Moderne tider (side )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Moderne tider (side 192-203)"

Transkript

1 Moderne tider (side ) Karakteriser industrialiseringen Beskriv situationen i Danmark omkring industrialiseringens begyndelse. Beskriv situationen i Danmark omkring industrialiseringens afslutning. Hvordan havde de sociale forhold ændret sig for de almindelige danskere? Find fem ord fra kapitlet, som du synes karakteriserer industrialiseringen. Nævn en begivenhed fra perioden, som du ikke tror kan foregå i nutiden. Begrund. Tip en 12 er Når du har læst side , kan du udfylde nedenstående tipskupon. 1 X 2 Hvornår oprettede fagforeningerne arbejdsløshedskasser? Omkring 1850 (1). I slutningen af 1800-tallet (x). Omkring 1950 (2). I hvilket land blev velfærdsstaten grundlagt i 1880 erne? Tyskland (1). Danmark (x). Sverige (2). Hvad betyder lock-out? Arbejdsgiveren lukker sin virksomhed for arbejderne (1). Et andet ord for strejke (x). Arbejderne boykotter en virksomhed (2). Hvad skete der med fattige og syge i 1800-tallet? De kom på plejehjem (1). De fik tilbudt hjemmehjælp (x). De kom på fattiggården (2) De samvirkende Fagforbund kaldes i dag: Dansk Arbejdsgiverforening (1). LO (x). Specialarbejderforbundet (2) Hvad var Slaget på Fælleden? Et voldeligt sammenstød mellem myndigheder og arbejdere i 1872 (1). Den første fodboldkamp i Danmark i 1879 (x). Navnet på et slag mellem tyske og danske soldater i 1881 (2) Hvilket parti stemte mange arbejdere på i begyndelsen af 1900-tallet? Venstre (1). Socialdemokratiet (x). Dansk Folkeparti (2). K S N O E I C G F E A I E A I L M N S R P Hvad er retirader? Gårdlokummer (1). Flerstemmig sang (x). En pryglestraf (2) E A O I 1933 blev der indgået et stort politisk forlig, som bl.a. indeholdt en socialreform. Hvad blev forliget kaldt? Købmagergadeforliget (1). Københavnerforliget (x). Kanslergadeforliget (2). Hvornår oprettede arbejderne de første sammenslutninger og strejkede? 1851 (1) (x) (2) Hvad var Pariserkommunen? En kommunalreform, der blev gennemført omkring 1900 (1). Arbejdernes forsøg på at omdanne Paris til et socialistisk samfund omkring 1871 (x). Et område, der lå nord for Paris (2). Hvem var Poul Geleff? En af de socialistiske arbejderledere omkring 1870 (1). Politimester i København (x). Statsminister omkring 1870 (2). G L F O Y E S R K M N K Kontrolord: 1

2 Hvem er hvem? Træk streger fra navnene til den rigtige beskrivelse. James Watt. Karl Marx. Louis Pio. Thorvald Stauning.. Leder af den socialistiske bevægelse i Danmark omkring Skrev om det kapitalistiske samfund. Statsminister i perioderne og Udviklede dampmaskinen omkring 1800 Industrialiseringens samfund Side fortæller om industrialiseringen. Bogen nævner fire eksempler på forandringer, der skete pga. industrialiseringen. Hvilke? Find en fordel og en ulempe ved hver af de fire forandringer Diskuter, om man kan afgøre, om industrialiseringen var positiv eller negativ. Jernstøberiet Ledelsen af Burmeister & Wain bestilte i slutningen af 1800-tallet den kendte kunstner P.S. Krøyer til at lave et maleri af virksomhedens jernstøberi. Billedet findes side 193. Hvad tror du, at B&W ville fortælle med billedet? I midten står en mand med en høj hat. Hvem kan det være? Dengang blev B&W anset for at være en moderne fabrik. Hvordan vil man nu om dage beskrive sikkerhedsforhold og arbejdsmiljø? Lav en liste over mangler/problemer. På fabrik Side 196 kan du læse om industrialiseringen af Danmark. I 1907 udkom Thomas Hoves roman Arbejderliv. Arbejdet på fabrikken beskrives således: Hjul snurrede rundt, knive skar, hamre bankede, og al denne helvedes larm og spektakel i den store fabrik ved Blegdamsvejen hørtes drivremmene oppe under loftet og nede ved gulvet som arrige rovdyrs hvæsen. Luften herinde var tung og kvældende, fuld som den var af støv og bakterier, og alle de mange mænd stod ivrigt bøjede, hver ved sin maskine. De travle hænder fór frem og tilbage, thi den tyske formands vagtsomme øjne var over alt og alle. [ ] I lange rækker stod alle disse mænd, gamle og unge, store og små, hver ved sin maskine. Af og til, når formanden så til en anden side, bøjede en af de unge sig over mod sin sidemand og råbte et par spøgefulde ord. Disse ord hørtes kun sjældent, thi maskinerne overdøvede alt. Men den tiltalte gjorde dog nogle grimasser, som skulle betyde, at han var glad for afbrydelsen. Sammenlign teksten med maleriet side 193. Lav en liste med ligheder og forskelle. Tag stilling til, om det er maleriet eller teksten, der giver det mest realistiske indtryk af fabriksarbejde omkring Forklar dit valg. 2

3 Også børnene arbejdede For at familien kunne klare sig måtte arbejdernes børn også arbejde. En mand fortæller om sit arbejde som mælkedreng i København i 1890 erne. Jeg var vel dengang en 9-10 år. Jeg skulle møde hver morgen kl. 6, ligegyldig om det var sommer eller vinter. [ ] Vi solgte mælk til havnearbejderne. Jeg entrede op på skibene med en mælkespand og et glas i hånden og solgte så mælken i glas á 5 øre. Alle drak af det samme glas, og det hele skete, mens skibet blev losset eller lastet. [ ] Jeg skulle være i skole kl. 1. Det kneb ofte med at komme der i rette tid, og min mor stod da ved skolen med mine bøger og en madpakke. Jeg ved, at det skar min mor i hjertet, at jeg havde en så lang arbejdstid, og at jeg skulle op ved 5-tiden om morgenen, selv om vinteren, hvor min far først skulle være på arbejde kl. 8, og så dette at jeg næsten skulle løbe livet af mig for at komme i rette tid i skolen og uden at blive vasket eller få noget mad før senere på eftermiddagen. (kilde: Erik Dehn: Kampen på skyggesiden fattigdom i Danmark , 1991) Hvor lang er drengens arbejdsuge, inklusiv skolegang? Dengang gik man i skole og arbejdede også om lørdagen. Hvilke problemer giver det beskrevne liv for et barns udvikling? Det nye liv i byen Forestil dig, at du er vandret fra landet og indtil byen. Du er gift, og du bor i en af lejlighederne, man kan se på fotoet side 195. Skriv et brev hjem til dine forældre, der stadig bor på landet. Du skal fortælle, hvordan dit liv er i byen. Du kan fx komme ind på: Hvad arbejder du med? Hvad synes du om de forhold, du arbejder og lever under? Er du med i en fagforening? Begrund Hvad er fordele og ulemper i forhold til livet på landet? Har du overvejet at rejse til Amerika? Begrund. Boligforhold Ida Johnsen blev i 1870 gift med en præst i Sundby på Amager. I 1915 fik hun udgivet bogen Mellem to Tidsaldre. I den kan man bl.a. læse følgende om boligforholdene: Min mands egentlige arbejdsmark lå i Sundbyerne, som dengang var befolket med ca , mest fattige arbejdere. Det såkaldte Rabarberkvarter *) var endnu ikke bebygget på den tid, så at alle, der ikke kunne betale en nogenlunde husleje på Christianshavn, flyttede ud til Sundbyerne [ ] Alle lossepladserne var lagt derud [ ] Vand var der ikke i alle huse, og drikkevandet i brøndene var dårligt. Store kaserner var hurtigt smækket op. En samling på stykker, de såkaldte Ishøjs Steder, indeholdt 80 familier, hver med ét værelse og køkken, og ofte havde de bunker af børn. Flere steder var der kun et rum, der var utæt på alle kanter. Alt sammen grobund for epidemier af enhver art. *) Kvarter af dårligt byggede huse omkring Rantzausgade på Nørrebro. Navnet skyldes, at der tidligere havde været gartnerier i området. 3

4 Poul Strømstad (red.): København fortæller, 1972, findes denne beretning af Alma Petersen. Hun var født i 1891 og boede på Christianshavn: Vi boede i Vognmagergade nr. 38 [ ] Vi boede på første bagsal. Det er svært at beskrive, hvordan der så ud. Der var ingen entre. Der var et værelse og et lille, smalt kammer [ ] I døren ud til trappen var der forneden et stort, rundt hul, vel en knast, der var faldet ud, og en elendig lås, som enhver kunne lukke op. Gulvene bestod af nogle brede, slidte brædder med brede revner imellem. I det store værelse var der to smalle fag vinduer, og udenfor et halvtag, som hørte til husværtens arbejdsskur, der var neden under lejligheden, så der var koldt og utæt overalt. I hjørnet stod en forslugen kakkelovn, 5 liter kul havde den spist i løbet af nul komma fem. Køkkenet var et lille firkantet hul med et lille vindue i ud til trappen, et fastmuret komfur og en åben skorsten. Køkkenbordet var ældgammelt og råddent, men der var da vand indlagt, men under vasken var gulvet råddent, og trælus og andet kryb holdt til der. [ ] Vi sov mange i den seng, min mor og flere af hendes unger. Nogle måtte jo ned ved fodenden. Se også fotoet side 195 fra Prinsessegade i København. Er kilderne et godt grundlag til at få et indtryk af arbejdernes boligforhold omkring 1900? Begrund dit svar. Lav en liste over, hvordan de beskrevne boligforhold adskiller sig fra nutidens. Drømmen om et bedre samfund Side 198 kan du læse om Karl Marx og Friedrich Engels. De drømte om et bedre samfund, et socialistisk samfund. Hvordan skulle et sådant samfund være? Hvilke midler mente Marx og Engels, at man skulle bruge for at få et sådant samfund? Find et eksempel fra historien på, at folk har prøvet at skabe sådan et bedre samfund efter Marx og Engels opskrift. Fra slutningen af 1800-tallet blev der gennemført forbedringer af det danske samfund, som særlig kom de svageste til gavn. Giv eksempler på disse forbedringer. Hvilke midler blev der brugt for at opnå forbedringerne? Hvilke forskelle og ligheder er der på det samfund, som Mark og Engels drømte om og det danske samfund i dag? Kampen for bedre arbejdsforhold Side 199 kan du læse om arbejdsmarkedet. Når arbejderne og virksomhedsejerene kæmpede om løn og arbejdstider brugte de strejke og lock-out som våben. Hvad er en strejke? Hvad får arbejderne ud af at strejke? Hvad er ulempen for arbejderne ved at strejke? Hvad er en lock-out? Hvad får virksomhedsejerne ud af at lave en lock-out? Hvad er ulempen for virksomhedsejerne ved at lave en lock-out? Der findes stadig fagforeninger, der kæmper for at forbedre arbejdsvilkårene for deres medlemmer. Find eksempler på hvilke fagforeninger, der findes i dag. Find eksempler på sager, som fagforeningerne kæmper for i dag. Har du forslag til andre sager, som fagforeningerne burde kæmpe mere for i dag? 4

5 De fattige Hjælpen til de fattige var begrænset i 1800-tallet. Side 201 er et billede af uddeling af mad til arbejdsløse og fattige på Christianshavns politistation. Hvilken holdning til de fattige udtrykker tegneren? I P.C.J. Rasmussen: Billed-ABC og Læseøvelser for de første Begyndere, 1858 kan man læse denne tekst (let bearbejdet): Lønnen Tungt er det at tigge om et stykke brød. Men tungere er det, at menneskene ofte selv er skyld i, at de må tigge. Uartige børn, som ikke vil lære noget, må tigge på deres ældre dage. Det havde Frants hørt. Derfor var han en god dreng. Ved sin flid vandt han sine læreres venskab. Ved sin føjelighed (lydighed) og artighed sine forældres kærlighed. Så orden og renlighed var for ham et mønster. Hans klæder, hans bøger, hans småsager var præget deraf. Frederik var derimod det modsatte. Uden lyst til nyttigt arbejde drev han om på torvet, på gader og stræder og gjorde dumme streger. Bank vankede ikke så sjældent, men det hjalp kun lidt. Umuligt kunne det gå den uartige dreng godt. Se på billedet! *) Udenfor huset står de begge to som mænd. Hvem er vel tiggeren, og hvem den velhavende mand? Giver Frants ham (Frederik) noget? Hvorfor? *) Frederik står ved havelågen til Frants nydelige hus og tigger. (kilde: Erik Dehn: Kampen på skyggesiden Fattigdom i Danmark , 1991) Hvad fortæller kilden om ansvaret for, om man klarer sig godt i livet eller ej? Kommenter dette udsagn. Hvorfor tror du, at man satte sådan en tekst i en læsebog? Svar på spørgsmålet: Giver Frants ham (Frederik) noget? Hvorfor? 5

6 Krise i Danmark Side 202 kan du læse om den økonomiske krise og Kanslergadeforliget. Procent af arbejdsløse i en række fag Murere Smede og Tobaksarbejdere Tekstilarbejdere Skotøjsarbejdere maskinarbejdere Arbejdsmænd Alle fagforbund (kilde: Vagn Dybdahl m.fl.: Krise i Danmark strukturændringer og krisepolitik i 1930 erne, 1973) Hvornår rammes de enkelte fag af den største arbejdsløshed? Forklar, hvorfor der er forskel på, hvor hårdt de enkelte fag rammes af arbejdsløshed og hvorfor arbejdsløsheden for tekstilarbejderne ikke udvikler sig på samme måde. For hvilke fag og hvornår bliver arbejdsløsheden igen nogenlunde som den var i 1929 (eller lavere end)? Forklar, hvorfor arbejdsløsheden stabiliserer sig i nogle fag, mens den i andre fortsat er høj. Velfærd og skat I dag er de politiske partier uenige om, hvor meget vi skal betale i skat, og hvilke opgaver det offentlige skal tage sig af. Hvad skal det offentlige efter din mening tage sig af? Argumenter for eller imod, at vi skal bruge skatten til at betale for: Børn: Skal det offentlige betale, hvis man har brug for lægehjælp for at blive gravid? Skal børnehaver og vuggestuer være gratis? Undervisning: Skal det være gratis at gå i skole? Skal eleverne have løn for at gå i skole? Sundhed: Skal det være gratis at gå til læge og tandlæge? Skal rygestopkurser vare gratis? Skal rygere selv betale for at blive behandlet for sygdomme, der skyldes rygning? Find selv på flere eksempler. Lav en liste med tre eksempler, som det offentlige efter din mening bør tage sig af og en liste med tre eksempler, som du ikke mener, at det offentlige bør tage sig af. 6

En familie flytter til byen. fremskridt, fabrikker og familieliv i København 1880-1915

En familie flytter til byen. fremskridt, fabrikker og familieliv i København 1880-1915 En familie flytter til byen fremskridt, fabrikker og familieliv i København 1880-1915 En stor beslutning Den 10. februar 1882 kommer et ungt par ud af Asminderød Kirke ved Fredensborg. Karen Marie og Peter

Læs mere

Familiens liv og hverdag år 1900

Familiens liv og hverdag år 1900 Familiens liv og hverdag år 1900 Århundredeskiftet Børneliv Mad og Køkken Ægteskab Bolig Arbejde Introduktion Hvorfor ser Danmark ud, som det gør i dag? Historien kan hjælpe os med at få svar på det spørgsmål.

Læs mere

Kanslergadeforliget 1933. Arbejdsløshed, unge og demokrati

Kanslergadeforliget 1933. Arbejdsløshed, unge og demokrati Kanslergadeforliget 1933 Arbejdsløshed, unge og demokrati 1 Kanslergadeforliget Det er så langt den største politiske begivenhed, jeg har været med til. Thorvald Stauning, 1933. Hvordan går det, spurgte

Læs mere

Slaget på Fælleden Gør din pligt kræv din ret!

Slaget på Fælleden Gør din pligt kræv din ret! Slaget på Fælleden Gør din pligt kræv din ret! Konfrontationen 3 gange opfordret i lovens navn styrtede de (politibetjentene) som gale ind på folk, huggede med deres frygtelige stave til højre og venstre,

Læs mere

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed.

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed. Arbejdererindring J.nr. 03/004/01 - Mand Mit navn er HEN Hvornår er du født? D. 19.10.18 i Horsens, Søndergade 41. Hvor mange søskende havde du? Jeg havde 15. Er du så selv nr. 16? Nej jeg er nr. 4 fra

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker

Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker Foredrag holdt på Socialdemokratiets Integrationskonference på Christiansborg den 30. november 2010 Knud Erik Hansen 17. december 2010 Journal

Læs mere

en historie om børns forventninger til skolen

en historie om børns forventninger til skolen Jytte Sidelmann en historie om børns forventninger til skolen Udgivet af Danmarks Lærerforening i samarbejde med Gyldendal Kære Forældre Nu nærmer skolestarten sig for jeres barn, og forventningerne er

Læs mere

Samfundsfag 8 GYLDENDAL. Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg

Samfundsfag 8 GYLDENDAL. Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Samfundsfag 8 GYLDENDAL Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Samfundsfag 8 GYLDENDAL INDHOLD Individ og fællesskab At blive den, man er

Læs mere

Pelle Erobreren. Om børneliv på landet i slutningen af 1800-tallet

Pelle Erobreren. Om børneliv på landet i slutningen af 1800-tallet Pelle Erobreren Om børneliv på landet i slutningen af 1800-tallet Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Frilandsmuseets teateropsætning af Pelle Erobreren i 2013, men kan bruges til andre undervisningsfoløb.

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

JDK 207 B26 Agnes Ruben

JDK 207 B26 Agnes Ruben Jeg vil gerne prøve at starte med at spørge dig noget omkring din egen og familiens baggrund. Hvornår kom familien til Danmark? Altså min fars familie, de har boet i Danmark siden syttenhundrede et eller

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

Familien er en velbevaret myte i dag såvel

Familien er en velbevaret myte i dag såvel 82 FAMILIELIV GENNEM- SNIT OG MANG- FOLDIGHED Af Lone Palm Larsen Familiepolitik har primært handlet om at forbedre forholdene for de udsatte børnefamilier, hvor forældrene skulle bruge hovedparten af

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Salg eller videre salg af denne publikation er ikke tilladt Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

lærersıder ı ı 59 Hvad vil du være, om Uddannelse og arbejde

lærersıder ı ı 59 Hvad vil du være, om Uddannelse og arbejde lærersider 59 hvad vil du være, OM UDDANNELSE OG ARBEJDE 60 lærersider Fokus Filmen om Bülent har fokus på, hvad man drømmer om. Om forældres forestillinger og forventninger til deres børn, og om deres

Læs mere

Fattigdom og social udstødelse

Fattigdom og social udstødelse Fattigdom og social udstødelse hvad er det? UNDERVISNINGSHÆFTE FOR 8. OG 9. KLASSE I DANSK OG SAMFUNDSFAG Forord LANDENE I DEN EUROPÆISKE UNION er gået sammen om at gøre 2010 til Europæisk År for bekæmpelse

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

alle HAR ret TIL ARBEJDSBOG kvindeliv i Danmark

alle HAR ret TIL ARBEJDSBOG kvindeliv i Danmark alle HAR ret TIL ligestilling kvindeliv i Danmark ARBEJDSBOG Indhold Alle har ret til ligestilling kvindeliv i Danmark Arbejdsbog Af Bente Nissen, Gry Clasen og Ulla Rose Andersen 2009 Minister for ligestilling,

Læs mere

De to bedragere. Opgave 1

De to bedragere. Opgave 1 Opgave 1 Formål: At gøre kursisterne bekendt med temaet bedrag. Omhyggelig global læsning. ca. 30 minutter. Organisering: Kursisterne læser hver for sig teksten om de to bedragere. Derefter snakker de

Læs mere

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING Tommy FalkeØje Et socialt samfund. Oplæg til visualisering. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen uden tilladelse

Læs mere

HISTORIE HISTORIE. Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL I S B N 978-87-02-07161-0

HISTORIE HISTORIE. Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL I S B N 978-87-02-07161-0 I S B N 978-87-02-07161-0 9 77683_om_historie 8.indd 1 788702 071610 8 HISTORIE HISTORIE ê 8 ê Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL 7/29/09 8:41:35

Læs mere