Fagforeninger mister fortsat medlemmer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagforeninger mister fortsat medlemmer"

Transkript

1 1. maj 2014 Fagforeninger mister fortsat medlemmer Af Kristian Thor Jakobsen I anledning af arbejderbevægelsens internationale kampdag den 1. maj ser dette notat på udviklingen i andelen af personer, der har indbetalt kontingent til fagforening, fra 2002 til 2012 på tværs uddannelsesniveau. Desuden undersøges i hvor høj grad personer med forskellige uddannelsesniveauer vælger at være organiseret uden for hovedforbundene, deriblandt de gule fagforeninger. Andelen af årige personer i arbejdsstyrken, der er i fagforening, er faldet fra 72 pct. i 2002 til 69 pct. i Faldet i opbakning gælder på alle overordnede uddannelsesniveauer, men især for ufaglærte. Omkring 63 pct. af de ufaglærte havde indbetalt kontingent til en fagforening i 2002, mens den tilsvarende andel i 2012 lå på ca. 56 pct. Antallet af faglærte, der indbetalte kontingent til en fagforening, faldt med godt 15 pct. fra 2002 til 2012 svarende til et fald på ca personer. For de ufaglærte faldt antallet med godt 25 pct. eller knap personer. Modsat steg antallet af organiserede personer med lang videregående uddannelse med ca. 40 pct. Andelen med lang videregående uddannelse, som er organiseret, er imidlertid faldet lidt. Fra 2002 til 2012 blev andelen af fagforeningsmedlemmer, der var organiseret uden for hovedforbundene knap fordoblet fra 8 pct. til lige under 16 pct. I 2012 var 21 pct. af de ufaglærte fagforeningsmedlemmer organiseret uden for hovedforbundene. I 2002 var denne andel på kun 9 pct. En næsten tilsvarende stigning er sket for de faglærte. Blandt faglærte skyldes afgangen af eksisterende medlemmer under hovedforbundene især, at medlemmer har valgt at være organiseret uden for hovedforbundene eller slet ikke at være organiseret. For de ufaglærte er afgangen større. Det skyldes udover tab af markedsandele til foreninger uden for hovedorganisationerne, at personerne i højere grad har opnået et højere uddannelsesniveau eller haft større afgang fra arbejdsstyrken. FONDEN KRAKA KOMPAGNISTRÆDE 20A, 3. SAL 1208 KØBENHAVN K

2 Kontakt Forskningschef Kristian Thor Jakobsen Tlf

3 1. Personer, der har indbetalt et kontingent til en fagforening Andelen af årige personer i arbejdsstyrken, der har indbetalt et kontingent til en fagforening, er faldet fra 72 pct. i 2002 til 69 pct. i Andelen har været aftagende for alle overordnede uddannelsesniveauer, jf. figur 1. For ufaglærte personer har faldet i tilslutningen været særligt stort. Således havde omkring 63 pct. af de ufaglærte indbetalt kontingent til en fagforening i 2002, mens den tilsvarende andel i 2012 lå på ca. 56 pct. Det er ikke mindst yngre ufaglærte, der i mindre grad er organiseret i fagforening. Andelen af ufaglærte mellem 30 og 35 år, der havde indbetalt kontingent til en fagforening, er således faldet 15 pct. point fra 2002 til I 2002 var andelen ca. 5 pct. højere end for alle ufaglærte i arbejdsstyrken. I 2012 var andelen 3 pct. point lavere end for den samlede gruppe af ufaglærte. Figur 1: Andel af personer i arbejdsstyrken, der har indbetalt kontingent til en fagforening opdelt efter uddannelsesbaggrund, (pct.) Alle Ufaglært Faglært MVU LVU Inkluderer personer i alderen år. Indbetaling af kontingent til en fagforening er bestemt ud fra, hvorvidt en person har fået indberettet et beløb af en fagforening til skat det pågældende år. Antallet af medlemmer skal desuden ses i sammenhæng med udviklingen i antallet af personer i arbejdsstyrken, og at uddannelsesniveaet er forøget markant. Antallet af personer, som indbetaler kontingent til fagforening er samlet faldet med ca. 10 pct. fra 2002 til 2012 svarende til et fald på ca personer. For de ufaglærte faldt antallet med godt 25 pct. eller knap personer. Blandt faglærte faldt medlemstallet med

4 Fagforeninger, der organiserer personer med videregående uddannelse, har derimod oplevet en medlemstilvækst siden Antallet af betalende medlemmer er således steget med knap 40 pct. Stigningen skyldes udelukkende, at flere har fået uddannelse. Andelen af personer med videregående uddannelser, som er organiseret i en fagforening, er derimod som nævnt faldet en anelse (jf. figur 1). Figur 2: Antal personer i arbejdsstyrken (18-59 årige), der har indbetalt kontingent til en fagforening opdelt efter uddannelsesbaggrund, (2002=100) Alle Ufaglært Faglært MVU LVU Inkluderer personer i alderen år. Indbetaling af kontingent til en fagforening er bestemt ud fra, hvorvidt en person har fået indberettet et beløb af en fagforening til skat det pågældende år. 2. Medlemmer fordelt på fagforeninger inden- og uden for hovedforbundene De tilgængelige registre indeholder ikke information om, hvilke fagforeninger, danskerne er medlem af. Derfor anvendes oplysninger om a-kasse medlemskab til at identificere, hvordan fagforeningsmedlemmer er fordelt mellem faglige organisationer inden for hovedforbundene og organisationer uden for hovedforbundene (heriblandt de såkaldte gule fagforeninger) 1. Hvis personer er forsikret ved en af følgende a-kasser, antages perso- 1 Dermed er det de forsikrede fagforeningsmedlemmer, der indgår i denne analyse. Ca. 90 pct. af personerne, der i 2012 indbetalte kontingent til en fagforening, var på samme tidspunkt også medlem af en a-kasse. Andelen af arbejdsløshedsforsikrede fagforeningsmedlemmer var lavest for henholdsvis ufaglærte og personer med lang videregående uddannelse, hvor den lå på omkring 85 pct. 4

5 nen således at være organiseret uden for hovedforbundene: Business Danmarks A-kasse, DANA, ASE, Frie Funktionærers A-kasse, Krifa og Det Faglige Hus. 2 Fra 2002 til 2012 blev andelen af fagforeningsmedlemmer, der var organiseret uden for hovedforbundene næsten fordoblet fra 8 pct. til lige under 16 pct., jf. figur 3. Særligt blandt ufaglærte og faglærte er der sket en markant stigning i andelen af fagforeningsmedlemmer, der har valgt at være organiseret i organisationer uden for hovedforbundene. Således var under 9 pct. af de ufaglærte fagforeningsmedlemmer organiseret uden for hovedforbundene i 2002, mens andelen i 2012 lå på 21 pct. En næsten tilsvarende stigning er sket for de faglærte. For personer med lang videregående uddannelse (LVU) faldt andelen af fagforeningsmedlemmer, der var organiseret uden for hovedforbundene, derimod fra knap 7 pct. i 2002 til under 4 pct. i Andre faglige organisationer har i perioden også stået uden for hovedforbundene, heriblandt IDA (og derved Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse) og Dansk Journalistforbund (og derved A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog). Disse organisationer indgår i analysen midlertidig til hovedforbundene grundet deres tilknytning til AC. Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) definerer de gule fagforeninger som værende Det Faglige Hus, Krifa, FRIE Funktionærer samt JOBtryghed (tilknyttet ASE). 5

6 Figur 3: Andel af forsikrede medlemmer, der er organiseret uden for hovedforbundene, (pct.) Ufaglært Faglært MVU LVU Alle Inkluderer personer i alderen år, der var medlem af både fagforening og a- kasse. Indbetaling af kontingent til en fagforening er bestemt ud fra, hvorvidt en person har fået indberettet et beløb af en fagforening til skat det pågældende år. Organisationer uden for hovedforbundene omfatter her Business Danmarks A-kasse, DANA, ASE, Frie Funktionærers A-kasse, Krifa og Det Faglige Hus. Det er særligt yngre faglærte og ufaglærte medlemmer (30-35 årige), der i 2012 valgte at være medlem af organisationer uden for hovedforbundene, jf. figur 4. Således var fx op mod hvert tredje ufaglært yngre fagforeningsmedlem tilknyttet organisationer uden for hovedforbundene i For de faglærte var det omkring hver fjerde. 6

7 Figur 4: Andel af forsikrede fagforeningsmedlemmer, der er organiseret i organisationer uden for hovedforbundene i 2012 (pct.) Ufaglært Faglært MVU LVU Alle Alle årige Inkluderer personer i alderen år, der var medlem af både fagforening og a- kasse. Indbetaling af kontingent til en fagforening er bestemt ud fra, hvorvidt en person har fået indberettet et beløb af en fagforening til skat det pågældende år. Organisationer uden for hovedforbundene omfatter her Business Danmarks A- kasse, DANA, ASE, Frie Funktionærers A-kasse, Krifa og Det Faglige Hus. Udviklingen i antallet af personer, der vælger at være medlem af en fagforening, er over tid selvfølgelig afhængig af tilgangen af nye medlemmer samt afgangen af eksisterende medlemmer. En eventuel udmelding fra en bestemt faglig organisation kan have naturlige forklaringer så som pensionering eller dødsfald. Desuden kan ændret uddannelsesniveau eller jobfunktion fx betyde at man skifter faglig organisation. I tabel 1 beskrives udviklingen medlemskabet for de ufaglærte og faglærte personer, som i 2002 var medlem af en faglig organisation under hovedforbundene og som dengang var mellem 30 og 45 år. Det fremgår at ca. 40 pct. af de ufaglærte i denne gruppe ikke længere er medlem af en fagforening under hovedforbundene i For de ufaglærte var den tilsvarende afgang på ca. 30 pct. For de ufaglærtes vedkommende havde omkring 9 pct. af personerne opnået et højere uddannelsesniveau i perioden frem til 2012, og de optræder derfor ikke længere som ufaglærte men er fortsat organiseret under hovedforbundene. Omkring en femtedel af frafaldet blandt ufaglærte kan således forklares af uddannelsesløft. For de faglærtes vedkommende var det omkring 3 pct. af gruppen fra 2002, der havde opnået et højere uddannelsesniveau i 2012 (og som fortsat var organiseret under hovedforbund). En ret stor andel har desuden meldt sig ud af fagforeningerne under hovedforbundene. Blandt de fagligt uddannede er det omkring 16 pct. af de oprindelige medlemmer (i 2002), som enten ikke længere er organiseret i 2012 (har meldt sig ud), eller som har meldt sig ind i en a-kasse uden for hovedforbundene. Det er således ca. 7 pct. af med- 7

8 lemmerne i 2002, som nu er medlem uden for hovedforbundene. Blandt de faglærte er billedet nogenlunde det samme. Tabel 1: Afgang fra gruppen af ufaglærte og faglærte årige forsikrede medlemmer under hovedforbundene, Antal årige forsikrede medlemmer af faglige organisationer under hovedforbundene i arbejdsstyrken i 2002 Ufaglært i Faglært i Status i 2012 Antal Andel Antal Andel Ude af arbejdsstyrken mv , ,3 Højere uddannelsesniveau , ,9 Ikke organiseret , ,3 Blevet medlem af faglig organisation uden for hovedforbundene , ,2 Udtrådt af a-kasse, men fortsat medlem af fagforening , ,3 Fortsat forsikrede medlem under hovedforbundene , ,0 Inkluderer personer, der i 2002 var i arbejdsstyrken, havde alderen år, var enten ufaglært eller faglært og var forsikret i en a-kasse under en faglig organisation under hovedforbundene. Personer registreres som medlem hvis der er indberettet kontingentbetaling til Skat det pågældende år. Organisering uden for hovedforbundene omfatter her a-kasserne, Business Danmarks A-kasse, DANA, ASE, Frie Funktionærers A-kasse, Krifa og Det Faglige Hus. 8

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Konsekvenserne for løn og beskæftigelse

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Konsekvenserne for løn og beskæftigelse Arbejdspapir 16 Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Konsekvenserne for løn og beskæftigelse Nikolaj Malchow-Møller Jakob Roland Munch Jan Rose Skaksen Rockwool Fondens Forskningsenhed København 2007 Udenlandsk

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde?

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Søkelys på Norden Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Den relativt store indvandring til Danmark gennem de sidste

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing.

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing. Derfor skal livrenter ikke Derfor ind skal under livrenter 100.000 ikke ind under kr. s loftet 100.000- Ann-Kathrine Ejsing Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Udbud af og efterspørgsel efter samfundsvidenskabelig og erhvervsøkonomisk arbejdskraft Udarbejdet af DAMVAD for Djøf Indhold 1 INDLEDNING... 1 2 RESUMÉ... 3 3 DEN

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid

Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid 2015 Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. MÅLGRUPPEN I PROJEKTET OG AFGANGSRATER TIL JOB ELLER UDDANNELSE...

Læs mere

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere