Ekspertens gode råd. Informer alle i virksomheden og sørg for at minimere utrygheden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekspertens gode råd. Informer alle i virksomheden og sørg for at minimere utrygheden."

Transkript

1 Hvad de siger om Norrbom Vinding: Ius Laboris Global Human Resources Lawyers er en alliance af advokatfirmaer, der rådgiver inden for arbejds- og ansættelsesret, pensionsret og om benefits. Alliancen er til stede i mere end 100 lande og tæller advokater, som alle er blandt de dygtigste i verden inden for feltet. Samarbejdet sikrer vores klienter den bedste service, når de beder os løse opgaver af international karakter. Læs mere om Ius Laboris på rimming with talent employment boutique B Norrbom Vinding Law Firm, member of ius laboris, is accepted by peers and clients alike as the unquestionable leader and right at the cutting edge. Citat: European Legal 500. his renowned specialist firm covers all aspects of T employment and labour law and is at the forefront of competitors minds as outstanding, very thorough and dedicated to the field. The firm attracts significant clients as a result of its concentrated expertise: It has the deepest knowledge of employment matters in Denmark and houses the leading lawyers in the area, agreed one client. Citat: Chambers Europe. Norrbom Vinding Amerikakaj Dampfærgevej Copenhagen Denmark Tel Kollektive afskedigelser en guide for virksomheder Norrbom Vinding rådgiver private virksomheder og offentlige myndigheder om alle juridiske problemstillinger relateret til HR. Vi er de største i Skandinavien inden for vores felt og hjælper både private og offentlige virksomheder fra børsnoterede koncerner til små- og mellemstore virksomheder til kommuner, regioner og andre offentlige myndigheder. Vores område omfatter alle aspekter af HR-juraen. Norrbom Vinding er medlem af Ius Laboris Global Human Resources Lawyers. Derfor kan vi rådgive internationalt på tværs af landegrænser og på højeste specialistniveau. Læs mere om os på

2 Indhold kapitel 1 En god begyndelse er halvt fuldendt Om den fundamentale lovgivning i forbindelse med kollektive afskedigelser 3 Kapitel 2 De kritiske kriterier Om at opstille saglige kriterier når beslutningen om afskedigelserne er truffet 7 Kapitel 3 Det store overblik Om anden jura og praktiske overvejelser når afskedigelserne gennemføres 9 Kapitel 4 Management er markedssans Om god ledelse og goodwill fra omverdenen i en masseafskedigelsessituation 13 Hvad kan Norrbom Vinding hjælpe med? 16 Disign: Bysted A/S Tryk: Knudtzon Marts: 2009

3 Om denne folder Finanskrisen kræver sine ofre. Mange virksomheder går i tanker om at afskedige en del af medarbejderne for at sikre, at forretningen består i krisetiden. Masseafskedigelser kan være en barsk affære. Virksomheden skal overholde de frister og pligter, som juraen fordrer, og orientere sig i en lovgivning, som er vidt forgrenet. Samtidig skal vigtige praktiske detaljer tages i betragtning. Medarbejderne skal tackles, så processen ikke bliver vanskeligere, end den behøver at være. Alligevel kan en svær beslutning vendes til en god forretning. Det kræver, at virksomheden bruger tid og omtanke til at finde de rigtige løsninger på baggrund af en god vejledning. Denne folder berører væsentlige aspekter ved den lovgivning, som skal overholdes i forbindelse med masseafskedigelser. Den slår ned på de praktiske detaljer, som virksomheden skal tage i betragtning, før, under og efter processen er sat i gang. Og så tager den fat i et par gode råd til, hvordan ledelsen manøvrerer mest hensigtsmæssigt, når den står over for et større antal afskedigelser. 1

4 Ekspertens gode råd Informer alle i virksomheden og sørg for at minimere utrygheden. Informer altid først internt. De ansatte skal ikke først læse om fyringer i avisen. Vær opmærksom på ikke at diskriminere hverken hvad angår køn, race eller alder. Husk, at du måske en dag igen får brug for de ansatte, som du fyrer. Mariann Norrbom Managing Partner Norrbom Vinding Jyllands-Posten,

5 Kapitel 1 En god begyndelse er halvt fuldendt Om den fundamentale lovgivning i forbindelse med masseafskedigelser Der følger pligter med, når en virksomhed planlægger at afskedige medarbejdere. Lov om varsling mv. i forbindelse med afskedigelser af større omfang beskriver nogle af de regler, der skal følges, hvis en virksomhed overvejer en større afskedigelsesrunde. Men der kan også være anden grundlæggende jura, der skal overholdes. I mindre fyringsrunder kan for eksempel lov om information og høring af lønmodtagere træde i kraft. Reglerne er lavet for at sikre, at virksomheden lytter til sine medarbejdere og tænker sig om, før mennesker efterlades uden job. Men der er også gevinster at hente for virksomheden, hvis lovgivningen følges korrekt. En gennemtænkt strategi med udgangspunkt i de fundamentale regler er første skridt på vejen mod en vellykket nedskæringsproces; en proces der sikrer en styrket virksomhed, som omverdenen stadig ser på med respekt og sympati uanset om det gælder de afskedigede, de tilbageblevne, kunderne eller aktionærerne. Masseafskedigelsesloven Den fundamentale lov, der skal følges i forbindelse med større afskedigelsesrunder, er lov om varsling mv. i forbindelse med afskedigelser af større omfang eller bare masseafskedigelsesloven. Loven træder i kraft, hvis en virksomhed forventer at afskedige et bestemt antal medarbejdere inden for 30 dage: nemlig mindst 10 medarbejdere i virksomheder, som normalt beskæftiger mellem 20 og 100 medarbejdere, eller 10 % af medarbejderne i virksomheder med mellem 100 og 300 medarbejdere, eller mindst 30 medarbejdere i virksomheder med mindst 300 medarbejdere. Masseafskedigelsesloven er ikke kompliceret for en umiddelbar betragtning. Alligevel er den nem at få galt i halsen. Ledelsen risikerer at have brudt loven, før den overhovedet er begyndt at afskedige, hvis den ikke omhyggeligt planlægger processen. 3

6 Pligt til forhandling Forhandlingspligten er en central del af masseafskedigelsesloven. Ifølge den har virksomheden pligt til at forhandle med sine medarbejdere, før den overhovedet beslutter en større afskedigelsesrunde. Hensigten er, at medarbejdernes idéer og input kan tilbyde en alternativ udvej i stedet for fyringer. Måske finder virksomheden ud af, at flere medarbejdere gerne vil arbejde på deltid og kan på den måde undgå at nedlægge stillinger. Derfor er det vigtigt at udvise tilbageholdenhed. Virksomheden må ikke lufte en endegyldig beslutning om at afskedige, før den har inviteret medarbejderne eller medarbejderrepræsentanterne til seriøse forhandlinger om at undgå afskedigelserne eller afbøde følgerne af dem, f.eks. ved omskoling eller omplacering. Der er idé i at time processen og give de lovpligtige forhandlinger den rigtige omtanke. Hvis medarbejderne føler sig hørt, fortsætter de ud i verden som gode ambassadører for deres gamle arbejdsplads. Den gode vilje hos dem, der er tilbage på virksomheden, bliver større. Jo tidligere ledelsen gennemtænker sin strategi, jo bedre og samtidig juridisk holdbar bliver afskedigelsesrunden. Der kommer en dag, hvor lederne igen har brug for de ansatte, som de fyrer Derfor gælder det om at fyre på en ordentlig og værdig måde. Mariann Norrbom Managing Partner Norrbom Vinding Jyllands-Posten,

7 Varsling til beskæftigelsesråd Der gælder visse regler for varsling til de regionale beskæftigelsesråd, hvis afskedigelserne efter forhandlingerne stadig har et omfang, hvor de er omfattet af loven, og arbejdsgiveren stadig ønsker at gennemføre dem. Der findes fire regionale beskæftigelsesråd i Danmark. De skal varsles om større afskedigelser for at hjælpe med at afbøde virkningerne og hurtigst muligt få de fyrede medarbejdere i job igen. Det regionale beskæftigelsesråd skal varskos skriftligt og ad flere omgange. Hvor den første varsling skal indeholde detaljer om baggrund og antal forventede afskedigelser, drejer de to næste sig om præcise informationer angående de afskedigede medarbejdere og beskrivelser af de forudgående forhandlinger. Samtidig opstiller loven forskellige tidshorisonter for, hvor hurtigt afskedigelserne kan træde i kraft efter de lovpligtige varslinger. Loven virker måske bureaukratisk. Men med præcis planlægning er de forskellige frister og regler ikke svære at efterleve. Overenskomster Masseafskedigelsesloven gælder dog ikke altid, når en virksomhed vil afskedige mange medarbejdere på én gang. Nogle gange træder en overenskomst i stedet. Overenskomstreglerne er identiske med lovens regler. Men konsekvenserne i form af godtgørelser og bøder er langt tungere at danse med, hvis reglerne ikke følges. I nogle tilfælde indeholder overenskomsterne desuden særlige regler, som forpligter virksomheden ud over de retningslinjer, overenskomsten henter fra masseafskedigelsesloven. Det kan f.eks. være en udvidet forpligtelse til at inddrage tillidsrepræsentanten. Typisk vil den slags ekstra forpligtelser følge af en samarbejdsaftale, der er knyttet til overenskomstforholdene. Samarbejdsaftalen betyder, at der er nedsat et samarbejdsudvalg på virksomheden, og aftalen kan altså indeholde en videregående forpligtelse til information af medarbejderrepræsentanterne og dialog med medarbejderrepræsentanterne, end der følger af loven. 5

8 Når der er kollektive aftaler, afhænger en succesfuld masseafskedigelsesproces i høj grad af en fornuftig håndtering af den faglige organisation, respekt over for medarbejderrepræsentanterne og en koordineret køreplan for den jura, der skal overholdes. Jørgen Vinding Partner Norrbom Vinding Det er fornuftigt, at virksomheden signalerer, at den tager forpligtelserne til orientering og konsultation alvorligt, når den er forpligtet efter en kollektiv aftale. Hvis den faglige organisation og medarbejderrepræsentanterne føler sig inddraget og taget seriøst, kan det gøre forskellen mellem en smidig proces og en proces præget af mistænksomhed og fjendtlighed over for ledelsen. Når der findes en kollektiv aftale, er det både vigtigt og hensigtsmæssigt, at den tænkes ind i køreplanen for afskedigelsesprocessen fra starten. Loven, overenskomsten og samarbejdsaftaler skal koordineres, så al jura bliver overholdt og alle risikomomenter vurderet på én gang. og anden jura I mindre fyringsrunder behøver virksomheden slet ikke skele til masseafskedigelsesloven. Det betyder dog ikke, at der ikke gælder anden lovgivning. Lov om information og høring af lønmodtagere kan fungere både samtidig og i stedet for masseafskedigelsesloven. Andre gange skal virksomhedsoverdragelsesloven tages i betragtning. Det kan være tilfældet, hvis virksomheden vælger at outsource en velafgrænset afdeling eller sælge den helt fra. Erfaring, overblik og en god strategi sikrer ikke bare, at virksomheden overholder al lovgivning korrekt. Det medfører samtidig, at de forskellige love efterleves på den mest rationelle og mindst besværlige måde. 6

9 Kapitel 2 De kritiske kriterier Om at opstille saglige kriterier, når beslutningen om afskedigelser er truffet Overvejelsernes tid er ikke forbi, når køreplanen er lagt i overensstemmelse med loven, forhandlingerne er foretaget, og beslutningen om afskedigelser er truffet. Masseafskedigelser betyder farvel til mange. Men de betyder også, at andre medarbejdere bliver. Det er ikke ligegyldigt, hvem virksomheden vælger at opsige. Ifølge loven skal afskedigelserne falde på baggrund af saglige kriterier. Hvis virksomheden giver sig tid til at gennemtænke sine kriterier for, hvem der må gå, og hvem der bliver, betyder det ikke bare, at afskedigelserne bliver juridisk holdbare. Kunsten er at sikre, at den rigtige udvælgelse styrker virksomheden i fremtiden. Skarpe kriterier for virksomhedens skyld Når en virksomhed står over for større afskedigelser, skal den vælge, hvem der siges op ved at opstille saglige kriterier. Nedlæggelse af bestemte stillinger, omstrukturering af udvalgte afdelinger eller rationalisering er alle juridisk holdbare kriterier for udvælgelsen af de medarbejdere, der skal afskediges. Det er imidlertid også muligt at gå mere kreativt til kriterierne. Afskedigelserne må gerne foretages, så de tilbageværende medarbejdere matcher virksomhedens helt specifikke behov. Målinger af performance eller evalueringer af den individuelles kvalifikationer er i den forbindelse også saglige kriterier. På den måde er det ikke de dårligste, der sorteres fra. Det er de mest uundværlige, som bliver. Når kriterierne er udvalgt, skal de følges. Det er vigtigt, at den ansvarlige chef virkelig måler hver enkelt medarbejders kvalifikationer, hvis virksomheden beslutter at måle den individuelle medarbejder på kvalifikationer. Saglige kriterier kan opstilles på mange måder. En mulighed er et ratingsystem, hvor parametrene f.eks. kan være: forandringsparathed, alsidighed, uddannelse, fleksibilitet, kvantitet og kvalitet i arbejdet og stabilitet. 7

10 Saglige kriterier ifølge juraen Juraen, som kræver, at funktionæransatte opsiges på et fair grundlag, findes bl.a. i funktionærlovens 2 b. Her slås det fast, at en opsigelse skal være rimeligt begrundet i funktionærens eller virksomhedens forhold. Medarbejdere, som ikke er funktionærer, kan være beskyttet mod usaglig afskedigelse gennem bestemmelser i deres overenskomst. En del medarbejdergrupper nyder altså en vis beskyttelse mod usaglig opsigelse, selv om private arbejdsgivere i udgangspunktet har ret til frit at opsige medarbejdere. Derfor skal det saglige grundlag være i orden. Virksomheden risikerer en boomerang-effekt, hvis den fra starten lader afskedigelserne tage udgangspunkt i forkerte kriterier. Her kan mange medarbejdere på én gang lægge sag an, fordi de er afskediget ud fra de samme usaglige kriterier. Retssagerne kan koste godtgørelser på adskillige måneders løn. Hvis processen med valg af kriterier først er kørt af sporet, er der fare for, at mange medarbejdere kan kræve godtgørelse, eller i de værste tilfælde genansættelser afhængig af et eventuelt overenskomstgrundlag. Sagligt begrundede kriterier beskytter virksomheden mod retssager om usaglig opsigelse. Kriterierne er vigtige af personalepolitiske årsager, fordi de sikrer, at de afskedigede medarbejdere stadig føler, at en hård proces var fair. På den måde hjælper velvalgte kriterier også med til at sørge for, at virksomhedens gode image er intakt. Det er ikke en dårlig beslutning at fyre 300 medarbejdere, hvis alternativet er, at hele virksomheden går ned. Det er økonomi, som ligger bag den slags beslutninger. Men Norrbom Vinding kan hjælpe, så arrene bliver mindst mulige. Morten Langer Partner Norrbom Vinding 8

11 Kapitel 3 Det store overblik Om anden jura og praktiske overvejelser når afskedigelserne gennemføres Det er sjældent problematisk at finde de saglige grunde, når først beslutningen om en masseafskedigelse er truffet. Alligevel skal virksomheden være opmærksom. Andre love skal nemlig også overholdes i forbindelse med den enkelte afskedigelse. Samtidig er der praktiske elementer, som skal overvejes, så processen ikke ender med et sammenbrud på arbejdspladsen, strejke eller sagsanlæg. Særligt beskyttede medarbejdere Selv om en virksomhed har opstillet velbegrundede og saglige kriterier for afskedigelserne, er der særlige medarbejdergrupper, der skal tages særskilt hensyn til. Tillidsrepræsentantbeskyttelsen betyder, at tillids- og sikkerhedsrepræsentanter er notorisk svære at sige op. De kan normalt kun afskediges af såkaldt tvingende årsager og skal i princippet være de sidste, der afskediges inden for deres kvalifikationsmæssige område. Desuden skal tillids- og sikkerhedsrepræsentanter behandles særskilt i en afskedigelsesprocedure, f.eks. er der ofte udvidede krav til forhandling og længere opsigelsesvarsler. Ligebehandlingsloven giver andre udfordringer. Det er lovligt at afskedige gravide på baggrund af saglige kriterier. Men det stiller særlige krav til dokumentationen, fordi bevisbyrden er virksomhedens, hvis den opsagte gravide sætter spørgsmålstegn ved sagligheden. Alder, handicap og etnicitet er eksempler på øvrige kriterier, som giver visse medarbejdere en særlig beskyttelse efter forskelsbehandlingsloven. Her skal virksomheden f.eks. være meget varsom med at bruge afskedigelsesrunden til at skille sig af med de ældste medarbejdere. Forkerte kriterier i en masseafskedigelsesproces kan koste dyrt. Men værre er det, hvis der begås fejl i forhold til diskriminationslovgivningen, hvor godtgørelsesniveauet ligger på mellem 6 og 18 måneders løn afhængig af forskelsbehandlingen. 9

12 og andre formaliteter Ud over hensynene til beskyttede medarbejdergrupper skal virksomheden gøre sig en række andre overvejelser af juridisk karakter. Opmærksomheden skal blandt andet rettes mod de opsigelsesvarsler, der gælder ifølge funktionærloven eller i overenskomsten. Længden af opsigelsesvarslerne afhænger af den periode, den enkelte medarbejder har været ansat. For funktionærer gælder der i øvrigt regler for fratrædelsesgodtgørelser, som på samme måde afhænger af ansættelsens længde, dog mindst 12 år. Tilsvarende kan være bestemt i en eventuel overenskomst. Det er også vigtigt at vie reglerne for klausuler en tanke eller to. Når det gælder konkurrenceklausuler, er medarbejderne ikke længere bundet af klausulerne, når de bliver sagt op uden at have givet rimelig anledning dertil, som der står i lovteksten. Det er for det meste tilfældet i masseafskedigelsessituationer. Alligevel kan virksomheden have held til at fastholde klausulerne i visse tilfælde f.eks. ved at tilbyde medarbejderen særlige indrømmelser i fratrædelsesaftalen i form af en særskilt kompensation eller en fritstilling. Det samme er ikke tilfældet med kundeklausuler, der består uanset opsigelsesårsagen. Uanset hvilken klausul, der er tale om, skal virksomheden i øvrigt vide, at en medarbejder, som er funktionær, skal kompenseres med mindst 50 % af månedslønnen, så længe klausulen gælder. Virksomheden skal i øvrigt rette et øje mod de skattemæssige forhold i opsigelsessituationen. Det vil blandt andet sige, at den skal overveje den skattemæssige behandling af f.eks. godtgørelser og outplacementydelser. 10

13 Praktiske overvejelser og øje for risici Alle juridiske aspekter er vendt på papiret og drejet i hovedet. Men hvordan vil medarbejderne reagere på nyheden om afskedigelserne og har virksomheden en strategi for at tackle reaktionerne? Stemningen på arbejdspladsen er en oplagt risiko, når afskedigelserne er en realitet, og medarbejderne ved, de mister enten deres job eller gode kollegaer. Det er en god idé at overveje reaktionerne og på den måde foregribe, hvordan virksomheden fungerer, når bomben er sprunget. Risikoen for strejker er ét aspekt, som ledelsen bør overveje i en masseafskedigelsessituation selv om strejker er sjældne. Hvis virksomheden forudser, at arbejdsnedlæggelser er en risiko, kan problemerne f.eks. håndteres ved at gøre det klart for medarbejderne, at en eventuel ekstraordinær fratrædelsesgodtgørelse falder fra, hvis de vælger at strejke. Mindre dramatiske er overvejelser omkring fritstilling, ferie eller arbejde i opsigelsesperioden. Ønsker virksomheden at beholde medarbejderne på arbejdspladsen, selv om de er afskediget? Måske er det bedre med fritstillinger eller ferie, hvis virksomheden er bekymret for de afskedigede medarbejderes loyalitet, hvis den gerne vil give dem ekstra tid til at søge nyt job eller slet og ret gerne vil have dem væk fra virksomheden. Andre gange vælger ledelsen at beholde medarbejderne i opsigelsesperioden. De skal i udgangspunktet arbejde med det samme, som de plejer. Men hvis processen allerede har bragt så store forandringer med sig, at de sædvanlige arbejdsfunktioner er faldet bort hvad skal medarbejderne da lave? Hvad kan virksomheden forlange, at de sættes til? Når beslutningen er truffet, skal juraen overvejes. De praktiske elementer skal vendes og falde på plads. Sådan sikrer arbejdsgiveren den smidigste proces. 11

14 God stil Giv beskeden på en onsdag. Lad de berørte gå hjem. Inviter dem om fredagen til en samtale med chefen og en øl med kollegaerne. Metoden er én blandt flere måder, som afskedigelser kan håndteres hensynsfuldt på. Jørgen Vinding Partner Norrbom Vinding 12

15 Kapitel 4 Management er markedssans Om god ledelse og goodwill fra omverdenen i en masseafskedigelsessituation Masseafskedigelser involverer mennesker. Mennesker betyder følelser, og følelserne er forbundet med virksomhedens drift selv om ledelsen måske er mere fokuseret på økonomi, jura og praktiske detaljer i den pressede situation. Det er dog ikke til at komme uden om: det er sympatisk og god tone, når ledelsen tager hensyn til medarbejderne og håndterer deres følelser i processen. Men det er også det samme som sans for forretning. God ledelse i en masseafskedigelsessituation handler om evnen til at håndtere tre grupper: de afskedigede medarbejdere, dem, som bliver i virksomheden og resten af verden. Dem, som går Det er ofte en barsk oplevelse for en medarbejder at blive afskediget. God management er at overveje, hvordan der tages mest mulig hensyn til de berørte medarbejdere, når de siges op også fordi chancen på den måde er større for, at medarbejderne fortsætter deres karriere som gode ambassadører for deres gamle arbejdsplads. En vigtig overvejelse i den forbindelse er, hvordan opsigelserne skal finde sted. Vil ledelsen sende et brev? Planlægger den at kalde de berørte ind på chefens kontor én ad gangen på en fastsat dag? Hvor grundig besked skal de afskedigede have om grunden til, at netop de blev fyret? Hvornår man gør det, er en overvejelse, der ligger i forlængelse af, hvordan man gør det. Det er f.eks. sjældent hensigtsmæssigt at afskedige en fredag eftermiddag eller umiddelbart før en ferie, så den enkelte medarbejder bliver sendt alene hjem med den reaktion, som ofte følger i kølvandet på en fyring. Og hvad så, når afskedigelserne har fundet sted? Skal de afskedigede pakke skrivebordet sammen og forsvinde med det samme? Måske er det mere hensigtsmæssigt at give medarbejderne tid til at fordøje beskeden, stille deres spørgsmål til ledelsen og sige rigtigt farvel til kollegaerne, før de skal forlade arbejdspladsen. 13

16 Dem, som bliver Det er vigtigt at behandle sine afskedigede medarbejdere godt. Men ledelsen risikerer at falde i en anden fælde, mens den gør sit yderste for at tage hensyn til dem, som går: der er en fare for, at dem, som bliver, bliver overset. Tal med dem! Det er et vigtigt råd, at ledelsen husker at snakke med de tilbageværende medarbejdere. De har brug for at kende deres fremtid i en forandret virksomhed og få svar på deres spørgsmål: bliver det min tur næste gang? Hvordan ser min karriere ud på sigt i jeres firma? Forklar medarbejderne, at der stadig er spændende muligheder for dem så de beholder motivationen og ikke forsvinder af sig selv, fordi de frygter for fremtiden. Glem dem ikke. Var det mit julegratiale, som røg i svinget, fordi virksomheden brugte pengene til store fratrædelsesgodtgørelser?. Det er vigtigt med en fair behandling af de fyrede. Men det er ikke hensigtsmæssigt, hvis behandlingen er så god, at dem, som bliver tilbage, føler, at de trak det korte strå. Husk, at medarbejderne skal have en grund til at blive, så de stadig ser en mening i at knokle på. Det står ikke i loven, at arbejdsgiveren skal ringe til den lokale fagforeningsleder i forbindelse med en masseafskedigelse. Men jeg kan love, at det er et godt råd. Morten Langer Partner Norrbom Vinding 14

17 Fra kulkælderen til kridthuset GN Store Nords beslutning om, at skære omkostningerne i GN ReSound falder i god jord hos Handelsbanken Capital Markets, der er vendt på en tallerken og nu anbefaler køb af GN Store Nord mod tidligere reducer. Kursmålet for aktien er hævet til 15 kr. fra 11,5 kr. Nyhedsbureauet Direkt for Børsen.dk, 2009 Dem, som kigger på Kunder, samarbejdspartnere, pressen og fagforeningen. Når de rette hensyn er taget til medarbejderne, er der stadig en hel verden tilbage. Den skal håndteres, før resultatet bliver rigtig godt. Måske vil en debriefing være en god idé? Det kan give megen goodwill at evaluere processen med vigtige interessenter. Virksomheden signalerer respekt ved at invitere til en samtale om, hvad der er gået godt og skidt. Kommunikationen til omverdenen kan betyde alverden, når afskedigelserne er foretaget. Virksomheden skal redegøre for, hvordan produktionen kører videre på de nye præmisser. Den skal fortælle, om ændringerne betyder, at virksomheden gør tingene på en ny og bedre måde eller om den tværtimod er præcis den samme, som før nedskæringerne fandt sted. Resultatet af en nedskæringsrunde kan blive rigtig godt, hvis kommunikationen håndteres med blik for de øjne, der hviler på firmaet måske styrker det endda firmaets brand eller kursen på deres aktier. Fra almindelig omtanke til gennemtænkt kommunikation. De abstrakte hensyn har helt konkret betydning i en masseafskedigelsessituation. God management er en god forretning. 15

18 Hvad kan Norrbom Vinding hjælpe med? Norrbom Vindings advokater har mange års erfaring med rådgivning i alle led af processen, når en virksomhed står over for en stor afskedigelsesrunde. Vi hjælper blandt andet med at tilrettelægge processen, så de rigtige skridt tages på de rigtige tidspunkter i overensstemmelse med lovgivningen synkronisere processen, så al relevant lovgivning overholdes på én gang rådgive omkring praktiske detaljer og hensigtsmæssig kutyme fastsætte de afskedigelseskriterier, der sikrer den bedst mulige bemanding fremover, og at virksomheden ikke bliver sagsøgt forudse og tackle medarbejdernes reaktioner give helstøbte råd, som sikrer en god proces og en sund forretning i fremtiden fastsætte fornuftige fratrædelsespakker, hvor der tages hensyn til virksomheden, medarbejderne, skat og alle andre forhold af betydning. Norrbom Vindings advokater har hjulpet virksomheder i masseafskedigelsesprocesser flere hundrede gange. Derfor kender vi ikke kun loven og god praksis. Vi har også specifikt kendskab til den optimale håndtering inden for næsten alle brancher. Jørgen Vinding Partner Norrbom Vinding 16

19 Hvad de siger om Norrbom Vinding: Ius Laboris Global Human Resources Lawyers er en alliance af advokatfirmaer, der rådgiver inden for arbejds- og ansættelsesret, pensionsret og om benefits. Alliancen er til stede i mere end 100 lande og tæller advokater, som alle er blandt de dygtigste i verden inden for feltet. Samarbejdet sikrer vores klienter den bedste service, når de beder os løse opgaver af international karakter. Læs mere om Ius Laboris på rimming with talent employment boutique B Norrbom Vinding Law Firm, member of ius laboris, is accepted by peers and clients alike as the unquestionable leader and right at the cutting edge. Citat: European Legal 500. his renowned specialist firm covers all aspects of T employment and labour law and is at the forefront of competitors minds as outstanding, very thorough and dedicated to the field. The firm attracts significant clients as a result of its concentrated expertise: It has the deepest knowledge of employment matters in Denmark and houses the leading lawyers in the area, agreed one client. Citat: Chambers Europe. Norrbom Vinding Amerikakaj Dampfærgevej Copenhagen Denmark Tel Kollektive afskedigelser en guide for virksomheder Norrbom Vinding rådgiver private virksomheder og offentlige myndigheder om alle juridiske problemstillinger relateret til HR. Vi er de største i Skandinavien inden for vores felt og hjælper både private og offentlige virksomheder fra børsnoterede koncerner til små- og mellemstore virksomheder til kommuner, regioner og andre offentlige myndigheder. Vores område omfatter alle aspekter af HR-juraen. Norrbom Vinding er medlem af Ius Laboris Global Human Resources Lawyers. Derfor kan vi rådgive internationalt på tværs af landegrænser og på højeste specialistniveau. Læs mere om os på

DER ER INGEN GRÆNSER HR-juRa HaNDlER om: VoRES forretning ER Global, og VI tager DEt INtERNatIoNalE SERIøSt. www.norrbomvinding.com.

DER ER INGEN GRÆNSER HR-juRa HaNDlER om: VoRES forretning ER Global, og VI tager DEt INtERNatIoNalE SERIøSt. www.norrbomvinding.com. EN PROFIL DE FLESTE PROBLEMER HAR EN JURIDISK LØSNING MEN JURA ER IKKE altid NOK Norrbom Vinding er et advokatfirma, som rådgiver offentlige og private virksomheder inden for alle dele af arbejds- og ansættelsesretten.

Læs mere

10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER...

10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER... INVITATION TIL MORGENMØDE 10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER VI GENNEMFØRTE MED STOR SUCCES ET TILSVARENDE MORGENMØDE FOR ET PAR ÅR SIDEN, OG VI SÆTTER IGEN FOKUS PÅ 10 NYE PROBLEMSTILLINGER, SOM DET ER

Læs mere

OUTSOURCING OG SHARED SERVICES

OUTSOURCING OG SHARED SERVICES INVITATION TIL PÅ VEJ HJEM-MØDE OUTSOURCING OG SHARED SERVICES NORRBOM VINDING INVITERER TIL PÅ VEJ HJEM- MØDE TIRSDAG DEN 10. NOVEMBER 2015 KL.16.00 18.30, HVOR VI DRØFTER EN RÆKKE AF DE TEMAER, SOM OUTSOURCING

Læs mere

INVITATION TIL SEMINAR DISKRIMINATION DET SENESTE ÅRS RETSUDVIKLING ...

INVITATION TIL SEMINAR DISKRIMINATION DET SENESTE ÅRS RETSUDVIKLING ... INVITATION TIL SEMINAR (BEGRÆNSET ANTAL PLADSER) DISKRIMINATION DET SENESTE ÅRS RETSUDVIKLING Norrbom Vinding inviterer til seminar, hvor vi gør status på baggrund af det seneste års retspraksis. Vi vil

Læs mere

DISKRIMINATION SENESTE NYT

DISKRIMINATION SENESTE NYT INVITATION TIL MORGENMØDE DISKRIMINATION SENESTE NYT - HVORDAN NAVIGERER HR UDEN OM FALDGRUBERNE I LYSET AF DEN NYESTE PRAKSIS FRA EU-DOMSTOLEN OG DE DANSKE DOMSTOLE PÅ MORGENMØDET VIL VI BLANDT ANDET

Læs mere

DE NYE REGLER I SYGEDAGPENGELOVEN OG EU-DOMSTOLENS DOM I FEDMESAGEN

DE NYE REGLER I SYGEDAGPENGELOVEN OG EU-DOMSTOLENS DOM I FEDMESAGEN INVITATION TIL MORGENMØDE DE NYE REGLER I SYGEDAGPENGELOVEN OG EU-DOMSTOLENS DOM I FEDMESAGEN - GENNEMGANG AF DE SENESTE ÆNDRINGER I SYGEDAGPENGEREGLERNE OG KONSEKVENSERNE AF EU-DOMSTOLENS DOM I FEDMESAGEN,

Læs mere

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD...

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD... INVITATION TIL MORGENMØDE SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD - 10 TING, SOM HR BØR VIDE OM SKAT OG SOCIAL SIKRING NORRBOM VINDING INVITERER TIL MORGENMØDE TORSDAG DEN 26. MARTS 2015 KL. 9.00 11.30,

Læs mere

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser.

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Oplever du besvær med ansættelsesforhold? ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Hvordan får du styr på kontrakten? Når du ansætter en ny medarbejder, er det vigtigt

Læs mere

STRESS OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ...

STRESS OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ... INVITATION TIL MORGENMØDE STRESS OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ Virksomheder oplever i stigende grad sygemeldinger på grund af stress, og disse situationer er ofte vanskelige at håndtere for både den konkrete

Læs mere

HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR

HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR INVITATION TIL MORGENMØDE HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR...... HVORDAN NAVIGERER HR UDEN OM FALDGRUBERNE PÅ MORGENMØDET VIL VI BLANDT ANDET SÆTTE FOKUS PÅ: Virksomhedens forpligtelser i forbindelse med en medarbejders

Læs mere

#MeToo udfordringerne for HR

#MeToo udfordringerne for HR Invitation til morgenmøde #MeToo udfordringerne for HR #MeToo-bevægelsen har med lynets hast bevæget sig fra filmindustrien i USA til en lang række andre brancher og lande, og flere virksomheder/ organisationer

Læs mere

HR OG DATASIKKERHED DATATILSYNET HAR FORMULERET NYE MINIMUMSKRAV FOR SIKKERHED I FORBINDELSE MED PERSONALEADMINISTRATION

HR OG DATASIKKERHED DATATILSYNET HAR FORMULERET NYE MINIMUMSKRAV FOR SIKKERHED I FORBINDELSE MED PERSONALEADMINISTRATION INVITATION TIL GÅ HJEM-MØDE HR OG DATASIKKERHED DATATILSYNET HAR FORMULERET NYE MINIMUMSKRAV FOR SIKKERHED I FORBINDELSE MED PERSONALEADMINISTRATION HØR NÆRMERE OM, HVILKE VILKÅR VIRKSOMHEDER SKAL IAGTTAGE

Læs mere

Afskedigelse af medarbejdere

Afskedigelse af medarbejdere Afskedigelse af medarbejdere At afskedige en medarbejder er en vanskelig opgave, som kræver både omtanke og empati. Denne håndbog giver nogle gode råd til, hvordan en afskedigelse gennemføres bedst muligt.

Læs mere

Den gode opsigelse

Den gode opsigelse Den gode opsigelse I 2012 er en del frie skoler lukket. Der er endvidere en lang række skoler, der har overvejet eller gennemført personalereduktioner som følge af den pressede økonomi, faldende elevtal

Læs mere

Om ferieloven og samtidighedsferie

Om ferieloven og samtidighedsferie Invitation til morgenmøde (begrænset antal deltagere) Om ferieloven og samtidighedsferie Kom og hør om de kommende ændringer i ferieloven særligt om samtidighedsferie. Norrbom Vinding inviterer til morgenmøde

Læs mere

Loyalitet og klausuler

Loyalitet og klausuler Invitation til morgenmøde Loyalitet og klausuler Vi vil på dette morgenmøde give vores bud på, hvordan verdensbilledet ser ud lige nu i forhold til loyalitet, ansættelsesklausuler og markedsføringsloven.

Læs mere

Ansættelsesret. Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed.

Ansættelsesret. Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed. Ansættelsesret Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed. Hos Lundgrens trækker du på omfattende ekspertise og mange

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

PERSONDATAFORORDNINGEN ER DIN ORGANISATION KLAR TIL DEN NYE VIRKELIGHED?

PERSONDATAFORORDNINGEN ER DIN ORGANISATION KLAR TIL DEN NYE VIRKELIGHED? PERSONDATAFORORDNINGEN ER DIN ORGANISATION KLAR TIL DEN NYE VIRKELIGHED? PERSONDATA I NYE RAMMER... PERSONDATAFORORDNINGEN ER EN REALITET. DERMED BØR VIRKSOM- HEDER OG OFFENTLIGE MYNDIGHEDER NU BEGYNDE

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ ER DIN ORGANISATION KLAR TIL AT BLIVE UDFORDRET?

PSYKISK ARBEJDSMILJØ ER DIN ORGANISATION KLAR TIL AT BLIVE UDFORDRET? PSYKISK ARBEJDSMILJØ ER DIN ORGANISATION KLAR TIL AT BLIVE UDFORDRET? ALLE TALER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ MEN HVILKE JURIDISKE FORHOLD SKAL MAN VÆRE SÆRLIGT OPMÆRKSOM PÅ?... FORPLIGTELSERNE I ARBEJDSMILJØLOVEN

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere?

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? Indhold 1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes 2 Ledelsesretten har vide grænser 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? 4 Mere om ligebehandlingsloven

Læs mere

INVITATION TIL KURSUS GRUNDLÆGGENDE ANSÆTTELSESRET

INVITATION TIL KURSUS GRUNDLÆGGENDE ANSÆTTELSESRET INVITATION TIL KURSUS GRUNDLÆGGENDE ANSÆTTELSESRET GRUNDLÆGGENDE ANSÆTTELSESRET Norrbom Vinding inviterer til et kursus i ansættelsesret torsdag den 29. september 2016, hvor vi vil opdatere alle, der i

Læs mere

Afskedigelsesprocessen

Afskedigelsesprocessen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Afskedigelsesprocessen Hvad kan jeg forvente af UCL, og hvad er mine rettigheder og pligter? Ved besparelser, organisationsændringer og opgavebortfald HR og Kommunikation,

Læs mere

Retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser

Retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser Koncern HR, Stab, NS februar 2015 Retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser Retningslinjer vedtaget af RMU den 20. februar 2015 Baggrund Indledning Der sker løbende

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

8.3 Urimelig/usaglig opsigelse

8.3 Urimelig/usaglig opsigelse HR Jura Forlaget Andersen 8.3 Urimelig/usaglig opsigelse Af Advokat Sofie Høeg Madsen, MAQS Law Firm shm@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående urimelig/usaglig opsigelse - har følgende indhold:

Læs mere

Udarbejdet af Center for personale og HR-udvikling april 2010. For ledere i Næstved Kommune

Udarbejdet af Center for personale og HR-udvikling april 2010. For ledere i Næstved Kommune For ledere i Næstved Kommune 1 Indledning I forbindelse med besparelser foreligger et forløb, der kan være vanskeligt som leder at have overblik over samt håndtere. Derfor har Center for personale og HR-udvikling

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1)

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1) LBK nr 291 af 22/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0001617 Senere ændringer

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Skab gode forandringer

Skab gode forandringer Skab gode forandringer Vi hjælper dig Arbejdsmarkedet er under pres. Vi bliver dagligt mødt med krav om, at vi skal yde mere for færre penge. Også i vores profession oplever vi konstante forandringer -

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

Finanskrisen kradser. Advokat(L) André Rouvillain www.arlaw.dk

Finanskrisen kradser. Advokat(L) André Rouvillain www.arlaw.dk Finanskrisen kradser Advokat(L) André Rouvillain www.arlaw.dk Advokatkontoret Advokat Jacob Forman Køre-hviletid Teknik sager Køberetlige sager Færdselssager Dyretransporter Tilladelsessager Klippekort

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

WHISTLEBLOWING... hvordan gør vi det?

WHISTLEBLOWING... hvordan gør vi det? WHISTLEBLOWING... hvordan gør vi det? ALLE TALER OM WHISTLEBLOWING OG EN DEL GØR NOGET VED DET... Men hvad skal man gøre? Hvordan skal man gribe det an i praksis? Skal der oprettes en særlig funktion i

Læs mere

Afskedigelser Hvad med dem, der bliver tilbage?

Afskedigelser Hvad med dem, der bliver tilbage? Afskedigelser Hvad med dem, der bliver tilbage? Af: Susanne Teglkamp, ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk Oven på krisen er der ikke mange virksomheder hverken de private eller offentlige,

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 15.09.2014 ARBEJDSGIVER SKULLE BETALE PENSIONSBIDRAG TO GANGE Arbejdsgivere risikerer at skulle betale pensionsbidrag to gange, hvis pensionsbidrag udbetales direkte

Læs mere

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET Knap hver anden arbejdssøgende føler, at det i mere eller mindre grad er deres egen skyld, at de ikke har et arbejde. Hvorfor mig? Var jeg for dyr, for besværlig, for

Læs mere

OUTPLACEMENT. Processen. Ansvarlig afskedigelse

OUTPLACEMENT. Processen. Ansvarlig afskedigelse OUTPLACEMENT Processen Ansvarlig afskedigelse O u tplacement A n sv a r lig afskedigelse Fundamentet for vores outplacements-proces er mange års erfaring i HR-regi og genplacering af kandidater på alle

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Afskedigelser. September 2015. Lene Vibjerg SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Afskedigelser. September 2015. Lene Vibjerg SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Afskedigelser September 2015 Lene Vibjerg SIDE 1 Velkommen til 3. dagen 8.00-8.45: Morgensang. 09.00-10.00: Afskedigelse - områdeopdelt 12.30-12.45: Evaluering v. kursusleder Birgit

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

HR-MEDARBEJDERE OG DATASIKKERHED...

HR-MEDARBEJDERE OG DATASIKKERHED... INVITATION TIL KURSUS HR-MEDARBEJDERE OG DATASIKKERHED EKSTRA 2 KURSUSDAGE UDBYDES HR-MEDARBEJDERE OG DATASIKKERHED Datatilsynet har siden 1. januar 2015 stillet udtrykkeligt krav om, at virksomheder skal

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

HR OG KOMMUNIKATION. Guide til ledere i håndtering af afskedigelser

HR OG KOMMUNIKATION. Guide til ledere i håndtering af afskedigelser HR OG KOMMUNIKATION Guide til ledere i håndtering af afskedigelser HR og Kommunikation 2016 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afskedigelsesprocessen... 3 2.1 Fasen, hvor der træffes beslutning om, at der skal

Læs mere

Håndtering af afskedigelser. Årsmøde i FADD 2011 Workshop Aksel Christensen

Håndtering af afskedigelser. Årsmøde i FADD 2011 Workshop Aksel Christensen Håndtering af afskedigelser Årsmøde i FADD 2011 Workshop Aksel Christensen Afskedigelsestyper Afsked begrundet i personrelaterede forhold. Afsked begrundet i nedskæringer. Afsked begrundet i personrelaterede

Læs mere

Juridiske og personalemæssige aspekter ved udflytning

Juridiske og personalemæssige aspekter ved udflytning Juridiske og personalemæssige aspekter ved udflytning Udflytning giver ikke færre arbejdspladser En outsourcing eller etableringsproces, der sikrer virksomhedens globale konkurrenceevne, vil naturligt

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel spm.

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel spm. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 361 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Læs mere

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Emner Hvor opstår flest tvister mellem arbejdsgiver og arbejdstager?

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010 Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Maj 2010 Drøftet i Hovedudvalget 4. maj 2010 Dokumentnr.: 727-2010-58814 side 1 Baggrund. Med baggrund i byrådets forventede

Læs mere

Protokol. mellem TDC A/S. Lederforeningen i TDC, LTD

Protokol. mellem TDC A/S. Lederforeningen i TDC, LTD Protokol mellem TDC A/S og Lederforeningen i TDC, LTD over forhandling den 14. og 21. august samt 5. september 2008 om forventede personalereduktioner i forbindelse med Fast Forward i TDC A/S. De forventede

Læs mere

8.8 Alder og særlige ophørsgrunde

8.8 Alder og særlige ophørsgrunde HR Jura Forlaget Andersen 8.8 Alder og særlige ophørsgrunde Af Advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.dk Indhold Denne artikel handler overordnet om emnerne alder og særlige årsager til ansættelsesforholdets

Læs mere

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA Personalejura LUP Program Ledelsesretten/pligten Ansættelseskontrakten Advarsler Opsigelser Usaglig opsigelse Vilkårsændringer Ledelsesretten Septemberforliget (september 1899) Arbejdsgiverne anerkendte

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Når der ikke er arbejde nok til alle

Når der ikke er arbejde nok til alle Når der ikke er arbejde nok til alle Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Der kan være flere grunde til, at der skal skæres ned i antallet

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Favrskov Kommune 2011-2014

Retningslinjer for håndtering af personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Favrskov Kommune 2011-2014 Retningslinjer for håndtering af personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Favrskov Kommune 2011-2014 19. august 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...3 2. Ansættelsesbegrænsning...3

Læs mere

ANSÆTTELSESKLAUSULER NU OG FREMOVER...

ANSÆTTELSESKLAUSULER NU OG FREMOVER... INVITATION TIL MORGENMØDE ANSÆTTELSESKLAUSULER NU OG FREMOVER REGERINGENS LOVFORSLAG OM ANSÆTTELSESKLAUSULER FORVENTES VEDTAGET INDEN JUL, SÅLEDES AT REGLERNE TRÆDER I KRAFT 1. JANUAR 2016. DET VIL INDEBÆRE

Læs mere

Afskedigelse. Produktionsskoler

Afskedigelse. Produktionsskoler Afskedigelse Produktionsskoler 1 Afskedigelse Erfaringer med afskedigelse TR s opgaver i forbindelse med afskedigelse Hvad siger reglerne? Hvilke værktøjer har du? Hvad siger personalepolitikken? Case

Læs mere

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE?

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? FYRET FRA JOBBET HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? Jeg er blevet fyret! Jeg er blevet opsagt! Jeg er blevet afskediget! Det er ord, som er næsten

Læs mere

PERSONDATAFORORDNINGEN...

PERSONDATAFORORDNINGEN... INVITATION TIL MORGENMØDE PERSONDATAFORORDNINGEN LIGE FØR JUL NÅEDE MAN OMSIDER POLITISK TIL ENIGHED OM DEN NYE PERSONDATAFORORDNING, DER HAR SPØGT I HORISONTEN I ADSKILLIGE ÅR. FORORDNINGEN VENTES AT

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.01.2016 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING 20.1.2016 Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling

Læs mere

Afskedigelse. Kommunalt

Afskedigelse. Kommunalt Afskedigelse Kommunalt 1 Afskedigelse INDHOLD Erfaringer med afskedigelse TR s opgaver i forbindelse med afskedigelse Hvad siger reglerne? Hvilke værktøjer har du? Hvad siger personalepolitikken? Case

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Godkendt i Hovedudvalget den 22. april 2014 side 1 Baggrund og indledning. Nærværende er udarbejdet med baggrund i

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

HR-MEDARBEJDERE OG DATASIKKERHED...

HR-MEDARBEJDERE OG DATASIKKERHED... INVITATION TIL KURSUS HR-MEDARBEJDERE OG DATASIKKERHED NU OGSÅ I LYSET AF FORORDNINGEN HR-MEDARBEJDERE OG DATASIKKERHED Datatilsynet har siden 1. januar 2015 stillet udtrykkeligt krav om, at virksomheder

Læs mere

Lov om kollektive afskedigelser

Lov om kollektive afskedigelser Lov om kollektive afskedigelser 2. udgave Med kommentarer af Lene Court-Payen Mette Klingsten Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lov om kollektive afskedigelser med kommentarer Lene Court-Payen og Mette

Læs mere

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge HR Jura Forlaget Andersen 5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge Af Advokat Sofie Høeg Madsen, MAQS Law Firm shm@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående optjening af ferie - har følgende

Læs mere

Delpolitik om Afsked og forebyggelse af afsked

Delpolitik om Afsked og forebyggelse af afsked Delpolitik om Afsked og forebyggelse af afsked 1. Mål med politikken 2. Delmål 3. Forebyggelse Det er kommunens primære målsætning at undgå afsked. I tilfælde af at afsked er uundgåelig, skal det ske på

Læs mere

virksomhedsguide Medarbejdere og ledelse i krisetider

virksomhedsguide Medarbejdere og ledelse i krisetider virksomhedsguide Medarbejdere og ledelse i krisetider Indhold 03 Tilpasning af personaleomkostninger 05 Hvis afskedigelser bliver nødvendige 06 HR-mæssige overvejelser 08 Hvad siger juraen? 2 Medarbejdere

Læs mere

OVERORDNET MÅLSÆTNING... 2 DELMÅL... 2 FOREBYGGELSE AF AFSKED... 2 INDIVIDUELLE PROBLEMER... 2 KOLLEKTIV AFSKED... 3 HVIS AFSKED ER UUNDGÅELIGT...

OVERORDNET MÅLSÆTNING... 2 DELMÅL... 2 FOREBYGGELSE AF AFSKED... 2 INDIVIDUELLE PROBLEMER... 2 KOLLEKTIV AFSKED... 3 HVIS AFSKED ER UUNDGÅELIGT... Politik for afsked og forebyggelse af afsked 22. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERORDNET MÅLSÆTNING... 2 DELMÅL... 2 FOREBYGGELSE AF AFSKED... 2 INDIVIDUELLE PROBLEMER... 2 KOLLEKTIV AFSKED... 3 HVIS

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

8.5 Særligt beskyttede medarbejdere oversigt

8.5 Særligt beskyttede medarbejdere oversigt HR Jura Forlaget Andersen 8.5 Særligt beskyttede medarbejdere oversigt Af advokat Sofie Andersen, NJORD Law Firm san@njordlaw.com Indhold Denne artikel angående særligt beskyttede medarbejdergrupper og

Læs mere

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger,

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

??? Afskediget og hvad

??? Afskediget og hvad AF Stine Søndergaard og Sys Tarrild, forhandlingskonsulent hhv. specialkonsulent Afskediget og hvad Finanskrisen har ikke sat sig sine tydelige spor på DSLs fagområder, men vi vælger alligevel at repetere,

Læs mere

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Møde den: 13. januar 2014 kl. 12.00-13.00 Sted: Mødelokale 1443-413 (videolink) Ekstraordinært LSU-møde i AU Kommunikation (2014-1) Dagsorden Deltagere: LSU, AU Kommunikation Fra HR deltager: HR-partner

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Denne håndbog er udarbejdet af Capacent People A/S

Denne håndbog er udarbejdet af Capacent People A/S Denne håndbog er udarbejdet af Capacent People A/S Tryk og anden gengivelse af denne publikation eller dele heraf er i overensstemmelse med lov om ophavsret kun tilladt efter forudgående skriftlig aftale

Læs mere

UDKAST Vilkår for organisationsændringer, der medfører reduktion af stillinger

UDKAST Vilkår for organisationsændringer, der medfører reduktion af stillinger Område: Human Resources Afdeling: HR Jura Journal nr.: 11/6130 Dato: 31. januar 2013 Udarbejdet af: Susanne Wind E mail: Susanne.Wind@regionsyddanmark.dk Telefon: 76632040 UDKAST Vilkår for organisationsændringer,

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Regler om afsked 2010

Regler om afsked 2010 Regler om afsked 2010 Holdning Det er holdningen i Ringsted Kommune, at afskedigelsesprocessen gennemføres på en værdig, korrekt og professionel måde 2 Regler om afsked Reglerne indeholder følgende: Afsked....

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder.

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. FORSVARETS PERSONELTJENESTE LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. MARTS 2013 FØR SAMTALEN

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

10.4 Særligt om arbejdstid

10.4 Særligt om arbejdstid HR Jura Forlaget Andersen 10.4 Særligt om arbejdstid Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Indledning 2. Begrænsninger i arbejdstiden

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov

7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov HR Jura Forlaget Andersen 7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel angående

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Usaglig afskedigelse 1

Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse Udgivet af CO-industri oktober 2009 Redaktion: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Hellbrandt Trykcenter Oplag: 5000 stk ISBN/EAN EAN 9788792141026 CO-Meddelelse

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

NYHEDSBREV MARTS 2004

NYHEDSBREV MARTS 2004 NYHEDSBREV MARTS 2004 Kære læser! Foråret ligger lige om hjørnet og det gør forhåbentligt også det meget omtalte opsving. At vi stadig ikke rigtigt kan mærke opsvinget vidner både fortsatte nedskæringer

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere