Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014"

Transkript

1 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev af 22. januar For at ansøgningen kan behandles, skal ansøger udfylde samtlige punkter i ansøgningsskemaet. OBS: Udfyld venligst kun i de hvide felter. ANSØGER/PROJEKTANSVARLIG 1. Kode/nummer: 8. Hjemmeside: dk 2. Ansøger: IF 9. Kontaktperson: Tanja Bundesen 3. Adresse: Vesterbrogade 6D, 4. sal 10. Kontakttlf.: / Postnummer: Kontakt e-post dk 5. By: 6. Tlf.: København V Samarbejdspartnere: HAKL, TUR, MI, TE, AMU SYD, TUC, EUC 7. E-post: er.dk 13. Skemanummer (fra den elektroniske formular): SYD PROJEKTBESKRIVELSE 14. Projekttitel: Vælg til med AMU 15. Tema: Tema 2 Synliggørelse af AMU s styrker med særlig fokus på motivation og læringsudbytte. 16. Startdato: Slutdato (DD-MM-ÅÅ): Resumé (kort version af formål/problembeskrivelse, aktiviteter og forventede effekter - max. 600 tegn inkl. mellemrum): Målet er at udvikle og synliggøre en række nye IT værktøjer i relation til portal amukurs.dk. De nye værktøjer skal gøre det lettere at se, hvordan der kan bygges videre på de kompetencer, den enkelte allerede har. Med afsæt i IT værktøjet Min profil skabes der et overblik over mulighederne i AMU. Der vil blive udviklet et IT værktøj, som kan udarbejde et målrettet inspirationshæfte, der viser vejen til det næste AMU-kursus. Det skal tilsammen øge værdien af og motivationen til at bruge AMU for virksomheder og kursusdeltagere og således i sidste ende øge antallet af AMU kursister. 19. Formål/problembeskrivelse (max. 900 tegn inkl. mellemrum): Projektets formål er at udbrede kendskabet til AMU og synliggøre AMU s styrker på en ny måde ved at bygge videre på de muligheder og erfaringer, der allerede er skabt med Oplev AMU og amukurs.dk. Projektet skal øge værdien af AMU ved at gøre det nemt for den enkelte kursist eller virksomhed at se, hvilke kurser, der er relevante, og hvordan de via AMU kan bygge videre på de kompetencer, de allerede har. Videreudvikling af Min profil skal inspirere brugerne til at træffe et uddannelsesvalg samt motivere dem til at deltage i flere kurser. Uanset hvor mange kurser, som den enkelte deltager i, afspejler det aktive valg om at tage et AMU-kursus altid et ønske om at lære mere og udvikle sig. Denne tanke vil være bærende for projektet. Kogt ned, lyder konceptlinjen: Vælg til med AMU 20. Beskriv projektets hovedaktiviteter og outputs i : Projektets hovedaktiviteter Hovedaktiviteterne i projektet fordeler sig på to overordnede initiativer med følgende delaktiviteter: 1) IT VÆRKTØJER, SOM SYNLIGGØR AMU S MULIGHEDER: A) Inspirationshæfte - Skræddersyet inspirationshæfte til kursister samt video, som præsenterer brugen af værktøjet B) Udvidelse af Min Profil - Synliggørelse af kursers sammenhæng i et større uddannelsesforløb 1

2 - Dannelse af kursuskatalog med afsæt i et større uddannelsesforløb - Tilføjelse af kompetencer, som er erhvervet uden for AMU og erhvervsuddannelsessystemet C) Motivation gennem sociale medier - Vil du dele et AMU-kursus - Favoritkurser - Fortælle en ven D) Vis Kvalitet på amukurs.dk 2) INFORMATIONSKAMPAGNE OM DE UDVIKLEDE VÆRKTØJER E) Afholdelse af workshops med følgende interessenter - Faglærere og ledelse på skolerne - A-kasser, jobcentre og fagforeninger F) Udvikling af online tilgængelige materialer og vejledninger tilpasset de ovenfor nævnte interessenter samt vores primære målgruppe; de potentielle kursister Afprøvning og evaluering af alle de udviklede værktøjer i forhold til brugerne Under hvert af disse områder findes flere tiltag, der hver især imødekommer målsætningerne for tema 2. Overordnet set skal IT værktøjerne udvikles med fokus på slutbrugerne med hensyn til AMU-kursernes forskelligartethed. Informationskampagnen skal udbrede kendskabet til de nye værktøjer og via ambassadørtankegangen sprede budskabet om, at når man vælger AMU-kurser, så vælger man at udvikle sig, ligegyldigt om man tager et enkelt kursus eller en hel uddannelsespakke. Projektet tager højde for og respekterer brugerens krav og behov gennem hele projektet. Til hvert indsatsområde hører en foranalyse med inddragelse af relevante interessenter (ledelse og administrativ personale på skolerne, undervisere, kursister, A- kasser, jobcentre og fagforeninger). For-analysen har flere formål. Dels at sikre, at de IT-værktøjer der udvikles i projektet er brugervenlige samt at de metoder, der udvikles, kan implementeres. Dels skal for-analysen klarlægge, at informationskampagnens indhold er tilpasset modtagernes behov. Endvidere skal for-analysen være med til at forankre projektet ude på skolerne tidligt i processen, hvilket er med til at øge ejerskabsfølelsen hos denne interessent gruppe. Dette er essentielt i forhold til at bane vej for en vellykket implementering. For-analyserne vil også danne grundlag for den efterfølgende konceptudvikling. Konceptudviklingen danner i sin natur grundlag for hele udviklingsprocessen (dvs. den proces hvor it-værktøjernes indhold, stuktur, funktionalitet og design defineres) samt indhold og implementering af den efterfølgende informationskampagne. I tæt samarbejde med udvalgte skoler, vil vi derfor gennemteste de it-værktøjer, der udvikles i projektet. Endvidere vil vi afprøve forskellige metoder og strategier for at finde den mest optimale model i forhold til at gennemføre en landsdækkende indsats. Dette vil primært finde sted i løbet af en projektets pilotfase. Alle afprøvede aktiviteter samt materiale vil blive evalueret og efterfølgende tilpasses og optimeret, inden projektet til sidst vil sikre en landsdækkende implementering i form af en informationskampagne ude på skolerne. Projektet vægter at indtænke implementering i projektet for at sikre, at projektets resultater forankres også efter endt projektforløb. 1) INDSATSOMRÅDE 1: IT VÆRKTØJER, SOM SYNLIGGØR AMU S MULIGHEDER AMU-kurser anvendes til at understøtte et systematisk kompetenceløft og som et fleksibelt uddannelsesforløb, hvor der sker en integration imellem AMU og erhvervsuddannelser. Dette bliver styrket i en kommende EUD reform i form af EUV forløb. Med de nye muligheder for at sammensætte uddannelsespakker i et længere uddannelsesforløb samt gøre uddannelsespakker til en del af en erhvervsuddannelse, er det vigtigt, at der udarbejdes konkrete værktøjer, der illustrerer kursistens uddannelsesmuligheder. Værktøjerne skal være med til at fremme motivationen for at deltage i AMU-kurser. IT værktøjerne har både fokus på værdien af at deltage i et enkelt kursus samt værdien af at deltage i flere, sammenhængende kurser og måske endda blive faglært gennem AMU. I det følgende afsnit præsenteres de IT værktøjer, vi anbefaler for at understøtte budskabet: Vælg til med AMU. Tanken er, at værktøjerne vil konkretisere budskabet, så kursisten og virksomhederne oplever fordelene ved AMU-systemet online på amukurs.dk. 2

3 A) INSPIRATIONSHÆFTE Skræddersyet inspirationshæfte til kursister Erfaringerne fra Oplev AMU viser, at det er vigtigt at udnytte opmærksomheden fra kursisterne, når de deltager i et AMUkursus. Et AMU-kursus kan være springbrættet til flere AMU-kurser og kompetencer. Det er vigtigt at gøre dette tydeligt for den kursist, som netop har gennemført et kursus. Derfor skal et AMU-kursus afsluttes med inspiration til, hvordan det netop overståede kursus passer ind i en større uddannelsesstruktur eller kan indgå i et EUV-forløb. Værktøjet skræddersyet inspirationshæfte til kursister lægger derfor op til, at faglærerne på de enkelte kurser afslutter kurset med at inspirere til, hvordan det afholdte kursus kan bruges som springbræt til næste kursus. Endvidere vil det blive synliggjort, der hvor det er aktuelt, hvordan det netop gennemførte kursus er en del af en uddannelsespakke eller giver merit ind i en erhvervsuddannelse. Altså at det enkelte AMU kursus kan være vejen frem mod at blive faglært. Konkret sker dette ved, at inspiration til nye kurser genereres ud fra et nyt modul i amukurs.dk. Faglærerne får administratoradgang til back-end systemet på amukurs.dk, hvor inspirationshæftet genereres. Faglærerne indtaster kursusnummeret og systemet vil automatisk generere et inspirationshæfte som et PDF-dokument. Afsættet for inspirationshæftet er det kursus, kursisten netop her gennemført. På baggrund heraf anbefales nye kurser, der sandsynligvis vil være relevante for kursisten. Forslag til nye kurser vil tage afsæt i de uddannelsespakker, der ligger på amukurs.dk. I inspirationshæftet indgår bl.a.: En forside som giver inspirationshæftet et flot og professionelt udseende. Faglæreren skal nemt kunne uploade skolens logo og et billede, som kan præge forsiden. Alternativt skal man vælge mellem en række skabeloner, som defineres via back-office programmet i amukurs.dk Kursusbeskrivelsen til de kurser, som hæftet indeholder Billeder og tekst fra Oplev AMU kampagnen til de kurser, som inspirationshæftet indeholder En kursuskalender En vejledning til kursisten i brugen af Min Profil på amukurs.dk, som nemt sætter kursisten i stand til fremadrettet at bruge Min Profil til at finde nye veje i uddannelsessystemet. (Se bilag 6) Det skal også være muligt at udsende inspirationshæftet til kursistens arbejdsgiver for at inspirere til flere AMU-kurser og informere om, hvordan det netop overståede kursus kan være en del af en større uddannelsespakke. Inspirationshæftet skal også være et aktivt redskab til jobcentre, a-kasser og fagforeninger. I dialogen med en klient eller et medlem, skal inspirationshæftet være udgangspunkt for en samtale om, hvordan AMU-kurser kan styrke den eventuelle jobsøgende på sin vej til enten at komme i - eller fastholde sin beskæftigelse. Der skal også være mulighed for, at udgangspunktet for inspirationshæftet er datagrundlaget fra Min Profil, hvor inspirationshæftet dannes ud fra kursistens samlede kurser og kompetencer. Ved at logge ind med NemID husker systemet, hvilke kurser den enkelte allerede har gennemført, og hvilket kursus den enkelte aktuelt er tilmeldt. Dermed kan der genereres en række anbefalinger til nye kurser, som sandsynligvis vil være relevante og interessante for kursisten. På den måde skabes et personligt inspirationshæfte målrettet den enkelte kursist på baggrund af systemets viden om tidligere gennemførte kurser. Dette skaber et bedre overblik over mulighederne i AMU for den enkelte. Det er tesen, at dette vil motivere målgruppen til at deltage i flere AMU-kurser. For-analyse og pilotfase For at sikre at inspirationshæftet bliver taget godt imod og at indhold er relevant, forståeligt og nemt at gå til for målgruppen, skal vi i løbet af for-analysen gennemføre en række workshops med forskellige interessenter (undervisere, kursister, A-kasser, jobcentre og fagforeninger). Udover at sikre, at selve inspirationshæftet er velfungerende og brugervenligt, skal vi gennemføre en række brugertest på det backend-system, som skal bruges af personalet på skolerne og/eller repræsentanter for a-kasser, jobcentre og fagforeninger. Det er vigtigt, at dette fungerer optimalt, da denne målgruppe skal kunne producere inspirationshæftet til den enkelte kursist. Inspirationshæftet skal også indgå som en del at den afsluttende pilotfase, der udgør den endelige kvalitetssikring før vores tiltag bliver implementeret. 3

4 Video der præsenterer værktøj til inspirationshæftet Som et supplement til det skræddersyede inspirationshæfte, skal der udarbejdes en video. Videoen har til formål kort at præsentere brugen af Min profil. Videoen er en standardpræsentation og tager ikke udgangspunkt i et konkret kursus, men giver en generel præsentation af, hvordan den enkelte selv kan finde inspiration til nye kurser gennem Min Profil og inspirationshæftet, som faglæreren uddeler. Videoen skal eksponeres på amukurs.dk og via sociale medier og kan vises for kursisterne i forbindelse med evaluering af afsluttede kurser. Youtube bliver platformen, som "hoster" videoen. Resultat Afslutningen af et kursus er givetvis det tidspunkt, hvor kursisterne er mest motiverede til at tilmelde sig et nyt AMU-kursus, som kan understøtte eller udbygge den viden, de netop har erhvervet sig. Har man eksempelvis netop gennemført kurset Lean i administrative funktioner, er det oplagt at fortsætte med kurset Lean-kortlægning af værdistrøm i administration. Hvis ikke kursisterne ved, at kurset eksisterer, hvor det afholdes osv., er sandsynligheden for en ny tilmelding mindre. Inspirationshæftet er derfor et motivationsværktøj, som både leder kursisterne videre til det næste kursus og hjælper dem i gang med at bruge Min Profil, som kan være kursistens mere vedvarende værktøj til kursusplanlægningen. Dette tiltag vil inspirere den del af målgruppen, der er stærkt motiverede for at deltage i AMU-kurser. De vil få et indblik i, hvordan et enkelt AMU-kursus kan være springbræt til det næste kursus og blive inspireret af at blive præsenteret for det store billede med flere relevante kurser. B) UDVIDELSE AF MIN PROFIL Synliggørelse af AMU kursets sammenhæng i et større uddannelsesforløb via Min profil Min profil på amukurs.dk giver i dag et overblik over de AMU-kurser, den enkelte er tilmeldt, de kurser og erhvervsuddannelser, den enkelte har gennemført, samt forslag til nye kurser baseret på de kursusstrukturer, der er opbygget på amukurs.dk. For voksne over 25 år skal den enkeltes uddannelsesforløb fremadrettet fastlægges på baggrund af en grundig og systematisk realkompetencevurdering med udgangspunkt i fastlagte standardiserede uddannelsesforløb. Det er de faglige udvalgs opgave at beskrive disse faste objektive kriterier for godskrivning. Uddannelsespakker bestående af en række AMU-kurser, som de Faglige Udvalg/Efteruddannelsesudvalgene har sammensat, vil kunne give merit ind i en EUV. Dette skal tydeliggøres via en videreudvikling på Min profil. Konkret skal det fremgå, at et AMU-kursus, hvor dette er relevant, er en del af en uddannelsespakke, som igen kan være en del af en EUV. Helt konkret kan det ske ved, at systemet foreslår, at den enkelte kan uddanne sig videre igennem en eller flere erhvervsuddannelser, såfremt den enkelte allerede har gennemført et eller flere AMU-kurser, der understøtter dele af en EUV. Når man zoomer ind på en foreslået erhvervsuddannelse, præsenteres man for en mulig opbygning af et EUV forløb. Det vil være muligt at læse mere om AMU-kurserne og tilmelde sig et kursus. 4

5 For-analyse og pilotfase For at få den bedste effekt af dette IT-værktøj, er der indtænkt en for-analyse og pilotfase med inddragelse af relevante interessenter. Således vil der bl.a. afholdes workshop med relevant personale på skolerne (erfa-gruppe med repræsentanter fra flere forskellige skoler). Desuden skal der afholdes 2 x workshop med kursister. Her vil vi afdække hvilke specifikke krav, behov, ønskemål og forudsætninger, de har i forhold til brugen af Min profil. Bl.a. skal det undersøges, hvad der vil motivere kursisterne. Endvidere vil vi afdække kursisterens vurdering af, hvordan de nye funktioner på Min Profil styrker kursisternes motivation for at deltage i flere AMU-kurser. Udvalgte virksomhedsrepræsentanter skal interviewes for at afdække, hvad der kan motivere virksomhederne til at gøre brug af Min profil. Alt dette vil munde ud i en brugertest af en prototype, som igen vil danne grundlagt for udarbejdelse af en kravspecifikation. Den udvidede del af Min profil vil ydermere bliver afprøvet i projektets pilotfase, hvor det også er afsat tid og ressourcer for eventuelle tilpasninger. Resultat Denne funktion vil være et stærkt værktøj til både at synliggøre vejen til en erhvervsuddannelse baseret på den erfaring og de kompetencer, den enkelte allerede har og samtidig motivere kursisten til at fortsætte med at uddanne sig via flere AMUkurser. Med dette tiltag tydeliggøres det, at AMU-kurser kan bane vejen fra ufaglært til faglært, uden at den enkelte skal igennem en hel erhvervsuddannelse. Med dette værktøj illustreres det, at det enkelte kursus både er en del af en specifik arbejdsmarkedsrettet kompetence, men også en del af et større uddannelsesforløb på vej til at blive faglært. Og dermed bliver det meget konkret at Vælge til med AMU. Dette tiltag er primært rettet mod den del af målgruppen, der har stærk motivation for at deltage i AMU-kurser og kan se værdien i at dygtiggøre sig gennem et længere uddannelsesforløb 5

6 Dannelse af kursuskatalog med afsæt i et større uddannelsesforløb Denne funktion er en understøttelse eller udvidelse af funktionen Visualisering af muligheder via min profil. Når man har identificeret en erhvervsuddannelse, som delvist kan gennemføres via AMU-kurser, skal man kunne danne et kursuskatalog, der indeholder netop de kurser, den enkelte mangler for at opfylde dele af en erhvervsuddannelse. Resultat Den potentielle kursist får et visuelt godt overblik over, hvor og hvornår kurserne udbydes, og kursuskataloget kan derfor danne grundlag for en positiv diskussion af uddannelsesbehovet med en arbejdsplads eller eventuelt et jobcenter. Tilføjelse af realkompetencevurdering og IKV På Min Profil har kursisten en oversigt over, hvilke kurser og uddannelser og dermed hvilke kompetencer, vedkommende har opbygget via AMU eller en erhvervsuddannelse. Projektet lægger op til en udvidelse af denne funktion, så også uddannelser, kurser og kompetencer, der ikke kan hentes i AMU eller erhvervsuddannelsessystemet, kan blive en del af de samlede realkompetencer. Den enkelte kan tilføje kompetencer og anden uddannelsesbaggrund end de AMU-kurser og erhvervsuddannelser, som automatisk fremkommer på min profil, når den enkelte er logget ind med Nem ID. Virksomheden vil også få mulighed for at tilføje virksomhedsrettede kompetencer, kurser m.m. på medarbejderens Min Profil. Den enkelte virksomhed laver tilføjelserne via en særlig virksomhedsprofil. Når virksomheden tilføjer kurser eller kompetencer, får medarbejderen automatisk en mail med et link til at acceptere tilføjelsen. Resultat Denne funktion er inspireret af LinkedIn og giver et samlet overblik over kurser og kompetencer, der er opnået både inden for og uden for AMU/EUD systemet. Grundidéen til dette værktøj minder om Kompetencemappen, der allerede eksisterer i dag. Der er dog væsentlige forskelle på de to løsninger, da denne realkompetencevurdering er meget automatiseret og understøtter en dialog mellem arbejdsplads, uddannelsessted og medarbejder. Blåstemplingsfunktionen i denne løsning er med til at værdiforøge og kvalitetssikre realkompetencevurderingen og skaber stor værdi, både for den enkelte kursist og for 6

7 virksomheden. For virksomhederne er det et godt redskab til at danne sig et overblik over interne kompetencer (IKV) og ligeledes, hvilke kompetencer der kan udvides med. Som kursist/medarbejder får den enkelte det samlede billede af kurser, uddannelse og kompetencer og dermed et tydeligere billede af, hvordan den enkelte fagligt kan udvikle sig. Desuden vil det være et godt værktøj som indledning til den individuelle vurdering, som skolerne skal udføre i forbindelse med realkompetencevurdering. C) MOTIVATION GENNEM SOCIALE MEDIER Vil du dele et AMU-kursus Når kursisten har gennemført et kursus, vil kursisten modtage en pop-up notifikation på Min Profil med beskeden: Tillykke, du har nu gennemført kurset XX. Vil du dele nyheden med dine venner?. Det skal være synligt, at delingen vil ske på Facebook. Når kursisten vælger at dele nyheden, viderestilles der til Facebook for at slå nyheden op på kursistens Facebookvæg. Resultat Ved at synliggøre det beståede kursus på Facebook, vil man kunne inspirere flere potentielle kursister, der måske ikke kender til AMU-systemet i forvejen. Med denne tilføjelse underbygger vi den faglige stolthed, vi ved eksisterer i AMU-miljøet, og til dette formål er Facebook et glimrende medie. Favoritkurser På amukurs.dk skal man kunne markere de AMU-kurser, man synes er spændende/relevante, når man er inde på kursets side. Når man markerer et kursus, tilføjes det automatisk til Min Profil som en favorit. Når der oprettes nye hold på kursistens favoritkurser måske i dennes lokalområde får kursisten en notifikation herom. Gennem privatindstillinger kan kursisten vælge om notifikationer skal modtages på sms og/eller . Resultat Kursisten kan nemt skabe en samling af kurser, denne finder interessante og følge med i, hvornår de udbydes, uden selv at lave det opfølgende arbejde. På denne måde holder vi interessen vedlige og inspirerer den potentielle kursist til at deltage i AMU-kurser. Fortæl en ven Der skal også være mulighed for at tippe en ven eller kollega om et kursus ved at oplyse mailadressen på den person, der skal modtage tippet. Systemet vil generere en med link til kursusbeskrivelsen på amukurs.dk. Resultat Idet man kan fortælle andre/tippe andre om et kursus, åbner vi muligheden for at nå ud til potentielle kursister, der måske ikke selv havde opsøgt AMU-kurser. Erfaringer fra projektet Oplev AMU viser, at kursisterne gerne deler deres positive erfaringer med AMU. For-analyse og pilotfase For at afdække hvad der skal til for at en kursist vil dele et kursus via eksempelvis Facebook, afholdes det en workshop med kursister. Her vil vi undersøge kursisternes forhold til de sociale medier, hvad er deres adfærd på de sociale medier i dag og hvad skal det til for at få dem at dele deres kursus oplevelser på de sociale medier med deres venner? Resultaterne af workshop vil danne grundlag for udarbejdelse af en kravsspecifikation. Efter at udviklingsarbejdet er gennemført, vil de sidste detaljer finpudses i forbindelse med gennemførelsen af pilotfasen. D) VIS KVALITET PÅ AMUKURS.DK Det er vigtigt at synliggøre kvaliteten af arbejdsmarkedsuddannelser for brugerne, herunder både AMU-målgruppen og virksomhederne. Det eneste eksisterende fælles evalueringsredskab i relation til arbejdsmarkedsuddannelserne er Viskvalitet.dk. 7

8 Det er stort set ukendt for såvel AMU-målgruppen som for virksomhederne, at de har mulighed for at se både tidligere deltageres samt virksomheders vurdering af de enkelte arbejdsmarkedsuddannelser. Mange er f.eks. heller ikke vidende om, at man kan se evalueringsresultaterne fordelt på de skoler, der gennemfører de pågældende arbejdsmarkedsuddannelser. Dette på trods af, at alle interesserede har adgang til at se alle evalueringsresultater, hvis der inden for datagrundlaget er mindst 35 deltagere eller mindst fem virksomheder, der har besvaret evalueringsspørgsmålene. Generelt er tilfredsheden med arbejdsmarkedsuddannelserne meget høj. Det er kun en lille andel af deltagerne og virksomhederne, der ikke er tilfredse med udbytte og kvalitet af AMU. Synligheden af kvaliteten kan bl.a. ske ved at sikre en lettere adgang til evalueringsresultaterne i Viskvalitet.dk gennem amukurs.dk, så brugerne får en øget viden og forståelse af kvaliteten i AMU. Gennem adgang til resultaterne i Viskvalitet.dk kan brugerne bl.a. blive opmærksomme på, at evalueringsresultaterne på den konkrete arbejdsmarkedsuddannelse er én af de parametre, de kan vælge AMU-udbyder ud fra. Viskvalitet.dk kan primært betegnes som en tilfredshedsmåling, men da der ofte er en tæt sammenhæng mellem tilfredshed med uddannelsen og udbyttet, vil gode evalueringsresultater almindeligvis indikere, at deltagerne har haft et godt læringsudbytte. Derfor kan det styrke arbejdsmarkedsuddannelserne, at brugerne bliver mere opmærksomme på, hvor de kan få det bedste udbytte af deltagelse i AMU. Synliggørelse af resultaterne fra Viskvalitet.dk kan dermed anvendes i markedsføring af arbejdsmarkedsuddannelser. Kvaliteten i arbejdsmarkedsuddannelserne skal synliggøres ved at udvikle en facilitet i amukurs.dk, hvor resultaterne på de specifikke arbejdsmarkedsuddannelser kan hentes. Resultat Det er vigtigt at synliggøre tilfredsheden med arbejdsmarkedsuddannelser, da det kan bidrage til, at flere fra AMU-målgruppen og flere virksomheder inspireres til at anvende AMU. Den høje kvalitet, der er på mange skoler, vil være med til at forbedre AMUs image. INDSATSOMRÅDE 2: INFORMATIONSKAMPAGNE Det andet indsatsområde i projektet er en informationskampagne, der bl.a. skal aktivere interessenter i at kommunikere budskabet om, at man kan bruge Vælg til med AMU over for vores primære målgruppe, dvs. potentielle kursister. Informationskampagnen er dermed en del af implementeringsstrategien af de udviklede værktøjer og har en central rolle i forhold til om vores nye it-værktøjer bliver en succes eller ej. I løbet af informationskampagnen, skal AMU-skolernes ledelse og faglærere engageres i at fortælle kursisterne og virksomhederne om de muligheder for uddannelse, som AMU-systemet tilbyder og om de muligheder, der ligger i de 8

9 udviklede IT værktøjer, der netop understøtter denne fortælling. Informationskampagnens formål er at præsentere disse nye IT værktøjer for interessenterne og dermed sikre, at de tager ejerskab for projektet, tager IT værktøjerne til sig og får spredt budskabet overfor potentielle kursister. Metoden tager her afsæt i en netværksstrategi. Grunden til, at vi primært vælger at fokusere på interessenterne i løbet af informationskampagnen kommer direkte fra den evaluering og de erfaringer, der er gjort i projektet Oplev AMU (og det er et meget bevidst valg, at det kun er via vores informationsmateriale, vi vælger at kommunikere direkte til kursisterne). Vores erfaring er, at AMU miljøet er meget omskiftligt, da kursisterne alene opholder sig på skolen på skolen i en kort periode. Dermed bliver involveringsgraden over for uddannelsesstedet ofte lav. I løbet af den korte periode, kursisterne er på skolen, får de mange nye indtryk og al information ude på skolen er i hård konkurrence med hinanden. Dette faktum gør, at det er meget vanskeligt via traditionelt kommunikationsmateriale at få kursisternes opmærksomhed. Netop derfor er der brug for en høj grad af involvering af interessenterne jf. ovenstående model. Ved at involvere ledelse, faglærere, A-kasser, jobcentre og fagforeninger og introducere netop denne målgruppe til vores kampagnemateriale, er målet at de bliver vores forlængede arm, som når ud til de potentielle kursister i en langt større udstrækning end en traditionel kampagne vil gøre. Udover at det hjælper os med at gøre projektet bedre, er deres deltagelse og engagement med til at understrege vigtigheden af kampagnens budskaber. Og dermed være med til at skabe et unikt fokus omkring det, vi vil fortælle. Dvs. vores kampagne mod interessenterne skal sikre en kontinuerlig informationskampagne - i en længevarende periode - over for vores primære målgruppe; potentielle kursister. At uddanne interessenterne til at arbejde for projektet er en kosteffektiv tilgang, da den store udskiftning af kursisterne ude på skolerne betyder, at vi ellers vil ramme en meget lille del af målgruppen. Tesen er at, vi kommer bredere og stærkere ud, end hvis man valgte at gennemføre en mere klassisk type af informationskampagne f.eks. enkeltstående events ude på skolerne. Herudover er tesen, at informationen bliver tilskrevet større værdi, hvis det bliver fortalt af underviseren, A-kasser, jobcentre og fagforeninger, der har en troværdig kommunikation i forhold til den primære målgruppe; de potentielle kursister. Teserne vil blive efterprøvet i projektet. Præsentationen af de nye IT værktøjer for AMU-centre og erhvervsskoler skal ske via en introduktionstur på strategisk udvalgte skoler rundt om i landet. De øvrige AMU-centre og erhvervsskoler inviteres til at deltage på de udvalgte skoler, så vi kommer i kontakt med alle landets skoler og dermed sikrer de bedste forudsætninger for en succesfuld implementering. Samtidigt vil vi også sikre at a-kasser, jobcentre og fagforeninger bliver præsenteret for og uddannet i de nye værktøjer. Introduktionsturen består af 2 parallelle forløb: Workshop med faglærerne og ledelse med følgende formål: Præsentation af Vælg til med AMU Præsentation af rollefordeling (Workshoppens deltagere skal få en forståelse for, hvilken rolle de har i forhold til kampagnen) Præsentation af IT værktøjer, der er relevante for dem (Skræddersyet inspirationshæfte til kursister, udvidelse af kursusbeskrivelse, udvidelse af Min Profil) Oplæring i de nye værktøjer Instruktion i, hvordan de nye IT værktøjer præsenteres for kursister Workshop med a-kasser, jobcentre og fagforeninger med følgende formål: Præsentation af Vælg til med AMU Præsentation af rollefordeling (Workshoppens deltagere skal få en forståelse for, hvilken rolle de har i forhold til kampagnen) Præsentation af IT værktøjer, der er relevante for dem (Skræddersyet inspirationshæfte til kursister, Udvidelse af kursusbeskrivelser, Udvidelse af Min Profil,) Oplæring i de nye værktøjer Instruktion i, hvordan de nye IT værktøjer præsenteres for potentielle kursister Disse workshops komplementeres med en række materialer, vejledninger osv., der både er tilgængelige online på amukurs.dk og fysisk ude på skolerne. På den måde kan de pågældende interessenter altid finde det frem og arbejde videre med det i deres hverdag. 9

10 For-analyse og pilotfase For at sikre, at informationskampagnen bliver godt modtaget og indeholder de dele/elementer, der skal til for at sikre succes, afholdes workshops i løbet af for-analysen med relevant personale på skolerne (erfa-gruppe med repræsentanter fra flere forskellige skoler) samt med repræsentanter for a-kasser, jobcentre og fagforeninger (en pr. faggruppe). Her vil vi få input til kampagnens indhold og hvordan den skal udformes for at blive succesfuld ved implementering. Vi vil også få input til undervisningsmateriale til kursisterne, der bl.a. skal præsentere de nye muligheder på Min profil. I løbet af for-analysen vil vi være i dialog med kurister samt indhente viden om, hvordan vi sikrer, at værktøjerne bliver implementeret og brugt ved f.eks. rådgivningsarbejdet af ledige og blandt fagforeningens tillidsrepræsentanter. Med afsæt i resultaterne fra ovenstående workshops og vores dialog med kursisterne, vil vi i løbet af en kreativ fase udvikle kampagnemateriale (prototyper), der efterfølgende skal afprøves i en pilotfase. Vi har haft meget god erfaring med vores pilotfase i forbindelse med Oplev AMU s informationskampagne, hvor vi oplevede stor værdi i at optimeret alt materialet i samarbejde med målgruppen, inden den endelig informationskampagne igangsættes. Pilotfasen skal gennemføres på tre skoler, hvor hvert besøg efterfølges af en intern kreativproces og en tilpasning af vores materiale. Som en del af pilotfasen afprøves it-værktøjerne ligeledes for at sikre, at de er klar, når informationskampagnen går i gang og værktøjerne skal implementeres. HVORFOR VI VÆLGER AT PRIORITERE FOR-ANALYSE OG PILOTTESTS HØJT I projektet prioriteres for-analyse samt pilottest med brugerinddragelse og modtager involvering meget højt. De foreløbige evalueringsresultater og erfaringer fra Oplev AMU viser, at det netop her er vigtigt at lægge en stor indsats. Erfaringer fra Oplev AMU har vist, at det er vigtigt at afsætte ressourcer til dybdegåede udvikling og afprøvning af forskellige tiltag og materialer allerede i en for-analyse og pilotfase. Herigennem genereres ny viden i forhold til, hvad der virker og hvilken effekt det har, inden en større informations- og oplysningskampagne igangsættes. I modsætning til, hvad man ellers skulle kunne tro, er vores oplevelse, at det langt fra kan tages for givet, at skolerne er motiverede til at tage nye tiltag til sig, uanset hvor stor værdi og potentiale, man præsenterer dem for. Årsagerne til dette er mange, men nogle af de primære grunde, vi har mødt, er mangel på tid og ressourcer, samt at det mange gange kan være svært for den enkelte at ændre en adfærd, de har haft i lang tid. Undervisere er f.eks. ikke vant til at tage en aktiv rolle i at markedsføre skolen, og mange af dem, vi har været i kontakt med, føler ikke, de kan prioritere et tiltag, der ligger uden for de opgaver, de normalt er pålagt (hvis det ikke er et decideret krav fra ledelsen). Desuden er mange faglærere ikke opmærksomme på den positive effekt, det har på kursisterne i forhold til at formidle andre relevante kurser. Tesen er, at en adfærdsændring hos interessenterne er afgørende for et succesfuldt projekt. Vi har erfaret, at det godt kan lade sig gøre, men at det er en lang og sej proces. Fremgangsmåden er dialog, tilstedeværelse, uddannelse og at der sker et ejerskab hos den enkelte og forankring hos ledelsen. Her spiller for-analysen og pilotfase en vigtig rolle. Det giver os mulighed for at komme ud på skolerne samt hurtigt komme i dialog med ledelsen og faglæreren. Ved at gøre faglærerne til en del af processen, er tesen, at de automatisk får mere ejerskab for opgaven og køber ind på konceptet, når vi efterfølgende skal implementere it-værktøjer og de opgaver, vi ønsker, at de skal påtage sig. Ved en tidlig involvering af skolerne, har vi en unik mulighed for at håndplukke ildsjæle og de, der har lyst til at deltage i samt give input til udviklingsarbejdet. Dette gælder både for-analysen, pilotfasen og den løbende implementering. Ildsjæle har været en kæmpe tilgang i forbindelse med kampagnen Oplev AMU og det er bl.a., dem vi kan takke for den succes, vi oplever i dag. 21. Beskriv i kort form projektets forventede effekter og sammenhængen imellem projektets hovedaktiviteter/outputs og de forventede effekter ii : 10

11 Aktivitet/output Forventet effekt Effekten forventes opnået, fordi.. Inspirationshæfter Inspirationshæfterne til kursister vil give brugerne en let tilgængelig information om de dele af AMU systemet, der er relevante for netop dem. De vil få et indblik i, hvordan ét AMU-kursus kan være springbræt til det næste AMU-kursus og blive motiverede af at blive præsenteret for det store billede med flere relevante kurser. Inspirationshæfterne skal også hjælpe dem i gang med at bruge Min Profil, som kan være et mere vedvarende værktøj til kursusplanlægningen. Det vil inspirere og motivere til at anvende AMU og i sidste ende at føre til øget kursusaktivitet. Udvidelse af Min Profil Motivation gennem sociale medier Vis Kvalitet på amukurs.dk Afholdelse af informationsworkshops og udvikling af online tilgængeligt materiale og vejledninger Den nye Min Profil vil give et godt overblik over både eksisterende kompetencer og nye relevante uddannelsesmuligheder. Det vil synliggøre mulighederne i AMU og motivere kursisterne og virksomheder til yderligere uddannelse - også til faglært niveau. Ved at gøre det let for de eksisterende brugere at dele deres erfaringer med AMU med deres netværk og dermed nå en del af målgruppen, som måske ikke selv vil opsøge information om AMU. Derved øges kendskabet til mulighederne i AMU. Der skabes også mulighed for, at brugerne let kan få relevant information om AMU på de medier, de normalt benytter og dermed løbende bliver mindet om deres uddannelsesønsker. Dette forventes at ville øge AMU-aktiviteten. En synliggørelse af tilfredsheden med AMU kan bidrage til, at flere fra AMU-målgruppen og flere virksomheder kan finde motivation til at anvende AMU. Workshops og materialer og vejledninger skal sikre, at skolerne anvender de nye IT værktøjer og således får nye og effektive metoder til at udbrede AMU kendskabet samt synliggøre AMU s styrker. Inspirationshæftet er et motivationsværktøj, som leder kursisterne videre til det næste kursus. Værktøjerne bliver let tilgængelige for kursister og de tydeliggør, hvordan man kan bygge videre på eksisterende kompetencer og via AMU nå frem til fx faglært niveau. En let vej til et godt overblik vil øge værdien af AMU for kursister og virksomheder. Det forventes derfor, at værktøjerne vil blive anvendt og føre til øget AMU aktivitet. De nye værktøjer er lette for brugerne at anvende og vil udnytte den faglige stolthed, der findes i AMU systemet, til at dele egne successer med et AMU kursus med sit netværk. Det vil styrke AMU, at brugerne bliver mere opmærksomme på, hvor de kan få det bedste udbytte ved deltagelse i AMU. Synliggørelse af resultaterne fra Viskvalitet.dk kan dermed anvendes i markedsføring af AMU. Workshops og besøg på skolerne sikrer, at projektet forankres hos målgrupperne. Afholdelse af workshops på skolerne sikrer, at faglærerne får konkrete værktøjer til at inspirere kursister til at deltage i AMU kurser på en ny og illustrativ måde. 22. Hvordan understøtter projektet det valgte temas forventede effekter, jævnfør temaets forandringsteori: Med gennemførelsen af projektets aktiviteter udarbejdes en række nye effektive metoder og værktøjer til at udbrede kendskabet til AMU på en let og professionel måde. Konkret forventes følgende centrale effekter set i forhold til den ønskede forandring: Nye værktøjer i form af inspirationshæfte vil afdække ny viden om metoder til at motivere målgruppen. Tesen er, at ved at illustrere mulighederne let og enkelt, øges kendskabet til mulighederne i AMU. Ved større kendskab vil flere blive motiveret til at deltage i AMU. Dette vil i sidste ende øge AMU aktiviteten. Udvikling af nye værktøjer og efterfølgende implementering hos bl.a. AMU-centre og erhvervsskoler vil føre til, at institutionerne får nye metoder og værktøjer til at udbrede kendskabet til AMU. På den måde kan institutionerne 11

12 nemt og hurtigt udarbejde materiale, som viser styrkerne i AMU for at motivere målgruppen til mere AMU. Hvilket igen vil øge aktiviteten. Motivation igennem sociale medier er endnu en måde at efterleve effekterne på. Både på kort sigt i form af en hurtig udbredelse af viden om AMU-kurser. Til på mellemlang sigt at styrke kendskabet til AMU og udbyttet heraf for den enkelte. AMU bliver personaliseret, og dermed når budskabet om AMU s styrker bredt ud. Ved at AMU kommunikeres fra brugere til brugere via de sociale medier, vil dette forbedre AMU s image. Udsagn delt af bekendte eller rigtige brugere af AMU tillægges høj troværdighed. Nyt værktøj i form af Min Profil tager afsæt i den enkeltes eget uddannelsesforløb. Værktøjet vil vise hvordan ét AMU-kursus kan ses i en større sammenhæng. Tesen er, at dette vil motivere den enkelte til at deltage i AMU. Dette vil i sidste ende øge AMU aktiviteten. Internt kompetencematch mellem virksomheder og medarbejdere vil på kort sigt betyde, at virksomheder får en effektiv metode til at udbrede kendskabet til mulighederne inden for AMU på netop deres virksomhed. Dermed får de et målrettet kendskab om styrkerne ved AMU. Dette vil i sidste ende øge aktiviteten. VisKvalitet på amukurs.dk kan bidrage til, at flere fra AMU-målgruppen og flere virksomheder kan finde motivation til at anvende AMU. Den høje kvalitet, der er på mange skoler, vil være med til at forbedre AMUs image. VEU-centre kan i det opsøgende arbejde hurtigt få et overblik over uddannelsesmuligheder og bruge de nye muligheder til en systematisk synliggørelse af AMU. Afholdelsen af informationsworkshops for alle relevante målgrupper vil sikre, at de udviklede værktøjer bliver bredt implementeret. Ved at sætte fokus på AMU gennem en storstilet informationskampagne og spredning af formålet med værktøjerne, vil dette samlet set føre til et forbedret image for AMU. 23. Beskriv kort hvordan projektet vil måle på de forventede effekter: Til hvert indsatsområde hører for-analyse og pilottests med inddragelse af relevante interessenter. (Ledelse og administrativ personale på skolerne, undervisere, kursister) Undersøgelserne skal sikre, at IT løsningerne er brugervenlige samt at de metoder, der udvikles, kan implementeres. Vi vil i projektet løbende afdække og evaluere de metoder, som vi igennem en involverende proces når frem til at være de bedst egnede. Effekten ved inspirationshæfter måles ved: Kvalitative interviews med målgruppen for at måle en øget motivation. Antal log in på siden på amukurs.dk, hvorfra inspirationshæfterne kan printes Spørgeskemaundersøgelse blandt faglærere, a-kasser og jobcentre om kendskab til og brug af de nye værktøjer samt vurdering af brugbarheden af værktøjerne. Min Profil: Antal unikke brugere på Min profil Brugertilfredshedsundersøgelse i form af kvalitative interview blandt brugere af Min profil. Undersøgelsen vil blandt andet omhandle brugerens motivation til at vælge mere AMU og om det bliver tydeligt for brugeren/kursisterne, at AMU kan være vejen til en erhvervsuddannelse. Favoritkurser: Antal udsendte mails/sms er. (Dette er dog afhængigt af, at skolerne opretter hold) Del på Facebook: Antal delinger på Facebook og andre sociale medier. Antal likes på Facebook. VisKvalitet: Kvalitative interview med brugere af amukurs.dk i forhold til, om visning af VisKvalitet vil være med til at øge motivationen til at vælge mere AMU. Spørgeskema blandt faglærerne i forhold til deres vurdering om, at en høj score i VisKvalitet medfører en højere interesse for AMU. Sideeffekten er, at faglærernes fokus på VisKvalitet skærpes. Afholdelses af workshop: Efter hvert workhop vil deltagerne skulle evaluere workshop. Evalueringerne vil danne grundlag for efterfølgende workshop tilpasning. Resultaterne vil også danne grundlag for en metode til, hvordan man bedst involverer og 12

13 informerer personer om mulighederne i AMU. Brug af interessenter til at nå målgruppen; potentielle kursister: Kvalitative interviews med målgruppen for at måle en øget motivation, herunder Afdække hvorfra målgruppen er blevet orienteret og/eller blevet motiveret (via faglærere, A-kasse, fagforening eller andre) Afdække effekten af dialogen imellem kursist og faglærere, A-kasse, fagforening eller andre i forhold til øget motivation til mere AMU. Lang sigt: Og selvfølgelig den mest essentielle: Tilmeldinger. amukurs.dk har et detaljeret logningssystem, der gemmer oplysninger om brugernes aktiviteter, hvor effekten bl.a. kan måles. 24. Beskriv målgruppen for projektet: Målgruppen for projektet Målgruppen for projektet består af følgende grupper: Potentielle AMU-kursister Den primære målgruppe i dette projekt er potentielle AMU-kursister. Hvad enten man har deltaget i et AMU-kursus eller aldrig før har hørt om AMU, kan man betragtes som en potentiel kursist. Det er i denne gruppe, at efterspørgslen af AMUkurser skal fremmes. De potentielle AMU-kursister er en meget bred og forskelligartet målgruppe. Det er vi meget bevidste om og tager højde for igennem hele projektet. I dette projekt har vi valgt at bruge motivationsfaktoren som én af de vigtigste sondringer hvad motiverer dem til at deltage i et AMU-kursus og hvor stærk er deres motivation? Vi opdeler potentielle AMU-kursister i to grupper: Svag motivation og stærk motivation. Svag motivation: Denne gruppe deltager typisk i AMU-kurser på foranledning af deres arbejdsgiver. De er ikke skeptiske over for AMU-systemet, men opsøger det heller ikke selv aktivt. De har svag motivation for at deltage i et længere uddannelsesforløb. Men ser værdi i at deltage på et kursus, når behovet opstår. Stærk motivation: Denne gruppe deltager typisk på AMU-kurser, fordi de har stærk motivation for at dygtiggøre sig, og ikke nødvendigvis fordi deres arbejdsgiver sender dem på AMU-kurser. De kan se stor værdi i at bruge AMU-systemet til at opbygge egne kompetencer, give dem en bedre position på arbejdsmarkedet og måske endda blive faglært gennem AMU. Det er vigtigt at inspirere begge disse grupper til at bruge AMU, men da de har forskellige niveauer af motivation, er det afgørende, at de påvirkes gennem forskellige tiltag og kanaler. Over for begge målgrupper, skal vi kommunikere, at uanset om du vælger et enkelt AMU-kursus, eller du vælger flere kurser, og måske bliver faglært gennem AMU-systemet, så er det et positivt tilvalg af udvikling og kompetenceopbygning. Virksomheder Virksomhederne er en vigtig interessent, i og med at det ofte er her, beslutningen om at deltage i AMU-kurser tages. Virksomhederne skal præsenteres for fordelene ved at bruge amukurs.dk. Samtidig skal det synliggøres, at virksomhederne kan hjælpe deres medarbejdere fra ufaglært til faglært gennem AMU-kurser. AMU-centre og erhvervsskoler AMU-centre og erhvervsskoler er vigtige medspillere i dette projekt. De skal engageres i at føre projektet ud i livet og formidle det videre til AMU-kursisterne og virksomhederne. De er den direkte kanal til kursisterne og erhvervslivet og derfor værdifulde samarbejdspartnere. Vi skal kommunikere til disse AMU-centre og erhvervsskoler, at vi skal samarbejde om at gøre AMU-systemet mere attraktivt for de potentielle kursister og samarbejde om at kommunikere fordelene ved AMU. Ledelsen på skolerne AMU-centrenes og erhvervsskolernes ledelser skal inddrages i at udvikle metoder for, hvordan projektet kan implementeres i AMU-systemet på bedste vis. 13

14 Faglærere Faglærerne har den daglige kontakt med kursisterne, og de skal derfor have en grundig introduktion til projektet og redskaber til at formidle videre til kursisterne. Faglærerne er i direkte kontakt med kursisterne på AMU-kurset og har derfor mulighed for at inspirere og motivere dem face-to-face - det skal vi udnytte. Jobcentre, a-kasser og fagforeninger Jobcentre og a-kasser er hver dag i kontakt med arbejdsløse, der forsøger at finde vejen til job. Vi skal invitere jobcentrene og a-kasserne til samarbejde om at udbrede kendskabet til mulighederne i AMU-kurser for at fremme de arbejdsløses chancer på jobmarkedet. De skal klædes på til at kunne introducere potentielle kursister for mulighederne på amukurs.dk og Min Profil, samt instruere dem i at bruge hjemmesiden. Fagforeningerne er primært i kontakt med potentielle kursister, der er i arbejde. Fagforeningerne skal ligeledes klædes på til at introducere deres medlemmer for de nye muligheder for uddannelse i AMU-systemet og integrere det i deres rådgivning. Dialogen mellem rådgiver og klient på jobcentre, i a-kasser og i fagforeningen befinder sig uden for AMU s kontekst, og det er derfor vigtigt, at formidlingen af budskabet Vælg til med AMU tilpasses rådgiver-klient konteksten. 25. Hvori består nyudviklingen i projektet: Projektet tager udgangspunkt i en nyudvikling og integration af tekniske platforme, som hidtil ikke før har været anvendt. Med kombinationen af udvikling af en række IT værktøjer, som synliggør AMU s muligheder, sammenkoblet med en informationskampagne i form af landsdækkende workshops om de udviklede værktøjer, opnås en stærk visualisering om implementering af AMU-programmet, dets muligheder og en endnu lettere adgang til information om AMU. Ved udvikling af Min profil skabes et godt og nytænkende værktøj der tjener flere mål. Dels at give den enkelte kursist overblik over gennemførte og tilmeldte uddannelser i regi af AMU og erhvervsuddannelser, dels som guideline til næste AMUkursus. Herudover er det et godt redskab til realkompetencevurdering både i forhold til merit ind i en uddannelse, men også i forhold til at give den enkelte virksomhed et overblik over kompetencerne i virksomheden og forslag til uddannelsesmulighederne i AMU. Nyudviklingen består ligeledes i, at nye målgrupper som jobcentre og A-kasser involveres. Dels i forhold til at give dem nogle konkrete værktøjer til at vejlede målgruppen og dels i forhold til at blive vigtige ambassadører for AMU-programmet. Endvidere spiller de sociale medier en nytænkende rolle, idet den enkelte kursist let og enkelt kan videreformidle de kurser, som vedkommende har gennemført. 26. Hvorfor er projektet relevant og brugbart for godkendte AMU-aktiviteter: Projektets formål er at udbrede kendskabet til AMU og synliggøre godkendte AMU-aktiviteters styrker på en ny måde. Projektet skal øge værdien af godkendte AMU-aktiviteter ved at gøre det let for den enkelte kursist eller virksomhed at se, hvilke kurser, der er relevante, og hvordan de via AMU kan bygge videre på de kompetencer, de allerede har. Videreudvikling af Min profil skal inspirere brugerne til at træffe et uddannelsesvalg inden for godkendte AMU-aktiviteter samt motivere til deltagelse i flere kurser. ORGANISERING OG FORANKRING AF PROJEKTET 27. Overordnet bemandingsplan og ansvarsfordeling, herunder eventuel konsulentbistand: Projektet og dets delelementer forankres i en projektorganisation. Den overordnede styring af projektet sker i den nedsatte styregruppe bestående af repræsentanter fra efteruddannelsesudvalg. Der vil til projektet blive ansat en projektleder, hvis opgave er at fungere som tovholder. Dennes opgaver bliver: At planlægge og deltage i møder på skolerne i forbindelse med den landsdækkende indsats, herunder afholdelse af workshops At motivere og guide skolerne i brugen af de nye værktøjer, herunder uddanne faglærere i brugen af de nye værktøjer. Ud over at undervise faglærere i at bruge værktøjerne skal disse også klædes på til at videreformidle projektet og værktøjet til relevante målgrupper. At stå for løbende vedligeholdelse og opdatering f.eks. med aktuelle målrettede happenings og målrettede artikler for at skabe opmærksomhed om projektets værktøjer og AMU. Desuden er det projektkoordinatorens opgave at have den løbende dialog med de involverede samarbejdsskoler, 14

15 eksterne konsulenter samt div. mødeplanlægning og forberedelse. Projektkoordinatoren har med sin gennemgående rolle ligeledes til opgave at sikre en høj grad af synergi imellem udviklingen af værktøjer og implementeringen. 28. Begrundelse for ekstern konsulentbistand: Projektet indeholder udvikling af nye tekniske løsninger, som kræver viden om, hvordan tekniske løsninger på en professionel og let tilgængelig måde bliver fremstillet på hjemmesider og sociale medier. Derfor er der behov for at tilføre kompetencer til projektet inden for dels teknisk viden dels kompetencer til den konkrete udformning af de nye digitale værktøjer og muligheder. Disse kompetencer besidder de deltagende efteruddannelsesudvalg og skoler ikke, og derfor inddrages ekstern bistand fra følgende virksomheder: Malin Lindeblad Kadijevic vil indgå som ekstern bistand i forbindelse med kommunikation på hjemmeside og de sociale medier. Som tidligere produktchef i telecom branchen har Malin Lindeblad Kadijevic mange års erfaring med, hvordan man får synliggjort sit produkt på den mest optimale måde. Malin er en erfaren projektleder med stor praktisk erfaring inden for kampagne eksekvering. Her har Malin bl.a. erfaring fra virksomheden TELMORE A/S, der er en af de virksomheder i Danmark, der er bedst til at bruge kunders tilfredshed i forhold til at udvikle og skabe en sund og velfungerende forretning. Herudover har Malin i forbindelse med tilknytning til projektet Oplev AMU fået et unikt indblik i AMU målgruppen. Dette vil gavne projektet i forhold til hvordan informationskampagnen skal tilrettelægges. Thomas Ellegaard har med sit unikke indblik i Undervisningsministeriets databaser og hele AMU systemet samt kompetencer inden for programmering valgt at indgå som ekstern bistand til udvikling af de tekniske værktøjer. Ellegaard Data A/S har været udvikler på og har derfor også en stor del af æren for, at amukurs.dk i dag har over brugere pr. mdr. Lizzie Mærsk Nielsen vil, med sit indgående kendskab til VisKvalitet og skolernes brug heraf, indgå i udvikling og formidling af resultaterne fra VisKvalitet på amukurs.dk. Se bilag 3, 4 og 5 for CV på ekstern bistand. 29. Beskriv hvordan viden og kompetencer opnået vha. ekstern bistand kan fastholdes på uddannelsesinstitutionerne og i AMU-systemet: De udviklede værktøjer i projektet er alle produkter, der også vil eksistere efter projektets formelle afslutning, og som vil kunne bruges bredt af alle. Dermed tilgår produkterne alle brugere af AMU. En stor del af projektet omhandler implementering af de udviklede værktøjer. Dette indbefatter en række workshops på bl.a. skolerne, hvor der vil blive etableret netværk på tværs af skolerne. En del af læringen vil finde sted netop på disse workshops, og kompetencer vil tilgå de involverede skoler. 30. Beskriv hvordan der sikres løbende ledelsesforankring på uddannelsesinstitutionerne: AMU-centrenes og erhvervsskolernes ledelse skal inddrages i at udvikle metoder for, hvordan projektet kan implementeres i AMU-systemet på bedste vis. Indsatsområde 2 indeholder en storstilet informationskampagne om de udviklede værktøjer. I denne kampagne indgår ledelsen som en central aktør, idet de indgår som deltager i de workshops, der vil blive afholdt rundt om i landet. De udviklede værktøjer i form af informationshæfter vil spare skolerne for en del ressourcer, idet de enkelt og hurtigt vil kunne lave målrettet inspirationshæfte til kursister. 31. Beskriv hvordan det sikres, at de opnåede resultater forankres i ordinær drift på de medvirkende institutioner Efteruddannelsesudvalgene bag amukurs.dk udvikler i dialog med udvalgte skoler, brugere af AMU og andre relevante aktører en række værktøjer, som skolerne efterfølgende gratis introduceres til og får stillet til rådighed. Disse værktøjer vil være med til at forbedre kendskabet til AMU ved at synliggøre AMU s styrker. Dette er en opgave, som skolerne i dag bruger mange ressourcer på i form af bl.a. opsøgende arbejde. De nye værktøjer vil gøre det opsøgende arbejde mere målrettet samt spare skolerne for en del ressourcer. Industriens Uddannelser vil stå som ansvarlig for den efterfølgende drift og vedligeholdelse af de udviklede værktøjer. DOKUMENTERING OG SPREDNING AF PROJEKTETS RESULTATER 32. Beskriv hvordan væsentlige og afgørende processer, erfaringer og resultater vil blive dokumenteret og formidlet til relevante interessenter.. Fase to indeholder en storstilet informationskampagne om de udviklede værktøjer. I denne kampagne indgår relevante 15

16 interessenter, som gennem workshops vil få indblik i væsentlige processer og resultater. Resultaterne vil ligeledes blive videreformidlet gennem nyhedsbreve på udvalgenes hjemmesider, ligesom der vil blive udarbejdet artikler, der kan bringes i relevante fagblade. Formidling af resultaterne vil i særdeleshed foregå via netværkskommunikation, hvor erfaringerne fra Oplev AMU har vist, at dette er en særdeles effektiv måde at nå bredt ud. Her vil både efteruddannelsesudvalgene samt organisationernes netværk blive bragt i spil. i I denne rubrik skal ansøger beskrive indholdet i projektets hovedaktiviteter og væsentligste outputs. Projektets aktiviteter kan defineres som de planlagte indsatser, som skal understøtte at projektet opnår de ønskede resultater og effekter. Eksempler på aktiviteter kan være udvikling og afprøvning af nye værktøjer og modeller, afprøvning af nye undervisningsformer, udvikling af nyt undervisningsmateriale, etc. Projektets outputs kan defineres som de resultater/produkter, som der tænkes afledt af projektet. Eksempler på outputs kan være nye modeller og værktøjer, undervisningsmateriale, udviklet inspirationsmateriale, etc. Flere af projektets hovedaktiviteter vil som regel kunne linkes til de beskrevne outputs. ii I denne rubrik skal ansøger beskrive projektets forventede effekter og sammenhængen mellem projektets aktiviteter/outputs og de forventede effekter. De forventede effekter kan defineres som de forandringer man stiler mod at skabe med projektet med udgangspunkt i de effekter man ønsker at skabe for målgruppen. I skemaet skal det beskrives, hvordan de konkrete aktiviteter eller outputs understøtter de forventede effekter. Der kan der være flere aktiviteter, der understøtter én given effekt, ligesom én aktivitet også kan være en forudsætning for opnåelse af flere forskellige effekter. Forholdet mellem aktiviteter/outputs og effekter behøver således ikke at være én til én for alle de forventede effekter. 16

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013

NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013 NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013 Drømmeprojekt NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER 1 AMU på de sociale medier 2 Sociale medier på amukurs.dk 4 amukurs.dk

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører - ideer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport Lizzie Mærsk Nielsen Lene Wendelboe Johannsen

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport Midtvejsevalueringen af FastholdelsesTaskforces indsatser er en formativ evaluering, der har til hensigt at gøre status og vurdere,

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

AMU DIALOGMØDE. Den 27. februar 2014 hos TEC

AMU DIALOGMØDE. Den 27. februar 2014 hos TEC AMU DIALOGMØDE Den 27. februar 2014 hos TEC NYT FRA TUR AMU DIALOGMØDE FEBRUAR 2014 Ved Trine Nexmand Rofelt AMUKURS.DK I FORANDRING Oplev AMU Nye funktioner, blandt andet en nye sorteringsmuligheder

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 1 EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 VEU SITEMAP 1.1.1 Login side admin (efteruddannelse.dk/admin) Skole login Upload dokument VEU admin login 4.0 VEU admin - ubehandlede

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Barrierer for anvendelse af IKV i AMU. En analyse inden for Træets Efteruddannelsesudvalg

Barrierer for anvendelse af IKV i AMU. En analyse inden for Træets Efteruddannelsesudvalg En analyse inden for Træets Efteruddannelsesudvalg Oktober 2012 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk ISBN: 978-87-92324-30-6

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

WANEK & MYRNER. Kommunikation der styrker beskæftigelsesindsatsen

WANEK & MYRNER. Kommunikation der styrker beskæftigelsesindsatsen EasyMail Kommunikation der styrker beskæftigelsen Nem og kommu effektiv ni med alle kation virksom jeres he kontakt dser tørredak ent: em abonn lave Lad os det indhol (side 3) t Integrere n ktio CR M-fun

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på.

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på. Kommunikationsplan for projekt Viden og Innovation i SMV ere via Studerende (VIIS) vers. 2 (jan. 2013) Introduktion Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige Uddannelsesforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Årskonference 2013 Den Gode Samtale. Workshop 1. Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard

Årskonference 2013 Den Gode Samtale. Workshop 1. Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard Årskonference 2013 Den Gode Samtale Workshop 1 Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard Rammerne for forsøget Medlemmet skal have mulighed for at få de samtaler, som medlemmet

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

STREMA EDUCATION. Introduktion

STREMA EDUCATION. Introduktion STREMA EDUCATION Introduktion Indhold Hvad er Strema Education?... 2 Sådan tilgår du Strema Education... 2 Strema Education opbygning... 3 Administrations overblik:... 4 Beskrivelse af SRM Modul... 5 Beskrivelse

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til Konceptbeskrivelse til 1 Indledning Konceptet omhandler en personlig webportal, som skal kunne hjælpe dens brugere med at finde viden og inspiration til at udvikle deres karriere. Altså er det et webkoncept,

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

DAGE OM E-SALG. Optimer din webshop. Et uddannelsesforløb hos Udvikling Odense. Udvikling Odense Forskerparken 10 5230 Odense M. Telefon 63 75 95 00

DAGE OM E-SALG. Optimer din webshop. Et uddannelsesforløb hos Udvikling Odense. Udvikling Odense Forskerparken 10 5230 Odense M. Telefon 63 75 95 00 Optimer din webshop 12 DAGE OM E-SALG Udvikling Odense Forskerparken 10 5230 Odense M Et uddannelsesforløb hos Udvikling Odense udbudt af Tietgen KompetenceCenter og Syddansk Erhvervsskole Telefon 63 75

Læs mere

Økonomi- og forretningsudvikling for ledere

Økonomi- og forretningsudvikling for ledere Økonomi- og forretningsudvikling for ledere Brug økonomien aktivt til at udvikle dig og din arbejdsplads Er du en dygtig leder, men har virksomhedsøkonomi aldrig været din spidskompetence, så kan du på

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2015 under før efter ude inde inde kan ikke kan næsten kan selv Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender LinkedIn Velkommen Loyalitetsreglen Folk køber fra dem, de kender Grundlaget for succes Opbygning af netværk Løbende optimering, justering & udvikling Ressourcer til planlægning, administration & produktion

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud November 2012 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Få indflydelse på din fremtid. - gennem Dansk Behandlerforbund

Få indflydelse på din fremtid. - gennem Dansk Behandlerforbund Få indflydelse på din fremtid - gennem Dansk Behandlerforbund 2 3 indhold Side 6: Side 8: Side 12: Side 14: Side 16: Side 18: om os fordelene til dig fra os optagelse ildsjælene kontakt 4 5 DANSK BEHANDLERFORBUND

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 0 Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 Selandia, Bredahlsgade 3A, 4200 Slagelse (Tænketanken) kl. 08.30-12.30 Til stede / afbud / fraværende

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

HAKL dialogmøde 5. maj 2015 Strategi og erfaringer med udbud af garantikurser

HAKL dialogmøde 5. maj 2015 Strategi og erfaringer med udbud af garantikurser HAKL dialogmøde 5. maj 2015 Strategi og erfaringer med udbud af garantikurser Lisbeth Olander Rasmussen Chefkonsulent, Learnmark Erhverv lor@learnmark.dk Strategiske overvejelser udgangspunkt efteråret

Læs mere

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling Afrapportering i fb. med bevilling af udviklingsmidler fra Dansk Folkeoplysnings Samråd (UVM) Aalborg d. 5. december 2005 Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling FO-Aalborg FO-AALBORG,

Læs mere

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Tag det første skridt til at blive en endnu bedre leder! Et personligt uddannelsesforløb for ledere i klubber og foreninger i fritids- og idrætslivet

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere