Kompetencedækning i folkeskolen, 2016/2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetencedækning i folkeskolen, 2016/2017"

Transkript

1 Kompetencedækning i folkeskolen, 2016/2017 Resumé På landsplan varetages 85,1 procent af timerne i folkeskolen af undervisere, som enten har undervisningskompetence i faget fra læreruddannelsen eller har opnået tilsvarende faglig kompetence igennem f.eks. efteruddannelse. Det betyder, at skolerne opfylder delmålsætningen fra folkeskolereformen om at opnå en samlet kompetencedækningsgrad på 85 % i skoleåret 2016/2017. Sammenlignet med sidste skoleår dækkes 1,9 procentpoint flere timer i folkeskolen af undervisere med kompetencer i faget. De bedst dækkede fag er fysik/kemi, dansk, fransk, tysk og matematik, der alle har en kompetencedækningsgrad på over 90 procent. De dårligst dækkede fag er kristendomskundskab, natur/teknologi og billedkunst. Samlet set er kompetencedækningen hævet for alle fag sammenlignet med sidste år. Samtidig har netop de fag, der har den laveste dækningsgrad, oplevet de største stigninger i kompetencedækningen sammenlignet med forrige skoleår. På kommuneniveau lever 55 kommuner op til det politiske mål på mindst 85 procents kompetencedækning. Dette er en markant stigning sammenlignet med forrige skoleår, hvor 31 kommuner havde en kompetencedækningsgrad på mindst 85 procent. Samtidig har 76 af kommunerne øget deres kompetencedækning sammenlignet med sidste år. Sammenlignet med forrige skoleår er kompetencedækningsgraden forbedret for samtlige klassetrin. Stigningen er størst for mellemtrinet og for 10. klassetrin, hvor der er sket en forbedring af kompetencedækningsgraden på mellem 2,2 og 2,6 procentpoint. Kompetencedækningen er lavest for indskolingen (80,2-81,4 %) og højest for udskolingen (89,8-92,9 %). Store skoler har generelt en højere kompetencedækningsgrad end små og mellemstore skoler. På små skoler med under 250 elever er kompetencedækningsgraden 83,3 procent, mens den på store skoler med mere end 500 elever er på 85,7 procent. Alle skolestørrelser har oplevet forbedringer i kompetencedækningsgraden, men stigningen har været størst for små og mellemstore skoler. Når man ser på udnyttelsen af lærernes undervisningskompetencer og tilsvarende kompetencer i de enkelte fag, er de kompetencemæssigt bedst udnyttede fag tysk, matematik, dansk og engelsk. Mellem 76 og 80 procent af underviserne, med kompetencer inden for disse fag, underviser også heri. De kompetencemæssigt dårligst udnyttede fag er samfundsfag, madkundskab, biologi og geografi. Her er udnyttelsen mellem 34 og 41 procent.

2 Side 2 af 23 Målsætningen for kompetencedækningsgraden i skoleåret 2016/2017 er nået Kompetencedækningsgraden i skoleåret 2016/2017 er på 85,1 procent 1. Hermed er den politiske delmålsætning (85 %) for skoleåret 2016/2017 nået. Det betyder, at knap seks ud af syv undervisningstimer i folkeskolen varetages af undervisere med enten undervisningskompetencer eller tilsvarende kompetencer. Der er tale om en stigning på 1,9 procentpoint fra sidste år, hvor den samlede dækningsgrad var på 83,2 procent, jf. figur 1. Fra 2013/2014 og frem til nu er der tale om en stigning på 4,7 procentpoint. Figur 1: Samlet kompetencedækningsgrad på tværs af alle fag og klasse samlet, faktiske tal for skoleårene 2013/ /2017 samt politiske målsætninger for skoleårene 2016/2017, 2018/2019 og 2020/ ,0% 95,0% 90,0% 90,0% 95,0% 13/14 14/15 85,0% 80,0% 75,0% 80,4% 81,6% 83,2% 85,1% 85,0% 15/16 16/17 Mål 16/17 Mål 18/19 Mål 20/21 70,0% 13/14 14/15 15/16 16/17 Mål 16/17 Mål 18/19 Mål 20/21 1 Kompetencedækningen består af kompetenceniveauerne undervisningskompetence og tilsvarende kompetencer og er opgjort på timeniveau. Timerne er beregnet ved at gange antallet af klasser i et fag på et klassetrin med det vejledende timetal i det pågældende fag og klassetrin. I 10. klasse er der vægtet med samme timetal som i 9. klasse. De vejledende timetal fremgår af Bilag 1 i folkeskoleloven:

3 Side 3 af 23 Der skelnes mellem, om underviserne har undervisningskompetence eller tilsvarende kompetencer, jf. figur 2. Overordnet set varetages 68,2 procent af timerne af undervisere med undervisningskompetence (tidligere linjefag), mens 16,9 procent af timerne foregår med undervisere, der har tilsvarende kompetencer. De resterende 14,9 procent af undervisningstimerne varetages af undervisere, som hverken har undervisningskompetence eller tilsvarende kompetencer. Forøgelsen i kompetencedækningsgraden er sket ved, at 1,4 procentpoint flere timer varetages af undervisere med undervisningskompetence, og 0,5 procentpoint flere timer varetages af undervisere med tilsvarende kompetencer sammenlignet med forrige skoleår. Figur 2: Fordeling af undervisningstimerne efter kompetenceniveau, 2016/ ,9% Andre kompetencer 16,9% Tilsvarende kompetencer 68,2% Undervisningskompetence (tidl. linjefag)

4 Side 4 af 23 Kompetencedækningen fordelt efter kommuner Figur 3: Kompetencedækning fordelt efter kommuner, alle fag og klasse samlet, 2016/2017 Kompetencedækningen på kommuneniveau 2 svinger fra 67,9 procent til 100 procent. Variationen i kommunernes kompetencedækningsgrad kan ses i figur kommuner ligger på eller over landstotalen på 85,1 procent, mens 45 kommuner ligger under landstotalen. Der er totalt 55 kommuner, der har nået det politiske mål for 2016/2017 på mindst 85 procent kompetencedækning opgjort på kommuneniveau. 75 kommuner har øget deres kompetencedækningsgrad siden sidste år (heraf 14 med mere end fem procentpoint), mens 23 kommuner er gået tilbage (heraf 2 kommuner med mere end fem procentpoint). De enkelte kommuners kompetencedækningsgrad kan ses i bilagets tabel 3. 2 I opgørelsen er Christiansø medtaget som en selvstændig kommune.

5 Side 5 af 23 Kompetencedækningen fordelt efter fag Figur 4 viser kompetencedækningsgraden opgjort efter fag. De bedst dækkede fag er fysik/kemi (96,2 %), dansk (95,4 %), fransk (92,2 %), tysk (92,1 %) samt matematik (90,8 pct.). Alle fem fag lå også i toppen i skoleåret 2015/2016. De dårligst dækkede fag er kristendomskundskab (49,6 %), natur/teknologi (63,5 %) og billedkunst (69,8 %). Disse tre fag lå også i bunden sidste år, men kristendomskundskab og natur/teknologi er steget pænt siden sidste år jf. Figur 5. Figur 4: Kompetencedækning fordelt efter fag, klasse samlet, 2016/2017 Fysik/kemi Dansk Fransk Tysk Matematik Engelsk Musik Biologi Håndværk og design Idræt Samfundsfag Geografi Madkundskab Historie Billedkunst Natur/teknologi Kristendomskundskab Alle fag 96,2% 95,4% 92,2% 92,1% 90,8% 86,0% 85,0% 84,8% 82,3% 79,3% 78,8% 74,3% 73,2% 69,8% 67,6% 63,5% 49,6% 85,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Undervisningskompetence/ tilsvarende kompetencer Andre kompetencer

6 Side 6 af 23 Udvikling i kompetencedækning i de enkelte fag Kompetencedækningsgraden er øget i samtlige fag sammenlignet med sidste år. Af figur 5 ses, at det især er i fagene samfundsfag, historie, geografi og natur/teknologi, at kompetencedækningen er blevet øget siden sidste år. I samfundsfag og historie er dækningen således øget med omtrent fem procentpoint, mens dækningen i geografi og historie er øget med henholdsvis 3,7 og 3,1 procentpoint i forhold til sidste år. I tre af de fire fag, hvor der har været den laveste procentvise stigning, er kompetencedækningsgraden på mindst 85 procent i forvejen og lever dermed op til delmålsætningen for dette skoleår. Figur 5: Udvikling i kompetencedækningsgrad (procentpoint) fra skoleåret 2015/2016 til 2016/2017 fordelt efter fag, klasse samlet Alle fag Samfundsfag Historie Geografi Natur/teknologi Håndværk og design Kristendomskundskab Madkundskab Biologi Matematik Engelsk Tysk Dansk Idræt Musik Billedkunst Fransk Fysik/kemi 0,3% 0,2% 0,1% 0,9% 1,3% 1,2% 1,9% 3,1% 2,7% 2,7% 2,6% 2,4% 2,1% 2,0% 1,9% 3,7% 5,1% 5,6% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0%

7 Side 7 af 23 Kompetencedækning på de enkelte klassetrin Ser man på den samlede kompetencedækning for de enkelte klassetrin (figur 6), ligger indskoling og mellemtrin på ca. 82 procent (80,2-84,1 %), hvilket er ca. 10 procentpoint under udskolingens niveau (89,8-92,9 %). Indskolingen og mellemtrinnet lever altså ikke op til delmålsætningen om at opnå en samlet kompetencedækningsgrad på 85 % i skoleåret 2016/2017. Figur 6: Kompetencedækning fordelt efter klassetrin, alle fag samlet, 2016/ kl. 9. kl. 8. kl. 7. kl. 6. kl. 5. kl. 4. kl. 3. kl. 2. kl. 1. kl. Alle klassetrin 94,0% 92,9% 91,3% 89,8% 83,2% 84,1% 82,6% 81,4% 80,6% 80,2% 85,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Undervisningskompetence/ tilsvarende kompetencer Andre kompetencer

8 Side 8 af 23 Kompetencedækning fordelt på skolestørrelse Store skoler med mere end 500 elever har en højere kompetencedækningsgrad end små skoler med under 250 elever og mellemstore skoler med mellem 250 og 499 elever. På små skoler er kompetencedækningsgraden 83,3 procent, mens den på mellemstore skoler er på 84,7 procent. På store skoler er kompetencedækningsgraden på 85,7 procent, jf. figur 7. Figur 7: Kompetencedækning fordelt efter skolestørrelse, alle fag og klasse samlet, 2016/ ,0% 85,5% 85,0% 84,5% 84,0% 83,5% 83,0% 82,5% 82,0% 83,3% 84,7% Små skoler (-249) Mellemstore skoler ( ) 2016/ ,7% Store skoler (500-) Note: "Små skoler" = Under 250 elever. "Mellemstore skoler" = elever. "Store skoler" = 500 elever eller flere. Enkelte skoler har ikke indberettet elevtal og indgår derfor ikke i opgørelsen.

9 Side 9 af 23 Undervisere uden undervisningskompetence eller tilsvarende kompetencer Figur 8 viser hvor mange undervisere 3, der underviser i et givent fag, men som ikke har undervisningskompetence eller tilsvarende kompetencer i faget. Det er primært i fagene kristendomskundskab, idræt, historie og natur/teknologi, at mange undervisere varetager undervisningen uden undervisningskompetence eller tilsvarende kompetencer i faget. Det skal bemærkes, at der i beregningen ikke tages hensyn til, hvor mange timer underviserne underviser i fagene. Uanset om en underviser underviser i 10 eller 100 timer om året i et fag, registreres det som, at underviseren underviser i faget. Figur 8: Antal undervisere som underviser uden undervisningskompetence eller tilsvarende kompetencer fordelt efter fag, 2016/2017 Kristendomskundskab Idræt Natur/teknologi Historie Billedkunst Engelsk Matematik Dansk Musik Håndværk og design Madkundskab Geografi Samfundsfag Tysk Biologi Fysik/kemi Fransk Andre kompetencer Note: Undersøgelsesenheden er en underviser. Ved tolærerordninger og holddelt undervisning er alle undervisere inkluderet. Alle klassetrin-fag kombinationer er medtaget i opgørelsen. Fagkoden børnehaveklasse indgår dog ikke. 3 Der er tale om unikke undervisere, hvilket betyder, at hver underviser kun indgår én gang pr. fag, som vedkommende underviser i.

10 Side 10 af 23 Ser man på tværs af fagene er der tale om i alt undervisere, som mangler kompetencer i mindst et af de fag, som de underviser i (Tabel 1). Det svarer til 53 procent af de indberettede undervisere. Hver af de undervisere mangler i gennemsnit kompetencer i 1,7 af de fag, som de i dag underviser i for at opnå fuld kompetencedækning. Tabel 1: Antal undervisere, som underviser uden undervisningskompetence eller tilsvarende kompetencer fordelt efter fag, 2016/2017 Antal Antal Procent Undervisere som har kompetencer i alle fag, % som de underviser i Undervisere som mangler kompetencer i % mindst ét af de fag, som de underviser i Undervisere i alt % Gennemsnitligt antal efteruddannelsesforløb 1,7 pr. underviser, som mangler kompetencer Note: Undersøgelsesenheden er en underviser. Ved tolærerordninger og holddelt undervisning er alle undervisere inkluderet. Alle klassetrin-fag kombinationer er medtaget i denne opgørelse. Fagkoden børnehaveklasse indgår dog ikke. Antal undervisere er ikke omregnet til landstal.

11 Side 11 af 23 Udnyttelse af undervisernes kompetencer fordelt på fag Figur 9 viser undervisere med undervisningskompetence eller tilsvarende kompetencer fordelt efter, om de underviser i faget eller ej. Af figuren ses i hvor høj grad, undervisernes nuværende undervisningskompetencer og tilsvarende kompetencer udnyttes i de enkelte fag. Figuren er sorteret efter kompetenceudnyttelsesgrad. De kompetencemæssigt bedst udnyttede fag er tysk, matematik, dansk og engelsk. Disse fire fag lå også i toppen i forrige skoleår, og mellem 76 og 80 procent af undervisere, med kompetencer inden for disse fag, underviser også heri. De kompetencemæssigt dårligst udnyttede fag er samfundsfag, madkundskab, biologi og geografi. Her er udnyttelsen mellem 34 og 41 procent. Disse fire fag var også sidste år de fag, hvor undervisningskompetencer og tilsvarende kompetencer udnyttedes dårligst. Figur 9: Undervisere med undervisningskompetence eller tilsvarende kompetencer fordelt efter om de underviser i faget eller ej, 2016/2017 Total Samfundsfag Madkundskab Biologi Geografi Fransk Håndværk og design Billedkunst Historie Natur/teknologi Kristendomskundskab Idræt Fysik/kemi Musik Engelsk Dansk Matematik Tysk 63% 34% 36% 41% 41% 46% 48% 49% 57% 60% 60% 65% 70% 71% 76% 78% 80% 80% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Procentdel lærere som underviser i faget (også i specialklasser og tolærer) Procentdel lærere som ikke underviser i faget Note: Undersøgelsesenheden er en person med undervisningskompetence eller tilsvarende kompetence. Ved tolærerordninger og holddelt undervisning er alle undervisere inkluderet. Alle klassetrin-fag kombinationer og undervisning i specialklasser er medtaget i opgørelsen. Fagkoden børnehaveklasse indgår dog ikke. Uanset om en underviser underviser i 10 eller 100 timer om året i et fag, registreres det som, at underviserens kompetencer udnyttes.

12 Side 12 af 23 Antalsmæssigt er det dog i fagene dansk, idræt, billedkunst og historie, at der er flest undervisere i overskud, dvs. undervisere, der har undervisningskompetence eller tilsvarende kompetencer, men som ikke underviser i faget (figur 10). Her er der mellem 4607 og 5877 kvalificerede undervisere, som ikke underviser i faget. Færrest undervisere i overskud findes i fagene fransk, tysk, fysik/kemi samt musik. Her er der mellem 537 og 1596 kvalificerede undervisere, som ikke underviser i faget. Figur 10: Antal undervisere med undervisningskompetence eller tilsvarende kompetencer, som ikke underviser i faget, 2016/2017 Fransk Tysk Fysik/kemi Musik Engelsk Geografi Natur/teknologi Biologi Matematik Håndværk og design Madkundskab Kristendomskundskab Samfundsfag Historie Billedkunst Idræt Dansk Antal lærere som ikke underviser i faget Fransk, tysk og fysik/kemi er de fag, hvor færrest lærere har undervisningskompetencer eller tilsvarende, men ikke underviser i faget. Samtidig ligger disse tre fag i toppen ift. kompetencedækningsgraden, og de lever allerede nu op til målsætningen for skoleåret 2018/2019 (jf. figur 4). Således er der altså inden for disse tre fag god udnyttelse af undervisningskompetencerne. Inden for de seks fag, hvor der er flest lærere med undervisningskompetence eller tilsvarende, som ikke underviser i faget, er kompetencedækningsgraden generelt også lav. Bortset fra dansk har alle fagene en kompetencedækningsgrad, der er under 2016/2017-målsætningen (85 %), og som er under gennemsnittet.

13 Side 13 af 23 Bilag 1: Bilagstabeller til kompetencedækning i folkeskolen, 2016/2017 Dette bilagsnotat indeholder bilagstabeller til notatet vedr. kompetencedækning i folkeskolen 2016/2017. Tabel 2: Kompetencedækning på timeniveau fordelt efter fag, klasse samlet, 2016/2017 Antal timer i alt Undervisningskompetence (tidl. linjefag) Tilsvarende kompetencer Andre kompetencer Kompetencedækning Difference siden 2015/2016 Alle fag ,2% 16,9% 14,9% 85,1% 1,9% Billedkunst ,7% 13,9% 32,4% 67,6% 0,3% Biologi ,8% 18,0% 15,2% 84,8% 2,2% Dansk ,5% 15,9% 4,6% 95,4% 1,4% Engelsk ,1% 11,9% 14,0% 86,0% 1,8% Fransk ,3% 20,0% 7,8% 92,2% 0,3% Fysik/kemi ,7% 13,5% 3,8% 96,2% 0,1% Geografi ,9% 21,4% 25,7% 74,3% 3,4% Historie ,0% 14,9% 30,2% 69,8% 4,9% Håndværk og design ,8% 18,5% 17,7% 82,3% 2,7% Idræt ,0% 12,3% 20,7% 79,3% 1,2% Kristendomskundskab ,1% 21,5% 50,4% 49,6% 2,7% Madkundskab ,7% 18,6% 26,8% 73,2% 2,3% Matematik ,9% 19,9% 9,2% 90,8% 2,1% Musik ,9% 17,1% 15,0% 85,0% 0,7% Natur/teknologi ,5% 26,0% 36,5% 63,5% 3,1% Samfundsfag ,0% 22,8% 21,2% 78,8% 5,2% Tysk ,8% 15,3% 7,9% 92,1% 1,8% Note: At have undervisningskompetence i et fag betyder, at underviseren har haft det pågældende fag som linjefag på læreruddannelsen. At have kompetencer svarende til undervisningskompetence betyder, at underviseren fx har en efteruddannelse, videreuddannelse, kompetencegivende uddannelse eller et længerevarende kursusforløb, der vurderes at give kompetencer svarende til undervisningskompetence. Skolens leder må foretage et skøn i denne forbindelse.

14 Side 14 af 23 Tabel 3: Kompetencedækning på timeniveau fordelt efter kommuner, alle fag og klasse samlet, 2016/2017 Antal timer i alt Undervisningskompetence/ tilsvarende kompetencer Andre kompetencer Difference +/- siden 2015/2016 Alle kommuner ,1% 14,9% 1,9% Albertslund ,1% 15,9% 1,0% Allerød ,1% 11,9% -0,5% Assens ,6% 20,4% 8,1% Ballerup ,6% 22,4% 1,1% Billund ,8% 14,2% -1,5% Bornholm ,5% 17,5% 0,6% Brøndby ,4% 8,6% 1,1% Brønderslev ,6% 13,4% -1,1% Christiansø ,0% 0,0% 19,2% Dragør ,9% 9,1% 1,2% Egedal ,1% 17,9% -0,5% Esbjerg ,4% 12,6% 3,6% Fanø ,0% 10,0% -4,8% Favrskov ,8% 10,2% 3,0% Faxe ,2% 15,8% 3,3% Fredensborg ,1% 14,9% -3,4% Fredericia ,2% 15,8% -3,4% Frederiksberg ,3% 12,7% 1,3% Frederikshavn ,4% 16,6% -1,4% Frederikssund ,5% 22,5% 0,4% Furesø ,9% 11,1% 1,9% Faaborg-Midtfyn ,8% 8,2% 6,0% Gentofte ,3% 10,7% 0,6% Gladsaxe ,8% 14,2% 6,3% Glostrup ,5% 14,5% 2,7% Greve ,1% 19,9% 2,4% Gribskov ,7% 16,3% 0,9% Guldborgsund ,8% 25,2% 2,3% Haderslev ,5% 18,5% 4,6% Halsnæs ,2% 18,8% 12,0% Hedensted ,3% 11,7% 2,6% Helsingør ,7% 13,3% 6,5% Herlev ,4% 15,6% -1,9% Herning ,0% 11,0% 5,7% Hillerød ,9% 11,1% 4,4% Hjørring ,7% 11,3% 7,5% Holbæk ,7% 19,3% -1,1%

15 Side 15 af 23 Holstebro ,7% 14,3% 1,4% Horsens ,7% 12,3% 3,0% Hvidovre ,9% 14,1% 2,0% Høje-Taastrup ,4% 22,6% -0,1% Hørsholm ,0% 11,0% 1,0% Ikast-Brande ,1% 14,9% -1,3% Ishøj ,3% 10,7% 4,3% Jammerbugt ,4% 15,6% 5,9% Kalundborg ,4% 24,6% -5,5% Kerteminde ,0% 17,0% -2,0% Kolding ,0% 8,0% 1,3% København ,7% 16,3% -1,2% Køge ,8% 17,2% 1,0% Langeland ,1% 17,9% 1,3% Lejre ,7% 15,3% 1,8% Lemvig ,6% 13,4% 3,1% Lolland ,9% 32,1% 3,9% Lyngby-Taarbæk ,1% 8,9% 1,6% Læsø ,9% 6,1% 19,9% Mariagerfjord ,2% 11,8% -0,9% Middelfart ,7% 11,3% 4,2% Morsø ,7% 20,3% 3,0% Norddjurs ,9% 12,1% -2,4% Nordfyn ,5% 7,5% 3,9% Nyborg ,0% 11,0% 4,9% Næstved ,5% 14,5% -0,7% Odder ,3% 22,7% 1,1% Odense ,7% 17,3% 2,4% Odsherred ,9% 21,1% 4,4% Randers ,7% 16,3% 3,2% Rebild ,4% 12,6% 2,6% Ringkøbing ,7% 14,3% 2,1% Skjern Ringsted ,3% 12,7% 5,1% Roskilde ,6% 17,4% 1,3% Rudersdal ,7% 13,3% 1,3% Rødovre ,4% 17,6% 1,6% Samsø ,7% 18,3% -5,3% Silkeborg ,6% 15,4% 0,1% Skanderborg ,9% 17,1% -0,6% Skive ,5% 12,5% 3,7% Slagelse ,4% 13,6% 2,3% Solrød ,8% 13,2% 6,8% Sorø ,3% 15,7% 1,1%

16 Side 16 af 23 Stevns ,0% 15,0% 0,1% Struer ,8% 15,2% 1,2% Svendborg ,1% 12,9% 3,6% Syddjurs ,6% 16,4% 1,4% Sønderborg ,5% 17,5% 2,4% Thisted ,7% 14,3% 5,1% Tønder ,7% 19,3% -1,8% Tårnby ,8% 12,2% 1,4% Vallensbæk ,4% 15,6% 1,0% Varde ,8% 13,2% 4,9% Vejen ,2% 20,8% 3,1% Vejle ,7% 13,3% 2,1% Vesthimmerland ,7% 16,3% 5,2% Viborg ,2% 13,8% -1,3% Vordingborg ,0% 17,0% 3,1% Ærø ,1% 7,9% -0,3% Aabenraa ,3% 9,7% 0,4% Aalborg ,6% 13,4% 1,4% Aarhus ,0% 14,0% 2,5%

17 Side 17 af 23 Tabel 4: Undervisere som underviser fordelt efter deres kompetenceniveau i faget 2016/2017 Antal lærere i alt Undervisningskompetence (tidl. linjefag) Tilsvarende kompetencer Andre kompetencer Dansk Engelsk Tysk Fransk Kristendomskundskab Historie Samfundsfag Idræt Musik Billedkunst Håndværk og design Madkundskab Matematik Fysik/kemi Geografi Biologi Natur/teknologi Alle fag Note: Undersøgelsesenheden er en underviser. Ved tolærerordninger og holddelt undervisning er alle undervisere inkluderet. Alle klassetrin-fag kombinationer og undervisning i specialklasser er medtaget i opgørelsen. Fagkoden børnehaveklasse indgår dog ikke. Uanset om en lærer underviser i 10 eller 100 timer om året i et fag, registreres det som, at underviseren underviser. Antal undervisere er ikke omregnet til landstal. Indberetningen dækker 97,9 procent af landets folkeskoler (1.139 skoler).

18 Side 18 af 23 Tabel 5: Undervisere med undervisningskompetence eller tilsvarende kompetencer fordelt efter, om de underviser i faget eller ej, 2016/2017 Antal lærere Antal lærere som underviser i faget (også i specialklasser og tolærer) Antal lærere som ikke underviser i faget Procentdel lærere som underviser i faget (også i specialklasser og tolærer) Procentdel lærere som ikke underviser i faget Dansk % 22% Engelsk % 24% Tysk % 20% Fransk % 54% Kristendomskundskab % 40% Historie % 43% Samfundsfag % 66% Idræt % 35% Musik % 29% Billedkunst % 51% Håndværk og design % 52% Madkundskab % 64% Matematik % 20% Fysik/kemi % 30% Geografi % 59% Biologi % 59% Natur/teknologi % 40% Total % 37% Note: Undersøgelsesenheden er en person med undervisningskompetence eller tilsvarende kompetence. Ved tolærerordninger og holddelt undervisning er alle undervisere inkluderet. Alle klassetrin-fag kombinationer og undervisning i specialklasser er medtaget i opgørelsen. Fagkoden børnehave-klasse indgår dog ikke. Uanset om en underviser underviser i 10 eller 100 timer om året i et fag, registreres det som, at underviserens kompetencer udnyttes.

19 Side 19 af 23 Bilag 2: Metodebeskrivelse til kompetencedækning i folkeskolen, 2016/2017 Dette bilagsnotat indeholder baggrund og metodebeskrivelse til notatet vedr. kompetencedækning i folkeskolen 2016/2017. Baggrund Et af de centrale elementer i folkeskolereformen er at opnå fuld kompetencedækning i undervisningen. Alle undervisere skal i 2020 have undervisningskompetence fra læreruddannelsen (tidligere linjefag) eller kompetencer svarende hertil i de fag, de underviser i (se definitioner nedenfor). Målet om fuld kompetencedækning i 2020 defineres mere præcist ved, at 95 procent af undervisningstimerne skal varetages af undervisere med undervisningskompetence eller kompetencer svarende til undervisningskompetence. Det fremgår af kommuneaftalen fra , at kommunerne skal sikre, at kompetencedækningen i folkeskolen løbende øges. Opgjort på kommuneniveau er målet et niveau på mindst 85 pct. i 2016 (opgøres på baggrund af skoleåret 2016/2017) og mindst 90 pct. i 2018 (opgøres på baggrund af skoleåret 2018/2019). Regeringen og KL drøfter i 2019 det resterende løft til 95 pct. kompetencedækning under hensyntagen til de muligheder, de planlægningsmæssige hensyn tillader. Kravet om fuld kompetencedækning gælder alle fag og alle klassetrin. Kravet opgøres på kommuneniveau. Definition af undervisningskompetence, tilsvarende kompetencer og andre kompetencer Undervisningskompetence (tidl. linjefag) Tilsvarende kompetencer Andre kompetencer At have undervisningskompetence i et fag betyder, at underviseren har haft det pågældende fag som linjefag på læreruddannelsen. At have kompetencer svarende til undervisningskompetence betyder, at underviseren f.eks. har en efteruddannelse, videreuddannelse, kompetencegivende uddannelse eller et længerevarende kursusforløb, der vurderes at give kompetencer svarende til undervisningskompetence. Skolens leder må foretage et skøn i denne forbindelse. Undervisere, som hverken har undervisningskompetence eller tilsvarende kompetencer 4 Læs mere om kommuneaftalen vedr. fuld kompetencedækning her: /~/media/Files/Nyheder/Pressemeddelelser/2013/06/KL%20aftale/Bilag%202.Fuld%20kompetenced%C3%A6kni ng.pdf

20 Side 20 af 23 Skolerne har indberettet data vedrørende kompetencedækning via deres administrative systemer i januar og februar Tallene for undervisning i fagene dækker den planlagte undervisning for hele skoleåret 2016/2017. Indberetningsform Alle oplysninger er indberettet via skolernes administrative systemer. Styrelsen for IT og Læring (STIL) har i samarbejde med de to største leverandører på området KMD og IST Tabulex - udarbejdet en elektronisk indberetningsfacilitet. Således kan skolerne direkte overføre stamoplysninger om de ansatte underviseres undervisningskompetencer, samt oplysninger om hvilke fag og hvilke klassetrin de enkelte undervisere underviser i. STIL har i år desuden udviklet en facilitet til manuel indtastning for de skoler, som ikke benytter et administrativt system. Repræsentativitet Der er udsendt invitationer til folkeskoler 5. I det datarensede datasæt indgår indberetninger fra folkeskoler på hovedskoleniveau 6 og samlet set undervisere. Svarprocenten på institutionsniveau er på 98,7 procent. Det skal bemærkes, at alle absolutte tal gengivet i notatet ikke er omregnet til landstal. Tallene dækker de skoler, som har indberettet. Afgrænsning I opgørelserne af kompetencedækningen indgår kun normalklasser i folkeskolen og kun undervisere, som underviser i mindst et fag i normalklasser. Skolerne har indberettet data via deres administrative systemer i foråret Tallene for undervisning i fagene dækker den planlagte undervisning for hele skoleåret 2016/ Antal folkeskoler er opgjort som antallet af hovedskoler og institutioner uden enheder registreret i institutionsregisteret pr. 1. januar Nogle skoler har indberettet på hovedskoler, mens andre har indberettet på afdelinger. Skolerne er bibeholdt med de institutionsnumre, som de har indberettet på.

21 Side 21 af 23 Datavalidering I opgørelserne af kompetencedækningen er der som udgangspunkt kun medtaget fag på klassetrin, hvor der i alt er mere end 50 klasser, som har undervisning i det pågældende fag. Tabel 6 viser alle klasse-fag kombinationer der indgår i opgørelsen af kompetencedækningen. Børnehaveklasser er generelt ekskluderet, fordi en meget stor andel af de indberettede klasser har tilknyttet flere undervisere samtidig og pga. usikker datakvalitet. Tabel 6 Oversigt over fag og klassetrin 2016/2017 Fagkode Fag Afgrænsning af klassetrin 110 Dansk klasse 120 Engelsk klasse 130 Tysk klasse 140 Fransk klasse 170 Kristendomskundskab klasse 181 Historie klasse 182 Samfundsfag klasse 210 Idræt klasse 220 Musik 1.-9 klasse 230 Billedkunst klasse 245 Håndværk og design klasse 260 Madkundskab klasse 310 Matematik klasse 320 Fysik/kemi klasse 330 Geografi klasse 340 Biologi klasse 350 Natur/teknik 1.-6 klasse

22 Side 22 af 23 Hvordan omregnes til timeniveau? Tallene for undervisning i fagene dækker den planlagte undervisning for skoleåret 2016/2017. Timerne er beregnet med udgangspunkt i de vejledende timetal 7. Rent praktisk sker beregningen ved at gange antallet af klasser i et fag på et klassetrin med det vejledende timetal i det pågældende fag og klassetrin. I 10. klasse er der ganget med samme timetal som i 9. klasse. Ovenstående betyder, at der kan være en mindre afvigelse i de præsenterede resultater i forhold til den rent faktiske planlagte undervisning på skolerne. Afvigelsen vurderes dog at være lille og at være uden praktisk betydning, når man ser på udviklingen i kompetencedækningen over tid, da metoden er den samme fra år til år. Hvordan håndteres flere undervisere pr. klasse i et fag? Ved tolærerordninger og lignende kan der være indberettet flere undervisere til samme fag i en klasse. I opgørelserne af kompetencedækningen på klasse- og timeniveau indgår kun den underviser, der har haft flest timer med klassen i det pågældende fag. Hvis flere undervisere står registreret med samme antal timer i et fag i en klasse, indgår underviseren med det højeste kompetenceniveau. Hvis både timetal og uddannelsesniveau er ens, er den ene underviser udvalgt tilfældigt. I opgørelserne på underviserniveau indgår alle undervisere uanset, om de kun underviser i få timer i et fag med tolærerordning. Den samme underviser kan desuden være indberettet flere gange i det samme fag i en klasse. Her er underviserens timetal summeret, således at underviseren kun optræder én gang for et fag i en klasse. Hvordan håndteres personale uden undervisning? Personale, der ikke står registreret med undervisning i mindst ét fag, indgår ikke i opgørelserne af kompetencedækningen. Dog gælder det for opgørelserne i Figur 9 og 10, at de også inkluderer personale, der har linjefag eller tilsvarende kompetencer, men som ikke underviser. Hvordan håndteres personale uden undervisningskompetencer/tilsvarende kompetencer? Personale uden undervisningskompetencer eller tilsvarende kompetencer indgår i opgørelserne af kompetencedækningen. Dog gælder det for opgørelserne i Figur 9 og 10, at de alene bygger på undervisere, der har linjefag eller tilsvarende kompetencer i mindst ét fag. Hvordan håndteres flere hold pr. klasse/klassetrin i et fag? Ved holddelt undervisning er alle holdene indberettet særskilt. Ved gennemgang af holdbetegnelserne kan det konkluderes, at skolerne anvender holdbetegnelser meget forskelligt. Eksempel 1: Hvis fx 4a og 5a har gymnastik sammen, opretter nogle skoler to hold, fx 4a5a_drenge og 4a5a_piger. Hvert hold er tilknyttet sin egen underviser - typisk en mand henholdsvis en kvinde. 7

23 Side 23 af 23 Eksempel 2: Andre skoler opretter kun ét hold fx 4a5a_idræt og anvender så tolærerordningen og har tilknyttet typisk en mand og en kvinde. Ved opgørelse af kompetencedækningen ved hold er reglen, at et hold kun optræder én gang på hvert klasseniveau. Det betyder i Eksempel 1, at hold 4a5a_drenge optræder to gange, nemlig for 4. klassetrin og for 5. klassetrin. Tilsvarende med 4a5a_piger. Samlet set indgår der altså fire cases (to cases med den kvindelige underviser og to cases med den mandlige underviser) med idræt på 4. og 5. klassetrin, fordi der her er anvendt holdbetegnelser, der tydeligt adskiller drenge og piger. Ved Eksempel 2 anvendes reglen for tolærerordning. Underviseren, som har haft flest timer med holdet, bliver tilknyttet holdet. Holdet optræder samlet set to gange - for 4. klassetrin og for 5. klassetrin. Samlet set indgår der altså kun to cases (enten den kvindelige eller den mandlige underviser afhængigt af, hvem der har flest timer/højest kompetenceniveau) med idræt på 4. og 5. klassetrin, fordi der her er anvendt holdbetegnelser, der ikke adskiller drenge og piger. Den samme problemstilling gør sig gældende ved niveaudelt undervisning med flere hold på et klassetrin. Hvis der er anvendt unikke holdbetegnelser (fx Tysk niveau 1 og Tysk niveau 2 ), er holdene adskilt og begge undervisere beholdt. Hvis begge hold har samme holdbetegnelse (fx Tyskhold ) men forskellige undervisere, er kun underviseren med flest timer/højest kompetenceniveau beholdt. Ovenstående betyder, at der er en større usikkerhed ved opgørelse af kompetencedækningen ved holddelt undervisning end ved almindelig klasseundervisning. Øvrige valideringer Ugyldige cpr-numre er slettet Den samme underviser kan stå registreret med flere kompetencer i det samme fag (men for forskellige klasser). Hvis kompetencerne er ens, er den ene blot slettet. Hvis kompetencerne er forskellige, er det højeste kompetenceniveau beholdt. Undervisere med kompetencer i mere end seks forskellige fag slettes, da det vurderes at være fejlindberetninger. Den samme underviser kan stå registreret med flere timer i det samme fag i den samme klasse. Disse timer aggregeres. Sammenlægning af fagkoder Følgende fagkoder er lagt sammen: Tysk tilbudsfag og valgfag ( ) Fransk tilbudsfag og valgfag ( ) Kristendomskundskab og kristendomskundskab/religion ( ).

Kompetencedækning i folkeskolen, 2015/2016

Kompetencedækning i folkeskolen, 2015/2016 Kompetencedækning i folkeskolen, 2015/2016 På landsplan for skoleåret 2015/2016 er den samlede kompetencedækning opgjort på timeniveau 83,2 procent på tværs af alle fag og klasser. På kommuneniveau svinger

Læs mere

Kompetencedækning i folkeskolen, 2014/2015

Kompetencedækning i folkeskolen, 2014/2015 Kompetencedækning i folkeskolen, 2014/2015 På landsplan er den samlede kompetencedækning opgjort på timeniveau 80,6 procent på tværs af alle fag og klasser. På kommuneniveau svinger dækningsgraden fra

Læs mere

Kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 - bilagsnotat

Kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 - bilagsnotat BILAG Kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 - bilagsnotat Af Line Steinmejer Nikolajsen og Thomas Larsen Dette bilagsnotat indeholder metodebeskrivelse, bilagstabeller og oversigt over indberettede

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2015/2016

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2015/2016 Klokketimer pr. uge Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2015/2016 Dette notat giver overblik over skolernes planlagte undervisningstimetal. Derudover beskriver

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2015/2016

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2015/2016 Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2015/2016 Dette notat giver overblik over skolernes planlagte undervisningstimetal på specialområdet. Derudover beskriver notatet,

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

BILAG 1 FIGURER OG TABELLER

BILAG 1 FIGURER OG TABELLER BILAG 1 FIGURER OG TABELLER Projekt Undersøgelse af årsager til lav kompetencedækning i historiefaget Kunde Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling Bilag nr. 1 Dato August 215 1. Introduktion

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Store forskelle i byggesagsgebyrer mellem kommunerne DI har foretaget en analyse af, hvad det koster virksomheder at få godkendt opførelse

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Resumé Fordelingen af uddannelsesparate versus ikke-uddannelsesparate elever er i 2017 meget lig de foregående to år. Samlet set er 28 procent af de elever,

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål 18 af den 14. februar 2008 (FIU alm. del, 7)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål 18 af den 14. februar 2008 (FIU alm. del, 7) Finansudvalget (2. samling) FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 18 Offentligt Finansudvalget Christiansborg Finansministeren Svar på Finansudvalgets spørgsmål 18 af den 14. februar 2008 (FIU alm. del, 7)

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017 Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob April 2017 Antal personer i reformens målgrupper Antal fuldtidspersoner på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb.

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Kommunale udgifter til de forberedende

Kommunale udgifter til de forberedende Kommunale udgifter til de forberedende tilbud Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Side 1 af 12 Formålet med dette analysenotat er at opgøre og præsentere kommunale enhedsudgifter for elever på de forberedende

Læs mere

KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN

KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN Jens Lundager ENERGI PÅ TOPPEN 29. marts 2017 HVAD VIL JEG SIGE NOGET OM? 1. Noget om KommuneKredit 2. Noget om fordeling af lån hos os 3. Noget om Forsyningsstrategi

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 30. januar 2017 2017-61 Frederiksholms

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere