Skrevet af publikationspraktikant i Tænketanken Cevea Viktor Grønne i samarbejde med Svend Dyrholm, Mette Schmidt Rasmussen, Christian Daugaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skrevet af publikationspraktikant i Tænketanken Cevea Viktor Grønne i samarbejde med Svend Dyrholm, Mette Schmidt Rasmussen, Christian Daugaard"

Transkript

1 1

2 %& ' ( )(*+(,-(. /' Skrevet af publikationspraktikant i Tænketanken Cevea Viktor Grønne i samarbejde med Svend Dyrholm, Mette Schmidt Rasmussen, Christian Daugaard Jacobsen, Vera Marton, Pil Berner Strandgaard, Jens Jonatan Steen og Christian Gormsen ! "#$ 2

3 Velkommen til! Sådan gik det galt i Tyskland: Heiner Flassbeck Sådan gik det galt i Tyskland: Matthias Bartke Lav løn giver kaos - ikke konkurrence Tysklands udvikling i et dansk perspektiv Working poor er allerede kommet til Danmark Stemmer fra virkeligheden 3 hurtige til Lena Brostrøm Der er ved at ske noget, som vi skal passe meget på Økonomer: Flexicurity gør os ekstra sårbare Fyret for at kræve overenskomst 3 hurtige til Ulrik Frost Dennis fandt jobbet og modellen i Danmark 5 hurtige til Kasper Oxholm Politikerne vil den danske model

4 Skrevet af Jens Jonatan Steen, Analysechef i Tænketanken Cevea Det tyske arbejdsmarked bliver både brugt som skræmmebillede, på grund af de stigende sociale problemer blandt ansatte, og som et forbillede, fordi arbejdsløsheden for tiden er lav sammenlignet med andre europæiske lande. I februar 2014 afholdte Tænketanken Cevea en konference, der belyste den mindre pæne side af det tyske arbejdsmarked: De arbejdende fattige, de mange deltidsansættelser og de lave lønninger. Men der skete meget mere end vores hovedtalere. Du kan læse om vores panel af økonomer, interviews med deltagere og om hvordan folketingets beskæftigelsesordfører tog imod det hele. God læselyst, Jens Jonathan Steen, Analysechef i Cevea I dette idepaper samler vi rapportager og indtryk fra konferencen. Udover en redegørelse for Ceveas kommende rapport Det delte arbejdsmarked - Tysklands arbejdende fattige ved Økonom Christian Gormsen, blev vi blandt andet blev gæstet af Matthias Bartke, nuværende medlem af den tyske Forbundsdag for SPD, hvor han sidder i Social- og Beskæftigelsesudvalget. Du vil også finde en rapportage om Heiner Flassbecks indlæg. Han er tidligere økonomisk vismand og chefrådgiver for SPD og sad med ved bordet, da de berygtede Hartz-reformer blev vedtaget, men er siden blevet mere kritisk over for de økonomiske problemer, reformerne har medført. 4

5 5

6 Skrevet af Viktor Grønne, publikationspraktikant i Tænketanken Cevea Heiner Flassbeck sad selv med ved forhandlingsbordet, da Hartz-reformerne blev forhandlet på plads i 2003, men i dag er den tidligere økonomiske vismand og chefrådgiver for SPD stærk modstander af reformerne, som, han mener, skader ikke bare den tyske økonomi, men hele den europæiske. Tyskland startede et neoliberalt eksperiment, hvor vi sørgede for at fastfryse lønnen, så vi blev stærkere i konkurrencen mod andre stater, forklarer Flassbeck. Den lette løsning, ifølge Flassbeck, er at lade lønningerne følge produktionsniveauet. Alternativt vil Eurozonen bryde sammen, Sydeuropa devaluere deres valuta og tyskerne blive arbejdsløse. Firmaer skal konkurrere, men ikke stater afslutter Flassbeck sin præsentation. Hans tal taler næsten for sig selv: Tysklands eksport er svimlede stor og arbejdsløsheden lav, men investeringerne i landet udebliver, folk arbejder på deltid til lavere løn, den private efterspørgsel stagnerer og som det eneste land i EU har lønnen ikke fulgt udviklingen i produktionen. Resultat er et inflationsniveau langt under Eurozonens inflationsmål. Kombineret med det enorme overskud på handelsbalancen har Tyskland haft held til at underbyde resten af Eurozonen, men før eller siden vil udviklingen vende, og de manglende investeringer i Tyskland vil blive et problem. Heiner Flassbeck opfordrede til at afslutte Tysklands neoliberale eksperiment 6

7 Skrevet af Viktor Grønne, publikationspraktikant i Tænketanken Cevea Agenda 2010 (som Hartz-reformerne var en del af red.) bidrog med de in-puts Tyskland havde brug for på det tidspunkt, men nu er der brug for noget andet Sådan indleder Matthias Bartke, mangeårig politiker i Hamburg og nu medlem af Forbundsdagen for SPD, sit oplæg om skyggesiderne ved Tysklands økonomiske opsving. Han karakteriserer forskellen mellem arbejds- og velfærdssystemet før og efter reformerne som: Før stræbte systemet efter at opretholde en persons status, mens det efterfølgende kun havde ambitioner om at opretholde en grundlæggende eksistensform. Bartke henviser især til de nye muligheder for korttidskontrakter, som Hartz-reformerne indførte. Som ansat på korttidskontrakt er din overenskomstdækning svagere, og dermed er du billigere for arbejdsgiveren. Med ophævelsen af loftet på korttidskontrakter blev dynamikken at korttidsansatte overtog fastansattes jobs. Fagforeningerne var ikke stærke nok til at kæmpe for en mindstløn, og derfor har vi i nu 8 år arbejdet sammen for en lovsikret mindsteløn. Den lovsikrede mindsteløn er blandt de første store skridt i kampen mod Hartz-reformernes påvirkning af det tyske arbejdsmarked. Fra 2017 vil mere end 5 mio. tyskere få en lovsikret mindsteløn på 8,5 EUR (ca. 63,5 DKK), noget Bartke betegner som en stor succes. Som afsluttende kommentar siger Bartke, I dag opfattes liberaliseringen af korttidskontrakter som en komplet fiasko af alle tyske socialdemokrater. I Tyskland er kun 63% medlem af en fagforening, og det mener Bartke har haft stor indflydelse på arbejdsmarkedsudviklingen. 7

8 Skrevet af Mette Schmidt Rasmussen, journalist på PioPio.dk Cevea fremlagde i starten af februar deres foreløbige rapport om det tyske arbejdsmarked, og resultaterne er skræmmende. Hver 10. på det tyske arbejdsmarked er arbejdende fattig. Det er det mest sørgelige og mest fascinerende, jeg indtil videre har arbejdet med, sagde Ceveas økonom Christian Gormsen, da han fremlagde Ceveas foreløbige rapport om Tysklands arbejdsmarked. Det skete under Ceveas og LO s konference om fremtidens arbejdsmarked, som blev afholdt den 6. februar. De to organisationer har indgået et større samarbejde med det formål at afdække udfordringer og trusler på fremtidens arbejdsmarked. Den indtil videre 20 sider lange rapport om Tysklands arbejdsmarked er blot et af resultaterne af samarbejdet, og selvom rapporten kun er et foreløbigt udkast, så taler tallene for sig selv. Blandt hovedkonklusionerne er, at hver tiende på det tyske arbejdsmarked er fattig. Medianlønnen i Tyskland er næsten ikke steget siden 1973, hvilket betyder, at de almindelige tyskere faktisk ikke er blevet rigere i tre årtier. Og så er der kommet flere lavtlønnede. Ifølge 2010-tal er det helt præcist lidt over halvdelen af lønmodtagerne på det tyske arbejdsmarked, som får under kr. i løn om måneden. Tyskland underbyder resten af Europa Matthias Bartke, der er medlem af den tyske forbundsdag for de tyske socialdemokrater, SPD, var inviteret med som gæstetaler på konferencen. Han kunne genkende billedet fra rapporten: Da jeg var ung, var Tyskland et middelklasseland. Folk var hverken rige eller fattige. Sådan er det ikke nu. Vi ser direktører, som tjener mere på en uge, end hvad Angela Merkel tjener på et år. Tyskland befandt sig i 1990 erne i nogenlunde samme situation, som Danmark er i dag. Der var økonomisk krise og høj ledighed, og det fik de tyske politikere til at gennemføre en række gennemgribende arbejdsmarkedsreformer. Et neoklassisk, økonomisk eksperiment, som Heiner Flassbeck, tysker og tidligere økonomisk vismand, kaldte det. Han var 8

9 også inviteret med på konferencen som gæstetaler og fortalte, at han var af den overbevisning, at de tyske politikere havde glemt noget helt essentielt, da de gennemførte reformerne i 90 erne: Hvis man skærer i folks lønninger, så skærer man også i forbruget. Derudover underbyder Tyskland resten af Europa ved at producere så billigt. Og stater skal ikke konkurrere. Firmaer skal konkurrere, sagde han. Tysk middelklasse er væk Graferne for lønfordeling chokerede mig mest, fortalte økonom Christian Gormsen, da han var færdig med at fremlæggelsen. Arbejdet med det tyske arbejdsmarked har skilt sig ud fra de opgaver, han tidligere har løst. Det gik nemlig op for Christian Gormsen undervejs, at det ikke bare var tal, han sad med. Det var jo mennesker. Rigtige familier: Tallene har gjort Christian Gormsen ekstra opmærksom på, hvor vigtigt det er, at det danske forhandlingssystem på arbejdsmarkedet består: Vi kan jo se i Tyskland, at konsekvensen af, at fagforeningerne har mistet magt, og arbejdsgiverne heller ikke står sammen, er, at det bliver alles kamp mod alle. Det gulv som engang holdt tyskerne oppe er brast sammen, og folk falder lige igennem. Matthias Bartke fra SPD havde en afsluttende kommentar til rapporten. Det var et råd til de danske politikere og fagforeninger, der ikke var til at tage fejl af: Hvad end I gør, så lad vær med at sætte jeres lønninger ned. Middelklassen findes ikke rigtig længere i Tyskland. Der er en middelindkomst, men derfra går det bare nedad, og underklassen fylder nærmest mere end middelklassen. 9

10 789:8; Skrevet af Viktor Grønne, Publikationspraktikant i Cevea På konferencen fremlagde Ceveas økonom, Christian Gormsen, sammen med Ceveas analysechef, Jens Jonatan Steen, de indledende konklusioner fra en større analyse af udviklingen i det tyske arbejdsmarked. Analysen viser, at en stor sektorforskydning har fundet sted i Tyskland siden 1990 erne. Industrien har mistet mange jobs, mens der er blevet skabt mange nye jobs i servicesektoren. Desværre er servicejobbene ofte dårligere betalt end industrijobbene. Resultatet har været, at mens man i 1989 primært fandt lavtlønnede tyskere i landbruget og byggeriet, finder man dem nu i alle sektorer undtagen finanssektoren. Liberaliseringen af deltidsjobs i Tyskland har også haft en enorm indvirkning på indkomstfordelingen. Jobbene var oprindeligt tiltænkt studerende, men i dag er mere end 25 procent af tyskerne ansat i deltidsjobs. Det betyder også at Tysklands egentlige arbejdsløshed i dag svarer til 17 procent. Grunden til denne udvikling skal ifølge analysen i høj grad findes i den lave organiseringsgrad på det tyske arbejdsmarked. Oprindeligt satte fagforeningerne deres lid til at overenskomsterne ville blive almengjort, men arbejdsgiverne stemte mod forslaget i arbejdskommissionen, og efterfølgende har mange af arbejdsgiverne også meldt sig ud af deres respektive organisationer. Med andre ord, stoppede det tyske arbejdsmarked med at være solidarisk. Cevea og LO har indgået et samarbejde, der skal afdække udfordringer og trusler på fremtidens arbejdsmarked. Den foreløbige rapport om Tysklands arbejdsmarked er første resultat af samarbejdet. Et udpluk af hovedkonklusionerne viser, at: Ifølge tal fra 2010 er andelen af tyske ansatte, som får en månedsløn under kr., på 52 procent. 15 procent får en løn under 3000 kroner. Selvom mindste overenskomst er 41 kroner i den tyske hotel- og restaurationsbranche, får 19 procent en lavere løn. Den lave overenskomst trækker i sig selv lønningerne ned. Tyskland bragte i 2012 deres arbejdsløshed ned på 5,4 procent mod 11,4 procent i Faldet er sket på grund af de mange deltidsjob, som er opstået i Tyskland, og korrigerer man for deltidsjobbene i statistikken, så ender den tyske arbejdsløshed på 17,1 procent. Fakta af Mette Schmidt Rasmussen, journalist på PioPio.dk 10

11 Skrevet af Mette Schmidt Rasmussen, journalist på PioPio.dk Østeuropæere der sover i lastbiltrailere, og unge mennesker der bliver fyret, fordi de ønsker en overenskomst. Stemmerne fra virkeligheden fortalte den barske realitet på Ceveas og LO s konference om fremtidens arbejdsmarked. For enden af min vej ligger der et hotel, hvor jeg kan se østeuropæere hoppe ind og ud af varebiler fra kendte kurerfirmaer og på den måde omgå EU-regler. Det er ekstremt organiseret. Og det er ikke et skræmmebillede. Det er virkelighed, fortæller fællestillidsreprænsentant Morten Søndergaard til de godt 80 tilhørere, der har valgt at deltage i Ceveas og LO s konference om fremtidens arbejdsmarked. Sammen med Ulrik Frost, den unge tjener fra Letz Sushi, der er blevet fyret, fordi han kæmper for at få overenskomst på sin arbejdsplads, og tyske Dennis Gartig, der arbejder som tømrer i Danmark, fortæller Morten Søndergaard om den virkelighed, danske lønmodtagere oplever lige nu. En virkelighed som i høj grad finder sted på grund af uvidenhed, siger Ulrik Frost: Til at starte med vidste mange af mine kollegaer på Letz Sushi ikke, hvad en overenskomst var. Det er jo et kæmpe problem. Men også min ledelse blev overrasket over, at vi kunne finde på at stille krav. Altså helt basale krav, som at vi skal have løn for at stå standby. Det danske arbejdsmarked er ekstremt opdelt Men det er ikke kun uvidenhed om reglerne på det danske arbejdsmarked, der er et problem, mener Anita Vium, økonom i 3F. Ifølge hende hersker der helt generelt en forfejlet opfattelse af det danske arbejdsmarked: Det danske arbejdsmarked er ikke homogent, som mange tror. Det er ekstremt opdelt. Og falder du først ned på bunden, så er det svært at komme op. Hun sammenligner arbejdsmarkedet i Danmark med en flod, hvor der på overfladen er en lind strøm af kvalificeret arbejdskraft og mange jobskift. Men hvor bunden er svær at få fat i. Skiftende regeringer har dog forsøgt med reformer af flere omgange, men de har ikke gjort andet end at hvirvle bunden op, hvorefter den har lagt sig igen, mener Anita Vium: Hvis ikke vi gør noget aktivt og er bevidste om problemet, så vil vi i fremtiden få et endnu mere opdelt arbejdsmarked. Derfor skal vi kunne svare 11

12 virksomhedernes behov og levere den veluddannede arbejdsstyrke, som der vil blive efterspurgt. Kan I ikke gå lidt ned i løn? Kan I mærke i forhold til den periode, I har været aktive på arbejdsmarkedet, at der er sket en forandring? Spørger ordstyrer og analysechef i Cevea Jens Jonathan Steen de tre paneldeltagere. Det er der i hvert fald, svarer Dennis Gartig. Som tysk tømrer i Danmark har han et stort kendskab til både det tyske og det danske arbejdsmarked. Han oplever oftere og oftere forandringer i Danmark, som hælder mod det tyske system: Begrundelsen er ofte ønsket om øget konkurrenceevne. Men i Tyskland har jeg en søster, som arbejder 50 timer om ugen - to deltidsjob - men hun tjener stadig mindre, end det jeg får for 37 timer som tømrer i Danmark. Også Morten Søndergaard, der er fællestillidsrepræsentant på Københavns Postcenter, oplever, at arbejdsgiverne presser og spørger, om ikke lønnedgang hos ham og kollegaerne kunne være en mulighed: Nej, siger jeg. For det betyder, at kollegaerne skal gå fra hus og hjem, og de er i forvejen presset. Jeg har prøvet at møde en tidligere ansat kollega. Det var ikke sjovt, for det var tydeligt, at det var et menneske, som ikke havde det godt. Og jeg følte mig medskyldig over hans situation. Vi griber problemet forkert an Anita Vium fra 3F mener, at hvis vi skal undgå, at bunden på det danske arbejdsmarked bliver liggende for evigt, så er vi nødt til at italesætte problemet på en anden måde: Vi taler jo om arbejdsløse, som om det er deres eget problem, at de er havnet dernede. I stedet for rent faktisk at tale om, hvordan hjælper vi dem. Og hvad gør vi, hvis problemet rent faktisk er, at ingen har lyst til at ansætte dem? Hvad så? Hun fremhæver, at vi i stedet for at gøre ledighed til den enkeltes problem, er nødt til at kigge på det med fællesskabets øjne. Ellers går det galt: Når det er ens kamp mod alle, i stedet for fællesskabets kamp for fællesskabets bedste, jamen, så er det ekstra svært at komme op. Man bliver holdt nede på bunden. 12

13 Skrevet af Christian Daugaard Jacobsen, kommunikationspraktikant i Tænketanken Cevea Stemmer fra dagligdagen var konferencens indspark fra tre af de mange mennesker på arbejdsmarkedet, som har været særdeles påvirket af arbejdsmarkedets udvikling og faldende organisering af ansatte. Dennis Gartig kom til Danmark da han var i 20 erne. Han er oprindeligt tysk, men drog mod nord for at finde arbejde som håndværker. Da han ankom var her gode tider, og han fandt hurtigt job. Her arbejdede han 50 timer om ugen, og havde egentligt ikke så gode arbejdsvilkår men han fik da sin løn, og levede en tilværelse der var bedre end i Tyskland. Men hvis man spoler bare et par måneder frem, ændrede billedet sig radikalt for Dennis han var blevet et offer for social dumping. Manglende løn, horrible arbejdsvilkår og en drøm der næsten var bristet. Men frem for at give op, tog Dennis kampen op mod sin nu forhenværende arbejdsgiver; i dag er han organiseret i 3F, og kæmper en kamp for at øge organiseringen. Fyret for at organisere kollegaer Ulrik Frost var tjener ved Letz Sushi i seks år. Efter mange års frustration over arbejdsbetingelserne forsøgte han at skabe bedre og mere gennemskuelige arbejdsvilkår, både for ham selv, og for hans mange kolleger, som sled under kummerlige vilkår. Her skulle de bl.a. stå til rådighed som tilkaldevagter uden at få kompensation og arbejde til en timeløn på lige over 100 kr. Men så gik Ulrik til handling. Et par måneder senere var Ulrik blevet fyret for at have udvist grov illoyal adfærd. Restaurationsbranchen er notorisk kendt for at være dårligt organiseret, og det er en kamp Ulrik nu har taget op. 3F og Letz Sushi er i konflikt, og han kæmper nu for rettighederne for andre servicearbejdere i restaurationsbranchen. Udenlandske kurerfirmaer presser posten Morten Søndergaard er postarbejder og fællestillidsmand på Københavns Postcenter. Da Morten startede var der 1400 ansatte, i dag har han kun 850 kollegaer tilbage. Mange af de kollegaer han har sagt farvel til, har været på grund af den øgede konkurrence indenfor post- og leveringsbranchen. Det er ikke udelukkende fordi, at vi er begyndt at sende færre breve, for brevmængderne er stadigvæk høje. Det er konkurrencen fra udenlandske postfirmaer, som f.eks. ansætter bulgarer og rumænere, der ikke er organiserede, og som arbejder under nærmest umenneskelige vilkår, der truer postarbejdernes jobgaranti. 13

14 ! =! < > De er i høj grad truet af, den sociale dumping der foregår, når virksomheder kan slippe af sted med at ansætte mennesker på vilkår, som ikke muliggør en ordentlig tilværelse. Problemet er ikke et vi kan løse her i Danmark, men det kræver i stedet indgreb fra Bruxelles. Selv hvis man vælger Post Danmark frem for en anden leverandør, risikerer man nemlig at pakken fragtes til grænsen uden overenskomst, og først dér bliver omlastet til en dansk lastvogn under overenskomst. Hvad betyder de tyske erfaringer for Danmark? Vi skal tænke at de danske forhold også er trængte. Vi skal lære af hvad der er sket i Tyskland, og vi skal fortsætte med at understøtte den danske model, der hedder, at de danske fagforeninger skal være markante på det danske arbejdsmarked.politiske dagsorden så meget udenfor som muligt. Hvilken rolle bør deltidsansatte spille på arbejdsmarkedet? Deltidsansættelse er meget forskellig. I Danmark er atypisk arbejde mange forskellige ting; folk sammenstykker deres arbejde af flere forskellige ting fordi arbejdsmarkedet har forandret sig, og det er vi nødt til at acceptere, for fortsat at understøtte dem som kan arbejde deltidsagtigt. Bør Danmark introducere almengørelse af overenskomster? Nej, det synes jeg ikke vi skal. Der skal være forhandling indenfor alle områder. 14

15 Skrevet af Mette Schmidt Rasmussen, journalist på PioPio.dk Socialdemokraternes beskæftigelsesordfører Leif Lahn deltog også i Ceveas og LO s konference om fremtidens arbejdsmarked. Historierne fra virkeligheden gjorde indtryk på ham, og de bekræftede ham i, at Socialdemokraternes linje er den rigtige. Hvad var din reaktion på Morten Søndergaards, Ulrik Frosts og Dennis Gartigs historier fra deres arbejdsliv som henholdsvis fællestillidsmand, fyret tjener og tømrer? Jamen, jeg kom egentlig hertil med en fornemmelsen af, at der er w nogle ting, som er bekymrende, men generelt går det rimelig okay i Danmark. Det de fortalte, vidste jeg jo godt, men jeg blev ikke et sekund i tvivl om, at der er ved at ændre sig et eller andet, som vi skal passe meget på. Har det fået dig til allerede nu at gøre nogle tanker om, hvad der skal gøres ved det? Nu er jeg jo politisk meget enig med dem. Jeg er selv gammel tillidsmand, men udviklingen på arbejdsmarkedet var ikke lige så hård dengang. Det bekræfter mig i, at den linje, som vi har lagt som parti og regering, er rigtig. Social dumping er et kæmpe stort problem, som vi skal gøre noget ved. Ikke kun nationalt, men også på EU-plan. Vi ser jo store firmaer, som vil have lavere lønninger og typisk ikke på hjørnekontorerne, men blandt de almindelige ansatte. Og der er en tendens på vej til at gå i de der tyske tilstande. Det er alvorligt. Frygter du, at working poor kan blive et problem i Danmark? Ja, det frygter jeg. Nu bruger man jo meget krisen som en grund til at gå ned i løn, men jeg frygter, at det bliver ved. Og det er ikke bare noget, vi som politikere kan løse. Det er heller ikke noget, som virksomheder og fagforeninger bare kan løse. Vi er nødt til at løse det sammen. Vi skal fortsat bekæmpe social dumping, men vi skal også sørge for, at virksomhederne kan leve og have gode vilkår her. Men hvad er vejen frem? Det er almindelig lønudvikling, det er flexicuritymodellen, det er muligheden for, at virksomheder kan omstille sig og tjene penge alt efter, om der er krise eller ej, at der er noget sikkerhed for dem, som mister deres arbejde. Men også den danske model, hvor man gennem 15

16 overenskomsten giver og tager. For mig drejer det sig om, at hvis du skal have en virksomhed, som kører godt, så skal arbejdsgiverne være glade, og arbejderne skal være glade. Vi skal have et arbejdsmarked, hvor alle egentlig synes, at det her, det får de noget ud af. Det er en balancegang. Jeg tror vitterligt ikke på, at fattige arbejdere, der har et liv, hvor de knap nok kan få råd til dagen og vejen, er til gavn for virksomhederne. Det kan jeg simpelthen ikke se nogen fordel i. hjælper dem. Hvad skal man politisk gøre for at få bunden på arbejdsmarkedet med? Vi skal gøre det, vi gør nu. Vi skal fokusere på uddannelse. Gøre de ufaglærte til faglærte og gøre de faglærte til mellemledere. Vi skal rykke hele arbejdsstyrken et skridt op, for efter krisen kommer vi til at mangle mere end faglærte. Og lige nu har vi cirka det samme antal ufaglærte. Der vil altid være ufaglærte i det her land, mennesker som ikke kan få en uddannelse, og dem skal vi også have job til, men vi er nødt til at løfte hele vores arbejdsstyrke. Akademikerne er så lidt utilfredse over, at vi har så meget fokus på de ufaglærte, men akademikerne skal nok klare sig. Det kommer de andre ikke til, de står som tabere, hvis ikke vi 16

17 Skrevet af Svend Dyrholm Pedersen, publikationsmedarbejder i Tænketanken Cevea Anna Angelin (forskningschef ved Economic Security Institute), Torben Tranæs (direktør i Rockwool Fonden) og Anita Vium (økonom i forbundssekretariatet i 3F) var inviteret til at diskutere analysens faglige indhold og udsigter for fremtiden. Panelet diskuterede, på hvilket stadie Danmark befinder sig i udviklingen af arbejdende fattige, samt konkrete værktøjer for at integrere de udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsen er stadig knap lavere end ved indgangen til 2008, og hver fjerde af alle nye danske job bliver oprettet til en løn på under 75 procent af gennemsnitslønnen. Danmark er altså blevet ramt hårdt af krisen, og fremtidens arbejdsmarked ser ud til at blive meget anderleds end det vi kender. Torben Tranæs mente at den danske flexicurity-model, har skylden for, at vi blev ramt så hårdt. I opgangstider er det en fordel at kunne ansætte og fyre relativt nemt, fordi arbejdskraften kan flyttes til de mest effektive sektorer. Men når krisen rammer, så er det også tilsvarende nemt at skille sig af med medarbejdere. Anita Vium gav i princippet Torben Tranæs ret. Hun mente samtidig at fleksibiliteten gav arbejdsgiverene uheldige incitamenter; f.eks. er der mange der ikke videreuddanner ansatte fordi de kan sige op og tage deres investering med sig. Hun påpegede dog at flexicurity faktisk kun dækker halvdelen af arbejdsmarkedet, da de funktionæransatte er sikret på en helt anden måde end andre ansatte. Hun påpegede, også at security efterhånden er udhulet. Anna Angelin understregede også omkostningerne ved at lade folk gå arbejdsløse. Når man går ledig, er der ikke kun tale om udgifter til dagpenge og manglende skatteindbetaling. Der er også en lang række følgeomkostninger: Arbejdsløse er oftere syge og arbejdsløse begår oftere kriminalitet. Derfor bør man regne alle disse følgeomkostninger med, når man regner på om det kan betale sig at sætte en indsats i gang for ledige. 17

18 Skrevet af Viktor Grønne, publikationspraktikant i Tænketanken Cevea Ulrik Frost var indtil fornylig ansat som tjener hos Letz Sushi, men efter 6 års ansættelse blev han fyret med begrundelsen grov illoyal adfærd. Tilbage i maj 2013 kom en kollega til Daniel og spurgte om det virkelig kunne passe, hvad der stod i hendes kontrakt. På det tidspunkt var mindstelønnen 100 kr. i timen, vi havde standbyvagter uden løn, og hvis vi var syge, var der heller ingen løn, forklarer Daniel. Daniel forhørte sig hos sine kollegaer, hvor størstedelen var enige i, at de skulle forsøge at blive organiserede. De meldte sig derfor alle ind i 3F, som indledte forhandlinger med ledelsen i Letz Sushi. kort møde med ledelsen, hvor han modtog sin fyreseddel. Siden 12. marts har 3F derfor ligget i konflikt med Letz Sushi. Daniel mener, fagforeningerne har en vigtig rolle på arbejdsmarkedet, og har også været glad for forløbet med 3F, men har nu alligevel en lille kritik: 3F mødte os med et andet sprog end mange af mine kollegaer havde forventet. Pludselig var det en arbejderkamp, og det var der nogen som havde lidt svært ved. Det største problem gennem hele processen var dog at ledelsen i Letz Sushi hele tiden forsøgte at underminere vores arbejde, ved at true folk til at melde sig ud af 3F. Men ledelsen gjorde alt for at udskyde forhandlingerne og sagde bl.a. at de ikke havde råd til at indgå overenskomster. Derfor gik vi i december til pressen hvor bl.a. 3F s medlemsblad skrev om os. Artiklen blev delt rigtig mange gange, formentlig fordi der her var en gruppe unge som kæmpede for en overenskomst. Efterfølgende foregik der alvorlige forhandlinger mellem 3F og HORESTA, men i januar brød forhandlingerne endegyldigt sammen. Kort efter blev Daniel kaldt til et 18

19 Hvad kan man gøre for at skabe velbetalte jobs i servicesektoren? Jeg kan ikke se andre muligheder, end at man skal have et velorganiseret arbejdsmarked, hvor parterne har mulighed for at indøve indflydelse på overenskomsterne, og hvor man forsøger at holde den politiske dagsorden så meget udenfor som muligt. Hvordan ser fremtiden ud for de danske trepartsforhandlinger? Med mine erfaringer ser det jo skidt ud, men jeg håber ikke de er repræsentative for den danske model. Så det ser ikke lyst ud, men jeg håber ikke mit eksempel er beskrivende for hele situationen. Bør Danmark introducere almengørelse af overenskomster? Nej. Ulrik Frost var ansat hos Letz Sushi i 6 år, men efter at han i 2013 forsøgte at organisere arbejdspladsen, blev han hurtigt fyret med begrundelsen grov illoyal adfærd 19

20 Interview af Christian Daugaard Jacobsen, kommunikationspraktikant i Tænketanken Cevea Man skal langt tilbage for at finde starten på min historie, den starter i princippet da jeg blev fagudlært tømrer. Da jeg kom på arbejdsmarkedet i starten af 00 erne, var der allerede krise i Tyskland. Det var meget svært at få et arbejde, og det var sådan, at man tog hvad man kunne få. Selv om man maksimalt fik 75 kr. i timen, så accepterede man det - også uden pension. Pointen var, at der var ikke andet, og at forholdene ikke ligner nogen andre. Man kan simpelthen ikke sammenligne den tyske model med den danske model. Det var normalt, at man fik så lav en ydelse, og at arbejdsmiljøet var af helvedes til. Men jeg kendte jo ikke noget andet? Efter et stykke tid blev det dog for meget. Jeg kunne mærke, at jeg ikke kunne holde til det. Som tømrer ønsker man at opfylde drømmen om at bygge sit eget hus. Men det kan man ikke i Tyskland under de nuværende forhold. Jeg mistede mit arbejde efter et års tid, og så endte jeg på kontanthjælp. Det er en uskreven regel, at hvis dine forældre har en formue, så skal de penge bruges først, og efterfølgende kan du få kontanthjælp. Det var Hartz IV-reformen. Problemet for mig var, at mine forældres formue var bundet i en virksomhed. Så det var knald eller fald for mig. Min eneste drøm var at få en fuldtidsstilling under ordentlige forhold, og hvor jeg blev respekteret for mit arbejde, men det var meget svært at finde. Jeg kendte allerede en som arbejdede i Danmark, og han sagde at jeg kunne få arbejde med det samme, jeg behøvede ikke en gang skrive en ansøgning, så jeg tog bare afsted. Han fik ret. Jeg var 22 år gammel og havde brugt min opsparing på 500 kr. på at komme afsted. Der gik 3 uger før jeg fik løn. Indtil da havde jeg ingen lejlighed eller møbler, så den første 1,5 måned boede jeg på værkstedet. Der var et enkelt værelse der, som ikke blev brugt til noget. Den bedste oplevelse jeg har haft, var samme dag som jeg underskrev kontrakten. Naboerne fra hele gaden kom med alt hvad jeg havde behov for: møbler, sofaer, fjernsyn osv. Jeg blev mødt af en venlighed og en accept, som jeg aldrig havde kunnet forestille mig. Tiden gik og i 2008 kom finanskrisen. Et halvt år senere blev jeg fyret igen, fordi det gik dårligt for virksomheden. Jeg fik job i en helt nyopstartet virksomhed, og jeg blev ansat under lidt underlige vilkår. Virksomheden havde bl.a. ikke tegnet nogen overenskomst. Jeg håbede og bad bare for at jeg ikke skulle gå personlig konkurs. Efterfølgende fandt jeg en anden virksomhed, som 20

21 var organiseret, og hvor vi arbejdede under ordentlige forhold. Det var første gang, jeg for alvor forstod, hvad det betyder at have en overenskomst. Jeg kunne se de nøjagtige forskelle. Jeg har været på arbejdsmarkedet i 10 år, og jeg har været ved den her virksomhed i 3,5 år. Det er personlig rekord for mig, og så kan man selv regne gennemsnitstiden ud hos de 12 andre virksomheder jeg har arbejdet i. Hvad er forskellen så? 3F har tilbudt mig kurser med personlig og faglig udvikling, som giver mig lige den viden jeg har brug for. Til at starte med blev jeg tilmeldt et kursus der omhandler den danske model. Det var meget tørt politisk stof, så der var ikke så mange tilmeldinger. Før kurset skulle man læse Matias Tesfayes bog Vi er ikke dyr, men vi er tyskere. Jeg læste bogen igennem, og han beskrev nøjagtig mine oplevelser. Det var meget fascinerende og under kurset, fik jeg meget mere viden om den danske model; hvorfor den er vigtig og hvorfor overenskomster er vigtige. Her indså jeg, at jeg har de bedste eksempler fra mit eget liv, og dem skal man bruge. De sidste to år har jeg holdt oplæg om forskellene mellem Danmark og Tyskland. Første gang var jeg bange for hvilke spørgsmål der kunne komme, men jeg fik overbevist så mange unge om at blive aktive i 3F Ungdom, at det berørte mig. Jeg kan mærke, at jeg har gjort en forskel. Kan du se en udvikling imod tyske tilstande i Danmark? Først og fremmest er der alle de ændringer som regeringen er ved at få gennemført, bl.a. dagpengeperioden. Afskaffelsen af efterlønnen og forhøjelsen af pensionsalderen er også problemer - alle disse ting, disse sikkerhedsnet, forsvinder langsomt. Og når de forsvinder, så er vi tvunget mod de tyske tilstande. Den danske model er i sig selv så stærk, at vi kan slappe af og forhandle overenskomster m.v. Men når sikkerhedsnettet ikke længere er der, så har vi et problem, for arbejdsgiverne får mere magt. Før i tiden havde Danmark også mange designvirksomheder og andre virksomheder, som var danskejede, men mange af dem er blevet solgt til udenlandske investorer, som er fuldstændig ligeglade med den danske model. De vil kun have afkast, og det er nøjagtig det samme der skete i Tyskland for 25 år siden, da muren faldt. Den gang opkøbte udenlandske investorer store dele af det tyske arbejdsmarked, og de fik enorm indflydelse på den politiske dagsorden. Det er den 21

20 års løntilbageholdenhed er lig med 20 års lønulighed

20 års løntilbageholdenhed er lig med 20 års lønulighed års løntilbageholdenhed er lig med års lønulighed Lønudviklingen i Tyskland fra 199 til 1 har medført en stigende ulighed. Der er sket en tydelig forskydning mod flere lavtlønnede, og kun de rigeste har

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Mellem 1991 0g 2010 var 24 pct. af alle nyoprettede job i Danmark lavtlønsjob. De har i høj grad erstattet de 146.000 tabte job i industrien, der

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Industrigruppen 2013. Oplæg Mads Andersen 1

Industrigruppen 2013. Oplæg Mads Andersen 1 Industrigruppen 2013 Oplæg Mads Andersen 1 Intet er smukkere end Danske Arbejdspladser Oplæg Mads Andersen 2 Industriarbejdspladser i DK Har din virksomhed flyttet produktion ud af Danmark inden for de

Læs mere

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf 1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf Holdt af Kurt Jørgensen, sektorformand HK Privat -Slagelse Kære venner Jeg har en god nyhed med til jer i dag. Seneste nyt fra partiet Venstre er: Venstre

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Bilag 4. Interview med Bent Greve, d. 25.11.2013

Bilag 4. Interview med Bent Greve, d. 25.11.2013 Bilag 4 Interview med Bent Greve, d. 25.11.2013 Andres: Til at starte med - hvilke konsekvenser, positive såvel som negative, ser du ved arbejdskraftens frie bevægelighed for det danske samfund? Bent:

Læs mere

V gør fattige børn fattigere

V gør fattige børn fattigere Marts 2015 V gør fattige børn fattigere f Sine Heltberg, folketingskandidat (S) Frederiksberg Venstre vil skære i forældres kontanthjælp, hvilket gør familien fattigere. Men sagen er åbenbart så vigtigt

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat TID TIL EFTERTANKE OVER DANSK FASTKURSPOLITIK! Det var godt, at spekulanter ikke løb

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE

ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE Et godt og langt arbejdsliv for alle Leif Lahn Jensen Arbejdsmarkedsordfører DE TO UDFORDRINGER Arbejdsstyrken slides ned Løsninger? Økonomiske realiteter Næsten en halv

Læs mere

af Anita Vium, direkte telefon 33557724 5. februar 2001 RESUMÈ

af Anita Vium, direkte telefon 33557724 5. februar 2001 RESUMÈ i:\jan-feb-2001\skat-2.doc af Anita Vium, direkte telefon 33557724 5. februar 2001 RESUMÈ LAVERE SKAT PÅ INDKOMST I TYSKLAND ER EN MYTE Ifølge Dansk Industri kan det meget bedre betale sig at arbejde i

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Interessen for frie markedskræfter stiger med

Interessen for frie markedskræfter stiger med KLASSEKAMP Opbakningen til den danske model skrider blandt de velstillede Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. maj 2015, 05:00 Del: Sagen om Ryanair har placeret den danske model i valgkampen.

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder)

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder) Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014 (Det talte ord gælder) Kære alle. Folkemødet er en succes. Og det viser, at bag al snakken om spin, politiske intriger og magtkampe

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Hver tiende tyske arbejder er arbejdende fattig

Hver tiende tyske arbejder er arbejdende fattig Pct arbejdende fattige Hver tiende tyske arbejder er arbejdende fattig 1 ud af 10 tyske lønmodtagere er i dag arbejdende fattig. For nogle brancher på det tyske arbejdsmarked gælder det helt op til hver

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

BORGER- PANEL. At blive selvstændig lokker økonomien skræmmer. Maj 2015

BORGER- PANEL. At blive selvstændig lokker økonomien skræmmer. Maj 2015 BORGER- PANEL Maj 2015 At blive selvstændig lokker økonomien skræmmer Iværksætterkultur. Interesse, livsstil og frihed er de største motivationsfaktorer for at blive selvstændig kun få starter egen virksomhed

Læs mere

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Fremtidens velfærd Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Udgave: 10. juni 2014 1 Ansvaret tilbage til danskerne Mere end 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder lever i dag af offentlige

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Plenumdebat 1 Europa og de danske kommuner

Plenumdebat 1 Europa og de danske kommuner Plenumdebat 1 Europa og de danske kommuner torsdag den 10. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Indlæg på Kommunaløkonomisk Forum Per Callesen,

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Pensioner deles kun ved skilsmisse, hvis man opretter en ægtepagt og det gør stadig færre, viser nye tal. Du kan derfor risikere at miste din pension,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Høj organisering øger velstand og lighed

Høj organisering øger velstand og lighed Ln (BNP per indbygger) Høj organisering øger velstand og lighed En stærk fagbevægelse sikrer lav ulighed og høj velstand. I en tid hvor fagbevægelsen sættes under stadig mere heftig beskydning, så viser

Læs mere

Notat: 365 akademikere og én kloakmester

Notat: 365 akademikere og én kloakmester Notat: 365 akademikere og én kloakmester Ny undersøgelse fra Cevea viser, at de akademiske kandidater ved FT-valget 2011 havde dobbelt så stor chance for at bliver valgt ind i Folketinget. Af de opstillede

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL

TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL I april 2009 fik Flensborg nye byskilte. Når man i dag kører ind i Flensborg kan man læse både byens tyske og danske navn. Med de tosprogede byskilte vil byen vise, at den

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

Europa på kanten... 2 Kapitel 1: Beskæftigelsen falder og arbejdsløsheden stiger kraftigt... 3

Europa på kanten... 2 Kapitel 1: Beskæftigelsen falder og arbejdsløsheden stiger kraftigt... 3 Indhold Europa på kanten... 2 Kapitel 1: Beskæftigelsen falder og arbejdsløsheden stiger kraftigt... 3 Unge uden for arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet... 5 Krisen kan mærkes på lønnen... 9 Opsamling...

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Et trygt og solidarisk dagpengesystem

Et trygt og solidarisk dagpengesystem Et trygt og solidarisk dagpengesystem Over 50.000 mennesker har allerede mistet deres dagpenge som følge af den katastrofale dagpengereform. Og tallet stiger måned for måned. Det skaber utryghed hos alle

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Tale til folkemødet i Allinge, juni 2014 Johanne Schmidt-Nielsen

Tale til folkemødet i Allinge, juni 2014 Johanne Schmidt-Nielsen 1 Tale til folkemødet i Allinge, juni 2014 Johanne Schmidt-Nielsen En af de danskere, der voksede op her på Bornholm, er arbejderforfatteren Martin Andersen Nexø. Og øen danner også rammen om første del

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Tale til Folkemødet 2015. 14. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Tale til Folkemødet 2015. 14. juni 2015. (Det talte ord gælder) Tale til Folkemødet 2015 14. juni 2015 (Det talte ord gælder) Det er dejligt at være på Bornholm. Det er femte gang, der er Folkemøde. For fire år siden stod jeg her i Allinge på en lille scene oppe ved

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1 Dansk Forening For Udbudsret Sociale Klausuler Oplæg ved Sune Troels Poulsen Advokat, partner, Andersen Partners 1 Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler Arbejdsklausuler søger at sikre mod social dumping

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Særligt ufaglærte mister dagpengene

Særligt ufaglærte mister dagpengene Særligt ufaglærte mister dagpengene Hver fjerde der mistede dagpengeretten i 2013 var 3F er. 3F ere er dermed mere end dobbelt så udsatte som andre stillingsgrupper. Krisen har kostet mange jobs, og særligt

Læs mere

Fagbevægelsen og kampen mod krisen

Fagbevægelsen og kampen mod krisen Udsendt af Kommunistisk Parti Ryesgade 3F 2200 København N Telefon: 35 35 17 87 Mail: info@kommunister.dk Web: www.kommunister.dk Layout og tryk: Forlaget Arbejderen august 2009 Fagbevægelsen og kampen

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner.

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner. Finn Sørensen 1. maj tale Den 1. Maj holdt jeg nedenstående tale (med lidt variationer) hos Dansk Elforbund Kbh, Byggefagenes Hus, Socialarbejdernes telt i Fælledparken og LO Slagelse Det er en særlig

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Arbejdsløshed ujævnt fordelt

Arbejdsløshed ujævnt fordelt Den økonomiske krise har bevirket en bred stigning i arbejdsløsheden. Det er dog ikke alle grupper og områder, der er ramt lige hårdt. Især mænd, unge, ansatte i byggeri og industri samt personer bosat

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR KristianKreiner 24.april2010 KONSTRUKTIVKONFLIKTKULTUR Hvordanmanfårnogetkonstruktivtudafsinekonflikter. Center for ledelse i byggeriet (CLiBYG) har fulgt et Realdaniafinansieret interventionsprojekt,

Læs mere

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds - UgebrevetA4.dk 17-06-2015 22:00:51 GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 Del: Der er

Læs mere

Midlertidigt ansatte i Danmark

Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidige kontrakter kan indbefatte øget usikkerhed for medarbejderne. Herudover finder analysen indikationer på, at midlertidigt ansatte i 2010 fik 19 pct. mindre i løn

Læs mere

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 AC-konference om TR Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 Tillidsrepræsentanterne er forudsætningen for udviklingen af de offentlige arbejdspladser og for udviklingen af forhandlings- og aftalesystemet

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere