Communication On Progress

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Communication On Progress"

Transkript

1 GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard

2 Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i New York enige om at tage hårdt fat om et af klodens mest graverende problemer; den store ulighed mellem rige og fattige. Resultatet blev otte konkrete løfter de såkaldte 2015 Mål der blandt andet går ud på at halvere fattigdom, sørge for skolegang til alle børn og sikre ligestilling mellem mænd og kvinder. Et vigtigt redskab til at sikre at dette sker på ansvarlig vis, er FNs Global Compact, der omfatter ti principper for, hvordan virksomheder kan indarbejde arbejdstager og menneskerettigheder, miljø og anti-korruption i deres forretning. Nye problematikker er opstået, og der er behov for at tænke nyt, og for at tænke langsigtet. Ved storstilet at satse på Cooperate Social Responsibility og Global Compact finder virksomheder verden over løsninger og svar på disse nye udfordringer. Vi kunne også kalde det samfundssind eller ansvarlighed. I Danmark er vi godt på vej til at blive de førende i verden på dette område. Ikke mindst i lyset af regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar, som hjælper virksomheder med at høste fordelene ved ansvarlig virksomhedsdrift. Jeg er derfor glad og stolt over at kunne meddele, at Søndergaard Nedrivning A/S har tilsluttet sig Global Compact og dermed de ti principper som FN på et topmødet i New York blev enige om. Vores bestræbelser med løbende at forbedre integrationen af Global Compact og dens principper i vores forretningsstrategi, kultur og daglige drift, kan læses i denne Communication On Progress (COP). Med venlig hilsen Søndergaard Nedrivning A/S Mads Søndergaard Adm. direktør

3 Menneskerettigheder FN s Menneskerettighedserklæring fra 1948 er et sæt grundlæggende rettigheder, som er underskrevet af verdens regeringsledere. Menneskerettigheder kan virke meget abstrakte, men der er tale om rettigheder som eksempelvis retten til sundhed, retten til arbejde, forbud mod slaveri og umenneskelig behandling, retten til hvile og fritid, retten til uddannelse og retten til en tilstrækkelig levestandard. Princip 1 - støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder Søndergaard Nedrivning A/S støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder. Det gør vi dels ved at overholde landets love på området, og dels ved frivilligt at have indført certificering inden for områderne kvalitet-, miljø og arbejdsmiljø. Samtidig er vi medlem af Dansk Byggeri, hvilket indebærer at vi skal efterleve de overenskomster der er indgået sammen med bl.a. 3F omkring vore ansatte. Vore underentreprenører og leverandører af bl.a. mandskab, er underlagt samme forpligtelser via de kontrakter vi indgår med dem. Princip 2 - sikre at virksomheden ikke medvirker til krænkelse af menneserettighederne Vi arbejder aktivt for at undgå enhver form for direkte eller indirekte medvirken til krænkelse af menneskerettighederne både hos os selv, og hos vore underentreprenører og leverandører. Det gør vi dels ved at have en intern kontrolfunktion, og dels ved efterlevelse af de internationale standarder som vi er certificeret efter (DS/EN ISO 9001, DS/EN ISO & DS/EN OHSAS 18001). Vores interne kontrolfunktioner sikrer efterlevelse af vores ledelsessystem og de procedurer vi har besluttet, herunder undersøgelser af uønskede hændelser, uddannelse og træning, krav til dokumentation for efterlevelse af overenskomster mv. Herudover har alle medarbejdere mulighed for anonymt at kontakte KMA-afdelingen såfremt man som medarbejder føles sig uretfærdigt behandlet.

4 Arbejdstagerrettigheder Arbejdstagerrettighederne bygger på ILO s Erklæring om Grundlæggende Arbejdstagerrettigheder, som blev vedtaget i 1998 af regeringer, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer fra 177 lande. Det drejer sig bl.a. om retten til ikke at blive diskrimineret, retten til et sundt og sikkert arbejdsmiljø, retten til kollektive forhandlinger og foreningsfrihed samt forbud mod tvangsarbejde og visse typer børnearbejde. Princip 3 - opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling Søndergaard Nedrivning A/S respekterer og anerkender i høj grad retten til foreningsfrihed og kollektiv forhandling. Som virksomhed blader vi os derfor ikke i hvilken fagforening den enkelte vælger at være i, eller om vedkommen i det hele taget ønsker at være med i en fagforening. Samtidig har vi via vores medlemskab i Dansk Byggeri sikret, at alle medarbejdere er omfattet af kollektiv forhandling. Princip 4 - støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde Søndergaard Nedrivning A/S fordømmer naturligvis enhver form for tvangsarbejde. virksomheden er omfattet af en kollektiv overenskomst, som overvåges af medarbejdernes tillidsmand på daglig basis. Princip 5 - støtte effektiv afsaffelse af børnearbejde I Danmark er det forbudt at udføre arbejde i vores branche hvis man er under 18 år. Søndergaard Nedrivning A/S udfører udelukkende arbejde i Danmark, og beskæftiger ikke personer under 18 år. Princip 6 - afskaffe diskriminition i arbejds- og ansættelsesforhold Diskrimination er forskelsbehandling af personer på grund af deres race, køn, seksuelle, religiøse eller politiske overbevisning, etniske eller sociale baggrund. Søndergaard Nedrivning A/S er underlagt Dansk lov, herunder lov om diskrimination. Samtidig beskæftiger virksomheden mennesker inden for alle sociale samfundslag, med forskellige religioner og med baggrund fra mange forskellige lande. Eneste krav hos os er, at man kan tale og forstå dansk. Alle medarbejdere er omfattet af samme forebyggelsesprocedurer til sikring mod ulykker og arbejdsrelateret sygefravær, samt uddannelse og træning.

5 Miljø Miljø optager mange af de små og mellemstore virksomheder tilsluttet Global Compact. De tre miljøprincipper i Global Compact tager afsæt i den erklæring og internationalel handlingsplan - også kendt som Agenda 21, som blev vedtaget på Rio-konferencen om miljø og udvikling i Princip 7 - støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssig udfordringer Søndergaard Nedrivning A/S er miljøcertificeret efter EN/DS ISO Det betyder at vi årligt kortlægger vores evt. miljøproblemer i forbindelse med vores ydelser og processer. Herudover har vi fastsat en række procedurer til at sikre forebyggelse, og beredskab for der kan være risici. En af disse procedurer omfatter bl.a. ugentlig gennemgang af miljø risici på de enkelte arbejdsplader. Der forefindes endvidere beredskabsplaner i forbindelse med miljøproblemer på hver enkelt arbejdsplads. Princip 8 - tage iniativ til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed Søndergaard Nedrivning A/S har integreret miljøhensyn i vores overordnende politik, hvilket er med til at sikre at vi har en proaktiv tilgang til miljøarbejdet. I enhver henseende forsøger vi at være på forkant med udviklingen i stedet for at reagere på problemerne når de opstår. I forbindelse med ombygning af vores hovedkontor, er der eksempelvis tænkt bæredygtighed ind i forbindelse med valg at bambus til gulvbelægninger mv. Samtidig er der opsat et 10 KWh solcelleanlæg på bygningen. Princip 9 - opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier Miljø- og sundhedsskadelige stoffer i forbindelse med nedrivning og renovering af ejendomme, er steget voldsomt igennem de seneste år. Især stoffet PCB har i høj grad belastet miljøet, og fede fisk som fx tun, makrel og laks er i dag så forurenet at myndighederne advarer gravide om at spise for meget fed fisk. PCB er ikke et naturligt forekommende stof, men er udviklet af mennesker tilbage i 1920 erne. PCB er en af verdens farligste miljøgifte. Søndergaard Nedrivning A/S er en af de professionelle aktører på markedet for miljøsanering, hvor vi dagligt udpeger, kortlægger, fjerner og bortskaffer de miljø- og sundhedsskadelige stoffer, herunder også PCB. Som en foregangsvirksomhed har vi endda udviklet PCB-filtre som uhyre effektivt kan opsamle PCB fra luften.

6 Anti-korroption Dette princip bygger blandt andet på FN s konvention mod korruption fra 2003, og OECD s konvention fra 1996, hvor bestikkelse af udenlandske embedsmænd for første gang kritiseres. Princip 10 - modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikelse Korruption kan defineres som misbrug af betroet myndighed eller midler for egen vindings skyld. Korruption deles ofte i hårde og bløde forseelser under betegnelserne bestikkelse og smørelse. Bestikkelse er en aktiv handling, hvor man forsøger med gaver eller lignende at sikre sig fordele, som man ellers ikke er berettiget til. Smørelse indbefatter betaling af mindre summer for at fremskynde eller sikre sig tilladelser eller andre tjenesteydelser, som man er berettiget til. Begge forseelser er strafbare. Søndergaard Nedrivning A/S går ind for at virksomheder skal konkurrere på lige vilkår, og fordømmer enhver form for korruption. For at fremme denne ideologi har virksomhedens adm. direktør en bestyrelsespost i Nedbrydningssektionen under Dansk Byggeri, hvor man rent politisk vil dæmme op for ulige vilkår i konkurrencen. Dette har bl.a. medført temadage for sektionens medlemmer på området. Søndergaard Nedrivning A/S støtter og anerkender samtidig FN-konventionen mod korruption og andre internationale instrumenter. Søndergaard Nedrivning A/S Smedetoften Frederikssund Tlf.: CVR:

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Baggrundsdokument Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar - også et juridisk anliggende

Forretningsdrevet samfundsansvar - også et juridisk anliggende Forretningsdrevet samfundsansvar - også et juridisk anliggende FORRETNINGSDREVET SAMFUNDSANSVAR Som følge af en ny lov skal de 1.000 største danske virksomheder fra 1. januar 2009 i deres årsrapport beskrive

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt oecd.fm Page 1 Friday, April 27, 2001 1:10 PM OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt 1 oecd.fm Page 2 Friday, April 27, 2001 1:10 PM 2 oecd.fm Page 3 Friday,

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Dette er en ikke-officiel oversættelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition. Den danske version vedbliver at være uofficiel.

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

Vestas forhold til koncernens interessenter

Vestas forhold til koncernens interessenter Vestas forhold til koncernens interessenter 1. Vestas forhold til koncernens interessenter Indhold 3 Indledning 3 Code of Conduct 4 Aktionærer 4 Forretningspartnere 6 Medarbejdere 8 Det omgivende samfund

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Politikpapir fra FN-forbundet, 2012 En umistelig menneskerettighed, som giver ethvert menneske og alle folkeslag ret til at deltage i, bidrage til

Læs mere

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner Dansk Initiativ for Etisk Handel Bredgade 26, 2. sal Postboks 9042 DK-1022 København K Tel. +45 9942 1453 info@dieh.dk www.dieh.dk Foto: Lotte La Cour Kom godt i gang - etiske offentlige indkøb En guide

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw= bí=çîéêääáâ=

h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw= bí=çîéêääáâ= h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw= bí=çîéêääáâ= bå=ê~ééçêí=ìç~êäéàçéí=~ñ=^ëüêáçöé=ñçê= = bêüîéêîëj=c=péäëâ~äëëíóêéäëéå== = ^éêáä=ommr= = h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ=====================================

Læs mere

sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek

sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek institut for menneskerettigheder, 2005 Mekanisk, fotografisk eller anden

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere