sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter"

Transkript

1 ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart Oliefyr Solceller på taget kan betale det meste af elregningen I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Side 20: Varmepumper Det skal du være opmærksom på! Side 22: Gør brug af kr. fradraget til håndværkerregninger

2 Udgiver Nectar Communication Store Kannikestræde København K T Ansv. Redaktør Xenia Nedergaard Nectar Communication Redaktør Annemette Allerup Grafisk Design Art Direction: Lykke Pasbøl DTP/Tegnestue: Søren Pedersen Forsidefoto Stefan Kai Nielsen Produktion Nectar Communication T Papir 52g forbedret avispapir Distribution Post Danmark Annoncesalg Margrethe Angel T EnergiIndsigt tager forbehold for trykfejl. Artikler må citeres med tydelig kildeangivelse. Udgivet i samarbejde med: Energitjenesten VarmePumpeOrdningen VPO Varmepumpefabrikantforeningen Dansk Energi LEDE ER Skal dit nye fyr være en varmepumpe? LEDER Godt nok har denne vinter ikke været nær så hård som de to foregående, og brændselsudgifterne har holdt sig nogenlunde i ro, men alligevel er der mange husejere, som begynder at tænke på et alternativ til det traditionelle olie- eller gasfyr. Varmeregningen er jo efterhånden blevet en betydelig post på driftsbudgettet, hvis man ikke lige bor i et relativt nybygget, velisoleret hus faktisk er varmeregningen for de fleste blevet fordoblet eller tredoblet de seneste par år. Olie og gasfyr vil i øvrigt også blive politisk udfaset inden for overskuelig fremtid for der er enighed om, at Danmark skal frigøre sig fra fossile brændsler. Der er mere end olie- og gasfyr i dag, så vi skal til og i gang. Derfor er der god grund til at begynde at interessere sig seriøst for alternativer til de dyre fossile brændstoffer, og det måske også lidt vel gamle fyr. Det er her, at varmepumper bliver interessante. For en varmepumpe kan ikke alene nedsætte din varmeregning med 50 % og sikre varmeforsyningen, uanset hvad der måtte ske i Mellemøsten og verdens andre olieproducerende lande den kan også mindske forurening og CO 2 forbrug og dermed være med til at forbedre klima og miljø. Ikke mindst i områder, hvor der ikke er udsigt til fjernvarme eller anden kollektiv varmefor syning foreløbig. Men mange ved ikke, hvad en varmepumpe egentlig er og at der faktisk findes forskellige muligheder for at få en varmepumpe til effektiv opvarmning og varmt brugsvand i et helårshus. Også uden, at man skal have en meget stor grund. Der skal naturligvis investeres noget i at ændre varmeforsyningen. Men dels tjener investeringen sig relativt hurtigt hjem i energibesparelser dels er der måske mulighed for at få et lån til forbedringer af boligen. Og endelig er der også fradragsmuligheder for håndværkerudgifterne på kr. pr. voksen person i husstanden. Der er heller ingen tvivl om, at energiforsyningen får større og større betydning ved et evt. fremtidigt hussalg: Fremtidens huskøbere vil også prioritere en fornuftig varmeforsyning og varmeregning, når de skal købe bolig. Ja, denne trend er allerede begyndt med den obligatoriske energimærkning i salgsannoncerne fra alle ejendomsmæglerne, med energiattester og energiregnskaber. Derfor udgives dette temamagasin om varmepumper i samarbejde Teknologisk Institut, Energi tjenesten, Varmepumpeordningen, Varmefabrikantforeningen og Dansk Energi. Magasinet info rmerer reelt og ligetil om dine muligheder ved at investere i en varmepumpe hvad man skal være opmærksom på, hvem man kan søge råd og tilbud hos, hvad man kan forvente af udgifter nu og besparelser sidenhen. Vi har forsøgt at holde magasinet på et relativt lavteknisk plan, så man ikke behøver være ingeniør eller tekniker for at forstå principperne og mulighederne. Dygtige installatører, energirådgivere og -vejledere hos de forskellige energitjenester og -selskaber står parate til at forklare og eksemplificere yderligere, hvis mulighederne vækker din interesse. Læs nu blot magasinet i ro og mag derhjemme. Eller gem det, til næste varmeregning får dig op i det røde felt. Så er det måske ikke længere så kedeligt at beskæftige sig med varmepumper 2 VarmePumpe- Fabrikantforeningen Redaktionen

3 INDHOLD Side 2 Skal dit nye fyr være en varmepumpe? Side 3 Varmepumperne bliver vigtige i fremtidens energisystem Side 4 Hvad er en varmepumpe? Side 7 Skal jeg overveje at skifte til en varmepumpe? Side 8 Jesper Asholt Det drejer sig både om en mindre varmeregning og et mindre CO 2 udslip Side 10 Analyse viser stor tilfredshed med installerede varme-pumper over hele landet Side 12 Du fortjener den bedste varmepumpeløsning Side 14 Mesters eget varmeanlæg er noget særligt Side 16 Tanken om at producere vores egen varme gør mig glad Side 19 Jordvarme erstatter pensionsklart oliefyr Side 20 FAKTA Det skal du være opmærksom på: Om varmepumper generelt! Side 22 Energirådgiverens gode råd om varmepumper Side 25 Vælg en energimærket varmepumpe Side 26 Jordvarmeanlæg på højkant bliver billigere og bedre Side 26 Hvad med finansieringen? Side 29 I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Side 31 Få skattefradrag for din varmepumpeinstallation Side 32 Vælg en kvalificeret installatør! Side 34 Sundt indeklima og maksimal komfort samlet i én energivenlig løsning Side 37 Hver tredje vil energirenovere boligen i 2012 Side 39 Udsigt til kun kr. i varmeregning i år Varmepumperne bliver vigtige i fremtidens energisystem Af klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard For bare 10 år siden var olieprisen omkring 20 $ pr. tønde. I dag har prisen for længst rundet 100 $, og det Internationale Energiagentur forudser, at olieprisen kan nå 150 $ pr. tønde i 2015, hvis ikke de nødvendige investeringer i øget kapacitet finder sted i Mellemøsten og Nordafrika. Samtidig er verden på kurs mod en bekymrende temperaturstigning, som vil hæve havniveauet og gøre klimaet mere ustabilt. Derfor vil regeringen omstille energi- og transportsystemet til et 100 % vedva rende energisystem i Det vil kræve investeringer af både virksomheder og husholdninger, men det vil også sikre os mod fremtidige energiprisstigninger, og det vil skabe en grøn økonomi i vækst. Den omstilling kan vi ikke gennemføre alene ved at bygge vindmøller, der skal erstatte kul- og gaskraftværkerne. Vi skal også gøre en stor indsats for at effektivisere energiforbruget og ikke mindst rette søgelyset mod energiforbruget i vores bygninger, hvor 40 % af Danmarks energi bliver brugt. Samtidig skal det reducerede energiforbrug også i bygninger baseres på vedvarende energi. Energikravene til nye huse skærpes, så de bruger stadigt mindre energi, og vi har foreslået et stop for installation af olieog naturgasfyr i nybyggeri fra 2013, og fra 2015 skal det være slut med at installere oliefyr i eksisterende byggeri. Når individuel opvarmning baseret på olie og gas gradvist udfases, vil varmepumper, solvarme og anden vedvarende energi være et oplagt valg. Hvis energisystemet indrettes intelligent, så varmepumperne især kører, når produktionen fra vindmøllerne er stor, vil varmepumperne bidrage til, at vindenergien udnyttes bedst muligt. Med de stigninger i olieprisen, der er udsigt til, vil investeringer i eksempelvis en varmepumpe og energibesparelser i boligen være investeringer, der kan betale sig. I øjeblikket kan man via håndværkerfradraget få støtte til dele af udgifterne, ligesom flere energiforsyningsselskaber har tilskudsordninger. Og fra 2013 indfører vi en ny, grøn støtteordning til energirenovering af boliger, hvor der blandt andet ydes tilskud til visse former for vedvarende energi. Jeg kan bestemt opfordre til, at alle boligejere undersøger, om det kan betale sig at investere i en varmepumpe og dermed spare udgifterne til endnu en tank dyr fyringsolie. 3

4 Hvad er en v En varmepumpe kan erstatte et gammelt olie- eller gasfyr som den centrale del af dit fyringsanlæg til opvarmning og varmt vand. Varmepumpen bruger vedvarende energi solenergi fra jorden eller fra udeluften til opvarmning af vand i radia torerne og varmt brugsvand i køkken og bad. Moderne varmepumper er så effektive, at du kan spare ca. halvdelen af din varmeregning ved at udskifte dit gamle fyr med en varmepumpe. Ekspansionsventil Jordslanger 55 C Kondensator VARMEPUMPE- MODUL Fordamper Kompressor Kilde: Den lille blå om Varmepumper Varmt vand Gulvvarme / radiator Princippet i en varmepumpe 1. Varmeenergien fra jord eller luft opsamles og føres ind i varmepumpeunit en 2. Fordamper. Her overføres varmeenergien til varmepumpens iskolde kølemiddel og pumpes ind i kompressoren 3. Kompressor. Her hæves trykket, så kølemidlets temperatur bliver mange doblet, inden det pumpes videre 4. Kondensator. Her afgiver kølermidlet varmeenergien til husets varmesystem og varmtvandsbeholderen 5. Ekspansionsventil. Trykket sænkes her og kølemidlet bliver atter iskoldt, så det igen kan optage maksimal varmeenergi i fordamperen Der findes to typer varmepumper, som kan erstatte dit olie- eller gasfyr: En varmepumpe, der udnytter solenergi fra jorden (et jordvarmeanlæg) og en varmepumpe, der udnytter udeluftens varmeindhold (et luft-til-vand anlæg) og begge kan levere såvel varmt vand i radiatorerne som varmt vand i hanerne året rundt. Jordvarmeanlæg Et jordvarmeanlæg fungerer ved at trække varmen ud af jorden i din have. Og der er altid varme i jorden, for sommerens store energimængder fra solen lagres hvert år i de øverste jordlag og varmelageret forsvinder ikke i løbet af vinteren. Et jordvarmeanlæg vil typisk dække hele husets varmebehov til varme og varmt brugsvand. Solvarmen lagres ved forholdsvis lave temperaturer i jorden 8-10 C men denne varme overføres så via lange jordslanger til varmepumpen inde i huset, hvor varmepumpens kompressor hæver trykket og dermed temperaturen i kølemidlet til over 100 C, som opvarmer vandet i varmepumpens beholder op til grader, til varmesystemet og brugsvandet. Løsningen kaldes også en væsketil-vand varmepumpe, men i daglig tale kalder de fleste det bare jordvarme. Jordvarme kræver et større og lettilgængeligt haveareal til nedgravning af jordvarmeslangerne. En tommelfingerregel siger, at du skal have ca. 2 gange så mange m 2 haveareal som det areal, jordvarmeanlægget skal opvarme. For eksempel siger man: Har du et hus på 150 m 2 fra 1985 med et nuværende olieforbrug på ca l olie årligt, skal du bruge ca. 300 m 2 jordareal til slangerne. Slangerne graves ca. 1 m ned i jorden, så du kan sagtens få en pæn græsplæne oven på bagefter. Det kan også være muligt at nedgrave slangerne til jordvarmeanlægget lodret, hvilket naturligvis kræver langt mindre areal. Læs mere på side 26 Luft-til-vand anlæg Et luft-til-vand anlæg er et godt alternativ til et jordvarmeanlæg, hvis du ikke har tilstrækkeligt med haveareal. Det fungerer ved at udnytte udeluftens naturlige varmeenergi, trække den ind i huset til varmepumpemo dulet ved hjælp af en ventilator og ligesom ved jordvarmeanlægget booste temperaturen i kompressoren, før varmen bliver brugt til opvarmning af det varme vand, der skal bruges i haner og radiatorer. Et luft-til-vand anlæg kræver intet graveri i haven, men der skal opstilles et kabinet udenfor, som skal stå frit og uafdækket i forbindelse med huset. Anlægget er billigere i anskaffelse, men knap så effektivt, især hvis der er perioder med meget hård frost (under -12 C). Endelig: Det er muligt, du har hørt om de langt billigere luft-til-luft varmepumper, som ligeledes udnytter varmen i udeluften til opvarmning. Men denne type er primært velegnet til at erstatte elopvarmning i boliger fx fritidshuse. Luft-til-vand varmepumpe Væske-til-vand varmepumpe (jordvarme) Varmepumpe med lodret boring 4

5 armepumpe? Hvad koster det og hvad kan jeg spare? Der er store besparelser at hente ved at erstatte et ældre oliefyr med en varmepumpe til boligopvarmning og varmt vand. Både et jordvarmeanlæg og en luft-til-vand varmepumpe er godt nok en dyrere investe ring end et nyt oliefyr, men investeringen er tjent hjem på mellem 5 og 10 år. Men allerede fra første dag vil man opnå en besparelse på varmeregningen på ca. 50 %. Så selv om man skal låne til anlægget, vil der ofte være overskud på budgettet med det samme. Jordvarme Typisk koster et nyt jordvarmeanlæg ca kr. inkl. varmvandsbeholder, opstilling, montering og nedlægning af jordslanger i haven. Det er betalt tilbage på max 10 år i et lille hus, men knap 6 år i et større hus og det har en levetid på mindst 20 år. Luft-til-vand løsning Et luft-til-vand varmepumpeanlæg er noget billigere i indkøb typisk ca kr. Tilbagebetalingstiden, sammenlignet med et jordvarmeanlæg vil være næsten den samme. Grunden til det er, at den årlige driftsomkostning (forbrug af el til drift af varmepumpen) er ca % højere end et jordvarmeanlæg. Årsagen er, at man jo skal bruge mest energi om vinteren, og her er luften, som varmepumpen bruger som energikilde, koldere. Derfor skal varmepumpen arbejde lidt mere end et jordvarmeanlæg. En god tommelfingerregel er, at skift fra oliefyr til jordvarme giver en besparelse på ca. 50 % af omkostningerne til opvarmning, mens et luft-til-vand anlæg giver en besparelse på ca. 40 % i samme installation. Hus på 180 m 2 4 beboere. Nuværende forbrug = liter olie, virkningsgrad brænder etc. = 80 % Serviceomkostninger og skorsten = kr./år Oliepris = 11 kr./liter Elpris = 2 kr./kwh Samlet varmeregning inkl. service = kr./år Ny varmepumpe, merinvestering ift. renovering af oliefyr = kr Nominel ydelse = 11 kw Årlig effektivitet = 3,3 (COP) Serviceomkostninger = kr./år Samlet varmeregning inkl. service = kr./år Samlet besparelse = kr./år Afdrag på lån ( til 4 % i rente) = kr./måned svarende til ca kr. pr. år. Besparelse inkl. låneomkostninger = kr./år. Kilde: Teknologisk Institut Reducer din varmeudgift med øjeblikkelig virkning til laaaaaaangt under det halve... Skift til Danmarkspumpen hvis du har elvarme eller oliefyr i sommerhuset, villaen eller lejligheden. AUTORISERET INSTALLATION WORLD WIDE WEBCONTROL Generalagent Kinnan as Tlf NYHED! Webkontrol Minimal støj Mulighed for natsænkning Flere kontante fordele: 5 års TOTALgaranti på pumpe og installation. Importøren står bag og sikrer garantien. ENERGITILSKUD til sommerhuse, villaer og kontorer, hvis de er elopvarmede. SMS- og webkontrol Alle anlæg er energiklasse A COP/udnyttelsesgrad op til 5,6. Sidegevinster: Bedre indeklima året rundt med ion filter. 8+ grader hele vinteren sikrer sommerhuset mod fugt og frostskader. Airconditioning om sommeren giver trivsel og velvære. Ring og aftal tid til et uforpligtende eksperttilbud! Få mere information på Eller ring til: Har du FJERNVARME kan DANMARKSPUMPEN tilsvarende reducere dine varmeudgifter og forbedre indeklimaet i helårsboligen. 3214_annonce-221x140.indd 1 13/04/

6 BRUG SOLEN TIL OPVARMNING OG ELPRODUKTION Med en vedvarende energiløsning fra KH nordtherm kan du udnytte oplagret solenergi fra jorden, vandet eller luften til produktion af varmt vand og opvarmning af boligen ved hjælp af en varmepumpe. Udnytter du samtidig solens stråler til elproduktion så giver det... Besparelser på op til 85 % VORES ERFARING ER DIN SIKKERHED KH nordtherm har mere end 30 års erfaring med vedvarende energiløsninger. Vores professionelle energikonsulenter kommer gerne ud og vurderer din bolig samt udarbejder en økonomiberegning. DIN VEJ TIL EN VEDVARENDE ENERGILØSNING Kontakt os på , så kan vi sammen og uforpligtende finde den rigtige energiløsning der passer til dit behov. HAR DU EN VARMEPUMPE? Med en EMC 400 løsning kan du forbedre dit varmesystem ved hjælp af kombinering af energikilder og en intelligent styring. Det giver... Besparelser på op til 35 % VEDVARENDE ENERGILØSNINGER Jordvarme Luftvarme (luft/vand) Søvarme Solceller Solvarme Rømersvej 30 - DK-7430 Ikast - Tlf

7 Skal jeg overveje at skifte til en varmepumpe? De mest almindelige bevæggrunde for at overveje en varmepumpe er enten, at man synes, man bruger alt meget dyr energi til opvarmning og/eller, at det nuværende fyr trænger til snarlig udskiftning. Naturligvis kan man stadig overveje at skifte til et nyt olie- eller gasfyr (indtil 2017, hvor det højst sandsynligt ikke længere vil være muligt at købe fyr til fossile brændsler ifølge regeringens energiplan), og så håbe på, at olie- og gasreserverne strækker meget længere, end eksperterne spår i dag. Men er du bare lidt fremsynet og tilmed også klimabevidst er varmepumpen i mange tilfælde en rigtig god fremtidsløsning. Hvis du da ikke vil over i at tænke på at fodre et stort pillefyr eller en masseovn. En varmepumpeunit til et hus på 200 m 2 er normalt en unit, som indeholder alle tekniske dele og en varmtvandsbeholder på ca. 185 ltr. Den fylder typisk 60x60 cm plus rørinstallationer. Den sviner ikke og kræver ingen olietank over jorden. Energibesparelsen ligger typisk på ca. 50 % i forhold til olie-/gasfyr og dit CO 2 udslip bliver reduceret med knap 40 %. Har du en sø i haven? For så er det muligt, du kan få en løsning med en varmepumpe, der henter energi fra solenergien i vandet. Er du mere interesseret i en luft-tilvandløsning? Så skal du have mulighed for at opstille et ventilatorkabinet uden for huset, som ikke står alt for tæt på skellet til naboen eller lige under jeres soveværelsesvinduer. Har du et flerstrenget radiatorsystem med store radiatorer? De er nemlig mest velegnet til varmepumpeløsninger. Har du et godt og tidssvarende elsystem? Det skal nemlig have kapacitet til at trække varmepumpen ellers ryger noget af fortjenesten Søg råd og vejledning! Du kan næppe svare på alle spørgsmålene selv. Men du kan vende dem med en energi rådgiver fx fra dit elselskab, fra Energi tje nesten eller med en kompetent varmepumpe installatør og få svar på, om du skal gå ind i alvorlige overvejelser omkring din fremtidige opvarmning. Der er nogle spørgsmål, du skal have afklaret! Er husets klimaskærm dvs. isolering i hulmure, lofter, gulve, kælder, beskaffenheden af vinduer og døre i orden? Varmepumper kan ikke udrette mirakler, hvis der under alle omstændigheder fyres for gråspurvene. Derfor er det mere økonomisk rentabelt at starte her, før man går i gang med jord- eller luft-til-vand varmepumper. Er din have stor nok? Til de fleste almindelige parcelhuse skal du regne med m 2 areal. For at få det helt nøjagtigt fastslået, skal en sagkyndig beregne, hvor stor en varmepumpe du skal bruge (det har betydning for, hvor mange meter jordslange du skal bruge), og hvilken jordtype du har i haven. Er det våd jord, hvor grundvandet står højt? Eller f.eks. sandet jord? Sidstnævnte kræver mere slange end våd jord. Kilde: IVT 7

8 Jesper Asholt Det drejer sig både om en mindre va Vi har haft besøg af en yderst kompetent energivejleder fra Energitjenesten, Christian Oxenvad, som har gennemtjekket vores Johan Christensen hus fra 1970 her i Værløse i alle detaljer, fortæller Jesper Asholt, skuespiller. Han har givet os lidt af en køreplan for, hvad vi her i huset kan gøre for at blive bedre til at passe på miljøet noget, som interesserer mig rigtig meget, da jeg også er med i en arbejdsgruppe i tænketanken Concito, som arbejder seriøst med at formidle, hvordan man nedbringer CO 2 udslippet fra såvel private som store husholdninger. Først og fremmest skal vi isolere Det viser sig, at vores hus er enormt dårligt isoleret stik imod hvad jeg troede. Johan Christensen huse i 70 erne blev jo berømmet for deres gode kvalitet og råvarer. Men det kan godt være, at der er brugt mahogni til døre og vinduer, men så viser der sig så til gengæld at være meget tynde brøstninger under de store vinduer i stuen, kolde vægge i entreen mod nord, gammeldags termoruder i badeværelse og bryggers, soveværelser og kontor - og der mangler isolering bagved radiatorerne. Der er desuden kun datidens mm batts på loftet og lidt Leca i gulvet alt sammen fordi huset er bygget før de store energikriser i 1973 og Vi fyrer med andre ord en del for gråspurvene og det skal vi have styr på, før vi begynder at tænke på alle de alternativer, jeg egentlig troede, vi først og fremmest skulle satse på. Det er godt nok ikke særligt sexet at investere i isolering og energiruder, men det skal være på plads, før vi begynder at bruge penge på de mere spændende alternative opvarmningskilder. Ellers batter de slet ikke så meget, som de kan. Første anbefaling fra energivejlederen: Vi skal tjekke med kommunen Vi har et gasfyr, og jeg er sådan set meget stemt for at udskifte det med en løsning med alternative energikilder, men dels er gasfyret forholdsvist nyt, dels er der muligvis fjernvarme på vej i området inden for de næste 10 år. Så kan det jo ikke svare sig. Men det kan alle borgere sådan set tjekke ved at kontakte deres kommune og bede om at se varmeplanerne eller ved at kontakte lokale politikere og spørge ind til planerne. I vores tilfælde vil det nu nok vare en rum tid, før der kommer fjernvarme ved gadedøren hvis nogen sinde så derfor er der god idé i at gå i gang med alle de indledende manøvrer nu og hente bonus fra de lavest hængende frugter nu og her. Ekstra 300 mm batts eller granulatisolering på hele det gamle loft Skift af 1-lags glas i entré til 3-lags energiruder samt skift af ruder eller vinduer i nord- og østvendte facader Tætning af døre og vinduer Efterisolering af tynde vindues-brøstninger Evt. udvendig sokkelisolering, da varmerørene løber nede i gulvet, og soklen er kold og uisoleret, som huse fra den tid havde som standard Anslået udgift: kr. ekskl. håndværkertimer, som der kan søges fradrag til 8

9 Fakta om huset i Værløse: Bygget 1970 dengang 98 m 2, kun sparsomt efterisoleret. Nybygget fløj på 50 m 2 fra 2005 med lavt varmebehov. Gas incl. madlavning: Forbrug 1900 m 3 årligt svarende til kwh nettovarme leveret rmeregning og et mindre CO 2 udslip Solceller er nok det første, vi vil gøre Når vi har fået isoleret og forbedret de mest oplagte steder, er det nok et solcelleanlæg, vi først og fremmest vil investere i. Både fordi det er forholdsvist let at få installeret på vores sydvendte tag og fordi det vil kunne levere strøm til vores almindelige forbrug, uanset hvilken opvarmningsløsning vi ender med. Faktisk vil et solcelleanlæg i vores tag snildt kunne producere kwh eller nok til det almindelige elforbrug i vores familie. Og kobler vi sidenhen jordvarme på, kan endnu flere solceller på taget være med til at producere noget af den strøm, der skal til for at få varmepumpen til at fungere. Det koster godt nok en del at få installeret solcelleanlægget ca kr. men dels får man jo fradrag til håndværkerudgifterne ( kr. pr. voksen person i husholdningen pr. år), dels tjener det sig hjem på under 14 år. Og derefter har vi ingen udgifter til el de næste ca. 20 år! (Solcelleanlæg har en levetid på ca. 30 år). Jordvarme i haven Vi har en forholdsvis lille have især hvis man trækker vores staudebede fra. Men jeg kan forstå, at vi måske kan få lagt jordslangerne i to lag, sådan ca. i 3/4 og 1½ meters dybde - eller vi kan inddrage og rydde bedene og genplante dem ovenpå jordslangerne. Så det skulle altså ikke være så svært at få etableret jordslangerne. De siger, det kan gøres på en uges tid - og så kan man jo benytte lejligheden til at genarrangere stauderne, få noget nyt i jorden osv. Vil vælge leverandører med omhu Selv om man er meget positiv over for nye løsninger, er der selvfølgelig også rum for en vis portion skepsis. Der skal investeres mange penge duer det nu efter hensigten? Men Jesper Asholt er ikke i tvivl: Danmark må og skal i gang med en omstilling af energiforbruget og vi må alle være med til at bidrage. Vi skal bare sørge for at rådføre os med de uvildige rådgivere fra fx Energitjenesten og energiselskaberne og så skal vi have fat i de leverandører og installatører, der er eksperter på området og kan dokumentere deres beregninger. 9

10 Analyse viser stor tilfredshed med installerede varmepumper over hele landet En større undersøgelse af barrierer og erfaringer med varmepumper, foretaget af Energistyrelsen, viser, at hele 88 % af de interviewede husejere er tilfredse med deres anlæg og 10 % er i nogen grad tilfredse. Væsentligt for tilfredsheden er varmeudgiften og varmebesparelsen de 10 % har enten ikke sparet helt så meget som forventet eller har haft problemer med at få anlægget til at fungere. Ingen problemer med installationen Stort set alle husejerne i den kvalitative erfarings analyse oplevede, at installationen var ganske uproblematisk også selv om langt størstedelen fik jordvarmeanlæg. Det opleves slet ikke så slemt at få haven gravet op. Når det gælder indkøringen af anlægget, oplevede flere i analysen dog behov for tilretninger eller efterjusteringer af driften. Men de fleste af dem har ikke oplevet det som særlig problematisk. Varmepumper i helårshuse Barrierer og erfaringer blandt danske husejere Juli 2010 Varmepumper er efterhånden en tryg og velafprøvet teknologi. Få kvalificeret rådgivning inden du beslutter dig. Meget lav varmeudgift Undersøgelsen viser også meget markant, at anlæggene er meget billige i drift også selv om mange af husene i undersøgelsen er ganske store, mange er ældre og mange efter husejernes svar at dømme ikke særlig optimalt isoleret. Det er altså huse, der ellers ville have en ret høj varmeudgift. Alligevel har 35 % af husejerne i analysen opnået en varmeudgift på under kr. om året. Ikke overraskende er der sammenhæng mellem varmeudgiften og husets størrelse: 50 % af husene på under 120 m 2 har en udgift til varme på under kr. om året,,mens hele 53 % af de store huse på over 150 m 2 har en udgift på under kr. om året hvilket også er lavt, sammenlignet med fyring med olie eller gas. Store besparelser, især ved jordvarme 27 % siger, de har sparet kr. og det er især jordvarmeejerne. Samtidig giver hele 64 % udtryk for, at de i høj grad har sparet det, de forventede mens 14 % mere siger, at de i nogen grad har sparet det, de forventede. Kun 2 % synes slet ikke, at anlægget lever op til forventningerne med hensyn til besparelser på varmeregningen. Anlæggene driftssikre og ingen problemer med at holde varmen 84 % af husejerne oplyser, at de slet ikke har oplevet problemer eller kun ganske få problemer i forbindelse med driften af anlægget. Primært startproblemer med tekniske småfejl og justeringer eller installatørfejl. 81 % af husejerne siger, at de ikke har haft problemer med at holde varmen om vinteren (og det var forrige år!). Men der er i intet tilfælde tale om større problemer en del har også brændeovn til at supplere opvarmningen, mest for hyggens skyld. Med andre ord, Energistyrelsens undersøgelser viser, at varmepumper efterhånden er en tryg og velafprøvet teknologi. Man skal blot sørge for at få den rette rådgivning og finde den rette installatør. Læs hele Energistyrelsens rapport her: 10

11 VØLUND VARMEPUMPER Burde du skrotte dit oliefyr? - og skifte til en energikilde, der kan spare 50% og give dig miljøvenlig og vedvarende energi Vi må se i øjnene, at oliefyret er en uddøende race. Fyrets tørst efter dyr olie og dets efterfølgende CO 2 -holdige ånde passer hverken ind i husejernes pengepung eller ønsket om miljøvenlighed! Men faktisk er der et alternativ, som du bør overveje nøje. Du kan reducere din energiudgift med 50% og samtidig få en fremtidssikret og miljøvenlig energikilde. Lyder det for godt til at være sandt? Løsningen er en varmepumpe fra Vølund, som bruger varmen fra jorden eller luften. Vi har mere end 30 års erfaring med teknologien og har gennem tiden udviklet varmepumper, der er særligt tilpasset til det danske klima. Vi har ingen standardløsninger. I stedet dimensionerer vi anlægget efter dit hus og dine behov, og det gør vi i samarbejde med specialuddannede fagfolk. Er du blevet nysgerrig efter at vide mere om teknologien, så send en mail til med dit navn og din adresse, så sender vi dig brochuren Omtanke for fremtiden, som kan fortælle mere om miljøvenlige varmepumper fra Vølund. Læs mere på

12 Du fortjener den bedste varmepumpeløsning Når du skal investere i en varmepumpe, er det væsentligt, at du er sikker på, at du får den bedste løsning. Det kan energiselskaberne hjælpe dig med. - Elselskabernes rådgivning om varmpumper står blandt andet på ryggen af hinanden for at udnytte de mange forsknings- og udviklingsprojekter, som vi har i sat gang i regi af ELFORSK. Vores mål er netop, at samfundet og du som forbruger bliver klogere på god og effektiv anvendelse af energi fortæller Jørn Borup Jensen fra ELFORSK, som varetager projekter for offentlige midler. Den udvikling koster en husstand ca. 3 kr. om året og hjælper bl.a. til, at du kan få effektive varmepumpeløsninger. Den lille blå om Varmepumper ELFORSK har bl.a. på baggrund af ordningens resultater bidraget til at give ny viden om varmepumper i en overskuelig håndbog Den lille blå om Varmepumper. Vores tanke med bogen er at hjælpe din rådgiver med at finde netop det system, der giver dig den bedste løsning. Den lille blå er et teknisk opslagsværk med nøgletal, princip løsninger og andre nyttige oplysninger og kan downloades fra fortæller Jørn Borup Jensen. ELFORSK administreres via Dansk Energi, der har energiselskaberne i Danmark som medlemmer. Kvalificeret rådgivning hos energiselskabet Hvis du overvejer en varmepumpe, er det helt oplagt, at kontakte et energielselskab. Her kan du få gode råd om, hvordan dit særlige varmebehov bedst dækkes med en varmepumpeløsning. De kan hjælpe dig med at finde frem til, hvilken varmepumpe du skal købe og som passer bedst til dit varmesystem afslutter Jørn Borup Jensen. VARMEPUMPER MED KVALITET OG VIRKNINGSGRADER DER HOLDER JORD- OG LUFT/VAND VARMEPUMPER - SPAR på varmeregningen med et godt alternativ» udnyttelse af naturens energi» optimal driftsøkonomi» god tilbagebetalingstid» enkelt design» miljøvenlig og støjsvag TRÆNGER DIN VARMEPUMPE TIL EN UDSKIFTNING? Netop nu giver vi dig Danmarks vel nok højeste pris på din gamle/brugte varmepumpe (uanset alder/kvalitet/ mærke) ved udskiftning til den nyeste Flexi Power Varmepumpe Gidex tilbyder i hele Danmark: vejledning/tilbud nede montører garanti (i hjemmet) (alle hverdage)» STIEBEL ELTRON forhandles via din installatør! Du kan finde én nær dig på STIEBEL ELTRON tilbyder varmepumper til rumopvarmning, varmt brugsvand og ventilation, kombineret med solvarme og solceller. STIEBEL ELTRON er en af de førende producenter i Europa inden for moderne varmepumpeteknik.

13 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Savner du et alternativ til oliefyr og høje varmeudgifter? Med en Danfoss varmepumpe udnyttes energien i jorden til opvarmning af din bolig. Dette energivenlige alternativ til oliefyret giver store besparelser på din varmeregning og maksimal komfort året rundt også om vinteren. Når du vælger en Danfoss varmepumpe får du desuden markedets bedste kvalitet og knowhow som en ekstra tryghed. Derfor skal du vælge en varmepumpe fra Danfoss: Spar op til 50% på din varmeregning Bliv uafhængig af olie Opnå maksimal komfort uden besvær Brug tiden på familien i stedet for på vedligeholdelse og overvågning Få en pålidelig varmekilde, der virker stabilt år efter år Forøg din ejendomsværdi med vedvarende energi 50% besparelse på varmeregningen Spar op til 50% på varmeregningen ved at udskifte dit gamle oliefyr med en varmepumpe fra Danfoss. varme.danfoss.dk

14 Mesters eget varmeanlæg er noget særligt Jan Erik Larsen på Vesterbrogade i Gilleleje ved mere om varmepumper end de fleste. Han har nemlig installeret varmepumpeanlæg for sine kunder i Nordsjælland i mere end 16 år, og naturligvis har han også et varmepumpeanlæg i privaten, et dejligt Anneberg typehus på 170 m 2. Anlægget er 10 år gammelt og startede lidt som et forsøgsanlæg, fordi jeg ville afprøve nogle af de erfaringer, jeg havde gjort mig med kunderne - og fordi jeg havde et tæt samarbejde med Teknologisk Institut, hvor jeg blev udfordret på at forøge effektfaktoren ved varmepumpeteknologien. Det er faktisk en hybrid mellem et jordvarmeanlæg og et luft-til-vand-anlæg, idet luft-til-vand delen af det her anlæg bruges, når udetemperaturen er tilstrækkelig høj, mens jordvarme-delen først sætter i funktion, når temperaturen udenfor kommer under 4 C. 300 m slanger i haven var nok Kombinationen af de to varmepumpeteknologier gjorde, at vi kunne nøjes med et relativt lille gravearbejde i vores i øvrigt heller ikke kæmpestore have. Der skulle blot 300 m slange ned, som sagtens kunne være i græsplænen uden at forstyrre bedene. Og pumpen til luft-vand-anlægget kunne også være i et hjørne af haven, bag ved vores bryggers, hvor vi så har samlet styringen af det hele. Naturligvis krævede det mange beregninger og afstemninger med alle mulige eksperter, jeg var rendt ind i gennem årene, men nu kører det altså på 10. år og har en effektfaktor på mellem 4-4,5 på årsbasis. Det siger måske ikke almindelige mennesker så meget, men det betyder, at man får 4,5 gange så megen energi ud af anlægget, som man putter i det, forklarer Jan Erik kwh om året til det hele Varmepumpeanlægget bruger kwh årligt. Og vi bruger nogenlunde det samme til almindeligt elforbrug. Så vi ender på en varme/elregning på knap kr., som forholdene er nu. Men jeg har da pønset på at få sat et solcelleanlæg op på taget, så vi kan se frem til en meget lavere elregning fremover. En kombination af et jordvarmeanlæg og et luft til vand anlæg kan være en løsning til huset med den mindre have. Et kombineret anlæg som fx dette skal skræddersyes til huset og det koster naturligvis noget mere end et traditionelt jordvarmeanlæg. 14

15 Fyrer du for gråspurvene? DANSKE BOLIGEJERE HAR ET UACCEPTABELT HØJT ENERGIFORBRUG. HAR DU ET GAMMELT OLIEFYR, ER DU SIKKERT MED PÅ HOLDET. Find ud af hvad du kan spare med en gratis energirapport. Du kan også bestille en termografering af dit hus fra 950 kr. Bestil på telefon eller sms sparnord energi + dit postnummer til På gensyn i Spar Nord Bank Telefon tættere på

16 Tanken om at producere vores gør mig glad I foråret 2011 fik Karen og Steffen Svinth Thommesen mulighed for at købe hendes bedsteforældres hus fra 1850 i Karlebo for en overkommelig penge. I hvert fald så overkommelig, at der blev plads til at renovere hus og varmesystem inden for det beløb, det unge par dels havde lidt af selv, dels kunne låne til efter forbedringer. Det hele var langt fra færdigt, da vi var ude at besøge den unge familie ved juletid, for der havde været meget, der skulle gøres. Men nu er der tændt for jordvarmen og parret har stort fokus på, hvordan det går med varmeregnskabet med den nye opvarmningsform. Vi var fra starten klar over, at der skulle investeres i at isolere ejendommen, for min farfar og farmor brugte over kr. på olieregningen de sidste år, fortæller Karen Svinth Thommesen Det skulle ligesom også indrettes til en børnefamilie anno Og samtidig være fremtidssikret, så det er fornuftigt at bo i, når vi bliver 2 voksne og 2 storforbrugende teenagere om år. I forbindelse med overtagelsen af huset, blev der lavet Energimærke, så vi vidste godt, hvor tampen brændte. Bedre isolering i gulv, vægge og loft, nye vinduer og døre og så ud med det gamle oliefyr. Det fik vi faktisk gjort under Skrot Dit Oliefyrs tilskudsordningen, så det gav kr. til at betale regningen til jordvarmen. Som blev noget af det første, vi gik i gang med, for det skulle jo helst laves, inden det måske blev vinter og frost i jorden som sidste år. Hentede 3 tilbud på jordvarme Vi var en del på nettet og undersøge, hvad man skulle være opmærksom på, da vi gerne ville ud i en ny opvarmningsform. Det endte med, at vi bad om tilbud fra 3 forskellige leverandører og jeg skal love for, at det gav nogle valgmuligheder, fortæller Steffen. Tilbuddene varierede nemlig både meget i pris og meget i forslaget til dimensionering: Et tilbud anbefalede omkring 700 meter slange i haven, et andet 800 og et tredje kun 400 meter. Priserne varierede fra til Men så bad vi om dokumentation for beregningerne. Her var det, at Ren Varme, et VPO certificeret firma - medlem af VarmePumpeOrdningen VPO, viste sig at være det eneste firma, der kunne vise nogle faktiske beregninger, så vi vidste, hvilken ef- 16

17 egen varme fekt vores anlæg ville få. Og så blev det naturligvis dem, der gravede slanger ned til skoven i efteråret og gjorde klar til, at vores hus bliver opvarmet via jordvarme fra nu af. En tilbagebetalingstid på bare 6 år Det kan godt være, at man bliver lidt benovet over at skulle betale for et jordvarmeanlæg, men vi fik jo i skrottilskud og så ser det ud til, at varmereg ningen bliver mod tidligere kr. årligt. Vi sparer altså kr. årligt, så jordvarmeanlægget er betalt på ca. 6 år. Besparelserne/pengene er jo dejlige, men det er især tanken, der gør mig glad: At vi producerer vores egen varme, uden at belaste miljøet. Når vi får råd, vil vi også gerne have en løsning med sol eller vind, så vi kan producere vores egen strøm! Lige nu ser det ud til, at det er noget med solceller på taget, men vi har faktisk sagtens grund nok til en vindmølle, hvis man ellers kan få lov til at stille den op. Det ville være rigtig dejligt at være helt selvforsynende med energi, slutter Steffen, men der er stadig meget at gøre med at få hele ombygningen af huset færdigt, med nyt køkken og bad. Spar på varmeregningen - skift til varmepumpe Jordvarme Har du fortsat råd til oliefyr? Udnyt håndværkerfradraget ELRO tilbyder mange former for energirigtige opvarmningsløsninger... Se aktuelle priser og få yderligere information på Vores energikonsulenter giver gerne et uforpligtende tilbud, der passer til netop dit hus

18 Jordvarme giver store besparelser - i forhold til gas og olie DVI HVAD NU HVIS......din have er for lille til jordvarme? Så har vi en varmepumpe, som optager varmen fra udeluften i stedet for jorden. Be sparelsen bliver lidt mindre, men er et rigtig godt og miljøvenligt alternativ til jordvarme. Mere end 30 år med varmepumper, jordvarme såvel som luft/vand varmepumper, har gjort DVI førende i branchen for bolig opvarmning med vedvarende energikilder fra jord, luft og vand , , ,- = 45.00,- Energisparetilskud op til kr. GRATIS ENERGIBEREGNING Vi beregner din besparelse ved jordvarme sammenlignet med din nuværende varmekilde og udarbejder et tilbud alt inkluderet! Bestil besøg af en kunderåd giver allerede i dag Gratis rådgivning og uforpligtende tilbud 30 år med egen dansk produktion af varmepumper er din garanti for et velfungerende anlæg Ring og hør om jordvarme med fradrag og tilskud i For lille have? se meget mere på jordvarme.dk Vi dækker hele DK Nymøllevej Nibe DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

19 Jordvarme erstatter pensionsklart oliefyr Den er ikke kun en dyr fornøjelse for Lis og Henning Jensen. Den er heller ikke gode venner med miljøet. Og så er den heller ikke særlig energieffektiv. Derfor har ægteparret fra Hjørring besluttet sig for, at den aldrende og olieslugende salamanderkedel nu skal på pension. Men hvad skal Lis og Henning Jensen fremover varme huset op med? Efter en samtale med en energivejleder viste det sig, at svaret meget vel kunne være et jordvarmeanlæg. For dyrt med oliefyr Stuehuset på Dalsgård, som Lis og Henning Jensens velholdte gård hedder, er på 200 m 2 med 40 m 2 overetage. Det kræver ca liter olie om året at varme huset op, og det betyder en årlig udgift på omkring kr. Det er alt for dyrt med oliefyret, men vi vil da også gerne gøre noget mere miljørigtigt, fortæller Lis Jensen under samtalen med Peter Larsen, energivejleder hos Energitjenesten. Inden mødet har de to hjørringensere både indhentet tilbud på en luft-vand varmepumpe og et jordvarmeanlæg. Men stadig er der mange uafklarede spørgsmål. Er husets isolering for eksempel tilstrækkelig til at skifte til luft-vand varmepumpe eller jordvarme, som har en noget lavere temperatur i varmerørene end oliefyret? Se på husets isolering og vinduer Netop boligens isoleringsgrad og vinduer har stor betydning for succes med en varmepumpe. I Lis og Henning Jensens hus er der kun 100 mm. loftsisolering. Så rådet fra energivejlederen var at blæse granulat ind på loftet, så man i stedet vil få 300 mm til at holde på varmen. En anden vigtig ting handler om radiatorerne: Et hus med for små eller for få varmeapparater kan få problemer med den lave fremløbstemperatur, som en varmepumpe arbejder med, påpeger Peter Larsen under mødet, der dog kunne berolige ægteparret fra Hjørring med, at det i deres tilfælde ikke ville blive noget problem. Kan jordvarme hamle op med vinterkulden? Henning Nielsen er bestemt ikke afvisende over for ideen om et jordvarmeanlæg. Og han bakkes op af energivejleder Peter Larsen: I kan med fordel vælge jordvarme, slår Energitjenestens mand fast. I vil kunne halvere jeres varmeudgifter, men I skal regne med anlægsudgifter på til kroner. Ekstreme kuldegrader bekymrer dog Henning Nielsen en smule: Kan et jordvarmeanlæg stadig fungere, hvis det bliver rigtig koldt?. Spørgsmålet har relevans, fordi netop vinterkulden har været et problem for nogle husejere med varmepumper. Men energivejlederen mener ikke, at en streng vinter vil gøre livet surt for anlægget: Familien har netop fået efterisoleret loftet med 350 mm papirisolering til i alt 400 mm og planlægger udskiftning til jordvarmeanlæg til foråret. Når loftsisoleringen kommer på plads, skulle det ikke blive noget problem. Jordvarmeanlægget har også en elpatron, der sætter i gang, hvis anlægget ikke kan levere den nødvendige varme, og de nedgravede jordslanger reagerer heldigvis langsomt på voldsom kulde. Plads til jordslanger En anden ting, der får pilen til at pege mod jordvarme, er jordbundsforholdene omkring Dalsgaard. Der er nemlig fugtig sand- og muldjord, og det er noget, der passer jordvarme rigtig godt. Grundvandet står ret højt det mærker vi i perioder med meget regn, forklarer Henning Nielsen. Og samtidig er der godt med plads til at få gravet jordslanger ned. Hele m 2 er der omkring stuehuset. Men hvad med levetiden på et jordvarmeanlæg?, spørger Henning Nielsen. Op til 20 år på selve kompressoren og 100 år på slangerne, er svaret fra Peter Larsen. Lis og Henning Jensen nærmer sig en afklaring på afløseren til det gamle oliefyr. Nu er tiden moden til at indhente flere tilbud på jordvarmeanlæg. 19

20 AKTA FAKTA FAKTA Det skal du være opmærksom på: Om varmepumper generelt! Huset og varmepumpen skal passe sammen! Derfor skal leverandøren bruge en række oplysninger om din ejendom og dit brugsvandsbehov, så det sikres, at varmepumpen kan opfylde behovet. Måske skal huset gøres klar til varmepumpen. Måske skal der isoleres, isættes nye vinduer, ændres på radiatorerne. Start derfor altid med at tale med en erfaren varmepumpeinstallatør. Hvor effektiv er varmepumpen? Som køber vil du naturligvis gerne vide, hvor effektiv en varmepumpe er. Her skal du gå efter årsvirkningsgraden altså hvordan pumpen fungerer i løbet af et helt år ikke bare virkningsgraden på en normal forårsdag i april. Virkningsgraden kaldes også COP Coefficient of Performance og den fastlægger pumpens evne til at levere varme i forhold til, hvor meget el, den bruger. Hvis en varmepumpe har virkningsgraden 3 (COP 3), betyder det, at den producerer 3 gange mere energi, end den bruger. Altså bliver 1 kwh til 3 kwh. Og det gælder både varme til varmeanlægget og til det varme brugsvand. Men vær opmærksom på, at det skal være årsvirkningsgraden, du sammenligner på. Nogle varmepumpeproducenter angiver virkningsgraden ved specifikke (og ofte gunstige) driftsbetingelser. Du skal være sikker på pumpens effektivitet, også når det er rigtigt koldt. Dette gælder ikke mindst lufttil-vand pumper. Hvad skal jeg forlange af installatøren? Uanset om du vælger en installatør, der er omfattet af VarmePumpeOrdningen (VPO) eller en installatør, der er specialuddannet og autoriseret af en varmepumpefabrikant, kan og skal du forlange, at han leverer: Kompetent rådgivning om din ejendoms egnethed til varmepumpe Overskueligt og fast tilbud Optimal dimensionering God installation og oprydning Nøje justering af anlægget ved idriftsættelse Kontrol af funktion ved idriftsættelse Service herefter Prøv at lave en energiberegning på nettet. Hvis du vil have et lille, hurtigt indblik i besparelsesmulighederne ved at udskifte dit oliefyr med en varmepumpe, kan du gå ind på fx. EnergiBeregneren (www. energiberegneren.dk) eller på Totalkredits Miljøberegner (www.totalkredit.dk). Her får du på få minutter et slag på tasken over dine besparelsesmuligheder, når du taster dit eksisterende forbrug til opvarmning ind. Indhent flere tilbud! Og kræv som minimum, at de indeholder følgende: Nedgravning af jordslanger (hvis det er et jordvarmeanlæg) Selve varmepumpen (med kort beskrivelse og angivelse af placeringskrav og opstillingsmuligheder) Rør- og elarbejde inkl. isolering af rør Bygningsmæssige foranstaltninger ifm. installationen Installation, opstart og indregulering Bimåler på varmepumpen til måling af reelt varmeforbrug Det fremtidige forventede kwh-forbrug Kan jeg selv etablere mit varmepumpeanlæg? For at installere en varmpumpe og dermed få det optimale udbytte af din varmepumpe, skal der vælges en certificeret installatør. Henvend dig derfor altid til en installatør med varmepumpeerfaring - som er certificeret af enten VPO ordningen eller af producenten. Hvor meget kan jeg spare på varmeregningen? Du kan normalt spare op imod halvdelen af din varmeregning, hvis du udskifter et olieeller gasfyr med en varmepumpe. Investeringen i anlægget vil typisk være tjent hjem på mellem 5-10 år. Og anlæggets levetid er mindst 20 år. 20

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe.

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Indhold Velkomst 2 Varmepumpe en klog energiløsning 4 Tre afgørende spørgsmål ved valg af varmepumpe 6 Danfosss

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010 Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Klimakommissionens formand 12 Situationen

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt på miljøet Lykke Friis: "Grib chancen for at energiforbedre" På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12

nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt på miljøet Lykke Friis: Grib chancen for at energiforbedre På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12 nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt magasinet for andelshavere TEMA Tjen penge på miljøet POLITIK Lykke Friis: "Grib chancen for at energiforbedre" ANDELSLIV På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12 nyt fra kredsene

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER DE STØRRE BYGNINGERS BIDRAG TIL FREMTIDENS ENERGIPRODUKTION OG EN MERE BÆREDYGTIG BYGNINGSMASSE Forundersøgelse Maj 2014 Bygherreforeningen Teknologisk

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

LED FIND VEJ I JUNGLEN!

LED FIND VEJ I JUNGLEN! LÆS OM: ENERGIRENOVERING + LED-BELYSNING + BIOBRÆNDSEL + ENERGIMESSE + GODE RÅD LED FIND VEJ I JUNGLEN! LED er fremtidens lys, og fremtiden er her allerede. En af landets førende LED-eksperter bor i Frederikshavn

Læs mere

Varmepumper i områder uden for kollektiv energiforsyning

Varmepumper i områder uden for kollektiv energiforsyning Elforprojekt nr. 335-48 Journal nr. 464-01 Projektrapport August 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 4 1. Indledning... 5 1.1 Eksperimentel undersøgelse... 5 1.2 Konceptudvikling... 6 2. Sammenfatning...

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE - ét stop til en energirigtig bolig GØR ENERGIFORBEDRING LETTERE FLERE MULIGHEDER END NOGENSINDE FØR Drømmer du om en bolig uden fodkulde og kolde vægge, og som samtidig er

Læs mere

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi T E M A N U M M E R 2 0 1 1 Danmark satser på Smart Grid Intelligent elsystem med mere vedvarende energi NORDISK MILJØMÆRKNING Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark forsynes med el

Læs mere

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET FAMILIEØKONOMI EN GUIDE TIL ØKONOMISKE ALTERNATIVER. Frit el-valg BREDBÅND UDEN LOMMESMERTER

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET FAMILIEØKONOMI EN GUIDE TIL ØKONOMISKE ALTERNATIVER. Frit el-valg BREDBÅND UDEN LOMMESMERTER 4TIPS TIL Energiformer Kortlæg boligen ud fra en energimæssig helhedsbetragtning DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Familieforsikringer Forsikrings-tjek kan give store besparelser på hjemmefronten

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

En verden uden pengeinstitutter?

En verden uden pengeinstitutter? 1 2013 pengenyt En verden uden pengeinstitutter? 13 situationer, hvor du ville have svært ved at undvære dit pengeinstitut Den lave rente århundredets gave Overførsler speedes op Hvor kvikt er dit lån?

Læs mere

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb 4 Fra boligdrøm til drømmebolig Et boligkøb starter oftest som en drøm og skulle gerne blive ved at være

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum Indholdsfortegnelse Når skaden er sket, introduktion........... 3 Hvad sker der, og hvad gør vi nu........... 4 Personlige papirer, hvordan får vi dem igen...... 5 Advokatens råd................... 6 Forsikringsbranchens

Læs mere

Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det. Course: Develop and Market (SPRO3IB) Anette Vagner Bernbom, student no.

Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det. Course: Develop and Market (SPRO3IB) Anette Vagner Bernbom, student no. Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det Course: Develop and Market (SPRO3IB) Udarbejdet af : Vejleder: Anette Vagner Bernbom, student no.200027 Marianne Stenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED Varmepumper til varmekilderne luft, jord og grundvand Varmepumper til nybyggeri og modernisering Varmepumper opvarmning eller varme/køle-kombination

Læs mere