gasapparater nu og I fremtiden Hvad skal man gøre?? Kursusindhold Naturgassen nu og i fremtiden og konsekvenserne heraf Ny indreguleringsmetode for kedler med premixbrændere Ny indreguleringsmetode

Læs mere

Anvendelse af Biogas DK status

Anvendelse af Biogas DK status Anvendelse af Biogas DK status Torsdag d. 28. august 2008, Energinet.dk Jan K. Jensen, DGC Indhold Hvor anvendes biogassen? Sektorer og teknologier Gasmængder og potentialer VE gas potentiale Hvor kan

Læs mere

Nye gaskvaliteter i det danske naturgasnet

Nye gaskvaliteter i det danske naturgasnet Nye gaskvaliteter i det danske naturgasnet 1. November 2007 13. november 2007 Titel 1 Indhold Energinet.dks rolle Mulige nye infrastrukturprojekter Eksempel: Tysk gas til Danmark kort sigt Nye gaskvaliteter

Læs mere

Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr. med støtte til biogasanvendelse. Sammenfatning. 1. Tilskudsmuligheder. Version 2.

Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr. med støtte til biogasanvendelse. Sammenfatning. 1. Tilskudsmuligheder. Version 2. Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr ved støtte til biogasanvendelse Version 2.0 April 2013 Denne vejledning beskriver krav til installation og kontrol af måleudstyr i forbindelse med støtte

Læs mere

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for PTZgasmålesystemer. 2. udgave November 2007

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for PTZgasmålesystemer. 2. udgave November 2007 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for PTZgasmålesystemer med tryk større end 5 bar[a] 2. udgave November 2007 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for PTZ-gasmålesystemer med

Læs mere

Fremtidens naturgas i nettet

Fremtidens naturgas i nettet Fremtidens naturgas i nettet DGF Gastekniske Dage 2010 Jesper Bruun Energinet.dk 1 Agenda Status på infrastruktur - Nordgående flow Ellund 2010-2013 - Udbygning af Ellund Egtved - Andre projekter Fremtidens

Læs mere

Bekendtgørelse om gasreglementets afsnit C-12, Bestemmelser om gaskvaliteter

Bekendtgørelse om gasreglementets afsnit C-12, Bestemmelser om gaskvaliteter Bekendtgørelse om gasreglementets afsnit C-12, Bestemmelser om gaskvaliteter I medfør af 15, stk. 1 og 2, og 25, stk. 2, i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger,

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 80 Offentligt Notat Sagsansvarlig Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4.

Læs mere

RAPPORT. Omkostning ved tilslutning af biometan til naturgasnettet. Kunderapport December 2013

RAPPORT. Omkostning ved tilslutning af biometan til naturgasnettet. Kunderapport December 2013 Omkostning ved tilslutning af biometan til naturgasnettet Kunderapport December 2013 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk

Læs mere

Naturgasnettet nu og i fremtiden. Er der brug for gas og kan naturgas erstattes af VE gasser?

Naturgasnettet nu og i fremtiden. Er der brug for gas og kan naturgas erstattes af VE gasser? Naturgasnettet nu og i fremtiden Er der brug for gas og kan naturgas erstattes af VE gasser? Jan K. Jensen, DGC (jkj@dgc.dk) IDA Energi HMN Naturgas, 9. december 2015 Dansk Gasteknisk Center DGC er en

Læs mere

Observationer ved import af gas fra Tyskland

Observationer ved import af gas fra Tyskland Observationer ved import af gas fra Tyskland Informationsmøde HMN Viborg 31.5.11 DONG Gas Distribution A/S Bjarne Koch Heidenau 30.6. 11.8. 2010 GR max 15,5 15,300 15,200 15,100 15,000 Wobbe indeks variationer

Læs mere

Anlæg # 7. Gasmotoranlæg, MAN, renseanlæg. Målerapport 731-28-7 November 2009

Anlæg # 7. Gasmotoranlæg, MAN, renseanlæg. Målerapport 731-28-7 November 2009 Anlæg # 7 Gasmotoranlæg, MAN, renseanlæg Målerapport 731-28-7 November 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 7 1/17 Anlæg # 7 Gasmotor, MAN, renseanlæg Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Fælles Fallback-procedure for EDI-meddelelser

Fælles Fallback-procedure for EDI-meddelelser Fælles Fallback-procedure for EDI-meddelelser Resumé: Dette dokument er en del af dokumentationen for Naturgasmarked. Dokumentet beskriver et fælles regelsæt for Transmission og Distribution, som skal

Læs mere

RAPPORT. Test af gasapparater på biogas. Projektrapport April 2011

RAPPORT. Test af gasapparater på biogas. Projektrapport April 2011 Test af gasapparater på biogas Projektrapport April 2011 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Test af gasapparater

Læs mere

Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet. - kort fortalt

Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet. - kort fortalt Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet - kort fortalt Indhold Introduktion... 3 Tilslutning til gasnettet... 5 Salg af opgraderet biogas... 6 Bionaturgascertifikater... 7 Yderligere information...

Læs mere

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 28 Februar 2015. Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 28 Februar 2015. Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter Stikledningen Nr. 28 Februar 2015 Nyt fra DONG Gas Distribution Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter Gasbranchens installationsvejledninger Rørvalg til gasinstallationer

Læs mere

Fugt i gassen tekniske og måletekniske udfordringer

Fugt i gassen tekniske og måletekniske udfordringer Fugt i gassen tekniske og måletekniske udfordringer Gastekniske dage 2015 John B. Siemonsen, HMN Naturgas Torben Kvist, DGC Baggrund Tradition for tør naturgas Gas i transportsektoren er forholdsvist nyt

Læs mere

Regler for Støtte til Opgraderet Biogas og Renset Biogas. Version 1.0

Regler for Støtte til Opgraderet Biogas og Renset Biogas. Version 1.0 Regler for Støtte til Opgraderet Biogas og Renset Biogas Version 1.0 9. december 2013 Regler for Støtte til Opgraderet Biogas og Renset Biogas, version 1.0 2 Forord Dette regelsæt (RfS) indeholder forudsætningerne

Læs mere

Praktiske Erfaringer Fredericia Renseanlæg

Praktiske Erfaringer Fredericia Renseanlæg BIOGAS Gasmålere- og Afregning DONG Gas Distribution A/S Praktiske Erfaringer Fredericia Renseanlæg Danak Analyse A/S Finn Ødegaard fra Dansk Analyse A/S Samarbejde med DONG Dansk Analyse A/S har siden

Læs mere

Driving Green 14. Temamøde i Netværk for Gas til Transport. Branchesamarbejde omkring krav til værksteder og tankstationer. v.

Driving Green 14. Temamøde i Netværk for Gas til Transport. Branchesamarbejde omkring krav til værksteder og tankstationer. v. Driving Green 14 Temamøde i Netværk for Gas til Transport Branchesamarbejde omkring krav til værksteder og tankstationer v. Lars Jørgensen Dansk Gasteknisk Center DGC er en rådgivnings- og udviklingsvirksomhed

Læs mere

Datakvalitet i gasmarkedet del 2 af 2

Datakvalitet i gasmarkedet del 2 af 2 Datakvalitet i gasmarkedet del 2 af 2 Henrik Andersen Dataudvekslingsgruppen En arbejdsgruppe under Fagudvalget for Gasmåling Dataudvekslingsgruppens opgave er at tilvejebringe et samlet overblik over

Læs mere

Tilslutning af biometan til gasnettet og. Kort om Certifikater for bionaturgas

Tilslutning af biometan til gasnettet og. Kort om Certifikater for bionaturgas Tilslutning af biometan til gasnettet og Kort om Certifikater for bionaturgas Gastekniske dage 14-15. maj 2014 Torben Kvist (tkv@dgc.dk) Indhold Del 1: Tilslutning af biometan til gasnettet Baggrund Parallel

Læs mere

Biogassens vej ind i naturgasnettet (aspekter omkring opgradering, injektion mv.) Gastekniske dage 13-14. maj 2013 Carsten Rudmose

Biogassens vej ind i naturgasnettet (aspekter omkring opgradering, injektion mv.) Gastekniske dage 13-14. maj 2013 Carsten Rudmose Biogassens vej ind i naturgasnettet (aspekter omkring opgradering, injektion mv.) Gastekniske dage 13-14. maj 2013 Carsten Rudmose Indhold Hvad vil det sige at opgradere biogas til naturgaskvalitet Krav

Læs mere

RAPPORT. Krav til vvs-måleudstyr. Projektrapport April 2012

RAPPORT. Krav til vvs-måleudstyr. Projektrapport April 2012 Krav til vvs-måleudstyr Projektrapport April 2012 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Krav til vvs-måleudstyr Jørgen

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Beregning af SO2 emission fra fyringsanlæg Undertitel

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Beregning af SO2 emission fra fyringsanlæg Undertitel Rapport nr.: 78 Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Titel: Undertitel Forfatter Ole Schleicher Arbejdet udført, år 2015 Udgivelsesdato Januar 2016 Revideret, dato - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fremtidige forventninger til gaskvaliteten og bestemmelse af brændværdi i Energinet.dks net

Fremtidige forventninger til gaskvaliteten og bestemmelse af brændværdi i Energinet.dks net Fremtidige forventninger til gaskvaliteten og bestemmelse af brændværdi i Energinet.dks net Informationsmøde Viborg den 31. maj 2011 Tine Lindgren 1 Import af gas fra Tyskland Ingeniøren 12. januar 2011

Læs mere

Fælles Fallback-procedure for EDI-meddelelser

Fælles Fallback-procedure for EDI-meddelelser Fælles Fallback-procedure for EDI-meddelelser Resumé: Dokumentet beskriver, hvordan transmission og distributionsselskaberne håndterer situationer, hvor der ikke kan sendes korrekte måledata til tiden.

Læs mere

Forgasning af biomasse

Forgasning af biomasse Forgasning af biomasse Jan de Wit, civ.ing. Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) I denne artikel gives en orientering om forskellige muligheder for forgasning af biomasse. Der redegøres kort for baggrunden

Læs mere

Egnethed af eksisterende model til danske distributionsnet

Egnethed af eksisterende model til danske distributionsnet Quality tracker til distributionsnet Egnethed af eksisterende model til danske distributionsnet Projektrapport December 2012 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf.

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM for biogasanlæg v. Korskro, Esbjerg Kommune - supplerende høring vedr. opkobling på naturgasnettet 18. april 2013 Kolofon Titel: VVM for biogasanlæg v. Korskro, Esbjerg

Læs mere

Gasselskabernes Rolle

Gasselskabernes Rolle Gasselskabernes Rolle Hvorfor skal Biogassen ind i naturgasnettet og Hvad bør kommuner og region gøre? 16 september 2014 Frank Rosager 23-09-2014 1 Indhold : 1.Hvorledes leveres biogas ud gennem naturgasnettet

Læs mere

Krav til gaskvalitet. Bilagsrapport til: Afsætning af renset og opgradere biogas via naturgasnettet. Klientrapport Juni 1994

Krav til gaskvalitet. Bilagsrapport til: Afsætning af renset og opgradere biogas via naturgasnettet. Klientrapport Juni 1994 Krav til gaskvalitet Bilagsrapport til: Afsætning af renset og opgradere biogas via naturgasnettet Klientrapport Juni 1994 Krav til gaskvalitet Bilagsrapport til: Afsætning af renset og opgraderet biogas

Læs mere

Håndtering af fremmede gasser i det danske gassystem

Håndtering af fremmede gasser i det danske gassystem Håndtering af fremmede gasser i det danske gassystem Per G. Kristensen pgk@dgc.dk ATV møde d. 20. marts 2012 Program DGC De helt grundlæggende krav til gaskvalitet Krav fra ledningsnet/systemet Krav fra

Læs mere

Statusrapport for arbejdet i Dataudvekslingsgruppen under FAU-GM i perioden ultimo 2003 til ultimo 2006

Statusrapport for arbejdet i Dataudvekslingsgruppen under FAU-GM i perioden ultimo 2003 til ultimo 2006 DGC-notat 1/12 Statusrapport for arbejdet i Dataudvekslingsgruppen under FAU-GM i perioden ultimo 23 til ultimo 26 Formål Formålet med denne rapport, er at redegøre for arbejdet og de opnåede resultater

Læs mere

Anlæg # 12. Gasmotor, Caterpillar G Målerapport November 2009

Anlæg # 12. Gasmotor, Caterpillar G Målerapport November 2009 Anlæg # 12 Gasmotor, Caterpillar G 3612 Målerapport 731.28-12 November 2009 DGC-rapport 731.28 Anlæg # 12 1/15 Anlæg # 12 Gasmotor, Caterpillar G 3612 Danny Lovett Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab. Notat August 2003

Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab. Notat August 2003 Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab Notat August 03 DGC-notat 1/10 Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab Indledning I tilbudsmaterialet for

Læs mere

VVM anmeldelse. Nature Energy Vaarst A/S Bionaturgasledning, Torderupvej 23, Gistrup til M/R-station 8503 Gudumholm. Projekt nr. 851.

VVM anmeldelse. Nature Energy Vaarst A/S Bionaturgasledning, Torderupvej 23, Gistrup til M/R-station 8503 Gudumholm. Projekt nr. 851. VVM anmeldelse Nature Energy Vaarst A/S Bionaturgasledning, Torderupvej 23, Gistrup til M/R-station 8503 Gudumholm Projekt nr. 851.8190 December 2014 VVM anmeldelse 1. Projektansvarlig HMN Naturgas I/S

Læs mere

NATURGAS i Danmark. Nyttige adresser hvis du vil vide mere:

NATURGAS i Danmark. Nyttige adresser hvis du vil vide mere: Nyttige adresser hvis du vil vide mere: DONG A/S Agern Allé 24-26 2970 Hørsholm Tlf.: 4517 1022 Fax: 4517 1044 e-mail: dong@dong.dk www.dong.dk Hovedstadsregionens Naturgas I/S (HNG) Gladsaxe Ringvej 11

Læs mere

Bekendtgørelse om gaskvalitet

Bekendtgørelse om gaskvalitet Bekendtgørelse om gaskvalitet I medfør af 5, stk. 1, nr. 5, og stk. 2, 26-28 og 31, stk. 2, i lov nr. XXXX af XXXX 2018 om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel (gassikkerhedsloven)

Læs mere

Gastekniske Dage 2014 Biometan på transmissionsnettet

Gastekniske Dage 2014 Biometan på transmissionsnettet Gastekniske Dage 2014 Biometan på transmissionsnettet Onsdag den 14. maj 2014 kl. 16:30 v/jakob Kjær, Energinet.dk Dato - Dok.nr. 1 Energinet.dk s målsætning Biogas transporteret i naturgassystemet udgør

Læs mere

Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009

Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Målerapport 731-28-20 November 2009 DGC-rapport 731.28 Anlæg # 20 1/15 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Danny Lovett Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Anlæg # 13. Gasmotoranlæg, Jenbacher JMS 620. Målerapport 731-28-13 November 2009

Anlæg # 13. Gasmotoranlæg, Jenbacher JMS 620. Målerapport 731-28-13 November 2009 Anlæg # 13 Gasmotoranlæg, Jenbacher JMS 620 Målerapport 731-28-13 November 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 13 1/15 Anlæg # 13 Gasmotor: Jenbacher JMS 620 Jan de Wit Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Anlæg # 2. Dieselmotoranlæg, regulerkraft. Målerapport 731-28-2 Maj 2009

Anlæg # 2. Dieselmotoranlæg, regulerkraft. Målerapport 731-28-2 Maj 2009 Anlæg # 2 Dieselmotoranlæg, regulerkraft Målerapport 731-28-2 Maj 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 2 1/16 Anlæg # 2 Dieselmotor, regulerkraft Jan de Wit Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009 DGC-rapport

Læs mere

Tilskud til biogas. Transport, proces og varmeproduktion 3. Maj 2016 Gas tekniske dage. Maja Klejs Pedersen, Energinet.dk

Tilskud til biogas. Transport, proces og varmeproduktion 3. Maj 2016 Gas tekniske dage. Maja Klejs Pedersen, Energinet.dk Tilskud til biogas Transport, proces og varmeproduktion 3. Maj 2016 Gas tekniske dage Maja Klejs Pedersen, Energinet.dk 3. Maj 2016 Gas tekniske dage 1 Agenda Hvem kan få tilskud Trin 1 ansøgning og tilsagn

Læs mere

BIOGAS OG SYSTEMDRIFT

BIOGAS OG SYSTEMDRIFT BIOGAS OG SYSTEMDRIFT Gastekniske dage 2017 23. maj 2017, Søren Balle Rasmussen INDHOLD Hvorfor skal gassen være grøn? Netudbygning og systemdrift Tre cases fra Energinet Opsamling 2 GASSEN GRØNNE FREMTID

Læs mere

Måling af biogas. NO x og CH 4 afgifter. Per G. Kristensen pgk@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y.

Måling af biogas. NO x og CH 4 afgifter. Per G. Kristensen pgk@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y. Måling af biogas NO x og CH 4 afgifter Per G. Kristensen pgk@dgc.dk Program I Biogas måling af mængde - Hvorfor vil vi måle energimængden? - Energimåling og gas - Gaskvalitet - Eksempler på måler systermer

Læs mere

Afprøvning af Schlumberger Mistral M2 gasmåler. Projektrapport April 2003

Afprøvning af Schlumberger Mistral M2 gasmåler. Projektrapport April 2003 Afprøvning af Schlumberger Mistral M2 gasmåler Projektrapport April 2003 Afprøvning af Schlumberger Mistral M2 gasmåler Leo van Gruijthuijsen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2003 Titel : Afprøvning

Læs mere

Er der penge i skidtet?

Er der penge i skidtet? Er der penge i skidtet? Gasnettet, oprindelsescertifikater og ny støtteordning Foreningen for Danske Biogasanlæg Dorte Gren Kristiansen dgk@energinet.dk Dato - Dok.nr. 1 Indhold 1. Energinet.dk s opgaver

Læs mere

Firma Adresse Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende kaldet Gasforbrugeren)

Firma Adresse Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende kaldet Gasforbrugeren) Mellem Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende kaldet Gasforbrugeren) og Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende betegnet Gasleverandøren) er der dags dato indgået følgende KONTRAKT om levering af naturgas

Læs mere

Rundt om biogas. Gastekniskedage Den. 13. maj 2008 Torben Kvist Jensen, DGC T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S

Rundt om biogas. Gastekniskedage Den. 13. maj 2008 Torben Kvist Jensen, DGC T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S Rundt om biogas Gastekniskedage Den. 13. maj 2008 Torben Kvist Jensen, DGC Agenda Hvad er biogas? Miljømæssige fordele ved biogas Anvendelse af biogas Biogas og naturgas Biogasanlæg Gårdbiogasanlæg, ca

Læs mere

Bæredygtigheds - certificering af biogas til transport

Bæredygtigheds - certificering af biogas til transport Bæredygtigheds - certificering af biogas til transport Billund 13. maj 2015 Frank Rosager Planlægnings- og udviklingschef, HMN Naturgas I/S 18-05-2015 1 Content : 1.. 2. From biomasses to biogas. 3. From

Læs mere

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012 Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Naturgas Fyn 5,9% 7,9% 25,7% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas

Læs mere

RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS

RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS 2012-2015 Side 2/8 INDHOLD RESUMÉ... 3 PRODUKTER PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR GAS... 3 FORSYNINGSPLIGTPRODUKTER...

Læs mere

Aftale. mellem. Dansk Gas Distribution (Netejer) [og] [Opgraderingsejer navn] (Opgraderingsejer) [og

Aftale. mellem. Dansk Gas Distribution (Netejer) [og] [Opgraderingsejer navn] (Opgraderingsejer) [og Aftale mellem Dansk Gas Distribution (Netejer) [og] [Opgraderingsejer navn] (Opgraderingsejer) [og [Producenten af Biogas navn] (Producenten af Biogas)] om tilslutning af Opgraderingsanlægget til Det Danske

Læs mere

Aftale. mellem. NGF Nature Energy Distribution A/S (Netejer) [og] [Opgraderingsejer navn] (Opgraderingsejer) [og

Aftale. mellem. NGF Nature Energy Distribution A/S (Netejer) [og] [Opgraderingsejer navn] (Opgraderingsejer) [og Aftale mellem NGF Nature Energy Distribution A/S (Netejer) [og] [Opgraderingsejer navn] (Opgraderingsejer) [og [Producenten af Biogas navn] (Producenten af Biogas)] om tilslutning af Opgraderingsanlægget

Læs mere

Indregulering af gasapparater i fremtiden Hvad kan man gøre?? Premix brændere

Indregulering af gasapparater i fremtiden Hvad kan man gøre?? Premix brændere Indregulering af gasapparater i fremtiden Hvad kan man gøre?? Premix brændere Kippunkt kurven Nefit turbo Konklusion Der kan opstå problemer ved varierende gaskvaliteter Nogle af kedlerne er

Læs mere

RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER

RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER 2012-2014 Side 1/7 ENERGITILSYNET EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS FORDELT PÅ INDHOLD

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Naturgasledning til Hasselager og Aarhus Havn Baggrund for høringen Det er i dag ikke muligt at få leveret naturgas som procesenergi

Læs mere

Methanemissioner fra Biogasanlæg

Methanemissioner fra Biogasanlæg Methanemissioner fra Biogasanlæg Økonomiseminar 08.12.2014 Torben Kvist (tkv@dgc.dk) Øvrige projektdeltagere: Lars Jørgensen Steen D. Andersen Kasper Stefanek Martin Nørregaard Hansen Dansk Gasteknisk

Læs mere

VE-gasser i naturgasnettet IDA ENERGI

VE-gasser i naturgasnettet IDA ENERGI Forgasningsgas i naturgasnettet VE-gasser i naturgasnettet IDA ENERGI HMN Naturgas - Gladsaxe 09 december 2015 Niels Bjarne K. Rasmussen Dansk Gasteknisk Center nbr@dgc.dk Indhold Hvad er forgasning? Hvad

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Til: Teknisk Udvalg Side 1 af 5 Notat med supplerende oplysninger om planlægningen for en ny naturgasledning fra Sabro til Aarhus Havn 1. Konklusion HMN Naturgas I/S (HMN) ønsker at etablere en naturgasledning

Læs mere

Regler. for. tilførsel af opgraderet Biogas (Bionaturgas) til Det Danske Gassystem. (Regler for Bionaturgas)

Regler. for. tilførsel af opgraderet Biogas (Bionaturgas) til Det Danske Gassystem. (Regler for Bionaturgas) Regler for tilførsel af opgraderet Biogas (Bionaturgas) til Det Danske Gassystem (Regler for Bionaturgas) (Version 1.0) Gældende fra 1. maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 4 2. DEFINITIONER...

Læs mere

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 29 September 2015. Denne gang om: Gasdistribution Vest flytter. Røgaftræk ødelægges af UV-stråling

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 29 September 2015. Denne gang om: Gasdistribution Vest flytter. Røgaftræk ødelægges af UV-stråling Stikledningen Nr. 29 September 2015 Nyt fra DONG Gas Distribution Denne gang om: Gasdistribution Vest flytter Røgaftræk ødelægges af UV-stråling Status på biogasudbygningen Ny lovpligtig energimærkningsordning

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner BEK nr 1450 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

O 2 -måling i stedet for CO 2 -måling

O 2 -måling i stedet for CO 2 -måling -måling i stedet for C -måling DGF ERFA konference Større og mindre gasfyrede anlæg Middelfart 6. og 7. september 2006 v/ Henrik Andersen, DGC -måling i stedet for C Erstatning af C -måling med -måling

Læs mere

Støttemodeller ved afsætning til naturgasnettet Gas PSO

Støttemodeller ved afsætning til naturgasnettet Gas PSO Støttemodeller ved afsætning til naturgasnettet Gas PSO Maja Klejs Pedersen mkp@energinet.dk Energinet.dk 9. December 2013 1 Agenda Gas PSO ordningen Hvad er rammerne? Hvordan søger man? Hvordan hænger

Læs mere

Kondensat fra naturgasfyrede enheder

Kondensat fra naturgasfyrede enheder Kondensat fra naturgasfyrede enheder Notat Juni 2016 Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 www.dgc.dk dgc@dgc.dk DGC-notat 1/5 Kondensat fra naturgasfyrede enheder

Læs mere

BEK nr 1412 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1412 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1412 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-0296761 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om måling

Læs mere

Før markedsåbningen og unbundlingen af naturgasselskaberne varetog gasleverandørerne hele aftaleforholdet

Før markedsåbningen og unbundlingen af naturgasselskaberne varetog gasleverandørerne hele aftaleforholdet Betingelser og vilkår for distribution af naturgas I henhold til Lov om naturgasforsyning 36 a skal Energitilsynet godkende de metoder, der er anvendt ved fastlæggelsen af betingelser og vilkår for distribution

Læs mere

Kontrakt. Afbrydelighedsaftale for 2011/ Grundlag. (Samlet betegnet som "Parterne")

Kontrakt. Afbrydelighedsaftale for 2011/ Grundlag. (Samlet betegnet som Parterne) Kontrakt Energinet.dk Lautruphøj 5-7 2750 Ballerup ( Energinet.dk Gastransmission ) og Navn: Adresse: ( Forbrugeren ) (Samlet betegnet som "Parterne") Afbrydelighedsaftale for 2011/2012 1 Grundlag Nærværende

Læs mere

Regler for Bionaturgascertifikater. Version 1.1

Regler for Bionaturgascertifikater. Version 1.1 Regler for Bionaturgascertifikater Version 1.1 1. januar 2016 Dok. 15/07181-6 Klassificering: Offentlig/Public Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 4 1.1 IKRAFTTRÆDEN... 4 2 DEFINITIONER... 4 2.1 ANVENDTE

Læs mere

Anlæg # 3. Fueloliefyret dampturbineanlæg. Målerapport Maj 2009

Anlæg # 3. Fueloliefyret dampturbineanlæg. Målerapport Maj 2009 Anlæg # 3 Fueloliefyret dampturbineanlæg Målerapport 731-28-3 Maj 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 3 1/16 Anlæg # 3 Fueloliefyret dampturbineanlæg Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

IDA Energi. Forbrændingsteknik 2016 S U S T A I N A B L E G A S T E C H N O L O G Y. IDA Energi - Forbrændingsteknik KVF 2016

IDA Energi. Forbrændingsteknik 2016 S U S T A I N A B L E G A S T E C H N O L O G Y. IDA Energi - Forbrændingsteknik KVF 2016 IDA Energi Forbrændingsteknik 2016 Olie- og gasforbrænding Karsten V. Frederiksen kvf@dgc.dk www.dgc.dk Olie- og gasforbrænding Oliebrænderteknologi Forbrændingsforhold/miljø Trykforstøvning Rotationsforstøvning

Læs mere

Beslutning 10. Kondenserende kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF

Beslutning 10. Kondenserende kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF Beslutning 10 kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF Gas 24 Gaskedler / Udskiftning af gaskedel Standardhus for gasopvarmede huse Generelle forudsætninger vedr. gaskedler Forudsætninger for den

Læs mere