Ekspertens gode råd. Informer alle i virksomheden og sørg for at minimere utrygheden.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekspertens gode råd. Informer alle i virksomheden og sørg for at minimere utrygheden."

Transkript

1 Hvad de siger om Norrbom Vinding: Ius Laboris Global Human Resources Lawyers er en alliance af advokatfirmaer, der rådgiver inden for arbejds- og ansættelsesret, pensionsret og om benefits. Alliancen er til stede i mere end 100 lande og tæller advokater, som alle er blandt de dygtigste i verden inden for feltet. Samarbejdet sikrer vores klienter den bedste service, når de beder os løse opgaver af international karakter. Læs mere om Ius Laboris på rimming with talent employment boutique B Norrbom Vinding Law Firm, member of ius laboris, is accepted by peers and clients alike as the unquestionable leader and right at the cutting edge. Citat: European Legal 500. his renowned specialist firm covers all aspects of T employment and labour law and is at the forefront of competitors minds as outstanding, very thorough and dedicated to the field. The firm attracts significant clients as a result of its concentrated expertise: It has the deepest knowledge of employment matters in Denmark and houses the leading lawyers in the area, agreed one client. Citat: Chambers Europe. Norrbom Vinding Amerikakaj Dampfærgevej Copenhagen Denmark Tel Kollektive afskedigelser en guide for virksomheder Norrbom Vinding rådgiver private virksomheder og offentlige myndigheder om alle juridiske problemstillinger relateret til HR. Vi er de største i Skandinavien inden for vores felt og hjælper både private og offentlige virksomheder fra børsnoterede koncerner til små- og mellemstore virksomheder til kommuner, regioner og andre offentlige myndigheder. Vores område omfatter alle aspekter af HR-juraen. Norrbom Vinding er medlem af Ius Laboris Global Human Resources Lawyers. Derfor kan vi rådgive internationalt på tværs af landegrænser og på højeste specialistniveau. Læs mere om os på

2 Indhold kapitel 1 En god begyndelse er halvt fuldendt Om den fundamentale lovgivning i forbindelse med kollektive afskedigelser 3 Kapitel 2 De kritiske kriterier Om at opstille saglige kriterier når beslutningen om afskedigelserne er truffet 7 Kapitel 3 Det store overblik Om anden jura og praktiske overvejelser når afskedigelserne gennemføres 9 Kapitel 4 Management er markedssans Om god ledelse og goodwill fra omverdenen i en masseafskedigelsessituation 13 Hvad kan Norrbom Vinding hjælpe med? 16 Disign: Bysted A/S Tryk: Knudtzon Marts: 2009

3 Om denne folder Finanskrisen kræver sine ofre. Mange virksomheder går i tanker om at afskedige en del af medarbejderne for at sikre, at forretningen består i krisetiden. Masseafskedigelser kan være en barsk affære. Virksomheden skal overholde de frister og pligter, som juraen fordrer, og orientere sig i en lovgivning, som er vidt forgrenet. Samtidig skal vigtige praktiske detaljer tages i betragtning. Medarbejderne skal tackles, så processen ikke bliver vanskeligere, end den behøver at være. Alligevel kan en svær beslutning vendes til en god forretning. Det kræver, at virksomheden bruger tid og omtanke til at finde de rigtige løsninger på baggrund af en god vejledning. Denne folder berører væsentlige aspekter ved den lovgivning, som skal overholdes i forbindelse med masseafskedigelser. Den slår ned på de praktiske detaljer, som virksomheden skal tage i betragtning, før, under og efter processen er sat i gang. Og så tager den fat i et par gode råd til, hvordan ledelsen manøvrerer mest hensigtsmæssigt, når den står over for et større antal afskedigelser. 1

4 Ekspertens gode råd Informer alle i virksomheden og sørg for at minimere utrygheden. Informer altid først internt. De ansatte skal ikke først læse om fyringer i avisen. Vær opmærksom på ikke at diskriminere hverken hvad angår køn, race eller alder. Husk, at du måske en dag igen får brug for de ansatte, som du fyrer. Mariann Norrbom Managing Partner Norrbom Vinding Jyllands-Posten,

5 Kapitel 1 En god begyndelse er halvt fuldendt Om den fundamentale lovgivning i forbindelse med masseafskedigelser Der følger pligter med, når en virksomhed planlægger at afskedige medarbejdere. Lov om varsling mv. i forbindelse med afskedigelser af større omfang beskriver nogle af de regler, der skal følges, hvis en virksomhed overvejer en større afskedigelsesrunde. Men der kan også være anden grundlæggende jura, der skal overholdes. I mindre fyringsrunder kan for eksempel lov om information og høring af lønmodtagere træde i kraft. Reglerne er lavet for at sikre, at virksomheden lytter til sine medarbejdere og tænker sig om, før mennesker efterlades uden job. Men der er også gevinster at hente for virksomheden, hvis lovgivningen følges korrekt. En gennemtænkt strategi med udgangspunkt i de fundamentale regler er første skridt på vejen mod en vellykket nedskæringsproces; en proces der sikrer en styrket virksomhed, som omverdenen stadig ser på med respekt og sympati uanset om det gælder de afskedigede, de tilbageblevne, kunderne eller aktionærerne. Masseafskedigelsesloven Den fundamentale lov, der skal følges i forbindelse med større afskedigelsesrunder, er lov om varsling mv. i forbindelse med afskedigelser af større omfang eller bare masseafskedigelsesloven. Loven træder i kraft, hvis en virksomhed forventer at afskedige et bestemt antal medarbejdere inden for 30 dage: nemlig mindst 10 medarbejdere i virksomheder, som normalt beskæftiger mellem 20 og 100 medarbejdere, eller 10 % af medarbejderne i virksomheder med mellem 100 og 300 medarbejdere, eller mindst 30 medarbejdere i virksomheder med mindst 300 medarbejdere. Masseafskedigelsesloven er ikke kompliceret for en umiddelbar betragtning. Alligevel er den nem at få galt i halsen. Ledelsen risikerer at have brudt loven, før den overhovedet er begyndt at afskedige, hvis den ikke omhyggeligt planlægger processen. 3

6 Pligt til forhandling Forhandlingspligten er en central del af masseafskedigelsesloven. Ifølge den har virksomheden pligt til at forhandle med sine medarbejdere, før den overhovedet beslutter en større afskedigelsesrunde. Hensigten er, at medarbejdernes idéer og input kan tilbyde en alternativ udvej i stedet for fyringer. Måske finder virksomheden ud af, at flere medarbejdere gerne vil arbejde på deltid og kan på den måde undgå at nedlægge stillinger. Derfor er det vigtigt at udvise tilbageholdenhed. Virksomheden må ikke lufte en endegyldig beslutning om at afskedige, før den har inviteret medarbejderne eller medarbejderrepræsentanterne til seriøse forhandlinger om at undgå afskedigelserne eller afbøde følgerne af dem, f.eks. ved omskoling eller omplacering. Der er idé i at time processen og give de lovpligtige forhandlinger den rigtige omtanke. Hvis medarbejderne føler sig hørt, fortsætter de ud i verden som gode ambassadører for deres gamle arbejdsplads. Den gode vilje hos dem, der er tilbage på virksomheden, bliver større. Jo tidligere ledelsen gennemtænker sin strategi, jo bedre og samtidig juridisk holdbar bliver afskedigelsesrunden. Der kommer en dag, hvor lederne igen har brug for de ansatte, som de fyrer Derfor gælder det om at fyre på en ordentlig og værdig måde. Mariann Norrbom Managing Partner Norrbom Vinding Jyllands-Posten,

7 Varsling til beskæftigelsesråd Der gælder visse regler for varsling til de regionale beskæftigelsesråd, hvis afskedigelserne efter forhandlingerne stadig har et omfang, hvor de er omfattet af loven, og arbejdsgiveren stadig ønsker at gennemføre dem. Der findes fire regionale beskæftigelsesråd i Danmark. De skal varsles om større afskedigelser for at hjælpe med at afbøde virkningerne og hurtigst muligt få de fyrede medarbejdere i job igen. Det regionale beskæftigelsesråd skal varskos skriftligt og ad flere omgange. Hvor den første varsling skal indeholde detaljer om baggrund og antal forventede afskedigelser, drejer de to næste sig om præcise informationer angående de afskedigede medarbejdere og beskrivelser af de forudgående forhandlinger. Samtidig opstiller loven forskellige tidshorisonter for, hvor hurtigt afskedigelserne kan træde i kraft efter de lovpligtige varslinger. Loven virker måske bureaukratisk. Men med præcis planlægning er de forskellige frister og regler ikke svære at efterleve. Overenskomster Masseafskedigelsesloven gælder dog ikke altid, når en virksomhed vil afskedige mange medarbejdere på én gang. Nogle gange træder en overenskomst i stedet. Overenskomstreglerne er identiske med lovens regler. Men konsekvenserne i form af godtgørelser og bøder er langt tungere at danse med, hvis reglerne ikke følges. I nogle tilfælde indeholder overenskomsterne desuden særlige regler, som forpligter virksomheden ud over de retningslinjer, overenskomsten henter fra masseafskedigelsesloven. Det kan f.eks. være en udvidet forpligtelse til at inddrage tillidsrepræsentanten. Typisk vil den slags ekstra forpligtelser følge af en samarbejdsaftale, der er knyttet til overenskomstforholdene. Samarbejdsaftalen betyder, at der er nedsat et samarbejdsudvalg på virksomheden, og aftalen kan altså indeholde en videregående forpligtelse til information af medarbejderrepræsentanterne og dialog med medarbejderrepræsentanterne, end der følger af loven. 5

8 Når der er kollektive aftaler, afhænger en succesfuld masseafskedigelsesproces i høj grad af en fornuftig håndtering af den faglige organisation, respekt over for medarbejderrepræsentanterne og en koordineret køreplan for den jura, der skal overholdes. Jørgen Vinding Partner Norrbom Vinding Det er fornuftigt, at virksomheden signalerer, at den tager forpligtelserne til orientering og konsultation alvorligt, når den er forpligtet efter en kollektiv aftale. Hvis den faglige organisation og medarbejderrepræsentanterne føler sig inddraget og taget seriøst, kan det gøre forskellen mellem en smidig proces og en proces præget af mistænksomhed og fjendtlighed over for ledelsen. Når der findes en kollektiv aftale, er det både vigtigt og hensigtsmæssigt, at den tænkes ind i køreplanen for afskedigelsesprocessen fra starten. Loven, overenskomsten og samarbejdsaftaler skal koordineres, så al jura bliver overholdt og alle risikomomenter vurderet på én gang. og anden jura I mindre fyringsrunder behøver virksomheden slet ikke skele til masseafskedigelsesloven. Det betyder dog ikke, at der ikke gælder anden lovgivning. Lov om information og høring af lønmodtagere kan fungere både samtidig og i stedet for masseafskedigelsesloven. Andre gange skal virksomhedsoverdragelsesloven tages i betragtning. Det kan være tilfældet, hvis virksomheden vælger at outsource en velafgrænset afdeling eller sælge den helt fra. Erfaring, overblik og en god strategi sikrer ikke bare, at virksomheden overholder al lovgivning korrekt. Det medfører samtidig, at de forskellige love efterleves på den mest rationelle og mindst besværlige måde. 6

9 Kapitel 2 De kritiske kriterier Om at opstille saglige kriterier, når beslutningen om afskedigelser er truffet Overvejelsernes tid er ikke forbi, når køreplanen er lagt i overensstemmelse med loven, forhandlingerne er foretaget, og beslutningen om afskedigelser er truffet. Masseafskedigelser betyder farvel til mange. Men de betyder også, at andre medarbejdere bliver. Det er ikke ligegyldigt, hvem virksomheden vælger at opsige. Ifølge loven skal afskedigelserne falde på baggrund af saglige kriterier. Hvis virksomheden giver sig tid til at gennemtænke sine kriterier for, hvem der må gå, og hvem der bliver, betyder det ikke bare, at afskedigelserne bliver juridisk holdbare. Kunsten er at sikre, at den rigtige udvælgelse styrker virksomheden i fremtiden. Skarpe kriterier for virksomhedens skyld Når en virksomhed står over for større afskedigelser, skal den vælge, hvem der siges op ved at opstille saglige kriterier. Nedlæggelse af bestemte stillinger, omstrukturering af udvalgte afdelinger eller rationalisering er alle juridisk holdbare kriterier for udvælgelsen af de medarbejdere, der skal afskediges. Det er imidlertid også muligt at gå mere kreativt til kriterierne. Afskedigelserne må gerne foretages, så de tilbageværende medarbejdere matcher virksomhedens helt specifikke behov. Målinger af performance eller evalueringer af den individuelles kvalifikationer er i den forbindelse også saglige kriterier. På den måde er det ikke de dårligste, der sorteres fra. Det er de mest uundværlige, som bliver. Når kriterierne er udvalgt, skal de følges. Det er vigtigt, at den ansvarlige chef virkelig måler hver enkelt medarbejders kvalifikationer, hvis virksomheden beslutter at måle den individuelle medarbejder på kvalifikationer. Saglige kriterier kan opstilles på mange måder. En mulighed er et ratingsystem, hvor parametrene f.eks. kan være: forandringsparathed, alsidighed, uddannelse, fleksibilitet, kvantitet og kvalitet i arbejdet og stabilitet. 7

10 Saglige kriterier ifølge juraen Juraen, som kræver, at funktionæransatte opsiges på et fair grundlag, findes bl.a. i funktionærlovens 2 b. Her slås det fast, at en opsigelse skal være rimeligt begrundet i funktionærens eller virksomhedens forhold. Medarbejdere, som ikke er funktionærer, kan være beskyttet mod usaglig afskedigelse gennem bestemmelser i deres overenskomst. En del medarbejdergrupper nyder altså en vis beskyttelse mod usaglig opsigelse, selv om private arbejdsgivere i udgangspunktet har ret til frit at opsige medarbejdere. Derfor skal det saglige grundlag være i orden. Virksomheden risikerer en boomerang-effekt, hvis den fra starten lader afskedigelserne tage udgangspunkt i forkerte kriterier. Her kan mange medarbejdere på én gang lægge sag an, fordi de er afskediget ud fra de samme usaglige kriterier. Retssagerne kan koste godtgørelser på adskillige måneders løn. Hvis processen med valg af kriterier først er kørt af sporet, er der fare for, at mange medarbejdere kan kræve godtgørelse, eller i de værste tilfælde genansættelser afhængig af et eventuelt overenskomstgrundlag. Sagligt begrundede kriterier beskytter virksomheden mod retssager om usaglig opsigelse. Kriterierne er vigtige af personalepolitiske årsager, fordi de sikrer, at de afskedigede medarbejdere stadig føler, at en hård proces var fair. På den måde hjælper velvalgte kriterier også med til at sørge for, at virksomhedens gode image er intakt. Det er ikke en dårlig beslutning at fyre 300 medarbejdere, hvis alternativet er, at hele virksomheden går ned. Det er økonomi, som ligger bag den slags beslutninger. Men Norrbom Vinding kan hjælpe, så arrene bliver mindst mulige. Morten Langer Partner Norrbom Vinding 8

11 Kapitel 3 Det store overblik Om anden jura og praktiske overvejelser når afskedigelserne gennemføres Det er sjældent problematisk at finde de saglige grunde, når først beslutningen om en masseafskedigelse er truffet. Alligevel skal virksomheden være opmærksom. Andre love skal nemlig også overholdes i forbindelse med den enkelte afskedigelse. Samtidig er der praktiske elementer, som skal overvejes, så processen ikke ender med et sammenbrud på arbejdspladsen, strejke eller sagsanlæg. Særligt beskyttede medarbejdere Selv om en virksomhed har opstillet velbegrundede og saglige kriterier for afskedigelserne, er der særlige medarbejdergrupper, der skal tages særskilt hensyn til. Tillidsrepræsentantbeskyttelsen betyder, at tillids- og sikkerhedsrepræsentanter er notorisk svære at sige op. De kan normalt kun afskediges af såkaldt tvingende årsager og skal i princippet være de sidste, der afskediges inden for deres kvalifikationsmæssige område. Desuden skal tillids- og sikkerhedsrepræsentanter behandles særskilt i en afskedigelsesprocedure, f.eks. er der ofte udvidede krav til forhandling og længere opsigelsesvarsler. Ligebehandlingsloven giver andre udfordringer. Det er lovligt at afskedige gravide på baggrund af saglige kriterier. Men det stiller særlige krav til dokumentationen, fordi bevisbyrden er virksomhedens, hvis den opsagte gravide sætter spørgsmålstegn ved sagligheden. Alder, handicap og etnicitet er eksempler på øvrige kriterier, som giver visse medarbejdere en særlig beskyttelse efter forskelsbehandlingsloven. Her skal virksomheden f.eks. være meget varsom med at bruge afskedigelsesrunden til at skille sig af med de ældste medarbejdere. Forkerte kriterier i en masseafskedigelsesproces kan koste dyrt. Men værre er det, hvis der begås fejl i forhold til diskriminationslovgivningen, hvor godtgørelsesniveauet ligger på mellem 6 og 18 måneders løn afhængig af forskelsbehandlingen. 9

12 og andre formaliteter Ud over hensynene til beskyttede medarbejdergrupper skal virksomheden gøre sig en række andre overvejelser af juridisk karakter. Opmærksomheden skal blandt andet rettes mod de opsigelsesvarsler, der gælder ifølge funktionærloven eller i overenskomsten. Længden af opsigelsesvarslerne afhænger af den periode, den enkelte medarbejder har været ansat. For funktionærer gælder der i øvrigt regler for fratrædelsesgodtgørelser, som på samme måde afhænger af ansættelsens længde, dog mindst 12 år. Tilsvarende kan være bestemt i en eventuel overenskomst. Det er også vigtigt at vie reglerne for klausuler en tanke eller to. Når det gælder konkurrenceklausuler, er medarbejderne ikke længere bundet af klausulerne, når de bliver sagt op uden at have givet rimelig anledning dertil, som der står i lovteksten. Det er for det meste tilfældet i masseafskedigelsessituationer. Alligevel kan virksomheden have held til at fastholde klausulerne i visse tilfælde f.eks. ved at tilbyde medarbejderen særlige indrømmelser i fratrædelsesaftalen i form af en særskilt kompensation eller en fritstilling. Det samme er ikke tilfældet med kundeklausuler, der består uanset opsigelsesårsagen. Uanset hvilken klausul, der er tale om, skal virksomheden i øvrigt vide, at en medarbejder, som er funktionær, skal kompenseres med mindst 50 % af månedslønnen, så længe klausulen gælder. Virksomheden skal i øvrigt rette et øje mod de skattemæssige forhold i opsigelsessituationen. Det vil blandt andet sige, at den skal overveje den skattemæssige behandling af f.eks. godtgørelser og outplacementydelser. 10

13 Praktiske overvejelser og øje for risici Alle juridiske aspekter er vendt på papiret og drejet i hovedet. Men hvordan vil medarbejderne reagere på nyheden om afskedigelserne og har virksomheden en strategi for at tackle reaktionerne? Stemningen på arbejdspladsen er en oplagt risiko, når afskedigelserne er en realitet, og medarbejderne ved, de mister enten deres job eller gode kollegaer. Det er en god idé at overveje reaktionerne og på den måde foregribe, hvordan virksomheden fungerer, når bomben er sprunget. Risikoen for strejker er ét aspekt, som ledelsen bør overveje i en masseafskedigelsessituation selv om strejker er sjældne. Hvis virksomheden forudser, at arbejdsnedlæggelser er en risiko, kan problemerne f.eks. håndteres ved at gøre det klart for medarbejderne, at en eventuel ekstraordinær fratrædelsesgodtgørelse falder fra, hvis de vælger at strejke. Mindre dramatiske er overvejelser omkring fritstilling, ferie eller arbejde i opsigelsesperioden. Ønsker virksomheden at beholde medarbejderne på arbejdspladsen, selv om de er afskediget? Måske er det bedre med fritstillinger eller ferie, hvis virksomheden er bekymret for de afskedigede medarbejderes loyalitet, hvis den gerne vil give dem ekstra tid til at søge nyt job eller slet og ret gerne vil have dem væk fra virksomheden. Andre gange vælger ledelsen at beholde medarbejderne i opsigelsesperioden. De skal i udgangspunktet arbejde med det samme, som de plejer. Men hvis processen allerede har bragt så store forandringer med sig, at de sædvanlige arbejdsfunktioner er faldet bort hvad skal medarbejderne da lave? Hvad kan virksomheden forlange, at de sættes til? Når beslutningen er truffet, skal juraen overvejes. De praktiske elementer skal vendes og falde på plads. Sådan sikrer arbejdsgiveren den smidigste proces. 11

14 God stil Giv beskeden på en onsdag. Lad de berørte gå hjem. Inviter dem om fredagen til en samtale med chefen og en øl med kollegaerne. Metoden er én blandt flere måder, som afskedigelser kan håndteres hensynsfuldt på. Jørgen Vinding Partner Norrbom Vinding 12

15 Kapitel 4 Management er markedssans Om god ledelse og goodwill fra omverdenen i en masseafskedigelsessituation Masseafskedigelser involverer mennesker. Mennesker betyder følelser, og følelserne er forbundet med virksomhedens drift selv om ledelsen måske er mere fokuseret på økonomi, jura og praktiske detaljer i den pressede situation. Det er dog ikke til at komme uden om: det er sympatisk og god tone, når ledelsen tager hensyn til medarbejderne og håndterer deres følelser i processen. Men det er også det samme som sans for forretning. God ledelse i en masseafskedigelsessituation handler om evnen til at håndtere tre grupper: de afskedigede medarbejdere, dem, som bliver i virksomheden og resten af verden. Dem, som går Det er ofte en barsk oplevelse for en medarbejder at blive afskediget. God management er at overveje, hvordan der tages mest mulig hensyn til de berørte medarbejdere, når de siges op også fordi chancen på den måde er større for, at medarbejderne fortsætter deres karriere som gode ambassadører for deres gamle arbejdsplads. En vigtig overvejelse i den forbindelse er, hvordan opsigelserne skal finde sted. Vil ledelsen sende et brev? Planlægger den at kalde de berørte ind på chefens kontor én ad gangen på en fastsat dag? Hvor grundig besked skal de afskedigede have om grunden til, at netop de blev fyret? Hvornår man gør det, er en overvejelse, der ligger i forlængelse af, hvordan man gør det. Det er f.eks. sjældent hensigtsmæssigt at afskedige en fredag eftermiddag eller umiddelbart før en ferie, så den enkelte medarbejder bliver sendt alene hjem med den reaktion, som ofte følger i kølvandet på en fyring. Og hvad så, når afskedigelserne har fundet sted? Skal de afskedigede pakke skrivebordet sammen og forsvinde med det samme? Måske er det mere hensigtsmæssigt at give medarbejderne tid til at fordøje beskeden, stille deres spørgsmål til ledelsen og sige rigtigt farvel til kollegaerne, før de skal forlade arbejdspladsen. 13

16 Dem, som bliver Det er vigtigt at behandle sine afskedigede medarbejdere godt. Men ledelsen risikerer at falde i en anden fælde, mens den gør sit yderste for at tage hensyn til dem, som går: der er en fare for, at dem, som bliver, bliver overset. Tal med dem! Det er et vigtigt råd, at ledelsen husker at snakke med de tilbageværende medarbejdere. De har brug for at kende deres fremtid i en forandret virksomhed og få svar på deres spørgsmål: bliver det min tur næste gang? Hvordan ser min karriere ud på sigt i jeres firma? Forklar medarbejderne, at der stadig er spændende muligheder for dem så de beholder motivationen og ikke forsvinder af sig selv, fordi de frygter for fremtiden. Glem dem ikke. Var det mit julegratiale, som røg i svinget, fordi virksomheden brugte pengene til store fratrædelsesgodtgørelser?. Det er vigtigt med en fair behandling af de fyrede. Men det er ikke hensigtsmæssigt, hvis behandlingen er så god, at dem, som bliver tilbage, føler, at de trak det korte strå. Husk, at medarbejderne skal have en grund til at blive, så de stadig ser en mening i at knokle på. Det står ikke i loven, at arbejdsgiveren skal ringe til den lokale fagforeningsleder i forbindelse med en masseafskedigelse. Men jeg kan love, at det er et godt råd. Morten Langer Partner Norrbom Vinding 14

17 Fra kulkælderen til kridthuset GN Store Nords beslutning om, at skære omkostningerne i GN ReSound falder i god jord hos Handelsbanken Capital Markets, der er vendt på en tallerken og nu anbefaler køb af GN Store Nord mod tidligere reducer. Kursmålet for aktien er hævet til 15 kr. fra 11,5 kr. Nyhedsbureauet Direkt for Børsen.dk, 2009 Dem, som kigger på Kunder, samarbejdspartnere, pressen og fagforeningen. Når de rette hensyn er taget til medarbejderne, er der stadig en hel verden tilbage. Den skal håndteres, før resultatet bliver rigtig godt. Måske vil en debriefing være en god idé? Det kan give megen goodwill at evaluere processen med vigtige interessenter. Virksomheden signalerer respekt ved at invitere til en samtale om, hvad der er gået godt og skidt. Kommunikationen til omverdenen kan betyde alverden, når afskedigelserne er foretaget. Virksomheden skal redegøre for, hvordan produktionen kører videre på de nye præmisser. Den skal fortælle, om ændringerne betyder, at virksomheden gør tingene på en ny og bedre måde eller om den tværtimod er præcis den samme, som før nedskæringerne fandt sted. Resultatet af en nedskæringsrunde kan blive rigtig godt, hvis kommunikationen håndteres med blik for de øjne, der hviler på firmaet måske styrker det endda firmaets brand eller kursen på deres aktier. Fra almindelig omtanke til gennemtænkt kommunikation. De abstrakte hensyn har helt konkret betydning i en masseafskedigelsessituation. God management er en god forretning. 15

18 Hvad kan Norrbom Vinding hjælpe med? Norrbom Vindings advokater har mange års erfaring med rådgivning i alle led af processen, når en virksomhed står over for en stor afskedigelsesrunde. Vi hjælper blandt andet med at tilrettelægge processen, så de rigtige skridt tages på de rigtige tidspunkter i overensstemmelse med lovgivningen synkronisere processen, så al relevant lovgivning overholdes på én gang rådgive omkring praktiske detaljer og hensigtsmæssig kutyme fastsætte de afskedigelseskriterier, der sikrer den bedst mulige bemanding fremover, og at virksomheden ikke bliver sagsøgt forudse og tackle medarbejdernes reaktioner give helstøbte råd, som sikrer en god proces og en sund forretning i fremtiden fastsætte fornuftige fratrædelsespakker, hvor der tages hensyn til virksomheden, medarbejderne, skat og alle andre forhold af betydning. Norrbom Vindings advokater har hjulpet virksomheder i masseafskedigelsesprocesser flere hundrede gange. Derfor kender vi ikke kun loven og god praksis. Vi har også specifikt kendskab til den optimale håndtering inden for næsten alle brancher. Jørgen Vinding Partner Norrbom Vinding 16

19 Hvad de siger om Norrbom Vinding: Ius Laboris Global Human Resources Lawyers er en alliance af advokatfirmaer, der rådgiver inden for arbejds- og ansættelsesret, pensionsret og om benefits. Alliancen er til stede i mere end 100 lande og tæller advokater, som alle er blandt de dygtigste i verden inden for feltet. Samarbejdet sikrer vores klienter den bedste service, når de beder os løse opgaver af international karakter. Læs mere om Ius Laboris på rimming with talent employment boutique B Norrbom Vinding Law Firm, member of ius laboris, is accepted by peers and clients alike as the unquestionable leader and right at the cutting edge. Citat: European Legal 500. his renowned specialist firm covers all aspects of T employment and labour law and is at the forefront of competitors minds as outstanding, very thorough and dedicated to the field. The firm attracts significant clients as a result of its concentrated expertise: It has the deepest knowledge of employment matters in Denmark and houses the leading lawyers in the area, agreed one client. Citat: Chambers Europe. Norrbom Vinding Amerikakaj Dampfærgevej Copenhagen Denmark Tel Kollektive afskedigelser en guide for virksomheder Norrbom Vinding rådgiver private virksomheder og offentlige myndigheder om alle juridiske problemstillinger relateret til HR. Vi er de største i Skandinavien inden for vores felt og hjælper både private og offentlige virksomheder fra børsnoterede koncerner til små- og mellemstore virksomheder til kommuner, regioner og andre offentlige myndigheder. Vores område omfatter alle aspekter af HR-juraen. Norrbom Vinding er medlem af Ius Laboris Global Human Resources Lawyers. Derfor kan vi rådgive internationalt på tværs af landegrænser og på højeste specialistniveau. Læs mere om os på

DER ER INGEN GRÆNSER HR-juRa HaNDlER om: VoRES forretning ER Global, og VI tager DEt INtERNatIoNalE SERIøSt. www.norrbomvinding.com.

DER ER INGEN GRÆNSER HR-juRa HaNDlER om: VoRES forretning ER Global, og VI tager DEt INtERNatIoNalE SERIøSt. www.norrbomvinding.com. EN PROFIL DE FLESTE PROBLEMER HAR EN JURIDISK LØSNING MEN JURA ER IKKE altid NOK Norrbom Vinding er et advokatfirma, som rådgiver offentlige og private virksomheder inden for alle dele af arbejds- og ansættelsesretten.

Læs mere

OUTSOURCING OG SHARED SERVICES

OUTSOURCING OG SHARED SERVICES INVITATION TIL PÅ VEJ HJEM-MØDE OUTSOURCING OG SHARED SERVICES NORRBOM VINDING INVITERER TIL PÅ VEJ HJEM- MØDE TIRSDAG DEN 10. NOVEMBER 2015 KL.16.00 18.30, HVOR VI DRØFTER EN RÆKKE AF DE TEMAER, SOM OUTSOURCING

Læs mere

10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER...

10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER... INVITATION TIL MORGENMØDE 10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER VI GENNEMFØRTE MED STOR SUCCES ET TILSVARENDE MORGENMØDE FOR ET PAR ÅR SIDEN, OG VI SÆTTER IGEN FOKUS PÅ 10 NYE PROBLEMSTILLINGER, SOM DET ER

Læs mere

DE NYE REGLER I SYGEDAGPENGELOVEN OG EU-DOMSTOLENS DOM I FEDMESAGEN

DE NYE REGLER I SYGEDAGPENGELOVEN OG EU-DOMSTOLENS DOM I FEDMESAGEN INVITATION TIL MORGENMØDE DE NYE REGLER I SYGEDAGPENGELOVEN OG EU-DOMSTOLENS DOM I FEDMESAGEN - GENNEMGANG AF DE SENESTE ÆNDRINGER I SYGEDAGPENGEREGLERNE OG KONSEKVENSERNE AF EU-DOMSTOLENS DOM I FEDMESAGEN,

Læs mere

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD...

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD... INVITATION TIL MORGENMØDE SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD - 10 TING, SOM HR BØR VIDE OM SKAT OG SOCIAL SIKRING NORRBOM VINDING INVITERER TIL MORGENMØDE TORSDAG DEN 26. MARTS 2015 KL. 9.00 11.30,

Læs mere

HR OG DATASIKKERHED DATATILSYNET HAR FORMULERET NYE MINIMUMSKRAV FOR SIKKERHED I FORBINDELSE MED PERSONALEADMINISTRATION

HR OG DATASIKKERHED DATATILSYNET HAR FORMULERET NYE MINIMUMSKRAV FOR SIKKERHED I FORBINDELSE MED PERSONALEADMINISTRATION INVITATION TIL GÅ HJEM-MØDE HR OG DATASIKKERHED DATATILSYNET HAR FORMULERET NYE MINIMUMSKRAV FOR SIKKERHED I FORBINDELSE MED PERSONALEADMINISTRATION HØR NÆRMERE OM, HVILKE VILKÅR VIRKSOMHEDER SKAL IAGTTAGE

Læs mere

Afskedigelse af medarbejdere

Afskedigelse af medarbejdere Afskedigelse af medarbejdere At afskedige en medarbejder er en vanskelig opgave, som kræver både omtanke og empati. Denne håndbog giver nogle gode råd til, hvordan en afskedigelse gennemføres bedst muligt.

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Juridiske og personalemæssige aspekter ved udflytning

Juridiske og personalemæssige aspekter ved udflytning Juridiske og personalemæssige aspekter ved udflytning Udflytning giver ikke færre arbejdspladser En outsourcing eller etableringsproces, der sikrer virksomhedens globale konkurrenceevne, vil naturligt

Læs mere

HR-MEDARBEJDERE OG DATASIKKERHED...

HR-MEDARBEJDERE OG DATASIKKERHED... INVITATION TIL KURSUS HR-MEDARBEJDERE OG DATASIKKERHED EKSTRA 2 KURSUSDAGE UDBYDES HR-MEDARBEJDERE OG DATASIKKERHED Datatilsynet har siden 1. januar 2015 stillet udtrykkeligt krav om, at virksomheder skal

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

8.5 Særligt beskyttede medarbejdere oversigt

8.5 Særligt beskyttede medarbejdere oversigt HR Jura Forlaget Andersen 8.5 Særligt beskyttede medarbejdere oversigt Af advokat Sofie Andersen, NJORD Law Firm san@njordlaw.com Indhold Denne artikel angående særligt beskyttede medarbejdergrupper og

Læs mere

virksomhedsguide Medarbejdere og ledelse i krisetider

virksomhedsguide Medarbejdere og ledelse i krisetider virksomhedsguide Medarbejdere og ledelse i krisetider Indhold 03 Tilpasning af personaleomkostninger 05 Hvis afskedigelser bliver nødvendige 06 HR-mæssige overvejelser 08 Hvad siger juraen? 2 Medarbejdere

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

??? Afskediget og hvad

??? Afskediget og hvad AF Stine Søndergaard og Sys Tarrild, forhandlingskonsulent hhv. specialkonsulent Afskediget og hvad Finanskrisen har ikke sat sig sine tydelige spor på DSLs fagområder, men vi vælger alligevel at repetere,

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder.

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. FORSVARETS PERSONELTJENESTE LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. MARTS 2013 FØR SAMTALEN

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET Knap hver anden arbejdssøgende føler, at det i mere eller mindre grad er deres egen skyld, at de ikke har et arbejde. Hvorfor mig? Var jeg for dyr, for besværlig, for

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Usaglig afskedigelse 1

Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse Udgivet af CO-industri oktober 2009 Redaktion: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Hellbrandt Trykcenter Oplag: 5000 stk ISBN/EAN EAN 9788792141026 CO-Meddelelse

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske

Læs mere

Denne håndbog er udarbejdet af Capacent People A/S

Denne håndbog er udarbejdet af Capacent People A/S Denne håndbog er udarbejdet af Capacent People A/S Tryk og anden gengivelse af denne publikation eller dele heraf er i overensstemmelse med lov om ophavsret kun tilladt efter forudgående skriftlig aftale

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Fravigelse af funktionærlovens opsigelsesvarsel... 1 Mænd i korte bukser på arbejdspladsen... 2 Dyrt for arbejdsgiver ikke at oplyse medarbejder

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

NORRBOM VINDING Videnregnskab 2006

NORRBOM VINDING Videnregnskab 2006 NORRBOM VINDING Videnregnskab 2006 Hermed præsenterer vi vort videnregnskab for 2006. Årets videnregnskab er det fjerde i rækken. Videnregnskabet for 2006 er i al væsentlighed opbygget på samme måde som

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

NORRBOM VINDING Videnregnskab 2005

NORRBOM VINDING Videnregnskab 2005 NORRBOM VINDING Videnregnskab 200 Hermed præsenterer vi vort videnregnskab for 200. Årets videnregnskab er det tredje i rækken. Videnregnskabet for 200 er i al væsentlighed opbygget på samme måde som videnregnskabet

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Det går ufatteligt godt!

Det går ufatteligt godt! INFORMATION OM DINE FORDELE SOM MEDLEM I LEDERFORENINGEN I TDC Det går ufatteligt godt! Her er lidt læsestof til dem, der bekymrer sig om karrierevejen alligevel... NYE ORD ER KOMMET MED IND I HVERDAGEN

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat

Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat Ansættelse & afsked i privat tandlægepraksis Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat 2 Ansættelse & afsked

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter fredag den 6. marts 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 12. marts 2015. Nr. 2 2015 Ny lokal lokalaftale om Personalereduktioner

Læs mere

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S AC s høringssvar vedr. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

At forandring fryder er ikke altid til at få øje på

At forandring fryder er ikke altid til at få øje på At forandring fryder er ikke altid til at få øje på Både små og store køkkener oplever i disse år forandringer, der påvirker arbejdsvilkårene for medarbejderne på godt og ondt. Her får du hjælp til at

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering NY CONFEX-UDDANNELSE: HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering Komplet introduktion alt du bør vide som HR-konsulent Rekruttering, ansættelse og afskedigelse bliv klædt på til bedre

Læs mere

Mannaz HR-uddannelsen

Mannaz HR-uddannelsen Mannaz HR-uddannelsen Mannaz HR-uddannelsen Grundlæggende teori og træning i HR-funktionens kerneopgaver Sæt fokus på dig og din HR-rolle På denne HR-uddannelse får du et intensivt træningsforløb, hvor

Læs mere

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden Indhold 1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner 2 Opsigelse under barselsorlov 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden 4 Afskedigelse af

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger,

Læs mere

Afsked på grund af sygdom

Afsked på grund af sygdom Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Vejledning om håndtering af stillingsændringer

Vejledning om håndtering af stillingsændringer Vejledning om håndtering af stillingsændringer Koncern HR november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ledelse og samarbejde 3. Rammerne for ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det

1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det Indhold 1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det 2 Til Boston på chefens regning 3 Endelig fri 4 Ikke både i pose og sæk 5 Ingen regel uden undtagelse 6 Velkommen tilbage - og farvel igen

Læs mere

KENDELSE. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596.

KENDELSE. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596. KENDELSE i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596. 3F Fagligt Fælles Forbund for A mod DI Overenskomst I v/di for Dong Energy Power Holding A/S Sagen blev mundtligt forhandlet den 18. november med højesteretsdommer

Læs mere

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og overenskomstansat er du overenskomstansat og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

Bliver du forskelsbehandlet?

Bliver du forskelsbehandlet? HVIS EN FODbOLDKLub GIVER KVINDEHOLDENE DE DåRLIGSTE baner AT SpILLE på FOTOS, SMS ER ELLER ANDET MATERIALE Du ER VELKOMMEN TIL AT INDSENDE FORSKELLIGE FORMER FOR KOpIERET MATERIALE TIL AT underbygge DIN

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft De juridiske spilleregler en guide for virksomheder og offentlige myndigheder. abroad. Recruitment. public sector employers

Udenlandsk arbejdskraft De juridiske spilleregler en guide for virksomheder og offentlige myndigheder. abroad. Recruitment. public sector employers 2. edition Udenlandsk arbejdskraft De juridiske spilleregler en guide for virksomheder og offentlige myndigheder Norrbom Vinding rådgiver private virksomheder og offentlige myndigheder om alle juridiske

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

Kommunikation og HR i Boligselskabet Sjælland. Præsentation for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer

Kommunikation og HR i Boligselskabet Sjælland. Præsentation for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer Kommunikation og HR i Boligselskabet Sjælland Præsentation for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer Ansatte i Kommunikationsafdelingen Morten - Teamleder Helene - Beboerdemokrati Annette - Kundekommunikation

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Konkrete eksempler på procedureretningslinje for større rationaliserings- og omstillingsprojekter

Konkrete eksempler på procedureretningslinje for større rationaliserings- og omstillingsprojekter Konkrete eksempler på procedureretningslinje for større rationaliserings- og omstillingsprojekter Procedureretningslinje om inddragelse af MED-organisationen i forbindelse med udbud af opgaver i Gentofte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob 14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob (Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

OPSIGELSER OG VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I ANSÆTTELSESFORHOLDET BEGRUNDET I BESPARELSER ELLER OMSTRUKTURERINGER

OPSIGELSER OG VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I ANSÆTTELSESFORHOLDET BEGRUNDET I BESPARELSER ELLER OMSTRUKTURERINGER Vejledning til tillids- og fællestillidsrepræsentanter i Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland OPSIGELSER OG VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I ANSÆTTELSESFORHOLDET BEGRUNDET I BESPARELSER ELLER OMSTRUKTURERINGER DANSK

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved geografisk flytning af statslige institutioner. September 2015

Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved geografisk flytning af statslige institutioner. September 2015 Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved geografisk flytning af statslige institutioner September 2015 UDKAST AF 3. AUGUST 2015 Vejledningen er udelukkende udsendt elektronisk. ISBN 87-7956-457-7

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ændring af ligebehandlingsloven 2 Vejledning om flere kvinder i bestyrelsen 3 Sklerose ikke et handicap 4 Krav ikke frafaldet ved aftale 5 Overskridelse af kundeklausul 6 Degradering af militær tjenestemand

Læs mere

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som privatansat

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som privatansat HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET - som privatansat SÅDAN BEHANDLER DM EN AFSKEDIGELSESSAG NÅR DU HENVENDER DIG TIL DM I FORBINDELSE MED EN AFSKEDIGELSE, ARBEJDER DM S KONSULENTER MED EN FAST PROCEDURE FOR, HVORDAN

Læs mere