August Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter"

Transkript

1 August 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

2 NYHEDSbladet Leder ved Annie Schacht...3 Gæstebud: Byrådsmedlem Karen Juul...5 Mentorordning...7 Sudoko...9 En fagforening efter vores hoved...10 Læserbrev: Social- og sundhedsassistenter er uddannet til ældrepleje Initiativet mod Sparekataloget...14 Hvor er demokratiets vogtere?...15 Kurser og aktiviteter i social- og sundhedsassistent klubben...16 Generalforsamling...17 Workshop: Kraniosakralterapi mod stress...19 Kursus: Kommunikation, samarbejde og teambuilding...21 Debataften: Psykiske arbejdsmiljø i ældreplejen...23 Kursus: Sundhedsoædagogik...25 Foredrag: Sundhedsfremme i teori og praksis...27 Informationsaften: Videregående Voksen Uddannelse inden for social- og sundhedsområdet...29 Fyraftensmøde: Fælles sprog II...31 Studietur til Polen, april Julehygge...34 Har du noget du synes kunne være af interesse for dine Social- og sund heds as si stent kol le ger, så ring eller skriv til os og vi vil videre formidle det. Deadline for det næste nyhedsblad er den 1. oktober. Ansvarshavende bladudvalg: Annie Schacht, Britta Bertel, Jytte Dylmer, Jette Rømer Dreier, Loni Bjerre og Anne Kolling Tryk: Werks Offset A/S, Århus Oplag:

3 August 2006 Sund fornuft i et sundt sundhedsvæsen»man skal høre meget før ørene falder af.«sådan lyder et kendt mundheld. Heldigvis har vi stadig ørerne intakt i klubben men vi var garanteret ikke de eneste, der var ved at få kaffen galt i halsen da den lokale sygeplejerskeformand udtalte, at færre sygeplejersker og flere social- og sundhedsassistenter i ældreplejen betød flere urinvejsinfektioner og liggesår. Påstanden vidner desværre blot om manglende viden om social- og sundhedsassistenternes uddannelse og det er en usaglig debat. Det ville derfor klæde sygeplejerskernes formand om hun i stedet for at pege fingre af andre, gav udtryk for, hvilke opgaver sygeplejerskerne gerne ville varetage i fremtiden. Det ville danne grobund for en langt mere seriøs debat og det ville også sætte tingene lidt mere i perspektiv for fakta er vel også at der næppe er mange socialog sundhedsassistentopgaver i ældreområdet, som sygeplejerskerne går og sukker efter at overtage? Fakta er vel også fortsat, at vi til enhver tid er forpligtede til at løse opgaverne så tæt på borgerne som muligt og de færreste borgere har vel gavn af, at der kommer flere i hjemmet end højest nødvendigt? Det er også irrationelt så enhver (amts)kommunal arbejdsgiver bør oplære / instruere den nærmeste medarbejder til at varetage så mange opgaver som muligt hos den enkelte borger. Det betyder jo så også omvendt, at i situationer, hvor det vurderes nødvendigt at sende en sygeplejerske til en konkret plejeopgave da bør den pågældende sygeplejerske sikres fornøden oplæring i forhold til de mange øvrige opgaver i hjemmet så princippet færrest muligt i hjemmet opretholdes. Det ville være en langt mere konstruktiv debat som reelt ville tage udgangspunkt i borgernes behov i stedet for at tage udgangspunkt i en udpint og irrationel fagkamp. Vi har ikke brug for fagkampe vi mangler i stedet ressourcer vel at mærke social- og sundhedsfaglige ressourcer. Det ses da også på personalesammensætningen, hvor flere lokalcentre har ansat sygeplejersker i social- og sundhedspersonalets stillinger til at varetage netop de opgaver som vi er 3

4 NYHEDSbladet uddannet til. Det giver et skævt billede af ressourcebehovet og dermed også et skævt billede af behovet for initiativer der kan fremme mere uddannelse. Hverken sygeplejersker eller social- og sundhedsassistenter bliver dygtigere af at fremhæve sig selv på hinandens bekostninger. Vi er hver især uddannet til at have forskellige forcer til de sundhedsfaglige udfordringer og det skal sygeplejersker også respektere. Til gengæld kan vi selv tage fat på en sundhedsfaglig debat med udgangspunkt i vores egne forcer det kunne være vores bidrag til større gensidig forståelse faggrupperne imellem. I den forbindelse vil jeg gerne reklamere for vores nye hjemmeside som jeg håber social- og sundhedsassistenterne vil være med til at gøre til et godt debat forum, hvor vi kan udveksle synspunkter og erfaringer. I klubben vil vi derforuden tage initiativ til at drøfte fag og fagområder med sygeplejerskernes lokale afdeling og endeligt vil vi i bestyrelsen drøfte initiativer, som kan være med til at fremme såvel befolkningens som vores kollegers forståelse for, hvad social- og sundhedsassistenterne kan bidrage med i sundhedssektoren. Annie Schacht Social- og sundhedsassistenter på fremtidens sygehuse Konference den 8. maj 2006, København Forbundssektoren afholdt den 8. maj en konference for tillids repræsentanter for social- og sundhedsassistenter og sektor formænd med titlen»social- og sundhedsassistenter på fremtidens sygehuse«. 8 repræsentanter fra Århus deltog i konferencen, som blev afholdt i København som opfølgning på en konference den 6. februar om samme emne. Læs mere på hjemmesiden eller ring til klubben på og du kan få et eksemplar tilsendt. 4

5 August 2006 Gæstebud Socialdemokratisk byrådsmedlem i Århus kommune og social- og sundhedsassistent Karen Juul. Vi er i Århus Kommune på nuværende tidspunkt i den situation at vi skal spare ca kr. Jeg undrer mig over, at det er nødvendigt at vi skal ud i en sparerunde, ikke bare i Århus, men i mange af landets kommuner, når Thor Petersen har kr. i statskassen. Jeg har svært ved at forstå hvorfor vi er ved at afvikle velfærdssamfundet, når vi har råd til at bevare det. Vi har i Århus valgt at lave et prioriteringskatalog hvor der er foreslået besparelser på kr. Det giver os politikere muligheder for at se mere nuanceret på hvor der er muligheder for at spare. Kataloget har været ude i offentlig høring, både hos borgerne og medarbejderne i Århus kommune, hvilket jeg mener, er en rigtigt god måde at gøre det på. Det giver alle mulighed for at være med i processen og komme med indsigelser og forslag, hvilket der også er kommet. Der er ikke gået en dag uden jeg har modtaget eller post med indsigelser imod prioriteringskataloget, det har stort set kun været seriøse indsigelser der er kommet. Dette er meget glædeligt. Inden for ældreområdet skal der desværre også spares. Det er der utrolig mange borgere der har svært ved at forstå, da der igennem de sidste to år har været flere historier fremme om plejesvigt af ældre medborgere. Ældresektoren er også det område hvor vi i Århus har det største sygefravær. Det skyldes bl.a. det meget stressende arbejdstempo vi udsætter personalet for via minuttyranniet, det fysisk tunge arbejde og den negative indstilling mange mennesker efterhånden har til personalet inden for ældresektoren. Jeg mener vi så vidt muligt skal friholde de aller svageste medborgere fra besparelser. De har ikke muligheder for at protestere mod forringelser af deres vilkår, og det er stort set umuligt for dem på nogen måde at kompensere for den manglende ydelse. 5

6 NYHEDSbladet Jeg mener også det kan være meget svært at bruge mindre tid på morgenplejen. Vi skal huske på at det er svage borgere, der ikke selv kan klare de mest basale personlige ting, vi har med at gøre, og at det ikke bare er en opgave der skal løses hurtigst muligt. Vi risiker at efterlade det indtryk at det bare er en opgave der skal overstås, og at vi ikke behøver at have hjertet og de»varme hænder«med. Nedsættelse af frekvensen i rengøringen fra hver anden til hver tredje uge, mener jeg ikke vi kan byde vores ældre medborger. Hvem vil bryde sig om kun at få gjort rent på badeværelset og få støvet af hver tredje uge? Det tror jeg ikke der er mange der vil være tilfreds med. Det bliver en meget svær opgave vi politikere skal i gang med. Vi kan heller ikke undgå at vi efterlader nogle frustrerede mennesker, med det indtryk at vi ikke kærer os om dem, men det gør vi. Der er ingen politiker, der synes det vi skal i gang med er en morsom opgave. Men som situationen er nu, skal vi desværre i gang med at reducere i budgettet i Århus Kommune. Så er den her! 6

7 August 2006 Mentorordning Social- og sundhedsskolen i Århus har, etableret en frivillig mentorordning, som er medvirkende til at fastholde flere i uddannelsen. Enhver, der kaster sig ud i nye opgaver, har i større eller mindre grad brug for støtte. På Social- og Sundhedsskolen i Århus vil man gerne give alle de elever, der mener, de har brug for det, ekstra støtte til at komme igennem de udfordringer, der er på uddannelsen. Derfor har skolen lavet en frivillig mentorordning. Erfaringen viser at der er mange elever finder stor støtte i at have en mentor gennem uddannelsesforløbet. En mentor kan for nogle i sidste ende være det, der afgør, om vedkommende gennemfører uddannelsen. Det har været så stor en succes at skolen efterspørger endnu flere som kunne tænke sig at blive mentorer. Social og sundhedsassistentklubben vil gerne støtte dette gode initiativ og sender gerne opfordringen videre endnu engang, så kunne du tænke dig at bruge lidt tid på en sådan opgave eller kender du en som evt. er gået på efterløn, og som kunne have lyst og energi til dette arbejde. Det kræver at du skal være god til at kunne lytte, spørge, vejlede, udfordre og være sparringspartner. Et forløb vil typisk strække sig over et halvt år og du forventes at møde din mentee mindst en gang om måneden. Enhver, der kunne finde mentorhvervet interessant eller ønsker yderligere oplysninger, kan kontakte Social- og sundhedsskolen eller ringe direkte til: Mette Møller på tlf.: eller til Bjarne Pedersen på tlf.: Der kan også sendes en eller 7

8 NYHEDSbladet Vinderne af sidste Sudoko konkurrence er: Pia Birgitte Olesen fra Brabrand Merete Andersen fra Lystrup Gerda Brenner Jørgensen fra Åbyhøj Sudoko Sæt din logik på prøve med dette spil, der har taget verden med storm! Hver række, søjle og 3x3 kasse skal indeholde alle tal fra 1-9. Der er på forhånd placeret nogle af tallene i Sudoko-opgaven og man skal så ved hjælp af logisk tankegang og ræsonnement prøve at regne ud, hvilke tal de øvrige felter skal indeholde. Der kræves ingen særlige matematiske evner for at kunne løse en Sudoko. Deadline for sudoko løsning er den 22. september Gevinsten er denne gang souvenirs fra Polen. God fornøjelse. 8

9 August 2006 Navn: Sendes til: Social- og Sundhedsassistent klubben Christian X vej Viby J senest den 22. september 9

10 NYHEDSbladet En fagforening efter vores hoved En fagforening skal stå sammen med medlemmerne, når vores løn- og arbejdsforhold er truet. Vi er truet, når vores normeringer bliver beskåret, uanset om det er i forbindelse med besparelser, eller om det bare sker umærkeligt, for eksempel fordi ledelsen ikke får ansat nyt personale, når der er ledige stillinger. Og vi er truet, når politikere vil gøre indgreb i vores aftaler. Og vi er truet, når medierne revser vores arbejdsområder, og vi er i risiko for at blive beskyldt for omsorgssvigt. Det er når krisen kradser, at vi skal kende vores fagforenings kompetencer og i klubbestyrelsen synes vi der er grund til at tage hatten af. Da kolleger på lokalcentret Marsellis indkaldte til fagligt møde, fordi de havde for få ressourcer, da stillede FOA Århus op, og i løbet af få dage, var der en aftale om ansættelse af flere kolleger. Da pressen faldt over Hestehavehusene, stod FOA Århus klar med forklaringer og forsvarede personalet. Og selv om det er hårdt at være i fokus i så lang tid, så lykkedes det for FOA, at hjælpe med at sætte en offensiv dagsorden, med fokus på ressourcerne. Og som om det ikke var nok, så blev der smedet mens jernet var varmt, og kort tid efter, blev der indgået en handlingsplan for, hvordan man kan rekruttere tilstrækkeligt nyt personale, og hvordan man kan fastholde os, der er ansat. Efterfølgende er der lavet en rapport om det psykiske arbejdsmiljø i frit valg, en rapport som faldt på et tørt sted, da vores kolleger i København var blevet optaget med skjult kamera i et meget lidt flatterende indslag. Men vores lokale afdeling stod igen klar og forsvarede, at der var tale om et landsdækkende problem, som vi skulle gøre noget ved. Senest har FOA Århus stået distancen sammen med Sporvejschaufførerne, som er udsat for besparelser samtidig med at de bliver truet på deres løn- og ansættelsesvilkår. 10

11 August 2006 Og alt imens pågår der i disse uger endnu et stort arbejde i forhold til at afdække arbejdsmiljøbelastninger i psykiatrien, som også jævnligt optager mediernes spalteplads. Det er ret godt gået. Det er desværre ikke så tit, at roser finder vej til de berettigede, mens det til gengæld kan være dagens ret, at forfølge fagforeningen med krav. Hermed en buket»roser«. Og når vi nu er i gang med roserne så skal der også lyde stor ros til de tillidsvalgte, som har styret igennem de seneste måneders stormvejr på de forskellige arbejdspladser. I er et godt eksempel for andre tillidsvalgte, som senere kan komme til at stå i lignende situationer. 11

12 NYHEDSbladet Læserbrev Social- og sundhedsassistenter er uddannet til ældrepleje I Jyllandsposten den 28. maj 2006, kan vi læse, at den lokale formand for sygeplejerskerne, Else Kayser mener, at social- og sundhedsassistenter ikke er uddannet godt nok til ældreplejen. Med påstande om, at liggesår bliver værre, og urinvejsinfektioner bliver til blærebetændelse (hvilket i øvrigt er det samme), argumenterer hun for, at der skal ansættes flere sygeplejersker, ligesom hun mener, at ældreplejen er bedst tjent med at ansætte sygeplejersker som gruppeledere. Både social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere er uddannet specielt til ældrepleje (social- og sundhedsassistenter er i øvrigt også uddannet til at varetage plejeopgaver på sygehuse og i psykiatrien). Fakta er da også, at det i ældreplejen primært er social- og sundhedspersonalet, der varetager opgaverne omkring de ældre. Det er således social- og sundhedspersonalet, der tilkalder en sygeplejerske, når der observeres noget usædvanligt hvis det vel at mærke er nødvendigt. En urinvejsinfektion er eksempelvis en meget almindelig lidelse hos mange ældre, og ofte er det den socialog sundhedsassistent, som varetager opgaven hos den ældre, som kontakter lægen med henblik på eventuel behandling. Det er også social- og sundhedspersonalet, der i det daglige søger at forebygge urinvejsinfektioner, ved eksempelvis at sikre, at den ældre drikker nok. På samme måde er det social- og sundhedspersonalet, der i det daglige arbejde søger at forebygge liggesår. 12

13 August 2006 Til gengæld er mange gruppeledere faktisk sygeplejersker. I hjemmeplejen varetager gruppelederen primært administrative opgaver, som planlægning af vagtskemaer m.v. Det er også den lokale gruppeleder, der skal sørge for at have personale nok vel at mærke med tilstrækkelig uddannelse til at løse opgaverne. Fakta er også, at mange gruppeledere i alt for lang tid, har set stort på, om det personale der skulle ansættes, havde den nødvendige uddannelsesmæssige baggrund til at løse opgaven. Det er således sjældent gruppelederne der har gjort opmærksom på problemet, mens eksempelvis FOA har gjort opmærksom på problemet gennem meget lang tid. Da det uuddannede personale ikke har forudsætningerne for at observere ældres problemer i tide, kan det derfor sagtens være et egentligt problem for ældre, men det er helt urimeligt, at kaste skylden på social- og sundhedsassistenterne. Vi kan og vi vil en kvalificeret ældrepleje hvis kommunerne og gruppelederne vil prioritere det Annie Schacht Formand for social- og sundhedsassistentklubben i Århus Chr. X s vej Viby J 13

14 NYHEDSbladet Social- og sundhedsassistentklubben har besluttet at støtte op om... Initiativet mod Sparekataloget Initiativet står bag at afvise sparekataloget i Århus. Danmark er et rigt land og der er råd til offentlig velfærd. Staten har lige nu et overskud på 80 mia. kroner og samtidig lægges der op til besparelser på velfærden i kommunerne. Ingen går ram forbi beboerhuse, daginstitutioner, fritidsinstitutioner for børn unge, udsatte familier og børn, folkeskolen, ældre, sindslidende og mange andre. Det er nødvendig med en bred mobilisering mod sparekataloget. Bag initiativet står repræsentanter fra bl.a. beboerhuse, studieorganisationer, faglige organisationer, sindslidende, politiske partier og forældre. Initiativet kræver at byrådet finder alternativer til besparelser. Hvis du ønsker at bakke op om at, sige nej til regeringens krav om besparelser i kommunerne og at overskuddet fra statens budget bør bruges på velfærd i kommunerne. Så mød op tirsdag den 12. september kl på Rådhuspladsen hvor der vil blive afholdt en demonstration. Yderligt materiale kan findes på eller hvis du ikke har mulighed for at komme på nettet kan du ringe på tlf

15 August 2006 Hvor er demokratiets vogtere? Hvor er de, som lod sig vælge til at tage det politiske ansvar for vores kommune? Århus kommunes embedsmænd har fremlagt et sparekatalog, med forslag som vil ramme bredt og have dybe konsekvenser for os som borgere. Vores børnepasning, vores kollektive trafik, vores ældrepleje m.v. er forudsætninger for et velfungerende samfund og en forudsætning for et velfungerende erhvervsliv. Men skønt politikerne lod sig vælge til at varetage disse interesser, så har de nu overladt opgaven til os til borgerne og de ansatte, som herefter tilsyneladende skal kæmpe indbyrdes om de mest spiselige eller uspiselige forslag. Men vi vil slet ikke have et sparekatalog, som anviser besparelser på et i forvejen udsultet velfærdssamfund. Vi vil have alternativer. Og vi vil ikke finde os i, at politikerne spiller borgerne og de ansatte ud imod hinanden. Og vi vil vide, om borgmesteren og de fem rådmænd oprigtigt mener, at spareforslagene er anvendelige? De offentlige arbejdspladser er under konstant pres. Vi omstiller os vi rationaliserer, vi effektiviserer. Det skal vi også i det omfang, at det overhovedet er muligt. Til gengæld skal politikerne også tage det forhold alvorligt, at sygefraværet er voldsomt stigende et tydeligt tegn på, at der er noget der er rivende galt. Da en række af spareforslagene indirekte forudsætter, at de ansatte kan lave mere på mindre tid så er der al mulig grund til at råbe vagt i gevær. Nu må kommunalpolitikerne tage stilling. Vil de være borgernes politikere eller vil de være regeringens håndlangere? Annie Schacht Britta Bertel Næstformand i social- og sundhedsassistentklubben FOA Århus 15

16 NYHEDSbladet Kursus og aktiviteter i social- og sundhedsassistent klubben September / Oktober 2006: Kursus i sundhedspædagogik Kursus i kraniosakral terapi (Stress og stresshåndtering) Kursus i kommunikation, samarbejde og team building Informations aften om videregående Voksen Uddannelse (VVU) inden for social- og sundhedsområdet. Oktober / November 2006: Overbygnings kursus for kursister der har deltaget i kommunikation, samarbejde og team building. Generalforsamling Julehygge Påtænkte kurser og aktiviteter i vinter 2006: Blodprøve analyse. Overbygnings kursus for kursister der har deltaget i forskning og projekter. Lukket for tilmelding. Medicinkursus, deles op i et primært og et somatisk hold. Temaaften om utilsigtede hændelser/når krisen kradser blandt social- og sundhedsassistenter. Vold, anmeldelser og regler. Tema aften om demens. Fællessprog II 16

17 August 2006 Generalforsamling i Social- og sundhedsassistentklubben for Social- og sundhedsassistenter / Plejehjemsassistenter Afholdes d. 8. november 2006 kl i FOA Århus Christian X vej 56 58, 8260 Viby J 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Godkendelse af dagsorden 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Årsregnskab for 2005/ Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent 8. Valg: a) Valg af Næstformand for 2 år Britta Bertel modtager genvalg b) Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Jette Rømer Dreier modtager ikke genvalg c) Bestyrelsessuppleant for 2 år Anne Kolling modtager genvalg. d) Plejehjemsassistent Faggrupperepræsentantsuppleant for 1 år Lene Kristensen modtager genvalg e) Bilagskontrollant for 2 år Jytte Rødgaard modtager genvalg f) Bilagskontrollantsuppleant for 1 år Jette Kim modtager genvalg 9. Eventuelt 17

18 NYHEDSbladet Indkomne forslag skal være klubben i hænde senest 1. november 2006 kl Kandidatforslag til valgene, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 24. oktober 2005 kl Hver kandidatforslag skal være forsynet med en skriftlig accept fra hver enkelt opstillet kandidat. Medlemmer der er forhindret i at deltage i ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger, kan stemme pr. brev til personvalg. Brevafstemning kan ske ved henvendelse til klubben 6 hverdage før generalforsamlingen i åbningstiden. Brevstemmer kan deltage i flere afstemningsrunder, såfremt deres kandidat fortsætter. Der kan ved brevafstemning kun stemmes på en kandidat til hver post. Gyldigt medlemsbevis i form af kvittering for sidst indbetalt kontingent forevises ved indgangen. Medlemmer af psykiatriklubben er velkommen til at deltage på generalf orsamlingen, men har ikke stemmeret. Tilmelding kan sendes med post til klubben eller på mail: eller Kan også kontaktes på telefon Tilmelding til Generalforsamling den 8. november Sendes til Social- og sundhedsassistentklubben i FOA Århus. Christian X vej 56-58, 8260 Viby J. Mærk kuverten: Generalforsamling. Navn Adresse Cpr: Arbejdsplads Telefonnummer

19 August 2006 Workshop Kraniosakralterapi mod stress Hvordan undgår vi at»brænde vores lys i begge ender«så vi har energi til både arbejde og familieliv? Når man arbejder med at hjælpe andre mennesker, gør stressede situationer, at vi ofte strækker os længere end kræfterne er til. Kroppen er vores ressource, den snakker hele tiden til os om sin tilstand. Hvordan lærer vi at høre efter? Læs mere på Kraniosakralterapi er en blid behandling på især hoved og korsben. Vi kan hjælpe hinanden, i familien, på jobbet, ved at bruge vores hænder. Når opmærksomhed kombineres med hændernes berøring, kan vi afhjælpe stress og smerte, og skabe øget afspænding og velvære. Rytme og især kranierytme arbejder dybt ind i fysik og psyke. Kurset er en kombination af udvalgte greb og berøringer fra den kranielle metode, som kan bruges i det daglige liv. Desuden arbejder vi med nærværs træning og let bevægelse. Kursusindhold i overskrifter: gennemgang af den kranielle metode kroppens indbyggede visdom nærværs træning og meditation åndedræt og bevægelse 19

20 NYHEDSbladet Underviser: Fysioterapeut Lisbeth Ingvartsen Roberts. Kursusforløb: 13/9 20/9 og 4/10 11/10 fra kl I pausen serveres brød, kaffe og te, medbring selv madpakke eller brug pølsevognen, som er nærmeste nabo. Tilmelding til kurset kan ske fra den 21. august. Deadline er den 1. september på tlf.: eller mail: eller på nedenstående slip. (Husk at skrive alle oplysninger på også hvis I sender en mail). Du hører fra klubben senest den 8. september, hvis du IKKE er optaget på kurset. Hører du ikke fra klubben er du optaget på kurset. Sted: Sverigesgade 1.1 Havnen (Århus Sømandshjem), 8000 Århus C. Over krydset ved Nørrebrogade og til venstre ind bag pølsevognen»havnens Perle«Det er tilladt at parkere i båse uden navn. Kurset er gratis for betalende medlemmer af Social- og sundhedsassistentklubben øvrige skal ansøge igennem egen klub. Tilmelding til Kraniosakralterapi mod stress. Sendes til Social- og sundhedsassistentklubben i FOA Århus. Christian X vej 56-58, 8260 Viby J. Sidste frist for tilmelding er den 1. sep. Navn Adresse Cpr: Arbejdsplads Telefonnummer

21 August 2006 Kursus i kommunikation, samarbejde og teambuilding Formålet med dette kursus er overordnet, at støtte udviklingen af velfungerende teams. Målet er at styrke deltagerne i at kommunikere og samarbejde positivt således at de efterfølgende bliver bedre rustet til at indgå i teams. Program: 1) Ledelse og teamsamarbejde 2) Forandringsledelse og coaching Leg, læring og ledelse Forandringer og tryghed Det handler om engagement! Motivation Hvilken type er du? Delegering Situationsbestemt ledelse Udvikling Den selvopfyldende profeti 3) Konflikthåndtering Konfliktteori Konfliktøvelser Feedback (ros/ris) at modtage kritik Evaluering Afslutning 21

22 NYHEDSbladet Kursusforløb: 1. Dag: Tirsdag den 19. september kl Dag: Tirsdag den 26. september kl Dag: Tirsdag den 3. oktober kl Dag: Tirsdag den 10. oktober kl Sted: FOA Århus Christian X vej Viby J Underviser: Svend Møller Kristensen, konsulent. I pausen serveres brød kaffe og te Kurset er gratis for medlemmer af Social- og sundhedsassistentklubben. Tilmelding til: Social- og sundhedsassistentklubben, enten skriftlig på nedenstående slip husk at skrive alle oplysninger. Eller pr. tlf Antal deltager er max 18. Sidste frist for tilmelding er den 5. september Du hører fra klubben senest den 9. september, hvis du IKKE er optaget på kurset. Hører du ikke fra klubben er du optaget på kurset. Sidste frist for tilmelding den 5. september Tilmelding til kommunikation, samarbejde og teambuilding den 19. og 26. september, og den 3. og 10. oktober. Sendes til Social- og sundhedsassistentklubben i FOA Århus. Christian X vej 56-58, 8260 Viby J. Mærk kuverten: Teambuilding. Navn Adresse Cpr: Arbejdsplads Telefonnummer

23 August 2006 Debat aften for social- og sundhedsassistenter / plejehjemsassistenter Emne: Det psykiske arbejdsmiljø i ældreplejen. Tid: Onsdag den 27. september 2006 kl Sted: FOAs lokaler Christian X vej Viby J Ældreplejen er presset af et stresset arbejdsmiljø. FOA Århus har lavet en fokus gruppe undersøgelse. Hvis du ønsker at læse rapporten kan den ses på hjemmesiden Vi har mange henvendelser dagligt fra vores medlemmer der ønsker at drøfte arbejdsmiljøet på deres arbejdsplads. De er daglig udsat for et psykisk hårdt arbejdspres, og ønsker at vi som klub og fagforening handler. Mange af vores kolleger overvejer at søge væk fra arbejdsområdet ind i andre erhverv. Dette er en udvikling som er tiltaget det sidste år. 23

24 NYHEDSbladet Vi har inviteret vores afdelingsformand Kirsten Normann Andersen til at komme og fortælle om vores opgave som klub og fagforening, hvad man som enkelt person har af pligter og rettigheder i forhold til at sige til/fra og hvordan vi bedst samarbejder om at bedre vores arbejdsmiljø. Her får du mulighed for at stille spørgsmål til formanden Kirsten Normann, eller få gode ideer til hvordan vi får vendt et dårligt arbejdsmiljø til et bedre arbejdsmiljø, gode ideer og forslag fra tilhørerne er velkommen. Vi håber på at mange af vores kolleger vil tage imod tilbuddet og tilmelder sig dette initiativ, for nogen kan noget, men sammen kan vi meget. Af hensyn til forplejning skal tilmelding være klubben i hænde senest den 22. september. Tilmelding kan ske på tlf.: , mail: eller på nedenstående slip. (Husk at skrive alle oplysninger på også hvis I sender en mail) Tilmelding til Debataften med Kirsten Normann Andersen den 27. sep. Sendes til Social- og sundhedsassistentklubben i FOA Århus. Christian X vej 56-58, 8260 Viby J. Mærk kuverten: Debataften om arbejdsmiljø. Navn Adresse Cpr: Arbejdsplads Telefonnummer Mail adresse

25 August 2006 Kursus i sundhedspædagogik Formålet med kurset er at støtte og udvikle Social- og sundhedsassistenternes og plejehjemsassistenternes arbejde indenfor sundhedspædagogik. Målet er at deltagerne bliver: introduceret til en bred vifte af sundhedspædagogiske teorier, f. eks forandringscirklen, social læringsteori og den motiverende samtale trænet i at bruge en eller flere sundhedspædagogiske teorier i praksis opmærksom på vigtigheden af, at målrette sin kommunikation til konkrete målgrupper Undervisningen vil blive tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg, øvelser, herunder optagelse på video, gruppe og individuel feedback. Der skal beregnes forberedelsestid mellem kursusaftenerne. Kursusforløb: 1. aften mandag den 11. september kl aften mandag den 18. september kl aften mandag den 25. september kl

26 NYHEDSbladet Sted: FOA s lokaler. Chr. X vej 56-58, 8260 Viby J. Undervisere: Lene Dørfler, sygeplejelærer og centerleder for viden center for sundhedsfremme. Helle Terkildsen, sygeplejelærer og forskningssygeplejerske. Kurset er gratis for betalende medlemmer af Social- og sundhedsassistentklubben øvrige skal ansøge igennem egen klub. Der serveres et let aftensmåltid. Tilmelding til kurset kan ske fra den 15. august, deadline er den 29. august. Tilmelding kan ske på tlf.: , mail: eller på nedenstående slip. (Husk at skrive alle oplysninger på også hvis I sender en mail) Det er først til mølle de som ikke får besked, er optaget på kurset. Du hører fra klubben hvis du ikke er optaget på kurset. Antal deltagere: Max.20 deltagere på kurset. Sidste frist 29. august Tilmelding til Sundhedspædagogik den 11, 18 og 25. september. Sendes til Social- og sundhedsassistentklubben i FOA Århus. Christian X vej 56-58, 8260 Viby J. Mærk kuverten: Sundhedspædagogik. Navn Adresse Cpr: Arbejdsplads Telefonnummer Mail adresse

27 August 2006 Foredrag om Sundhedsfremme i teori og praksis»få mennesker du møder til at vokse i stedet for at krympe«undervisningen henvender sig til social- og sundhedsassistenter og plejehjemsassistenter der arbejder med aktiviteter eller træning Indhold: I den nye sundhedslov, der blev vedtaget i folketinget i 2005 og med ikrafttagen 1. januar I afsnittet om forebyggelse og sundhedsfremme står der, at kommunalbestyrelsen har ansvar for, at skabe rammer for sund levevis, at kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne og at regionsrådet tilbyder patientrettet forebyggelse i sygehusvæsnet og i praksissektoren samt rådgivning til kommunens indsats. Det er meget vigtig at have styr på sine begreber og metoder i sundhedsfremmearbejdet, derfor vil følgende spørgsmål blive diskuteret: Hvad er sundhed, sundhedsfremme og forebyggelse? Hvad vil det sige at være sund? Er det at være sund det samme som at være rask? Er det at være sund det modsatte af at være syg? Er sundhedsfremme en offentlig opgave og kan det offentlig fremme sundheden? Hvornår lykkes mødet mellem borger og professionel? 27

April 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

April 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter April 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Lederen... 3 Gæstebud ved Karen Sthær... 5 Foa-Ungdom... 7 Nyt fra Århus kommunen... 9 Konkurrence: Sudoko...

Læs mere

Januar 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Januar 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter Januar 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Leder For meget forlangt?... 3 Undersøgelse af Århus kommunes ressourceforbrug omkring elever... 5 Nye udfordringer

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

Januar 2007. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Januar 2007. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter Januar 2007 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Leder...3 Gæstebud Bent Hansen...5 Separation og skilsmisse...8 Bioanalytikere social og sundhedsassistenter...10

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Love. for. Sygehjælpernes Brancheklub. i Århus. 29-01-2011/d:\foa-hjemmesider\sygehjælpernes brancheklub\nye tekster\klubens love.

Love. for. Sygehjælpernes Brancheklub. i Århus. 29-01-2011/d:\foa-hjemmesider\sygehjælpernes brancheklub\nye tekster\klubens love. Love for Sygehjælpernes Brancheklub i Århus 1 Stk. 1 Faggruppeklubbens navn er Sygehjælpernes Brancheklub i Århus. Klubben omfatter medlemmer i Århus, Odder og Samsø kommuner, der er regions-, kommunal-

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

August 2012 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

August 2012 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER August 2012 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Er vi blevet klogere af privatisering........................ 3 Kære kollega idéer til overenskomstforhandlinger................

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN. Gl. Strand Lok. 50, København. 12.-14. januar 17-19. marts 5. maj 2 september 19. jan.

VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN. Gl. Strand Lok. 50, København. 12.-14. januar 17-19. marts 5. maj 2 september 19. jan. Dansk Journalistforbund 11.05. 2015 Kursusplan 2015/2016 For løb VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN OPFØLGNING 1 Hotel Radisson, H.C. Andersen, Odense Severin Kursuscenter, Middelfart

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

September 2011 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

September 2011 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER September 2011 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Vi gør en forskel............................................ 3 Gæstebud: Den dybe tallerken skal

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER August 2014 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Er vi blevet klogere af privatisering?....................... 3 Kommende begivenheder...........................................

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter Maj 2008 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Lederen: Juhu... det' os............................................ 3 Optakten til vores overenskomst har været

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Vi har lyttet til jer...

Vi har lyttet til jer... Kursuskatalog for klinik - og lægesekretærer Vi har lyttet til jer... Vol. 2 Kurser - vinteren 2008 Vi gentager efterårets succes... - og er igen klar med kursuskatalog, der er tilpasset jeres ønsker og

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Kursus for Borgere med BPA

Kursus for Borgere med BPA Kursus for Borgere med BPA Kursus om Arbejdsmiljø Kursus om Ledelse, Kommunikation og Konflikthåndtering Kursus om Personalejura Kursus om Den gode ansættelsessamtale et kursus i teori og praksis Kursus

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde.

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde. Aktionsgruppens Mailservice nr. 84 Indhold 1. Meddelelse fra redaktøren 2. Skriver du et læserbrev eller har lyst til det 3. Tal 4. Overarbejde 5. Støtte kronerne skal fordeles 6. Må vi få kammertonen

Læs mere

Bliv SOSU og gør en forskel

Bliv SOSU og gør en forskel Bliv SOSU og gør en forskel For mig findes der ikke noget mere bekræftende end at se den glæde jeg frembringer hos den enkelte borger. Og jeg gør jo bare mit arbejde. Og nogle gange lidt mere Hver eneste

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Sparring skal forebygge vold

Sparring skal forebygge vold Sparring skal forebygge vold I Hjørring lærer ældreplejens medarbejdere kollegial sparring for at mindske fysisk og psykisk vold. Af Britta Lundqvist En kollega har været udsat for et kvælningsforsøg,

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress INSPIRATIONS- KORT Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress Sådan bruger du kortene! Disse kort er til for at hjælpe dig til at finde indre balance,

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter April 2010 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse LEDEREN: Med mennesker er intet sikkert............................. 3 Regionale FOA-medlemmer ud af KTO..............................

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference tirsdag d. 17. til torsdag d. 19. august 2010 Lederudviklingsforløb

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Kvindelige ledere. På uddannelsen kan du bl.a. glæde dig til at møde: Karen Sjørup Ligestillingsforsker, Roskilde Universitet.

Kvindelige ledere. På uddannelsen kan du bl.a. glæde dig til at møde: Karen Sjørup Ligestillingsforsker, Roskilde Universitet. Kvindelige ledere På uddannelsen kan du bl.a. glæde dig til at møde: Karen Sjørup Ligestillingsforsker, Roskilde Universitet. Kirsten Normann Andersen Formand, FOA Århus. Lise Johansen, Ligestillingskonsulent,

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

Mindjuice s Coachuddannelse

Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse er opstået ud af mange års erfaring med coaching kombineret med et voksende commitment om at skabe ekstraordinære coaches. Med ekstraordinær mener

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Sundhed i kommunerne Sundhedsloven trådte i kraft den 1. januar 2007. Loven erstatter

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen Referat fra bestyrelsesmøde 12. februar 2014. Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen 1. Aktuelt og nyt fra formanden og opsummering fra sidste møde: Preben

Læs mere

UNDERVISNING I DEMENS

UNDERVISNING I DEMENS UNDERVISNING I DEMENS Katalog over demensrelaterede kurser udbudt af DemensCentrum Aarhus til medarbejdere i Aarhus kommune i efteråret 2014 Viden udfordrer demensen DemensCentrum Aarhus arbejder ud fra

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

Referat fra Regions TR møde i Region Sjælland 20.05. 2014. Vi tog en præsentationsrunde fordi der var nye kolleger med

Referat fra Regions TR møde i Region Sjælland 20.05. 2014. Vi tog en præsentationsrunde fordi der var nye kolleger med Referat fra Regions TR møde i Region Sjælland 20.05. 2014. Referent: Ordstyrer: Velkomst: Dagens emne: Steen. Karen Vi tog en præsentationsrunde fordi der var nye kolleger med OK 15 oplæg fra Roadshow.

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere