Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø"

Transkript

1 Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009

2 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres ofte først for alvor mange år senere. Vi kan i fl æng pege på asbestskandalerne, kviksølvsforgiftningen af arbejderne på Grindstedværket og blandt tandlægeassistenter. Nye skandaler kan meget vel opstå på grund af alt for store belastninger forbundet med det psykiske arbejdsmiljø. Det er derfor i fokus i denne pjece. Tallene i boksen taler sit tydelige sprog. 2 Rammes af kronisk stress: 10-12% af befolkningen 1 Årligt antal døde p.gr.a. stress: personer 2 Bevilgede førtidspensioner p.gr.a. psykisk arbejdsmiljø: Fordoblet fra Stigning i anmeldte arbejdsbetingede psykiske lidelser : 233% 4 (1+ 3) Arbejdsmiljøinstituttet (2) Statens Institut for Folkesundhed (4) Arbejdstilsynet Det psykiske arbejdsmiljø er primært reguleret gennem overenskomsterne. Arbejdsmarkedets organisationer har aftalt, at Arbejdstilsynet kun kan gribe ind over for dårligt psykisk arbejdsmiljø, når det har med den enkeltes arbejdsfunktion at gøre. Men Arbejdstilsynet kan ikke gribe ind overfor et dårligt psykisk arbejdsmiljø, der kommer af samarbejdsproblemer eller ledelsens overordnede beslutninger om virksomheden. Danmark har heller ikke lovgivning om regulering af trivsel, som de f.eks. har i Norge.

3 Enhedslisten Private arbejdsgiveres evige profitjagt og det stigende pres på den offentlige sektor er en trussel for arbejdsmiljøet. Alt for mange mennesker slides stadig ned på grund af dårligt fysisk arbejdsmiljø f.eks. støj, tunge løft, arbejdsulykker, ensidigt arbejde. Men ringe psykisk arbejdsmiljø bidrager mindst lige så meget til dårligt helbred, nedslidning og udstødning fra arbejdsmarkedet. Selvom der tales meget om psykisk arbejdsmiljø, kniber det med konkrete forbedringer, fordi kapitalismens måde at organisere arbejds- og produktionsforholdene sætter nogle grundlæggende stopklodser. Heroverfor er fagligt aktive og socialisters svar: Styrk fællesskabet Styrk de ansattes kontrol over arbejdet Faglig aktivitet for bedre arbejdsmiljø 3 Denne pjece er et oplæg til debat med forslag til ændringer i overenskomster og lovgivning.

4 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Moderne arbejdsforhold Der er nogle fællestræk i udviklingen af den private og offentlige sektor. Derfor må de fælles interesser, som kan forene indsatsen for et bedre arbejdsmiljø, på banen. 4 På både private og offentlige arbejdspladser er der hele tiden omstillinger og strukturændringer. Der er konstante krav til de ansatte om at være omstillingsparate og fl eksible. I den offentlige sektor ser vi mere og mere bureaukrati og kontrol. Det er udtryk for mistillid til de ansattes ansvarlighed og kvalifikationer. Samtidig med at man bliver kontrolleret, skal man både være mere ansvarlig og kreativ. Der bliver ikke ansat fl ere, snarere færre til mere arbejde. Der indføres smarte produktionsstrategier, som f.eks. Lean, der skal få de ansatte til at løbe stærkere. Og frirummet til at træffe selvstændige beslutninger er for snævert. Stress og nedslidning er resultatet, og alt for mange langtidssygemeldes og sluses ud af arbejdsmarkedet. (se boksen) Der privatiseres og outsources som aldrig før. Og kan du ikke klare mosten, er det din egen skyld. Stress bliver gjort til et personligt problem, og arbejdsmiljøproblemer overlades mange steder til en HR-afdeling/personaleafdeling. Når ledelsens folk tillægges initiativet, svækker det de faglige repræsentanter og sikkerhedsorganisationen. Dermed slider det på solidariteten. Virksomheder roser sig af at tilbyde stressramte medarbejdere psykologsamtaler, hvilket er et forsøg på at understrege, at problemet ligger hos den enkelte. Tilsvarende er sundhedsordninger på arbejdspladsen individorienterede og hjælper ikke på de grundlæggende årsager til skadelige belastninger. Arbejdsgiveres tilbud om sundhedsforsikringer er også individorienterede. Desuden truer de solidariteten og øger uligheden. Netop mennesker med et belastende arbejds-

5 Enhedslisten miljø eller udstødte - som især har brug for gode sundhedsydelser - risikerer at stå bagest i køen. Men de er populære blandt arbejdsgiverne, også fordi de er skattefri. Belastende arbejdsforhold Det er veldokumenteret, at belastninger og stress blandt andet skyldes: * Lange arbejdstider * Tidspres og højt tempo * Trusler, f.eks. om fyring * Natarbejde * Uretfærdighed og manglende anerkendelse * Ringe indflydelse * Arbejde med fejlbehæftede maskiner og værktøjer * Modsatrettede krav med få muligheder for at udføre et stykke arbejde, man selv kan stå inde for * Mobning. Et ordentligt psykisk arbejdsmiljø kræver: 5 Indskrænkning i ledelsesretten Arbejdsforhold, der fremmer fællesskab og solidaritet. Respekt for fagligheden i alle jobs. Styrkede ressourcer til Arbejdstilsynet bedre lovgivning, bemanding og uddannelse Så længe arbejdsgiverne har ledelsesretten, skal de også have ansvaret for arbejdsmiljøet. Men arbejdsmiljøarbejdet kan ikke overlades til dem. De ansatte må på banen i kampen for arbejdspladsudvikling til gavn for arbejdsmiljøet. Ændringer kan sættes i værk via arbejdet i fagbevægelsen, i de faglige klubber, i sikkerhedsorganisationerne og sammen med kollegerne på arbejdspladserne. Suppleret selvfølgelig med det politiske arbejde i folketing, regioner og kommuner.

6 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Konkrete krav De konkrete forbedringer må udvikles og fastholdes via arbejdsmiljølovgivningen, overenskomster og/eller lokalaftaler. De aktuelle styrkeforhold afgør, hvilken strategi der er bedst. 6 Arbejdsmiljøarbejde og fællesskab: Hyppige arbejdsmiljørunder, hvor berørte ansatte er med i hele processen. Ret til at vælge sikkerhedsrepræsentanter også i små virksomheder. Ret til at vælge fællessikkerhedsrepræsentant for flere virksomheder med under 5 ansatte. Tillids- og sikkerhedsrepræsentanter skal have ret til månedlige møder med kollegerne i arbejdstiden. Arbejdstilsynets mulighed for at give påbud omkring psykisk arbejdsmiljø skal styrkes, og aftalen mellem LO og DA på området skal ophæves. Genindfør Bedriftssundhedstjenesten. Ansatte skal have ret til at involvere uafhængige eksterne konsulenter omkring uddannelse, økonomi, etc., betalt af arbejdsgiver. Fagforeninger skal have ret til adgang til arbejdspladsen. Rødt kort til arbejdsgivere der groft overtræder arbejdsmiljøloven. Ledelse og beslutningskontrol: Arbejdsgiver skal afholde regelmæssige møder med de ansatte i arbejdstiden om virksomhedens planer, økonomi, Arbejdstilsyns besøg etc. De ansatte skal have ret til at indkalde ledelsen til møder om virksomhedens situation. Ansatte og deres repræsentanter skal have ret til al information og medvirken i virksomhedens produktionsudvikling og langsigtede planlægning.

7 Enhedslisten Ansatte skal have ret til at træffe selvstændige beslutninger om detailplanlægning, f.eks. om vagtplaner og arbejdstilrettelæggelse. Arbejdets organisering og kvalitet: Kvalitet og bæredygtige rammer, så de ansatte kan producere ordentlige produkter og ydelser. Væk med stopurs- og dokumentationstyranniet. Fleksibilitet - også på arbejdernes betingelser. 30 timers arbejdsuge ved skiftehold og natarbejde. Begrænsning af alenearbejde, og mulighed for kompensation via dagligt mødested og tid med kolleger. Variation i arbejdet med alsidig udvikling af kompetencer, på den enkeltes vilkår. Omstillinger og strukturændringer: Ved omstillinger og strukturændringer skal konsekvenserne for arbejdsmiljøet vurderes og følges op af nødvendige forbedringer. Der skal afsættes personale og tid til at deltage i ændringsprocessen. Alle ansatte skal have ret til uddannelse i arbejdstiden ved organisationsændringer og nye arbejdsfunktioner. Ingen nye arbejdsopgaver uden stillingtagen til, om det kræver øget bemanding. Ved udlicitering og outsourcing i og uden for Danmark skal arbejdsgiver dokumentere, at arbejdsmiljøet ikke forringes. Dokumentationen skal være tilgængelig for de faglige organisationer og Arbejdstilsynet. 7 Afsættet for arbejdsmiljøforbedringer er de ansattes visioner, holdninger og handlinger lige fra den enkelte til arbejdspladsklubben, fagforeningerne og de politiske partier.

8 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Se også notatet, Psykisk arbejdsmiljø på Her er der yderligere dokumentation. Om aktive, demokratiske og solidariske fagforeninger: Se Enhedslistens Faglige Landsudvalgs pjece, Fagligt aktiv & Socialist?, januar Vil du være med, så kontakt Enhedslisten Studiestræde 24, København K Tlf

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati I flere år har meningsdannere forsøgt at få alle til at tro, at det største problem i Danmark er, at den offentlige

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR Faktorer ved Lederen Den udsatte medarbejder Fastholdelse Kollegagruppen F a k t o r e r v e d S u c c e s f u l d e f a s t h o l d e l s e s f o r l ø b Med udgangspunkt i interviews med ledere, udsatte

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen F O A F A G O G A R B E J D E Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Hvorfor

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn Dato: 13. januar 2012 Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Marlene Dupont Formålet med denne guide er at informere om trivsel og trivselsundersøgelser

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Personalepolitik Tag det bedste med

Personalepolitik Tag det bedste med Personalepolitik F O A F A G O G A R B E J D E Tag det bedste med personalepolitik efter kommunalreformen Pjecen Tag det bedste med er udgivet af FOA Fag og Arbejde i august 2006. Den sætter fokus på nogle

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere