Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011"

Transkript

1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 13. december 2011 DAGSORDEN PUNKT 1. Godkendelse af dagsorden Side 2 2. Bemærkninger til referatet fra HB-møde den 22. august 2011 Side 2 3. Opfølgning på referatet fra HB-møde den 22. august 2011 Side 2 4. Orientering fra formand, næstformand og sekretariat Side 2 5. Orientering fra regionerne, ansvarsområderne Side 3 6. Orientering fra RSD Side 5 7. Økonomi 5 a) Regnskabsoversigt 3. kvartal b) Andet 8. Evaluering af kongressen 2011 Side 6 a. Evaluering af kongressen b. Beslutningerne c. Frem mod 2014, 2017, Lektiehjælp til de studerende Side Ny lejlighed Side Debat om indlæg i Radiografen Side Skal TRU referaterne stadig lægges på FRD s hjemmeside? Side Nyhedsbrev Side Punkter til næste HB-møde Side Evt. Side 10 Referat fra HB-møde den Side 1 af 10

2 Ad 1. Godkendelse af dagsorden Pkt. 11 udgår. Bliver sat på dagsorden til HB møde den 8. december Nyt pkt. 11: Debat om indlæg i Radiografen. Oprindeligt Pkt. 11 udgår, nyt pkt. 11.: Debat om indlæg i Radiografen Ad 2. Godkendelse af referatet fra HB-møde den 22. august 2011 Der var et spørgsmål vedr. udlejning af DSR s sommerhuse. Hvorfor skal der betales for annoncen? Det er en ren forretningsmæssig aftale. Der bliver også betalt for annoncer i Sygeplejersken. Det kan overvejes, at have en annonce på hjemmesiden. Der er mange af FRD s medlemmer, der ikke er bekendt med muligheden for at leje sommerhuse. Ad 3. Opfølgning på referatet fra HB-mødet den 22. august 2011 Intet til punktet Ad 4. Orientering fra formand, næstformand og sekretariat Formanden: Svaret fra EU er udsendt til HB. Der er ligeledes orienteret om sagen i Sundhedskartellet (SHK) og DSR. Medlemmerne vil blive orienteret via Radiografen. Vi kunne godt tænke os en udtalelse fra Sundhedsministeren. Skal FRD forfølge sagen via EU guidelines vedr. vægtningsfaktorer for f.eks. mammavæv, hvor Danmark ikke følger EU s regler? Måske kan vi få patientforeninger til at hjælpe os med at sætte fokus på sagen. Charlotte Graungaard indgår i et netværk i FTF for formænd i små organisationer. Det første møde afholdes i starten af Det første møde får deltagelse af FTF s formand. Flere detaljer vil blive sendt til HB til orientering. Afholdelse af SHK seminar, hvor det bl.a. blev drøftet: Hvordan ser fremtiden ud for SHK? Det forventes, at KTO bliver delt i 2 søjler, en regional søjle og en kommunal søjle. Hvordan vil det påvirke SHK s muligheder? Vi skal finde den position, der gavner FRD s medlemmer bedst. Forhandlinger om en ny model for reguleringsordningen: Der kunne ikke opnås enighed på forhandlingslederniveau. Derfor er det nu kommet op på politisk niveau. OK 13: Debatoplæg til OK-forhandlingerne udkommer medio august. Kravene skal indsamles i perioden medio august til 10. september Kravene skal sendes til SHK inden 1. oktober Det bliver et meget lille vindue. DSR kontaktes vedr. detailplanlægning, således at vi kan planlægge roadshows m.m. i vinduet. Referat fra HB-møde den Side 2 af 10

3 Der udarbejdes en tidsplan for OK 13 til mødet den 8. december Der har været møde i EFRS. Mødet var ikke det bedste i EFRS historie. Der var mange beslutningspunkter, som resultater af tidligere møder, og derfor ikke så mange debatpunkter denne gang. Det kunne derfor godt virke som om, at der ikke skete så meget denne gang. Der er kommet en ny bestyrelse, bl.a. en repræsentant fra Norsk Radiograf Forbund, hvilket de nordiske lande er meget tilfredse med. Der blev optaget 6 nye organisationer. Erik Roland henviste i øvrigt til, at der kommer en artikel i Radiografens decembernummer. Der arbejdes på et kursussamarbejde med Norge. Ligeledes er der aftalt møde med Dbio senere i november. Næstformanden: Skolerne har holdt møde for at få uddannelsen i Nuklearmedicin i gang. Frygten er, at hvis uddannelsen ikke kommer i gang, kan skolerne risikere at miste penge. Derudover har vi som profession brug for dette ben til de kommende radiografer. De første radiografer i stråleterapi bliver færdiguddannet i slutningen af januar Det er et problem, at de nuværende radiografer/sygeplejersker, ansat på stråleterapiafdelingerne får et tillæg for denne ekstra uddannelse, da de nyuddannede umiddelbart ikke er berettiget til tillæg. Sagen håndteres i første omgang på lokalt niveau. Ad 5. Orientering fra regionerne og ansvarsområderne Midtjylland: Der er et medlemsarrangement den , hvor vi besøger museum Overtaci, der er beliggende på Psykiatrisk Hospital i Risskov. Museum Overtaci er både et kunstmuseum og et museum om psykiatrisk behandling gennem tiderne. Der er et medlemsarrangement, besøg museum i psykiatriskbehandling i Risskov. Der er valgt 4 nye TR i regionen. Der er problemer med TR valget i Viborg. Da der er en DSR TR i forvejen og regionen har opsagt TR-aftalen står vi lidt på gyngende grund lige i øjeblikket. FRD centralt har tæt kontakt til DSR Midtjylland i sagen og afventer lige nu afholdelse af et møde i sagen den 30. november. DSR har derfor udskudt deres valg af TR, uden at orientere FRD, og derfor gennemførte FRD valget af TR efter FRD s love. Det er svært at få regionsbestyrelsens medlemmer til at møde op til møderne. Det vil der blive sat fokus på i fremtiden. Nordjylland: Har haft et medlemsarrangement med 60 deltagere. Emnet var Radiograf i Afghanistan. Referat fra HB-møde den Side 3 af 10

4 Sygeplejersker der er medlem af DSR var inviteret med. Sjælland: Én ny TR er blevet valgt i regionen. Har haft et medlemsarrangement med samme emne som i Nordjylland. Her var DSR s medlemmer også inviteret med. Der er planlagt et bowlingarrangement i november. Syddanmark: Her er 3 nyvalgte TR. I Syddanmark er der nu kun 2 arbejdspladser uden radiograf TR dækning. Thava i Middelfart er gået konkurs, og det forventes at Thava Åbenrå også går konkurs meget snart. Hovedstaden: Region Hovedstaden har deltaget i DSR Kreds Hovedstadens generalforsamling. Der var et spændende indlæg af en jurist i Sundhedsstyrelsen, som fortalte om vores juridiske ansvar og om uddelegering af ansvar. Vi overvejer meget i regionen, at holde et arrangement, måske sammen med Dbio, om dette emne. FTF Region Hovedstaden har afholdt generalforsamling. 3 radiografer deltog. Region Hovedstadens hospitaler skal igen spare og igen skal der fyres personale. Det kommer dog ikke til at dreje sig om massefyringer denne gang. Regionsrådet har besluttet at regionen fra januar 2013 skal være ét ansættelsesområde. De faglige organisationer er for øjeblikket i gang med at udarbejde retningslinjer om, hvordan dette skal forvaltes. Der er kommet nye studerende ind i regionsbestyrelsen, idet de nuværende afslutter deres uddannelse til januar. Region Hovedstaden er gået i gang med at arrangere regionsgeneralforsamlingen, hvor de har fået en regionspolitiker til at komme og fortælle lidt om arbejdet som regionspolitiker og FRD s mulighed for at få indflydelse på arbejdet i regionsrådet. I Hovedstaden har de desværre måtte sige farvel til 3 tillidsrepræsentanter, men har heldigvis fået valgt nye tillidsrepræsentanter på 2 af hospitalerne. En af disse tillidsrepræsentanter, sad i TRU og de må nu vente til marts før Region Hovedstaden igen kan blive repræsenteret i TRU. Det synes de er uhensigtsmæssigt, og de ønsker at TRU drøfter om gældende regler skal tages op på ny. Referat fra HB-møde den Side 4 af 10

5 Den 8. november er som bekendt Radiografiens dag og Region Hovedstaden havde bolsjer og foldere fremlagt på alle hospitalerne, så patienterne kunne blive klogere på radiografernes arbejde. De studerende i regionen gik på Strøget i København og uddelte bolsjer og fortalte hvilket arbejde radiografer udfører. Læs mere om det i Radiografen. TRU Der sendes en liste ud til HB over samtlige valgte TR. Der manglede vejledning for indsættelse af datoer for opsætning og nedtagning af valgsedler. Generelt bør der nok være en endnu mere detaljeret vejledning til valg af TR. TR seminaret vil til næste år, blive afholdt som et 3-dags seminar. I første omgang som et forsøg. Der er TR intro den 9. og 10. november. Der er 13 nye TR. Der var spørgsmål til, om AMiR var inviteret til TR intro. Arbejdsmiljø Gladys Geertsen fremførte, at da FRD s kongres stemte ja til den skriftlige beretning den 1. oktober 2011, sagde den dermed også ja til, at FRD skal arbejde mere målrettet med en formaliseret uddannelse for vores arbejdsmiljørepræsentanter. Der ligger et stort arbejde foran os. Ikke mindst for Gladys Geertsen som FRD s arbejdsmiljøansvarlige, men det er umuligt for en enkelt person at løfte denne opgave. Derfor vil hun søge et tættere samarbejde med TRU og bedre sparring med FRD s kontor. Der har lige været afholdt AMiR- og TR-seminar i Odense og under vores AMiR orienteringsrunde, gav deltagerne udtryk for, at de godt kunne se en mening i, at TR og AMiR holder fællesseminar til næste år. Dette forslag vil FRD selvfølgelig arbejde videre med. Ad 6. Orientering fra RSD Punktet er sat på, som et særligt orienteringspunkt. De studerendes repræsentant har meget at orientere om, hvilket ikke kunne nås på HB-mødet i august. Det blev derfor besluttet, at orientering fra RSD skulle have et særligt punkt på HB mødet i november. Christina orienterede om arbejdet i RSD. Specielt sættes der ind på at øge medlemsprocenten hos de studerende. Samtidig arbejdes der på at sikre kontinuiteten i RSD s bestyrelse. Ad 7. Økonomi a. Regnskabsoversigt 3. kvartal Kontingentindtægterne er lidt mindre end budgetterede, men samtidig er omkostninger lavere end forventet. Regnskabsoversigten viser et overskud på , men det bliver mindre, da der er en del regninger, der først modtages efter regnskabsoversigten er udarbejdet. Referat fra HB-møde den Side 5 af 10

6 Det blev foreslået, at der fremover vedlægges en oversigt over medlemsudviklingen som bilag til regnskabsoversigten. Region Hovedstaden spurgte ind til et mere deltaljeret regnskab for jubilæumsfesten, hvilket Charlotte Graungaard oplyste at der ikke ville komme. Er der medlemmer i Region Hovedstaden der ønsker mere deltaljeret oplysninger omkring budgettet for jubilæumsfesten er de meget velkomne til at ringe til hende. HB tog regnskabsoversigten til efterretning. I fremtiden vedlægges en oversigt over medlemsudviklingen som bilag til regnskabsoversigten. b. Andet Ikke noget til punktet. Ad 8. Evaluering af kongressen 2011 a. Evaluering af kongressen a. Forberedende HB-møde. b. Afvikling af kongressen c. De fysiske rammer De delegerede syntes, at det var en god kongres og at demokratiet virkede. De tog det nok mere som en temadag og ikke en formel kongres. Der var en positiv stemning. HB efterspurgte en fremlæggelse af de svar, som HB har fremsendt. På efterspørgslen blev svaret, at bilaget ikke var fremlagt, da kun 3 ud af 9 HB-medlemmer + formandskabet havde svaret. Svarene medsendes indkaldelsen til næste HB-møde. Det var et ønske, at HB var draget noget mere ind i processen. På HB mødet aftenen før, var der nogle misforståelser omkring, hvem der var kontaktet og hvem der ikke var, i forhold til at opstille til poster. Der skulle bruges mere tid på, at HB aftaler praktiske detaljer. I fremtiden skal der bruges mere tid på beretningen. Det virkede som om, at HB hele tiden var et skridt bagud i forhold til gennemgang af beretningen. Det er hele HB s beretning. Det samme gjaldt også den mundtlige beretning. Charlotte Graungaard svarede på kritikken fra HB, at det er korrekt, at vi var lidt sent ude vedrørende den skriftlige del af beretningen og det fremtidige arbejde. Den mundtlige beretning blev derimod udsendt en uge før. Normalt får HB først den mundtlige beretning samme aften. Vedrørende formen, så var det korrekt, at HB var ikke inddraget nævneværdigt i processen, men spørgsmålet var, om det denne gang var muligt. Det er forståeligt, at HB kan føle sig frustreret, når der sker så mange ændringer af en kongres på så forholdsvis kort tid, men det er også et spørgsmål om at have tillid til den daglige ledelse. Der var lidt kritik af stolene og de manglende borde. De fysiske rammer var rigtig gode. Referat fra HB-møde den Side 6 af 10

7 b. Beslutningerne Der blev på kongressen taget tre fremadrettede beslutninger. a. fremtidigt arbejde Indstilling: HB behandler kongressens tilbagemelding og drøfter de enkelte punkter med henblik på videre arbejde og strategiske overvejelser. Til punktet var der udsendt et bilag. Der var en oplistning af de 5 vigtigste punkter som kongressen havde udpeget, samt siderne om det fremtidige arbejde i kongresmaterialet. Punktet var tænkt som en planlægning og prioritering af, hvordan HB arbejder videre. Vedr. arbejdsløshed kan FRD gøre lederne opmærksomme på, hvilke muligheder der er for løntilskud og lignende. Den overordnede opgave er, at søge størst mulig politisk indflydelse og hvordan gør vi det. Der var forslag om, at man også ude i FRD s regioner skal arbejde med de 5 punkter, som fremkom under kongressen. Dette kan gøres ved at tage det med til et regionsbestyrelses seminar til efteråret. Hver region arbejder med emnet fremtidigt arbejde, og tager ideer med til HB mødet til februar. HB er opmærksom på, at der til marts bliver valgt nye regionsbestyrelser. Resultatet af regionernes arbejde danner rammen for gruppearbejde til HB mødet til februar. b. Det tre fonde Indstilling: HB drøfter det fremadrettede arbejde med Forskningsfonden og beslutter kriterierne for udpegningen af dels en repræsentant udpeget af HB og dels en fagperson. Der var forslag til, om der i stedet for en fast fagperson (Ph.d.) kunne vælges en Ph.d. ad hoc, fordi der ikke er så mange radiografer, der har en Ph.d.. Der var enighed om følgende konkrete forslag: Carsten Lauridsen. Hvis Ikke Carsten Lauridsen vil, søges efter en Ph.d. er i et af SHK s fagområder. Evt. spørges Morten Ditlev / Bo Mussmann / Anette Tjørnkvist Det blev vedtaget at arbejde på en Ph.d. i fondsbestyrelsen, der desuden skal bestå af FRD s formand og en fagperson. Den sidste fagperson kunne være en leder. Sekretariatet udarbejder et oplæg til, hvad der kan søges til i de forskellige fonde. Hver region arbejder med emnet fremtidigt arbejde, og tager ideer med til HB mødet til februar. Resultatet af regionernes arbejde danner rammen for gruppearbejde til HB-mødet til februar. c. nyt navn. Indstilling: HB tager indstillingerne til det videre arbejde til efterretning og godkender at der iværksættes en markedsføringskampagne til implementering og cementering af Radiograf Rådet. Referat fra HB-møde den Side 7 af 10

8 Ting tager tid, der kan komme til at gå et par år, før det nye navn er fuldt indarbejdet. HB, TR og delegerede skal være ambassadører. Der skal udarbejdes merchandise. o Visitkort til HB og TR o Lækre ting der kan købes o Lækre ting der kan vindes HB ønskede en stor reception med indbydelse af samarbejdspartnere. Der kom ikke afklaring eller godkendelse til punktet. Til næste møde fremlægges et oplæg med priser, og der tages beslutning om det videre forløb. c. Frem mod 2014, 2017, 2020 Hele punktet udsættes til næste møde. Ad 9. OK13 Punktet drøftet under orientering fra formand Ad 10. Lektiehjælp til de studerende Indstilling: Hovedbestyrelsen forholder sig til henvendelsen og formandskab og sekretariat fortsætter dialogen med uddannelsesstederne om FRD s eventuelle rolle i en ordning. FRD har modtaget en forespørgsel om et samarbejde mellem frivillige radiografer, videncentrene på skolerne og FRD. På grund af det meget store arbejdspres der er ude på afdelingerne, er der ikke meget tid, når de studerende har behov for ekstra støtte. Forslaget er, at der oprettes et hold af frivillige radiografer, der stiller op i videncentrene nogle aftner om ugen. Studerende vil kunne komme og få hjælp til dybere forståelse af det stof der driller, og de frivillige kan få et indblik i, hvad det er de studerende lærer i dag. Forslaget går på om FRD vil støtte med kørselsgodtgørelse til de frivillige radiografer, der kommer mere end x antal km fra skolen og evt. til te, kaffe og kage til de timer, hvor der er lektiehjælp. Skolerne skulle så stille lokaler til rådighed og være med til planlægningen. Konkret er det vedr. Region Syddanmark og UC Lillebælt, der har svaret positivt til, at stille lokaler og hjælp til planlægningen til rådighed, og er heller ikke er afvisende over for, at der i særlige situationer kan indgå lærerressourcer. Der er ikke meget synlighed i at betale kørselsgodtgørelse og give kaffe og kage. Referat fra HB-møde den Side 8 af 10

9 Der er mange andre muligheder, studiedage med vejleder og læsegrupper og lign. Det er dog meget forskelligt fra skole til skole. Henvendelsen er primært vedr. UCL og det blev drøftet, hvordan det kan komme til at gælde for alle 3 skoler? Henvendelsen er et symptom på, at det er nogle urimelige vilkår for de studerende og vejlederne. På den anden side var der ingen andre, der havde hørt om lignende problemer, og der var derfor stor usikkerhed på, hvor stort problemet realt er. HB besluttede, at der bliver sendt et pænt afslag på deltagelse. Ad 11. Debat om indlæg i Radiografen. Der er kommet en klage fra en klinisk uddannelses ansvarlig i Nordjylland, beroende på at de kliniske vejledere som gruppe er hængt ud på Studiesiden i septembernummeret af Radiografen. Den omtalte radiograf kliniske vejleder syntes selv, det var meget morsomt, og er ikke selv en del af henvendelsen. HB mente ikke der var hold i kritikken der er tale om sjov og fest i gaden. Charlotte Graungaard besvarer henvendelsen. Ad 12. Radiografiens dag På nogle afdelinger bliver der uddelt bolsjer og brochurer. Andre steder kun én af tingene. I region hovedstaden var der studerende på gaden som uddelte brochurer om hvad er en radiograf. Ad 13. Skal TRU referaterne stadig lægges på FRD s hjemmeside På HB mødet i august oplyste Lars Jensen, at på grund af en fejl, har der ikke været et TRU referat lagt på hjemmesiden de seneste 6 måneder. Der er ingen der har bemærket det. Spørgsmålet er om man kan omgøre beslutningen om, at det skal være der, når nu ingen læser eller savner det. Det er ikke fordi, der ikke er skrevet referat fra møderne, men det er et om-redigeret referat, der bliver lagt på hjemmesiden. Der skal redigeres for personfølsomme oplysninger. Spørgsmålet er om disse resurser kunne spares ved ikke at udarbejde det tilrettede referat, når der ikke var nogen der læste det. Lars Jensen udarbejder et notat med TRU s kommissorium og arbejde, der lægges på TR siden. Ad 14. Nyhedsbrev Kongressen. Køreplan for OK 13. Referat fra HB-møde den Side 9 af 10

10 Noget om, at man som enkelt person kan melde sig ind i ISRRT. Ad 15. Punkter til næste HB-møde Til næste HB møde vil der blive fremlagt en plan til gennemførelse i krav indsamling i FRD. Oplæg til indarbejdelse af det nye navn, herunder nålen. Ny lejlighed Fordelingen af delegerede + HB kommentarer. Orientering om Charlotte Graungaards lønforhandling. Ad 16. Evt. Hvornår lukker hjemmesiden? Det nye medlemssystem kommer i gang medio november, og det er nødvendigt, før vi kan gå i gang med lukning af hjemmesiden. Der sendes medlemslister ud til HB, i forbindelse med fremlæggelse af kvartalsregskaber. Referat fra HB-møde den Side 10 af 10

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 5. januar 2012 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012 Afbud fra René Gordon Larsen, Mette Groes deltager Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Michael Dreyer Referat

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. februar 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. februar 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. februar 2013 Afbud fra Lars Jensen, Mette Groes suppleant. Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt 20.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. december 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. december 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. december 2012 Afbud fra Alice Munk meldte afbud. Karsten Eriksen deltog. Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. september 2008

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. september 2008 Tilstede: Anette, Eva, Bo, Sidse og Gladys Mødeleder og referent: Gladys Dagsorden: Referat fra bestyrelsesmøde den 22. september 2008 1. Godkendelse og prioritering af dagsorden. Godkendt 2. Evt. kommentarer

Læs mere

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation.

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation. VELKOMMEN Kære Regionsbestyrelsesmedlem Tillykke med valget som medlem af Radiograf Rådets regionsbestyrelse i Region Hovedstaden, og velkommen til arbejdet i Radiograf Rådet. Du er valgt for en treårig

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. august 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. august 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. august 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt 14. september 2011 DAGSORDEN PUNKT 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af TRU møde den 5. oktober 2009

Referat af TRU møde den 5. oktober 2009 Referat af TRU møde den 5. oktober 2009 Dagsorden 1. Godkendelse af dagorden 2. Godkendelse af referat 3. Økonomi a. TRU b. AKUT c. Årskursus 2009 4. TR intro 5. Modernisering af TRU 6. TR seminar 7. Kursusanmodning

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 7. februar 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 7. februar 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 7. februar 2011 Afbud fra Lars Jensen Indkaldt suppleant René Gordon Larsen Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. april 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. april 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. april 2012 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt 14. maj 2012 DAGSORDEN PUNKT 1. Godkendelse

Læs mere

Referat fra møde den 14. juni 2007

Referat fra møde den 14. juni 2007 Referat fra møde den 14. juni 2007 Mødested: Røntgenafdelingen Sønderborgsygehus Sydvang 1 6400 Sønderborg Fremmødte: Anne-Grethe Hansen, Dorthe Møller, Lars Jensen, Jørgen Nørris Christensen og Boye Eckmann

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. juni 2010

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. juni 2010 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. juni 2010 Afbud fra Alice Munk og Lars Jensen Indkaldt suppleant Ingen suppleant fra Midtjylland, René Gordon Larsen fra Syddanmark Mødeleder Charlotte Graungaard

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008 Afbud fra Lars Jensen og Anette Rosenklint. Indkaldt suppleant Ingen deltog. Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael

Læs mere

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager:

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 26. september 2007 AFBUD FRA: Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: Jørgen Nørris Christensen MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. oktober 2009

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. oktober 2009 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. oktober 2009 Afbud fra Christian Gøttsch Hansen Indkaldt suppleant Ingen indkaldt Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. marts 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. marts 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. marts 2013 Afbud fra Christian Gøttsch Hansen, ingen suppleant Gladys Geertsen var ikke til stede mellem kl. 13 og 14.30 Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. april 2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. april 2008 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. april 2008 Afbud fra Lars Jensen Indkaldt suppleant René Gordon Larsen deltog Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat

Læs mere

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

Referat fra den 6. december 2006

Referat fra den 6. december 2006 Referat fra den 6. december 2006 Mødested: Grindsted sygehus røntgenafdelingen. Engparken 1, 7200 Grindsted den 6. Dec. 2006 kl. 09.00-14.00 Fremmødte: Christian, Lars, Dorthe, Anne-Grethe, Pica, Maria

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Referat fra den 23. april 2007

Referat fra den 23. april 2007 Referat fra den 23. april 2007 Mødested: Vejle Sygehus Kabbeltoft 25 7100 Vejle Fremmødte: Anne Grethe Andersen, Anne-Grethe Hansen, Dorthe Møller, Christian Gøttsch Hansen, Jørgen Nørris Christensen og

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Side 2 Punkt 2. Bemærkninger til HB-referatet fra HB-mødet den 13. december

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Side 2 Punkt 2. Bemærkninger til HB-referatet fra HB-mødet den 13. december REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 27. marts 2008 AFBUD FRA: Fra Region Hovedstaden: Helle Hegelund og Gladys Geertsen I stedet deltog Eva Holst Fra Region Sjælland: Ninna Friis Der deltog

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Ninna Friis bød velkommen. Der var 30 medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent Erik Roland blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

Læs mere

Afbud fra Region Hovedstaden: Helle Hegelund I stedet deltager: Bemærkninger til HB-referatet fra HB-mødet den 26. september

Afbud fra Region Hovedstaden: Helle Hegelund I stedet deltager: Bemærkninger til HB-referatet fra HB-mødet den 26. september REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 23. oktober 2007 AFBUD FRA: Afbud fra Region Hovedstaden: Helle Hegelund I stedet deltager: Eva Holst MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech MØDEREFERENT:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Radiograf Rådet Region Midtjylland d. 3. februar.

Referat fra bestyrelsesmøde i Radiograf Rådet Region Midtjylland d. 3. februar. Referat fra bestyrelsesmøde i Radiograf Rådet Region Midtjylland d. 3. februar. Deltagere: Charlotte Boye, Christina Thisted Høeg, Alice Munk, Karsten Eriksen, Kirsten Petersen, Anne Borgen Paulsen, Pia

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Referat fra møde d. 19. september 2007

Referat fra møde d. 19. september 2007 Referat fra møde d. 19. september 2007 Mødested: Røntgen afdelingen Aabenraa Sygehus Egelund 10 6200 Aabenraa Fremmødte: Anne Grethe Andersen, Anne-Grethe Hansen, Dorthe Møller, Christian Gøttsch Hansen,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 10. december 2009

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 10. december 2009 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 10. december 2009 Afbud fra Anette Rosenklint Indkaldt suppleant Sidse Kragh Hjorth Gæst Søren Steen Rasmussen Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 referat RB-møde 140424 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 Bestyrelsesmødet afholdes i Aalborg, Hadsundvej 184B, 9000 Aalborg Mødet begynder kl. 09.30 Der vil være kaffe og brød fra

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. oktober 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. oktober 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. oktober 2013 Afbud fra Afbud fra Anette Rosenklint. Ingen suppleant Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 2. oktober 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 2. oktober 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 2. oktober 2012 Afbud fra Ingen. Lars Jensen kom kl. 10.15 Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt 30. oktober 2012

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 7. marts 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 7. marts 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 7. marts 2012 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt 22. marts 2012 DAGSORDEN PUNKT 1. Godkendelse

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 Dagsorden punkter: 1. Evaluering af generalforsamlingen 2. Mål og fokus områder for 2008 Herunder følgende indsatsområder nævnt på generalforsamlingen

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. december 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. december 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. december 2013 Afbud fra Afbud fra Anette Rosenklint, Kristine Hansen er suppleant. Afbud fra René Gordon, Mette Groes er suppleant. Mødeleder Charlotte Graungaard

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 11. december 2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 11. december 2008 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 11. december 2008 Afbud fra Ingen afbud Indkaldt suppleant Ingen indkaldt Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat godkendt

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

REFERAT. Charlotte Bech Bernhard 24-05-2007 til Hovedbestyrelsen

REFERAT. Charlotte Bech Bernhard 24-05-2007 til Hovedbestyrelsen REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 27. 28. april 2007 AFBUD FRA: Formanden Jannie Schneider Næstformanden Johnny Jensen Region Syddanmark Boye Eckmann Lars Vagn Jensen Suppleant Jørgen Nørris

Læs mere

5. Regionsbestyrelsens beretning, herunder regnskab Gladys fremlagde den mundtlige beretning efterfulgt af en gennemgang af regionens regnskab.

5. Regionsbestyrelsens beretning, herunder regnskab Gladys fremlagde den mundtlige beretning efterfulgt af en gennemgang af regionens regnskab. Referat af generalforsamling i Region Hovedstaden 2015 Regionsformand Gladys Geertsen bød velkommen og sagde at hun var rigtig glad for at se alle dem der var mødt op. Hun kunne se at der var gamle kendinger,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. november 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. november 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. november 2013 Afbud fra Anette Rosenklint. Sune Minddal er suppleant. Afbud fra Lars Jensen og René Gordon. Ingen suppleanter fra Region Syddanmark. Mødeleder Charlotte

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. juni 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. juni 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. juni 2013 Afbud fra Anette Rosenklint, Kristine Hansen er suppleant. Eva Holst, ingen suppleant. Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard Ordstyrer Erik Roland Referent

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010 Afbud fra Anette Rosenklint Indkaldt suppleant Kristine Hansen, Region Hovedstaden Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013 Afbud fra Christian Gøttsch Hansen, ingen suppleant. René Gordon Larsen, Mette Groes er suppleant. Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard Ordstyrer Erik

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. august 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. august 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. august 2013 Afbud fra René Gordon, Johnny Jensen er suppleant. Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

Sekretariatet: Henrik Nedergaard, Ane Eggert og Gitte Thomsen Lippert (referent). Charlotte Rulffs Klausen deltog under pkt. 8.

Sekretariatet: Henrik Nedergaard, Ane Eggert og Gitte Thomsen Lippert (referent). Charlotte Rulffs Klausen deltog under pkt. 8. Dagsorden for Hovedbestyrelsesmøde i Diabetesforeningen Tid: Fredag den 29. maj 2015, kl. 16.00-20.00 Sted: Diabetesforeningen, Toldbodgade 33, 1., København K Tilstede: Truels Schultz, Jørgen Andersen,

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmødet den 2. november Kl Hos Peter H C Lumbyesvej 135, Næstved

Referat fra regionsbestyrelsesmødet den 2. november Kl Hos Peter H C Lumbyesvej 135, Næstved Referat fra regionsbestyrelsesmødet den 2. november Kl. 17.45 Hos Peter H C Lumbyesvej 135, Næstved Tilstede: Kit, Jeppe, Peter, Jane og Stine Afbud: Helle og Kathrine 1. Valg af ordstyrer: Jeppe 2. Valg

Læs mere

REFERAT. Formanden Næstformanden

REFERAT. Formanden Næstformanden REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 20. marts 2007 AFBUD FRA: Formanden Næstformanden Jannie Schneider Johnny Jensen MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 03-04-2007

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016. Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016. Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand Dagsorden

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering HB-mødeindkaldelse Tirsdag d. 19. maj 2015 Dagsorden 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Nykredit - afkast og muligheder for alternative investeringer 2.2 Næste

Læs mere

Godkendt Referat fra HB-mødet den

Godkendt Referat fra HB-mødet den Til Hovedbestyrelsen 16.5.2009 1933.6/LiP Godkendt Referat fra HB-mødet den 14.4.2009 Til stede: Susanne Engstrøm, formand, Christina Durinck, næstformand, Bente Bøhm (Region Hovedstaden), Susanne Madsen

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 26. august 2009

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 26. august 2009 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 26. august 2009 Afbud fra Ingen afbud Indkaldt suppleant - Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt til godkendelse

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

Region Hovedstaden RADIOGRAF RÅDET REGION HOVEDSTADEN REGIONSGENERALFORSAMLING 2012 SKRIFTLIG BERETNING FOR

Region Hovedstaden RADIOGRAF RÅDET REGION HOVEDSTADEN REGIONSGENERALFORSAMLING 2012 SKRIFTLIG BERETNING FOR RADIOGRAF RÅDET REGION HOVEDSTADEN REGIONSGENERALFORSAMLING 2012 SKRIFTLIG BERETNING FOR 2009 2011 Radiograf Rådet Region Hovedstaden Regionsbestyrelsen - 1 - Indhold Indhold... - 2 - Forord... - 3 - Regionsbestyrelsen...

Læs mere

Referat. TR-rådet 26. april 2016

Referat. TR-rådet 26. april 2016 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 26. april 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 10. maj 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lone Guldbæk

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 19. august 2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 19. august 2008 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 19. august 2008 Afbud fra Boye Eckmann, Anette Rosenklint og Eva Holst. Indkaldt suppleant Ingen suppleant (Jørgen Nørris Christensen blev syg) for Boye Eckmann, Sidse

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Referat fra møde d. 26 marts 2008

Referat fra møde d. 26 marts 2008 Referat fra møde d. 26 marts 2008 Mødested: Røntgenafdelingen Esbjerg Sygehus Finsensvej 35 6700 Esbjerg Fremmødte: Anne Grethe Andersen, Dorthe Møller, Christian Gøttsch Hansen, og Jørgen Nørris Christensen,

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015 Godkendt - Referat RB-møde 150528 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015 Bestyrelsesmødet afholdes i Århus, Søren Frichs Vej 42H, 8230 Åbyhøj Program Kaffe og rundstykker 09.00-09.30

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen

Læs mere

Godkendt Referat Fra HB-mødet den

Godkendt Referat Fra HB-mødet den Til Hovedbestyrelsen 27-04-2012 Sagsnr. 11-0468 / MGU/rs Godkendt Referat Fra HB-mødet den 1.3.2012 Til stede: Susanne Engstrøm (formand), Christina Durinck (næstformand), Camilla Lindeblad (Region Hovedstaden),

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. august 2016

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. august 2016 referat RB-møde 160824 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. august 2016 Bestyrelsesmødet afholdes i Århus, Søren Frichs Vej 42H, 8230 Åbyhøj Program Kaffe og rundstykker 09.00-09.30 Mødet begynder

Læs mere

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen.

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet den 1/09/2009 (møde 3/2009) J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 29.september 09 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Sussi

Læs mere

Afbud: Sussi Rasmussen (ferie). Sanne Ifversen Hansen er på barsel til 1. september og hendes suppleant Merete Mørch har fået nyt job.

Afbud: Sussi Rasmussen (ferie). Sanne Ifversen Hansen er på barsel til 1. september og hendes suppleant Merete Mørch har fået nyt job. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet (møde 3/2008) den 22/08/2008 J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 5. sept. 2008 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Karima

Læs mere

i. Intern fordeling af ansvarsområder (f.eks. høringssvar) formel forretningsgang 2. Muligt fælles projekt (evt. i samarbejde med DSR?

i. Intern fordeling af ansvarsområder (f.eks. høringssvar) formel forretningsgang 2. Muligt fælles projekt (evt. i samarbejde med DSR? Referat: 17. september 2012 14. ordinære møde i Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråd Mandag d. 3. september, 2012 kl. 10.00 16.00 Sted Mødeleder Referent Lindhardt Leanne Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. september 2009

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. september 2009 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. september 2009 Afbud fra Malene Stigaard Indkaldt suppleant Ingen indkaldt Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN. Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl I Studiestræde 24, 2. sal

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN. Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl I Studiestræde 24, 2. sal Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl. 19.00 I Studiestræde 24, 2. sal REFERAT Til stede: Anette, Bente, Niels-Peter, Stig, Marianne (RR-gr.) & Mette AFBUD: Gunna & Henrik Dagsorden 1. Præsentationsrunde

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

Afbud fra: Fra Region Syddanmark deltager

Afbud fra: Fra Region Syddanmark deltager REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 13. december 2007 AFBUD FRA: Afbud fra: Fra Region Syddanmark deltager Boye Eckmann Jørgen Nørris Christensen MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech MØDEREFERENT:

Læs mere

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Referat fra HSU møde den 21. november 2011 Tid: kl. 14.00-16.30 Sted: Deltagere: Fraværende med afbud: Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Mads Kofod Susanne Würtz Søs Haugaard Lars Vesløv Henrik

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 6. december 2016

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 6. december 2016 Referat RB-møde 161206 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 6. december 2016 Bestyrelsesmødet afholdes i Århus, Søren Frichs Vej 42H, 8230 Århus Program Kaffe og rundstykker 09.30-10.00 Mødet begynder

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. februar 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. februar 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. februar 2012 Afbud fra Christian Gøttsch Hansen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Anette Rosenklint Referent Erik Roland Referat udsendt 29. februar 2012 DAGSORDEN

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 30. august 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 30. august 2013 kl. 09.00-12.00 24. september 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 30. august 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet blev afholdt i Kost- og Ernæringsforbundet, Nørre Voldgade 90, 1358 København K Mødelokalet

Læs mere

NYHEDSBREV 8/2007 OKTOBER 2007

NYHEDSBREV 8/2007 OKTOBER 2007 NYHEDSBREV 8/2007 OKTOBER 2007 Den europæiske platform FRD er medlem af ISRRT (International Society of Radiographers & Radiological Technologists), som er den internationale radiograforganisation. ISRRT

Læs mere

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Indkaldelse HB-møde d. 26. juni 2013 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM d. 14. maj 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014 2.2 Samarbejde mellem

Læs mere

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger Referat af 23. forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 17. juni 2014 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36 17 72 00 Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig Møller,

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde fredag den 24. oktober 2014

Referat af Hovedbestyrelsesmøde fredag den 24. oktober 2014 Til: Fra: Birgitte Sindrup, Sammia Jepsen, Diana Joel, Steen Overgaard Larsen, Jesper Hohwy, Ida Nøhr Larsen, Ulla Stauner, Carsten Christensen, Merete Stenstrup Lars Holsaae Deltagere: Birgitte Sindrup

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december 2010 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 28.10.2010 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden 2.1 -

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 12. november 2014

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 12. november 2014 referat - godkendt RB-møde 141112 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 12. november 2014 Bestyrelsesmødet afholdes i Århus, Søren Frichs Vej 42H, 8230 Århus Mødet begynder kl. 12.30 Der vil være

Læs mere

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV)

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) Forslag de unge sætter sig med Christina og planlægger aktiviteter, mens de gamle tager alt det

Læs mere

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009.

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Dagsorden for den fælles del: 1) Status på 3-partsforhandlingerne i region og kommunerne 2) Status på genoptræningsområdet 3) Danske fysioterapeuters

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM september 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Fortrolig sag

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere

Formanden indledte med at byde velkommen til Christel Romsø, der er ny formand for Region Nordjylland.

Formanden indledte med at byde velkommen til Christel Romsø, der er ny formand for Region Nordjylland. Referat af Hovedbestyrelsens møde den 20. august 2014 Til stede: Susanne Engstrøm (formand), Christina Durinck (næstformand), Camilla Lindeblad (Region Hovedstaden), Pernille Ahlmann Petersen (Region Sjælland),

Læs mere

REFERAT. Johnny Jensen MØDELEDER:

REFERAT. Johnny Jensen MØDELEDER: REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 8. februar 2007 AFBUD FRA: Formanden Jannie Schneider Næstformanden Johnny Jensen MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 27-02-2007

Læs mere

REFERAT/ DAGSORDEN. 2. VIA-DSR møde Punkt 1. Valg af ordstyrer og referent. Deltagere [Navne] Gæster Per Rye under pkt. 4.

REFERAT/ DAGSORDEN. 2. VIA-DSR møde Punkt 1. Valg af ordstyrer og referent. Deltagere [Navne] Gæster Per Rye under pkt. 4. 2. VIA-DSR møde 2017 Sted: Campus Randers Jens Otto Krags Pl. 3 8900 Randers C Lokale 1.56 Mødedato: 27. marts 2017 Deltagere [Navne] Gæster Per Rye under pkt. 4 Afbud [Navne] Dagsorden 1. Valg af ordstyrer

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. august 2010

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. august 2010 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. august 2010 Afbud fra Ninna Friis og Anette Rosenklint. Charlotte Graungaard Bech og Erik Roland gik til HB-møde i DSR kl. 13.45. Indkaldt suppleant Ingen suppleant

Læs mere