Når du har brug for hjælp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når du har brug for hjælp"

Transkript

1 H O V E D S T A D E N JANUAR/2010 Når du har brug for hjælp Anja Svendsen bad forgæves Krifa om hjælp, da hun ikke fik den løn, hun havde krav på. I dag får hun hjælp fra HK. Så nu har jeg lært, at det ikke er lige meget, hvilken fagforening, man er medlem af, siger hun. Læs side 4 og lederen.

2 I N D H O L D L E D E R Forsidefoto: Arkiv Ingen hjælp fra Krifa - Det var billigere end HK. Derfor meldte jeg mig ind i Kristelig Fagbevægelse. I dag har jeg lært, at der er en grund til at Krifa er billigere. Man får ikke en ordentlig hjælp, når man har brug for det, siger Anja Svendsen. Læs side 4 HK Service Hovedstaden Artillerivej København S Postadresse: Artillerivej 30, Postboks 333, 0900 København C Tlf: Fax: Redaktion: Formand René Knudsen (ansvarshavende) Medarbejdere og bestyrelse Redaktør: Dorte Schmidt (DJ) Layout: raschgrafik.dk Tryk: Color Print A/S Oplag: Deadline for næste nummer: 19. februar Det udkommer 26. marts Fyret efter kritik af arbejdsmiljøet Servicemedarbejder Mikael Bo Pedersens var forståeligt nok bekymret for sit arbejdsmiljø ved udsigten til at stå i et kælderlokale uden vinduer og kopiere i timevis. Bekymringen fik Bibliotekarforbundet til at fyre ham på gråt papir. Læs side 16 Beretning 2009 Klar til nye udfordringer Alle skal have ret til overenskomst 60 millioner til medlemmerne Et fællesskab på HK ere Ud på arbejdspladserne Væk med uligheden I gang med selvvalgt uddannelse Krisen skal overvindes Tillidsrepræsentanterne rykker Blad hjemmeside nyhedsbrev Kort og godt side 15 Din løn er vigtig De er på valg Vi ses til generalforsamlingen Side 7-14 Det sker side 18 Faglig førstehjælp Tlf: Kontingenthenvendelser Tlf: Administrationen Tlf: Åbningstider: Se HK Bornholm Paradisvej Rønne Tlf: Fax: HK SERVICE JANUAR 2010 Er din kollega ordentlig sikret? Forårets overenskomstforhandlinger kan meget vel resultere i en storkonflikt. Sker det, får du naturligvis dækket din løn fra HK. Men hvad med din kollega, som ikke er medlem? For første gang i mange år er HK gået ind i overenskomstforhandlingerne med et ultimativt krav: 50 % reglen skal fjernes. Ellers stemmer vi nej. 50 % reglen betyder, at en arbejdsgiver ikke skal indgå overenskomst med HK med mindre, mindst halvdelen af medarbejderne på HK-området er medlem af HK. Det betyder, at HK ere er afskåret fra at få de ordnede løn- og arbejdsvilkår, som følger med en overenskomst, og som alle andre faggrupper har adgang til. Reglen er ikke alene diskriminerende. Den betyder også, at det er dine kollegers skyld, hvis du ikke er dækket af en overenskomst med de rettigheder om pension, overtidsbetaling, løn under barsel, feriefridage og andet, som følger med. Hvis dine kolleger har valgt ikke at være medlem af en fagforening, går det med andre ord ud over dig. Og det samme er tilfældet, hvis dine kolleger er medlem hos et af de billige alternativer til en fagforening som Krifa eller Det Faglige Hus. Discount-foreningerne har ingen aftaler med arbejdsgiverorganisationerne og har derfor ingen indflydelse på hverken dine eller dine kollegers løn- og arbejdsvilkår. Ved dine kolleger, at det er deres skyld, at du ikke har de samme arbejdsvilkår, som man har på en arbejdsplads med overenskomst? Hvis ikke, så fortæl det. Og gør dem samtidig opmærksom på, hvor dårligt de rent faktisk er stillet. Ikke bare hvis der kommer en konflikt, hvor du skal strejke, og dine kolleger bliver lock-outet. Men også hvis de i det hele taget får brug for hjælp fra en rigtig fagforening til at løse et fagligt eller juridisk problem. Som medlem af HK får du fuld dækning for dit løntab under en konflikt. Det gør din kollega ikke. Som medlem af HK har du adgang til juridisk hjælp, hvis du bliver uenig med din arbejdsgiver. Det har din kollega heller ikke. Mange tror, at discount-foreningerne leverer samme vare som en rigtig fagforening bare billigere. De kan altså godt tro om igen. HK har indgået klare aftaler med arbejdsgiverne om, at konflikter helst skal løses gennem det fælles fagretslige system, så dyre retssager kan undgås. Den slags aftaler har discount-foreningerne ikke. De er nødt til at bruge domstolene med alt hvad der følger af sagsomkostninger og advokatregninger. Og med udsigten til store udgifter, er det slet ikke sikkert, at de har lyst til at gå videre med sagen. Samtidig dækker discount-foreningerne ikke alle sagens udgifter for deres medlemmer. Det gør HK. Hvis HK vinder en sag for dig, får du hele erstatningen udbetalt, mens vi betaler alle sagens omkostninger. Ved din kollega, hvor dårligt han eller hun rent faktisk står uden HK? Hvis ikke, så fortæl det. René Knudsen Afdelingsformand HK SERVICE JANUAR

