Når du har brug for hjælp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når du har brug for hjælp"

Transkript

1 H O V E D S T A D E N JANUAR/2010 Når du har brug for hjælp Anja Svendsen bad forgæves Krifa om hjælp, da hun ikke fik den løn, hun havde krav på. I dag får hun hjælp fra HK. Så nu har jeg lært, at det ikke er lige meget, hvilken fagforening, man er medlem af, siger hun. Læs side 4 og lederen.

2 I N D H O L D L E D E R Forsidefoto: Arkiv Ingen hjælp fra Krifa - Det var billigere end HK. Derfor meldte jeg mig ind i Kristelig Fagbevægelse. I dag har jeg lært, at der er en grund til at Krifa er billigere. Man får ikke en ordentlig hjælp, når man har brug for det, siger Anja Svendsen. Læs side 4 HK Service Hovedstaden Artillerivej København S Postadresse: Artillerivej 30, Postboks 333, 0900 København C Tlf: Fax: Redaktion: Formand René Knudsen (ansvarshavende) Medarbejdere og bestyrelse Redaktør: Dorte Schmidt (DJ) Layout: raschgrafik.dk Tryk: Color Print A/S Oplag: Deadline for næste nummer: 19. februar Det udkommer 26. marts Fyret efter kritik af arbejdsmiljøet Servicemedarbejder Mikael Bo Pedersens var forståeligt nok bekymret for sit arbejdsmiljø ved udsigten til at stå i et kælderlokale uden vinduer og kopiere i timevis. Bekymringen fik Bibliotekarforbundet til at fyre ham på gråt papir. Læs side 16 Beretning 2009 Klar til nye udfordringer Alle skal have ret til overenskomst 60 millioner til medlemmerne Et fællesskab på HK ere Ud på arbejdspladserne Væk med uligheden I gang med selvvalgt uddannelse Krisen skal overvindes Tillidsrepræsentanterne rykker Blad hjemmeside nyhedsbrev Kort og godt side 15 Din løn er vigtig De er på valg Vi ses til generalforsamlingen Side 7-14 Det sker side 18 Faglig førstehjælp Tlf: Kontingenthenvendelser Tlf: Administrationen Tlf: Åbningstider: Se HK Bornholm Paradisvej Rønne Tlf: Fax: HK SERVICE JANUAR 2010 Er din kollega ordentlig sikret? Forårets overenskomstforhandlinger kan meget vel resultere i en storkonflikt. Sker det, får du naturligvis dækket din løn fra HK. Men hvad med din kollega, som ikke er medlem? For første gang i mange år er HK gået ind i overenskomstforhandlingerne med et ultimativt krav: 50 % reglen skal fjernes. Ellers stemmer vi nej. 50 % reglen betyder, at en arbejdsgiver ikke skal indgå overenskomst med HK med mindre, mindst halvdelen af medarbejderne på HK-området er medlem af HK. Det betyder, at HK ere er afskåret fra at få de ordnede løn- og arbejdsvilkår, som følger med en overenskomst, og som alle andre faggrupper har adgang til. Reglen er ikke alene diskriminerende. Den betyder også, at det er dine kollegers skyld, hvis du ikke er dækket af en overenskomst med de rettigheder om pension, overtidsbetaling, løn under barsel, feriefridage og andet, som følger med. Hvis dine kolleger har valgt ikke at være medlem af en fagforening, går det med andre ord ud over dig. Og det samme er tilfældet, hvis dine kolleger er medlem hos et af de billige alternativer til en fagforening som Krifa eller Det Faglige Hus. Discount-foreningerne har ingen aftaler med arbejdsgiverorganisationerne og har derfor ingen indflydelse på hverken dine eller dine kollegers løn- og arbejdsvilkår. Ved dine kolleger, at det er deres skyld, at du ikke har de samme arbejdsvilkår, som man har på en arbejdsplads med overenskomst? Hvis ikke, så fortæl det. Og gør dem samtidig opmærksom på, hvor dårligt de rent faktisk er stillet. Ikke bare hvis der kommer en konflikt, hvor du skal strejke, og dine kolleger bliver lock-outet. Men også hvis de i det hele taget får brug for hjælp fra en rigtig fagforening til at løse et fagligt eller juridisk problem. Som medlem af HK får du fuld dækning for dit løntab under en konflikt. Det gør din kollega ikke. Som medlem af HK har du adgang til juridisk hjælp, hvis du bliver uenig med din arbejdsgiver. Det har din kollega heller ikke. Mange tror, at discount-foreningerne leverer samme vare som en rigtig fagforening bare billigere. De kan altså godt tro om igen. HK har indgået klare aftaler med arbejdsgiverne om, at konflikter helst skal løses gennem det fælles fagretslige system, så dyre retssager kan undgås. Den slags aftaler har discount-foreningerne ikke. De er nødt til at bruge domstolene med alt hvad der følger af sagsomkostninger og advokatregninger. Og med udsigten til store udgifter, er det slet ikke sikkert, at de har lyst til at gå videre med sagen. Samtidig dækker discount-foreningerne ikke alle sagens udgifter for deres medlemmer. Det gør HK. Hvis HK vinder en sag for dig, får du hele erstatningen udbetalt, mens vi betaler alle sagens omkostninger. Ved din kollega, hvor dårligt han eller hun rent faktisk står uden HK? Hvis ikke, så fortæl det. René Knudsen Afdelingsformand HK SERVICE JANUAR

3 O R G A N I S E R I N G O R G A N I S E R I N G Ingen hjælp fra Krifa - Det var billigere end HK. Derfor meldte jeg mig ind i Kristelig Fagbevægelse. I dag har jeg lært, at der er en grund til at Krifa er billigere. Man får ikke en ordentlig hjælp, når man har brug for det, siger Anja Svendsen. Af Dorte Schmidt Indtil den dag Anja Svendsen fra Jyllinge fik brug for hjælp, kunne hun ikke se, der var nogen grund til at betale mere end højst nødvendigt for at være medlem af en A-kasse og fagforening. Men hun er blevet klogere. I dag får hun hjælp fra HK Service Hovedstaden til at få udbetalt sin løn fra sin tidligere arbejdsplads. Ifølge Krifa skylder arbejdsgiveren hende nemlig ikke en krone. Da Anja bliver ansat hos callcenterfirmaet GoExcellent i maj 2008 har hun ifølge sin kontrakt en arbejdstid på mindst 15 timer og op til 37 timer om ugen. Men selv om hendes gennemsnitlige arbejdstid reelt er 30 timer, udbetaler firmaet kun løn for 15 timer, når hun er sygemeldt. De første gange det sker, lykkes det hende at overbevise firmaet om, at der er sket en fejl og få efterreguleret sin løn. Slidt ned af rengøring I juli får hun varsel om, at hendes jobfunktion bliver ændret, så hun fra november skal have helt nye arbejdsopgaver i en anden afdeling. Ønsker hun ikke det, betragtes varslet som en opsigelse. - Jeg kan ikke holde til at arbejde for meget med computer. Så jeg siger nej tak, fortæller Anja. Hun har arbejdet med rengøring på skoler, plejehjem og andre institutioner i over 35 år og er fysisk nedslidt. Det er især gået ud over hendes højre arm, som hun i perioder slet ikke kan bruge. Samtidig plages hun af så stærke smerter, at hun indimellem må gå hjem. - Det sker også ind imellem i min opsigelsesperiode. Og igen får jeg så kun løn for 15 timer om ugen, når jeg er sygemeldt, fortæller hun. Krifa kan ikke hjælpe I samme periode arbejder HK s team af organisere aktivt med at få HK erne hos GoExcellent til i højere grad at få indflydelse på deres arbejdsplads. Da firmaet ikke ønsker, at HK s repræsentanter kommer ind på arbejdspladsen, står organiserne dagligt ved indgangen for at snakke med medarbejderne om deres arbejdsforhold. - Første gang jeg møder dem, fortæller jeg, at jeg er Organisere i aktion I løbet af efteråret har HK Hovedstadens team af organisere næsten dagligt stået foran hovedindgangen til callcenterfirmaet GoExcellent. Formålet er at få medarbejderne til selv at arbejde for at få ordnede løn- og arbejdsvilkår. Firmaet ønsker ikke at indgå overenskomst med HK og har heller ikke pligt til at gøre det, så længe arbejdsgiverorganisationerne holder fast i den uretfærdige 50 % regel. Den betyder, at HK ere ikke kan kræve overenskomst med mindre mindst 50 procent af medarbejderne er medlem af HK. - Derfor er det vigtigt, at medarbejderne selv indser, at de ikke får en overenskomst, med mindre de selv går i gang med at arbejde mere målrettet for det. Blandt andet ved at få flere af kollegerne til også at melde sig ind i HK, forklarer organiser og faglig sekretær Olfert Kristensen fra HK Service. - Vi vil selvfølgelig hellere indenfor og tale med de ansatte der. Men det vil ledelsen ikke have. Så i stedet står vi ved indgangen, så vi kan tale med medarbejderne, når de kommer og går, fortæller han. Og indsatsen virker. Siden teamet af organisere for alvor satte fokus på firmaet i september, er antallet af medlemmer blevet fordoblet flere gange. - Samtidig kan vi mærke, at rigtig mange af dem er blevet meget mere bevidste om, at de også selv kan gøre noget for at nå en resultat, siger Olfert. medlem af Krifa og derfor ikke regner med, at de så har lyst til at tale med mig. Men det har de nu alligevel, fortæller Anja, der især kommer til at snakke rigtig meget med faglig sekretær Olfert Kristensen fra HK Service. - Han råder mig til at kontakte Krifa og få dem til at hjælpe mig. Så det gør jeg. Og i første omgang får jeg også at vide i telefonen, at jeg selvfølgelig skal have løn under sygdom svarende til den tid, jeg reelt arbejder. Men da jeg sender mine papirer ind til dem, skriver de tilbage til mig, at jeg alligevel ikke har krav på at få mere end for de 15 timer, fortæller hun. Ifølge brevet fra Krifa er der afsagt flere højesteretsdomme, som fastslår, at medarbejdere kun skal 4 HK SERVICE JANUAR 2010 have løn under sygdom for det antal timer, de er ansat til ifølge ansættelseskontrakten. Derfor kan de ikke hjælpe Anja. HK går ind i sagen - Jeg viser brevet til Olfert, som først på det tidspunkt siger, at HK gerne vil hjælpe mig, hvis jeg melder mig ind, siger hun. For Olfert er der ingen tvivl om, at Anja har fået udbetalt knap kroner for lidt i de sidste måneder af sin ansættelse. Der findes nemlig ingen højesteretsdomme, der støtter Krifas vurdering. Så han sender sagen videre til sin faglige chef. Resultatet er, at HK nu kræver, at Anja får udbetalt den manglende løn under sygdom samt en erstatning svarende til tre måneders løn, fordi ansættelseskontrakten er i strid med loven om ansættelsesbeviser. - Det er bestemt ikke lige meget hvilken fagforening man melder sig ind i. Men det opdager man først, når man selv står med et problem. Jeg fik bare ingen hjælp fra Krifa, siger Anja Svendsen. Samarbejder om en løsning At der er så stor forskel på HK og Krifas vurdering af samme sag, kan der være mange forklaringer på. Men ifølge Steen Preisler, faglig chef i HK Service, er den mest nærliggende, at HK er med i Samarbejdsaftalen mellem LO og DA (Dansk Arbejdsgiverforening) og derfor også kan få afgjort eventuelle stridigheder mellem arbejdsgivere og lønmodtagere i Samarbejdsnævnet, som består af repræsentanter fra både arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer. - Den slags aftaler med arbejdsgiverorganisationerne har de såkaldt gule fagforeninger ikke. Så hvis de skal føre en sag helt til ende, er de nødt til at gå til domstolene. Og det er som bekendt en bekostelig affære. Også selv om man vinder sagen, pointerer Steen Preisler. Rigtige fagforeninger har en aftale I første omgang forsøger HK at finde en løsning sammen med Dansk Erhverv, som GoExcellent er medlem af. Lykkes det ikke, bliver sagen sendt videre til Samarbejdsnævnet. I dag er langt de fleste virksomheder medlemmer af en organisation under DA. Det betyder, at der på forhånd er aftalt retningslinjer for, hvordan uenigheder med medarbejdere skal løses. Hvis de pågældende medarbejdere vel at mærke er medlem af en fagforening HK SERVICE JANUAR

4 K O R T O G G O D T under LO som for eksempel HK. For Anja Svendsen har hele historien betydet, at hun ikke længere er det mindste i tvivl om, at hun for fremtiden kun vil være medlem af en rigtig fagforening. Og hun har også sørget for at få flyttet sin 19-årige hjemmeboende søn over i HK. - Ham har jeg jo også sørget for at få ind i Krifa. Men nu ved jeg, det ikke er godt nok, hvis uheldet er ude, siger hun. Heldigt at HK var der - Hvis HK ikke tilfældigvis havde arbejdet med organisering på min arbejdsplads, havde jeg sandsynligvis ladet mig spise af med Krifas afslag. I stedet er HK nu gået ind i min sag, og har gjort rigtig meget for at hjælpe mig. Så nu er jeg ikke i tvivl om, det bestemt ikke er lige meget, hvilken fagforening man er medlem af, siger hun. I øjeblikket er hendes kommune i gang med at afklare, om hun skal godkendes til et fleksjob. - Også i den forbindelse er det rart at have en god fagforening i ryggen. De har for eksempel sagt, at jeg skal huske at få en bisidder med fra HK, når løn- og arbejdsvilkår i et fleksjob skal forhandles på plads. Mange får åbenbart ikke den pension, de har krav på, fortæller hun. For Anja er det også en overraskelse, at HK har været så positive overfor hende, når hun nu rent faktisk var medlem af en anden fagforening. - Det havde jeg ikke regnet med. Men det er dejligt at få hjælp. Jeg er alene med min søn, så jeg har brug for hver en krone, jeg kan få hjem, siger hun, der ind imellem har været nødt til at låne penge af familien for at kunne betale sine regninger. Læs mere om samarbejdet mellem LO og DA hos Samarbejdsnævnet B E R E T N I N G H K S E R V I C E H O V E D S TA D E N Af Dorte Schmidt Tegninger: Bob Katzenelson Klar til nye udfordringer HK Service Hovedstaden er godt rustet til overenskomstforhandlingerne, hvor hovedkravene er ligeløn og fjernelse af den diskriminerende 50% regel. Samtidig blev 2009 året, hvor afdelingen for alvor har forvandlet sig til at være en organiserende fagforening, som først og fremmest er til stede ude på arbejdspladserne. På de kommende sider kan du læse mere om afdelingens initiativer i det forgangne år og planer for fremtiden. Alle skal have ret til overenskomst 50 % reglen er en medvirkende årsag til, at kvinder får mindre i løn end mænd. Derfor er det et ultimativt krav til overenskomstforhandlingerne, at reglen fjernes. Sker det ikke, stemmer vi nej, siger afdelingsformand René Knudsen. Af Dorte Schmidt Meld en kollega ind Som medlem af HK, kan du få faglig hjælp fra den dag, du har meldt dig ind. Når det gælder juridisk bistand i form af for eksempel hjælp fra en advokat, skal du have været medlem i mindst tre måneder, før du kan få det. Du kan melde dig ind på eller ved at ringe til tlf HK SERVICE JANUAR 2010 Mindst HK ere er udelukket fra at få en overenskomst og dermed også pension, ret til feriefridage, løn under barsel, overarbejdsbetaling og mange af de andre goder, som afhænger af, om man er omfattet af en overenskomst eller ej. Årsagen er 50 % reglen, som kræver at mindst halvdelen af de ansatte indenfor HK-området på en arbejdsplads skal være medlem af HK, før man kan få en overenskomst. Reglen er et levn fra 30 ernes industrisamfund og gælder kun for HK ere. Alle andre faggrupper kan få en overenskomst, lige så snart en arbejdsgiver har meldt sig ind i en arbejdsgiverorganisation. - Det er grov diskrimination af HK erne. Reglen betyder, at vores medlemmer mange steder er tvunget til at arbejde under væsentligt ringere vilkår end andre faggrupper. Derfor skal reglen væk, understreger René Knudsen. Krav om ligeløn HK har i mange år forgæves kæmpet for at få den diskriminerende regel fjernet fra aftalerne mellem HK og arbejdsgiverorganisationer som Dansk Erhverv og Dansk Industri. Men hver gang har arbejdsgiverne nægtet. - Nu skal den fjernes. Det er fuldstændig urimeligt at mange tusinder HK ere ikke har ret til at få ordnede arbejdsforhold på lige fod med alle andre. Samtidig står den i vejen for HK s krav om ligeløn til mænd og kvinder, der også kommer til at fylde i forårets forhandlinger, siger afdelingsformanden. Diskriminerende På HK-området er syv ud ti ansatte kvinder. Derfor er 50 % reglen også stærkt kønsdiskriminerende. - Det betyder nemlig, at rigtige mange kvinder heller ikke vil blive omfattet af de regler om ligeløn, som vi også kæmper for at få gennemført i overenskomsterne, pointerer René Knudsen. HK har skudt forhandlingerne i gang både på og på Facebook i gruppen 50 %-reglen er 100 % diskrimination. HK SERVICE JANUAR

5 B E R E T N I N G B E R E T N I N G 60 millioner til medlemmerne Et fællesskab på aktive HK ere I 2009 har HK Service Hovedstaden skaffet 60 millioner kroner hjem til medlemmerne. Det er 16 millioner kroner mere end sidste år. HK s største afdeling tæller mere end HK-medlemmer, der arbejder i et væld af brancher indenfor serviceområdet. Over tusind medlemmer har i årets løb fået hjælp fra HK Service Hovedstaden til at løse konflikter med deres arbejdsgivere. Resultatet er, at afdelingen har hentet 59,8 millioner kroner hjem til medlemmer. Uden hjælp fra HK havde mange af dem sandsynligvis aldrig fået en krone. Årsagen til den relativt store stigning skyldes det stigende antal konkurser. Det betyder, at flere medlemmer end normalt har fået hjælp til at beregne deres tilgodehavender i form af løn, feriepenge, pension, feriefridage og andet fra deres konkursramte arbejdsgiver. Derefter udbetaler Lønmodtagernes Garantifond de penge, som de har til gode. Du har krav på fuld juridisk bistand fra HK efter bare tre måneders medlemskab. Faglig bistand kan du få fra den dag, du melder dig ind. Sager i HK Service Hovedstaden Igangværende Afsluttede Aftaleloven Aftaleloven Afskedigelse, opsigelse, bortvisning, advarsel Afskedigelsesnævnet Aktieoptionsloven Arbejdstid Arbejdsmarkedspolitik Arbejdsskade, ulykker mv Barselsorlov og orlov Deltidsloven De sociale love Elevsager EU-direktiver og bekendtgørelser Ferieloven Fleksjob Forskelsbehandling Fritvalgsordning Funktionærlov Konkurrence- og kundeklausuler Ligebehandling og ligeløn Lov om ansættelsesbeviser Lov om dagpenge ved sygdom og barsel Løn Lønmodtagernes Garantifond og konkurser Markedsføringsloven Overenskomster Pension Psykisk arbejdsmiljø Skatteloven Sygdom HK Service Hovedstadens indsats med at fastholde medlemmerne har båret frugt: I dag er der færre end for bare få år siden, der melder sig ud. Desværre er der også færre, der melder sig ind. Og samtidig sætter finanskrisen sit spor, også når det gælder medlemstallet. En stor del af afdelingens medlemmer arbejder i hovedstaden, men bor rundt omkring på Sjælland. Og når de mister deres arbejde og bliver ledige, hører de ikke længere hjemme i HK Service Hovedstaden, hvor de havde deres arbejde, men i den afdeling, hvor de bor. Alt i alt betyder det, at afdelingen ikke er blevet større i det forgangne år, men i stedet er skrumpet en smule. En broget skare Som medlem af HK Service er du med i et fællesskab, der dækker en række brancher indenfor Privat Service, Sundhed & Velvære, Organisationer, Transport & Turisme og Luftfart. Fælles for medlemmerne er, at de alle arbejder et eller andet sted i Region Hovedstaden. Her er medlemmerne Branchesektion Privat Service Herunder brancheklubberne HK/Bolig BfA Branchesektion Sundhed & Velvære Herunder brancheklubben Klinikassistenter i KA-klubben Branchesektion Organisationer Svarende til Brancheklubben for Organisationer Branchesektion Transport & Turisme Branchesektion Luftfart Medlemmer i tværfaglige brancheklubber Sam-Data LAK Læge- og sygeplejesekretærer AkademiMerkonomer Freelancere & vikarer Seniorklubberne Udlændingeservice Virksomhedsoverdragelse I alt Opgørelsen dækker perioden 1. januar 2009 til 31. december De afsluttede sager har i alt skaffet 59,8 millioner kroner til medlemmerne. 8 HK SERVICE JANUAR 2010 HK SERVICE JANUAR

6 B E R E T N I N G B E R E T N I N G Ud på arbejdspladserne Væk med uligheden I 2009 har HK Service Hovedstaden for alvor forvandlet sig til en organiserende fagforening, som først og fremmest er til stede ude på arbejdspladserne. I årets løb har hundredvis af virksomheder haft besøg. Vi skal have ligeløn nu. Og den stigende ulighed skal bekæmpes. HK Service Hovedstaden og afdelingens ulighedsudvalg arbejder målrettet på at skabe et mere retfærdigt samfund. HK Service Hovedstaden sætter en ære i at være til stede der, hvor medlemmer er. Så hvis du ind imellem har haft problemer med at fange en af afdelingens faglige sekretærer over telefonen, er der en naturlig forklaring. De faglige sekretærer og teamet af organisere bruger en stor de af deres tid med at inspirere og engagere de mange HK ere ude på arbejdspladserne. Det er blevet til mange hundrede besøg på virksomheder med det resultat, at flere og flere medlemmerne er blevet rustet til selv at kæmpe for indflydelse og bedre arbejdsforhold på lige netop deres arbejdsplads. Aktive HK ere Selv om du måske er dækket af en landsdækkende overenskomst eller en af de mere end 500 særoverenskomster, som afdelingen har indgået, er der mange medlemmer, der ikke har overenskomst og dermed heller ikke har ret til pension, feriefridage, løn under barsel og hvad, der ellers følger med. Afdelingen hjælper naturligvis gerne sine medlemmer med at få forhandlet sig frem til ordnede forhold. Men det kan sjældent lade sig gøre uden opbakning fra engagerede og aktive medlemmer på arbejdspladsen, der gerne vil være med til at ændre på forholdene. Det virker Afdelingens tætte kontakt til HK erne på arbejdspladserne virker. Resultatet er ikke alene, at flere og flere arbejder aktivt for at få forbedret arbejdsforholdene. Det stigende engagement blandt HK erne betyder også, at flere og flere melder sig ind i HK. Det øger naturligvis mulighederne for at få en aftale på plads væsentligt. Ikke mindst så længe den uretfærdige 50 % regel stadig gælder. Ifølge den skal arbejdsgivere, som er med i en arbejdsgiverorganisation, kun indgå overenskomst, hvis over halvdelen af medarbejderne på HK-området er medlemmer af HK. Er du dækket? Ud over de mere end 500 særoverenskomster har HK Service landsdækkende overenskomster med: Dansk Industri (herunder HTS Arbejdsgiverforeningen) Dansk Erhverv Tandlægeforeningen HORESTA PLA (Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening) Boligselskabernes Landsforening. Kontakt afdelingen, hvis du arbejder et sted uden overenskomst. Så hjælper vi dig med at få en aftale på plads. Det er åbenlyst urimeligt at kvinder stadig stilles væsentligt ringere økonomisk end deres mandlige kolleger. Ikke alene får kvinder i gennemsnit 18 procent mindre i løn end mændene. Mange kvinder rammes også ekstra hårdt, fordi de heller ikke får løn og pension under barsel eller må nøjes med løn i kun en del af barselsperioden. Derfor stiller afdelingen igen krav om fuld løn og pension under hele barselsperioden, når overenskomsterne skal fornyes til foråret. Samtidig skal mænd have ret til mere barsel, så vi også får ligestilling på det område. Ligestilling nu Også afdelingens ulighedsudvalg har i årets løb især sat fokus på den manglende ligestilling mellem kønnene. Næsten 300 medlemmer deltog i 8. marts arrangementet om at kende magten for at nå den. Her kunne de høre Ritt Bjerregård og Hanne Vibeke Holst fortælle om deres egne personlige kvinderoller og om, hvad der skal til for at får reel indflydelse. I maj diskuterede medlemmerne kønskvotering med fem markante karrierekvinder. Konklusionen var så klar, at flere modstandere blev overbevist undervejs: Kønskvotering er nødvendig, Din løn er vigtig hvis vi skal have flere kvinder ind i virksomhedernes bestyrelser og ledelser. Og som optakt til kommunalvalget, deltog medlemmerne i et vælgermøde med seks kvindelige kandidater. De fortalte om, hvordan de vil arbejde for at gøre en forskel på områder som har betydning for uligheden i det danske samfund. Nemlig når det gælder vores sundhed, boliger, arbejdsmarked, skoler og sociale forhold. Mere retfærdighed I det hele taget arbejder både afdelingen og ulighedsudvalget målrettet på at sætte en stopper for den stigende ulighed og få vendt udviklingen, så vi får et retfærdigt samfund. Vi vil ikke acceptere: At mænd og kvinder ikke har lige muligheder. At en stadigt stigende del af befolkningen lever i fattigdom. At bestemte befolkningsgrupper diskrimineres. At store dele af verdens befolkning må leve med sult og undertrykkelse. HK s lønstatistik er et uundværligt redskab både under overenskomstforhandlinger og individuelle lønforhandlinger. Derfor har afdelingen og brancheklubber også i år ringet rundt til medlemmer, der i efteråret havde glemt at sende oplysninger om deres løn ind til HK. Selve statistikken kan ses på så snart den er færdigbearbejdet. 10 HK SERVICE JANUAR 2010 HK SERVICE JANUAR

7 B E R E T N I N G B E R E T N I N G I gang med selvvalgt uddannelse Tillidsrepræsentanterne rykker Flere og flere har nu fået øjnene op for retten til selvvalgt uddannelse, som har været en del af overenskomsterne i hele Siden januar sidste år har de fleste overenskomster givet dig ret til to ugers selvvalgt uddannelse om året. Mindst 85 procent af din løn og kursusudgifterne dækkes af de nye kompetencefonde, som arbejdsgiverne betaler ind til. For at udbrede kendskabet til selvvalgt uddannelse har afdelingen besøgt 80 virksomheder for at oplyse om, hvordan man kommer i gang. Desuden har alle medlemmer været inviteret til et inspirationsmøde sammen med en række kursusudbydere. Resultatet er, at både medlemmer Krisen skal overvindes Finanskrisen har i årets løb ramt mange medlemmer på deres levebrød. Værst ramt er de tusindvis af unge, som ikke kan få en uddannelse. Nedskæringer, fyringsrunder og konkurser har sat sit præg på Afdelingen har gjort sit for at hjælpe de mange kriseramte medlemmer videre og har desværre også været nødt til at afvise en del især unge, som ikke har meldt sig ind i tide. Det kommer stadig bag på alt for mange, at hvis man ikke har en fagforening og en a-kasse i ryggen, er der kun kontanthjælpen at leve af, når man mister sit arbejde. Og det får man kun, hvis man ikke har andre værdier i form af for eksempel en ejerbolig eller en bil. Rammer unge Afdelingen har også gjort sit for at hjælpe de mere end unge, der som følge af finanskrisen ikke kan finde en praktikplads og derfor ikke kan få deres uddannelse. Det er ikke alene urimeligt overfor de unge. Det kommer også til at ramme virksomhederne hårdt, når de om få år igen kommer til at mangle kvalificeret arbejdskraft. Under virksomhedsbesøg og i den daglige kontakt med arbejdsgivere råder afdelingen derfor løbende virksomhederne til ikke at finde besparelser ved at droppe elevpladserne. Samtidig er HK Ungdom Hovedstaden på banen med kampagnen PrakTik Tak! Formålet er at motivere virksomheder, forældre og unge til selv at gå aktivt at gå ind i kampen for at skaffe flere praktikpladser. og virksomheder nu for alvor har indset fordelene ved den nye ordning og er kommet i gang med at bruge den. Projektet for tillids repræsentanter har gjort afdelingen endnu mere handlekraftig. Selve evalueringen af projektet er ved at være klar og bliver offentliggjort på generalforsamlingen. Tillidsrepræsentanter og andre fagligt valgte er den helt uundværlige krumtap, når det gælder afdelingens kontakt til både medlemmer og arbejdspladser. De spiller nemlig en altafgørende rolle, både når det gælder om at sikre ordentlige arbejdsforhold og i indsatsen for at involvere og engagere kollegerne. Derfor har HK Service siden 2007 gjort en ekstra indsats for at sikre, at tillidsvalgte får de bedst mulige vilkår. I første omgang ved at gennemføre en undersøgelse blandt de flere hundrede tillidsrepræsentanter, for at få et klart svar på, hvordan de helst vil serviceres af afdelingen. Og siden ved at gennemføre de mange forslag til forbedringer, som tillidsrepræsentanterne har efterspurgt. Tæt samarbejde Resultatet er et tættere og mere konstruktivt samarbejde mellem afdelingens faglige sekretærer og de tillidsvalgte. Blandt andet gennem udviklingssamtaler og præcise uddannelsesplaner for den enkelte samt ved at gennemføre flere af den type temamøder/arrangementer, som de tillidsvalgte ønsker sig. Der er nemlig ingen tvivl om, at tillidsrepræsentanterne tager deres rolle alvorligt og arbejder dybt seriøst for både at sikre kollegerne og bevare deres arbejdsplads også i krisetider. I dag er projektet afsluttet og under evaluering. De mere præcise resultater af projektet og tillidsrepræsentanternes vurdering af afdelingen kan du høre mere om på generalforsamlingen den 3. marts, hvor evalueringen er klar. Vil du være med? Arbejder du et sted, hvor der endnu ikke er en tillidsrepræsentant eller andre tillidsvalgte? Så er det måske noget for dig. Som tillidsvalgt får du større indflydelse på, hvordan din arbejdsplads udvikler sig. Og du får adgang til informationer, som du måske ellers ikke ville få. Samtidig kommer du til at indgå i afdelingens faglige netværk og kan deltage i arrangementer og kurser, der er målrettet fagligt aktive. Kontakt afdelingen, og få hjælp til at komme i gang. Blad hjemmeside nyhedsbrev HK Service Hovedstaden holder dig løbende opdateret om, hvad der sker. Medlemsbladet udkommer seks gange om året og sendes ud sammen med sektorbladet HK/Privat. Afdelingens hjemmeside er en integreret del af de øvrige HK hjemmesider, så du nemt og hurtigt kan komme videre fra afdelingen til for eksempel sektor og forbund. På afdelingens hjemmeside kan du løbende følge med i, hvad der sker i afdelingen og tilmelde dig kurser og aktiviteter. Det er også her, du kan tilmelde dig nyhedsbrevet. Så får du automatisk besked, når afdelingen har vigtige og aktuelle informationer, nyheder eller tilbud. 12 HK SERVICE JANUAR 2010 HK SERVICE JANUAR

8 B E R E T N I N G K O R T O G G O D T Vi ses til generalforsamlingen Motion er godt også for gravide Kvinder, der dyrker motion under graviditeten, føder oftere normalvægtige børn end ikke-aktive kvinder. Det er hovedresultatet af en stor dansk undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed. Dermed støtter undersøgelsen Sundhedsstyrelsens anbefalinger om, at raske, gravide kvinder bør dyrke minimum 30 minutters moderat motion om dagen. Sæt kryds i kalenderen den 3. marts, hvor afdelingen holder generalforsamling. Afdelingen indkalder hermed til ordinær generalforsamling Onsdag den 3. marts 2010, kl I HK Hovedstaden, Rund mødesal Artillerivej 30, 2300 København S Dørene åbnes kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent/er 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg af stemmeudvalg 4. Beretning 5. Indkomne forslag 6. Valg ifølge lovene: Formand Bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsessuppleanter Bestyrelsesmedlem til HK Hovedstadens regionsbestyrelse Bestyrelsessuppleanter til HK Hovedstadens regionsbestyrelse Repræsentantskabsmedlemmer og -suppleanter 7. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ifølge lovene være afdelingen i hænde syv dage før generalforsamlingens afholdelse. Spis med Få lidt at spise og drikke, før du går til generalforsamling kl i kantinen på 6. sal. Du kan tilmelde dig på kuponen eller på Kurser i din mail-boks Tilmeld dig Nyhedsbrevet Kursusnyt og få tilbud på mail om alle de kurser, som HK Hovedstaden tilbyder i samarbejde med forskellige uddannelsesinstitutioner. Det drejer sig blandt andet om AMU-kurser, der alle finder sted i HK Hovedstandens egne lokaler, så du kommer til at gå på kursus sammen med andre medlemmer af HK. Du finder tilbud om kurser i HK Hovedstaden og det nye nyhedsbrev på afdelingens hjemmeside. EU kræver ligestilling EU har i adskillige år presset på for at få Danmark til at opfylde reglerne for ligebehandling mellem mænd og kvinder. Blandt andet har Danmark stadig ikke en uafhængig institution, der skal beskytte ofre for kønsdiskrimination og føre tilsyn med udviklingen på ligestillingsområdet. For at afværge en sag fra EU foreslår ligestillingsminister Inger Støjberg nu, at Institut for Menneskerettigheder skal varetage den opgave. Men Kvinderådet er bekymret for den løsning. - Der foreligger ikke noget konkret lovforslag endnu, så vi ved ikke, hvilke opgaver Institut for Menneskerettigheder helt præcist skal tage sig af eller hvor mange penge, der følger med. Men det ligner en utilfredsstillende minimumsløsning, skriver Kvinderådet i sit nyhedsbrev. De er på valg Følgende medlemmer af bestyrelsen er på valg: Formand René Knudsen John Mejdahl Jeppesen, Fødevareforbundet NNF Kristence Cavagnaro, BCD Travel Kurt Kristensen, Boligselskabet KAB Mariane Hvestendahl, LO i Danmark. Og som suppleanter: Karsten Kjær Andersen, Novia Pia Keis, Bo-vest Søren Ahlgren, ATP. Derudover skal der vælges to nye medlemmer i stedet for Jan Krogså, SL Nordsjælland, der har skiftet branche og Yrsa Eghave, HK/Danmark, der ikke genopstiller. Den øvrige bestyrelse er: Alis Sandgreen, Fødevareforbundet NNF Henriette Bradtberg, 3F Lona Skjørbæk, Kræftens Bekæmpelse Mai-Brit Hoff Kjeldsen, SAS Nina Bech Engelsen, Handelskartellet Per Mikkelsen, Grontmij Carl Bro A/S Bente Madvig Holm, Tandlægerne Chr. Plads, som tilforordnet fra Bornholm. LO foreslår fattigdomsgrænse Flere og flere i Danmark havner i fattigdom. Det har fået LO til i forbindelse med EU s fattigdomsår 2010, at foreslå, at vi får indført en fattigdomsgrænse i Danmark. Ifølge forslaget skal danskere, der i mere end to år, har levet for mindre end kroner om året betegnes som fattige. Definitionen skal gælde alle undtagen studerende. Ifølge LO s forslag til en fattigdomsgrænse er godt mennesker heraf børn - reelt fattige i Danmark. Konkurrenceevnen har det fint Danmark taber ikke markedsandele, som det ellers ofte hævdes. Tværtimod. En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at Danmarks eksport er vokset lige så hurtigt eller hurtigere end importen i de lande, vi handler med. Danmark har med andre ord ikke tabt markedsandele i kroner og ører. Og det betyder, at den danske konkurrenceevne har det fint. 14 HK SERVICE JANUAR 2010 HK SERVICE JANUAR

9 Y T R I N G S F R I H E D Y T R I N G S F R I H E D Fyret efter kritik af arbejdsmiljøet - Jeg er ramt på mit levebrød. Det bliver man bitter af, siger Mikael Bo Pedersen, der under hele sagen har følt sig meget alene. Godt man har HK, siger han. Af Dorte Schmidt Er det i orden at skulle stå tre timer om dagen ved en kopimaskine i et kælderlokale uden vinduer? Nej, mener servicemedarbejder Mikael Bo Pedersen, der derfor så mindeligt beder sin arbejdsgiver, Bibliotekarforbundet, om at lade være med at flytte kopimaskinen. Svaret er en fyreseddel. - Det kommer fuldstændig bag på mig, at en fagforening kan opføre sig sådan. En fagforening skal jo netop sikre, at medlemmerne har ordentlige arbejdsforhold og et godt og sikkert arbejdsmiljø. Så er det da svært at forstå, at det samme åbenbart ikke gælder forbundets egne medarbejdere. Sådan siger Mikael Bo Pedersen, der ikke lægger skjul på, at han i dag er en bitter mand. - Bibliotekarforbundet har smadret mit levebrød. Siden fyringen har jeg søgt jobs uden held, siger han, der i øjeblikket er i job med løntilskud på Herlev Bibliotek. Det betyder, at han i de sidste år kun har haft dagpenge at leve af. - Så når jeg nu har fået medhold, og Bibliotekarforbundet skal betale mig godt kroner i godtgørelse, er det jo knap nok et plaster på såret, siger han. Dygtig medarbejder Siden Mikael blev ansat i juni 1995, har han ellers været en skattet medarbejder. Så sent som i 2005 er konklusionen efter medarbejdersamtalen med direktøren, at han udfører sit arbejde godt og grundigt og med stor ansvarsfuldhed. Desuden at han til fulde lever op til at være ansat i en reception, hvor service, stabilitet, effektivitet og venlighed er i centrum. Samme melding får Mikael i en anbefaling året efter, hvor han beskrives som en god, venlig og stabil medarbejder med rette fokus på ordentlighed, levering til tiden og præcision. Men tilfredsheden med hans indsats ender brat den dag, hvor Mikael med rette bliver bekymret for sit fremtidige arbejdsmiljø. Intet dagslys Årsagen er en planlagt ombygning, der indebærer, at den store maskine til massekopiering skal flyttes væk fra receptionen i stueetagen og ned i kælderen i et rum uden vinduer. Da Mikael i gennemsnit arbejder ved maskinen i tre timer om dagen, synes han bestemt ikke, det er nogen god ide. - Jeg har selvfølgelig ikke lyst til at tilbringe en stor del af min arbejdstid i et rum uden dagslys. Desuden er det rigtig upraktisk, når jeg også fungerer som backup i receptionen, forklarer han. Mikael går derfor til sin sikkerhedsrepræsentant og kontakter samtidig HK og Arbejdstilsynet. Alle tre steder får han opbakning. Arbejdstilsynet gør oven i købet opmærksom på, at man ikke må indrette faste arbejdspladser i lokaler uden dagslys og understreger, at der er tale om en fast arbejdsplads, hvis man dagligt arbejder minimum 1½-2 timer i lokalet. Fyret efter ferien I første omgang udarbejder arkitekten en ny plan, som Bibliotekarforbundets direktør også tilslutter sig. - Jeg blev glad og troede, at sagen nu havde fået en lykkelig slutning, siger Mikael. Men glæden varer kort. Da han møder på arbejde efter efterårsferien 2007, bliver han fyret med den begrundelse, at hans jobfunktion er nedlagt. Han bliver bedt om at pakke sine ting og forlade arbejdspladsen øjeblikkeligt. Allerede dagen efter bliver den store kopimaskine flyttet i kælderen. Samtidig ansætter Bibliotekarforbundet en vikar til at varetage Mikaels job, og tre dage efter slår forbundet en stilling op, som indeholder mange af de arbejdsfunktioner, som Mikael har passet. Derudover skal den nye medarbejder stå for administration af kurser og møder. Opgaver, som Mikael også sagtens kunne have varetaget. Dyrt for bibliotekarerne HK protesterer med det samme over den usaglige fyring, der er i strid med overenskomsten mellem HK og Bibliotekarforbundet. Men parterne kan ikke blive enige, og sagen trækker ud. Først i november sidste år afgøres sagen af en faglig voldgift, hvor Mikael og HK får medhold: 16 HK SERVICE JANUAR 2010 Fyringen er usaglig, og Bibliotekarforbundet skal betale en godtgørelse på kroner plus renter. Fyringen af Mikael har med andre ord kostet bibliotekarernes fagforening dyrt. For oven i godtgørelsen kommer de seks måneders løn med pension i opsigelsesperioden, en ekstra måneds løn som følge af hans høje anciennitet samt udgifter til advokat og sagsomkostninger. Nu skal det ud Selv om Mikael i dag arbejder på Herlev Bibliotek og i det hele taget har mange kontakter i biblioteksverdenen, har han ikke fortalt sin historie til nogen. - Det har ikke været nemt. For det er klart, at mange spørger mig om, hvorfor deres forbund dog ikke bare kunne flytte mig til en anden stilling. Hver gang har jeg slået det hen og givet en sludder for en sladder. Men nu hvor sagen er afgjort, er det på tide at få frem, hvor dårligt jeg rent faktisk er blevet behandlet. Oven i købet af en fagforening, der kender alle spillereglerne, siger han. Mikaels job med løntilskud stopper i februar. Derefter kan han se frem til endnu 9 måneders ledighed med intensiv jobsøgning, før han igen har ret til at komme ud i et nyt job til løntilskud. Stillingen er nedlagt Ifølge direktør Johnny Roj-Larsen, Biblio tekarforbundet, har fyringen af Mikael Bo Pedersen intet med hans bekymring for arbejdsmiljøet at gøre. - Stillingen som servicemedarbejder blev nedlagt. I stedet er opgaven med at kopiere materialer lagt ud til den enkelte medarbejder, siger han, som heller ikke mener, at det umiddelbart kunne lade sig gøre at opkvalificere Mikael til at varetage de nye opgaver med administration af kurser. Ifølge direktøren var det desuden Mikael selv, der valgte at forlade arbejdspladsen med det samme. - Han fik valget mellem at fortsætte med at arbejde i opsigelsesperioden eller blive fritstillet og han valgte selv det sidste, siger Johnny Roj-Larsen. Mikaels daværende tillidsrepræsentant har vidnet i sagen og bekræftet, at Mikael blev bortvist fra arbejdspladsen. Oven i købet så hurtigt, at han end ikke nåede at sige farvel til sine kolleger gennem næsten 13 år. Ifølge faglig chef Steen Preisler, HK Service, er der ingen tvivl om, at Mikael blev fyret, fordi han var nervøs for sit arbejdsmiljø og derfor kontaktede HK. - Når det sker, er der tale om en organisationsfjendtlig handling, og derfor havde HK krævet en højere godtgørelse. At vi ikke fik medhold i det krav, er ikke nogen overraskelse. Det får man næsten aldrig, oplyser han. HK SERVICE JANUAR

10 D E T S K E R D E T S K E R o Få styr på din barselorlov Onsdag 3. februar kl. 17 Tilmelding nu! o Spis med før generalforsamling Onsdag 3. marts kl Tilmelding senest 22. februar o 8. marts i 100 år Søndag 7. marts kl. 14 Tilmelding senest 25. februar o Hvordan får jeg det sagt? Torsdag 18. marts kl. 17 OBS i Hillerød Tilmelding senest 4. marts o Udkørt klokken 3? Torsdag 15. april kl. 17 Tilmelding senest 1. april o Din underskrift = din accept Torsdag 6. maj kl. 17 Tilmelding senest 22. april Cpr.nr: Tlf. privat: Tlf. arbejde: Navn: Adresse: Postnr: By: Tilmeldingskupon Send, fax eller mail din tilmelding til: HK Service Hovedstaden Artillerivej 30 Postboks København C Fax: Emmas Dilemma leverer bidende fræk og forrygende morsom satire. Mød dem i HK Hovedstaden 7. marts. 100 års kvindekamp for fuld udblæsning 100 året for kvindernes internationale kampdag markeres med et festfyrværkeri af møder, udstillinger, demonstrationer og fester. HK Hovedstaden tager hul på markeringen allerede søndag den 7. marts, hvor du blandt andet kan møde de legendariske Emmas Dilemma. Emmas Dilemma er kendt for deres forrygende satiriske underholdning. De er bindegale og rammer samtidig plet, når de med deres unikke humor og begavede skarpsyn tager pulsen på Danmark. Tag hul på en festlig uge i anledning af 100 året for kvindernes internationale kampdag med parodier og sange, der både sparker røv og får gang i lattermusklerne. Hør også forhandlingsrådgiver Søren Viemose causere over kvinders århundrede lange lønefterslæb. Arrangementet finder sted søndag den 7. marts kl i HK Hovedstaden på Artillerivej. Tilmelding på eller kuponen i bladet. Folkelig demonstration På selv dagen 8. marts indkaldes der til kæmpe demonstration for at markere 100 års folkeligt engagement for ligestilling i Danmark. Demonstrationen begynder kl. 16 ved Jagtvej 69 og slutter ved LO på Islands Brygge. Fra kl byder fagbevægelsen på festtaler og underholdning, så 8. marts i 100 år vil blive fejret med maner. Læs mere om programmet og alle de andre aktiviteter i forbindelse med jubilæet på Forårets fyraftensmøder Alle fyraftensmøder finder sted kl. 17 og varer et par timer. Der bliver serveret sandwich og noget at drikke undervejs. Du tilmelder dig på kuponen i bladet eller på Få styr på din barselorlov Hvilke muligheder og begrænsninger har du ifølge barselsloven og ligestillingsloven? Hvad er konsekvensen af de seneste domme på området? Det ved du meget mere om efter dette fyraftensmøde, som også gennemgår reglerne, hvis du bliver fyret under din graviditet eller barsel, og hvordan reglerne er for din partner. Onsdag 3. februar kl. 17 i HK Hovedstaden, lille mødesal. Hvordan får jeg det sagt? Du kender sikkert til at have noget på hjertet, som det er svært at få sagt til din chef eller dine kolleger. Hør mere om, hvordan du bedst formidler et budskab til lige netop den person, som du gerne vil sige noget vigtigt til og få mere at vide om både adfærd og spørgeog lytteteknik. Torsdag 18. marts kl. 17 i HK Milnersvej 35 B Hillerød. Udkørt klokken 3? Vi gentager sidste års succes, hvor Hanne Simoni giver dig nogle gode råd om, hvordan du hurtigt og bekvemt får energien tilbage sidst på eftermiddagen. Det er med energi som med tid. Vi har en vis mængde til rådighed for vores virke og væren. Hvordan skaber vi balance eller endda overskud i energiregnskabet til glæde for os selv og andre? Torsdag 15. april kl. 17 i HK Hovedstaden, lille mødesal. Din underskrift = din accept Når du først har underskrevet din ansættelseskontrakt, er det som regel for sent at få ændret i den. Og det kan efterfølgende få stor betydning for dig. Et ansættelsesbevis kan nemlig indeholde oplysninger, som du og din chef ikke talte om under ansættelsessamtalen. Kom og lære mere om ansættelseskontrakter og klausuler. Torsdag 6. maj kl. 17 i HK Hovedstaden, lille mødesal. AKTIVITETER Februar 3. Få styr på din barselsorlov (alle) 15. Erfaringsnetværk (Freelancere) 18. Livskvalitet og alkoholvaner (brancheklubberne) Marts 3. Afdelingens generalforsamling (alle) marts i 100 år (alle) 8. Kvindernes kampdag med demonstration (alle) 10. Hygiejne i praksis (KA klubben) 11. Fra smalltalk til videndeling (AkademiMerkonomerne) 18. Hvordan får jeg det sagt (alle) April 15. Udkørt kl. 3 (alle) 21. Erfaringsnetværk (Freelancere & vikarer) 22. Rundvisning i Frederik 8. palæ (AkademiMerkonomerne) 18 HK SERVICE JANUAR 2010 HK SERVICE JANUAR

11 8. MARTS I 100 ÅR VÆR MED NÅR HK HOVEDSTADEN TYVSTARTER JUBILÆUMSFESTEN SØNDAG D. 7. MARTS KL I RUND MØDESAL PÅ ARTILLERIVEJ 30, 2300 S HVAD VENTER VI PÅ? HVORFOR HAR KVINDER STADIG IKKE OPNÅET LIGELØN EFTER 100 ÅR? EMMAS DILEMMA & SØREN VIEMOSE GØR OP MED DE DÅRLIGE UNDSKYLDNINGER. KRIDT SKOENE TIL DEN STORE FÆLLESDEMONSTRA- TION DEN 8. MARTS. LÆS MERE PÅ OM, HVORDAN 100-ÅRET FOR KVINDERNES INTER- NATIONALE KAMPDAG MARKERES. TILMELD DIG ARRANGEMENTET DEN 7. MARTS PÅ ELLER SKRIV EN MAIL TIL DU KAN OGSÅ RINGE PÅ HUSK DIT CPR-NUMMER OG KURSUSNUMMER TILMELDINGS- FRISTEN ER DEN 25. FEBRUAR HVAD VENTER DU PÅ?

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

GODE RÅD. En håndbog om økonomi og jura. Udgivet af HK/DANMARK

GODE RÅD. En håndbog om økonomi og jura. Udgivet af HK/DANMARK GODE RÅD En håndbog om økonomi og jura Udgivet af HK/DANMARK Gode råd er udgivet af HK/DANMARK 1. oplag udgivet 1. marts 2005 i 20.000 eksemplarer Tekst og redaktion: Ingeborg Østergaard Illustration:

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

magisterbladet Er et rørlagt vandløb naturligt? Naturstyrelsen anklages for overfortolkning af EU-direktiv Side 18-20 Hvad var nu lige meningen

magisterbladet Er et rørlagt vandløb naturligt? Naturstyrelsen anklages for overfortolkning af EU-direktiv Side 18-20 Hvad var nu lige meningen magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 13 31. AUGUST 2012 Er et rørlagt vandløb naturligt? Naturstyrelsen anklages for overfortolkning af EU-direktiv Side 18-20 Fleksjobbere er en gevinst ikke

Læs mere

Takt og tone for lederen

Takt og tone for lederen Offentlig Ledelse Udgivet i samarbejde mellem H K / Ko m m u n a l Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 1:2009:marts Medarbejderen ser, hører og følger lederen. Derfor skal lederen kunne sætte

Læs mere

HK-FORHANDLING REDDEDE KARINAS JOB

HK-FORHANDLING REDDEDE KARINAS JOB HK HANDELS BLADET 03I2013 Ansatte inden for butik, kontor og lager REGISTRER DIN E-MAIL OG FÅ SKRÆDDER SYEDE NYHEDSBREVE DIREKTE I DIN INDBAKKE HK-FORHANDLING REDDEDE KARINAS JOB HK HANDELSBLADET STOPPER

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

BLIVE ÅRETS ARBEJDSPLADS

BLIVE ÅRETS ARBEJDSPLADS FIRE KÆMPER OM AT BLIVE ÅRETS ARBEJDSPLADS EKSTRA TIL DIG: GRATIS MAGASIN 5OM BILENS VINTERTJEK VIND SE SIDE 23 Sunde snacks HOLD PAUSE FRA DEN LANGE VINTER Levende rensdyr i Tivoli Hygge ude og inde Kør-selv-ferie

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Magasinet. Her er hver 3. nydansker. Luksusproblem: Konstant jobfest. Kan ikke smide fastansatte ud. Op til 50.000 ved kritisk sygdom

Magasinet. Her er hver 3. nydansker. Luksusproblem: Konstant jobfest. Kan ikke smide fastansatte ud. Op til 50.000 ved kritisk sygdom Magasinet Nr. 1 januar 2003 Her er hver 3. nydansker Luksusproblem: Konstant jobfest Kan ikke smide fastansatte ud Op til 50.000 ved kritisk sygdom Forside Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 10 Side

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 KULTUREL INTELLIGENS DET REGNER KATTE OG HUNDE KULTURMØDER I DEN GLOBALE LANDSBY DEN LILLE DIPLOMATISKE SPROGSKOLE

Læs mere

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE 02 2015 f-f.dk FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 3 TIPS TIL AT OPNÅ FLOW ÅRETS FUNKTIONÆR: Indstil din ekstraordinære kollega til prisen og præmien på 10.000 kr. TEMA: ARBEJDSLIV I FLOW SIDE 16-29 EN CIGARET

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

ENSOM PÅ LEDERKONTORET

ENSOM PÅ LEDERKONTORET 17 10. november 2011 ENSOM PÅ LEDERKONTORET DET VILLE JEG GERNE VÆRE HJEMLØSE OM DRØMMEJOBBET 10 VOLDSRAMT BLEV GIDSEL KOMMUNER SLÅS OM IKKE AT BETALE 14 HVAD MED DE LEDIGE? BUD FRA PRAKTIKERE OG POLITIKERE

Læs mere

Morten vil ha mere fokus på de unge. Side 12

Morten vil ha mere fokus på de unge. Side 12 #5 Service udkommer i følgende måneder: # 1 Februar. # 2 April. # 3 Juni. # 4 September. # 5 Oktober. # 6 November I dette nummer kan du bl.a. læse om: Hurtig indsats mod social dumping Side 5 Ulla er

Læs mere

Magasinet. Nyt lønsystem har reddet os. Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger. Overenskomster er den bedste sikring

Magasinet. Nyt lønsystem har reddet os. Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger. Overenskomster er den bedste sikring Magasinet Nr. 6 juni 2003 Nyt lønsystem har reddet os Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger Overenskomster er den bedste sikring Overarbejde kan ikke afspadseres under sygdom Forside Side 3 Side

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2012 / årgang 90 Leder Af: Jesper Bronée Formand Brandfolkenes

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

Arbejdsfordeling og massefyring. Arbejdsfordeling og massefyring. Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre

Arbejdsfordeling og massefyring. Arbejdsfordeling og massefyring. Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre Arbejdsfordeling og massefyring Arbejdsfordeling og massefyring Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre Inspirationer fra arbejdet med to krisesituationer på Vestas i 2002 Udgivet af SiD Ringkøbing

Læs mere

B&O solgte vor arbejdsplads

B&O solgte vor arbejdsplads nr. 07/08 August 2004 Industriferien på vej ud Støjkrav til maskinleverandører side 3 side 14-16 Fleksibilitet gennem dialog side 11 B&O solgte vor arbejdsplads side 6-9 Fleksibilitet Leder Et par store

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 10, 2012. Under Pres. Stress, arbejdspres og frygt for fyring plager fortsat mange finansansatte i hverdagen Læs side 10

Finansforbundets magasin nr. 10, 2012. Under Pres. Stress, arbejdspres og frygt for fyring plager fortsat mange finansansatte i hverdagen Læs side 10 Finansforbundets magasin nr. 10, 2012 Under Pres Stress, arbejdspres og frygt for fyring plager fortsat mange finansansatte i hverdagen Læs side 10 VElKommEN Torsdag den 8. november: odense kl. 13.00 Aarhus

Læs mere

prima Det kan nåes endnu: Find sammen i klubben - om akademikerklubber...6 Nyt fra arbejdspladserne...11

prima Det kan nåes endnu: Find sammen i klubben - om akademikerklubber...6 Nyt fra arbejdspladserne...11 nr. 4 November 1999 prima Det kan nåes endnu: DELTAG I SPØRGEUNDERSØGELSEN OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ!............2 Ny ledelsesform åbner for ansattes fingeraftryk.......3 Find sammen i klubben - om akademikerklubber.........6

Læs mere

Nr. 7-8 august 2003 Kræftramt glad for opbakning fra kollegerne

Nr. 7-8 august 2003 Kræftramt glad for opbakning fra kollegerne Magasinet Nr. 7-8 august 2003 Kræftramt glad for opbakning fra kollegerne Dropper forebyggelsen Ærlighed kostede hel dags løn Lynkarriere på Lindø Forside Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side

Læs mere

CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011

CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 Nu er det nok! Kolofon Indhold Chaufføren udgives af Chaufførernes Fagforening, København Redaktion Svanevej 22, postboks 889, 2400 København NV Tlf.: 8892 2766 Fax.: 7030

Læs mere

Til tekniske serviceledere på skoleområdet: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem

Til tekniske serviceledere på skoleområdet: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Til tekniske serviceledere på skoleområdet: F O A f a g o g a r b e j d e Pas på dig selv 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Til tekniske serviceledere på skoleområdet

Læs mere

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som privatansat

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som privatansat HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET - som privatansat SÅDAN BEHANDLER DM EN AFSKEDIGELSESSAG NÅR DU HENVENDER DIG TIL DM I FORBINDELSE MED EN AFSKEDIGELSE, ARBEJDER DM S KONSULENTER MED EN FAST PROCEDURE FOR, HVORDAN

Læs mere

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som offentligt ansat

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som offentligt ansat HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET - som offentligt ansat SÅDAN BEHANDLER DM EN AFSKEDIGELSESSAG NÅR DU HENVENDER DIG TIL DM I FORBINDELSE MED EN AFSKEDIGELSE, ARBEJDER DM S KONSULENTER MED EN FAST PROCEDURE FOR,

Læs mere