Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening"

Transkript

1 Mejeristen side 3 DELEGERETMØDE side 10 SUNDHEDSORDNING Nummer 2 Maj årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

2 Formanden har ordet Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten for godt til at sidde inde. Påsken er overstået og foråret er kommet til Danmark. Med foråret kommer også alle generalforsamlinger i DMF. Jeg har været på alle de afholdte generalforsamlinger. Det er altid dejligt at komme til de forskellige forsamlinger og møde medlemmerne. Stemningen ved dette års generalforsamlinger har været positiv, og spørgelysten har mest været samlet omkring Feriefondens salg af Smørbøtten, og den gode udvikling DMF s økonomi (minus finanskrise ;-)) og medlemssituationen. Det er mit indtryk at alle har fået svar på deres spørgsmål, og det glæder mig meget at medlemmerne også ser positivt på fremtiden for DMF. Der er nogle billeder og enkelte kommentarer fra diverse generalforsamlinger inde i bladet. Faglige sager I 2008 hentede DMF flere penge hjem til medlemmerne, end medlemmerne betalte DMF i kontingent. I al beskedenhed synes jeg faktisk det er ganske godt gået, men det kan også kun ske med bistand fra forbundet. Vender jeg så tingene rundt på hovedet, er det utrolig negativt, at der kan hentes så mange penge hjem til DMF s medlemmer. Det må være et tegn på at medlemmerne er blevet snydt, ellers ville mejerierne vel ikke efterbetale. Spørgsmål, er mejeribrugets arbejdsgivere lige så skurkagtige som i rengøringsbranchen? Rengøringsbranchen har rigtig mange brodne kar, som snyder medarbejderne alt det de kan komme efter, men sådan er det dog heldigvis ikke i mejeribruget. Men der kan ske fejl i mange led, bl.a. indberetning fra arbejdslederen, indtastning på lønningskontoret, forkert tolkning af overenskomsten eller direkte snyd (den sidste er sjælden). Det er derfor utrolig vigtigt at man tjekker time- og lønsedler, og kontakter sin tillidsmand eller undertegnede lige så snart man er i tvivl om tingene passer. Jo før eventuelle fejl bliver rettet, jo lettere er det at få rettet dem op. Delegeretmøde er kongres og delegeretmøde år. Det er på disse møder at fremtiden formes 4 år frem. Der er mange ting der skal laves op til sådanne møder. Forberedelser, beretning osv. Så kære medlemmer, lad nu landsbestyrelsen og delegerede høre jeres meninger, ris eller ros. Hvilken retning skal Danske Mejeristers Fagforening bevæge sig i? Det er nu I har muligheden for at gøres jeres indflydelse gældende. Der vil senere være mulighed for at se hvem de enkelte afdelings generalforsamlinger har valgt som delegerede. Husk på at vi i DMF vil være til for medlemmerne, ikke omvendt. Mejeristen Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Dansk Funktionærforbund-Serviceforbundet Funktionærernes og servicefagenes arbejdsløshedskasse»mejeristen«udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Redigeret af Lars Gram Vester Allé Århus C Telefon: Telefax: Lars Gram, direkte: Kontorets åbningstid: Dagligt Fredag Tryk: AKA-Print A/S Grydhøjparken 5, 8381 Tilst Telefon: Telefax: Næste nummer udkommer 8. september 2009 (Materiale til næste nr. skal være kon toret i hænde senest 17. august 2009) Nr. 2 Tirsdag den 19. maj årgang Lars Gram

3 Delegeretmøde Danske Mejeristers Fagforening og DMF Feriefonden Der indkaldes hermed til Delegeretmøde fredag den 2. oktober Delegeretmøde afholdes på Hovborg Kro, der ligger i den sydlige del af Vestjylland. Alle delegerede vil forinden mødet få tilsendt den skriftlige beretning. Dagsorden for DMF s 24. delegeretmøde Mødet åbnes. Valg af dirigenter og stemmetællere. Godkendelse af forretningsorden og diæter. Landbestyrelsens beretning. Regnskaberne fremlægges. Forslag fra afdelingerne. Forslag fra landsbestyrelsen. Valg af formand/forretningsfører, landsbestyrelse og revisor samt suppleanter. Dagsorden for Feriefonden Bestyrelsens beretning. Regnskaberne fremlægges. Valg til bestyrelsen. Med venlig hilsen Danske Mejeristers Fagforening og Feriefonden 3

4 GENERALFORSAMLING Danske Mejeristers Fagforening afdeling 910 Sjælland afholder generalforsamling for afdelingens medlemmer samt ledsagere. Generalforsamling afholdes tirsdag den 16. juni 2009 kl i Havrebjerg Forsamlingshus Krænkerupvej 57, 4200 Slagelse. Dagsorden: 1) Velkomst v/formanden. 2) Valg af referent, ordstyrer og stemmetæller. 3) Formandens beretning. 4) Regnskab ) Indkomne forslag. (Skal være formanden i hæn de senest 4 dage før generalforsamlingen.) 6) Valg af bestyrelsen. På valg er næstformand. 7) Valg af revisorer. På valg er: Poul Møller. 8) Valg af suppleanter. 9) Orientering om DMF v/lars Gram. 10) Eventuelt. Vi starter med generalforsamling præcis kl Efter generalforsamlingen er afdelingen vært med lidt god mad, vi forventer at spise ca. kl. 18:00. Med hensyn til maden er tilmelding nødvendigt. Tilmelding til formanden senest mandag d. 8. juni på tlf. nr (bedst efter kl ), eller til Benny Pedersen på tlf.nr og Christian Sørensen på tlf.nr P. b. v. Torben Madsen Generalforsamlinger De første syv af DMF s i alt ni afdelinger har nu afholdt deres generalforsamling. Det har som vanligt været en stor fornøjelse for mig at deltage i afdelingernes generalforsamlinger. For mig er disse generalforsamlinger livslinien til det virkelige liv, og muligheden for at høre hvad der rører sig på mejerierne. Alle afdelinger har kunnet præstere et pænt fremmøde, hvilket tegner godt for fremtiden. Der har været en god debat og spørgelyst, som giver en generalforsamling liv. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke for den opbakning jeg har mødt, og håber vi sammen kan forsætte det arbejde landsbestyrelsen har sat i gang. Lars Gram Billederne er fra generalforsamlingerne i Randers afd. og Fyns afdeling. 4

5 DMF Afdeling Østjylland afholdte 6. marts 2009 generalforsamling på Odder Bowlingcenter kl , 11 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Referat Afdelingens formand Anna Maria bød velkommen til medlemmer, og DMF s landsformand Lars Gram. Lars Gram blev valgt som ordstyrer og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, hvorefter mødet kunne gå i gang. Anna Maria gennemgik beretning og regnskabet. Vi er en lille afdeling med 40 medlemmer, trods det har vi et rimeligt overskud og mindre udgifter. Beretningen og regnskabet blev godkendt. Der blev foreslået at afdelingen afholder et medlemsarrangement engang i august. Bestyrelsen kommer med mere om dette senere. Følgende blev valgt: Formand Anna Maria, og 2 bestyrelsesmedlemmer Kurt Nielsen og Chresten Christensen. Alle blev genvalgt. Suppleant til bestyrelse blev Ole Staroszik. Revisor Jens Peter Rasmussen blev genvalgt. Suppleant blev Kaj Jensen. Repræsentant til delegeret møde blev Ove Jensen. Til slut fortalte vores landsformand Lars Gram om DMF s situation via projektor. Han kom omkring medlemstal- økonomi- herunder budget 2009 finanskrise årsregnskab og det kommende delegeretmøde på Hovborg kro. D.M.F. har haft flere faglige sager og arbejdsskadesager kørende med positiv udgang. Kom også omkring feriefondens beslutning om at sælge Smørbøtten. Aktiv indsats for bedre udlejning af husene i Kærneland på Als. Efterisolering af fælleshuset på Als ved frivillig arbejdsweekend fra feriefondens bestyrelsesmedlemmer. Til slut lidt om DMF s fremtid. Et klart mål er at øge medlemstallet. Lars roste tillidsfolkene på de forskellige driftssteder for en aktiv indsats. Anna Maria takkede til slut Lars Gram for orienteringen, og for god ro og orden. Derefter deltog ægtefæller i fælles spisning og efterfølgende bowling. Der skal også herfra lyde en opfordring til kommende mejerister (mejeriarbejder-lærlinge) om at indmelde jer i Danske Mejeristers Fagforening. DMF kæmper for medlemmerne, og DMF har en aktiv landsformand, og meget aktive tillidsfolk. Afdeling Østjylland Referent Kurt Nielsen 5

6 Informationer vedrørende uddannelse og videre-/efteruddannelse Det er nu blevet endnu lettere at søge informationer omkring uddannelse i mejeribruget. Mejeribrugets Uddannelsesudvalg (MUU)/ Mejerifaget Fællesudvalg (MFU) har fået lavet en hjemmeside, hvor alt relevant information er tilgængelig, f.eks. uddannelsesvilkår, praktikpladser, AMU kurser, love og bekendtgørelser samt en hel masse mere. Hjemmesiden kan findes på (se billede). Om man er i lære som mejerist, er uddannet mejerist og ønsker efteruddannelse, eller mejeriarbejder der ønsker at dygtiggøre sig, kan alle medlemmer finde informationen på den nye hjemmeside. DMF har lagt et direkte link til denne uddannelses hjemmeside, selvfølgelig lagt på DMF s egen hjemmeside Hjemmeside til Mejeribrugets Uddannelsesudvalg (MUU)/ Mejerifaget Fællesudvalg (MFU) HER KAN DIT NÆSTE JOB ANNONCERES 6

7 Danske Mejeristers Fagforening Afdeling 950 Fyn Inviterer alle afdelingens medlemmer + nærmeste familie til et gratis arrangement i Odense Zoo. Arrangementet i Odense Zoo er søndag d. 14. juni 2009 fra kl DMF er vært ved en let frokost, hvilket er præcis kl i zooteltet / Atollen. (nærmere besked på dagen) Menuen består af følgende: Voksen: Frisk sandwichbolle med diverse fyld, 1 stk. frugt, 1 stk. muffin samt kildevand. Børn: pizzasnegl og pølsehorn, ostehaps, 1 stk. frugt og brik-juice. I forbindelse med frokosten vil Odense Zoos infovogn komme på besøg, og fortælle om de forskellige dyr i haven. Efter frokosten og de spændende fortællinger fra infovognen, er man selv herre over resten af dagen. Tilmelding skal senest den 1. juni 2009 ske til afdelingens formand på: Kent Jørgensen tlf eller mail Man mødes kl ved hovedindgangen for at få udleveret billetter. Sdr. Boulevard 306, 5000 Odense C Telefon

8 Sommerudflugt Afdeling Østjylland arrangerer sommerudflugt til Fur, søndag den 9. august 2009 Vi mødes ved Færgelejet i Branden på dagen kl , hvorefter vi fylder bilerne op, og sejler over til Fur i samlet trop. Der er arrangeret en rundvisning på Fur Bryghus kl , hvor vi skal se hvordan de laver øl. Efter rundvisningen ca. kl er der frokostbuffet på 1. sal i bryghuset. Når frokosten er vel overstået, tager vi på rundtur på øen. Øen har mange seværdigheder at byde på, og kaffen finder vi nok også tid til. Hele herligheden koster blot kr. 100,- pr. person, alt incl. Tilmelding til sommerudflugten er senest den 18. juli 2009, og tilmeldingen er bindende af hensyn til maden. Tilmelding kan ske til undertegnede på tlf. nr Med venlig hilsen DMF afdeling Østjylland Anne-Maria Jepsen Fur Limfjordens smukkeste ø et roligt og uspoleret samfund med en spændende og særpræget natur 12 km vandrestier. Rige muligheder for at gøre dine egne fossil-fund. 8

9 Er du medlem af Dansk Funktionærforbund? -så lej din feriebolig gennem DMF Du kan enten vælge feriehus på Als eller ferielejlighed på Djursland. Uanset dit valg, så er både boligen og dens beliggenhed i top. Smørbøtten Falder dit valg på Djursland, så kommer du til at bo lige udenfor smukke, gamle Ebeltoft i en unik natur, direkte ned til en børnevenlig strand. Ebeltofts gamle købstadscharme er uspoleret og du finder et hav af shoppingmuligheder, restauranter og forlystelser i og tæt på byen. F. eks. Djurs Sommerland; Danmarks sjoveste sommerland. Eller den fantastiske zoologiske have med safari. Du og familien har også muligheden for at muntre Jer i Kattegat Centret; stedet med masser af hajer og forskellige våde aktiviteter for børn og voksne. Prøv Tante Andantes Hus! Her er der plads til at de mindste kan udfolde sig musikalsk, kunstnerisk og dramatisk! En helt anderledes verden. Djursland byder på noget af det ypperste når det gælder smuk, dansk natur. Kom selv og oplev suset, du bliver bidt af det... Kærneland Sydpå finder du os placeret på stranden i naturskønne omgivelser ved Kegnæs, tæt på Sønderborg og den dansk/tyske grænse. Og der er bestemt ingen grund til at kede sig hernede! Gå på opdagelse i Danfoss Universe; en ny oplevelsespark fyldt med lærerig teknik, naturfænomener og massevis af gør-detselv-oplevelser. Brug en dag i Sommerland Syd; med vandland, rutschebaneloop og sjov i timevis. Als byder på en helt fortryllende natur og man mærker de historiske vingesus overalt! Hvad med et besøg på Dybbøl Mølle? En tur til fods på skanserne? Se Gråsten slot? Eller hvad med at udforske skønne Sønderborg? Nyd stemningen, fjorden og arkitekturen. Og nyd Sønderjylland. En egn, som du ikke helt kan slippe igen... Kig forbi på og læs mere om hvordan! 9

10 Poul Erik fik hurtig behandling med PensionDanmark Sundhedsordning Tillidsrepræsentant i Akafa, Poul Erik Pedersen, overvejede en sygemelding på grund af rygproblemer. Men så mindede en kollega ham om, at han med PensionDanmarks sundhedsordning, kunne få hjælp til at få behandlet ryggen. Det virkede. Poul Erik Pedersen er mejerist og tillidsrepræsentant på mælkepulverfabrikken Akafa, der ligger i Svenstrup ved Aalborg. Her står han for indvejningen og standardiseringen af mælken, når den leveres til Akafa ude fra gårdene. De mange stillesiddende arbejdstimer foran computeren gav på et tidspunkt Poul Erik så store rygsmerter, at han havde svært ved at komme ind og ud af bilen, når han skulle på arbejde. Som tillidsrepræsentant vidste han egentligt godt, at han som medlem af Danske Mejeristers Fagforening har en sundhedsordning i PensionDanmark. Alligevel var det en af mælkechaufførerne, der mindede ham om, at sundhedsordningen også kunne hjælpe med hans rygproblemer. Han fortalte, hvor nemt det er at bestille en tid til en behandling. Og han havde ret. Jeg gik ind på www. pension/sundhed og bestilte en tid, og dagen efter havde jeg en aftale hos en fysioterapeut uden lægehenvisning, fortæller Poul Erik Pedersen. Effektiv behandling Ved den første behandling konstaterede fysioterapeuten, at årsagen til smerterne skyldtes ubekvemme arbejdsstillinger kombineret med en skæv ryg herefter blev det videre behandlingsforløb planlagt. Efter kun fire behandlinger kunne Poul Erik stoppe med fysioterapien. Han fik anvist forskellige øvelser af fysioterapeuten, som han skal lave hver dag for at styrke ryggen. Jeg er meget imponeret over, at fysioterapeuten allerede ved den første behandling fandt frem til årsagen til mine rygproblemer. Jeg fik en god behandling, og øvelserne virker. Min ryg har det meget bedre, fastslår Poul Erik Pedersen. Ingen sygedage ingen penge op af lommen Poul Erik benytter i dag enhver lejlighed til at fortælle sine kolleger på Akafa om sundhedsordningens fordele, og kolleger der har benyttet ordningen har også haft meget positive oplevelser. Du skal ikke have penge op af lommen. Det betyder meget. Jeg tror, at mange kommer hurtigere af sted og får taget problemerne i opløbet, når der ikke er en økonomisk stopklods. For min arbejdsgiver har det også betydet, at jeg kunne passe mit arbejde uden sygedage, fortæller Poul Erik Pedersen. 10

11 Få ubegrænset og hurtig hjælp Sundhedsordningen er en del af overenskomsten mellem Danske Mejeristers Fagforening og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening. Den giver dig ubegrænset og hurtig hjælp, allerede når du mærker de første symptomer på et problem i led, muskler eller sener. Ved at bruge sundhedsordningen og tage problemer i opløbet, sænker du risikoen for, at mindre skavanker bliver til kroniske skader og måske ender med en førtidspensionering. Det er meget positivt, at der kun skulle fire behandlinger til for at løse mine problemer. Samtidig er det også en god tryghed, at jeg kan få flere behandlinger, hvis ryggen igen giver problemer, siger Poul Erik Pedersen. HER KAN DIT NÆSTE JOB ANNONCERES PensionDanmark Sundhedsordning giver mulighed for at blive behandlet af en fysioterapeut, massør, zoneterapeut eller kiropraktor, og der er ikke loft over antallet af behandlinger. Eneste krav er, at problemet skal være opstået i forbindelse med dit arbejde. Bestil tid på Det er nemt at komme i gang. Du kan enten bestille en tid på eller ringe på telefon Du kommer til senest fire hverdage efter, at du har bestilt tid. Der er ikke loft over antallet af behandlinger, som foregår på mere end 120 sundhedscentre over hele landet. Når du bestiller tid første gang, vælger du selv den behandlingsform, du tror, kan hjælpe dig. Første behandling bruges så til at planlægge det videre behandlingsforløb. Fordelene ved PensionDanmark Sundhedsordning Få adgang til hurtig behandling uden lægehenvisning. Ingen penge op af lommen. Sundhedsordningen er en del af din pensionsordning, hvis du er ansat via overenskomsten mellem Danske Mejeristers Fagforening og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening. Kan forebygge, at problemer bliver kroniske og måske fører til førtidspensionering. Sundhedsordningen giver også adgang til tre typer telefonrådgivning, nemlig psykologhjælp, misbrugsrådgivning og en guide om muligheder og rettigheder i sundhedsvæsenet. Du kan læse mere på 11

12 Poker arrangement i DMF Hvem er den bedste mejerist i Danmark til at spille poker. Det er nu afgjort. Poker arrangementet på Kærneland startede kl med at deltagerne fik lidt at spise, og dermed kunne lige se hinanden lidt an, inden det store slag skulle slås. Primusmotor for at det hele kunne gå op i en højere enhed var DMF afdelingerne Sønderjylland og Fyn, og til selve turneringen havde Marc fra afd. Sønderjylland været så venlig at tage sin bærebare med. Marc er passioneret pokerspiller og han har derfor et pokerprogram der kan håndtere pokerspillets gang. Der var aftalt helt klokkeklare regler før spillet blev sat i gang. Der blev spillet Texas hold-em, med mulighed for at deltagerne der røg ud, kunne komme med ind i spillet igen en enkelt gang. Det skulle blot være inden for de første 3 runder. Der var 13 pokerspillende deltagere, og der blev startet ved 2 borde. Pokerturneringen blev sat i gang præcis klokken Turneringen varede i ca. 4 hele timer, og der var en masse larmen og skrigen især når nogen røg ud af spillet (Brian fra syd kunne i hvert fald høres ;-)). Der blev spillet og hygget med en god gang poker. At turneringen tog så lang tid, var fordi man kunne komme med ind igen. Dette udnyttede 10 ud af 13 sig af. De eneste der ikke skulle med ind i spillet igen, var også de tre der var tilbage ved bordet da spillet skulle afgøres. Det var utroligt spændende til sidst, en nordjyde, en sønderjyde og en fynbo skulle afgøre slaget. Nordjyden løb med den store gevinst, pokal og al opmærksomhed, og så endda kun en drenge på kun 22 år og mejerielev. Et stort tillykke til Allan Lauritsen oppe fra Bislev mejeri. På de efterfølgende pladser kom Bent Jacobsen (dermed den bedste mejerist) fra Fyn, og nr. 3 blev sønderjyden Alex. Tillykke til alle tre, det var rigtig flot spil hele turneringen igennem. 12

13 Der var nogle af deltagerne der overnattede på Kærneland, og de fik vist spillet lidt mere poker i løbet af aftenen. STOR TAK til Dairy Fruit & Uhrenholt for de produkter de sponserede til morgenmaden. Kent Jørgensen Afdeling 950 Fyn Pokerturnering på ALS Det var en stor fornøjelse, at afdeling 902 Nordjylland kunne sende fire store, stærke og meget dygtige pokerspillere til Als. På generalforsamlingen havde de fået besked på, kom hjem med den pokal, for den hører til i det kolde nord. Som sagt så gjort. Lørdag eftermiddag kom den glædelige nyhed. Pokalen var kommet til det nordjyske, vundet af Allan Lauritsen. God ide med at lave noget for vores medlemmer, Afdeling Fyn og Sønderjylland har været motoren bag dette arrangement. Repræsentanterne fra Nord var enige om, at nogen af tingene kunne gøres anderledes, men alt nyt skal have en chance og vi lærer lidt hver gang der bliver afholdt noget. Håber alle fra hele landet er klar til at tage revanche næste år, ellers køber vi et pokalskab i 902 Nordjylland. 13

14 Tillæg til forbundshuset Jeg har gennem tiden fået flere henvendelser omkring, hvad der egentlig sker i forbundshuset. Derfor bad jeg Tonny om en kort beskrivelse af arbejdet i Upsalagade, set med en medarbejder i forbundets øjne. Lars Gram Forbundshuset Dansk Mejeristers Fagforening, er en del af Dansk Funktionærforbund, som har til huse, på Østerbro i København. Det er en travl arbejdsplads for ca. 50 medarbejdere og valgte. Huset summer af aktivitet fra 8 morgen til 5 eftermiddag, ja ofte til langt ud på aftenen. Fra kl. 10 hvor A-kassen åbner for ekspeditioner, er der en lind strøm af medlemmer, der skal melde sig ledige eller have behandlet deres sager. I huset har vi eget trykkeri, der bl.a. sikrer vi altid har de nyeste pjecer og bekendtgørelser liggende, som A-kassen, miljøudvalget eller andre har ønsket produceret. Forbundets socialrådgivere rådgiver medlemmer, og kører, deres arbejdsskadessager, til glæde for rigtig mange medlemmer, en service man ikke får hos de gule. Dygtige medarbejdere i bogholderiet, laver regnskaber og daglig bogføring for Forbundet, og en stor del af Landssammenslutningerne. Samtidig lægger de en stor indsats i, at medlemmer af bl.a. Danske Mejeristers Fagforening, kan få en bedre service på Århus kontoret. Airways krakkede i efteråret 2008, det kastede en del medlemmer ud i usikkerhed og arbejdsløshed. Derudover er arbejdsløsheden stigende, hvilket kræver endnu mere af medarbejderne. Edb afdelingen, er dem der sikrer hele forbundet fungerer, med alt hvad der har med EDB, kopi/ print og telefoni at gøre. De sikrer at vi kan arbejde som et moderne fagforbund, både i Upsalagade og i alle afdelinger og regionskontorer. Der er medarbejdere og grupper der ikke er nævnt her, men der er ikke nogen i Forbundet der ikke yder en stor indsats. Danske Mejeristers medlemmer, kan være sikre på, at alle de engagerede medarbejdere yder alt hvad de kan for, at sikre medlemmerne den bedste service. Venlig hilsen Tonny Lauridsen Dansk Funktionærforbund Serviceforbundet Upsalagade København Ø Også Medlemsregistreringen deltager i udviklingsarbejdet i Århus, ud over det daglige arbejde med at vejlede medlemmer vedrørende deres medlemskab. A-kassens medarbejdere er p.t. noget pressede af opgaver, en stor opgave var og er, at Sterling 14

15 Fødselsdage 60 ÅR Den 04. juni 2009 fylder Ejvind B. Larsen, Lyngsøparken 101, 7200 Grindsted, 60 år. Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke med dagen. Ove Fuglsang 65 ÅR Den 18. september 2009 fylder Bente Poulsen, Ørnevej 16, 9640 Farsø, 65 år. Nordjyllands Afd. ønsker hjertelig Lars Lund Den 05. juli 2009 fylder Eddie Nyby, Møllebakken 46, Rk. Mølle, 6900 Skjern, 65 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke med dagen. Mogens Vorgod Den 17. august 2009 fylder Leo Mogensen, Stegsdalvej 2, Nørskovlund, 8620 Kjellerup, 65 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke med dagen. Mogens Vorgod Den 24. juni 2009 fylder Jens Vingum, Hjortevej 5, 7160 Tørring, 65 år. Afd. Østjylland ønsker hjertelig Anne-Maria Jepsen Den 01. august 2009 fylder Carl- Henrik Petersen, Rævagervej 8, Linde, 8981 Spentrup, 65 år. Randers afd. ønsker tillykke med dagen. Martin Nybo Hansen Den 13. juli 2009 fylder Jens Brunbjerg, Jyllandsgade 21, 7200 Grindsted, 65 år. Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke med dagen. Ove Fuglsang 70 ÅR Den 06. august 2009 fylder Else Bigum, Tingvej 8, 1, -4, 8543 Hornslet, 70 år. Randers afd. ønsker tillykke med dagen. Martin Nybo Hansen 75 ÅR Den 25. august 2009 fylder Svend Aage Pedersen, Peter Malersvej 6, 6857 Blåvand, 75 år. Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig Brian Petersen Den 15. juni 2009 fylder Henry Christensen, Nørregade 17 S, 6920 Videbæk, 75 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke med dagen. Mogens Vorgod 80 ÅR Den 16. juni 2009 fylder Johannes Sørensen Havbro, Anemonevej 9, 9640 Farsø, 80 år. Nordjyllands Afd. ønsker hjertelig Lars Lund Den 16. juni 2009 fylder Jens Egon Kjærsgaard, Parkvej 15, 1 th., 4230 Skælskør, 80 år. Sjællands Afd. ønsker tillykke med dagen. Torben Madsen Den 01. september 2009 fylder Inger Jensen, Åparken 68, 7171 Uldum, 80 år. Afd. Østjylland ønsker hjertelig Anne-Maria Jepsen 85 ÅR Den 04. juni 2009 fylder Lilly Marie Meyer, Mølkærparken 12, Ødsted, 7100 Vejle, 85 år. Afd. Østjylland ønsker hjertelig Anne-Maria Jepsen Den 19. august 2009 fylder Walter Wiekhorst, Særmarksvej 5 F, Holsted St, 6670 Holsted, 85 år. Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke med dagen. Ove Fuglsang 90 ÅR Den 25. juli 2009 fylder Jens Schmidt, Sønderportsgade 57, st. th., 6760 Ribe, 90 år. Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig Brian Petersen Den 22. september 2009 fylder Edvin Chr. Støttrup, Tulipanhaven 4, 9640 Farsø, 90 år. Nordjyllands Afd. ønsker hjertelig Lars Lund Den 09. juli 2009 fylder Finn Heine Pedersen, Drosselvej 13, 6640 Lunderskov, 90 år. Afd. Østjylland ønsker hjertelig Anne-Maria Jepsen 15

16 Hovedkontoret Tlf Fax Lars Gram: Meta Nørgaard: Danske Mejeristers Fagforening Hovedkontoret Vester Allé Århus C Dansk Funktionærforbund Serviceforbundet Upsalagade 20, 2100 København Ø Tlf , fax Åbningstider: DMF hovedkontoret: mandag-torsdag , og fredag Serviceforbundet: mandag-fredag , lukket onsdag. A-kassen: mandag-fredag , lukket onsdag. Socialrådgiverne: mandag-fredag , lukket onsdag. Person nr. Navn: Adresse: Tlf.: Landssammenslutning: Ønsker at leje lejlighed i Smørbøtten/feriehus i Kærneland (det IKKE ønskede overstreges) I tiden fra lørdag den til lørdag den (ankomst fra kl afrejse inden kl ). Såfremt dette ønske ikke kan efterkommes, kan jeg også bruge ugen fra den til Weekendophold eller midt uge dage i Smørbøtten eller på Kærneland uden for højsæson: (det IKKE ønskede overstreges) I tiden fra dag den til dag den Weekendophold i hele Smørbøtten (kryds her) (ankomst fra kl afrejse inden kl ) Til hovedkontorets notering: 2009

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

IT og Telekommunikation

IT og Telekommunikation FORMANDSBLADET 6 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 6 december 2014 DFF som en del af AJOUR Ny teknologi brug også hovedet Teknik og sunde værdier giver overskud TEMA: IT og Telekommunikation

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2004 / årgang 82

Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2004 / årgang 82 Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2004 / årgang 82 INDHOLD Ny socialrådgiver i BO.......... 3 LEDER Overenskomsten Af: Bo A. Jensen Formand Brandfolkenes Organisation Så er sommeren endelig kommet

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

PLAST SOM ER STÆRKERE END STÅL...

PLAST SOM ER STÆRKERE END STÅL... NR. 3 AUGUST 2008 ÅRGANG 4 PLAST SOM ER STÆRKERE END STÅL... LÆS FÆLLESTILLIDSMAND JAN S. JOHANSENS ARTIKEL OM HANS ARBEJDSPLADS, ELEKTRO-ISOLA A/S TELEFON OG ADRESSELISTE 3F Vejle Sjællandsgade 30 7100

Læs mere

Referat af generalforsamling i FoFoDaLa onsdag d. 7.05.2003

Referat af generalforsamling i FoFoDaLa onsdag d. 7.05.2003 35. årgang, nr. 2 Juni 2003 Leder Sidste ØT inden sommerferien Endnu et år er gået, og ØT er udkommet rettidigt i henhold til FoFoDaLa s vedtægter. Og ja, bladet har formået at opretholde sin høje standard,

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

News nr. 3. Virago MC Club Danmarks medlemsblad. 2011-18. årgang. Generalforsamling - referat. Internationalt træf i Jels - lidt synsindtryk

News nr. 3. Virago MC Club Danmarks medlemsblad. 2011-18. årgang. Generalforsamling - referat. Internationalt træf i Jels - lidt synsindtryk 2011-18. årgang News nr. 3 Generalforsamling - referat Internationalt træf i Jels - lidt synsindtryk Bakkelukning - allerede! GF, OK og BikeGear - gode aftaler Medlemsnyt - - Lidt af hvert Motorcykelmareridt

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2012 / årgang 90 Leder Af: Jesper Bronée Formand Brandfolkenes

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

TIVOLI TVANGSARBEJDE I JYSK ARBEJDERDRENGEN BLEV BOSS VIND LO PLUS. 157.848 kroner til hestepige. Seniorjob: Fri til at slå på tromme

TIVOLI TVANGSARBEJDE I JYSK ARBEJDERDRENGEN BLEV BOSS VIND LO PLUS. 157.848 kroner til hestepige. Seniorjob: Fri til at slå på tromme ARBEJDERDRENGEN BLEV BOSS VIND KONCERT BILLETTER LO PLUS 20% RABAT PÅ LANGELANDS- FESTIVAL TVANGSARBEJDE I JYSK TIVOLI Rumænsk ægtepar fik tilsammen ned til 3.000 kroner om måneden for job i jysk tivoli.

Læs mere

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Der var rigtig mange til Temaaften med ergoterapeut Jannie Jensen. Se referat side 17. Forår 2015 ParkinsonPosten

Læs mere

UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN

UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN MEDLEMSBLAD FOR KREDS VEST / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2014 UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN Erhvervsrådgiverne Jesper Dyekær og Mads Lindskov fra Middelfart Sparekasse bruger i gennemsnit

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Tolvte årgang Nr. 2 April Maj 2007 2 Indholdsfortegnelse side Leder..........................2 Redaktionen.....................3 Havbakken......................4 Vidstrup

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Morten vil ha mere fokus på de unge. Side 12

Morten vil ha mere fokus på de unge. Side 12 #5 Service udkommer i følgende måneder: # 1 Februar. # 2 April. # 3 Juni. # 4 September. # 5 Oktober. # 6 November I dette nummer kan du bl.a. læse om: Hurtig indsats mod social dumping Side 5 Ulla er

Læs mere

30. årgang September 2013 Nr. 3

30. årgang September 2013 Nr. 3 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang September 2013 Nr. 3 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 3/13 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Positivdagen... 3 Landsindsamlingen 2013... 4-5

Læs mere

FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND JANUAR NR. 1 2008

FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND JANUAR NR. 1 2008 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND JANUAR NR. 1 2008 Indhold Det arbejder dit forbund med lige nu! Hår & Briller...4-5 Salon Puk i Nuuk...6 Hår Inspiration KpO...8-9 Nye micropigmentister...10-11

Læs mere

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1 Februar 2015 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne

Læs mere

Nr.2 / 38.årgang. Marts 2014

Nr.2 / 38.årgang. Marts 2014 Nr.2 / 38.årgang Marts 2014 Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Kirken 3 Årets konfirmander 4 Filmaftner & Cafeeftermiddage 5 Generalforsamlinger: E SvenstruPPe 7 Svenstrup Friskole 8

Læs mere

JUNI NR. 6/7 2009 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND

JUNI NR. 6/7 2009 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND JUNI NR. 6/7 2009 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND Indhold Formand på toppen...4-5 Stjerne for et par måneder...6 Brian Machon klipper Manhattans damer...8-9 DM i Negle

Læs mere

Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet

Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet Tekst og foto: Bo Bernes Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet Medarbejdere på landets maskinstationer og større landbrug skal kunne andet end at køre traktor. Derfor

Læs mere

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING TALENTUDVIKLING I ARGENTINA DA SVERIGE VANDT 6-0 FOR 50 ÅR SIDEN BOLDKLUBBEN STJERNEN 2 FYN BOLD 2/2009 FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Femtende årgang Nr. 2 April - Maj 2010 2 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Redaktionen................... 3 Havbakken.................... 4

Læs mere