3 O R G A N I S E R I N G O R G A N I S E R I N G Ingen hjælp fra Krifa - Det var billigere end HK. Derfor meldte jeg mig ind i Kristelig Fagbevægelse. I dag har jeg lært, at der er en grund til at Krifa er billigere. Man får ikke en ordentlig hjælp, når man har brug for det, siger Anja Svendsen. Af Dorte Schmidt Indtil den dag Anja Svendsen fra Jyllinge fik brug for hjælp, kunne hun ikke se, der var nogen grund til at betale mere end højst nødvendigt for at være medlem af en A-kasse og fagforening. Men hun er blevet klogere. I dag får hun hjælp fra HK Service Hovedstaden til at få udbetalt sin løn fra sin tidligere arbejdsplads. Ifølge Krifa skylder arbejdsgiveren hende nemlig ikke en krone. Da Anja bliver ansat hos callcenterfirmaet GoExcellent i maj 2008 har hun ifølge sin kontrakt en arbejdstid på mindst 15 timer og op til 37 timer om ugen. Men selv om hendes gennemsnitlige arbejdstid reelt er 30 timer, udbetaler firmaet kun løn for 15 timer, når hun er sygemeldt. De første gange det sker, lykkes det hende at overbevise firmaet om, at der er sket en fejl og få efterreguleret sin løn. Slidt ned af rengøring I juli får hun varsel om, at hendes jobfunktion bliver ændret, så hun fra november skal have helt nye arbejdsopgaver i en anden afdeling. Ønsker hun ikke det, betragtes varslet som en opsigelse. - Jeg kan ikke holde til at arbejde for meget med computer. Så jeg siger nej tak, fortæller Anja. Hun har arbejdet med rengøring på skoler, plejehjem og andre institutioner i over 35 år og er fysisk nedslidt. Det er især gået ud over hendes højre arm, som hun i perioder slet ikke kan bruge. Samtidig plages hun af så stærke smerter, at hun indimellem må gå hjem. - Det sker også ind imellem i min opsigelsesperiode. Og igen får jeg så kun løn for 15 timer om ugen, når jeg er sygemeldt, fortæller hun. Krifa kan ikke hjælpe I samme periode arbejder HK s team af organisere aktivt med at få HK erne hos GoExcellent til i højere grad at få indflydelse på deres arbejdsplads. Da firmaet ikke ønsker, at HK s repræsentanter kommer ind på arbejdspladsen, står organiserne dagligt ved indgangen for at snakke med medarbejderne om deres arbejdsforhold. - Første gang jeg møder dem, fortæller jeg, at jeg er Organisere i aktion I løbet af efteråret har HK Hovedstadens team af organisere næsten dagligt stået foran hovedindgangen til callcenterfirmaet GoExcellent. Formålet er at få medarbejderne til selv at arbejde for at få ordnede løn- og arbejdsvilkår. Firmaet ønsker ikke at indgå overenskomst med HK og har heller ikke pligt til at gøre det, så længe arbejdsgiverorganisationerne holder fast i den uretfærdige 50 % regel. Den betyder, at HK ere ikke kan kræve overenskomst med mindre mindst 50 procent af medarbejderne er medlem af HK. - Derfor er det vigtigt, at medarbejderne selv indser, at de ikke får en overenskomst, med mindre de selv går i gang med at arbejde mere målrettet for det. Blandt andet ved at få flere af kollegerne til også at melde sig ind i HK, forklarer organiser og faglig sekretær Olfert Kristensen fra HK Service. - Vi vil selvfølgelig hellere indenfor og tale med de ansatte der. Men det vil ledelsen ikke have. Så i stedet står vi ved indgangen, så vi kan tale med medarbejderne, når de kommer og går, fortæller han. Og indsatsen virker. Siden teamet af organisere for alvor satte fokus på firmaet i september, er antallet af medlemmer blevet fordoblet flere gange. - Samtidig kan vi mærke, at rigtig mange af dem er blevet meget mere bevidste om, at de også selv kan gøre noget for at nå en resultat, siger Olfert. medlem af Krifa og derfor ikke regner med, at de så har lyst til at tale med mig. Men det har de nu alligevel, fortæller Anja, der især kommer til at snakke rigtig meget med faglig sekretær Olfert Kristensen fra HK Service. - Han råder mig til at kontakte Krifa og få dem til at hjælpe mig. Så det gør jeg. Og i første omgang får jeg også at vide i telefonen, at jeg selvfølgelig skal have løn under sygdom svarende til den tid, jeg reelt arbejder. Men da jeg sender mine papirer ind til dem, skriver de tilbage til mig, at jeg alligevel ikke har krav på at få mere end for de 15 timer, fortæller hun. Ifølge brevet fra Krifa er der afsagt flere højesteretsdomme, som fastslår, at medarbejdere kun skal 4 HK SERVICE JANUAR 2010 have løn under sygdom for det antal timer, de er ansat til ifølge ansættelseskontrakten. Derfor kan de ikke hjælpe Anja. HK går ind i sagen - Jeg viser brevet til Olfert, som først på det tidspunkt siger, at HK gerne vil hjælpe mig, hvis jeg melder mig ind, siger hun. For Olfert er der ingen tvivl om, at Anja har fået udbetalt knap kroner for lidt i de sidste måneder af sin ansættelse. Der findes nemlig ingen højesteretsdomme, der støtter Krifas vurdering. Så han sender sagen videre til sin faglige chef. Resultatet er, at HK nu kræver, at Anja får udbetalt den manglende løn under sygdom samt en erstatning svarende til tre måneders løn, fordi ansættelseskontrakten er i strid med loven om ansættelsesbeviser. - Det er bestemt ikke lige meget hvilken fagforening man melder sig ind i. Men det opdager man først, når man selv står med et problem. Jeg fik bare ingen hjælp fra Krifa, siger Anja Svendsen. Samarbejder om en løsning At der er så stor forskel på HK og Krifas vurdering af samme sag, kan der være mange forklaringer på. Men ifølge Steen Preisler, faglig chef i HK Service, er den mest nærliggende, at HK er med i Samarbejdsaftalen mellem LO og DA (Dansk Arbejdsgiverforening) og derfor også kan få afgjort eventuelle stridigheder mellem arbejdsgivere og lønmodtagere i Samarbejdsnævnet, som består af repræsentanter fra både arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer. - Den slags aftaler med arbejdsgiverorganisationerne har de såkaldt gule fagforeninger ikke. Så hvis de skal føre en sag helt til ende, er de nødt til at gå til domstolene. Og det er som bekendt en bekostelig affære. Også selv om man vinder sagen, pointerer Steen Preisler. Rigtige fagforeninger har en aftale I første omgang forsøger HK at finde en løsning sammen med Dansk Erhverv, som GoExcellent er medlem af. Lykkes det ikke, bliver sagen sendt videre til Samarbejdsnævnet. I dag er langt de fleste virksomheder medlemmer af en organisation under DA. Det betyder, at der på forhånd er aftalt retningslinjer for, hvordan uenigheder med medarbejdere skal løses. Hvis de pågældende medarbejdere vel at mærke er medlem af en fagforening HK SERVICE JANUAR

4 K O R T O G G O D T under LO som for eksempel HK. For Anja Svendsen har hele historien betydet, at hun ikke længere er det mindste i tvivl om, at hun for fremtiden kun vil være medlem af en rigtig fagforening. Og hun har også sørget for at få flyttet sin 19-årige hjemmeboende søn over i HK. - Ham har jeg jo også sørget for at få ind i Krifa. Men nu ved jeg, det ikke er godt nok, hvis uheldet er ude, siger hun. Heldigt at HK var der - Hvis HK ikke tilfældigvis havde arbejdet med organisering på min arbejdsplads, havde jeg sandsynligvis ladet mig spise af med Krifas afslag. I stedet er HK nu gået ind i min sag, og har gjort rigtig meget for at hjælpe mig. Så nu er jeg ikke i tvivl om, det bestemt ikke er lige meget, hvilken fagforening man er medlem af, siger hun. I øjeblikket er hendes kommune i gang med at afklare, om hun skal godkendes til et fleksjob. - Også i den forbindelse er det rart at have en god fagforening i ryggen. De har for eksempel sagt, at jeg skal huske at få en bisidder med fra HK, når løn- og arbejdsvilkår i et fleksjob skal forhandles på plads. Mange får åbenbart ikke den pension, de har krav på, fortæller hun. For Anja er det også en overraskelse, at HK har været så positive overfor hende, når hun nu rent faktisk var medlem af en anden fagforening. - Det havde jeg ikke regnet med. Men det er dejligt at få hjælp. Jeg er alene med min søn, så jeg har brug for hver en krone, jeg kan få hjem, siger hun, der ind imellem har været nødt til at låne penge af familien for at kunne betale sine regninger. Læs mere om samarbejdet mellem LO og DA hos Samarbejdsnævnet B E R E T N I N G H K S E R V I C E H O V E D S TA D E N Af Dorte Schmidt Tegninger: Bob Katzenelson Klar til nye udfordringer HK Service Hovedstaden er godt rustet til overenskomstforhandlingerne, hvor hovedkravene er ligeløn og fjernelse af den diskriminerende 50% regel. Samtidig blev 2009 året, hvor afdelingen for alvor har forvandlet sig til at være en organiserende fagforening, som først og fremmest er til stede ude på arbejdspladserne. På de kommende sider kan du læse mere om afdelingens initiativer i det forgangne år og planer for fremtiden. Alle skal have ret til overenskomst 50 % reglen er en medvirkende årsag til, at kvinder får mindre i løn end mænd. Derfor er det et ultimativt krav til overenskomstforhandlingerne, at reglen fjernes. Sker det ikke, stemmer vi nej, siger afdelingsformand René Knudsen. Af Dorte Schmidt Meld en kollega ind Som medlem af HK, kan du få faglig hjælp fra den dag, du har meldt dig ind. Når det gælder juridisk bistand i form af for eksempel hjælp fra en advokat, skal du have været medlem i mindst tre måneder, før du kan få det. Du kan melde dig ind på eller ved at ringe til tlf HK SERVICE JANUAR 2010 Mindst HK ere er udelukket fra at få en overenskomst og dermed også pension, ret til feriefridage, løn under barsel, overarbejdsbetaling og mange af de andre goder, som afhænger af, om man er omfattet af en overenskomst eller ej. Årsagen er 50 % reglen, som kræver at mindst halvdelen af de ansatte indenfor HK-området på en arbejdsplads skal være medlem af HK, før man kan få en overenskomst. Reglen er et levn fra 30 ernes industrisamfund og gælder kun for HK ere. Alle andre faggrupper kan få en overenskomst, lige så snart en arbejdsgiver har meldt sig ind i en arbejdsgiverorganisation. - Det er grov diskrimination af HK erne. Reglen betyder, at vores medlemmer mange steder er tvunget til at arbejde under væsentligt ringere vilkår end andre faggrupper. Derfor skal reglen væk, understreger René Knudsen. Krav om ligeløn HK har i mange år forgæves kæmpet for at få den diskriminerende regel fjernet fra aftalerne mellem HK og arbejdsgiverorganisationer som Dansk Erhverv og Dansk Industri. Men hver gang har arbejdsgiverne nægtet. - Nu skal den fjernes. Det er fuldstændig urimeligt at mange tusinder HK ere ikke har ret til at få ordnede arbejdsforhold på lige fod med alle andre. Samtidig står den i vejen for HK s krav om ligeløn til mænd og kvinder, der også kommer til at fylde i forårets forhandlinger, siger afdelingsformanden. Diskriminerende På HK-området er syv ud ti ansatte kvinder. Derfor er 50 % reglen også stærkt kønsdiskriminerende. - Det betyder nemlig, at rigtige mange kvinder heller ikke vil blive omfattet af de regler om ligeløn, som vi også kæmper for at få gennemført i overenskomsterne, pointerer René Knudsen. HK har skudt forhandlingerne i gang både på og på Facebook i gruppen 50 %-reglen er 100 % diskrimination. HK SERVICE JANUAR

5 B E R E T N I N G B E R E T N I N G 60 millioner til medlemmerne Et fællesskab på aktive HK ere I 2009 har HK Service Hovedstaden skaffet 60 millioner kroner hjem til medlemmerne. Det er 16 millioner kroner mere end sidste år. HK s største afdeling tæller mere end HK-medlemmer, der arbejder i et væld af brancher indenfor serviceområdet. Over tusind medlemmer har i årets løb fået hjælp fra HK Service Hovedstaden til at løse konflikter med deres arbejdsgivere. Resultatet er, at afdelingen har hentet 59,8 millioner kroner hjem til medlemmer. Uden hjælp fra HK havde mange af dem sandsynligvis aldrig fået en krone. Årsagen til den relativt store stigning skyldes det stigende antal konkurser. Det betyder, at flere medlemmer end normalt har fået hjælp til at beregne deres tilgodehavender i form af løn, feriepenge, pension, feriefridage og andet fra deres konkursramte arbejdsgiver. Derefter udbetaler Lønmodtagernes Garantifond de penge, som de har til gode. Du har krav på fuld juridisk bistand fra HK efter bare tre måneders medlemskab. Faglig bistand kan du få fra den dag, du melder dig ind. Sager i HK Service Hovedstaden Igangværende Afsluttede Aftaleloven Aftaleloven Afskedigelse, opsigelse, bortvisning, advarsel Afskedigelsesnævnet Aktieoptionsloven Arbejdstid Arbejdsmarkedspolitik Arbejdsskade, ulykker mv Barselsorlov og orlov Deltidsloven De sociale love Elevsager EU-direktiver og bekendtgørelser Ferieloven Fleksjob Forskelsbehandling Fritvalgsordning Funktionærlov Konkurrence- og kundeklausuler Ligebehandling og ligeløn Lov om ansættelsesbeviser Lov om dagpenge ved sygdom og barsel Løn Lønmodtagernes Garantifond og konkurser Markedsføringsloven Overenskomster Pension Psykisk arbejdsmiljø Skatteloven Sygdom HK Service Hovedstadens indsats med at fastholde medlemmerne har båret frugt: I dag er der færre end for bare få år siden, der melder sig ud. Desværre er der også færre, der melder sig ind. Og samtidig sætter finanskrisen sit spor, også når det gælder medlemstallet. En stor del af afdelingens medlemmer arbejder i hovedstaden, men bor rundt omkring på Sjælland. Og når de mister deres arbejde og bliver ledige, hører de ikke længere hjemme i HK Service Hovedstaden, hvor de havde deres arbejde, men i den afdeling, hvor de bor. Alt i alt betyder det, at afdelingen ikke er blevet større i det forgangne år, men i stedet er skrumpet en smule. En broget skare Som medlem af HK Service er du med i et fællesskab, der dækker en række brancher indenfor Privat Service, Sundhed & Velvære, Organisationer, Transport & Turisme og Luftfart. Fælles for medlemmerne er, at de alle arbejder et eller andet sted i Region Hovedstaden. Her er medlemmerne Branchesektion Privat Service Herunder brancheklubberne HK/Bolig BfA Branchesektion Sundhed & Velvære Herunder brancheklubben Klinikassistenter i KA-klubben Branchesektion Organisationer Svarende til Brancheklubben for Organisationer Branchesektion Transport & Turisme Branchesektion Luftfart Medlemmer i tværfaglige brancheklubber Sam-Data LAK Læge- og sygeplejesekretærer AkademiMerkonomer Freelancere & vikarer Seniorklubberne Udlændingeservice Virksomhedsoverdragelse I alt Opgørelsen dækker perioden 1. januar 2009 til 31. december De afsluttede sager har i alt skaffet 59,8 millioner kroner til medlemmerne. 8 HK SERVICE JANUAR 2010 HK SERVICE JANUAR

6 B E R E T N I N G B E R E T N I N G Ud på arbejdspladserne Væk med uligheden I 2009 har HK Service Hovedstaden for alvor forvandlet sig til en organiserende fagforening, som først og fremmest er til stede ude på arbejdspladserne. I årets løb har hundredvis af virksomheder haft besøg. Vi skal have ligeløn nu. Og den stigende ulighed skal bekæmpes. HK Service Hovedstaden og afdelingens ulighedsudvalg arbejder målrettet på at skabe et mere retfærdigt samfund. HK Service Hovedstaden sætter en ære i at være til stede der, hvor medlemmer er. Så hvis du ind imellem har haft problemer med at fange en af afdelingens faglige sekretærer over telefonen, er der en naturlig forklaring. De faglige sekretærer og teamet af organisere bruger en stor de af deres tid med at inspirere og engagere de mange HK ere ude på arbejdspladserne. Det er blevet til mange hundrede besøg på virksomheder med det resultat, at flere og flere medlemmerne er blevet rustet til selv at kæmpe for indflydelse og bedre arbejdsforhold på lige netop deres arbejdsplads. Aktive HK ere Selv om du måske er dækket af en landsdækkende overenskomst eller en af de mere end 500 særoverenskomster, som afdelingen har indgået, er der mange medlemmer, der ikke har overenskomst og dermed heller ikke har ret til pension, feriefridage, løn under barsel og hvad, der ellers følger med. Afdelingen hjælper naturligvis gerne sine medlemmer med at få forhandlet sig frem til ordnede forhold. Men det kan sjældent lade sig gøre uden opbakning fra engagerede og aktive medlemmer på arbejdspladsen, der gerne vil være med til at ændre på forholdene. Det virker Afdelingens tætte kontakt til HK erne på arbejdspladserne virker. Resultatet er ikke alene, at flere og flere arbejder aktivt for at få forbedret arbejdsforholdene. Det stigende engagement blandt HK erne betyder også, at flere og flere melder sig ind i HK. Det øger naturligvis mulighederne for at få en aftale på plads væsentligt. Ikke mindst så længe den uretfærdige 50 % regel stadig gælder. Ifølge den skal arbejdsgivere, som er med i en arbejdsgiverorganisation, kun indgå overenskomst, hvis over halvdelen af medarbejderne på HK-området er medlemmer af HK. Er du dækket? Ud over de mere end 500 særoverenskomster har HK Service landsdækkende overenskomster med: Dansk Industri (herunder HTS Arbejdsgiverforeningen) Dansk Erhverv Tandlægeforeningen HORESTA PLA (Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening) Boligselskabernes Landsforening. Kontakt afdelingen, hvis du arbejder et sted uden overenskomst. Så hjælper vi dig med at få en aftale på plads. Det er åbenlyst urimeligt at kvinder stadig stilles væsentligt ringere økonomisk end deres mandlige kolleger. Ikke alene får kvinder i gennemsnit 18 procent mindre i løn end mændene. Mange kvinder rammes også ekstra hårdt, fordi de heller ikke får løn og pension under barsel eller må nøjes med løn i kun en del af barselsperioden. Derfor stiller afdelingen igen krav om fuld løn og pension under hele barselsperioden, når overenskomsterne skal fornyes til foråret. Samtidig skal mænd have ret til mere barsel, så vi også får ligestilling på det område. Ligestilling nu Også afdelingens ulighedsudvalg har i årets løb især sat fokus på den manglende ligestilling mellem kønnene. Næsten 300 medlemmer deltog i 8. marts arrangementet om at kende magten for at nå den. Her kunne de høre Ritt Bjerregård og Hanne Vibeke Holst fortælle om deres egne personlige kvinderoller og om, hvad der skal til for at får reel indflydelse. I maj diskuterede medlemmerne kønskvotering med fem markante karrierekvinder. Konklusionen var så klar, at flere modstandere blev overbevist undervejs: Kønskvotering er nødvendig, Din løn er vigtig hvis vi skal have flere kvinder ind i virksomhedernes bestyrelser og ledelser. Og som optakt til kommunalvalget, deltog medlemmerne i et vælgermøde med seks kvindelige kandidater. De fortalte om, hvordan de vil arbejde for at gøre en forskel på områder som har betydning for uligheden i det danske samfund. Nemlig når det gælder vores sundhed, boliger, arbejdsmarked, skoler og sociale forhold. Mere retfærdighed I det hele taget arbejder både afdelingen og ulighedsudvalget målrettet på at sætte en stopper for den stigende ulighed og få vendt udviklingen, så vi får et retfærdigt samfund. Vi vil ikke acceptere: At mænd og kvinder ikke har lige muligheder. At en stadigt stigende del af befolkningen lever i fattigdom. At bestemte befolkningsgrupper diskrimineres. At store dele af verdens befolkning må leve med sult og undertrykkelse. HK s lønstatistik er et uundværligt redskab både under overenskomstforhandlinger og individuelle lønforhandlinger. Derfor har afdelingen og brancheklubber også i år ringet rundt til medlemmer, der i efteråret havde glemt at sende oplysninger om deres løn ind til HK. Selve statistikken kan ses på så snart den er færdigbearbejdet. 10 HK SERVICE JANUAR 2010 HK SERVICE JANUAR

7 B E R E T N I N G B E R E T N I N G I gang med selvvalgt uddannelse Tillidsrepræsentanterne rykker Flere og flere har nu fået øjnene op for retten til selvvalgt uddannelse, som har været en del af overenskomsterne i hele Siden januar sidste år har de fleste overenskomster givet dig ret til to ugers selvvalgt uddannelse om året. Mindst 85 procent af din løn og kursusudgifterne dækkes af de nye kompetencefonde, som arbejdsgiverne betaler ind til. For at udbrede kendskabet til selvvalgt uddannelse har afdelingen besøgt 80 virksomheder for at oplyse om, hvordan man kommer i gang. Desuden har alle medlemmer været inviteret til et inspirationsmøde sammen med en række kursusudbydere. Resultatet er, at både medlemmer Krisen skal overvindes Finanskrisen har i årets løb ramt mange medlemmer på deres levebrød. Værst ramt er de tusindvis af unge, som ikke kan få en uddannelse. Nedskæringer, fyringsrunder og konkurser har sat sit præg på Afdelingen har gjort sit for at hjælpe de mange kriseramte medlemmer videre og har desværre også været nødt til at afvise en del især unge, som ikke har meldt sig ind i tide. Det kommer stadig bag på alt for mange, at hvis man ikke har en fagforening og en a-kasse i ryggen, er der kun kontanthjælpen at leve af, når man mister sit arbejde. Og det får man kun, hvis man ikke har andre værdier i form af for eksempel en ejerbolig eller en bil. Rammer unge Afdelingen har også gjort sit for at hjælpe de mere end unge, der som følge af finanskrisen ikke kan finde en praktikplads og derfor ikke kan få deres uddannelse. Det er ikke alene urimeligt overfor de unge. Det kommer også til at ramme virksomhederne hårdt, når de om få år igen kommer til at mangle kvalificeret arbejdskraft. Under virksomhedsbesøg og i den daglige kontakt med arbejdsgivere råder afdelingen derfor løbende virksomhederne til ikke at finde besparelser ved at droppe elevpladserne. Samtidig er HK Ungdom Hovedstaden på banen med kampagnen PrakTik Tak! Formålet er at motivere virksomheder, forældre og unge til selv at gå aktivt at gå ind i kampen for at skaffe flere praktikpladser. og virksomheder nu for alvor har indset fordelene ved den nye ordning og er kommet i gang med at bruge den. Projektet for tillids repræsentanter har gjort afdelingen endnu mere handlekraftig. Selve evalueringen af projektet er ved at være klar og bliver offentliggjort på generalforsamlingen. Tillidsrepræsentanter og andre fagligt valgte er den helt uundværlige krumtap, når det gælder afdelingens kontakt til både medlemmer og arbejdspladser. De spiller nemlig en altafgørende rolle, både når det gælder om at sikre ordentlige arbejdsforhold og i indsatsen for at involvere og engagere kollegerne. Derfor har HK Service siden 2007 gjort en ekstra indsats for at sikre, at tillidsvalgte får de bedst mulige vilkår. I første omgang ved at gennemføre en undersøgelse blandt de flere hundrede tillidsrepræsentanter, for at få et klart svar på, hvordan de helst vil serviceres af afdelingen. Og siden ved at gennemføre de mange forslag til forbedringer, som tillidsrepræsentanterne har efterspurgt. Tæt samarbejde Resultatet er et tættere og mere konstruktivt samarbejde mellem afdelingens faglige sekretærer og de tillidsvalgte. Blandt andet gennem udviklingssamtaler og præcise uddannelsesplaner for den enkelte samt ved at gennemføre flere af den type temamøder/arrangementer, som de tillidsvalgte ønsker sig. Der er nemlig ingen tvivl om, at tillidsrepræsentanterne tager deres rolle alvorligt og arbejder dybt seriøst for både at sikre kollegerne og bevare deres arbejdsplads også i krisetider. I dag er projektet afsluttet og under evaluering. De mere præcise resultater af projektet og tillidsrepræsentanternes vurdering af afdelingen kan du høre mere om på generalforsamlingen den 3. marts, hvor evalueringen er klar. Vil du være med? Arbejder du et sted, hvor der endnu ikke er en tillidsrepræsentant eller andre tillidsvalgte? Så er det måske noget for dig. Som tillidsvalgt får du større indflydelse på, hvordan din arbejdsplads udvikler sig. Og du får adgang til informationer, som du måske ellers ikke ville få. Samtidig kommer du til at indgå i afdelingens faglige netværk og kan deltage i arrangementer og kurser, der er målrettet fagligt aktive. Kontakt afdelingen, og få hjælp til at komme i gang. Blad hjemmeside nyhedsbrev HK Service Hovedstaden holder dig løbende opdateret om, hvad der sker. Medlemsbladet udkommer seks gange om året og sendes ud sammen med sektorbladet HK/Privat. Afdelingens hjemmeside er en integreret del af de øvrige HK hjemmesider, så du nemt og hurtigt kan komme videre fra afdelingen til for eksempel sektor og forbund. På afdelingens hjemmeside kan du løbende følge med i, hvad der sker i afdelingen og tilmelde dig kurser og aktiviteter. Det er også her, du kan tilmelde dig nyhedsbrevet. Så får du automatisk besked, når afdelingen har vigtige og aktuelle informationer, nyheder eller tilbud. 12 HK SERVICE JANUAR 2010 HK SERVICE JANUAR

8 B E R E T N I N G K O R T O G G O D T Vi ses til generalforsamlingen Motion er godt også for gravide Kvinder, der dyrker motion under graviditeten, føder oftere normalvægtige børn end ikke-aktive kvinder. Det er hovedresultatet af en stor dansk undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed. Dermed støtter undersøgelsen Sundhedsstyrelsens anbefalinger om, at raske, gravide kvinder bør dyrke minimum 30 minutters moderat motion om dagen. Sæt kryds i kalenderen den 3. marts, hvor afdelingen holder generalforsamling. Afdelingen indkalder hermed til ordinær generalforsamling Onsdag den 3. marts 2010, kl I HK Hovedstaden, Rund mødesal Artillerivej 30, 2300 København S Dørene åbnes kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent/er 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg af stemmeudvalg 4. Beretning 5. Indkomne forslag 6. Valg ifølge lovene: Formand Bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsessuppleanter Bestyrelsesmedlem til HK Hovedstadens regionsbestyrelse Bestyrelsessuppleanter til HK Hovedstadens regionsbestyrelse Repræsentantskabsmedlemmer og -suppleanter 7. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ifølge lovene være afdelingen i hænde syv dage før generalforsamlingens afholdelse. Spis med Få lidt at spise og drikke, før du går til generalforsamling kl i kantinen på 6. sal. Du kan tilmelde dig på kuponen eller på Kurser i din mail-boks Tilmeld dig Nyhedsbrevet Kursusnyt og få tilbud på mail om alle de kurser, som HK Hovedstaden tilbyder i samarbejde med forskellige uddannelsesinstitutioner. Det drejer sig blandt andet om AMU-kurser, der alle finder sted i HK Hovedstandens egne lokaler, så du kommer til at gå på kursus sammen med andre medlemmer af HK. Du finder tilbud om kurser i HK Hovedstaden og det nye nyhedsbrev på afdelingens hjemmeside. EU kræver ligestilling EU har i adskillige år presset på for at få Danmark til at opfylde reglerne for ligebehandling mellem mænd og kvinder. Blandt andet har Danmark stadig ikke en uafhængig institution, der skal beskytte ofre for kønsdiskrimination og føre tilsyn med udviklingen på ligestillingsområdet. For at afværge en sag fra EU foreslår ligestillingsminister Inger Støjberg nu, at Institut for Menneskerettigheder skal varetage den opgave. Men Kvinderådet er bekymret for den løsning. - Der foreligger ikke noget konkret lovforslag endnu, så vi ved ikke, hvilke opgaver Institut for Menneskerettigheder helt præcist skal tage sig af eller hvor mange penge, der følger med. Men det ligner en utilfredsstillende minimumsløsning, skriver Kvinderådet i sit nyhedsbrev. De er på valg Følgende medlemmer af bestyrelsen er på valg: Formand René Knudsen John Mejdahl Jeppesen, Fødevareforbundet NNF Kristence Cavagnaro, BCD Travel Kurt Kristensen, Boligselskabet KAB Mariane Hvestendahl, LO i Danmark. Og som suppleanter: Karsten Kjær Andersen, Novia Pia Keis, Bo-vest Søren Ahlgren, ATP. Derudover skal der vælges to nye medlemmer i stedet for Jan Krogså, SL Nordsjælland, der har skiftet branche og Yrsa Eghave, HK/Danmark, der ikke genopstiller. Den øvrige bestyrelse er: Alis Sandgreen, Fødevareforbundet NNF Henriette Bradtberg, 3F Lona Skjørbæk, Kræftens Bekæmpelse Mai-Brit Hoff Kjeldsen, SAS Nina Bech Engelsen, Handelskartellet Per Mikkelsen, Grontmij Carl Bro A/S Bente Madvig Holm, Tandlægerne Chr. Plads, som tilforordnet fra Bornholm. LO foreslår fattigdomsgrænse Flere og flere i Danmark havner i fattigdom. Det har fået LO til i forbindelse med EU s fattigdomsår 2010, at foreslå, at vi får indført en fattigdomsgrænse i Danmark. Ifølge forslaget skal danskere, der i mere end to år, har levet for mindre end kroner om året betegnes som fattige. Definitionen skal gælde alle undtagen studerende. Ifølge LO s forslag til en fattigdomsgrænse er godt mennesker heraf børn - reelt fattige i Danmark. Konkurrenceevnen har det fint Danmark taber ikke markedsandele, som det ellers ofte hævdes. Tværtimod. En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at Danmarks eksport er vokset lige så hurtigt eller hurtigere end importen i de lande, vi handler med. Danmark har med andre ord ikke tabt markedsandele i kroner og ører. Og det betyder, at den danske konkurrenceevne har det fint. 14 HK SERVICE JANUAR 2010 HK SERVICE JANUAR

9 Y T R I N G S F R I H E D Y T R I N G S F R I H E D Fyret efter kritik af arbejdsmiljøet - Jeg er ramt på mit levebrød. Det bliver man bitter af, siger Mikael Bo Pedersen, der under hele sagen har følt sig meget alene. Godt man har HK, siger han. Af Dorte Schmidt Er det i orden at skulle stå tre timer om dagen ved en kopimaskine i et kælderlokale uden vinduer? Nej, mener servicemedarbejder Mikael Bo Pedersen, der derfor så mindeligt beder sin arbejdsgiver, Bibliotekarforbundet, om at lade være med at flytte kopimaskinen. Svaret er en fyreseddel. - Det kommer fuldstændig bag på mig, at en fagforening kan opføre sig sådan. En fagforening skal jo netop sikre, at medlemmerne har ordentlige arbejdsforhold og et godt og sikkert arbejdsmiljø. Så er det da svært at forstå, at det samme åbenbart ikke gælder forbundets egne medarbejdere. Sådan siger Mikael Bo Pedersen, der ikke lægger skjul på, at han i dag er en bitter mand. - Bibliotekarforbundet har smadret mit levebrød. Siden fyringen har jeg søgt jobs uden held, siger han, der i øjeblikket er i job med løntilskud på Herlev Bibliotek. Det betyder, at han i de sidste år kun har haft dagpenge at leve af. - Så når jeg nu har fået medhold, og Bibliotekarforbundet skal betale mig godt kroner i godtgørelse, er det jo knap nok et plaster på såret, siger han. Dygtig medarbejder Siden Mikael blev ansat i juni 1995, har han ellers været en skattet medarbejder. Så sent som i 2005 er konklusionen efter medarbejdersamtalen med direktøren, at han udfører sit arbejde godt og grundigt og med stor ansvarsfuldhed. Desuden at han til fulde lever op til at være ansat i en reception, hvor service, stabilitet, effektivitet og venlighed er i centrum. Samme melding får Mikael i en anbefaling året efter, hvor han beskrives som en god, venlig og stabil medarbejder med rette fokus på ordentlighed, levering til tiden og præcision. Men tilfredsheden med hans indsats ender brat den dag, hvor Mikael med rette bliver bekymret for sit fremtidige arbejdsmiljø. Intet dagslys Årsagen er en planlagt ombygning, der indebærer, at den store maskine til massekopiering skal flyttes væk fra receptionen i stueetagen og ned i kælderen i et rum uden vinduer. Da Mikael i gennemsnit arbejder ved maskinen i tre timer om dagen, synes han bestemt ikke, det er nogen god ide. - Jeg har selvfølgelig ikke lyst til at tilbringe en stor del af min arbejdstid i et rum uden dagslys. Desuden er det rigtig upraktisk, når jeg også fungerer som backup i receptionen, forklarer han. Mikael går derfor til sin sikkerhedsrepræsentant og kontakter samtidig HK og Arbejdstilsynet. Alle tre steder får han opbakning. Arbejdstilsynet gør oven i købet opmærksom på, at man ikke må indrette faste arbejdspladser i lokaler uden dagslys og understreger, at der er tale om en fast arbejdsplads, hvis man dagligt arbejder minimum 1½-2 timer i lokalet. Fyret efter ferien I første omgang udarbejder arkitekten en ny plan, som Bibliotekarforbundets direktør også tilslutter sig. - Jeg blev glad og troede, at sagen nu havde fået en lykkelig slutning, siger Mikael. Men glæden varer kort. Da han møder på arbejde efter efterårsferien 2007, bliver han fyret med den begrundelse, at hans jobfunktion er nedlagt. Han bliver bedt om at pakke sine ting og forlade arbejdspladsen øjeblikkeligt. Allerede dagen efter bliver den store kopimaskine flyttet i kælderen. Samtidig ansætter Bibliotekarforbundet en vikar til at varetage Mikaels job, og tre dage efter slår forbundet en stilling op, som indeholder mange af de arbejdsfunktioner, som Mikael har passet. Derudover skal den nye medarbejder stå for administration af kurser og møder. Opgaver, som Mikael også sagtens kunne have varetaget. Dyrt for bibliotekarerne HK protesterer med det samme over den usaglige fyring, der er i strid med overenskomsten mellem HK og Bibliotekarforbundet. Men parterne kan ikke blive enige, og sagen trækker ud. Først i november sidste år afgøres sagen af en faglig voldgift, hvor Mikael og HK får medhold: 16 HK SERVICE JANUAR 2010 Fyringen er usaglig, og Bibliotekarforbundet skal betale en godtgørelse på kroner plus renter. Fyringen af Mikael har med andre ord kostet bibliotekarernes fagforening dyrt. For oven i godtgørelsen kommer de seks måneders løn med pension i opsigelsesperioden, en ekstra måneds løn som følge af hans høje anciennitet samt udgifter til advokat og sagsomkostninger. Nu skal det ud Selv om Mikael i dag arbejder på Herlev Bibliotek og i det hele taget har mange kontakter i biblioteksverdenen, har han ikke fortalt sin historie til nogen. - Det har ikke været nemt. For det er klart, at mange spørger mig om, hvorfor deres forbund dog ikke bare kunne flytte mig til en anden stilling. Hver gang har jeg slået det hen og givet en sludder for en sladder. Men nu hvor sagen er afgjort, er det på tide at få frem, hvor dårligt jeg rent faktisk er blevet behandlet. Oven i købet af en fagforening, der kender alle spillereglerne, siger han. Mikaels job med løntilskud stopper i februar. Derefter kan han se frem til endnu 9 måneders ledighed med intensiv jobsøgning, før han igen har ret til at komme ud i et nyt job til løntilskud. Stillingen er nedlagt Ifølge direktør Johnny Roj-Larsen, Biblio tekarforbundet, har fyringen af Mikael Bo Pedersen intet med hans bekymring for arbejdsmiljøet at gøre. - Stillingen som servicemedarbejder blev nedlagt. I stedet er opgaven med at kopiere materialer lagt ud til den enkelte medarbejder, siger han, som heller ikke mener, at det umiddelbart kunne lade sig gøre at opkvalificere Mikael til at varetage de nye opgaver med administration af kurser. Ifølge direktøren var det desuden Mikael selv, der valgte at forlade arbejdspladsen med det samme. - Han fik valget mellem at fortsætte med at arbejde i opsigelsesperioden eller blive fritstillet og han valgte selv det sidste, siger Johnny Roj-Larsen. Mikaels daværende tillidsrepræsentant har vidnet i sagen og bekræftet, at Mikael blev bortvist fra arbejdspladsen. Oven i købet så hurtigt, at han end ikke nåede at sige farvel til sine kolleger gennem næsten 13 år. Ifølge faglig chef Steen Preisler, HK Service, er der ingen tvivl om, at Mikael blev fyret, fordi han var nervøs for sit arbejdsmiljø og derfor kontaktede HK. - Når det sker, er der tale om en organisationsfjendtlig handling, og derfor havde HK krævet en højere godtgørelse. At vi ikke fik medhold i det krav, er ikke nogen overraskelse. Det får man næsten aldrig, oplyser han. HK SERVICE JANUAR

10 D E T S K E R D E T S K E R o Få styr på din barselorlov Onsdag 3. februar kl. 17 Tilmelding nu! o Spis med før generalforsamling Onsdag 3. marts kl Tilmelding senest 22. februar o 8. marts i 100 år Søndag 7. marts kl. 14 Tilmelding senest 25. februar o Hvordan får jeg det sagt? Torsdag 18. marts kl. 17 OBS i Hillerød Tilmelding senest 4. marts o Udkørt klokken 3? Torsdag 15. april kl. 17 Tilmelding senest 1. april o Din underskrift = din accept Torsdag 6. maj kl. 17 Tilmelding senest 22. april Cpr.nr: Tlf. privat: Tlf. arbejde: Navn: Adresse: Postnr: By: Tilmeldingskupon Send, fax eller mail din tilmelding til: HK Service Hovedstaden Artillerivej 30 Postboks København C Fax: Emmas Dilemma leverer bidende fræk og forrygende morsom satire. Mød dem i HK Hovedstaden 7. marts. 100 års kvindekamp for fuld udblæsning 100 året for kvindernes internationale kampdag markeres med et festfyrværkeri af møder, udstillinger, demonstrationer og fester. HK Hovedstaden tager hul på markeringen allerede søndag den 7. marts, hvor du blandt andet kan møde de legendariske Emmas Dilemma. Emmas Dilemma er kendt for deres forrygende satiriske underholdning. De er bindegale og rammer samtidig plet, når de med deres unikke humor og begavede skarpsyn tager pulsen på Danmark. Tag hul på en festlig uge i anledning af 100 året for kvindernes internationale kampdag med parodier og sange, der både sparker røv og får gang i lattermusklerne. Hør også forhandlingsrådgiver Søren Viemose causere over kvinders århundrede lange lønefterslæb. Arrangementet finder sted søndag den 7. marts kl i HK Hovedstaden på Artillerivej. Tilmelding på eller kuponen i bladet. Folkelig demonstration På selv dagen 8. marts indkaldes der til kæmpe demonstration for at markere 100 års folkeligt engagement for ligestilling i Danmark. Demonstrationen begynder kl. 16 ved Jagtvej 69 og slutter ved LO på Islands Brygge. Fra kl byder fagbevægelsen på festtaler og underholdning, så 8. marts i 100 år vil blive fejret med maner. Læs mere om programmet og alle de andre aktiviteter i forbindelse med jubilæet på Forårets fyraftensmøder Alle fyraftensmøder finder sted kl. 17 og varer et par timer. Der bliver serveret sandwich og noget at drikke undervejs. Du tilmelder dig på kuponen i bladet eller på Få styr på din barselorlov Hvilke muligheder og begrænsninger har du ifølge barselsloven og ligestillingsloven? Hvad er konsekvensen af de seneste domme på området? Det ved du meget mere om efter dette fyraftensmøde, som også gennemgår reglerne, hvis du bliver fyret under din graviditet eller barsel, og hvordan reglerne er for din partner. Onsdag 3. februar kl. 17 i HK Hovedstaden, lille mødesal. Hvordan får jeg det sagt? Du kender sikkert til at have noget på hjertet, som det er svært at få sagt til din chef eller dine kolleger. Hør mere om, hvordan du bedst formidler et budskab til lige netop den person, som du gerne vil sige noget vigtigt til og få mere at vide om både adfærd og spørgeog lytteteknik. Torsdag 18. marts kl. 17 i HK Milnersvej 35 B Hillerød. Udkørt klokken 3? Vi gentager sidste års succes, hvor Hanne Simoni giver dig nogle gode råd om, hvordan du hurtigt og bekvemt får energien tilbage sidst på eftermiddagen. Det er med energi som med tid. Vi har en vis mængde til rådighed for vores virke og væren. Hvordan skaber vi balance eller endda overskud i energiregnskabet til glæde for os selv og andre? Torsdag 15. april kl. 17 i HK Hovedstaden, lille mødesal. Din underskrift = din accept Når du først har underskrevet din ansættelseskontrakt, er det som regel for sent at få ændret i den. Og det kan efterfølgende få stor betydning for dig. Et ansættelsesbevis kan nemlig indeholde oplysninger, som du og din chef ikke talte om under ansættelsessamtalen. Kom og lære mere om ansættelseskontrakter og klausuler. Torsdag 6. maj kl. 17 i HK Hovedstaden, lille mødesal. AKTIVITETER Februar 3. Få styr på din barselsorlov (alle) 15. Erfaringsnetværk (Freelancere) 18. Livskvalitet og alkoholvaner (brancheklubberne) Marts 3. Afdelingens generalforsamling (alle) marts i 100 år (alle) 8. Kvindernes kampdag med demonstration (alle) 10. Hygiejne i praksis (KA klubben) 11. Fra smalltalk til videndeling (AkademiMerkonomerne) 18. Hvordan får jeg det sagt (alle) April 15. Udkørt kl. 3 (alle) 21. Erfaringsnetværk (Freelancere & vikarer) 22. Rundvisning i Frederik 8. palæ (AkademiMerkonomerne) 18 HK SERVICE JANUAR 2010 HK SERVICE JANUAR

11 8. MARTS I 100 ÅR VÆR MED NÅR HK HOVEDSTADEN TYVSTARTER JUBILÆUMSFESTEN SØNDAG D. 7. MARTS KL I RUND MØDESAL PÅ ARTILLERIVEJ 30, 2300 S HVAD VENTER VI PÅ? HVORFOR HAR KVINDER STADIG IKKE OPNÅET LIGELØN EFTER 100 ÅR? EMMAS DILEMMA & SØREN VIEMOSE GØR OP MED DE DÅRLIGE UNDSKYLDNINGER. KRIDT SKOENE TIL DEN STORE FÆLLESDEMONSTRA- TION DEN 8. MARTS. LÆS MERE PÅ OM, HVORDAN 100-ÅRET FOR KVINDERNES INTER- NATIONALE KAMPDAG MARKERES. TILMELD DIG ARRANGEMENTET DEN 7. MARTS PÅ ELLER SKRIV EN MAIL TIL DU KAN OGSÅ RINGE PÅ HUSK DIT CPR-NUMMER OG KURSUSNUMMER TILMELDINGS- FRISTEN ER DEN 25. FEBRUAR HVAD VENTER DU PÅ?

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Nu vil jeg have en rigtig uddannelse

Nu vil jeg have en rigtig uddannelse H O V E D S T A D E N JANUAR/2013 Nu vil jeg have en rigtig uddannelse Da 23-årige Mette Månsson Nielsen fik en elevplads, var hun sikker på, at hun var i gang med at tage en anerkendt uddannelse. Lige

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

??? Afskediget og hvad

??? Afskediget og hvad AF Stine Søndergaard og Sys Tarrild, forhandlingskonsulent hhv. specialkonsulent Afskediget og hvad Finanskrisen har ikke sat sig sine tydelige spor på DSLs fagområder, men vi vælger alligevel at repetere,

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september?

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Hvem har pligt til, at fortælle dig om fare- og sikkerheds- skiltenes betydning? Min arbejdsgiver. Hvornår

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT \ INDHOLD \ IT-FAGETS FAGFORENING...............................................\ 3 \ TRYGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN......................................\

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud inden for undervisningsområdet.

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Her får du mere at vide

Her får du mere at vide Her får du mere at vide er Ligestillingsnævnet? Har du brug for flere oplysninger, kan du læse mere om Ligestillingsnævnet på Internettet på adressen www.ligenaevn.dk Her finder du en klagevejledning og

Læs mere

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu?

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu? LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SJÆLLAND & ØERNE LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF LILLEBÆLT-FYN Sjælland & Øerne Et liv uden for DC-hegnet: Fyringen tvang Pia Heidelbach Larsen, 41, og

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Indledning Sidste års beretning indeholdt en bekymring for den voksende ulighed i samfundet. Desværre har vi stadig denne bekymring. Vi må konstatere, at uligheden fortsat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af dit arbejdsliv i den finansielle sektor. Vi er fagforbundet for hele sektoren, og det betyder,

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. FRATRÆDER DU? ER DU

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Dansk Metals servicenøgle

Dansk Metals servicenøgle Dansk Metals servicenøgle - et overblik over service, rettigheder og vigtige regler Velkommen i Metal Som medlem af Dansk Metal er du med i et stærkt fagligt fællesskab, der arbejder på at sikre alle medlemmer

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Danske Bandagister, Fraktionen Af Lønmodtagere

Referat fra ordinær generalforsamling i Danske Bandagister, Fraktionen Af Lønmodtagere Referat fra ordinær generalforsamling i Danske Bandagister, Fraktionen Af Lønmodtagere Den 27. marts 2009, på Hotel Grand Park, Ørnumvej 6, 4220 Korsør 1. Valg af dirigent. Helle Thomas blev valgt. 2.

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. OPSAGT? ER DU BLEVET

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som medlem af Teknik- og Servicesektoren Derfor skal du være med i fællesskabet I FOAs Teknik- og Servicesektor samler vi en lang række faggrupper, som

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Dansk Journalistforbund Faglig afdeling Februar 2015 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere