INDHOLDSPLAN. Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015. Lærere: Dorthe Berg, Trine Birch Mortensen, Mikkel Koch Lund-Tholander og Esben Jørgensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSPLAN. Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015. Lærere: Dorthe Berg, Trine Birch Mortensen, Mikkel Koch Lund-Tholander og Esben Jørgensen"

Transkript

1 INDHOLDSPLAN Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015 Lærere: Dorthe Berg, Trine Birch Mortensen, Mikkel Koch Lund-Tholander og Esben Jørgensen Indholdsplan Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015 Side 1 af 13

2 Indholdsfortegnelse Uddannelses- og erhvervslinjen...3 Pædagogisk praksis... 3 Mål... 3 Servicefag...3 Murer/Anlæg...4 Træværksted, - tømrer/snedker...4 Formål... 4 Praktisk undervisning... 5 Samfundsfag... 5 Natur/teknik... 5 Smed/mekaniker...5 Malerværksted...6 Almendannende undervisningstilbud...7 Erhvervskendskab... 7 Mål... 7 Indhold... 7 Pædagogisk praksis... 7 Samfundsfag... 7 Ikke prøveforberedende dansk... 8 Prøveforberedende dansk... 9 Mål... 9 Ikke prøveforberedende matematik... 9 Prøveforberedende matematik Engelsk Mål Indhold Pædagogisk praksis Idræt og motion Seksualundervisning Færdselslære Natur og Teknik Viden om verden Almindelig Daglig Livsførelse Indholdsplan Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015 Side 2 af 13

3 Uddannelses- og erhvervslinjen Linjen er en lille arbejdsplads med pligter og rettigheder, hvor det kræves, at alle involverede kan og vil yde positivt til, at vi i fællesskab kan udvikle de kompetencer, vi er blevet givet. Pædagogisk praksis Vores pædagogiske praksis bygger på succeskriteriet, at de unge oplever en sejr i udførelsen af undervisningsopgaven, så de får lyst og mod til at udvikle sig. Eleverne skal udfordres i trygge rammer. Undervisningsopgaver stilles, så den enkelte elev udfordres personligt, fagligt og/eller socialt, hvilket er med til at skabe basis for udvikling. Der tages udgangspunkt i fem fagområder: tømrer/snedker, bygningsmaler, murer/anlæg. smed/mekaniker og diverse servicefag. Samt prøveforberedende undervisning i dansk og matematik. Der vil både blive arbejdet med individuelle og fælles bundne opgaver. Styrkesider hos den enkelte bruges til at hjælpe eleven med svage sider. I opgaverne er det vigtigt at stimulere eleverne til at hjælpe hinanden. Der lægges vægt på de positive elementer i elevens arbejde. Det er fremskridtene, der skal være opmærksomhed på ikke fejl og mangler. At prøve sig frem, lave fejl og prøve igen er en nødvendig forudsætning for at kunne lære. Mål Med udgangspunkt i folkeskolens formålsparagraf er det vores mål at udvikle elevens alsidighed samt evne til at indgå i et demokratisk samfund. Igennem en praktisk orienteret og intensiv specialundervisning søges yderligere at forbedre elevens standpunkt i almene skolefag, herunder dansk, matematik, engelsk, natur og teknik, historie og samfundsfag. Servicefag Eleverne introduceres til forskellige former for servicefag, som for eksempel ejendomsservicetekniker. Der arbejdes med diverse vedligeholdelses- og reparationsopgaver på linjens bo-afdeling og på værkstedet. Undervisningen udbygges med ekstra praktikperioder i skolens køkken og hos skolens pedel. Indholdsplan Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015 Side 3 af 13

