HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler Et år med nye udfordringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler Et år med nye udfordringer"

Transkript

1 HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler Et år med nye udfordringer BERETNING 2007

2 Generalforsamling 5. maj 2008 Kl. 16 i Rådhuskælderen Få inspiration og stof til eftertanke, når den livsbekræftende stewardesse og foredragsholder Connie Svendsen indleder årets generalforsamling med et forrygende foredrag. Der vil under både foredrag og generalforsamling være fri bar. Efter foredraget vil der blive serveret lidt let til maven. Tilmelding nødvendig senest 25. april 2008 Tilmeld dig på Medlemmer afkrydses ved indgangen Hvad er det nu HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler er for en størrelse? HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler har godt 400 medlemmer. Klubbens medlemmer har meget forskellige fagområder, ansættelsesvilkår og har endda forskellige overenskomster. Klubbens medlemmer er geografisk og institutionsmæssigt bredt fordelt. Gladsaxe Kommune har decentral ledelse og decentral løn (NyLøn). Decentral ledelse vil sige, at enhver forhandling, uanset om det måtte omhandle løn, vilkår, samtale eller fratrædelse, oftest sker med medlemmets leder hvilket gør, at HK Klubben/jeg som tillidsrepræsentant har en kolossal portion ledere at forhandle med. Dette er til tider en god og spændende udfordring, og til andre tider en gevaldig klods.

3 Dagsorden 1. Valg af dirigent Generalforsamling 5. maj Valg af stemmeudvalg 3. Beretning 4. Overenskomst Regnskab 6. Fastsættelse af kontingent og budget 7. Indkomne forslag 8. Valg: 9. Evt. a) Valg af formand for 2 år afgang konstitueret Jim Nielsen b) Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år afgang Ole Hansen c) Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år afgang Lisbeth Hoffmann d) Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år afgang Anita Steffensen e) Valg af 3 bestyrelsessuppleanter for 1 år afgang Jakob Karter, Hanne Moreno, Christina Nielsen f) Valg af revisorer for 1 år afgang Peter Riedel og Trine Lund g) Valg af revisorsuppleanter for 1 år afgang Anne Gjedsted og Jan Duckert 10. Generalforsamlingens afslutning

4 Beretning Jeg har nu haft mit første år som (fælles)tillidsrepræsentant for HK Klubben. Et år, der har budt på mange og store udfordringer, men også et år hvor der er sket en masse. Lokalt har jeg som ny tillidsrepræsentant sammen med bestyrelsen skulle falde på plads og finde vores måde at gøre tingene på har været alt andet end et stille år naturligt med en klub af vores størrelse. Allerede fra dag ét, blev jeg kastet ud i den første personalesag og noget jeg hurtigt måtte erkende var, at personalesager er noget ganske naturligt, noget der optager og fylder kalenderen uge efter uge. I HK centralt har året siden sidste generalforsamling også været året, hvor HK har vedtaget en ny strategi for det samlede HK, og hvor HK for nylig oplevede et formandsskifte. Den nye strategi går i korte træk ud på, at HK reducerer deres hidtidige 17 afdelinger til 7. For HK/Københavns vedkommende kommer dette til at betyde, at vi pr fusionerer med HK/Nordsjælland, og på nuværende tidspunkt allerede er fusioneret med HK/Bornholm. HK/København skifter pr navn til HK/Hovedstaden. HK/Hovedstaden vil herefter rumme ca kommunale HK ere. Ved udgangen af 2007 valgte daværende formand for HK, John Dahl, at sige pænt farvel til HK. Kim Simonsen, daværende formand for HK/Kommunal, valgte at stille op til forbundsformandsposten og blev valgt. Bodil Otto, daværende næstformand for HK/Kommunal, stillede op og blev valgt som formand for HK/Kommunal. Vi kan være rigtig glade for de nylige valg. Forbundsformand Kim Simonsen er kommunalt uddannet, og kommer som nævnt fra formandsposten i HK/Kommunal, hvor han gennem sine mange år dér, har fået gjort og forhandlet rigtig meget godt igennem, til glæde og gavn for os i dag. Med både fortid og hjerte i HK/Kommunal, er det derfor min klare overbevisning, at vi ikke kunne have fået en bedre mand, til at stå i spidsen for HK. At valget faldt på Bodil Otto som ny formand for HK/Kommunal, kan vi også kun være tilfredse med. Jeg har ved flere lejligheder mødt Bodil, og er overbevist om, at vi kun kan være tilfredse med Bodil som formand for HK/Kommunal! Da jeg efter sidste generalforsamling blev klar over, at det nu var mig der stod i spidsen for HK Klubben, sagde jeg til mig selv: Synlighed HK Klubben skal synliggøres Dette var også noget at det første, jeg præsenterede for bestyrelsen. Min oplevelse var at mange ikke kendte HK Klubben, ikke vidste hvorfor vi egentlig var her eller hvad vi kunne. Gennem 2007, har vi på forskellig vis forsøgt at synliggøre klubben, og det er med stor glæde, at jeg både kan se og høre, at HK Klubben har fået en plads i administrationen. HK Klubben er kendt, og nu snakkes der om os.

5 Vores hjemmeside er i det forløbne år blevet forbedret. Det blev allerede på første bestyrelsesmøde besluttet, at alle referater fremover ville blive lagt ud på hjemmesiden. Hvis ikke medlemmerne skal vide hvad vi laver hvem skal så? At referaterne blev tilgængelige er blevet bemærket af mange og det viser at interessen er tilstede! HK Klubben Gladsaxe Bibliotek henvendte sig medio 2007 med ønske om at få nogle sider på hjemmesiden dette har vi så lavet aftale om, og for nylig er de kommet online. Udviklingen er ikke forbi, og vi arbejder løbende med forbedringer 2007 har også været året, hvor der er blevet lavet en flot informations- og udlejningspjece til vores skønne sommerhus HængeKøjen i Gilleleje. Igen et led i at synliggøre både HK Klubben, og naturligvis også for at markedsføre sommerhuset. Vores hjemmeside og HængeKøjen har vi koblet sammen så da der kunne ansøges om leje i indeværende sæson, var det via en formular på hjemmesiden, hvorimod det tidligere har været via en lap papir. Projekter og tanker omkring HængeKøjen har vi masser af vores hindring i øjeblikket penge. I takt med bedre markedsføring og en udlejning, der forhåbentlig går den rigtige vej, håber vi inden for rimelig tid at kunne realisere nogle af vores projekter og tanker. I 2007 har vi afholdt to pensionsmøder et for overenskomstansatte og et for tjenestemænd, og i december forsøgte vi os med et julebankoarrangement. Bestyrelsen og jeg glæder os over, at alle tre arrangementer gik rigtig godt. Ved pensionsmødet for overenskomstansatte fik deltagerne en god gennemgang af de forskellige ordninger ved pensionsmødet for tjenestemænd var der en deltagerprocent på 78%, og ved julebanko arrangementet var vi lige over 100 medlemmer, som alle kunne forsyne os med glögg, og derefter gå i gang med spillene. Kun med så bred en opbakning fra jer medlemmer, kunne det lade sig gøre at gennemføre disse arrangementer, med de succeser det var! Arbejdet med idéer for indeværende år er i fuld gang, og vi glæder os til at kunne sende invitationer ud, når idéerne kommer mere på plads, og tingene nærmer sig. Et andet tiltag i kampen mod synlighed var, at vi i december trak lod om 20 bog- og cd julegaver, hvor de heldige blev offentliggjort på Fokus. Til generalforsamlingen slår vi propperne op for HK Klubbens vin, en god vin med HK Klubbens egen etiket, logo m.v. Vinen vil naturligvis kunne drikkes til generalforsamlingen, og vil fremover bruges som gave til medlemmer, der holder receptioner, jubilæer m.v. En god vin kan (næsten) alle bruge, og vi kan bruge opmærksomheden!

6 Det er en kendsgerning, at HK oplever medlemstilbagegang heldigvis er det ikke så slemt på det kommunale område, men værst indenfor HK/Handel. Der hvor HK/Kommunal oplever størst tilbagegang, er når medlemmer stopper/går på pension, og erstattes med nye, der enten ikke er medlem eller er medlem af Kristelig Fagforening eller anden gul fagforening. Som tillidsrepræsentant gør jeg hvad jeg kan for at få introduceret nye medarbejdere til HK og HK Klubben. Medio 2007 indførte vi velkomstbreve, så nye medarbejdere straks efter godkendelsen/forhandlingen af deres ansættelse modtager et brev med informationer m.v. om HK Klubben, hvor blandt andet indmeldelsesblanket er vedlagt. Heldigvis opleves det da, at medarbejderen ud fra dette materiale melder sig ind men oftest opleves det, at medarbejderen først bliver rigtig interesseret eller søger spørgsmål besvaret, når nærmeste kollegaer har snakket om HK eller HK Klubben, eller når tilmelding til arrangement i HK Klubben afvises med begrundelsen: Du er ikke medlem. Det vigtigste og mest fundamentale er, at jo flere vi står sammen, jo stærkere står vi. Der er en rigtig god drivkraft i det kollektive det er også derfor, at HK har aftale- og forhandlingskompetencen i det offentlige. Det vil sige, at selvom man ikke er medlem eller er medlem af eksempelvis Kristelig Fagforening, er det stadig HK v/tillidsrepræsentanten, der har forhandlingskompetencen, dvs. det er stadig mig som tillidsrepræsentant, der eksempelvis skal forhandle løn for vedkommende, der har valgt HK fra. Ordet skal, skal tages bogstaveligt, idet jeg ikke må nægte at forhandle men jeg må gerne prioritere. Samtidig er det også vigtigt at nævne, at selvom jeg har forhandlingskompetencen, har jeg ikke initiativpligten så når HK eksempelvis fremsender NyLøn forslag til ledelsen, vil der aldrig kunne opleves et ikke-medlem på listen. Og det er fuldstændig underordnet, om man er ikke-medlem eller medlem af en anden fagforening, alfa omega: står man på klubbens medlemsliste er man med, står man der ikke, er man ikke med. Det, der piner mig som tillidsrepræsentant mest, er de enkelte gange et medlem har meldt sig ud, eller fravalgt HK med begrundelsen: Jeg er blevet tilbudt det samme, bare billigere. Nej, det kan nemlig ikke lade sig gøre! HK er aftalepart med KL, og er samtidig en del af KTO. Det er HK der forhandler, HK er lokale i form af klubben og tillidsrepræsentanten vi er tilstede på arbejdspladsen. Som bekendt er det også HK der forhandler overenskomst det er ikke gratis, og er blandt andet en af grundende til, at HK er lidt dyrere end andre fagforeninger. Et enkelt eksempel: Den 6. ferieuge er hverken kommet fra himlen eller via lovgivning! Det var parterne (HK/KTO og KL) der fik forhandlet denne igennem, præcis på samme måde som de generelle lønstigninger, seniordagene og alt det andet, der kommer med vores nye overenskomst. De gule fagforeninger er ikke med ved forhandlingerne, og kan derfor holde prisen nede. Som I alle ved, er overenskomstforhandlingerne netop faldet på plads, og vores nye overenskomst den bedste i mange år er trådt i kraft her pr

7 Nu er overenskomsten vedtaget de fleste af jer får blandt andet: Generel lønstigning på 7,53% 1½ løntrin med fuldt gennemslag (2 løntrin til socialformidlere på grundløn 30 og 35) Den særlige feriegodtgørelse stiger 0,45% Pensionen stiger 0,4% Basisgrupper sikres fremover 6 løntrin efter 7 års ansættelse 5 seniordage/bonus fra det 60. fyldte år Frihed på barns 2. sygedage Mere barsel til mænd Mulighed for plustid, hvis ledelse, medarbejder og tillidsrepræsentant er enige Der skal ikke herske tvivl om, at vi i bestyrelsen er rigtig godt tilfredse med vores nye overenskomst. Naturligvis er ikke alt, som man gerne ville ønske det, og alle elementer ikke lige gode men nu er en forhandling (desværre) ikke som i drømmeland, hvilket jeg som tillidsrepræsentant og lokal forhandler kan genkende. En forhandling er hvor man forhandler og ofte må give afkald på noget, for at få noget andet. Som en af mine gode forhandlingsparter blandt ledelsen udtrykker det: Nu er vi på Hjallerup Kræmmermarked igen og ja, det er da nok rigtig nok bare resultatet bliver godt og fornuftigt og det er vores nye overenskomst heldigvis blevet. I denne overenskomstperiode ( ), er der først afsat midler til lokal forhandling (NyLøn) i 2010 (1,25%). I 2009 er der afsat midler til lokal forhandling for ledere. Tilbageløbsmidler skal forhandles i hhv og Spørger I mig, eller bestyrelsen, er ovenstående et af de ikke så gode elementer. Men set i lyset af, at der i stedet sker en varig lønforbedring for alle i både 2008 og 2009, sammenlagt på ca. 10%, kan vi være rigtig godt tilfredse med den nye overenskomst. Afslutningsvist vil jeg på hele bestyrelsens vegne, sige tak for et godt og hektisk år og samtidig takke for den opbakning, der har været og alle de positive tilkendegivelser, der også er kommet. Vel mødt! På bestyrelsens vegne Jim Nielsen Fællestillidsrepræsentant Formand for HK Klubben

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

I juni sidste år kontaktede jeg vores rådgiver i NORDEA for et møde. På årsregnskabet for 2013 lagde mange sikkert mærke til, at vi ikke

I juni sidste år kontaktede jeg vores rådgiver i NORDEA for et møde. På årsregnskabet for 2013 lagde mange sikkert mærke til, at vi ikke 1 Det er blevet så moderne at google sig til al information. Har man lige glemt navnet eller stedet, filmen eller komponisten ja, så kan man rimelig hurtigt finde svaret på sin smart- eller iphone. Det

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2012 / årgang 90 Leder Af: Jesper Bronée Formand Brandfolkenes

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest Hvad skal der ske nu Læs side 3 Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest 0HGOHPPHUQHKDUVWHPWMD +YDGVNDOGHUVNHQX" Hvem er i afdelingerne Side 4-8 Fagligt nyt Side 9-12 Deltagerne på konferencen i Rørvig Konkurrence

Læs mere

En pjece til mænd om barsel. Far på barsel. Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov

En pjece til mænd om barsel. Far på barsel. Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov En pjece til mænd om barsel Far på barsel Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov 1 Kære Helt konkret mener HK, at 12 uger af barselsorloven skal øremærkes til fædre. 2

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning:

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Også i år må jeg indlede med at sige, at det er en kæmpe fornøjelse at få lov til at aflægge beretning for Halsnæs Bryghus A/S. Året

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud Den 13. januar 2013 en spørgeskemaundersøgelse om indbrud På Grundejerforenings generalforsamling i 2012 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med mulighederne for at imødegå

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

prima Det kan nåes endnu: Find sammen i klubben - om akademikerklubber...6 Nyt fra arbejdspladserne...11

prima Det kan nåes endnu: Find sammen i klubben - om akademikerklubber...6 Nyt fra arbejdspladserne...11 nr. 4 November 1999 prima Det kan nåes endnu: DELTAG I SPØRGEUNDERSØGELSEN OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ!............2 Ny ledelsesform åbner for ansattes fingeraftryk.......3 Find sammen i klubben - om akademikerklubber.........6

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere