Fokus og strategi for anvendelsen af nedrivningspuljen og forskønnelse af lokalområderne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokus og strategi for anvendelsen af nedrivningspuljen og forskønnelse af lokalområderne"

Transkript

1 Notatark Sagsnr P Sagsbehandler Chris Schmücker og Thomas Frank Fokus og strategi for anvendelsen af nedrivningspuljen og forskønnelse af lokalområderne Kommuneledelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på: 1. Om der er hold i formodningen, at Hedensted Kommune oplever en nettotilflytning af dårlige betalere. Årsagerne kan være billige boliger, at Hedensted Kommune er attraktiv for en særlig gruppe af borgere, at der er mange udlejningsboliger eller andet. 2. Løsningsforslag til et mere målrettet arbejde med nedrivning af ejendomme og byfornyelse eksempelvis gennem: a. målrettet indsats kondemnering b. vurdering af huslejeniveau via huslejenævnet c. nedsættelse af beregningsgrundlag for boligsikringen d. ved tvangsauktioner nedlægger kommunen et undersøgelses påbud for skimmel e. opkøbe af huse på tvang og dødsboer f. tilskud til privat nedrivning øges fra 25 pct. Til 75 eller 100 pct. Lemvig Kommune har gode erfaringer med at kondemnere rigtig mange dårlige boliger, hvilket har betydet et fald i udgifter til forsørgelse. Arbejdsgruppen kan derfor lade sig inspirere af tiltag og resultater her. Dette notat sammenfatter først om Hedensted Kommune rent faktisk har nettotilflytning af dårlige betalere. Dernæst en gennemgang af arbejdsgruppens analyse af data for Hedensted Kommune med fokus på, at vurdere om der er særlige områder af kommunen, der er særligt udsatte i forhold til mindre positiv tilflytning, og dermed kan være særligt oplagte at fokusere på i forbindelse med anvendelsen af midlerne fra nedrivningspuljen. Efterfølgende beskrives kort gruppens indtryk efter et studiebesøg i Lemvig Kommune. Endelig giver notatet et bud på, hvordan indsatsen på området kan forbedres med henblik på mere attraktive lokalsamfund. De følgende analyser og tal er baseret på egne træk i cpr-registeret, samt i beskæftigelsessystemet Opera. Tilflyttere vs. fraflyttere i Hedensted Kommune for 2014 Det følgende afsnit ser nærmere på antagelsen om, at Hedensted Kommune oplever nettitilflytning af dårlige betalere. Det følgende skal ikke ses som en komplet analyse af tilflytningen til Hedensted Kommune. Notatet fokuserer på hvor til- og fraflytning særlig kan forventes at skabe udfordringer. Konkret betyder det, at gennemgangen først har fokus på de generelle karakteristika ved til- og fraflyttere, og derefter ser på disses tilknytning til arbejdsmarkedet. I 2014 var der personer, der flyttede til Hedensted Kommune. Der var i samme år fraflyttere. Nyfødte og døde er ikke medtaget i disse tal, og indgår ikke i de følgende beregninger og figurer. Således fokuserer vi alene på de personer, der mere aktivt vælger et nyt sted at bo.

2 Barrit Daugård Glud Hedensted Hornsyld Juelsminde Korning Langskov Lindved Løsning Rask Mølle Rårup Stenderup Stjernevejskolen Stouby Tørring Uldum Ølsted Øster Snede Aale-Hjortsvang Antal personer Ser man på den rene befolkningsvækst (hvor nyfødte og døde er medtaget), så oplevede Hedensted Kommune en samlet befolkningsvækst på 340 borgere i I figur 1 ses aldersfordelingen for tilflyttere i forhold til aldersfordelingen for kommunens borgere som helhed. Aldersgennemsnittet for borgerne i kommune er faldende idet, der flytter flere til kommunen i aldersintervallet år end den generelle alderssammensætning, samtidig med at der er færre tilflyttere i alderen over 40 år end den generelle andel af borgere i samme aldersinterval. Aldersgennemsnittet for tilflytterene er på 29 år, hvor aldersgennemsnittet for hele kommunen er på 41 år. Figur 1: Aldersfordeling på tilflyttere og borgere i kommunen 40% 30% 36% Aldersfordeling 20% 10% 0% 16% 15% 11% 13% 14% 16% 12% 14% 12% 10% 12% 7% 6% 4% 2% [1-10] ]10-20] ]20-30] ]30-40] ]40-50] ]50-60] ]60-70] >70 Alder Tilflyttere (%) Hedensted Kommune (%) Derudover kan man for gruppen af årige særligt bemærke, at der er en stor tilflytning i forhold til andelen af borgere i samme gruppe. Det er således særligt i denne kategori, at det lykkes, at tiltrække nye borgere. Imidlertid er fraflytningen i denne kategori en smule større end tilflytningen (ikke vist), så nettoudviklingen for gruppen er negativ. Figur 2 viser hvor til- og fraflyttere bosætter sig. Er den blå søjle større end den røde betyder det, at der er en større tilflytning end fraflytning. Figur 2: Til- og fraflyttere fordelt på skoledistrikter Tilflyttere Fraflyttere Skoledistrikter 2

3 Der er seks skoledistrikter ud af 20, hvor man oplever en større tilflytning end fraflytning. Foruden Hedensted, Juelsminde og Tørring, som er to store skoledistrikter, så oplever Barrit, Glud, Langskov, Lindved, Løsning, Rårup og Uldum også flere tilflyttere end fraflyttere. Den mest markante fraflytning ses umilddelbart i Hornsyld, Rask Mølle og Åle- Hjortsvang. I et forsøg på at blive klogere på om der blandt tilflytterne er flere dårlige betalere end blandt fraflytterne, skal dårlige betalere defineres. I det følgende ser vi udelukkende på modtagere af en række offentlige ydelser. Konkret ser vi på omfanget af modtagere af fleksjob, sygedagpenge, ressourceforløb, revalideringsydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp, førtidspension. I figur 3 indgår de borgere, der er 18 år eller ældre, og som modtager en af de omtalte ydelser. Konkret er det tilflyttere har modtaget en af de respektive ydelser måneden efter deres tilflytning til kommunen. Omvendt er det fraflyttere der modtog en ydelse en måned før de fraflyttede kommunen. Dette er gjort for, at få et billede af deres aktuelle status lige før/efter til-/fraflytning. I første omgang ser vi på forholdet mellem tilflyttere og kommunens borgere som helhed. I figur 3 kan man se, at der er en større andel af tilflyttere, der modtager uddannelseshjælp og kontanthjælp end andelen af nuværende borgere gør. Til gengæld er der ikke nær så mange tilflyttere, der modtager førtidspension, sygedagpenge og som er fleksjobberettiget set i forhold til fordelingen af ydelser i blandt de nuværende borgere. Figur 3: Tilflyttere og kommunens borgere i 2014 fordelt på de relevante ydelser. 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Tilflyttere Borgere Ydelsestyper Følgende ydelser anses for relevante i denne sammenhæng: LAB 2.7 Fleksjobberettiget, LAB 2.5 Sygedagpengemodtager, LAB 2.11 Ressourceforløb, LAB 2.4 Revalidend, LAB 2.2 Kontanthjælp, LAB 2.13 Uddannelseshjælp, LAB 2.3 Kontanthjælp, LAB 2.12 Uddannelseshjælp, LAB 2.6 Førtidspensionist og førtidspensionister i almindelighed. Figur 4 viser andel af borgere, der ultimo 2014 modtager en af de respektive ydelser i forhold til andelen af alle borgere i det pågældende skoledistrikt. 3

4 Barrit Daugård Glud Hedensted Hornsyld Juelsminde Korning Langskov Lindved Løsning Rask Mølle Rårup Stenderup Stjernevejskolen Stouby Tørring Uldum Ølsted Øster Snede Aale-Hjortsvang Figur 4. Andelen af borgere fordelt på skoledistrikt, samt andel af borgere på relevant ydelse fordelt på skoledistrikt. Aktuelt billede ultimo % 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Borgere m. ydelser Borgere generelt Skoledistrikter De steder hvor den blå søjle er større en den røde, er andelen af borgere der modtager en af de respektive ydelser størst. Dette ser man især i Barrit, Hornsyld, Løsning, Rårup, Tørring og Åle-Hjortsvang. Da der er en antagelse om, at der er en netto-tilflytning til kommunen af borgere på offentlig forsørgelse ( dårlige betalere ), er det interessant at kigge på fordelingen af ydelserne mellem tilflyttere og fraflyttere både i antal personer og i kroner. I tabel 1 kan man se hvordan til- og fraflyttere er fordelt på de respektive offentlige ydelser. Tabel 1. Andel tilflyttere og fraflyttere over 17 år som modtog en offentlig ydelse på flyttetidspunktet Ydelse Andel tilflyttere Andel fraflyttere Førtidspension 2,7 % 3,0 % Ressourceforløb 0,0 % 0,3 % Uddannelseshjælp 3,2 % 2,3 % Kontanthjælp 3,1 % 2,4 % Revalidend 0,3 % 0,3 % Sygedagpengemodtager 1,4 % 1,6 % Fleksjobberettiget 0,9 % 0,9 % Øvrige offentlige ydelser* 7,2 % 7,3 % Borgere i beskæftigelse, folkepensionister og SU modtagere 81,1 % 81,8 % *Forsikret ledige, Jobafklaringsforløb, Ung under 18 og Person omfattet af Integrationsloven. Det viser sig, at andelen af tilflyttere der modtager uddannelseshjælp og kontanthjælp er noget højere end for fraflytterne over 17 år. Andelen af førtidspensionister er til gengæld en smule højere blandt fraflytterne i forhold til tilflytterne. Derudover er fordelingen af til-og fraflyttere i de forskellige kategorier stort set ens. 4

5 Endelig er der 0,7%-point færre tilflyttere end fraflyttere, der ikke modtager en kommunal ydelse, og dermed enten er folkepensionist, i uddannelse eller i beskæftigelse. I tabel 2 kan man se, at der er flere personer, der flytter til kommunen, og som modtager en ydelse end der flytter fra kommunen. Det afspejler sig også i en højere samlet udgift. Tabel 2. Sammenligning mellem til- og fraflyttere over 18 år, og som modtager en relevant ydelse. Tilflyttere over 18 år Fraflyttere over 18 år Alle personer Personer der modtager relevant ydelse Gns. omk. pr. person Samlede omkostninger Følgende ydelser anses for relevante i denne sammenhæng: LAB 2.7 Fleksjobberettiget, LAB 2.5 Sygedagpengemodtager, LAB 2.11 Ressourceforløb, LAB 2.4 Revalidend, LAB 2.2 Kontanthjælp, LAB 2.13 Uddannelseshjælp, LAB 2.3 Kontanthjælp, LAB 2.12 Uddannelseshjælp, LAB 2.6 Førtidspensionist og førtidspensionister i almindelighed. Til beregning af de samlede omkostninger er den gennemsnitlige pris for hver person summeret, og beregnet for hver af de overnævnte ydelsestyper. Gennemsnitsomkostningerne pr. person er fundet ved at dividere de samlede omkostninger med antal personer, der modtager en ydelse. Efter at have set på kommunen som helhed, ser vi nu på udviklingen i de forskellige skoledistrikter. Figur 5 viser fordelingen af til- og fraflyttere på en af de relevante ydelser fordelt på skoledistrikt. Figur 5. Fordeling af til- og fraflyttere på relevant ydelse fordelt på skoledistrikt Tilflyttere Fraflyttere 5 0 Skoledistrikt Figur 5 viser, at der sker en forholdsvis stor skævvridning i forhold til antallet af borgere, der modtager en af de relevante ydelser i Hedensted, Tørring. Begge steder sker der en vækst af borgere på en af de respektive ydelser. Af de mindre områder, der kan have udfordringer med en større tilflytning af borgere på de respektive ydelser er Barrit, Korning, Løsning, Rårup, Stjernevejsskolen, Uldum, Ølsted og Øster Snede. Det modsatte 5

6 billede opleves i Glud, Hornsyld, Langskov, Lindved, Rask Mølle, Stenderup, Stouby og Åle-Hjortsvang. Hvis man ser figur 5 i sammenhæng med figur 2, som viser befolkningsvæksten for de samme områder, så kan man se, at Korning, Stjernevejskolen og Ølsted alle oplever en nettofraflytning i 2014 og samtidig oplever, at tilflytterne i højere grad end fraflytterne modtager en af de relevante ydelser. Fordeling af huse på tvangsauktion i 2014 i Hedensted Kommune Ud over information om til- og fraflytternes bevægelser og deres forsørgelsesgrundlag, så kan det også være relevant, at se på boligmassen i kommunen. Konkret ser de følgende afsnit på tvangsauktioner henholdsvis på tomme boliger for Tabel 3: Antal huse på tvangsauktion i 2014 fordelt på skoledistrikter. Skoledistrikt Tvangsauktioner Barrit 7 Rårup 5 Juelsminde 3 Tørring 3 Glud 3 Stouby 3 Stjernevejskolen 2 Rask Mølle 2 Øster Snede 2 Stenderup 2 Ølsted 2 Aale-Hjortsvang 2 Løsning 1 Hornsyld 1 Uldum 1 Daugård 1 Langskov 1 Hedensted 0 Lindved 0 Korning 0 Tabel 3 viser at især Rårup og Barrit har et højt antal af tvangsauktioner. Både Rårup og Barrit oplevede i 2014 større tilflytning af borgere på de relevante ydelser end tilsvarende fraflyttere. Omvendt har begge områder oplevet nettotilflytning i Tomme boliger i 2014 Som et led i en mere målrettet indsats i forhold til brug af nedrivningsmidler, og dermed et forsøg på at bidrage til en positiv udvikling af landdistrikterne i Hedensted Kommune, giver det også mening at sætte lidt fokus på antallet og placeringen af de boliger, der står tomme. I det følgende præsenteres der en oversigt over boliger der har stået tomme i hele 2014 i Hedensted Kommune. Boliger defineres i denne sammenhæng alene som huse (enfamiliehuse, stuehuse eller dobbelthuse). Etageejendomme er således ikke medtaget. Der er udtrukket et aktuelt overblik pr. primo december Derefter er der via CPRregisteret undersøgt om der i starten af hver måned i løbet af 2014 har været registreret beboere på adressen. Der er i alt boliger i udtrækket og dermed i Hedensted Kommune, der er omfattet af kategoriseringen. 6

7 Der er i alt 457 boliger, der har stået tomme i hele perioden. Boligerne fordeler sig umiddelbart jævnt over hele kommunen. Dette er grafisk illustreret på kortet herunder. Der er dog nogle områder af kommunen der skiller sig ud. Derudover er det også interessant, at udforske om der er tale om gamle huse. Således kan der allerede risikere, at opstå skimmelsvamp i et ældre hus, hvis det ikke har været beboet (og dermed opvarmet) i 12 måneder. Endelig er det også interessant, at se nærmere på ejerforholdene for disse boliger. Disse informationer følger herunder. 7

8 Tabel 5. Tomme boliger i Sorteret efter andel af samlet boligmasse. Skoledistrikt Antal tomme boliger Andel af samlet boligmasse i skoledistriktet Barrit 45 5,87% Stouby 32 4,26% Glud 37 4,07% Juelsminde 70 3,66% Aale-Hjortsvang 18 3,62% Rårup 28 3,44% Langskov 14 3,02% Rask Mølle 34 2,97% Korning 7 2,85% Tørring 35 2,68% Daugård 16 2,49% Stenderup 15 2,48% Uldum 14 2,03% Hornsyld 13 1,81% Øster Snede 15 1,80% Lindved 11 1,63% Hedensted 26 1,13% Ølsted 4 0,88% Løsning 11 0,87% Stjernevejskolen 5 0,45% I alt 450 2,49% Tabel 1 illustrerer mere præcis, hvor de boliger der har stået tomme i 2014 mere præcist er placeret i kommunen. Særligt træder Barrit og Stouby frem med henholdsvis 45 og 32 tomme boliger. Juelsminde fylder også en del med 70 tomme boliger. For alle tre sogne kunne man have den mistanke, at der er tale om tomme ældreboliger, som påvirker statistikken. Det er imidlertid ikke tilfældet nogen af stederne. I forhold til tilflytterne, så kan man bemærk at hverken Ølsted, Stjernevejskolen eller Løsning ligger højt i forhold til tomme boliger. Tabel 6 herunder viser hvornår de tomme boliger i gennemsnit er opført. Det er interessant, da kombinationen af tomme boliger og gamle boliger er ekstra dårlig. Dermed kan tabellen pege i retning af områder, hvor nedrivning kan være en mulighed for at sikre, at der ikke er borgere, der flytter ind i boliger, der kan være sundhedsskadelige.

9 Tabel 6. Gennemsnitligt år for opførelse af de boliger, der har stået tomme hele Skoledistrikt Total Stenderup 1875 Stouby 1893 Daugård 1896 Rårup 1912 Barrit 1916 Glud 1921 Øster Snede 1923 Langskov 1924 Løsning 1925 Hedensted 1926 Tørring 1926 Hornsyld 1929 Uldum 1931 Lindved 1936 Ølsted 1938 Aale-Hjortsvang 1938 Juelsminde 1940 Stjernevejskolen 1946 Rask Mølle 1952 Korning 1964 Hele kommunen (gns.) 1925 I forhold til områder, hvor der er en stor andel tomme og boliger og disse boliger samtidig har en høj gennemsnitslader, så finder man Stouby, Rårup, Barrit og Glud i den øverste del af begge tabeller. Ser man afslutningsvis på hvilke typer af huse, der har stået tomme hele 2014, så er det langt overvejende enfamiliehuse (327), mens dobbelthuse udgør 61 og tilsvarende 61 er stuehuse. Ejerforholdene er meget blandede, og der er ikke umiddelbart nogen systematik således er de fleste ejere kun registreret med en ejendom (af dem der har stået tomme i hele 2014), og boligselskaberne står kun for knap 50 af boligerne. Opsamling og delkonklusion Grundlæggende skal man altid være varsom med konklusioner udelukkende på data, som disse. De bør derfor suppleres med mere kvalitative vurderinger om områderne og behovet for nedrivning af boliger, midler/fokus i forhold til forskønnelse m.m. Ser man udelukkende på ovenstående tendenser, så kunne potentielle indsatsområder være: Rårup, Barrit, Tørring og Åle, samt i mindre omfang Løsning og Ølsted. Dette er baseret på, at disse områder hyppigere end andre ligger højt på de undersøgte parametre. Dog er tendenserne ikke entydige gennem alle kategorierne. Eksempelvis oplever Barrit en smule befolkningsvækst i 2014, men ligger til gengæld højt på nettotilflytning af borgere på en af de relevante ydelser, samt en stor andel af tomme boliger. Lemvigs indsatser og resultater I forbindelse med analysearbejdet har arbejdsgruppen besøgt Lemvig Kommune, hvor man gennem flere år har arbejdet målrettet med nedrivning og kondemnering af boliger, der er uegnede til beboelse. Man har ligeledes arbejdet målrettet med at hjælpe de borgere, der kan komme i klemme i den forbindelse med genhusning og vejledning om rettigheder i forhold til udlejere, der har misligholdt deres forpligtigelser. 9

10 Konkret har man i Lemvig to medarbejdere dedikeret til denne opgave. For det første en medarbejder, som er ansat i det tekniske område og har fokus på boligmassen i kommunen, og i den forbindelse holder øje med tvangsauktioner, undersøger huse, hvor man har mistanke om deres egnethed for menneskelig beboelse m.m. For det andet har man ansat en boligsocial-medarbejder, som hovedsageligt hjælper de borgere, der kommer i klemme med at blive genhuset, har tæt kontakt med forskelige interessenter (ydelseskontor, politi, borgerservice, boligselskaber m.m.), samt vejledning om borgernes rettigheder og muligheder. Arbejdet foregår delvist opsøgende, og delvist afhængig af tips fra resten af det kommunale personale, der kommer rundt i kommunen samt fra borgerne. Finansieringen af de to medarbejdere samt arbejdet med nedrivning sker delvist via diverse puljer for nedrivning, samt via midler fra beskæftigelsesområdet. Overordnet handler det dog om, at man har valgt at investere i denne indsats og tror på, at den er virksom. I Lemvig har man konstateret, at man ikke længere har problemer med personer der spekulerer i dårlige boliger, som udlejes til ressourcesvage borgere, ligesom man ikke længere tiltrækker eksempelvis løsladte dømte fra eksempelvis Horsens, da de ikke længere kan bo i fred i billige og dårlige boliger, ligesom det nu er langt sværere at tjene penge på at leje dårlige boliger ud til borgerne. Nedrivningspuljen Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter har givet en ekstra mio. kr. til kommunens pulje for I forvejen var der afsat 6 mio. kr. og det samlede beløb for 2014 er således på 7 mio. kr. Heraf er følgende disponeret: 3,5 mio. kr. disponeret til et landsbyprojekt (landsby ikke udpeget endnu) 2,1 mio. kr. til Uldum midtby 0,3 mio. til andre opkøb i alt 5,9 mio. kr., hvilket efterlader 1,1 mio. kr. til rest i 2014 I forbindelse med budgetforliget har byrådet afsat ekstra 2 mio. kr. til formålet i I 2015 forventes en statslig pulje på 2,9 mio. kr. altså i alt 4,9 mio. kr. Sammenlagt for både 2014 og 2015 vil der således være 6 mio. kr., som ikke er disponeret. 10

Skoledistrikterne i Hedensted kommune

Skoledistrikterne i Hedensted kommune Skoledistrikterne i Hedensted kommune August 2015 Beskrivelse af data Antal indbyggere Beskriver antal indbyggere per januar måned i årene 2007 til 2015. Udvikling i aldersfordeling Beskriver udviklingen

Læs mere

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform Notatark Sagsnr. 17.00.00-P17-2-13 Sagsbehandler Per Lunding 27.11.2013 Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform I forbindelse med Byrådets beslutning om budget 2014 og implementering

Læs mere

1. Til- og fraflytning i Norddjurs kommune

1. Til- og fraflytning i Norddjurs kommune Notat Dato: 09.08.2017 Reference: Dataanalyse Tlf.: 89 59 33 05 E-mail: adss@norddjurs.dk 1. Til- og fraflytning i Norddjurs kommune Denne rapport viser andelen af til- og fraflyttede borgere på en LAP

Læs mere

Børn og unges fritidsliv i Hedensted Kommune

Børn og unges fritidsliv i Hedensted Kommune 1 Introduktion Baggrund Fritid til Alle er et projekt under Kultur og Fritid i Hedensted Kommune. Projektet løber fra foråret 2011 til foråret 2015 og arbejder for, at alle børn og unge i Hedensted Kommune

Læs mere

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted. Hedensted-udgaven, maj 2014

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted. Hedensted-udgaven, maj 2014 Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted Hedensted-udgaven, maj 2014 Indhold Resumé... 2 1. Status på de 16-19-årige... 3 2. Afgangsskolestatistik... 9 3. Status på unge uden for

Læs mere

Analyse af Ressourceforløb Opsummering af analysen kort fortalt...2. Status for afsluttede ressourceforløb...4

Analyse af Ressourceforløb Opsummering af analysen kort fortalt...2. Status for afsluttede ressourceforløb...4 Hedensted Notatark Sagsnr. 5.00.00-P05-2-6 Sagsbehandler Jesper Neumann Olsen 29.6. Analyse af Ressourceforløb Indhold Analyse af Ressourceforløb... Opsummering af analysen kort fortalt...2 Status for

Læs mere

BILAG til trafikplan for Hedensted Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Hedensted Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen

Boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen Boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen 2013 2017 Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen August 2016 1 Boligsociale data, august 2016 Resume...3 Baggrund...4 0. Demografi...5 1. Beskæftigelsesgrad...10

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster. Sagsnr. 274223 Brevid. 2231646 NOTAT: Temaanalyse vedr. overførselsindkomster 20. november 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Analyse af økonomisk gældsrådgivning.

Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Disposition/Forudsætninger Analysen er opbygget således, at man først får nogle overordene fakta omkring alder og antal møder, der har været i den økonomiske rådgivning.

Læs mere

Læringsinformation PKØ Januar 2016

Læringsinformation PKØ Januar 2016 1 Læringsinformation PKØ Januar 2016 2 Befolkningsudvikling Flere indbyggere i Hedensted kommune Antal indbyggere i Hedensted kommune 46.400 46.200 46.197 46.000 45.800 45.600 45.400 45.200 45.000 2012

Læs mere

Stadigt færre offentligt forsørgede

Stadigt færre offentligt forsørgede Fakta om økonomi 23. juni 2016 Ref.: Økonomi & Analyse, LO Stadigt færre offentligt forsørgede Tal for offentligt forsørgede for 1. kvartal 2016 viser, at den faldende tendens de senere år fortsætter.

Læs mere

Nuværende status på fordelingen af flygtninge ankommet efter 1. januar 2015.

Nuværende status på fordelingen af flygtninge ankommet efter 1. januar 2015. Beskæftigelsesrettet indsats på flygtningeområdet, november 2015 Kun flygtninge ankommet til kommunen efter 1. januar 2015 indgår i opgørelsen på denne side. Personer Andel (%) Flygtninge over 18 år ankommet

Læs mere

Sammenligning på revalideringsområdet

Sammenligning på revalideringsområdet Økonomidirektøren Juni 2014 Sammenligning på revalideringsområdet Spørgsmål fra Mads Nikolaisen: 6/6 2014 modtog Kommunalbestyrelsen en statistik, der sammenligner arbejdsmarkedsindsats i Norddjurs og

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse.

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-6-14 Dato:30.3.2014 Orientering om Arbejdsmarkedsfastholdelse Udfordring Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune

Læs mere

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år Resultat af ressourceforløb afsluttet i 2013-2015 for personer under 40 år Af Kim Madsen Copyright 2016 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma, der beskæftiger sig med praksisnær dokumentation

Læs mere

5. Særlig rapport på beskæftigelsesområdet

5. Særlig rapport på beskæftigelsesområdet Økonomirapport April Den samlede Økonomirapport er forelagt ØU på mødet 3. maj 2016. Her bringes det, der vedrører beskæftigelsesområdet. 5. Særlig rapport på beskæftigelsesområdet Samlet set forventer

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET PÅ BORNHOLM SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET PÅ BORNHOLM SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET PÅ BORNHOLM SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE Beskæftigelsen i Danmark er steget næsten uafbrudt siden

Læs mere

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Beskæftigelsesudviklingen for lønmodtagere...2 2. De unge på offentlig forsørgelse...3 3. Udviklingen i det samlede antal offentligt forsørgede....5

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik

Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik N o t a t April 2017 Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik Indledning Dette notat indgår i analysematerialet vedrørende forenkling af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR HEdENsTEd KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR HEdENsTEd KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Hedensted KOMMUNE Hedensted Kommune Visioner og servicemål for Hedensted Kommune Skolebusregler Hedensted Kommune skal sørge for befordring mellem distriktsskolen og hjemmet for elever,

Læs mere

Beskæftigelsesrettet indsats på flygtningeområdet, status april 2016 Indeholder flygtninge ankommet til kommunen efter 1. januar 2016.

Beskæftigelsesrettet indsats på flygtningeområdet, status april 2016 Indeholder flygtninge ankommet til kommunen efter 1. januar 2016. Beskæftigelsesrettet indsats på flygtningeområdet, status april 2016 Indeholder flygtninge ankommet til kommunen efter 1. januar 2016. Arbejdsmarkedsintroduktion og beskæftigelsestrappen Personer (%) forrige

Læs mere

Analyserapport vedr. skolernes: Vedligehold og. servicepersonale. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000

Analyserapport vedr. skolernes: Vedligehold og. servicepersonale. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Analyserapport vedr. skolernes: Vedligehold og servicepersonale Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 1 Baggrund Områderne vedrørende skolernes budgetter til indvendig vedligeholdelse, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I SOLRØD SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I SOLRØD SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I SOLRØD SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE Beskæftigelsen i Danmark er steget næsten uafbrudt siden

Læs mere

almene familieboliger og ungdomsboliger, så vil 229 nye familieboliger vil øge den almene boligmasse med ca. 4%.

almene familieboliger og ungdomsboliger, så vil 229 nye familieboliger vil øge den almene boligmasse med ca. 4%. Sagsnr. 03.02.10-P20-1-16 Cpr. Nr. Dato 05-12-2016 Navn Sagsbehandler Bent Norman Hummelmose Behov for billige boliger i Næstved Dette notat forsøger at belyse behovet for små og billige boliger i Næstved.

Læs mere

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN / TEKNIK OG MILJØ Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan Grundlag for udarbejdelse af budget - 10. juni SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue

Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indhold Baggrund... 3 Styrende elementer for kapacitetsfordeling mellem dagplejen

Læs mere

Statusnotat på sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb

Statusnotat på sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb Styring og Politik Jobcentret Sagsbehandler: Mathilde Kragh Jensen Sagsnr. 5.00.00-A00-3-7 Dato:2.4.207 Statusnotat på sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb i Kommune En af de brændende

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I VESTHIMMERLAND SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I VESTHIMMERLAND SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I VESTHIMMERLAND SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE Beskæftigelsen i Danmark er steget næsten uafbrudt

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I TØNDER SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I TØNDER SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I TØNDER SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE Beskæftigelsen i Danmark er steget næsten uafbrudt siden

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Den 01. december Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på oplysninger

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb

Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb Af Kim Madsen Copyright 2015 analyze! Nærværende analyse er udarbejdet for foreningsfællesskabet Ligeværd. Om analyze! analyze! er et privat

Læs mere

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Sekretariat Jobcentret Sagsbehandler: Mathilde Kragh Jensen Sagsnr. 15.00.00-A00-3-17 Dato:31.3.2017 Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Beskæftigelsesudvalget har jf.

Læs mere

Lillebælt, Avnsbæk, Sønderskov Bæk, Søkærgrøften, grøft ved Barrit. Plan Der etableres 2 nye kloakoplande i Barrit for 2 uudnyttede erhvervsområder.

Lillebælt, Avnsbæk, Sønderskov Bæk, Søkærgrøften, grøft ved Barrit. Plan Der etableres 2 nye kloakoplande i Barrit for 2 uudnyttede erhvervsområder. Kloakoplande AS VIG OG PØT SOMMERHUSOMRÅDE Kloaktype Hovedsageligt spildevandssystem (97 %), en mindre del separatsystem Oplandsareal 140 ha Recipient Kællingegrøften As Vig er generelt set uden regnvandssystem.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle for alle Udfordringen - Udviklingen har ikke været gunstig. Juli 2011 er der 2.000 flere borgere i Vejle på overførselsindkomst end i 2007. Årsagen er dels, flere ledige, primært dagpengemodtagere, og

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. Maj 2015

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. Maj 2015 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune Maj 215 Dette dokument er kun delvist opdateret. Opdatering af data for antallet af bl.a. forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere afventer

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del Bilag 226 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del Bilag 226 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 226 Offentligt 1 Lolland Kommune har oplevet en løbende befolkningstilbagegang de sidste 35 år. Færre borgere giver alt andet lige færre udgifter,

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I AARHUS SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I AARHUS SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I AARHUS SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE 16-64 ÅRIGE, 1. KV. 2017 Udvikling, pct. ift. 1. kv. 2014

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

Vedrørende: Ejendommen Vestervold 39, Markedsgade 29-31, matr.nr. 861 Randers Bygrunde. "Guldhuset"

Vedrørende: Ejendommen Vestervold 39, Markedsgade 29-31, matr.nr. 861 Randers Bygrunde. Guldhuset Notat Forvaltning: Miljø og Teknik, Stadsarkitektens Kontor, Henri Amsler Dato: J.nr.: Br.nr.: 21. april 2013 Vedrørende: Ejendommen Vestervold 39, Markedsgade 29-31, matr.nr. 861 Randers Bygrunde. "Guldhuset"

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

1.0 Opsummering I perioden 2008 til 2017 har Sønderborg Kommune haft en befolkningstilbagegang på borgere eller hvad der svarer til knap 3 %.

1.0 Opsummering I perioden 2008 til 2017 har Sønderborg Kommune haft en befolkningstilbagegang på borgere eller hvad der svarer til knap 3 %. Notat Økonomi 13-02-2017 Vor ref.: Kathrine Adelbert Scholdan Sags nr.: 16/5115 Danmarks statistik har netop offentliggjort kommunernes befolkningstal pr. 1. januar 2017 og der gives hermed en status på

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Det lange sygefravær har bidt sig fast

Det lange sygefravær har bidt sig fast Det lange sygefravær har bidt sig fast let af langvarige sygedagpengeforløb har bidt sig fast på godt 16.000 personer. Samtidigt rammes stadig flere af varighedsbegrænsningen på sygedagpenge. Ét år efter,

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner i Slagelse Kommune

Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner i Slagelse Kommune Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner i Slagelse Kommune Udarbejdet af Sekstanten 0 Januar 2015 Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner

Læs mere

Kommunal flytteanalyse Randers Horsens - Viborg

Kommunal flytteanalyse Randers Horsens - Viborg Kommunal flytteanalyse 2012 2014 Randers Horsens - Viborg Tabellen sammenholder til- og fraflytning, samt nettoudviklingen i Randers, Horsens og Viborg i perioden 2012 2014. Til- og fraflytninger, samt

Læs mere

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2014

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2014 STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2014 FORORD Beboere i den almene bolig 2014 indeholder oplysninger om beboere, husstande og flytninger i den almene bolig pr. 1. januar 2014 fordelt på husstandstyper

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Erfaringer med dårlige boliger i udkantskommuner

Erfaringer med dårlige boliger i udkantskommuner Erfaringer med dårlige boliger i udkantskommuner - Hvad kan man gøre? - Georg Gottschalk, SBi, Aalborg Universitet Emner i undersøgelsen Problemernes karakter og omfang Kommunale erfaringer Gennemgang

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Analyse 25. juni 2014

Analyse 25. juni 2014 25. juni 2014 Gensidig forsørgerpligt mindsker gevinsten ved arbejde for ugifte par Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev indført den 1. januar 2014, har betydet

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Muligheder for anden anvendelse af Kuren i Juelsminde

Muligheder for anden anvendelse af Kuren i Juelsminde Notatark Sagsnr. 27.42.00-P05-1-13 Sagsbehandler Thomas Frank 18.10.2014 Muligheder for anden anvendelse af Kuren i Juelsminde Demografien ændrer sig således, at antallet af ældre borgere stiger samtidig

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Vedrørende: Udviklingen i Jobcentrets målgrupper i 3. Kvartal 215 Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal 215. et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper

Læs mere

06-02-2015. Sagsnr. 2015-0002111. Dokumentnr. 2015-0002111-15

06-02-2015. Sagsnr. 2015-0002111. Dokumentnr. 2015-0002111-15 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling NOTAT Bilag 11: Flygtninge i København Dette er en opgørelse over alle borgere, der har

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2016

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2016 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune November 2016 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det

Læs mere

Analyse: Unge i Midtjylland. AMK Midt-Nord Oktober 2016

Analyse: Unge i Midtjylland. AMK Midt-Nord Oktober 2016 Analyse: Unge i Midtjylland AMK Midt-Nord Oktober 2016 Indhold Hovedkonklusioner: Antallet af unge på en offentlig forsørgelsesydelse i Midtjylland har været stigende, og har i de senere år ligget på et

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2015

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2015 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune August 215 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det specialicerede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Udvikling i antal personer med midlertidig eller varig nedsat arbejdsevne

Udvikling i antal personer med midlertidig eller varig nedsat arbejdsevne 09-0950 - Mela 31.03.2011 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk Tlf: 33 36 88 00 Udvikling i antal personer med midlertidig eller varig nedsat arbejdsevne I dette notat ses på udviklingen i sygedagpenge,

Læs mere

Status på udvidelsen af personkredsen for integrationsydelsen samt Jobreform fase I (kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen)

Status på udvidelsen af personkredsen for integrationsydelsen samt Jobreform fase I (kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. Kontor Aktivitetsparate og sygedagpengemodtagere NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Status på udvidelsen af personkredsen

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune.

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Notatark Sagsnr. 13.05.22-P00-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 12.2.2015 Indstillingsnotat Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Beslutningstema Udvalget for Fritid & Fællesskab

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 30/09/15 med data til og med august måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Tabel 2.1 Figur 2.2

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden 1. Indledning Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet en deskriptiv analyse, der ser på løn- og timeudviklingen for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter Økonomi og Analyse Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2010/03429 Dato: 26. april 2010 Sag: Befolkningsprognose 2010-2021 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter 1.

Læs mere

Tilflytning til Irma-byen. - Økonomiske konsekvenser 14/ Side 1 af 17

Tilflytning til Irma-byen. - Økonomiske konsekvenser 14/ Side 1 af 17 Tilflytning til Irma-byen - Økonomiske konsekvenser 14/005173-16 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Sammenfatning... 3 2. Analyse af flyttemønstre 2010-2013... 5 Tilflytning til lokalområder

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Magistraten. Mødet den , kl. 09:00. Boulevarden 13

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Magistraten. Mødet den , kl. 09:00. Boulevarden 13 AALBORG BYRÅD Mødet den 12.05.2014, Boulevarden 13 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Befolkningsprognose 2015.... 2 3. Nedsættelse af ansættelsesudvalg for borgerrådgiverstillingen.... 7 4. Strategi

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene.

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene. Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 26.10.2015 Benchmarking mål for beskæftigelsesområdet 2016 - Opdatering til Udvalg for Beskæftigelse november 2015. - Opdaterede

Læs mere