4 Murer/Anlæg Lærer: Trine Mortensen Alle elever på linjen bliver gennem et kort forløb introduceret til murerfaget. Der er orientering om uddannelsens forløb og krav. Gennem et praktisk forløb med blandt andet brug af LEGO, får de mulighed for at bygge en væg. Alle børn har haft glæde af LEGO og kan derfor hurtigt gøre brug af forskellige teknikker. Derefter bliver de introduceret til pudsning/vandskuring af væg, fliseopsætning samt opmuring af halvmur. De elever, der vælger at fordybe sig i murerfaget vil få mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med både de fysiske krav, de miljømæssige samt skolemæssige. Danskfaglig undervisning tager udgangspunkt i løbende udarbejdelse af ordbog med billeder til at danne grundlag for en fælles begrebsverden indenfor murerfaget. Mange fagudtryk er nye for eleverne og skal indøves i både tale og praksis. Matematisk arbejdes der med rumfang, areal og omkreds ved udregning af materialeforbrug. Herudover udarbejdes arbejdstegninger. Syddansk Erhvervsskole skriver om mureren: Øverst oppe på et stillads. Eller helt ved grunden. Med murske, hammer og mørtel og tagsten, fliser og klinker i hånden. Murer-uddannelsen er for dig, der har en robust fysik, og som ønsker at prøve kræfter med et af historiens mest ædle håndværk. På murer-uddannelsen lærer du at opmure, overfladebehandle og reparere vægge af mursten og andre stenmaterialer. Du lærer også at lægge tagsten og du lærer gulv- og flisearbejde. I dag opføres mange huse og bygninger af såkaldt præfabrikerede materialer, dvs. bygningselementer i beton og gasbeton. Men den brændte lersten murstenen foretrækkes stadig af mange mennesker, når der skal bygges nyt. På murer-uddannelsen får du en sikker viden om, hvordan du skal håndtere og arbejde med de forskellige typer materialer. Vi vil gennem praktisk arbejde, teori, og praktikker prøve at nærme os nogle af de discipliner der kræves. Træværksted, - tømrer/snedker Lærer: Trine Birch Mortensen/ Mikkel Koch Lund-Tholander Formål Gennem løsning af forskellige opgaver indenfor området, præsentation af og øvelser i brug af forskellige relevante værktøjer, materialer og teknikker, er formålet at give eleverne et indblik i og en forståelse af, hvad det vil sige at få en uddannelse og et arbejde indenfor tømrer- og snedkerfaget samt træindustrien i mere bred forstand. Eleverne får også viden om, hvilke krav og forventninger, der stilles til uddannelsen, - teknisk Indholdsplan Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015 Side 4 af 13

5 skole/praktik/mesterlære. Desuden skal eleverne have et grundliggende indblik i de almene arbejdsmarkedsforhold, så som rettigheder/pligter, A-kasse, fagforening, lønforhold m.m. Praktisk undervisning 1. Kendskab til og øvelse i brug af fagets gængse værktøjer. 2. Materialekendskab, - gennem løsning af forskellige typer opgaver, får eleverne indblik i, hvor og hvordan forskellige materialer skal anvendes. Der løses forskellige projekter, som eksemplificerer den brede vifte af opgaver, der findes indenfor faget, - lige fra de større tømrer opgaver til de finere snedker ting som f.eks: tagkonstruktion, isætning af dør/vindue, bygning af kasser og reoler samt forskellige samlings/montagemetoder, finish/overfladebehandling. Samfundsfag Arbejdsvilkår, - nu og i historisk perspektiv. Hvordan og til hvad er træ blevet anvendt, og hvilken betydning har det haft op gennem historien, Værktøj gennem tiderne, - industrialisering, råvareresourcer o.s.v. Natur/teknik Hvad består de forskellige værktøjer og materialer af, hvor kommer de fra, miljø, farlige/ufarlige produkter. Smed/mekaniker Lærer: Mikkel Koch Lund-Tholander Hovedformålet med smed/mekaniker-værkstedet er, at eleverne gennem en praktisk og teoretisk erfaring med smede- og mekanikerfaget, vil kunne få en personlig afklaring om deres fremtidige erhvervsmuligheder. Derudover vil eleverne opnå kendskab til materialer, viden om og færdigheder i brugen af værktøj svarende til den enkeltes potentiale. Den enkelte elev vil også få mulighed for at udvikle sine evner til samarbejde og evnen til at indgå i den sociale enhed, som de også vil finde på en arbejdsplads. Der vil blive undervist i følgende områder: Esse-smedning Svejsning med MIG/MAG, elektrode og TIG Motorforståelse Pladearbejde Støbning Renovering af eksisterende anlæg Indholdsplan Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015 Side 5 af 13

6 Metallernes reaktioner, gassernes påvirkning under svejsning og det rent tekniske omkring metalbearbejdning Teknisk tegning og forståelse af en arbejdstegning samt gennemgang af faglige relevante matematikopgaver. Idéudvikling Materialelære og forståelse i dansk tager vi udgangspunkt i smedehåndværksbogen, hvor vi gennemgår teori og fagudtryk Malerværksted Lærer: Dorthe Berg Eleverne vil få mulighed for at snuse til faget og eventuelt få interesse for senere at søge ind på malerlinjen på Teknisk Skole. Herudover kan det være en god mulighed for at eleverne opnår nogle elementære praktiske færdigheder i at kunne male, tapetsere og renovere egen bolig, og genbrugsmøbler når den tid kommer. Eleverne introduceres for, og afprøver i praksis følgende grundelementer og arbejdsgange indenfor faget: klargøring af emne (vægge, paneler etc.), herunder spartling af huller, afslibning og rengøring tapetsering grunding og maling, herunder afdækning, evt. slibning af emne De elever der vælger at fordybe sig indenfor faget, sættes der følgeligt mere fokus på ovennævnte indhold, hvor der kommer yderligere arbejdsgange og processer til: nedtagning af tapet med tapetdamper opløsning af maling på f.eks døre og paneler med varmepistol renovering med maling af f.eks. køkkenlåger, døre etc. indføring i forskellige maleteknikker og brug af farver, værktøjer samt dekorering af vægge og andre emner besøg på teknisk skole, malervirksomheder og andre relevante virksomheder Matematik og dansk implementeres i den praktiske undervisning dagligt. F.eks. arbejder eleverne med matematiske områder som rumfang og arealberegning, når de skal opmåle og udregne malingforbrug. Indholdsplan Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015 Side 6 af 13

7 Almendannende undervisningstilbud Ved siden af undervisningen med de fem hovedområder, vil der gennem året blive undervist i følgende områder som er beskrevet herunder. Nogle vil foregå løbende gennem hele skoleåret, mens andre vil blive koncentreret omkring temauger. Erhvervskendskab Lærere: Alle Mål At eleven kan vurdere sine personlige og faglige kvalifikationer i forhold til de krav der stilles på arbejdsmarkedet. Indhold Der fokuseres på den enkelte elev og dennes forventninger til et arbejdsliv. Hvilke krav der stilles til den enkelte medarbejder på en virksomhed, lige fra mødestabilitet til uddannelse. Hvilke virksomheder findes og hvilke af disse er indstillet på at give plads til en ung med særlige behov. Pædagogisk praksis I den enkelte gruppe undersøges, hvilke beskæftigelsesmuligheder der er for vores gruppe af unge, det kan være indenfor f.eks. håndværksfag, logistik, IT og service fagene. Hvilke faggrupper findes der her, og hvilke krav stilles der til den enkelte. Ofte må vi ud og se på uddannelser, der løber parallelt med de ordinære ungdomsuddannelser, da gruppen her har svært ved at honorere de krav der stilles. Arbejdspladser såvel som uddannelsessteder besøges, efterfølgende bruges der tid på at bearbejde de indtryk, der er blevet afsat hos den enkelte. Eleverne tager i praktik på uddannelsessteder og i virksomheder, for at vende tilbage til holdet og fortælle om deres oplevelser. Samfundsfag Lærer: Esben Enrico Jørgensen Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne udvikler lyst og evne til at forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og til aktiv medleven i et demokratisk samfund. Der vil blive undervist i/diskuteret: Hvordan er styreformen i Danmark, lokalt, regionalt og nationalt? Hvordan er styreformen i Danmark set i forhold til andre lande? Hvilke overvejelser gør man sig, før man stemmer første gang? Hvem stemmer man på, og hvad står de forskellige partier for? Racisme og menneskerettigheder. Menneskets brug/misbrug af natur og ressourcer. Indholdsplan Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015 Side 7 af 13

8 Nyheder/nyhedsformidling Med udgangspunkt i avislæsning, tv-avis, radioavis eller fortælling orienteres eleverne om aktuelle emner. Emnerne drøftes og forklares med udgangspunkt i elevernes egne erfaringer. Det er målet, at eleverne opnår en større almen viden, og at de forbedrer egne færdigheder i at debattere omkring et specifikt emne. Ikke prøveforberedende dansk Lærer: Trine Birch Mortensen Målet er, at eleverne lærer at bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse. Mundtligt arbejder vi med, at eleverne bliver bedre til såvel at forstå, som selv at udtrykke sig omkring egne oplevelser, følelser, tanker og ønsker. Eleverne lærer at sætte ord på de ting, der sker med dem selv og verden omkring dem. Desuden arbejder vi med betydningen af stemmen samt kropssproget som udtryksmiddel. Vi øver i at kunne tale om problemer og konflikter på en måde, så sproget indgår som konfliktløsning frem for at medvirke til yderligere optrapning. Eleverne lærer at bruge sproget til at formidle egen viden og erfaringer videre til andre samt lærer at lytte aktivt og stille relevante spørgsmål. Vi snakker om tid, herunder dato, måneder og årstider. Hvornår er det egentlig efterår når træerne får blade, eller når de falder af? Vi læser deklarationer tekst og symboler på maling, benzin og rengøringsmidler. Nogle kan læse teksten, andre må lære at forstå symbolerne Vi arbejder med at læse og forstå en opskrift/arbejdsopgave og omsætte det til handling. Disse tilpasses elevernes evner. Nogle har brug for symboler og billeder, andre for overskuelig opsætning, og andre igen kan bruge opskriften som den er. Desuden bruges megen mundtlig instruktion. Hvordan finder vi oplysninger på internettet? Herunder brug af oplæsning ( Adgang for alle eller CD-ord) for de elever der har svært ved selv at læse teksten. Når vi arbejder med samfundet, indgår læsning af girokort, læsning om fagforening, arbejdsmiljøregler, forsikringer m.m. Vi skriver undervejs små nyhedsbreve, billedtekster og lignende omkring de ting eleverne laver på holdet. Nogle gange i hånden, andre gange på computer. Vi arbejder desuden med lidt forskellige programmer fra Mikroværkstedet bl.a. Diktatværkstedet og Læseværkstedet. Med udgangspunkt i det praktiske arbejde inddrages dansk i alle linjens aktiviteter. Indholdsplan Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015 Side 8 af 13

9 Prøveforberedende dansk Lærer: Dorthe Berg Mål Arbejdet i prøveforberedende dansk på Klassetrin er ret bundet, idet der både skal leves op til kravene i Fælles Mål samt til kravene for eventuelt at kunne gå til prøve. Prøvekravene indebærer både antal læste sider, genrer, tider, forfattere osv. Slutmålene er delt op i 4 områder: * Det talte sprog: eleverne skal kunne udtrykke sig mundtligt * Det skrevne sprog læse: eleverne skal kunne læse og forstå tekster * Det skrevne sprog skrive: eleverne skal kunne skrive en tekst i et korrekt sprog * Sprog, litteratur og kommunikation: eleverne skal kunne analysere en læst tekst Ikke prøveforberedende matematik Lærer: Mikkel Koch Lund-Tholander Målet er at eleverne bliver i stand til at foretage økonomiske overvejelser omkring dagligdagens indkøb, transport, bolig, løn m.m. At eleverne lærer at vælge og benytte de relevante regningsarter. Vi arbejder med klokken. Nogle af vores elever kan ikke klokken, eller kan den kun digitalt. Hvad er et kvarter, hvad er klokken om 20 minutter eller 11/2 time m.m.?? På linjen arbejdes der med udmåling af opgaverne og beregning af arealer og materiale forbrug. Eleverne lærer at bruge en tommestok samt andre hjælpemidler som virker i praksis, så de f.eks. kan lave en cirkel v.h.a. en snor. Derudover vil der blive undervist i teknisk tegning, hvor eleverne vil lære at kunne læse og afkode teknisk tegning samt kunne fremstille egne tegninger. Vi introducerer eleverne til budgetlægning og afstemning af lønkonto. Med udgangspunkt i det praktiske arbejde inddrages matematik i alle linjens aktiviteter. Indholdsplan Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015 Side 9 af 13

10 Prøveforberedende matematik Lærer: Esben Enrico Jørgensen Målet med undervisningen er at eleverne arbejder hen mod Folkeskolens afgangsprøve i matematik, hvor de skal til prøve i en færdighedsregning, problemregning samt evt. en mundtlig prøve. Undervisningen er lagt fast ud fra trinmålene i fællesmål for faget matematik efter 9 klasse. Vi vil arbejde indenfor fire matematiske emner som trinmålene ligger op til: Tal og algebra Funktioner Geometri Statistik og sandsynlighed Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: arbejde med enkle problemstillinger fra dagligdagen, det nære samfundsliv og naturen anvende faglige redskaber og begreber, bl.a. beregningsmetoder, enkle procentberegninger og grafisk afbildning til løsningen af praktiske problemer se matematikkens muligheder og begrænsninger som beskrivelsesmiddel. Engelsk Lærer: Trine Birch Mortensen Mål At eleven tør tale sproget og gøre forsøg med at udtrykke sig på et fremmedsprog. At eleven tilegner sig nye ord og vendinger. At eleven oplever succes i forsøget med at tale engelsk. Indhold Indledende afklaring af gensidige forventninger omkring læring og undervisning. Støtte og styrke elevens kompetencer. Undervise på et niveau der udfordrer den enkelte, men som også er genkendeligt. Indholdet relaterer til noget konkret og vedkommende. Der arbejdes med gentagelser men med variationer i form. Pædagogisk praksis Der afdækkes på hvilket niveau den enkelte elev er. De første øvelser er meget enkle for at vise den enkeltes ordforråd, såvel mundtligt som skriftligt. Der arbejdes i fællesskab, to og to eller hver for sig. Indholdsplan Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015 Side 10 af 13

11 Idræt og motion Lærere: Mikkel Koch Lund-Tholander, Dorthe Berg, Esben Enrico Jørgensen Formålet med idræt-og motionsundervisningen er at varetage tanken om at et fysisk aktivt liv, er et mere tilfredsstillende liv. En sund levevis skal findes i elevens egen ydeevne og gennem de aktiviteter, som naturens forskellige årstider giver os for fysisk udfoldelse. Eleverne skal arbejde på at skabe kontakter i lokalsamfundet bl.a. igennem sportsaktiviteter. I forår og sommerhalvåret gør vi fuld brug af de pragtfulde omgivelser vi ligger i. Hele året igennem bruges skolens idrætshal intensivt til diverse idrætsgrene. Som noget nyt introduceres adventuresport. Adventuresport er en kombination af motion, friluftsliv, teambuilding og unikke udfordringer. Adventure stiler mod personlig udvikling indenfor friluftsport, kajak og dykning og giver dig mulighed for evt. certifikat i kajak og dykning. Arbejdsopgaver og udfordringer foregår både individuelt, i teams og i større grupper. Der arbejdes med at styrke eleverne omkring tillid, ansvar og personlig udfordring. Dagligt bliver der opfordret til, at alle skal motionere enten ved fysisk arbejde, cykelture til Otterup eller idrætsaktiviteter i skolens hal. Seksualundervisning Lærere: Alle Seksualundervisning er for vores gruppe elever et meget kompliceret område. Mange af vores piger lader sig totalt underkaste den mandlige drift og har meget lidt kropsbevidsthed. Drengene har meget af deres viden fra pornoindustrien og har fået den opfattelse at pigen hører til i sengen og i køkkenet. For at forsøge at gøre op med de totalt forældede billeder af de to køn, vil vi starte helt ved børnestadiet, inden den første pubertet og helst nå frem til begrebet gensidig kærlighed og sex som nydelse for begge køn. 1. forvandling fra pige til kvinde og fra dreng til mand 2. kønsroller i et moderne samfund 3. rettigheder ved valg af prævention og graviditetsafbrydelse 4. sex contra erotik 5. kærlighed, venskab, kæreste Færdselslære Lærere: Alle Målet er at eleverne får kundskaber og færdigheder, så de kan færdes sikkert i trafikken som fodgænger og cyklist såvel i kendt som ukendt område. At eleverne får en viden og erfaring der gør, at de kan færdes som ansvarlige trafikanter. Indholdsplan Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015 Side 11 af 13

12 Hvad er forskellen på bløde og hårde trafikanter? Hvilke faktorer spiller ind i forhold til egen sikkerhed i trafikken. Hvilken indflydelse har døgnets og årstidernes betydning for forskellige slags trafikanter. Hvad er ansvarlighed i trafikken? Hvilke færdselsregler er gældende som fodgænger og cyklist? Hvordan hænger egen og andre trafikanters adfærd sammen? Hvilken betydning har hastighed, bremselængde og udsyn? Hvilke faktorer påvirker den trafikale adfærd? Hvilken adfærd er hensigtsmæssig, rigtig eller forkert i forskellige situationer? Eleverne kommer ud i trafikken til fods, på cykel og som passagerer i biler og busser, såvel i fritiden som i undervisningen. Som led i undervisningen snakkes der om de kendte veje i lokalområdet, og vi tager ud og ser på trafikken og de faktorer der påvirker færdslen. Der snakkes og debatteres ud fra elevernes viden og egne erfaringer. Natur og Teknik Lærere: Alle Vi vil i natur og teknik arbejde med forskellige dele af naturvidenskaben, og bestræbe os på at gøre det tværfagligt med blandt andet engelsk og dansk. I den naturvidenskabelige del vil vi især arbejde med fysik/kemi, biologi og matematik. Vi vil blandt andet lave solfanger, vandraketter, drager, myreakvarium og mange andre ting. I biologi skal vi ud i skoven og observere dyr og planteliv. Her vil vi lave et ferskvandsakvarium og lave et sø-akvarium kun med søens dyr og planter. Viden om verden Lærer: Esben Enrico Jørgensen Viden om verden handler om, at eleverne forstår den verden de befinder sig i. Undervisningen lægger op til, at man tværfagligt gennem historie, geografi og biologi tager forskellige emner op som er op i tiden. Det kunne være emner såsom klima og forurening, havet omkring os, bæredygtighed, landefakta, naturkatastrofer, økosystemer og tilpasning mm. Almindelig Daglig Livsførelse Lærere: Alle Målet er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, så de bliver i stand til at tage medansvar og udvise omsorg, for de opgaver, som finder sted i hjemmet. Eleverne får en viden der gør dem i stand til at udvikle egne handlemuligheder i forhold til hverdagslivet. Herunder at forholde sig til den indvirkning egne valg har på miljø, sundhed og livskvalitet. At eleverne oplever Indholdsplan Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015 Side 12 af 13

13 værdien af et fællesskab og samarbejde, der bygger på ligeværd og tolerance. Daglige opgaver i et hjem (rengøring, tøjvask, madlavning og opvask). Hvorfor er det nødvendigt, og hvordan bærer man sig ad? Hvilken standard er rimelig og hvordan får man fællesskabet til at fungere? Hvordan påvirker vores evne til at overskue de daglige opgaver i hjemmet resten af vores dag? At prøve sig frem, lave fejl og prøve igen er en nødvendig forudsætning for at kunne lære. For at eleverne kan opnå sikre færdigheder inden for de forskellige teknikker og metoder, må opgaverne gentages. Det kræver både øvelse og træning at bruge teknikker og metoder rigtigt og få et tilfredsstillende resultat. Undervisning i praktisk rengøring: Værelset: Hvordan tørrer man bordet af? Hvordan vasker man vinduer? Hvordan vasker man gulv? Hvordan vrider man en klud? Hvordan støvsuger man og hvordan virker sådan en støvsuger egentlig? Hvad med skift og vask af sengetøj, dyner og rullemadras? Husstøvmider hvem er de og gør de noget, kan vi komme af med dem? Badeværelset: Hvordan gør man WC-kummen, gulvet, vasken og spejlet rent? Vasketøj: Hvordan sorterer man sit vasketøj? Hvordan vasker man valg af vaskeprogram, valg og dosering af vaskepulver? Opvask: Hvordan vasker man op afskylning, rækkefølge, valg og dosering af opvaskemiddel? Indholdsplan Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015 Side 13 af 13

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7 Årsplanssamling Fag Side Matematik FSA 1 Matematik Basis 3 4 Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6 boglig undervisning på hold 1 7 dansk og matematik hold 5 8 Dansk basis 3 9 Wellness 10 Jagttegnsundervisning.

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Hvorfor IT i skolens matematik?

Hvorfor IT i skolens matematik? INFA-Småtryk 1999-2 Hvorfor IT i skolens matematik? Til INFA-skolernes forældre Indhold 1. Skolelov og læseplaner... 3 2. Skolens matematik i et IT-samfund... 6 3. Samspil mellem IT og matematik... 9 4.

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

EN BESKRIVELSE AF KERNEFAGLIGHEDEN - DE LIVSPRAKTISKE OG ERHVERVSRETTEDE FAG

EN BESKRIVELSE AF KERNEFAGLIGHEDEN - DE LIVSPRAKTISKE OG ERHVERVSRETTEDE FAG EN BESKRIVELSE AF KERNEFAGLIGHEDEN - DE LIVSPRAKTISKE OG ERHVERVSRETTEDE FAG August 2012 1 Indledning De frie fagskoler repræsenterer traditionelt et stærkt fagligt rum defineret ved klassiske dyder og

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013 First lego league En vejledning til skole- og fritidshold 2013 Innholdsfortegnelse Velkommen som vejleder i FLL! I dette dokumentet finder du al den information du har brug for når du skal deltage i projektet.

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Dansk er vores modersmål, og dansk er et sprog vi værner om. Vi ser det som vores mål, at vi gør eleverne så dygtige, som deres evner forudsætter. Vort endelige

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

BRUG TESTRESULTATERNE

BRUG TESTRESULTATERNE BRUG TESTRESULTATERNE INSPIRATION TIL PÆDAGOGISK BRUG AF RESULTATER FRA DE NATIONALE TEST INDHOLD 3 Opfølgningen gør forskellen 4 Testens indhold 6 Hvordan kan resultaterne læses 10 Fra testresultat til

Læs mere

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING Eksempler til inspiration Indhold Hvad er Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU)?...3 Bæredygtighed i Gustavsminde børnehave...5 Lokalsamfundets bæredygtige udvikling

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere