Malernes Sundhedsordning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Malernes Sundhedsordning"

Transkript

1 Malernes Sundhedsordning

2 Denne folder gælder for medarbejdere, som via overenskomsten mellem Malerforbundet i Danmark og Danske Malermestre eller andre aftaler, er omfattet af Malernes sundhedsordning. Sundhedsordningen er etableret i samarbejde med Alka Forsikring og SOS International A/S. Malernes sundhedsordning indeholder: 1. Sundhedsrådgivning 2. Dækning af udgifter til fysioterapeut og kiropraktor I det følgende kan du læse om, hvordan du bruger ordningen.

3 1. Sundhedsrådgivning Du kan frit benytte sundhedsrådgivningen, hvor du får let adgang til råd, vejledning og hjælp til stort og småt i forbindelse med sundhed og sygdom. Du skal kun ringe ét sted hen. I rådgivningscentret sidder sygeplejersker klar ved telefonerne og svarer på dine spørgsmål, og hjælper og støtter dig til bedre sundhed eller i tilfælde af sygdom. Sundhedsrådgivningen arbejder indenfor disse områder: Hjælp og støtte ved sygdom vi hjælper med at lægge en plan og støtter, hvis du bliver syg. Råd og vejledning om sundhed og sygdom vi svarer på dine spørgsmål om sundhed og sygdom. Sundhedsprofil vi vurderer din sundhedstilstand og giver gode råd til, hvordan du kan forbedre den. Sundhedssiden du får adgang til en spændende hjemmeside med mange emner indenfor sundhed og sygdom. Hjælp og støtte ved sygdom Bliver du syg, er det vigtigt, at der er tryghed og ro til at koncentrere dig om at blive rask igen. Men det er ikke altid nemt, for der er mange ting, du skal tage stilling til: frit sygehusvalg, behandlingsgaranti, ventetider, transportregler og så videre. Hvad er der af muligheder, og hvad har du ret til? Her kan vi hjælpe og støtte. Vi laver en plan, som beskriver det typiske behandlingsforløb. Vi undersøger, hvordan mulighederne er på andre sygehuse og sammenligner med dit normale sygehus. Måske er der kortere ventetid et andet sted. Vi gennemgår planen sammen med dig og tilbyder at hjælpe, støtte og vejlede, mens du er i behandling. Vi tilbyder også at kontakte andre parter på dine vegne. Et af vores mål er at sikre, at du får de ydelser og den behandling, som du har ret til. Råd og vejledning om sundhed og sygdom Sundhedsrådgivningen gør det nemt at få svar på spørgsmål om sundhed, forebyggelse, sygdom og andre relevante emner. Vi har et netværk af specialister, som sørger for, at vi kan svare på spørgsmålene. Her er en liste over de områder, hvor vi giver råd og vejledning: Sygdomme: Du kan få viden og hjælp vedrørende mange sygdomme. Hvad er de typiske symptomer, og hvordan foregår behandlingen? Hvad betyder et specielt fagudtryk? Er sygdommen arvelig? Kan man forebygge? Motion og øvelser: Måske overvejer du at begynde at motionere. Eller måske er du allerede i gang, men har brug for inspiration. Måske gør det ondt i nakken eller ryggen, eller du vil gerne forebygge, at du får det. I Sundhedsrådgivningen får du råd og vejledning om motion og bevægelse, hvordan du kommer i gang og hvordan du fortsætter den gode vane. Kostvejledning: Kosten er vigtig for vores sundhed, og vi hjælper med gode råd og vejledning om kost. For eksempel hvis du vil tabe dig eller lider af sygdomme, hvor kosten spiller en vigtig rolle. Rygeafvænning: Du kan få råd og vejledning, hvis du overvejer at holde op med at ryge: Hvordan kommer du i gang? Hvad findes der af hjælpemidler? Hvad er et rygestopkursus, og hvem afholder dem? Kan du få et gratis kursus? Stress: Hvorfor får man stress, og hvad er symptomerne? Kan du forebygge stress, og hvilke muligheder er der for hjælp og behandling? Spørgsmålene er mange, og vi kan hjælpe med svarene. 3

4 4 Børn og trivsel: Vi svarer på de spørgsmål, der dukker op om sygdom og sundhed, hvis du er en børnefamilie. For eksempel spørgsmål til graviditeten, børnesygdomme, vaccinationer og meget andet. Rejsevaccination og medicin: Skal du vaccineres inden rejsen, og hvilken medicin skal du tage med? Det kommer an på, hvor rejsen går hen! Vi giver gode råd om sundhed og sygdom, før turen. Sundhedsprofil Du kan få lavet en sundhedsprofil. Vi stiller dig en række spørgsmål om sundhed og sygdom. Det er spørgsmål om højde og vægt? Vi spørger til dine vaner i forhold til kost, motion, rygning, alkohol og andre relevante områder. På den måde kan vi vurdere din samlede sundhedssituation, og bagefter får du råd og vejledning om, på hvilke områder du kan forbedre sundheden, og hvordan du kan gøre det. Hvis du ønsker det, laver vi en personlig handlingsplan, så du kan komme i gang. Ændringerne kan have stor betydning for arbejdsliv og livskvalitet. Ofte skal der ikke meget til for at nedsætte risikoen for, at du bliver syg. Du kan også selv lave din sundhedsprofil via den hjemmeside, der er tilknyttet sundhedsordningen. Sundhedssiden Hvis du gerne selv vil læse om sundhed og sygdom, eller printe materiale, har du også adgang til en veludbygget hjemmeside. Her finder du viden om sygdomme, forebyggelse, sundhed, vejledninger og mange andre relevante ting. Du kan som nævnt også udarbejde din egen sundhedsprofil. Sådan bruger du sundhedsrådgivningen -> Ring på telefon Der er åbent alle hverdage mellem kl Sundhedssiden finder du på 2. Dækning af udgifter til fysioterapeut og kiropraktor Malernes sundhedsordning dækker også, hvis du skal behandles hos fysioterapeut og kiropraktor. Du vælger selv, hvem du vil behandles af, og du kan få dækket dine udgifter, hvis: skaden/lidelsen er opstået som følge af dit arbejde, og der er tilskud til behandlingen fra den offentlige sygesikring Du kan se de præcise betingelser på side 5 og 6. Behandling af skader og lidelser, der opstår i fritiden eller som følge af sport, er ikke dækket. Sådan får du dækket dine udgifter -> Du vælger selv en behandler. Når du er blevet behandlet, sender du en anmeldelse til os sammen med regninger og kvitteringer for, at du har betalt. Vi behandler din anmeldelse og overfører erstatningen direkte til din konto. Anmeldelsen finder du på eller du kan få den tilsendt, hvis du ringer på telefon nr Din arbejdsgiver har også fået tilsendt nogle eksemplarer. Forsikringsbetingelser På de næste sider findes de fulde betingelser for dækning af udgifter til behandling hos fysioterapeut og kiropraktor.

5 Forsikringsbetingelser for Malernes Sundhedsordning Dækning af udgifter til behandling hos kiropraktor og fysioterapeut. 1. Aftalen Forsikringsbetingelserne gælder fra den 1. november 2008 for Malernes sundhedsordning, herefter kaldet forsikringen, der er oprettet på baggrund af overenskomst mellem Malerforbundet i Danmark og Danske Malermestre, herefter kaldet overenskomstparterne. Forsikringen tegnes i Forsikrings-Aktieselskabet Alka, herefter kaldet Alka. For forsikringen gælder endvidere dansk lovgivning, medmindre den er fraveget i forsikringsbetingelserne. 2. Hvem er omfattet af forsikringen? Forsikringen er obligatorisk for alle medarbejdere, herefter kaldet forsikrede, der ifølge overenskomsten eller anden tiltrædelsesaftale er berettiget til forsikringen. 3. Hvornår er man omfattet af forsikringen? Den forsikrede er omfattet fra det tidspunkt, hvor forsikringen i henhold til overenskomsten eller anden tiltrædelsesaftale udgør en obligatorisk del af ansættelsesforholdet. Forsikringen følger desuden den til overenskomsten eller anden tilslutningsaftale tilhørende pensionsordning. Den forsikrede optages i forsikringen på baggrund af arbejdsgiverens indberetning og indbetaling til pensionsordningen. Det er en forudsætning for dækning, at arbejdsgiveren senest 2 lønudbetalingsperioder efter, at forsikringen udgør en obligatorisk del af ansættelsesforholdet, har indberettet og indbetalt pensionsbidrag til pensionsordningen for den enkelte forsikrede. Går der mere end 2 lønudbetalingsperioder, er den pågældende forsikrede først omfattet af forsikringen, fra det tidspunkt, hvor indbetalingen til pensionsordningen er foretaget. 4.Hvornår udtræder man af forsikringen? Den forsikrede udtræder automatisk af forsikringen i den situation, som indtræffer først: Samtidig med at den forsikrede ikke længere er omfattet af overenskomstens eller anden tiltrædelsesaftales bestemmelse om forsikringen. Samtidig med, at arbejdsgiveren ophører med indbetaling af det overenskomstaftalte pensionsbidrag for den forsikrede. Hvis præmien ikke betales jf. punkt 9. Ved den forsikredes død. Har den forsikrede påbegyndt et behandlingsforløb inden udtræden, dækkes op til 5 behandlinger inden for 3 måneder efter udtræden, hvis de pågældende behandlinger i øvrigt er en del af det påbegyndte behandlingsforløb. 5. Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker visse udgifter til behandling hos kiropraktor og fysioterapeut. Der ydes alene erstatning for behandlinger af arbejdsrelaterede lidelser og skader. Følgende betingelser skal desuden være opfyldt: Behandlingen skal være foretaget: på den forsikrede selv, af en autoriseret behandler i Danmark, med tilskud fra Den Offentlige Sygesikring, og indenfor det tidsrum, hvor den forsikrede har været omfattet af forsikringen. Forsikringen dækker patientandelen af de behandlingshonorarer, som er fastsat i gældende overenskomster mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og henholdsvis Dansk Kiropraktorforening og Dansk Fysioterapeuter. 5

6 6 5.1 Erstatningens størrelse Forsikringen dækker de udgifter til behandling jf. punkt 5, som ikke er dækket af andre, herunder, men ikke begrænset til, Den offentlige Sygesikring og andre forsikringer. Erstatningen fastsættes på baggrund af regningen fra behandleren med fradrag af det beløb, som den forsikrede har krav på andre steder fra. Erstatningen kan aldrig overstige dette beløb. Hvis den forsikrede har modtaget større erstatning end berettiget, skal det overskydende beløb tilbagebetales til Alka. 6. Hvad dækker forsikringen ikke? Forsikringen dækker ikke følgende: Udgifter til behandling af lidelser og skader, der er opstået i fritiden eller som følge af sport. Tillæg for behandlingsydelser uden for sædvanlig arbejdstid. Tillæg for behandlingsydelser i hjemmet. Gebyr på grund af udeblivelse fra behandling. Behandlinger, der er ydet af den forsikrede selv eller dennes virksomhed eller af den forsikredes ægtefælle/samlever eller dennes virksomhed. Udgifter til attester. Behandlinger, der er en direkte eller indirekte følge af naturforstyrrelser, krig, krigslignende forhold, terror eller terrorlignende forhold, foranstaltninger til værn mod sådanne, optøjer, oprør, borgerkrige eller borgerlige uroligheder samt skader, der direkte eller indirekte er forårsaget af eller en følge af atomkernereaktioner. 7. Anmeldelse og udbetaling Den forsikrede skal sammen med anmeldelsen sende den originale regning eller det offentliges tilskudsbilag til Alka. Den originale regning skal være specificeret, kvitteret og forsynet med CPR-nr. Hvis regningen er betalt på giro eller via netbank, indsendes den originale regning sammen med postvæsenets originale kvittering eller med print af kvittering fra netbanken. Får Alka brug for oplysninger fra en behandler, skal den forsikrede give Alka samtykke til at indhente relevante oplysninger. Hvis den forsikrede ikke giver sit samtykke eller adgang til nødvendige oplysninger, kan Alka afvise at behandle skaden eller eventuelt vælge at betale erstatning efter et skøn. Alle udbetalinger af erstatning sker direkte til den forsikrede og indbetales på den anviste konto i et dansk pengeinstitut. 7.1 Andre dækninger Ved anmodning om udbetaling af erstatning skal den forsikrede oplyse Alka, hvis hele eller dele af behandlingsudgiften, er dækket andre steder fra eller af anden forsikring. Alka bestemmer herefter, om der skal gennemføres et eventuelt regreskrav. 8. Forældelse Hvis den forsikrede ikke skriftligt har fremsat et eventuelt krav på erstatning før sin død, bortfalder kravet. Hvis den forsikrede udtræder af forsikringen, skal et krav om udbetaling af erstatning skriftligt fremsættes overfor Alka inden 6 måneder efter udtrædelsen. De samme regler gælder, hvis forsikringen ophører. Forsikringsaftalelovens regler om forældelse gælder i øvrigt for forsikringen. 9. Forsikringspræmie Alka opkræver præmien kvartalsvis forud. 9.1 Forskudspræmie Alka opkræver en forskudspræmie direkte hos de arbejdsgivere, som har indbetalt

7 pensionsbidrag jf. punkt 3. Forskudspræmien fastsættes én gang om året ud fra det antal medarbejdere, som arbejdsgiveren har indbetalt pensionsbidrag for i den forgangne periode. Forskudspræmien skal indbetales til Alka senest ved de anførte præmieforfaldsdage. I forbindelse med præmiens opkrævning og betaling er Alka berettiget til at opkræve sædvanlig porto eller tilsvarende opkrævningsgebyr. Betales præmien ikke efter påkrav, sender Alka en påmindelse om betaling af præmien. Påmindelsen fremsendes tidligst 14 dage efter forfaldsdagen. Denne påmindelse indeholder oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis præmien ikke er blevet betalt ved udløbet af den tidsfrist, der er anført i påmindelsen. For præmier, som indbetales efter sidste rettidige indbetalingsdag, er Alka berettiget til at opkræve et rentetillæg samt et ekspeditionsgebyr. 9.2 Reguleringspræmie En gang årligt regulerer Alka præmien på baggrund af det faktiske antal omfattede medarbejdere i det seneste kalenderår. For meget eller for lidt betalt præmie refunderes henholdsvis opkræves i den efterfølgende præmieopkrævning. 9.3 Indeksregulering af præmien Præmien indeksreguleres hver 1. januar på grundlag af det tidligere kalenderårs gennemsnitlige takstreguleringer i overenskomsterne mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og henholdsvis Dansk Kiropraktorforening og Dansk Fysioterapeuter. 10. Ændring eller opsigelse af forsikringen Alka er berettiget til at foretage ændringer i forsikringsbetingelser eller præmie pr. 1. januar. Ændringer, udover indeksregulering, skal ske med minimum 3 måneders skriftlig varsel til overenskomstparterne. Forsikringen kan af overenskomstparterne eller Alka opsiges til en 1. januar. Opsigelsen skal ske med minimum 3 måneders varsel, dog kun med 1 måned fra overenskomstparternes side, hvis en fra Alka varslet ændring ikke kan accepteres. 11. Ankenævn Den forsikrede kan klage til Ankenævnet for Forsikring på et særligt klageskema, der rekvireres hos Alka, Forbrugerrådet, Forsikringsoplysningen eller Ankenævnet. Ved klagens indlevering betales et af Ankenævnet fastsat gebyr, som betales tilbage, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen. Ankenævnets adresse er; Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V, tlf mellem kl og Behandling af personoplysninger Forsikringen er et led i overenskomsten eller en tiltrædelsesaftale jf. punkt 1 og den til overenskomsten hørende pensionsordning. Når arbejdsgiveren indberetter og indbetaler pensionsbidrag til PensionDanmark modtager Alka herfra sædvanlige kundeoplysninger om den forsikrede, herunder navn, adresse og CPR-nr. Oplysningerne registreres i Alka og bruges til at administrere forsikringen. Den forsikrede kan til enhver tid bede om at få oplyst, hvilke oplysninger Alka har registreret. Den forsikrede kan også anmode om, at bestemte oplysninger slettes. Hvis indsigelsen findes berettiget, slettes oplysningerne straks. 7

8 Malernes Sundhedsordning Telefon

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 7880-1 November 2012 Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 27.05.2015 SC2b-1 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6619-4, Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 5 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Dækning...

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2 FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN Forsikringsbetingelser nr. 05N2 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Sundhedssikring Basis og Plus

Sundhedssikring Basis og Plus Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 6561-6 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for selvstændigt erhvervsdrivende Forsikringsbetingelser 6556-3 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 Sundhedssikring Basis og Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser for Motorkøretøjsforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7.

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7. Præmieskala...

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Privat

Sundhedsforsikring Vilkår Privat 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for Qudos Insurance A/S, CVR.nr. 33 95 69 67 og FT-nr. 53112. Forsikringsaftalen med Qudos Insurance A/S udgøres af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Nyttig information. Februar 2010

Nyttig information. Februar 2010 Nyttig information Februar 2010 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Nyttig information Indholdsfortegnelse Afslag på tegning

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. September/2012 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere