INDHOLDSPLAN. Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015. Lærere: Dorthe Berg, Trine Birch Mortensen, Mikkel Koch Lund-Tholander og Esben Jørgensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSPLAN. Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015. Lærere: Dorthe Berg, Trine Birch Mortensen, Mikkel Koch Lund-Tholander og Esben Jørgensen"

Transkript

1 INDHOLDSPLAN Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015 Lærere: Dorthe Berg, Trine Birch Mortensen, Mikkel Koch Lund-Tholander og Esben Jørgensen Indholdsplan Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015 Side 1 af 13

2 Indholdsfortegnelse Uddannelses- og erhvervslinjen...3 Pædagogisk praksis... 3 Mål... 3 Servicefag...3 Murer/Anlæg...4 Træværksted, - tømrer/snedker...4 Formål... 4 Praktisk undervisning... 5 Samfundsfag... 5 Natur/teknik... 5 Smed/mekaniker...5 Malerværksted...6 Almendannende undervisningstilbud...7 Erhvervskendskab... 7 Mål... 7 Indhold... 7 Pædagogisk praksis... 7 Samfundsfag... 7 Ikke prøveforberedende dansk... 8 Prøveforberedende dansk... 9 Mål... 9 Ikke prøveforberedende matematik... 9 Prøveforberedende matematik Engelsk Mål Indhold Pædagogisk praksis Idræt og motion Seksualundervisning Færdselslære Natur og Teknik Viden om verden Almindelig Daglig Livsførelse Indholdsplan Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015 Side 2 af 13

3 Uddannelses- og erhvervslinjen Linjen er en lille arbejdsplads med pligter og rettigheder, hvor det kræves, at alle involverede kan og vil yde positivt til, at vi i fællesskab kan udvikle de kompetencer, vi er blevet givet. Pædagogisk praksis Vores pædagogiske praksis bygger på succeskriteriet, at de unge oplever en sejr i udførelsen af undervisningsopgaven, så de får lyst og mod til at udvikle sig. Eleverne skal udfordres i trygge rammer. Undervisningsopgaver stilles, så den enkelte elev udfordres personligt, fagligt og/eller socialt, hvilket er med til at skabe basis for udvikling. Der tages udgangspunkt i fem fagområder: tømrer/snedker, bygningsmaler, murer/anlæg. smed/mekaniker og diverse servicefag. Samt prøveforberedende undervisning i dansk og matematik. Der vil både blive arbejdet med individuelle og fælles bundne opgaver. Styrkesider hos den enkelte bruges til at hjælpe eleven med svage sider. I opgaverne er det vigtigt at stimulere eleverne til at hjælpe hinanden. Der lægges vægt på de positive elementer i elevens arbejde. Det er fremskridtene, der skal være opmærksomhed på ikke fejl og mangler. At prøve sig frem, lave fejl og prøve igen er en nødvendig forudsætning for at kunne lære. Mål Med udgangspunkt i folkeskolens formålsparagraf er det vores mål at udvikle elevens alsidighed samt evne til at indgå i et demokratisk samfund. Igennem en praktisk orienteret og intensiv specialundervisning søges yderligere at forbedre elevens standpunkt i almene skolefag, herunder dansk, matematik, engelsk, natur og teknik, historie og samfundsfag. Servicefag Eleverne introduceres til forskellige former for servicefag, som for eksempel ejendomsservicetekniker. Der arbejdes med diverse vedligeholdelses- og reparationsopgaver på linjens bo-afdeling og på værkstedet. Undervisningen udbygges med ekstra praktikperioder i skolens køkken og hos skolens pedel. Indholdsplan Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015 Side 3 af 13

4 Murer/Anlæg Lærer: Trine Mortensen Alle elever på linjen bliver gennem et kort forløb introduceret til murerfaget. Der er orientering om uddannelsens forløb og krav. Gennem et praktisk forløb med blandt andet brug af LEGO, får de mulighed for at bygge en væg. Alle børn har haft glæde af LEGO og kan derfor hurtigt gøre brug af forskellige teknikker. Derefter bliver de introduceret til pudsning/vandskuring af væg, fliseopsætning samt opmuring af halvmur. De elever, der vælger at fordybe sig i murerfaget vil få mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med både de fysiske krav, de miljømæssige samt skolemæssige. Danskfaglig undervisning tager udgangspunkt i løbende udarbejdelse af ordbog med billeder til at danne grundlag for en fælles begrebsverden indenfor murerfaget. Mange fagudtryk er nye for eleverne og skal indøves i både tale og praksis. Matematisk arbejdes der med rumfang, areal og omkreds ved udregning af materialeforbrug. Herudover udarbejdes arbejdstegninger. Syddansk Erhvervsskole skriver om mureren: Øverst oppe på et stillads. Eller helt ved grunden. Med murske, hammer og mørtel og tagsten, fliser og klinker i hånden. Murer-uddannelsen er for dig, der har en robust fysik, og som ønsker at prøve kræfter med et af historiens mest ædle håndværk. På murer-uddannelsen lærer du at opmure, overfladebehandle og reparere vægge af mursten og andre stenmaterialer. Du lærer også at lægge tagsten og du lærer gulv- og flisearbejde. I dag opføres mange huse og bygninger af såkaldt præfabrikerede materialer, dvs. bygningselementer i beton og gasbeton. Men den brændte lersten murstenen foretrækkes stadig af mange mennesker, når der skal bygges nyt. På murer-uddannelsen får du en sikker viden om, hvordan du skal håndtere og arbejde med de forskellige typer materialer. Vi vil gennem praktisk arbejde, teori, og praktikker prøve at nærme os nogle af de discipliner der kræves. Træværksted, - tømrer/snedker Lærer: Trine Birch Mortensen/ Mikkel Koch Lund-Tholander Formål Gennem løsning af forskellige opgaver indenfor området, præsentation af og øvelser i brug af forskellige relevante værktøjer, materialer og teknikker, er formålet at give eleverne et indblik i og en forståelse af, hvad det vil sige at få en uddannelse og et arbejde indenfor tømrer- og snedkerfaget samt træindustrien i mere bred forstand. Eleverne får også viden om, hvilke krav og forventninger, der stilles til uddannelsen, - teknisk Indholdsplan Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015 Side 4 af 13

5 skole/praktik/mesterlære. Desuden skal eleverne have et grundliggende indblik i de almene arbejdsmarkedsforhold, så som rettigheder/pligter, A-kasse, fagforening, lønforhold m.m. Praktisk undervisning 1. Kendskab til og øvelse i brug af fagets gængse værktøjer. 2. Materialekendskab, - gennem løsning af forskellige typer opgaver, får eleverne indblik i, hvor og hvordan forskellige materialer skal anvendes. Der løses forskellige projekter, som eksemplificerer den brede vifte af opgaver, der findes indenfor faget, - lige fra de større tømrer opgaver til de finere snedker ting som f.eks: tagkonstruktion, isætning af dør/vindue, bygning af kasser og reoler samt forskellige samlings/montagemetoder, finish/overfladebehandling. Samfundsfag Arbejdsvilkår, - nu og i historisk perspektiv. Hvordan og til hvad er træ blevet anvendt, og hvilken betydning har det haft op gennem historien, Værktøj gennem tiderne, - industrialisering, råvareresourcer o.s.v. Natur/teknik Hvad består de forskellige værktøjer og materialer af, hvor kommer de fra, miljø, farlige/ufarlige produkter. Smed/mekaniker Lærer: Mikkel Koch Lund-Tholander Hovedformålet med smed/mekaniker-værkstedet er, at eleverne gennem en praktisk og teoretisk erfaring med smede- og mekanikerfaget, vil kunne få en personlig afklaring om deres fremtidige erhvervsmuligheder. Derudover vil eleverne opnå kendskab til materialer, viden om og færdigheder i brugen af værktøj svarende til den enkeltes potentiale. Den enkelte elev vil også få mulighed for at udvikle sine evner til samarbejde og evnen til at indgå i den sociale enhed, som de også vil finde på en arbejdsplads. Der vil blive undervist i følgende områder: Esse-smedning Svejsning med MIG/MAG, elektrode og TIG Motorforståelse Pladearbejde Støbning Renovering af eksisterende anlæg Indholdsplan Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015 Side 5 af 13

6 Metallernes reaktioner, gassernes påvirkning under svejsning og det rent tekniske omkring metalbearbejdning Teknisk tegning og forståelse af en arbejdstegning samt gennemgang af faglige relevante matematikopgaver. Idéudvikling Materialelære og forståelse i dansk tager vi udgangspunkt i smedehåndværksbogen, hvor vi gennemgår teori og fagudtryk Malerværksted Lærer: Dorthe Berg Eleverne vil få mulighed for at snuse til faget og eventuelt få interesse for senere at søge ind på malerlinjen på Teknisk Skole. Herudover kan det være en god mulighed for at eleverne opnår nogle elementære praktiske færdigheder i at kunne male, tapetsere og renovere egen bolig, og genbrugsmøbler når den tid kommer. Eleverne introduceres for, og afprøver i praksis følgende grundelementer og arbejdsgange indenfor faget: klargøring af emne (vægge, paneler etc.), herunder spartling af huller, afslibning og rengøring tapetsering grunding og maling, herunder afdækning, evt. slibning af emne De elever der vælger at fordybe sig indenfor faget, sættes der følgeligt mere fokus på ovennævnte indhold, hvor der kommer yderligere arbejdsgange og processer til: nedtagning af tapet med tapetdamper opløsning af maling på f.eks døre og paneler med varmepistol renovering med maling af f.eks. køkkenlåger, døre etc. indføring i forskellige maleteknikker og brug af farver, værktøjer samt dekorering af vægge og andre emner besøg på teknisk skole, malervirksomheder og andre relevante virksomheder Matematik og dansk implementeres i den praktiske undervisning dagligt. F.eks. arbejder eleverne med matematiske områder som rumfang og arealberegning, når de skal opmåle og udregne malingforbrug. Indholdsplan Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015 Side 6 af 13

7 Almendannende undervisningstilbud Ved siden af undervisningen med de fem hovedområder, vil der gennem året blive undervist i følgende områder som er beskrevet herunder. Nogle vil foregå løbende gennem hele skoleåret, mens andre vil blive koncentreret omkring temauger. Erhvervskendskab Lærere: Alle Mål At eleven kan vurdere sine personlige og faglige kvalifikationer i forhold til de krav der stilles på arbejdsmarkedet. Indhold Der fokuseres på den enkelte elev og dennes forventninger til et arbejdsliv. Hvilke krav der stilles til den enkelte medarbejder på en virksomhed, lige fra mødestabilitet til uddannelse. Hvilke virksomheder findes og hvilke af disse er indstillet på at give plads til en ung med særlige behov. Pædagogisk praksis I den enkelte gruppe undersøges, hvilke beskæftigelsesmuligheder der er for vores gruppe af unge, det kan være indenfor f.eks. håndværksfag, logistik, IT og service fagene. Hvilke faggrupper findes der her, og hvilke krav stilles der til den enkelte. Ofte må vi ud og se på uddannelser, der løber parallelt med de ordinære ungdomsuddannelser, da gruppen her har svært ved at honorere de krav der stilles. Arbejdspladser såvel som uddannelsessteder besøges, efterfølgende bruges der tid på at bearbejde de indtryk, der er blevet afsat hos den enkelte. Eleverne tager i praktik på uddannelsessteder og i virksomheder, for at vende tilbage til holdet og fortælle om deres oplevelser. Samfundsfag Lærer: Esben Enrico Jørgensen Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne udvikler lyst og evne til at forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og til aktiv medleven i et demokratisk samfund. Der vil blive undervist i/diskuteret: Hvordan er styreformen i Danmark, lokalt, regionalt og nationalt? Hvordan er styreformen i Danmark set i forhold til andre lande? Hvilke overvejelser gør man sig, før man stemmer første gang? Hvem stemmer man på, og hvad står de forskellige partier for? Racisme og menneskerettigheder. Menneskets brug/misbrug af natur og ressourcer. Indholdsplan Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015 Side 7 af 13

8 Nyheder/nyhedsformidling Med udgangspunkt i avislæsning, tv-avis, radioavis eller fortælling orienteres eleverne om aktuelle emner. Emnerne drøftes og forklares med udgangspunkt i elevernes egne erfaringer. Det er målet, at eleverne opnår en større almen viden, og at de forbedrer egne færdigheder i at debattere omkring et specifikt emne. Ikke prøveforberedende dansk Lærer: Trine Birch Mortensen Målet er, at eleverne lærer at bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse. Mundtligt arbejder vi med, at eleverne bliver bedre til såvel at forstå, som selv at udtrykke sig omkring egne oplevelser, følelser, tanker og ønsker. Eleverne lærer at sætte ord på de ting, der sker med dem selv og verden omkring dem. Desuden arbejder vi med betydningen af stemmen samt kropssproget som udtryksmiddel. Vi øver i at kunne tale om problemer og konflikter på en måde, så sproget indgår som konfliktløsning frem for at medvirke til yderligere optrapning. Eleverne lærer at bruge sproget til at formidle egen viden og erfaringer videre til andre samt lærer at lytte aktivt og stille relevante spørgsmål. Vi snakker om tid, herunder dato, måneder og årstider. Hvornår er det egentlig efterår når træerne får blade, eller når de falder af? Vi læser deklarationer tekst og symboler på maling, benzin og rengøringsmidler. Nogle kan læse teksten, andre må lære at forstå symbolerne Vi arbejder med at læse og forstå en opskrift/arbejdsopgave og omsætte det til handling. Disse tilpasses elevernes evner. Nogle har brug for symboler og billeder, andre for overskuelig opsætning, og andre igen kan bruge opskriften som den er. Desuden bruges megen mundtlig instruktion. Hvordan finder vi oplysninger på internettet? Herunder brug af oplæsning ( Adgang for alle eller CD-ord) for de elever der har svært ved selv at læse teksten. Når vi arbejder med samfundet, indgår læsning af girokort, læsning om fagforening, arbejdsmiljøregler, forsikringer m.m. Vi skriver undervejs små nyhedsbreve, billedtekster og lignende omkring de ting eleverne laver på holdet. Nogle gange i hånden, andre gange på computer. Vi arbejder desuden med lidt forskellige programmer fra Mikroværkstedet bl.a. Diktatværkstedet og Læseværkstedet. Med udgangspunkt i det praktiske arbejde inddrages dansk i alle linjens aktiviteter. Indholdsplan Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015 Side 8 af 13

9 Prøveforberedende dansk Lærer: Dorthe Berg Mål Arbejdet i prøveforberedende dansk på Klassetrin er ret bundet, idet der både skal leves op til kravene i Fælles Mål samt til kravene for eventuelt at kunne gå til prøve. Prøvekravene indebærer både antal læste sider, genrer, tider, forfattere osv. Slutmålene er delt op i 4 områder: * Det talte sprog: eleverne skal kunne udtrykke sig mundtligt * Det skrevne sprog læse: eleverne skal kunne læse og forstå tekster * Det skrevne sprog skrive: eleverne skal kunne skrive en tekst i et korrekt sprog * Sprog, litteratur og kommunikation: eleverne skal kunne analysere en læst tekst Ikke prøveforberedende matematik Lærer: Mikkel Koch Lund-Tholander Målet er at eleverne bliver i stand til at foretage økonomiske overvejelser omkring dagligdagens indkøb, transport, bolig, løn m.m. At eleverne lærer at vælge og benytte de relevante regningsarter. Vi arbejder med klokken. Nogle af vores elever kan ikke klokken, eller kan den kun digitalt. Hvad er et kvarter, hvad er klokken om 20 minutter eller 11/2 time m.m.?? På linjen arbejdes der med udmåling af opgaverne og beregning af arealer og materiale forbrug. Eleverne lærer at bruge en tommestok samt andre hjælpemidler som virker i praksis, så de f.eks. kan lave en cirkel v.h.a. en snor. Derudover vil der blive undervist i teknisk tegning, hvor eleverne vil lære at kunne læse og afkode teknisk tegning samt kunne fremstille egne tegninger. Vi introducerer eleverne til budgetlægning og afstemning af lønkonto. Med udgangspunkt i det praktiske arbejde inddrages matematik i alle linjens aktiviteter. Indholdsplan Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015 Side 9 af 13

10 Prøveforberedende matematik Lærer: Esben Enrico Jørgensen Målet med undervisningen er at eleverne arbejder hen mod Folkeskolens afgangsprøve i matematik, hvor de skal til prøve i en færdighedsregning, problemregning samt evt. en mundtlig prøve. Undervisningen er lagt fast ud fra trinmålene i fællesmål for faget matematik efter 9 klasse. Vi vil arbejde indenfor fire matematiske emner som trinmålene ligger op til: Tal og algebra Funktioner Geometri Statistik og sandsynlighed Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: arbejde med enkle problemstillinger fra dagligdagen, det nære samfundsliv og naturen anvende faglige redskaber og begreber, bl.a. beregningsmetoder, enkle procentberegninger og grafisk afbildning til løsningen af praktiske problemer se matematikkens muligheder og begrænsninger som beskrivelsesmiddel. Engelsk Lærer: Trine Birch Mortensen Mål At eleven tør tale sproget og gøre forsøg med at udtrykke sig på et fremmedsprog. At eleven tilegner sig nye ord og vendinger. At eleven oplever succes i forsøget med at tale engelsk. Indhold Indledende afklaring af gensidige forventninger omkring læring og undervisning. Støtte og styrke elevens kompetencer. Undervise på et niveau der udfordrer den enkelte, men som også er genkendeligt. Indholdet relaterer til noget konkret og vedkommende. Der arbejdes med gentagelser men med variationer i form. Pædagogisk praksis Der afdækkes på hvilket niveau den enkelte elev er. De første øvelser er meget enkle for at vise den enkeltes ordforråd, såvel mundtligt som skriftligt. Der arbejdes i fællesskab, to og to eller hver for sig. Indholdsplan Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015 Side 10 af 13

11 Idræt og motion Lærere: Mikkel Koch Lund-Tholander, Dorthe Berg, Esben Enrico Jørgensen Formålet med idræt-og motionsundervisningen er at varetage tanken om at et fysisk aktivt liv, er et mere tilfredsstillende liv. En sund levevis skal findes i elevens egen ydeevne og gennem de aktiviteter, som naturens forskellige årstider giver os for fysisk udfoldelse. Eleverne skal arbejde på at skabe kontakter i lokalsamfundet bl.a. igennem sportsaktiviteter. I forår og sommerhalvåret gør vi fuld brug af de pragtfulde omgivelser vi ligger i. Hele året igennem bruges skolens idrætshal intensivt til diverse idrætsgrene. Som noget nyt introduceres adventuresport. Adventuresport er en kombination af motion, friluftsliv, teambuilding og unikke udfordringer. Adventure stiler mod personlig udvikling indenfor friluftsport, kajak og dykning og giver dig mulighed for evt. certifikat i kajak og dykning. Arbejdsopgaver og udfordringer foregår både individuelt, i teams og i større grupper. Der arbejdes med at styrke eleverne omkring tillid, ansvar og personlig udfordring. Dagligt bliver der opfordret til, at alle skal motionere enten ved fysisk arbejde, cykelture til Otterup eller idrætsaktiviteter i skolens hal. Seksualundervisning Lærere: Alle Seksualundervisning er for vores gruppe elever et meget kompliceret område. Mange af vores piger lader sig totalt underkaste den mandlige drift og har meget lidt kropsbevidsthed. Drengene har meget af deres viden fra pornoindustrien og har fået den opfattelse at pigen hører til i sengen og i køkkenet. For at forsøge at gøre op med de totalt forældede billeder af de to køn, vil vi starte helt ved børnestadiet, inden den første pubertet og helst nå frem til begrebet gensidig kærlighed og sex som nydelse for begge køn. 1. forvandling fra pige til kvinde og fra dreng til mand 2. kønsroller i et moderne samfund 3. rettigheder ved valg af prævention og graviditetsafbrydelse 4. sex contra erotik 5. kærlighed, venskab, kæreste Færdselslære Lærere: Alle Målet er at eleverne får kundskaber og færdigheder, så de kan færdes sikkert i trafikken som fodgænger og cyklist såvel i kendt som ukendt område. At eleverne får en viden og erfaring der gør, at de kan færdes som ansvarlige trafikanter. Indholdsplan Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015 Side 11 af 13

12 Hvad er forskellen på bløde og hårde trafikanter? Hvilke faktorer spiller ind i forhold til egen sikkerhed i trafikken. Hvilken indflydelse har døgnets og årstidernes betydning for forskellige slags trafikanter. Hvad er ansvarlighed i trafikken? Hvilke færdselsregler er gældende som fodgænger og cyklist? Hvordan hænger egen og andre trafikanters adfærd sammen? Hvilken betydning har hastighed, bremselængde og udsyn? Hvilke faktorer påvirker den trafikale adfærd? Hvilken adfærd er hensigtsmæssig, rigtig eller forkert i forskellige situationer? Eleverne kommer ud i trafikken til fods, på cykel og som passagerer i biler og busser, såvel i fritiden som i undervisningen. Som led i undervisningen snakkes der om de kendte veje i lokalområdet, og vi tager ud og ser på trafikken og de faktorer der påvirker færdslen. Der snakkes og debatteres ud fra elevernes viden og egne erfaringer. Natur og Teknik Lærere: Alle Vi vil i natur og teknik arbejde med forskellige dele af naturvidenskaben, og bestræbe os på at gøre det tværfagligt med blandt andet engelsk og dansk. I den naturvidenskabelige del vil vi især arbejde med fysik/kemi, biologi og matematik. Vi vil blandt andet lave solfanger, vandraketter, drager, myreakvarium og mange andre ting. I biologi skal vi ud i skoven og observere dyr og planteliv. Her vil vi lave et ferskvandsakvarium og lave et sø-akvarium kun med søens dyr og planter. Viden om verden Lærer: Esben Enrico Jørgensen Viden om verden handler om, at eleverne forstår den verden de befinder sig i. Undervisningen lægger op til, at man tværfagligt gennem historie, geografi og biologi tager forskellige emner op som er op i tiden. Det kunne være emner såsom klima og forurening, havet omkring os, bæredygtighed, landefakta, naturkatastrofer, økosystemer og tilpasning mm. Almindelig Daglig Livsførelse Lærere: Alle Målet er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, så de bliver i stand til at tage medansvar og udvise omsorg, for de opgaver, som finder sted i hjemmet. Eleverne får en viden der gør dem i stand til at udvikle egne handlemuligheder i forhold til hverdagslivet. Herunder at forholde sig til den indvirkning egne valg har på miljø, sundhed og livskvalitet. At eleverne oplever Indholdsplan Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015 Side 12 af 13

13 værdien af et fællesskab og samarbejde, der bygger på ligeværd og tolerance. Daglige opgaver i et hjem (rengøring, tøjvask, madlavning og opvask). Hvorfor er det nødvendigt, og hvordan bærer man sig ad? Hvilken standard er rimelig og hvordan får man fællesskabet til at fungere? Hvordan påvirker vores evne til at overskue de daglige opgaver i hjemmet resten af vores dag? At prøve sig frem, lave fejl og prøve igen er en nødvendig forudsætning for at kunne lære. For at eleverne kan opnå sikre færdigheder inden for de forskellige teknikker og metoder, må opgaverne gentages. Det kræver både øvelse og træning at bruge teknikker og metoder rigtigt og få et tilfredsstillende resultat. Undervisning i praktisk rengøring: Værelset: Hvordan tørrer man bordet af? Hvordan vasker man vinduer? Hvordan vasker man gulv? Hvordan vrider man en klud? Hvordan støvsuger man og hvordan virker sådan en støvsuger egentlig? Hvad med skift og vask af sengetøj, dyner og rullemadras? Husstøvmider hvem er de og gør de noget, kan vi komme af med dem? Badeværelset: Hvordan gør man WC-kummen, gulvet, vasken og spejlet rent? Vasketøj: Hvordan sorterer man sit vasketøj? Hvordan vasker man valg af vaskeprogram, valg og dosering af vaskepulver? Opvask: Hvordan vasker man op afskylning, rækkefølge, valg og dosering af opvaskemiddel? Indholdsplan Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015 Side 13 af 13

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere

Fag- og indholdsplan 9. kl.:

Fag- og indholdsplan 9. kl.: Fag- og indholdsplan 9. kl.: Indholdsområder: Tal og algebra: Tal - regneregler og formler Størrelser måling, beregning og sammenligning. Matematiske udtryk Algebra - teoretiske sammenhænge absolut og

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5 Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: 33 Addition og subtraktion Anvendelse af regningsarter 34 Multiplikation og division Anvendelse af regningsarter 35 Multiplikation med decimaltal Anvendelse af

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing

Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing 1 Formål for emnet uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering Formålet med uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering er, at den enkelte

Læs mere

Brobygningskurser på Erhvervsskolen Nordsjælland. Brobygning kontakt Koordinator: Fagretning Formål Indhold Tid, sted, transport og info

Brobygningskurser på Erhvervsskolen Nordsjælland. Brobygning kontakt Koordinator: Fagretning Formål Indhold Tid, sted, transport og info skurser på Fagretningen Benzin og spænding Auto Vi giver dig kendskab til indhold og opbygning af de faglige og teoretiske områder inden for fagretningen. I løbet af ugen vil du lære om nogle af de opgaver

Læs mere

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd.

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd. Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Aalborg Skolevæsen har udarbejdet seks indsatsområder for at sikre en vis ensartethed i det daglige arbejde med børnene. De 6 indsatsområder er: - Personlig udvikling

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 33 Årsprøven i matematik Årsprøve og rettevejledledning 34-35 36 og løbe nde Talmængder og regnemetoder Mundtlig matematik 37 Fordybelses uge 38-39 Procent - Gennemgå

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

10. Klasse. Evaluering januar 2013

10. Klasse. Evaluering januar 2013 0. Klasse Evaluering januar 0 Diagramforklaring: Diagrammet efter hvert fag fortæller om karakterspredningen. : Karakteren : Karakteren 0 : Karakteren 7 Dansk: : Karakteren : Karakteren 0 6: Karakteren

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for matematik. Formål for faget matematik Formålet med

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl.

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl. LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN -ORIENTERING m.fl. Intro Opbygning og brug Ekstramateriale Fagene - fælles mål/trinmål for fagene Intro Tænk kreativt, tænk anderledes, vær innovativ. Temaet Innovationsskolen

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Fagplan for faget matematik

Fagplan for faget matematik Fagplan for faget matematik Der undervises i matematik på alle klassetrin (0. - 7. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i

Læs mere

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer Basis: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 4, arbejds- og grundbog, kopisider, Rema, ekstraopgaver og ugentlige afleveringsopgaver

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

Matematik - undervisningsplan

Matematik - undervisningsplan I 4. klasse starter man på andet forløb i matematik, der skal lede frem mod at eleverne kan opfylde fagets trinmål efter 6. klasse. Det er dermed det som undervisningen tilrettelægges ud fra og målsættes

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Projekt katalog Skemaperiode 2 2014-2015

Projekt katalog Skemaperiode 2 2014-2015 Projekt EUC nord Automekaniker, for dig der vil vide mere om autobranchen og dens muligheder I uddannelsesprojektet på EUC-Nord, kommer du til at beskæftige dig med. Teori og praksis i skøn forening -

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

Hvad skal jeg lære? Mine mål for - hvad jeg skal lære - for at klare mig godt. Ud fra det - som jeg har svært - ved at lære.

Hvad skal jeg lære? Mine mål for - hvad jeg skal lære - for at klare mig godt. Ud fra det - som jeg har svært - ved at lære. Mit Billede Mit Navn Hvad skal jeg lære? Mine mål for - hvad jeg skal lære - for at klare mig godt på skolen, blandt kammerater og senere hen i livet. Ud fra det - som jeg har svært - ved at lære. Ud fra

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget MATEMATIK

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget MATEMATIK FRISKOLEN I STARREKLINTE Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING i faget MATEMATIK Indholdsfortegnelse: Matematik 1. Generelt for faget matematik..... 3 2. Formål for faget matematik... 4 3. Slutmål.....

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

De hårde fakta. 9 ud af 10 trafikulykker skyldes vores adfærd i trafikken. Der er en ung involveret i hver tredje trafikulykke!

De hårde fakta. 9 ud af 10 trafikulykker skyldes vores adfærd i trafikken. Der er en ung involveret i hver tredje trafikulykke! SIKKER SKOLETRAFIK Netværksmøde i Tønder 31. oktober For mange børn og unge kommer til skade i trafikken DERFOR! Børnene er fremtidens trafikanter og fremtidens borgere De hårde fakta Der er en ung involveret

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen)

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Bog: Vi bruger grundbogssystemet Format, som er et fleksibelt matematiksystem, der tager udgangspunkt i læringsstile.

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Antal timer: 104 + 104 NR.6 + 8 Lærere: SS + PF - HP, TE Formålet med undervisningen: Målet for de unge er, at de bliver så selvhjulpne som

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

INDHOLDSPLAN Temauge 6-2015 Minisamfund

INDHOLDSPLAN Temauge 6-2015 Minisamfund INDHOLDSPLAN Temauge 6-2015 Minisamfund Indholdsplan Temauge 6-2015: Minisamfund Side 1 af 5 Overordnet omkring arbejdskendskab og samfundsfag i temaugen Undervisningen i temaugen tager udgangspunkt i

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Der arbejdes hen mod slutmålene i matematik efter 10. klassetrin. www.uvm.dk => Fælles Mål 2009 => Faghæfter alfabetisk => Matematik => Slutmål for faget

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Side 1 af 6 Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Det tværfaglige undervisningsforløb Klima og Klode bidrager i særlig grad til opfyldelse af trinmålene for fagene natur/teknik, biologi, geografi,

Læs mere

MATEMATIK. Formål for faget

MATEMATIK. Formål for faget Fælles Mål II MATEMATIK Formål for faget Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv

Læs mere

Al undervisning følger undervisningsministeriets Fælles mål for folkeskolen. Se www.uvm.dk

Al undervisning følger undervisningsministeriets Fælles mål for folkeskolen. Se www.uvm.dk Læreplaner for Halsnæs lilleskole Generelle betragtninger om undervisningen på Halsnæs Lilleskole. Al undervisning følger undervisningsministeriets Fælles mål for folkeskolen. Se www.uvm.dk Projektarbejde:

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Mundtlig matematik. - et udviklingsarbejde Startet på Skovshoved Skole fortsætter her. Ikke bare en proces, men i proces..

Mundtlig matematik. - et udviklingsarbejde Startet på Skovshoved Skole fortsætter her. Ikke bare en proces, men i proces.. Mundtlig matematik - et udviklingsarbejde Startet på Skovshoved Skole fortsætter her. Ikke bare en proces, men i proces.. Hjørring 7. sep. 2012 Line Engsig matematikvejleder på Skovshoved Skole og Mikael

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for

STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Det er en 3-årig uddannelse, der tilrettelægges helt efter den unges behov og ønsker. Hvis man skal have en STU, skal man henvende

Læs mere

Lærervejledning. Matematik i Hasle Bakker 4.-6. klasse

Lærervejledning. Matematik i Hasle Bakker 4.-6. klasse Lærervejledning Matematik i Hasle Bakker 4.-6. klasse Lærervejledning I Matematik for 4.-6. klasse sendes eleverne gruppevis ud i for at løse matematikopgaver med direkte afsæt i både natur og menneskeskabte

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse)

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse) Dansk 1 Nordvestskolen 2005 Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende trin- og slutmål. De

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter Fag: Matematik Hold: 26 Lærer: Harriet Tipsmark Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter 33-35 Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig gode matematiske færdigheder og at

Læs mere

Årsplan for matematik 2012-13

Årsplan for matematik 2012-13 Årsplan for matematik 2012-13 Uge Tema/emne Metode/mål 32 Matematiske arbejdsmåder(metode) 33 Intro 34 Tal + talforståelse 35 Brøker-procent 36 Potens+kvadrat-og kubikrod 37 Emneuge 38 Ligninger-uligheder

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performanc. Læringsmål Faglige aktiviteter. Emne Tema Materialer. ITinddragelse.

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performanc. Læringsmål Faglige aktiviteter. Emne Tema Materialer. ITinddragelse. Fag:matematik Hold:18 Lærer:ym Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer ITinddragelse Evaluering 33-37 Hovedvægten er elevernes forståelse for matematiske begreber.

Læs mere

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Forord Med Vordingborg Kommunes Fokus på folkeskolen og beslutning om en ny skolestruktur er målsætningen, at alle elever skal lære mere. Vi betragter udskolingen i

Læs mere

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel 10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller På Skovvangsskolen i Hammel 1 o Ønsker du afklaring på din uddannelsesretning? o Har du brug for et år med både faglige og sociale

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere