90 % ældre erklærer, at et godt helbred er meget vigtigt for dem.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "90 % ældre erklærer, at et godt helbred er meget vigtigt for dem."

Transkript

1 4 90 % ældre erklærer, at et godt helbred er meget vigtigt for dem.

2 entreprenøren HVORDAN VIL FREMTIDENS ÆLDRE BO? AF SEKRETARIATSCHEF, CAND. POLIT. CURT LILIEGREEN, BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER I REALDANIA STIGNINGEN I ÆLDREBEFOLKNINGEN ER STARTET I disse år sker det, som samfundsforskere, planlæggere og personer optaget af ældresagen igennem mange år har varslet: Den danske alderspyramide forandres, og der sker en markant aldring af befolkningen. Udviklingen er ret dramatisk. Blot i løbet af de næste 9 år fra 2011 frem til 2020 stiger antallet af ældre over 70 år fra til Alene i aldersgruppen fra 70 til 79 år stiger befolkningstallet fra til på disse 9 år. Det er en gennemsnitlig tilvækst personer om året. Denne tilvækst fortsætter for alle alderskategorier over 70 år frem til I alt stiger ældrebefolkningen med over en halv million i perioden. Den relative stigning er på knap 83 %. Det er en så voldsom forandring, så det bliver noget, man kommer til at lægge mærke til i gadebilledet, det vil ændre befolkningens vaner indenfor forbrug og fritidsfaciliteter, det kan potentielt set også ændre det politiske billede i Danmark, hvis de ældre søger mod bestemte partier, og det kommer til at påvirke boligefterspørgslen. Spørgsmålet er nu præcis hvordan, at denne kraftige forskydning vil påvirke boligmarkedet. I 2010 var der knap ældreboliger og plejeboliger i Danmark. Det er boliger på plejehjem, beskyttede boliger, plejeboliger fortrinsvis til ældre, almene ældreboliger fortrinsvis til ældre, andre boliger for ældre og friplejeboliger. Den samlede bestand af sådanne ældreboliger er faldet svagt i de senere år fra 2007 til Som følge af den kraftige vækst i gruppen af de ældre ældre, forstået som de ældre over 90 år, som vokser med 160 % i årene frem til 2040, vil der uden tvivl komme øget pres på denne særlige type af boliger. Men for den største gruppe af ældre over 70 år er det ikke ældreeller plejeboligen, der er relevant. Fra tid til anden ser man i medierne historier om, at den stigende andel af ældre er en bombe under parcelhuskvartererne, fordi de ældre vil fraflytte de store huse og de omsorgskrævende haver. Til gengæld vil der så komme efterspørgselspres på lejligheder i bymidten, hvor de ældre kan nyde godt af kulturtilbud, restaurationer, og trygheden ved at have alle faciliteter til rådighed. Men er dette nu også, hvad de ældre selv ønsker, eller er det mediernes forsøg på at fortolke fremtiden og skrive om spændende ny livsstil, som journalisten selv kunne ønske det? Et første bud på, hvor udviklingen går hen, kan fås ved at spørge de ældre selv. Det har Boligøkonomisk Videncenter gjort for Realdania, og vi har brugt Danmarks Statistik til at indsamle en række data, der er en første screening af situationen for udvalgte grupper af ældre. Det er således ikke en komplet undersøgelse af alle grupper af ældre, men et udgangspunkt. I dag er den dominerende gruppe af ældre aldersklasserne mellem 70 og 79 år, mens antallet af ældre i aldersgrupperne fra 80 til 89 år og over 90 år stadig er relativt små. Dette relative forhold vil bestå, om end grupperne mellem 80 og 89 år og de ældre over 90 år vil vokse hurtigere end de unge ældre. Samtidig er den vigtigste boligform for de ældre parcelhuset, som 44 % bor i. Ser man på de lave boligformer som parcelhus, række-, kæde- og klyngehuse, så bor tilsammen 65,2 % af de ældre heri. Over for dem står en stor gruppe af ældre, 32,9 %, som bor i etagebolig. Der kan givetvis være særlige problemer for de ældre i enhver type af bolig. I parcelhusene kan UDVIKLINGEN I ANTAL ÆLDRE OVER 70 ÅR FRA 2011 TIL 2040 Vækst fra 2011 Vækst fra 2011 til Alder til i % , , ,3 Over ,7 I alt ,9 Kilde: Danmarks Statistik 5

3 entreprenøren ÆLDREBEFOLKNINGENS RELATIVE FORDELING EFTER ALDERSGRUPPE OG BOLIGFORM I 2011, % Over 90 Tilsammen Parcelhus 31,8 11 1,4 44,2 Række- og kædehuse 12,1 7,3 1,6 21 Etagebolig 17, ,9 Daginstitution 0,2 0,3 0,2 0,7 Fritid 1 0,2 0 1,2 Tilsammen 62,9 30,9 6,2 100 Kilde: Danmarks Statistik føler sig utrygge i visse typer af bebyggelserne. Endelig kunne man tro, at i ældre almene etageejendomme, samt i ejerlejligheder og udlejningslejligheder af ældre dato, kunne der være tilgængelighedsproblemer som følge af trapper. Det står derfor klart, at de ældre ikke kan betragtes som en enkelt gruppe, og at en undersøgelse af deres situation kun giver mening, såfremt man undersøger forskellige grupper af ældre med hver sin boligsituation. Sådan en undersøgelse må søge at klarlægge, om de hy- for, er myter eller realiteter. Umiddelbart kan det synes skræmmende, at ikke mindre end 32,9 % af de ældre, tæt ved en tredjedel, bor i en etagebolig. Man ser for sig ældre etageejendomme med snævre og stejle trapper, boliger med meget små og ældreuegnede baderum og lignende. Det er imidlertid relativt få ældre, der bor i de ældste etageejendomme. Det er ca ældre, der bor i etageejendomme opført før 1940, når man ser på både ejere og lejere tilsammen, og af disse er Foto: Stig Larsen man forestille sig, at problemet er rengøring og vedligehold af alt for mange m2 hus, og pasning af have. Afhængigt af beliggenhedskommunen kan man forestille sig, at en bolig i et udkantområde kan gøre den ældre utryg som følge af afstanden til læge, apotek, hospital og politi, eller byde på praktiske problemer omkring indkøb, eller menneskelige problemer som følge af isolation. I etageboligbyggeriet kunne man umiddelbart forvente, at en del nyere almene boliger rent teknisk er velegnede som ældre- bebor de ældste ejendomme opført før år Realdania s undersøgelse ser derfor ikke på de ældre lejere i ældre udlejningsejendomme specifikt. Det er ikke udtryk for, at vi ønsker at bagatellisere de problemer, der kan eksistere for denne gruppe af ældre, men undersøgelsen har i første ombæring fravalgt gruppen, for at skaffe information om, hvordan det står til med de ældre i andre typer af boliger. Vi ved, at der er problemer såsom manglende installationer i en del af de boliger, som de ældre bor i. Det gælder for eksempel etageboliger i Region Hovedstaden. Her bor ca ældre uden bad eller adgang til bad. På trods af den omfattende byfornyelse, er der fortsat en del boliger i regionen, hvor der ikke er bad eller adgang til bad. Disse mangler findes i boliger opført før 1950, og især i boliger opført før Det er blot ikke denne undersøgelses formål at se nærmere på disse mangler ved bolig- ikke mindre end 32,9 % af de ældre bor i en etagebolig. Man ser for sig ældre etageejendomme med snævre og stejle trapper, boliger med meget små boliger, men at de ældre måske poteser,og derlignende. er formuleret det igenfåkun en mindre der etageejendomme. erne. og ældreuegnede baderum Det erovenimidlertid relativt ældre, der borandel, i de ældste 6

4 fra 16. til 21. april 2012 Messecenter Paris-Nord Villepinte - FRANKRIG International messe for udstyr, maskiner og teknik til bygge- og anlægssektoren Together let s build the future udstillere besøgende m2 udstillingsareal To read the QR code, download the application compatible with your mobile phone. PROMOSALONS DANMARK Tlf.:

5 den nye volvo FMX Tænk at have muligheden for at holde din virksomhed på forkant med udviklingen i de kommende år. Vi kalder det X Factor en unik kombination af den nye, barske Volvo FMX med masser af potentiale, dine køreevner og Volvos servicenetværk. Sæt det hele sammen og du er svær at slå. Oplev X Factoren allerede i dag på volvofmx.com, eller endnu bedre kontakt din lokale Volvo forhandler. Volvo Trucks. Driving Progress 8

6 entreprenøren Fra tid til anden ser man i medierne historier om, at den stigende andel af ældre er en bombe under parcelhuskvartererne, fordi de ældre vil fraflytte de store huse og de omsorgskrævende haver og søge mod bymidten, hvor de vil flytte i lejlighed. Undersøgelsen er inddelt i tre grupper af ældre: Ældre i parcelhus i en forstad til en større bykommune Ældre bosat i en udkantkommune Ældre bosat i en almen bolig opført i perioden Det skal nævnes, at der er ca ældre bosat i alment boligbyggeri opført i perioden , det samme antal ældre som i alle etageboliger (ejersåvel som lejer) opført før Det er altså en relativ stor andel ældre, der bor i de almene boliger fra denne periode, der var kendetegnet af industrialiseret byggeri og ofte meget store enheder. Bebyggelser der fra tid til anden påkalder sig mediernes interesse som følge af integrationsproblemer, og som sågar var inddraget i den sidste valgkamp i et bizart videoindslag produceret af en folketingskandidat. Figuren illustrerer, at det overvældende flertal af ældre bor i en bolig, som er opført i nyere tid. Spørgsmålet er, om boligerne bliver mere ældreegnede på grund af opførelsestidspunktet, men også om boligernes omgivelser, det vil sige den bebyggelse, en lejlighed er en del af, og den vej og det kvarter, som boligen ligger i, opfattes som attraktivt af den ældre selv. DE ÆLDRE ER OVERORDNET TILFREDSE MED DERES BOLIG Undersøgelsen for Realdania har skullet kortlægge de ældres opfattelse af deres egen boligsituation. Rent teknisk er det ikke godt blot at spørge til, om folk er tilfredse eller ej med deres bolig. Det kan føre til afværgereaktioner, fordi man ikke vil indrømme, hvis man har et boligproblem, eller fordi man ikke synes, at andre skal blande sig heri. Opfattelsen af, hvad det vil sige at være tilfreds, kan også være ÆLDREBEFOLKNINGEN FORDELT EFTER OPFØRELSESTIDSPUNKT FOR BOLIGEN Før Kilde: Danmarks Statistik 9

7 entreprenøren kulturelt betinget. Derfor er undersøgelsen tilrettelagt, så der på forskellig vis er spurgt ind til mere konkrete forhold. Samtidig er de ældres besvarelse sat i perspektiv ved at spørge ind til deres prioritering af boligforholdene i forhold til en række andre væsentlige elementer i tilværelsen. Undersøgelsen indeholder 56 spørgsmål, men ikke alle spørgsmål stilles til alle tre grupper. F.eks. giver det jo ikke megen mening at spørge de ældre i alment boligbyggeri, om de finder havearbejdet for anstrengende. Andre spørgsmål stilles kun til dem, der f.eks. har svaret Ja til et tidligere spørgsmål. Det kalder man for filtre i tekniker-sproget. Når man spørger de ældre om tilfredsheden med værelsesfordelingen og størrelsen af rummene i deres bolig, udtrykker de ældre stor tilfredshed uanset boligtype. Svaret Meget tilfreds bliver givet af 81 % af dem, der bor i parcelhus i et større byområde, 85 % af de, der bor i et udkantområde og 82 % af dem, der har en almen bolig opført i Ser man på dem, der svarer Tilfreds, fordeler de sig med respektive 11 %, 10 % og 13 % for de tre grupper. Når man lægger gruppen af meget tilfredse sammen med gruppen af tilfredse, så giver det 92 % for dem, der har parcelhus i større byer, 95 % for dem, der bor i udkantområder og 95 % for de, der lever i en almen lejlighed. Det er et overraskende ensartet niveau. For alle tre grupper gælder, at kun 1 % er Meget utilfreds. Det er derefter kortlagt, om den samme tilfredshed også omfatter den vej, folk bor på. Det spørgsmål er stillet til parcelhusejerne i de større byområder, samt til de ældre i udkantområderne. Ud af de ældre i disse områder svarer samlet set 85 % Meget tilfreds. For beboerne i de almene boliger er spørgsmålet omformuleret, og her spørges til tilfredsheden med ejendommen. 77 % erklærer sig Meget tilfreds. Ser man på gruppen af meget tilfredse og tilfredse, så udgør den 92 %. De Meget utilfredse udgør kun 1 % af de ældre. Dette er overraskende, hvis man alene danner sin opfattelse ud fra mediebilledet. Der er tilsyneladende et stykke vej fra formiddagsavisernes overskrifter og til den virkelighed, man finder ude i bebyggelserne når man spørger et repræsentativt udsnit af ældre i almene boliger fra hele landet. HOLDER PARCELHUS- FOLKET UD I EN HØJ ALDER? Overordnet set er de ældre tilfredse eller meget tilfredse med deres bolig, men hvordan ser det ud, når man spørger mere konkret til deres forhold til besværet med hus og have? Af de ældre, der har en have, finder 18 % havearbejdet Meget anstrengende. 16 % finder vedligeholdelsen af huset Meget anstrengende. Når man ser på den gruppe, der svarer lidt eller meget anstrengende tilsammen, så er der 55 %, der synes havearbejdet er besværligt, mens der er 48 %, for hvem vedligeholdelse af huset er bøvlet. Den opfattelse kan selvfølgelig også deles af yngre årgange en gang imellem Svarene kan imidlertid ikke undre. Det gælder for hver syvende ældre, 15 %, at den pågældende ikke kan gå 100 meter uden at blive forpustet. 28 % taber pusten af almindeligt rengøringsarbejde. 43 % har problemer med at gå på stiger grundet svimmelhed eller dårlige ben eller problemer med ryggen. 10 % af alle ældre har trapper i boligen, som de har svært ved at komme op og ned ad. Det må vurderes at udgøre en alvorlig hindring. 5 % af de ældre har oplevet at falde i boligen indenfor de sidste 3 måneder. Det sted, hvor flest falder, er naturligt nok stuen, for der opholder man sig mest, men det næst hyppigste sted er badeværelset. Det antyder et særligt problem knyttet til dette rum, måske glatte gulve. Endelig er der spørgsmålet om, hvorvidt de ældre har for meget plads i deres nuværende bolig. 22 % oplyser, at de har rum i boligen, som de ikke længere bruger. Det er således tydeligt, at alderen har givet et mindretal af de ældre nogle meget reelle problemer med at passe hus og have. Det kan godt være, at de ældre er tilfredse med deres bolig, ja måske ligefrem glade for boligen, der også kan rumme mange gode minder for dem, men på baggrund af de problemer, som en del er plaget af, er det relevant at undersøge, om de kunne tænke sig en anden og mindre bolig. Dette går undersøgelsen da også videre med. Man skal dog erkende, at de ældre er delt. For nogen er der helbredsproblemer, men for andre er der ikke problemer med kondition, ryg og ben. Faktisk har 86 % af de 70 til 79 årige ikke haft én sygedag i den sidste måneds tid. For disse raske er huset og haven en hobby. 30 % svarer, at vedligeholdelsen af huset I høj grad er en hobby, og 78 % svarer, at vedligeholdelsen i høj, nogen eller mindre grad er en hobby. De ældre er altså en sammensat gruppe, og de problemer, der konstateres, er langtfra generelle. UDKANT-DANMARK ER DE ÆLDRE LADT I STIKKEN? Før undersøgelsen var en af hypoteserne, at de ældre i udkantområderne generelt var bekymrede over afstanden til faciliteter som indkøb, læge, apotek, politi og sygehus forhold hvor det i større byområder er muligt at give en helt anden dækning. Derfor er der i undersøgelsen medtaget nogle deciderede udkantkommuner som Langeland, Læsø, Samsø, Ærø, Morsø, Vesthimmerlands, Jammerbugt med flere. I første omgang blev der spurgt til, hvor tilfredse de ældre var med afstanden til butikker, apotek og kulturtilbud. Generelt var de ældre, uanset gruppe, rimeligt godt tilfredse med afstanden til disse faciliteter fra deres bolig. 65 % i parcelhus i de større byområder svarede Meget tilfreds, 59 % i udkantområderne og 67 % i de almene familieboliger. Ser man på de, der var Meget utilfredse, så var der ingen markante afvigelser mellem grupperne. Spørger man om tilfredsheden med afstanden til naboer, venner og bekendte, så viser det sig, at det er de ældre i udkantområderne, som er mest tilfredse. Tilsyneladende kommer man hinanden mere ved i sådanne områder, for at bruge en kliché. Selv om de ældre generelt udtrykker tilfredshed med deres boligs beliggenhed, så er det ikke ensbetydende med, at de føler sig trygge. Rent faktisk er 22 % af alle ældre utrygge ved at gå ud om aftenen. En tilsvarende stor andel frygter at blive overfaldet eller udsat for indbrud i hjemmet. 23 % synes, at der er for langt til hospital, læge eller politi. Ud af dem, der synes, at der er for langt til hospital og læge, er det en tredjedel, der føler sig utrygge af dén grund. Det forhold understreger, at blot fordi en person udtrykker, at han/hun er tilfreds, så er det ikke ensbetydende med, at der ikke kan gemme sig problemer nedenunder dette generelle svar. FLYTTE MEN TIL HVAD? Svarene i undersøgelsen antyder, at en mindre men ikke uvæsentlig del af de ældre kunne være interesseret i en anden bolig, fordi de har en række praktiske problemer med deres nuværende bolig. Undersøgelsen medtager kun ældre over 70 år. Det kunne på dette punkt være relevant at udvide med aldersgruppen fra 60 til 69 år, fordi en del utvivlsomt gennemfører en flytning tidligere i livet. 27 % af de ældre overvejer at flytte indenfor de næste 5 år. 68 % siger, at de ikke overvejer noget sådant. Flertallet bliver altså, hvor de er. Spørgsmålet er så, om de ældre bliver i boligen, fordi de er tilfredse med den, eller fordi der eksisterer barrierer, der forhindrer dem i at flytte. Den helt overskyggende forklaring viser sig at være, at folk ikke ønsker at flytte. 88 % erklærer sig Helt enig i, at de ikke ønsker at flytte. Der er også spurgt til en række andre forklaringer, men ingen af dem kommer i nærheden i vigtig- 10

8 Foto: Stig Larsen entreprenøren Ældreboliger skal ikke være relativt kostbare lejligheder opført ved havnefronten eller ved byens teaterkvarter de skal ligge i de områder, hvor de ældre er vant til at færdes. hed i forhold til det generelle ønske om at blive i de vante omgivelser. 34 % erklærer sig Helt enig eller enig i, at de ikke kan overskue besværet ved en flytning. 28 % erklærer sig helt enig eller enig i, at der ikke er gode alternativer i nærheden, mens 27 % erklærer sig helt enig eller enig i, at de alternative boliger er for dyre i husleje. Af mindre betydning er forhold som at kunne overskue økonomien i en flytning eller at den ældre ikke har tilstrækkelig friværdi til at kunne flytte til en anden bolig. Af dem, der godt vil flytte, svarer 43 %, at de vil have en mindre bolig. 18 % ønsker at flytte grundet dårligt helbred, mens 11 % vil slippe for havearbejdet. 6 % vil være fri for trapper. Kun 4 % siger, at det er for at komme til at bo billigere, og ligeledes 4 % vil bo mere centralt. Idéen at de ældre skulle ønske at flytte ind til bymidten må bedømt ud fra undersøgelsen siges at være en myte. Tilsammen tegner det et billede af, at der vil komme et marked for ældreboliger i de ældres nærområder, hvor boligerne skal være mindre og lette at holde, og udført i ét plan. Disse boliger skal altså ikke være relativt kostbare lejligheder opført ved havnefronten eller ved byens teaterkvarter. Næ de skal ligge i de områder, hvor de ældre er vant til at færdes. Sådanne boliger kunne være mindre rækkehuse, som også ville være egnede til nystiftede familier uden børn, eller med barn nr. 1. Der er ikke nødvendigvis tale om ældre-ghettoer. Førend at developere og entreprenører kridter skoene for at finde egnede byggegrunde rundt om i parcelhuskvartererne til mindre rækkehuse, så var det måske lige værd at undersøge, hvor stor vægt de ældre lægger på en bedre bolig i forhold til andre ting i tilværelsen. Med henblik herpå er der stillet en række spørgsmål om, hvor vigtigt de ældre betragter en række forhold. Det forhold, som er altafgørende, er et godt helbred. 90 % erklærer, at dette er meget vigtigt for dem. Et andet forhold, der betyder noget for mange, er at se mere til sin familie. 35 ville gerne se mere til familien, end de gør i dag. Det vil måske chokere nogen, at 11

9 entreprenøren For 10% af de ældre er trapper i boligen et problem. 64 % erklærer, at hvis de selv kunne vælge, så ville de ikke se familien mere end i dag. Vi har valgt ikke at spørge til, om nogen ønskede at se familien mindre, end de allerede gør. Lidt flere penge på lommen i form af kr. om måneden er også vigtigt, 24 % erklærer, at dette ville have Stor betydning. Kun 3 % finder det Meget vigtigt med en ny bolig, hvis denne bolig kostede flere penge. Disse forhold er meget forskellige, men svarprocenterne antyder ikke desto mindre, at en ny bolig måske er lidt mindre vigtig, end man umiddelbart forestiller sig. Pleje af helbredet er nr. 1 velfærdsfaktor. Mere overraskende er forholdet til familien. Det er 35 %, der ønsker at se mere til familien. Til sammenligning vil det for 24 % have Stor betydning med kr. mere om måneden, og for tilsammen 56 % vil det have stor eller nogen betydning med kr. mere om måneden. Penge på lommen kan altså være lige så vigtigt, måske vigtigere end at se familien. Det bryder med vante forestillinger om de ældre, og er måske et tegn på en omskiftelig verden, hvor nogle ældre er blevet meget selvstændige og uafhængige og realiserer sig selv, fremfor at sidde og vente på besøg. BYGGE BOLIGEN OM Med de ældres modvilje mod at flytte fra boligen og dens kendte omgivelser, og med de problemer, som boligen og i nogen tilfælde også haven giver, er der uden tvivl et marked for at servicere denne gruppe af ældre i fremtiden. Det marked handler om at ombygge parcelhuse, så de bliver mere tilgængelige. Trapper skal gøres mindre stejle. Faldulykker i vådrum skal forebygges. Uhensigtsmæssige dørtrin og andre typer af hindringer skal fjernes. Den ældre skal rådgives om, hvordan man lukker overflødige rum af, uden at man risikerer problemer som skimmelsvamp, fordi man har sat temperaturen for langt ned i rummene om vinteren. Haver skal omlægges, så de bliver lettere at holde, f.eks. ved at nedlægge bed og forebygge, at ukrudt kan slå rod i mellemrum i belægninger og så videre. Listen er uendelig, og kalder både på en håndværksmæssig indsats såvel som en løbende serviceopgave. Vel og mærke en serviceopgave, som lægger sig udenfor kommunens hjemmehjælp, og som heller ikke ligner de ydelser, håndværksfirmaer og gartnere leverer i dag. En del af arbejdet består også i kvalificeret rådgivning, tilpasset den individuelle situation i hvert tilfælde. 12

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabeloversigt... 3 3 Figuroversigt... 5 4 Sammenfatning... 6 4.1 Sundhedstilstand... 6 4.2 Vedligehold af hus og have for nogen en hobby for andre en

Læs mere

Ældres boligforhold. - en undersøgelse af boligforholdene for personer mellem 70 og 90 år.

Ældres boligforhold. - en undersøgelse af boligforholdene for personer mellem 70 og 90 år. Ældres boligforhold - en undersøgelse af boligforholdene for personer mellem 70 og 90 år. 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabeloversigt... 3 3 Figuroversigt... 5 4 Indledning... 1 5

Læs mere

Fremtidens ældrebolig er allerede bygget

Fremtidens ældrebolig er allerede bygget Boligøkonomisk Videncenter NYHEDSBREV Oktober 2011 Fremtidens ældrebolig er allerede bygget Ældre over 70 år er godt tilfredse med med deres bolig og det kvarter, de bor i. Det viser en stor undersøgelse,

Læs mere

De ældres boligforhold 2015

De ældres boligforhold 2015 ÆLDRE I TAL 2015 De ældres boligforhold 2015 Ældre Sagen Januar 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

De ældres boligforhold 2016

De ældres boligforhold 2016 ÆLDRE I TAL 2016 De ældres boligforhold 2016 Ældre Sagen Februar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

LEV DRØMMEN. - skab rammerne for aktive bofællesskaber

LEV DRØMMEN. - skab rammerne for aktive bofællesskaber LEV DRØMMEN - skab rammerne for aktive bofællesskaber NYE BOLIGER TIL DEN NYE GENERATION I disse år tales der meget om de nye ældre og den grå revolution. De ressource stærke og velfungerende mennesker,

Læs mere

LEV DRØMMEN. - skab rammerne

LEV DRØMMEN. - skab rammerne LEV DRØMMEN - skab rammerne NYE BOLIGER TIL DEN NYE GENERATION I disse år tales der meget om de nye ældre og den grå revolution. De ressource stærke og velfungerende mennesker, der trækker sig tilbage

Læs mere

De ældres boligforhold 2014

De ældres boligforhold 2014 ÆLDRE I TAL 2014 De ældres boligforhold 2014 Ældre Sagen Januar 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

De tomme boliger. Dette notat vil på baggrund af tal fra Danmarks Statistik kigge lidt nærmere på de tomme boliger.

De tomme boliger. Dette notat vil på baggrund af tal fra Danmarks Statistik kigge lidt nærmere på de tomme boliger. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 ULØ alm. del Bilag 21 Offentligt De tomme boliger Det faldende befolkningstal giver en række problemer og udfordringer for Lolland Kommune. Et af de vigtigste

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Boligudviklingen de seneste 10 år

Boligudviklingen de seneste 10 år de seneste 10 år Boligudviklingen i Odense Kommune I de seneste 10 år er der sket en befolkningsvækst i Odense kommune på ca. 6.000 indbyggere, og indbyggertallet er stagneret de senere år. Der bor ca.

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS JANUAR 2017 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning. Side 4 Holbæk by som

Læs mere

DANMARK SKAL HAVE VERDENS FINESTE BYGGESTATISTIK

DANMARK SKAL HAVE VERDENS FINESTE BYGGESTATISTIK DANMARK SKAL HAVE VERDENS FINESTE BYGGESTATISTIK DEN FINESTE STATISTIK Danmark skal have verdens fineste byggestatistik. Mindre kan ikke gøre det. For mange virksomheder i byggeriet må de fineste byggetal

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 SJÆLLANDSGADEKVARTERET BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre Ældre Sagen Juli 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

videregående uddannelse

videregående uddannelse Notat Sagsnr.: 2015/0010027 Dato: 7. september 2015 Titel: Analyse af til- og fraflyttede personer med mellemlang eller lang videregående uddannelse Sagsbehandler: Tenna Arevad Larsen Analysekonsulent

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2015 Hjemmehjælp til ældre - 2014 Ældre Sagen Juli 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Antal børnefamilier i Halsnæs Kommune

Antal børnefamilier i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2015/0010027 Dato: 16. august 2015 Titel: Analyse af til- og fraflyttede børnefamilier i Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Tenna Arevad Larsen Analysekonsulent Følgende analyse undersøger børnefamiliers

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet En analyse foretaget af Dansk Byggeri viser, at der i fremtiden vil være et stort behov for flere boliger i storbyerne, da danskerne fortsat

Læs mere

5. april 2002 GG. Mit indlæg bygger på flere forskellige undersøgelser. Nogle af dem, er lavet her i huset og nogle er lavet andre steder.

5. april 2002 GG. Mit indlæg bygger på flere forskellige undersøgelser. Nogle af dem, er lavet her i huset og nogle er lavet andre steder. 5. april 2002 GG Ældres boligforhold - indlæg ved seniorforsker Georg Gottschalk, By og Byg ved årsmødet for rekvirenter og forskere mandag. d. 8.april 2000 Indledning BY-og Byg har i mange år arbejdet

Læs mere

Tendenser på boligmarkedet

Tendenser på boligmarkedet Tendenser på boligmarkedet Erfaringer med billige boliger, skæve boliger og ungdomsboliger Vejle Kommune, 29. marts 2016 P r o f e s s o r, a r k i t e k t, C l a u s B e c h - D a n i e l s e n, S b i,

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 BJELLERUPPARKEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 KRISTRUP BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre - 2013

Hjemmehjælp til ældre - 2013 ÆLDRE I TAL 2014 Hjemmehjælp til ældre - 2013 Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 LØVENHOLMVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet.

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet. BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 5 VIDENCENTER BOLIGPRISERNE I 1. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for 4. gang et prisindeks for boliger. Indekset har det særlige kendetegn, at ændringer i sammensætningen

Læs mere

Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1

Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1 DE ALMENE BOLIGER OG ANSVARET FOR DE SVAGESTE Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1 Boligorganisationernes Landsforening har i forlængelse af debatten om et evt. salg af de almene boliger

Læs mere

Medlemmerne og boligforhold

Medlemmerne og boligforhold Analyse for Ældre Sagen: Medlemmerne og boligforhold Rapport August 2007 Indhold Baggrund, formål og metode side 3-4 Del 1: Konklusion side 5-9 Del 2: Detailresultat side 10-58 Side 2 Baggrund, formål,

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

FREMTIDENS ALMENE FAMILIE- OG BOFORMER

FREMTIDENS ALMENE FAMILIE- OG BOFORMER FREMTIDENS ALMENE FAMILIE- OG BOFORMER Kredskonference 9. kreds Rikke Lønne, udviklingskonsulent BL Den 4. marts 2017, LO-skolen Fremtidsstudiet Beboerdemokrati Effektivisering Fremtidens familie- og boformer

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 ROMALT OG HORNBÆK BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 VANGDALEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Tilfredse ældre. Raske ældre har højere livskvalitet

Tilfredse ældre. Raske ældre har højere livskvalitet Tilfredse ældre Danskerne på 65 år og derover har en højere oplevet livskvalitet end resten af befolkningen. Særligt ældre med børn og et godt helbred er tilfredse med deres tilværelse. Ældre på 65 år

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

parcelhuse, da vi ikke er i stand til at overskue opgaver som rumfordeling, lysforhold, gangveje og beliggenhed på grunden.

parcelhuse, da vi ikke er i stand til at overskue opgaver som rumfordeling, lysforhold, gangveje og beliggenhed på grunden. Konklusion Parcelhuset er kommet for at blive. Folk elsker at bo i det. Det er for mange mennesker toppen af boligmarkedet, hvor kun landstedet rangere højere. Det er kun blandt udvalgte arkitekter, byplanlæggere

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning 18. februar 14 Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning Historier om andelsboligforeninger i økonomiske problemer har igennem efterhånden flere år domineret nyhedsbilledet på andelsboligmarkedet.

Læs mere

Behovsanalyse af plejeboligområdet

Behovsanalyse af plejeboligområdet Behovsanalyse af plejeboligområdet Et naturligt afsæt for en behovsanalyse af plejeboligområdet er udvikling i ældrebefolkningen. Alt andet lige er det naturligt at forvente at med flere ældre og særligt

Læs mere

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner:

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner: U nges f lyttemønstre Tilbageflytninger Motivationen til at flytte kan være mangeartet, herunder afsøgning af nye jobmuligheder, uddannelse, etablering af familie eller en form for tilknytning til det

Læs mere

Hovedbyer på forkant. Baggrundsdata

Hovedbyer på forkant. Baggrundsdata Hovedbyer på forkant Baggrundsdata Introduktion Dette notat samler en række baggrundsdata, som anvendes i Realdanias indsats Hovedbyer på forkant. Notatet er baseret på frit tilgængelige data hentet fra

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 3. maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk www.spjraadgivning.dk CVR-nr. 32 60 26 81 Bank: Lån

Læs mere

Markedsanalyse. Hver fjerde tænker over bæredygtighed ved valg af fødevarer. 5. december 2016

Markedsanalyse. Hver fjerde tænker over bæredygtighed ved valg af fødevarer. 5. december 2016 Markedsanalyse 5. december 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hver fjerde tænker over bæredygtighed ved valg af fødevarer Bæredygtighed

Læs mere

Maria Schougaard Berntsen Konsulent, cand.oecon. Tlf Mobil

Maria Schougaard Berntsen Konsulent, cand.oecon. Tlf Mobil Resume af Krakas notat Hvor skal flygtninge bo? 1 17. august 2016 J-nr.: 211808 / 2315050 Flygtninge skaber behov for 1,5 mio. m 2 alment byggeri Regeringen forventer, at flygtningestrømmen fortsætter

Læs mere

Ældre og handicappede

Ældre og handicappede Ældre og handicappede Redegørelse - Ældre og handicappede Ældre Vallensbæk Kommune ønsker at tilbyde kommunens ældre en tryg tilværelse på egne betingelser og at tage særlig hensyn til svage ældres behov.

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 OMRÅDET OMKRING ENERGIVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

Förortens utmaninger Segregation.. Hans Thor Andersen dr. scient, forskningschef hta@sbi.dk

Förortens utmaninger Segregation.. Hans Thor Andersen dr. scient, forskningschef hta@sbi.dk Förortens utmaninger Segregation.. Hans Thor Andersen dr. scient, forskningschef hta@sbi.dk Den almene sektor i Danmark Den almene sektor og forstaden Segregationen Hvad så? Fremtiden Der findes godt 500.000

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Flere ældre kræver bedre boliger

Flere ældre kræver bedre boliger Notat Flere ældre kræver bedre boliger En analyse foretaget af Dansk Byggeri viser, at den nuværende boligmasse ikke er gearet til den stigende andel af ældre, der kommer i Danmark. De ældre ønsker boliger

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm og Nr. Uttrup Afdeling 21

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm og Nr. Uttrup Afdeling 21 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm og Nr. Uttrup Afdeling 21 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN HVAD ER EN TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE? JERES VURDERING! Sundby Hvorup Boligselskab har ønsket

Læs mere

Ældreomsorg i Danmark Gæster fra Japan. Annette Johannesen 17. oktober 2012 www.able.dk

Ældreomsorg i Danmark Gæster fra Japan. Annette Johannesen 17. oktober 2012 www.able.dk Ældreomsorg i Danmark Gæster fra Japan Annette Johannesen 17. oktober 2012 www.able.dk Social Policy in Denmark Alle har lige ret til hjælp uanset indkomst eller forsikringer Det offentlige er forpligtet

Læs mere

2009-Boligundersøgelsen

2009-Boligundersøgelsen Præsentation af 2009-Boligundersøgelsen Slutrapport fra undersøgelse af elever og studerendes boligvilkår i Hovedstadsområdet og Århus 18. januar 2011 v. seniorkonsulent Mads Engholm UngdommensAnalyseEnhed

Læs mere

Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN SUNDHED & OMSORG AARHUS KOMMUNE PRAKTISK HJÆLP, PERSONLIG PLEJE OG MAD Januar 2015 I samarbejde med: INDHOLD 1. TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN 3 2. TILFREDSHEDEN BLANDT

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 BENCHMARK-RAPPORT AARHUS KOMMUNE OFFENTLIG OG PRIVAT LEVERANDØR Rapportens opbygning Denne rapport dækker resultaterne for offentlige og private leverandører af hjemmehjælp

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 DRONNINGBORG BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 13 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor Voksne i perioden 1997-21 Københavns Kommune Statistisk Kontor April 23 Voksne i perioden 1997-21 Baggrund I ierne er det blevet drøftet, om ene i Danmark i stigende grad bliver boende hjemme hos forældrene

Læs mere

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 5: Spørgeskemabaseret analyse -Planområder: Byområder Byggerier på forsiden: Yderst billede til venstre: Strandholmen, Nørresundby

Læs mere

Bosætningspotentialet i Hedenstederne. Tilflytteranalyse 2016

Bosætningspotentialet i Hedenstederne. Tilflytteranalyse 2016 Bosætningspotentialet i Hedenstederne Tilflytteranalyse 2016 Spørgsmål Hvad hæfter I jer ved som de væsentligste resultater fra tilflytteranalysen i et bosætningsperspektiv? Har det betydning for vores

Læs mere

Hvilken af de følgende bruger du mest, når du ser efter tilbud i de butikker du plejer at handle i?

Hvilken af de følgende bruger du mest, når du ser efter tilbud i de butikker du plejer at handle i? Analysenotat Fra: MMM Til: CAL Danskerne holder af deres husstandsomdelte reklamer En befolkningsundersøgelse gennemført af Dansk Erhverv i november 2011 dokumenterer, at husstandsomdelte reklamer for

Læs mere

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T 38381853 sti@kab-bolig.dk Naboskabsundersøgelse for Det hvide

Læs mere

TRYGHED BLANDT PENSIONISTER

TRYGHED BLANDT PENSIONISTER TRYGHED BLANDT PENSIONISTER SFI-SURVEY Juli 2002 Forord Delvis på grund af en række ubehagelige enkeltsager har spørgsmålet om trygheden blandt pensionister i eget hjem hyppigt været oppe i den offentlige

Læs mere

Fremtidens almene familie- og boformer. Netværk ØST og VEST 21. og 24. november 2016

Fremtidens almene familie- og boformer. Netværk ØST og VEST 21. og 24. november 2016 Fremtidens almene familie- og boformer Netværk ØST og VEST 21. og 24. november 2016 Formål med netværket Gensidig sparring ny viden til kreds og organisation Kvalificere fremtidens almene boligmasse Input

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

Del 6: Spørgeskemabaseret analyse

Del 6: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 6: Spørgeskemabaseret analyse -Planområder: Oplandsområder Byggerier på forsiden: Billedet til venstre: Almene boliger Adresse:

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet

Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet Haderslev Kommune Resultater fra borgerundersøgelsen Juni 2017 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Sammenfatning... 4 3.

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: /

Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: / Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: 87091 / 2388024 Et boligmarked i forårshumør Der er fremgang på boligmarkedet med både øget salg, kortere liggetider og flere nybyggerier. Der vil fortsat være efterspørgsel

Læs mere

Københavns Kommune. Trivselsundersøgelse i boligsociale projekter i Københavns kommune

Københavns Kommune. Trivselsundersøgelse i boligsociale projekter i Københavns kommune Københavns Kommune Trivselsundersøgelse i boligsociale projekter i Københavns kommune April 2006 Københavns Kommune TRIVSELSUNDERSØGELSE IBOLIGSOCIA- LE PROJEKTER IKØBENHAVNS KOMMUNE April 2006 Åboulevarden

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2014

Brugerundersøgelsen 2014 Brugerundersøgelsen 2014 Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2015 1 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2014 København og Nordsjælland Formålet med

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune

Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune 1 Formål: Denne analyse har til formål at belyse kapaciteten på plejeboligområdet i Faxe Kommune. Kapacitetsanalysen giver et overblik over følgende: Ændringer

Læs mere

PERSPEKTIVER PÅ SUNDHED OG FLYGTNINGE I DANMARK

PERSPEKTIVER PÅ SUNDHED OG FLYGTNINGE I DANMARK ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER PERSPEKTIVER PÅ SUNDHED OG FLYGTNINGE I DANMARK BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE ELEV PERSPEKTIVER PÅ SUNDHED OG FLYGTNINGE I DANMARK En undersøgelse i Børnerådets Børne-

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE NAT OMRÅDE HASLE-ÅBYHØJ Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på teamniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og

Læs mere

Bilag 3: Naboskabsundersøgelser i ABC 2009 2012

Bilag 3: Naboskabsundersøgelser i ABC 2009 2012 Bilag 3: Naboskabsundersøgelser i ABC 2009 2012 Generelt I foråret 2009 og igen i foråret 2012 gennemførte ABC-medarbejderne sammen med afdelingsbestyrelserne Naboskabsundersøgelsen i de boligområder,

Læs mere

Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger

Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger Udarbejdet af: Byfornyelse Danmark Arbejderbevægelsens Erhvervsråd DOMUS arkitekter For: Landsbyggefonden BILAGSOVERSIGT BILAG 1 Tabeludtrækket

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 17 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 14 Amager Vest s. 20

Læs mere