PR FILEN LEDER: Nyhedsbrev Nr /2008. God læselyst!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PR FILEN LEDER: Nyhedsbrev Nr. 1 2007/2008. God læselyst!"

Transkript

1 PR FILEN Nyhedsbrev Nr /2008 LEDER: Kvalitativ vurdering S. 2-3 Ingen genansættelse S. 4 Kontraktudformning S. 5 Konflikten på Egnsmuseet Færgegården Lønfakta S. 6 DALF Kampagne S. 6 S. 7 Kalender S. 8 DALF s bestyrelse S. 8 God læselyst! Profilen genopstået! Det er efterhånden en del år siden, at DALF Danske Arkæologistuderendes LandsForenings nyhedsbrev Profilen gik bort. Nu støver vi navnet af og prøver igen med et nyhedsbrev fra DALFs bestyrelse. Bladet vil i første omgang udkomme to gange årligt: en gang til semesterstart i efterårssemesteret og en gang i forårssemesteret. Hvorfor? DALFs bestyrelse håber, at genoplivningen af Profilen kan medvirke til, at medlemmerne får større indblik i bestyrelsens arbejde. Synlighed er et af DALFs helt store problemer, og vi har derfor valgt at skære ned på ture og ekskursioner for de få for i stedet at udkomme med dette blad for de mange. Behovet for at nå ud til alle medlemmerne synes stort. Der er stadig mange medlemmer af Hikuin, Foreningen og SIDAH, der ikke ved, at de også er medlemmer af DALF eller ikke ved, hvad DALF gør for dem. Det forhold håber vi, at Profilen kan være med til at forbedre. Dette nummer: Dette nummer handler om løn- og ansættelsesforhold for studerende. DALF er de studerendes talerør, og tingenes tilstand ude på museerne ligger derfor bestyrelsen stærkt på sinde. DALF har i de seneste mange år arbejdet hårdt på at få et samarbejde op at køre med DM (Dansk Magisterforening). Samarbejdet blev en realitet i 2003 og resulterede i, at DM etablerede en særlig DALF-gruppe for os arkæologistuderende. Alle der er medlem af en kredsforening kan melde sig ind i DM og derved have en stærk fagforening i ryggen, når der er brug for det. Arkæologistuderende behøver endda ikke at være bachelorer for at kunne melde sig ind. DALF vil opfordre alle til at blive medlem af DM, som kan yde bistand i de penible situationer, der kan opstå mellem museerne og de studerende. I det forgangne semester har to studerende haft så store problemer med løn- og ansættelsesforholdene på deres respektive museer, at DM har måttet træde til. På det ene museum gik det så vidt, at de studerende nedlagde arbejdet i tre dage. Læs artiklerne på side.4 0g 6 En anden vigtig artikel omhandler DALF s kvalitative vurdering, der bl.a. viser hvilke museer, der har kontrakterne i orden og hvilke, der udbetaler diæter. Læs mere på side Du har som medlem af en kredsforening for ganske nylig modtaget et sæt retningslinjer for hvad din kontrakt skal indeholde samt hvad du kan forlange lønmæssigt. Disse retningslinjer er ikke nogen DALF selv har fundet på - de er blevet udarbejdet sammen med DM! Det er vigtigt, du sætter dig ind i dine rettigheder, ellers opnår du ikke de ansættelsesforhold, som du har krav på - det viste den kvalitative vurdering også! Billedet som undersøgelsen tegner er: Jo mere oplyst man er, desto bedre forhold arbejder man under. Læs artiklen på side 5 og 7 Kommende numre: Hvert nummer af Profilen kommer til at indeholde en oversigt over kredsforeningernes planer for semesteret så ved vi hvornår der er fest (eller spændende faglige ekskursioner). Det vil desuden blive tilstræbt, at hvert nummer omhandler et tema, som bestyrelsen har arbejdet med. Har man indlæg eller kommentarer eller en artikel man bare må ud med, så skriv til 1 Kamma Poulsen-Hansen, Formand

2 Kvalitativ Vurde 2 BMR Bornholms Museum være på AC eller HK overenskomst. Museet sørger ikke for værneudstyr eller arbejdstøj. Ved sygdom udbetales der ikke løn. Der udbetales diæter. Ansættelseskontrakter foreligger inden for de første 2 uger, men uvist om disse DJM Djurslands Museum for værneudstyr, men ikke arbejdstøj. Uvist om der udbetales løn under sygdom. Ansættelseskontrakter foreligger inden for den første uge, men uvist om de ESM Esbjerg museum være på AC eller HK overenskomst. Museet sørger for hjelm, men ikke andet udstyr eller arbejdstøj. Ved sygdom bliver der udbetalt løn. På HK overenskomst udbetales diæter. Ansættelseskontrakter foreligger inden for de første 2 uger, men som regel hurtigere. Ansættelseskontrakterne FHM Moesgård Museum for værneudstyr og arbejdstøj. Udbetalingen af løn under sygdom er ikke konsekvent. Der bliver udbetalt et tillæg i form af madpakkepenge. Ansættelseskontakter foreligger ikke altid indenfor for en tilfredsstillende tidsperiode og opfylder ikke kravene. HAM Haderslev Museum, arkæologi Alle studerende arbejder på HK overenskomst. Museet sørger for værneudstyr og i nogen grad også for arbejdstøj. Ved sygdom bliver der udbetalt løn. Der udbetales kørselspenge. Ansættelseskontrakter foreligger inden for den første uge og HOL Holstebro Museum for hjelm, men ikke andet værneudstyr eller arbejdstøj. Ved sygdom bliver der udbetalt løn. Der udbetales diæter både på AC og HK overenskomst. Ansættelseskontrakter foreligger inden for den første uge og KBM Københavns Bymuseum for værneudstyr samt arbejdstøj. Udbetalingen af løn under sygdom er ikke konsekvent. Der udbetales ingen tillæg. Ingen ansættelseskontrakt. KHM Kulturhistorisk Museum Randers Studerende har mulighed for selv at vælge, om de vil være på AC eller HK overenskomst. Museet sørger for værneudstyr samt arbejdstøj. Ved sygdom bliver der udbetalt løn. Der udbetales tillæg. Inden for den første uge foreligger ansættelseskontrakter, som MFG Egnsmuseet Færgegården for værneudstyr, men ikke arbejdstøj. Ved sygdom bliver der udbetalt løn. Der bliver udbetalt tillæg i form af madpakkepenge. Tidligere problemer med ansættelseskontrakterne skulle være bragt i orden. MHO Museet for Holbæk og Omegn sørger i nogen grad for værneudstyr samt arbejdstøj. Ved sygdom bliver der udbetalt løn. Tillæg bliver udbetalt afhængig af ansvarsområde. Ansættelseskontrakter foreligger inden for de første 2 uger, men det er uvist om disse NATMUS Nationalmuseet sørger for værneudstyr, men ikke arbejdstøj. Uvist om der udbetales løn under sygdom. Der bliver udbetalt et tillæg i form af madpakkepenge samt diæter. Ansættelseskontrakter foreligger inden for den første uge, men uvist om disse OBM Odense Bys Museer i nogen grad for værneudstyr samt arbejdstøj. Løn under sygdom er ikke konsekvent. Der udbetales diæter, madpakkepenge samt tillæg afhængig af ansvarsområder. Ansættelseskontrakter foreligger oftest inden for den første uge, men opfylder ikke kravene. I enkelte tilfælde er kontrakten aldrig blevet udfærdiget. ROM Roskilde Museum sørger for værneudstyr og i nogen grad også for arbejdstøj. Udbetalingen af løn under sygdom er ikke konsekvent. Der udbetales kørselspenge. Ansættelseskontrakter foreligger ikke inden for en tilfredsstillende tidsperiode. I enkelte tilfælde er ansættelseskontrakt aldrig blevet udfærdiget. Kontrakterne opfylder ikke kravene. SOM Svendborg og Omegns Museum i nogen grad for værneudstyr, men ikke arbejdstøj. Udbetalingen af løn under sygdom er ikke konsekvent. Der udbetales diæter, madpakkepenge samt tillæg afhængig af ansvarsområder. Ansættelseskontrakter foreligger inden for de første 2 uger. Uvist om disse

3 ring Vejledende oplysninger om forholdende på de Danske Arkæologiske Museer. Oplysningerne stammer fra en spørgeskemaundersøgelse blandt arkæologistuderende, både bachelorer og ikke bachelorer. Ved modstridende oplysninger i besvarelserne blev den største procentdel i disse anvendt som vejledende. Undersøgelsen vil blive gentaget i 2008, så vi kan se om forholdene er blevet forbedret. SVM Sydvestsjællands Museum, Arkæologi for værneudstyr og i nogen grad også for arbejdstøj. Ved sygdom bliver der udbetalt løn. Der udbetales kørselspenge. Ansættelseskontrakter foreligger inden for de første par uger og TAK Kroppedal, Museum for Astronomi, Nyere tid, Arkæologi sørger for værneudstyr samt arbejdstøj i begrænset omfang. Ved sygdom bliver der udbetalt løn. Der bliver udbetalt et tillæg i form af madpakkepenge. Ansættelseskontrakter foreligger ikke inden for en tilfredsstillende tidsperiode, og det er uvist, om de VAM Museet for Varde By og Omegn sørger ikke værneudstyr eller arbejdstøj. Udbetalingen af løn under sygdom er ikke konsekvent. Der udbetales diæter. Ansættelseskontrakter foreligger inden for den første uge og opfylder ikke kravene. VKM Vejle Museum i nogen grad for værneudstyr, men ikke arbejdstøj. Der udbetales ikke løn under sygdom. Der udbetales diæter og kørselspenge, også til studerende på AC overenskomst. Ansættelseskontrakter foreligger ikke altid inden for en tilfredsstillende tidsperiode, men de VMÅ Vesthimmerlands Museum for hjelm, men ikke andet værneudstyr eller arbejdstøj. Ved sygdom bliver der udbetalt løn. Uvist om der udbetales tillæg. Ansættelseskontrakter foreligger inden for den første uge og VSM Viborg Stiftsmuseum for værneudstyr, men ikke arbejdstøj. Uvist om der udbetales løn under sygdom. Uvist om der udbetales tillæg. Ansættelseskontrakter foreligger inden for de første par uger og ÅHM Aalborg Historiske Museum for værneudstyr, men ikke arbejdstøj. Der udbetales ikke løn under sygdom. Der udbetales diæter. Ansættelseskontrakter foreligger ikke altid inden for en tilfredsstillende tidsperiode, og det er uvist, om de 3

4 Ingen genansættelse En studerende, der påpegede fejl i sin ansættelseskontrakt med Odense Bys Museer, blev ikke genansat. Ledelsen tog klagen personligt og undlod derfor at forlænge den studerendes arbejdsperiode på trods af, at der var arbejde nok på museet. Her er den studerendes version af forløbet: D. 12. marts 2007 blev jeg ansat som studentermedhjælp på Odense Bys Museer. Ved ansættelsessamtalen (telefonisk) blev jeg spurgt om, hvor længe jeg ville kunne arbejde og svarede, at jeg ville kunne arbejde hele året. Dette var inspektøren meget glad for at høre, for han forventede, at der ville blive meget at lave, og han regnede med, at jeg ville blive forlænget ved den første kontrakts ophør, hvilket passede mig fint. Ca. 3 uger efter fik jeg en kontrakt med varighed fra d. 12. marts til d. 25. maj. Da jeg straks opdagede, at der manglede et par detaljer i denne kontrakt (hvad jeg fik i løn og/eller hvilken overenskomst jeg var ansat under, samt nogle detaljer om ferie etc.) henvendte jeg mig selvfølgelig til den inspektør, der ansatte mig, og informerede ham om disse mangler. Han sendte mig videre til løndamen, som så kontaktede overinspektøren, som derefter ringede til mig. Jeg fortalte igen, hvad sagen drejede sig om, og fik den besked, at "sådan var kontrakterne der på stedet, og hvis jeg ikke ville acceptere det, så syntes han, at ansættelsesforholdet burde ophøre med det samme." Den udmelding var jeg ikke helt tilfreds med, så jeg kontaktede Dansk Magisterforening (v. Kieth L. Andersen), der bad mig sende en kopi af kontrakten ind til dem, hvilket jeg gjorde. Efter et par dage fik jeg en mail fra Kieth, hvor han gav mig ret i mine klagepunkter, som han karakteriserede som "mindre lovovertrædelser." Jeg videresendte på Kieths opfordring denne mail til chefen for personaleanliggender. Hun svarede, at sagen nu var videresendt til Odense kommune, og der ligger den endnu... Et par dage før d. 1. maj (altså ca. en måned før min kontrakts ophør, og efter hele sagen med kontrakten havde udspillet sig) spurgte jeg, om jeg kunne regne med at blive forlænget, og fik den besked, at "det skulle jeg ikke regne med, han mente ikke der ville blive så meget at lave i år." Det var jo sådan set fair nok, så jeg tillagde det ikke yderligere betydning. Det viste sig dog hurtigt, at alle de studerende på museet blev tilbudt at blive forlænget, inklusive mange der blev ansat efter mig. Jeg mener derfor ikke længere, at min manglende forlængelse har noget med mængden af arbejde at gøre, men derimod udelukkende har noget at gøre med, at jeg tillod mig at gøre opmærksom på, at der var mangler i min kontrakt. Det skal lige understreges, at jeg ikke bad om flere penge eller andre vilkår, blot om at de vilkår jeg var ansat under stod i min kontrakt, som loven siger de skal. 4 Kampagne om løn-, ansættelse- og arbejdsforhold DALF har siden marts måned 2007 kørt en kampagne, som vi har kaldt Er du sikker? Kampagnen består af en række plakater, der alle stiller spørgsmålet Er du sikker? til en række forhold omkring løn-, ansættelse- og arbejdsforhold. Kampagnens formål er at få alle DALF-medlemmer til at undersøge, om deres løn og ansættelsesforhold lever op til de overenskomstmæssige krav og til lovgivningen på det arkæologiske arbejdsområdet. Klik ind på og læs mere. I næste måned lanceres den nye plakat, som handler om løn under sygdom. Er du ansat på AC overenskomsten har du ret til løn under sygdom. Det kan være nødvendigt, at du selv gør din arbejdsgiver opmærksom på dette forhold, se s. 7. I november offentliggøres en plakat om kontrakter. På dette område er der store problemer. Artiklen her på siden og artiklen om den kvalitative vurdering er eksempler på, at manglende eller mangelfulde ansættelseskontrakter stadig forefindes på danske museer. Er din kontrakt udformet rigtigt? Tjek det på s. 5! Oplever du fejl eller problemer i forbindelse med din ansættelse, kan du ligesom den studerende i artiklen ovenfor, henvende dig til vores kontaktperson i Dansk Magisterforening, Kieth Lau Andersen, tlf.: Det er kun ved, at alle studerende stiller krav til arbejdsgiverne, at vi har mulighed for at ændre på praksis og opnå de forhold, som vi har krav på.

5 Kontraktudformning Ansættelseskontrakten 9 ting der SKAL stå i din ansættelseskontrakt Hvis du er ansat mere end 1 måned og arbejder minimum 8 timer om ugen, har du ret til en ansættelseskontrakt. Denne tjekliste omhandler vilkår for dit ansættelsesforhold, som arbejdsgiveren skal oplyse dig om i henhold til loven. 1. Arbejdsgiverens navn og adresse og lønmodtagerens navn og adresse 2. Arbejdsstedets beliggenhed -Hvis man ikke møder på museet, men direkte på udgravningen, er det dette sted der skal angives, og museet skal betale transporten dertil. 3. Stillingsbeskrivelse -Det bør overordnet beskrives i kontrakten, hvilke opgaver, du er ansvarlig for (er du f.eks. daglig leder, bør det stå der). Desuden vil det være en fordel, hvis det beskrives, hvilken kompetence du har, og hvem du refererer til. 4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt - Det skal naturligvis fremgå af kontrakten, hvornår stillingen skal tiltrædes. Du kan ikke undlade at tiltræde en stilling, du kontraktligt har bundet dig til, uden at risikere at skulle betale erstatning. Undlader arbejdsgiveren at stille stillingen til rådighed for dig på det aftalte tidspunkt, er det misligholdelse af kontrakten, og du har ret til erstatning. 4a. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse - Såfremt der er tale om en tidsbegrænset eller opgavebegrænset ansættelse, skal det ifølge lovgivningen fremgå af kontrakten. Der skal altså stå en dato for, hvornår den pågældende udgravning forventes afsluttet, og museet må ikke sende dig hjem uden løn f.eks. pga. dårligt vejr, og så bare lægge tiden til i den anden ende uden at forlænge ansættelsen og lave en ny kontrakt eller en forlængelse. Der må dog gerne stå til feltarbejdet er afsluttet. 5. Lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller regler herom - Normalt henvises her til Funktionærlovens opsigelsesvarsler. Fra funktionærens side er opsigelsesvarslet altid 1 måned, hvis der ikke er aftalt prøvetid eller gensidigt forlænget varsel. Funktionærens rettigheder er sikret af Funktionærloven og kan ikke fraviges gennem aftaler - loven er ufravigelig. Prøvetid kan dog aftales, se nærmere herom på DM s hjemmeside. 6. Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til ferie, herunder om der betales løn under ferie -Den er vist også til at forstå. 7. Lønnen - den løn lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdets begyndelse, herunder alle løndele, tillæg og pension. Desuden om lønnens udbetaling -Her skal enten stå den faktiske time eller månedsløn eller en henvisning til den overenskomst, du er ansat under (som regel enten HK eller AC (Bachelorløn)). Der skal også stå, hvilket løntrin du er på, og hvilke tillæg du får. Og så skal der stå, om den er udbetalt forud eller bagud, og hvornår på måneden den udbetales. Dette har også betydning for din næste ansættelse. 8. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid - På det offentlige område er arbejdstiden 37 timer om ugen inklusiv en times daglig frokostpause. Det må stærkt anbefales, at kontrakten, udover at angive arbejdstiden, også anviser retningslinier for afspadsering og betaling for overarbejde. 9. Angivelse af hvilke kollektive aftaler eller overenskomster, der regulerer arbejdsforholdet - Der skal stå hvilken overenskomst, du er ansat under (HK, AC), det er dit eget ansvar at undersøge, hvad den pågældende overenskomst indeholder. For mere info: 5

6 Konflikten på Egnsmuseet F ærgegården Dårlige lønforhold i over 5 måneder - Det var hvad arkæologistuderende på Egnsmuseet Færgegården måtte stå model til indtil de fik nok og gik til fagligt møde. Stud mag. Jonas Haseman Sigurdsson fortæller hvad der skete: I perioden 1. januar 2007 til 1. maj 2007 arbejdede der mellem 4-7 arkæologistuderende på Færgegården, som alle havde større eller mindre problemer med deres ansættelsesforhold. Mange af mine medstuderende kan sikkert nikke genkendende til, at ansættelsesforholdende ikke altid er ideelle på de danske museer. Her tænker jeg specielt på ansættelseskontrakterne, som kan være mangelfulde eller ikke eksisterende. På MFG drejede problemerne sig ikke kun om kontrakter men også om manglende og forkerte lønudbetalinger. Den 1. januar 2007 overgik Færgegården fra at være en selvejende institution til at blive kommunal. Denne overgang faldt sammen med kommunalreformen, som så mange andre steder også gav problemer i Ny Frederikssund Kommune. Det er vigtig ikke at glorificere Færgegården, før kommunalreformen trådte i kraft, da der også her var problemer med ansættelseskontrakterne, men efter den 1. januar eskalerede problemerne: Først og fremmest fik de studerende ingen ansættelseskontrakter, men værre var, at lønudbetalingerne var et stort kaos. I første omgang var vi forstående overfor disse startvanskeligheder, men da der fem måneder senere stadig ikke var tegn på, at situationen ville blive forbedret, måtte der drastiske metoder i brug: De studerende besluttede derfor enstemmigt at gå til fagligt møde, indtil der kom et gennembrud. Det skal her understreges, at der ikke var tale om en arbejdsnedlæggelse, da dette ville være overenskomststridigt. Vi gik til fagligt møde den 1. maj for at presse kommunen til at finde en løsning. Resten af museet var fuldt forstående og bakkede os derfor op. At vi gik til fagligt møde på arbejdernes kampdag var helt tilfældigt, men det havde den uheldige betydning, at vi ikke kunne få kommunens bogholderi eller Dansk Magisterforening (DM) i tale, da de holdt fri. Vi brugte derfor dagen på at gennemgå uigennemsigtige lønsedler og bilag med acontobeløb. Dagen efter, den 2. maj, mødtes vi igen på museet, hvor vi forsatte det faglige møde. Denne gang fik vi kontakt til DM. Keith Andersen, som er DALF s kontakt i DM, var forstående overfor problemstillingen og derfor klar til at involvere DM, såfremt det blev nødvendigt. Vi aftalte i første omgang at prøve med den gode tilgang. Senere samme dag fik vi arrangeret et møde med kommunen, som dog først kunne finde sted dagen efter. Da der, af denne årsag, endnu ikke var kommet nogen løsning på problemet, forsatte vi derfor vores faglige møde. Mødet med kommunen foregik på rådhuset den 3. maj kl. 14:30. På mødet deltog to repræsentanter fra de studerende samt Færgegårdens direktør Hans Henrik Landert og inspektør Palle Sørensen. På mødet blev der diskuteret de manglende ansættelseskontakter, manglende lønudbetaling, manglende pensionsudbetaling til studerende på AC-overenskomst og ingen optjening af anciennitet. Tidligere havde kommunen forsøgt at løse problemet med de manglende lønudbetalinger med acontobeløb. Acontobeløbene var dog langt fra en tilfredsstillende løsning. Der blev trukket skat af beløbet, hvorefter det blev sat ind på den respektive konto den ene måned for at blive trukket ud igen den næste, for derefter blot at blive sat tilbage på kontoen igen. Disse frem- og tilbagetrækninger har således betydet en betragtelig forhøjelse af den indbetalte skat samt en stor forhøjelse af A-indkomst i forhold til den reelle A-indkomst. Hvis denne ordning havde fortsat, kunne forhøjelsen af A-indkomsten i sidste ende have betydet, at de studerende skulle betale mellemskat. Resultatet af mødet med kommunen blev, at der hurtigst muligt ville blive taget hånd om problemerne, og at det, de studerende måtte have til gode ville blive indsat med tilbagevirkende kraft. For at lette administrationen blev det endvidere besluttet, at de studerende fremover ville blive månedslønnet i modsætning til den tidligere løsere struktur, hvor man var timelønnet. 6 Den 4. maj var vi i arbejde igen! Det var alt i alt en positiv oplevelse, da der både var sammenhold og solidaritet mellem de studerende og fastansatte på museet. Jeg kan derfor kun opfodre til, at andre danske museer følger Færgegårdens gode eksempel og får styr på ansættelsesforholdene!

7 Lønfakta Lønforholdene på de danske museer er desværre meget forskellige. Det er derfor vigtigt, at du ved hvilken løn du skal have. På det arkæologiske råds årsmøde i Kolding i april 2007 deltog DALF med et indlæg om løn- og ansættelsesforhold for studerende. Det var en unik mulighed for at komme museerne i tale. Men det hjælper jo ikke, at kun museerne er orienteret. Derfor får du nu en gennemgang af dine rettigheder, hvad angår løn. Du kan klippe denne side ud og have den med dig, når du bliver ansat et nyt sted. Husk på at disse retningslinjer ikke er nogle DALFs bestyrelse har fundet på, men at det er nogen som Dansk Magisterforening og DALF har udarbejdet sammen. Et af hovedformålene med at DALF indgik samarbejde med Dansk Magisterforening i 2001 var at arkæologistuderende skulle have en ordentlig løn. Da vi som arkæologistuderende udfører et fagligt arbejde, er det vigtigt, at vi bliver aflønnet som faglærte. Arkæologistuderende, der har opnået deres Bachelorgrad, har derfor ret til akademikerløn, oftest kaldet BA-løn eller bachelorløn. Derfor opfordrer bestyrelsen i DALF alle studerende, der har opnået deres bachelorgrad, til at blive ansat på AC-overenskomsten! Husk også på, at du optjener pension på en AC-overenskomst, og den opsparing er ikke dum at have i et fag, hvor vi ikke er sikret en fastansættelse med det samme, vi er færdige med studierne. AC 1. Har du opnået din bachelorgrad, så skal du have BAløn. Og BA-løn kan sagtens udbetales på timebasis (man tager lønnen og dividerer med 160,33 timer det er standardtimer pr.måned) 2. Læs din ansættelseskontrakt godt igennem og vær sikker på at det løntrin og den overenskomst, du er ansat på, står på ansættelseskontrakten 3. Bed om et fratrædelsesbrev med oplysninger om løntrin og arbejdsområde. Det kan du bruge ved din næste ansættelse 4. Museet skal stille værnemidler til rådighed (sikkerhedssko, hjelm etc.). Værnemidlerne betragtes dog som arbejdsgivers ejendom HUSK: - Mindstelønnen er 118 kr. i timen efter 2007-takster (se lønguiden fra DM fra 2007 s.38 samt 54ff) - Herudover indbetales der 20 kr. pr. time til din pension - Der er intet maksimum for tillæg, så museet kan altså udbetale en form for diæt - Du har adgang til løntrin 1-5, hvilket betyder, at din løn skal stige i takt med din anciennitet - En ansættelse efter ACoverenskomsten giver ret til løn under sygdom Diæter: Satser pr. 1.januar 2007 Ureducerede satser Satser reduceret med 1/4 Dagpenge Timepenge Udokumenteret nattillæg jf ,00 15,33 184,00 276,00 11,50 138,00 Det er desværre ikke muligt at tilbyde de samme forhold til studerende, der endnu ikke har opnået deres bachelorgrad, men man har stadig ret til mange af de samme ting, som studerende med en bachelorgrad har. HK - Lønnen er ca kr./t. afhængig af områdesats - Du kan opnå et kvalifikationstillæg på 2,66 kr./timen - Du har ikke ret til løn under sygdom - Diæter kan udbetales 7

8 Kalender for HIKUIN, SIDAH & Foreningen De fleste arrangementer er åbne for DALF medlemmer, nogle er dog mod betaling. For flere oplysninger om arrangementerne se de tre foreningers hjemmesider: www. hikuin.net, www. foreningenfhadoel.dk. SIDAH HIKUIN Foreningen Der har desværre været lidt problemer med HIKUINs jobformidlings telefon. De nye nummre er: HEIDI METTE KIRA KAMMA SIGNE TOBIAS DORTE JONAS KAREN 8 Redaktionen: Kira Jørstad Klinkby, Kamma Marie Poulsen-Hansen & Signe Helles Olesen Korrektur: Kira Jørstad klinkby & Kamma Marie Poulsen-Hansen Opsætning & design: Signe Helles Olesen Tryk: SVF-TRYK, Aarhus Universitet Copyright 2007 Danske Arkæologistuderendes LandsForening DALF

KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon +45 3871 0888

KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon +45 3871 0888 Tillykke! Eller skulle jeg hellere sige lykke til? Hvis du læser dette her, så har du eller er tæt på at få din eksamen som dyrlæge og er nu på vej ud den virkelige verden, nærmere bestemt klinisk praksis.

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

FADL 2014. Den lille blå for sygeplejevikarer og ventilatører

FADL 2014. Den lille blå for sygeplejevikarer og ventilatører FADL 2014 Den lille blå for sygeplejevikarer og ventilatører 1 Indhold Forord................................................... 4 En SPVer/VTer fortæller...................................... 5 En SPVer

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

GODE RÅD. En håndbog om økonomi og jura. Udgivet af HK/DANMARK

GODE RÅD. En håndbog om økonomi og jura. Udgivet af HK/DANMARK GODE RÅD En håndbog om økonomi og jura Udgivet af HK/DANMARK Gode råd er udgivet af HK/DANMARK 1. oplag udgivet 1. marts 2005 i 20.000 eksemplarer Tekst og redaktion: Ingeborg Østergaard Illustration:

Læs mere

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Manglende kort Glemte at få fornyet førerkort og fik kæmpe bøde. Læs historien side 9. Arbejdsmiljølov Har du styr på din APV og din rygepolitik?. Læs hvordan

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Fordelingssekretariatet har gennemført en brugertilfredsundersøgelse. Undersøgelsen er påbegyndt den 3. september og afsluttet ultimo den 18. september

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu.

Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu. Mundtlig beretning 15: Andes Bondo havde fødselsdag i mandags og hvis nogen er nysgerrig blev han 56 år. Hans højeste ønske var en høj stemmeprocent om overenskomstresultatet og det fik han!. På landsplan

Læs mere

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10 No. 1 2012 Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der Dette blads tema starter på side 10 Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

HK-FORHANDLING REDDEDE KARINAS JOB

HK-FORHANDLING REDDEDE KARINAS JOB HK HANDELS BLADET 03I2013 Ansatte inden for butik, kontor og lager REGISTRER DIN E-MAIL OG FÅ SKRÆDDER SYEDE NYHEDSBREVE DIREKTE I DIN INDBAKKE HK-FORHANDLING REDDEDE KARINAS JOB HK HANDELSBLADET STOPPER

Læs mere