August Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter"

Transkript

1 August 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

2 NYHEDSbladet Leder ved Annie Schacht...3 Gæstebud: Byrådsmedlem Karen Juul...5 Mentorordning...7 Sudoko...9 En fagforening efter vores hoved...10 Læserbrev: Social- og sundhedsassistenter er uddannet til ældrepleje Initiativet mod Sparekataloget...14 Hvor er demokratiets vogtere?...15 Kurser og aktiviteter i social- og sundhedsassistent klubben...16 Generalforsamling...17 Workshop: Kraniosakralterapi mod stress...19 Kursus: Kommunikation, samarbejde og teambuilding...21 Debataften: Psykiske arbejdsmiljø i ældreplejen...23 Kursus: Sundhedsoædagogik...25 Foredrag: Sundhedsfremme i teori og praksis...27 Informationsaften: Videregående Voksen Uddannelse inden for social- og sundhedsområdet...29 Fyraftensmøde: Fælles sprog II...31 Studietur til Polen, april Julehygge...34 Har du noget du synes kunne være af interesse for dine Social- og sund heds as si stent kol le ger, så ring eller skriv til os og vi vil videre formidle det. Deadline for det næste nyhedsblad er den 1. oktober. Ansvarshavende bladudvalg: Annie Schacht, Britta Bertel, Jytte Dylmer, Jette Rømer Dreier, Loni Bjerre og Anne Kolling Tryk: Werks Offset A/S, Århus Oplag:

3 August 2006 Sund fornuft i et sundt sundhedsvæsen»man skal høre meget før ørene falder af.«sådan lyder et kendt mundheld. Heldigvis har vi stadig ørerne intakt i klubben men vi var garanteret ikke de eneste, der var ved at få kaffen galt i halsen da den lokale sygeplejerskeformand udtalte, at færre sygeplejersker og flere social- og sundhedsassistenter i ældreplejen betød flere urinvejsinfektioner og liggesår. Påstanden vidner desværre blot om manglende viden om social- og sundhedsassistenternes uddannelse og det er en usaglig debat. Det ville derfor klæde sygeplejerskernes formand om hun i stedet for at pege fingre af andre, gav udtryk for, hvilke opgaver sygeplejerskerne gerne ville varetage i fremtiden. Det ville danne grobund for en langt mere seriøs debat og det ville også sætte tingene lidt mere i perspektiv for fakta er vel også at der næppe er mange socialog sundhedsassistentopgaver i ældreområdet, som sygeplejerskerne går og sukker efter at overtage? Fakta er vel også fortsat, at vi til enhver tid er forpligtede til at løse opgaverne så tæt på borgerne som muligt og de færreste borgere har vel gavn af, at der kommer flere i hjemmet end højest nødvendigt? Det er også irrationelt så enhver (amts)kommunal arbejdsgiver bør oplære / instruere den nærmeste medarbejder til at varetage så mange opgaver som muligt hos den enkelte borger. Det betyder jo så også omvendt, at i situationer, hvor det vurderes nødvendigt at sende en sygeplejerske til en konkret plejeopgave da bør den pågældende sygeplejerske sikres fornøden oplæring i forhold til de mange øvrige opgaver i hjemmet så princippet færrest muligt i hjemmet opretholdes. Det ville være en langt mere konstruktiv debat som reelt ville tage udgangspunkt i borgernes behov i stedet for at tage udgangspunkt i en udpint og irrationel fagkamp. Vi har ikke brug for fagkampe vi mangler i stedet ressourcer vel at mærke social- og sundhedsfaglige ressourcer. Det ses da også på personalesammensætningen, hvor flere lokalcentre har ansat sygeplejersker i social- og sundhedspersonalets stillinger til at varetage netop de opgaver som vi er 3

4 NYHEDSbladet uddannet til. Det giver et skævt billede af ressourcebehovet og dermed også et skævt billede af behovet for initiativer der kan fremme mere uddannelse. Hverken sygeplejersker eller social- og sundhedsassistenter bliver dygtigere af at fremhæve sig selv på hinandens bekostninger. Vi er hver især uddannet til at have forskellige forcer til de sundhedsfaglige udfordringer og det skal sygeplejersker også respektere. Til gengæld kan vi selv tage fat på en sundhedsfaglig debat med udgangspunkt i vores egne forcer det kunne være vores bidrag til større gensidig forståelse faggrupperne imellem. I den forbindelse vil jeg gerne reklamere for vores nye hjemmeside som jeg håber social- og sundhedsassistenterne vil være med til at gøre til et godt debat forum, hvor vi kan udveksle synspunkter og erfaringer. I klubben vil vi derforuden tage initiativ til at drøfte fag og fagområder med sygeplejerskernes lokale afdeling og endeligt vil vi i bestyrelsen drøfte initiativer, som kan være med til at fremme såvel befolkningens som vores kollegers forståelse for, hvad social- og sundhedsassistenterne kan bidrage med i sundhedssektoren. Annie Schacht Social- og sundhedsassistenter på fremtidens sygehuse Konference den 8. maj 2006, København Forbundssektoren afholdt den 8. maj en konference for tillids repræsentanter for social- og sundhedsassistenter og sektor formænd med titlen»social- og sundhedsassistenter på fremtidens sygehuse«. 8 repræsentanter fra Århus deltog i konferencen, som blev afholdt i København som opfølgning på en konference den 6. februar om samme emne. Læs mere på hjemmesiden eller ring til klubben på og du kan få et eksemplar tilsendt. 4

5 August 2006 Gæstebud Socialdemokratisk byrådsmedlem i Århus kommune og social- og sundhedsassistent Karen Juul. Vi er i Århus Kommune på nuværende tidspunkt i den situation at vi skal spare ca kr. Jeg undrer mig over, at det er nødvendigt at vi skal ud i en sparerunde, ikke bare i Århus, men i mange af landets kommuner, når Thor Petersen har kr. i statskassen. Jeg har svært ved at forstå hvorfor vi er ved at afvikle velfærdssamfundet, når vi har råd til at bevare det. Vi har i Århus valgt at lave et prioriteringskatalog hvor der er foreslået besparelser på kr. Det giver os politikere muligheder for at se mere nuanceret på hvor der er muligheder for at spare. Kataloget har været ude i offentlig høring, både hos borgerne og medarbejderne i Århus kommune, hvilket jeg mener, er en rigtigt god måde at gøre det på. Det giver alle mulighed for at være med i processen og komme med indsigelser og forslag, hvilket der også er kommet. Der er ikke gået en dag uden jeg har modtaget eller post med indsigelser imod prioriteringskataloget, det har stort set kun været seriøse indsigelser der er kommet. Dette er meget glædeligt. Inden for ældreområdet skal der desværre også spares. Det er der utrolig mange borgere der har svært ved at forstå, da der igennem de sidste to år har været flere historier fremme om plejesvigt af ældre medborgere. Ældresektoren er også det område hvor vi i Århus har det største sygefravær. Det skyldes bl.a. det meget stressende arbejdstempo vi udsætter personalet for via minuttyranniet, det fysisk tunge arbejde og den negative indstilling mange mennesker efterhånden har til personalet inden for ældresektoren. Jeg mener vi så vidt muligt skal friholde de aller svageste medborgere fra besparelser. De har ikke muligheder for at protestere mod forringelser af deres vilkår, og det er stort set umuligt for dem på nogen måde at kompensere for den manglende ydelse. 5

6 NYHEDSbladet Jeg mener også det kan være meget svært at bruge mindre tid på morgenplejen. Vi skal huske på at det er svage borgere, der ikke selv kan klare de mest basale personlige ting, vi har med at gøre, og at det ikke bare er en opgave der skal løses hurtigst muligt. Vi risiker at efterlade det indtryk at det bare er en opgave der skal overstås, og at vi ikke behøver at have hjertet og de»varme hænder«med. Nedsættelse af frekvensen i rengøringen fra hver anden til hver tredje uge, mener jeg ikke vi kan byde vores ældre medborger. Hvem vil bryde sig om kun at få gjort rent på badeværelset og få støvet af hver tredje uge? Det tror jeg ikke der er mange der vil være tilfreds med. Det bliver en meget svær opgave vi politikere skal i gang med. Vi kan heller ikke undgå at vi efterlader nogle frustrerede mennesker, med det indtryk at vi ikke kærer os om dem, men det gør vi. Der er ingen politiker, der synes det vi skal i gang med er en morsom opgave. Men som situationen er nu, skal vi desværre i gang med at reducere i budgettet i Århus Kommune. Så er den her! 6

7 August 2006 Mentorordning Social- og sundhedsskolen i Århus har, etableret en frivillig mentorordning, som er medvirkende til at fastholde flere i uddannelsen. Enhver, der kaster sig ud i nye opgaver, har i større eller mindre grad brug for støtte. På Social- og Sundhedsskolen i Århus vil man gerne give alle de elever, der mener, de har brug for det, ekstra støtte til at komme igennem de udfordringer, der er på uddannelsen. Derfor har skolen lavet en frivillig mentorordning. Erfaringen viser at der er mange elever finder stor støtte i at have en mentor gennem uddannelsesforløbet. En mentor kan for nogle i sidste ende være det, der afgør, om vedkommende gennemfører uddannelsen. Det har været så stor en succes at skolen efterspørger endnu flere som kunne tænke sig at blive mentorer. Social og sundhedsassistentklubben vil gerne støtte dette gode initiativ og sender gerne opfordringen videre endnu engang, så kunne du tænke dig at bruge lidt tid på en sådan opgave eller kender du en som evt. er gået på efterløn, og som kunne have lyst og energi til dette arbejde. Det kræver at du skal være god til at kunne lytte, spørge, vejlede, udfordre og være sparringspartner. Et forløb vil typisk strække sig over et halvt år og du forventes at møde din mentee mindst en gang om måneden. Enhver, der kunne finde mentorhvervet interessant eller ønsker yderligere oplysninger, kan kontakte Social- og sundhedsskolen eller ringe direkte til: Mette Møller på tlf.: eller til Bjarne Pedersen på tlf.: Der kan også sendes en eller 7

8 NYHEDSbladet Vinderne af sidste Sudoko konkurrence er: Pia Birgitte Olesen fra Brabrand Merete Andersen fra Lystrup Gerda Brenner Jørgensen fra Åbyhøj Sudoko Sæt din logik på prøve med dette spil, der har taget verden med storm! Hver række, søjle og 3x3 kasse skal indeholde alle tal fra 1-9. Der er på forhånd placeret nogle af tallene i Sudoko-opgaven og man skal så ved hjælp af logisk tankegang og ræsonnement prøve at regne ud, hvilke tal de øvrige felter skal indeholde. Der kræves ingen særlige matematiske evner for at kunne løse en Sudoko. Deadline for sudoko løsning er den 22. september Gevinsten er denne gang souvenirs fra Polen. God fornøjelse. 8

9 August 2006 Navn: Sendes til: Social- og Sundhedsassistent klubben Christian X vej Viby J senest den 22. september 9

10 NYHEDSbladet En fagforening efter vores hoved En fagforening skal stå sammen med medlemmerne, når vores løn- og arbejdsforhold er truet. Vi er truet, når vores normeringer bliver beskåret, uanset om det er i forbindelse med besparelser, eller om det bare sker umærkeligt, for eksempel fordi ledelsen ikke får ansat nyt personale, når der er ledige stillinger. Og vi er truet, når politikere vil gøre indgreb i vores aftaler. Og vi er truet, når medierne revser vores arbejdsområder, og vi er i risiko for at blive beskyldt for omsorgssvigt. Det er når krisen kradser, at vi skal kende vores fagforenings kompetencer og i klubbestyrelsen synes vi der er grund til at tage hatten af. Da kolleger på lokalcentret Marsellis indkaldte til fagligt møde, fordi de havde for få ressourcer, da stillede FOA Århus op, og i løbet af få dage, var der en aftale om ansættelse af flere kolleger. Da pressen faldt over Hestehavehusene, stod FOA Århus klar med forklaringer og forsvarede personalet. Og selv om det er hårdt at være i fokus i så lang tid, så lykkedes det for FOA, at hjælpe med at sætte en offensiv dagsorden, med fokus på ressourcerne. Og som om det ikke var nok, så blev der smedet mens jernet var varmt, og kort tid efter, blev der indgået en handlingsplan for, hvordan man kan rekruttere tilstrækkeligt nyt personale, og hvordan man kan fastholde os, der er ansat. Efterfølgende er der lavet en rapport om det psykiske arbejdsmiljø i frit valg, en rapport som faldt på et tørt sted, da vores kolleger i København var blevet optaget med skjult kamera i et meget lidt flatterende indslag. Men vores lokale afdeling stod igen klar og forsvarede, at der var tale om et landsdækkende problem, som vi skulle gøre noget ved. Senest har FOA Århus stået distancen sammen med Sporvejschaufførerne, som er udsat for besparelser samtidig med at de bliver truet på deres løn- og ansættelsesvilkår. 10

11 August 2006 Og alt imens pågår der i disse uger endnu et stort arbejde i forhold til at afdække arbejdsmiljøbelastninger i psykiatrien, som også jævnligt optager mediernes spalteplads. Det er ret godt gået. Det er desværre ikke så tit, at roser finder vej til de berettigede, mens det til gengæld kan være dagens ret, at forfølge fagforeningen med krav. Hermed en buket»roser«. Og når vi nu er i gang med roserne så skal der også lyde stor ros til de tillidsvalgte, som har styret igennem de seneste måneders stormvejr på de forskellige arbejdspladser. I er et godt eksempel for andre tillidsvalgte, som senere kan komme til at stå i lignende situationer. 11

12 NYHEDSbladet Læserbrev Social- og sundhedsassistenter er uddannet til ældrepleje I Jyllandsposten den 28. maj 2006, kan vi læse, at den lokale formand for sygeplejerskerne, Else Kayser mener, at social- og sundhedsassistenter ikke er uddannet godt nok til ældreplejen. Med påstande om, at liggesår bliver værre, og urinvejsinfektioner bliver til blærebetændelse (hvilket i øvrigt er det samme), argumenterer hun for, at der skal ansættes flere sygeplejersker, ligesom hun mener, at ældreplejen er bedst tjent med at ansætte sygeplejersker som gruppeledere. Både social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere er uddannet specielt til ældrepleje (social- og sundhedsassistenter er i øvrigt også uddannet til at varetage plejeopgaver på sygehuse og i psykiatrien). Fakta er da også, at det i ældreplejen primært er social- og sundhedspersonalet, der varetager opgaverne omkring de ældre. Det er således social- og sundhedspersonalet, der tilkalder en sygeplejerske, når der observeres noget usædvanligt hvis det vel at mærke er nødvendigt. En urinvejsinfektion er eksempelvis en meget almindelig lidelse hos mange ældre, og ofte er det den socialog sundhedsassistent, som varetager opgaven hos den ældre, som kontakter lægen med henblik på eventuel behandling. Det er også social- og sundhedspersonalet, der i det daglige søger at forebygge urinvejsinfektioner, ved eksempelvis at sikre, at den ældre drikker nok. På samme måde er det social- og sundhedspersonalet, der i det daglige arbejde søger at forebygge liggesår. 12

13 August 2006 Til gengæld er mange gruppeledere faktisk sygeplejersker. I hjemmeplejen varetager gruppelederen primært administrative opgaver, som planlægning af vagtskemaer m.v. Det er også den lokale gruppeleder, der skal sørge for at have personale nok vel at mærke med tilstrækkelig uddannelse til at løse opgaverne. Fakta er også, at mange gruppeledere i alt for lang tid, har set stort på, om det personale der skulle ansættes, havde den nødvendige uddannelsesmæssige baggrund til at løse opgaven. Det er således sjældent gruppelederne der har gjort opmærksom på problemet, mens eksempelvis FOA har gjort opmærksom på problemet gennem meget lang tid. Da det uuddannede personale ikke har forudsætningerne for at observere ældres problemer i tide, kan det derfor sagtens være et egentligt problem for ældre, men det er helt urimeligt, at kaste skylden på social- og sundhedsassistenterne. Vi kan og vi vil en kvalificeret ældrepleje hvis kommunerne og gruppelederne vil prioritere det Annie Schacht Formand for social- og sundhedsassistentklubben i Århus Chr. X s vej Viby J 13

14 NYHEDSbladet Social- og sundhedsassistentklubben har besluttet at støtte op om... Initiativet mod Sparekataloget Initiativet står bag at afvise sparekataloget i Århus. Danmark er et rigt land og der er råd til offentlig velfærd. Staten har lige nu et overskud på 80 mia. kroner og samtidig lægges der op til besparelser på velfærden i kommunerne. Ingen går ram forbi beboerhuse, daginstitutioner, fritidsinstitutioner for børn unge, udsatte familier og børn, folkeskolen, ældre, sindslidende og mange andre. Det er nødvendig med en bred mobilisering mod sparekataloget. Bag initiativet står repræsentanter fra bl.a. beboerhuse, studieorganisationer, faglige organisationer, sindslidende, politiske partier og forældre. Initiativet kræver at byrådet finder alternativer til besparelser. Hvis du ønsker at bakke op om at, sige nej til regeringens krav om besparelser i kommunerne og at overskuddet fra statens budget bør bruges på velfærd i kommunerne. Så mød op tirsdag den 12. september kl på Rådhuspladsen hvor der vil blive afholdt en demonstration. Yderligt materiale kan findes på eller hvis du ikke har mulighed for at komme på nettet kan du ringe på tlf

15 August 2006 Hvor er demokratiets vogtere? Hvor er de, som lod sig vælge til at tage det politiske ansvar for vores kommune? Århus kommunes embedsmænd har fremlagt et sparekatalog, med forslag som vil ramme bredt og have dybe konsekvenser for os som borgere. Vores børnepasning, vores kollektive trafik, vores ældrepleje m.v. er forudsætninger for et velfungerende samfund og en forudsætning for et velfungerende erhvervsliv. Men skønt politikerne lod sig vælge til at varetage disse interesser, så har de nu overladt opgaven til os til borgerne og de ansatte, som herefter tilsyneladende skal kæmpe indbyrdes om de mest spiselige eller uspiselige forslag. Men vi vil slet ikke have et sparekatalog, som anviser besparelser på et i forvejen udsultet velfærdssamfund. Vi vil have alternativer. Og vi vil ikke finde os i, at politikerne spiller borgerne og de ansatte ud imod hinanden. Og vi vil vide, om borgmesteren og de fem rådmænd oprigtigt mener, at spareforslagene er anvendelige? De offentlige arbejdspladser er under konstant pres. Vi omstiller os vi rationaliserer, vi effektiviserer. Det skal vi også i det omfang, at det overhovedet er muligt. Til gengæld skal politikerne også tage det forhold alvorligt, at sygefraværet er voldsomt stigende et tydeligt tegn på, at der er noget der er rivende galt. Da en række af spareforslagene indirekte forudsætter, at de ansatte kan lave mere på mindre tid så er der al mulig grund til at råbe vagt i gevær. Nu må kommunalpolitikerne tage stilling. Vil de være borgernes politikere eller vil de være regeringens håndlangere? Annie Schacht Britta Bertel Næstformand i social- og sundhedsassistentklubben FOA Århus 15

16 NYHEDSbladet Kursus og aktiviteter i social- og sundhedsassistent klubben September / Oktober 2006: Kursus i sundhedspædagogik Kursus i kraniosakral terapi (Stress og stresshåndtering) Kursus i kommunikation, samarbejde og team building Informations aften om videregående Voksen Uddannelse (VVU) inden for social- og sundhedsområdet. Oktober / November 2006: Overbygnings kursus for kursister der har deltaget i kommunikation, samarbejde og team building. Generalforsamling Julehygge Påtænkte kurser og aktiviteter i vinter 2006: Blodprøve analyse. Overbygnings kursus for kursister der har deltaget i forskning og projekter. Lukket for tilmelding. Medicinkursus, deles op i et primært og et somatisk hold. Temaaften om utilsigtede hændelser/når krisen kradser blandt social- og sundhedsassistenter. Vold, anmeldelser og regler. Tema aften om demens. Fællessprog II 16

17 August 2006 Generalforsamling i Social- og sundhedsassistentklubben for Social- og sundhedsassistenter / Plejehjemsassistenter Afholdes d. 8. november 2006 kl i FOA Århus Christian X vej 56 58, 8260 Viby J 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Godkendelse af dagsorden 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Årsregnskab for 2005/ Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent 8. Valg: a) Valg af Næstformand for 2 år Britta Bertel modtager genvalg b) Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Jette Rømer Dreier modtager ikke genvalg c) Bestyrelsessuppleant for 2 år Anne Kolling modtager genvalg. d) Plejehjemsassistent Faggrupperepræsentantsuppleant for 1 år Lene Kristensen modtager genvalg e) Bilagskontrollant for 2 år Jytte Rødgaard modtager genvalg f) Bilagskontrollantsuppleant for 1 år Jette Kim modtager genvalg 9. Eventuelt 17

18 NYHEDSbladet Indkomne forslag skal være klubben i hænde senest 1. november 2006 kl Kandidatforslag til valgene, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 24. oktober 2005 kl Hver kandidatforslag skal være forsynet med en skriftlig accept fra hver enkelt opstillet kandidat. Medlemmer der er forhindret i at deltage i ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger, kan stemme pr. brev til personvalg. Brevafstemning kan ske ved henvendelse til klubben 6 hverdage før generalforsamlingen i åbningstiden. Brevstemmer kan deltage i flere afstemningsrunder, såfremt deres kandidat fortsætter. Der kan ved brevafstemning kun stemmes på en kandidat til hver post. Gyldigt medlemsbevis i form af kvittering for sidst indbetalt kontingent forevises ved indgangen. Medlemmer af psykiatriklubben er velkommen til at deltage på generalf orsamlingen, men har ikke stemmeret. Tilmelding kan sendes med post til klubben eller på mail: eller Kan også kontaktes på telefon Tilmelding til Generalforsamling den 8. november Sendes til Social- og sundhedsassistentklubben i FOA Århus. Christian X vej 56-58, 8260 Viby J. Mærk kuverten: Generalforsamling. Navn Adresse Cpr: Arbejdsplads Telefonnummer

19 August 2006 Workshop Kraniosakralterapi mod stress Hvordan undgår vi at»brænde vores lys i begge ender«så vi har energi til både arbejde og familieliv? Når man arbejder med at hjælpe andre mennesker, gør stressede situationer, at vi ofte strækker os længere end kræfterne er til. Kroppen er vores ressource, den snakker hele tiden til os om sin tilstand. Hvordan lærer vi at høre efter? Læs mere på Kraniosakralterapi er en blid behandling på især hoved og korsben. Vi kan hjælpe hinanden, i familien, på jobbet, ved at bruge vores hænder. Når opmærksomhed kombineres med hændernes berøring, kan vi afhjælpe stress og smerte, og skabe øget afspænding og velvære. Rytme og især kranierytme arbejder dybt ind i fysik og psyke. Kurset er en kombination af udvalgte greb og berøringer fra den kranielle metode, som kan bruges i det daglige liv. Desuden arbejder vi med nærværs træning og let bevægelse. Kursusindhold i overskrifter: gennemgang af den kranielle metode kroppens indbyggede visdom nærværs træning og meditation åndedræt og bevægelse 19

20 NYHEDSbladet Underviser: Fysioterapeut Lisbeth Ingvartsen Roberts. Kursusforløb: 13/9 20/9 og 4/10 11/10 fra kl I pausen serveres brød, kaffe og te, medbring selv madpakke eller brug pølsevognen, som er nærmeste nabo. Tilmelding til kurset kan ske fra den 21. august. Deadline er den 1. september på tlf.: eller mail: eller på nedenstående slip. (Husk at skrive alle oplysninger på også hvis I sender en mail). Du hører fra klubben senest den 8. september, hvis du IKKE er optaget på kurset. Hører du ikke fra klubben er du optaget på kurset. Sted: Sverigesgade 1.1 Havnen (Århus Sømandshjem), 8000 Århus C. Over krydset ved Nørrebrogade og til venstre ind bag pølsevognen»havnens Perle«Det er tilladt at parkere i båse uden navn. Kurset er gratis for betalende medlemmer af Social- og sundhedsassistentklubben øvrige skal ansøge igennem egen klub. Tilmelding til Kraniosakralterapi mod stress. Sendes til Social- og sundhedsassistentklubben i FOA Århus. Christian X vej 56-58, 8260 Viby J. Sidste frist for tilmelding er den 1. sep. Navn Adresse Cpr: Arbejdsplads Telefonnummer

21 August 2006 Kursus i kommunikation, samarbejde og teambuilding Formålet med dette kursus er overordnet, at støtte udviklingen af velfungerende teams. Målet er at styrke deltagerne i at kommunikere og samarbejde positivt således at de efterfølgende bliver bedre rustet til at indgå i teams. Program: 1) Ledelse og teamsamarbejde 2) Forandringsledelse og coaching Leg, læring og ledelse Forandringer og tryghed Det handler om engagement! Motivation Hvilken type er du? Delegering Situationsbestemt ledelse Udvikling Den selvopfyldende profeti 3) Konflikthåndtering Konfliktteori Konfliktøvelser Feedback (ros/ris) at modtage kritik Evaluering Afslutning 21

22 NYHEDSbladet Kursusforløb: 1. Dag: Tirsdag den 19. september kl Dag: Tirsdag den 26. september kl Dag: Tirsdag den 3. oktober kl Dag: Tirsdag den 10. oktober kl Sted: FOA Århus Christian X vej Viby J Underviser: Svend Møller Kristensen, konsulent. I pausen serveres brød kaffe og te Kurset er gratis for medlemmer af Social- og sundhedsassistentklubben. Tilmelding til: Social- og sundhedsassistentklubben, enten skriftlig på nedenstående slip husk at skrive alle oplysninger. Eller pr. tlf Antal deltager er max 18. Sidste frist for tilmelding er den 5. september Du hører fra klubben senest den 9. september, hvis du IKKE er optaget på kurset. Hører du ikke fra klubben er du optaget på kurset. Sidste frist for tilmelding den 5. september Tilmelding til kommunikation, samarbejde og teambuilding den 19. og 26. september, og den 3. og 10. oktober. Sendes til Social- og sundhedsassistentklubben i FOA Århus. Christian X vej 56-58, 8260 Viby J. Mærk kuverten: Teambuilding. Navn Adresse Cpr: Arbejdsplads Telefonnummer

23 August 2006 Debat aften for social- og sundhedsassistenter / plejehjemsassistenter Emne: Det psykiske arbejdsmiljø i ældreplejen. Tid: Onsdag den 27. september 2006 kl Sted: FOAs lokaler Christian X vej Viby J Ældreplejen er presset af et stresset arbejdsmiljø. FOA Århus har lavet en fokus gruppe undersøgelse. Hvis du ønsker at læse rapporten kan den ses på hjemmesiden Vi har mange henvendelser dagligt fra vores medlemmer der ønsker at drøfte arbejdsmiljøet på deres arbejdsplads. De er daglig udsat for et psykisk hårdt arbejdspres, og ønsker at vi som klub og fagforening handler. Mange af vores kolleger overvejer at søge væk fra arbejdsområdet ind i andre erhverv. Dette er en udvikling som er tiltaget det sidste år. 23

24 NYHEDSbladet Vi har inviteret vores afdelingsformand Kirsten Normann Andersen til at komme og fortælle om vores opgave som klub og fagforening, hvad man som enkelt person har af pligter og rettigheder i forhold til at sige til/fra og hvordan vi bedst samarbejder om at bedre vores arbejdsmiljø. Her får du mulighed for at stille spørgsmål til formanden Kirsten Normann, eller få gode ideer til hvordan vi får vendt et dårligt arbejdsmiljø til et bedre arbejdsmiljø, gode ideer og forslag fra tilhørerne er velkommen. Vi håber på at mange af vores kolleger vil tage imod tilbuddet og tilmelder sig dette initiativ, for nogen kan noget, men sammen kan vi meget. Af hensyn til forplejning skal tilmelding være klubben i hænde senest den 22. september. Tilmelding kan ske på tlf.: , mail: eller på nedenstående slip. (Husk at skrive alle oplysninger på også hvis I sender en mail) Tilmelding til Debataften med Kirsten Normann Andersen den 27. sep. Sendes til Social- og sundhedsassistentklubben i FOA Århus. Christian X vej 56-58, 8260 Viby J. Mærk kuverten: Debataften om arbejdsmiljø. Navn Adresse Cpr: Arbejdsplads Telefonnummer Mail adresse

25 August 2006 Kursus i sundhedspædagogik Formålet med kurset er at støtte og udvikle Social- og sundhedsassistenternes og plejehjemsassistenternes arbejde indenfor sundhedspædagogik. Målet er at deltagerne bliver: introduceret til en bred vifte af sundhedspædagogiske teorier, f. eks forandringscirklen, social læringsteori og den motiverende samtale trænet i at bruge en eller flere sundhedspædagogiske teorier i praksis opmærksom på vigtigheden af, at målrette sin kommunikation til konkrete målgrupper Undervisningen vil blive tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg, øvelser, herunder optagelse på video, gruppe og individuel feedback. Der skal beregnes forberedelsestid mellem kursusaftenerne. Kursusforløb: 1. aften mandag den 11. september kl aften mandag den 18. september kl aften mandag den 25. september kl

26 NYHEDSbladet Sted: FOA s lokaler. Chr. X vej 56-58, 8260 Viby J. Undervisere: Lene Dørfler, sygeplejelærer og centerleder for viden center for sundhedsfremme. Helle Terkildsen, sygeplejelærer og forskningssygeplejerske. Kurset er gratis for betalende medlemmer af Social- og sundhedsassistentklubben øvrige skal ansøge igennem egen klub. Der serveres et let aftensmåltid. Tilmelding til kurset kan ske fra den 15. august, deadline er den 29. august. Tilmelding kan ske på tlf.: , mail: eller på nedenstående slip. (Husk at skrive alle oplysninger på også hvis I sender en mail) Det er først til mølle de som ikke får besked, er optaget på kurset. Du hører fra klubben hvis du ikke er optaget på kurset. Antal deltagere: Max.20 deltagere på kurset. Sidste frist 29. august Tilmelding til Sundhedspædagogik den 11, 18 og 25. september. Sendes til Social- og sundhedsassistentklubben i FOA Århus. Christian X vej 56-58, 8260 Viby J. Mærk kuverten: Sundhedspædagogik. Navn Adresse Cpr: Arbejdsplads Telefonnummer Mail adresse

27 August 2006 Foredrag om Sundhedsfremme i teori og praksis»få mennesker du møder til at vokse i stedet for at krympe«undervisningen henvender sig til social- og sundhedsassistenter og plejehjemsassistenter der arbejder med aktiviteter eller træning Indhold: I den nye sundhedslov, der blev vedtaget i folketinget i 2005 og med ikrafttagen 1. januar I afsnittet om forebyggelse og sundhedsfremme står der, at kommunalbestyrelsen har ansvar for, at skabe rammer for sund levevis, at kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne og at regionsrådet tilbyder patientrettet forebyggelse i sygehusvæsnet og i praksissektoren samt rådgivning til kommunens indsats. Det er meget vigtig at have styr på sine begreber og metoder i sundhedsfremmearbejdet, derfor vil følgende spørgsmål blive diskuteret: Hvad er sundhed, sundhedsfremme og forebyggelse? Hvad vil det sige at være sund? Er det at være sund det samme som at være rask? Er det at være sund det modsatte af at være syg? Er sundhedsfremme en offentlig opgave og kan det offentlig fremme sundheden? Hvornår lykkes mødet mellem borger og professionel? 27

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER November 2015 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Besparelser på sundhed er for dyrt......................... 3 Studietur til Barcelona..............................................

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

Oktober 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Oktober 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter Oktober 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Forord Nu er det nok... s. 3 Gæstebud Dorthe Laustsen... s. 5 Sodoko... s. 8 Beretning... s. 10 Netværksgrupper...

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Til tillidsrepræsentanten F O A F A G O G A R B E J D E Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Velkommen på holdet! En pjece til dig, der skal starte på FOAs

Læs mere

Referat Sygehjælpere

Referat Sygehjælpere Referat Sygehjælpere 1. Velkomst og præsentation Navneopråb, liste rundt til mailadresser og præsentationsrunde med navn og hvor vi kommer fra. Særlig velkomst til de nye faggrupperepræsentanter. 2. Valg

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

GENE GEN R E AL A FO LF R O S R AML SAM I L N I G

GENE GEN R E AL A FO LF R O S R AML SAM I L N I G Oktober 2012 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER GENERALFORSAMLING NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Giv forråelsen en overhaling................................ 3 Kære medlemmer..................................................

Læs mere

Januar 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Januar 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter Januar 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Leder For meget forlangt?... 3 Undersøgelse af Århus kommunes ressourceforbrug omkring elever... 5 Nye udfordringer

Læs mere

April 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

April 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter April 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Lederen... 3 Gæstebud ved Karen Sthær... 5 Foa-Ungdom... 7 Nyt fra Århus kommunen... 9 Konkurrence: Sudoko...

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

2012 Kost og servicesektor Referat fra generalforsamling onsdag d. 29. februar kl.17. i Åkirkeby Hallen

2012 Kost og servicesektor Referat fra generalforsamling onsdag d. 29. februar kl.17. i Åkirkeby Hallen 2012 Kost og servicesektor Referat fra generalforsamling onsdag d. 29. februar kl.17. i Åkirkeby Hallen Dagsorden: Lisbeth bød velkommen og foreslog at vi sang: Når jeg ser et rødt flag smælde. 1. Valg

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Referat fra Pædagogisk sektors ordinære generalforsamling den 24. oktober 2011

Referat fra Pædagogisk sektors ordinære generalforsamling den 24. oktober 2011 Referat fra Pædagogisk sektors ordinære generalforsamling den 24. oktober 2011 Dagsorden: 1. Formalia 2. Beretning a) Valg af dirigent. b) Godkendelse af dagsorden c) Godkendelse af forretningsorden d)

Læs mere

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter August 2009 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Lederen af Annie Schacht.......................................... 3 Gæstebud Jan Helbak om diskurs....................................

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Love. for. Sygehjælpernes Brancheklub. i Århus. 29-01-2011/d:\foa-hjemmesider\sygehjælpernes brancheklub\nye tekster\klubens love.

Love. for. Sygehjælpernes Brancheklub. i Århus. 29-01-2011/d:\foa-hjemmesider\sygehjælpernes brancheklub\nye tekster\klubens love. Love for Sygehjælpernes Brancheklub i Århus 1 Stk. 1 Faggruppeklubbens navn er Sygehjælpernes Brancheklub i Århus. Klubben omfatter medlemmer i Århus, Odder og Samsø kommuner, der er regions-, kommunal-

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor Torsdag den 18. juni 2009 kl i afdelingen lokaler

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor Torsdag den 18. juni 2009 kl i afdelingen lokaler side 1 Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor Torsdag den 18. juni 2009 kl. 17.30 i afdelingen lokaler Fraværende: DAGSORDEN: 41. Valg af dirigent. 2 42. Valg af referent. 2 43. Godkendelse

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

Årsmøde. FOA Lillebælt social og sundhedssektoren 2015

Årsmøde. FOA Lillebælt social og sundhedssektoren 2015 Årsmøde FOA Lillebælt social og sundhedssektoren 2015 Demografien ændrer sig i DK, der bliver flere ældre og det giver øget pres på plejens område. Rehabilitering er en af vejene til at afhjælpe det stigende

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte 2001 Overbygningskurser Overbygningskurser 2001 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, TRafdelingen. Pjecen henvender sig til tillidsvalgte Politisk ansvarlig:

Læs mere

Januar 2007. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Januar 2007. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter Januar 2007 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Leder...3 Gæstebud Bent Hansen...5 Separation og skilsmisse...8 Bioanalytikere social og sundhedsassistenter...10

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN. Gl. Strand Lok. 50, København. 12.-14. januar 17-19. marts 5. maj 2 september 19. jan.

VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN. Gl. Strand Lok. 50, København. 12.-14. januar 17-19. marts 5. maj 2 september 19. jan. Dansk Journalistforbund 11.05. 2015 Kursusplan 2015/2016 For løb VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN OPFØLGNING 1 Hotel Radisson, H.C. Andersen, Odense Severin Kursuscenter, Middelfart

Læs mere

Opsamling fra sidste møde vedr. Kost- og servicesektoren og Social- og sundhedssektoren tages under punkt 10.

Opsamling fra sidste møde vedr. Kost- og servicesektoren og Social- og sundhedssektoren tages under punkt 10. Til stede: Afbud: Malene Grønvaldt, Elin Gundorf, Laila Andersen. Dagsorden: Pkt 1. Valg af dirigent: Lene Vester. Pkt 2. Pkt 3. Valg af referent: Jane Buchholzer. Godkendelse af dagsorden: Opsamling fra

Læs mere

Kursus for Borgere med BPA

Kursus for Borgere med BPA Kursus for Borgere med BPA Kursus om Arbejdsmiljø Kursus om Ledelse, Kommunikation og Konflikthåndtering Kursus om Personalejura Kursus om Den gode ansættelsessamtale et kursus i teori og praksis Kursus

Læs mere

Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet?

Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet? Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet? Spørgeskemaundersøgelse udarbejdet af JydskeVestkysten i samarbejde med FOA Sønderjylland. Figur 1 Figur 2: I alt har 516 svarpersoner svaret

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Århus kommune I Sundhed og omsorg virker det som om de har sat sig for at være den kommune der skal gennemføre flest forandringer hele tiden.

Århus kommune I Sundhed og omsorg virker det som om de har sat sig for at være den kommune der skal gennemføre flest forandringer hele tiden. Året 2014 har været et travlt og turbulent år, siger vi ikke det hvert år? Jo men nu føles det mere som at arbejdsgiverne bevidst udfordrer os på alle områder, mon det har noget med OK-15 at gøre??? Som

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling SOCIAL-SUNDHED Demens Guide til kompetence udvikling Indhold Forord 3 6 veje til mere viden om demens 4 AMU-uddannelser 5 Sammensatte AMU-forløb 7 Særlige efteruddannelsesforløb tilpasset den enkelte kommune

Læs mere

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Fagligt Træf 1 TEMA Fagligt Tekst indsættes Træf Invitation til Fagligt Træf 2007 Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Faglig inspiration til forflytningsvejledere, forflytningsansvarlige og undervisere

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Sommertræning SOMMER! Længe ventet for de fleste den er her nu! Så nyd det hver dag og vær god ved dig selv og din krop. Hvis du skal nyde den skønne danske sommer hjemme

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Spørgeskema til medarbejdere 2010

Spørgeskema til medarbejdere 2010 Vi udvikler kvaliteten i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i Hørsholm Kommune Og vi har brug for din hjælp! Spørgeskema til medarbejdere 2010 I samarbejde med Version 4 22/3 2010 Udfyldelsen af skemaet

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 1 især på side 4 Nyhedsbrev III 2012 Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 2 Indholdsfortegnelse Byttepengeindsamlingen side 3 Det ultrakorte men virkeligt vigtige side

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

HAR DU LYST TIL AT GØRE EN FORSKEL FOR ANDRE?

HAR DU LYST TIL AT GØRE EN FORSKEL FOR ANDRE? HAR DU LYST TIL AT GØRE EN FORSKEL FOR ANDRE? Så er EGU VELFÆRD måske noget for dig. TAG EN EGU HOS OS FORDI... Der er brug for dig. EGU er en god uddannelse med masser praktik. Du får løn under praktikken

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Sparring skal forebygge vold

Sparring skal forebygge vold Sparring skal forebygge vold I Hjørring lærer ældreplejens medarbejdere kollegial sparring for at mindske fysisk og psykisk vold. Af Britta Lundqvist En kollega har været udsat for et kvælningsforsøg,

Læs mere

Velkommen på holdet!

Velkommen på holdet! F O A f a g o g a r b e j d e Velkommen på holdet! - En pjece til dig, der skal starte på FOAs grunduddannelse for tillidsrepræsentanter Læs om: At være tillidsrepræsentant TR-løftet Dine typiske opgaver

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Gl. Strand Lok. 50, København januar marts 25. april 16. maj 16. nov. LØSNING. Gl. Strand Lok. 50, København

Gl. Strand Lok. 50, København januar marts 25. april 16. maj 16. nov. LØSNING. Gl. Strand Lok. 50, København Kurser 2017 Forløb VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKT- LØSNING SERVICE EFTERSYN OPFØLGNING 1 Hotel First Grand, Odense Severin Kursuscenter, Middelfart Lok. 50, 17.-19. januar 14. 16. marts 25. april 16. maj

Læs mere

KURSUSTILBUD - FOR MEDLEMMER AF AFDELINGSBESTYRELSEN EFTERÅR 2017

KURSUSTILBUD - FOR MEDLEMMER AF AFDELINGSBESTYRELSEN EFTERÅR 2017 KURSUSTILBUD - FOR MEDLEMMER AF AFDELINGSBESTYRELSEN EFTERÅR 2017 INDHOLD Efterårets tilbud 2017...3 Ny i afdelingsbestyrelsen...4 Fra konflikt til dialog - del 1 Adfærd i konfliktsituationer...5 Jura

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

I betragtning af de seneste års faldende sygefravær, så mener vi, at det vi arbejder med nu og den måde vi arbejder på virker rigtig godt.

I betragtning af de seneste års faldende sygefravær, så mener vi, at det vi arbejder med nu og den måde vi arbejder på virker rigtig godt. Ældre Høringssvar vedr. budget 2017-20 fra medarbejderne i SMU ældre. Sygefraværet i kommunen har i de seneste år været faldende, og det er det, fordi vi systematisk arbejder og har sygefraværet i fokus.

Læs mere

Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011

Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011 Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011 17. maj Kl. 10.00 10.45 Fælles velkomst: Karen Stær bød velkommen og fortalte lidt om: Forventninger til faggruppelandsmøde og præsentation

Læs mere

Der har været brugt mange advokattimer og søvnløse nætter for bestyrelsen. Det var jo Davids kamp mod kæmpen Goliat. Men vi fik væltet kæmpen!

Der har været brugt mange advokattimer og søvnløse nætter for bestyrelsen. Det var jo Davids kamp mod kæmpen Goliat. Men vi fik væltet kæmpen! Formandens kommentar 3 års kamp er endelig overstået. EAMH blev EU-anerkendt d. 15. august 2011 som stambogsførende avslforbund for Europæiske og Amerikanske miniatureheste i Danmark. Det vil sige, det

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen for Social- og Sundhedssektoren den 29. april 2014.

Referat af Generalforsamlingen for Social- og Sundhedssektoren den 29. april 2014. Referat af Generalforsamlingen for Social- og Sundhedssektoren den 29. april 2014. Velkomst Formand, Laila Rødebæk Olsen byder forsamlingen velkommen. Dirigent Sektorbestyrelsen indstiller Ann Marit Nielsen,

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 16. juni 2014, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, 9000 Aalborg

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 16. juni 2014, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, 9000 Aalborg Møde nr. 4 PÆDAGOGISK SEKTOR FOA AALBORG FiU nr. 215/300051/9501-14-24-02 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 16. juni 2014, kl. 17.00-21.00 i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport

Læs mere

Indkomne høringssvar i Borgmesterens Afdeling Nr. Afsender Adresse Modtaget 1 Handicaprådet Rådhuset, 8000 Aarhus C 17-01-2011 2 Ligestillingsudvalget Rådhuset, 8000 Aarhus C 17-01-2011 3 Dieter Delling

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Hvis du har brug for at vide mere, er du velkommen til at kontakte kursusleder Merete Andersen, LandboNord på tlf: 9624 1884 eller 2010 6194

Hvis du har brug for at vide mere, er du velkommen til at kontakte kursusleder Merete Andersen, LandboNord på tlf: 9624 1884 eller 2010 6194 Program for lederkursus 2009-10 På denne side finder du en samlet oversigt over modulernes indhold. På de følgende sider findes et detailprogram for hver af dagene. Hvis du har brug for at vide mere, er

Læs mere

Generalforsamlingen 2012 referat

Generalforsamlingen 2012 referat 03. mar 2015 JIJ/ 2012-SL211NJ-09183 SLNJ Generalforsamlingen 2012 referat Dato: 27. september 2012 Tid: Kl. 16 21 Indskrivning fra kl. 15-16 Sted: Hotel Hvide Hus, Aalborg Indkaldte: Kreds Nordjyllands

Læs mere

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3 1/2017 Lillebælt-Fyn SIDE 2 OG 3 Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 4 OG 5 HK er og bager i fælles fodslag for bedre arbejdsmiljø Pauls leder Trygheden på arbejdsmarkedet er

Læs mere

sl Der er behov for at udvikle velfærds- og serviceydelsernes kvalitet

sl Der er behov for at udvikle velfærds- og serviceydelsernes kvalitet Statsministeriet Statsminister Hr. Anders Fogh Rasmussen Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Regeringens kvalitetsreform Kære Anders Fogh Rasmussen. Vedlagt fremsendes FOA Fag og Arbejdes oplæg/bemærkninger

Læs mere

Aktiviteter i FOA Aalborg - Kursustelefon 4697 3168

Aktiviteter i FOA Aalborg - Kursustelefon 4697 3168 Aktiviteter i FOA Aalborg - Kursustelefon 4697 3168 Kom med forslag til kurser og aktiviteter Alle FOA-medlemmer har mulighed for at komme med forslag til aktiviteter, der skal holdes i FOA - Fag og Arbejde,

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads?

SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads? SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads? HVORFOR SUNDHEDS ARBEJDE? Vi tilbringer omkring halvdelen af vores vågne timer på arbejdspladsen. Derfor betyder arbejdspladsen

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Guide til forflytningsvejlederen Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer INDHOLD Forflytningsvejlederens rolle Side 3 Hvilke opgaver har en forflytningsvejleder Side

Læs mere

August 2007. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

August 2007. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter August 2007 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Leder... 3 Når man ikke kan se sig selv i spejlet... 5 Sudoko... 8 Et bedre møde med borgeren... 10 En forskel

Læs mere

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 22. november 2010 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 1. december 2010 Deltagere: Hanne Munch, Anne Marie Svenningsen, Brian Errebo-Jensen

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Handlekraft og sammenhold

Handlekraft og sammenhold Handlekraft og sammenhold en håndbog om klubarbejde Fællesskabet giver styrke En faglig klub giver dig og dine kolleger handlekraft. Slår I jer sammen i en klub, får I større gennemslagskraft og styrke,

Læs mere

Kom og deltag i tre raske dage i Svendborg med mange spændende faglige emner og få udvidet dit faglige og sociale netværk.

Kom og deltag i tre raske dage i Svendborg med mange spændende faglige emner og få udvidet dit faglige og sociale netværk. TEMAKURSUS Kom og deltag i tre raske dage i Svendborg med mange spændende faglige emner og få udvidet dit faglige og sociale netværk. Det er med stor fornøjelse, at Uddannelsesforbundet udbyder: TEMAKURSUS

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse (vvu) i Sundhedspraksis Kort videregående uddannelsesniveau Uddannelsen giver kompetencer til at varetage generelle og specialiserede funktioner og

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

I praktik på Aarhus Universitetshospital

I praktik på Aarhus Universitetshospital I praktik på Aarhus Universitetshospital Uge 46: 14. 17. november 2016 Introduktion til Social og sundhedsassistent Serviceassistent Lægesekretær Ernæringsassistent Velkommen som praktikant på Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

Oktober 2007. Glædelig Jul og Godt Nytår. fra bestyrelsen til medlemmerne

Oktober 2007. Glædelig Jul og Godt Nytår. fra bestyrelsen til medlemmerne Oktober 2007 Glædelig Jul og Godt Nytår fra bestyrelsen til medlemmerne NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Lederen....................................................... 3 Dagsorden.....................................................

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere