NYUDDANNET VÆRD AT VIDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYUDDANNET VÆRD AT VIDE"

Transkript

1 NYUDDANNET VÆRD AT VIDE 2015

2 TILLYKKE! Dette hæfte er udgivet af SDU Erhverv på Syddansk Universitet. SDU Erhverv tilbyder karrierevejledning og er en gratis service til alle studerende på Syddansk Universitet. Vi kan hjælpe dig med information og vejledning vedrørende de spørgsmål, der melder sig ved afslutningen af din uddannelse eller undervejs i uddannelsen. Hvert semester arrangerer vi desuden jobsøgningskurser, kandidatmøder, karriereveje for de enkelte studier og meget mere. I SDU Erhverv kan du blandt andet få råd og vejledning om: ansøgninger til job og praktik CV-udformning afklaring af kompetencer og kvalifikationer jobmarkedet for akademikere valg undervejs i uddannelsen a-kasser og fagforeninger arbejdsmarkedsforhold praktiske forhold ved afslutning af uddannelse Kig ind og lad os hjælpe dig videre! Du har netop afsluttet din uddannelse eller du er tæt på at gøre det hvilket automatisk får en række spørgsmål til at melde sig. Eksempelvis: Hvordan får jeg arbejde inden for mit fag? Hvad skal jeg have i løn i mit første job? Hvor længe kan jeg risikere at gå ledig? SDU Erhverv kan hjælpe dig med at få svar på disse spørgsmål, da vi holder os ajour med udviklingen på arbejdsmarkedet for universitetets uddannelser. Vi kan med andre ord give dig svar på en lang række af de spørgsmål, du måtte have ved afslutningen af din uddannelse. I dette hæfte har vi samlet en række oplysninger, der er vigtige og relevante, når du afslutter din uddannelse. Du kan bl.a. læse, hvilke regler og rettigheder der gælder for nyuddannede kandidater og bachelorer inden for a-kassesystemet. Du kan også læse om jobcentre, fagforeninger, løn, studiejob og meget mere. Sidst i hæftet er der desuden et par praktiske oplysninger vedrørende a-kasse og løn for nyuddannede ph.d er. Hæftet skal ikke stå alene. Hvis du er i tvivl om nogle af de ting, vi har nævnt, er du velkommen til at kontakte karrierevejlederne i SDU Erhverv eller læse mere på SDU Erhvervs hjemmeside. Vi anbefaler altid, at du kontakter a-kasserne eller de faglige organisationer for at få svar på de spørgsmål, der er relateret til dem. Husk så vidt muligt at orientere dig i god tid om de gældende regler, dvs. inden du afleverer dit speciale eller går op til den afsluttende eksamen. Ofte er der nogle helt ufravigelige frister og procedurer, der skal overholdes. Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål, opfordrer vi dig til at tage kontakt til a-kasserne eller SDU Erhverv. God læselyst! SDU Erhverv Syddansk Universitet 2 3

3 Indholdsfortegnelse Praktiske forhold Kontakt altid a-kassen Hvornår er uddannelsen afsluttet? Optagelse i a-kasse Studiemedlemsskab i a-kasse Bachelorer og a-kasse Forhåndsgodkendelse 7 Dimissionsdag 7 14 dages-fristen 7 Udmeldelse fra universitetet 7 SU 7 Meld dig ledig i jobcentret 7 Dagpenge til nyuddannede 8 Supplerende dagpenge 8 Studiejob og dagpenge 8 Karensmåned 8 Dagpengekort 8 Dagpengeperioden 8 og barsel 9 Feriedagpenge som nyuddannet 9 Studiemedlemsskab og dagpenge som nyuddannet 9 Økonomi 10 Pension 10 ph.d. hvad gør jeg? Optagelse i a-kasse som lønmodtager Optagelse i a-kasse som dimittend ABC for nyuddannede AC (Akademikernes Centralorganisation) 14 A-kasse 14 Barselsdagpenge 14 CV på jobnet.dk 14 Dagpenge 14 Dagpengekort 14 Dimittend 14 Dimissionsdato 14 Dimittendsats 15 Fagforeninger 15 Feriedagpenge 15 Forhåndsgodkendelse 15 Frigørelsesattest 15 FREMTIDEN? 12 Løn som nyuddannet ph.d Jobcentre 15 Karensmåned 15 Karrierevejledning 15 Løntrin 15 Overenskomst 1 Pensionsbidrag 1 Pensionskasse 1 Rådighedstillæg 1 SU-lån og slutlån 1 Sygedagpenge 1 14 dages-fristen 1 30 ugers-regel 1 KOLD KONTAKTEN! 17 A-kasser 18 Fagforeninger

4 Praktiske forhold Der vil naturligvis altid være en række praktiske forhold forbundet med at afslutte sin uddannelse. På de næste sider kan du læse, hvilke regler og rettigheder der gælder for nyuddannede kandidater og bachelorer. Se i øvrigt også ABC for nyuddannede sidst i hæftet. Kontakt altid a-kassen Hvis du er lige ved at være færdig med din uddannelse, er det vigtigt at kontakte en a-kasse, fordi regler og frister inden for området jævnligt ændres, og der kan være individuelle vilkår, der kan have betydning for dit a-kassemedlemsskab og din ret til dagpenge. Hvornår er uddannelsen afsluttet? Uddannelsens afslutning defineres som dimissionsdagen. I forhold til optagelse i en a-kasse er dimissionsdagen forskellig alt efter, hvordan du afslutter din uddannelse: Afsluttes uddannelsen med en mundtlig eksamen, er denne eksamen din dimissionsdag. Afsluttes uddannelsen med en skriftlig eksamen, er dimissionsdagen den dag, hvor karakteren for denne eksamen offentliggøres. Afsluttes uddannelsen med et speciale, som ikke skal forsvares mundtligt, er dimissionsdagen typisk den dag, hvor din specialevejleder og censor har underskrevet og dateret en forhåndsgodkendelse (det er her den sidste af de to datoer, der gælder). Du kan også vælge, at din dimissionsdag skal være den dag, du modtager karakteren for dit speciale. Endelig kan dimissionsdagen også være den dag, hvor eksamensbeviset er udskrevet under forudsætning af, at dit eksamensbevis er udskrevet umiddelbart i forlængelse af din sidste eksamen. Optagelse i a-kasse Du skal have afsluttet din bachelor- eller kandidatuddannelse, før du er berettiget til dagpenge fra en a-kasse. Du kan med fordel henvende dig til a-kassen og bestille dit indmeldelsesmateriale og sende din anmodning om optagelse i a-kassen, inden du bliver helt færdig. Du kan vælge at blive deltids- eller fuldtidsforsikret. Der er frit a-kassevalg i Danmark, men mange vælger de a-kasser, der traditionelt knytter sig til deres uddannelse. Du kan se, hvilke a-kasser akademikere oftest vælger, bagerst i hæftet. Kontakt altid en a-kasse for vejledning om reglerne for nyuddannede. Studiemedlemsskab i a-kasse Hvis du har været studiemedlem af en a-kasse i mindst et år, inden du afslutter dit studie, skal du lade dig indmelde på ny for, nu som dimittend, at få ret til dagpenge. Fra den dato du afslutter din uddannelse, har du 14 dage til at indmelde dig som dimittend. Hvis du har været studiemedlem slipper du for karensmåneden og har ret til dagpenge, dagen efter du har afsluttet din uddannelse. Bachelorer og a-kasse Hvis du er optaget i en a-kasse som bachelor, skal du være opmærksom på, at du ikke kan modtage dagpenge, hvis du fortsætter din uddannelse på universitetet, da du ikke kan modtage dagpenge, når du er under uddannelse. Du kan således modtage dagpenge under orlov fra universitetet, forudsat at du er aktivt jobsøgende og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Dette betyder bl.a., at du ikke må være studieaktiv og for eksempel deltage i undervisning, gå til eksamen eller skrive speciale, mens du modtager dagpenge. Hvis du ønsker at modtage dagpenge under orlov, skal din orlov være på mindst et semester. Forhåndsgodkendelse Hvis du afslutter din uddannelse med speciale eller hovedopgave, kan du blive optaget i a-kassen fra den dato, hvor du har en underskrevet forhåndsgodkendelse. Som regel har a-kassen en fortrykt blanket til forhåndsgodkendelse, som du kan printe fra a-kassens hjemmeside. Derefter afleverer du blanketten til din specialevejleder, og når den er underskrevet af vejleder og censor, sender du den til a-kassen. Hvis specialet er ledsaget af et mundtligt forsvar, kan der ikke udstedes en forhåndsgodkendelse. Du kan i dette tilfælde optages dagen efter, du har forsvaret dit speciale. Dimissionsdag Hvis din uddannelse afsluttes med en skriftlig eller mundtlig eksamen, er dimissionsdagen den dag, hvor du får din endelige karakter. Dimissionsdagen kan også være den dato, hvor eksamensbeviset er udstedt. Efter dimissionsdagen har du 14 dages frist til at melde dig ind i a-kassen. 14 dages-fristen Hvis du inden 14 dage fra dimissionsdagen melder dig ind i a-kassen, vil du blive betragtet som dimittend og være berettiget til dagpenge efter gældende regler. Hvis du ikke melder dig ind i a-kassen inden 14 dage, vil du først kunne få dagpenge, når du har været medlem af a-kassen i et år og har arbejdet fuldtid i 52 uger inden for de sidste tre år. 14-dages fristen er fastsat ved lov, og a-kasserne har ikke mulighed for at dispensere fra den Udmeldelse fra universitetet Syddansk Universitet sørger automatisk for, at du bliver udmeldt den dag, den sidste karakter er registreret, og dit eksamensbevis udskrives. SU Syddansk Universitet giver Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte besked om, at du er udmeldt af universitetet. Du skal være opmærksom på, at du kan få SU til og med den måned, hvor Eksamenskontoret registrerer, at du er færdig. Hvis du bliver færdig den 1. i en måned, er du ikke berettiget til SU i denne måned, men det er du derimod, hvis du afslutter den 2. i måneden eller senere. Kontakt Syddansk Universitets Studenterservice for yderligere oplysninger. SU-lån og slutlån skal tilbagebetales efter endt studium. Du får automatisk besked fra Statens Administration, når du skal begynde at betale tilbage. Meld dig ledig i jobcentret Den første dag, du er ledig, skal du tilmelde dig jobcentret i den kommune, du er bosat i for at være dagpengeberettiget. Dette gør du lettest på jobnet.dk eller ved at møde op personligt i dit jobcenter. Det er en betingelse for at få dagpenge, at du er tilmeldt et jobcenter, og at du har udfyldt en ledighedserklæring. Ligeledes skal du hurtigst muligt og senest tre uger efter, du har meldt dig ledig, lægge dit CV ind på jobnet.dk. Når du har lagt dit CV ind, er du forpligtet til løbende at ajourføre det. På jobnet.dk finder du link til ledighedserklæringen for dimittender, som skal udfyldes og sendes til din a-kasse hurtigst muligt, evt. i forbindelse med din indmeldelse. Kontakt dit lokale jobcenter, når du dimitterer. 7

5 Dagpenge til nyuddannede Som nyuddannet modtager du efter gældende regler dagpenge efter dimittendsatsen. Dimittendsatsen er 82 % af den maksimale dagpengesats. Satsen for fuldtidsforsikrede dimittender var i kr. per uge før skat. Supplerende dagpenge Hvis du har et arbejde, men på mindre end fuldtid, kan du under visse betingelser få supplerende dagpenge. For hver arbejdstime du har, bliver du trukket 1/37 del af en fuld uges dagpenge. Har du mere end 29, timers arbejde i en uge, kan du ikke få supplerende dagpenge i den uge. Er du fuldtidsforsikret og er ansat på deltid med opsigelsesvarsel, kan du kun få supplerende dagpenge, hvis din arbejdsgiver underskriver en frigørelsesattest. Du skal stadigvæk være tilmeldt jobnet.dk, stå til rådighed for fuldtidsarbejde samt være aktiv jobsøgende til fuldtidsarbejde, når du får supplerende dagpenge. Med frigørelsesattesten accepterer arbejdsgiveren, at du kan sige op fra den ene dag til den anden. Du kan kun modtage supplerende dagpenge i 30 uger inden for en løbende periode på 104 uger. Kontakt din a-kasse, hvis du får tilbudt deltidsarbejde og ønsker supplerende dagpenge. Studiejob og dagpenge Hvis du ønsker at fortsætte i dit studiejob, efter du er færdig med din uddannelse, skal du have en frigørelsesattest for at kunne få supplerende dagpenge, hvis du har et opsigelsesvarsel i din ansættelseskontrakt. Hvis du ikke ønsker at fortsætte i dit studiejob, når du er færdig med din uddannelse, skal du have opsagt og fratrådt dit studiejob, inden du bliver optaget i din a-kasse. Hvis du opsiger eller fratræder dit studiejob, efter du er indmeldt i a-kassen, pålægges du 111 timers (svarende til tre uger) karantæne for selvforskyldt ledighed, med mindre du har en gyldig grund til opsigelsen. Karensmåned Har du ikke været studiemedlem med et års anciennitet, har du en såkaldt karensperiode. Den starter dagen efter din dimissionsdag og løber en måned frem til du er berettiget til dagpenge. Dette er karensmåneden. Da dagpengene er bagudbetalt, betyder det, at den første måned, hvor du er berettiget til dagpenge, vil pengene først blive udbetalt i slutningen af måneden. I denne periode må du forsørge dig på anden vis. Dagpengekort Når du tilmelder dig som ledig i et jobcenter, får du dit første dagpengekort. Hvis du tilmelder dig via får du dagpengekortet via nettet. Dagpengekortet skal udfyldes og indsendes elektronisk til din a-kasse hver måned på den dato, der er oplyst på dagpengekortet. Dagpengeperioden Perioden, hvor du er berettiget til dagpenge (ydelse), kaldes dagpengeperioden. Dagpengeperioden består af 104 ugers ydelser (dvs. to år), der skal bruges inden for en periode på 15 uger (dvs. tre år). og barsel Det er din kommune, der udbetaler barselsdagpenge. Hvis du føder, før du bliver færdig med din uddannelse, har du ret til barselsdagpenge fra det tidspunkt, uddannelsen er afsluttet. Din uddannelse anses for afsluttet, når al studieaktivitet er endelig ophørt. Afslutter du studiet med dit speciale, kan uddannelsen anses for afsluttet, når du modtager en forhåndsgodkendelse af dit speciale, og du har fået alle andre karakterer. Husk, at du skal indmelde dig i en a-kasse senest 14 dage efter uddannelsens afslutning for at være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, når din barselsorlov udløber. Hvis du føder inden for en måned efter studiet er afsluttet, har du straks ret til barselsdagpenge uanset om du er arbejdsløshedsforsikret eller ej. Hvis overgangen til barselsorlov sker mere end en måned efter afslutningen af din uddannelse, har du kun ret til barselsdagpenge, hvis du er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge. Ret til arbejdsløshedsdagpenge forudsætter som nævnt, at du indmelder dig i en a-kasse senest 14 dage efter uddannelsens afslutning. Hvis du har indmeldt dig rettidigt, indtræder retten til barselsdagpenge en måned efter studieafslutningen. Barselsdagpengene svarer til den dagpengesats, du ellers ville være berettiget til. Feriedagpenge som nyuddannet Feriedagpenge for nyuddannede (dimittender) ophørte den 30. april Hvis du har haft arbejde, mens du studerede og derfor har optjent ferie, anbefaler vi, at du kontakter din a-kasse for at høre nærmere. Studiemedlemsskab og dagpenge som nyuddannet Hvis du har været studiemedlem af en a-kasse, mens du studerede, skal du stadig lade dig optage som nyuddannet senest 14 dage efter din uddannelses afslutning for at få dagpengeret. Hvis du har været studiemedlem i mindst et år, inden dit studie afsluttes, undgår du karensmåneden, når du afslutter uddannelsen. 8 9

6 Økonomi I det følgende giver vi en kort gennemgang af, hvordan din økonomiske situation kan se ud som nyuddannet. På det offentlige arbejdsmarked udbetales løn efter en fastlagt løntrinsskala. Oven i det er der mulighed for at forhandle individuelle tillæg. Nyuddannede med bachelorgrad starter som regel på løntrin 1, og kandidater starter som regel på løntrin 4, der er toårigt. Løntrinnene er lidt forskellige, alt efter om du er ansat i staten, regionen eller kommunen. Du kan finde en aktuel oversigt over løn i det offentlige på de forskellige fagforeningers hjemmesider. Eksempel på løntrin 4 i staten per 1. april 2014: Løntrin 4 (ekskl. pension) Løntrin 4 (inkl. pension) Staten , ,14 heraf basisløn (trin 4) , ,34 heraf rådighedstillæg 3.110, ,80 (Kilde: Djøf) Det månedlige pensionsbidrag udgør per 1. april ,1 % for ansatte i staten. Rådighedstillægget tilbydes som hovedregel alle kandidater i det offentlige, der ansættes i administrative stillinger. Tillægget gives for at stå til rådighed for arbejdsgiveren uden for almindelig arbejdstid. På det private arbejdsmarked udbetales løn efter individuel forhandling, og din løn vil derfor variere efter branche, geografi, uddannelse, individuelle kvalifikationer, mv. Der er altså ikke nogen øvre eller nedre grænse for, hvad din startløn skal være. Når du vurderer din løn, skal du huske at inddrage de andre forhold, som din ansættelse består af, bl.a. pension, barsel, medarbejdergoder, mv. Hvis du er medlem af en fagforening, anbefaler vi, at du kontakter denne, inden du underskriver kontrakten. Fagforeningerne udarbejder løbende lønstatistikker og kan rådgive dig om lønforhold, der gælder for den branche og den type stilling, du ansættes i. Pension Hvis du f.eks. er ansat i staten, udgør 5,7 % af månedslønnen et pensionsbidrag, som indbetales til en pensionskasse. Arbejdsgiveren betaler et beløb svarende til 11,4 % af lønnen. Det vil sige, at der i alt indbetales 17,1 % til din pensionskasse. Hvis du er ansat i regionen udgør dit samlede pensionsbidrag 17,97 %, mens det udgør 17,82 %, hvis du er ansat i en kommune. For privatansatte betales der ikke automatisk pensionsbidrag til en pensionskasse. Pensionsaftaler skal forhandles individuelt ligesom de øvrige løn- og ansættelsesvilkår i den private sektor. min Økonomi? 10 11

7 ph.d. hvad gør jeg? Som ph.d.-stipendiat kan du vælge enten at blive optaget i en a-kasse som lønmodtager eller som dimittend. Optagelse i a-kasse som lønmodtager Hvis du vælger optagelse i en a-kasse som lønmodtager, får du ret til dagpenge efter de regler, der gælder for lønmodtagere. Det vil sige, at du skal optages i en a-kasse senest et år før, du bliver færdig som ph.d., hvis du vil sikre dig ret til den højeste dagpengesats fra det tidspunkt, du er færdig med din ph.d. Kontakt altid a-kassen for vejledning om reglerne for nyuddannede ph.d. er. Optagelse i a-kasse som dimittend Ønsker du at blive optaget i en a-kasse som dimittend, kan du betragtes som dimitteret ved udgangen af den måned, hvor du afleverer din afhandling. Forudsætningen er, at din vejleder erklærer, at du har haft et tilfredsstillende studieforløb, og at vejlederens erklæring er dateret og underskrevet i samme måned, som du afleverer din afhandling. Du kan finde en vejledererklæring på din a-kasses hjemmeside. Husk at du skal anmode om optagelse senest 14 dage efter uddannelsens afslutning for at kunne blive optaget som dimittend i en a-kasse (læs om 14 dages-fristen på side 7). Som dimittend har du ret til at modtage dagpenge en måned efter uddannelsens afslutning (karensmåned). Hvis du allerede er medlem af en a-kasse, har du ingen karensmåned, og du vil derfor kunne få dagpenge fra den 1. i måneden efter, du har afleveret din afhandling. NY på markedet? Løn som nyuddannet ph.d. Hvis du bliver ansat i det offentlige efter din ph.d.-uddannelse, vil du som udgangspunkt starte på løntrin, dvs. med tre års anciennitet. På det private arbejdsmarked udbetales løn ofte efter individuel kontraktforhandling. Nogle virksomheder har dog en overenskomst med en fagforening. Du kan få yderligere oplysninger hos din fagforening. > Læs desuden afsnittet Økonomi på side

8 ABC for nyuddannede AC (Akademikernes Centralorganisation) Akademikernes Centralorganisation, AC, er hoved-, central- og forhandlingsorganisation for de faglige organisationer, der organiserer akademisk uddannede i Danmark. På arbejdstagersiden udgør AC i lighed med LO og FTF arbejdsmarkedets hovedorganisationer i Danmark. En af AC s hovedopgaver er at sikre akademikernes løn- og ansættelsesvilkår. Som forhandlingsorganisation udøver AC forhandlingsretten for offentligt og privat ansatte medlemmer af medlemsorganisationerne i det omfang, organisationerne har overladt denne til AC. > Læs mere på A-kasse Arbejdsløshedskasse. Offentlig godkendt forsikring, der sikrer medlemmerne økonomisk i tilfælde af ledighed. Ydelse fra a-kassen hedder dagpenge. A-kassen giver bl.a. råd og vejledning om de forskellige former for dagpenge. Der betales kontingent til a-kassen, og der er i dag frit valg af a-kasse. > Se a-kassernes adresser side 18. Barselsdagpenge Speciel dagpengesats til ledige på barselsorlov. Barselsdagpenge udbetales af bopælskommunen og svarer til den almindelige dagpengesats for dimittender. > Se dagpengesatser til nyuddannede side 8. CV på jobnet.dk Når du melder dig ledig på jobcentret, skal du hurtigst muligt og inden tre uger lægge dit CV på jobnet.dk. > Se mere på Dagpenge Ydelse for arbejdsløse, der er medlem af en a-kasse. Dagpenge udbetales af a-kassen. Dagpengekort På kortet skal du oplyse eventuelle arbejdstimer, syge- og feriedage. Bruges som beregningsgrundlag for dine dagpenge. Dagpengekortet udfyldes elektronisk på a-kassens hjemmeside. Dimittend fra de højere læreanstalter. Dimissionsdato Den dato, hvor din uddannelse med sikkerhed er bestået. Det kan enten være den dato, hvor din forhåndsgodkendelse er underskrevet, den dato hvor den sidste mundtlige eller skriftlige eksamen er bestået, eller den dato dit eksamensbevis er udskrevet. Dimittendsats 82 % af den maksimale dagpengesats. Satsen gives til ledige dimittender, dvs. nyuddannede, der er dagpengeberettigede. Fagforeninger Privat lønmodtagerorganisation, der varetager medlemmernes interesser med hensyn til lønog arbejdsvilkår. Fagforeninger giver blandt andet råd og vejledning om løn, ansættelsesforhold og efteruddannelse. Du kan selv vælge, om du vil være medlem af en fagforening, og der er i dag i princippet frit valg i forhold til dit fagforeningsvalg. Der er dog faglige tilknytninger til de enkelte fagforeninger, som kan være relevante at overveje, hvis du vil modtage forskellige ydelser, der kan styrke din faglighed og give dig den bedst mulige individuelle rådgivning. Fagforeninger og a-kasser er to uafhængige størrelser. Du kan således godt være medlem af en a-kasse uden at være medlem af en fagforening. Feriedagpenge Feriedagpenge for nyuddannede (dimittender) ophørte den 30. april Kontakt din a-kasse for yderligere information. Forhåndsgodkendelse Erklæring fra specialevejleder og censor om, at specialet vil bestå. Frigørelsesattest Skriftlig garanti for at du kan fratræde med dags varsel for at overtage fuldtidsarbejde. Frigørelsesattesten er en absolut forudsætning for at få udbetalt supplerende dagpenge. Attesten skal indsendes til a-kassen senest fem uger efter, du er startet på deltidsarbejdet eller fra det tidspunkt, du ønsker at modtage supplerende dagpenge. Du kan finde frigørelsesattesten på din a-kasses hjemmeside, hvor du også kan læse mere om frigørelsesattesten. Jobcentre Den statslige og den kommunale beskæftigelsesindsats udføres i jobcentre i alle landets kommuner. Jobcentre formidler gratis kontakt mellem alle arbejdssøgende og arbejdsgivere. Ledige skal tilmelde sig i det lokale jobcenter på den første ledighedsdag, hvis de skal have bistandshjælp eller dagpenge. Karensmåned Den første måned du er medlem af en a-kasse efter afslutningen af uddannelse. I denne måned udbetales ikke dagpenge. Karrierevejledning Hos SDU Erhverv kan du gratis få 1:1 karrierevejledning alle hverdage. Der er mulighed for at booke en tid, ligesom du også kan benytte dig af vores drop-in vejledning. Det kan eksempelvis være en god idé at konsultere karrierevejledningen, hvis du gerne vil have feedback på ansøgning/cv, kompetenceafklares, står midt i et livsbanevalg eller gerne vil vide, hvor du med din uddannelse kan finde job. Løntrin Inddeling af lønrammen for offentligt ansatte. Oprykning fra et trin til det næste foregår på baggrund af ansættelsesanciennitet eller ved skift til en mere ansvarsfuld stilling

9 Overenskomst Aftale mellem offentlige eller private arbejdsgivere og fagforeninger. Overenskomsten omhandler regler for løn- og arbejdsvilkår. Pensionsbidrag hold kontakten Det månedlige beløb som ansat og arbejdsgiver indbetaler til lønmodtagerens pensionskasse. I den offentlige sektor udgør pensionsbidraget 17,1-17,9 %. Privatansatte aftaler deres pensionsordning individuelt med arbejdsgiver. Pensionskasse Forening der administrerer lønmodtageres og arbejdsgiveres pensionsbidrag. Pensionskasserne er knyttet til de respektive fagforbund. Rådighedstillæg Inden for den offentlige administration får du et tillæg som fuldmægtig for at stå til rådighed for arbejdsgiveren uden for almindelig arbejdstid. Tillægget udgør et fast beløb, der reguleres i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Du kan finde de aktuelle beløb på din fagforenings hjemmeside. SU-lån og slutlån Lån optaget gennem Statens Uddannelsesstøtte. Lånene skal tilbagebetales efter endt studie, og du får automatisk besked fra Statens Administration, når du skal begynde at betale tilbage. Du kan finde yderligere information om dette via borger.dk. Sygedagpenge Dagpenge udbetalt til ledige i perioder med sygdom, der forhindrer den ledige i at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. 14 dages-fristen Regel om, at du senest 14 dage efter din dimissionsdag (se side 7) skal melde dig ind i en a-kasse. Overholder du ikke tidsfristen, mister du muligheden for at få dagpenge efter dimittendreglen. Du kan søge om optagelse i a-kassen, før du dimitterer. 30 ugers-regel Regel om at en ledig inden for en løbende periode på 104 uger kun kan få supplerende dagpenge i op til 30 uger. Kontakt altid din a-kasse for vejledning. Meld dig ind i Syddansk Universitets alumnenetværk og hold kontakten til dine studiekammerater og til universitetet. Få nyheder og invitationer til arrangementer for alumner. 1 Læs mere om, hvad vi kan tilbyde dig som alumne og tilmeld dig netværket på 17

10 A-kasser Akademikernes Vester Farimagsgade 13 Postboks København V Tlf.: A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog (AJKS) Gl. Strand København K Tlf.: CA a-kasse Smakkedalen 2 Postboks Gentofte Tlf.: Magistrenes Arbejdsløshedskasse Mimersgade København N Tlf.: Magistrenes Arbejdsløshedskasse Slotsgade 21 B 5000 Odense C Tlf.: Fagforeninger Dansk Journalistforbund Gl. Strand København K Tlf.: DM Dansk Magisterforening Nimbusparken Frederiksberg Tlf.: Dansk Psykolog Forening Stockholmsgade København Ø Forbundet Kommunikation og Sprog Hauser Plads 20, 3. sal 1127 København K Tlf.: Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) Vesterbrogade København V Tlf.: IDA Ingeniørforeningen i Danmark Kalvebod Brygge København V Tlf.: Pharmadanmark Akademikere på lægemiddelområdet Rygårds Alle Hellerup Tlf.: Yngre Læger Domus Medica Kristianiagade København Ø Tlf.: Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) Gothersgade København K Tlf.:

11 SDU Erhverv Syddansk Universitet Vi har kontor i Odense, Sønderborg, Kolding, Esbjerg og Slagelse. Du finder træffetider på vores hjemmeside. Telefontid: mandag-fredag kl Telefon: Syddansk Universitets Erhvervspartnere: Premiumpartnere: Pluspartnere: Basispartnere:

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE 2011 Dette hæfte er udgivet af KarriereCentret på Syddansk Universitet. KarriereCentret er en gratis service til alle studerende på Syddansk Universitet. Vi kan hjælpe dig med information og vejledning

Læs mere

Indledning. God læselyst. KarriereCentret ved Syddansk Universitet

Indledning. God læselyst. KarriereCentret ved Syddansk Universitet Indledning Når du netop har afsluttet din uddannelse eller når du er tæt på at gøre det er der en række spørgsmål, der melder sig. Eksempelvis: Hvordan får jeg arbejde indenfor mit fag? Hvad skal jeg have

Læs mere

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE Dette hæfte er udgivet af KarriereCentret på Syddansk Universitet. KarriereCentret er en gratis service til alle studerende på Syddansk Universitet. Vi kan hjælpe dig med information og vejledning vedrørende

Læs mere

Optagelse i MA som nyuddannet

Optagelse i MA som nyuddannet Optagelse i MA som nyuddannet A-kassen for højtuddannede 2008/09 Magistrenes Arbejdsløshedskasse Optagelse i MA Magistrenes Arbejdsløshedskasse (MA) er a-kassen for dig, der er uddannet inden for det humanistiske,

Læs mere

Snart færdiguddannet

Snart færdiguddannet Snart færdiguddannet 1 Intro Er du snart færdiguddannet? Og virker det med a-kasse lidt rodet? Fortvivl ej. I denne pjece finder du information om alt det, du skal være opmærksom på i forhold til a-kassen.

Læs mere

DEN STORE ABC til NYUDDANNEDE

DEN STORE ABC til NYUDDANNEDE DEN STORE ABC til NYUDDANNEDE ------- Som nyuddannet er der rigtig mange ting, der skal på plads og holdes styr på. I denne e-bog hjælper vi dig med at få alle den nyuddannedes udfordringer på plads. VELKOMMEN

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE DU ER AKADEMIKER. DU HAR KNOKLET DIG TIL VIDEN OG UDVIKLET DIG TIL UNIK, KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. EN VÆRDIFULD RESSOURCE, DER VIL BRUGES OG SELV YDER EN INDSATS FOR, AT DET

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE Du er akademiker. Du har knoklet dig til viden og udviklet dig til unik, kvalificeret arbejdskraft. En værdifuld ressource, der vil bruges og selv yder en indsats for, at det

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

VEJLEDNING VED LEDIGHED

VEJLEDNING VED LEDIGHED VEJLEDNING VED LEDIGHED Der er en række betingelser, du skal opfylde for at få dagpenge. Det kaldes at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi har samlet nogle af de vigtigste betingelser til dig her.

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

dsa tager hånd om NYUddannede

dsa tager hånd om NYUddannede dsa tager hånd om NYUddannede meld Dig ind i din SunDheDSfaglige A-kASSe Velkommen i DSA DSA er a-kassen for dig, der lige er færdig eller næsten færdig med din uddannelse som bioanalytiker, ergoterapeut,

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Næsten kandidat hvad nu?

Næsten kandidat hvad nu? Næsten kandidat hvad nu? I takt med at man nærmer sig afslutningen på en uddannelse begynder en masse spørgsmål som regel at melde sig. Det kan virke overvældende at skulle forlade det studiemiljø, man

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN

VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN LÆRERNES A-KASSE ER FOR ALLE UNDERVISERE. Lærernes a-kasse arbejder for dem, der åbner verden. De studerende, de nyuddannede, folkeskolelærerne, voksen- og ungdomsunderviserne,

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Snart bachelor Snart kandidat

Snart bachelor Snart kandidat MA - København MA - Aarhus Studiestart Mimersgade 47 Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 2200 København N 8000 Aarhus C 70 20 39 71 70 20 39 71 Færdiguddannet 4 / 8 Færdiguddannet 5 / 8 MA - Odense Slotsgade 21B,

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig?

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Læg dit CV på Jobnet.dk Som ledig skal du lægge dit CV ind på Jobnet.dk - se side 2. Men det vil være en god ide allerede at gøre det nu, fordi det giver dig mulighed

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

STUDIESTART SNART BACHELOR SNART KANDIDAT PH.D. STUDIESTART. A-kassen for højtuddannede 2012. ma-kasse.dk ma-kasse.dk/email

STUDIESTART SNART BACHELOR SNART KANDIDAT PH.D. STUDIESTART. A-kassen for højtuddannede 2012. ma-kasse.dk ma-kasse.dk/email MA - København MA - Aarhus STUDIESTART Mimersgade 47 Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 2200 København N 8000 Aarhus C 70 20 39 71 70 20 39 71 ma-kasse.dk Færdiguddannet 4 / 8 Færdiguddannet 5 / 8 MA - Odense

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid F O A s A K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold........................................................................Side Betingelserne for ret til supplerende dagpenge..........................................3

Læs mere

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så?

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så? Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Nyuddannet og hvad så? Indhold: Optagelse som nyuddannet 3 Hvornår har du ret til dagpenge? 4 Hvis du er medlem i forvejen 5 Feriedagpenge

Læs mere

Vejledning til nyuddannede 2011. Nyuddannet. og hvad så? F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Vejledning til nyuddannede 2011. Nyuddannet. og hvad så? F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Vejledning til nyuddannede 2011 Nyuddannet og hvad så? Indhold: Optagelse som nyuddannet 3 Hvornår har du ret til dagpenge? 4 Hvis du er medlem i forvejen

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 3 Selvbetjening side 3 Afmelding på jobcentret side 3 CV skal på jobnet.dk side 4 Kundenummer

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM DM Fagforening for højtuddannede Velkommen til DM Velkommen til DM Fagforening for højtuddannede DM yder både kollektiv interessevaretagelse og råd og vejledning til det enkelte medlem med hensyn til

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så?

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Nyuddannet Nyuddannet... og hvad så? Vejledning til nyuddannede (dimittender) Pjecen er udgivet af FOA Fag og Arbejde og Offentligt

Læs mere

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid F O A s A K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold........................................................................Side Betingelserne for ret til supplerende dagpenge..........................................3

Læs mere

Dine muligheder supplerende dagpenge

Dine muligheder supplerende dagpenge Dine muligheder supplerende dagpenge Deltidsarbejde Hvad er supplerende dagpenge Du kan få supplerende dagpenge for dine ledige timer dvs. forskellen mellem timerne i din deltidsstilling og en normal fuldtidsstilling

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide januar 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 13 Hvis du får arbejde på nedsat tid 16 Bliv dygtigere mens du går ledig 18

Læs mere

Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB

Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB Værd at vide om seniorjob Side 1 Indhold 1. Værd at vide om SENIORJOB... 2 1.1 Du har ret til et seniorjob hvis:... 2 1.2 Betingelser... 2 1.3

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig September 2011 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid a-kasse2001 Supplerende dagpenge Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge - når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse.

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta.

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta. Forord Denne pjece handler om de mange regler der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Vi vil omtale hvilke muligheder der findes og hvilke rettigheder og pligter der følger med at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d.

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d. Afsnit 14 1. Dagpengeregler a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse b. Arbejdsløs / hjemsendelse c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse d. Eksempler Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse Hvad gør du: For at

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 0 G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 1 Indhold 1. Om G-dage (dagpengegodtgørelse)... 2 2. Hvornår skal du have godtgørelse

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER Dagpenge for en hel måned ad gangen Mulighed for dagpenge i længere tid Optjening af dagpengeret ud fra din indkomst Det er nogle af de nye regler, som du kan

Læs mere

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid April 2013 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold.............................................................. Side Betingelserne for ret til supplerende

Læs mere

Du kan se de generelle regler for a-kasser i Lov om arbejdsløshedsforsikring på retsinfo.dk.

Du kan se de generelle regler for a-kasser i Lov om arbejdsløshedsforsikring på retsinfo.dk. 24. august 2015 Information / Vejledning Du kan læse MA s vedtægt her. Du kan se de generelle regler for a-kasser i Lov om arbejdsløshedsforsikring på retsinfo.dk. Oversigt over a-kasserne Du kan se en

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon E-mail 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JULI 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 14 Hvis du får arbejde på nedsat tid 17 Bliv dygtigere mens du går ledig 19 Hvis

Læs mere

Om at være ledigt medlem af en a-kasse

Om at være ledigt medlem af en a-kasse Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være ledigt medlem af en a-kasse INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. NÅR DU BLIVER LEDIG...3 3. INDEN FOR DEN 1. MÅNED...4 4. MENS DU ER LEDIG...4 5. A-KASSEN...5 6. JOBCENTERET...5

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du vil holde ferie som ledig Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskassen.

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie Når du vil holde ferie som ledig FOA: A-kasse Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Pjecen beskriver kort, hvordan du

Læs mere

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset Dagpengekompas Din guide til dagpengesystemet side 1 - Dagpengekompasset Business Danmarks A-kasse er et selvstændigt brand og regionskontor under paraplyorganisationen Min A-kasse I a-kassen ser vi det

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning To slags orlov Der findes to orlovsmuligheder Orlov til uddannelse Orlov til børnepasning Orlovsmulighederne skal være med til at øge rotationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge FORORD Denne pjece er din guide, mens du modtager dagpenge. Den handler om, hvilke overordnede krav der bliver stillet til dig, hvilke

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

Nye regler om dagpenge og efterløn

Nye regler om dagpenge og efterløn A-KASSE Nye regler om dagpenge og efterløn Læs i denne pjece om de vigtigste nye regler, og hvad de betyder for dig MARTS 2017 RIV UD OG GEM 2 FOA NYE REGLER OM DAGPENGE OG EFTERLØN Sådan optjener du ret

Læs mere

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR?

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? HVIS DU ER LEDIG OG UNDER 30 ÅR, GÆLDER DER SÆRLIGE REGLER FOR DIG I DIT LEDIGHEDSFORLØB. DENNE PJECE ER ET TILLÆG TIL PJECEN DINE MULIGHEDER SOM LEDIG. DU FINDER INFORMATION

Læs mere

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. For. studerende og nyuddannede. side 1 - Dagpengekompasset

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. For. studerende og nyuddannede. side 1 - Dagpengekompasset Dagpengekompas Din guide til dagpengesystemet For studerende og nyuddannede side 1 - Dagpengekompasset Business Danmarks A-kasse er et selvstændigt brand og regionskontor under paraplyorganisationen Min

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl.

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barselorlov Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barseldagpenge Barselloven giver dig mulighed for at stykke din orlov sammen på mange forskellige måder. Da reglerne om barseldagpenge

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten.

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

det er her, du hører til

det er her, du hører til DM (Dansk Magisterforening) Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg 38 15 66 00 dm.dk MA København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg MA Odense Slotsgade 21B 5000 Odense C MA Aarhus Vesterbro Torv 1-3,

Læs mere

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver.

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 4 Selvbetjening... 4 Afmelding på jobcentret... 4 CV skal på jobnet.dk... 5 Kundenummer og password...

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015 MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN HVAD VIL VI FORTÆLLE JER SIDE: 2 / Hvilke betingelser skal der til for at få dagpenge og hvor længe. / Hvad må jeg mens jeg får dagpenge.

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere